อมตะมหานิพพาน ผู้เบิกบาน-ผู้รู้-และผู้ตื่น ไม่มีกลางวันและกลางคืน แสนสดชื่นบรมสุขอยู่ทุกยาม คิดดี-พูดดี-ทำดี สร้างบารมีให้งดงาม สดใสใต้ฟ้าคราม ทำหน้าที่ตราบวันตาย ฯ
Group Blog
 
<<
กรกฏาคม 2549
 
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 
31 กรกฏาคม 2549
 
All Blogs
 

รหัสลับพระเจ้าอยู่หัว-อัจฉริยภาพแห่งการพัฒนาแผ่นดินไทย......

"ใครจะว่าเชยก็ช่างเขา ขอให้เราพออยู่พอกิน และมีไมตรีจิตต่อกัน"

พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อผู้ได้รับพระราชทุนมูลนิธิ"อานันทมหิดล" ในการเข้าเฝ้าฯปีหนึ่ง พระราชดำรินี้ ชี้ให้เห็นสังคมอีกแบบ ซึ่งต่างไปจากสังคมปัจจุบัน ที่เน้นการแข่งขันเสรีโดยสิ้นเชิง

"เชย" หมายถึง ไม่ทันสมัย หรือไม่โมเดิร์น

"พออยู่พอกินและมีไมตรีจิตต่อกัน" หมายถึง เน้นการอยู่ร่วมกัน(Living together)ไม่ใช่แย่งชิง ทอดทิ้งกัน แข่งขันเสรี ตัวใครตัวมัน

"สังคมไทยอยู่ได้ เพราะมีการให้" เป็นพระราชดำรัสอีกองค์หนึ่ง

เชื่อว่าข้อความเหล่านี้ คนไทยได้ยินได้ฟังกันอยู่บ่อยครั้ง และคงอยากรู้ว่า พื้นฐานแนวพระราชดำริของ"กษัตริย์นักพัฒนา" ผู้ที่ปวงชนชาวไทยรักเทิดทูนบูชา มีที่มาที่ไปอย่างไร? ซึ่งข้อความข้างต้น ก็คือ ส่วนหนึ่งของการปาฐกถา เรื่อง "พระเจ้าอยู่หัวกับรหัสพัฒนาใหม่" โดย ศ.น.พ.ประเวศ วะสี ในงานเสวนาวิชาการ ที่มูลนิธิอานันทมหิดลจัดขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงเป็นประธาน ณ โรงแรมพลาซ่าแอทธินี เมื่อเร็วๆนี้.....


การปาฐกถาครั้งนี้ เป็นการหาความหมายเชิงลึกของแนวพระราชดำริ ที่ทรงกล่าวถึงคำว่า"เศรษฐกิจพอเพียง" ที่รากแนวคิดแตกต่างจากแบบตะวันตกโดยสิ้นเชิง....

"รหัสพัฒนา คือ อะไร?" คุณหมอประเวศ อธิบาย โดยเริ่มต้นชี้ให้เห็นถึงความหมายของรหัสพัฒนาในแบบตะวันตก พร้อมทบทวน ความเป็นมาของอารยธรรมปัจจุบัน ก็จะเห็นว่า เริ่มจาก"ความรู้(Knowlege) นำไปสู่อำนาจ(Power) และเงินตรา(Money)....

รหัสของการพัฒนาในระบบนี้ ซึ่งอาจเขียนได้ว่า KPM หรือ "ความรู้-อำนาจ-เงิน".....

ซึ่งหมายความว่า "อำนาจและเงิน" จะไปกำหนดให้แสวงหา "ความรู้" ชนิดใด ที่จะมาส่งเสริมอำนาจ และเงิน ให้เพิ่มพูนขึ้น เมื่อแรกเริ่ม ความรู้อาจจะเกิดขึ้นโดยอิสระ แต่เมื่อความรู้ถูกใช้ไป จนเกิดโครงสร้างของอำนาจ และเงิน อำนาจ และเงินกลับมากำหนดว่า ควรแสวงหาความรู้ชนิดใด การศึกษา และการวิจัย จะโดยรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม ตกอยู่ในโครงการอำนาจ และเงินเป็นส่วนใหญ่....


การพัฒนาแบบสมัยใหม่ หรือแบบตะวันตก อาจมีผลดีหลายอย่าง เช่น ความสะดวกสบายจากเครื่องทุ่นแรง การคมนาคม การขนส่ง บริการทางการแพทย์ และมีข้อถกเถียง ถึงความถูกต้อง และประโยชน์ของการค้าเสรี การเงินเสรี แต่สิ่งที่เป็นผลจากการพัฒนาตามแนวทางนี้เชิงประจักษ์ อันปฏิเสธไม่ได้ มี 4 ประการ ดังต่อไปนี้

1.ช่องว่างระหว่างคนจน กับคนรวย ห่างมากขึ้น

2.การทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างมหาศาล

3.การทำลายวัฒนธรรม และจิตวิญญาณ

4.วิกฤตการณ์ทางสังคมอย่างรุนแรง

มีคำถามต่อมาว่า "ความดี คือ อะไร?" หรือ "ทำอย่างไร จึงจะรวย?" ซึ่งหมอประเวศกล่าวว่า "อย่ามองเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเรื่องทางเทคนิคเท่านั้น" เพราะถ้ามองเป็นเรื่องทางเทคนิค จะมองไม่ออก และทำไม่ถูก.....


คำถามในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ กระแสหลักกับคำถามในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไม่เหมือนกัน คำถามปัจจุบัน คือ "ทำอย่างไรจะรวย?" แต่คำถามในวิถีเศรษฐกิจพอเพียง คือ "ความดี คือ อะไร?" ถ้าถามว่า "ทำอย่างไรจึงจะรวย?" จะนำไปสู่ความเสื่อมเสียต่างๆ แต่ถ้าถาม"ความดี คือ อะไร?" จะนำไปสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง และรหัสพัฒนาของวิถีเศรษฐกิจพอเพียง กับการพัฒนาตามกระแสหลัก จึงไม่เหมือนกัน....

รหัสพัฒนาตามกระแสหลัก คือ KPM = ความรู้-อำนาจ-เงิน

รหัสพัฒนาตามกระแสเศรษฐกิจพอเพียง KCK = ความดี/การอยู่ร่วมกัน-ความรู้(G=Goodness=ความดี C = Community หรือ Culture = วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน K = Knowledge = ความรู้ ).....

ลองนึกดูว่า ถ้ามีความขยันหมั่นเพียร มีความประหยัด และความออม จะไม่หายจนได้อย่างไร? และยังมีข้ออื่นๆที่เป็นไป เพื่อการอยู่ร่วมกัน ทั้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ และระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นไปเพื่อสร้างดุลยภาพ ความพอเพียง ความพอดี ความมีเหตุผล และคุณภาพชีวิต....

เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนี้ แม้เป็นแนวพระราชดำริ และตรัสมานานแล้ว เดิมก็ไม่มีคนได้ยิน เพราะฝังใจอยู่กับเศรษฐกิจสมัยใหม่ เมื่อบ้านเมืองเกิดวิกฤต ก็ได้ยิน แต่ก็ยังไม่รู้ว่า จะจับต้องได้อย่างไร? เพราะเศรษฐกิจแบบตะวันตก เข้ามาสร้างวิธีมอง วิธีคิด และโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ซึ่งหมายถึงอาชีพของผู้คนจำนวนมากด้วย"......

เรื่องที่เป็นโครงสร้างหนาแน่นเช่นนี้ รื้อไม่ได้ด้วยวิธีการแบบกลไก แต่ต้องเริ่มต้นที่จิตสำนึก.....

การปาฐกถาครั้งนี้ แม้จะเป็นการเสวนาเชิงวิชาการ ที่เต็มไปด้วยสาระ แต่เนื้อความ กลับเข้าใจง่ายดาย โดยครั้งต่อไป จะจัดในเดือนกันยายน เรื่อง พระราชกรณียกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยี เกี่ยวกับการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในมุมมองของวิศวกรไทย และพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับศิลปะ และดนตรี การแสดงดนตรีเนื่องในวันที่ระลึกวันทรงดนตรี โดยวง ซียู แบนด์ ใครสนใจติดตามข่าวสารกันได้ ที่มูลนิธิอานันทมหิดล......

(จากหน้าบันเทิง คมชัดลึก 29/7/2549)


บัวบาน ณ บางเขน
Buaban_Bangkhen@hotmail.com

 

Create Date : 31 กรกฎาคม 2549
1 comments
Last Update : 31 กรกฎาคม 2549 22:22:49 น.
Counter : 625 Pageviews.

 

 

โดย: เน IP: 203.113.66.9 1 สิงหาคม 2549 16:25:45 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


Valentine's Month


 
AmataMahaNippan
Location :
กรุงเทพ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
อภิมหาอมตะนิพพาน เหนือวิมานพรหมสวรรค์ ณ ชั้นไหน ?
บรมสุขแห่งนิพพานเบิกบานใจ ไม่เหมือนใครไหนเลยที่เคยมี....

บัวบาน บางเขน
Buaban_Bangkhen@hotmail.com
New Comments
Friends' blogs
[Add AmataMahaNippan's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.