Group Blog
 
 
กุมภาพันธ์ 2558
 
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
 
17 กุมภาพันธ์ 2558
 
All Blogs
 

001. วัดห้วยทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

วัดห้วยทรายขาว หมู่ 5 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ภาพจาก https://www.facebook.com/pattana.sittisombat.

Amazing Chiang Rai

โดย คุณ พัฒนา สิทธิสมบัติ คณะกรรมการเพื่อโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ (คสศ) หอการค้า 10 จังหวัดภาคเหนือ

ถ่ายที่ @ บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 5

ขับรถผ่านวัดนี้ตั้งแต่ปี 2544 ที่เริ่มโครงการสร้างถาวรวัตถุจนเป็นอย่างที่เห็นก็ใช้เวลาถึงสิบสี่ปี ตอนแรกก็ยังสงสัยในรูปแบบของสถาปัตยกรรมว่าจะออกมาเป็นยังไง นานไป ๆ ก็สวยงามขึ้นทีละนิด ๆ ตอนนี้ก็สวยมาก ๆ

Amazing ครับหลวงพ่อ (ท่านพระครูอนุกูลวัฒนกิจ แห่งวัดห้วยทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย)


1.วัดห้วยทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
2.วัดห้วยทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย


3.วัดห้วยทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย


4.วัดห้วยทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย


5.วัดห้วยทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย


6.วัดห้วยทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย7.วัดห้วยทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย


8.วัดห้วยทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย


9.วัดห้วยทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย


10.วัดห้วยทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย


11.วัดห้วยทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย


12.วัดห้วยทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย13.วัดห้วยทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย


14.วัดห้วยทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย15.วัดห้วยทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย16.วัดห้วยทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย


17.วัดห้วยทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย


18.วัดห้วยทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย19.วัดห้วยทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย20.วัดห้วยทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย


21.วัดห้วยทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย


--------------------------------------------------------------

ข้อมูลจาก คุณ อะหนึ่ง
//www.oknation.net/blog/mindhand/2011/11/23/entry-1


ประวัติวัดทรายขาว

ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย เป็นวัดในสังกัดมหานิกาย เริ่มก่อสร้างขึ้นราว พ.ศ. ๒๔๐๐ โดยมี พ่อหนานอริยะ-แม่มัง ได้พาญาติพี่น้อง อพยพครอบครัว จากบ้านเมืองลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ มาตั้งภูมิลำเนาอยู่ริมลำห้วยทรายขาว ต.แม่หนาด อ.พาน ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านห้วยทรายขาว"

จนถึง พ.ศ. ๒๔๓๖ พ่ออุ้ยตา-แม่อุ้ยป้อ อริยะมั่ง ซึ่งเป็นบุตรของพ่อหนานอริยะ-แม่มั่ง เป็นผู้มีฐานะดี ได้เสียสละกำลังทรัพย์ เป็นผู้นำย้ายวัดห้วยทรายขาว มาตั้งอยู่ริมถนนในปัจจุบัน...

วัดแห่งนี้ได้รับการอุปถัมภ์เรื่อยมาโดยตระกูล "อริยะมั่ง" จากรุ่นสู่รุ่น ต่อมา พ่อมีชัย นราดุลย์ ซึ่งเกิดที่บ้านทรายขาว เป็นบุตรของ กำนันหมื่นชัย นราดุลย์ (พรมตัน) และแม่บัวเขียว จริยะมั่ง เห็นว่า วัดห้วยทรายขาว ซึ่งสร้างมาแต่สมัยรุ่นคุณตา มีความชำรุดทรุดโทรม คุณพ่อมีชัย จึงได้บริจาคทุนทรัพย์ส่วนตัว นำร่อง ในการบูรณะวัดขึ้นใหม่ รวมทั้งการออกแบบ คำนวณการก่อสร้างด้วยตนเอง มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔

และยังคงสร้างสรรค์ต่อเนื่อง ต่อยอดเรื่อยๆมา แบบไม่มีวันสิ้นสุดแรงศรัทธา มหาชนชาวพุทธ ดังข้อความของผู้สร้างวัด พ่อมีชัย นราดุลย์ ที่จารึกไว้ว่า...

จุติมาเพียงชั่วคราว จึงสร้างวัดแห่งนี้ ร่วมกับผู้บริจาคอื่นอีก เพื่อพุทธศาสนาสืบไป "จิตสงบ ย่อมเป็นสุข" สร้างไว้เหมือนได้ฝากทรัพย์ แม้ล่วงลับ ทรัพย์นั้นไม่ดับสูญฯ

--------------------------------------------------------------

ข้อมูลเพิ่มเติมจาก https://tourpphan.wordpress.com
และขอบคุณภาพและข้อมูลจาก คุณ BeeR_Is. มา ณ.ที่นี้ด้วยครับ.

วัดทรายขาว หรือ วัดห้วยทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย


ประวัติวัดทรายขาว หรือ วัดห้วยทรายขาว

วัดห้วยขาวตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงรายเป็นวัดมหานิกาย เริ่มต้นก่อสร้างขึ้นราว พ.ศ. 2400 โดยมีพ่อหนานอริยะ-แม่มังได้พาญาติพี่น้องอพยพครอบครัวจากบ้านเมืองลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ มาตั้งภูมิลำเนาอยู่ริมลำห้วยทรายขาวตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านห้วยทรายขาว ต.แม่หนาด อ.พาน จ.เชียงรายจนถึง พ.ศ 2436 พ่ออุ้ยตา-แม่อุ้ยป้อ อริยะมั่ง เป็นบุตรพ่อหนานอริยะ-แม่มั่งเป็นผู้มีฐานะดีได้เสียสละกำลังทรัพย์เป็นผู้นำย้ายวัดห้วยทรายขาวมาตั้งที่อยู่ปัจจุบัน


ประวัติวิหารวัดทรายขาว

วิหารนี้สร้างครอบวิหารเดิมเริ่มก่อสร้างวันที่ ๑ พฤศจิการยน พ.ศ.๒๕๔๓
ด้วยเงินทุนของวัดและของผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค ดำเนินการก่อสร้าง
โดยคณะกรรมการวัดทรายขาว ซึ่งมีกำนันวุฒิ นราดุลย์ เป็นประธานกรรมการ
ออกแบบคำนวนโดย กำนันวุฒิและคุณมีชัย นราดุลย์ และได้ร่วมบริจาค
สมทบทุนเป็นเงินสิบล้านบาทเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ คุณพ่อกำนันหมื่นชัย นราดุลย์ , คุณแม่บัวเขียว นราดุลย์ , คุณศรีสกุล นราดุลย์ ,คุณบัวลอย สุขเกษม , คุณบัวนาค นราดุลย์ , คุณอำพร จันทรเขต ,
คุณครูนภา ชัยมงคล และคุณวาณีย์ สุขไสบูลย์

วัดทรายขาว หรือ วัดห้วยทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

--------------------------------------------------------------
วัดทรายขาว หรือ วัดห้วยทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ภาพจาก Surapee Pongpanich

--------------------------------------------------------------


ประวัติวัดทรายขาว หรือ วัดห้วยทรายขาว (แหล่งท่องเที่ยวอำเภอพาน)

วัดห้วยขาวเป็นแหล่งท่องเที่ยวอำเภอพานที่ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย เป็นวัดมหานิกาย เริ่มต้นก่อสร้างขึ้นราว พ.ศ. 2406 โดยมีพ่อหนานอริยะ-แม่มังได้พาญาติพี่น้องอพยพครอบครัว จากบ้านเมืองลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ มาตั้งภูมิลำเนาอยู่ริมลำห้วยทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านห้วยทรายขาว" ต.แม่หนาด อ.พาน จ.เชียงราย จนถึง พ.ศ 2436 พ่ออุ้ยตา-แม่อุ้ยป้อ อริยะมั่ง เป็นบุตรพ่อหนานอริยะ-แม่มั่ง เป็นผู้มีฐานะดีได้เสียสละกำลังทรัพย์เป็นผู้นำย้ายวัดห้วยทรายขาวมาตั้งที่อยู่ปัจจุบัน
ประวัติวิหารวัดทรายขาว (แหล่งท่องเที่ยวอำเภอพาน)

วิหารนี้สร้างครอบวิหารเดิมเริ่มก่อสร้างวันที่ ๑ พฤศจิการยน พ.ศ.๒๕๔๓
ด้วยเงินทุนของวัดและของผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค ดำเนินการก่อสร้าง
โดยคณะกรรมการวัดทรายขาว ซึ่งมีกำนันวุฒิ นราดุลย์ เป็นประธานกรรมการ
ออกแบบคำนวนโดย กำนันวุฒิและคุณมีชัย นราดุลย์ และได้ร่วมบริจาค
สมทบทุนเป็นเงินสิบล้านบาทเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่
คุณพ่อกำนันหมื่นชัย นราดุลย์
คุณแม่บัวเขียว นราดุลย์
คุณศรีสกุล นราดุลย์
คุณบัวลอย สุขเกษม
คุณบัวนาค นราดุลย์
คุณอำพร จันทรเขต
คุณครูนภา ชัยมงคล
คุณวาณีย์ สุขไสบูลย์


Source:https://tiptourphan.wordpress.com
--------------------------------------------------------------

ภาพจาก //www.oknation.net/blog/mindhand/2011/11/23/entry-1

-------------------------------------------------------------
 

Create Date : 17 กุมภาพันธ์ 2558
0 comments
Last Update : 18 กุมภาพันธ์ 2558 16:59:52 น.
Counter : 1701 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


อมฤตธรรม
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
ทำพระนิพพานให้แจ้ง แสวงบุญ สร้างบารมี
Friends' blogs
[Add อมฤตธรรม's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.