Group Blog
 
<<
มีนาคม 2558
 
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
 
5 มีนาคม 2558
 
All Blogs
 

1219.วัดพระธาตุม่อนเปี๊ยะ ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

วัดพระธาตุม่อนเปี๊ยะ ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่1.วัดพระธาตุม่อนเปี๊ยะ ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
ภาพจาก ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม
//www.m-culture.in.th/moc_new/album/55930/วัดพระธาตุม่อนเปี๊ยะ2.วัดพระธาตุม่อนเปี๊ยะ ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
ภาพจาก ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม
//www.m-culture.in.th/moc_new/album/55930/วัดพระธาตุม่อนเปี๊ยะ3.วัดพระธาตุม่อนเปี๊ยะ ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
ภาพจาก ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม
//www.m-culture.in.th/moc_new/album/55930/วัดพระธาตุม่อนเปี๊ยะ


พระธาตุม่อนเปี๊ยะ ตั้งอยู่บ้านหาดส้มป่อย หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ พระธาตุม่อนเปี๊ยะบูชนียสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งและเป็นที่เคารพและสักการะของชาวอำเภอสะเมิงซึ่งในแต่ละปีจะมีประเพณีสรงน้ำแต่เดิมจะจัดขึ้นในเดือนแปดเหนือโดยแต่ละหมู่บ้านจะไปขอฝนให้ตกเพื่อจะได้ทำนา ต่อมาได้ยึดถือเอาวันเพ็ญเดือน ๖เหนือ(เดือน ๔ ใต้) เพื่อสะดวกในการเดินทางไปร่วมนมัสการ จะมีพิธีการทางศาสนาคือ ตอนเช้ามีการถวายอาหารบิณฑบาตแด่พระภิกษุสามเณร ตอนกลางคืนมีการสวดมนต์ฟังเทศน์และการสวดเบิก เพื่อขัดเกลาจิตใจความศักดิ์สิทธิ์ขององค์ พระธาตุม่อนเปี๊ยะ

เล่าสืบมาว่า สามารถดลบันดาลฝนเมื่อใดที่ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ชาวบ้านจะนำมาลาดอกไม้ ของหอมไปนมัสการสักการะบูชาสรงองค์พระธาตุ พร้อมกับขอน้ำฝนให้ตกลงมาและปรากฎว่าสัมฤทธิ์ผลตามประสงค์ประวัติความเป็นมา

ครั้งพระพุทธกาลพระพุทธเจ้าเสด็จมาฉันข้าวที่ม่อนดอยแห่งนี้อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของทิศหริภุญชัย ๓ คราวนอน มีพญานาค จำนวน ๔ตัวซึ่งแต่ละตัวมีบริวารตัวละ๑ โกฏิ และยังมีขุนพลางสามเสียม ขุนเมืองสาด ขุนซะเมิง ขุนหลวงหหริภุญชัยขุนยวมเหนือ ขุนยวมใต้ และพระยาอินทร์ พร้อมกับบริวารต่างก็มาไหว้พระพุทธเจ้า ณ ที่นั่น เมื่อพระพุทธเจ้าฉันเสร็จแล้วได้ตรัสกับพญานาคว่าแม่น้ำที่ไหลมาจากหนใดนั้นให้เรียกชื่อเหมือนพญานาคตัวหนึ่ง คือ โกปัสสสัตโต๋(ปัจจุบันเรียกน้ำโต๋) และแม่น้ำที่ไหลจากตะวันตกไปตะวันออก เรียกว่า ห้วยออกหมื่น บ้านที่ตั้งอยู่ริมน้ำเรียกว่า บ้านห้วย (สันนิษฐานว่า คือบ้านหาดส้มป่อยในปัจจุบัน) และขันทะนาที ได้ชื่อว่าแม่ขาน(ปัจจุบันเรียกน้ำแม่ขาน)จากนั้นพระพุทธองค์ได้เอาพระหัตถ์ลูบพระเศียรได้พระเกศามาหนึ่งเส้นพระองค์ยื่นให้พระอินทร์ และพระอินทร์ก็ยื่นต่อให้พญานาค และขุนต่างๆ ผู้ที่รับพระเกศาต่างก็เอาอูบทองคำประดับแก้ว เพชรนิลจินดา มารองรับพญานาคทั้ง๔จึงได้เนรมิตแท่นแก้วด้วยแก้ว ๗ จำพวก และเนรมิตถ้ำกว้าง ๑๖ ศอก ลึก ๑๘ ศอกมีปากถ้ำหันออกสู่แม่น้ำโกปัสสัตโต๋จากนั้น พระอินทร์ยังได้เนรมิตยันต์หิน 7 ลูกไว้รักษาปากถ้ำ ขุนหลวงหหหริภุญชัยเอาทองคำมาหล่อเป็นรูปนางฟ้อนรำ ๕๐๐ นางพระอินทร์ยังได้เนรมิตดวงประทีปทิพย์บูชา ๕๐๐ ดวง และยังมีเครื่องเงิน ขันทองคำรวมกันได้หนึ่งโกฏิ หลังจากนั้นก็ได้ปิดปากเอาไว้ พระอินทร์กล่าวว่า ดอยม่อนนี้เป็นที่ตั้งแห่งพระเกศา ห้ามผู้ใดขี่ช้าง ม้า วัว ควายและสวมรองเท้าขึ้นไปบนพระธาตุและยังห้ามผู้คนไปตัดต้นไม้บนดอยแห่งนี้เพื่อประโยชน์ส่วนตนแต่ถ้าใครกระทำในสิ่งที่ดีงามเป็นกุศล เป็นต้นว่า สักการะด้วยดอกไม้ธูปเทียนก็จะทำให้อยู่เย็นเป็นสุขอายุยืนยาว ใครอยากเห็นปาฏิหาริย์ให้สมาทานศีลแล้วอธิษฐานปรารถนาเอาเอง ถ้ามีบุญจะได้เห็นจากนั้นขุนหลวงทั้งหลายก็ลากลับสวรรค์เทวโลกก่อนกลับได้พอกดินคล้ายจอมปลวกเพื่อเป็นสักขีมีพระอินทร์อยู่ตรงกลาง ขุนยวมหรดีขุนปางสามเสียม อยู่หนพายัพ ขุนเมืองสาบอยู่หนเหนือ ขุนสะเมิงอยู่หนอิสานขุนหริภุญชัยอยู่หนอาคเนย์ เป็นต้น

-------------------------------------------------------------01.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีหกเป็งปู่จา ไหว้สาป๋ารมี สืบฮีต ต๋ามฮอย สรงน้ำพระธาตุเจ้าม่อนเปี๊ยะ ณ วัดพระธาตุม่อนเปี๊ยะ ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

ภาพจาก fb:ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงใหม่
02.พิธีหกเป็งปู่จา ไหว้สาป๋ารมี สืบฮีต ต๋ามฮอย สรงน้ำพระธาตุเจ้าม่อนเปี๊ยะ ณ วัดพระธาตุม่อนเปี๊ยะ ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
03.พิธีหกเป็งปู่จา ไหว้สาป๋ารมี สืบฮีต ต๋ามฮอย สรงน้ำพระธาตุเจ้าม่อนเปี๊ยะ ณ วัดพระธาตุม่อนเปี๊ยะ ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่04.พิธีหกเป็งปู่จา ไหว้สาป๋ารมี สืบฮีต ต๋ามฮอย สรงน้ำพระธาตุเจ้าม่อนเปี๊ยะ ณ วัดพระธาตุม่อนเปี๊ยะ ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 น.
นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีสรงน้ำพระธาตุม่อนเปี๊ยะ เพื่อสักการะพระบรมธาตุ และความเป็นสิริมงคล ซึ่งพระธาตุม่อนเปี๊ยะเป็นปูชนียสถานที่เก่าแก่ สำคัญและเป็นที่เคารพของชาวอำเภอสะเมิง โดยมีพิธีการทางศาสนาคือ ตอนเช้ามีการถวายอาหารบิณฑบาตแด่พระภิกษุสามเณร ตอนกลางคืนมีการสวดมนต์ฟังเทศน์และการสวดเบิกเพื่อขัดเกลาจิตใจ ทั้งนี้นายบุญเลิศ ยังได้เป็นประธานในการเปิดถนนคอนกรีตเชื่อมถนนเข้าสู่วัดพระธาตุม่อนเปี๊ยะ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้สนับสนุนงบประมาณในการทำถนนเชื่อมทางเข้าวัด เนื่องจากที่ผ่านมารถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงภายในบริเวณวัดได้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและผู้ที่เดินทางไปสักการะองค์พระธาตุม่อนเปี๊ยะ

05.
06.07.พิธีหกเป็งปู่จา ไหว้สาป๋ารมี สืบฮีต ต๋ามฮอย สรงน้ำพระธาตุเจ้าม่อนเปี๊ยะ ณ วัดพระธาตุม่อนเปี๊ยะ ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
08.พิธีหกเป็งปู่จา ไหว้สาป๋ารมี สืบฮีต ต๋ามฮอย สรงน้ำพระธาตุเจ้าม่อนเปี๊ยะ ณ วัดพระธาตุม่อนเปี๊ยะ ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่09.
10.


--------------------------------------------------------------
 

Create Date : 05 มีนาคม 2558
0 comments
Last Update : 5 มีนาคม 2558 21:31:52 น.
Counter : 1642 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


อมฤตธรรม
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
ทำพระนิพพานให้แจ้ง แสวงบุญ สร้างบารมี
Friends' blogs
[Add อมฤตธรรม's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.