Home, แจ้งลิงค์เสีย-ติชม-สอบถาม ตรงนี้เท่านั้น, ตั้งเวปเป็นหน้าแรก
สนง. พุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ


สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ
//www.onab.go.th

อำนาจหน้าที่
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินงานสนองงานคณะสงฆ์และรัฐโดยการทำนุบำรุง ส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา ให้การอุปถัมภ์ คุ้มครองและส่งเสริมพัฒนางานพระพุทธศาสนา ดูแล รักษา จัดการศาสนาสมบัติ พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งให้การสนับสนุนส่งเสริม พัฒนาบุคลากรทางศาสนา โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคณะสงฆ์ กฎหมายว่าด้วยการกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา รวมทั้งกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(2) รับสนองงาน ประสานงาน และถวายการสนับสนุนกิจการและการบริหาร การปกครอง คณะสงฆ์
(3) เสนอแนวทางการกำหนดนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองพระพุทธศาสนา
(4) ส่งเสริม ดูแล รักษา และทำนุบำรุงศาสนสถานและศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนา
(5) ดูแลรักษา และจัดการวัดร้างและศาสนสมบัติกลาง
(6) พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา
(7) ทำนุบำรุงพุทธศาสนศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม
(8) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานหรือนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย


Create Date : 08 มกราคม 2551
Last Update : 9 มกราคม 2551 0:00:27 น. 8 comments
Counter : 1594 Pageviews.

 
" มาฆบูชา ๒๕๕๑ " ร่วมบูชาเวียนเทียนพระบรมสาริกธาตุ ณ. มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในวันอาทิตย์ที่ ๑๗ -วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
สภาองค์กรพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมการศาสนา และกรุงเทพมหานคร ชมรมเวบพระพุทธศาสนา มูลนิธิเบญจนิกาย วัดศรีประวัติ
และองค์กรพุทธทั่วประเทศ ร่วมจัดนิทรรศการและเชิญฟังคำบรรยาย พร้อมรับแจกหนังสือ และซีดีธรรมะ
กิจกรรมในวันมาฆบูชา มูลนิธิเบญจนิกาย วัดศรีประวัติ และทางชมรมเวบพระพุทธศาสนา

เชิญชมบอร์ดนิทรรศการฟังพระธรรมเทศนา และแนวทางปฏิบัติวิปัสสนา แจกฟรีหนังสือและซีดีธรรมในผลงานของครูบาอาจารย์ต่างๆมากมาย
อาทิเช่น พระมหาแสวง โชติปาโล อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีประวัติ
ภายใน เต้นท์ชมรมเวบพระพุทธศาสนา และ มูลนิธิเบญจนิกาย วัดศรีประวัติ ได้การจัดห้องบรรยายติดแอร์ไว้ให้ท่านสาธุชนฟัง โดยนายบริบูรณ์ นันทวะกุล ประธานกรรมการมูลนิธิเบญจนิกาย)
พร้อมทั้ง จัดให้มีวิทยากรมาบรรยายธรรม มีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิโดยการนำโดยพระมหาพนม อาภากโร
ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อธรรมที่น่าสนใจ ที่จะบรรยาย ณ.เวทีธรรม ท้องสนามหลวงของมูลนิธิเบญจนิกาย มีดังนี้
บรรยายธรรม เรื่อง เหตุผลต้องมีธรรมะ โดยพระมหาวัฒนา จันทโชโติ (ปธ.๙)วัดศรีประวัติ
บรรยายธรรม เรื่อง วิธีสร้างสติและปัญญา โดยพระอาจารย์ทอง ฐิตธมฺโม พระวิปัสสนาจารย์ สำนักปฎิบัติธรรมวัดศรีประวัติ
บรรยายธรรม เรื่อง ที่พึ่งที่ดีที่สุดของมนุษย์ โดย อาจารย์ประสิทธิ์ ทองพันธุ์ (อ.ยอด) กรรมการมูลนิธิเบญจนิกาย กรรมการมูลนิธิอภิธรรมมูลนิธิ
เสวนาธรรม เรื่อง อย่าเพิ่งตายถ้าไม่รู้ธรรม โดย อาจารย์ธเนศ อุ่นศิริ ประธานชมรมเวบพระพุทธศาสนา อดีตกรรมการบริหารพุทธธรรมสภา สภาผู้แทนราษฎร
เสวนาธรรม เรื่อง หลักไม่มีธรรมเพี้ยนได้ โดย อาจารย์ธีรวัส บำเพ็ญบุญบารมี อดีตกรรมการบริหารพุทธธรรมสภา สภาผู้แทนราษฎร
บรรยายธรรม เรื่อง ธรรมะคลายทุกข์ได้ เป็นของคู่กัน โดยอาจารย์สนธิชัย ทวีโชคทรัพย์สิน ผู้ดำเนินรายการแสงธรรมเพื่อชีวิต
สอบถามรายละเอียดในการจัดงานได้ที่ อ.ธเนศ อุ่นศิริ ประธานชมรมเวบพุทธศาสนา //www.buddhadhamma.net ,
หรือ กระดานข่าวธรรมะ //www.thaipost.com/lawyer โทร.089-1692277 หรือ 085-9851561กิจกรรมในระบบเนตเว็ต ของมูลนิธิเบญจนิกาย วัดศรีประวัติ และชมรมเวบพระพุทธศาสนา
บริการให้ความรู้ทางพระพุทธศาสนาทั้งภาคภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 80พระชันษา องค์ราชันย์
ชมรมเวบพระพุทธศาสนา //www.buddhadhamma.net มี ซีดีธรรมดี และ คณาจารย์ วิทยากรหลายท่าน ให้ความรู้เพื่อนำธรรมไปสู่การพัฒนาชีวิต ตอบปัญหาทางเวบไซค์ที่www.thaipost.com/lawyer
ปรึกษาปัญหาธรรมได้ทุกเวลาที่ อ.ธเนศ อุ่นศิริ ( //se-ed.net/oonsiri1/ts.htm ผู้บรรยายธรรมของมูลนิธิเบญจนิกายวัดศรีประวัติและผู้ดำเนินรายการวิทยุ ม.รามคำแหง)และ อ.ธีรวัส บำเพ็ญบุญบารมี (อดีตกรรมการบริหารพุทธธรรมสภา สภาผู้แทนราษฎร์ และกรรมการมูลนิธิพุทธางกูร) โทร 089-169227
เชิญผู้ใฝ่ในธรรมทุกท่านร่วมฟังธรรมในพระมหากรุณาคุณจากพระบรมราชินี เพื่อเป็นมหากุศลถวายเป็นพระราชกุศลในปีมหามงคล ในเวบไซค์ //se-ed.net/oonsiri1/q.htm
และเรียนเชิญท่านสาธุชนศึกษาธรรมพัฒนาจิตเจริญภาวนา โดยฟังธรรมในวิทยุทางอินเตอร์เนตของมหาวิทยาลัยรามคำแหงในรายการ สิ่งดีๆวันนี้ บรรยายโดย อ.ธเนศ อุ่นศิริ พร้อมดาว์นโหลด
รับฟัง ได้ที่

เสียงธรรม //se-ed.net/oonsiri1/44.htm
ฟังแล้วจะรักแม่มาก.mp3 //www.uphaha.com/download.php?file=405eeead8579bb32a49a75283abf4721
ศึกษาธรรมจากพระไตรปิฎก //www.learntripitaka.com/Download.html
กระทู้ธรรมจากมูลนิธิ //www.thaimisc.com/freewebboard/php/vboard.php?user=dokgaew
เสียงธรรมจากพระพรหมคุณาภรณ์ (ปอ ประยุตต) //www.honestyseller.com/prayutto.html
เสียงธรรมจากครูบาอาจารย์ //www.palungjit.com/buddhism/audio/
เสียงธรรม มจร //www.mcu.ac.th/vesak48/audio.php?trnslang=en-us
ประมวลธรรมจาก ชาวพุทธทั่วโลก //groups.msn.com/mindofthebuddha/buddhism.msnw

ข้อคิดดีๆจาก อ.ธเนศ อุ่นศิริ ประจำเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2550

พรดีตลอดปีคือทำดีตลอดเวลา.mp3
//upload.one2car.com/download.aspx?pku=E0147742ASCHU3OCHHCYM[6X48QCT
แม่คือทุกสิ่งของลูก.mp3
//upload.one2car.com/download.aspx?pku=E0147742A8ATYQVECH7X[LDP64L9X
วางเป็นไม่ทุกข์.mp3
//upload.one2car.com/download.aspx?pku=E0147742ABK3OXOUSPSGTBZ[6EW1X
สิ่งผูกใจให้คนเรารักกัน.mp3
//upload.one2car.com/download.aspx?pku=E0147742AJHP8PQ5OSYXQ12D2ZIR7
พัฒนาตนคือพัฒนาชาติ.mp3
//upload.one2car.com/download.aspx?pku=9593328C3M7L6FBA4Q31GNWOQ1CB2
พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร.mp3
//upload.one2car.com/download.aspx?pku=9593328C3WYC39WD6YDTCY9FM4R7V
แก้ที่เหตุทุกข์หมดทุกข์ได้.mp3
//upload.one2car.com/download.aspx?pku=9593328C3RETFBWSE2N1NJUJS3A1I
นักกฎหมายต้องมีธรรม.mp3
//upload.one2car.com/download/download.aspx?pku=9593328C3CJN2BVG7Z576HWUQBKPI
วิธีสร้างสุขให้เกิดขึ้น.mp3
//upload.one2car.com/download.aspx?pku=BAD3B89C1Q3Z2TJWTM9ROBVPZBG4K
สามัคคีสร้างชาติ.mp3
//upload.one2car.com/download.aspx?pku=BAD3B89C2V8RIJ1DPFIHKT4DA48MC
กินไม่คิด ไม่ฆ่าไม่ผิด.mp3
//upload.one2car.com/download.aspx?pku=BAD3B89C2MNGIFY9VLWATHSVL5RIK
ชาติต้องการความสามัคคี.mp3
//upload.one2car.com/download.aspx?pku=BAD3B89C29MLMUYLCHOURRH555WIQ
แก้โลกร้อนแก้ที่คนก่อน.mp3
//upload.one2car.com/download.aspx?pku=E0148A7CDDRTU9Q3BZLQAQF9T8XB3
ฆ่าเขาเอาบุญมีด้วยหรือ.mp3
//upload.one2car.com/download.aspx?pku=E0148A7CDF2JUKZXOSUSNP6W[F7XV
ฝึกตนประเสริฐสุขในหมู่มนุษย์.mp3
//upload.one2car.com/download.aspx?pku=E0148A7CD[5ZSXBLP[O56Y3YU3[XU
พฤติกรรมเฉียดคุก.mp3
//upload.one2car.com/download.aspx?pku=E0148A7CEPHNWC18PRDCND[GGQFW2
เวลาชีวิตน้อยต้องรีบปฏิบัติธรรม.mp3
//upload.one2car.com/download.aspx?pku=E0148D6ABXQIYE9[X2PKSAAHDJFIQ
สอนจิตไม่ร้อนใจ.mp3
//upload.one2car.com/download.aspx?pku=E0148D6ABFQM38MX6[2G1[R[586UD
ของถูกเกินความจำเป็น.mp3
//upload.one2car.com/download.aspx?pku=E0148D6ABN4IKVZG5ER3BB5PN4M5V
ระวังความชำนาญที่ชั่วก่อทุกข์ได้ง่าย.mp3
//upload.one2car.com/download.aspx?pku=E0148D6ABHLBHVDWKE7[D21X6W6WC
เรียนรู้ชาติไม่เสียหลาย.mp3
//upload.one2car.com/download.aspx?pku=105556B198WS3KJUUGCWY9MC37MBW5
สิ่งที่ดียิ่งให้ยิ่งได้.mp3
//upload.one2car.com/download.aspx?pku=105556B198JMB92S2BQ4YYF35[2EBU
สิ่งแวดล้อมมีพิษแก้อย่างไร.mp3
//upload.one2car.com/download.aspx?pku=105556B1986MJCBUZCJ[FM3ZNODYU8
อยู่เรือนพังยังดีกว่าคุก.mp3
//upload.one2car.com/download.aspx?pku=105556B198DB85[EXBZH3GF8MM6ZY3
ทุกขณะทำเป็นผลที่ต้องได้รับ.mp3
//upload.one2car.com/download.aspx?pku=105556BE462L29YOU4BKTVUBAACHXK
พระห้ามยุ่งการเมืองเพราะอะไร.mp3
//upload.one2car.com/download.aspx?pku=105556E1FB1DGMRDY2CHFF261F5LXB
ความปรารถนาของมนุษย์อยู่ตรงไหน.mp3
//upload.one2car.com/download.aspx?pku=105556E1FCXR9QMJCBNDP[W67OV8RU
คุณค่าของแม่คือสอนลูกดี.mp3
//upload.one2car.com/download.aspx?pku=105556E1FC4V7GFDMNCWXD6FZK8RDG
เตรียมใจให้มีธรรม.mp3
//upload.one2car.com/download.aspx?pku=12A95F387662K4CGGXBZ1[IWZJI9GA
โลกร้อนแก้ที่ใจร้อนได้.mp3
//upload.one2car.com/download.aspx?pku=12A95F387696BJBKIGHU[JHBVAK27Q
ศีลธรรมกำลังหมดลง.mp3
//upload.one2car.com/download.aspx?pku=12A95F3877N5FHHDY[ASIUYNWGA87F
สร้างคุณค่าแม่ให้แม่.mp3
//upload.one2car.com/download.aspx?pku=12A95F3878IGWV8L8124B5LJJ13FTE


เสียงธรรมจาก อ.ธเนศ ประจำเดือน ต.ค.50
อย่าเป็นคนรกโลก.wma
//www.uphaha.com/download.php?file=214de439266f7324a049b81e28f48692
ไม่ควรมีกิ๊ก.mp3
//www.uphaha.com/download.php?file=c386ccf56bfa9e982f15bff94f9b8122
กรรมของนักฎหมาย.wma
//www.uphaha.com/download.php?file=e1a6f13d996793f2674e32124e67e45c
กรรมเรื่องใกล้ตัว.MP3
//www.uphaha.com/download.php?file=b762511da637480d5143bc13eb4a617f
แก้สมาธิสั้น.MP3
//www.uphaha.com/download.php?file=a0ba36cc5ca3b7912985455bd7a9c5e5
คนดีที่โลกต้องการ.mp3
//www.uphaha.com/download.php?file=616b6fc4d0c8580314eb0bdd6bb0bc7e
คิดแบบบุญ.MP3
//www.uphaha.com/download.php?file=ac2f535606dc70729c22b69fd0fc8188
โฆษณาขายเหล้าด้วยศีล.mp3
//www.uphaha.com/download.php?file=8f99816058e25825304bc40d77582d9c
จุดหมายชีวิต.MP3
//www.uphaha.com/download.php?file=1191d3c5d9970da7f8ffcd89bec7c351
จัดระเบียบชีวิต.mp3
//www.uphaha.com/download.php?file=490bb7f3ffd75c781d853ef98a7389ef
จิตเก็บกรรม.MP3
//www.uphaha.com/download.php?file=369b3b13e980acff4a2467a79d10762c
ช่วยกันพัฒนาใจ.mp3
//www.uphaha.com/download.php?file=a704c7360c938d5a18a98a1d36b7ed74
ใจสร้างผลงาน.mp3
//www.uphaha.com/download.php?file=e71402213d585232ba243ffca242288d
ชั่วต้องรู้ว่าชั่วจึงดี.mp3
//www.uphaha.com/download.php?file=fbcd84770cf51e330ec1b3d451161b67
ชั่วแล้วอย่าคิดซ้ำ.MP3
//www.uphaha.com/download.php?file=874ef9579fe5dd47d667b3117887f8fa
ชีวิตเปรียบเรือ.MP3
//www.uphaha.com/download.php?file=7f59eceec838bbbdb04b073c93bb0f0b
ชื่อว่ารักตน.mp3
//www.uphaha.com/download.php?file=c7b9b2d4244ac981f14fa12fadd96c3b
เชื่อเถอะกรรมเราเอง.mp3
//www.uphaha.com/download.php?file=59986263a17202309d5a6b6bf56e56ff
ต้องวางใจเป็น.mp3
//www.uphaha.com/download.php?file=32b7b97818ef70d8fb2f14328e2b7e24
ตัวเราเป็นเจ้ากรรม.mp3
//www.uphaha.com/download.php?file=19aa2822e20c75cde1368e44bdb50ef2
ทำไมเกิดแล้วเป็นทุกข์.MP3
//www.uphaha.com/download.php?file=75b1a5c192764fc9304e684251c82213
ทำดีให้ถึงดี.MP3
//www.uphaha.com/download.php?file=36fe951f7853dd5a5514577a373c7241
ทำบุญแต่ปางก่อน.mp3
//www.uphaha.com/download.php?file=355cb0ad3fc355877bd5d1c7c697497f
ทำไมชีวิตมีทุกข์.MP3
//www.uphaha.com/download.php?file=0445058118cd4580448d75b809f76d23
ทำไมทำดียังไม่ให้ผล.MP3
//www.uphaha.com/download.php?file=c5c70e3d05c4ef0bdcdfbed7ecfd42ff
ทำไมศีลจึงสำคัญ.MP3
//www.uphaha.com/download.php?file=a46807ecefa32d0bd96da83531819dad
ธรรมใช้กับชีวิตได้.MP3
//www.uphaha.com/download.php?file=d6972b482cb76f269064ce7d48265d25
ในหลวงทรงนำเพียรมาสอนในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ.MP3
//www.uphaha.com/download.php?file=e3cef0aa87ccba96e8ce4d727ab8ebe8
บุญเขาทำอย่างไร.MP3
//www.uphaha.com/download.php?file=b435a93987098347846f6fb5a932664a
บุญเป็นอำนาจ.mp3
//www.uphaha.com/download.php?file=0aec73ea19b444f2d66fc41f8f7db81a
ประมาทคำเดียวตายมานัก.mp3
//www.uphaha.com/download.php?file=f7753e4f7f5e036a151f00f4d647c68f
ประโยชน์๓ลักษณะ.MP3
//www.uphaha.com/download.php?file=806943147964253f46b6b4fdb2c855fa
ประโยชน์ของชาวพุทธ.mp3
//www.uphaha.com/download.php?file=eb96ad49ddb1335cca73911a8d030d14
แผนที่ชีวิต.mp3
//www.uphaha.com/download.php?file=0bd2e55e77b0ce445e17515e5205f8b4
เป็นคนต้องมีธรรม.mp3
//www.uphaha.com/download.php?file=f3c488fa11178b1c35ed3bebbe893444
เพราะใจเราทำเอง.MP3
//www.uphaha.com/download.php?file=8087afedf5db4ec356ea1daba4d77b2d
พอเพียงเป็นธรรม.mp3
//www.uphaha.com/download.php?file=5ea711c517654b6926806a3dceb11eda
พระใช้เงินได้ไหม.MP3
//www.uphaha.com/download.php?file=0ed95f26b0d60fa373753722d03b18b2


ชุดที่2
ภัยใกล้ตัวคือใจชั่ว.mp3
//www.uphaha.com/download.php?file=12b9bf870decc942889f500f1203d720
มานะในตัวอันตรายนัก.mp3
//www.uphaha.com/download.php?file=0262529060f4e672e569e89ff66e18e6
แม่สำคัญนะ.mp3
//www.uphaha.com/download.php?file=bc75e9b00dfceec07865d9168093c8b3
ภูมิใจที่เป็นมนุษย์.MP3
//www.uphaha.com/download.php?file=426fbdc78c69fe3c1f3d05dedafc9d26
ระวังโง่เพราะกรรม.MP3
//www.uphaha.com/download.php?file=a27279effce28c15f3d12e1c41f490dd
รู้กับไม่รู้.mp3
//www.uphaha.com/download.php?file=3bb3c851cbcd30070658b6dd9ba2631b
รู้จริงถึงธรรม.mp3
//www.uphaha.com/download.php?file=a07e115dc5458cd233e38cc15094ea42
รู้จักตนชื่อว่าดี.MP3
//www.uphaha.com/download.php?file=819093641104b692a099d7f8f531d7eb
รู้ทุกข์จะไม่ทุกข์.MP3
//www.uphaha.com/download.php?file=a35b6f29cba689b41abeb1097cff2140
เรื่องของชีวิต.MP3
//www.uphaha.com/download.php?file=743adcde018e30f09ae2e2f1879d7a18
แรงกรรม.MP3
//www.uphaha.com/download.php?file=f27dcc4632e0fd9a0a6a6e5477361dcd
โลกร้อนเพราะใจ.MP3
//www.uphaha.com/download.php?file=2165ff0604f1a17f01d3d379c1790933
เวลาของคนสำคัญ.mp3
//www.uphaha.com/download.php?file=881dadc9f2423028846ffc0904a19b29
ศาสตร์ที่ต้องรู้ก่อน.mp3
//www.uphaha.com/download.php?file=f49ea847d12a8b31a77f3bf3c5a26e98
สติทำใจดีขึ้น.mp3
//www.uphaha.com/download.php?file=13cd8a2a401f03b772da5b306273d4b6
สติสำคัญที่เตือนตน.MP3
//www.uphaha.com/download.php?file=e281e65928122f505e3f76250f38268c
สร้างใจให้เป็นพระ.MP3
//www.uphaha.com/download.php?file=4ca32a878e927c0f2145bb41cb1be2a7
สร้างรั้วใจรอบตัว.mp3
//www.uphaha.com/download.php?file=68887a7aa35f83671c7cc5a58aebaf32
สร้างไฟไม่เผาตัว.mp3
//www.uphaha.com/download.php?file=5a4ee424b5e1130008de25977391ed51
สอนลูกให้รู้ธรรม.mp3
//www.uphaha.com/download.php?file=fccdfa0e8285e21a123e8939f6f8097d
สร้างรั้วใจรอบตัว.mp3
//www.uphaha.com/download.php?file=68887a7aa35f83671c7cc5a58aebaf32
สังคมต้องการคนดี.mp3
//www.uphaha.com/download.php?file=535ec42bd73befd8f39e567fc63cad22
สิ่งที่ใจต้องระวัง.MP3
//www.uphaha.com/download.php?file=4fc4687dd0b84957c4366e1dca54a31e
หลักคิดเรื่องชาติหน้า.MP3
//www.uphaha.com/download.php?file=c14ebe9460c307dcd88d6b8843512e5d
เหตุการณ์ในเรื่องกรรม.MP3
//www.uphaha.com/download.php?file=f366c2575229bc2be5607a552aa971a3
เหตุบุญมาก.mp3
//www.uphaha.com/download.php?file=798d69635f2f718ce59318fa29f06c7d
เหตุผลชีวิตมีต่อ.MP3
//www.uphaha.com/download.php?file=2f00aa89660635e23b1a84389057d6c9
อย่าทำตนให้ผิดปกติ.mp3
//www.uphaha.com/download.php?file=a0d177eb88ec75e25b9af52d7212de75
อภัยสำคัญนัก.MP3
//www.uphaha.com/download.php?file=af65c9be746ad90460b5684e379abe0b
เหตุให้ความรู้เกิด.mp3
//www.uphaha.com/download.php?file=8703eb50b9fe550f0d4b58ffa3da496a
อย่ารอจนแก่.MP3
//www.uphaha.com/download.php?file=e481fbfb3e116d78b4c4ec3def374802
อย่าสร้างกรรมเพราะพูด.mp3
//www.uphaha.com/download.php?file=6c5391f4a0541a2f7927c093d086400a
อาชีพไม่น่าทำ.mp3
//www.uphaha.com/download.php?file=2958ab558fdaf2c8881e6cbf15b7d58a

ชุดใหม่ ธรรมบรรยาย โดยอาจารย์ธเนศ อุ่นศิริ
การศึกษาสำคัญ.wma
//www.uphaha.com/download.php?file=3f3a1a19e103b8cdcd0bc820ef2c3f0b
ของวิเศษ.wma
//www.uphaha.com/download.php?file=5e54235b56469ef74d702447c6b1b9cc
ควบคุมตัวเองให้พ้นทุกข์.wma
//www.uphaha.com/download.php?file=98e267fa8383b2322cf669a50bdb2cf4
เงื่อนไขสร้างสุขไร้ทุกข์.wma
//www.uphaha.com/download.php?file=3d7aa9455ca5ed4fb6b28babfa6d7f44
ใจเป็นนาม กายเป็นบ่าว.MP3
//www.uphaha.com/download.php?file=e41fd26584523816cb03809897dab8b8
ดีในปัจจุบัน.wma
//www.uphaha.com/download.php?file=39cd3dba35749944a60628905f14118a
ทุกข์หมดได้.wma
//www.uphaha.com/download.php?file=bd1721a5c374bd0bf59e2ae46802ed93
ดูจิตคือทำบุญ.wma
//www.uphaha.com/download.php?file=4662dd187d29e174b6d95e2e2f83cc0d
โทษตัวเอง.wma
//www.uphaha.com/download.php?file=d8099acab96ce0f7078597cbba092250
เหตุให้เกิดไม่ดี.MP3
//www.uphaha.com/download.php?file=306b708cc35e4ac609de93e780be48a8
อโศกเปลี่ยนใจ.wma
//www.uphaha.com/download.php?file=23883ecded7d510c1bcc06d1412574da
บุญคือความสุข.MP3
//www.uphaha.com/download.php?file=fd35ada0a1a0e55ecf6b74dce073aabe
บารมีสร้างกันได้.MP3
//www.uphaha.com/download.php?file=5dadb7845482f8ad8dd32c72aa5e1d4b
ธรรมาธิปไตย.wma
//www.uphaha.com/download.php?file=d72bed48563525d43b033ae28f0f6ea6
พระอยู่ที่ใจ.MP3
//www.uphaha.com/download.php?file=2ff1780f08c86895d0add1b773d2d005
ประมาทคือผลไม่มีสติ.MP3
//www.uphaha.com/download.php?file=3a3dced4e1be15f04be5e44b36c32abd
ฝึกจิตกันไหม.wma
//www.uphaha.com/download.php?file=cff60050743ec6410dd5f918abd5938e
แรงกระแทกของชีวิต.MP3
//www.uphaha.com/download.php?file=afb02d61b44d6c606d3e28967fd144e8
รักชีวิตทำอย่างไร.wma
//www.uphaha.com/download.php?file=552b26b70c145ad8505e347b7ce7aa85
ไม่ประมาทเป็นทรัพย์.wma
//www.uphaha.com/download.php?file=e8b6f38cb2838a53e9a33c001e5f3942
สามัคคีธรรม.wma
//www.uphaha.com/download.php?file=91586a1f316c15a07ce9238fe752f527
สร้างบุญให้มีปัญญาด้วย.wma

//www.uphaha.com/download.php?file=991c8ed26decc4eec7d0b409e554ec17
สร้างจริยธรรม.wma
//www.uphaha.com/download.php?file=c572af06df83647927e7ae7c150a1d91
สุขของคนในโลก.wma
//www.uphaha.com/download.php?file=c1caff0c164dd76496dd47270828b918
สุขจากการปฏิเสธชั่วเป็น.MP3
//www.uphaha.com/download.php?file=918b9f2740986a8df4f5a7a37e150fbb
หน้าที่กับโทษในหน้าที่.MP3
//www.uphaha.com/download.php?file=3a422a5feb9e68b60a41cf74826ed526
หาความสุข.wma
//www.uphaha.com/download.php?file=f2340a2f6da3761b66442adf06175fd2
เหตุที่รักไม่เป็นจึงเป็นทุกข์.wma
//www.uphaha.com/download.php?file=49b660981041fbd38479acfed027ebcd


ชุดบรรยายเรื่อง เหตุทำให้มนุษย์แตกต่าง
1 เหตุทำให้มนุษย์แตกต่าง1.wma
//www.uphaha.com/download.php?file=12fd3abf9cedfce92ca9963121c24b00
2 เหตุทำให้มนุษย์แตกต่าง2.wma
//www.uphaha.com/download.php?file=4235ba7b2f0ccc830e5740f4637971ef
3 เหตุทำให้มนุษย์แตกต่าง3.wma
//www.uphaha.com/download.php?file=26d7ff0ffe1bac8e66db1c8c8d075791
4 เหตุทำให้มนุษย์แตกต่าง4.wma
//www.uphaha.com/download.php?file=4bb26a2b08b3f3c4d86e5a697e427dcb
5 เหตุทำให้มนุษย์แตกต่าง5.wma
//www.uphaha.com/download.php?file=0bbe3234e87370a9b164104a9e83cc6a

ประสบการณ์อดีตชาติ.wma
//www.uphaha.com/download.php?file=0a38823f2316b2069c56384eafb1199a

พุทธวิธีวางใจเมื่อภัยมา โดย อ.สุเทพ โพธิสัทธา
01พุทธวิธีทำใจเมื่อภัยมา อ.สุเทพ.mp3
//www.uphaha.com/download.php?file=f9d9ae83b43c3c96ccd59faf67713151
02พุทธวิธีทำใจเมื่อภัยมา อ.สุเทพ.mp3
//www.uphaha.com/download.php?file=9da3669546857679de851860142190b2
03พุทธวิธีทำใจเมื่อภัยมา อ.สุเทพ.mp3
//www.uphaha.com/download.php?file=d8c47e6bfa57ed370cbd981e0bc74a43
04พุทธวิธีทำใจเมื่อภัยมา อ.สุเทพ.mp3
//www.uphaha.com/download.php?file=edc8b29c62f1a582bd70a895feeb9908
05พุทธวิธีทำใจเมื่อภัยมา อ.สุเทพ.mp3
//www.uphaha.com/download.php?file=932275fbda61203db0f9a7c0249679fe
06พุทธวิธีทำใจเมื่อภัยมา อ.สุเทพ.mp3
//www.uphaha.com/download.php?file=6932d350cc5d46be171434f3b605cd02
07พุทธวิธีทำใจเมื่อภัยมา อ.สุเทพ.mp3
//www.uphaha.com/download.php?file=7332f05c860cd719ed90e3b22677de07

การอธิษฐานจิต.mp3
//www.uphaha.com/download.php?file=529a0e0ed857164074b4e12ee6c69ead
01 การเกิดแบบประหลาดเป็นไปได้ไหม.mp3
//www.uphaha.com/download.php?file=780749d041006b68d2d6295ba34868c5
04โกหกอย่างไรไม่ผิดศีล.mp3
//www.uphaha.com/download.php?file=5f35b9dfc8907cde907e5616868b5afd
12การอธิษฐานจิต.mp3
//www.uphaha.com/download.php?file=b4f9b23dd48b4f4f77f3f13c00a0cc32
02 เสียดายคนตายไม่รู้ธรรม.mp3
//www.uphaha.com/download.php?file=d608d1ae8dbf7853f43564b5d63382b6


โดย: ชมรมเวบพระพุทธศาสนา IP: 124.120.75.229 วันที่: 9 มกราคม 2551 เวลา:7:08:55 น.  

 
ขอเพิ่ม //www.inebnetwork.org ไว้ด้วยค่า
เป็นเครือข่ายพระพุทธศาสนาระหว่างประเทศน่ะค่ะ


โดย: gluhp วันที่: 7 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:10:36:44 น.  

 
รักน้องชาติเสมอนะ


โดย: หลิง IP: 125.26.116.188 วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:11:00:30 น.  

 
ทําไมน้องชาติถึงไม่ยอมเปิดเรื่องโทรศัพท์


โดย: หลิง IP: 125.26.116.188 วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:11:02:59 น.  

 


โดย: โฟม IP: 117.47.86.241 วันที่: 21 มีนาคม 2551 เวลา:14:27:44 น.  

 


โดย: sarawud IP: 125.26.172.25 วันที่: 18 พฤษภาคม 2551 เวลา:14:09:15 น.  

 
ขอรายละเอียดสัญญาเช่าที่ดินด้วย


โดย: พระมหานิยม ฉนฺทวาที IP: 118.172.139.150 วันที่: 24 กรกฎาคม 2551 เวลา:12:17:05 น.  

 
ตัวอย่างเสียงธรรมจากพระไตรปิฎก (จาก มจร.)
กรรมไปสรวรรค์นรกได้อย่างไร.mp3
//upload.one2car.com/download.aspx?pku=43AC38FDABEV51I7R8E46L9AM3ZPBQ
เปรตในพระไตรปิฎก1.mp3
//upload.one2car.com/download.aspx?pku=43AC38FDACVE1A1BRTXJCRW6MLW1LS
เปรตในพระไตรปิฎก3.mp3
//upload.one2car.com/download.aspx?pku=43AC38FDACIKJ5CR[GRL5H588AL1FI
บวชปฎิบัติไม่ดีตกนรก.wma
//upload.one2car.com/download.aspx?pku=4600417A10LS7O[SWXYUMMQPLIND[N
นรกในพระไตรปิฎก.mp3
//upload.one2car.com/download.aspx?pku=E251AF542L1L9CD99H4J6LR9Z549N
เปตรภูมิ.mp3
//upload.one2car.com/download.aspx?pku=E251AF542FOU8HHIBDKM87XXRDIBY
สัตว์ในปรโลก2.mp3
//upload.one2car.com/download.aspx?pku=E251AF542EOO2YHPAUA4CMQVYSOIL

ผลการให้ผลของกรรมจากพระไตรปิฎก.mp3
//upload.one2car.com/download.aspx?pku=4600417A1138R93Y243M[S[33AC16U
ตัวอย่างวิบากกรรม(เรื่องเป็นชู้).wma
//upload.one2car.com/download.aspx?pku=4600417A10H[733UQAMTOEM64F5GDV
ตัวอย่างการศึกษาเรื่องการเวียนว่ายตายเกิด
//upload.one2car.com/download.aspx?pku=BD1117BF9XF2DX8J[Q6I2SHL[EFP3
พระเนมิราชชาดกจากพระไตรปิฎก.mp3
//upload.one2car.com/download.aspx?pku=BD1117BF92IJFFUJU3YX3YPUHAZSX

ข้อคิดดีๆ จาก อ.ธเนศ อุ่นศิริ ประจำเดือน มกราคม -กุมภาพันธ์ 2552 (NEW)
กรรมเป็นเหตุเกิดโรคได้อย่างไร.mp3
//upload.one2car.com/download.aspx?pku=43AC36D5B6MF5KOQBESAU9[RJAWJTU
กรรมให้ผลอย่างไร.mp3
//upload.one2car.com/download.aspx?pku=43AC36FB7C3G2SU6HSFK2WIS91K3PT
คนไร้สาระเพราะอะไร.mp3
//upload.one2car.com/download.aspx?pku=43AC36FB7C8P31UGI42L1YNAK2ZCBS
คนส่วนใหญ่มีทุกข์จะเข้าหาธรรม.mp3
//upload.one2car.com/download.aspx?pku=43AC36FB7C34M8VVQ47L581LF6HB1V
ทำอย่างไรได้อย่างนั้น.mp3
//upload.one2car.com/download.aspx?pku=460044DED5JE4QJ[A57QR9SWJ6V77B
เทคนิคการนำธรรมมาใช้ในชีวิต.mp3
//upload.one2car.com/download.aspx?pku=460044DED5Q[GVNDATZA2O7KOUF8LE
ธรรมคือการเรียนรู้ชีวิตตนเอง.mp3
//upload.one2car.com/download.aspx?pku=460044DED5EMWKZVHBXMIE5O32F1EA
ธรรมจากเรื่องเล่าจากพระพุทธประวัติ.mp3
//upload.one2car.com/download.aspx?pku=460044DED5EW2NW[T9O3P1JSVTR1EK
ธรรมเป็นสิ่งที่ได้มาโดยยาก.mp3
//upload.one2car.com/download.aspx?pku=460045015DMXNH[5WMPGPB2S9O7DRL
ผลการไม่สนใจธรรม.mp3
//upload.one2car.com/download.aspx?pku=460045015DW4QCAJNWM3CU1NRW31KG
พระไตรปิฏกเรียนรู้ไม่ยาก.mp3
//upload.one2car.com/download.aspx?pku=460045015DW73[KB7L3DDTG[Y5AV9N
อานิสงส์ของกรรมดี..mp3
//upload.one2car.com/download.aspx?pku=BD1117BFA[TYXCT6FLM16JZ8A4TWR
วิญญาณมีจริงหรือไม่ในพระพุทธศาสนา.mp3
//upload.one2car.com/download.aspx?pku=BD1117BFA[CKK2HEDXALXNPXCWOD2
เปรตที่ปรากฎในพระไตรปิฏก.mp3.WAV
//upload.one2car.com/download.aspx?pku=E251AF542QIU9GLEJFTJ5RS1ANM53โดย: มูลนิธิเบญจนิกาย IP: 58.8.128.62 วันที่: 2 กันยายน 2552 เวลา:14:10:54 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

ต่อตระกูล
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 20 คน [?]
Online Since 10.01.2006
          

Custom Search

หน้าหลัก / Guest Book-ติดต่อสอบถาม, เข้าแชทรูม
Free counter and web stats
Group Blog
 
<<
มกราคม 2551
 
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 
8 มกราคม 2551
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add ต่อตระกูล's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.