คำศัพท์จีน

玉【yù】 jade; หยก (ของบุคคล, esp เกี่ยวกับเพศหญิง)บริสุทธิ์;สุภาพสวยหล่อดี
----------------------
地域【dìyù】เขตบริเวณ
新疆【xīnjiāng】 เขตในจีนซินเจียง
河南【hénán】 เขตในจีนเหอหนาน
独山【DúShān】 เขตในจีนตู๋ซาน
辽宁【liáoníng】 เขตในจีนเหลียวหนิ๋ง
岫岩【XiùYán】 เขตในจีนชิ่วหยาน
其中【qízhōng】 ท่ามกลาง(สิ่งที่, พวกเขา, อื่นๆ.);ใน(สิ่งที่, มัน, อื่นๆ.).
我国【wǒguó】 ประเทศของเรา
特产【tèchǎn】 ความชำนาญพิเศษผลิตภัณฑ์ภายในพิเศษ

----------------------
硬玉【yìngyù】 แร่หยกชนิดหนึ่ง
软玉【ruǎnyù】 <การทำเหมือง> nephrite.
各种【gèzhǒng】 ทุกชนิดในบรรดาชนิดของ;ชนิดต่างๆ
金属元素【jīnshǔyuánsù】 แร่โลหะชนิดหนึ่ง
杂质【zázhì】 ความไม่บริสุทธิ์;< chem .>เหตุการณ์ต่างประเทศ(สารสำคัญ)
不同【bùtóng】 ไม่ที่แตกต่างแตกต่างเหมือนกับ
呈现【chéngxiàn】 แสดง(การปรากฏจำนวนหนึ่ง);ปรากฏ;โผล่ออกมา
颜色【yánshai】 ไม่เป็นทางการ>สารสีรงควัตถุ
为主【wéizhǔ】 ให้สถานที่แรกที่จะ;ให้การมีสิทธิก่อนให้
绿色【lǜsè】 สีเขียว
红色【hóngsè】 การเปลี่ยนแปลงอย่างขนานใหญ่ , สีแดง
白色【báisè】 (สี);ขาว(เป็นสัญลักษณ์หนึ่งสัญลักษณ์ของปฏิกิริยา).
光泽【guāngzé】 ความเปล่งปลั่งความแวววาวความเป็นเงา
与【yù】 มีส่วนร่วม;มีส่วนอยู่ด้วยใน
玻璃【bōli】 แก้ว;<ไม่เป็นทางการ>ไนลอน;หลอมหล่อได้
众多【zhòngduō】 มากมายมากมาย;
古董【gǔdǒng】 คนหัวโบราณของแปลกโบราณวัตถุ;
爱好【àihào】 รัก;เหมือน;ชอบ;คมบน;งานอดิเรกทำให้สิ่งที่น่าสนใจ;
玉器【yùqì】 วัตถุหยกบทความหยก
收藏【shōucáng】 รวบรวม;เก็บขึ้น
珍品【zhēnpǐn】 ทรัพย์สมบัติ
人格【réngé】 ความมีเกียรติมนุษย์คุณภาพศีลธรรมตัวอักษรบุคลิค.
昂贵【ángguì】 มีราคาสูงแพง
市面【shìmiàn】 เสียงที่๓ของขั้นบันไดเสียง , ธุรกิจสภาวะตลาด
首饰【shǒushi】 (ส่วนบุคคลของผู้หญิง)เครื่องประดับเครื่องประดับ;
便宜【piányi】 ผลประโยชน์เล็กถูก;ผลประโยชน์สวย ราคาถูก ปิดเบา

----------------------
翡翠【fěicuì】 สัตว์วิทยาแร่หยกชนิดหนึ่ง;<>นกเทพยดา〉
矿物学【kuàngwùxué】 mineralogy.
主要【zhǔyào】 พันตรีอาจารย์ใหญ่หัวหน้าหลัก.
产地【chǎndì】 แทนที่เพราะพื้นที่ที่กำลังผลิตการผลิต.
缅甸【Miǎndiàn】 พม่า
重要【zhòngyào】 ให้ความสำคัญ;พันตรีมีความหมาย

----------------------
辨别【biànbié】 ทำให้แตกต่างกัน;แยก;แยกแยะ
质量【zhìliàng】 วิชาฟิสิกส์คุณภาพ;<>มวล>
简单【jiǎndān】 สิ่งที่ง่ายๆ ,
方法【fāngfǎ】 ความหมายทางวิธี
质地【zhìdì】 คุณภาพdของความโน้มน้าวตัวอักษรลายเส้นพื้นผิววัตถุ
看透【kàntòu】 เข้าใจสนับสนุนจนสำเร็จอย่างถี่ถ้วน
后天【hòutiān】 วันวันพรุ่งนี้หลังจาก; postnatal ;ในภายหลังที่ได้มา
加工【jiāgōng】 ประมวลผล;< mech .>การทำงานที่กำลังเครื่อง

----------------------
人造【rénzào】 ผู้ชาย-การเลียนแบบปลอมที่ทำ
塑胶【sùjiāo】 ซีเมนต์หลอมหล่อได้
材料【cáiliào】 เนื้อเรื่องการกระทำข้อมูลวัตถุ
染色【rǎnsè】 สีย้อมผ้า

----------------------
种【zhòng】 เติบโต;พืช;เพาะปลูก
圆形【yuánxíng】 รอบเป็นรูปวงกลมหรือวงแหวน
中部【zhōngbù】 ส่วนกึ่งกลางส่วนศูนย์กลาง;
----------------------
琮【cóng】 ชิ้นกลวงยาวของหยกกับด้านรปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
中国【Zhōngguó】 จีน
古代【gǔdài】 ความโบราณเวลาเก่าแก่
神秘【shénmì】 ลึกลับลึกลับ;
色彩【sècai】 ที่กำบัง, สีสี
礼器【lǐqì】 เรือเกี่ยวกับการเสียสละ
祭祀【jìsì】 ให้การให้พระเจ้าหรือบรรพบุรุษ
大地【dàdì】 โลกแม่ , โลก
权威【quánwēi】 ทางราชการ;ความซึ่งมีอำนาจ;บุคคลหนึ่งบุคคลของทางราชการทางราชการ
象征【xiàngzhēng】 เป็นสัญลักษณ์;แสดงให้เห็นว่า;ยืนสำหรับ;เครื่องหมายสัญลักษณ์สัญลักษณ์
用途【yòngtú】 ใช้

----------------------
佩带【pèidào】 สวม
身上【shēnshang】 บนร่างกายของหนึ่ง;(มีบางสิ่ง)บนสิ่ง;กับสิ่งนั้น on one; with one.
表示【biǎoshì】 แสดง;แสดง;ชี้บอก
高洁【gāojié】 สูงศักดิ์และไม่ได้ทำให้เป็น
清雅【qīngyǎ】 สุภาพเรียบร้อยงดงาม;
葬礼【zànglǐ】 งานศพ(พิธีฝังศพ)งานศพพิธีศาสนา
期望【qíwàng】 ความหวัง;ปราถนา
自己【zìjǐ】 ตัวเอง;ด้วยตัวเองที่ผ่านมาใกล้ชิด
一样【yīyàng】เหมือนกับอย่างเท่ากับ;;เช่นเดียวกันกับ...เพราะ....
蜕化【tuìhuà】 ลอกคราบปิด; exuviate ;เสื่อม
再生【zàishéng】 ต่อบุคคลที่ไม่รู้ชื่อที่สอง-ชีววิทยาเกินไป;<> reprocess ทำให้เกิดใหม่;;ทำให้เกิดใหม่

----------------------
迄今【qìjīn】 สูงถึง;ต่อวันนี้;ให้วันที่;เท่าที่ตอนนี้
发现【fāxiàn】 ค้นหา;ค้นพบ
年代【niándài】 แก่;เวลาปี;ระยะเวลา๑๐ปีหนึ่งระยะเวลา๑๐ปีของต่อศตวรรษ
制品【zhìpǐn】 สินค้าผลิตภัณฑ์
山西【Shānxī】 Shanxi (จังหวัด).
石器【shíqì】 หินเพิ่ม;เรือหินสิ่งประดิษฐ์หิน;stoneware
时候【shíhòu】 ความต่อเนื่องของ)เวลา;(จุดทันเวลา;เวลาชั่วครู่ )
晚期【wǎnqī】 ระยะเวลาสาย
遗址【yízhǐ】 ของที่ระลึกสิ่งปรักหักพัง;
出土【chūtǔ】 ถูกขุดดิน;ถูกเจาะ;มาขึ้นออกมาจากพื้น
水晶【shuǐjīng】ผลึกหินผลึก

----------------------
鉴别【jiànbié】 แยก;ทำให้แตกต่างกัน;แยกแยะ
色泽【sèzé】 สีและความเป็นเงา
是否【shìfǒu】 ไม่ว่าหรือไม่;ไม่ว่า;ถ้า
浓郁【nóngyù】 มั่งมีแข็งแรง;
鲜明【xiānmíng】 (ของสี)ใสสว่าง-ตัด;เกี่ยวกับลักษณะเฉพาะที่แตกต่าง
纯正【chúnzhèng】 บริสุทธิ์;unadulterated
柔和【róuhé】 เบาสุภาพอ่อน

----------------------
如何【rúhé】วิธี;สิ่งซึ่ง
真假【zhēnjiǎ】 ถูกต้องและผิด;แท้และการปลอมแปลง

----------------------
真正【zhēnzhèng】 จริงถูกต้องแท้
精细【jīngxì】 ระมัดระวังดี;
外行【wàiháng】 ฆราวาสไม่ใช่สงฆ์; nonprofessional ;วางแผน;ไม่ใช่อาชีพ
办法【bànfǎ】 เครื่องมือวัดความหมายทาง
肉眼【ròuyǎn】 ตาเปลือย
必须【bìxū】 ต้อง;จะต้อง
行家【hángjiā】 ผู้เชี่ยวชาญศิลปวัตถุผู้เชี่ยวชาญ
科学【kēxué】 วิทยาศาสตร์;ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
检验【jiǎnyàn】ทดสอบ;ตรวจดู;ตรวจสอบอย่างละเอียด
加上【jiāshàng】 เพื่อใส่เข้าในเพิ่ม;เพิ่ม;เพื่อเพิ่มบน;การเพิ่มเข้าไปใน
专业【zhuānyè】 ส่วนพื้นที่พิเศษของศึกษา;วินัยความชำนาญพิเศษหัวข้อพิเศษ;;;ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญค้าขายหรืออาชีพ;เส้นพิเศษ
知识【zhīshí】 ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความรู้;ให้การเรียนรู้หรือวัฒนธรรม;ทางปัญญา
才能【cáinéng】 พรสวรรค์ความสามารถ;;สามารถ
做工【zuògōng】 ทำงานงานหนังสือคู่มือ;คิดราคาสำหรับการกระทำของ sth .;ฝีมือ
粗糙【cūcāo】 น้ำมันดิบขรุขระหยาบ
可以【kěyǐ】 สามารถ;อาจจะ;<ไม่เป็นทางการ>สิ่งที่ดีสวยผ่านได้;;ไม่ใช่ไม่เป็นทางการที่เลว;<>น่ากลัว
观察【guānchá】 เฝ้าสังเกต;การสำรวจนาฬิกา
下列【xiàliè】ที่แสดงรายการต่ำกว่า;ดังต่อไปนี้
特征【tèzhēng】 ลักษณะเฉพาะความสามารถลักษณะ

----------------------
外观【wàiguān】 การปรากฏภายนอก;ภายนอก
沉闷【chénmèn】 (ของอากาศ, บรรยากาศ, หดหู่ใจเศร้าโศกเป็นการกดขี่อื่นๆ.);;ในจิตใจต่ำ;ไม่ใช่ปลายทาง;ถอนเอาคืน
----------------------
存在【cúnzài】 คงอยู่;
表层【biǎocéng】 ทำให้มันชั้น
起来【qǐlái】 ยืนตรง;ซิทอัพ;เพิ่มขึ้นให้ฟิทของหนึ่ง;ลุกขึ้น;ออกไปเพราะเตียง;เพิ่มขึ้น;เพิ่มขึ้น;การปฏิวัติ

----------------------
分布【fēnbù】 ถูกแจกจ่าย(ลอยเหนือพื้นที่);ถูกทำให้กระจายไป;ถูกกระจัดกระจาย
细脉【xìmài】 <คาง ฉัน.>ชีพจรเส้นป่าน
如同【rútóng】 เหมือน;เพราะ.
植物【zhíwù】 พืชของเขตหนึ่งโดยเฉพาะพืช;
主根【zhǔgēn】 <พฤกษศาสตร์>รากแก้วรากศูนย์กลาง
侧根【cègēn】 <พฤกษศาสตร์>รากเกี่ยวกับด้านข้าง
遍布【biànbù】 ถูกค้นพบทุกๆสถานที่;แผ่ทั่ว
全身【quánshēn】 ร่างกายทั้งหมด;ทั่ว(โครงร่าง).

----------------------
失去【shīqù】 สูญเสีย
不透明【bùtòumíng】 ทึบ

----------------------
不自然【bùzìrán】 ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ

----------------------
特别【tèbié】 ที่เจาะจงพิเศษ;;ออกมาจากภาวะที่ปกติ;โดยเฉพาะ;การไปโดยเฉพาะ;ออกมาจากทางของหนึ่งให้(ทำ sth .);พิเศษ
制服【zhìfú】ทำให้เหมือนกัน
千篇一律【qiānpiānyílǜ】 ดังต่อไปนี้ที่แผ่นโลหะแม่พิมพ์;แบบแผนเช่นเดียวกัน

----------------------
虽然【suīrán】 แม้;ถึงแม้ว่า
单一【dānyī】 เดียวเดี่ยว
并不【bìngbù】 ไม่เป็นไร;อย่างเกี่ยวกับการเน้นไม่
多色【duōsè】หลายสี
不会【bùhuì】 ไม่น่าเป็นไปได้;จะไม่(กฎหมาย, เกิดขึ้น, อื่นๆ.);ไม่มีมีความรู้มากไม่สามารถให้
尤其【yóuqí】 โดยเฉพาะ;โดยเฉพาะ
手镯【shǒuzhuó】 กำไลมือ
有可能【yǒukěnéng】 มัน'เป็นไปได้
紫色【zǐsè】 สีม่วงสีม่วง
以及【yǐjí】 รวมทั้ง;รวมทั้ง;และ
所谓【suǒwèi】 สิ่งซึ่งถูกเรียก;ดังกล่าว

----------------------
专家【zhuānjiā】 ผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญ
经过【jīngguò】 ผ่าน;ใช้จนหมด;ที่ได้รับ;เพราะ;หลังจาก;ผ่าน;วิชากระบวนการ
一般【yībān】 เดียวกันตามที่;ต้องเหมือน;ธรรมดาปกติทั่วไป
显得【xiǎnde】 ดูท่าทาง;ปรากฏ
比较【bǐjiào】 เปรียบเทียบ;ความตรงกันข้าม;< adv .>อย่างตรงไปตรงมา;;ทีเดียวอย่างเกี่ยวการเปรียบเทียบค่อนข้าง;ค่อนข้างจะ
不够【bùgòu】 ไม่ไม่เพียงพอไม่เพียงพอพอ
自然【zìran】 ตามสบาย;รอดพ้นการเสแสร้ง
感觉【gǎnjué】 ที่จะรู้สึก;เพื่อกลายเป็นระวัง;ความรู้สึกสัมผัสความรู้สึก

 

Create Date : 14 มิถุนายน 2550
0 comments
Last Update : 14 มิถุนายน 2550 22:03:36 น.
Counter : 1221 Pageviews.


lanlin
Location :
เชียงใหม่ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
หากเพลงไม่เล่นกด รีเฟรส หรือ หยุดเล่นได้ค่ะ


+-มาทักทาย-+
มาหัดทำบล๊อกก็ยากมากมาย....เราเป็นมือใหม่มาหัดทำบล๊อกจ้ามาเยี่ยมเยือนกันบ้างน่ะ

-+-+-+-
มาช่วยเม้นให้กำลังใจหน่อยน่ะค่ะพึ่งหัดทำ ขอบใจหลายๆๆ ..สู้ๆ

My website
My space
สลิ่ม-โค๊ดบล๊อก
โค๊ดแต่งบล็อก

Free shoutbox @ ShoutMix
Image Hosted by ImageShack.us
Group Blog
 
 
มิถุนายน 2550
 
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 
14 มิถุนายน 2550
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add lanlin's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.