The True Is Out There...
Group Blog
 
<<
กุมภาพันธ์ 2551
 
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
 
25 กุมภาพันธ์ 2551
 
All Blogs
 
พลซุ่มยิง

พลซุ่มยิง (Sniper) เมื่อได้ยินคำนี้หลายคนจะนึกถึงผู้ที่มีความสามารถสูงในเรื่องของการยิงปืนในระยะไกล แต่หลายท่านอาจจะไม่ทราบว่า พลซุ่มยิงนอกจากจะต้องมีขีดความสามารถในเรื่องของการยิงปืนแล้ว เรื่องของความสามารถอยู่รอดได้ (survivability) ในพื้นที่ต่าง ๆ เป็นระยะเวลานาน เช่น ในป่า หรือ ในพื้นที่สิ่งก่อสร้าง หน้าที่ของพลซุ่มยิงคือ การวางวิถีกระสุนอย่างแม่นยำไปยังฝ่ายข้าศึก ซึ่งทหารในหน่วยต่าง ๆ ไม่สามารถทำการยิงได้ ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะ ระยะทาง ขนาดของกำลังข้าศึก ที่ตั้งฝ่ายข้าศึก หรือว่าการมองเห็น

ผู้ที่จะเป็นพลซุ่มยิงได้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีลักษณะที่พิเศษอย่างดังตัวอย่างใน ระเบียบราชการสนาม 23-10 การฝึกพลซุ่มยิง (FM-23-10 Sniper Training) ของกองทัพบกสหรัฐฯ ได้มีแนวทางในการคัดเลือกกำลังพลเข้าทำการฝึกเป็นพลซุ่มยิงจะมีข้อพิจารณาอยู่ด้วยกัน 6 ประการคือ

1. แม่นปืน: ผู้ที่จะเข้ารับการฝึกเป็นพลซุ่มยิงจะต้องมีความสามารถในการยิงปืนดีเลิศ ถ้าผ่านการแข่งขันทางด้านการยิงปืน หรือ การล่าสัตว์มาก่อนจะเป็นข้อได้เปรียบในการคัดเลือกเข้ารับการฝึก

2. สุขภาพร่างกายแข็งแรง: ผู้ที่จะเข้ารับการฝึกเป็นพลซุ่มยิง จะต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และถ้าเคยผ่านการเป็นนักกีฬา ในประเภทต่างก็จะได้เปรียบในกการคัดเลือกเข้ารับการฝึก

3. ความสามารถมารถในการมองเห็น: ผู้ที่จะเข้ารับการฝึกจะต้องเป็นผู้ที่ไม่ใส่แว่นสายตา เพราะจะเป็นการเสี่ยงต่อความล้มเหลวของภารกิจเมื่อแว่นสายตา ชำรุด หรือสูญหายในพื้นที่ปฏิบัติการ นอกจากนี้จะต้องไม่ตาบอกสี เพราะจะมีปัญหาในการแยกเป้าหมายจากสิ่งแวดล้อม

4. เป็นผู้ที่ไม่สูบบุหรี่: ผู้ที่เข้ารับการฝึกจะต้องไปเป็นผู้ที่สูบบุหรี่ เพราะการสูบบุหรี่จะเป็นการเปิดเผยที่ตั้งของตนเอง นอกจากนี้การปฏิบัติงานจริงจะต้องอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถสูบบุหรี่ได้เป็นระยะเวลานาน การที่ไม่สูบบุหรี่เป็นระยะเวลานานของผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำจะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการยิงลดลง

5. มีความมั่นคงทางอารมณ์สูง: ผู้ที่เข้ารับการฝึก จะต้องเป็นผู้ที่สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ดีในภาวะต่าง ๆ เพราะการปฏิบัติงานจริงอาจจะต้องตกอยู่ในภาวะที่มีความกดดันสูง การลั่นไก ณ เวลา และสถานที่ที่เหมาะสม เป็นสิ่งที่มีความสำคัญยิ่งต่อการปฏิบัติงานของพลซุ่มยิง

6. มีระดับสติปัญญาที่ดี: ผู้ที่เข้ารับการฝึกนั้นจะต้องเรียนรู้ เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ ขีปนวิธี กระสุนลักษณะต่าง ๆ การปรับแต่งอุกรณ์ช่วยเล็ง การใช้วิทยุสื่อสาร การตรวจการ และการปรับการยิง เครื่องยิงลูกระเบิดและปืนใหญ่ การเดินแผนที่และเข็มทิศ การรวบรวมและรายงานข่าวสาร และการพิสูจน์ฝ่ายและอาวุธยุทโธปกรณ์

ในหนึ่งชุดซุ่มยิงลาดตระเวนจะประกอบไปด้วยกำลังพล 2 นายคือ 1) พลซุ่มยิง (Sniper) เป็นผู้ที่ทำหน้าที่ในการซุ่มยิง และ 2) พลชี้เป้า (Spoter) เป็นผู้ที่ทำหน้าที่วัดระยะจากที่วางตัวไปยังเป้าหมายแล้วแจ้งให้พลซุ่มยิงทราบ โดยหลักการแล้วการการใช้ซุ่มยิงลาดตระเวนเข้าไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ปฏิบัติการจะมีการดำเนินการอยู่ 3 ขั้นตอนคือ

ขั้นที่ 1 แทรกซึม: การแทรกซึมเป็นการปฏิบัติที่มีความสำคัญต่อภารกิจเป็นอย่างมากเพราะว่า ถ้าชุดซุ่มยิงถูกตรวจพบ ก็ย่อมจะส่งผลให้ภารกิจที่ได้รับมอบมีโอกาสล้มเหลว การวางแผนในการแทรกซึมจะต้องวางอย่างรัดกุม และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ซึ่งการวางแผนจะต้องใช้ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ การข่าว การลวง ความเร็ว และความคล่องตัว การอำพราง การตรวจจับของข้าศึก และการระวังป้องกัน สำหรับการแทรกซึม ชุดซุ่มยิงสามารถแทรกซึมเข้าสู่พื้นที่ปฏิบัติการ ได้จากการแทรกซึมทางอากาศ แทรกซึมสะเทินน้ำทะเทินบก และแทรกซึมทางบก

ขั้นที่ 2 ปฏิบัติต่อเป้าหมาย: สามารถแบ่งการปฏิบัติย่อย ๆ ออกเป็น การเคลื่อนที่เข้าหาเป้าหมาย การเลือกจุดวางตัว การวางตัวและการตรวจการณ์ การรายงาน และ การถอนตัวออกจากจุดวางตัว

ขั้นที่ 3 ถอนตัว: การถอนตัวเป็นการปฏิบัติที่ต้องมีการวางแผนเป็นอย่างดีเพราะว่า ถ้าขาดการวางแผนที่รัดกุมชุดซุ่มยิงอาจจะไม่สามารถออกจาก พื้นที่ที่เข้าไปปฏิบัติการได้ การถอนตัว สามารถกระทำได้โดยทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ หรือทางยานยนต์ นอกจากนี้ ชุดซุ่มยิงจะต้องเตรียมการในเรื่องของการ หลบหลีกและหลีกหนี (Evasion and Escape) ไว้ด้วย เมื่อถูกไล่ติดตามจากกำลังฝ่ายข้าศึก

ในการปฏิบัติการทางทหารนั้นการใช้การชุดซุ่มยิงลาดตระเวนจะมีมาตั้งแต่ในอดีตดังเช่น วีรกรรมของ Zaitsev นั้นเป็นที่กล่าวขานในกองทัพแดง (กองทัพรัสเซียในสงครามโลกครั้งที่ 2) และประชานชนในสตาลินกราด รวมถึงกองทัพเยอรมันเป็นอย่างมาก มีการกล่าวว่า Zaitsev นั้นมี body count ถึง 244 ศพ แต่มีการยืนยันจริง เพียง 144 ศพ ส่วนคู่ต่อกรของ Zaitsev นั้นคือ พันตรี Thorwald (ในบางรายงานจะใช้ชื่อ Keonig) ผู้ซึ่งเป็นอาจารย์จากโรงเรียนพลซุ่มยิง ใกล้กรุงเบอร์ลิน ที่ถูกส่งตัวมายังสตาลินกราดเพื่อทำการยุติบทบาทของ Zaitsev (แต่ไม่มีการยืนยันว่า Thorwald มีตัวตนจริง) เรื่องราวเหล่านี้เป็นหน้าหนึ่งในประวัติศาสตร์ทหารที่มีการกล่าวถึงพลซุ่มยิง และได้มีการนำมาทำเป็นภาพยนตร์เรื่อง Enemy at the Gates

นอกจาก Zaitsev แล้วพลซุ่มยิงที่มีชื่อเสียงในอดีตอีกคนหนึ่งได้แก่ พันจ่าตรี Carlos N. Hathcock II แห่งนาวิกโยธิน สหรัฐฯ ในสงครามเวียตนาม ที่มี body count 93 ศพ (ไม่ยืนยัน 360 ศพ) ทำให้ฝ่ายเวียดนามเหนือตั้งค่าหัวถึง 30,000 เหรียญสหรัฐ หลังจากสงครามเวียดนาม Carlos ได้รับบาดเจ็บ และเกษียณราชการเมื่อปี ค.ศ. 1979 ไปเป็นครูสอนพลซุ่มยิงให้กับชุดซุ่มยิงของหน่วย SWAT ที่มลรัฐเวอร์จิเนีย ขีดความสามารถของ Carlos เป็นที่กล่าวขานกันเพราะยิงเป้าหมายจากระยะที่ประมาณ 700 หลา โดยจะแทรกซึมจาก ระยะ 1000 หลา โดยใช้เวลาประมาณ 4 วันในการแทรกซึมไปยังจุดวางตัว โดยค่อย ๆ คลานเข้าไปที่ระยะ 700 หลา ซึ่งเป็นระยะที่ทำการยิงเป้าหมาย

จากที่กล่าวมาในข้างต้นนั้นจะพบว่าในอดีตการใช้ชุดซุ่มยิงลาดตระเวนจะมีประโยชน์เป็นอย่างมากในการจำกัดการเคลื่อนไหวหรือการปฏิบัติการของข้าศึก ชุดซุ่มยิงลาดตระเวน 1 ชุดสามารถที่จะหยุดการเคลื่อนที่ของทหารหนึ่งกองพลได้ถ้ามีการใช้งานที่เหมาะสม ดังนั้นในการปราบปรามกองโจรที่ก่อความไม่สงบนั้น ชุดซุ่มยิงลาดตระเวนจะเป็นเครื่องมือทางยุทธวิธีที่จะทำให้กองโจรขาดเสรีในการปฏิบัติ

อย่างไรก็ดีการใช้ชุดซุ่มยิงลาดตระเวนเป็นเรื่องที่ต้องมีการวางแผนอย่างรัดกุมทั้งนี้เพราะข้อจำกัดในการเลือกยิงเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความละเอียดอ่อนสามารถนำมาใช้เป็นเงื่อนไขได้ การปฏิบัติของชุดซุ่มยิงลาดตระเวน ควรจะนำมาใช้กับกองโจรที่อยู่ในป่าซึ่งเป็นพื้นที่ที่ความชัดเจนว่า ถ้าชาวบ้านปกติคงไม่ถืออาวุธและเข้าไปเดินในป่า ดังนั้นชุดซุ่มยิงลาดตระเวนจึงเหมาะกับการซุ่มยิงหน่วยรบขนาดเล็ก RKK (Runda Kumpulan Kecil) หรือที่เรียกว่า หน่วยคอมมานโด ของกลุ่มก่อความไม่สงบที่มีลักษณะเป็นหน่วยทหารขนาดเล็กทำงานแบบหน่วยจรยุทธ์ มีกำลังพลเป็นระดับเยาวชนและคนหนุ่มที่ได้รับการฝึกจากต่างประเทศ โดยเฉพาะการยิงปืน เพื่อก่อความไม่สงบ

Create Date : 25 กุมภาพันธ์ 2551
Last Update : 18 มีนาคม 2551 16:40:16 น. 40 comments
Counter : 1880 Pageviews.

 
แปะชื่อไว้ก่อน

ว่างๆจะมาอ่านจ้า

ขอไปนอนก่อนตอนนี้

สบายดีนะ .. เอ : )

โดย: สุ่ม-4 ^^ IP: 61.19.65.241 วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:13:30:19 น.  

 
ดูในหนังก็สนุกดี แต่เอาจริงละเครียดเลยนะ


โดย: Summer Flower วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:13:36:48 น.  

 
หนังเรื่องนี้สนุกมากเลยครับ เคยอ่านประวัติในเรื่อง ขุนศึกสตาลินกราด เรื่องในหนังก็เพี้ยนไปบ้างเล้กน้อย ชอบเรื่องในบล้อกมากเลยครับ


โดย: orcahappy (orcahappy ) วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:16:08:31 น.  

 
นาวิกโยธิน ใช้ ปืนซุ่มยิง m1902 a1 อยากทารบข้อมูล
และเห็นรูป


โดย: ท.นาวิกโยธิน IP: 202.149.25.225 วันที่: 7 มีนาคม 2551 เวลา:21:02:56 น.  

 
ความใฝ่ฝันของผมอยากเป็นพลซุ่มยิงของนาวิกโยธินของประเทศสหรัฐครับ


โดย: นายฐิติพศุตม์ ปรีชาธนบูรณ์ IP: 125.25.194.228 วันที่: 14 มีนาคม 2551 เวลา:16:16:16 น.  

 
ผมอยากเป็นหน่วยซุ่มยิงในประเทศสหรัฐ


โดย: นายฐิติพศุตม์ ปรีชาธนบูรณ์ IP: 125.25.138.43 วันที่: 15 มีนาคม 2551 เวลา:11:34:33 น.  

 
อยากเห็นข้อมูลปืน m 24 ที่ใช้ในการซุ่มยิงพร้อมรูปภาพด้วยครับ


โดย: นายฐิติพศุตม์ ปรีชาธนบูรณ์ IP: 125.25.138.43 วันที่: 15 มีนาคม 2551 เวลา:11:36:57 น.  

 
ปืนซุ่มยิง m1902 a1 ผมไม่มีข้อมูลเลยครับ.. ใครรู้ก็แนะนำด้วยจะยินดีมาก

@@@@@@@@@@@@@ปืนRifle M24 (M24 A2)
ผลิตโดย Remington ประเทศสหรัฐอเมริกา
เริ่มผลิตตั้งแต่ ปี 1988 - ปัจจุบัน
ขนาดกระสุน
- 7.62 X 51 mm. NATO
- .300 winchester magnum
- .338 lapua magnum
ความเร็ว 853 เมตรต่อวินาที
ระยะหวังผล 800 เมตร
น้ำหนัก 5.5 kg.โดย: alfissimo วันที่: 18 มีนาคม 2551 เวลา:17:01:02 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


โดย: i_nookae วันที่: 6 เมษายน 2551 เวลา:0:18:02 น.  

 

แวะมา Say Happy Birthday!!!!! คร้าบบบบบ
ช่วยรับเค้กวันเกิดด้วยครับ เอาไป 2 ก้อนเลยนะพาน้อง Patty (น้องสาวมิสเตอร์ฮอง) มาร่วมอวยพรวันเกิดด้วยครับ

Patty

(คลิกที่ภาพ เพื่อดูสารรูปน้อง Patty แบบเต็มๆ ได้นะครับ)เหมือนในหนังเรื่อง Shooter เลยโดย: มิสเตอร์ฮอง วันที่: 6 เมษายน 2551 เวลา:0:32:51 น.  

 


โดย: myshumi วันที่: 6 เมษายน 2551 เวลา:0:58:56 น.  

 


zwani.com myspace graphic comments


โดย: คนสาธารณะ วันที่: 6 เมษายน 2551 เวลา:2:09:30 น.  

 


お誕生日おめでとう!
สุขสันต์วันเกิด
มีความสุขมากๆ สุขสมหวังดังตั้งใจไว้ทุกประการเลยจ้า...

เดหลีค่ะ ยินดีที่ได้รู้จักนะคะโดย: เดหลีสีแดง วันที่: 6 เมษายน 2551 เวลา:2:13:55 น.  

 โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 6 เมษายน 2551 เวลา:5:28:09 น.  

 
สุขสันต์วันเกิดค่ะ
ขอให้มีความสุขมากๆนะคะ ^^โดย: Charlotte Russe วันที่: 6 เมษายน 2551 เวลา:8:57:00 น.  

 
Happy Birthday Commentโดย: Takaw (Takaw ) วันที่: 6 เมษายน 2551 เวลา:10:09:12 น.  

 

Happy birthday จ้าเอ : )

เค้าขอให้เอมีความสุขมากๆ

นอนหลับฝันดีทุกคืน

ยิ้มได้ทุกวันนะจ๊ะ ^^
โดย: สุ่ม-4 ^^ IP: 61.19.65.188 วันที่: 6 เมษายน 2551 เวลา:10:20:55 น.  

 
มีความสุขมากๆนะค่ะ สุขภาพกายเเละใจเเข็งเเรงค่ะ


glitter-graphics.comโดย: รวิษฎา วันที่: 6 เมษายน 2551 เวลา:10:47:40 น.  

 

สุขสันต์วันเกิดค่ะ ขอให้มีความสุขมากๆ ไม่เจ็บไม่จน เงินทองไหลมาเทมา ประสบความสำเร็จในทุกๆ ด้านนะคะ
โดย: mamminnie วันที่: 6 เมษายน 2551 เวลา:11:09:16 น.  

 


::::::: H A P P Y :: B I R T H D A Y :::::::


ขอให้มีความสุขมากๆนะคะ และมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยค่ะโดย: หนีแม่มาอาร์ซีเอ วันที่: 6 เมษายน 2551 เวลา:11:16:39 น.  

 


โดย: note-d วันที่: 6 เมษายน 2551 เวลา:11:48:53 น.  

 


ป้าเชิญนางฟ้า..มาอวยพรวันเกิดค่ะ
ขอให้พบแต่สิ่งดีๆ คนที่ดีมีจิตใจดี
และเหตุการณ์ดีๆรวมทั้ง...
ความรักที่ดีที่สุดในชีวิตนะคะ
หวังว่าคงจะไม่ช้าไปนะคะ
*********
*****
โดย: ป้าหู้เองจ่ะ (fifty-four ) วันที่: 6 เมษายน 2551 เวลา:13:06:27 น.  

 


โดย: Jungkame (Jamekung ) วันที่: 6 เมษายน 2551 เวลา:14:07:21 น.  

 
Happy Birthday และขอให้มีความสุขตลอดปีครับ


โดย: ooh_kk2007 วันที่: 6 เมษายน 2551 เวลา:15:50:45 น.  

 


สุขสันต์วันเกิดครับ มีความสุขมากๆครับ
โดย: พฤกษาริมน้ำ วันที่: 6 เมษายน 2551 เวลา:16:35:02 น.  

 
สุขสันวันคล้ายวันเกิดคะ...


โดย: อนันตลัย วันที่: 6 เมษายน 2551 เวลา:18:11:39 น.  

 
สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดน่ะครับ


โดย: ละอ่อนการเมือง วันที่: 6 เมษายน 2551 เวลา:19:12:17 น.  

 
สุขสันต์วันเกิดครับ มีความสุขมากๆทุกๆวัน โรคภัยอย่าได้ แพ่วพาน การงานรุ่งโรจน์ ไม่เจ็บไม่จนครับ


โดย: veerar วันที่: 6 เมษายน 2551 เวลา:19:34:51 น.  

 โดย: ส้มแช่อิ่ม วันที่: 6 เมษายน 2551 เวลา:20:03:50 น.  

 


โดย: CheRRy (no matter ) วันที่: 6 เมษายน 2551 เวลา:20:57:26 น.  

 

โดย: สร้อยอินเดีย วันที่: 6 เมษายน 2551 เวลา:23:58:56 น.  

 
ขอบคูณมากนะครับสำหรับคำอวยพรดีๆ
จากเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ทุกคนครับ ^_^


โดย: @lfissimo IP: 124.157.205.234 วันที่: 9 เมษายน 2551 เวลา:17:57:07 น.  

 
แวะมาเยี่ยมค่ะ คงจะสบายดีนะคะ


โดย: ไก่พิซซ่าคุกกี้นมอ้วงชอบหมด IP: 202.28.66.23 วันที่: 18 เมษายน 2551 เวลา:12:08:25 น.  

 
หวัดดีค่ะ หายไปไหนน๊อ


โดย: ไก่พิซซ่าคุกกี้นมอ้วงชอบหมด วันที่: 6 พฤษภาคม 2551 เวลา:10:21:52 น.  

 หวัดดีจ้า : )

เอสบายดีนะจ๊ะ


โดย: สุ่ม-4 ^^ IP: 117.47.95.172 วันที่: 12 พฤษภาคม 2551 เวลา:15:12:27 น.  

 
เจนสบายดีค่ะ ติดhi5 เหมือนกันเลยค่ะ 55555+
ขอบคุณที่ยังไม่ลืม ยังแวะไปเยี่ยมกันนะคะ


โดย: ไก่พิซซ่าคุกกี้นมอ้วงชอบหมด วันที่: 25 พฤษภาคม 2551 เวลา:20:56:46 น.  

 
สบายดีจ้า

เอคงสบายดีเช่นกันนะ

: )


โดย: random-4 วันที่: 8 มีนาคม 2552 เวลา:0:43:27 น.  

 


สบายดีมั๊ย ..
โดย: random-4 วันที่: 12 กรกฎาคม 2552 เวลา:5:05:55 น.  

 
ตั้มลบหาเพื่อนคุยค่ะเชียงใหม่เปิ้ลค่ะxxx145077
ให้พี่หน่อยเร็วๆนะโว้ย


โดย: พุ่มL.c.c IP: 182.52.144.58 วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:15:47:39 น.  

 
พีี่เอ สบายดีรึป่าว? หายเงียบไปเลยนะ แวะมาทักทายให้รู้ว่้ายังไงก็ยังไม่เคยลืมกันนะ


โดย: ??? IP: 180.183.145.8 วันที่: 25 มิถุนายน 2554 เวลา:18:06:16 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

alfissimo
Location :
เชียงใหม่ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Keep Walking...

KoKoMo/The beach boys
karaoke
Web Counter
karaoke
;
Get this widget | Track details | eSnips Social DNA
Friends' blogs
[Add alfissimo's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.