Group Blog
 
<<
ธันวาคม 2558
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 
23 ธันวาคม 2558
 
All Blogs
 
TK Reading Club : สี่แผ่นดิน

23 ธันวาคม 2558เมื่อวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา ผมมีโอกาสได้ไปร่วมการสนทนานักอ่าน ที่จัดขึ้นโดยห้องสมุดมีชีวิต อุทยานการเรียนรู้ TKpark เป็นกิจกรรม TK Reading Club ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุก 2-3 เดือน ในครั้งนี้เป็นการพูดคุยกันในหัวข้อนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ โดยได้เลือกเอาวรรณกรรมที่เป็นนวนิยายอมตะเรื่อง “สี่แผ่นดิน” ของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช มาพูดคุยกัน ซึ่งนำการสนทนาโดยคุณหมอนักเขียนผู้มีผลงานโด่งดัง นายแพทย์พงศกร จินดาวัฒนะ และนักเขียนอีกสองท่านคือ คุณจีริหทัยและคุณปิ่นลดา ซึ่งเป็นนักเขียนของสำนักพิมพ์กรู๊ฟ พับลิซิ่ง (สำนักพิมพ์ของคุณหมอพงศกร)

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นในลักษณะกลุ่มสนทนา โดยมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเป็นหลัก ซึ่งผมขอรวบรวมรายละเอียดออกมาเขียนเป็นประเด็นสำหรับนำเสนอให้แก่ท่านที่สนใจและชื่นชอบนวนิยายเรื่อง “สี่แผ่นดิน” นี้ โดยผมอาจจะเขียนสรุปออกมาไม่ครบถ้วนตามที่ได้คุยกันทั้งหมด แต่ผมก็พยายามที่จะสรุปเป็นประเด็นให้ตรงมากที่สุด ถ้ามีส่วนใดที่ตกหล่นหรือผิดพลาดไปผมก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย


-นวนิยายเรื่อง “สี่แผ่นดิน” เป็นวรรณกรรมที่คุณหมอพงศกรชอบมาก ๆ โดยตัวคุณหมอพงศกรบอกว่าได้อ่านเรื่องนี้หลายรอบมาก

-เชื่อว่าทุกคนที่ได้อ่าน “สี่แผ่นดิน” ต่างก็มีมุมมองที่หลากหลายแตกต่างกันตามแต่จินตนาการของแต่ละคน

-ตัวเอกของเรื่อง “สี่แผ่นดิน” คือแม่พลอย ทำไม ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ จึงใช้แม่พลอยเป็นตัวเดินเรื่อง? เท่าที่สังเกตดูจะเห็นว่า ตัวเอกของนวนิยายไทยกว่า 80% เป็นผู้หญิง สาเหตุอาจจะเป็นเพราะตัวละครหญิงสามารถเล่าเรื่องได้ละเอียดอ่อนมากกว่าก็เป็นได้

-ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ให้ตัวแม่พลอยเป็นตัวเอกเดินเรื่อง เพราะว่าแม่พลอยเติบโตและใช้ชีวิตอยู่ในวัง ได้ร่ำเรียนอยู่กับเจ้านายในวัง จึงทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ มากมาย

-ถ้าให้ตัวละครคุณเปรมเป็นตัวเอกเดินเรื่องก็อาจจะตกหล่นเรื่องชีวิตในวัง รวมทั้งขาดรายละเอียดของชีวิตในวังด้วย

-เชื่อว่า ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ใช้ตัวละครสตรีเป็นผู้สะท้อนเรื่องราวชีวิตในวัง เนื่องจากในวังฝ่ายในจะมีเฉพาะผู้หญิงเท่านั้นที่เข้าไปได้

-ในช่วงชีวิตของแม่พลอยผ่านสงครามโลกมา 2 ครั้ง สงครามโลกครั้งที่ 1 ในสมัยรัชกาลที่ 6 และสงครามโลกครั้งที่ 2 ในสมัยรัชกาลที่ 8 เป็นการเล่าเรื่องผ่านชีวิตของแม่พลอยผู้ซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงจากสงคราม ในเรื่องจะเห็นว่าคุณเปรมมักจะเล่าเรื่องการเมืองและความเป็นไปต่าง ๆ ให้แม่พลอยฟังเสมอ

-ถ้าเราอ่าน “สี่แผ่นดิน” เราจะได้รู้ประวัติศาสตร์บางส่วนไปด้วย เพราะแม่พลอยมีชีวิตอยู่ในประวัติศาสตร์ของกรุงรัตนโกสินทร์ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อเกิดเหตุการณ์ ร.ศ.112 แม่พลอยก็รู้สึกเศร้าใจไปกับเหตุการณ์ที่เป็นวิกฤตในครั้งนี้ ยิ่งแม่พลอยเมื่อมองเห็นหลังคาของพระที่นั่งฯ ก็ยิ่งรู้สึกเห็นใจพระมหากษัตริย์ของไทยมากขึ้นไปอีก

-ในเรื่อง “สี่แผ่นดิน” นี้เป็นการเล่าเรื่องผ่านชีวิตแม่พลอย ชีวิตที่ผ่านมาทั้ง 4 รัชกาล โดยแผ่นดินแรกในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นช่วงเวลาในวัยเยาว์ของแม่พลอยที่ใช้ชีวิตอยู่ในวัง ซึ่งสะท้อนเห็นว่าเป็นช่วงเวลาที่คนไทยมีความสุข , แผ่นดินที่ 2 ในสมัยรัชกาลที่ 6 เป็นช่วงชีวิตในวัยผู้ใหญ่ของแม่พลอยซึ่งได้แต่งงานไปกับคุณเปรมแล้ว , แผ่นดินที่ 3 ในสมัยรัชกาลที่ 7 ซึ่งเป็นช่วงชีวิตที่แม่พลอยได้กลายเป็นแม่เต็มตัวแล้ว ในรัชกาลที่ 7 นี้มีเรื่องเศร้าใจให้แก่แม่พลอยมากมาย ทั้งเรื่องเศรษฐกิจไม่ดีต้องดุลข้าราชการออก เรื่องการเปลี่ยนแปลงการปกครอง

-แผ่นดินสุดท้ายในสมัยรัชกาลที่ 8 เป็นระยะเวลาสั้น ๆ โดยเริ่มจากรัชกาลที่ 8 เป็นยุวกษัตริย์ได้เสด็จกลับพระนคร ไปจนกระทั่งแม่พลอยทราบข่าวว่า ร.8 สิ้นพระชนม์ แม่พลอยจึงได้ตายในวันนั้นด้วย (แม่พลอยเสียชีวิตตอนอายุ 64 ปี)

-ชีวิตของแม่พลอย เป็นชีวิตของคนที่ผ่านทุกข์สุขต่าง ๆ มากมาย ทำให้เห็นสัจธรรมของโลกในเรื่องความไม่แน่นอน มีเกิดก็มีดับ มีดีที่สุดก็มีไม่ดีที่สุด ในช่วงชีวิตของแม่พลอยนั้นมีชีวิตอยู่ได้ด้วยความสง่างามตลอด

-คุณจีริหทัย บอกว่า แม่พลอยเป็นหญิงไทยโบราณที่อยู่ในกรอบ เป็นคนที่ปล่อยว่างได้ง่าย

-ระหว่างชีวิตของแม่พลอยและช้อย ทั้งสองคนนี้มีชีวิตที่แตกต่างกันมาก ตัวละครช้อยถือว่าเป็นสีสันของเรื่อง ถ้าไม่มีช้อยเรื่องจะดูเรียบ ๆ ไม่สนุกเท่านี้ ด้วยนิสัยของช้อยที่มีความอยากรู้อยากเห็นและกล้าแสดงออก จึงทำให้ผู้อ่านได้เห็นเรื่องราวต่าง ๆ มากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงชีวิตแผ่นดินแรกในสมัยรัชกาลที่ 5 ตอนที่แม่พลอยยังใช้ชีวิตอยู่ในวัง

-ม.ร.ว.คึกฤทธิ์เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่า สาวชาววังแท้ ๆ ก็คือแม่ช้อยนี่เอง

-ตัวละครแม่พลอยเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของความเป็นสาวชาววังมากกว่า เพราะในความเป็นจริงคงจะไม่มีใครที่เก่งทุกอย่างแบบแม่พลอย แม่พลอยจึงเป็นอุดมคติของสาวชาววัง

-ม.ร.ว.คึกฤทธิ์เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่า ฉากและสถานที่ในเรื่องทั้งหมดเป็นของจริง รวมทั้งเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ก็เป็นเรื่องจริงด้วย ส่วนสิ่งที่ไม่จริงก็คือตัวละครที่ถูกสร้างขึ้นมา

-ฉากในวังก็บรรยายมาจากสถานที่จริงเช่นกัน ซึ่งเป็นสถานที่ฝ่ายในที่คนทั่วไปอย่างเรา(ผู้อ่าน)เข้าไปไม่ได้ แต่เราสามารถจินตนาการให้เห็นผ่านคำบรรยายในเรื่องได้

-นอกจากจะมีเหตุการณ์ประวัติศาสตร์แล้ว ในเรื่องยังมีการแฝงคติความเชื่อและเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยต่าง ๆ ไว้อีกมากมาย เช่น เรื่องการเดินกลางคืนในวังต้องจุดโคมเทียนด้วย เพื่อให้เห็นหน้าเห็นตากันว่าใครเป็นใคร , ห้ามเหยียบธรณีประตู เพราะเชื่อว่ามีเทวดาเฝ้าอยู่ , ประเพณีการแต่งกายตามสีของวัน ซึ่งแต่งตามสีของเทวดานพเคราะห์ประจำวัน ฯลฯ

-ผู้อ่านจะได้เห็นประเพณีทุกอย่างใน 1 ช่วงชีวิตของแม่พลอย ตั้งแต่การโกนจุก การแต่งงาน ไปจนถึงงานศพ ฯลฯ

-“สี่แผ่นดิน” ถือว่าเป็นเรื่องบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่อ่านสนุก แต่ถ้าจะอ่านเพื่อเอารายละเอียดก็ได้ เพราะว่าในเรื่องมีการบันทึกประวัติศาสตร์เอาไว้อย่างสมบูรณ์และมีรายละเอียดค่อนข้างมากด้วย

-นวนิยายเรื่อง “ร่มฉัตร” ของทมยันตรี เป็นนวนิยายที่มีความคล้ายกับเรื่อง “สี่แผ่นดิน” แต่จะต่างกันที่ในเรื่องร่มฉัตรเป็นเรื่องของวิถีชีวิตชาวบ้าน ตัวละครเป็นสามัญชนคนธรรมดา

-การเขียนนวนิยายอิงประวัติศาสตร์นั้นเป็นความใฝ่ฝันของนักเขียนเกือบทุกคน แต่จะมีนักเขียนที่สามารถเขียนแล้วออกมาได้ดีนั้นต้องให้ผู้อ่านเป็นคนตัดสินเอง

-นวนิยายแตกต่างจากสารคดีตรงที่นวนิยายเต็มไปด้วยเรื่องราวของชีวิต นวนิยายเป็นเรื่องราวของชีวิตตัวละครที่ทำให้เห็นว่า ตัวละครนั้นเป็นอย่างไร? อยู่อย่างไร? กินอย่างไร? และใช้ชีวิตอย่างไร? ฯลฯ

-คุณปิ่นลดาบอกว่า เรื่อง “สี่แผ่นดิน” นี้อ่านแล้วทำให้เราสนใจในเรื่องประวัติศาสตร์ อ่านแล้วต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อต่อยอดออกไปอีกว่า ในจุดนั้น ๆ มีรายละเอียดอย่างไรบ้าง

-การเขียนนวนิยายอิงประวัติศาสตร์หรือการเขียนนวนิยายย้อนยุคนั้น ยิ่งถ้าย้อนยุคสมัยไปไกลมากเท่าไหร่ก็ยิงเขียนยากมากขึ้นเท่านั้น เพราะว่ารายละเอียดต่าง ๆ จะมีบันทึกหลงเหลืออยู่น้อยมาก
คนกลางคือตุณจิรีหทัย  คนขวาคือคุณหมอพงศกร


คุณปิ่นลดา


-อ่าน “สี่แผ่นดิน” แล้วได้รู้ว่า ในสมัยรัชกาลที่ 5 นั้น ชีวิตคนไทยมีความสุขเป็นอย่างมาก วิถีชีวิตช่วงนั้นเหมือนชีวิตช้า ๆ แบบลโลไลฟ์ (Slow Life)

-รัชกาลที่ 5 เหมือนรูปเคารพของแม่พลอย เพราะว่าห่างจากชีวิตของแม่พลอยมาก แต่พอมาถึงรัชกาลที่ 6 ความรู้สึกเช่นนี้ของแม่พลอยก็เปลี่ยนไป เมื่อเห็นพระมหากษัตริย์มาเล่นละครให้ประชาชนดู

-คุณค่าของผู้หญิงในสมัยก่อนอยู่ที่การใช้ชีวิตประจำวัน มีการทำงานฝีมือต่าง ๆ ผู้หญิงในสมัยก่อนต้องรับผิดชอบเรื่องราวภายในบ้านได้ทุกอย่าง ทำได้หมดรวมถึงการบริหารจัดการเรื่องราวในครอบครัวด้วย ทั้งหมดนี้ก็เป็นเพราะมีกรอบของสังคมคอยบังคับให้ผู้หญิงอยู่แต่ในบ้านเท่านั้น

-ในเรื่อง “สี่แผ่นดิน” เราจะเห็นบทบาทของผู้หญิงในสังคมก็ตอนที่รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสยุโรป มีการแต่งตั้งพระบรมราชินีนาถขึ้นปกครองประเทศชั่วคราวแทนพระมหากษัตริย์ ทำให้แม่พลอยกับช้อยรู้สึกว่าผู้หญิงเริ่มมีบทบาทมากขึ้น

-ในเรื่องมีแนวคิดแฟมินิสต์(แนวคิดนิยมสตรี)อยู่บ้าง เช่นให้ตัวละครแม่ช้อยต่อต้านขนบประเพณีต่าง ๆ ที่กรอบผู้หญิงเอาไว้ , ตัวละครแม่อุ่นที่ยึดความเด็ดขาดในการปกครองบ้านแทนบิดา , ตัวละครแม่พลอยเป็นคนที่มีเมตตาสูงมากรับได้แม้กระทั่งลูกติดของสามี ฯลฯ

-ม.ร.ว.คึกฤทธิ์จงใจสร้างตัวละครคุณเปรมและแม่พลอยให้มีฐานะทางสังคมแตกต่างกัน คุณเปรมมาจากครอบครัวเจ้าสัวที่เป็นคนจีนมาค้าขายในเมืองไทยจนได้รับบรรดาศักดิ์ ส่วนแม่พลอยเป็นลูกพระยา ถึงแม้ว่าจะเป็นลูกที่เกิดจากเมียรองก็ตาม แต่ก็ถือว่าแม่พลอยมีฐานะทางสังคมสูงกว่าคุณเปรม

-ตาอ้นและตาอั้น ลูกทั้งสองคนของแม่พลอยนั้นถือว่าเป็นตัวแทนของเรื่องราวการเมืองที่แบ่งออกเป็นสองฝ่ายหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ฝ่ายหนึ่งเป็นราชาธิปไตยส่วนอีกฝ่ายเป็นประชาธิปไตย ซึ่งเป็นความคิดเห็นที่แตกต่างกันในทางการเมือง ทำให้เห็นว่าแต่ละฝ่ายนั้นเป็นอย่างไรและมีชีวิตต่อไปเป็นอย่างไร

-ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า ตัวละครทุกตัวในเรื่อง “สี่แผ่นดิน” จะฉายภาพสังคมของวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน

-เราอ่าน “สี่แผ่นดิน” แล้วได้รู้ประวัติศาสตร์ของชาติไทยว่า ในสมัยรัชกาลที่ 5 ครองราชย์ยาวนาน เป็นยุคเริ่มต้นของวิทยาการใหม่ ๆ ทั้งทางด้านการศึกษา , การคมนาคม , สาธารณสุข ฯลฯ เริ่มมีสิ่งต่าง ๆ ขึ้นในประเทศไทยเป็นครั้งแรก เช่น การประปา , การรถไฟ , มหาวิทยาลัย ฯลฯ ล้วนเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ทั้งนั้น นอกจากนั้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ยังต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เสมอ เพราะอยู่ในยุคล่าอาณานิคมของประเทศทางตะวันตก จึงเป็นยุคสมัยที่พระมหากษัตริย์ทรงงานหนักที่สุด

-ในสมัยรัชกาลที่ 6 เราต้องรับความจริงว่า ร.6 ไม่เก่งเท่าพ่อ(ร.5) อีกทั้งรัชกาลที่ 6 ทรงครองราชย์เป็นระยะเวลาสั้น ๆ ในช่วงนี้เป็นยุคที่มีความทันสมัยมากขึ้น มีวัฒนธรรมใหม่ ๆ จากยุโรปเข้ามามาก ซึ่งแม่พลอยเองก็บอกว่าเป็นของแปลก เช่น การกินอาหารที่ใช้ช้อนส้อม , การแต่งกาย เป็นต้น แต่ในรัชกาลที่ 6 ถือว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีงานพระราชนิพนธ์เยอะมาก เป็นช่วงที่บ้านเมืองสงบสุขและน่าอยู่มาก

-ในสมัยรัชกาลที่ 7 เป็นยุคที่อยู่ยากเพราะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก มีการดุลข้าราชการออกเพราะต้องประคับประครองเศรษฐกิจของประเทศให้อยู่รอด เป็นช่วงชีวิตที่แม่พลอยต้องเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ มากมาย

-ในสมัยรัชกาลที่ 8 เป็นยุคที่คนไทยยังไม่มีความสุขมากนัก เพราะที่ผ่านมารัชกาลที่ 6 ก็ทรงครองราชย์สั้น ส่วนรัชกาลที่ 7 หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองก็ไปอยู่ต่างประเทศโดยไม่กลับมาเมืองไทยแล้ว พอมาถึงรัชกาลที่ 8 ทรงครองราชย์ตั้งแต่ยังเป็นยุวกษัตริย์ พอที่จะสร้างความชุ่มชื่นในแก่คนไทยได้ แต่หลังจากนั้นไม่นานท่านก็เสด็จสวรรคต จึงทำให้แม่พลอยเสียชีวิตในวันที่ทราบข่าวร้ายนี้เอง

-เมื่ออ่าน “สี่แผ่นดิน” แล้วจะเห็นว่าสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทุกคน ในสมัยรัชกาลที่ 5 ชีวิตของคนไทยทั้งหมดขึ้นอยู่กับพระมหากษัตริย์ ทำให้ประเทศไทยรอดพ้นจากการเป็นอาณานิคม , ในสมัยรัชกาลที่ 6 ประเทศไทยส่งทหารเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 1 ทำให้เราแก้กฎหมายสิทธิภาพนอกอาณาเขตที่เสียเปรียบฝรั่งได้ , ในสมัยรัชกาลที่ 7 ท่านกำลังเตรียมการมอบประชาธิปไตยให้คนไทย แต่คณะราษฎร์ก็ชิงเปลี่ยนแปลงการปกครองไปก่อน ท่านทรงยอมเพราะไม่ต้องการให้เกิดการนองเลือดจากฝีมือคนไทยด้วยกันเอง , พอมาถึงสมัยรัชกาลที่ 8 เป็นยุวกษัตริย์ที่คนไทยรัก จะเห็นได้จากตอนเสด็จกลับพระนครที่มีการต้อนรับอย่างมีความสุข

-หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วมีหลายคนยังไม่รู้ว่าในอนาคตสถาบันพระมหากษัตริย์จะเป็นอย่างไง ในตอนที่รัชกาลที่ 8 จะเสด็จขึ้นครองราชย์นั้นพระมารดาของรัชกาลที่ 8 (สมเด็จย่า) ยังเป็นห่วงเลยว่าลูกชายที่เป็นพระมหากษัตริย์นั้นจะเป็นอย่างไรบ้าง? ในประเด็นนี้ถ้าท่านที่สนใจสามารถไปหาอ่านเพิ่มเติมได้จากหนังสือ “แม่เล่าให้ฟัง” ของพระพี่นางฯ

-จึงสามารถสรุปได้ว่า นวนิยายเรื่อง “สี่แผ่นดิน” นี้เป็นการเอาชีวิตของคนหนึ่งคนมาวางให้เห็น ตั้งแต่เกิดจนตาย ถ้าใครที่เคยได้อ่านในตอนเด็กถ้าได้มาอ่านอีกครั้งตอนโตแล้วท่านจะเห็นอะไรเพิ่มเติมขึ้นอีกมากมาย โดยท่านจะได้เห็นและเข้าใจสัจธรรมของชีวิต ชีวิตของแม่พลอยนั้นไม่ได้สุขที่สุดแต่ก็ไม่ได้ทุกข์ที่สุดเช่นกัน มันคือวัฏจักรของชีวิตคน มันคือความเป็นจริงของโลกที่บอกว่าทุกสิ่งย่อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทำให้เราต้องปรับตัวและยอมรับมัน

-โดยส่วนตัวแล้วคุณหมอพงศกรชอบเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ต่าง ๆ ดังนั้นคุณหมอพงศกรจึงชอบเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยต่าง ๆ ที่ซ่อนอยู่ในเรื่อง เช่น ตอนที่รัชกาลที่ 5 ทรงเสด็จไปลอยพระประทีป ในเรื่อง “สี่แผ่นดิน” มีรายละเอียดบรรยายไว้เยอะมากทั้งสถานที่ , เรือพระนั่ง และสิ่งต่าง ๆ มากมาย

-ส่วนคุณจีริหทัยและคุณปิ่นลดาต่างก็ชอบเรื่องราวของแม่พลอยในช่วงชีวิตที่อยู่ในวัง ในแผ่นดินแรกสมัยรัชกาลที่ 5 โดยเฉพาะแม่ช้อยที่ทำให้ชีวิตของแม่พลอยมีความสนุกมากขึ้น

-ท้ายสุดขอรายงานถึงผลงานล่าสุดของคุณหมอพงศกร ปัจจุบันกำลังเขียนอยู่ 3 เรื่องคือ เรื่อง “เลื่อมลวง” ลงในนิตยสารพลอยแกมเพชร เป็นเรื่องนางเอกที่เห็นออร่าของคน มีความเกี่ยวข้องกับชุดปักเลื่อมในสมัยรัชกาลที่ 7 , เรื่อง “บุหงาบาติก” ลงในนิตยสารขวัญเรือน เป็นเรื่องของกรมวังหลังที่เสด็จไปอยู่ที่ปันดุง ประเทศอินโดนีเซีย , เรื่อง “กุณฑลสวาท” ลงในนิตยสารสกุลไทย เป็นเรื่องตุ้มหูผี นอกจากนั้นยังมีผลงานที่กำลังจะทำเป็นละครโทรทัศน์คือเรื่อง “เลห์ตุลยา” โดยช่อง 3 สร้างต่อจากเรื่อง “รากนครา”

-สำหรับคุณจีริหทัย มีผลงานล่าสุดเรื่อง “พรหมพยาบาท” ที่ทางช่อง 3 กำลังจะสร้างเป็นละครโทรทัศน์ ส่วนคุณปิ่นลดา มีผลงานเรื่อง “สายลมของหัวใจ” ผลงานของทั้งสองท่านพิมพ์กับสำนักพิมพ์กรู๊ฟ พับลิซิ่ง ของคุณหมอพงศกร 

สำหรับกิจกรรม TK Reading Club ครั้งต่อไปจะเป็นการพูดคุยกันจากนวนิยายอมตะเรื่อง “ข้างหลังภาพ” ของศรีบูรพา ในวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 ท่านใดที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ งานจะจัดขึ้น ที่ห้องสมุด TKpark ชั้น 8 Dazzle Zone ห้างเซ็นทรัลเวิลด์ ท่านสามารถไปลงทะเบียนได้ที่หน้างานเลย

ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม ขอให้ท่านมีความสุขมาก ๆ ครับ

อิอิ

Create Date : 23 ธันวาคม 2558
Last Update : 24 ธันวาคม 2558 14:13:17 น. 26 comments
Counter : 1995 Pageviews.

 
ส่วนตัวไม่ได้เคยอ่านเรื่องนี้ค่ะ ได้แต่ดูตอนเป็นละคร ที่จินตหราเล่นค่ะ ยังชอบเลยค่ะ ถ้าเป็นหนังสือคงได้อรรถรสมากๆ ที่TK มีการจัดแบบนี้ตลอดเลย ดีจังนะคะโดย: มี้เก๋+ป๊าโอ๋=ซีทะเล (kae+aoe ) วันที่: 24 ธันวาคม 2558 เวลา:8:43:29 น.  

 
เรื่องนี้ในชั้นหนังสือที่บ้านมี
แต่ผมยังไม่เคยอ่านครับพี่อาคุง

น้องสาวผมอ่านน้องเสือฯ เป็นเด็กหนุ่มช่างสงสัย
เลยมีคำถามส่งมาถามเรื่อยๆครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 24 ธันวาคม 2558 เวลา:16:00:04 น.  

 
ยังไม่มีโอกาสได้อ่านเรื่องนี้เลยครับ
แต่เคยไปชมละครเวทีอยู่ครับ


โดย: PZOBRIAN วันที่: 25 ธันวาคม 2558 เวลา:10:30:43 น.  

 


ได้ดูละครจากนิยายของคุณหมอมาหลายเรื่องแล้วค่ะ
ชอบมากทุกเรื่องเลย แต่ยังไม่เคยอ่านหนังสือ
เรื่องสี่แผ่นดินก็เหมือนกัน เคยแต่ดูละคร ยังไม่ได้อ่านหนังสือ
อ่านที่คุณกล่องเล่าถึงบรรยากาศตอนที่คุยกันแล้วน่าสนใจมาก
ขอบคุณที่เล่าให้ฟังและเก็บภาพมาฝากกันนะคะ โหวตให้ค่ะ
สุขสันต์วันคริสต์มาสค่า


โดย: haiku วันที่: 25 ธันวาคม 2558 เวลา:11:22:35 น.  

 
หนังสือเล่มนี้ผมอ่าน ตั้งแต่ผมเป็นเด็กหนุ่มครับคุณกล่อง

สีสัน และน่าจะเป็นจริงคือ แม่ช้อย ที่แก่น อยากรู้อยาก
เห็น

ส่วนกุลสตรีก็ต้องแม่พลอย

ผมยังจำเรื่องได้บ้าง นานหลายสิบปีแล้ว... งั้นโหวต
ให้คุณกล่อง

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
คนบ้านป่า Home & Garden Blog ดู Blog
อาคุงกล่อง Book Blog ดู Blog

ขอบคุณสำหรับที่โหวตให้ผมนะครับ ผมเองก็เพิ่งเห็น
การโหวตสุดยอด เมื่อไม่กี่วันมานี้

แหะ ๆ ที่ผ่านมาผมคิดว่า มีเฉพาะงานเขียนหรืออะไร
พวกนี้

ไว้เริ่มต้นปีหน้า ค่อยเริ่มกันใหม่นะครับ

อ้อ.. มีหนังสืออีกเล่ม "ไผ่แดง" ของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์
เช่นเดียวกัน น่าอ่านครับ

สมภารกร่าง เป็นพระแบบชาวบ้าน ที่มีอยู่ดาดดื่น
ยังมีโมโห... แถมหม่อมมีจินตนาการ พระพุทธรูป
พูดได้ด้วย น่าอ่านครับ


โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 25 ธันวาคม 2558 เวลา:14:56:36 น.  

 
สวัสดียามบ่ายค่า ยังไม่เคยอ่านที่เป็นหนังสือ และดูจากละคร พอทราบว่าเป็นนิยายที่แทรกประวัติการเปลี่ยนแปลงของประเทศ และเห็นด้วยกับอาคุงกล่องโดยเฉพาะเรื่องการยอมรับความเปลี่ยน และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของโลกที่ไม่อาจปิดกั้นได้

ปล. ขอบคุณที่แวะไปอ่านานตะพาบนะคะ


โดย: ชลบุรีมามี่คลับ วันที่: 25 ธันวาคม 2558 เวลา:16:51:19 น.  

 
ระยะนี้เข้าบล้อกน้อยมาค่ะ
แถมคอมเสียอีก
โหวด Book Blog


โดย: newyorknurse วันที่: 25 ธันวาคม 2558 เวลา:22:08:44 น.  

 
Merry Christmas ค่ะคุณกล่อง
เรื่องนี้พี่ชอบนะคะ อ่านหลายรอบเลยค่ะ
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
คนบ้านป่า Home & Garden Blog ดู Blog
กาปอมซ่า Music Blog ดู Blog
kae+aoe Parenting Blog ดู Blog
อาคุงกล่อง Book Blog ดู Blog


โดย: เนินน้ำ วันที่: 25 ธันวาคม 2558 เวลา:22:10:41 น.  

 
เท่าที่ได้รับข่าวมา TKpark ต่อไปอาจจะไม่มีอีกแล้วก็ได้นะครับ แน่นอนล่ะงานแบบนี้อาจไม่มีอีกแล้ว หรือไม่ก็ต้องย้ายที่จัด

ถือว่าน่าสนใจในเชิงประวัติศาสตร์เหมือนกัน ถ้าพูดถึงประวัติศาสตร์เรามักทราบแต่ในตำราที่ได้เรียน จำได้ตอนเรียนสมัย ร.6 ไม่มีพูดเรื่องงานพระราชนิพนธ์ อาจเพราะตำราเรียนไม่ได้เน้นในจุดนี้ แต่เน้นในเชิงการเมืองการปกครองมากกว่า โดยยกเอาดุสิตธานี เป็นประเด็นสำคัญให้เด็กเรียน

+


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 26 ธันวาคม 2558 เวลา:1:17:57 น.  

 
สวัสดีค่า คุณกล่อง ^^
ยาวมากเลย น่าไปมากค่ะ
ตอนนี้ TK Park ได้ยินว่าจะมาเปิดที่สงขลาด้วย
รู้สึกจะหับโห้หิ้น ตึกเก่าแถวถนนนางงามค่ะ
เอาไว้จะไปเที่ยวดูบ้าง แต่เปิดให้เด็กนี่สิคะ >///<

นุ่นไม่เคยอ่านสี่แผ่นดิน แต่ดูละคร ยังชอบเลย
แล้วพอมาเป็นตัวหนังสือจะขนาดไหนเนาะ น่าอ่านมากๆ

ขอบคุณสำหรับความรู้และประสบการณ์ดีๆ ค่า
ถ้าคุณกล่องไม่เอามาเล่า ก็คงไม่ได้ตามข่าว เสียดายแย่ค่ะ

Merry Christmas มีความสุขมากๆนะคะ


โดย: lovereason วันที่: 26 ธันวาคม 2558 เวลา:1:32:39 น.  

 
อาคุงกล่อง Book Blog ดู Blog
โอ้แม่พลอย เสียชีวิตวันเดียกับ ร.๘
๖๔ ปีนี้น้อยนะค่ะ/คิดว่าหากเขียนนวนิยายอิงประวัติ
จะเหมือนกะเรียนประวัติฯหรือเปล่าไม่ทราบ
คือว่าต้องแม่นเรื่องปร พศ,คศ,เหตุการณ์สำคัญๆ
.............
ยังอยู่เมกาค่ะ,ติดอยู่ที่เมกากว่าสามปีแล้ว ไม่ได้กลับซะที กะว่าสงกรานต์ปีนี้จะกลับ
ดูๆยังไม่ได้กลับอีกแล้ว ไม่แน่ค่ะว่าจะได้กลับเมื่อไร
อ่านแต่ข่าวเมืองไทย ก็ชักจะกลัวๆ รู้สึกเมืองไทยเรามีโจรเยอะจัง


โดย: Opey วันที่: 26 ธันวาคม 2558 เวลา:2:58:52 น.  

 
ตามมาเก็บเกี่ยวความรู้ ...


โดย: นัทธ์ วันที่: 26 ธันวาคม 2558 เวลา:18:57:27 น.  

 
น่าสนใจมากๆ คุณกล่องรีวิวละเอียดจริงๆ ขอบคุณสำหรับคำอวยพรค่ะ


โดย: sawkitty วันที่: 26 ธันวาคม 2558 เวลา:19:41:38 น.  

 
คุณกล่องกล่าวสรุปได้ครบเครื่อง อ่านทั้งหมดแล้วเหมือนผมได้ไปร่วมสัมนาด้วย
ผมเป็นแฟนหนังสือท่านอาจารย์คึกฤทธิ์ครับ ได้อ่านผลงานของท่านหลายเรื่องหลายเล่ม บางเล่มอ่านซ้ำไปซ้ำมาก็มี
ผมเคยได้ฟังจากท่านฑูตต่างประเทศที่มาประจำในไทยท่านหนึ่งเล่าว่าชาวต่างประเทศจะศึกษาภาษาไทยอย่างเข้าถึงหรือให้แตกฉาน ควรอย่างยิ่งที่จะต้องอ่านสี่แผนดิน
โหวตครับ


โดย: Insignia_Museum วันที่: 27 ธันวาคม 2558 เวลา:10:52:21 น.  

 
ว้าววว งานน่าไปมากค่ะ

เป็นหนังสือสุดฮิตของอาจารย์หม่อมฯ ที่เรายังไม่เคยได้อ่านหละ แหะๆ

ว่าจะ ว่าจะ แล้วก็ไม่ได้อ่านสักทีน่ะค่ะ

มาขอบคุณสำหรับโหวตด้วยนะคะ


โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 27 ธันวาคม 2558 เวลา:13:19:44 น.  

 
ไม่เคยอ่านหนังสือเลยค่ะพี่กล่อง
เคยแต่ดูละคร มีหลายเวอร์ชั่นอีกต่างหาก


โดย: Close To Heaven วันที่: 27 ธันวาคม 2558 เวลา:13:50:40 น.  

 
เรื่องนี้อ่านหลายรอบนะคะ


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 27 ธันวาคม 2558 เวลา:16:05:18 น.  

 
ได้อ่านก่อนค่ะ แล้วซื้อเก็บไว้ตอนหลัง ได้ดูละครเวอร์ชั่น จินตหรา กับ ฉัตรชัย เล่นด้วย

ตลาดน้ำลำพญา เปิดวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ค่ะ 8.00 - 17.00 น. ค่ะ


ขอบคุณโหวตค่ะคุณกล่อง

สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าเลยนะคะ ขอให้คุณกล่องและครอบครัว มีความสุข สุขภาพแข็งแรงค่ะ


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 27 ธันวาคม 2558 เวลา:21:46:41 น.  

 
ละครสี่แผ่นดินในทีวีดูบ้างไม่ได้ดูบ้างครับ ส่วนหนังสือไม่ได้อ่านเลยครับ

สวัสดีปีส่งท้ายปีเก่า อาคุงกล่อง


โดย: เศษเสี้ยว วันที่: 27 ธันวาคม 2558 เวลา:21:47:12 น.  

 
สวัสดีปีใหม่ค่ะคุณกล่อง มีแต่ความสุขกาย สุขใจ นะคะ


โดย: kae+aoe วันที่: 28 ธันวาคม 2558 เวลา:16:53:14 น.  

 

อาคุงกล่อง Book Blog ดู Blog


แวะมาโหวตให้ทิดกล่องด้วยความเต็มใจเหมือนเคยจ้าโดย: หอมกร วันที่: 28 ธันวาคม 2558 เวลา:22:41:58 น.  

 
สวัสดีค่ะอาคุงกล่อง..

ปีใหม่นี้ ขอให้อาคุงกล่องและครอบครัว

มีความสุขมากๆ สุขภาพแข็งแรง

และร่ำรวยเงินทองตลอดไปนะค่ะโดย: อ้อมแอ้ม (คนผ่านทางมาเจอ ) วันที่: 31 ธันวาคม 2558 เวลา:15:20:39 น.  

 ขอบคุณมากที่แวะไปฟังเพลงพระราชนิพนธ์และโหวตให้นะคะ
และขอบคุณที่เขียนบล็อกเป็นเพื่อนกันมาทั้งปี
ปีใหม่นี้ขอให้คุณกล่องและครอบครัวมีความสุขมาก ๆ ไม่เจ็บไม่จน
คิดอะไรก็ให้ได้อย่างที่หวังและโชคดีตลอดปี สุขสันต์วันปีใหม่ค่ะ


โดย: haiku วันที่: 1 มกราคม 2559 เวลา:0:01:21 น.  

 


ส่งความสุขปีใหม่ 2559 และขอบคุณความปรารถนาดี
ที่เพื่อนๆมอบให้ ขอให้มิตรภาพที่มีต่อกันเป็นไป
ด้วยดีทุกๆปีที่จะผ่านมาโดย: ภาวิดา (คนบ้านป่า ) วันที่: 1 มกราคม 2559 เวลา:16:31:46 น.  

 
สวัสดีวันปีใหม่ค่ะคุณกล่องโดย: เนินน้ำ วันที่: 1 มกราคม 2559 เวลา:18:53:09 น.  

 

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
สุขสันต์วันปีใหม่จ้าโดย: หอมกร วันที่: 1 มกราคม 2559 เวลา:20:35:50 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

BlogGang Popular Award#14


 
อาคุงกล่อง
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 62 คน [?]
อาคุงกล่องเป็นชายไทยนิสัยดีมีความฝัน ผู้ผันตัวมาเป็นทาสวรรณกรรมอย่างแท้จริง ใช้ชื่อกำหนดตัวตนว่า “อาคุงกล่อง” เป็นนามปากกาสร้างสรรค์ผลงานในเชิงหัสนิยาย และงานเขียนในรูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น เรื่องสั้น นวนิยาย สารคดี ความเรียง บทกลอน ไดอารี่เพ้อเจ้อละเมอเพ้อฝันต่างๆ ฯลฯ

ปัจจุบัน “อาคุงกล่อง” เป็นนักอ่าน นักคิดและนักเขียน รวมทั้งเป็นนักจินตนาการออกมาเป็นตัวอักษรด้วย ผู้มีความฝันอันยิ่งใหญ่คือการเป็นนักเขียนมีคุณภาพที่สรรค์สร้างผลงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ คาดว่าในเวลาอันใกล้นี้นาม “อาคุงกล่อง” จะเกิดปรากฎชัดในโลกวรรณกรรม จนเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในหมู่หนอนนักอ่านทั่วไทย"ในชีวิตจริงของคนเรา มีอะไรอีกมากมายที่จะต้องรับรู้และรับผิดชอบ ในแต่ละวันเรามีโอกาสที่จะหัวเราะได้สักกี่ครั้ง? แต่ถ้าเราได้มีโอกาสหัวเราะเสียบ้างเพื่อเป็นการผ่อนคลายหรือคลายเครียด ก็คงจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับ"

ถ้าคุณเข้ามาในบล็อคของผมแล้ว คุณสามารถอมยิ้มหรือหัวเราะได้ ผมก็คงจะดีใจแล้วครับ (กรุณาช่วยทิ้งคอมเม้นท์วิจารณ์ไว้ให้ผมด้วยนะครับ จักขอบพระคุณมากเลยครับ)

akungklong@gmail.com
Friends' blogs
[Add อาคุงกล่อง's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.