Group Blog
 
 
เมษายน 2554
 
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 
12 เมษายน 2554
 
All Blogs
 
สิทธิวันหยุดพักผ่อนประจำปี

สิทธิวันหยุดพักผ่อนประจำปี

Q : พนักงานมาเริ่มงาน 1 กันยายน 2553 ถ้านับถึงสิ้นปีวันที่ 31 ธันวาคม 2554 พนักงานจะได้สิทธิ์พักร้อนกี่วัน มีวิธีจัดการเรื่องวันหยุดพักผ่อนประจำปีที่เข้าใจง่าย ๆ หรือไม่ ขอทราบวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องด้วยค่ะ

A : มีวิธีให้คิดง่าย ๆ สำหรับการจัดวันหยุดพักผ่อนประจำปี ให้ใช้สูตรวันชนวัน เดือนชนเดือน เมื่อครบ 1 ปีก็ใช้สิทธิ์ได้ 6 วัน อ้างตามมาตรา 30 คุ้มครองแรงงาน ยกเว้นบางบริษัทจะให้สิทธิ์มากกว่า 6 วันก็ได้ สิทธิอะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์ต่อลูกจ้างถือว่าดีทั้งนั้น แต่อย่าให้น้อยกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

จากคำถามพนักงานมาเริ่มงาน 1 กันยายน 2553 เมื่อทำงานครบ 1 ปี ถึงวันที่ 1 กันยายน 2554 ก็จะได้สิทธิหยุดพักร้อน 6 วันทำงาน และให้นับรอบปีตามปีปฏิทินเป็นหลัก หากการเริ่มงานในปีแรกไม่ตรงกับวันที่ 1 มกราคม ให้จัดวันหยุดพักผ่อนประจำปีในครั้งแรก โดยทอนตามสัดส่วนที่ลูกจ้างจะได้สิทธิ ดังนั้นเมื่อนับต่อจากเดือนกันยายน 2554 ถึงเดือนธันวาคม 2554 ลูกจ้างจะได้สิทธิ์พักร้อนอีก 2 วัน คือนำ 4 เดือน คูณ 6 วัน หารด้วย 12 เดือน สรุปคือถ้านับถึงสิ้นปีธันวาคม 2554 พนักงานจะได้สิทธิ์รวมทั้งสิ้น 8 วัน โดยวิธีนี้จะสะดวกและถูกต้อง หากการคำนวณมีเศษทศนิยมให้ปัดทิ้ง

ฉะนั้นในรอบปีปฏิทินใหม่ พ.ศ. 2555 ก็ให้เริ่มนับตั้งแต่ มกราคม - ธันวาคม ปีละ 6 วัน โดยวิธีนี้ฝ่าย HR และหัวหน้าหน่วยงานจะจัดทำตารางวันหยุดพักผ่อนประจำปีได้ถูกต้อง เพราะถ้าไปบันทึกโดยยึดเอาวันเริ่มงานของลูกจ้างเป็นหลักจะวุ่นวาย เป็นภาระงานโดยใช่เหตุ เพราะการเข้าออกของพนักงานจะเป็นไปตามสภาพของธุรกิจ และอัตราการเข้าออก การกำหนดวันเริ่มงานจึงไม่แน่นอน และการจัดตารางวันหยุดพักผ่อนประจำปี จะต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบเป็นการล่วงหน้า เพื่อประโยชน์ในการจัดสรรกำลังคนในการทำงานของแต่ละแผนก


ให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ ทุกครั้งที่ลูกจ้างจะขอใช้สิทธิหยุดพักผ่อน ต้องได้รับอนุมัติจากนายจ้างก่อนจะหยุด หากจัดวันหยุดฯ ไว้ล่วงหน้าแต่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงก็ย่อมทำได้ โดยความยินยอมของทั้งสองฝ่าย ในเรื่องสิทธิวันหยุดพักผ่อนประจำปีนั้นเป็นของลูกจ้าง หากในปีใดใช้สิทธิไม่หมด ก็ให้สะสมวันหยุดพักผ่อนฯ นำไปใช้ในปีต่อๆ ไปได้ แต่โดยวิธีนี้จะไม่สะดวกต่อการบริหารกำลังคนในสถานประกอบการ ฉะนั้นสิทธิดังกล่าวควรใช้ให้หมดเป็นปีๆ ไป หากใช้ไม่หมดก็ให้นายจ้างพิจารณาจ่ายเป็นค่าจ้างแทน อย่างไรก็ตามการกำหนดวันหยุดพักผ่อนประจำปีเป็นสิทธิของนายจ้างเป็นผู้กำหนดโดยตกลงกับลูกจ้างให้ตรงกันเป็นการล่วงหน้าและทั้งสองฝ่ายควรใช้สิทธิให้ตรงตามนั้น เพื่อประโยชน์ของการบริหารกำลังคนในหน่วยงานCreate Date : 12 เมษายน 2554
Last Update : 12 เมษายน 2554 12:48:21 น. 11 comments
Counter : 7514 Pageviews.

 
บริษัทกำหนดไว้ว่าพนักงานที่ทำงานมาครบ 1 ปี มีสิทธิลาพักร้อนได้ 6 วัน อยากถามว่าถ้าลูกจ้างทำงานไม่ครบ1 ปี มีสิทธิใช้วันลาพักร้อนหรือไม่คะ บริษัทจำเป็นต้องคำนวณวันหยุดให้ตามสัดส่วนวันทำงานหรือไม่ แล้วถ้าลูกจ้างลาออก จำเป็นต้องจ่ายเงินชดเชยวันหยุดดังกล่าวหรือไม่คะ


โดย: BB IP: 119.46.155.94 วันที่: 14 เมษายน 2554 เวลา:12:58:18 น.  

 
กรณีที่นายจ้างได้กำหนดจำนวนวันลาหยุดพักผ่อนประจำปีลดหลั่นกันไปตามตำแหน่งและอายุงาน (ซึ่งมากกว่า 6 วันที่กฎหมายกำหนด) ซึ่งเป็นระเบียบที่ใช้กันมาเป็นสิบปีแล้ว หากนายจ้างต้องการจัดสรรและวางระเบียบใหม่ โดยอาจมีการลดจำนวนวันที่ได้สิทธิลงจากเดิมสำหรับพนักงานบางตำแหน่ง มีสิทธิทำได้หรือไม่คะ จะขัดต่อกฎหมายหรือธรรมเนียมปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร


โดย: BB IP: 119.46.155.94 วันที่: 14 เมษายน 2554 เวลา:13:03:29 น.  

 
ลูกจ้างทำงานยังไม่ครบ 1 ปี ยังไม่มีสิทธิ์พักร้อนค่ะการลาออกก่อนไม่ต้องจ่าย


โดย: benjawan_b IP: 182.232.187.51 วันที่: 30 เมษายน 2554 เวลา:9:52:47 น.  

 
การให้สิทธิ์ที่เป็นประโยชน์ต่อลูกจ้างและให้มากกว่าที่กฎหมายกำหนดเป็นสิ่งที่ดี การลดลงในภายหลังทำได้แต่ต้องทำความเข้าใจกันทั้งสองฝ่ายด้วยเหตุผลที่ยอมรับซึ่งกันและกัน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาหากทำระเบียบใหม่ให้มีผลใช้บังคับกับพนักงานที่เข้าใหม่ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะ


โดย: benjawan_b IP: 182.232.187.51 วันที่: 30 เมษายน 2554 เวลา:9:57:19 น.  

 
ขอบคุณมากค่ะสำหรับคำแนะนำ การตกลงกันที่ว่าจำเป็นต้องทำเป็นหนังสือ เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่คะเพราะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงขัดกับทีระบุไว้ในสัญญาว่าจ้างงานค่ะ


โดย: BB IP: 119.42.80.97 วันที่: 5 พฤษภาคม 2554 เวลา:16:50:28 น.  

 
เรื่องที่ถามมาไม่ควรอยู่ในสัญญาจ้างงาน จะส่งตัวอย่างสัญญาจ้างมาให้เป็นข้อมูล ขอ E-mail ด้วยค่ะ


โดย: benjawan_b IP: 119.46.227.3 วันที่: 9 พฤษภาคม 2554 เวลา:13:50:15 น.  

 
หากบริษัทฯ จัดวันหยุดพักผ่อนให้กับลูกจ้างในปีแรกที่เข้ามาทำงานเลย และลูกจ้างได้ลาออกในปีนั้น (ทำงานไม่ครบปี) บริษัทฯ ต้องจ่ายเงินชดเชยหรือไม่ค่ะ


โดย: lalada IP: 10.1.1.194, 58.137.125.180 วันที่: 8 มิถุนายน 2554 เวลา:10:16:50 น.  

 
ตามกฏหมายแรงงานมีระบุมั้ยคะ ว่าต้องแจ้งล่วงหน้ากับบริษัทกี่วันก่อนการใช้วันลาพักร้อน หรือทางบริษัทสามารถกำหนดเองได้คะ ขอบคุณค่ะ


โดย: บุษ IP: 110.171.1.251 วันที่: 4 พฤศจิกายน 2554 เวลา:18:27:53 น.  

 
บริษัทเป็นของชาวต่างชาติ พนักงานแต่ละคนทำงานอย่างน้อย 1 ปีแล้ว....แต่ไม่มีใครได้ลาพักร้อนเลย ตรงนี้สามารถร้องเรียนกรมแรงงานได้หรือปล่าวค่ะ
ปล.การจ่ายโบนัสเค้าจะรวมกับค่าชดเชยวันลาพักร้อนได้รึปล่าวเพราะว่าเค้าไม่ได้แจ้งว่าในโบนัสเรวมค่าชดเชยวันลาพักร้อน

รบกวนด้วยนะคะ ... สับสนอย่างแรง !


โดย: NAMFON IP: 58.10.170.122 วันที่: 23 ธันวาคม 2554 เวลา:14:24:06 น.  

 


โดย: 222+0 IP: 61.19.66.156 วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:12:21:04 น.  

 
-ขอถามดังนี้ครับ พนักงานเข้างาน 1 มิถุนายน 2555 บรรจุเดือนกันยายน บริษัทให้พักร้อนตามสัดส่วนนับจากเดือนที่บรรจุถึงสิ้นปีพนักงานได้ตามสัดส่วน 2 วัน เมื่อครบ 1 ปี 1 มิถุนายน 2556 ได้สิทธิพักร้อน 6 วัน ตามกฏหมาย ถามว่าในเดือนมิถุนายน- ธันวาคม ต้องคิดตามสัดส่วนด้วยหรือไม่ครับ หากคิดให้ตามสัดส่วนจะได้เพิ่มอีก 3 วัน รวมในปี 2556 ได้ 9 วัน หากจะคิดว่าสัดส่วนในปี 2556 ที่จะเอามาคิดนั้นให้ใช้ไปแล้วในปี 2555 ได้หรือไม่ครับ


โดย: khundean IP: 101.108.39.248 วันที่: 7 มิถุนายน 2556 เวลา:15:15:44 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

Benjawan_B
Location :
เชียงใหม่ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 92 คน [?]
วิทยากร, ที่ปรึกษาธุรกิจ ด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRM & HRD), การบริหารความเสี่ยงองค์กร, การจัดการมาตรฐานแรงงาน, กฎหมายแรงงาน,เขียนหนังสือและบทความ
New Comments
Friends' blogs
[Add Benjawan_B's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.