สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง.... มีกรรมเป็นของตน.... มีกรรมเป็นผู้ให้ผล....มีกรรมเป็นแดนเกิด.... มีกรรมเป็นผู้ติดตาม.... มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย.... จักทำกรรมอันใดไว้ ....เป็นบุญหรือบาป........ จักต้องเป็นผู้ได้รับผลกรรมนั้น ๆ สืบไป
ถนนสายนี้มีตะพาบประจำหลักกิโลเมตรที่ 119 “การเริ่มต้นใหม่”

ถนนสายนี้มีตะพาบประจำหลักกิโลเมตรที่ 119 “การเริ่มต้นใหม่”

โจทย์โดย น้องต่อ บล็อกเก้อร์หนุ่มโสดสุดหล่อเจ้าของบล็อกการ์ตูน

ลำดับหนึ่งของบล็อกแก๊งค์เรานี่เอง ขอตั้งชื่อตอนนี้ว่า เพราะสิ้นหวังจึงมีหวัง
เพราะสิ้นหวังจึงมีหวัง
บ่อยครั้งที่เราสับสน วุ่นวายกับความคิดและตัดสินใจในภาระที่แบกรับไว้

จนบางครั้งเหมือนชีวิตมาถึงทางตัน หรือจุดตกต่ำที่สุดของชีวิต

ท่ามกลางความห่วงใยของผู้ที่เป็นที่รักของเราและเฝ้าดูเราด้วยความห่วงใย

ใครจะพาเราขึ้นจากห้วงลึกของปัญหานั้นได้...ถ้าไม่ใช่ตัวเรานี่เอง

หากเราล้มลงไป ก็อาจพยุงกายลุกขึ้นใหม่ได้ไม่ยากนัก

แต่ถ้าสูญเสียกำลังแรงใจไปจนหมดสิ้นไม่มีเหลืออีกแล้ว

แม้มีแรงกายก็ยากจะมีแรงใจที่จะลุกขึ้นเพื่อก้าวเดินต่อไปใหม่ได้อีก


คนอื่นอาจให้กำลังใจ ปลอบใจ ให้คำปรึกษาแก่เราเมื่อยามท้อแท้ได้

แต่ความเข้มแข็งที่แท้จริงเราต้องสร้างมันขึ้นมาด้วยใจของเราเอง

เพราะไม่มีใครสั่งให้ใจเราสู้หรือถอยได้นอกจากตัวของเราเท่านั้น1.เติมไฟกันสักนิด

A journey of a thousand miles must begin with a single step.

การเดินทางพันไมล์ ต้องเริ่มต้นจากก้าวหนึ่ง

Lao Tzu


The beginning is the most important part of the work.

การเริ่มต้นคือส่วนที่สำคัญที่สุดของงาน

Plato


"You will never win if you never begin." - Helen Rowland

คุณไม่มีทางสำเร็จได้ ถ้าคุณไม่เริ่มต้น


"Start by doing what’s necessary; then do what’s possible;

and suddenly you are doing the impossible." - Saint Francis of Assisi

จงเริ่มต้นด้วยการทำสิ่งที่จำเป็นก่อน จากนั้นจึงทำสิ่งที่เป็นไปได้

และสุดท้าย คุณก็จะทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้


"Failure is the opportunity to begin again more intelligently." -

Henry Ford

ความล้มเหลวเป็นโอกาสที่จะเริ่มต้นอีกครั้ง

แต่เป็นการเริ่มต้นอย่างฉลาดกว่าเดิม


"Do not wait until the conditions are perfect to begin.

Beginning makes the conditions perfect." - Alan Cohen

อย่ารอจนกว่าปัจจัยต่าง ๆ จะพร้อมสำหรับการเริ่มต้น

เพราะการเริ่มต้นต่างหากที่จะทำให้ปัจจัยทุกอย่างพร้อมเอง


"The secret to a rich life is to have more

beginnings than endings." - Dave Weinbaum

เคล็ดลับสู่ชีวิตที่ร่ำรวย คือ การใช้ชีวิตให้มีจุดเริ่มต้นมากกว่าจุดจบ


"Nothing is predestined. The obstacles of your past can become

the gateways that lead to new beginnings." - Ralph Blum

ไม่มีอะไรกำหนดได้ล่วงหน้า อุปสรรคในอดีตของคุณ

อาจกลายเป็นหนทางที่นำไปสู่การเริ่มต้นใหม่


Each day is a new beginning.

แต่ละวันคือการเริ่มต้นใหม่

Michael Duff Newton


Anyone who has never made a mistake

has never tried something new.

ใครก็ตามที่ไม่เคยผิดพลาด คือคนที่ไม่เคยลองทำสิ่งใหม่ๆ

Albert Einstein


(ขอบคุณข้อความให้กำลังใจดีๆจากอินเตอร์เน็ต)


2.สร้างศรัทธา

มีบทความงดงามจากท่านปิยโสภณ ^^

สำหรับเติมศรัทธาในการทำงาน สร้างความดีแก่ตนเองและผู้อื่น

ให้มองเห็นแง่มุมดีงาม ในการเริ่มต้นพัฒนาความคิดและการกระทำมาฝากครับ


"ความดี

ความดี คือ การสร้างตนและสร้างคนอื่นให้ดีได้เฉพาะตน

ไม่มองคนอื่นว่าดี ยังไม่ชื่อว่าดี

ความดีคือ จิตที่เข้มแข็ง ทนทุกข์ลำบากได้ จนยืนได้ด้วยลำแข้งของตน

ความดี คือการมีจิตสงสาร หาหนทางช่วยเหลือคนตกทุกข์ให้พ้นทุกข์

โดยไม่เพิกเฉยทอดธุระ

ความดีคือความสามารถดำรงชีวิตโดยสุจริต

แม้จะมีโอกาสให้ทุจริตได้แต่ไม่ทำ

ความดี คือ การเสียสละ มิใช่เพื่อสร้างตน

แต่เพื่อสร้างชาติบ้านเมืองเยี่ยงวีรบุรุษ

ความดี คือการทำตนให้คนอยากเอาอย่างในทางดี

ทำอย่างเสมอต้นเสมอปลายจนมีอนุสาวรีย์ให้โลกยกย่อง

ความดี คือการเอาธุระของตน ด้วยการตั้งระเบียบวินัย ไม่ทำอะไรตามสบาย

จนก้าวถึงเป้าหมายที่ต้องการ

ความดี คือการมุมานะบากบั่น ไม่หวั่นไหว แต่มีจิตใจเข้มแข็ง

อดทนต่อเรื่องราวร้ายแรงที่ผ่านมาในชีวิต ไม่คิดสั้น


คนดี คือ คนที่มีความดีดังกล่าว สั่งสมเรื่องราวเล่าขานเป็นตำนานชีวิต

ชีวิตของคนดีสั้น แต่ความดีของคนดีอยู่ได้นานนับพันปี

ทรัพย์คนดีอาจหมดไป แต่ความดีของเขายังยั่งยืนพันปี

อำนาจอาจสูญสิ้น แต่ความดีไม่มีเสื่อมคลาย


คนดีที่โลกยกย่อง ให้เพ่งมองดูว่าเขาเคยทำอะไรไว้ให้โลก

นักวิทยาศาสตร์ นักศิลปะ นักเคมี ศาสดา หรือนักบวชที่โลกยกย่อง

มายาวนานหลายร้อยหลายพันปี ท่านเหล่านี้มีดีอะไร คนจึงนับถือ

ให้เราดูว่าท่านเหล่านั้นได้ให้อะไรแก่มวลมนุษย์ชาติ

มิใช่ท่านได้อะไรไปจากโลกนี้มากกว่ากัน”

(เรื่อง ความดี จากพระราชญาณกวี(ท่านปิยโสภณ)

นิตยสารซีเคร็ต 26 พ.ย.57)


3.การเริ่มต้นใหม่

ก้าวแรกที่เริ่มต้นยากมากๆด้วยความลังเล ความไม่เชื่อมั่นในตัวเอง

เรามักมีข้ออ้างมากมายที่ทำให้เราเลิกล้มความตั้งใจ จากความเคยชินเดิมๆ

จากความไม่เข้มแข็งพอ เราอาจท้อที่จะเริ่มต้นใหม่ เพราะเคยทำกี่ครั้งก็ไม่สำเร็จ

สักที เรามันคงทำไม่ได้จริงๆเลิกล้มความคิดเสียเถิด

ความคิดต่างๆถาโถมเข้ามาใส่เราอย่างไม่ยั้ง


เมื่อเริ่มตัดสินใจที่จะทำสิ่งใหม่ๆ ก็ยังมีความเสี่ยงที่จะพบสิ่งที่ไม่คาดคิด

ความไม่แน่ใจ ความผิดหวังที่รอคอยเราเมื่อผิดพลาด

แต่ถ้าเราคิดสรุปชั่งน้ำหนักกันแล้วว่าไปตายเอาดาบหน้าดีกว่าตายอยู่ตรงนี้

แล้วจมกับปัญหาเดิมๆที่ไม่มีทางแก้ไข

ชนะด้วยบาดแผลเต็มตัวก็ยังดีกว่าแพ้ทั้งๆที่ยังไม่ลอง

เมื่อสิ้นหวังในเรื่องเก่าๆ ความหวังใหม่ก็จะเฉิดฉายส่องประกายขึ้นมาใหม่

เราต้องกัดฟันมุ่งมันและ"กล้า"ที่จะเริ่มต้นใหม่ให้ได้

เพราะว่า....

เมื่อมีมืดย่อมมีสว่าง

มีกลางวันย่อมมีกลางคืน

มีสุขย่อมมีทุกข์ผสมปนเปสลับปรับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาในชีวิตเรา


แสงที่งดงามสดชื่นที่สุดคือแสงยามรุ่งอรุณ

ดอกไม้ที่งดงามคือไม้ที่เริ่มผลิบานหลังจากผ่านร้อนผ่านหนาวมานาน

ชีวิตที่งดงามก็คือชีวิตที่เริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันจากเมื่อวานนี้ที่ทำผิดพลาดไป

ตราบที่ยังมีลมหายใจย่อมมีเช้าวันใหม่ให้เริ่มต้นเสมอในวัฏจักรของสิ่งทั้งหลาย


จุดสิ้นสุดและจุดเริ่มต้นนั้นคือจุดเดียวกันเสมอ

เพื่อเปิดทางให้สิ่งใหม่ๆได้ผ่านเข้ามา


้เหมือนที่กล่าวไว้แล้วว่า"เมื่อสิ้นหวังจึงมีความหวัง"นั่นเอง

เมื่อมีร้อน ย่อมมีฝน และหนาวหมุมเวียนสลับกันเป็นฤดูในรอบปี

เมื่อต้นไม้ต้นหนึ่งโค่นลงไปในป่าทึบ ก็เปิดโอกาสให้ต้นไม้เล็กๆ

ได้รับแสงและเติบโตขึ้นมาแทนที

คนเก่าๆพ้นตำแหน่งไป เปิดโอกาสให้คนใหม่ได้เข้ามาทำหน้าที่แสดงฝีมือ

ทุกสิ่งสลับเปลี่ยนหมุนเวียนเป็นวัฏจักร สิ่งหนึ่งจากไปสิ่งใหม่ก็เข้ามา

เพียงแต่เราแกร่งพอที่จะผ่านสิ่งเก่าๆไปเพื่อเริ่มต้นใหม่ได้หรือเปล่าเท่านั้นเอง


เมื่อชีวิตถึงจุดวิกฤติที่สุดเหมือนหมาจนตรอก มีสองอย่างที่เราต้องเลือก

คือปล่อยชีวิตให้จมอยู่กับ ความคิดความเคยชินกับปัญหา

รอรับโชคชะตาไปสู่ความหายนะ ซึ่งดูเหมือนไม่มีทางแก้ไข


หรือจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการเปลี่ยนความคิด

เปลี่ยนทัศนะคติที่มีต่อปัญหาเดิมๆทิ้งไป มองสิ่งที่เราควรแก้ไขเท่านั้ัน

ไม่มองสิ่งที่คนอื่นควรแก้ไขปรับปรุง คิดดีคิดบวก ให้กำลังใจตัวเอง

เมื่อใจยอมรับปัญหาและพร้อมทั้งกายและใจที่จะแก้ปัญหาเหล่านั้น

ก็เท่ากับปัญหานั้นได้ถูกแก้ไปแล้วกว่าครึ่ง

ที่เหลือก็คือการกระทำให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ต่างๆด้วยสติเพียงเหล่านั้น

การกระทำจากสิ่งเล็กๆที่สำเร็จไม่ยากก็ทำให้เรามีกำลังใจในการทำสิ่งใหม่ๆ

ที่ดีและยากขึ้น จนสุดท้ายเราอาจสามารถทำสิ่งที่เป็นไปได้ให้เป็นไปได้

ด้วยหนึ่งสมอง สองมือของเรานี่เอง


ปัญหาอาจเป็นแค่บทเรียนที่เรายังผ่านมันไปไม่ได้

ปัญหาอาจเป็นเครื่องทดสอบความอดทนของเรา

ปัญหาอาจเป็นแบบทดสอบเชาว์ปัญญาที่เราสั่งสมมาว่าพอหรือไม่

ปัญหาอาจเป็นประสบการณ์สำคัญที่จะพาเราผ่านไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้น

ปัญหาอาจเป็นสิ่งที่มารมาทดสอบบารมีธรรมของเราให้สูงขึ้น

เหมือนคำพระที่ว่า "มารไม่มี บารมีก็ไม่มา"นั่นเอง

ปัญหาแก้ได้ด้วยปัญญา การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง แก้ไขและการปล่อยวาง


ให้เราคนเก่าได้ตายจากไป เหลือเราคนใหม่ที่ยิ้มรับปัญหา

และเริ่มทำสิ่งใหม่ๆ ลบอดีตแห่งความเคยชินเก่าๆทิ้งไป

ก้าวสู่ชีวิตใหม่ที่สดใสด้วยรอยยิ้มที่เปี่ยมความหวัง


เมื่อวานนี้คืออดีตคือประสบการณ์ที่มีค่า

วันนี้คือการเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเมื่อวันวาน

และพรุ่งนี้คือดอกผลของความดีที่กระทำ

ส่งผลเป็นความพอใจ สุขใจ และความภาคภูมิใจในตัวเอง

ที่ได้พัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น แม้จะหกล้มเสียหลักไปบ้างก็ตาม


ในวาระดีถีที่เป็นมงคลตรงกับวันพ่อในปีนี้ ขอพวกเราจงตั้งจิตอธิษฐาน

ให้มี"การเริ่มต้นใหม่"ในชีวิตขอบเราผ่านมุมมองของความดีดังที่กล่าวมา

คิดดี พูดดี ทำดี กับทุกๆคนที่เราได้เจอและเกี่ยวข้องด้วย

เพื่อที่เราจะได้ตอบแทนแผ่นดินถิ่นเกิด และสร้างความสงบสุขร่มเย็น

ให้เกิดกับครอบครัว ผู้ร่วมงาน สังคมส่วนรวม ประเทศชาติ

เพื่อส่งมอบความสุข ความเจริญให้แก่คนรุ่นใหม่ต่อไป

จะได้ไม่เสียทีที่เกิดมาใช้เวลาที่แสนสั้นของชีวิต ได้อย่างมีคุณค่า

มีความหมาย สมกับเป็นการได้เกิดมาในประเทศไทยเป็นชาวพุทธ

.........และเป็นทำหน้าที่คนไทยคนหนึ่งได้อย่างสมบูรณ์นะครับ ^^
ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนที่เข้ามาเม๊นท์ให้กำลังใจติชมกันนะครับ

ขอบคุณแง่คิดเพิ่มเติมจากอ.เต๊ะ พี่ไวน์ น้องริน น้องปอม

ที่ทำให้บทความสมบูรณ์ขึ้น

ขอบคุณเพื่อนประจำบล็อกทุกคนที่ยังคิดถึงกันอยู่

ขอบคุณโจทย์ดีๆจากน้องต่อ

ขอบคุณน้องเป็ดสวรรค์ผู้จัดงานตะพาบทุกครั้งให้พวกเราได้เจอกัน

ขอบคุณทุกลมหายใจที่ยังมีเหลืออยู่ เพื่อให้ได้เริ่มต้นกันใหม่ทุกๆวันนะครับ ^^


Create Date : 04 ธันวาคม 2557
Last Update : 12 ธันวาคม 2557 16:04:48 น. 73 comments
Counter : 1218 Pageviews.

 
สวัสดีครับเพื่อนๆ มาลงงานตะพาบตรงกับวันพ่อพอดี ถือเป็นมงคลแก่ชีวิตของพวกเรา มีบทความดีๆมาให้กำลังใจเพื่อนๆทุกๆคนเป็นของขวัญที่ห่างหายไปนาน มีความสุข มีความหวัง แล้วเริ่มต้นทำสิ่งดีๆให้แก่ตนเองและผู้อื่นกันนะครับ ^^


โดย: วนารักษ์ วันที่: 5 ธันวาคม 2557 เวลา:22:14:27 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
วนารักษ์ Dharma Blog ดู Blog

------------------

ประเดิมเอาฤกษ์เอาชัยก่อนค่ะ อิอิ
พรุ่งนี้มาเก็บรายละเอียดนะคะโดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 5 ธันวาคม 2557 เวลา:22:35:02 น.  

 
็เป็นข้อเขียนที่เสริมสร้างกำลังใจได้ดีมากค่ะ


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ที่เห็นและเป็นมา Art Blog ดู Blog
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog
sirivinit Hobby Blog ดู Blog
jamaica Home & Garden Blog ดู Blog
วนารักษ์ Literature Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 5 ธันวาคม 2557 เวลา:23:12:52 น.  

 
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต

วนารักษ์ Dharma Blog ดู Blog

......................

สวัสดีค่ะคุณอ๋า

ประทับใจกับข้อคิดนี้ค่ะ

"อย่ารอจนกว่าปัจจัยต่าง ๆ จะพร้อมสำหรับการเริ่มต้น
เพราะการเริ่มต้นต่างหากที่จะทำให้ปัจจัยทุกอย่างพร้อมเอง"

ขอบคุณสำหรับข้อคิดดีๆนี้ และข้อคิดดีๆอื่นๆ
รวมทั้งเรื่องทัศนคติ ศรัทธา และความดีนะคะ

ขอบคุณคุณอ๋าย้อนหลังสำหรับกำลังใจที่ให้ด้วยค่ะ
นอนหลับฝันดีคืนนี้ค่ะโดย: Sweet_pills วันที่: 6 ธันวาคม 2557 เวลา:1:08:13 น.  

 
สวัสดีค่า พี่อ๋า ^^
มาลงชื่อไว้ก่อน กลับมาจะมาตามอ่านค่า
ดึกเกิน T Tโดย: lovereason วันที่: 6 ธันวาคม 2557 เวลา:2:28:38 น.  

 
ชอบอ่านแนวความคิดของพี่อ๋าค่ะ จริงที่สุดค่ะ ทุกสิ่งอย่างในอดีตเป็นสิ่งที่สอนให้เราเดินต่อไปในวันข้างหน้าด้วยมุมมองที่ฉลาดขึ้น มีเหตุผลขึ้น และแข็งแกร่งมากขึ้น


โดย: มิลเม วันที่: 6 ธันวาคม 2557 เวลา:5:32:03 น.  

 
สวัสดีคร้าบคุณอ๋า

อัพบลอกใหม่ ไม่ไปตาม อ.เต๊ะ เลยนะครับ สงสัยคุณอ๋ากลัว อ.เต๊ะ จะเม้นท์ยาวเกินเรื่อง คุณอ๋า แหงๆ555

แต่ถึงไม่ไปตาม มาร ประจำบล็อกแก๊งค์ แบบอ.เต๊ะ ก็ต้องมานะครับ เพราะมันเป็นหน้าที่ ที่จะมาสร้างบารมีให้ คุณอ๋านะครับ อิอิ

ปกติเวลาไปเม้นต์ตามบลอกต่างๆนี่นี่ อ.เต๊ะ จะมีหนักใจอยู่ไม่กี่คน

ที่ชอบเขียนเรื่องยากถึง ยากที่สุด เม้นท์ให้ดีๆอย่างยาก กว่าจะเม้นท์ได้ เลือดตาแทบกระเด็น อิอิ

ตอนนี้ อ.เต๊ะ มีความยินดี จะแจ้งให้ทราบว่า
คุณอ๋า ติด1ใน3 แล้ว นะคร้าบ 555

ไม่เชื่อ คุณอ๋าย้อนไปดูข้างบนก้ได้ ผ่านๆมา ไม่มีใคร กล้าเม้นท์ซักกะคน อิอิ

แต่ เค้าว่าเรื่องยิ่งยาก ก้ยิ่งท้าทายซะด้วย

คนอื่นไม่เม้นท์ไม่เป็นไรนะตะเอง อย่าพึ่งน้อยอกน้อยใจไป
เดี๋ยว อ.เต๊ะ จัดให้นะฮ้า 555

เรื่องการเริ่มต้นนี่ มันยากตั้งแต่หัวข้อแล้วละครับ

มันต้องโทษคนตั้งด้วย ตั้งชื่อเรื่องยากแล้ว มาเจอคนเขียนให้ยาก บวกเข้าไปอีก ก็กลายเป็นดับเบิ้ลยากเลยทีนี้ 555

อ้าวๆ
อ.เต๊ะ นี่มันเหลือเกินจริงๆ เอ็งเม้นท์ไม่ได้ ไปโทษคนตั้งหัวข้อเค้าซะอีก 5555

ขอเริ่มตั้งแต่ข้อ 1 เลยนะครับ

1. เติมไฟกันสักนิด

อ.เต๊ะ เตือนด้วยความหวังดีนะครับ

ฟืนไฟเป้นของอันตราย
พลาดพลั้ง ไฟไหม้บ้านเอาได้ง่ายๆอิอิ

ไอ้บ้า อ.เต๊ะ เค้าไม่ได้หมายความอย่างนั้น เค้าให้เพิ่มแรงกระตุ้น
โหมกำลังใจในชีวิตตะหาก 555

เรื่องนี้ ถือว่ายากที่สุดในทุกข้อเลยละครับ

เวลาเราเริ่มต้น จะทำอะไรสักอย่างนี่
มักจะมีเหุตผลมาคัดค้าน ให้กับตัวเองเสมอนะครับ

อย่างนู้นอย่างนี้ ผลสุดท้ายก้ไม่ได้เริ่มสักที

คือมันต้องเริ่มไปก่อน แล้วถ้ามีปัญหาก้ค่อยๆแก้กันไป
จะไปรอพร้อมทุกอย่างแล้วค่อยเริ่ม
มันเป้นไปไม่ได้อยู่แล้วละครับ

อย่างคุณอ๋า คิดว่าจะมีกิ๊กสักคน
ใจนึงก้บอกว่ามันไม่ดี เดี๋ยวแฟนจะรู้

เดี๋ยวกลางคืนนอนตื่นขึ้นมาเช้า
อวัยวะ อาจอยู่ไม่ครบ วิตกกังวลไปหมด ต่างๆนานา

เนี่ย ยังงี้ก็ไม่ได้มีกิ๊ก สักทีนะครับ อิอิ

ไอ้บ้า อ.เต๊ะ คุณหมออ๋า เค้ารักเดียวใจเดียว
เอ็งแนะนำแต่ละอย่างนี่ เจริญๆทั้งนั้น 555

ข้อ2 ศรัทธา นี่ พุดยาก คุณอ๋า รอเม้นท์ที่ 8 มาตอบก้แล้วกันนะครับ อิอิ

มาข้อ3 การเริ่มต้นใหม่เลยดีฝ่า
อ.เต๊ะ มองว่า ทุกเส้นทางเดิน ย่อมมีอุปสรรค ขวากหนามเสมอ

ยิ่งเราล้มเหลวบ่อยเท่าไร ก้เป้นเหมือนวัคซีน ที่เพิ่มภูมิต้านทาน
ทำให้เราเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นทุกที

ถ้าคุณอ๋า ผ่านข้อ1 มาได้ คือมีกิ๊ก สำเร็จแล้ว อิอิ

อ.เต๊ะ ถือว่าเป้นการเริ่มต้นที่ดี
อุปสรรค ต้องมีตามมาแน่
คุณอ๋า ต้องเตรียมตัว รับศึกใหญ่
อย่างเบาะๆ ก้น้องๆ thai fight
ไม่งั้นก้ประมาณศึกอัศวินดำ แน่ๆ555

คุณอ๋า ต้องหนักแน่น เด็ดเดี่ยว มั่นคง อย่าได้ท้อถอยนะครับ

อ.เต๊ะ ขอเป็นกำลังใจให้ คนซู่ ชีวิต เย้ย คนสู้ชีวิต แบบคุณอ๋านะครับ

ว่าแต่ว่า ประกันชีวิตคุณอ๋า อย่าลืมต่อ
ปล่อยให้ขาดเชียวนะครับ อ.เต๊ะ เป็นห่วงในสวัสดิภาพ คุณอ๋าจากใจจริง 555

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Blog ดู Blog
วนารักษ์ Dharma Blog ดู Blog


โดย: multiple วันที่: 6 ธันวาคม 2557 เวลา:7:32:09 น.  

 
การเริ่มต้นไม่ว่าจะทำอะไร เป็นสิ่งที่ยากเสมอ
คิดถึงตัวเอง คิดถึงงานที่พยายามจะทำให้เสร็จ แต่ยังไม่เริ่มลงมือทำจริง ๆ ซักที
มันยากตอนเริ่มต้นนี่แหละค่ะ อิอิ

ทำให้นึกไปถึงก้าวแรกที่ยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติบนดวงจันทร์ ของ นีล อาร์มสตรอง
มีก้าวแรกแล้ว ก้าวต่อไปก็ไม่ยากแล้วค่ะ สักวันมนุษย์คงจะไปเดินเล่นดาวอื่น ๆ เป็นเล่น
เผลอ ๆ คราวนี้ได้เจอเอเลี่ยนของจริง คือ มนุษย์ไปบุกมนุษย์ต่างดาวซะเอง 555

ออกนอกโลกไปแล้ว ไปดีกว่า 555
เจอเม้นท์ข้างบนแล้ว คุณอ๋าต้องทำใจหน่อยน้าา อิอิโดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 6 ธันวาคม 2557 เวลา:9:57:45 น.  

 
การเริ่มต้นใหม่สามารถทำกันได้ทุกๆวันจริงๆ เริ่มแล้วเริ่มอีก ก็ยังดีกว่าไม่ได้เริ่มใช่ไหมคะ


โดย: ugly princess วันที่: 6 ธันวาคม 2557 เวลา:10:15:17 น.  

 
สวัสดีวันหยุดค่ะคุณอ๋า
มาแอบอ่าน แล้วก็ส่งกำลังใจให้เช่นเคยค่ะ
คุณอ๋าคงอ่านคอมเม้นท์ที่ 7 จนปวดตาแล้ว พี่ก็เลยไม่เม้นท์เยอะนะคะ ^__^
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Tristy Food Blog ดู Blog
กาบริเอล Travel Blog ดู Blog
วนารักษ์ Dharma Blog ดู Blog


โดย: เนินน้ำ วันที่: 6 ธันวาคม 2557 เวลา:11:24:13 น.  

 
สวัสดีค่ะ
มาอ่านงานตะพาบค่ะ เป็นบทความที่ให้กำลังใจที่ดีค่ะ
การเริ่มต้นใหม่ด้วยความรู้สึกอยากและมีความสุขที่จะทำคือการเริ่มต้นที่ดีค่ะ

สองพี


โดย: SongPee วันที่: 6 ธันวาคม 2557 เวลา:11:44:08 น.  

 
มาอ่านข้อความเสริมกำลังใจ ในการเริ่มต้นใหม่ค่ะ

ข้อความดี มีกำลังใจสู้ต่อไปค่ะ คุณอ๋า


โดย: ซองขาวเบอร์ 9 วันที่: 6 ธันวาคม 2557 เวลา:17:50:28 น.  

 
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog
anigia Parenting Blog ดู Blog
ดอยสะเก็ด Literature Blog ดู Blog
วนารักษ์ Dharma Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

จริงด้วยค่ะพี่อ๋า
เมื่อวานคืออดีตที่มีค่า
เป็นบทเรียนในชีวิต ทุก ๆ สิ่งที่เกิดขึ้นเราสามารถเรียนรู้จากอดีตได้เลยนะคะ
และทำวันนี้ให้ดีที่สุด อิอิ
พรุ่งนี้ก็เป็นผลของการกระทำวันนี้จริง ๆ ค่ะ


โดย: Close To Heaven วันที่: 6 ธันวาคม 2557 เวลา:21:10:27 น.  

 
หากอยากจะสำเร็จ หรือทะยานสูง แค่ไหน
หากไม่มีการเริ่มต้น ก็ไม่สามารถเกิดได้จริงๆค่ะ
แม้จะมีการล้มเหลว แต่การกลับมาเริ่มใหม่ ก็ใช่ว่าเราจะกลับไปที่ จุดตั้งต้นเดิม และตัวแปรเดิม ... แน่นอนว่าผลลัพท์ อาจต้องอาศัยความพยายามอีกด้วย


นึกไปถึงการทดลองของ เอดิสัน ตอนประดิษฐ์หลอดไฟเลยนะเนี่ย
โดย: กาบริเอล วันที่: 6 ธันวาคม 2557 เวลา:21:36:00 น.  

 
แต่บางทีการเริ่มต้นใหม่ซักอย่าง
มันก็ต้องฝ่ากำแพงความกลัวอะไรบางอย่างให้ได้เหมือนกันนะพี่

ว่าปะโดย: rommunee วันที่: 6 ธันวาคม 2557 เวลา:22:13:05 น.  

 
ตรงเติมไฟ อ่านแล้วได้เติมไฟจริงๆ ครับ ดูเหมือนว่าบล็อกผมในครั้งนี้จะเอา "แต่ละวันคือการเริ่มต้นใหม่" มาเล่นนะ

ความดีนี่พูดยากนะครับ แต่ละคนนิยามคำว่าดีไม่เหมือนกันด้วย แต่ถ้าไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนผมว่าก็เป็นการช่วยเหลือสังคมได้มากแล้วล่ะ

ทุกอย่างมีการหมุนเวียนไปจริงๆ ครับ เก่าไปใหม่มา เสียอย่างก็ได้อน่างมันเป็นแบบนั้นจริงๆ

+


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 6 ธันวาคม 2557 เวลา:23:09:01 น.  

 
สุขสันต์วันพ่อย้อนหลัง
แวะมาแล้วพี่อ๋าปิดบ้าน
รีบมาก่อนปิดอีกครั้ง

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ปรัซซี่ Food Blog ดู Blog
วนารักษ์ Dharma Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: pantawan วันที่: 6 ธันวาคม 2557 เวลา:23:40:33 น.  

 
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
คนบ้า(น)ป่า Home & Garden Blog ดู Blog
วนารักษ์ Dharma Blog ดู Blog

อ่านข้างบนแล้ว มีธรรมมะเยอะ
เลยโหวตให้คุณอ๋าครับ

ข้างบน มีอะไรคล้าย ๆ กันหลายอย่างที่ผมเคยทำ เช่น... ทำอะไรที่
ง่าย ๆ ไว้ก่อนแล้ว ค่อยทำสิ่งที่ยาก
ภายหลัง..

เปรียบเสมือน ทำอะไรที่ง่ายสำเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี ทำให้เกิดกำลังใจ
เพิ่มกำลังใจ.. พอถึงสิ่งที่ยาก เหลือ
เวลาน้อยลง ถ้าสำเร็จก็ดี ถ้าทำไม่
ได้..ก็ไม่เป็นไร 555 เหมือนทำ
การสอบเลยครับ..

ผมเคยสอบหลังสุดเกี่ยวกับ คณิตศาสตร์ประกันภัย ชั้นสูง ผ่านได้
เกือบแย่...ไม่งั้นขายหน้าเพื่อน ๆ เลยครับ..

ส่วนสอบ วิชาสมาธิ ที่จำอะไรยาก ๆ
ผมก็ใช้วิธีนี้เหมือนกัน..


โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 7 ธันวาคม 2557 เวลา:3:38:05 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่อ๋า

ผมชอบคำสอนของเล่าจื๊อครับ
โดยเฉพาะคัมภีร์เต๋าเต็กเก็ง หรือเต้าเต๋อจิง

อ่านหลายรอบแล้ว
แม้ไม่เข้าใจเนื้อหาทั้งหมด
แต่ก็มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ตามวัยและประสบการณ์ของตนเองครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 7 ธันวาคม 2557 เวลา:6:13:27 น.  

 
อยากเป็นเอเลี่ยนด้วยจะได้ไปบุกดาวอื่น
แต่เขาว่าไปนอกโลกนี่ก็แพงนะครับ มีแต่มหาเศรษฐีเท่านั้นที่ไปได้

ค่าเดินทางไม่เท่าไหร่หรอกค่ะ อิอิ
//www.thairath.co.th/content/364349
อยู่ที่ประมาณ 8 ล้านบาทเท่านั้นเอ๊งง 555

กลัวอย่างเดียว ไปแล้วไม่ได้กลับอะจิ
เป็นประเภท one way ticket ไปไม่กลับ หลับไม่ตื่น แฮ่


โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 7 ธันวาคม 2557 เวลา:15:52:31 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่อ๋า แวะมาอ่านข้อคิดดีๆที่มีมาแบ่งปันให้เพื่อนๆพี่น้องได้อ่านเสมอขอบคุณมากค่ะ

โหวตให้นะคะ


โดย: zungzaa วันที่: 7 ธันวาคม 2557 เวลา:17:39:59 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่อ๋า
ขอบคุณสำหรับโหวตนะคะ

คิดว่า ฟ้า ลงเรื่อง อินตะระเดีย
ต่อไปสองตอนแล้วละ


โดย: กาบริเอล วันที่: 7 ธันวาคม 2557 เวลา:18:41:02 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณอ๋า แวะมาอ่านงานตะพาบคุณอ๋ายังคงแฝงข้อคิดและธรรมมะดีๆ
ให้คติเตือนใขเช่นเดิมนะคะ

วันนี้โหวตหมดแล้วไว้มาใหม่นะคะ

หลับฝันดีค่ะโดย: กิ่งฟ้า วันที่: 7 ธันวาคม 2557 เวลา:22:20:22 น.  

 
ส่งกำลังใจก่อนนะค้าบ
แล้วจะกลับมาอ่าน ของตัวเองยัง
เขียนไม่เสร็จเลย แงแง

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ALDI Food Blog ดู Blog
ซองขาวเบอร์ 9 Literature Blog ดู Blog
วนารักษ์ Parenting Blog ดู Blogโดย: nulaw.m (คนบ้า(น)ป่า ) วันที่: 7 ธันวาคม 2557 เวลา:22:41:34 น.  

 
ใช่ครับพี่อ๋า
พระพุทธองค์กับท่านเล่าจื๊อเกิดในยุคเดียวกันเลย
คำสอนก็สอดคล้องกันในหลายๆเรื่องด้วยนะครับ

81 บทนี้อ่านไปอ่านมา
ก็ได้ความรู้สึกแปลกใหม่ทุกครั้งที่ได้อ่านเลยครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 7 ธันวาคม 2557 เวลา:23:11:16 น.  

 

"เมื่อวานนี้คืออดีตคือประสบการณ์ที่มีค่า

วันนี้คือการเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเมื่อวันวาน

และพรุ่งนี้คือดอกผลของความดีที่กระทำ"
ทำได้ก็มีความสุขมากๆนะคะ
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
zungzaa Parenting Blog ดู Blog

วนารักษ์ Dharma Blog ดู Blog

newyorknurse


โดย: newyorknurse วันที่: 8 ธันวาคม 2557 เวลา:5:16:51 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่อ๋า

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 8 ธันวาคม 2557 เวลา:6:23:02 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

วนารักษ์ Dharma Blog

บทความดีๆ จุดประกายให้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ ^^


โดย: มี้เก๋ + ป๊าโอ๋ = ซีทะเล (kae+aoe ) วันที่: 8 ธันวาคม 2557 เวลา:9:51:14 น.  

 
คุณอ๋าขาาา อิอิ

เอเลียนสปีชีส์ ดอกสวยตัวแม่ มาแล้วค่ะ
เห็นแต่ดอกจะบอกได้ไหมว่าดอกอะไร อย่าไปแอบดูก่อนนะ 555

โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 8 ธันวาคม 2557 เวลา:9:51:48 น.  

 
สวัสดีคะที่รักกกกกกกกก !!

ห่างหายไปคิดถึงมากคะ

จริงที่สุดคะ ความเข้มแข็งเราต้องสร้างเอง

และก้าวเดินต่อไปคะ ไม่มีใครช่วยเหลือเราได้ดีไปกว่า

เราช่วยเหลือตนเองคะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
foreverlovemom Art Blog ดู Blog
กะว่าก๋า Parenting Blog ดู Blog
สายหมอกและก้อนเมฆ Travel Blog ดู Blog
วนารักษ์ Literature Blog ดู Blog


โดย: Chic Bossy วันที่: 8 ธันวาคม 2557 เวลา:10:57:44 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่อ๋า ขอบคุณมากนะคะที่แวะไปเยี่ยมพร้อมคะแนนโหวตให้น่ะค่ะ


โดย: zungzaa วันที่: 8 ธันวาคม 2557 เวลา:18:55:54 น.  

 
ขอบคุณพี่อ๋าที่แวะไปเยี่ยมที่บล็อและ FB
เป็นการคลายเครียดอย่างหนึ่ง
และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ค่ะ


โดย: pantawan วันที่: 8 ธันวาคม 2557 เวลา:22:35:33 น.  

 
ปอมมาแล้วจ้าพี่อ๋า . . .


โหวตให้งานตะพาบของพี่ พร้อมหอบกลับไปอ่านในปากราหูมีขนมยามดึกฝากพี่ด้วยจ้า

วันศุกร์ปอมมาใหม่นะคะ

ราตรีสวัสดิ์ค่ะพี่


โดย: กาปอมซ่า วันที่: 8 ธันวาคม 2557 เวลา:22:43:00 น.  

 

สวัสดีค่า พี่อ๋า ^^
มาอ่านตะพาบเริ่มต้นใหม่บ้านพี่อ๋าค่ะ
สาระครบถ้วนจริงๆ คำคมก็ชอบมากๆค่ะ
ประโยคนี้ชอบจัง
ชีวิตของคนดีสั้น แต่ความดีของคนดีอยู่ได้นานนับพันปี
ทรัพย์คนดีอาจหมดไป แต่ความดีของเขายังยั่งยืนพันปี
อำนาจอาจสูญสิ้น แต่ความดีไม่มีเสื่อมคลาย
ถ้าคนเราคิดได้อย่างนี้ทุกคนก็ดีสินะคะ
โลกนี้คงสงบสุขมากเลย

มื่อวานนี้คืออดีตคือประสบการณ์ที่มีค่า
วันนี้คือการเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเมื่อวันวาน
และพรุ่งนี้คือดอกผลของความดีที่กระทำ
เป็นอะไรที่เห็นสัจธรรมมากมาย
ขอบคุณสำหรับตะพาบข้อคิดดีๆค่า

สุขสันต์วันพ่อย้อนหลังค่ะ พี่อ๋าโดย: lovereason วันที่: 8 ธันวาคม 2557 เวลา:22:50:54 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณอ๋า

ขอบคุณคุณอ๋ามากค่ะสำหรับกำลังใจ
คุณอ๋าปลูกคะน้าต้นเล็ก ปลูกในแปลงหรือกระบะคะ
ได้ไอเดีย ต๋าอาจจะลองปลูกบ้างค่ะ

นอนหลับฝันดีคืนนี้ค่ะคุณอ๋าโดย: Sweet_pills วันที่: 8 ธันวาคม 2557 เวลา:22:56:42 น.  

 
ยางงงงไม่ปิดเม้นใช่ไหมค่ะคุณอ๋า อิอิ

ให้รินได้อ่านก่อนน้าาา
ช่วงนี้เดินทางบ่อยเลยไม่ได้ประจำการหน้าจอค่าาาาอีกหนึ่งประสบการณ์ที่อยากแชร์
บนเครื่องบิน ชั้น World Business


โดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 8 ธันวาคม 2557 เวลา:23:10:27 น.  

 
ผมเองก็อ่านเต้าเต๋อจิงซ้ำหลายรอบมากครับพี่อ๋า

จากที่ไม่เข้าใจเลยตอน ม.2
เริ่มเข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆจริงๆครับ

เหมือนที่พี่อ๋าบอกไว้เลยครับ
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 8 ธันวาคม 2557 เวลา:23:19:11 น.  

 
จริงคะคุณอ๋า

คนอื่นคือคนที่ให้กำลังใจเราเท่านั้นแหละ
แต่คนที่จะลุกเข้มแข็งได้ นั้นคือตัวเราเองล้วนๆ
เห็นวลีที่เคยอ่านผ่านตามาก็คือ

กำลังใจหาได้จากคนรอบข้าง แต่ความเข้มแข็งเราต้องสร้างด้วยตัวเอง
เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเลยค่าาาบางคนก็ต้องเลือกจริงๆค่ะ ว่าจะอยู่กับที่หรือเริ่มต้นใหม่ เสี่ยงไปหมด
รินก็อยากเลือก บางทีก็ต้องเลือกความเสี่ยง
เสี่ยงที่จะออกจากงานประจำส่วนตัวมารับจ๊อปงานพิเศษไรนี่แหละ 555
แต่ไม่เอาดีกว่า เพราะเบื่อง่าย
ให้คนข้างๆ เค้าเสี่ยงไปดีกว่า
เค้าออกงานประจำมาทำงานส่วนตัว
เพียงแค่ไม่ถึงปีก็มีกิจการของตัวเองแล้ว เขาเลยบอกว่า
รุ้งี้ลาออกมาตั้งนานก็ดีหรอก อิอิ
การเริ่มต้นไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด
อยู่ที่ว่าเราพร้อมจะยอมรับความเสี่ยงนั้นๆ หรือไม่

ดึกๆ คืนนี้มาโหวตค่าโดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 8 ธันวาคม 2557 เวลา:23:45:06 น.  

 
มาโหวตให้คุณอ๋าค่าา


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
พรไม้หอม Health Blog ดู Blog
Tui Laksi Travel Blog ดู Blog
toor36 Cartoon Blog ดู Blog
วนารักษ์ Dharma Blog ดู Blog

โดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 9 ธันวาคม 2557 เวลา:0:05:08 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่อ๋า
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 9 ธันวาคม 2557 เวลา:6:10:37 น.  

 
ขอบคุณค่ะ


โดย: มี้เก๋ + ป๊าโอ๋ = ซีทะเล (kae+aoe ) วันที่: 9 ธันวาคม 2557 เวลา:8:13:55 น.  

 
555 ทุกคนรู้จักหมด ยกเว้นข้าพเจ้าคนเดียว
เคยเห็นผ่านตาบ้าง แต่ไม่ได้สนใจจริงจัง มาเห็นภาพที่คนเขาถ่ายมา
โอ้โห สวยจนอยากเอามาเลี้ยงบ้าง

ใส่กระถางไว้ศึกษานะคะ เขาว่า 1 ต้นจะกลายเป็น 1 พันต้นภายในเวลา 1 เดือน
อยากพิสูจน์จริง ๆ เสียดายไม่มีพื้นที่ 555

ยังมีผักตบไทยอีกตัวหนึ่งค่ะ หน้าตาสวยพอฟัดพอเหวี่ยง
แต่น่าสงสารเพราะแพร่พันธุ์สู้ผักตบชวาไม่ได้ ทำท่าจะสูญพันธุ์เอา
โดนเอเลียนตัวแม่อย่างผักตบชวารุกราน ตอนนี้กลายเป็นของหายากแล้ว
ภาพก็เลยพลอยหายากไปด้วย มีแต่ของฝรั่งถ่ายไว้ ทั้งที่เป็นของไทยแท้ ๆ

หน้าตาอย่างนี้แหละค่ะ ภาพนี้ขอมาจากพี่หนูนะคะ อิอิ
ประกาศจับไว้เลย เจอที่ไหนเก็บ (ภาพ) หรือจะเอามาเลี้ยงด้วยก็ดีจ้า
เสร็จแล้วขอภาพมาทำบล็อกด้วยน้าา แหะ ๆ

โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 9 ธันวาคม 2557 เวลา:11:36:39 น.  

 
สวัสดีค่ะ
ถ้าไม่เริ่มต้น คงไม่มีก้าวต่อๆไปนะคะ
ตามมาอ่านค่า


โดย: AdrenalineRush วันที่: 9 ธันวาคม 2557 เวลา:19:13:24 น.  

 

Like ให้เป็นคนที่ 34
เขียนดีจังเลยล่ะเพื่อนอ๋า


โดย: อุ้มสี วันที่: 9 ธันวาคม 2557 เวลา:21:52:55 น.  

 
ขอบคุณที่แวะไปค่า
หนึ่งอ่านบล็อกธรรมะได้ค่ะ
เพราะอ่านจากบล็อกคุณก๋าประจำ อิอิ


โดย: AdrenalineRush วันที่: 9 ธันวาคม 2557 เวลา:22:52:46 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับพี่อ๋า

หมิงหมิงชอบลุยๆครับ
ซึ่งผมเองก็ชอบมากเลยล่ะครับ 555โดย: กะว่าก๋า วันที่: 9 ธันวาคม 2557 เวลา:22:58:02 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่อ๋า
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 10 ธันวาคม 2557 เวลา:6:42:36 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณอ๋า ขอบคุณมากๆสำหรับกำลังใจนะคะ วันนี้มาโหวตให้คุณอ๋าแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
วนารักษ์ Dharma Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

ขอให้มีความสุขวันหยุดนะคะโดย: กิ่งฟ้า วันที่: 10 ธันวาคม 2557 เวลา:9:45:32 น.  

 
ผักตบไทยน่าสนจะพยายามองนะครับว่ามีที่ไหนบ้าง แต่ไม่สวยเลยครับ
เชยๆแบบนี้คนไม่เอาไปปลูกแน่ๆเลย 555++ ^^


แหม ๆ น้อยใจแทนผักตบไทย มาว่าเค้าไม่สวย ว่าเชยอีก แง้ ๆ
อย่างนี้เรียกว่า ไม่รักชาติ ต้องเรียกตัวมาปรับทัศนคติซะหน่อยแล้ว 555

ที่สวย ๆ ก็มีค่ะ เก็บไว้ดูบล็อกหน้าไง


โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 10 ธันวาคม 2557 เวลา:11:03:07 น.  

 

มาอ่านเริ่มต้นใหม่อย่างมีความสุข
ได้ข้อคิดและธรรมะดีมากค่ะน้องอ๋า
ขอให้เจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปค่ะ
โหวตด้วยค่ะ

วนารักษ์ Dharma Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: พรไม้หอม วันที่: 10 ธันวาคม 2557 เวลา:12:01:59 น.  

 

มีภาพทุ่งทานตะวันที่พระพุทธบาทสระบุรีมาฝากด้วยค่ะน้องอ๋า

>


โดย: พรไม้หอม วันที่: 10 ธันวาคม 2557 เวลา:12:05:34 น.  

 โดย: พรไม้หอม วันที่: 10 ธันวาคม 2557 เวลา:12:14:03 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่อ๋า ..ตามมาอ่านตะพาบธรรมมะ
และส่งกำลังให้เบ่งบานเลยนะค่ะ

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
mambymam Home & Garden Blog ดู Blog
กิ่งฟ้า Literature Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog
วนารักษ์ Dharma Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: mastana วันที่: 10 ธันวาคม 2557 เวลา:12:20:46 น.  

 
ถูกต้องที่สุดจ้าพี่อ๋า . . .


เวลาที่เราล้มลง . . . เราต้องลุกยืนขึ้นให้ได้ . . .

เอาเวลาที่ผิดหวัง เสียใจ มาเปลี่ยนเป็นพลัง . . .

ใครก็บั่นทอนกำลังใจของเราไม่ได้ . . . นอกจากเราทำตัวของเราเอง . . .เราเริ่มต้นได้เสมอค่ะ . . . แต่ความ "กล้า " ที่จะก้าว . . . ในย่างก้าวแรก ช่างยากลำบากจริงๆ

ขอบคุณสำหรับงานเขียนคุณภาพ ที่มีมาฝากปอมและ ชาว blog เสมอนะคะ

มีขนมมาฝากพี่อ๋า ในวันหยุดสบายๆแบบนี้ค่ะ
โดย: กาปอมซ่า วันที่: 10 ธันวาคม 2557 เวลา:18:37:28 น.  

 
ชอบมากๆค่ะพี่อ๋า
เป็นข้อคิดดีๆ ไม่ว่าอ้างอิงากแหล่งอื่นๆ
หรือที่พี่อ๋าเขียนเอง อ่านแล้วสร้างขวัญและ
กำลังใจในการดำเนินชีวิตที่ดีมากๆ

ขอบคุณกับบลูอกคุณภาพดีๆนี้นะคะพี่อ๋า

ปล..วันนี้ดีใจเข้ามาทักทายได้ทันท่วงที อิอิ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog
Tui Laksi Travel Blog ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blog
วนารักษ์ Dharma Blog ดู Blog


โดย: anigia วันที่: 10 ธันวาคม 2557 เวลา:22:02:53 น.  

 
หมิงหมิงเหงื่อเยอะครับพี่อ๋า
ทำอะไรนิด ทำอะไรหน่อยก็เหงื่อเต็มตัวเลยครับ

กินเก่งมาก
แต่ไม่อ้วนเลยครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 10 ธันวาคม 2557 เวลา:23:14:03 น.  

 
มาดูว่าคุณอ๋าปิดเม้นท์ยัง อิอิ
รินเลยอัพบล็อกใหม่ซะเลยค่าาา
รักเมืองไทย เที่ยวเมืองไทย
ทะเลไทยสวยไม่แพ้ทะเลใดในโลก
ที่นี่ อช. หมู่เกาะอ่างทอง สุราษฏร์ธานี
โดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 10 ธันวาคม 2557 เวลา:23:31:58 น.  

 
สวัสดีค่าาาพี่อ๋า
บุ๊งมาชวนพี่อ๋าไปชมนิทรรศการ พร้อมจิบน้ำชา กินขนมอร่อย ๆ ที่วังรื่นฤดีกันค่ะ


โดย: Close To Heaven วันที่: 10 ธันวาคม 2557 เวลา:23:41:18 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่อ๋า
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 11 ธันวาคม 2557 เวลา:6:13:50 น.  

 
พูดถึงเรื่องของไทยๆผมว่าโลกสมัยนี้ไปเร็วมากๆจนตามไม่ทัน
นิสัยค่านิยม พฤติกรรมของคนเปลี่ยนเร็ว จนบางทีเราปรับตัวไม่ทันเลยครับ
ที่น่ากลัวคือความน่ารักของคนไทยที่ในไม่นานอาจจะไม่เหลือนะครับ แหะๆ ^^


โลกหมุนอยู่ตลอดเวลา อะไร ๆ ในโลกก็ไม่หยุดนิ่งอยู่แล้วค่ะ
ถ้าต้องวิ่งตามเขาก็คงเหนื่อยนะคะ เราก็ไปเรื่อย ๆ เหนื่อยก็พัก แหะ ๆ
คนก็มีต่าง ๆ กัน พี่น้องท้องเดียวกันยังไม่เหมือนกันเลย

โลกก็คงต้องพัฒนาไปเรื่อย ๆ เราก็ต้องปรับตัวตาม แต่ไม่ต้องฝืนสังขารมากนัก
เอาแค่พอสบาย ๆ ก็พอ ไม่ต้องไปเต้นตามเขา จะได้ไม่เหนื่อย แหะ ๆ

งวดนี้ทั้งบล็อกมีดอกบัวดินสีเหลืองอ๋อยดอกเดียวแล้วนะคะ
เมื่อกี้เห็นบล็อกหายไป ยังนึกว่าคุณอ๋ากำลังใส่ภาพเพิ่มเติมซะอีก
ก็อย่างนี้แหละ นานเข้าอะไร ๆ ก็ค่อย ๆ หายไป เข้าใจ ๆ 555โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 11 ธันวาคม 2557 เวลา:11:00:07 น.  

 
แวะมาทักทายกันยามบ่ายค่ะ


โดย: มี้เก๋ + ป๊าโอ๋ = ซีทะเล (kae+aoe ) วันที่: 11 ธันวาคม 2557 เวลา:13:35:47 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่อ๋า
เย้ๆ มาคราวนี้พี่ยังไม่ปิดบ้าน

ธัญตามอ่านงานตะพาบค่ะพี่
คราวที่แล้วไม่ได้ตามมาเลยค่ะ
คราวนี้ไม่ยอมพลาดค่ะพี่

ถ้าไม่มีหวัง คงเริ่มต้นใหม่ไม่ได้นคะพี่

พี่อ๋า มีความสุขมากๆนะคะ


โดย: tanjira วันที่: 11 ธันวาคม 2557 เวลา:14:27:04 น.  

 
คนเราเริ่มต้นใหม่ได้ทุกๆเรื่องและทุกวันนะคะ
ถ้าใจพร้อม ไม่มีอะไรสายเกินไป

เรื่องราววันนี้ดีมากเช่นเคยค่ะ
อ่านแล้วคิดตามไปด้วย แล้วก็เห็นจริงๆ

มาช้าไปหน่อยนะคะ ช่วงนี้ยุ่งๆนิดนึงค่ะ
แต่ก็มา อิอิ


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กะว่าก๋า Parenting Blog ดู Blog
Rinsa Yoyolive Travel Blog ดู Blog
ที่เห็นและเป็นมา Music Blog ดู Blog
วนารักษ์ Dharma Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: mambymam วันที่: 11 ธันวาคม 2557 เวลา:16:50:20 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่อ๋า
จะมาเคาะบ้านนี้ทีไรก็ปิดตลอดดดดด
ฟ้าลงเรื่องใหม่แล้วค่ะ
พอเปลี่ยนวัฒนธรรมใหม่แล้วก็มึนๆ
ที่เมืองนี้บรรยากาศไม่ค่อยจะอินตะระเดียเท่าไหร่
โดย: กาบริเอล (ลืมเข้า log-in) IP: 171.99.0.229 วันที่: 11 ธันวาคม 2557 เวลา:18:28:59 น.  

 
สวัสดียามดึกค่ะคุณอ๋า แวะมาอ่านข้อคิดดีๆค่ะโลกปัจจุบันเปลี่ยนไปเร็วมากจริงๆค่ะคุณอ๋า ตามไม่ทันแล้วค่ะ

ขอให้คุณอ๋าหลับฝันดีนะคะโดย: กิ่งฟ้า วันที่: 11 ธันวาคม 2557 เวลา:22:55:58 น.  

 
แมงป่องช้างเจ้าหน้าที่ก็บอกว่ามีพิษ
แต่ถ้าเรานิ่งๆ
มันไม่ต่อยครับพี่

หมิงหมิงนี้เกร็งเลยครับ 555โดย: กะว่าก๋า วันที่: 11 ธันวาคม 2557 เวลา:23:16:35 น.  

 
ลั่นทมตัวสีสดนั่นมีกลิ่นหอมเย็นออกหวานๆ สดชื่น
หอมคนละแบบกับตัวขาวพวงน่ะค่ะ
ขาวพวงจะหอมแบบ ได้กลิ่นแล้วรู้สึกสงบ
ปนเศร้านิดๆ หดหู่หน่อย อิอิ
เราว่างั้นนะคะ

ขอบคุณที่แวะไปส่งกำลังใจนะคะ
รีบมาขอบคุณก่อน กลัวไม่ทัน
เห็นคุณอ๋าว่าจะปิดกิจการชั่วคราวบ่ายพรุ่งนี้
พรุ่งนี้เกรงว่าจะยุ่งๆน่ะค่ะ

ขอบคุณอีกครั้งนะคะ
ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

โดย: mambymam วันที่: 11 ธันวาคม 2557 เวลา:23:26:55 น.  

 
ได้แรงบันดาลใจจากคุณอ๋า
เมื่อวานต๋าซื้อเมล็ดพันธุ์ผักคะน้ามาแล้วค่ะ
ขอให้คุณอ๋าได้ทานผักคะน้าที่ปลูกในเร็ววันนะคะ

นอนหลับฝันดีคืนนี้ค่ะ


โดย: Sweet_pills วันที่: 11 ธันวาคม 2557 เวลา:23:40:19 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณอ๋า
มาทักทาย ก่อนจะถึงเวลาปิดเม้นท์อีกครั้งค่ะ ^__^


โดย: เนินน้ำ วันที่: 12 ธันวาคม 2557 เวลา:4:26:38 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่อ๋า
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 12 ธันวาคม 2557 เวลา:6:27:45 น.  

 
ขอบคุณมากเลยค่ะคุณหมอ ^^ แอบดีใจมีเพื่อนเป็นคุณหมอ ^^


โดย: มี้เก๋ + ป๊าโอ๋ = ซีทะเล (kae+aoe ) วันที่: 12 ธันวาคม 2557 เวลา:9:53:06 น.  

 
สรุปว่า ไม่ว่าโลกจะพัฒนาไปแค่ไหน ธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยเก่าเลย
เอามาปรับใช้ได้ทุกยุคทุกสมัย แม่นบ่ อิอิ


เมื่อเช้าแก้ข้อความผิดท่า น่าจะพิมพ์ผิดเลยถูกปิดหัวข้องานตะพาบเลย ส่งข้อความไปขอแก้กับทีมงามบล็อกแก๊งค์ โชคดีที่แก้ไขได้สภาพเดิมเป๊ะเลย ไม่งั้นบล็อกหายหมดแย่เลยครับ 5555++ ^^

ติดต่อทีมงานทางไหนคะ บริการได้รวดเร็วทันใจดีจัง
สมัยก่อนต้องรอเป็นวันเลยน้า เอ๊ หรือว่าเด๋วนี้เค้าพัฒนาแย้ว อิอิ
พูดอย่างนี้จะโดนมั้ยเนี่ย ไปดีฝ่า 555

วันจันทร์เจอกันที่บล็อกใหม่นะคะโดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 12 ธันวาคม 2557 เวลา:11:29:34 น.  

 
แหะๆและแล้วก็ได้เวลาปิดเม๊นท์บล็อกชั่วคราวก่อนนะครับ นอนดึกมาหลายคืนเต็มทีกลางวันไม่ว่างเลยช่วงนี้ ลาแล้วไม่ลาลับจะกลับมาลงงานตะพาบใหม่วันเสาร์ที่ 20 ธ.ค.นี้นะครับ ขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุข รักษาสุขภาพกันให้แข็งแรงเตรียมรับกับฤดูหนาวที่จะมาถึงในเร็ววันนี้
แล้วก็อย่าประมาทในช่วงเทศกาลกันนะครับผม มีสติรักษากายใจไว้ โชคดีมีชัยนะครับ ^^


โดย: วนารักษ์ วันที่: 12 ธันวาคม 2557 เวลา:16:03:47 น.  

วนารักษ์
Location :
ปราจีนบุรี Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 29 คน [?]
ขอต้อนรับสู่บล็อกเล็กๆแห่งนี้มีมิตรภาพและความจริงใจให้กับเพื่อนๆทุกท่านที่แวะเข้ามาทักทายกัน ^^

บทความและรูปภาพนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทาน พร้อมทั้งขอมอบเป็นน้ำใจกับเพื่อนๆทุกคนที่แวะเข้ามา สามารถคัดลอกนำไปเผยแพร่ได้ ยกเว้นเพื่อประโยชน์ทางการค้าซึ่งต้องขออนุญาตก่อนว่าเหมาะสมหรือไม่

เพื่อนบางคนมาครั้งเดียว นานๆมาที มาไม่บ่อย มาบ่อยๆ
บางคนมาเยี่ยมทุกวันให้ชื่นใจ

บางคนเคยมาทุกวัน บางคนเคยมานานแล้ว บางคนหายไปจากบล็อก บางคนก็จะไม่แวะมาทักทายกันอีก

แต่ไม่ว่าอย่างไรก็จะขอเก็บความรู้สึกดีๆที่มีให้กันไว้ตราบนานเท่านาน เพราะเมื่อรักกันแล้วย่อมเข้าใจกันได้ไม่ยาก

จขบ.เป็นคนซื่อๆง่ายๆจริงใจ ไม่มีเจตนาแอบแฝงในการทำบล็อก แต่บทความหรือรูปภาพก็อาจทำให้ผู้อ่านขัดใจได้ เพราะความรู้เท่าไม่ถึงการของ จขบ.หรืออาจเป็นเพราะเราไม่เคยรู้จักดีพอ จึงกราบขออภัยมา ณ.ที่นี้ด้วย และขอขอบพระคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียนด้วยความจริงใจนะครับ ^^


ฝากข้อความหลังไมค์
เริ่มนับ 12 /12/12 เวลา 12.12 น. ^^
Group Blog
 
<<
ธันวาคม 2557
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
 
4 ธันวาคม 2557
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add วนารักษ์'s blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.