สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง.... มีกรรมเป็นของตน.... มีกรรมเป็นผู้ให้ผล....มีกรรมเป็นแดนเกิด.... มีกรรมเป็นผู้ติดตาม.... มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย.... จักทำกรรมอันใดไว้ ....เป็นบุญหรือบาป........ จักต้องเป็นผู้ได้รับผลกรรมนั้น ๆ สืบไป
ถนนสายนี้มีตะพาบโครงการที่ 71"ของขวัญ"

ถนนสายนี้มีตะพาบโครงการที่ 71"ของขวัญ"


โจทย์คราวนี้ เขียนเรื่อง"ของขวัญ" หัวข้อโดยน้องเป็ดสวรรค์

ผู้ดูแลงานตะพาบ ผู้มีไอเดียและมุกตลกล้ำลึกกว่าใครๆในสามโลก

ขอคารวะโจทย์นี้ที่เข้าบรรยากาศปีใหม่ที่จะมาถึงในสี่วันข้างหน้า

ขอตั้งชื่อตอนนี้ว่า"ของขวัญวันปีใหม่"

ของขวัญวันปีใหม่


ธรรมชาตินั้นยิ่งใหญ่อยู่เหนือทุกสิ่ง

คือทุกๆสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา และรวมทั้งตัวเราด้วย

เราคือของขวัญอันยิ่งใหญ่ดุจเพชรเม็ดงามบริสุทธิ์อันมีค่า

ที่ธรรมชาติสรรสร้างไว้อย่างงดงามให้กับโลกนี้


เราเปรียบเสมือนของขวัญอันบริสุทธิ์

ที่ธรรมชาติมอบไว้ให้กับพ่อแม่ของเราเป็นปฏิมากรรมชิ้นงามที่มีชีวิต


ขอให้เรารักและภูมิใจในตัวเราเองมากๆ เพราะเราเป็นของที่มีค่าสูงสุด

หนึ่งเดียวที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้

แต่บางครั้งเราอาจดูถูกตัวเองมากจนไร้ค่า

คงเป็นเพราะเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นมากจนเกินไป

ว่าเราไม่สวย ไม่หล่อ ไม่เก่ง ไม่รวย ไม่มีเกียรติ ไม่เหมือนใครเขา


แค่คิดง่ายๆว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันยังไม่สามารถสร้างจักรกลใดๆ

ที่คิดเองได้ เคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่ว

มีมือที่ทำงานได้ดีกว่าแขนกลใดๆที่สร้างขึ้น

มีเซ็นเซอร์รับสัมผัสได้ละเอียดอ่อน

สามารถสร้างสุขและทุกข์ในจิตใจได้ด้วยตัวเอง

แถมยังรู้จักผิดชอบชั่วดี สร้างสรรค์สิ่งต่างๆขึ้นมาได้อย่างไม่จำกัด

ใช้พลังงานเพียงอาหารจากธรรมชาติแค่นั้นเอง

และเรายังสามารถผลิตมนุษย์รุ่นต่อๆได้อย่างไม่จบสิ้น ^^


จะต้องใช้งบประมาณหลายร้อยล้านในการสร้างหุ่นยนต์สักตัวหนึ่ง

ให้มีความสามารถเท่ากับคนธรรมดาๆคนหนึ่งอย่างพวกเรานี้

ก็ยากสุดแสนจะยาก
แต่ที่มนุษย์มักไม่รู้และมักจะดูถูกว่าตัวเองไม่มีค่าเพราะอะไร?ในปัจจุบันนี้ เราลำบากเรื่องการกินอยู่น้อยลง

เหลือเพียงสิ่งเดียวที่ทำให้เราลำบากมากกว่าสัตว์ทั้งหลายที่ต่ำกว่าเรา


นั่นคือ”ความคิด”

และความคิดนี่เองที่ทำให้เราเกิดสิ่งที่เราเกลียดมากที่สุด

นั่นคือ”ความทุกข์”นั่นเอง

“จงคิดบวก” เป็นคำพูดที่พูดง่ายแต่ดูเหมือนจะทำได้ยาก

คิดอย่างไรจึงจะบวก คิดแต่แง่บวกอย่างนั้นหรือ

มันจะทำได้จริงหรือ?


ที่จริง”คิดบวกนี้”ควรเรียกเสียใหม่ว่า”รู้จักที่จะคิดในแง่อื่นๆบ้าง”

จะถูกต้องกว่าการ"ห้ามความคิดลบ"ที่เกิดขึ้นเพียงอย่างเดียว

แค่เราคิดในแง่อื่นๆได้อีกตามประสบการณ์และการเปิดใจยอมรับ

มุมมองและความจริงที่ต่างไปจากเดิม


ก็เรียกว่า"คิดบวก"ได้แล้ว
สมมุติว่าปัญหาคือวัตถุก้อนหนึ่งตั้งอยู่

ไม่ใช่แค่มีมุมมองเดียว ความจริงเดียว ในเวลาเดียวเท่านั้น

แต่เรามีมุมมองอยู่ 360 องศา มีความจริงสามระดับ

และมีเวลาในการมองอยู่สามช่วงทั้งอดีต ปัจจุบัน และอนาคตเรามีมุมมองรอบวัตถุนั้น 360 องศาที่ต่างกัน

เราจะเลือกมุมมองที่เห็นด้านมืด ด้านสว่าง หรือเห็นทั้งมืดและสว่างก็ได้


และมีความจริงอยู่อย่างน้อยสามระดับเลยทีเดียวคือ


ประการแรก ความจริงตามตรรกะคือตามคิดความนึกตามความเคยชิน


สอง ความจริงตามสมมติหรือค่านิยมในโลกนี้


และสุดท้ายความจริงที่อยู่ในระดับของจิตใจเหนือสมมติ

หรือที่เรียกว่าสัจธรรม

ยกตัวอย่างความจริงในระดับต่างๆเช่นคนทุกคนต้องปฏิบัติตามกฏหมาย


คนดีต้องทำดี คนชั่วต้องทำชั่ว หรือ ไม่ถูกก็ผิด ไม่ผิดก็ถูก

นี่คือความจริงระดับความคิด
ตามความเคยชิน

ง่ายๆแบบเด็กๆที่ยังไม่เข้าใจอะไรมาก เป็นความจริงในระดับกฎระเบียบ

ไม่มีเหตุผลประกอบว่าทำไมคุณหมอต้องมีจรรยาบรรณ ตำรวจต้องรักษากฎหมาย

ข้าราชการต้องซื่อสัตย์ นักบวชต้องเคร่งครัดต่อการปฏิบัติ

ถ้าเก่ง สวย หล่อ รวย มีเกียรติแล้วจะมีความสุข

ถ้าทำตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามจะมีความสุข

นี่คือความจริงในระดับสมมติหรือค่านิยมในสังคมสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้น ตั้งอยู่และดับไป

ทุกอย่างไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่มีตัวตนที่แท้จริง

บุญบาปมีจริง ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว

ชาตินี้ชาติหน้ามีจริง นรกสวรรค์มีจริง

ความอยากนี่เป็นสาเหตุของความทุกข์

มนุษย์สามารถพ้นจากความทุกข์ได้

นี่เป็นความจริงระดับสัจธรรม

เป็นความจริงที่เหนือสมมติหรือเหนือการคิด

คาดคะเนของคนทั่วไป รู้และสัมผัสได้ด้วยใจ ไม่ใช่ด้วยการคิด

บางครั้งต้องอาศัยศรัทธาในศาสนาเข้าช่วยเพราะบางเรื่องเรายังไม่เข้าใจ

หรือยังไม่สามารถเห็นได้ด้วยตัวเอง

ศาสนาทุกๆศาสนาสอนความจริงในด้านนี้ให้เรามากที่สุดในความจริงทั้งสามนี้ ความจริงอันเป็นสัจธรรมนี้

ทำให้เกิดการปล่อยวางมุมมองในด้านมืดที่เราติดอยู่ได้เป็นอย่างดี

ส่วนความจริงในสองระดับแรกทำ

ให้เกิดการยึดติดการมองในด้านใดไว้เพียงด้านเดียว

ความจริงนั้นสัมพัทธ์กับช่วงเวลาต่างกันอีกด้วย

คือเวลาในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต


เราอาจหลงตัดสินใจว่าสิ่งใดผิดสิ่งใดถูกโดยใช้ประสบการณ์ของเรา

ในอดีตเพียงอย่างเดียว เราต้องเข้าใจโลกปัจจุบันให้มากๆ

และการคาดคะเนปัญหาในอนาคต

ทำให้เกิดความกังวลจนเกินความจำเป็น

เช่นตอนนี้เป็นอย่างนี้ ต่อไปจะแย่ลงอีก เลยกังวลกันไปใหญ่

เหตุการณ์วันสิ้นโลก 2012 ทีผ่านมานี้

เป็นตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจน
เมื่อมีเหตุการณ์ใดๆขึ้นในชีวิตของเราก็ตาม


ขอให้มองและเห็นคุณค่าในตัวเราเอง

คนที่เห็นคุณค่าในตัวเองจะไม่ทำสิ่งที่ทำให้ตัวเองไร้คุณค่าเป็นอันขาดขอให้ใช้สติ รู้ตัวให้ชัดเจนอย่าเผลอทำตามอารมณ์ไปทันที


สังเกตมุมมองของเราต่อสิ่งนั้น

ถ้ามองแล้วทำให้เกิดความทุกข์กับตัวเอง

ให้ใช้มุมมองอีกมุมที่เป็นบวกกว่าเก่า

อยู่ในด้านสว่างมากกว่าเก่ามาเข้าช่วย


ดูว่าเราติดความจริงในระดับใดอยู่


แล้วใช้ความจริงในระดับที่สูงกว่ามามอง

เช่น เราอาจคิดว่าคนนั้นถูกคนนั้นผิดเป็นความจริงในระดับความเคยชิน

ก็ให้ใช้ความจริงในระดับสัจธรรมเข้าช่วยเพื่อให้เกิดความเข้าใจ

และสามารถปล่อยวางความคิดด้านลบ

เข้ามาสู่ความจริงในแง่มุมอื่นๆที่เป็นบวก

มองไปอนาคตอย่างมีความหวัง

อยู่กับปัจจุบันอย่างรู้เท่าทัน

เรียนรู้จากอดีตที่ผิดพลาดมาแล้ว

และเก็บจดจำสิ่งดีๆทีผ่านมาเต็มพลังให้ชีวิตในปัจจุบันมีความคิดดีๆที่จะทำให้เรามีกำลังใจ

ที่จะสู้งาน สู้ชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุขในวันข้างหน้าต่อไป


นี่เป็นของขวัญปีใหม่ที่อยากฝากไว้

ให้กับเพื่อนๆทุกคนในช่วงปีใหม่นี้นะครับ ^^
เรื่องและภาพประกอบ วนารักษ์

ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนที่แวะเข้ามาอ่านและให้กำลังใจ ติชม

ขอบคุณเพื่อนๆประจำบล็อกที่มาทักทายให้กำลังใจกันเสมอ

ขอบคุณงานตะพาบที่ทำให้เราได้เจอเพื่อนใหม่ๆ

ขอบคุณความคิดดีๆทีทำให้เรามีรอยยิ้มที่จะสู้ชีวิตกันต่อไป

ขอบคุณความภูมิใจในตัวเราเองที่เป็นของขวัญที่สำคัญหนึ่งเดียวในโลกนี้Create Date : 28 ธันวาคม 2555
Last Update : 5 มกราคม 2556 9:55:10 น. 86 comments
Counter : 2827 Pageviews.

 


มีความสุขมาก ๆ นะค่ะ


โดย: รู้นะว่าคิดถึง วันที่: 28 ธันวาคม 2555 เวลา:11:27:11 น.  

 
จองไว้ก่อน อิอิ


โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 28 ธันวาคม 2555 เวลา:11:31:13 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
วนารักษ์ Dharma Blog ดู Blog

อ่านยังไม่จบแต่ขอโหวตให้ก่อน
เขียนได้เยี่ยมยอดกระเทียมดองจริง ๆ อิอิ

เด๋วมาเก็บรายละเอียดอีกที
นี่ฟ้าใสมาก่อนที่คุณอ๋าไปบอกอีกนะเนี่ย
คุณอ๋าไปบอกตอน เวลา:11:31:45 น.
ฟ้าใสมา 11:31:13 น เร็วกว่าตั้ง 32 วิ อิอิ
นี่แสดงว่าโทรจิตเดินทางเร็วกว่า 555โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 28 ธันวาคม 2555 เวลา:11:55:13 น.  

 
เย้ สาธุ~~~พี่อ๋า^^ตะพาบธรรมะที่สุดของปี
ของขวัญปีใหม่ที่ล้ำคุณค่าคือความรัก คือความศรัทธา คือความภูมิใจ คือความคิดดีที่บริสุทธิ์อยู่ในใจเราเองนะค่ะ..มันสวยงามที่สุดในโลกของขวัญจากธรรมชาติที่พ่อแม่ให้มาคริๆจับประเด็นของขวัญ "จากใจพี่เป็ดสวรรค์"ได้ฮอตสุดสุดกันไปเลยทีเดียว อ่านแล้วรู้สึกดีมากอย่างจะยิ้มให้ตัวเองและโลกกันไปเลย^^


โหวตความรักจากของขวัญที่ธรรมชาติให้มาเร๊ยยยยยยยย


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
วนารักษ์ Dharma Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 3 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้นโดย: mastana วันที่: 28 ธันวาคม 2555 เวลา:12:07:08 น.  

 


โดย: เศษเสี้ยว วันที่: 28 ธันวาคม 2555 เวลา:12:09:32 น.  

 

สวัสดีปีใหม่๒๕๕๖จร้าดีใจจังที่พี่อ๋าเปิดเม้นท์แร่ะนะคะ กว่าแพมๆจะหาสายต่อเล่นเนตได้เกือบไม่รอดเลยเมื่อคืนอืดดดหมุนติ้วๆเยยเลยเข้าสู่โลกโซเชียลช้าไปนิ๊ดดดเดียวเข้าบล็อกแล้วจะตามไปที่เฟสต่อนะค่ะ....แฮ่ๆ ขอให้พี่อ๋าเป็นคุณหมอหล่อที่ใจดีๆและมีความสุขที่สุดในโลกนะค่ะเยอะๆเลยนะค๊าบ


โดย: mastana วันที่: 28 ธันวาคม 2555 เวลา:12:10:25 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
วนารักษ์ Dharma Blog ดู Blog


ขอบคุณของขวัญดี ๆ เช่นนี้ค่ะ

ถ้าคนเรา คิดได้ตามความจริงในระดับสัจธรรมแล้ว จะดีมากเลยนะค่ะ

การตัดสิน ผิด-ถูก นั้น ยากค่ะ ตามที่คุณอ๋าบอก ขึ้นอยู่กับ ปัจจัยหลาย ๆ ประการ

บางครั้งการที่เรา พยายามอธิบายเหตุผล ก็ทำให้เหนื่อย และเป็นทุกข์มากขึ้น

ดังนั้น ใครอื่นจะคิดอย่างไร ช่างเขาเถอะ

แต่ผู้คนส่วนมาก มักชอบมองที่เปลือกค่ะ
ร่ำลากันตรงนี้เลยค่ะ เจอกันปีหน้าค่ะ


โดย: ตาลเหลือง วันที่: 28 ธันวาคม 2555 เวลา:12:32:15 น.  

 
บทความคราวนี้เขียนได้ดีมากเลยค่ะ อ่านแล้วรู้สึกตัวเองมีคุณค่าจริง ๆ 555
ทำได้สารพัดอย่างทั้งดีและชั่ว ...
สามารถผลิตมนุษย์รุ่นต่อ ๆ ไปได้อย่างไม่จบสิ้นอีกด้วย ... อันนี้ฮามาก อิอิ

คนที่เห็นคุณค่าในตัวเองจะไม่ทำสิ่งที่ทำให้ตัวเองไร้คุณค่าเป็นอันขาด
ขอให้ใช้สติ รู้ตัวให้ชัดเจนอย่าเผลอทำตามอารมณ์ไปทันที

มองไปอนาคตอย่างมีความหวัง อยู่กับปัจจุบันอย่างรู้เท่าทัน
เรียนรู้จากอดีตที่ผิดพลาดมาแล้ว และเก็บจดจำสิ่งดี ๆ ทีผ่านมาเติมพลังให้ชีวิตในปัจจุบัน

ขอบคุณความคิดดี ๆ ทีทำให้เรามีรอยยิ้มที่จะสู้ชีวิตกันต่อไป
ขอบคุณความภูมิใจในตัวเราเองที่เป็นของขวัญที่สำคัญหนึ่งเดียวในโลกนี้
ขอบคุณของขวัญวันปีใหม่ชิ้นนี้ด้วยค่ะ สุดยอด อิอิ


โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 28 ธันวาคม 2555 เวลา:12:58:07 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
วนารักษ์ Dharma Blog ดู Blog
ยังคงความมีสาระ อ่านแล้วต้องคิดตามเหมือนเดิมเลยนะคะคุณอ๋า
ขอบคุณสำหรับการ์ดสวยๆ ที่เอาไปฝากค่ะ แวะมาทักทายและถือโอกาสสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้า เพราะเย็นนี้จะเดินทางกลับบ้านแล้ว
ขอให้คุณอ๋า มีความสุขตลอดปี ตลอดไป เช่นกันนะคะ
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


โดย: ประกายพรึก วันที่: 28 ธันวาคม 2555 เวลา:14:43:50 น.  

 
สวัสดีครับเพื่อนๆทุกๆคน วันนี้เป็นวันตะพาบและเป็นวันศุกร์สุดท้ายของปี 2555 ปีที่ทุกคนจับตาว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าตามคำทำนายต่างๆนาๆ แล้วก็ผ่านมาอย่างไม่มีอะไรเลยนะครับ

เรื่องนี้มอบให้เป็นของขวัญในช่วงที่เปิดบล็อกสั้นๆก็คงได้ทักทายกันเต็มที่สักหน่อย แหะๆ ^^

มีความสุขมากๆและขอให้ปลอดภัยในการเดินทางกันทุกคนนะครับ

โดย: วนารักษ์ วันที่: 28 ธันวาคม 2555 เวลา:15:47:03 น.  

 
คุณอ๋า

เยี่ยมมากเก่งกว่าเดิม หายไปฝึกฝนปัญญามาได้น่าทึ่ง
มาก ตัวลอยหรือยัง ขออนุญาตเอาไปออกอากาศหน่อยนะ หน่อยคือเอาหมดทั้งเรื่อง

นี้ไงจุดเด่นท่ีคุณอ๋ามีอยู่ คุณอ๋ากับคุณก๋าเยี่ยมพอกัน
น่าปลื้มใจแทนครอบครัวท่ีได้คนมีคุณภาพเป็นผู้นำ
ครอบครัว

เราเลยโชคดีมีท่านผู้ใจดีเขียนเรื่องให้เอาไปอ่านได้
สาธุนะคะ


โดย: ธูปหอม IP: 110.77.208.212 วันที่: 28 ธันวาคม 2555 เวลา:15:58:35 น.  

 

สวัสดีปีใหม่ค่ะ คุณวนารักษ์
มาอ่านค่ะ มาแบบสัจธรรมและธรรมะล้วนๆนะคะ
รอบนี้แม่ซองฯก็เขียนค่ะ ตามไปอ่านนะคะ


โชคดีปีใหม่ มั่งคั่ง ร่ำรวย มีความสุข
สุขภาพแข็งแรง
และสมหวังตลอดไปนะคะโดย: ซองขาวเบอร์ 9 วันที่: 28 ธันวาคม 2555 เวลา:16:26:25 น.  

 
แวะมาเยี่ยมครับพี่ เด๋ว กลับมาอ่านต่ออย่างละเอียด


โดย: Sleeping_prince วันที่: 28 ธันวาคม 2555 เวลา:16:28:56 น.  

 HAPPY NEW YEAR 2013 ค่ะคุณอ๋าโดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 28 ธันวาคม 2555 เวลา:18:15:17 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณอ๋า
ขอบคุณมากนะคะสำหรับมิตรภาพที่มอบให้
จะเก็บรักษาไว้อย่างดีเลยค่ะ

คิดบวกหมดก็คงจะทำยาก
แต่ถ้าคิดลบให้น้อยลง ก็คงจะดีขึ้นเน๊าะ

วนารักษ์ Literature Blog ดู Blog

ช่วงนี้กาญไม่ค่อยได้เข้ามาบล๊อกค่ะ
อยู่ในอารมณ์อยากพักผ่อนซะงั้น
สว.ต้องพักผ่อนมากๆ สุขภาพจะได้แข็งแรง อิอิ

คุณอ๋าก็พักผ่อนมากๆนะคะ อย่าเล่นบล๊อกจนเพลินหล่ะ หุหุ

มีความสุขกับสิ่งที่ทำ และก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
จากเพื่อนรุ่นเดียวกัน 555++


โดย: ข้ามขอบฟ้า วันที่: 28 ธันวาคม 2555 เวลา:19:28:20 น.  

 
ปอมมาอ่านงานตะพาบจ้าพี่อ๋า . . .

โหวตให้กับเรื่องราวดีๆ และ ภาพงามๆของพี่

ใช่แล้วจ้า เราต้องคิดบวกเอาไว้ สร้างพลังใจให้กับตัวเอง

มีมื้อค่ำมาทานด้วยกันจ้าโดย: กาปอมซ่า วันที่: 28 ธันวาคม 2555 เวลา:20:00:50 น.  

 


สวัสดีปีใหม่ค่ะ

โหวดค่ะnewyorknurse


โดย: newyorknurse วันที่: 28 ธันวาคม 2555 เวลา:20:44:17 น.  

 
แหมส่งรูปสวย ๆ มาที่บ้าน ไม่อยากลบออกเลยเสียดายจัง.... แต่ทำตามคำขอเรียบร้อยแล้วค่ะ

คิดดี ทำดี พบสิ่งดีดี มีความสุขนะค่ะ
นอนหลับฝันดีค่ะ

พระคุ้มครองคุณและครอบครัวตลอดไป
ขอบคุณมิตรภาพดีดี ที่มีให้กันค่ะ


โดย: รู้นะว่าคิดถึง วันที่: 28 ธันวาคม 2555 เวลา:21:39:47 น.  

 
ฮิ้วววววววพี่อ๋า..ขอบพระคุณมากเลยปีหน้าแพมจะลดพรรณนาโวหารลงอีกนะคะ อิอิ อบอวลด้วยตัวอักษรของมิตรภาพ..ขอหายเหม่งไปลัลลาแร่ะ เจอกันงานเขียนปีหน้าเล๊ยย

ชะโย้ๆๆๆๆมีความสุขเยอะมากมายนะค่ะ^^


โดย: mastana วันที่: 28 ธันวาคม 2555 เวลา:22:34:57 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่อ๋า
อ่านงานเขียนของพี่แล้วไม่เคยผิดหวัง
สงสัยต้องผันตัวเองไปเป็นนักเขียนแล้วมั้งคะ

ใกล้ปีใหม่แล้ว

ขออวยพรให้พี่อ๋าและครอบครัวมีแต่ความสุข ความเจริญ

คิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนา

ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทุกประการค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ฟ้าใสวันใหม่ Home & Gargen Blog ดู Blog
วนารักษ์ Dharma Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 3 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: pantawan วันที่: 28 ธันวาคม 2555 เวลา:22:56:06 น.  

 
สวัสดีครับพี่อ๋า

เข้ามานั่งอ่านงานตะพาบของพี่ครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 29 ธันวาคม 2555 เวลา:7:34:43 น.  

 
ดีใจจังที่พี่อ๋ากลับมาแล้ว
สวัสดีปีใหม่ค่าา
ของขวัญ จะมีค่าหรือไม่ อยู่ที่ผู้ให้
จะให้ด้วยความรู้สึกเช่นใด..

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


โดย: NENE77 วันที่: 29 ธันวาคม 2555 เวลา:17:55:03 น.  

 


ขอให้มีสิ่งดีๆ ในชีวิต
ขอให้จิตเบิกบานปานฟ้าใส
ขอให้มีความรัก ประจักษ์ใจ
ขอให้ได้สิ่งที่หวัง อย่างใจปอง

สวัสดีปีใหม่ 2013 ค่ะ.......โดย: nootikky วันที่: 29 ธันวาคม 2555 เวลา:19:26:55 น.  

 
ปอมมีกาแฟมาฝากพี่อ๋า . . . ในวันสบายๆนะคะโดย: กาปอมซ่า วันที่: 29 ธันวาคม 2555 เวลา:20:04:48 น.  

 
สวัสดีครับเพื่อนๆ อิอิ ใกล้ปีใหม่เต็มทีแล้วนะครับ อีกไม่กี่ชั่วโมงแล้ว วันนี้อยู่บ้านพรุ่งนี้จะเดินทางไปเที่ยวกรุงเทพตอนรถไม่ติดสักสองวัน จะไม่ได้ตอบเม็นท์นะครับผม

มีความสุขกับวันปีใหม่นะครับ ^^

โดย: วนารักษ์ วันที่: 29 ธันวาคม 2555 เวลา:21:14:48 น.  

 
โอ้ว...มาตามกระแสลมแห่งคำขู่เลยนะคะเนี๊ยะ(จะบอกว่าสายลมแห่งรักก็กระไรอยู่ เพราะบอกว่าถ้าไม่อ่านหล่ะน่าดูถึงที่ขนาดน๊านนน) ฮ่าๆๆ ชอบจังค่ะ "ของขวัญ" เนี๊ยะ ค่อยหายคิดถึงหน่อยค่ะ

คืนนี้นอนหลับฝันดีนะพี่มารุต


โดย: คมไผ่ วันที่: 29 ธันวาคม 2555 เวลา:22:38:13 น.  

 
ขอให้สุขภาพแข็งแรง คิดหวังอะไรสมใจปราถนา
และก็มีความสุขมากๆค่ะโดย: Schnuggy ชนุ๊กกี้ วันที่: 30 ธันวาคม 2555 เวลา:1:59:10 น.  

 
สวัสดีปีใหม่ 2556 ขอให้มีความสุขมาก ๆ ครับ
ของขวัญที่ดีที่สุดใน blog นี้คือการได้รับข้อคิดที่ดี ๆ นี่แหละครับ


ป.ล. วันนี้โชคดีจังได้มาเม้นต์ที่นี่สักทีครับ (มาทีไรปิดคอมเมนต์ไว้ตลอด ^^")


โดย: ทุเรียนกวน ป่วนรัก วันที่: 30 ธันวาคม 2555 เวลา:9:10:17 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่อ๋า..

เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ที่จะถึงนี้..ฟ้าขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนี้..

จงช่วยดลบันดาลให้พี่อ๋า และครอบครัว พร้อมทั้งญาติสนิท มิตรสหาย คนใกล้ชิด...

มีแต่ความสุข ความเจริญ สุขภาพร่างกายจิตใจแข็งแรง สุขสวัสดิ์พิพัฒน์มงคลตลอดไป นะคะโดย: พิรุณร่ำ วันที่: 30 ธันวาคม 2555 เวลา:9:56:39 น.  

 

★★★

ขอให้มีความสุขนะครับ คุณอ๋า
คิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนา
"ยั่งยืน และ รุ่งเรือง"
ตลอดปี 2013 และ ตลอดไป ครับ
♥♥♥♥♥โดย: นายวันวัน วันที่: 30 ธันวาคม 2555 เวลา:10:09:48 น.  

 
๏ แม้นว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิเลิศ
พระประเสริฐถ้ามีในที่ไหน
จงปรากฏแก่ท่านเป็นวันชัย
ปรารถนาสิ่งใดไม่รอนาน

๏ ทุกข์เคยมีปีเก่าเร่าร้อนยิ่ง
จงปลิดทิ้งง่ายดายในทุกด้าน
สิทธิโชคโภคทรัพย์นับโอฬาร
เป็นสุขศานติ์ตลอดปีทุกวี่วัน ฯ


สวัสดีปีใหม่ครับ


โดย: นิราลัย วันที่: 30 ธันวาคม 2555 เวลา:16:17:22 น.  

 
หวัดดีค่ะ คุณอ๋า ..
นับเป็นของขวัญ ที่เป็นข้อคิด กำลังใจ อย่างดีเลยค่ะ ธรรมชาติ สร้างของขวัญให้เรา
แต่ ก็ไม่ รู้จักรักษา นะ.. ว่าไหม
สิ่งดีๆ มีอยู่รอบตัวเรา จริงๆ
ขอส่งความสุขปีใหม่ให้ คุณอ๋าและครอบครัว มีความสุข .การงานขอให้ ราบรื่นผ่านพ้นอุปสรรค ทุุกอย่างนะคะ..
โดย: tifun วันที่: 30 ธันวาคม 2555 เวลา:18:12:32 น.  

 
ปอมขอให้คุณพระคุ้มครอง พี่อ๋า และ ครอบครัว ให้มีสุขภาพแข็งแรง มีจิตใจที่ผ่องใส นะคะ
โดย: กาปอมซ่า วันที่: 30 ธันวาคม 2555 เวลา:20:57:54 น.  

 
สวัสดีวันสิ้นปีครับพี่อ๋า

สุขภาพแข็งแรง มีเวลามากๆนะครับ


โดย: เป็ดสวรรค์ วันที่: 31 ธันวาคม 2555 เวลา:15:40:43 น.  

 
เป็นข้อคิดที่ดีมากครับ

เรื่อง 2012 ผมมองในมุมที่ว่า เราเตรียมพร้อมรับมือ เหมือนที่ประเทศญี่ปุ่นเขารับมือแผ่นดินไหวน่ะ แต่ไม่ได้วิตกแบบคนหลายๆ คน ผมมองว่าจะเหตุการณืนี้ หลายๆ คนได้ประโยชน์ (ถ้าไม่หูเบาเกิน) กล่าวคือ ได้รู้จักวิธีการเตรียมการรับมือกับภัยพิบัติมากขึ้นซึ่งจะเป็นประโยชน์ในอนาคตต่อไป

มองโลกในแง่บวกชีวิตก็บวกจริงๆ นะ


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 31 ธันวาคม 2555 เวลา:16:20:36 น.  

 
ขอคุณสำหรับพรวันเกิด และพรปีใหม่
ขอพรที่มอบให้จงเป็นของคุณหมอด้วยเช่นกัน


 ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไป ยายเก๋า


โดย: ยายเก๋า (ชมพร ) วันที่: 31 ธันวาคม 2555 เวลา:17:22:15 น.  

 
สุขสันต์วันสิ้นปีจร้า


โดย: NENE77 วันที่: 31 ธันวาคม 2555 เวลา:20:49:16 น.  

 


โดย: รู้นะว่าคิดถึง วันที่: 31 ธันวาคม 2555 เวลา:23:59:07 น.  

 


สุขสันต์วันปีใหม่ค่า เย้


โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 1 มกราคม 2556 เวลา:0:00:56 น.  

 

มีความสุขมากมากนะคะ พี่อ๋า
...
สรุปขอบคุณในประโยคสุดท้าย ดีดีมากมากเลยค่ะ


โดย: Nissan_n วันที่: 1 มกราคม 2556 เวลา:6:59:51 น.  

 
ส วั ส ดี ปี ใ ห ม่ 2 5 5 6 ค รั บ


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 1 มกราคม 2556 เวลา:7:14:33 น.  

 
สวัสดีปีใหม่ค่ะพี่อ๋า..

ฟ้านำพรปีใหม่มาฝาก ขอให้พี่อ๋าและครอบครัวมีแต่ความสุขมากๆตลอดปีและตลอดไปนะคะโดย: พิรุณร่ำ วันที่: 1 มกราคม 2556 เวลา:7:32:50 น.  

 
สวัสดีปีใหม่ค่ะ

ขออวยพรให้อ๋าและครอบครัว

ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพแข็งแรง

เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

พบเจอแต่สิ่งดีๆ ตลอดปี และตลอดไปนะคะ


โดย: ข้ามขอบฟ้า วันที่: 1 มกราคม 2556 เวลา:20:57:15 น.  

 
ตกไปนิดค่ะ คุณอ๋า อิอิ
ดูแล้วนะคะก่อนกดส่ง แต่ก็ยังพลาดจนได้ แหะๆ


โดย: ข้ามขอบฟ้า วันที่: 1 มกราคม 2556 เวลา:20:58:55 น.  

 
สวัสดีปีใหม่ค่ะ..ขอให้คุณอ๋า มีแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรง ร่ำรวยฯฯฯฯพบเจอแต่สิ่งดีฯตลอดปีใหม่ค่ะ....


โดย: ป้าปุ๊ย บ้านริมสวน วันที่: 1 มกราคม 2556 เวลา:21:19:36 น.  

 
เอ ทำไมเข้าบ้านตัวเองไม่ได้

เดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่นะครับผม


โดย: วนารักษ์ IP: 125.27.116.147 วันที่: 1 มกราคม 2556 เวลา:22:06:20 น.  

 
สวัสดีปีใหม่ 2556 ครับ

ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีกว่าปีก่อน ^^


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 1 มกราคม 2556 เวลา:23:25:58 น.  

 
สวัสดีปีใหม่ค่ะพี่อ๋า


Happy New Year 13 มีแต่ความสุข มีแต่สมหวัง มีแต่สิ่งที่ดี มีแต่คนรัก สุขภาพแข็งแรง ร่ำรวยตลอดปีนะคราฟ จุ๊บุ จุ๊บุ


โดย: pantawan วันที่: 2 มกราคม 2556 เวลา:0:37:45 น.  

 
เอ ทำไมเข้าบ้านตัวเองไม่ได้
เดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่นะครับผม

โดย: วนารักษ์ IP: 125.27.116.147 1 มกราคม 2556 22:06:20 น.
-----------------------------------------------

ตกข่าวล่ะสิ อิอิ
ป่านนี้คงรู้แล้วว่าทำไม
เก็บดอกไม้แถว ๆ นี้ดีกว่า อิอิ
ภาพคราวนี้สวย ๆ ทั้งนั้นเลยค่ะ

สวัสดีปีเก่าแล้ว 555


โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 2 มกราคม 2556 เวลา:10:18:21 น.  

 
สวัสดีปีใหม่ค่ะคุณอ๋า ขอให้สุขกายสุขใจค่ะ

ขอให้กายและใจแข็งแรงเลิศ
พละเกิดกำลังมั่นมิหวั่นไหว
ทั้งเจ็บป่วยด้วยโรคภัยทุกข์อันใด
มลายไปกลับกลายสุขหมดทุกข์เคียงขอให้ได้เงินทองมากองอยู่
ให้เชิดชูฟูเฟื่องเรื่องชื่อเสียง
ทั้งครอบครัวตัวตนคนข้างเคียง
ต่างพร้อมเพรียงผาสุกอยู่คู่นิรันดร์......คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


โดย: กิ่งฟ้า วันที่: 2 มกราคม 2556 เวลา:10:22:56 น.  

 

สวัสดีปีใหม่ 2556 ค่ะ

ขอให้คุณอ๋าและครอบครัว มีความ สุขกาย

สุขใจ คิดสิ่งใดสมความปราถนา มั่งคั่งมั่นคง
โดย: พรไม้หอม วันที่: 2 มกราคม 2556 เวลา:13:05:46 น.  

 
สวัสดีครับเพื่อนๆ แหะๆ เข้ามาช้าไปหลายวันเลย ติดช่วงบล็อกแก๊งค์เขาย้ายบล็อกพอดี เลยได้ข้ออ้าง 555++

แต่ไม่เป็นไรนะครับ ถึงมาช้าก็ไปทำการ์ดมาลาทีปีเก่าสวยๆอีกใบหนึ่งให้เก็บสะสมกันไว้ส่งท้ายปีเก่ากันครับ ^^

สวัสดีปีมะเส็งปีเกิดของเราเอง อิอิ
โดย: วนารักษ์ วันที่: 2 มกราคม 2556 เวลา:16:06:09 น.  

 


โดย: ภูผา กะ วาริน วันที่: 2 มกราคม 2556 เวลา:17:58:51 น.  

 
สวัสดีปีใหม่ค่ะคุณอ๋า


มีความสุขกาย สุขใจ ปลอดโรค ปลอดภัย ตลอดปี ตลอดไปค่ะ

ดอกหญ้า ? น่ารักดีค่ะ

ชบาสีจี๊ดมาก...

เป็นคนค่อนข้างหลงตัวเองค่ะ ไม่เคยดูถูกตัวเองเลย

เมื่อไหร่ที่เราดูถูกหรือไม่เห็นค่าตัวเอง ยากที่ใครจะมายกย่อง ให้เกียรติหรือเห็นค่าเรา...นะคะ เพราะแม้แต่ตัวเอง ยังมองตัวเอง "ไร้ค่า" เลย ประสาอะไรกับคนอื่น...


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 2 มกราคม 2556 เวลา:19:09:56 น.  

 HAPPY NEW YEAR 2013 ค่ะคุณอ๋า
ขอให้เป็นเศรษฐีความสุขนะคะโดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 2 มกราคม 2556 เวลา:21:30:08 น.  

 
โห เปิดบ้านได้แค่สองอาทิตย์ แล้วจะมาเปิดอีกทีเมื่อไหร่ครับเนี่ย? น้องๆเืพื่อนๆพี่ๆคิดถึงแย่

ญ: พี่อย่าแกล้งให้น้องคอยนาน~ ♪
ช: พี่ไม่แกล้งให้น้องคอยนาน~ ♫

(เพราะมีคอมเม้นท์แปลกๆแบบนี้หรือเปล่านะ ทั่น ผบ. จึงต้องกักบริเวณ อิอิ)ชอบบล็อกพี่อ๋าที่เป็นธรรมะใกล้ตัว อ่านง่ายย่อยง่าย เห็นด้วยและเห็นจริงครับ ^^ ธรรมชาติยิ่งใหญ่จนสุดที่มนุษย์จะคาดถึง ตอนนี้ประดิษฐ์หุ่นยนต์หมาที่สามารถรักษาสมดุลตัวเองไม่ให้โดนถีบล้มได้ก็ต้องใช้วิศวกรระดับโลกตั้งไม่รู้กี่คนทุ่มงบเป็นล้านๆเหรียญสร้า้งขึ้นมา
คนที่เห็นคุณค่าในตัวเอง คุณค่าในผู้อื่น รักตัวเอง รักผู้อื่น รักทุกสิ่ง ย่อมเป็นคนที่มีความสุข ผมว่าเพื่อนบล็อกเราหลายๆคนก็เป็นแบบนี้นะครับ


โดย: ชีริว วันที่: 2 มกราคม 2556 เวลา:21:59:44 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณอ๋า ขอบคุณที่กดไลท์ให้ค่ะ กิ่งมาอ่านงานตะพาบอีกรอบค่ะ คราวนี้กดไลท์ให้คุณอ๋าเลยค่ะ เขียนดีมากๆ งานตะพาบหนนี้กิ่งไม่ทันจริงๆค่ะเวลาจำกัดด้วย เอาไว้คราวหน้าคงไม่พลาดค่ะ ว่าแต่คราวหน้าตะพาบหัวข้ออะไรคะคุณอ๋า

ภาพดวงอาทิตย์ขึ้นยามเช้าที่เกาะล้านค่ะคุณอ๋ากิ่งถ่ายเองค่ะ สวยสมกับที่ตื่นแต่เช้าไปนั่งรอเก็บภาพดวงอาทิตย์ขึ้นยามเช้าเลยค่ะ

หลับฝันดีนะคะ เอาภาพมาให้ชมอีกครั้งค่ะ
โดย: กิ่งฟ้า วันที่: 2 มกราคม 2556 เวลา:22:06:37 น.  

 
ภาพไม่ออกเลยค่ะคุณอ๋าไม่รู้เป็นอะไรช่วยลบภาพบนให้หน่อยนะคะ
โดย: กิ่งฟ้า วันที่: 2 มกราคม 2556 เวลา:22:10:12 น.  

 
สวัสดีวันใหม่ค่า

ต้องรีบมาทักทายก่อนจะถูกกักบริเวณอีกครั้ง
ทำตัวดี ๆ นะคะ เผื่อท่านจะเมตตาให้ออกมาอีก


ข้าวผัดกับโอเลี้ยงยังไม่มา
เช้านี้เสิร์ฟเบา ๆ ไปก่อนแล้วกัน อิอิ


โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 3 มกราคม 2556 เวลา:10:21:49 น.  

 
สวัสดีครับเพื่อนๆ วันนี้เข้าได้ไม่รู้กลางคืนเข้าได้หรือเปล่า แหะๆ

เดี๋ยวรีบไปทักทายกันนะครับ เอาสคส.เก่าไปฝากก่อนนะครับเผื่อบางคนยังไม่ได้ อิอิ ^^


โดย: วนารักษ์ วันที่: 3 มกราคม 2556 เวลา:16:21:30 น.  

 
ยังไมไ่ด้วิ่งเลยครับพี่อ๋า 555
คิดอยู่ครับ
แต่ยังไม่ได้ลงมือทำเลย 555
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 3 มกราคม 2556 เวลา:18:37:27 น.  

 
สวัสดียามค่ำจ้าพี่อ๋า . .

ปอมมาส่งเสบียง เป็นของหวาน จ้า
มีความสุข สดใส ในวันเวลาดีๆ แบบนี้นะคะ


โดย: กาปอมซ่า วันที่: 3 มกราคม 2556 เวลา:19:41:02 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณอ๋า ขอบคุณภาพสวยๆและข่าวตะพาบนะคะ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปโหวตค่ะ
ขอให้คุณอ๋ามีความสุขเช่นกันและขอให้
หลับฝันดีคืนนี้นะคะ...

ราตรีสวัสดิ์ค่ะ


โดย: กิ่งฟ้า วันที่: 3 มกราคม 2556 เวลา:22:39:23 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับพี่อ๋าโดย: กะว่าก๋า วันที่: 4 มกราคม 2556 เวลา:6:36:23 น.  

 
ทักทายจร้าพี่อ๋า
วันนี้ก็วันศุกร์แล้วเนอะ
ไม่รู้พี่อ๋ามีภารกิจรึเปล่า
ขอให้เป็นวันสุขๆนะคะพี่
ว่างๆก็ไปทักทายกันบ่อยๆนะคะ


โดย: NENE77 วันที่: 4 มกราคม 2556 เวลา:10:10:30 น.  

 

สวัสดีปีมะเส็ง ใช้ชีวิตในปีงูอย่างมีความสุขเน๊าะเพื่อน


โดย: อุ้มสี วันที่: 4 มกราคม 2556 เวลา:10:27:27 น.  

 
สายสวัสดีค่า

วันศุกร์แล้วน้าา ใช้เวลาทุกวินาทีอย่างคุ้มค่า
และมีความสุขนะคะ
ทุกวันล้วนเป็นวันดี ๆ แหะ ๆ จำจากหัวบล็อกนี่แหละ
วันนี้ก็เปลี่ยนหัวใหม่อีกแล้ว อันเก่ายังจำไม่ได้เลยโดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 4 มกราคม 2556 เวลา:11:00:53 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
สวัสดีวันศุกร์แรกของปีเช่นกันค่ัะ พี่อ๋า
มีความสุขมากมากนะคะ
สุขสดชื่น แจ่มใส สดใสตลอดปี ขอให้มีแต่สิ่งดีดีเข้ามาในชีวิตค่ะ


โดย: Nissan_n วันที่: 4 มกราคม 2556 เวลา:12:50:39 น.  

 
มิน่า...รู้สึกจั๊กกะจี้ที่สีข้าง เพราะไผ่โดนแซวนี่เอง ชิ๊ๆ แอบขี้เกียจก็โดนแซวซะงั้น ฮ่าๆๆ ปีใหม่นี้ คาดว่าป๊ะป๋ามารุตได้รับพรจนสำลักแล้ว ไผ่ไม่อวยดีก่า เดี๋ยวจะหายใจหายคอไม่ออกกันพอดี ไผ่รออวยพรตอนกลางปีดีกั่ว ไม่เหมือนใคร


โดย: คมไผ่ วันที่: 4 มกราคม 2556 เวลา:13:03:41 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณอ๋า


เราสวัสดีปีใหม่กันสามรอบแล้วมังคะ
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 4 มกราคม 2556 เวลา:15:38:10 น.  

 
สวัสดีวันศุกร์ขอให้มีความสุขค่ะ

พี่ก็มองไปอนาคตอย่างมีความหวังค่ะ

หวังว่าจะได้เปลี่ยนบ้านใหม่ที่ดีกว่าเดิมค่ะ

มีผลไม้เพื่อสุขภาพมาฝากค่ะขอให้มีสุขภาพ

ดีแข็งแรงปลอดโรคปลอดภัยค่ะ
โดย: พรไม้หอม วันที่: 4 มกราคม 2556 เวลา:15:38:28 น.  

 
สวัสดี ..ค่ะคุณอ๋า ..
ทำงาน ต่อติด ยังค่ะ
ได้หยุด อีกแล้ว หรือ ..ยังเพลินกับการฉลอง อยู่อิอิ..


โดย: tifun วันที่: 4 มกราคม 2556 เวลา:16:10:05 น.  

 
ภาพนาฬิกาเป็นวอลเปเปอร์ของร้านกาแฟครับพี่อ๋า อิอิอิ

มาดามไปเล่นโยคะครับพี่
เค้าไม่ชอบวิ่งเท่าไหร่ครับ 555โดย: กะว่าก๋า วันที่: 4 มกราคม 2556 เวลา:21:00:16 น.  

 
เป็นของขวัญปีใหม่ที่สุดยอดเลยค่ะ
ขอบคุณมากๆที่เขียนสิ่งดีๆให้อ่าน

สวัสดีปีใหม่ ขอให้มีความสุขมากๆค่ะโดย: ฝากเธอ วันที่: 4 มกราคม 2556 เวลา:21:20:04 น.  

 
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖ …
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้คุณอ๋า และครอบครัว มีแต่ความสุข ความเจริญ คิดสิ่งใดขอให้สมดั่งใจปารถนา มีสุขภาพแข็งแรง ตลอดปีและตลอดไปครับ


โดย: **mp5** วันที่: 4 มกราคม 2556 เวลา:21:34:25 น.  

 
ถ้าไม่มีญาติอยู่เชียงใหม่ แล้ว...อยากมีเปล่าหล่ะคะ ขอมรดกพันแปดร้อยล้านให้ไผ่สักกอง เดี๋ยวไผ่จะเป็นญาติทางเหนือให้เลยทีเดียว ว๊ะฮ่ะฮ่าๆๆ

ช่วงนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะพี่...มรดกหนึ่งกองพาเที่ยวทุกเทศกาลนานหนึ่งปี คริๆ

นอนหลับฝันดีเด้อค่าเด้อ จุ๊บๆ


โดย: คมไผ่ วันที่: 4 มกราคม 2556 เวลา:23:49:09 น.  

 
สวัสดียามดึกค่ะคุณอ๋า ป่านนี้คงหลับไปแล้ว ขอให้หลับฝันดีมีความสุขนะคะตื่นเช้าวันหยุดอย่างสดชื่นแจ่มใสค่ะ

หลับฝันดีค่ะ

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


โดย: กิ่งฟ้า วันที่: 5 มกราคม 2556 เวลา:0:24:53 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับพี่อ๋าโดย: กะว่าก๋า วันที่: 5 มกราคม 2556 เวลา:6:38:19 น.  

 
อย่าให้ลบเลยนะค่ะ รูปสวย ๆ เสียดายค่ะ
ออกไปขี่จักรยานกับเพื่อน ๆ แล้วค่ะ
กลัวจะเป็น สว .
ต้องออกกำลังกายเยอะ ๆ ค่ะ


โดย: รู้นะว่าคิดถึง วันที่: 5 มกราคม 2556 เวลา:6:52:31 น.  

 
หนุ่มนิสัยดีอย่างพี่อ๋าอย่าว่าแต่สาวๆเลย หนุ่มๆยังหลงเลยครับ 
แต่ ผอ. จงวางใจเถอะครับ อย่างพี่อ๋าให้ร้อยวันพันปีก็ไม่มีทางนอกใจหรอกเน้อ


โดย: ชีริว วันที่: 5 มกราคม 2556 เวลา:9:50:38 น.  

 
หลังไมค์พี่อ๋าต้องไปที่พันทิปครับพี่
แล้วล็อกอินเข้าไปตรงหน้าหลักพันทิป
จะมีรูปซองจดหมายอยู่
พี่กดเข้าไปตรงนั้นเลยครับ
จะมีหลังไมค์อยู่
แล้วข้อความเก่าก็อยู่ครบครับพี่


ตามลิ้งค์นี้เลยครับพี่
แต่ต้องล็อกอินก่อนนะครับ

//pantip.com/cafe


ปล. ปีนี้ผมว่าจะเอาจริงเอาจังกับการทำหนังสือครับ

ปีที่แล้วไม่มีผลงานออกมาเลยสักเล่มครับ 555


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 5 มกราคม 2556 เวลา:10:35:42 น.  

 
โจทย์ออกละครับพี่อ๋า

เขียนกันวันที่ 11 นี้เน้อ


โดย: เป็ดสวรรค์ วันที่: 5 มกราคม 2556 เวลา:11:06:14 น.  

 
สวัสดียามเย็นจ้าพี่อ๋า . . .

วันนี้ปอมมีปอเปี๊ยะสด มาฝากเป็นของว่างนะคะมีความสุข ในวันสบายๆนะคะ


โดย: กาปอมซ่า วันที่: 5 มกราคม 2556 เวลา:17:16:53 น.  

 

สวัสดีค่ะคุณอ๋า

วันนี้พาเพื่อนไปโรงพยาบาลทั้งวันเพิ่งกลับ

มาค่ะ ขอบคุณดอกไม้สวยๆที่นำไปฝากกัน

ค่ะ ยกทิวลิปมาฝากทั้งสวนค่ะมีความสุขใน

วันหยุดนะคะโดย: พรไม้หอม วันที่: 5 มกราคม 2556 เวลา:18:32:58 น.  

 
แวะมาเยี่ยมค่า
ดีใจที่ยังไม่หายไปไหน แหะ ๆ

หวังว่าวันจันทร์ก็จะยังอยู่นะคะ
จะได้มาแจมบล็อกใหม่ฟ้าใสด้วยไง อิอิ

สุขสันต์วันหยุดค่า อากาศเย็น ๆ ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ


โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 5 มกราคม 2556 เวลา:19:28:06 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ครับพี่อ๋า

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 6 มกราคม 2556 เวลา:5:56:46 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

วนารักษ์
Location :
ปราจีนบุรี Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 30 คน [?]
ขอต้อนรับสู่บล็อกเล็กๆแห่งนี้มีมิตรภาพและความจริงใจให้กับเพื่อนๆทุกท่านที่แวะเข้ามาทักทายกัน ^^

บทความและรูปภาพนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทาน พร้อมทั้งขอมอบเป็นน้ำใจกับเพื่อนๆทุกคนที่แวะเข้ามา สามารถคัดลอกนำไปเผยแพร่ได้ ยกเว้นเพื่อประโยชน์ทางการค้าซึ่งต้องขออนุญาตก่อนว่าเหมาะสมหรือไม่

เพื่อนบางคนมาครั้งเดียว นานๆมาที มาไม่บ่อย มาบ่อยๆ
บางคนมาเยี่ยมทุกวันให้ชื่นใจ

บางคนเคยมาทุกวัน บางคนเคยมานานแล้ว บางคนหายไปจากบล็อก บางคนก็จะไม่แวะมาทักทายกันอีก

แต่ไม่ว่าอย่างไรก็จะขอเก็บความรู้สึกดีๆที่มีให้กันไว้ตราบนานเท่านาน เพราะเมื่อรักกันแล้วย่อมเข้าใจกันได้ไม่ยาก

จขบ.เป็นคนซื่อๆง่ายๆจริงใจ ไม่มีเจตนาแอบแฝงในการทำบล็อก แต่บทความหรือรูปภาพก็อาจทำให้ผู้อ่านขัดใจได้ เพราะความรู้เท่าไม่ถึงการของ จขบ.หรืออาจเป็นเพราะเราไม่เคยรู้จักดีพอ จึงกราบขออภัยมา ณ.ที่นี้ด้วย และขอขอบพระคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียนด้วยความจริงใจนะครับ ^^


ฝากข้อความหลังไมค์
เริ่มนับ 12 /12/12 เวลา 12.12 น. ^^
Group Blog
 
<<
ธันวาคม 2555
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 
28 ธันวาคม 2555
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add วนารักษ์'s blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.