สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง.... มีกรรมเป็นของตน.... มีกรรมเป็นผู้ให้ผล....มีกรรมเป็นแดนเกิด.... มีกรรมเป็นผู้ติดตาม.... มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย.... จักทำกรรมอันใดไว้ ....เป็นบุญหรือบาป........ จักต้องเป็นผู้ได้รับผลกรรมนั้น ๆ สืบไป
ถนนสายนี้มีตะพาบโครงการที่ 70"ปฏิบัติการลับ"

ถนนสายนี้มีตะพาบโครงการที่ 70"ปฏิบัติการลับ"

โจทย์โดยคุณต่อ ตะพาบการ์ตูนคุณภาพขาประจำของพวกเรานี่เอง


ให้เขียนเรื่องเกี่ยวกับ"การปฏิบัติการลับ"

จะเป็นลับๆ ล่อๆ ลับลมคมใน ช่วยเหลือตัวประกัน

หรือวางแผนแอบคุณครูไปซื้อไม้จิ้มฟันก็ได้

ขอให้เป็นปฏิบัติการลับอะไรซักอย่างก็พอไม่จำกัดรูปแบบการเขียนขอตั้งชื่อตอนนี้ว่า"ภารกิจพิชิตฝัน"

ภารกิจพิชิตฝันในชั่วโมงสังคมศึกษาชั้นป.6 วิชาสังคมศึกษา ยามเช้าอันสดใส

"นักเรียนทั้งหมด แถวตรง"ด.ช.เป็ดสวรรค์ ธีรเดช หัวหน้าชั้นตะโกนขึ้นมา

"สวัสดีครับ(ค่ะ)คุณครู" นักเรียนทั้งหมดยืนขึ้นพร้อมกล่าวสวัสดีคุณครูนุ้ย

“นักเรียนที่รักวันนี้ครูนุ้ย ที่เป็นครูทันสมัยในโลกไอทีของพวกเธอทุกคน

จะมาสอนคำสำคัญบางคำ ที่นักเรียนสมัยนี้อาจไม่ค่อยได้ยินแล้ว

คำว่าอุดมการณ์ ภารกิจ สิทธิและหน้าที่”

“ใครเคยได้ยินบ้าง? ยกมือขึ้น”

นักเรียนยกมือไม่ถึงครึ่งห้อง

“เอามือลงได้”ครูนุ้ยอมยิ้มเพราะรู้คำตอบล่วงหน้าแล้วว่านักเรียนคงไม่รู้จัก


อุดมการณ์หมายถึงคือ ความเชื่อความศรัทธา ตามแนวคิด

โดยคิดขึ้นเอง หรือมีคนคิดไว้แล้วและมีความมุ่งมั่นที่จะทำตามความคิดนั้น

อุดมการณ์ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเสมอไปอาจเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีก็ได้ภาระกิจหมายถึงงานที่จําต้องทําให้สำเร็จลุล่วง

ตามสิ่งที่เราวางแผนมา แล้วก็ต้องทำให้เสร็จ

ตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ในยกตัวอย่างง่ายๆเช่น นักเรียนห้องนี้มีอุดมการณ์คือการเป็นนักเรียนที่ดี

เพื่อตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ ภาระกิจคือการขยันตั้งใจเรียนให้มากที่สุด


นาย ก.มีอุดมการณ์แบบผิดๆคิดจะเป็นเศรษฐีหมื่นล้านแบบสบายๆ

จึงทำภาระกิจทุกๆอย่างโดยไม่กลัวกฏหมาย

สุดท้ายไปลักลอบขายยาบ้าล็อตใหญ่ จนถูกจับเข้าคุกพร้อมของกลาง


คนสมัยนี้ไม่ได้รู้สึกว่าอุดมการณ์เป็นสิ่งที่น่าถวิลหาเท่าไหร่นัก

คนในอินเตอร์เนตมักเห็นว่าอุดมการณ์เป็นเรื่องเพ้อฝัน

คนที่มีอุดมการณ์ไม่ยอมอยู่ในโลกของความเป็นจริง

มากไปกว่านั้นยังคิดว่าอุดมการณ์ไม่มีอยู่จริง

ใครกันจะบ้าทำอะไรตามความฝันของตัวเองได้ทุกอย่าง

คนที่มีความตั้งใจในการทำสิ่งดีๆจึงมีน้อยลงเรื่อยๆ

อาจเป็นเพราะว่าสภาพเศรษฐกิจที่ต้องดิ้นรน ทำงานหาเงินมากๆ

ผู้คนหันมาหลงไหลในลัทธิวัตถุนิยม

พอใจกับวัตถุสิ่งของมากกว่าจิตใจ

เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนสมัยปัจจุบันทำตามอุดมการณ์ของตัวเองได้ยาก

พาลไปคิดว่าการทำตามอุดมการณ์เป็นไปไม่ได้....

“สิทธิกับหน้าที่เหมือนกันไหมครับครูกิ่ง?”

เด็กชายต่อแต้ม ตันตระกูล ยกมือขึ้นถาม


สิทธิ คือ อำนาจอันชอบธรรม ซึ่งบุคคลทุกคนพึงมีพึงได้

โดยไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น


เช่น สิทธิในบ้านเรือน ตลอดจนทรัพย์สิน

หรือสิทธิในการเลือกตั้งตามที่กฎหมายกำหนดเอาไว้

สิทธิในร่างกาย และสิทธิที่สำคัญที่สุดของบุคคลก็คือ สิทธิตามกฎหมาย


หน้าที่ หมายถึง ข้อปฏิบัติของบุคคลทุกคนที่จะต้องกระทำ

ให้เกิดประโยชน์เป็นผลดีต่อประเทศชาติบ้านเมืองเช่นบุคคลมีหน้าที่รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

และการปกครองระบอบประชาธิปไตย

"แล้วคำพวกนี้มันเกี่ยวกันอย่างไรครับคุณครูนุ้ยขา? "

เด็กหญิงแพมมณียา เอฮาเก็ต ยกมือขึ้นถามด้วยความสงสัย


"เกี่ยวกันซิคะ ภายในระยะเวลาไม่กี่ปีนี้โลกเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว

ทุกคนต้องการเป็นคนรวยเพื่อครอบครองสิ่งที่ตัวเองต้องการ

คนที่มีเงิน มีงาน มีเกียรติคือสุดยอดปรารถนาของความเป็นคน

แต่เราอาจลืมไปว่า


มนุษย์นั้นไม่อาจอยู่ได้เพียงคนเดียวในสังคม

มีเพื่อนร่วมสังคมที่ด้อยโอกาสกว่าเรา


เป็นคนพิการทางร่างกาย ตาบอดหูหนวก เป็นใบ้ ไม่สมประกอบ

หรือพิการทางสติปัญญา ไม่มีแม้โอกาศจะใช้ชีวิตเหมือนคนธรรมดาสามัญ


มีคนที่ทุกข์ยากลำบากจนขัดสน อยู่ในวัฎจักร โง่จนและเจ็บป่วย

ขาดโอกาสในการศึกษาอยู่ในถิ่นทุรกันดาร อดอยากแร้นแค้น

มีคนอีกมากมายที่ขาดโอกาสในการใช้ชีวิตให้มีคุณภาพทัดเทียมผู้อื่น

คนเหล่านี้รอคอยให้เรายื่นมือเข้าช่วยเหลือให้พ้นจากห้วงของความทุกข์


ถ้าเราสังเกตเราจะเห็นภาพขอทานข้างถนน คนจรจัด คนในสลัม

ที่อยู่ในห้องเล็กๆหลังคาสังกะสีผุๆพังๆแสนจะร้อนมีแต่ยุงและน้ำครำ


ตามข่าวและหนังสือพิมพ์เราก็จะเห็นว่าสังคมของเรามีปัญหายาเสพติด

ขั้นรุนแรง ปัญหาโสเภณี ปัญหาการติดเชื้อ HIV

ปํญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ปัญหาโจรลักขโมยของ

หรือกระทั่งปล้นฆ่า ทำร้ายเจ้าทรัพย์

บ้านเมืองหรือผืนดินที่เรายืนอยู่นั้นมีประวัติอันยาวนาน

มีบรรพชนเสียสละชีวิตมาแล้วนับไม่ถ้วนเพื่อรักษาชาติไทยไว้


ดำรงอยู่ด้วยความสมดุลของอำนาจจากสถาบันต่างๆในสังคม

เช่นสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สถาบันการศึกษา ครอบครัว...

บนพื้นฐานของความมีเมตตาต่อกันและกันของผู้คนในสังคม

ถ้าบ้านเมืองขาดความสมดุลหรือขาดความเมตตาต่อกันแล้ว

จะหาความสงบร่มเย็นไม่ได้เลย


คนแต่ละคนก็เหมือนภาพตัวต่อจิ๊กซอว์ในสังคม

ถ้าคนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตได้ดีสามัคคีกัน เราก็จะได้ภาพรวมของสังคมที่ดี

ถ้าคนส่วนใหญ่แตกแยกทำร้ายสังคมและผู้อื่น ภาพของสังคมก็จะมืดมน


ถ้าจะมีปฏิบัติการลับที่ไม่ต้องบอกใครให้รู้

หรือรับทราบแล้ว แถมยังเก็บไว้เป็นความภูมิใจของตัวเอง

ได้ตลอดชีวิตได้สักสักเรื่องหนึ่งแล้ว


ครูนุ้ยขอให้พวกเธอจงมีอุดมการณ์อันเป็นคุณธรรมทีดีงามไว้ในใจ

ตั้งใจทำตามบทบาทตามสถานภาพของเธอให้ดีที่สุด

ขอให้เธอตั้งใจทำภาระกิจในการศึกษาและงานที่เธอทำให้เต็มความสามารถ

ใช้สิทธิและหน้าที่เพื่อรักษาบ้านเมืองให้มีความสงบ

รักษาไว้ซึ่งชาติ พระมหากษัตริย์ การปกครองระบอบประชาธิปไตย

นี่แหละคือสิ่งที่ครูอยากจะฝาก"ภาระกิจพิชิตฝัน"

อันยิ่งใหญ่ไว้กับพวกเธอ

ที่จะเป็นเจ้าของชาติบ้านเมืองนี้ในอนาคตกันทุกคนนะจ๊ะ”


ครูนุ้ยกล่าวพร้อมรอยยิ้มอันงดงาม สมเป็นคุณครูในดวงใจของนักเรียน

นักเรียนในห้องนั่งฟังกันจนเพลิน หมดคาบเรียนโดยไม่รู้ตัวกันเลยเรื่องและภาพประกอบ วนารักษ์


แต่งไว้เมื่อ 12/12/12 ตามปฏิทินมายัน เอ๊ย ปฏิทินสากล ^^

ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาอ่านงานเขียนนี้นะครับ

เนื่องจากช่วงนี้ จขบ.มีภาระมากไม่มีเวลาตอบเม๊นท์

จึงขอปิดกล่องเม๊นท์ด้านหน้าชั่วคราว

แต่สามารถแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจได้ที่หลังไมค์นะครับ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยมา ณ.ที่นี้ด้วย


Create Date : 12 ธันวาคม 2555
Last Update : 14 ธันวาคม 2555 13:48:43 น. 0 comments
Counter : 1700 Pageviews.

วนารักษ์
Location :
ปราจีนบุรี Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 30 คน [?]
ขอต้อนรับสู่บล็อกเล็กๆแห่งนี้มีมิตรภาพและความจริงใจให้กับเพื่อนๆทุกท่านที่แวะเข้ามาทักทายกัน ^^

บทความและรูปภาพนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทาน พร้อมทั้งขอมอบเป็นน้ำใจกับเพื่อนๆทุกคนที่แวะเข้ามา สามารถคัดลอกนำไปเผยแพร่ได้ ยกเว้นเพื่อประโยชน์ทางการค้าซึ่งต้องขออนุญาตก่อนว่าเหมาะสมหรือไม่

เพื่อนบางคนมาครั้งเดียว นานๆมาที มาไม่บ่อย มาบ่อยๆ
บางคนมาเยี่ยมทุกวันให้ชื่นใจ

บางคนเคยมาทุกวัน บางคนเคยมานานแล้ว บางคนหายไปจากบล็อก บางคนก็จะไม่แวะมาทักทายกันอีก

แต่ไม่ว่าอย่างไรก็จะขอเก็บความรู้สึกดีๆที่มีให้กันไว้ตราบนานเท่านาน เพราะเมื่อรักกันแล้วย่อมเข้าใจกันได้ไม่ยาก

จขบ.เป็นคนซื่อๆง่ายๆจริงใจ ไม่มีเจตนาแอบแฝงในการทำบล็อก แต่บทความหรือรูปภาพก็อาจทำให้ผู้อ่านขัดใจได้ เพราะความรู้เท่าไม่ถึงการของ จขบ.หรืออาจเป็นเพราะเราไม่เคยรู้จักดีพอ จึงกราบขออภัยมา ณ.ที่นี้ด้วย และขอขอบพระคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียนด้วยความจริงใจนะครับ ^^


ฝากข้อความหลังไมค์
เริ่มนับ 12 /12/12 เวลา 12.12 น. ^^
Group Blog
 
<<
ธันวาคม 2555
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 
12 ธันวาคม 2555
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add วนารักษ์'s blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.