สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง.... มีกรรมเป็นของตน.... มีกรรมเป็นผู้ให้ผล....มีกรรมเป็นแดนเกิด.... มีกรรมเป็นผู้ติดตาม.... มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย.... จักทำกรรมอันใดไว้ ....เป็นบุญหรือบาป........ จักต้องเป็นผู้ได้รับผลกรรมนั้น ๆ สืบไป
ถนนสายนี้มีตะพาบโครงการที่ 39 ทัศนคติ

แต่งตามโจทย์ให้เขียนเรื่องอะไรก็ได้ให้มีคำว่า"ทัศนคติ"อยู่ด้วย

หลังจากน้องรินมากระตุ้นเมื่อวันอังคารก็เลยรีบปั่น

ขอให้ชื่อเรื่องว่า"เศรษฐ๊กับพญายม"


เศรษฐีกับพญายม
เศรษฐีคนหนึ่งตายแล้วไปลงนรกเพราะผลกรรมชั่วจากการคดโกงต่างๆที่

เคยทำไว้ ขณะกำลังคุกเข่าก้มกราบต่อหน้าท่านพญายมเนื้อตัวสั่นเทาด้วย

ความกลัว เศรษฐีก็ค่อยๆพูดขึ้นว่า


“ท...ท่านพญายมครับ ผมว่ามันไม่ยุติธรรมนะครับที่ผมลงนรก ที่ผมทำชั่ว

ไปทั้งหมดผมทำไปตามทัศนคติของพ่อค้าที่ย่อมต้องแสวงหากำไรเป็นเรื่อง

ธรรมดา แล้วผมก็ไม่รู้ว่าตายแล้วต้องมาใช้กรรมในนรก เพราะพ่อแม่ปู่ย่า

ตายายของผมทุกคน พอตายไปแล้วไม่เคยมีใครเลยที่จะกลับมาบอกเลย

ว่าอย่าคดโกง หรือทำชั่วแล้วต้องลงนรกจริงๆ”


พญายม"ก็อาจจะจริงนะ แล้วเอ็งเห็นว่าข้าควรทำอย่างไร”

เศรษฐี"ไม่ยากครับ ขออนุญาตให้ผมกลับไปเมืองมนุษย์สักครั้งหนึ่ง ผมจะ

กลับไปบอกลูกเมียเพื่อนฝูงทุกๆคนเลยให้เปลี่ยนทัศนคติเสียใหม่ว่า ถ้าทำ

ชั่วจะต้องลงมาใช้กรรมในนรก ต่อไปก็จะได้ไม่มีคนกล้าทำความชั่วกันอีก

ท่านว่าดีไหมครับ?"พญายม"ฮ่าๆๆๆๆ ข้าว่าเอ็งไม่ต้องไปหรอก เพราะเขาทำกันมาเยอะแล้ว

ศาสดาของทุกศาสนาเขาก็สามารถรู้ได้ว่านรกมีจริง เขาพร่ำสอนให้ทำ

ความดีละความชั่ว ให้ทำบุญให้ถือศีลภาวนาจะได้รู้จักผิดชอบชั่วดี จะได้

ไม่ต้องทำบาปตายแล้วต้องมาใช้กรรมในนรกนี้ ข้าว่าเอ็งคนเดียวถึงจะไป

เที่ยวบอกใครเขาก็ไม่เชื่อ เอ็งทำไม่สำเร็จหรอกอย่ามาโม้ให้ข้าฟังเลยดี

กว่า”


เศรษฐีใช้ความคิดสักครู่แล้วก็พูดขึ้นมาใหม่ว่า

“ผมว่าที่ผมทำชั่วไปเพราะว่าสิ่งแวดล้อมหล่อหลอมผมครับผมไม่ผิด พ่อแม่

ก็ไม่สอนให้ทำความดี โรงเรียนสอนแต่ให้เราแข่งขันสอนให้เราเห็นแก่ตัว

สังคมก็สอนให้คดโกงสอนให้กอบโกย ใครรวย ใครมีเงินก็มีคนนับถือ ไม่

เห็นมีใครพูดว่าคนนี้โกงอย่าไปเคารพเขาแบบนี้ไม่มีนี่ครับ”


พญายม“ข้าก็ว่าเอ็งพูดถูกไอ้เศรษฐี ถ้าเอ็งไปถามนักโทษที่ฆ่าคนตายเขาก็

ต้องพูดอย่างที่เอ็งพูดนี่แหละ เป็นเพราะพ่อแม่ เป็นเพราะโรงเรียน เป็น

เพราะเพื่อน เป็นเพราะสังคม มีใครคิดโทษตัวเองว่าผิดบ้างไหม...

ไม่เคยมี”


พญายม“อ้าว! มีอะไรอีกไหมข้าจะได้ตัดสินแกลงนรกสักทีช้ามากแล้ว”


เศรษฐีคิดสักครู่แล้วจึงตอบว่า”ผมว่าต้นเหตุต้องมาจากพ่อแม่ผมแน่ๆเลย

ครับ ที่เลี้ยงผมอย่างตามใจ ไม่เคยสอนในสิ่งที่ถูกที่ควร ผมโตมากับเงิน

ทองวัตถุบำรุงบำเรอ ทัศนคติต่อชีวิตก็เลยไม่สนใจศีลธรรม ไม่รู้ผิดชอบชั่ว

ดี หาแต่กำไรและผลประโยชน์ใส่ตัวอย่างเดียว เห็นใจลดหย่อนโทษอย่า

ให้ผมต้องมาอยู่ในนี้เลยนะครับ”


พญายม” พอๆๆแล้วเศรษฐี เจ้านี่พูดไปก็จะยิ่งหาบาปใส่ตัว ตำหนิพ่อแม่

จะบาปหนักกว่าเดิมอีก

ข้าจะอธิบายให้ฟังสักครั้งเอาบุญ โลกนี้เขาเป็นภูมิสำหรับเทวดาสัตว์นรก

และมนุษย์จะทำดีทำชั่วเพื่อเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิกัน คนที่มีความไม่

ประมาทในการใช้ชีวิต ไม่หลงมัวเมาในทรัพย์สินเงินทอง มีความอดทนต่อ

การทำบาป ก็สั่งสมบุญกันไปจนเพียบแปล้ ผิดกับเจ้าที่สั่งสมบุญเก่ามา

เพราะเกิดมาร่ำรวยแต่ใช้ชีวิตอย่างประมาท ไม่รู้จักดี ไม่รู้จักชั่ว ก็ถือว่า

ได้มาพักผ่อนสุขสำราญในโลกนี้ชั่วคราวเหมือนมาใช้บุญเก่าที่สะสมอยู่จน

หมด แล้วยังค้างหนี้ใหม่ก็ไปลงนรกใช้หนี้กรรมกันต่อไป สัตว์นรกก็จะได้

กลับมาเป็นคน คนก็ไปลงนรกบ้างขึ้นสวรรค์บ้างไม่ให้มีที่ว่างมากนัก ก็

หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปตามเวรกรรมของตนๆที่เอ็งโทษพ่อแม่ โทษโรงเรียน โทษสังคมว่าเป็นต้นเหตุข้าฟังแล้วก็

อ่อนใจ ไม่มีพ่อแม่คนไหนอยากให้ลูกเป็นคนเลว ไม่มีโรงเรียนแห่งไหน

ตั้งใจผลิตเด็กที่ไม่มีคุณธรรม ไม่มีสังคมไหนต้องการคนที่กอบโกย ในภูมิ

ของมนุษย์ผิดถูกดีชั่วต่างก็รู้อยู่แก่ใจดีทุกคน แล้วแต่เจ้าจะเลือกรับสิ่งไหน

และปฏิเสธสิ่งไหน


โลกก็เป็นโรงเรียนที่ให้บทเรียนทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ชั่ว คละเคล้าปะปนกัน

เราใช้มันเป็นบทเรียนในการยกระดับจิตใจหลีกให้ไกลสิ่งเลว หรือว่าเราใช้

มันเพื่อเป็นเหตุผลในการทำความเลวตามแบบที่เห็นมา มันก็ขึ้นกับเรา

ทั้งนั้น ถ้าเป็นการสอบบทเรียนในการเกิดมาเป็นมนุษย์เพื่อยกระดับใจให้

สูงขึ้น ข้าก็ว่าเอ็งสอบตกตั้งแต่ชั้นอนุบาลเลยเชียวนะ


ในการเกิดมาเป็นคนมีบุญสูงสุดในอัตภาพนี้ จะไปให้ถึงพระนิพพานก็ได้

เพื่อจะได้ไม่ต้องเกิดไม่ต้องมีความทุกข์กันอีก หรือ จะไปให้ถึงขุมนรกที่

ลึกที่สุดก็ทำได้ จะต่างกันก็แค่ความคิดที่ถูกต้องและความอดทนความ

ยับยั้งชั่งใจไม่เผลอทำชั่วโดยท้อแท้ต่อชะตาชีวิตของตัวเองหรือด้วยความ

ประมาทมัวเมาในผลประโยชน์จนบังตาบังใจ


เราต่างเกิดมาเพื่อฝึกระดับจิตใจในการทำความดีต่อตนเองและผู้อื่นให้ได้

ด้วยความเมตตา ซึ่งแกก็ทำไม่ได้ซักอย่าง เสียชาติที่ได้เกิดมาเป็นคน

เสียจริงๆ สุดท้ายก็ต้องไปชดใช้กรรมของแกที่ทำไว้เจ้าเศรษฐีหน้าโง่เอ๋ย

ยมทูตเอาตัวมันไปได้แล้วเจ้าเศรษฐีเจ้าปัญญา เจ้าปัญหา ฮ่าๆๆๆๆ”


เศรษฐีหน้าละห้อย ไม่มีถ้อยคำโต้เถียงใดๆหลุดจากปากอีก หลังจากฟังคำ

ของท่านพญามัจจุราชที่อธิบายให้ฟังจนกระจ่างแล้ว ผู้คุมจับตัวเดินทางไป

ชดใช้กรรมอย่างว่าง่าย ฮ่าๆๆๆๆ”

ฝากกลอนหน้าคิดขำๆไว้สักนิดเป็นกลอนสมัยเก่า คลายเครียดกันนิดนึง

"โทษผู้อื่นแลเห็นเป็นภูเขา

โทษของเราแลไม่เห็นเท่าเส้นขน

ตดคนอื่นเหม็นเบื่อเราเหลือทน

ตดของตนถึงเหม็นไม่เป็นไร."ขอบคุณน้องรินอีกครั้งที่ช่วยกระตุ้นให้เขียนงานตะพาบครั้งนี้

ขอบคุณน้องก๋าที่ช่วยแนะแนวทางในการฝึกเขียน

ขอบคุณน้องแน๋วที่ทำบล็อกสวยๆให้เห็นกันแบบนี้

ขอบคุณคุณลักษณ์สำหรับเทคนิคการถ่ายภาพพื้นดำ

ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนที่แวะเข้ามาอ่านงานเขียนชิ้นยาวจนปวดตามึนหัวกัน

ทั่วหน้า 555++

ขอบคุณทุกคอมเม๊นท์ที่แนะนำและติชมเพื่อแก้ไขงานเขียนครั้งต่อๆ

ถ้ามีโอกาสก็แวะมาทักทายกันบ้างนะครับ ^^
Create Date : 07 กันยายน 2554
Last Update : 1 มีนาคม 2555 8:51:20 น. 178 comments
Counter : 2170 Pageviews.

 
สวัสดียามเที่ยงค่ะคุณอ๋า

ใช่แล้วค่ะ คนเรามักไม่ค่อยคิดว่าเราผิด และจะโทษผู้อื่นอยู่เสมอว่าเป็นเพราะเขาเราจึงทำผิด

คนเราก็เหมือนกันเราสามารถทำดีจนสามารถสำเร็จจนถึงขั้นสูงสุด หรือว่าจะทำความชั่วจนตัวเองต้องลงดิ่งถึงต่ำสุด

ขอบคุณสำหรับเรื่องราวดีๆ แบบนี้นะคะ

ปล.รูปดอกบัววันนี้สวยงามมากๆ รูปที่ 2 สวยสุดๆ แสงสวยด้วยค่ะ รูปอื่นก็คมชัด เรียกว่าสุดยอดล่ะค่ะ

วันนี้ต้องเดินทางอีกแล้วค่ะคุณอ๋า วันจันทร์พบวันใหม่นะคะ มีความสุขกับการทำงานและถ่ายรูปนะคะ


โดย: luckyfarm6662 วันที่: 8 กันยายน 2554 เวลา:12:38:16 น.  

 
แอร้ยยยยยส์ ยิ่งอ่านยิ่งอยากหลับค่ะพี่อ๋าขราาา

ขอสรุปสั้นๆง่ายๆได้มั้ยคะว่า..."สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม" สิ่งแวดล้อมหล่อหลอมให้เกิดทัศนคติ แต่ในขณะเดียวกัน ทัศนคติก็เกิดมาจากจิตใต้สำนึกของปัจเจกชนเช่นกัน ไม่จำเป็นว่าเกิดมาท่ามกลางเหล่ามารก็ต้องคิดแบบมารเสมอไป ถูกป่าวคะพี่อ๋า ชักเริ่มมึนๆ บอกแล้วว่าอย่าเขียนอะไรยาวๆ ยิ่งพึ่งทานข้าวกลางวีันเสร็จด้วย หนังตาหย่อนหนักกว่าเก่าอีกเอามื้อกลางวันมาฝากค่ะพี่อ๋าาาาา เป็นข้าวผัดน้ำพริกกะปิแบบที่อัพลงบล็อกแล่ะ แต่ว่ามื้อนี้จัดจานแบบใหม่ค่ะ อิอิโดย: ตะแน๋วกิ๋วกิ้ว วันที่: 8 กันยายน 2554 เวลา:13:02:29 น.  

 
สวัสดียามบ่ายครับ คุณอ๋า
มาอ่านตะพาบครับ
ยืนยันคำสอนตามท่านพญายมครับ
ละครเรื่อง "ทองเนื้อเก้า" ถ้าจำไม่ผิด
เกิดมาท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เลวร้าย
แต่กลับเป็นคนดีของสังคม
ต้องโทษตัวเองครับ ถ้าเป็นคนเลว


โดย: เศษเสี้ยว วันที่: 8 กันยายน 2554 เวลา:13:22:48 น.  

 
กลับมาใหม่ คิกๆ จะบอกว่าเจ้าตักแตนมันไม่ยิ้มนะ แต่มันเต๊ะท่าให้พี่อ๋าถ่ายรูปอยู่ค่ะ 5555+ เหมือนว่ามันกำลังตั้งท่าจะแปลงร่างเลย อิอิ


โดย: ตะแน๋วกิ๋วกิ้ว วันที่: 8 กันยายน 2554 เวลา:13:40:08 น.  

 
ผมสะดุดตั้งแต่ตรงที่เศรษฐีโทษพ่อแม่ตนเองแล้วครับว่า เศรษฐีคนนี้ซวยแล้วไปด่าพ่อแม่พญายมคงไม่อภัยให้แน่นอน

คนเรามันเปลี่ยนกันได้ไม่ได้เลวมาตั้งแต่เริ่มหรอก


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 8 กันยายน 2554 เวลา:14:53:11 น.  

 
นี่ไง เจ้าตักแตนกำลังจะแปลงร่างแล้วค่ะพี่อ๋า อิอิ
โดย: ตะแน๋วกิ๋วกิ้ว วันที่: 8 กันยายน 2554 เวลา:15:09:18 น.  

 
ทัศนคติของคุณเศรษฐีนี่ไม่ดีเลยนะคะ
แถมไม่ยอมรับความผิดของตัวเองอีกต่างหาก

สวัสดีค่ะพี่อ๋า..ไม่ได้เข้ามานานเลยนะเนี่ย


โดย: ดอกแก้ว (tanH2O ) วันที่: 8 กันยายน 2554 เวลา:15:37:55 น.  

 
สวัสดีค่ะเข้ามาอ่านค่ะ ติดใจฝีมือการถ่ายรูปด้วยค่ะ แอบชมอยู่ในใจว่าถ่ายภาพออกมาได้สวยจัง
โลกมนุษย์เราการแข่งขันการเอาตัวรอดสูงอยู่แล้วนะคะ คนที่สามารถโยนบาปให้คนอื่นได้บาปยิ่งกว่าบาปนะคะ
มีความสุขนะคะ


โดย: รับสุข วันที่: 8 กันยายน 2554 เวลา:15:49:48 น.  

 
แวะมาชม และติดตามอ่านอ่านตะพาบนะค่ะ
อุ้ย..ลืมทักทาย สวัสดีค่ะ พี่อ๋า เรียกตามเพื่อนๆกันนะค่ะโดย: เจ็บแต่ตอนหายใจ วันที่: 8 กันยายน 2554 เวลา:15:50:31 น.  

 
ท่านถึงว่า ทิฎฐินี้สำคัญนัก

ถ้าเป็นมิจฉาแล้วล่ะก็

ดิ่งสู่ความเสื่อมทันที เนาะพี่เนาะ


โดย: มนุษย์ต่างดาว..ผมยาว..ปากหวาน... (เป็ดสวรรค์ ) วันที่: 8 กันยายน 2554 เวลา:15:59:21 น.  

 
หวัดดีค่ะ คุณ อ๋า .
.มีนิทาน เป็น ข้อคิดเตือนใจ แถม มีภาพ งาม ๆประกอบ เยี่ยมเลยค่ะ ..
คงได้ชมงานเขียน อีกเรื่อย นะคะ ..
ชอบรูป สวยจัง ..ยังกะดูของจริง..ซะอีก..


โดย: tifun วันที่: 8 กันยายน 2554 เวลา:16:24:02 น.  

 
มาอ่านงานเขียนและมาชมภาพประกอบ
เป็นดอกบัว เข้ากันกับเรื่องราวจังค่ะ

เรามักโทษสิ่งอื่นและคิดเปลี่ยนโลก
แต่ลืมเปลี่ยนที่ตัวเอง


แอมอร


โดย: peeamp วันที่: 8 กันยายน 2554 เวลา:17:58:06 น.  

 
กด Like ให้ท่านพญายมครับ


โดย: อัสติสะ วันที่: 8 กันยายน 2554 เวลา:18:12:55 น.  

 
จะว่าไป บัวสีสวยมากนะครับ

เคยเห็นดอกสีม่วงๆเหมือนกัน

เวลาหมอกลอยตอนเช้าๆ สวยมากนะครับ


โดย: ชายผู้หล่อเหลา...กว่าแย้นิดนึง. (เป็ดสวรรค์ ) วันที่: 8 กันยายน 2554 เวลา:18:54:27 น.  

 
พี่อ๋าค่ะ..

เพลงนี้ก็คุณอรวีร้องค่ะ..ฟ้าไม่ได้เอาต้นฉบับมาหรอกค่ะ..

แค่นี้เขาก็เดาอายุฟ้าจะเฉียด 100 ปีแล้วมั้งค่ะ อิอิอิ

ฟ้าก็ชอบเพลงเย็นๆ ฟังแล้วจะทำให้ใจเย็นสบายดีค่ะ

พี่อ๋าชอบฟังเพลงเก่าๆรุ่นไหนค่ะ?

ป.ล ฟ้าขอดอกบัวบ้านพี่ติดมือเอาไปด้วยนะคะ


โดย: พิรุณร่ำ วันที่: 8 กันยายน 2554 เวลา:19:24:19 น.  

 
เปิดบล็อกมา เห็นดอกบัว ... นึกว่าคุณอ๋าเปลี่ยนแนวมาทำเรื่องต้นไม้แข่งกับฟ้าใสซะอีก
เห็นจั่วหัวว่า "เศรษฐีกับพญายม" ... นึกว่าชื่อบัวพันธุ์ใหม่ 555
กำลังจะบอกว่า ชื่อน่ากลัวจัง... ไปกันใหญ่เลย กร๊ากกกก

เป็นคนขี้เกียจอ่านอะไรยาว ๆ เหมือนกัน เอาแค่อ่านอย่างรวดเร็ว ปร๊าด ๆ ๆ จบ
เพราะพอจะเดาได้ เหมือนดูหนังดูละคร พอดูสักพักก็เดาเรื่องได้หมด อิอิ
แต่บางเรื่องออกแนวทำร้ายจิตใจคนดู คือมักหักมุมตอนจบ คือจบแบบไม่ happy ending ... อันนี้คนดูรับไม่ค่อยได้


โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 8 กันยายน 2554 เวลา:19:42:25 น.  

 
ตามเข้ามาอ่านครับพี่อ๋า
อ่านจบ
ผมว่าเศรษฐีเหมือนจะไม่ค่อยสำนึกนะครับ 555
ยังโทษคนนั้นคนนี้อยู่เลยครับ


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 8 กันยายน 2554 เวลา:19:55:00 น.  

 
ดอกบัวก็สวย เรื่องก็สนุกให้ข้อคิด
เศรษฐีมีเหตุผลดีทีเดียวครับ แต่กล่อมพญายมไม่สำเร็จ 555

ชีวิตคือบททดสอบ ลงนรกคือสอบตกจ้า ฟิ้ว!


โดย: ชีริว วันที่: 8 กันยายน 2554 เวลา:21:13:01 น.  

 
มาแล้วค่า มาแล้วค่า คุณอ๋า อ่านจนจบ และคิดว่า ถ้ารินเป็นยมฑูตจะเบิ้ลกระโหลก เศรษฐีให้หน้าคว่ำหน้าหงายเลยค่ะ

ไม่สำนึกอีก โทษนั่นโทษนี่

ยังจะขอไปโลกมนุษย์ไปบอกพี่น้องอีกแหนะ ความจริง แผนสูงนะเนี่ย

555


รูปดอกบัวสวยจริงๆค่ะคุณอ๋า


ยิ่งเห็นตั๊กแตนแปลงร่างที่คุณแน๋วทำมาแล้วยิ่งชอบ

รินกะลังสนุก ๆ กะ ps หัดทำได้งูๆ ปลา ๆค่้ะ

คงต้องขอความช่วยเหลือคุณแน๋วเหมือนกัน อิอิ
โดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 8 กันยายน 2554 เวลา:21:15:12 น.  

 
แ่ต่เดี๋ยวก่อนเน้อ

เรื่องตะพาบริน หัวล้าน
ไม่ได้ริ ไปพาดพิงใครนะคะ 555

เพราะรินก็เข้าข่ายนั้นเหมือนกัน

อยากเขียนให้เป็นเรื่องเบาๆ ค่ะ

เบาจริงด้วย ผมน้อย


โดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 8 กันยายน 2554 เวลา:21:16:50 น.  

 
ตามมาอ่านงานตะพาบค่ะ อ่านเพลินเลยค่ะ เศรษฐีช่างพูดและช่างอ้างได้อย่างฉลาดถึงทัศนคติแต่สุดท้ายก็แพ้ท่านพยายมซะแล้ว อิอิ

เขียนได้ดีค่ะโดย: กิ่งฟ้า วันที่: 8 กันยายน 2554 เวลา:21:47:43 น.  

 
ขอบคุณสำหรับดอกไม้ที่นำไปฝาก พี่อ๋าได้เป็นนักเขียนแล้วเหรอ วันนี้ง่วงนอนไปนอนก่อนนะ ฝันดีค่ะ

แจกสกินhi5


โดย: pantawan วันที่: 8 กันยายน 2554 เวลา:22:21:23 น.  

 
สา...ธุ


โดย: rommunee วันที่: 8 กันยายน 2554 เวลา:23:30:16 น.  

 
โหพี่ค่ะ...
งานเขียนให้ข้อคิดที่มาก
แต่เม้นท์ไม่ถูกเลยอ่ะ - -"

โดย: mastana วันที่: 8 กันยายน 2554 เวลา:23:34:15 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ค่าพี่อ๋าจ๊ะจ๋า

จะบอกแว่แน๋วอัพบล็อกทำรูปตั๊กแตนค่ะ เผื่อพี่อ๋าสนใจอยากจะลองทำเล่นดูบ้าง เพราะพี่อ๋ามีรูปสัตว์น่ารักๆเพียบเลย น่าจะลองทำเล่นดูค่ะ เป็นการสร้างมิติให้รูปดี ลองคลิ๊กเข้าไปดูนะคะ >>>Out of Bound Photo Effect


โดย: ตะแน๋วกิ๋วกิ้ว วันที่: 9 กันยายน 2554 เวลา:4:47:29 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับพี่อ๋า

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 9 กันยายน 2554 เวลา:5:54:30 น.  

 
ชื่อเรื่องชวนติดตาม ได้ข้อคิดดีค่ะ


โดย: Gunpung วันที่: 9 กันยายน 2554 เวลา:6:09:50 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ค่ะพี่อ๋า..

ฟ้ามาส่งยิ้มใส ใส พร้อมส่งความสุขให้พี่ด้วยนะคะ

ขอพี่มีแต่ความสดชื่น รื่นอารมณ์ อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะพี่อ๋า :)โดย: พิรุณร่ำ วันที่: 9 กันยายน 2554 เวลา:6:42:56 น.  

 โดย: kapeak วันที่: 9 กันยายน 2554 เวลา:8:16:03 น.  

 
ศีลธรรม จรรยา .. เหมือนว่าสังคมสมัยนี้
จะทำให้มันจางหายลงไปเยอะเลยค่ะ เพราะว่า
สังคมมีแต่หล่อหลอมให้คนเห็นแก่ตัว
เห็นแก่ได้ มองสิ่งผิดเป็นสิ่งปกติที่ควรทำ
เพราะทำแล้วแบ่งปัน แต่ว่าส่วนตัวแล้วคิดว่า
ไม่ว่าจะเลว แล้วแบ่งปัน พอได้ชื่อว่าทำผิด
ทำไม่ถูกต้อง ยังไงมันก็ไม่ดี ...

ทัศนคติเลยสำคัญนะค่ะ เปลี่ยนอะไรได้หลากหลาย
แต่อยากจะให้มีแต่สิ่งดีๆ มากกว่าสิ่งแย่ๆ จังเลยค่ะ

เราต้องหวังให้มันเป็นไปได้ใช่หรือเปล่าค่ะ


โดย: JewNid วันที่: 9 กันยายน 2554 เวลา:8:21:33 น.  

 
สวัสดีค่ะอ๋า
อยากเป็ฯเศรษฐีค่ะ
แต่มีพญายมไว้ด้วยก็ดีเหมือนกันเาะ เอาไว้ปราบศัตรูให้แพ้ภัยค่ะ ^_^
แวะมาบอกเล่าเรื่องราวตอนนี้ค่ะ กลัวเพื่อนเป็นห่วง แวะมาบอกว่าเจนสบายดีค่ะ
วันนี้พาหลานสาวมาเยี่ยมค่ะ


ลูกของน้องชายค่ะ เกิดวันที่ 1 กย.2554 เวลา บ่าย 2 โมง นน.ตัวอยู่ที่ 3กิโลกับอีก 15 ขีด ^_^ ตัวยาวเหมือนพ่อเขาค่ะ


ชื่อเล่น พ่อน้องตั้งให้ว่า น้องปายค่ะ ส่วนชื่อจริง ป้าเจนตั้งให้ว่า เด็กหญิง กัญญาพัชร ค่ะ แปลว่า หญิงสาวผู้มีค่าดุจเพชร ที่ตั้งให้อย่างนี้เพราะหลานอีกคนชื่อน้องน้ำเพชรจะได้มีความหมายไปแนวเดียวกัน คือเพชรทั้งบ้านเลย น้องปายแข็งแรงมากค่ะ คุณแม่ของน้องคลอดน้องเองตามธรรมชาติและพักฟื้นที่ โรงพยาบาลเพียง 2 วันเท่านั้นเพราะสุขภาพของคุณแม่และคุณลูกนั้นแข็งแรงทั้งคู่เลย


ถึงแม้ป้าเจนจะงานยุ่งแต่ก็ยังได้ไปเยี่ยมหลานทุกวันและพาหลานสาวออกจากโรงพยาบาลกลับบ้านเฮาจร้า น้องจะอยู่กรุงเทพ เป็นเด็กเทพราวๆ 3 เดือน หลังจากนั้นจะไปอยู่อิสานบ้านเฮาที่โคราชกับยายและปู่กับย่าก็ช่วยกันเลี้ยงค่ะ เพราะทั้งป้าเจนและพ่อกับแม่ของน้องปายเฮายังเฮ็ดงานทุกวันเด้อ ( ภาษาอิสานค่ะ 555 หมายถึงป้า และพ่อกับแม่น้องปายต้องทำงานทุกวันค่ะ)

ยังยุ่งๆอยู่กับงานแต่ก็ยังมิวายต้องหาเรื่องใส่ตัวความสบายนั้นยังไม่เจอค่ะ 555 สำหรับชีวิตตอนนี้แต่โทษใครไม่ได้เพราะตัวเราเองทั้งนั้น ทำไงได้เนาะ ก็ชอบนี่นา อะไรที่ได้เงินเป็ฯขั้นร้ายแรง หรือที่เรียกว่า งกจัดหนักค่ะ ดูซิว่าตอนนี้มีอะไรบ้าง


ดอกไม้ค่ะ ดอกไม้สดตั้งโต๊ะ ทำงานยังทำเหมือนเดิมทำขายทุกเย็นวันอาทิตย์ และเอามาขายให้ลูกค้าประจำทีี่่ทำงานด้วย บางครั้งเจ้านายก็แอบถามหัวหน้าเรากลับมาว่า นี่ เด็กเธอจะเอาเงินไปทำอะไรนักหนาน่ะ เงินเดือนใช้บ้่างหรือเปล่า หัวหน้าเจนก็บอกไปว่า โอ๊ย เงินมันน่ะงอกไปถึงใหนแล้วพี่ มันน่ะชอบอย่างนี้แหล่ะ ปล่อยมันไปเถอะ หาเงินให้หลานใช้ก็อย่างนี้แหล่ะไม่ยอมมีลูกตัวเองซักที 555แอบฮานะเนี่ย


และสินค้าตัวใหม่ที่กำลังออกอาละวาดที่ทำงานตอนเช้าอยู่ตอนนี้คือเค๊กกล้วยหอมค่ะ


กล่องเล็กๆเพียง 20 บาทเท่านั้นค่ะ ขายดีเหมือนกันค่ะ รับมา 30 กล่อง ขายเกลี้ยงทุกวันเลย ไม่เหลือให้คนขายได้ชิมเลย ตั้งแต่ขายมาเกือบอาทิตย์นี้ ยังไม่เคยชิมเลยว่ารสใหนเป็นอย่างไร มีแต่ลูกค้าที่ซื้อไปแล้วกลับมาซื้่ออีกบอกว่าอร่อยดี ชอบมากค่ะ


และอีกอย่างที่ต้องพูดก็คือ เค๊าขอโทษน๊า ที่เค๊าหายไปนานเป็นชาติเลย อาจจะดูเป็นคนนิสัยไม่ดีปล่อยให้เพื่อนๆเป็นห่วง ขอโทษนะคะ แต่เจนสบายดีค่ะ ^_^
คลิกที่รูป เพื่อเอาโค้ดรูปนี้ไปแปะ


และ ขอบคุณมากนะคะที่ยังส่งกำลังใจให้และยังคิดถึงห่วงหาอาทรเจนอยู่เสมอเลย ขอบคุณที่เข้าไปเยี่ยมที่บล๊อก ทั้งๆที่บล๊อกปิดก็ยังเปิดบล๊อกไปหา ขอบคุณค่ะ ขอบคุณมากนะคะค่ะ
คลิกที่รูป เพื่อเอาโค้ดรูปนี้ไปแปะ


ขอบคุณนะคะ

คิดถึงเสมอค่ะ เดี๋ยววันว่างๆจะแวะเข้ามาหาใหม่นะคะ แล้วเจอกันค่ะ

ใช่ค่ะพี่อ๋า อะไรที่ทำไม่ถูกต้องมันไม่ดีแน่ค่ะพี่อ๋า ถึงใครไม่รู้ ตัวเรานี่หล่ะรู้ดีและยังจะคอยระวังเหมือนมีชะนักติดหลังยังไงบอกไม่ถูก ถ้าเราเลือกได้ก็ทำสิ่งที่ดี สิ่งที่ถูกน่ะเจนว่าดีแล้ว เพราะอย่างน้อยก็ทำให้เราสบายขึ้นและอยู่ด้วยความสุขโดยเฉพาะเจนเชื่ออยู่อย่างว่าคนดีผีคุ้ม จริงๆนะพี่อ๋าเจนเคยเจอเรื่องจริงๆมาแล้วหลายครั้งด้วย เหมือนจะแย่แต่มันมักจะมีอะไรมาฉุดเราขึ้นตลอดเลย ไม่ปล่อยให้เราทุกข์นานน่ะพี่อ่า ดีมากเลยค่ะการที่เราทำดีมันก็ดีอย่างนี้เนาะ


โดย: ภายใต้ วันที่: 9 กันยายน 2554 เวลา:9:22:43 น.  

 
ตเถเวกสฺส กลฺยาณํ ตเถเวกสฺส ปาปกํ
ตสฺมา สพฺพํ น กลฺยาณํ สพฺพํ วาปิ น ปาปกํ

สิ่งเดียวกันนั่นแหละ ดีสำหรับคนหนึ่ง แต่เสียสำหรับอีกคนหนึ่ง
เพราะฉะนั้น สิ่งใด ๆ มิใช่ว่าจะดีไปทั้งหมด และก็มิใช่จะเสียไปทั้งหมด

เลือกแต่สิ่งที่ดีและเหมาะสมกับตน ตลอดไป...นะคะมาอ่านทัศนคติด้วยคน...ค่ะ

คุณเศรษฐี โทษคนอื่นร่ำไป....นิโดย: พรหมญาณี วันที่: 9 กันยายน 2554 เวลา:9:44:32 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับ
จากบล็อก ยูกิที่เล่นการ์ดใช่มั้ย เรื่องนั้นเป็นการ์ตูนเด็กทั่วไป ถ้าไม่รู้กติกาเล่นการ์ด ดูไม่รู้เรื่องแน่นอน แต่ถ้าทราบจะสนุกมาก เพราะมันเหมือนเกมวางกลยุทธ์พลิกไปพลิกมา


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 9 กันยายน 2554 เวลา:10:03:34 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่อ๋า
ขอโทษที่แวะมาช้าไปหน่อย นึกว่าจะมาไม่ทันได้อ่านซ่ะแล้ว


โดย: ภูผา กะ วาริน วันที่: 9 กันยายน 2554 เวลา:11:31:25 น.  

 
เที่ยงละ ไปทานข้าวดีฝ่า มาบอกแค่นี้แล่ะ แบรรรรรรรร่ๆๆๆๆ


โดย: ตะแน๋วกิ๋วกิ้ว วันที่: 9 กันยายน 2554 เวลา:11:45:50 น.  

 
เนอะๆ พี่อ๋า เนอะ

คนเราพอถูกความโลภบังตา...ก็ลืมว่าควรทำดี..

จะมาโทษใคร.... ต้องโทษตัวเองนั่นแหละปอมมาส่งกาแฟจ้า...
โดย: กาปอมซ่า วันที่: 9 กันยายน 2554 เวลา:12:18:39 น.  

 
วันนี้ได้อ่านนิทาน แล้ว...อิอิ*~*~*~*..แวะมาทักทายจ๊ะ..ขอให้มีความสุข สดใส..หัวใจเบิกบาน..*~*~*~*

..HappY BrightDaY..


โดย: *~ต้นกล้า...ของหัวใจ~* วันที่: 9 กันยายน 2554 เวลา:15:05:49 น.  

 
ปอมมาส่งขนมยามค่ำจ้า....พี่อ๋า
โดย: กาปอมซ่า วันที่: 9 กันยายน 2554 เวลา:19:46:13 น.  

 
เยี่ยมไปเลยค่ะคุณหมอ
ขออนุญาตเอาไปให้นิสิตอ่านนะคะ

อนุโมทนาค่ะ


โดย: ชะเอมหวาน วันที่: 9 กันยายน 2554 เวลา:20:43:27 น.  

 
สวัสดีครับเพื่อนๆ 555++ วันนี้ลืมอัพกระทู้ประจำวันได้อย่างไรไม่รู้ รู้อีกทีอ้าวลืมไปเลย เลยต้องรีบขึ้นมาที่ทำงานอัพไว้ก่อน เดี๋ยวเพื่อนใหม่จะหาตัวไม่เจอวันหยุด

ช่วงนี้ปราจีนน้ำท่วมถึงจุดสูงสุดของปีที่แล้วแต่ฝนก็ยังตกลงมาอีกครับ ท่าจะแย่แน่คนปราจีน แต่ถึงยังไงที่ ร.พ.น้ำก็ยังไม่ท่วมนะครับ

เสาร์อาทิตย์ผมไม่อยู่ในบล็อกนะครับ เพราะว่าใช้เน็ตที่ร.พ. เดี๋ยวเพื่อนๆจะหาว่าหยิ่ง มาเม๊นท์แล้วทำเฉย แหะๆ เจอกันวันจันทร์เลยนะครับ ^^โดย: วนารักษ์ วันที่: 9 กันยายน 2554 เวลา:21:37:21 น.  

 
เจอกันวันจันทร์ งั้นวันนี้แวะมาราตรีสวัสดิ์เฉย ๆ
ขอบคุณนะคะ ที่ยังไม่ลืมกัน
อุตส่าห์แวะไปช่วยปิดบ้านให้เป็นคนสุดท้ายของวัน
ฝันดีนะคะ


โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 9 กันยายน 2554 เวลา:22:16:40 น.  

 
อิอิ คุณอ๋า รับแซบแล้วค่าว่าเน็ตที่บ้านไม่ได้ติด

เดี๋ยวติดเน็ต ต้องใช้แอร์การ์ดแทนซะละมั้ง

รินไปพะเยาไป ต่างจังหวัดก็จะเอาโน๊ตบุ๊คติดแอร์การ์ดไปเล่นด้วยค่ะ อิอิ

บล็อกรินพยายามอัพสั้นๆ หน่อยค่ะ
นาน ๆ จะมียาวๆ ซะงั้น

ตอนนี้ก็สนุกกะ ps ที่ทำได้เล็กน้อยคุ่ะคุณอ๋า

บล้อกคุณแน๋วก็สอนไว้ดีมากเลย

แต่คอมที่บ้านเป็น ps รุ่นเก่าคำสั่งไม่เหมือนกัน

เลยต้องแอบไปแต่งรูปที่ทำงานซะงั้น อิอิ


อ้อ ส่วนเรื่องผมบาง หัวล้าน เอ้ย ไม่ใช่ แบบว่า ผมน้อยนั้น รินมาจากกรรมพันธุ์เป็นแบบนี้ค่ะ อิิอิ

เขาว่ากันว่า ถ้าร่วงวันละ 30 เส้นยังปกตินัก ไม่รู้เชื่อได้ป่าวโดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 9 กันยายน 2554 เวลา:22:49:25 น.  

 
ขอบคุณพี่อ๋าที่แวะไปเยี่ยม พร้อมดอกไม้เสมอๆ มีความสุขกับวันหยุดนะคะ
ฝันดีค่ะโดย: pantawan วันที่: 10 กันยายน 2554 เวลา:0:03:39 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ค่ะพี่อ๋า..

ดอกไม้ของพี่งามทุกดอก..และยิ่งงามไปกว่านั้นน้ำใจของพี่ผู้ให้งามประเสริฐยิ่งกว่าค่ะ

ขอบคุณมิตรภาพอันอบอุ่นของพี่ที่มีให้ฟ้ามากนะคะ

ฟ้าระลึกถึงด้วยความซาบซึ้งตลอดมา
มีความสุขในวันหยุดมากๆค่ะพี่อ๋าโดย: พิรุณร่ำ วันที่: 10 กันยายน 2554 เวลา:6:05:08 น.  

 
ฝนตกแต่เช้าเลยนะคะพี่อ๋า....

ขนมของปอมเมื่อวาน เป็นพุดดิ้งค่ะ...
มีแบบ นิ่มๆ คล้ายวุ้น.....กับแข็งๆ คล้ายเค้กจ้า...

ที่ส่งให้พี่อ๋าเป็นแบบหลังนะคะ

ขอบคุณมากๆสำหรับ ดอกคาร์เนชั่นสวยๆ..นะคะ

มีชาดอกไม้..มาฝากพี่อ๋า..... คนชอบดอกไม้อ่ะ

โดย: กาปอมซ่า วันที่: 10 กันยายน 2554 เวลา:10:28:42 น.  

 
จากบล็อก
พอเข้าใจความรู้สึกทั้งสองฝ่าย ทั้งคุณวนารักษ์ และลูกครับ เพราะสมัยก่อนผมก็เคยเล่นเหมือนกัน เรื่องจำคุณสมบัติของการ์ด จำไม่ยาก แต่มันก็นานมาแล้วนะ ผมเล่นการ์ดเกมนี้สมัยซีรี่ย์ 2 ถึงต้นๆ ซีรี่ย์ 3 การ์ดในปัจจุบันน่าจะซีรี่ย์ 7 แล้ว (ไม่ได้เล่นนานละ)

ของเล่นสมัยนี้นอกจากจะต้องใช้สมองแล้ว ยังแพงอีกต่างหาก


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 10 กันยายน 2554 เวลา:10:49:15 น.  

 
สวัสดีวันหยุดค่ะโดย: pantawan วันที่: 10 กันยายน 2554 เวลา:11:45:47 น.  

 
สวัสดีวันร่องมรสุมพัดผ่านครับพี่

ฟ้าครึ้ม อากาศเย็นลงหลายองศาทีเดียว


โดย: ชายผู้หล่อเหลา...กว่าแย้นิดนึง. (เป็ดสวรรค์ ) วันที่: 10 กันยายน 2554 เวลา:15:10:44 น.  

 
ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำจริงๆค่ะ ^^


โดย: SK_KS วันที่: 10 กันยายน 2554 เวลา:17:59:55 น.  

 
ถ่ายทอดออกมาเหมือนได้ผ่านนรกมาแล้ว


โดย: nini (ST2Wonder ) วันที่: 10 กันยายน 2554 เวลา:19:56:59 น.  

 
เข้าบล๊อคนี้เพลินกับรูปดอกบัวไปเลยค่ะ
จ้องนานไปหน่อย อิอิ เหมือนบัวมันจะนูนออกมาจากจอจริงๆด้วยค่ะ

พื้นดำยิ่งทำให้บัวเด่นขึ้นมาอีกเพียบเลยค่ะ
แอบกดโหวตไปแล้ว และขอบคุณสำหรับโหวตด้วยค่า

เฟสบุ๊คไม่ได้เล่นอ่ะค่ะ เข้าไปดูได้ซักครึ่งชม.มั๊ง แหะๆ แล้วก็ออก เอาไปโฆษณาให้ด้วย อิอิ อย่าคิดค่าโฆษณาแพงนักนะคะ กลัวไม่มีตังค์จ่ายค่ะ

เห็นด้วยกะที่คุณอ๋าเขียนค่ะ ความผิดของตัวเองไม่เค๊ยไม่เคยมีเลยเนอะ
มีแต่ความผิดของคนอื่นค่ะ จริงจริ๊งงงงโดย: Schnuggy ชนุ๊กกี้ วันที่: 10 กันยายน 2554 เวลา:22:35:39 น.  

 
สวัสดีรอบดึกค่ะ
ฝันดีค่ะโดย: pantawan วันที่: 11 กันยายน 2554 เวลา:1:56:53 น.  

 
สวัสดีค่าพี่อ๋าาาาาาาา วันนี้ฝนตกหรือเปล่าคะพี่อ๋า ของแน๋วยังไม่ตกค่ะ แต่มืดๆ อากาศแบบนี้นี่ยิ่งทำให้คนขี้เกียจอย่างแน๋วยิ่งขี้เกียจหนักเข้าไปอีกค่ะ หุหุ

แวะเอาเมนูง่ายๆของคนขี้เกียจมาฝากค่ะ จะอะไรซะอีกล่ะ ก็ยำมาม่าไงคะ 5555+
โดย: ตะแน๋วกิ๋วกิ้ว วันที่: 11 กันยายน 2554 เวลา:9:57:30 น.  

 


สวัสดีค่ะคุณวนารักษ์..

งานเลี้ยงต้อนรับพี่น้อย newyorknurse ค่ะ

ที่ภัตราคารพงหลี อนุสาวรีย์ชัยฯ

ไปกันตั้ง 6 ชีวิตแน่ะ..โดย: คนผ่านทางมาเจอ วันที่: 11 กันยายน 2554 เวลา:18:18:20 น.  

 
หวัดดีคุณอ๋า ยามดึกค่า

คงได้มาอ่านพรุ่งนี้แน่เลย 555
โดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 11 กันยายน 2554 เวลา:23:42:05 น.  

 
หิวข้าวยังคะคุณอ๋า

กระหล่ำปลีผัดปลาเค็มค๊าโดย: Schnuggy ชนุ๊กกี้ วันที่: 12 กันยายน 2554 เวลา:1:13:01 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับพี่อ๋า


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 12 กันยายน 2554 เวลา:6:45:57 น.  

 
วันนี้พายเรือมาทำงานหรือเปล่าคะ


โดย: kapeak วันที่: 12 กันยายน 2554 เวลา:9:27:15 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่อ๋า
ดอกไม้ที่ส่งมาให้สีสวยจังเลยค่ะพี่โดย: ภูผา กะ วาริน วันที่: 12 กันยายน 2554 เวลา:10:26:15 น.  

 
อุกฺกเฐ สูรมิจฺฉนฺติ มนฺตีสุ อกุตูหลํ
ปิยญฺจ อนฺนปานมฺหิ อตฺเถ ชาเต จ ปณฺฑิตํ

เมื่อเกิดเหตุร้ายแรง ย่อมต้องการคนกล้าหาญ
เมื่อเกิดข่าวตื่นเต้น ย่อมต้องการคนหนักแน่น
เมื่อมีข้าวน้ำบริบูรณ์ ย่อมต้องการคนที่รัก
เมื่อเกิดเรื่องราวลึกซึ้ง ย่อมต้องการบัณฑิต

เป็นบัณฑิตที่กล้าหาญ หนักแน่น และเป็นที่รักของทุกคน ตลอดไป...นะคะ

โดย: พรหมญาณี วันที่: 12 กันยายน 2554 เวลา:10:59:37 น.  

 
เข้าใจเขียน ผมติดตามอ่านอย่างละเอียด
เลย ทำให้คนรู้ว่า อย่าโทษคนอื่นเลย มัน
ก็บาปเหมือนกันนะแหละ

แบบนี้ธรรมมะ ใช่หรือเปล่าครับคุณอ๋า


โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 12 กันยายน 2554 เวลา:13:08:02 น.  

 
พึ่งจะไ้ด้ยกมื้อกลางวันมาฝากพี่อ๋าจ๊ะจ๋าค่ะ ข้าวหน้าลาบไข่หมูสับ ตอนแรกกะทำไข่เจียวหมูสับค่ะ แต่ไม่รู้เป็นไง เวลาแน๋วทำกับข้าวทีไร ตอนเริ่มจะเป็นเมนูนึง แต่พอทำเสร็จจะได้เป็นอีกเมนูนึงตลอดเลยค่ะพี่อ๋า 55555+ ชอบเปลี่ยนใจกลางอากาศทู้กกกกทีเลยสิน่า
โดย: ตะแน๋วกิ๋วกิ้ว วันที่: 12 กันยายน 2554 เวลา:13:12:20 น.  

 

สว้สดึค่ะ
มาอ่านด้วยค่ะ


โดย: newyorknurse (newyorknurse ) วันที่: 12 กันยายน 2554 เวลา:15:38:46 น.  

 
สวัสดีครับเพื่อนๆทุกๆคน อิอิ มาช้ามากๆครับ จะพยายามแวะไปทักทายให้ครบทุกๆบ้านนะครับ ไม่รู้จะทันหรือเปล่า 555++

วันนี้ตอนเช้าเห็นแดดแว๊ปนึง อิอิ แล้วก็ครึ้มอีกแล้วซิ ฝนตกทุกวันดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับ

ช่วงนี้น้องแหน๋วสอน ไดคัด คุณลักษณ์บอกว่าให้ถ่ายดอกไม้ย้อนแสง แล้วเผอิญพี่หนุ่ยแนะนำว่าควรทำกรอบภาพก็เลยลองไปทำมาดู คลิ๊กๆคลิ๊กมาเลยได้ตัวหนังสือมาด้วย ลองชมผลงานนะครับแบบเด็กๆนะครับ ^^

โดย: วนารักษ์ วันที่: 12 กันยายน 2554 เวลา:15:43:23 น.  

 
โหยยยยย พี่อ๋าขราาากว่าจะมาได้นะคะ แน๋วเปลี่ยนไปหลายบล็อกแล้วนะคะเนี่ย


โดย: ตะแน๋วกิ๋วกิ้ว วันที่: 12 กันยายน 2554 เวลา:16:01:55 น.  

 
แบล๊กกราวน์ที่เห็นเป็นท้องฟ้าใช่มั้ยค่ะพี่อ๋า
สวยเน๊อะ ท้องฟ้าหลากสีเลย
แต่นี่พี่เงยหน้ามากๆ ระวังน่ะ


โดย: ภูผา กะ วาริน วันที่: 12 กันยายน 2554 เวลา:16:34:23 น.  

 
มาช้ายังดีกว่า มาสาย มาสายยังดีกว่าไม่มา อิอิ

วันนี้เกงานกันซะส่วนมากเลยค่า

พรุ่งนี้งานเข้าจังเบอแน่ๆเลยคุณออ๋า

เกาะล้าน ของคนหัวเกือบล้านค่า ว่างั้นไป

ที่ถามที่บล็อกบอกว่า

ภาพหลายๆ ภาพที่รินเอามารวมในกุล่มภาพเดียวก็ใช้ ps จับมายัด ๆ เอาค่ะ

คุณอ๋าทำได้แน่ๆ
สร้าง Layer ใหม่ขึ้นมาและเอาภาพมาวาง ๆ ตามใจฉันเท่านั้นเองค่ะ อิอิ

รินทำได้ไม่ดีมาก ถ้าคนถนัด โบ้ยไปที่คุณแน๋วเลย 555


cs5 ที่ทำงานรินมีค่ะ หัดเล่นแล้ว

ลงไว้ที่โต๊ะตัวเองเลย เพิ่งลงมา

ส่วนที่บ้านเป็นรุ่นเก่ากิ๊กเลยไม่ได้เลยค่ะ

ไม่รู้เป็นไร คงต้องพึ่งไอทีเร็วๆ นี้ค่ะ

โดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 12 กันยายน 2554 เวลา:16:39:57 น.  

 
BG ของรูปที่พี่อ๋าถ่ายภาพมา
ดอกไม้สีสดมากเลยครับ
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 12 กันยายน 2554 เวลา:16:40:55 น.  

 


ขอบคุณสำหรับดอกไม้งามๆ นะคะคุณอ๋า
หลังผ่าตัดสังขารไม่ค่อยจะเหมือนเดิม
อาจจะมาเยี่ยมช้าไปหน่อยต้องขอโทษด้วยนะคะ


โดย: ข้ามขอบฟ้า วันที่: 12 กันยายน 2554 เวลา:21:35:41 น.  

 
สวัสดีตอนดึกๆ ครับพี่ .....

ภาพดอกบัวภาพที่สอง สวยแจ่มมากครับ .....

ภาพดอกไม้ที่ไดคัท ใส่แบ็คกราวด์เป็นท้องฟ้า ดูแปลกตาดีครับ ไว้ต้องลองไปหัดทำดูบ้าง ยังทำแบบนี้ไม่เป็นเลยครับ .....โดย: NET-MANIA วันที่: 12 กันยายน 2554 เวลา:22:47:32 น.  

 
สวัสดียามดึกค่ะคุณอ๋า

คืนนี้ตามคุณ NET มาติดๆ

ชอบรูปที่ 3 ค่ะ สีฟ้าแจ่มมากๆ รูปสุดท้ายสีเหลืองจืดไปนิ๊ดนึงนะคะ จนป่านนี้ก็ยังไม่ได้ไปลองทำดูเลยค่ะ

ฝนตกอากาศเปลี่ยนแปลงคุณอ๋ารักษาสุขภาพด้วยนะคะ


โดย: luckyfarm6662 วันที่: 12 กันยายน 2554 เวลา:23:37:06 น.  

 
ลองซะให้ได้เลยค่ะคุณอ๋า

อร่อยเด็ดดวงไม่แพ้กันค่ะโดย: Schnuggy ชนุ๊กกี้ วันที่: 12 กันยายน 2554 เวลา:23:55:46 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่อ๋า ขอบคุณดอกไม้ที่นำไปฝาก มาเป็น set เลยวันนี้
ฝันดี ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

พี่อ๋าอยากได้กลุ่ม photo /garden บอกหน่อย


โดย: pantawan วันที่: 13 กันยายน 2554 เวลา:1:37:17 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับพี่
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 13 กันยายน 2554 เวลา:6:23:32 น.  

 
หุๆ ชอบค่ะงานเขียนชิ้นนี้

ไม่ได้คุยกันนานจริงๆ ด้วยนะคะ

จขบ.สบายดีน้า


โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 13 กันยายน 2554 เวลา:7:35:27 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ค่าพี่อ๋าาาา
โดย: ตะแน๋วกิ๋วกิ้ว วันที่: 13 กันยายน 2554 เวลา:8:25:49 น.  

 
สวัสดีตอนเช้าค่ะ มีความสุขกับการทำงานนะ


โดย: pantawan วันที่: 13 กันยายน 2554 เวลา:8:36:39 น.  

 
อลโส คิหิ กามโภคี น สาธุ อสญฺญโต ปพฺพชิโต น สาธุ
ราชา น สาธุ อนิสมฺมการี โย ปญฺฑิโต โกธโน ตํ น สาธุ

คฤหัสถ์ชาวบ้าน เกียจคร้าน ไม่ดี บรรพชิตไม่สำรวม ไม่ดี
ผู้ครองแผ่นดิน ไม่ใคร่ครวญก่อนทำ ไม่ดี บัณฑิตมักโกรธ ไม่ดี

มีความสุขกับการเลือกเป็นแต่สิ่งที่ดี ตลอดไป...นะคะ
โดย: พรหมญาณี วันที่: 13 กันยายน 2554 เวลา:11:11:26 น.  

 
แม๋ๆๆๆคนสวยไม่งอนหรอกค่ะ เพราะงอนแล้วเดี๋ยวจะไม่สวย โฮะๆๆๆ


โดย: ตะแน๋วกิ๋วกิ้ว วันที่: 13 กันยายน 2554 เวลา:14:26:22 น.  

 
สุดท้ายท่านเศรษฐีก็หนีกรรมที่ตัวเองก่อไว้ไม่พ้น..ทำชั่วได้ชั่ว ทำดีได้ดี..เป็นสัจจะที่แน่นอนคะ ถึงความดีเห็นช้า..ความชั่วเห็นเร็ว..ก็ขอยืนยันจะทำความดีคะ


โดย: รุ่งฤดี วันที่: 13 กันยายน 2554 เวลา:14:38:52 น.  

 

แอบเห็นภาพพี่อ๋าเป็นพรีเซนเตอร์ที่บ้านคุณแน๋วด้วยค่ะ


โดย: ภูผา กะ วาริน วันที่: 13 กันยายน 2554 เวลา:16:22:38 น.  

 
สวัสดีตอนค่ำค่ะ

เมื่อวานมาไม่ทันเพราะคิวยาวชิมิ รู้อยู่แล้ว
อย่างเราต้องอยู่คิวท้ายสุด ประเภทตกสำรวจบ้างก็ไม่เป็นไร

ตามสบายค่ะ ไม่ต้องซีเรียส ... เล่นบล็อกนี่ก็เสียเวลามากเหมือนกันนะคะ โดยเฉพาะพวกที่มีแฟนคลับเยอะ ๆ นี่น่าเห็นใจจริง ๆ
โชคดีที่ฟ้าใสไม่ค่อยมี อิอิ

เปรี้ยวจนเข็ดฟันเลยเรา
โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 13 กันยายน 2554 เวลา:19:37:14 น.  

 
ปอมชอบง่ะ...........

ชอบดอกไม้ที่พี่อ๋าถ่าย.......

ชอบท้องฟ้า....ที่แตกต่างกันในแต่ละภาพ....

ปอมถ่ายภาพได้ไม่สวย.....เลยจิ๊กภาพสวยๆ
ที่ปอมชอบ....มาฝากนะคะ...

สุขใจ.... สงบ...ร่มเย็น....ในวันที่ฟ้ามีแต่เมฆฝนจ้า....โดย: กาปอมซ่า วันที่: 13 กันยายน 2554 เวลา:20:42:44 น.  

 
แหมวันนี้ผมยุ่งมากๆเลยครับ 555++
แต่ก็ยังสนุกกับการเล่นบล็อกอยู่นะครับ
เลยต้องแอบขึ้นมาเล่นต่อหลังเลิกงาน วันนี้ยังค่อยได้คุยกับใครเลยครับ
เอาภาพมาฝากอีกตามเคยครับผม ^^โดย: วนารักษ์ วันที่: 13 กันยายน 2554 เวลา:21:10:43 น.  

 
พี่อ๋ษนี่รู้ใจเค้าจริงๆเยย กำลังดูละครอยู่จริงๆค่ะ อิอิ ดูไปด้วยนั่งทำโฟโต้ชอปไปด้วย งานไม่กระเตื้องเลย ทำไปได้หน่อยนึงก็ต้องหันมาดูละคร สลับกับเล่นบล็อก 55555

แน๋วน่ะเลือกเว็บอัพโหลดที่ปลอดภัยต่อระบบป้องกันค่ะพี่อ๋า อิอิ โหลดไปแล้วก็อย่าลืมทำรูปมาส่งด้วยนะคะ ไม่งั้นไม่แจกโปรแกรมใหม่นะเออ


งั้นส่งพี่อ๋าไปเข้านอนแล้วนะคะ ฝันดีค่าาาาา


โดย: ตะแน๋วกิ๋วกิ้ว วันที่: 13 กันยายน 2554 เวลา:21:35:23 น.  

 
นอนหลับฝันดีนะคะคุณอ๋า


โดย: Schnuggy ชนุ๊กกี้ วันที่: 13 กันยายน 2554 เวลา:22:08:53 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่อ๋า ฝันดีนะคะvote home &garden นะ


โดย: pantawan วันที่: 13 กันยายน 2554 เวลา:22:18:51 น.  

 
มาส่งพี่อ๋าเข้านอนครับ อิอิอิ
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 13 กันยายน 2554 เวลา:22:38:54 น.  

 
หมอฟันเสียวฟันซะเอง ฮ่า ๆ
บังเอิญที่บ้านมียันต์กันผีค่ะ เลยเข้ายากซักหน่อย ...
ตอนนี้ทั้งคนทั้งผีบ่นกันพึม สงสัยต้องไปปรึกษาหมอผี "แน๋ว" ว่าควรจะทำยังไงดี

คืนนี้หลับฝันดีนะคะ

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 13 กันยายน 2554 เวลา:22:41:16 น.  

 
สวัสดีตอนดึกๆ ครับพี่ .....

ไหงวันนี้พี่มาตอบตอนดึกๆ ได้ เห็นเคยบอกว่าที่บ้านยังไม่มีเน็ตนี่นา ขึ้นมาเล่นบนตึก รพ. เหรอครับเนี่ย .....

บล็อกคุณตะแน๋วกิ๋วกิ้ว ผมแวะไปดูอยู่บ้างเหมือนกันครับ แต่ไม่ค่อยได้ฝาก comment ไว้ ..... บล็อกนั้นเขาเก่งนะครับ มีเทคนิคแต่งภาพมาแนะนำอยู่เรื่อยๆ .....


โดย: NET-MANIA วันที่: 13 กันยายน 2554 เวลา:22:42:02 น.  

 

เข้าใจเขียนเน๊าะท่านเพื่อน...แหล่ม


โดย: อุ้มสี วันที่: 13 กันยายน 2554 เวลา:23:48:11 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับพี่อ๋า

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 14 กันยายน 2554 เวลา:6:34:35 น.  

 
ยินดีค่าาาา

ไปเยี่ยมเยือนกันบ่อยๆ ได้เลยนะคะ


โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 14 กันยายน 2554 เวลา:7:33:23 น.  

 

 
สวัสดีครับ^^ วันนี้อากาศสดใสก็ชวนให้อารมณ์ดีไปด้วยนะครับ แต่ที่สำคัญมีภาพดอกบัวที่น้องแน๋วให้โปรแกรมไปทำมา สวยถูกใจมากๆมาให้เพื่อนๆได้ชมกันครับ 555++โดย: วนารักษ์ วันที่: 14 กันยายน 2554 เวลา:11:06:47 น.  

 
น มชฺเชถ ยสํ ปตฺโต.....ข้อหนึ่ง ได้ยศแล้วไม่พึงเมา
น พฺยาเธ ปตฺตสํสยํ......ข้อสอง ถึงมีเหตุอาจถึงแก่ชีวิต ไม่พึงใจเสีย
วายเมเถว กิจฺเจสุ........ข้อสาม พึงพยายามทำกิจทั้งหลายเรื่อยไป
สํวเร วิวรานิ จ.............ข้อสี่ พึงระวังตนมิให้มีช่องเสีย

ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขด้วยธรรมทั้ง ๔ ประการ ตลอดไป...นะคะ
โดย: พรหมญาณี วันที่: 14 กันยายน 2554 เวลา:11:14:17 น.  

 
สวัสดีตอนใกล้เที่ยงค่ะพี่อ๋า..

มาชวนไปเที่ยวหัวหินค่ะพี่


โดย: ดอกแก้ว (tanH2O ) วันที่: 14 กันยายน 2554 เวลา:11:36:56 น.  

 
เบอร์บัญชีของผม
เขียนให้แล้วที่บล้อกครับพี่อ๋า
เป็นธนาคารกสิกรน่ะครับ
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 14 กันยายน 2554 เวลา:11:52:20 น.  

 
สวัสดีพักเที่ยงครับ คุณอ๋า
แถวปราจีนน้ำท่วมไหมครับ


โดย: เศษเสี้ยว วันที่: 14 กันยายน 2554 เวลา:12:20:46 น.  

 
สวัสดียามเที่ยงค่ะคุณอ๋า

บัวดินสีเหลืองย้อนแสงสวยเชียวนะคะ ได้โบเก้แถมอีกด้วย

โปรแกรมทำเงาดอกบัวสวยจังเลย

ตะกี้แวะไปบ้านคุณแน๋วมาล่ะค่ะ เดี๋ยวจะลองหาโปรแกรมมาเล่นดูมั่งค่ะ

ระดับน้ำที่ปราจีนลดลงละยังคะ


โดย: luckyfarm6662 วันที่: 14 กันยายน 2554 เวลา:12:35:01 น.  

 
โอ้ มีทำระลอกคลื่นน้ำด้วยอ้ะ เจ๋งค่ะ

ทำด้วยโปรแกรมอะไรอะคะ?


โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 14 กันยายน 2554 เวลา:12:35:12 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่อ๋า
ว้าว...ว้าว...มีดอกบัวกระเพื่อมๆด้วย
เมื่อวานภูผาไปแอบโหลดที่บ้านคุณแน๋วไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้ลองทำเลยค่ะ


โดย: ภูผา กะ วาริน วันที่: 14 กันยายน 2554 เวลา:14:20:41 น.  

 
กริ๊ดดดด กันลั่นเลยค่า

คุณอ๋า

เห็นเอาดอกไม้ไปวางให้ ทำน้ำดิ้นๆ ด้วย

โห รินยังโหลดโปรแกรมไม่ได้เลยค่ะ

ได้แล้วมั้งไม่รู้เก็บไว้ไหนเอิ๊กกกกก

คุณอ๋านำลิ่วแซงไปก่อนเลย โลด

มะวานไม่ได้มาเม้นให้ งานไม่เยอะหรอกค่ะ

แต่เข้ามาก็ครึ่งวันแล้ว

เอารถไปชนตรูดวีโก้มา รถรินหน้าแหกหมดเลย

หาตังค์ไปซ่อมก่อน ประกัน 3 555 เสร้าจริงๆ เลย อยู่คนเดียวด้วย

วันนี้ก็เลย หาร้าน หาไฟ หาอะหลั่ยกันุวุ่นเลยค่ะ อิอิโดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 14 กันยายน 2554 เวลา:14:37:18 น.  

 
รูปพี่อ๋าก็ดุ๊กดิ๊กปกติดีนี่คะ น่้าจะเป็นที่บล็อกแน๋วเองที่ทำให้เน็ตพี่อ๋าอืดค่ะ แบบว่าใส่ของเล่นเยอะไปหน่อย นี่ก็กำลังพยายามเอาออกบ้างแล้วค่ะ แอบเสียดายอยู่เหมือนกัน ต้องเอาไสลด์อาหารออก ไม่อยากให้บล้อกมันโหลดนานไปกว่านี้ค่ะ

เห็นรูปที่พี่อ๋าทำมาส่งแล้วดีใจจังเลยค่ะ พี่อ๋ามีรูปแนวนี้เยอะ เอามาทำรูปสวยๆได้หลายรูปเลย ไม่เหมือนแน๋ว เวลาจะทำทีต้องไปแอบจิ๊กรูปชาวบ้านเขามา แบบว่าถ่ายรูปไม่เป็นไงคะ 5555+อ่อ....จริงๆมันมีเทคนิคที่จะเซฟรูปให้ความคมชัดของรูปยังอยู่ด้วยค่ะ เพราะถ้าเราเซฟรูปจากโปรแกรมนี้เป็น .gif โดยตรงจะทำใ้ห้ความคมชัดของรูปลดลง รูปก็เลยจะไม่สวยค่ะ คือถ้าไม่คิดอะไรมากมันก็โอเคดีค่ะ

ว่าจะบอกวิธีเซฟรูปของโปรแกรมนี้ในบล็อกเหมือนกันค่ะ แต่ตอนนั้นแอบขี้เกียจแค๊ปรูป แหะๆ เดี๋ยวคืนนี้ว่าจะทำลงแก้ไขในบล็อกใหม่ค่ะ พี่อ๋าตามไปอ่านทีเดียวนะคะ แบบว่าแน๋วขี้เกียจพิมพ์ซ้ำหลายรอบ เอิ๊กกกกกก


โดย: ตะแน๋วกิ๋วกิ้ว วันที่: 14 กันยายน 2554 เวลา:14:51:06 น.  

 
ลืมเล่าเยย เมื่อวานมีแปงปอบินมาเกาะที่รั้วบ้าน ก็เลยดีใจรีบวิ่งไปหยิบกล้องมาถ่ายรูป แต่สงสัยจะดีใจมากไปหน่อย แมงปอเลยบินหนีไปเกาะอีกที่ แน๋วก็ตามไปถ่ายต่อนะ มันก็บินไปเกาะที่อื่นอีก เซ็งเลยค่ะ

แต่สรุปก็ถ่ายได้นะ ตอนมันเกาะรอบสุดท้ายนี่กลั้นหายใจสุดริดสุดเดชเลยค่ะ สงสัยเพราะหายใจแรงไปหน่อยแมงปอเลยบินหนี หรือไม่ก็ทนกลิ่้นลมหายใจแน๋วไม่ไหวแน่ๆ กรี๊ดๆๆๆๆๆๆ
อ่อๆๆๆแน๋วยังไม่เปลี่ยนหน้าบล้อกหรอกค่ะพี่อ๋า แต่แค่จะทำรูปอธิบายเพิ่มในบล็อกเก่าแค่นั้นเองค่ะ ช่วงนี้อัพบล้อกบ่อยไม่ค่อยได้ค่ะ ต้องทิ้งไว้ยาวหน่อย กล้องยังใช้การได้ไม่เต็มที่ค่ะ ตอนนี้ใช้แค่ความจำกล้อง พอถ่ายเสร็จก็ต้องลบทิ้ง เพราะเมมโมรี่เจ๊งอยู่ค่ะ เจ๊งทั้ง 3 อันเลย

แต่แน๋วว่าเมมโมรี่การ์ดของแน๋วมันไม่น่าจะเจ๊งนะ มันบังเอิญเกินไปที่จะเจ๊งพร้อมกันทั้ง 3 อัน น่าจะเป็นที่ตัวกล้องนั่นแล่ะ รอเวลาเอาเข้าศูนย์ไปเช็คอยู่ค่ะ กะว่าเอาไว้หลังสอบสัมภาษณ์ค่อยไปค่ะ อิอิ เพราะถ้าไปศูนย์ทีนี่หมดไป 1 วันเต็มๆเลยค่ะ กว่าจะรอคิว กว่าจะคุยกัน ถ้าเสียมากก็ต้องนัดมารับของใหม่วันหลังอีก ไหนจะเพลินกับสิ่งล่อตาล่อใจขอีก ไม่เคยกลับบ้านเร็วเลยค่ะถ้าได้แวะห้าง ถเลไถลตลอดอ่ะแน๋วอ่ะ


โดย: ตะแน๋วกิ๋วกิ้ว วันที่: 14 กันยายน 2554 เวลา:16:22:13 น.  

 
น้องอ๋า กลอนที่บล๊อกพี่น่ะ
เป็นกลอนพาเพลินค่ะ อิอิ
แต่ยังไงๆ ก็ขอบคุณนะคะ


โดย: kapeak วันที่: 14 กันยายน 2554 เวลา:16:59:20 น.  

 
วันนี้รูปสวยแปลกตาดีนะคะพี่


โดย: ดอกแก้ว (tanH2O ) วันที่: 14 กันยายน 2554 เวลา:17:06:50 น.  

 
มาเยี่ยมพี่อ๋ายามเย็นจ้า...........

เอาน้องบัวดินสีชมพู.....มาเป็นเพื่อนพี่บัวดินสีเหลือง....

น้องดอกบัว....จะกระดื้บบบบบ
มาวันหลังนะคะ....

สดใสๆ จ้า.....


โดย: กาปอมซ่า วันที่: 14 กันยายน 2554 เวลา:17:52:00 น.  

 
เก็บทุกเม็ด เพราะงกไงคะ อิอิ
ไม่ยอมให้ตกหล่น นี่ขนาดเล่นแบบขี้เกียจแล้วนะ คือเอะอะให้ คลิกโลด

ภาพคุณอ๋าวันนี้สวยสุดยอด อยากได้ครบชุดบ้าง ลงทุนแกะยันต์รอแล้วนะคะ อิอิ


โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 14 กันยายน 2554 เวลา:19:44:09 น.  

 
คุณอ๋า นำลิ่วแล้ว น้ำกระดิกได้

รินยังไม่ไปไหนเลยค่าโปรแกรมยังโหลดลงคอมไม่ได้เลย ไม่รรุ้เป็นไง

เอาไว้ก่อน ๆ อิอิ

เพราะบล็อกคุณแน๋วไม่ได้ไปไหน

ชอบไปแอบอ่านความรู้ประจำ อิอิ

ตะพาบเค้าเปลี่ยนบล็อกกันหมดแล้วนา

บล็อกหน้าริน อาหารตาอีกแล้วค่า

รอบนี้ คนเล่นกล้อง ตาวาว ความรุ้แน่นคับจอ

ใครไม่อ่าน ก็วิ่งไปกล่องเม้นเลยจ้า
โดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 14 กันยายน 2554 เวลา:22:37:05 น.  

 
วันนี้ออกไม้สวยจัง ดูมีมิติ ขอบคุณนะคะ พี่อ๋าเก่งจัง เดี๋ยวต้องหัดทำบ้างแล้ว
ราตรีสวัสดิ์ค่ะ
border="0"โดย: pantawan วันที่: 14 กันยายน 2554 เวลา:23:50:36 น.  

 
เห็นโปรแกรมทำรูปแล้วค่ะ แล้วก็ถอดใจไปแล้วด้วย 555

ท่าทางจะไปไม่รอดค่ะ แหะๆ

ยกมาแซ่บด้วยกันบ้านนี้ค่ะโดย: Schnuggy ชนุ๊กกี้ วันที่: 15 กันยายน 2554 เวลา:0:50:32 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับพี่อ๋า


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 15 กันยายน 2554 เวลา:6:31:47 น.  

 
โอ้ ขอบคุณนะคะ

แต่ยังนึกไม่ออกว่าจะเอาไปทำกับรูปอะไร แหะๆ

ชมฝีมือจขบ.ไปก่อนแล้วกันค่ะ


โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 15 กันยายน 2554 เวลา:7:17:54 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ค่ะ...

ช่วงนี้ฝนตก..น้ำเยอะ ดูแลตัวเองด้วยนะค่ะโดย: Lika ka วันที่: 15 กันยายน 2554 เวลา:8:28:35 น.  

 
มีความสุขกับวันทำงานนะคะพี่อ๋า

border="0"โดย: pantawan วันที่: 15 กันยายน 2554 เวลา:10:06:56 น.  

 
โย จ วสฺสสตํ ชีเว กุสีโต หินวีริโย
เอกาหํ ชีวิตํ เสยฺโย วิริยํ อารภโต ทฬฺหํ

ผู้ใดเกียจคร้าน หย่อนความเพียร ถึงจะมีชีวิตอยู่ได้ร้อยปี ก็ไม่ดีอะไร
ชีวิตของผู้เพียรพยายามจริงจังมั่นคง เพียงวันเดียว ยังประเสริฐกว่า

มีความสุขกับการเป็นผู้เพียรพยายาม ตลอดไป...นะคะ
โดย: พรหมญาณี วันที่: 15 กันยายน 2554 เวลา:10:12:29 น.  

 
แวะมาทักทายก่อนเที่ยงค่ะ

ทานข้าวกลางวันให้อร่อยนะคะ
ไม่ต้องซีเรียสเรื่องเอารูปไปลง ...
เพราะยังตามตัวคุณแน๋วไม่ได้เลยค่ะโดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 15 กันยายน 2554 เวลา:11:11:44 น.  

 
สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคน ^^ วันนี้อากาศสดใสแม้ว่าจะแดดไม่แรงแต่ก็ไม่ครึ้มนะครับ เมื่อวานนี้ผ่านไปในเมืองปราจีน น้ำไม่ท่วมแล้วด้วยความสามารถของเทศบาลก็สามารถสูบน้ำจนแห้งเลย เก่งจังครับ แต่ว่าระดับแม่น้ำหน้า ร.พ.ก็ยังสูงอยู่ แต่ถ้าฝนไม่ตกอีกก็น่าจะลดลงเร็วๆนี้ ครับ555++

มีภาพมาทักทายเช่นเคยครับ ^^โดย: วนารักษ์ วันที่: 15 กันยายน 2554 เวลา:11:39:29 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
ภาพดอกไม้สวยมากค่ะ


โดย: ต่ายจิ (NENE77 ) วันที่: 15 กันยายน 2554 เวลา:11:57:36 น.  

 
เอ....เรื่องแมงปอนี่มันดูคล้ายๆกับเรื่องความรักเลยนะคะที่ว่า....ความรักก็เหมือนผีเสื้อ ถ้าเรายืนอยู่เฉยๆ มันก็จะบินมาหา แต่ถ้าเราวิ่งไล่จับมัน ผีเสื้อตัวนั้นก็จะบินจากเราไป แล้วถ้าเราจับผีเสื้อตัวนั้นมาขังเอาไว้ เราก็จะได้แต่ร่างที่ไร้วิญญาณของผีเสื้อ

มิน่าเล่า พอแน๋วยืนอยู่เฉยๆเจ้าแมงปอมันก็กลับบินกลับมาเกาะที่เิดิม แต่อนิจจาด้วยกล้องคอมแพคห่วยๆของแน๋วมันเลยถ่ายออกมาไม่สวยเลยค่ะ 5555+

อ่อๆๆๆจตะบอกว่ากล้องนี้พึ่งซื้อไม่นานค่ะพี่อ๋า ใช้งานได้แค่ 2 เดือนเองค่ะ ยังใหม่กิ๊กอยู่เลยค่ะ แล้วก็ยังไม่แน่ใจเลยว่ากล้องเสียหรือตัวเมมเสียกันแน่ เพราะว่าแน๋วมีเมมอยู่ 3 อัน มันใส่ไม่ได้เลยซักอันนี่สิคะ ถึงได้แปลกใจ เดี๋ยวเอาไว้ว่างๆจะเช็คอีกทีค่ะ จะลองไปซื้อเมมอันใหม่มาใส่ดู ถ้าไม่ได้จริงๆคงต้องเอาเข้าศูนย์ตามระเบีบยแล่ะค่ะ ตอนนี้ใช้ถ่ายรูปแบบไม่มีเมมการ์ดอยู่ค่ะ ถ่ายได้แค่ สิบกว่ารูปก็เต็มแล้ว ก็ต้องลบทิ้งค่ะ แต่ก็ยังดีกว่าใช้งานไม่ได้เลยเน๊อะ


โดย: ตะแน๋วกิ๋วกิ้ว วันที่: 15 กันยายน 2554 เวลา:13:09:20 น.  

 
แวะมาบอกทริคค่าาาาา ยังไม่ได้ทำรูปประกอบลงบล็อกเลย แต่พิมพ์ข้อความไปลงมาแล้วก็เลยก๊อปมาให้พี่อ๋าด้วยค่ะ อิอิ


*-*-*-*-*-*-*-*-

เวลาเราทำรูปเสร็จแล้วเซฟรูปจากโปรแกรมนี้เป็นไฟล์ .gif โดยตรง รูปที่ได้จะไม่สวยคมชัดเหมือนรูปต้นฉบับค่ะ เพราะงั้นต้องใช้เทคนิคนิดหน่อย

คือ....เราต้องเซฟรูปเป็นไฟล์ .jpeg ก่อนค่ะ แล้วค่อยเอารูปทั้งหมดมารวมในโฟโต้ชอปอีกที หรือถ้าไม่มีโฟโต้ชอปใช้เป็นโฟโต้เสคปก็ได้ค่ะ เราก็จะได้รูปสะท้อนน้ำดุ๊กดิ๊กคมชัดสวยเหมือนรูปต้นฉบับเลยค่ะ

*-*-*-*-*-*-*-*-*-
โดย: ตะแน๋วกิ๋วกิ้ว วันที่: 15 กันยายน 2554 เวลา:14:45:13 น.  

 
ตามคนข้างบนมา หลังจากฟัดกันนัวที่หลังไมค์ อิอิ
มารายงานผลว่า ตอนนี้ทางสะดวกแล้วค่ะ
จะแปะจะโปะยังไงก็สุดแต่ใจปรารถนา
ไปล่ะ ฟิ้ววว


โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 15 กันยายน 2554 เวลา:15:33:19 น.  

 


สวัสดีค่ะคุณวนารักษ์..

แค่เห็นชื่อหัวข้อก็ไม่กล้าอ่านแล้วค่ะ..ฮิๆ

แวะเอารูปพี่ปลาที่เป็นอัมพาตครึ่งซีกมาให้ชม..

ตอนนี้กลับมาทำกายภาพที่บ้านแล้วค่ะ..

คงต้องใช้เวลาอีกสักระยะถึงจะเดินได้

แวะมาบอกว่าพรุ่งนี้เป็นวันเกิดของพี่ปลาค่ะ

ช่วยอวยพรวันเกิดให้พี่ปลาด้วยนะค่ะ

ขอกราบขอบพระคุณมากๆค่ะโดย: คนผ่านทางมาเจอ วันที่: 15 กันยายน 2554 เวลา:20:18:27 น.  

 
แวะเอาปิ่นโตมาฝากพี่อ๋าค่าาาาาาา
เมนูแรกมาม่าผัดใส่คอหมูสันในค่ะ แอบติดใจในเนือ้หมูก็เลยไปทำแบบลวกจิ้มจานที่สองมาค่ะ 5555+

และสุดท้ายเป็นน้ำมะนาวผสมมิ้นท์ค่ะ ใส่น้ำแข็งให้เย็นๆเวลาดื่มจะได้ชื่นจายยยยย อิอิโดย: ตะแน๋วกิ๋วกิ้ว วันที่: 15 กันยายน 2554 เวลา:20:47:00 น.  

 
เอารูปดอกบัวมาให้ดูด้วยค่ะ เพิ่งแอบไปหัดทำมา

เห็นคุณอ๋าทำแล้ว ทนไม่ด๊ายยยยย

รินหัดทำบ้างดีกว่า อิอิ ไปค้นหารูปตัวเองถ่ายที่สวนหลวงมาค่ะ

บอกได้คำเดียวว่า


มัน ง่าย มากโดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 15 กันยายน 2554 เวลา:21:51:06 น.  

 
ขอบคุณภาพสวยๆที่นำไปฝาก รักษาสุขภาพนะคะ
หลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์ค่ะโดย: pantawan วันที่: 15 กันยายน 2554 เวลา:23:38:13 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับพี่อ๋าโดย: กะว่าก๋า วันที่: 16 กันยายน 2554 เวลา:5:50:23 น.  

 
สวัสดียามเช้าค่ะ.... ศุกร์นี้ สุขสดใสนะค่ะ..^^โดย: Lika ka วันที่: 16 กันยายน 2554 เวลา:8:00:33 น.  

 
ความสุขในวันสุดท้ายของการทำงานนะคะ
have a nice day


โดย: pantawan วันที่: 16 กันยายน 2554 เวลา:8:22:05 น.  

 
น ชจฺจา โหติ พฺราหฺมโณ
กมฺมุนา วสโล โหติ

ใคร ๆ จะเป็นคนประเสริฐเพราะชาติกำเนิด ก็หาไม่
คนจะประเสริฐ ก็เพราะการกระทำ ความประพฤติ

คิดดี พูดดี ทำดี เป็นคนประเสริฐ ตลอดไป...นะคะ
โดย: พรหมญาณี วันที่: 16 กันยายน 2554 เวลา:10:04:45 น.  

 
ฮาโย๋ๆๆๆจขบ.นี้ทำไรอยู่น้าาาาาาโดย: ตะแน๋วกิ๋วกิ้ว วันที่: 16 กันยายน 2554 เวลา:10:20:56 น.  

 
แฮ่กๆๆๆ ปั่นร้อยเมตรมาเลยครับวันนี้ 555++ ยุ่งมากๆเลยครับ งานที่ค้างไว้ทำไม่เสร็จครับ แวะมาพักเหนื่อยทักทายเพื่อนๆ นิ๊ดนึง ^^

ยังไม่ลืมทำรูปสวยๆมาฝากเพือ่นๆเหมือนเดิมครับโดย: วนารักษ์ วันที่: 16 กันยายน 2554 เวลา:14:55:01 น.  

 
อิอิ ... คุ้มจริง ๆ แก้โค้ดคราวนี้
ได้รางวัลชุดใหญ่จากคุณอ๋า จัดหนัก จัดเต็ม ได้ภาพสวยชุดหย่ายยยถูกใจมั่กมาก

มีดอกกล้วยไม้มาฝาก แทนคำขอบคุณด้วยขอบคุณมากนะคะหลังไมค์มีแต่เรื่องโค้ดอย่างเดียว ไม่มีเรื่องอื่นเลย แค่นี้ก็ฟัดกันนัวแล้วค่ะ
หน้าไมค์ต่างหากเรื่องไร้สาระท้างน้านนน
ลับลวงพราง อิอิ


โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 16 กันยายน 2554 เวลา:16:04:43 น.  

 
ป๊าดดดดติโถ่พี่อ๋าขราาาาา เข้าใจผิดแล้วค่าาา ที่แน๋วบอกให้เซฟภาพคือ ให้เซฟภาพออกจากโปรแกรมสะท้อนน้ำออกมาเป็นไฟล์ jpeg ก่อนค่ะ เี่ก็จะได้ไฟล์ทั้งหมด 5 รูป หลังจากนั้นค่อยเอาไฟล์ทั้งหมดที่ว่านี้ไปรวมกันในโฟโต้ชอปหรือโฟโต้เสคปอีกทีนึงค่ะ ก็จะได้ไฟล์ . gif ที่รูปคมชัดสีไม่แตกไงคะ ลองดูใหม่อีกรอบค่ะพี่อ๋า


โดย: ตะแน๋วกิ๋วกิ้ว วันที่: 16 กันยายน 2554 เวลา:16:36:46 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคำชมนะครับพี่
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 16 กันยายน 2554 เวลา:16:39:28 น.  

 
อ่ะ แน๋วลองทำมาให้ดูค่ะ พี่อ๋าลองดูเปรียบเทียบ 2 รูปชัดๆนะคะ

รูปแรกเป็นรูปที่พี่อ๋าทำมาให้แน๋วดู

รูปล่างเป็นรูปที่แน๋วทำกลัวมองไม่เห็นเลยทำรูปวงกลมมาให้ดูค่ะ พอดีรูปนี้เห็นไม่ชัดเท่าไหร่โดย: ตะแน๋วกิ๋วกิ้ว วันที่: 16 กันยายน 2554 เวลา:17:09:50 น.  

 
สวัสดียามค่ำจ้า........... พี่อ๋า


รูปที่ส่งให้ปอม.... งามมากๆ จ้า..

มีดอกหางนกยูงมาฝากพี่นะคะ

วันก่อน...ปอมดูทีวี คุณนิ้วกลม*

กล่าวว่า

" ที่เราทุกข์....เพราะเราพยายามยึดติดกับ.......ความสุขเอาไว้


ที่เราสุข.......... เพราะเรารู้ว่า....ความทุกข์จะอยู่กับเราได้ไม่นาน "

ฟังแล้วนะ....นึกถึงพี่อ๋าเลย...บอกตัวเองว่า...ต้องจำมาเล่าให้พี่ฟังอ่ะ

*เป็นนักเขียนอีกคนที่ปอมติดตามผลงานค่ะ


โดย: กาปอมซ่า วันที่: 16 กันยายน 2554 เวลา:19:48:12 น.  

 

สว้สดีค่ะ

newyorknurseโดย: newyorknurse (newyorknurse ) วันที่: 16 กันยายน 2554 เวลา:20:52:16 น.  

 
เข้ามาใหม่อีกรอบ จะบอกพี่อ๋าว่าแน๋วทำรูปอธิบายมาลงแล้วค่ะ เผื่อพี่อ๋าจะยังงงอยู่ค่ะ

จริงๆพี่อ๋าคงไม่งงแต่แน๋วบอกไม่เคลียร์เองมากกว่า 55555+ ก็บอกแย้ววว่าแน๋วอธิบายไม่เก่ง ต้องใช้รูปภาพประกอบเป็นตัวช่วย เดี๋ยวบล็อกหน้าแน๋วคงต้องทำรูปประกอบการใช้งานโปรแกรมแล้วมั้งค่ะพี่อ๋า ตอนแรกกะแค่ลงโปรแกรมให้โหลดเล่นกันเจ๋ยๆนะเนี่ย - -"

https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tanaew-lulla&month=13-09-2011&group=9&gblog=18


โดย: ตะแน๋วกิ๋วกิ้ว วันที่: 16 กันยายน 2554 เวลา:21:35:43 น.  

 


โดย: Megeroo วันที่: 16 กันยายน 2554 เวลา:22:50:35 น.  

 
ดอกไม้สวยมาก ขอบคุณค่ะ
วันหยุดพักผ่อนให้เต็มที่นะคะโดย: pantawan วันที่: 17 กันยายน 2554 เวลา:0:23:58 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับพี่อ๋า


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 17 กันยายน 2554 เวลา:6:56:10 น.  

 
มามะ......พี่อ๋า


มาหม่ำมื้อเช้าด้วยกันนะจ๊ะ....

อะไรนะ..... ทำไมมาซะเอาป่านนี้เหรอ


อ้าว............. เคยบอกพี่แล้วนี่นา..
ที่บ้านน่ะ....

คุณนายตื่นเช้า..............ลูกสาวตื่นสาย...

หิวแล้วอ่ะ...ทานด้วยกันนะคะ
โดย: กาปอมซ่า วันที่: 17 กันยายน 2554 เวลา:10:51:04 น.  

 
สวัสดีค่ะ...ใกล้เที่ยงและ ไปกินข้าวกัน..^^โดย: Lika ka วันที่: 17 กันยายน 2554 เวลา:11:49:22 น.  

 
พี่อ๋าพักทานอาหารกลางวันก่อนนะคะ

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


โดย: pantawan วันที่: 17 กันยายน 2554 เวลา:13:01:02 น.  

 


ขอบคุณสำหรับภาพสวยๆที่เอาไปฝากกันนะคะคุณอ๋า
กาญก็มีเพลงเพราะๆมาฝากเหมือนกันค่ะ
มีเวลาก็แวะไปฟังเพลงด้วยกันนะคะ
ระลึกถึงอดีต


โดย: ข้ามขอบฟ้า วันที่: 17 กันยายน 2554 เวลา:16:48:14 น.  

 
หวัดดีค่ะคุณอ๋า

คงได้อ่านวันจันทร์แน่ๆ 555 (เผื่อมีเข้าวงเข้าเวรแล้วแว้ปมาบ้าง)

ดอกไม้ทำได้สวยแล้วค่ะ เดี๋ยวคุณแน๋ว
มีโปรแกรมไรมา ก็รอที่จะจก
เอามาเล่นเหมือนกัน

แบบว่าขอไม่ยากนะคะ ทำไม่ค่อยเป็นตามไม่ทัน

คุณอ๋าสนุกใหญ่เลยสินะ 555

แค่คลิ๊กเดียวเปลี่ยนทันตาเห็น

ต้องเข้าบล้อกคุณแน๋วบ่อยๆ เสียแล้ว

ไปจกรื้องานเก่า ๆ ที่เค้าทำไว้มาลองเล่นบ้าง อิอิ

โดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 17 กันยายน 2554 เวลา:17:24:00 น.  

 
พูดเล่นๆักันเน๊อ ว่าจะซื้อโอ่งไปใส่เิงินแล้วฝัง
แต่กลับไปเจอโอ่งจริงๆซะอีก มองหน้ากันแบบทึ่งสุดทึ่งเลยล่ะค่ะ

ดีใจค่ะ ที่เค้าชอบของไทยกัน กิจการเมืองไทยจะได้ขายดีๆค่ะคุณอ๋า


โดย: Schnuggy ชนุ๊กกี้ วันที่: 18 กันยายน 2554 เวลา:0:18:25 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่อ๋า ถ้าเข้าบ้านไม่ได้ ต้องขอโทษด้วย ไม่สบายค่ะโดนไวรัสจู่โจมอยู่
ฝันดีค่ะโดย: pantawan วันที่: 18 กันยายน 2554 เวลา:0:43:14 น.  

 
สวัสดีค่ะ สบายดีนะคะ
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


โดย: pantawan วันที่: 18 กันยายน 2554 เวลา:19:29:44 น.  

 

 
หิวข้าวหรือยังคะคุณอ๋า หลนปลาเค็มค่ะ
โดย: Schnuggy ชนุ๊กกี้ วันที่: 19 กันยายน 2554 เวลา:1:44:52 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับคุณอ๋า มาอ่านซ้ำเรื่อง
ข้างบนอีกครั้ง.


โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 19 กันยายน 2554 เวลา:5:54:35 น.  

 
แหะๆ ของเราไม่พาเที่ยวก็พากินค่ะช่วงนี้ แบบว่า...ดองไว้เยอะอะค่ะ


โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 19 กันยายน 2554 เวลา:7:11:50 น.  

 

 
แวะมาทักทายพี่อ๋าค่ะ ยังไม่เม้นท์อะไรมากดีกว่า เดี๋ยวพี่อ๋ษจะตามตอบเม้นท์ไม่ทัน เพราะดองเม้นท์แน๋วไว้เยอะนิ 55555+โดย: ตะแน๋วกิ๋วกิ้ว วันที่: 19 กันยายน 2554 เวลา:9:50:17 น.  

 
มาเส มาเส สหสฺเสน โย ยเชถ สตํ สมํ
เอกญฺจ ภาวิตตฺตานํ มุหุตฺตมปิ ปูชเย
สา เยว ปูชนา เสยฺโย ยญฺเจ วสฺสสตํ หุตํ

ผู้ใดใช้ทรัพย์จำนวนพันประกอบพิธีบูชาทุกเดือนสม่ำเสมอ
ตลอดเวลาร้อยปี การบูชานั้นจะมีค่ามากมายอะไร
การยกย่องบูชาบุคคลที่อบรมตนแล้วคนหนึ่ง
แม้เพียงครู่เดียวก็ประเสริฐกว่า

ปฏิบัติทุกภารกิจอย่างมีความสุข ด้วยความมีสติ ตลอดไป...นะคะ
โดย: พรหมญาณี วันที่: 19 กันยายน 2554 เวลา:10:38:39 น.  

 
สวัสดีตอนบ่าย มีฟักทองแกงบวดมาฝากค่ะสงสัยพี่อ๋าไปซุ่มแต่งรูปดอกไม้แน่ๆเลยโดย: pantawan วันที่: 19 กันยายน 2554 เวลา:14:12:27 น.  

 
สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนที่น่ารัก หายไปหลายวันเลยเป็นอย่างไรกันบ้าง ขอบคุณทุกคนที่มาแวะพูดคุยกันให้คลายความคิดถึงนะครับ ^^

น้ำในแม่น้ำก็ยังขึ้นทีละนิดๆ แบบเกรงใจคนตกในกลัว 555++

เมื่อวันเสาร์ได้ไปดูคอนเสิร์ทคาราวาน 30 ปีที่ นิคมอุตสาหกรรม 304 อ.ศรีมหาโพธิ์มาสนุกและได้แง่คิดดีๆ เก็บรูปมาฝากเพื่อนๆด้วย เดี๋ยวต้องรอแต่งรูปสักพัก อยากทำอย่างน้อยรินบ้าง เอิ๊กๆๆแต่ไม่รู้จะรอดหรือเปล่า

มีภาพงามๆมาฝากเช่นเคยครับโดย: วนารักษ์ วันที่: 19 กันยายน 2554 เวลา:15:20:45 น.  

 
แอร้ยยยยยส์ พี่อ๋าขราาาาาา จะอัพบล้อกใหม่เหรอคะ ดีค่ะ บล็อกนี้เหม็นเปรี้ยวแล้วค่ะ ดองนานเกิ๊นนนนน

จะบอกว่าแน๋วลงโปรแกรมแต่งรูปอันใหม่แล้วนะคะ อย่าลืมทำการบ้านมาส่งด้วยนะคะ

อ่อ...แล้วจากเม้นท์นั้น..

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

555++ ขอบคุณมากๆครับอ.แน๋ว เอิ๊กๆๆ ไม่บอกไม่มีทางรู้ได้เลยนะขอรับกระผม ยังสงสัยว่ามันเป็นอะไรเหมือนกระๆแต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรดี

เขาว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น สิบตาเห็นก็ไม่เท่ามือคลำ สิบมือคลำก็ไม่เท่าลองทำดู แต่ถ้าทำแล้วไม่ถูกท่าก็ต้องหาอ.ช่วยครับ อิอิ ขอบคุณน้องแน๋ว ใจดี๊ ใจดี นะครับ ^^

โดย : วนารักษ์

-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*

มามุกนี้นี่แน๋วแอบคิดลึกนะนี่ ว่าพี่อ๋าทำท่าอะไร ถึงบอกว่าไม่ถูกท่า แสดงว่าลูบๆคลำๆอยู่นานเลยจิ อิอิ
พอละ เดี๋ยวเล่นมุกมากตบะพี่อ๋าแตกพอดี55555+ มามะๆๆๆมาทานกุ้งผัดน้ำมันหอยใส่เห็ด 4 อย่างดีกว่า ช่วงนี้บริโภคแต่กุ้งค่าาาาาาา 5555+

โดย: ตะแน๋วกิ๋วกิ้ว วันที่: 19 กันยายน 2554 เวลา:15:49:43 น.  

 
แอร้ยยยยยยส์ แน๋วก็อยากจะใช้วินโดว์ 7 เหมือนกันค่ะพี่อ๋า แต่ลงไม่ได้ เพราะว่าเครื่องแสกนของแน๋วมันรุ่นเก่าค่ะ รองรับแค่เอ็กซ์พี ถ้าแน๋วลงวินโดว์ใหม่ก็ต้องซื้อเครื่องแสกนใหม่ด้วย ต้องเสียเงินเพิ่มอีก ก็เลยตัดสินใจไม่ลงค่ะ ใช้ของเก่าไปนี่แล่ะ รอเครื่องแสกนนี่เจ๊งก่อนค่อยลงวินโดวใหม่ค่ะ ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเมือ่ไหร่จะเจ๊งเหมือนกัน 5555+


บางอย่างอยากให้เจ๊งมันก็ไม่ยอมเจ๊ง ไอ้ที่ไม่อยากให้เจ๊งนี่เจ๊งได้เจ๊งดีจริงๆเลยค่ะ


โดย: ตะแน๋วกิ๋วกิ้ว วันที่: 19 กันยายน 2554 เวลา:16:10:55 น.  

 
ผิดพลาดทางเทคนิคไปภาพนึง 555++โดย: วนารักษ์ วันที่: 19 กันยายน 2554 เวลา:16:22:24 น.  

 
ฟ้าใสใจตะวัน ... คุณอ๋าตั้งชื่อให้ใหม่เหรอคะ
เอาแค่คำพ้องหรือมีความหมายอื่นด้วยคะ ...

กินเม็ดมะม่วงหิมพานต์แล้วคัดจมูก ... เกาหัวแกรก ๆ มันเกี่ยวกันยังไงหว่า
เรื่องที่เอามาทำบล็อกโดยมากจะสนองตัณหาตัวเองทั้งนั้นค่ะ
คือเป็นเรื่องที่ตัวเองชอบและสนใจ อยากรู้ อยากเห็น อยากมี อยากได้
อยาก ๆ ๆ ... เพราะฉะนั้นถ้าไม่เข้า concept นี้ก็ bye ไปก่อน อิอิ

เรื่องโค้ดไม่ยากหรอกค่ะ แค่ copy มาให้ครบ แล้วใส่ให้ถูกที่เท่านั้นเอง
ก็เหมือน copy แล้ว paste ที่คุณอ๋ารู้จักนั่นแหละค่ะ
ปัญหาคือต้องหาโค้ดมาให้ได้ซะก่อน ... คุณแน๋วเขาเป็นเจ้าแม่โค้ด แหะ ๆ โค้ด นะ อย่าเขียนผิด

ฟ้าใสว่าถ่ายรูปแล้วทำน้ำกระเพื่อม ฝนตก หิมะลง จะยากกว่าด้วยซ้ำ ...
ตอนนี้ระบาดไปทั้งบล็อกเลยค่ะ
เข้าบล็อกคุณแน๋วต้องพกร่มเข้าไปด้วยนะคะ ... ฝนตกทั้งบล็อกเลย กร๊ากกก

สงสัยฟ้าใสจะได้ภาพเบิ้ลมาแง๋เลย มิน่าพยายามหาความแตกต่างก็ไม่เจอ
ไม่ได้ส่งคืนนะคะ แค่เอามาใช้งานเจ๋ย ๆ อิอิโดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 19 กันยายน 2554 เวลา:19:17:39 น.  

 
สวัสดีค่ะ คุณวนารักษ์ ตามมาดูภาพดอกไม้แสนสวยค่ะ ชอบดอกไม้ทุกชนิด โดยเฉพาะดอกบัว ชอบมากที่สุดในบรรดาดอกไม้เลยค่ะ มีความสุขมากๆนะคะ


โดย: รับสุข IP: 223.206.90.160 วันที่: 19 กันยายน 2554 เวลา:20:33:45 น.  

 
ขอบคุณพี่อ๋ามากนะคะ...สำหรับดอกไม้งามๆ....

ดูภาพที่พี่ถ่ายที่ไร........มีความสุขทุกที...


มีน้ำผักมาฝากกันจ้า
โดย: กาปอมซ่า วันที่: 19 กันยายน 2554 เวลา:21:04:23 น.  

 
สวัสดียามดึกค่ะคุณอ๋า

รูปมีน้อยส์เยอะ ก็คงอย่างที่คุณแน๋วบอกน่ะค่ะ

ปราจีนน้ำลดแล้วใช่มั้ยคะ


โดย: luckyfarm6662 วันที่: 19 กันยายน 2554 เวลา:21:21:31 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่อ๋า ภูผาไม่ได้มาทักทายซ่ะหลายวัน ก๊อเนตมันไม่ค่อยเป็นใจเล้ย อืดมากๆ ตอนนี้ดีขึ้นมานี้ดนึงแล้ว เลยรีบมาทักทายเลยน่ะเนี่ย


โดย: ภูผา กะ วาริน วันที่: 19 กันยายน 2554 เวลา:22:10:06 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่อ๋า
ขอบคุณดอกไม้สวยๆที่นำมาฝากเสมอๆ ขอให้มีความสุขกับทุกๆวัน
วันนี้ง่วงนอนไปนอนก่อนนะ
โดย: pantawan วันที่: 20 กันยายน 2554 เวลา:0:18:02 น.  

 
โห ยังดองบล็อกอีกคุณอ๋า

รินอัพใหม่อีกแล้ว 5555

รูปเนี่ย เอาไปกระจาย โหลดเต็มบล้อกเลยนา

ใครๆ ก็ทำรูปน้ำกระเพื่อมกันเยอะเลยอะ

คุณแน๋วเอามากระจายกัน ทำกันหมดเลย อิอิ

ส่วน โปรแกรมใหม่ โหลดมาแล้ว หายไปไหนไม่รู้ค่ะ

เลยไม่ได้ทำเลย

รอถามกะคุณแน๋วอยู่ว่าเกิดจากเหตุอันใด อิอิโดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 20 กันยายน 2554 เวลา:0:44:31 น.  

 
แวะมาชวนคุณอ๋าไปออกกำลังกายด้วยกันค่ะ
นั่งฟังคุณอ๊อดร้องเพลงมากๆ เป็นห่วงกลัวเป็นตะคริว
เพื่อสุขภาพนะค่ะ
โดย: ข้ามขอบฟ้า วันที่: 20 กันยายน 2554 เวลา:1:14:51 น.  

 
ขอบคุณที่ไปหม่ำอาหารเช้าด้วยกันนะคะ


โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 20 กันยายน 2554 เวลา:7:44:55 น.  

 
...สวัสดียามเช้าค่ะ...ช่วงนี้ฝนตกระวังเรื่องสุขภาพหน่อยนะค่ะ..^^โดย: Lika ka วันที่: 20 กันยายน 2554 เวลา:8:05:23 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ ค่ะ น้องอ๋า
น้ำที่ตลาดเมืองปราจีนลดลงหรือยังคะ


โดย: kapeak วันที่: 20 กันยายน 2554 เวลา:8:40:06 น.  

 
เอวเมว มนุสฺเสสุ ทหโร เจปิ ปญฺญวา
โส หิ ตตฺถ มหา โหติ เนว พาโล สรีรวา

ในหมู่มนุษย์นั้น ถึงแม้เป็นเด็ก ถ้ามีปัญญา ก็นับว่าเป็นผู้ใหญ่
แต่ถ้าโง่ ถึงร่างกายจะใหญ่โต ก็หาเป็นผู้ใหญ่ไม่

เป็นผู้ใหญ่ที่อุดมด้วยปัญญาดี ตลอดไป...นะคะ
โดย: พรหมญาณี วันที่: 20 กันยายน 2554 เวลา:12:29:53 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่อ๋า วันนี้มีน้ำพริกกะปิมาฝากค่ะโดย: pantawan วันที่: 20 กันยายน 2554 เวลา:13:15:49 น.  

 
แอร้ยยยยส์ ไม่รอแล้วค่ะพี่อ๋าน่ะ แน๋วอัพบล็อกใหม่เรียบร้อยแล้วค่ะ ขืนรอมีหวังขึ้นคา่นกันพอดี เอ๊ะ!! เกี่ยวไรกะคานด้วยเนี่ย คิกๆ


โดย: ตะแน๋วกิ๋วกิ้ว วันที่: 20 กันยายน 2554 เวลา:18:31:10 น.  

 
แหม ฟ้าใสวันใหม่ ว่ายาวแล้ว คุณอ๋ายังอุตส่าห์เปลี่ยนเป็น ฟ้าใสใจตะวัน ยาวเข้าไปอีก
ก็นะ ... ชื่อนั้นสำคัญไฉน ก็แค่นามสมมุติเท่านั้นเอง ไม่ซีเรียสอยู่แล้ว
ที่ถามเพราะอยากรู้เท่านั้นเอง เป็นคนขี้สงสัย อยากรู้ อยากเห็น ไปหมด แหะ ๆ

มีดอกกุหลาบแบบมีหยดน้ำเกาะด้วย ดูหวาน ๆ สดชื่น ๆ มาฝาก ... แลกกันนะคะ ไปแฮ็บมา ... ไม่มีปัญญาถ่ายเองหรอกค่ะ อิอิ
โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 20 กันยายน 2554 เวลา:19:18:14 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

วนารักษ์
Location :
ปราจีนบุรี Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 31 คน [?]
ขอต้อนรับสู่บล็อกเล็กๆแห่งนี้มีมิตรภาพและความจริงใจให้กับเพื่อนๆทุกท่านที่แวะเข้ามาทักทายกัน ^^

บทความและรูปภาพนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทาน พร้อมทั้งขอมอบเป็นน้ำใจกับเพื่อนๆทุกคนที่แวะเข้ามา สามารถคัดลอกนำไปเผยแพร่ได้ ยกเว้นเพื่อประโยชน์ทางการค้าซึ่งต้องขออนุญาตก่อนว่าเหมาะสมหรือไม่

เพื่อนบางคนมาครั้งเดียว นานๆมาที มาไม่บ่อย มาบ่อยๆ
บางคนมาเยี่ยมทุกวันให้ชื่นใจ

บางคนเคยมาทุกวัน บางคนเคยมานานแล้ว บางคนหายไปจากบล็อก บางคนก็จะไม่แวะมาทักทายกันอีก

แต่ไม่ว่าอย่างไรก็จะขอเก็บความรู้สึกดีๆที่มีให้กันไว้ตราบนานเท่านาน เพราะเมื่อรักกันแล้วย่อมเข้าใจกันได้ไม่ยาก

จขบ.เป็นคนซื่อๆง่ายๆจริงใจ ไม่มีเจตนาแอบแฝงในการทำบล็อก แต่บทความหรือรูปภาพก็อาจทำให้ผู้อ่านขัดใจได้ เพราะความรู้เท่าไม่ถึงการของ จขบ.หรืออาจเป็นเพราะเราไม่เคยรู้จักดีพอ จึงกราบขออภัยมา ณ.ที่นี้ด้วย และขอขอบพระคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียนด้วยความจริงใจนะครับ ^^


ฝากข้อความหลังไมค์
เริ่มนับ 12 /12/12 เวลา 12.12 น. ^^
Group Blog
 
<<
กันยายน 2554
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 
7 กันยายน 2554
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add วนารักษ์'s blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.