สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง.... มีกรรมเป็นของตน.... มีกรรมเป็นผู้ให้ผล....มีกรรมเป็นแดนเกิด.... มีกรรมเป็นผู้ติดตาม.... มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย.... จักทำกรรมอันใดไว้ ....เป็นบุญหรือบาป........ จักต้องเป็นผู้ได้รับผลกรรมนั้น ๆ สืบไป
ตะพาบน้ำโครงการที่ 49 เรื่อง"ถ้าโลกนี้ไม่มีผู้ชาย"

โจทย์ตะพาบครั้งที่ 49 ให้เขียนเรื่องภายใต้หัวข้อว่า "ถ้าโลกนี้ไม่มีผู้ชาย"
ถ้าโลกนี้ไม่มีผู้ชาย
บันทึกหน้าสำคัญในหนังสือประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติบันทึกไว้ว่า


ในปีพ.ศ.2755หลังจากที่เกิดภาวะโลกร้อนอย่างรุนแรงต่อเนื่องยาวนาน

อุณหภูมิของโลกร้อนขึ้นถึง 10 องศา ทำให้เกิดผลกระทบใหญ่กับมนุษย์

คือจำนวนประชากรชายเหลืออยู่เพียง0.001 เปอร์เซ็นต์

เป็นปัญหาเร่งด่วนในที่ประชุมสหประชาชาติในวันนี้


ประธานสตรีในที่ประชุมกล่าวว่า

“ขอบคุณผู้แทนนานาชาติทั่วโลกทุกประเทศ

ที่เข้ามาร่วมประชุมเพื่อแก้ปัญหาวิกฤติครั้งนี้

เราทราบกันดีแล้วว่าสภาวะโลกร้อนที่มีมาแต่ปลายศตวรรษที่ 20นั้น

ขณะนี้ความร้อนที่เพิ่มขึ้นส่งผลต่ออุณหภูมิของถุงอันฑะให้สูงขึ้น

ซึ่งทำให้เสปิรม์ของเพศชายตายและลดจำนวนลง

และมีเพียงเสปิร์มที่มีโครโมโซมเอ็กซ์(เพศหญิง)ที่แข็งแรงกว่าเท่านั้นที่รอดอยู่ได้

โครโมโซมวาย(เพศชาย)อ่อนแอไม่สามารถเคลื่อนที่ไปหาไข่ภายในท่อนำไข่ได้

นอกจากนั้นมลภาวะและเชื้อไวรัสกลายพันธุ์ที่มีอยู่ในอากาศก็รุมกันทำร้ายเด็กผู้ชายที่เกิดใหม่

จนเสียชีวิตแทบไม่มีเหลือ สุดท้ายมีแต่เด็กหญิงส่วนใหญ่เท่านั้นที่รอดชีวิตมาจนถึงวัยเจริญพันธ์

โลกกำลังเข้าสู่สภาวะไร้ผู้ชายอย่างสมบูรณ์ภายในไม่นานนี้”

ที่ประชุมแบ่งเป็นสองฝ่ายคือฝ่ายที่เห็นด้วยกับการเพิ่มจำนวนมนุษย์ผู้ชาย

และอีกฝ่ายคัดค้านไม่เห็นด้วย“ขอให้ฝ่ายคัดค้านเสนอก่อนว่า ทำไมไม่ควรเพิ่มจำนวนผู้ชาย”


สตรีตัวแทนกลุ่มศาสนาหน้าตาเคร่งขึมลุกขึ้นกล่าวอย่างมั่นใจ

“เมื่อโลกมีจำนวนผู้ชายลดลง ศีลธรรมก็ดีขึ้น เพราะไม่มีเพศชายมาดึงดูดสาวๆให้สนใจ

ไม่อยากเรียนหนังสือ เราไม่ต้องกลัวเด็กผู้หญิงจะท้องก่อนเรียนจบ

ไม่ต้องกลัวว่าจะมีใครมาฆ่าข่มขืนลูกหลานของเรา

ไม่ต้องกลัวว่านักเรียนชายจะยกพวกตีกันด้วยอาวุธจนได้รับบาดเจ็บ

และคนดีๆจะต้องโดนลูกหลงไปด้วย

คดียาเสพติด ตลอดจนสงครามทั้งเล็กและใหญ่ล้วนมาจากผู้ชายที่เห็นแก่ตัวทั้งนั้น

ปัจจุบันปัญหาก็ลดลงจนแทบไม่เกิดขึ้นเลย โลกค่อยๆสงบลงอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน

ขอให้ผู้ชายจงสลายไปกับอดีตอันแสนชั่วร้ายตลอดไปเถิด”

เสียงปรบมือแสดงความยินดีของฝ่ายค้านดังสนั่นห้องประชุม

“โปรดอยู่ในความสงบ ขอให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยได้เสนอบ้าง”ท่านประธานกล่าว

นักวิทยาศาสตร์หนุ่มหล่อแต่งตัวภูมิฐาน ท่าทางเจ้าชู้ หนึ่งในจำนวนผู้ชายไม่

มากนักที่เหลืออยู่ ลุกยืนขึ้นพูดด้วยเสียงอันดังว่า

“ท่านประธานที่เคารพ โลกนี้สร้างมนุษย์ให้มีทั้งผู้ชายและผู้หญิง

ถ้าไม่มีความรักระหว่างชายและหญิง บทเพลงไพเราะก็ดูจะไม่มีคุณค่า

ภาพยนตร์ที่มีแต่นางเอกแต่ไร้พระเอกก็คงจะไม่มีใครอยากจะชมกันแน่ๆ

ไม่มีความรัก ไม่มีครอบครัว ไม่มีเรื่องน่าสนใจในชีวิต เราจะมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไร?


ถึงแม้ว่าเราจะมีเทคโนโลยีสร้างเสปิรม์ได้โดยไม่ต้องอาศัยผู้ชาย

แต่การดูแลครอบครัวด้วยผู้หญิงสองคนแบบที่เป็นอยู่นี้

ดูจะแห้งแล้งไร้ชีวิตชีวามากเกินไป

เด็กที่เกิดมาโดยเห็นผู้ปกครองที่เย็นชาต่อกันด้วยความรักที่จืดชืด

เด็กๆก็ย่อมไม่มีความสุขเท่าที่ควร จะเห็นว่าคู่หญิงที่สมัครใจ

เลี้ยงดูเด็กหลอดแก้วก็มีจำนวนไม่มากนัก

อีกหน่อยมนุษย์ก็คงสูญพันธุ์โดยสิ้นเชิงแน่นอน

ซึ่งเห็นได้จากขณะนี้แต่ละประเทศก็ประชากรลดลงเหลือเพียงหนึ่งในสี่เท่านั้น


ขอให้ท่านประธานโปรดพิจารณาให้มีการเพิ่มผู้ชายโดยด่วนด้วยนะครับ“กระผมขอเสนอบ้าง” นักบวชวัยชราอายุกว่าแปดสิบยกมือขอพูด

พร้อมกับค่อยๆพยุงกายลุกยืนขึ้นอบ่างช้าๆ ท่านประธานพยักหน้าตอบรับ


“กระผมเห็นว่าไม่ว่าหญิงหรือชายก็มีความเป็นมนุษย์เหมือนกัน

มีจิตใจ มีความรู้สึกรักสุขเกลียดทุกข์ มีสำนึกดีชั่วเหมือนกันทุกคน

ผิดแต่ว่าบางคนเผลอไปทำความผิดไปก่อกรรมทำสิ่งชั่วด้วยอำนาจ

ของกิเลสตัณหาในบางช่วงบางวัยของชีวิตเท่านั้น


หญิงหรือชายก็มีโอกาสทำดีทำชั่วหรือมีโอกาสแม้ในการบรรลุธรรมก็ไม่ต่างกัน

คนจะดีหรือเลวก็ขึ้นกับการอบรมเลี้ยงดูเอาใจใส่ของพ่อแม่

รวมถึงสภาพแวดล้อมค่านิยมวัฒนธรรมที่หล่อหลอมคนๆนั้นขึ้นมา

ชายหญิงก็มีโอกาสทำเลวได้ไม่น้อยกว่ากัน จะดูรุนแรงหรือไม่

ก็ขึ้นกับว่าเพศใดเปิดโอกาศให้ทำความผิดได้มากกว่ากันในรูปแบบใดเท่านั้นเอง
กระผมไม่กังวลใจเลยว่า"ถ้าโลกนี้ไม่มีผู้ชาย"จะเป็นอย่างไร

เพราะความรักย่อมเกิดขึ้นได้เสมอไม่ว่าจะในเพศเดียวกันหรือต่างเพศกัน

ในเชื้อชาติศาสนาเดียวกันหรือต่างกัน ไม่มีกำแพงใดที่ขวางกั้นได้

ความสงสาร ความเห็นอกเห็นใจความเป็นเพื่อนมีน้ำใจต่อกันและกัน

อันนำมาซึ่งความรักและความผูกพันธ์

สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้มนุษย์สามารถดำรงเผ่าพันธุ์อยู่ได้ตลอดไป

ถ้าเราสร้างผู้ชายมาแล้วเขาต้องตายหรือว่าอยู่เฉพาะ

ในห้องแคบๆที่ปรับอุณหภูมิให้เย็นสบายแบบในสวนสัตว์จนโตเป็นผู้ใหญ่

กระผมก็ไม่เห็นด้วยเพราะขาดเสรีภาพ และคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์โดยสิ้นเชิง


ถ้าธรรมชาติกำหนดให้มีเพียงเพศเดียวที่จะมีชีวิตอยู่รอดในสภาพแวดล้อมแบบนี้และจำกัดจำนวน

ประชากรให้เหมาะสมกับทรัพยากรที่ลดลง ก็ขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติจะดีกว่า

แล้ววันหนึ่งที่สภาวะแวดล้อมเหมาะสมกว่านี้เราค่อยสร้างมนุษย์ผู้ชายจากเทคโนโลยีที่เรามีอยู่

ก็คงจะไม่สายเกินไป
เมื่อเกิดมาเป็นคนไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงก็ตาม ทุกคนล้วนมีคุณค่า

เป้าหมายของการเป็นคนอยู่ที่เรามีความสุขในชีวิตได้หรือไม่

สามารถมีชีวิตแบบง่ายๆ ไม่หลงใหลตกเป็นทาสของวัตถุได้หรือไม่

และได้กระทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมที่เราอยู่ได้มากน้อยแค่ไหน


ไม่ว่าเราจะมีเหตุผลใดที่เกิดมาเป็นคน แต่มีสิ่งหนึ่งที่เราควรรู้ไว้ก็คือ

เราไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะมีความทุกข์เลย

เราควรเรียนรู้วิธีที่จะอยู่แบบมีความสุขได้ตามหลักศาสนาของตน

อยู่แบบง่ายๆโดยทำร้ายโลกให้น้อยที่สุด

และอยู่อย่างเป็นประโยชน์ไม่เบียดเบียนสังคมได้หรือไม่


เมื่อเข้าถึงการมีชีวิตที่มีคุณค่า มีความสุขที่แท้จริง ไม่หลงไหลไปแสวงหา

ความสุขจากวัตถุซึ่งก็ต้องไปเบียดเบียนทำร้ายโลกอย่างไม่รู้จบสิ้นปัญหาทั้ง

หมดก็จะจบลง มนุษย์สามารถอยู่ได้กลมกลืนและเป็นมิตรกับธรรมชาติ

เหมือนบรรพบุรุษของเราก่อนที่จะมีความเจริญแบบปัจจุบันนี้


กระผมอยากฝากข้อความไว้ให้คิดเพียงแค่นี้

ว่าสิ่งที่เราสนใจว่าเป็นปัญหาตอนนี้เราเข้าใจผิดหรือเข้าใจถูก

ถ้าเข้าใจถูกปัญหาทั้งหมดก็แก้ไขได้

ถ้าเข้าใจผิดปฏิบัติผิดปัญหาก็ยังเป็นปัญหาอยู่อย่างนี้ตลอดไป”

จบคำพูดของนักบวชชรา ทุกคนได้แต่อึ้ง

“มีใครจะเสนออะไรอีกหรือไม่”

ไม่มีคำพูดจากผู้เสนอใดๆอีกและไม่มีข้อสรุปในการประชุมครั้งนี้

ต่างฝ่ายต่างแยกย้ายกลับประเทศของตน

โดยมีคำถามคาใจตามคำพูดของนักบวชชราที่ฝากไว้ให้คิดก้องอยู่ในหัว

หลังจากการประชุมครั้งนั้นก็ไม่มีการจัดประชุมขึ้นมาอีกเลย

ในระยะเวลาไม่นานผู้ชายที่เหลืออยู่อย่างน้อยนิด

ค่อยๆทยอยกันตายตามอายุขัยไปจนหมด

โลกนี้จึงไม่มีผู้ชายอาศัยในโลกนี้อีกเลย


จบบันทึกประวัติศาสตร์หน้าสำคัญของการสูญพันธุ์ของมนุษย์เพศชายวนารักษ์ เรื่องและภาพประกอบ

ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาอ่านงานตะพาบครั้งนี้

ขอบคุณสมาชิกประจำบล็อกนี้ทุกคนที่ช่วยต่ออายุของบล็อกนี้ให้ยืนยาวต่อไป

ขอบคุณที่่มีงานตะพาบให้เราได้สนทนาและได้รู้จักกัน

ขอบคุณคุณลักษณ์สำหรับเทคนิคการถ่ายภาพสวยๆแบบนี้

ขอบคุณน้องแน๋วที่ช่วยทำบล็อกให้สวยงาม

และขอบคุณที่โลกนี้ยังมีผู้ชายและมีผู้หญิงอยู่อย่างครบถ้วน อิอิ ^^Create Date : 03 กุมภาพันธ์ 2555
Last Update : 6 กุมภาพันธ์ 2555 11:36:32 น. 117 comments
Counter : 2901 Pageviews.

 
มาเจิมให้ก่อนเลย อ่านแล้วเครียดนิโหน่ย รับรองของผมพรุ่งนี้เห็นแล้วอาจขี้แตกขี้แตน 5555


โดย: ปลายแป้นพิมพ์ วันที่: 4 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:22:51:32 น.  

 
แวะมาส่งเข้านอนค่ะพี่อ๋า
น่าอ่านจังค่ะ อยากอ่าน แต่ง่วงมากแล้ว
พรุ่งนี้มาใหม่นะคะ
สวยมากค่ะ อ้อ... ขอบคุณมากนะคะ

วันนี้มีธุระข้างนอกบ้านเลยได้เข้ามาเยือนเอาป่านนี้ฝันดีนะคะ


โดย: PhueJa วันที่: 4 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:23:17:22 น.  

 
อืม หลักการลดจำนวนผู้ชายของตะพาบบ้านนี้มีหลักการมีเหตุผลน่าเชื่อถือ a

ตอนนี้เพศหญิงเริ่มมีจำนวนมากกว่าเพศชาย และจะมากขึ้นเรื่อยๆครับ โจทย์สมมุตินี้อาจเป็นจริงก็ได้นะ แต่สุดท้ายมนุษย์ก็ต้องหาทางให้ทั้งสองเพศรอดอยู่บนโลกต่อไป ฝืนการคัดสรรของธรรมชาติ


โดย: ชีริว วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:0:31:02 น.  

 

น่าสนใจมากน้า อ่านจนจบเลย
เอไม่มีผู้ชายเลย คงไม่ดีน้า เพราะไม่มีคน
ที่จะทำงานหนักๆในบ้าน อิ อิ
ขอบคุณสำหรับห้วใจค่ะ


newyorknurse
โดย: newyorknurse วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:0:43:00 น.  

 
มาเก็บลิ้งก์คับ


โดย: เป็ดสวรรค์ วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:0:50:26 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่อ๋า

เป็นครั้งแรกที่ไ่ด้อ่านงานเรื่องสั้นของพี่นะครับ


ปกติจะชินตากับบทความธรรมะครับ อิอิอิโจทย์นี้ของพี่อ๋า
ทำเอาหนุ่มๆงง ไม่รู้จะเขียนยังวไงดีนะครับ 555
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:6:45:48 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณอ๋า

อ่านจบไปตั้งแต่เมื่อคืน แต่ง่วงนอนซะก่อน
เป็นเหตุผลของธรรมชาติเลยนะคะ
ที่คัดสรรและเกิดการเปลี่ยนแปลง

เป็นโจทย์ที่ทำให้เกิดงานเขียนหลากหลาย
สนุกสนานกันไป และได้สาระเป็นของแถมค่ะ

แอมอรโดย: peeamp วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:8:32:54 น.  

 
ถ้าโลกนี้ไม่มีผู้ชาย ... แหม ใครน้าาา ช่างคิด ...
จริงอยู่ตามสถิติ (ใครไม่รู้) เขาว่า ผู้ชายน้อยกว่าผู้หญิง
ด้วยสาเหตุต่าง ๆ นานา แต่คงไม่ถึงกับสูญพันธุ์ไปเลย
แต่ถ้ามีวันนั้น ก็คงไม่แปลกหรอก
เพราะทุกวันนี้ก็มีเพศที่สาม หรือพวกที่สับสนทางเพศ
พร้อมที่จะเป็นเพศอะไรก็ได้ที่ต้องการอยู่แล้ว อิอิ

มาแปะหัวใจพร้อมลงยันต์ไว้ด้วย โอม ... จงมา ๆ


โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:8:51:19 น.  

 
สอดแทรกธรรมะได้น่าคิดดีค่ะ :))


โดย: sierra whiskey charlie วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:9:37:04 น.  

 
สรุปตะพาบได้เข้าท่าเชียวค่ะ
อ่านเรื่อยน่าติดตามจนจบ

มาส่งงานเช่นกันค่ะ


โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:10:25:32 น.  

 
บ้านนี้ปล่อยไปตามธรรมชาติเลย ในความเป็นจริงไม่ว่ายังไงผมว่ามันต้องมีการคิดค้นหาหนทางให้มนุษย์ทั้งสองเพศดำรงอยู่ได้น่า ถึงแม้จะมีคนพูดในเชิงว่าอย่าฝืนธรรมชาติก็ตาม แต่มนุษย์ก็ชอบที่จะฝืนธรรมชาติอยู่แล้ว


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:12:05:21 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณอ๋า เจ้าของโจทย์ กิ่งเข้ามาอ่านแล้วค่ะ ถ้าโลกนี้ไม่มีผู้ชายก็เถียงกันไปไม่หยุดเนาะว่าจะดีหรือไม่ดี แต่ที่แน่ๆ ผู้หญิงและผู้ชายเกิดมาคู่กันอยู่แล้วเพราะพระเจ้าท่านสร้างให้ไว้แบบนี้คงไม่มีใครมาเปลี่ยนแปลงอะไรได้หรอกค่ะ อิอิ

และงานตะพาบงานนี้กิ่งขอบายค่ะ เพราะไม่สามารถจริงๆ

มีความสุขวันหยุดนะคะ
More Good Morning Comments


โดย: กิ่งฟ้า วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:12:07:22 น.  

 
ดีคร่า ..
ดีค่ะ ..ถ้าเราสามารถปรับตัวให้อยู่กับมันได้ อยู่กับ ความเป็นจริง ถ้าถึงเวลานั้น นะ....เขียนดีจัง ..
ตัวเองคิดอยู่ตั้งนาน ..โดย: tifun วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:12:22:44 น.  

 
ิส่งใดดำรงอยู่ สิ่งนั้นย่อมมีเหตุผลในการดำรงอยู่ของมัน เนาะพี่เนาะ


โดย: เป็ดสวรรค์ วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:18:48:40 น.  

 
ถ้าหากการประชุมสหประชาชาติในปีที่มีผู้ชายเหลือน้อยมากๆ ก็ต้องแพ้เสียงข้างมากแง๋แก๋อยู่แล้วค่ะ

มาอ่านตะพาบค่ะ


โดย: ซองขาวเบอร์ 9 วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:19:12:17 น.  

 
ห๊าาาาาา อีกตั้ง 200 ปี โลกนี้ก็ไม่ีมีผู้ชาย

ตอนนี้ยังอุ่นใจเพราะ 200 ปีไปไม่มีชีวิตอยู่แล้ว 555

คาดว่าใน 200 ปีข้างหน้าจะมีการโคลนนิ่งชายเีทียมขึ้นมาเองมั้งคะคุณอ๋๋า

มีผู้ชายก็คิดหนักอีก ทำ ญ ท้องก่อน คดีเสพยา บลาๆ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือคนที่ มีกิเลสช่วงแรก ๆ ค่ะ
มนุษย์โลกจึงไม่มี ชายอีกเลย สเปิร์ม ฝ่อล้ง ฝ่อลง
ได้เวลาตามอ่านตะพาบเพื่อน ๆ อย่างครบในวันเดียวเลยคะ อิอิ


วันนี้ลงทุนไม่ออกไปเที่ยวไหนเลย นั่งๆ นอนๆ อยู่แต่บ้าน
เลยมีเวลาเต็มที่อ่านตะพาบทุกคนหน่อย อิอิโดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:19:15:24 น.  

 
ว้าววว เซอร์ไพรส์มากเลยค่า ที่คุณอ๋าโผล่มาได้ อิอิ
แสดงว่ายันต์ที่ลงไว้ได้ผล 555+++
คราวนี้เป็นคนออกโจทย์เอง เลยต้องมาตรวจงานนอกเวลาเหรอคะ

ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะ จินตนาการล้ำเลิศ
วกเข้าหาธรรมะได้ทุกที
ฟ้าใสชอบนะคะ ... จำไม่ได้ว่าใครพูด ... ศีลธรรมไม่กลับมา โลกาจะวินาศ ^^

ขอบคุณนะคะ กำลังเซ็ง ๆ
มาทำให้หายเซ็งไปเยอะเลย


โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:19:29:36 น.  

 
ทราบแล้วค่ะ คำพูดของท่านพุทธทาส เอง
สาธุค่ะ


โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:19:49:39 น.  

 
ถ้าโลกนี้ไม่มีผู้ชาย

ก้ต้องทำโคลนนิ่งค่ะ

โดย: พรไม้หอม วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:19:51:38 น.  

 

ฝันดีนะคะ พี่อ๋า


โดย: Nissan_n วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:20:21:46 น.  

 
สวัสดีจ้าพี่อ๋า . . .


ก่อนหน้านี้ . . ปอมเคยอ่านบทความที่เขียนว่า " ถ้าโลกนี้ไม่มีผู้หญิง "

อัญมณีใดๆก็ดูไร้ค่า . . . เพราะไม่มีใครมาเห็นความสวยงาม . . . ผุ้ชายคงปล่อยตัวเอง. . เพราะไม่รู้จะไปทำตัวให้ดูดีเพื่อใคร . . .

ปอมว่า . . . ถ้าโลกนี้ไม่มีผู้ชาย . . . ปอมต้องปีนไปหยิบอะไรสูงๆเอง . . . ต้องเปิดขวดแยม . . . ขวดน้ำพริกเผาเอง . . .

แงๆๆๆ เปิดไม่ออก . . อดกิน

จริงจ้า . . . ไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิง . . มีทั้งคนดีและคนไม่ดี . . . ปัญหาหลายๆเรื่อง . . เกิดทั้งจากผู้ชายและผู้หญิงมีส่วนร่วมกัน . . .

การหล่อหลอมให้คนเป็นคนดี ... มีคุณภาพน่าจะดีกว่า จำกัดว่าโลกใบนี้ควรมีเพศใด...

อิ...อิ..คุยเพลินเลย ...

มียำมะม่วงมาฝากนะคะมีความสุขสดใสนะคะ . . .


โดย: กาปอมซ่า วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:20:57:27 น.  

 
แอบงอน แต่คิดไปคิดมาไม่งอนละดีกวั่ว เดี๋ยวไม่สวย

จากโจทย์นี้ ทำให้แอบคิดได้ว่า.....รึพี่อ๋าคงอยากเกิดเป็นปู้หญิงมั่งเน๊อะ อิอิ เอ๊า ไม่งั้นคงไม่คิดหัวข้ออะไรแบบนี้ขึ้นมาได้หรอก จริงอ่ะป่ะ กิ๊วๆๆๆๆ
โดย: ตะแน๋วกิ๋วกิ้ว วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:21:12:47 น.  

 
สวัสดียามค่ำคืนค่ะพี่อ๋า
ก็ยังไม่ได้อ่านอยู่ดี .. ถ้าโลกนี้ไม่มีผู้ชาย แบบฉบับของพี่อ๋า ...

ตะกี้ตามเก็บตะพาบบ้านพี่ตฤณมายังหน้าแดงไม่หายเลยเนี่ย ...
ส่วนของพี่อ๋าสัญญาว่าพรุ่งนี้เจอกันอีกแน่ ชัวร์ ฟันธง คอนเฟิร์ม (เอาสักอย่างสิจร๊ะเจ๊...)


คืนนี้ฝันดีเช่นกันค่ะ


โดย: PhueJa วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:21:31:14 น.  

 
สวัสดียามค่ำครับคุณอ๋า โจทย์คุณอ๋านะ ถูกในผมที่ซู้ดส์ แถมได้หยอกล้อกันเล่นนิดๆด้วย ถูกใจไม่โกรธยอดเยี่ยม คนหน้าเหมือนติ๊ก เจษฎาภรณ์ ผลดี ก็ใจดีงี้แหละ 555


โดย: ปลายแป้นพิมพ์ วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:22:29:49 น.  

 
วิ่งเก็บลิ้งค์ตะพาบค่ะพี่อ๋า
อออิ
ขอแชร์ก่อนนะคะ เด๋วมาเก็บตกรายละเอียดค่ะ


โดย: ณ ปลายฉัตร วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:22:33:19 น.  

 
เป็นแนวเรื่องสั้นแล้วอ่านเพลินเลยค่ะ แม้ว่า
อาจจะมี คิดตามเครียดตามไปบ้างก็ตามแต่ว่า
มันก็ทำให้ได้อ่านงานหลากหลายนะค่ะ

เรื่องเดียวกัน เขียนไปคนละอย่าง ก็ได้มุมมอง
แปลกๆ ไป อ่านแล้วเปิดโลกได้จริงๆ ค่ะ

โจทย์งวดนี้ .. เล่นเอาแบบด้วนๆ เลยค่ะ เรียกว่า
ด้นสดกันเลยทีเดียว ขอบคุณสำหรับโจทย์นะค่ะ
เกือบไม่รอดแล้ว


โดย: JewNid วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:23:48:25 น.  

 
Good Morningค่ะ

มาแปะหัวใจให้ค่ะ


โดย: พรไม้หอม วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:5:21:16 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับพี่อ๋า
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:5:47:31 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ค่ะพี่อ๋า..

ฟ้ามานั่งอ่านและชมภาพสวยๆด้วยความเพลิดเพลิน..ฟ้าคิดว่าทั้งเพศหญิงและชายย่อมมีคุณค่าในความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันนะคะ

แต่สิ่งที่แต่ละเพศควรจะกระทำนั้น คือการทำหน้าที่...เคารพและการปฏิบัติตนเองให้ถูกต้องต่อเพศตรงข้าม จะเป็นสิ่งที่สมควรจะกระทำอย่างยิ่งนะคะ

วันนี้ฟ้ามาแปะหัวใจให้พี่อ๋าด้วยนะคะโดย: พิรุณร่ำ วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:6:14:59 น.  

 
อิจฉา จขบ. นี้จัง มีแต่สาว ๆ มาแปะหัวใจให้
จนหัวใจพองโตซะขนาด
เป็นห่วงกลัวเป็นโรคหัวใจโต๊โต 555+++

ว่าแล้วก็แปะเพิ่มให้อีก 1 ดวง พร้อมลงยันต์ไว้เหมียนเดิม
โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:8:21:04 น.  

 
สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักทุกคน ^^

ขอบคุณที่แวะเข้ามาเยี่ยมเยียนและอ่านงานตะพาบครั้งนี้กันนะครับ

จะพยายามไปอ่านให้ครบทุกๆบ้านแต่ไม่รู้จะครบไหม แหะๆ

โดย: วนารักษ์ วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:11:40:39 น.  

 

 
ขอบคุณที่ชอบนะครับพี่
สงสัยผมต้องเปลี่ยนจากแนวธรรมะหนักๆ
มาเขียนบล้อกสบายๆแบบนี้บ้างนะครับพี่ 5555
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:13:18:05 น.  

 
สวัสดีค่าพี่อ๋า พยายามเรยเหรอค่ะ ^^

แพมก้อมาอ่านระค๊าช้านิดหน่อยแบบว่าเยอะยัง
ตามอ่านไม่หมดมะวานไปอ่านบ้านพี่ตฤณ
แล้วกลับบ้านไม่ถูกเรยมาช้านิดนุง _ _"

แพมจะบอกว่าชอบโจทย์นี้ของพี่อ๋านะค่ะ
ชอบโจทย์ที่เป็นจินตนาการคิดไปไกลๆ
โจทย์ต่อไปอารายยยยยน๊ายังม่ายรุเรย

>>โลกนี้ไม่มีผู้ชายมาจากแนวความคิดในเรื่อง
ภาวะโลกร้อนนี่เอง การเพิ่มจำนวนสมาชิกผู้ชาย
ดีๆมีไว้ประดับโลก ชอบบทสรุปของพี่นะค่ะ
เห็นด้วยเรยย"ความรักย่อมเกิดขึ้นได้เสมอไม่ว่าจะในเพศเดียวกันหรือต่างเพศกัน
ในเชื้อชาติศาสนาเดียวกันหรือต่างกัน ไม่มีกำแพงใดที่ขวางกั้นได้
ความสงสาร ความเห็นอกเห็นใจความเป็นเพื่อนมีน้ำใจต่อกันและกัน
อันนำมาซึ่งความรักและความผูกพันธ์
สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้มนุษย์สามารถดำรงเผ่าพันธุ์อยู่ได้ตลอดไป"ยกมาหมดเลย..


เรียนเชิญท่านพี่อ๋าไปตรวจโจทย์ผู้ชายฯ
ที่บ้านแพมด้วยน๊าคับ..เฮะพรุ่งนี้อาจจะเปลี่ยนหน้าระนะค่ะ..เย้ยยย...


โดย: mastana วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:13:29:11 น.  

 
อุฏฐาตา กมฺมเธยฺเยสุ อปฺปมตฺโต วิธานวา
สมํ กปฺเปติ ชีวิตํ สมุภตํ อนุรกฺขติ

ขยันทำงาน ไม่ประมาท ฉลาดในวิธีจัดการ เลี้ยงชีพแต่พอดี
ย่อมรักษาทรัพย์สมบัติให้คงอยู่และเพิ่มทวีได้

ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท ตลอดไป...นะคะเล่นเอาผู้ชายสูญพันธุ์เลยเหรอ..คะ...อิ อิโดย: พรหมญาณี วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:13:37:17 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่อ๋า
แวะมาส่งหัวใจในเดือนแห่งความรักค่ะ
แปะหัวใจให้ 1 ดวงนะคะ
โดย: pantawan วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:14:31:25 น.  

 

สมกับเป็นเจ้าของโจทย์ค่ะ ยาวไปนิด เนื้อหาเยอะ แต่ก็ดีค่ะ


เป็นกำลังใจค่ะ จะได้เขียนต่อเรื่อยๆ ทุกโจทย์

โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:15:03:50 น.  

 
นั่นน่ะสิครับพี่อ๋า
ผมก็คงสลับๆ ตลกบ้าง ธรรมะบ้างครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:15:41:58 น.  

 
งานตะพาบวันนี้ได้ทั้งแนวคิด...สาระ ...และบันเทิง
ชอบค่ะโดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:17:06:42 น.  

 
ง่วงงงงง แต่ยังนอนมิได้ ยังไม่ถึงเวลา เดี๋ยวคนแถวนี้จะเอามาเป็นข้ออ้างไม่คุยด้วย แบรรรรรรร่ส์


โดย: ตะแน๋วกิ๋วกิ้ว วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:19:30:15 น.  

 
อย่า ... อย่ามาเยาะเย้ยขนาดของหัวจายย
ครายจะไปใหญ่เบ้อเริ่มเทิ่มเท่าของเฮียได้ ชิ
มีแต่สาว ๆ มารุมกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์ซะขนาดนี้
ไปดีกว่า เด๋วโดนรุม


โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:20:24:23 น.  

 
การรู้ตัวไม่หลงมานะอัตตาตัวเองนี่สำคัญมากๆเลยนะครับ
ใช่แล้วล่ะค่ะ พี่อ๋า
...
ฝันดีนะคะ คืนนี้

ดอกไม้สวยจังค่ะ


โดย: Nissan_n วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:21:14:33 น.  

 
สวัสดีจ้าพี่อ๋า

ปอมว่างานเขียนชิ้นนี้ของ พี่อ๋า . . อ่านแล้วเหมือนกำลังอ่านนิยายวิทยาศาสตร์ค่ะ . . . สนุกดี . . . รวมเล่มเมื่อไหร่ . . จะรีบไปจองก่อนใครเพื่อนเลย ฮ่าๆๆๆๆๆ

ขอบคุณสำหรับดอกไม้งามๆนะคะ

มีขนมมาฝากเสริมความอวบจ้าราตรีสวัสดิ์ค่ะ


โดย: กาปอมซ่า วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:22:37:31 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณอ๋า วันนี้กิ่งหัวฟูทั้งวันเลยค่ะ พักนี้ใกล้สอบแล้วต้องรีบทำข้อสอบและเก็บคะแนน
ปั่นซะเพราะต้องส่งวันศุกร์นี้แล้วค่ะ แหะ แหะ
ก็ไม่มีเวลาเข้ามาทักทายเำพื่อนๆเลยค่ะ มานั่งตอบเม้นท์ที่บ้านกว่าจะมาบ้านคุณอ๋าได้ก็ดึกอีกตามเคย แหะ แหะ

คุณอ๋าสบายดีนะคะวันนี้โหวตเต็มไปซะแล้วค่ะ ไว้กิ่งจะมาโหวตให้นะคะ

หลับฝันดีค่ะ
More Monday Comments
โดย: กิ่งฟ้า วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:22:46:40 น.  

 
ถ้าเป็น 90:10 คงน่ากลัวแล้วครับ แถม 10 ที่ว่าจะเป็นของแท้กี่คนก็ไม่รู้


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:22:47:51 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่อ๋า
แวะมาทักทายสบายดีนะคะ


โดย: pantawan วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:23:20:48 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับพี่อ๋า


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 7 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:6:22:07 น.  

 

 
วันนี้รินงานยุ่งแน่ๆ เลยเอาหัวใจมาแปะให้คุณอ๋าก่อนค่า

เด๋วค่อยเริ่มงาน ตามอ่านตะพาบหมดทุกบ้านหรือยังค่ะเนี่ย

ตาแฉะเลย อิอิโดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 7 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:9:13:42 น.  

 
มาแปะหัวจายให้อีก 1 ดวง
หัวใจโตคับอก เริ่มอึดอัดบ้างหรือยังคะ อิอิ

โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 7 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:9:18:27 น.  

 
ปญฺญาชีวึ ชีวิตมาหุ เสฏฐํ
ปราชญ์ว่า ชีวิตที่อยู่ด้วยปัญญา ประเสริฐสุด

พัฒนาปัญญาในทางที่ถูกที่ควร ตลอดไป...นะคะ

โดย: พรหมญาณี วันที่: 7 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:12:14:27 น.  

 
สวัสดีตอนบ่ายๆ ครับพี่ .....

แวะมาอ่านงานตะพาบครับ เห็นเพื่อนบล็อกเราเขียนกันหลายคนทีเดียว แต่ละคนก็มีแนวการเขียนต่างกันออกไป อ่านเพลินๆ ดีครับ .....

สำหรับตะพาบในบล็อกนี้ เริ่มต้นมาเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์ แต่ตอนท้ายๆ ก็ยังสอดแทรกแง่คิดดีๆ ไว้ให้ด้วยตามสไตล์วนารักษ์เป๊ะเลยล่ะครับ .....โดย: NET-MANIA วันที่: 7 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:13:37:05 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่อ๋า
ชอบหัวข้อนี้จังโดนสุดๆ
โหวตให้เลย

ทำงานอย่างมีความสุขนะคะ

คลิกที่รูป เพื่อเอาโค้ดรูปนี้ไปแปะโดย: pantawan วันที่: 7 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:13:37:05 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณวนารักษ์

ขอบคุณที่แวะไปเยือนบ้าน

สาเหตุที่ประชากรชายลดลงเพราะโลกร้อนนี่เอง 555 แต่พักนี้ฝนตกเกือบทุกวัน อย่างนี้ผู้ชายก็ยังคงเยอะอยู่เหมือนเดิมซิเนอะ คริ คริ

ถึงอย่างนั้นก็คงต้องช่วยกันรักษ์สิ่งแวดล้อมเข้าไว้ เพื่อประชากรมนุษย์ ^^


โดย: oa (rosebay ) วันที่: 7 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:16:06:05 น.  

 
แวะมาทักทายเจ้าของตะพาบค่ะ
ทำเอามึนตึ๊บไปหลายวัน อิอิ
แต่ในที่สุด ก็คลอดออกมาได้
แต่ก็ยังเป็นน้องสุดท้อง คลานต้วมเตี้ยม
ไม่ทันเค้าเหมือนเดิม 55


โดย: JinnyTent วันที่: 7 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:16:16:37 น.  

 
พี่อ๋า สวัสดีตอนเย็นค่ะ

เหนื่อยจังค่ะพี่อ๋า ไม่ค่อยว่างเลยค่ะ

ขอตัวกลับบ้านพักผ่อนก่อนนะคะ


โดย: maitip@kettip วันที่: 7 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:18:44:16 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณอ๋า ขอบคุณมากนะคะที่มาแปะหัวใจให้กิ่ง บ่ายนี้กิ่งมัวแต่ปั่นข้อสอบไม่ได้เข้าบล็อกเลยค่ะ กลับมาตอบเม้นท์ที่บ้านค่ะ
วันนี้หัวใจกิ่งหมดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปเบิกมาแปะให้นะคะ วันนี้ขอโหวตให้ก่อนนะคะ

วนารักษ์ Literature Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 3 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

มีความสุขยามพักผ่อนนะคะ
More Tuesday Comments


โดย: กิ่งฟ้า วันที่: 7 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:18:47:07 น.  

 
ปอมมาแปะหัวใจให้พี่

แล้วปอมก็มีหัวใจอีกดวงให้พี่นะคะ ...............กินได้ด้วยจ้าเรื่องที่พี่เขียนเกี่ยวกับนิยายในอนาคต น่าจะจัดแยกหมวดหมู่นะคะ
เวลาคนมาอ่านจะได้ได้ความต่อเนื่อง ......ปอมชอบนะคะ...ปอมว่าพี่เขียนสนุก ...แล้วได้แง่คิดดีจัง


โดย: กาปอมซ่า วันที่: 7 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:19:01:05 น.  

 
แวะมาส่งหัวใจ เอ๊ย! แปะหัวใจให้จขบ.นี้ค่ะ อิอิ

นาฬิกาปลุกไม่อยากมีหรอก ไม่อยากรับรู้เวลา และไม่อยากตื่น แบรรรรรรรรร่ส์โดย: ตะแน๋วกิ๋วกิ้ว วันที่: 7 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:19:16:41 น.  

 
มาอ่านคะ
เนื้อหาสาระได้ใจความดีจริง ๆ
ความคิดของคนสองด้านสองฝ่าย
ผู้ชายดี ๆ ก็มีนะคะ
ใช้่ว่าจะไม่มี
แฮ่..
ถึงจะหายากไปบ้างน้อยลงบ้างก็เถอะ


โดย: ปันฝัน วันที่: 7 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:20:30:12 น.  

 
อิอิ
x2
555 ไม่ลงทุนด้วยล่ะค่ะ น้องสาวคนนี้
...
นำมาฝากเช่นกันค่ะ มีคูณสองด้วยน๊าค่ะ พี่ชาย

หลับฝันดีนะคะ


โดย: Nissan_n วันที่: 7 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:21:09:41 น.  

 
อิอิ ใส่ผิดค่ะ คราวนี้ของจริงนะคะ x2


โดย: Nissan_n วันที่: 7 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:21:10:38 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณวนารักษ์
เข้ามาอ่านงานตะพาบของเจ้าของหัวข้อในหลัก ก.ม.นี้ค่ะ
อ่านไปก็คิดตามไปด้วยนะค่ะ
คุณวนารักษ์ถ่ายทอดออกมาได้ดีจังค่ะ อ่านไปคิดไปได้ข้อคิดดีดีมากมายเลยค่ะ
เรื่องเหมือนจะหนักแต่อ่านได้ง่าย ๆ สบาย ๆ อ่านไปอ่านมาเอ้าจบแล้ว .. ^__^

ชอบจังค่ะ

สองพี


โดย: SongPee วันที่: 7 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:21:17:55 น.  

 
โห... ปัญหาระดับชาติเลยนะนั่น

มีสาระปะปนเป็นหย่อม ๆ เยี่ยมจริงครับ

ขอบคุณที่แวะไปทักทาย เรียกเฮียเทียนก็ได้ครับเพราะจะดูหนุ่มขึ้นเพราะอย่างน้อยผมก็จะดูแก่กว่า เพราะเป็นเฮีย


โดย: tiensongsang วันที่: 7 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:21:41:59 น.  

 
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ วนารักษ์ เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 0 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ

มัดจำไว้ด้วยหัวใจดวงสุดท้ายของวันค่ะ
พรุ่งนี้มาเก็บรายละเอียดแน่ๆ ค่ะพี่อ๋า


โดย: PhueJa วันที่: 7 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:22:36:20 น.  

 
อยู่ในหมวดนิทานค่ะพี่อ๋า คราวต่อไปนะคะ วันนี้มี่หมดงบค่ะ

หลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์ค่ะ
โดย: ญามี่ วันที่: 7 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:22:38:10 น.  

 
มาอ่านตะพาบค่า

ความดี ความชั่ว นี่ไม่จำกัดเพศ หญิง หรือ ชาย งั้นคงไม่มีคำว่า หญิงก็ร้าย ชายก็เลว หรอกเนอะ

อิอิ ไม่อยากให้ผู้ชายหายไปหรอกค่ะ ขี้เกียจขึ้นคาน

ป.ล ดอกบัวสวยจัง


โดย: คล้ายดาว วันที่: 7 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:23:11:28 น.  

 
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ วนารักษ์ เรียบร้อยแล้วนะคะ
คุณเหลือ อีก 3 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ
...
...
แวะมาอ่านงานตะพาบค่ะพี่อ๋า ตั้งโจทย์ท้าทาย
การเขียนสุด ๆ อิอิ แต่ปายก็รอดไปได้ในที่สุด
ดูเหมือนจากการที่อ่าน ๆ มา สมควรจะมีผู้ชาย
เน๊อะพี่เน๊อะ ของมันคู่กันนี่นา
น่าจะเปลี่ยนตอนจบให้มีผู้ชายรอดสักนิดน๊า
ตายหมดเกลี้ยง หมดลุ้นอ่ะค่ะพี่ อิอิ


โดย: คนที่ใช่ ในวันที่ผิด วันที่: 8 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:1:14:09 น.  

 
สวัสดียามดึกค่ะคุณอ๋า


แวะมาอ่านตะพาบค่ะคุณอ๋า หักมุมดีนะคะ

ดอกบัวรูปที่ 2 สวยจังเลยค่ะ รูปอื่นก็สวยนะคะ คมชัดดี แต่รูปนี้หลังละลายค่ะ ส่วนดอกตูมๆ เหมือนใช้เทคนิคแต่งรูปนะคะ


เอาดอกไม้จากอ่างขางมาฝากค่ะ
โดย: luckyfarm6662 วันที่: 8 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:1:34:13 น.  

 
ตั้งใจมาเพื่อส่งความคิดถึงเพิ่มความเอิบอิ่มของหัวใจด้วย.........แปะค่ะ

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ วนารักษ์ เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 0 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะโดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 8 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:1:41:22 น.  

 
สวัสดียามเช้าค่ะพี่อ๋า..

ฟ้ามาแปะหัวใจไว้ให้พี่..พร้อมกับนำหัวใจดวงโตๆมาฝากให้พี่อีกดวงด้วยค่ะ

ขอให้พี่มีแต่ความสุขและอบอุ่นใจตลอดไป นะคะ


Image Hosting at ImageHousing.com!

โดย: พิรุณร่ำ วันที่: 8 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:6:01:22 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับพี่อ๋า


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 8 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:6:16:57 น.  

 
เข้ามาบ้านนี้มีอาการโตะจายนิโหน่ย อิอิ
แค่คืนเดียวหัวใจโตโต๊โต ...

มีความสุขมาก ๆ เหมือนหัวใจที่พองโตนะคะ
ว่าแล้วก็แปะหัวใจเพิ่มอีก 1 ดวง
ยังไงก็อย่าแจกเพลิน เหลือไว้ให้ฟ้าใสด้วยน้าาา


โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 8 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:9:46:09 น.  

 
สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคน ^^

วันนี้มีเพื่อนใหม่ๆมาเยี่ยมกันเยอะเลยดีใจจังครับ

ใกล้วาเลนไทน์แล้วรู้สึกบรรยากาศความรักความอบอุ่นจะแพร่กะจายไปทั่วชาวบล็อกแก๊งค์ของเราเลยนะครับ อิอิ

โดย: วนารักษ์ วันที่: 8 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:10:59:40 น.  

 
พรุ่งนี้รับรองว่าสวยกว่าบล้อกวันนี้ครับพี่อ๋าโดย: กะว่าก๋า วันที่: 8 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:11:27:24 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณอ๋า กิ่งเอาหัวใจมาแปะให้แล้วค่ะ มีความสุขวันนี้มากๆค่ะ
More Wednesday Comments


โดย: กิ่งฟ้า วันที่: 8 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:12:08:08 น.  

 
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ วนารักษ์ เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 1 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ


โดย: กิ่งฟ้า วันที่: 8 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:12:08:52 น.  

 
สกมฺมุนา โหติ ผลูปปตฺติ
ความอุบัติแห่งผล ย่อมมีได้ด้วยการกระทำของตน

คิดดี พูดดี ทำดี เพื่อผลที่ออกมาดี ตลอดไป...นะคะ

โดย: พรหมญาณี วันที่: 8 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:12:48:52 น.  

 
สวัสดีตอนบ่ายค่ะ

มาขอบคุณสำหรับหัวใจดวงเบ้อเริ่มเทิ่มที่เอาไปฝาก
ฟ้าใสว่ามันน่ากลัวมากกว่าง่ะ อิอิ
เมื่อเช้ารีบมา ไม่มีอะไรติดไม้ติดมือมาด้วย
กลัวจาง่วงเหงาหาวนอน เพราะหัวใจโตคับอก (เกี่ยวกันมั้ยเนี่ย)
โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 8 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:12:59:03 น.  

 


สวัสดีวันสีเขียวค่ะคุณอ๋า

โหมีคนแวะเอากาแฟมาเสิร์ฟตอนบ่ายด้วย

โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 8 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:13:13:52 น.  

 
ไม่มีใครมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบ เพราะความสมบูรณ์แบบนั้นไม่มีอยู่จริง มีสิ่งหนึ่งก็ขาดสิ่งหนึ่ง มีเพียงหนึ่งเดียวที่ไม่เคยขาดแต่เราหามันไม่เจอ นั่นคือความสุขในใจ หาหัวใจให้เจอก็เป็นสุข
...
...
ปายขอบคุณคำแนะนำที่พี่แนะนำน้องมากนะคะ
กำลังพยายามปฏิบัติให้ได้อย่างสุดฤทธิ์
อยู่นี่แหละคะ ได้แต่หวังว่าฟ้าหลังฝนจะสดใส

สุขสันต์กับการทำงานในช่วงบ่ายนะคะพี่ชาย


โดย: คนที่ใช่ ในวันที่ผิด วันที่: 8 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:14:43:14 น.  

 
มารายงานตัวค่ะคุณอ๋า
อาการปวดท้องดีขึ้นแล้วค่ะ
ระยะหลังๆ ไม่กล้ากินโค๊กเลย
ตะก่อนกินแต่โค๊กตอนเช้าก่อนเริ่มงานตลอด
สะสมๆ

ลืมไปว่าตัวเองเริ่มอายุเยอะแล้วไม่ค่อยดูแลตัวเองเลยค่ะ แหะๆ

ไม่ทราบว่าตามอ่านตะพาบจบหมดหรือยังคะ
น้องรินเปลี่ยนบล้อกกันแล้วนะคะเนี่ย

เอา ๆ หัวใจมาแปะๆให้คุณอ๋าด้วยนะคะโดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 8 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:15:25:28 น.  

 
สวัสดียามบ่ายค่ะคุณอ๋า ขอบคุณนะคะที่เอาหัวใจมาแปะให้กิ่ง วันนี้หัวใจกิ่งหมดแล้วค่ะ เดี๋ยวพรุ่งนี้มาแปะให้นะคะ

โห...หัวใจดวงโตแท้ อิอิ ขอบคุณมากๆค่ะ

เอามาแปะให้บ้างค่ะ อิอิ

โดย: กิ่งฟ้า วันที่: 8 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:15:27:59 น.  

 
พี่อ๋าสวัสดีตอนเย็นค่ะ

วันนี้เพิ่งได้มาทักทายพี่อ๋าค่ะ

อิอิ แอบเซ็ง ย้ายโต๊ะทำงานกันไปมา

ออฟิศยังไม่เสร็จน่ะค่ะ

ว่าแต่วันนี้ปราจีนเป็นไงบ้างคะ

อากาศร้อนมัณยเอ่ย

ช่วงนี้ที่ กทม. อากาศร้อนมากมาย

มันช่างเปลี่ยนกันได้ทุกฤดู โลกกำลังเปลี่ยนไปค่ะพี่อ๋า

สงสัยเหมือนกันว่าต่อไปโลกก็คงไม่มีผู้ชายเหมือนกัน 5555


โดย: maitip@kettip วันที่: 8 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:17:28:18 น.  

 
ช่วงนี้ภาระมากเกินครับพี่ มาเี่ยี่ยมได้ นิดๆหน่อยๆเนาะ

อิๆ


โดย: เป็ดสวรรค์ วันที่: 8 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:19:49:01 น.  

 
อิ...อิ.... ใจดิ้นได้ตุ๊บๆ

พี่อ๋าช่างไปหามาจากไหนคะ....

ดีจังเลยที่พี่อ๋ายังจำได้ว่าปอมเคยถามถึงดอกบัวสีขาวเอาไว้

นึกว่าลืมแล้ว....

ปอมก็จะตามงานเขียนของพี่ไปเรื่อยๆจ้า

ขอบคุณสำหรับหัวใจอ่อนๆด้วยจ้า

มีขนมมาฝากนะคะแปะหัวใจให้นะคะ


โดย: กาปอมซ่า วันที่: 8 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:20:34:09 น.  

 

...
วันนี้หามาเองค่ะ ไม่ต้องยืมของพี่อ๋าด้วย อิอิ แถมไม่ต้องคูณสองแล้ว ยกมาสองดวงเลยค่ะ
...
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
ฝันดีนะคะ พี่อ๋า


โดย: Nissan_n วันที่: 8 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:21:26:20 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณอ๋า
เห็นเม้นส์คุณอ๋าที่บ้าน
อยากจะมาคุยด้วยเรื่องราวของตะพาบ
แต่ติดนั่นติดนี่

อันที่จริง จินไม่ได้รังเกียจชายเพศที่ 3 เลยนะคะ
คนรอบ ๆ ตัวจินและคุ้นเคยจินก็มีเยอะค่ะ
เป็นคนดี มีชื่อเสียง เป็นที่นับถือก็หลายคน
จินรู้สึกเฉย ๆ กับคนที่จินรู้จักแล้วเค้าเป็น
บางครั้งยังชื่นชมในความสามารถซะอีก
ที่สำคัญ เค้าเป็นคนดีค่ะ

แต่ในฐานะคนเป็นแม่
จินก็อยากเห็นลูกเป็นไปตามธรรมชาติ
ที่สร้างสรรค์มา แต่ถ้าเวรกรรมเค้ามาแบบนั้น
นั่นเป็นการบ้าน ที่จินจะต้องฝึกทำให้ใจยอมรับตั้งแต่เนิ่น ๆ เลย
มันพูดยากนะคะ ที่จะยอมรับอะไรซักอย่าง
ที่มันไม่ควรจะเป็น

ท้ายที่สุด จินอยากให้เค้าเป็นคนดี ก็พอใจแล้วค่ะ
คนดี ไปอยุ่ที่ไหน ก็จะมีคนที่รักและรักเค้า
เค้าไม่คิดร้ายใคร เค้าก็จะอยู่ในสังคมนั้นมีความสุขได้ไม่ยาก
ถ้าเค้าจะไปไกลกว่านั้น มีวิชาความรุ้
นั่นก็สิ่งที่เค้าขวยขวายเอาเอง จากเราแค่เสริม

จินเคยคุยกับรุ่นน้องที่คุ้นเคยกันคนหนึ่ง
น้องเค้ามีลูกชายเหมือนจินค่ะ
เล่าว่า ลูกเค้าชอบเอาลิปสติกแม่มาเล่น
การปฏิบัติหลายอย่าง ทำให้สงสัย
แต่เค้าบอกว่า เค้าทำใจได้ ขอแค่ลูกเค้าเป็นคนดี
และถ้าลูกเป็นจริง ๆ ขอให้ลูกบอก
เค้าพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างลูก
จินฟังแล้วก็อึ้ง ในพลังใจของรุ่นน้องคนนี่มากค่ะ
จินเทียบไม่ติดเลย

โจทย์ตะพาบคราวหน้า
ก็ยังเป็นโจทย์ที่มึนตึ๊บเหมือนเดิม 5555


โดย: JinnyTent วันที่: 8 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:21:48:36 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่อ๋า
ห้องนี้อบอวลไปด้วยหัวใจเต็มห้องเลยนะ
แปะให้ 1 ดวงนะคะโดย: pantawan วันที่: 8 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:22:14:53 น.  

 
โห คุณอ๋า เอาหัวใจดิ้นได้มาให้เนี่ยน่ากลัวกว่าใครเลยนะคะ 555

เห็นพี่กิ่งก็มีเหมือนกันเลย
ไม่รู้ว่าเสาะหามาจากไหน
ไปที่ไหนตอนนี้ก็มีแต่แจกหัวใจ

รินก็รอเปิดธนาคารหัวใจเที่ยงคืนนี้ค่ะ อิอิ


บล็อกปราสาทนครหลวงเนี่ยเล่นโค๊ตใหม่เยอะเหมือนกันค่ะคุณอ๋า

ยากก็ว่ายาก ไม่ง่าย เพราะไม่คุ้นเลยค่ะ
แถมซ้ำ

แต่ละบราวเซอร์แสดงผลต่างกันอีก
อีกอันดูได้ แต่ไปดูอีกที่ก็ภาพตีกันหมด
เป็นอะไรที่ยากจริงๆค่ะคุณอ๋า

ตะก่อนรินเคยทำบล็อกง่ายๆ สบายๆ
อย่างคุณอ๋า
มาตอนนี้เหตุไฉน เปลี่ยนเป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่รู้

เอิ๊กกกกกก

แต่บอกได้เลยว่า มีความสุขที่ได้ทำและภูิมิใจอย่างหนึ่งค่ะ อิอิโดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 8 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:22:29:12 น.  

 

แวะมาอ่านจ้าเพื่อนอ๋า


โดย: อุ้มสี วันที่: 8 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:23:06:52 น.  

 
สวัสดียามดึกค่ะคุณอ๋า

มาซะดึกทุกวันเลย..... ส่วนเรื่องรูป ด้วยความยินดีค่ะ

แวะมาแปะหัวใจให้คุณอ๋าด้วยค่ะโดย: luckyfarm6662 วันที่: 8 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:23:32:55 น.  

 
แวะมาส่งเข้านอนค่ะพี่อ๋า
ขอบคุณมากๆ ค่ะกับหัวใจดวงหญ่าย ๆ
ฝั น ดี น ะ ค ะ


โดย: PhueJa วันที่: 9 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:0:01:59 น.  

 
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ วนารักษ์ เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 1 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ

แปะหัวใจให้ก่อนเลยค่ะคุณอ๋า
เขียนธรรมะได้ประทับใจมาก
แฟนคลับเพียบ รอบล๊อคคุณอ๋านะคะในฐานะที่เป็นเจ้าของโจทย์ตะพาบ

แหะๆ กลับพลาดไปซะนี่ ขอโทษทีค่ะ

นอนหลับฝันดีนะคะ
โดย: Schnuggy ชนุ๊กกี้ วันที่: 9 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:2:45:54 น.  

 
สวัสดียามเช้าค่ะพี่อ๋า

ฟ้าคิดว่าถ้ามีผู้ชายที่ดีๆเหมือนพี่ทั้งหมด
ผู้หญิงคงจะสบายใจและอบอุ่นใจดีค่ะ

มีความสุขและสนุกกับการทำงาน นะคะพี่อ๋า

วันนี้ครบ รอบหนึ่งปี"พิรุณร่ำ"
พรเลิศล้ำสุขดีมีความหมาย
ขอมอบให้มิตรทั่วแคว้นจากแดนไกล
จากหัวใจนำมามอบแทนขอบคุณ...นะคะโดย: พิรุณร่ำ วันที่: 9 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:6:02:08 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับพี่อ๋า
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 9 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:6:12:22 น.  

 
มาแปะหัวจายยยให้นะคะ แปะ ๆ ๆ
กำลังสงสัยว่า หัวใจจะใหญ่สุด ๆ ได้ขนาดไหนน้อ
อิอิ ถ้าไม่ใหญ่ เราทำเองก็ได้เนอะ
แต่ดุ๊กดิ๊กเบ้อเริ่มเทิ่มอย่างที่คุณอ๋าไปแปะนี่ไม่เอานะ น่ากลัวเจง ๆ
โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 9 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:9:11:26 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณหมออ๋า กิ่งเอาหัวใจมาแปะให้แล้วค่ะ ติดค้างไว้เมื่อวานนี้ วันนี้คุณหมอคงไม่ยุ่งนะคะ ขอให้ทำงานอย่างมีความสุขค่ะ

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ วนารักษ์ เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 4 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ

โดย: กิ่งฟ้า วันที่: 9 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:10:18:47 น.  

 
ขอปรบมือเป็นพันครั้ง คำนับ 100 จอกค่ะ
เฒ่าชราสรุปได้น่าประทับใจมาก แต่ก็นะ เผ่าพันธุ์เพศชายได้สูญสลายไปแล้ววววว


โดย: ต.เต่าหลังตุง (pintakai ) วันที่: 9 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:11:18:37 น.  

 
เขียนความฝันดีจังค่ะพี่ ทั้งที่เรารู้กันว่า ผู้ชายน้อยลงไม่ใช่แค่สงคราม ยังมีบุหรี่ เอดส์ การใช้ยาต่างๆมากขึ้น แล้วไหนยังโรคเครียด โรคกลุ้มในเมืองอีก ดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่า โลกนี้ไม่มีผู้ชาย... เพราะทุกคนมลายไปกับเหตุต่างๆมากกว่านะคะ อิอิ

สวัสดีวันหนาวๆเย็นๆด้วยน้ำฝนใสๆค่ะพี่อ๋า
โดย: ญามี่ วันที่: 9 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:11:23:17 น.  

 
สวัสดีค่าพี่อ๋า

ท่านประธาน เจ้าของโจทย์49
แพมอ่านเม้นท์ที่บ้านพี่แระก้อ
ตามมาอ่านงานของพี่ก้อปริ้สส
บทสรุปของโจทย์นี้ได้เรยยค่ะ

แหะๆ

โจทย์หน้าดิไม่อยากคิดเร๊ยเว๊
มีความรักความสุขเยอะๆนะค่ะ


โดย: mastana วันที่: 9 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:11:45:11 น.  

 
อโมฆํ ทิวสํ กยิรา อปฺเปน พหุเกน วา
เวลาแต่ละวัน อย่าให้ผ่านไปเปล่า จะน้อยหรือมาก ก็ให้ได้อะไรบ้าง

ใช้เวลาอย่างมีคุณค่า ตลอดไป...นะคะ

โดย: พรหมญาณี วันที่: 9 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:12:27:41 น.  

 
พี่อ๋่า สวัสดีตอนบ่ายค่ะ

มาชวนไปเที่ยวตรังด้วยกันค่ะพี่อ๋า


โดย: maitip@kettip วันที่: 9 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:14:00:12 น.  

 
สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคน ^^

บรรยากาศความรักความอบอุ่นฟุ้งกระจายจนเต็มบล็อกแกงค์แห่งนี้เลยนะครับสังเกตจากหัวใจทั้งเล็กทั้งใหญ่มีอยู่เต็มไปหมดเลย

ยังไงรักใครชอบใครก็แสดงกันให้รู้ไว้บ้างนะครับ อิอิ ^^


โดย: วนารักษ์ วันที่: 9 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:15:53:50 น.  

 
สวัสดียามบ่ายค่ะคุณหมออ๋า กิ่งเพิ่งว่างค่ะ ขอบคุณมากๆนะคะที่ไปแปะหัวใจให้กิ่ง วันนี้หัวใจกิ่งหมดแล้วค่ะ ขอเป็นพรุ่งนี้นะคะจะมาแปะให้ค่ะ อิอิ รู้สึกติดค้างหัวใจไปทั่วบล็อกแล้วค่ะ น่าจะให้เบิกมาเยอะๆเนาะ กิ่งจะได้แจกให้หมดเลย 555

ป่านนี้คุณหมอคงอยู่ที่คลีนิกแล้วนะคะ ขอให้มีความสุขกับการทำงานนะคะ เอาดอกไม้สวยๆมาให้ก่อนค่ะ
More Flowers Comments


โดย: กิ่งฟ้า วันที่: 9 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:16:15:44 น.  

 
"คนฉลาดหาโอกาสได้มากกว่าที่ตัวเองได้รับ"
บางคนเกิดมายากจน เรียนก็ไม่สูง ชีวิตมีแต่ความยากลำบากแต่ก็สร้างโอกาสในชีวิตด้วยความอดทนและซื่อสัตย์จนร่ำรวยและประสบความสำเร็จในชีวิตในที่สุด
มีความสุขกับทุกวินาทีทองของชีวิตนะครับ เพราะโอกาสคือเสียงลมกระซิบเล็กๆที่อาจผ่านมาเพียงครั้งเดียวในชีวิตก็ได้
...
เป็นข้อคิดที่ดีมากมากเลยค่ะ พี่ชาย ^^

...
ขอบคุณสำหรับกำลังในแง่คิดและชักชวนให้คิดค่ะ ชอบมากมากเลยค่ะ
...
ฝันดีนะคะ พี่อ๋าโดย: Nissan_n วันที่: 9 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:21:20:49 น.  

 
ปอมอุ้มหัวใจมาแปะให้พี่อ๋า ...

พร้อมส่งพี่เข้านอนในค่ำคืนนี้...

ที่กรุงเทพ ง.ฝนตกอีกแล้วจ้า

ขอบคุณสำหรับหัวใจแฝดนะคะ...ปอมว่าน่ารักดี...มีให้ไม่ซ้ำเลยในแต่ละวัน


อ้อ...มีขนมมาฝากด้วยจ้าราตรีสวัสดิ์นะคะ


โดย: กาปอมซ่า วันที่: 9 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:22:52:27 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับพี่อ๋า

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:6:24:49 น.  

 
มาแปะหัวจายยฝากรักกันทุกวันเลย จบงานนี้เราแต่งงานกันนะ อิอิ
แหะ ๆ ล้อเล่นนน หนุก ๆ ยามเช้า แก้เซ็ง
เวลาดูหัวใจที่บ้าน เฮียต้องส่องด้วยกล้องขยายค่ะ
จะได้เห็นหัวใจดวงใหญ่กว่าความเป็นจริง เอาไว้หลอกตัวเอง ฮ่า ๆ
จริงเหรอที่บอกว่า หัวใจมีโตมีแฟ่บเป็นวัน ๆ น่ะ
โห อย่างนี้ก็เลี้ยงไม่โตอ่ะจิ ของฟ้าใสรู้สึกจะเป็นโรคหัวใจรั่วซะด้วย
โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:8:20:57 น.  

 
มาส่งหัวใจดวงที่ สาม ไว้กับคุณอ๋า ณ บ้านวนารักษ์ค่ะ

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ วนารักษ์ เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 2 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะโดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:9:08:34 น.  

 

อรุณสวัสดิ์เช้าวันศุกร์ค่ะ คุณวนารักษ์ สุข สดใส หัวใจเบิกบาน วันนี้คุณบอกรักลูกหรือยังเอ่ย กลับมาจากการให้คีโมแล้วจ้ะ รีับเข้ามาทักทายก่อนที่ยาจะแผลงฤทธิ์


โดย: KeRiDa วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:9:53:23 น.  

 
สวัสดีครับเพื่อนๆ รู้สึกว่าช่วงนี้คนจะซาๆกันไปสงสัยจะไปร่วมงานแต่งพี่หนุ่ยแน่ๆเลย ^^

ใกล้วาเลนไทน์แล้วไปเที่ยวไหนกันบ้างครับ
มีรูปมาให้ชมกันบ้างนะ อิอิ

โดย: วนารักษ์ วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:10:08:17 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณหมอ วันนี้กิ่งมาแปะหัวใจให้ค่ะ

แปะทั้วใจดวงเล็กและดวงใหญ่เลยค่ะ อิอิ

มีความสุขวันศุกร์ค่ะ

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ วนารักษ์ เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 2 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ


More Valentine Hearts Comments


โดย: กิ่งฟ้า วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:10:09:46 น.  

 
มาแปะ ๆ หัวใจให้คุณอ๋าอย่างต่อเนื่องค่า

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ วนารักษ์ เรียบร้อยแล้วนะคะจะไม่อยู่สองวัน เสียดายหัวใจไปตั้ง 10 ดวงแหน่ะ
วันพรุ่งนี้มีคิวเดินทางไปใต้งานวิวาห์สะท้านบล้อกแล้วค่าคุณอ๋า

เพื่อนบล้อกไปกันกว่า 10+ คน สนุกแน่ๆ อิอิ

ส่วนเรื่องปวดท้องกินกล้วย เมือวานน้องรินถือวิสาสะ สั่ง kfc มากิน ได้ลองแป๊ปซี่แล้วค่ะ
สรุปว่า หายแล้วแน่ๆ ไม่มีอาการแล้ว อิอิ
เพราะชอบกินเป๊ปซี่มาก ๆ เลย ซ่าดี

มิน่า รินซ่าเลยซ๋าได้ตลอดศก เป็นอย่างนี้นี่เอง อิอิโดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:11:07:08 น.  

 

โดย: วนารักษ์ วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:14:57:49 น.  

 
ว้าว...ว้าว...เป็นผลงานที่สุดยอดมากเลยค่ะ เพิ่งมีโอกาสเข้ามาอ่าน สุดยอดจริงๆ


โดย: คมไผ่ วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:15:42:58 น.  

 
หนูว่า มันดูขัดแย้งกับสังคมไทยในปัจจุบัน

เพราะว่าผู้ชายมีแนวโน้มชอบกันเองมากยิ่งขึ้น

ขอย้ำว่ามากยิ่งขึ้นจริงๆ

หนูมองว่า ผู้หญิงอาจจะไม่ถูกใจผู้ชายหรือเข้ากันไม่ได้ แล้วสังคมไทยค่อนข้างเอนเอียงเห็นใจต่อกลุ่มรักร่วมเพศ โดยเฉพาะสาววาย ที่มีมากๆเลยนะคะ

ปล.หนูเป็นเด็กวัยรุ่นสมัยใหม่ รู้ดีค่ะ ด้วยความเคารพ ที่ท่านเขียนบทความมา ดูๆแล้วอาจจะไม่ตรงกับที่เขียน เพราะว่าสาเหตุของผู้ชายที่ลดลงมาจาก การเปลี่ยนรสนิยมความชอบแน่นอนค่ะ


โดย: นางฟ้า IP: 101.109.201.172 วันที่: 21 มกราคม 2556 เวลา:21:26:40 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

วนารักษ์
Location :
ปราจีนบุรี Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 29 คน [?]
ขอต้อนรับสู่บล็อกเล็กๆแห่งนี้มีมิตรภาพและความจริงใจให้กับเพื่อนๆทุกท่านที่แวะเข้ามาทักทายกัน ^^

บทความและรูปภาพนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทาน พร้อมทั้งขอมอบเป็นน้ำใจกับเพื่อนๆทุกคนที่แวะเข้ามา สามารถคัดลอกนำไปเผยแพร่ได้ ยกเว้นเพื่อประโยชน์ทางการค้าซึ่งต้องขออนุญาตก่อนว่าเหมาะสมหรือไม่

เพื่อนบางคนมาครั้งเดียว นานๆมาที มาไม่บ่อย มาบ่อยๆ
บางคนมาเยี่ยมทุกวันให้ชื่นใจ

บางคนเคยมาทุกวัน บางคนเคยมานานแล้ว บางคนหายไปจากบล็อก บางคนก็จะไม่แวะมาทักทายกันอีก

แต่ไม่ว่าอย่างไรก็จะขอเก็บความรู้สึกดีๆที่มีให้กันไว้ตราบนานเท่านาน เพราะเมื่อรักกันแล้วย่อมเข้าใจกันได้ไม่ยาก

จขบ.เป็นคนซื่อๆง่ายๆจริงใจ ไม่มีเจตนาแอบแฝงในการทำบล็อก แต่บทความหรือรูปภาพก็อาจทำให้ผู้อ่านขัดใจได้ เพราะความรู้เท่าไม่ถึงการของ จขบ.หรืออาจเป็นเพราะเราไม่เคยรู้จักดีพอ จึงกราบขออภัยมา ณ.ที่นี้ด้วย และขอขอบพระคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียนด้วยความจริงใจนะครับ ^^


ฝากข้อความหลังไมค์
เริ่มนับ 12 /12/12 เวลา 12.12 น. ^^
Group Blog
 
<<
กุมภาพันธ์ 2555
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829 
 
3 กุมภาพันธ์ 2555
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add วนารักษ์'s blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.