สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง.... มีกรรมเป็นของตน.... มีกรรมเป็นผู้ให้ผล....มีกรรมเป็นแดนเกิด.... มีกรรมเป็นผู้ติดตาม.... มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย.... จักทำกรรมอันใดไว้ ....เป็นบุญหรือบาป........ จักต้องเป็นผู้ได้รับผลกรรมนั้น ๆ สืบไป
ถนนสายนี้มีตะพาบโครงการที่ 73"เปลี่ยน"

ถนนสายนี้มีตะพาบโครงการที่ 73"เปลี่ยน" โจทย์โดยน้องมิ๊ก ศิลปิน สุดหล่อ ของเรานี่เอง

ให้เขียนอย่างไรก็ได้

ขอตั้งชื่อตอนนี้ว่า ลิขิตฟ้า หรือ จะสู้มานะตนลิขิตฟ้า หรือ จะสู้มานะตน
ความผิดพลาดเล็กๆ มีผลเป็นความผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่

ความถูกต้องเล็กๆ มีผลเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่

"เธอจงระวังความคิดของเธอ
เพราะความคิดของเธอจะกลายเป็นความประพฤติของเธอ
เธอจงระวังความประพฤติของเธอ
เพราะความประพฤติของเธอจะกลายเป็นความเคยชินของเธอ
เธอจงระวังความเคยชินของเธอ
เพราะความเคยชินของเธอจะกลายเป็นอุปนิสัยของเธอ
เธอจงระวังอุปนิสัยของเธอ
เพราะอุปนิสัยของเธอจะกำหนดชะตากรรมของเธอชั่วชีวิต"

“ไม่มีสงครามใดที่จะรุนแรงเท่าสงครามกิเลส
และไม่มีการต่อสู้ใดยิ่งใหญ่เท่ากับการต่อสู้กับจิตใจตนเอง...”

(หลวงพ่อชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง)

การลดกิเลสในใจได้คือกำไรชีวิตที่แท้จริง

ยากนักที่ในชาติหนึ่งที่เราจะยกจิตใจให้สูงขึ้นมาได้สักขั้นหนึ่ง
หนทางพันลี้ ยังไม่รู้สึกลำบากเท่ากับกรวดในรองเท้าของตน


ความเคยชินคือการกระทำที่ส่งผลต่อเรามากที่สุด

ฝุ่นเข้าตาคนอื่นเขี่ยให้ได้
ผุ่นเข้าตาตัวเองเขี่ยออกไม่ได้


อยู่กับโลก เรียนรู้โลก ปล่อยวางโลก

ชีวิตเกิดมาด้วยความไม่รู้
อย่าจากไปด้วยความไม่รู้

ยิ่งโลกเจริญขึ้นเท่าไหร่
ก็ต้องเรียนรู้และปล่อยวางให้ไวขึ้นเท่านั้น
ช่วยเหลือตัวเองยังไม่ได้
จะช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างไร

รักษาสัญญากับคนอื่นได้
แต่อย่าลืมสัญญาที่ให้ไว้กับตัวเอง

ดูแลตัวเอง รักตัวเอง

สอนตัวเอง ปลอบตัวเอง

ให้กำลังใจตัวเอง คอยเตือนตัวเอง

มีตัวเองเป็นเพื่อนที่ดีอยู่เสมอ
คนที่ปล่อยชีวิตให้ล่องลอยไปตามกระแส
อาจเป็นเพราะเขาขาดแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตก็เป็นได้


ชีวิตของคนดีที่เราเคารพคือแรงบันดาลใจที่มีค่าสูงสุด


คิดเหมือนคนอื่น ทำเหมือนคนอื่น ก็ทุกข์เหมือนคนอื่น


กินง่ายๆ อยู่ง่ายๆ มีความสุขอย่างง่ายๆ


Plain living and High thinking

กินอยู่อย่างง่ายๆ ใช้ชีวิตอย่างสูง


ไม่ได้อะไรมา ก็ไม่เสียอะไรไป
คิดดี พูดดี ทำดี ชีวิตก็จะพบแต่สิ่งดีๆ

ความอ่อนน้อมถ่อมตนคือโชคลาภประจำตน

ให้กับคนอื่นมากเท่าไหร่ก็ไร้ค่า
ถ้าไม่ได้ให้กับจิตใจของตัวเราเอง

ใจเหมือนคนตาบอด
ที่คอยฟังเสียงกระซิบจากความคิด
คิดดี คิดถูก ใจก็สงบเย็นเป็นสุข
คิดชั่ว คิดผิด ใจก็เร่าร้อนเป็นทุกข์
คนที่จะเปลี่ยนชีวิตตัวเองได้
คนที่เจริญในหน้าที่การงาน
คือคนที่มีธรรมะเป็นหลักการดำเนินชีวิต
ผสมผสานชีวิตและธรรมะเข้าด้วยกันอย่างลงตัว

ธรรมะคือทุกสิ่ง ครอบคลุมทุกสิ่ง อยู่เหนือทุกสิ่ง
ธรรมที่นำไปสู่ความเจริญ ธรรมที่นำไปสู่ความเสื่อมทราม
ธรรมที่นำไปสู่การปล่อยวางและหลุดพ้น
ทุกอย่างล้วนเป็นธรรมทั้งสิ้น

คนที่ “รู้จักธรรม”เลือกสรรธรรมที่นำตัวเองไปสู่ความเจริญ
คน “ไม่รู้จักธรรม” ปฏิเสธธรรม นำตัวเองไปสู่ความเสื่อม
ดูเกมส์ให้ดูตาสุดท้าย
ดูชีวิตให้ดูที่จุดจบ

คนที่อยู่ในอำนาจแต่ไร้ความเมตตากดขี่ข่มเหงผู้อื่น
เมื่ออยู่ในตำแหน่งก็มีแต่คนยิ้มแย้มยอมรับนับถือ
แต่ก็เหมือนละครที่คนเกลียดแต่จำใจต้องทนดู
เพราะเมื่อไร้อำนาจวาสนาไร้ตำแหน่งแล้ว
ก็ไม่มีใครอยากจะเห็นหรือแม้จะเข้าใกล้
เพราะความเกลียดชังต่อคนๆนั้น


คนที่อยู่ในอำนาจมีความเมตตาต่อผู้อื่น
เมื่ออยู่ในตำแหน่งก็มีแต่คนยิ้มแย้มยอมรับนับถือ
แต่ก็เหมือนละครที่คนชอบอยากให้ฉายไปนานๆ
แม้เมื่อไร้อำนาจวาสนาไร้ตำแหน่งแล้ว
ก็มีแต่คนอยากจะพบอยากจะเข้าใกล้
เพราะความรักความเคารพต่อคนๆนั้น
ความสำเร็จภายนอกดูที่หน้าที่การงาน ทรัพย์สินเงินทอง
ตำแหน่งหน้าที่ หน้าตาฐานะทางสังคม

ความสำเร็จภายในใจ
วัดที่ความภูมิใจความดีในตัวเอง
ที่การเอาชนะอุปสรรคต่างๆมาได้
และการได้ช่วยเหลือผู้อื่นให้มีความสุข

ความยิ่งใหญ่ของคนๆหนึ่ง
วัดกันที่สิ่งที่เขาให้กับผู้อื่น
ไม่ใช่สิ่งที่เขาครอบครอง


สิ่งที่ยึดไว้ในใจ ถ้าไม่ใช่สิ่งที่ดีงามและถูกต้องแล้ว
แต่กลับจะสร้างภาระและความทุกข์ใจแก่ตนเองและผู้อื่น
ทิ้งมันไปดีกว่า
กำลังใจที่ดีที่สุด...

ได้จากคนที่เรารักมากที่สุด


คำชมและอ้อมกอดของพ่อแม่ในวัยเด็ก

คำสอนและความเมตตาของครูในวัยเรียน

คำแนะนำความเป็นกันเองของเพื่อนที่ทำงาน

ความห่วงใยความรักจากคู่ชีวิต

คือน้ำและปุ๋ยดีที่สุด ทำให้ต้นกล้าอ่อนๆของชีวิตค่อยๆเรียนรู้และเติบโต

เมื่อมีกำลังใจที่ดีชีวิตก็งอกงามไปตามวัย


การให้กำลังใจไม่จำเป็นต้องเสียเงินทอง

แต่ยิ่งใหญ่เหมือนจุดไฟนำทางชีวิตให้กับคนหลงทาง
แม่น้ำทุกสายล้วนมีต้นน้ำ

คนๆหนึ่งจะดีขึ้นมาได้ ล้วนมีคนอยู่เบื้องหลังมากมาย


ฟ้ากำหนดชะตาชีวิต

เราเลือกที่จะทำดีหรือชั่วด้วยตัวเอง


ในสถานการณ์ที่บีบบังคับ

คนดีไม่ยอมทำชั่ว

แต่คนชั่วเลือกที่จะทำ เพราะห้ามใจไว้ไม่อยู่

ถ้าไม่มีสถานการณ์บีบบังคับ

จะไม่มีใครทำชั่วเลย
ชีวิตเมือนหนังสือเล่มหนึ่ง เหมือนนิยายที่มีจุดเริ่มต้น

ดำเนินและสิ้นสุดลง มีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมากมายอยู่ในนั้น

อย่าตัดสินหนังสือเล่มนั้นเพียงแค่เห็นหน้าปกไม่ถูกใจเรา


อย่าประเมินใครว่าดีหรือเลว

เพียงเพราะเขาทำสิ่งที่เราชอบหรือไม่ชอบเท่านั้น


คนเราเปลี่ยนตัวเองได้
ถ้าคนๆนั้นมีศีล มีธรรม
ไม่ตกเป็นทาสของกิเลส
มีจิตใจยอมรับฟังผู้อื่น
มีความรักดี เห็นสิ่งที่ไม่ดีในตัวเองและต้องการแก้ไข
มีความเห็นถูกตรงกับชีวิต
มีความเข้มแข็ง มีกำลังใจ
มีกัลยาณมิตรที่ดีให้ความช่วยเหลือ
มีแรงบันดาลใจจากชีวิตของคนดีที่ทำประโยชน์กับสังคม

เมื่อตั้งสัจจะกับตัวเองว่าจะแก้ไขตัวเองแล้ว
จงเป็นคนมีความมุ่งมั่น พยายาม
เร่งเรียนรู้ตัวเอง
ปรับปรุงตัวเอง
แก้ไขตัวเอง
พัฒนาตัวเอง
ค่อยๆเอาชนะความเคยชินเก่าๆที่ไม่ดี
แม้มันจะฝืนความรู้สึกและจะล้มเหลวสักกี่ครั้งก็ไม่ย่อท้อ
เพราะความล้มเหลวคือประสบการณ์ในชีวิตจริง
ค่อยๆฝึกตัวเองจากสิ่งเล็กๆน้อยที่ทำไม่ยาก
แล้วพัฒนาจนสามารถแก้ไขสิ่งที่ยากที่สุด
เพื่อสร้างนิสัยใหม่ทีดีขึ้นมาแทน
สุดท้ายก็จะมีนิสัยที่ดี
พ้นจากชะตาชีวิตเดิม
เป็นชีวิตที่ลิขิตได้ด้วยตัวเองอย่างแท้จริง


สมดังที่ขงจื่อกล่าวไว้ว่า

"ลิขิตฟ้า หรือ จะสู้มานะตน"
เมื่อยังมีชีวิตย่อมมีความหวัง

ไม่มีใครไม่เคยทำผิด ผิดแล้วก็แล้วไป เริ่มต้นกันใหม่

มาเปลี่ยนชีวิตใหม่ แก้ไขตัวเองใหม่ในช่วงต้นปีนี้กันนะครับ


เรื่องและภาพประกอบ วนารักษ์

ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะเข้ามาอ่านและให้คำแนะนำติชม

ขอบคุณเพื่อนประจำบล็อกทุกๆท่านที่แวะเวียนมาคุยด้วยหลังไมค์

ขอบคุณน้องเป็ดสวรรค์ที่ช่วยจัดงานตะพาบให้เราได้มาเจอกัน

ขอบคุณวันเวลาดีๆที่เราได้มีด้วยกันในบล็อกแก๊งค์นี่นะครับ


ขอให้เพื่อนๆที่คิดถึงทุกคนสบายดีมีความสุขกันถ้วนหน้าครับ ^^เนื่องจากช่วงนี้ยังไม่ค่อยว่างจากงานประจำ

เปิดบล็อกมาสามวันครบตามที่ตกลงไว้แล้ว

ขอปิดกล่องเม๊นท์ไว้ก่อนนะครับ

จะเปิดอีกทีวันอาทิตย์ที่ 10 ก.พ.นี้

งานตะพาบในหัวข้อ"รอยยิ้ม"

ยังไงอย่าลืมแวะมาอ่านกันนะครับผมCreate Date : 25 มกราคม 2556
Last Update : 29 มกราคม 2556 10:01:31 น. 64 comments
Counter : 3368 Pageviews.

 
ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณอ๋า

แวะมาบ่อยแล้วค่ะ แต่จขบ.ยังไม่เปิดให้เม้นท์
มาลงชื่อไว้ก่อน ไว้ค่ำๆจะกลับมาอ่านค่ะ

คุณอ๋าสบายดีนะคะ


โดย: ข้ามขอบฟ้า วันที่: 25 มกราคม 2556 เวลา:13:58:36 น.  

 
คำคมยาวเหยียดเลยนะครับ ต้องค่อยๆละเลียดหลายๆหน

บ้านคุณอ๋าภาพหัวบล็อกน่าดูชมเชียวครับ


โดย: น้ำ-ฟ้า-ป่า-เขา วันที่: 25 มกราคม 2556 เวลา:15:43:37 น.  

 
สวัสดียามค่ำจ้าพี่อ๋า . . .

โหวตให้กับข้อคิดดีๆ และ ภาพกุหลาบงามๆ
ฝีมือพี่ชายคนเก่งนะคะ

ปอมมีกุ้งกระเบื้องมาสิร์ฟกับพี่ยามค่ำจ้า
มีความสุขมากๆนะคะพรุ่งนี้พักผ่อนอย่างเต็มที่นะคะโดย: กาปอมซ่า วันที่: 25 มกราคม 2556 เวลา:21:01:04 น.  

 
สวัสดีครับเพื่อนๆทุกๆคน รู้สึกว่าจะเงียบไปเล็กน้อยนะครับ สงสัยจะคิดว่าบ้านนี้ร้างแล้ว แหะๆ เดี๋ยวไปทักทายกันหน่อยครับ ^^โดย: วนารักษ์ วันที่: 25 มกราคม 2556 เวลา:21:22:16 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่อ๋า
ดีใจที่เปิดให้เมนท์แล้ว
วันนี้มารับข้อคิดดีๆ น้อมรับด้วยความขอบคุณ
และไม่ลืมส่งกำลังใจมอบให้พี่ชาย

ไปทานกุ้งอยุธยามา เลยยกมาเสริฟจ้าบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ทองกาญจนา Home & Gargen Blog ดู Blog
วนารักษ์ Dharma Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 3 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้นโดย: pantawan วันที่: 25 มกราคม 2556 เวลา:23:03:28 น.  

 
สวัสดีก่อนนอนค่ะ

ทานกุ้งข้างบนแล้วอย่าลืมแปรงฟันเด้อ
นอนหลับฝันดีนะคะ อิอิ


โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 25 มกราคม 2556 เวลา:23:18:35 น.  

 
ผมชอบวรรคตรงนี้จริงๆ
"คนที่อยู่ในอำนาจแต่ไร้ความเมตตากดขี่ข่มเหงผู้อื่น"

เพราะตอนนี้เจอคล้ายๆ กรณีนี้อยู่น่ะ อ่านแล้วได้กำลังใจขึ้นเยอะเลย

ในที่สุดก็เปิดให้เม้นต์ได้ตามเดิมแล้ว เย้

+


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 26 มกราคม 2556 เวลา:0:40:13 น.  

 
สวัสดีค่ะ

ยังเยี่ยมเหมือนเดิมนะคะ ดีใจท่ีได้อ่านงานเขียนสร้าง
สรรค์อีก จะขอนำไปอ่านออกอากาศ

คุณอ๋าสบายดีนะคะ


โดย: ธูปหอม IP: 110.77.208.113 วันที่: 26 มกราคม 2556 เวลา:1:34:28 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณอ๋า

กาญสบายดีค่ะ ที่เยอรมันหนาวมาก พรุ่งนี้ -12 องศา
คุณอ๋าเป็นยังไงบ้างค่ะ ได้พักผ่อนเต็มที่แล้วนะคะ

วันนี้คุณอ๋ามาเปิดชุดใหญ่เลยนะคะ อิอิ
ต้องค่อยๆอ่าน ค่อยๆทำความเข้าใจ

"การลดกิเลสในใจได้คือกำไรชีวิตที่แท้จริง"
ถ้าทุกคนทำได้โลกนี้คงลดความวุ่นวายลงเยอะ

"ดูแลตัวเอง รักตัวเอง
สอนตัวเอง ปลอบตัวเอง
ให้กำลังใจตัวเอง คอยเตือนตัวเอง
มีตัวเองเป็นเพื่อนที่ดีอยู่เสมอ"
ชุดนี้เอาไว้เตือนตัวเองมาตลอดเลยค่ะ
ขอบคุณสำหรับข้อคิดดีๆนะคะ

ขอแปะโหวตไว้ก่อนนะคะคุณอ๋า
เล่นบุกมาปุ๊บปั๊บเตรียมต้อนรับไม่ทัน 555
แต่ยินดีต้อนรับค่ะ อย่าหายไปนานอีกนะคะ คิดถึง


โดย: ข้ามขอบฟ้า วันที่: 26 มกราคม 2556 เวลา:2:18:48 น.  

 
ภาพกุหลาบงามยามจิตสงบ
ได้ค้นพบความจริงสิ่งทั้งหลาย
เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับลับมลาย
ขอจิตหมายพุทธังธัมมังสังฆังเทอญ


โดย: ธูปหอม IP: 110.77.208.113 วันที่: 26 มกราคม 2556 เวลา:2:55:36 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับพี่อ๋า


พี่อ๋ากลับมาพร้อมคำและภาพสวยๆ
โหวตให้ในสาขาธรรมะนะครับพี่


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 26 มกราคม 2556 เวลา:6:40:19 น.  

 
ยังไงๆ
มันก๊ต้องเปลี่ยนครับคุณอ๋า


โดย: panwat วันที่: 26 มกราคม 2556 เวลา:8:41:45 น.  

 
สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคน เช้าวันนี้มืดครึ้ม อากาศไม่เย็นแต่ก็ไม่ร้อน ผักผ่อนกันเต็มที่ในวันหยุดนี้นะครับ ^^โดย: วนารักษ์ วันที่: 26 มกราคม 2556 เวลา:9:35:46 น.  

 
ขอบคุณสำหรับธรรมะข้อคิดดีๆในการดำเนินชีวิตครับ คุณอ๋า


โดย: เศษเสี้ยว วันที่: 26 มกราคม 2556 เวลา:9:45:08 น.  

 


สวัสดีค่ะคุณอ๋า
ขอ copy เม้นท์ที่ 1 และเม้นที่ 9 นะคะ อิอิ
ระลึกถึงเสมอค่าาาาา


โดย: jamaica วันที่: 26 มกราคม 2556 เวลา:10:58:25 น.  

 
แวะมาเยี่ยมเยียนครับคุณอ๋า


โดย: ปลายแป้นพิมพ์ วันที่: 26 มกราคม 2556 เวลา:11:03:52 น.  

 
อะไรที่มันฝังลึก ก็ยิ่งเปลี่ยนยากล่ะนะพี่นะ


โดย: เป็ดสวรรค์ วันที่: 26 มกราคม 2556 เวลา:11:12:07 น.  

 
อ่านข้างบนอย่างละเอียดเลยครับ 555

มีหลายอย่าง โดนมาก แต่ถ้าต้องให้ โดน
คงต้อง ลอง ปฏิบัติ จึงจะรู้ จะพบว่า คน
ที่ปฏิบัติ มีความสุขอย่างพอเพียง

แล้วก็ดีใจที่คุณอ๋า ค่อย ๆ เจียดเวลามา
เขียนบล๊อกอีก... แหะ ๆ จะได้มีเพื่อนช่วย
กันเขียน ยามที่ BG ตกต่ำมาก จะพูดอย่าง
นั้นก็น่าเกลียดเนาะ ต้องบอกว่า อยู่ระหว่าง
การปรับ และ ปรุง.

แต่การปรับ พฤติกรรมของ บล๊อกเกอร์ ที่นั่ง
เขียนจน รากงอก คงจะอยากหน่อย... ถ้า
เจอบล๊อกเกอร์ สู้... Pantip จะลิขิต
หรือ จะสู้บล๊อกเกอร์ มีมานะ 555

อดแซว ผู้มีบุญคุญแก่พวกเราไม่ได้ อย่า
โกรธผมนะ


โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 26 มกราคม 2556 เวลา:11:27:05 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตนะครับพี่อ๋า
นึกว่าพี่ก๋าจะกลับมาเปิดบล้อกยาวๆเสียอีกครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 26 มกราคม 2556 เวลา:11:48:03 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณอ๋า ขอบคุณนะคะที่ไปทักทายโหวตในสิ่งที่คุณอ๋าเห็นสมควรได้เลยค่ะ แหะ แหะ ตามมาอ่านงานตะพาบได้ข้อคิดดีๆมากเลยค่ะ และได้ชมดอกไม้สวยๆทำให้สดชื่นๆๆๆมากเลยค่ะ วันนี้โหวตเต็มซะแล้วไว้พรุ่งนี้จะรีบมาโหวตให้นะคะ

งานตะพาบกิ่งยังไม่ออกเดินเลยค่ะ เดี๋ยวจะตามไปนะคะ ขอเวลาไปปั่นก่อนค่ะ

มีความสุขวันหยุดค่ะ
โดย: กิ่งฟ้า วันที่: 26 มกราคม 2556 เวลา:13:06:29 น.  

 
สวัสดีตอนบ่ายวันหยุดครับพี่ .....

มาทันเปิดให้เม้นท์พอดี ขอถือโอกาสนี้แสดงความยินดีกับสายสะพาย Bloggang Popular Vote รางวัลชมเชยในสาขา Best Dharma Blog และ Best Literature Blog นะครับ .....

ภาพประอกบ รูปดอกกุหลาบฉากหลังดำ สวยงามทุกภาพเลยครับ ยิ่งมีหยดน้ำเกาะยิ่งดูสวยหวาน ช่วยให้ภาพไม่แข็งกระด้างจนเกินไป ดอกกุหลาบที่ใช้เป็นแบบก็เข้าใจเลือกดอกที่สภาพสมบูรณ์กลีบดอกสวย ชอบมากครับภาพดอกไม้สวยๆ แบบนี้ เพราะตัวผมถ่ายภาพดอกไม้ไม่ค่อยได้เรื่องได้ราวเท่าไหร่ .....โดย: NET-MANIA วันที่: 26 มกราคม 2556 เวลา:13:15:32 น.  

 
ขอแสดงความยินดีกับคุณอ๋าด้วยครับ

และขอขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตที่ร่วมโหวตให้ที่บล็อกตลอดปี๒๕๕๕ ด้วยนะครับ

มาติดตามผลงานตะพาบด้วย เขียนได้ดี ภาพประกอบสวยด้วยครับ

ชอบข้อความ "ลิขิตฟ้า หรือ จะสู้มานะตน" Like ครับ

โดย: **mp5** วันที่: 26 มกราคม 2556 เวลา:13:48:28 น.  

 
เป็นบทความที่น่าสนใจ
ให้ข้อคิดดำเนินชีวิตด้วยค่ะ
ชอบภาพเปิด สวยค่ะโดย: NENE77 วันที่: 26 มกราคม 2556 เวลา:14:14:29 น.  

 

เมื่อพี่ฉัตรมีการจับสลากทางเฟชบุ๊คหนูจับสลากได้ของขวัญของน้าอ๋า วนารักษ์
น้าอ๋าส่งหนังสือให้หนูๆ ชอบอ่านมากค่ะ
หนูแวะมาบอกว่าหนูได้รับหนังสือแล้วค่ะ
ขอบคุณมากค่ะโดย: เจ้าการะเกด วันที่: 26 มกราคม 2556 เวลา:14:17:25 น.  

 
ดีค่า ..
กลับมาเป็นปกติ แล้วใช่ไหม เอ่ย
ไม่ได้มาเสียนาน ..
ถ้อยคิดคำคม บาดใจ ..บางคำพูดเปลี่ยน ความคิด เปลี่ยนชีวิต ได้เลยเชียว นะคะ..
ชอบอ่านคะ บางที่มันให้สติ ถ้เราท้อ ก็ ฮึดสู้ ได้ น๊าาาโดย: tifun วันที่: 26 มกราคม 2556 เวลา:14:55:12 น.  

 
ภาพประกอบ สดชื่นสวยงามมาก ค่า..


โดย: tifun วันที่: 26 มกราคม 2556 เวลา:14:56:21 น.  

 
สวัสดีตอนบ่ายค่า

ลิขิตฟ้า หรือ จะสู้มานะตน
เห็นด้วย แต่บางทีก็ไม่เสมอไปหรอกนะ
คือต้องร่วมด้วยช่วยกันทั้งสองอย่างนั่นแหละ (ความเห็นส่วนตัว แหะ)
เหมือนที่เขาบอกว่าเก่งแล้วต้องเฮงด้วย

แล้วเปิดเม้นท์แค่ 3 วันนี่ก็เป็นลิขิตฟ้าด้วยหรือเปล่าคะ


โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 26 มกราคม 2556 เวลา:15:17:06 น.  

 
โหวตให้แล้วนะคะ รีบบอก
เด๋วมีทวง


โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 26 มกราคม 2556 เวลา:15:20:18 น.  

 
ขอแสดงความยินดีกับรางวัลแห่งความตั้งใจค่ะคุณอ๋า

กลับมาอีกทีพร้อมภาพกุหลาบแสนงาม และคำคม ... คำธรรมที่โดนใจ

ไลค์ค่ะ


โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 26 มกราคม 2556 เวลา:20:39:57 น.  

 
ขอนำไปปฏิบัติ
ในการเปลี่ยนตนเองให้มี และรักษาสัจจะ ดีก่า


โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 26 มกราคม 2556 เวลา:20:42:46 น.  

 
สวัสดีครับพี่ธูปหอมแหะๆ กว่าผมจะเข้ามาตอบวันนี้ก็ดึกอีกแล้วครับ

ส่วนใหญ่เรื่องพวกนี้ก็คิดได้ช่วงจิตว่างๆช่วงนั่งสมาธินะครับ แล้วก็ไปอ่านหนังสือเพิ่มบ้าง

ถ้าเราเปลี่ยนตัวเองได้ชีวิตก็จะดีขึ้นๆนะครับ เลยเขียนซะยาวเลยงานนี้

ขอบคุณที่ช่วยนำไปเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อไปนะครับ


โดย: วนารักษ์ วันที่: 26 มกราคม 2556 เวลา:21:46:27 น.  

 

หายยุ่งแล้วเหรอเพื่อน
อุ้มแวะมากด LIKE ให้เป็นคนที่ 6 เลยค่ะ


โดย: อุ้มสี วันที่: 26 มกราคม 2556 เวลา:22:35:14 น.  

 
ดอกไม้สวยมาก
ดูดอกไม้มากกว่าอ่านข้อคิดดีๆเสียอีก
เป็นคนชอบดอกไม้ค่ะ

"อย่าประเมินใครว่าดีหรือเลว

เพียงเพราะเขาทำสิ่งที่เราชอบหรือไม่ชอบเท่านั้น"

อันนี้ชอบมากค่ะ


โดย: ซองขาวเบอร์ 9 วันที่: 26 มกราคม 2556 เวลา:22:43:13 น.  

 
ปญฺญา หิ เสฏฺฐา กุสลา วทนฺติ นกฺขตฺตราชาริว ตารกานํ
สีลํ สิรี จาปิ สตญฺจ ธมฺโม อนฺวายิกา ปญฺญวโต ภวนฺติ

คนฉลาดกล่าวว่า ปัญญาประเสริฐ
เหมือนพระจันทร์ ประเสริฐกว่าดาวทั้งหลาย
แม้ศีลสิริและธรรมของสัตบุรุษ ย่อมไปตามผู้มีปัญญา

หมั่นเจริญสติเพื่อปัญญาณ ตลอดไป...นะคะวันนี้มาดึกหน่อย...นะคะ

วันนี้อีกเหมือนกัน ไปทำบุญที่ปราจีนบุรีมา
น้อมนำผลบุญมากฝากส่งให้คุณวนารักษ์และครอบครัวมีความสุขมาก ๆ นะคะ

ฝันดี ราตรีสวัสดิ์....ค่ะ
โดย: พรหมญาณี วันที่: 26 มกราคม 2556 เวลา:22:49:06 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่อ๋า ...กล่องข้อความยุพันทิปอ่ะแต่เม้นท์บล็อกต้องเปิดใหม่รีบวิ่งมาดู อิอิ มีเวลาปิด-เปิดประตูบ้านซ้าาาาด้วยนะคะ

อย่างเงี้ยก่ะรีบดิแฮ่ๆเด๋วไม่ทันนนน แค่ชื่องานตะพาบ ก่ะอ ลั ง ก า ร แร่ะ "ลิขิตฟ้า หรือจะสู้มานะตน ตรีบบ!! ตรีบบบ!!!!
ข้อคิดล้วนๆเลยกำลังใจที่ดีที่สุดก็คือตัวเราเองเนี่ย วันนี้ตะพาบพี่อ๋า ..ออกแนว คล้ายๆของพี่ก๋าเลย "ทุกอย่างยุที่ตัวเราเอง โดยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยดวงใจเราเอง"

หากเราทำไรไม่ดีไว้ ก็สามารถเปลี่ยนใหม่ให้ดีได้...ช่ายยยยเลย

ชีวิตคนเราต้องมีความหวัง ต้องมีความฝัน เป็นพลัง
ยุแล้นนค่ะ ฮิ้วววววววว


โดย: mastana วันที่: 27 มกราคม 2556 เวลา:0:00:13 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับพี่อ๋า


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 27 มกราคม 2556 เวลา:6:13:53 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณอ๋า รีบเข้ามาโหวตให้ก่อนที่คุณอ๋าจะปิดบล็อกไปเสียก่อนค่ะ ชอบคติสอนใจดีๆที่ให้กำลังใจคนมากมาย โหวตให้เลยค่ะ

วนารักษ์ Dharma Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 3 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


มีความสุขวันหยุดนะคะโดย: กิ่งฟ้า วันที่: 27 มกราคม 2556 เวลา:9:25:32 น.  

 
อ๋อย เจอประโยคแรกก็โดนจี๊ดแล้วค่ะคุณอ๋า 555555 ยิ่งอ่านก็ยิ่งคันหัวใจดีพิลึก เพราะอดจะนึกถึงตัวเองไม่ได้
ภาพประกอบยังสวยเช่นเคยนะคะ สีสดใสมากกกกก
ก็ขอให้คุณอ๋ามีความสุขกับทุกๆ อย่างในชีวิตนะคะ
ว่างๆ ก็ไปทักทายกันบ้าง พอเพื่อนๆ บล็อกห่างหายไปนานแล้วทั้งใจหายทั้งคิดถึงเลยค่ะ

มีความสุขกับวันหยุดนะคะ


โดย: ประกายพรึก วันที่: 27 มกราคม 2556 เวลา:11:20:11 น.  

 
แวะมาเยี่ยม ในวันอาทิตย์ ครับ

ยังดีนะเนี่ยะ มาทัน พี่อ๋า ยัง ไม่ปิดคอมเม้นท์

ขอบคุณที่แวะเข้าไปเยี่ยมอ่านงานตะพาบครับ


โดย: Sleeping_prince วันที่: 27 มกราคม 2556 เวลา:12:08:07 น.  

 
แวะทักทาย ร่วมโหวตผลงานดีๆ ของคุณ วนารักษ์ ครับ
สุขสันต์วันหยุดครับ


โดย: กู้กุ้ย วันที่: 27 มกราคม 2556 เวลา:12:25:46 น.  

 
สวัสดีวันอาทิตย์ค่ะ

เมื่อวานทำแฮททริค โพสต์ทีเดียว 3 เม้นท์เลย เยี่ยมมากค่ะ
ทำลายสถิติของทุกคนหมดเลย 555


มีชาคาโมมายล์มาฝากส่งท้ายบล็อกค่ะ
พรุ่งนี้ได้ฤกษ์ออนบล็อกใหม่ซะที
ขอเชิญด้วยนะคะโดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 27 มกราคม 2556 เวลา:12:53:12 น.  

 
เย . . .พี่อ๋ายังไม่ปิด blog

ปอมมีขนมจีบปลากรายมาฝากพี่นะคะที่กรุงเทพวันนี้ฝนตกจ้า . . . ปราจีนหนาวไหมคะ


โดย: กาปอมซ่า วันที่: 27 มกราคม 2556 เวลา:20:16:16 น.  

 
สวัสดีครับเพื่อนๆ แหะๆมาดึกเลยครับวันนี้เพิ่งว่างนะครับ เมื่อวานยังตอบกันไม่ครบเลย ดีใจที่ยังไม่ลืมกันนะครับ เดี๋ยวและไปทักทายกันนะครับ ถ้าไม่ครบก็พรุ่งนี้อีกวันนะครับผม ^^โดย: วนารักษ์ วันที่: 27 มกราคม 2556 เวลา:20:52:33 น.  

 
สวัสดีค่าคุณอ๋า

เข้ามาชูมือเห็นด้วยกับที่คุณอ๋าเขียนค่า
รูปก็สวย มืออาชีพมากๆ เห็นทุกหยดน้ำเลย
และยินดีกับสองสายสะพายด้วยค่า

ฝันดีค่ะ


โดย: Schnuggy ชนุ๊กกี้ วันที่: 27 มกราคม 2556 เวลา:21:14:30 น.  

 
ขำขันก่อนนอนค่ะ
สามเม้นท์ทำไม่ยาก 555
แล้วแบบมีเม้นท์คนอื่นแถมมาด้วย ก็ทำไม่ยากเหมือนกันใช่ไหมคะโดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 27 มกราคม 2556 เวลา:22:08:27 น.  

 
สวัสดียามดึกค่ะ
เห็นภาพกุหลาบสวยๆที่บล็อกคุณเศษเสี้ยวก็เลยตามมา
อ่านจบแล้วก็ได้อะไรเยอะนะคะ ชอบหลายข้อความ
แต่ที่ชอบมากที่สุดคือ

สิ่งที่ยึดไว้ในใจ ถ้าไม่ใช่สิ่งที่ดีงามและถูกต้องแล้ว
แต่กลับจะสร้างภาระและความทุกข์ใจแก่ตนเองและผู้อื่น
ทิ้งมันไปดีกว่า

แค่สองสามประโยค ถ้าเอามาใช้กับชีวิตได้จริงๆก็เปลี่ยนชีวิตได้เลยนะคะ
ขอบคุณสำหรับข้อคิดดีๆ และภาพสวยๆค่ะ

นอนหลับฝันดีนะคะ


โดย: ฝากเธอ วันที่: 27 มกราคม 2556 เวลา:22:33:32 น.  

 
นี่ถ้ามาดามขอให้ผมงดเล่นนี่
จะทำยังไงดีครับพี่ 555

แซวเล่นนะครับพี่

ผมว่าเล่นบล้อกแบบสบายใจทั้งเราและคนรอบข้างดีที่สุดครับ

อย่างผมเวลาทำอะไรอยู่
ถ้าหมิงหมิงเรียกไปเล่นด้วย
ก็ต้องวางงานก่อนครับ 555โดย: กะว่าก๋า วันที่: 27 มกราคม 2556 เวลา:23:03:04 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณอ๋า ขอบคุณนะคะที่ไปอ่านงานตะพาบกิ่ง ขอให้คุณอ๋าหลับฝันดีมีความสุขเพื่อตื่นมาสดชื่นๆสำหรับเริ่มงานวันพรุ่งนี้ค่ะ

โดย: กิ่งฟ้า วันที่: 27 มกราคม 2556 เวลา:23:03:53 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณอ๋า ขอบคุณนะคะที่ไปอ่านงานตะพาบกิ่ง ขอให้คุณอ๋าหลับฝันดีมีความสุขเพื่อตื่นมาสดชื่นๆสำหรับเริ่มงานวันพรุ่งนี้ค่ะ

โดย: กิ่งฟ้า วันที่: 27 มกราคม 2556 เวลา:23:03:53 น.  

 
มารายงานตัวเจ้าค่ะป้อหนาน...ไผ่เลิกเวลาไม่ผิดจริงๆ ด้วยที่เข้ามาอ่านบล็อคพี่อ๋าตอนนี้ (ตอนที่อารมณ์กำลังเดือดๆ ยั๊วะๆ เซ็งๆ บริบทที่รายล้อมรอบตัวเองอยู่)

พอได้นั่งนิ่งๆ สงบๆ ยามค่ำคืนที่ไม่มีเรื่องงี่เง่าปัญญาอ่อนอะไรมารบกวนให้เราประสาทเสียแล้ว อ่านเรื่องราวดีๆ เนื้อหาโดนๆ ก็ฉุดรั้งให้ใจเราสงบขึ้น ไม่แกว่งไปตามโมหะจริตที่มีคนช่วยกันสุม ช่วยกันก่อในทุกโมงยาม เหมือนดึงรั้งและถ่วงให้เราไม่สามารถก้าวเดินต่อไปในเส้นทางข้างหน้าที่มั่นใจว่าจะมีหลายสิ่งดีๆ รออยู่

พออ่านแล้ว เหมือนกลับมาที่หลักยึดเดิม คือหลักธรรมที่ไม่ได้มากไป ไม่ได้น้อยไป อารมณ์ไผ่ตอนนี้เหมือนรถที่ถูกเหยียบคันเร่งมาซะเต็มสปีด แล้วค่อยๆ ชะลอเมื่อได้อ่านเรื่องของพี่ ที่ไม่ใช่แก่นหลักพระธรรมจ๋าจนอ่านแล้วรู้สึกเหมือนกระแทกเบรคจนหัวทิ่มหัวตำซะทีเดียว สงบลงเยอะเลยค่ะ

คืนนี้คงนอนหลับฝันดีอยู่หรอก ทั้งๆ ที่เมื่อหลายชั่วโมงก่อนมันร้อนมาก ปรี๊ดสุดๆ

มาทันปิดโหวต เอ้ย!!! ปิดกล่องเม้นท์อยู่เน๊อะ คริๆ นอนก่อนนะคะ บาย

ปล.มีไรเรากระซิบกันเน๊อะ


โดย: คมไผ่ วันที่: 27 มกราคม 2556 เวลา:23:55:19 น.  

 
แวะมาบอกว่าโจทย์พี่อ๋าเข้าวินอีกแล้วครับ
แล้วก็ ราตรีสวัสดิ์นะครับ


โดย: เป็ดสวรรค์ วันที่: 27 มกราคม 2556 เวลา:23:56:14 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่อ๋า
แวะมาด้วยความคิดถึงค่ะ
ชอบอ่านงานเขียนของพี่อ๋าเสมอ
ภาพประกอบสวยมาก เป็นดอกกุหลาบมีน้ำค้างทุกดอก ถ่ายเองหรือป่าวคะโดย: pantawan วันที่: 27 มกราคม 2556 เวลา:23:59:57 น.  

 


สวัสดีค่ะคุณอ๋า

รีบมาส่งกำลังใจให้คุณอ๋าค่ะ
วนารักษ์ Dharma Blog ดู Blog

ตามสบายค่ะคุณอ๋า ว่างเมื่อไรค่อยมาเปิดตลอด 24 ชม. 5555
แล้วเจอกันอาทิตย์หน้าค่ะ รักษาสุขภาพด้วยนะคะ


โดย: ข้ามขอบฟ้า วันที่: 28 มกราคม 2556 เวลา:0:07:57 น.  

 

สว้สดีค่ะ

มาอ่านธรรมะค่ะ
กุหลาบสวยจัง

โหวดค่ะ

newyorknurseโดย: newyorknurse วันที่: 28 มกราคม 2556 เวลา:9:16:29 น.  

 
สวัสดีค่ะ

เมื่อวานวิ่งไล่จับไก่คุณอ๋าเข้าเล้าแทบไม่ทัน
ไม่รู้หลงไปบ้านไหนบ้างหรือเปล่า 555


มีบ๊ะจ่างเกาลัดจากบล็อกใหม่มาล่อ เอ๊ย มาฝากด้วยค่ะ อิอิ


โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 28 มกราคม 2556 เวลา:10:15:20 น.  

 
สวัสดีเช้าวันจันทร์นะครับเพื่อนๆทุกๆคน

เริ่มต้นทำงานอย่างมีความสุขนะครับ

วันนี้เปิดบล็อกวันสุดท้ายแล้ว

เจอกันใหม่งานตะพาบหัวข้อ"รอยยิ้ม"อาทิตย์ที่10 ก.พ.นี้

โจทย์ของ จขบ.นี้เอง เชิญมาอ่านกันได้นะครับ อาจจะออนก่อนสักวันหนึ่ง

ช่วงนี้ขอแว๊บไปทำภาระกิจหน้าที่ความรับผิดชอบก่อนเจอดูแลรักษาตัวเองกันให้ดีๆแล้วเจอกันวันงานตะพาบนะครับ


โดย: วนารักษ์ วันที่: 28 มกราคม 2556 เวลา:10:19:30 น.  

 
สวัสดิค่ะยังคงดีเด่นเหมือนเดิมในธรรมะที่นํามาให้พวกเราทุกเรื่อง เรื่องของคุณทราบจากท่านแม่มาโดยตลอด


โดย: เตย IP: 223.205.165.111 วันที่: 28 มกราคม 2556 เวลา:11:04:41 น.  

 
ขอบคุณคุณเตย ดีใจที่ชอบนะครับผม อิอิ ^^

คุณแม่นุ้ยใช่ไหมครับผม


โดย: วนารักษ์ วันที่: 28 มกราคม 2556 เวลา:12:10:08 น.  

 
สวัสดีค่ะ

คุณธูปหอมไปบอกเหมือนกันค่ะ ว่าคุณอ๋า เขียนงานตะพาบ แต่เสาร์-อาทิตย์ พี่กลับไม่ได้เข้าบล็อก อ้อ วันธรรมดา ก็แล้วแต่โอกาสค่ะ

คำสอนหลวงปู่ชา เรียบ เข้าใจง่าย เป็นอีกหนึ่ง อาจารย์ที่พี่ชอบฟังท่านค่ะ

และพี่ก็เชื่อเสมอและตลอดเวลาว่า ทุกคน ล้วนอยากเป็นคนดี ทุกคน มีความใฝ่ดีอยู่กับตัวเสมอ เหมือน นักปรัชญา อะไร พี่จำชื่อไม่ได้ที่กล่าว ว่า เด็ก ทุกคน เกิดมาล้วน มีสีขาว

ภาพประกอบเซ็ทนี้ก็งดงามค่ะคุณอ๋า


โดย: ตาลเหลือง วันที่: 28 มกราคม 2556 เวลา:12:50:57 น.  

 
แวะไปเยี่ยมช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรค่ะ
ไม่ต้องเกรงใจอะไรทั้งสิ้น แล้วแต่สะดวกก็แล้วกันนะคะ
ถ้าตุ๊กเห็นอัพบล็อกก็แวะเข้ามาก่อนเลย ตุ๊กเองก็เอาสะดวกตัวเองเหมือนกัน 555
บางทีถ้ายุ่งก็อาจจะหายไปนานๆเลยก็มี
เพราะงั้นเพื่อนกันไม่ต้องเกรงใจค่ะ ^_^

แวะมาโหวตให้ค่ะ ตั้งใจจะโหวตตั้งแต่เมื่อคืน แต่กระเป๋าแห้งซะก่อน
ใจจริงอยากโหวตทั้งภาพถ่ายทั้งข้อคิด ธรรมะ
แต่ถ้าโหวตภาพถ่ายกลัวจะสูญเปล่าเพราะไม่ตรงกับเนื้อหา
โหวต ข้อคิด ธรรมะก็แล้วกันค่ะ
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
วนารักษ์ Dharma Blog ดู Blog

มีความสุขกับการทำงานวันแรกของสัปดาห์นะคะ


โดย: ฝากเธอ วันที่: 28 มกราคม 2556 เวลา:13:21:27 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณอ๋า ขอบคุณมากนะคะที่ไปส่งกำลังใจให้ค่ะ และขอบคุณดอกไม้สวยๆด้วยนะคะ กุหลาบสวยมากค่ะเห็นแล้วสดชื่นๆมากมายค่ะ

ขอให้คุณอ๋ามีความสุขวันนี้นะคะและอย่าปิดบล็อกไปอีกเลยค่ะ อิอิ
โดย: กิ่งฟ้า วันที่: 28 มกราคม 2556 เวลา:14:17:32 น.  

 
แวะมาอีกรอบ จนกว่าจะปิดบ้าน อิอิ
สงสัย จขบ. จะขาดวิตามินซี เลยเป็นโรคลักปิดลักเปิด 555


น่าทำป้ายปิดหัวบล็อกนะคะ แหะ ๆ
ทำเหมือนคลีนิกเลยค่ะ มีเวลาเปิด-ปิด กี่โมงถึงกี่โมง วันไหนบ้าง
ลูกค้าจะได้มาถูกวันถูกเวลาไงคะ

ไม่งั้นปิดร้านบ่อย ๆ ลูกค้าหายไม่รู้ด้วยนะเออ
โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 28 มกราคม 2556 เวลา:14:27:06 น.  

 
วันนี้ยังเปิดบ้านอยู่ อิอิ
ยุ่งนักก็พักค่ะ เล่นบล๊อคนี่เป็นอาชีพเสริมเนอะ
อาชีพจริงต้องมาก่อน

ยกมาฝากค่า
รักษาสุขภาพนะคะคุณอ๋าโดย: Schnuggy ชนุ๊กกี้ วันที่: 28 มกราคม 2556 เวลา:15:13:53 น.  

 
มาแวะทักทาย ก่อน จะปิด ..
มีความสุขกะการทำงาน นะคะ


โดย: tifun วันที่: 28 มกราคม 2556 เวลา:15:52:07 น.  

วนารักษ์
Location :
ปราจีนบุรี Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 30 คน [?]
ขอต้อนรับสู่บล็อกเล็กๆแห่งนี้มีมิตรภาพและความจริงใจให้กับเพื่อนๆทุกท่านที่แวะเข้ามาทักทายกัน ^^

บทความและรูปภาพนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทาน พร้อมทั้งขอมอบเป็นน้ำใจกับเพื่อนๆทุกคนที่แวะเข้ามา สามารถคัดลอกนำไปเผยแพร่ได้ ยกเว้นเพื่อประโยชน์ทางการค้าซึ่งต้องขออนุญาตก่อนว่าเหมาะสมหรือไม่

เพื่อนบางคนมาครั้งเดียว นานๆมาที มาไม่บ่อย มาบ่อยๆ
บางคนมาเยี่ยมทุกวันให้ชื่นใจ

บางคนเคยมาทุกวัน บางคนเคยมานานแล้ว บางคนหายไปจากบล็อก บางคนก็จะไม่แวะมาทักทายกันอีก

แต่ไม่ว่าอย่างไรก็จะขอเก็บความรู้สึกดีๆที่มีให้กันไว้ตราบนานเท่านาน เพราะเมื่อรักกันแล้วย่อมเข้าใจกันได้ไม่ยาก

จขบ.เป็นคนซื่อๆง่ายๆจริงใจ ไม่มีเจตนาแอบแฝงในการทำบล็อก แต่บทความหรือรูปภาพก็อาจทำให้ผู้อ่านขัดใจได้ เพราะความรู้เท่าไม่ถึงการของ จขบ.หรืออาจเป็นเพราะเราไม่เคยรู้จักดีพอ จึงกราบขออภัยมา ณ.ที่นี้ด้วย และขอขอบพระคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียนด้วยความจริงใจนะครับ ^^


ฝากข้อความหลังไมค์
เริ่มนับ 12 /12/12 เวลา 12.12 น. ^^
Group Blog
 
<<
มกราคม 2556
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 
25 มกราคม 2556
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add วนารักษ์'s blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.