สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง.... มีกรรมเป็นของตน.... มีกรรมเป็นผู้ให้ผล....มีกรรมเป็นแดนเกิด.... มีกรรมเป็นผู้ติดตาม.... มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย.... จักทำกรรมอันใดไว้ ....เป็นบุญหรือบาป........ จักต้องเป็นผู้ได้รับผลกรรมนั้น ๆ สืบไป

ของฝากจากการไปสวนสันติธรรม

รอยเท้าบนทางธรรม 5

ของฝากจากการไปสวนสันติธรรม
ผู้เขียนได้ไปปฏิบัติธรรมที่สวนสันติธรรมในวันที่ 14-18 พ.ค2555ที่ผ่านมา

ขอเล่าประสบการณ์การปฏิบัติธรรมไว้เพื่อเตือนความจำและอาจ

เป็นประโยชน์กับผู้ที่ได้อ่านบ้างไม่มากก็น้อยนะครับ


หลังจากที่ได้ไปปฏิบัติธรรมกับกฟผ.ที่จัดกับบ้านอารีย์เมื่อสามปีที่แล้ว

ตอนนั้นผู้เขียนมีการบ้านที่ต้องไปทำจากพระอาจารย์ปราโมทย์ว่าผู้เขียนติด

เพ่ง(ติดสมถะ)ให้เลิกทำแล้วก็จะหาย

ช่วงนั้นไดไปฝึกปฏิบัติกับพี่ๆ กฟผ.กับพี่จูนจากบ้านอารีย์ได้ความรู้

มาดังที่เล่าแล้วในรอยเท้าในทางธรรมหนึ่ง เกี่ยวกับการเน้นการเดินจงกรม

เพื่อให้สติตั้งมั่น และระดับความรู้สึกตัวขณะเดินจงกรมที่ค่อยๆไต่

จากเท้า ไปขา ไปแขน ไปลมหายใจและขึ้นไปสู่เหนือศีรษะ

แล้วก็รู้ตัวได้แบบสบายๆอยู่

การปฏิบัติในช่วงสามปีที่ผ่านมา ก็ยังคล้ายๆเดิมคือ ตอนเช้าตื่นนอนมาสวด

มนต์ นั่งสมาธิวันละครึ่งชั่วโมง


ก่อนนอนก็จะเดินจงกรมตามที่ไปฝึกมาตั้งแต่ครั้งนั้นประมาณ20 นาทีแล้วก็

นั่งสมาธิ15 นาทีทำอย่างนี้ทุกๆวัน ระดับความรู้สึกตัวก็อยู่ในระดับเดิม


ในระยะสองเดือนจิตมีกำลังขึ้นบ้างก็เริ่มดูการเผลอคิดของจิตขณะเดิน

จงกรมตามซีดีที่ได้ฟังมาแต่ยังไม่เคยทำได้สักที

ปรากฏว่าจิตที่เคยนิ่งๆอยู่นั้น กลับตั้งมั่นเป็นผู้รู้อยู่เฉยๆ

เห็นสภาวะขณะที่นั่งสมาธิต่อจากเดินจงกรมแทนที่จะแนบกับลม

ปรากฏว่าจิตดูลมอยู่นิ่งๆไม่ยอมกำหนดพุทโธ

สร้างความสงสัยให้แก่ผมอย่างมาก

เพราะว่าทำให้จิตใจไม่นิ่งเป็นสมาธิไม่สงบเหมือนก่อน

เป็นสิ่งที่ตัวเองไม่รู้จักว่าคืออะไร หรือว่านี่คือจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่

หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจ แต่รู้สึกว่าในระหว่างวันก็ไม่ค่อยจะสนใจจะรู้อะไรเสีย

ด้วยเอาแต่นิ่งๆอยู่เหมือนคุมเชิงอะไรสักอย่างวันจันทร์ ออกเดินทางไปสวนสันติธรรมช่วงเช้าแต่ไปไม่ทัน

เวลาพระฉันอาหารเลยไม่มีอาหารเก็บใส่ปิ่นโตไว้ทานมื้อเที่ยงและเย็น

เลยต้องกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่เตรียมไว้เป็นอาหารไปก่อนสองมื้อ

ที่พัก(กุฏ)มีทั้งหมด 6 กุฏ เป็นบ้านหลังย่อมๆแยกห่างกันประมาณยี่สิบเมตร

มีคนมาร่วมปฏิบัติครั้งนี้ครบจำนวน 6 คน


ส่วนใหญ่คนที่ได้อยู่วัดนี่จะเคยปฏิบัติกันมาจนชำนาญแล้ว

ต่างคนก็ต่างปฏิบัติตามที่ตัวเองเคยฝึกกันมา ไม่ได้มีรูปแบบในการพาทำ

แต่อย่างไร ทางวัดมีข้อแนะนำการปฏิบัติติดไว้ในที่พักให้อ่านเอง เช่น ที่พัก

ก็ให้ทำความสะอาดกันเอง แล้วก็ห้ามไม่ให้พาคนมาสนทนาในที่พัก รวมทั้ง


ห้ามพูดคุยกันพร่ำเพรื่อเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติธรรม ส่วนใหญ่ไปแล้วก็

ไม่ได้สนทนากับใครเลย มีทักทายกันบ้างแต่ที่สนทนาด้วยเล็กน้อยเพราะ

เจอกันเวลาทานข้าว ก็มีแค่สองสามคนเท่านั้นทำให้คลายบรรยากาศเงียบ

เหงาลงได้พอสมควร


ภายในที่กุฏเป็นบ้านขนาด 3.5*10เมตร พอดีสำหรับการเดินจงกรม

เวลาส่วนใหญ่ก็หมดไปกับการเดินและสลับกับการนั่งสมาธิบ้าง

เข้านอนสามทุ่มและตื่นประมาณตีสี่ทุกวัน


วันรุ่งขึ้นจะได้ส่งการบ้านหลวงพ่อ ในกลุ่มมีคนที่ปฏิบัติได้เก่งแล้วสองคน

ในหกคน ส่วนผมได้ถามคำถามว่า

“ตอนนี้ยังเพ่งอยู่หรือเปล่า ? ถามถึงสภาวะที่จิตใจตั้งมั่นไม่ยอมกำหนดลม

หายใจเข้าออกแต่นิ่งดูลมเข้าออกเฉยๆคืออะไร?”

พระอาจารย์ตอบว่า”ทำถูกแล้วแต่ว่าจิตยังฟุ้งอยู่ให้ทำในรูปแบบมากขึ้น (คือ

ให้เดินจงกรม นั่งสมาธิ) แล้วให้หาเครื่องอยู่เพราะเมื่อไม่เพ่งจิตก็จะฟุ้ง ให้

ภาวนาพุทโธไว้ในใจก็ได้ เมื่อเผลอไปจะได้รู้สึกตัว

ไม่อย่างนั้นจะเผลอนาน”กลับไปปฏิบัติต่อที่ๆพัก กลับไปที่กุฏพบเครื่องเล่นครื่องเล่น Mp3เล็กๆ

ที่ทางวัดเตรียมไว้ผู้ปฏิบัติธรรมตั้งอยู่ ลองฟังดูก็เลยรู้ว่าเขาเอาไว้สำหรับ

ฟังเทศน์สำหรับเป็นแนวทางในการดูจิตคัดเอาส่วนที่สำคัญๆมาให้ฟัง


ฟังแล้วได้ความว่า ในการดูจิตเผลอคิดนั้น ให้ดูต่อการปรุงแต่ง

ต่อจากนั้นไปด้วยว่าคิดแล้วจิตนั้นชอบไม่ชอบ สุขหรือทุกข์ จิตเป็นกุศลหรือ

อกุศล ถ้ารู้ทันจิตที่ปรุงแต่งจิตก็จะเป็นกลางได้ ถ้าดูได้เป็นกลางแบบนี้ได้

บ่อยๆ จิตผู้รู้จะค่อยๆตั้งมั่นขึ้น เป็นสัมมาสมาธิที่เอาไว้สู้กับกิเลสที่มายั่วให้

คิดให้อยากตลอดเวลา และเมื่อรู้มากๆจิตก็จะคลายความยึดมั่นในอารมณ์

ต่างๆ เพราะว่าเห็นแจ้งด้วยใจว่าทุกอย่างมีเหตุก็เกิดไม่มีเหตุก็ดับเหมือนๆกัน

ทั้งกุศลและอกุศล ความรู้สึกนี้ไม่ใช่เรา จิตนี้ไม่ใช่เรา กายนี้ก็ไม่ใช่เรา

เพราะว่ากายคิดนึกไม่ได้เหมือนหุ่นยนต์ที่ถูกจิตสั่งให้ทำโน่นทำนี่อยู่

การคลายความเห็นผิดว่ากายใจเป็นเราเป็นขั้นแรกที่จะไปถึงในการปฏิบัติธรรม

เรียกเป็นภาษาธรรมะว่าการละสักกายทิฏฐินั่นเอง


เริ่มฝึกการทำจังหวะเคลื่อนไหวแบบหลวงพ่อเทียนตามหนังสือที่มีไว้ให้อ่าน

ในห้อง แล้วก็ฝึกภาวนาพุทโธในใจขณะนั่งสมาธิและเดินจงกรมอีกด้วย

แต่มีปัญหาว่าถ้านั่งสมาธิแล้วภาวนาไปด้วยจะทำให้หลับไปเลย


รุ่งขึ้นวันที่สาม ตอนเช้าเข้าไปที่ศาลาใหญ่ได้มี

รองเจ้าอาวาสมาให้คำปรึกษาในตอนเช้าก่อนฉันแทน ท่านเทศน์สอนว่า การ

ทำวิปัสนามีสมถะอยู่ด้วยอย่างน้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์

สมถะจึงสำคัญและต้องทำให้ถูกต้องด้วย

ได้ถามคำถามว่า“ทำไมตอนนี้นั่งสมาธิแล้วจิตไม่รวมลงไปแต่กลับอยู่เป็นผู้ดู

เฉยๆ ถ้าเราบังคับให้รวมลงไปจะทำให้จิตตั้งมั่นได้หรือไม่?”

ท่านตอบว่า”เป็นเรื่องปกติที่มันไม่รวมลงไป ทำถูกแล้วแรกๆก็จะเบื่อ

แล้วจะดีขึ้น ถ้าบังคับจิตให้จิตรวมจิตจะตั้งมั่นแต่จะมีโมหะเข้าแทรกไม่ดี”
วันนี้มาปฏิบัติในศาลาใหญ่ที่ฟังธรรมกัน ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่ายทั้งวัน ส่วน

ใหญ่จะฝึกภาวนาพุทโธในใจสลับกับการทำจังหวะเคลื่อนไหว นั่งสมาธิไม่

ได้จะหลับเหมือนเดิม


ตอนเย็นกลับไปทำความสะอาดที่พักแล้วก็เดินจงกรมอ่านหนังสือที่ช่วยใน

การภาวนาอีกหลายเล่ม


วันที่สี่ทำเหมือนวันที่สามแต่ตอนเช้าไม่มีใครมาให้ถาม

วันนี้ปฏิบัติเองที่ศาลาใหญ่ทั้งวัน


วันที่ห้าวันศุกร์ก่อนกลับบ้านตอนเช้า พระอ.ปราโมทย์เทศน์เรื่องการปฏิบัติ

โดยสังเขปอีกครั้งหนึ่งเพราะวันนี้วัดเปิด(วันศุกร์-อาทิตย์) มีคนมาเต็มศาลา

แต่ไม่ถึงกับแน่นเหมือนเสาร์อาทิตย์


ผมได้ส่งการบ้านและถามว่า

“ตอนนี้จิตมีกำลังหรือยัง นิ่งแค่นี้พอไหม ยังมีหลงไปเพ่งอีกหรือเปล่าแล้ว

ขอการบ้านไปทำต่อด้วย”

ท่านตอบว่า “มีกำลังขึ้นแล้ว นิ่งขนาดนี้ก็พอแล้วสำหรับการดูจิตถ้านิ่งไปจะ

กลายเป็นเพ่ง ตอนนี้ไม่ได้เพ่งแล้วและให้ไปทำต่อแบบเดิม”

ตอนขับรถกลับจนถึงบ้านจิตก็ยังแปลกๆอยู่ต่ออีกหลายวัน คือจิตนิ่งมีสมาธิ

ระดับหนึ่ง แต่จิตไม่มีกำลัง ไม่สามารถดูเผลอคิดได้ชัดเจนเหมือนเดิม

ส่วนใหญ่ก็ยังฟุ้งมากเพราะไม่ค่อยได้ทำในรูปแบบและฟุ่งซ่านกับความคิดสรุปสิ่งที่เจอมา

การดูจิตเผลอคิดจิตต้องตั้งมั่นพอสมควร คือส่วนใหญ่ต้องอาศัยการเดิน

จงกรมเป็นหลักให้จิตตั้งมั่นแล้วสังเกตจิตที่เผลอไปคิดสำหรับคนที่ยังไม่เก่ง


ในการปฏิบัติเราตามดูสิ่งที่เกิดขึ้น ไม่จงใจหรือตั้งใจดูจะกลายเป็นเพ่ง


สมาธิทำให้จิตใจมีความสงบและมีความสุข แต่วิปัสสนาทำให้เกิดปัญญา

เห็นตามความเป็นจริงและเบื่อหน่าย


เพื่อที่จะไม่เพ่งให้เติมความรู้สึกตัวไปอีกเล็กน้อยแค่นั้นว่าทำหรือคิดอะไร

อยู่ ถ้าเผลอไปจ้องไปดูอย่างต่อเนื่องจะกลายเป็นเพ่ง


ในการนั่งสมาธิ ก็ให้ดูจิตที่เคลื่อนไปเกาะกับสิ่งต่างๆ เกาะลม

เกาะคำบริกรรม เกาะความคิด ไม่ได้ทำให้สงบแต่อย่างใด

แต่ถ้าจิตจะรวมลงไปก็ให้รู้ตัวด้วยการปฏิบัติธรรมครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ผมกำลังมีความไม่แน่ใจสงสัยว่าถูก

ต้องอยู่หรือไม่ นับว่ามีประโยชน์มากๆในการก้าวต่อไป

จึงคิดนำมาเผยแพร่หวังว่าคงเป็นแง่คิดสะกิดใจได้บ้างเล็กน้อย

แต่อย่ายึดถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือเป็นแนวทางที่แน่นอนใดๆ

เพราะผมก็เป็นแค่ผู้เริ่มเดินตามทางนี้มาได้ไม่นานยังรู้อะไรไม่มาก

และแต่ละคนมีล้วนมีทางเดินไปที่แตกต่างกันได้หลายรูปแบบ

ซึ่งอาจต่างจากนี้ไปก็ได้


เรื่องและภาพประกอบ วนารักษ์
 

Create Date : 30 พฤษภาคม 2555
83 comments
Last Update : 30 พฤษภาคม 2555 20:58:47 น.
Counter : 4530 Pageviews.

 

สวัสดียามเย็นค่ะพี่อ๋า ขอบคุณของฝาก
ที่นำมาแบ่งปันกันนะคะ มีพก เครื่องเล่น Mp3
เป็นตัวช่วยด้วย บางแห่งเคร่งครัดมาก
ห้ามไม่ให้นำเครื่องมือสื่อสาร หรือเครื่องใช้
อำนวยความสะดวกใด ๆ ติดตัวเข้าไปเลยก็มีค่ะ ^^

 

โดย: คนที่ใช่ ในวันที่ผิด 30 พฤษภาคม 2555 17:07:53 น.  

 


โมทนาบุญด้วยค่ะ
อ่านแล้วมีประโยชน์มากค่ะ


newyorknurse 

โดย: newyorknurse 30 พฤษภาคม 2555 17:38:02 น.  

 

มาเป็นที่ 3 ก็ยังดี อิอิ
แต่ขอเป็นที่หนึ่งในใจคุณ...เบอร์ดี้ 5555++เอามั่ง ๆ ... แอบมาออนตอนไม่อยู่ ชิ
หนึ่งในสามถือว่ายังโอเค

เดี๋ยวค่อยมาเก็บรายละเอียดอีกทีเด้อ

 

โดย: ฟ้าใสวันใหม่ 30 พฤษภาคม 2555 18:39:24 น.  

 

วันนี้ปอมมาทักทายพี่อ๋าเร็วหน่อย

ดีจังเลยนะคะ . . ที่ได้ไปปฏิบัติธรรม

ชอบดอกราชาวดีของพี่อ๋าจัง

ปอมมีชามะนาวมาฝากพี่จ้า . . .

หลังจากชื่นชมความงามดอกดอกไม้ที่พี่มักมีมาฝากปอมเสมอๆ


คราวนี้ปอมมีดอกบัวมาฝากนะคะ . . .
คงพอจะเจ้ากับเนื้อหาของ blog ของพี่คราวนี้จ้า
..........................................................................................

มีความสุขในเวลาเย็นๆ สบายๆนะคะ

 

โดย: กาปอมซ่า 30 พฤษภาคม 2555 18:53:24 น.  

 

ขอบคุณการบ้านบล็อกนี้ค่ะ รู้ว่าเป็นบล็อกที่เขียนยาก
อ่านยาก เข้าใจยาก แต่คุณอ๋าก็ยังพยายามเขียน เพราะแฟน ๆ เรียกร้อง

อ่านรู้เรื่องบ้าง ไม่รู้เรื่องบ้าง แต่เห็นอะไรอย่างหนึ่งว่า
คุณอ๋าตั้งใจจริง ๆ ก็ได้แต่อนุโมทนาและหวังว่าสักวัน
คุณอ๋าจะได้บรรลุทางธรรมที่ตัวเองต้องการ


การดูจิต การมีสติ แค่สองอย่างนี่เป็นเบื้องต้นหรือเปล่า
การมีสติอยู่ทุกขณะจิต ไม่หลงเพลิดไปตามสิ่งเร้า แค่นี้ก็พอใจแล้ว
สูงกว่านี้คงไม่ไหว เพราะจิตไม่เคยนิ่งเลย
แหะ ... เราพูดภาษาเดียวกันหรือเปล่าคะ

 

โดย: ฟ้าใสวันใหม่ 30 พฤษภาคม 2555 19:24:09 น.  

 

เป็นดอกไม้ไทยที่หมอเย็นชื่นใจจังเลยค่ะ

ชอบดอกไม้ทุกดอกเลยค่ะที่นำเสนอ
ภาพสวยมาก

อิอิอิ...น้องมอส..ชอบของสวยงาม
มือใหม่ก็งี้ละค่ะ
ชอบสาวสาว

เดี่ยวจะพามาคุณลุงเพื่อที่จะดูของสวยที่จับต้องได้

อิอิอิ

ถ่ายภาพได้สวยมากเลยค่ะ

 

โดย: catt.&.cattleya.. 30 พฤษภาคม 2555 19:28:37 น.  

 

เข้ามาอ่าน บอกได้คำเดียว "สาธุ" เจ้าค่ะคุณพี่ เหมือนได้ชาร์จแบตเน๊อะเวลาปฏิบัติธรรมเนี๊ยะ

 

โดย: คมไผ่ 30 พฤษภาคม 2555 20:12:24 น.  

 

มาอีกรอบ แหะ
ลืมไปยังไม่ได้ให้คะแนนเลย อิอิ
โหวตให้จ้า ไม่งั้นเด๋วนอนไม่หลับ

 

โดย: ฟ้าใสวันใหม่ 30 พฤษภาคม 2555 20:47:19 น.  

 

มาลงชื่อค่า

เด๋ววนอ่านก่อน

 

โดย: Rinsa Yoyolive 30 พฤษภาคม 2555 22:03:27 น.  

 

ล้อเล่นหรือเปล่าคะคุณพี่...สามขวบนี่...ฟันขึ้นแล้วนา แล้วน้ำนมมันมีได้นานขนาดนั้นเลยเหรอ...ทำเป็นเนียนอีกคนหล่ะม้างงงง...555

จิตตกทีก็...กลับไปชาร์จแบตทีก็ได้นี่นา ต้องหาเวลาให้ตัวเองค่ะ

วันนี้ไผ่นั่งคุยกับเพื่อน(ที่เรียนด้วยกัน) เจ๊อะคนที่ไปนั่งวิปัสสนาเหมือนกันเลยคุยกันยาว(ระหว่างรออบขนม) ก็ได้อะไรใหม่ๆ เยอะเหมือนกันนะคะ ไว้แบตใกล้จะหมดหรือมีเวลาก็จะไปชาร์จแบตรักษาสภาพจิตให้ลอยตัว ไม่ตกหล่นหายระหว่างทางค่ะ

คืนนี้นอนหลับฝันดีค่ะคุณพี่

 

โดย: คมไผ่ 30 พฤษภาคม 2555 22:09:58 น.  

 

อ่านหมดแล้วเป็นความรู้ที่ดีมาก ๆ เลยคุ่ะคุณอ๋า

ทั้งการสอนตั้งจิตให้ัมั่น
การเดินจงกรม ที่ถูกต้อง

ขนาดไปกัน 6 คนยังไม่ค่อยได้คุยกันเลยเหรอคะเนี่ย
ใช้ความเงียบเป็นตัวกำหนดเพื่อให้มีสมาธิด้วยหรือไม่คะเนี่ย อิอิ

ทึ่งมากๆ เลยค่ะ มีสถานที่ปฏิบ้ิติธรรมที่เมืองกาญจน์ที่หนึ่งที่รินเคยไปมา 3 ปีแล้วมั้งชอบมากๆ เลยค่ะ
จำชื่อไม่ได้แล้ว ว่าแล้วก็อยากไปอีกจังเลย
เพราะช่วงนี้ ว้าวุ่นเหลือเกิน

การที่เราเลือกไปสงบใจด้วยวิธีนี้ จะได้ผลหรือป่าวค่ะ
ในเมื่อเรายังพะวงอยู่

รินอยากให้คำว่า ความไม่สบายใจนี้หายไปโดยเร็วจังเลยค่ะคุณอ๋า
ขอบคุณสำหรับชื่อหนังสือนะคะ ถ้าไปร้านหนังสือจะไปหาซื้อมาอ่านศึกษาดู
ขนาดรถใหม่รินยังสั่งเซลล์ิติดฟิล์มบานหน้า 60% เลย แหะๆ ไม่รู้จะเห็นหรือป่าวเนี่ย อิอิ
แต่ตอนกลางคืนจะใส่แว่นมองจอแล้วค่ะเป็นแว่นตัดแสง ตอนกลางวันที่ทำงานไม่ต้องเลยสบายๆ
แต่ก็จะพยายามดูแลให้ดีที่สุดค่ะ


 

โดย: Rinsa Yoyolive 30 พฤษภาคม 2555 22:40:05 น.  

 

สวัสดีครับคุณอ๋า เข้ามาอ่าน 3 รอบพอจะ
เข้าใจที่ ได้ถ่ายทอดออกมา

ส่วนใหญ่จะแนวทางเดียวกัน เพียงแต่
ทางผมเมื่อเข้าสมาธิได้แล้ว (จะไม่มีความคิด) คือตัดออกไปเลย มีแต่ความว่าง
ท่องพุทโธในใจ ไปเรื่อย ๆ แล้วมันจะหาย
ไปเอง จิตจะไม่คิดไม่ดูไม่ตาม คือเป็นสมาธิ
เบื้องต้นแล้วไต่ขึ้นตามลำดับ จนถึงฌาน
แต่ไม่ใช่ถึงทุกครั้งนะครับ...

จุดใหญ่ที่ทำ คือ เข้าสมาธิเพื่อเพิ่มพลังจิต
ให้เข้มแข็งเท่านั้น ไม่หวังเป็นอย่างอื่น พอ
ทำนานเข้า จะไม่ตกใจง่าย รู้ทันไม่โกรธ ฯ
แล้วก็อีกเยอะแยะที่เราได้มา โดยไม่ได้คาด
หวัง

ถ้าไปเพ่งหรือมุ่งมั่นเกินไป จะเป็นการต่อ
ต้านการเข้าสมาธิหรือฌาน ซะอีกครับ

ดีครับที่คุณอ๋า ได้มีโอกาศสอบถามพระ
อาจารย์ปราโมทย์ เท่าที่อ่านดู ท่านมอง
ออกถึงอาการที่คุณอ๋าพบ. ถ้าไม่ใช่คุณอ๋า
หรือไม่ใช่คนปฏิบัติธรรม จะตีความคำตอบ
ท่านไปอีกแบบหนึ่งครับ

 

โดย: ไวน์กับสายน้ำ 30 พฤษภาคม 2555 23:16:13 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ครับพี่อ๋า

อนุโมทนาบุญกับสิ่งดีดีที่พี่ได้พบนะครับ

ผมยังไม่เคยไปปฏิบัติธรรมที่วัดเลยครับ
นั่งอ่านประสบการณ์ทางธรรมของพี่แล้วก็ทึ่งตามไปด้วยครับ
 

โดย: กะว่าก๋า 31 พฤษภาคม 2555 6:22:34 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ค่ะพี่อ๋า คำด่าของบุพการี
มีคุณยิ่งกว่าคำบอกรักของผู้อื่น
เพราะถึงจะดุด่าว่ากล่าวเช่นไร
ท่านก็ทำไปด้วยความรักในตัวบุตรธิดา
แต่ผู้อื่น ไม่ว่าเขาจะใช้ถ้อยคำไพเราะ
เสนาะจิตสักเพียงใด แต่ลึกแล้วเราไม่รู้เลย
เค้ารู้สึกกับเราเช่นวาใจนั้นหรือไม่
..
..
ปล 1 ภาพกล้วยไม้ ดอกไม้
ที่นำไปฝากที่บล็อกสวยมากค่ะ ^^
ปล 2 ทำงานอย่างมีความสุขนะคะพี่ ^^
ปล 3 หมดแล้วค่ะ 55555

 

โดย: คนที่ใช่ ในวันที่ผิด 31 พฤษภาคม 2555 7:04:45 น.  

 

มาอ่านค่ะ ขออนุโมทนาด้วยนะคะ

เราเองห่างๆ จากการปฏิบัติเยอะแล้วเหมือนกัน ล่าสุดก็ตั้งแต่เมษายนโน่น เหอๆ

แย่เลย ต้องเริ่มกลับไปปฏิบัติอีกรอบแล้วหละค่ะอาหารอร่อยนี่ บางทีก็เป็นเรื่องของความเคยชินนะคะ คนสิงคโปร์มากินไทยเองก็อาจจะไม่อร่อยก็ได้เนาะ

 

โดย: สาวไกด์ใจซื่อ 31 พฤษภาคม 2555 7:45:31 น.  

 

ดอกไม้ชุดนี้สวยมากๆๆ ครับ เดี๋ยวแวะมาชมใหม่

ขอบคุณที่แวะไปเยี่ยมที่บล๊อกครับ

 

โดย: Sleeping_prince 31 พฤษภาคม 2555 8:06:25 น.  

 

 

สวัสดีเช้าวันใหม่ค่า

เสวนาธรรมก่อนนอน ดีมากเลยค่ะ
นอนหลับสบายยยย ไม่ฝันอารายเลย
ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ผู้ประพฤติธรรม


เช้านี้มีโกโก้ร้อนมาฝากจ้า
หลวงพี่อย่าลืมตอบคำถามที่บ้านต่อด้วยนะคะ (เมื่อว่าง)
 

โดย: ฟ้าใสวันใหม่ 31 พฤษภาคม 2555 9:31:48 น.  

 

อปิ อตรมานานํ ผลาสาว สมิชฺฌติ
อันความหวังในผล ย่อมสำเร็จแก่ผู้ไม่ใจเร็วด่วนได้

ประกอบสัมมากิจด้วยความสุขุมรอบคอบ ตลอดไป...นะคะมานั่งอ่านประสบการณ์ในการปฏิบัติภาวนาของคุณอ๋า
เขียนได้ละเอียดดี...ค่ะ

เรื่องการปฏิบัติภาวนานั้น อยู่ที่จริตของแต่ละคนด้วย
ท่านว่าหากรู้ว่าตัวเองจริตใด ก็จะเลือกกรรมฐานได้ถูกกับตัว
เมื่อถูกกับตัวแล้ว การปฏิบัติภาวนาก็จะสามารถดำเนินไปได้เร็วขึ้น

เรื่องของจริตนั้น
เมื่อวาน ปอป้าเพิ่งเขียนต้นฉบับเสร็จ
กะว่าจะนำมาลงบล๊อกให้เพื่อน ๆ ได้อ่านกันด้วย..ค่ะ
ยังไง คุณอ๋า คอยติดตามอ่าน...นะคะ

การตามดูจิต และละสักกายทิฏฐิ
เป็นสติปัฏฐาน ๔ ที่ควรน้อมนำ

ปฏิบัติอย่างไม่หวังอะไร ไม่ " อยาก "
ให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างธรรมชาติ
" อยาก " เมื่อใด " กิเลส " เมื่อนั้น

ขอให้คุณอ๋า เจริญในธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไป...นะคะ

ป.ล. ดอกไม้ที่นำไปวางให้ปอป้า ๓ ภาพนั้น
อยากทราบว่า ภาพสุดท้ายชื่อดอกอะไรคะ
ดูสวย แปลกตาดี...ค่ะ

 

โดย: พรหมญาณี 31 พฤษภาคม 2555 10:01:45 น.  

 

วันนี้มากดโหวตงานเขียนให้คุณอ๋าด้วยค่า

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
วนารักษ์ Literature Blog ดู Blog


 

โดย: Rinsa Yoyolive 31 พฤษภาคม 2555 10:12:26 น.  

 

สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักทุกๆคน ^^

วันนี้พฤหัสแล้วนะครับแว๊บเดียวจะได้หยุดกันอีกแล้ว

ดีใจที่มีเพื่อนๆเข้ามาอ่านกันนะครับ คิดว่าจะไม่มีคนอ่านซะแล้ว เพราะว่าเรื่องพวกนี้เข้าใจยากนะครับ

ขอบพระคุณทุกๆท่านที่ให้กำลังใจและช่วยแนะนำอีกด้วยครับ


 

โดย: วนารักษ์ 31 พฤษภาคม 2555 11:25:31 น.  

 

ถะ ถะ ถูกต้องแล้วค่ะพี่อ๋า เพลงของจั๊กจั่น
อ่าแน่...แสดงว่าเป็นคอลูกทุ่งเหมือนกัน
พอดีไปฟังบล็อกพี่คนหนึ่งลงเพลงตั๊กแตนค่ะ
เลยเอาจั๊กจั่นมาลงมั่ง 55555
ขืนเอาตั๊กแตนมาลง เดี๋ยวเค้ารู้ว่าเราก็อปแนวมา อิอิ
...
...
เมื่อวานก็อ่านคอมเมนท์ในบล็อกพี่ก๋า
ได้แง่คิด ได้เรียนรู้อะไรเยอะเหมือนกัน
ขอบคุณคำแนะนำที่พี่อ๋าบอกน้องด้วยนะคะ
สุขสันต์ยามเย็นค่ะพี่ ^^

 

โดย: คนที่ใช่ ในวันที่ผิด 31 พฤษภาคม 2555 15:26:16 น.  

 

สนทนาธรรมแบบยาก ๆ ตอนบ่าย ๆ นี่น่าหลับนิ อิอิ
การเจริญสติปัฏฐานสี่ แค่ศัพท์นี่ก็ปวดหัวแล้ว
แหม เราว่า เราถามง้ายง่าย ทำไมคำตอบยากจัง


สรุปว่า เมื่อไหร่ที่เราปล่อยวาง ไม่มีตัวกูของกู เมื่อนั้น
ฟังดูเหมือนง่าย นั่นเรียกว่า สภาวะนิพพาน เหรอคะ ???
แหะ หมายความว่า ไม่เกิดอีก ใช่มั้ยคะ ?

ตอบว่า ใช่ หรือ ไม่ใช่ ก็จบแล้ว 555+++
อธิบายมาก นักเรียนปวดหัว
ขอกลับไปตีลังกาคิดซัก 2 วันเด้อ

 

โดย: ฟ้าใสวันใหม่ 31 พฤษภาคม 2555 16:11:04 น.  

 เอากล้วยไม้มาฝากค่ะพี่อ๋า

พร้อมกับอนุโมทนาบุญด้วยนะคะ

ดอกพุดก็สวยค่ะ แต่ภาพข้างบนคุ้นๆ ว่าดอกอะไร จำชื่อไม่ได้ค่ะ

สวยสดใสทั้งสองดอกเลยค่ะ

 

โดย: maitip@kettip 31 พฤษภาคม 2555 16:13:01 น.  

 

เข้ามาอ่านเก็บรายละเอียดจ้า . . .

พี่อ๋าเขียนดี . . . ปอมก็ค่อยๆนึกตาม . . .
วันนี้ปอมมี Blueberry Smothie มาฝากนะคะ

สดใสๆ ในวันที่อากาศชุ่มฉ่ำๆจ้า

 

โดย: กาปอมซ่า 31 พฤษภาคม 2555 18:07:05 น.  

 

คนที่ฝึกจริงจังจนเริ่มเห็นผลนี่เก่งนะครับพี่อ๋า หนนี้ภาษาทางธรรมบางช่วงอ่่านเข้าใจยากนิดๆแหะ

สมัยเรียนโรงเรียนวัด พระให้ฝึกเพ่งดวงแก้ว เอาจริงๆ เด็กประถมคงไม่มีใครเพ่งเห็นหรอก แต่พอหมดคาบก็โม้กันใหญ่ เห็นดวงโตบ้าง เห็นสองดวงบ้าง
มันตะโกนลั่น "ค*ย กูเห็นสองลูกเว้ย ไอ้สั*" << นี่เรอะผู้เห็นดวงแก้ว ห้องผมมันเกรียนครับ น่าให้ของจริงอย่างรุ่นพี่ กฟผ. และพี่อ๋าไปสอนสั่ง


พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำผมไปมาหลายที่แต่ก็ชอบสยามโอเชี่ยนเวิลด์ที่สุดเหมือนกันครับ (แต่ราคาก็โหดสุดเช่นกัน) รองมาชอบบางแสน เพราะไปตั้งแต่เด็ก

 

โดย: ชีริว 31 พฤษภาคม 2555 18:39:08 น.  

 

ฝึกจนเริ่มเห็นผลนี่เก่งนะครับพี่อ๋า ^^
หนนี้ภาษาธรรมเยอะ แอบอ่านยากนิดๆ
สมัยก่อนผมไม่เข้าใจการเดินจงกลม คิดว่ามันคือเดินละเมอซะอีก

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำผมไปมาหลายที่ ชอบสยามโอเชี่ยนเวิลด์ที่สุดเหมือนกันครับ แต่ราคาก็โหดสุดเช่นกัน รองมาชอบบางแสน เพราะไปตั้งแต่เด็ก

 

โดย: ชีริว 31 พฤษภาคม 2555 18:41:04 น.  

 

สวัสดีค่ะคุณอ๋า

เป็นประสบการณ์ที่ดีมากค่ะขออนุโมทนา

ด้วย เดินมาถูกทางแล้วค่ะ โหวตให้ข้อเขียน

ดี และขอให้เจริญในธรรมค่ะ

 

โดย: พรไม้หอม 31 พฤษภาคม 2555 19:10:20 น.  

 

การปฏิบัติต้องมีครูอาจารย์แนะนำค่ะ ถ้าปัญญาเรายังไม่กล้าแข็งพอ

แต่ก็ต้องเลือกอาจารย์ดีๆ ด้วยเนาะ

 

โดย: สาวไกด์ใจซื่อ 31 พฤษภาคม 2555 19:25:01 น.  

 

ชัดเจนเลย หลวงพี่
นักเรียนสอบตก ไปไม่กลับ หลับไม่ตื่น
คืนนี้ก็คงหลับสบายตามปกติ
เพราะลิงเหนื่อยมาทั้งวันแล้ว อิอิ


พรุ่งนี้ช่วงเช้าก็ไม่อยู่นะคะ ต้องออกไปปฏิบัติภารกิจเพื่อชาติ

 

โดย: ฟ้าใสวันใหม่ 31 พฤษภาคม 2555 21:13:51 น.  

 

เอ๊า...เพิ่งจะรู้ว่าพี่ชอบลูกทุ่ง แต่หน้าตาไป
ทางสตริง ลูกกรุงมากเลยนะคะ 55555
ปายก็สังวรณ์ว่าเราเป็นไม้อ่อน ค่อย ๆ ยืนต้น
รับแดด รับลม รับปุ๋ยไป...วันหนึ่งจะได้แตก
กิ่งก้านเป็นไม้ใหญ่กะเค้ามั่ง อยู่ในช่วงเพาะบ่ม
ค่ะพี่ อิอิ
...
...
ราตรีสวัสดิ์นะเจ้าคะ ฝันดีเจ้าค่ะ ^^

 

โดย: คนที่ใช่ ในวันที่ผิด 31 พฤษภาคม 2555 21:57:17 น.  

 

จริงๆ ไผ่ว่า เลี้ยงแบบไทยๆ เลี้ยงแบบโบราณมันก็เป็นอีกบรรยากาศ อีกประสบการณ์นึงนะคะพี่ อย่างพี่ชายไผ่ เกิดห่างกันสี่ปีก็โดนเลี้ยงอีกอย่างเพราะคุณตาคุณยายเอาไปเลี้ยง แต่ของไผ่นี่ พ่อกะแม่เลี้ยงเอง(สมัยใหม่ขึ้นมานิดนึง 555) เท่าที่ถามๆมา ถ้า 35+ ก็น้ำข้าวกับกล้วยกับอะไรไทยๆ (กล้วยบดหรือขูดนี่เลี้ยงเด็กรายไหนรายนั้น เนื้อแน่นตัวหนักโตเร็วทุกคนเลย หุหุ)

เรื่องเค้ก ไผ่คิดว่าจะเอาที่เป็นฝีมือตัวเองก่อน แล้วค่อยถ่ายรูปมาลงบล็อคแหละค่ะ หุหุ ถ่ายแบบฝีมือรวมๆกันมันไม่ค่อยปลื้ม

คืนนี้ฝันดีเช่นกันเจ้าค่ะ

 

โดย: คมไผ่ 31 พฤษภาคม 2555 22:13:21 น.  

 

เห็นจะจริงเลยนะครับพี่
คงคล้ายๆกับนักฟุตบอล
ถ้าได้โค้ชเก่ง
ก็พัฒนาฝีเท้าได้เร็วขึ้นครับ

 

โดย: กะว่าก๋า 31 พฤษภาคม 2555 22:15:11 น.  

 

สวัสดียามดึกค่ะคุณอ๋า

อนุโมทนาบุญด้วยนะคะ

วันพรุ่งนี้จะมาละเลียดอ่านใหม่ค่ะ

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต

วนารักษ์ Literature Blog ดู Blog


เอานกจาบคาหัวเขียวมาฝากค่ะ


 

โดย: luckyfarm6662 31 พฤษภาคม 2555 23:00:30 น.  

 

สวัสดีค่ะคุณอ๋า กิ่งมาเยี่ยมแล้วค่ะ ขอบคุณนะคะที่ไปบอกทางหลังไมค์ กิ่งก็แว่บมาก่อนอาจจะดึกไปหน่อยนะคะ
กิ่งมาอ่านการปฏิบัติธรรม ของคุณอ๋าแล้วก็ให้เห็นเลยว่าตุณอ๋ามีจิตใจตั้งมั่นที่จะปฏิบัติมากมายและอยากรู้ถึงความก้าวหน้าในการทำสมาธิของตนเองมากสังเกตุุได้จากมีการสอบถามกับพระท่านทุกวัน ก็ได้รับคำตอบที่น่าพอใจ กิ่งว่าคุณอ๋าเก่งแล้วนะคะ ได้ถึงเพียงนี้ทั้งๆที่ใช้เวลาน้อย 3 วันเท่านั้น
การทำสมาธิหลวงพ่อเคยสอนกิ่งว่าอย่าตั้งมั่นให้มากให้ปล่อยใจให้สบายทำจิตให้เป็นหนึ่งเดียวโดยการบริกรรมพุทธโธๆๆๆๆไปแล้วให้วางจิตของเราลงบริเวณ ใบหน้าเช่นหน้าผาก หรือ ลิ้นปี่ ก็ได้ซึ่งจะมีทั้งหมด 5 จุดคุณอ๋าคงทราบแล้ว พอเราวางไปบ่อยๆจะทำให้จิตเรามีพลังได้ แต่ก็ยากมากที่จิตจะนิ่งเพราะพอเผลอเรื่องอื่นก็จะแว่บเข้ามาต้องเริ่มใหม่ กิ่งเองก็ใช้เวลานานมากค่ะกว่าที่จิตจะนิ่งได้แบบคุณอ๋า บางทีก็เข้าภวังค์ตื้นกลายเป็นความฝันไปซะอีก

กิ่งขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ ขอให้การปฏิบัติธรรมของคุณอ๋าก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไปนะคะ พร้อมกันนี้กิ่งก็โหวตให้คุณอ๋าด้วยเลยนะคะ

วนารักษ์ Dharma Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 3 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

หลับฝันดีค่ะ 

โดย: กิ่งฟ้า 31 พฤษภาคม 2555 23:27:09 น.  

 

สวัสดีค่ะพี่อ๋า
ช่วงนี้เข้า Net ไม่ค่อยได้ ไม่รู้เกี่ยวกับฝนตกหรือป่าว ทำให้แวะมาช้า

น่าไปเที่ยวงานผลไม้ปราจีน

วันนี้มีกล้วยบวดชีมาฝากค่ะ

 

โดย: pantawan 1 มิถุนายน 2555 0:31:01 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ครับพี่อ๋า

 

โดย: กะว่าก๋า 1 มิถุนายน 2555 6:23:51 น.  

 

สวัสดีค่ะ

กุหลาบบ้านพี่ค่ะ


newyorknurse

 

โดย: newyorknurse 1 มิถุนายน 2555 7:07:50 น.  

 

ก่อนอื่นขอบคุณที่โหวตให้นะคะ

อืมม์...เรากลับไม่คิดว่าครูบาอาจารย์ดีๆ หายากนะคะ ถ้าเราตั้งใจประพฤติปฏิบัติดี สั่งสมบุญดี ธรรมะจะจัดสรรเอง

อย่างเราเองนี่เห็นชัดมาก หนึ่งปีที่ผ่านมา หลังจากเข้าทางนี้อย่างจริงจัง เรามีโอกาสได้เจอครูบาอาจารย์ดีๆ เยอะเชียวค่ะ แต่ก็หลากหลายนะคะ บางท่านก็ดุ บางท่านก็เมตตาสูง

ขอให้เจริญในธรรมนะคะ

 

โดย: สาวไกด์ใจซื่อ 1 มิถุนายน 2555 7:59:47 น.  

 

เข้ามาอนุโมทนา สาธุการครับ

 

โดย: อัสติสะ 1 มิถุนายน 2555 9:13:18 น.  

 ศุกร์ สุข สดใส ใกล้จะได้หยุดยาวอีกแล้ววววว!!!!

 

โดย: Lika ka 1 มิถุนายน 2555 9:21:44 น.  

 

ธรรมะสวัสดีค่ะคุณอ๋า

ขอบคุณคะแนนโหวตและดอกไม้สวยๆถูกใจ

 

โดย: พรไม้หอม 1 มิถุนายน 2555 9:39:22 น.  

 

มาเกาะติดการปฏิบัติธรรมด้วยนะคร๊าบคุณอ๋า

 

โดย: ปลายแป้นพิมพ์ 1 มิถุนายน 2555 11:08:58 น.  

 

สวัสดีครับเพื่อนรักทุกๆท่าน ^^

วันนี้วันศุกร์วันสุขอีกแล้ว

ฝนตกกันเยอะมากๆ นอนอยู่บ้านพักผ่อนก็ดีนะครับ จะได้แข็งแรงกันทุกๆคนไม่ต้องตากฝน

วันจันทร์วันหยุดเจอกันวันอังคารงานตะพาบนะครับ หัวข้อ"หมอดู"นะครับ อย่าลืมมาอ่านกันนะครับผม
 

โดย: วนารักษ์ 1 มิถุนายน 2555 11:37:37 น.  

 

ทเทยฺย ปุริโส ทานํ อปฺปํ วา ยทิวา พหํ
เกิดมาเป็นคน จะมากหรือน้อย ก็ควรให้ปันบ้าง

มีความสุขกับการทำบุญทำทาน ตลอดไป...นะคะ 

โดย: พรหมญาณี 1 มิถุนายน 2555 12:25:44 น.  

 

สวัสดียามเที่ยงค่ะคุณอ๋า

บางบาล เป็นอำเภอนึงของอยุธยาค่ะ จากกรุงเทพไปทางถนนสายเก่าขึ้นเชียงใหม่ผ่านบางปะหัน อำเภอบางบาลแยกซ้ายเข้าไปอีกนิดเดียวก็ถึงล่ะค่ะ

ช่วงนี้เป็นช่วงพ่อแม่นกหาอาหารให้ลูกเล็กๆ ที่อยู่ในรังน่ะค่ะ จับแมลงปอ ผีเสื้อ และผึ้งมาให้ลูกๆ ค่ะ

 

โดย: luckyfarm6662 1 มิถุนายน 2555 12:45:45 น.  

 

ขอบคุณสำหรับดอกไม้งาม ๆ ดูแล้วชุ่มฉ่ำหัวจายยย
ไปไหนหัวหกก้นขวิดกลับมา เจอดอกไม้อย่างนี้ก็ชื่นใจแล้วค่ะ
ไม่ได้ไปหรอกหน้าทำเนียบ ฮ่า ๆ เข้าใจเล่นมุขน้าาา
พระท่านว่าที่อโคจรไม่ควรไป เพราะรถจะติด กรั่กกก
 

โดย: ฟ้าใสวันใหม่ 1 มิถุนายน 2555 13:44:27 น.  

 

สวัสดีวันศุกร์หรรษาค่ะพี่อ๋า
พรุ่งนี้ก็ได้หยุดยาว

วันนี้วัน Donus Day
มีพอน เดอริงมาฝาก เค้ามีแจกฟรีตามห้างด้วยนะ

 

โดย: pantawan 1 มิถุนายน 2555 15:33:29 น.  

 

พี่อ๋า สวัสดีตอนเย็นค่ะ

กล้วยไม้ในงานตลาดนัดต้นไม้น่ะค่ะ
ส่วนมากมีแต่กล้วยไม้ เพราะแถวนั้นส่วนมากเค้าปลูกกล้วยไม้ขายกันค่ะ

มีแบบที่เป็นโรงงานเลยก็มีนะคะ ไม่ได้เป็นสวนอย่างเดียว
เพราะเค้าวิจัยด้วยค่ะ

ดอกไม้สวยทุกดอกในแบบของมันเองค่ะ

 

โดย: maitip@kettip 1 มิถุนายน 2555 16:44:57 น.  

 

ขอบคุณดอกไม้ที่นำไปเติมให้ค่ะสวยถูกใจ

ทุกดอกดอกแรกสีชมพูชื่อดอกอะไรคะสวย

แปลกดี ดอกราชาวดีก็หอมดีค่ะ

 

โดย: พรไม้หอม 1 มิถุนายน 2555 17:54:01 น.  

 

สวัสดีค่ะพี่อ๋าสบายดีนะคะ
เอาหน่อไม้มาฝากค่ะ
Photobucket

 

โดย: ต้นข้าวรวงรัก 1 มิถุนายน 2555 18:01:30 น.  

 

สวัสดีอีกรอบค่ะ

อย่าเชื่อในสิ่งที่เราบอกค่ะ

ลองทำดูแล้วพิสูจน์ดูเนาะคะ

 

โดย: สาวไกด์ใจซื่อ 1 มิถุนายน 2555 18:35:42 น.  

 

มีอยู่ 2 เรื่องที่เขาห้ามคุยกัน คือเรื่องการเมือง กับ ศาสนา
เขาว่าถ้าไม่อยากผิดใจกันก็อย่าคุยสองเรื่องนี้

ฟ้าใสก็ออกจะเห็นด้วยนะ เพราะเจอมานักแล้ว อิอิ
ทายสิ รูปนี้พระอาทิตย์ขึ้นหรือตก

 

โดย: ฟ้าใสวันใหม่ 1 มิถุนายน 2555 20:20:43 น.  

 

แอบไปเห็นภาพดอกไม้สวยสวยจากบล็อกไหนมาละน๊า
สวยงามมากเลย..

แล้วจะพาน้องมอสแวะไปคาระวะท่านอาจารย์นะเจ้าค่ะ

แต่ถ้าท่านอาจารย์แวะเยือนถิ่นข้าเจ้า
อย่าลืมแวะมาสังสรรค์นะค่ะ

แล้วจะพาคนสวยข้างกายท่านไปชมสวนสัตว์บ้านเฮา
555555555555555


 

โดย: catt.. (catt.&.cattleya.. ) 1 มิถุนายน 2555 20:33:45 น.  

 


ลืมลืมลืม
ขอบคุณมากค่ะคะแนนแรกหนึ่งกำลังใจมอบให้เช่นกันค่ะ

ถาพสวยงามแน่นอนพร้อมเนื้อหาดีดี

 

โดย: catt.&.cattleya.. 1 มิถุนายน 2555 20:37:51 น.  

 

ฮ่าๆๆๆ จะมารออ่านเรื่องหมดดูจ้าพี่อ๋า . . .


ปอมนะส่วนใหญ่มักโดนเพื่อนๆลากไปเป็นเพื่อนด้วย . . .

โดยส่วนตัวแล้ว . . ไม่ชอบดูจ้า


วันนี้ปอมเลือกเสิร์ฟ น้ำนางเอกไว้ดื่มด้วยกันนะคะราตรีสวัสดิ์จ้า

 

โดย: กาปอมซ่า 1 มิถุนายน 2555 21:15:12 น.  

 

สวนสันติธรรมปกติคิวยาวววววววมาก
โอกาสที่จะได้แทรกเข้าไปจึงยากมาก
นับว่าคุณอ๋ามีบุญนำพาจริงๆ

ฟังที่เล่าแล้วคุณอ๋ามีความตั้งใจจริงมากกว่าป้าเยอะ
ป้าแค่ก๊องๆแก๊งๆเอง
แค่เผลอ กับ เพ่ง ป้ายังเป็นงงอยู่เลย

ภาพประกอบเย็นตาเข้ากับเรื่องเย็นใจมากค่ะ
ติดไว้ก่อน...แล้วจะย้อนมาโหวตค่ะ

 

โดย: ร่มไม้เย็น 1 มิถุนายน 2555 21:54:41 น.  

 

ไม่เชื่อหรอก ไม่มีใครเป็นกลางจริง ๆ หรอก
แต่ไม่คุยก็ดีแล้ว อิอิ


ดีใจ ที่ตอบผิด
เพราะรูปนี้เขาบอกว่า sunset จ้า
เห็นมั้ยว่าดูยากจริง ๆ แต่ถ้าเอามาเทียบกัน ก็จะตอบได้ไม่ยากเนอะ
พระอาทิตย์ดวงเดียวกันแท้ ๆ ... ยังดูยากขนาดนี้

ตามไปดูภาพเปรียบเทียบที่บ้านอีกทีนะจ๊ะ
คืนนี้ส่งคุณอ๋าเข้านอนแล้ว ราตรีสวัสดิ์ค่า

 

โดย: ฟ้าใสวันใหม่ 1 มิถุนายน 2555 22:23:51 น.  

 

หยุดยาวก็...ม่ายไปไหนหรอกเจ้าคุณพี่ นอนเกยตื้นอยู่บ้านชิวๆ อย่างดีก็ไปทำบุญเท่านั้นแหละ สัปดาห์พุทธชยันตีไงคะ ไปทำบุญด้วยกันไหม? คืนนี้นอนหลับฝันดีนะคะพี่

 

โดย: คมไผ่ 1 มิถุนายน 2555 22:30:06 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ครับพี่อ๋า 

โดย: กะว่าก๋า 2 มิถุนายน 2555 5:58:09 น.  

 

สวัสดีเช้าวันเสาร์ที่สดใสครับพี่

 

โดย: Sleeping_prince 2 มิถุนายน 2555 8:34:32 น.  

 

ขอบคุณมากเลยค่ะภาพสวยมากเลย

ดีใจค่ะที่แวะหากันด้วยไมตรีจิต

พอดีช่วงนี้จะไปทำบุญณ.แดนไกลค่ะ

แต่ถึงอย่างไรถ้าแวะคอมเมนต์ได้จะเข้ามาคอมเมนต์ตามคำเชิญเลยค่ะ

อิอิอิ..เป็นคนแรกเลยนะนิที่คุณแคทโหวต
เพราะปกติจะไม่ค่อยได้ลงโหวตนะค่ะ
งานตรึมนะ

ฝากดอกกล้วยไม้ช่อใหญ่ที่เคยเลี้ยงได้มาให้ชมค่ะ
7ดอกแนะ

เป็นกล้วยไม้ช่อใหมากค่ะ

**เพลินพิศ**
คือชื่อของเธอละ

 

โดย: catt.&.cattleya.. 2 มิถุนายน 2555 9:12:49 น.  

 

เอ๊ะ..ขอโทษค่ะ

ชื่อ**ซุ่นเยี๊ยะ**นะ

ถ้าผิดพลาดขออภัยด้วยนะค่ะ
สีใกล้เคียงกันนะค่ะ
แต่ฟอร์มดอกจะต่างกันค่ะ

** เพลินพิศ ** กลีบดอกจะเรียบร้อยกว่าคุณ** ซุ่นเยี๊ยะ ** นะค่ะ

 

โดย: catt.&.cattleya.. 2 มิถุนายน 2555 9:18:57 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณอ๋า

วันหยุดพักผ่อนอย่างมีความสุขค่ะ

สุขอื่นใดกว่าความสงบไม่มี

 

โดย: พรไม้หอม 2 มิถุนายน 2555 9:49:44 น.  

 

b_bee ห่างจากการปฏิบัติธรรมไปนานแล้วงับ

 

โดย: bee_บี 2 มิถุนายน 2555 10:08:59 น.  

 

พี่อ๋า สวัสดีเช้าวันเสาร์ค่ะ

วันนี้ทำงานมีความสุขนะคะ
คนไข้เยอะก็ทนค่ะ 555555

 

โดย: maitip@kettip 2 มิถุนายน 2555 10:55:27 น.  

 

รอชมมะยมแดง บ้านผมตอนนี้หนอนเต็มต้นเลย 555

แต่มะยมแดงในตลาดเขาเสียบไม้ขาย ไม้ 5 บาทมี 12 ลูก หร่อยเป็นบ้า เขากวนเก่งนะเหนียวหนึบหนับ ผมกวนเองไม่ได้เรื่องซักที

อันหลังนี่หมายถึงมะยมเหลืองๆโคดเปรี้ยวนะคับ

 

โดย: ปลายแป้นพิมพ์ 2 มิถุนายน 2555 12:17:24 น.  

 สวัสดีบ่าย ๆ สบายดีมั๊ยค่ะ...^^


 

โดย: Lika ka 2 มิถุนายน 2555 15:00:28 น.  

 

สวัสดีตอนหัวค่ำค่ะพี่อ๋า ตอนนี้กลับบ้านค่ะ
เลยไม่ได้เปิดคอมเมนท์ สัญญาณเน็ทมัน
ไม่ค่อยจะสมานฉันท์กับปายสักเท่าไหร่ อิอิ
พอดีวันนี้มาทำงานที่ตาก ก็เลยขอลาเพิ่มอีก
วัน จะได้แวะเยี่ยมแม่ที่เชียงใหม่ได้
กว่าจะกลับก็คงวันอังคารแหล่ะค่ะพี่
ช่วงนี้ชีพจรตะลอนทัวร์มาแรงมากมาย
อาจจะไม่ค่อยได้เล่นบล็อกถี่เหมือนตะก่อน
แล้วค่ะ เล่นผ่าน GPRS ก็ไม่ค่อยสะดวก
กว่ามันจะโหลดขึ้นมาแต่ละหน้า แฮ่ แฮ่
แบบมันเซาะกราวแท้เหลา WIFI ก่าบ่ามี
3G ก่าบ่ามา 55555
...
...
สุขสันต์วันหยุดนะคะพี่ ^^

 

โดย: คนที่ใช่ ในวันที่ผิด IP: 192.168.190.135, 183.88.251.86 2 มิถุนายน 2555 19:16:37 น.  

 


ขอบคุณที่นำประสบการณ์มาแบ่งปันกันค่ะคุณอ๋า

ยังไม่เคยได้ไปเลย ไม่ใช่รอแก่ถึงจะไปปฏิบัติธรรมนะคะ แต่เพราะไปแล้วตัดห่วงที่บ้านไม่ได้ พาลจะบาปเปล่าๆ เลยยังไม่ไปค่ะ


 

โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ 2 มิถุนายน 2555 19:38:30 น.  

 


สวัสดียามค่ำจ้าพี่อ๋า

ปอมมีขนมชั้นสีส้ม . . มาฝากจ้าราตรีสวัสดิ์จ้า

 

โดย: กาปอมซ่า 2 มิถุนายน 2555 20:44:40 น.  

 

ดูแล้วยากจริงๆ ครับ ไม่รู้ว่าถ้าเป็นผมจะทำได้มั้ย

+

 

โดย: คุณต่อ (toor36 ) 3 มิถุนายน 2555 15:50:24 น.  

 

ปอมมาชวนพี่อ๋าหม่ำๆมื้อเช้าด้วยกันจ้าสดใสๆในวันดีๆนะคะ

 

โดย: กาปอมซ่า 4 มิถุนายน 2555 9:13:58 น.  

 

สวัสดีวันพระใหญ่ 2600 ปี เปี่ยมบุญ มากความสุข ครับ

อนุโมทนาบุญด้วย นะครับ

 

โดย: **mp5** 4 มิถุนายน 2555 11:24:50 น.  

 

แวะมา...โหวตค่ะคุณอ๋า

วนารักษ์ Dharma Blog ดู Blog

เจริญบุญ เจริญธรรมค่ะ

 

โดย: ร่มไม้เย็น 4 มิถุนายน 2555 14:31:02 น.  

 

เอ๋ก็ชอบข้าวโพดแปดแถวเหมือนกันค่ะ
Photobucket
เอามาฝากค่ะ

 

โดย: ต้นข้าวรวงรัก 4 มิถุนายน 2555 16:29:14 น.  

 

สวัสดีวันพระใหญ่เจ้าค่ะ วันนี้คุณพี่ไปไหนมั่งเนี๊ยะ น้องไปทำบุญมาด้วยแหละ สาธุกับน้องด้วยแล้วกันนะเจ้าคะ

พรุ่งนี้ "หมอดู" ใช่เปล่าพี่ น้องรออ่านอยู่นะค๊ะ

 

โดย: คมไผ่ 4 มิถุนายน 2555 20:04:35 น.  

 

สวัสดีค่ะพี่อ๋า

ไปทำบุญวันวิสาขะบูชากับคุณแม่มาเอาบุญมาฝากนะคะ

 

โดย: pantawan 4 มิถุนายน 2555 23:22:48 น.  

 

สวัสดีค่ะคุณอ๋า

ทำงานอย่างมีสติและมีความสุขนะคะ

 

โดย: พรไม้หอม 5 มิถุนายน 2555 10:00:02 น.  

 

..ผ่านมาเจอ..แวะอ่านเจตนาดี ติดบวก พวกเดียวกัน..(คิด) ขอบคุณครับ

 

โดย: thajud.com IP: 101.109.30.84 10 สิงหาคม 2555 15:21:51 น.  

 

ขอถามว่า ที่สวนสันติธรรมมีที่พักหรือไม่
ถ้าไม่มีเรากางเต้นนอนได้ป่าว

 

โดย: nuy IP: 223.205.215.72 9 เมษายน 2556 22:16:56 น.  

 

คุณอ๋าคะ

ก่อนอื่น ขออนุโมทนาบุญกับคุณอ๋าด้วยนะคะ นิวก็ปฏิบัติด้วยการดูจิตดูใจ และฟัง CD หลวงพ่อปราโมทย์มาได้ 4 ปีแล้วค่ะ

ปกติตอนขับรถจะเปิด CD หลวงพ่อเสมอ แล้วเมื่อวานนี้ นิวฟังไปถึงตอนตอบคำถาม คนที่ถามชื่อ คุณอ๋า นิวก็ยังนึกเล่นๆว่าอาจเป็นคุณอ๋าในบล็อคแกงค์ ก็ได้

เมื่อกี๊นึกไงไม่รู้ เลยเข้ามาที่บล็อคของคุณอ๋าอีกที ดูในหมวดธรรมะ ก็ไม่ผิดจริงๆด้วย
คุณอ๋าไปสวนสันติธรรมจริงๆล่ะ
เลยเดินไปที่รถเอาซีดีหลวงพ่อมาดู ว่าเป็นของปีไหน สรุปว่าเป็นปี 53 ค่ะ ไม่แน่ใจว่าใช่คุณอ๋ารึเปล่า

ในซีดีที่ฟัง คุณอ๋าหมายเลข 1 ถามหลวงพ่อว่า มันกดอยู่ตลอด ถลำลงไปดู หลวงพ่อเลยให้ไปทำความสงบ สมาธิไม่พอ ลืมเรื่องการปฏิบัติไปก่อน ไปอ่านหนังสือให้ใจมันสบาย แล้วคนที่ชื่อคุณอ๋า เค้าก็ถามว่า เป็นเพราะงานทางโลกรึเปล่า เพราะงานเยอะมาก ทำนองเนี๊ยะค่ะ

นี่เห็นจิตตัวเองมันอยากรู้ออกนอกหน้าเลยนะคะเนี่ย 555

 

โดย: new (newanatta ) 26 เมษายน 2556 16:17:44 น.  

 

สวัสดีครับคุณนิว อิอิ ^^

ดีใจจังเลยนะครับผมที่จะได้คุยกับคนที่ปฏิบัติมาคล้ายๆกันแบบนี้

รู้สึกว่าจะไม่ใช่นะครับผม แหะ ตอนนั้นน่าจะเป็นปี 52 น่ะครับไปกับ กฟผ. แล้วก็ไปอยู่วัดปี 55 แต่ตัวเองจำไม่ได้ถนัดว่าตอนนั้นถามอะไรเป็นประโยคหลัก แต่จำได้ว่าถามว่า ผมมีอะไรต้องแก้ไข ยังเพ่งอยู่หรือเปล่าจะถามง่ายๆแบบนี้่ครับ แล้วให้พระอาจารย์ดูให้เลยครับผมไม่เกริ่นยาวกลัวคนอื่นจะรอนานครับ แล้วอีกวันนึงก็ถามว่าแก้อย่างไร พระอาจารย์ปราโมทย์บอกให้เลิกทำก็หลุดแล้ว แต่ยากจังเลยนะครับเลิกทำก็คือไม่ได้ปฏิบัติ ก็คลำกันอีกนาน จนพอได้เค้าก่อนไปวัดรอบสองนะครับ

ปฏิบัติต้องใจถึงนะครับคุณนิว สำคัญมากๆ
ทิ้งการปฏิบัติเลย(ผมเลิกฟังซีดีเลย)

แต่ก็ทำสมถะทำตามรูปแบบไปพอมีกำลัง ทำแบบไม่เพ่งเสียด้วย ไม่ใช่กดข่มเอาสงบเหมือนเดิม นับเลย 10..9..8..7..1 ตามถนัด แล้วดูเผลอคิดสลับด้วย บางทีจิตก็ไปจับลมกำหนดพุทโธ บางทีจิดฟุ้งซ่าน ไม่เป็นสมาธิเลยก็ไม่เป็นไร นี่คือทำอย่างไม่เพ่งตั้งแต่สมถะเลยครับ

ตอนนี้ในชีวิตประจำวันรู้น้อยแต่คิดว่าไม่เป็นไร อาศัยทำในรูปแบบทุกวัน ยิ่งตอนเดินจงกรมจะเห็นชัด เห็นความคิดดับลงบ่อยๆเวลามีสติ เพราะจิตมารู้กาย บางทีจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิหยุดคิดไปเองเลย ช่วยทำให้เข้าใจว่าจิตนี่เป็นอนัตตาแบบที่หลวงพ่อเน้นบ่อยๆว่าเราต้องช่วยปัญญาคิดเข้าไปหน่อยว่า จิตนี่ไม่ใช่ตัวเราเป็นอนัตตา เห็นบ่อยที่สุดช่วงนี้ครับผม

หลวงพ่อพุธสอนไว้ว่า

สติเกิดเมื่อหมดความจงใจ
สมาธิเกิดเมื่อหมดความคิด

สตินี่คือสติตามธรรมชาติเมื่อตั้งมั่นรู้อยู่จะทำไปโดยไม่มีเจตนาที่จะรู้ รู้กาย รู้ลม รู้เผลอคิดบ้าง

สมาธินี้คือหลังจากที่มีสติรู้กายรู้จิตบ้างแล้ว จิตตั้งมั่นอยู่ แต่ทรงอยู่ไม่นานแล้วก็หลุดออกมา บางทีมีปีติ บางทีก็ไม่มี ปัญญาจะเกิดช่วงนี้แต่ผมยังไม่เกิดปัญญาเท่าไหร่ ก็เอาแค่สงบสุขในใจไปก่อนครับผม

ถ้าเอาแต่สมาธิแล้วทำได้เก่งก็จะติดนะครับคุณนิว นี่คือสาเหตุที่คนติดกันเลยหล่ะครับ

ผมเล่าการปฏิบัติช่วงนี้ให้ฟัง น่าจะมีประโยชน์กับคุณนิวบ้างนะครับ ^^
 

โดย: วนารักษ์ 30 เมษายน 2556 16:23:32 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


วนารักษ์
Location :
ปราจีนบุรี Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 30 คน [?]
ขอต้อนรับสู่บล็อกเล็กๆแห่งนี้มีมิตรภาพและความจริงใจให้กับเพื่อนๆทุกท่านที่แวะเข้ามาทักทายกัน ^^

บทความและรูปภาพนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทาน พร้อมทั้งขอมอบเป็นน้ำใจกับเพื่อนๆทุกคนที่แวะเข้ามา สามารถคัดลอกนำไปเผยแพร่ได้ ยกเว้นเพื่อประโยชน์ทางการค้าซึ่งต้องขออนุญาตก่อนว่าเหมาะสมหรือไม่

เพื่อนบางคนมาครั้งเดียว นานๆมาที มาไม่บ่อย มาบ่อยๆ
บางคนมาเยี่ยมทุกวันให้ชื่นใจ

บางคนเคยมาทุกวัน บางคนเคยมานานแล้ว บางคนหายไปจากบล็อก บางคนก็จะไม่แวะมาทักทายกันอีก

แต่ไม่ว่าอย่างไรก็จะขอเก็บความรู้สึกดีๆที่มีให้กันไว้ตราบนานเท่านาน เพราะเมื่อรักกันแล้วย่อมเข้าใจกันได้ไม่ยาก

จขบ.เป็นคนซื่อๆง่ายๆจริงใจ ไม่มีเจตนาแอบแฝงในการทำบล็อก แต่บทความหรือรูปภาพก็อาจทำให้ผู้อ่านขัดใจได้ เพราะความรู้เท่าไม่ถึงการของ จขบ.หรืออาจเป็นเพราะเราไม่เคยรู้จักดีพอ จึงกราบขออภัยมา ณ.ที่นี้ด้วย และขอขอบพระคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียนด้วยความจริงใจนะครับ ^^


ฝากข้อความหลังไมค์
เริ่มนับ 12 /12/12 เวลา 12.12 น. ^^
Group Blog
 
 
พฤษภาคม 2555
 
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 
30 พฤษภาคม 2555
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add วนารักษ์'s blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.