แจกซีดีโปรแกรมพระไตรปิฎก
......วันนี้ได้จัดส่งโปรแกรมพระไตรปิฎกให้กับประธานชมรมพุทธศาสน์ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
เข้าใจว่าคงเสริชเจอในกระทู้เก่า

ก็ตั้งใจว่าวันนี้ควรจะได้จะนำมาแสดงไว้ใน blog ได้แล้ว เผื่อผู้ที่สนใจศึกษาพระสัทธรรม สามารถเสริชหาได้อีกทาง

คือว่าดิฉันเขียน blog ไม่เป็นนะคะ จะออกมารูปไหนก็ไม่ทราบได้


........การศึกษาพระสัทธรรมเป็นส่วนสำคัญยิ่งประการหนึ่ง ในการจรรโลงพระพุทธศาสนาให้เจริญยั่งยืนอยู่ตลอดกาลนาน


ดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ใน สัทธรรมสัมโมสสูตรที่ ๑

( บางส่วน )

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้ ย่อมเป็นไปเพื่อความตั้งมั่น ไม่
ลบเลือนเสื่อมสูญแห่งสัทธรรม ธรรม ๕ ประการเป็นไฉน คือ

ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมฟังธรรมโดยเคารพ ๑
เล่าเรียนธรรมโดยเคารพ ๑
ทรงจำธรรมโดยเคารพ ๑
ใคร่ครวญอรรถแห่งธรรมที่ทรงจำไว้โดยเคารพ ๑
รู้อรรถรู้ธรรมแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมโดยเคารพ ๑

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้แล ย่อมเป็นไปเพื่อความตั้งมั่น ไม่ลบเลือนเสื่อมสูญแห่งสัทธรรม ฯ

//84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=22&A=4129&Z=4142


ดิฉันจึงประสงค์ที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใคร่ศึกษาพระสัทธรรม เท่าที่ตนเองมีกำลังและความสามารถที่จะทำได้

.......ดิฉันมีซีดีโปรแกรมพระไตรปิฎกที่จะแจกให้กับผู้ที่ตั้งใจที่ศึกษาพระสัทธรรมด้วยความเคารพอยู่ ๒ ฉบับ คือ :

๑. ซีดีโปรแกรมพระไตรปิฎกฉบับเรียนพระไตรปิฎก

๒. ซีดีโปรแกรมพระไตรปิฎกฉบับธรรมทาน

.......ในซีดีพระไตรปิฎกฉบับเรียนพระไตรปิฎก ประกอบไปด้วยชุดหนังสือดังต่อไปนี้

- พระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรไทยฉบับสยามรัฏฐ จำนวน ๔๕ เล่ม
- อรรถกถาบาลีอักษรไทยฉบับสยามรัฏฐ จำนวน ๔๘ เล่ม
- พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับสยามรัฏฐ จำนวน ๔๕ เล่ม
- พระไตรปิฎกและอรรถกถาไทยฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย จำนวน ๙๑ เล่ม
- หนังสือหมวดนักธรรม ตรี โท เอก จำนวน ๕๒ เล่ม
- หนังสือหมวดเปรียญ ประโยค ๑ ถึง ๙ จำนวน ๘๐ เล่ม
- หนังสือหมวดสำหรับบุคคลทั่วไป จำนวน ๘ เล่ม
- เกมส์คำถามคำตอบความรู้ทางพระพุทธศาสนา
- พจนานุกรมและธรรมานุกรม

สามารถใช้งานโปรแกรมโดยตรงจากแผ่นซีดี หรือติดตั้งโปรแกรมลงเครื่อง และเล่นโดยไม่ต้องใช้แผ่นซีดี

มีให้ Download ด้วยค่ะ จากเวปนี้

//www.learntripitaka.com/Download.html


ดิฉันเคย Download แต่ไม่สำเร็จ ได้แค่เล่มเดียว ด้วยความไม่ชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์
ได้แผ่นมาก็สะดวกมากเลยค่ะ

......ส่วนในซีดีพระไตรปิฎกฉบับธรรมทาน ประกอบไปด้วยชุดหนังสือดังต่อไปนี้

1.1 พระไตรปิฎกไทย
1.2 อรรถกถาไทย
1.3 พระวิสุทธิมัคค์
1.4 มิลินทปัญหา
1.5 พุทธธรรม
1.6 สารานุกรมพระไตรปิฎก
1.7 สวดมนต์ ๑๒ ตำนาน, ภิกษุปาฏิโมกข์และบทสวดอื่นๆ.

มีให้ Download จากเวปนี้นะคะ

//www.fungdham.com/tripitaka02.html


ท่านใดสนใจใคร่ศึกษาก็ขอให้แจ้งชื่อที่อยู่ ที่จะให้จัดส่งและซีดีพระไตรปิฎกฉบับที่ต้องการ
ทางโปรแกรมส่งข้อความ หรือ ทางอีเมล agessiri@yahoo.com นะคะ

ดิฉันจะจัดส่งไปให้ แต่อาจจะช้าไปบ้าง

.....แผ่นโปรแกรมสามารถไรท์ต่อได้ค่ะ จึงขอเป็นให้แจ้งฉบับที่ต้องการมาและดิฉันจะจัดส่งให้ฉบับละ ๑ แผ่น
ต่อท่านนะคะ

.....ถ้าแจ้งความประสงค์มาแล้ว และยังไม่ได้รับซีดี ภายใน ๒ สัปดาห์ ขอให้แจ้งมาใหม่นะคะ ถ้าได้รับแล้ว
กรุณาบอกด้วยนะคะ

เรามาศึกษาพระสัทธรรมด้วยความเคารพร่วมกันนะคะ ดิฉันยินดียิ่งที่จะจัดส่งให้ เพราะเป็นการดำรงไว้ซึ่งพระสัทธรรม

ขอพระสัทธรรมในพระไตรปิฎกจงสถิตสถาพร อยู่ในหัวใจของชาวพุทธตลอดไป

Create Date : 14 กุมภาพันธ์ 2555
Last Update : 15 กุมภาพันธ์ 2555 23:38:22 น.
Counter : 931 Pageviews.

12 comments
  
แวะมาเยี่ยม และอนุโมทนาสาธุครับ
โดย: ชาวมหาวิหาร IP: 137.226.129.59 วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:0:44:11 น.
  
......สวัสดีค่ะ คุณชาวมหาวิหาร
ขอบพระคุณนะคะที่แวะมาเยี่ยม

ไปสอบมาแล้วนะคะ เกือบตกค่ะ

เริ่มอ่านเล่มใหม่แล้ว ยากเหมือนกันนะคะ

แต่ด้วยการศึกษาพระสัทธรรมนั้น เป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนาประการหนึ่ง ก็ตั้งใจที่จะศึกษาไปเรื่อยๆ
เจอประสบการณ์ต่างๆ ก็น้อมนำข้อธรรมที่ได้ศึกษามาเตือนตน

......ดิฉันเห็นคุณประโยชน์ของการศึกษาพระสัทธรรม มีสิ่งใดที่พออำนวยความสะดวกให้กับผู้ร่วมศึกษา
ก็ยินดีที่จะทำตามกำลังและความพอใจของตน

......การที่คุณชาวมหาวิหารแสดงธรรมด้วยความนอบน้อมและเคารพในธรรมที่ตนแสดงนั้น

ดิฉันขออนุโมทนาด้วยนะคะ

......เราทุกคนต่างก็ช่วยกันรักษาและดำรงไว้ซึ่งพระสัทธรรมตามแนวทางของตน

ขอให้เจริญในธรรมยิ่งๆ ขึ้นไปนะคะ
โดย: อธิโมกข์ วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:18:32:38 น.
  
อนุโมทนาสาธุด้วยนะครับ คุณอธิโมกข์สอบชั้นอะไรอยู่เหรอครับตอนนี้
คุณแม่ผมพึ่งจะสอบชั้นมหาตรีไป คุณอธิโมกข์ก็น่าจะชั้นนี้เหมือนกันใช่หรือเปล่าครับ
โดย: ชาวมหาวิหาร IP: 84.63.55.57 วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:3:06:05 น.
  
ขออนุโมทนาในธรรมทาน ของคุณด้วยนะคะ
ดิฉันขอรับซีดีโปรแกรมพระไตรปิฎก ฉบับธรรทาน น่ะค่ะ
ดิฉันทำงานที่ มูลนิธิสุปฏิปันโน วัดมเหยงคณ์
เลขที่ 95 หมู่ 2 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา รหัส 13000
โดย: รัตนา สวัสดิ์วุฒิกุล IP: 125.26.172.73 วันที่: 6 มิถุนายน 2555 เวลา:14:41:31 น.
  
.....ดิฉันส่งไปให้แล้วนะคะ ถ้ายังไม่ได้รับภายใน ๑ สัปดาห์ กรุณาแจ้งด้วยนะคะ ดิฉันจะส่งไปให้ใหม่
โดย: อธิโมกข์ วันที่: 11 มิถุนายน 2555 เวลา:21:03:07 น.
  
ขอรับซีดีพระไตรปิฏก
นายอาทิตย์ ฤหภักดี
122 (สำนักสักยันต์) ถ.รามราช ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
ขอบพระคูณล่วงหน้าอย่างสูงครับ 14/8/2555
โดย: นายอาทิตย์ ฤหภักดี IP: 1.2.141.203 วันที่: 14 สิงหาคม 2555 เวลา:18:05:21 น.
  
สนใจขอรับหนังสือ ตามรอยธรรม ย้ำรอยครูค่ะ
ศรัญญา บุญท้วม
84/3 ม.5 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250
saranya.boont@gmail.com
โดย: ศรัญญา IP: 202.57.188.3 วันที่: 13 กันยายน 2555 เวลา:12:48:36 น.
  
สนใจขอรับหนังสือ ตามรอยธรรม ย้ำรอยครู ค่ะ
58/112 เมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ
อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120
hongyamt@hotmail.com
โดย: กนกนันทน์ สุรัตนะนิธิชัย IP: 124.121.180.193 วันที่: 14 กันยายน 2555 เวลา:15:28:17 น.
  
ได้รับหนังสือแล้วค่ะ
ขอบคุณค่ะ ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ
โดย: ศรัญญา IP: 202.57.188.3 วันที่: 25 กันยายน 2555 เวลา:16:06:25 น.
  
ขออนุโมทนาในธรรมทาน ของคุณด้วยนะคะ
ดิฉันขอรับซีดีโปรแกรมพระไตรปิฎก ฉบับธรรทาน คะ
เลขที่ 3 หมู่ 15 ต.ก้านเหลือง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
kanokwan.somjai@gmail.com
โดย: กนกวรรณ สมใจ IP: 101.51.33.239 วันที่: 24 กันยายน 2556 เวลา:14:16:13 น.
  
อยากได้พระไตรปิฎก ฉบับเรียนพระไตรปิฎกและฉบับธรรมทานครับ
ส่งไปที่
นายสุพิศ สิงห์พร
9/1หมู่ 5 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โทร 087-8784436
ขอบพระคุณล่วงนหน้าครับ
โดย: นายสุพิศ สิงห์พร IP: 27.55.214.170 วันที่: 18 มีนาคม 2557 เวลา:14:12:25 น.
  
........ถ้าท่านใดที่แจ้งความประสงค์ไว้แล้ว ยังไม่ได้รับซีดี กรุณาแจ้งด้วยนะคะ

สำหรับคุณสุพิศ ดิฉันเพิ่งจัดส่งไป ถ้าได้รับแล้ว หรือยังไม่ได้รับภายใน ๒ สัปดาห์กรุณาแจ้งด้วยนะคะ


อธิโมกข์
26/04/2557
โดย: อธิโมกข์ (อธิโมกข์ ) วันที่: 26 เมษายน 2557 เวลา:22:24:11 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

อธิโมกข์
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 2 คน [?]New Comments
กุมภาพันธ์ 2555

 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29