ทอง


ทอง

ทอง 1

น. ธาตุแท้ชนิดหนึ่งเนื้อแน่นมาก สีเหลืองสุกปลั่ง เป็นโลหะมีค่า เช่น บ่อทอง เหรียญทอง ทองแท่ง ทองลิ่ม, เรียกเต็มว่า ทองคำ


น. เรียกสิ่งที่ทำด้วยทองเหลืองว่า ทอง ก็มี เช่น กระทะทอง หม้อทอง, โดยปริยายหมายถึงสีเหลืองๆอย่างสีทอง เช่น เนื้อทอง ผมทอง แสงทอง, ใช้ประกอบสิ่งต่างๆบางอย่างโดยอนุโลมตามลักษณะสี เป็นชื่อเรียกเฉพาะ เช่น ขนมทอง คือขนมชนิดหนึ่ง รูปวงกลม มีน้ำตาลหยอดข้างบน, ปลาทอง คือปลาชนิดหนึ่ง ตัวสีเหลืองหรือแดงส้ม


ทอง 2

น. ชื่อไม้ต้นขนาดใหญ่ชนิด Butea monosperma Kuntze ในวงศ์ Leguminosae ดอกสีแสด ไม่มีกลิ่น, ทองธรรมชาติ ก็เรียก, พายัพเรียก ทองกวาว, อีสานเรียก จาน.


ทอง 3

น. ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง เรียกว่า เพลงทอง และมีชนิดย่อยว่า ทองย่อน ทองย้อย.ทองกร, ทองพระกร

(ราชา) น. กำไลมือ.(a gold bracelet on the arm of a princess)


ทองกวาว

น. ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งมีดอกสีเหลืองถึงสีแดงแสด ไม่มีกลิ่น ต้นใหญ่ ใช้ทำยาได้.


ทองกวาวทองขาว 1

(โบ) น. โลหะสีขาวแกมเทา บุเป็นแผ่นรีดเป็นลวดได้ อาจหมายถึงโลหะนิกเกิล หรือโลหะแพลตินัม ก็ได้.(white metal or white gold)


ทองขาวทองขาว 2

(โบ) น. ส่วนประกอบส่วนหนึ่งของจานจ่ายไฟในเครื่องยนต์ ทำหน้าที่เป็นทางเดินของกระแสไฟแรงต่ำ และทำให้กระแสไฟขาดวงจรเพื่อให้เกิดกระแสไฟฟ้าแรงสูงที่คอยล์(coil) เป็นผลให้มีประกายไฟฟ้าขึ้นที่ปลายเขี้ยวของหัวเทียนในจังหวะที่ถูกต้อง.ทองคำ

น. ธาตุลำดับที่ 79 สัญลักษณ์ Au เป็นโลหะ ลักษณะเป็นของแข็งสีเหลือง หลอมละลายที่1063 องศา ซ. เนื้ออ่อนมาก บุให้เป็นแผ่นจนมีความหนาน้อยกว่า 0.0001 มิลลิเมตรได้ ใช้ทำรูปพรรณต่างๆ และทำเงินตรา ปัจจุบันกำหนดความบริสุทธิ์ของทองคำด้วยหน่วยกะรัต โดยกำหนดว่า ทองคำ 24 กะรัตเป็นทองคำบริสุทธิ์ที่สุด,
โบราณกำหนดคุณภาพของเนื้อ ตั้งแต่เนื้อสี่ถึงเนื้อเก้า โดยตั้งพิกัดราคาตามเนื้อทอง เช่น ทองเนื้อหก คือ ทองหนัก 1 บาท ราคา 6 บาท ทองเนื้อเก้า คือ ทองหนัก 1 บาท ราคา 9 บาท. (ประกาศ ร.4), ทองเนื้อเก้านี้เป็นทองแท้เป็นทองบริสุทธิ์ เรียกว่า ทองธรรมชาติ หรือบางทีเรียกว่า ทองชมพูนุท เช่นว่า ดังทองชมพูนุทเนื้อเก้า. (สังข์ทอง ตอนตีคลี). (อ. gold).


ทองคำขาว

น. โลหะเจือชนิดหนึ่ง ลักษณะเป็นของแข็งสีเงินเป็นเงางาม บุให้เป็นแผ่นหรือรีดให้เป็นเส้นลวดได้ ประกอบด้วยทองคำเจือโลหะอื่น เช่น เงิน นิกเกิล สังกะสี แพลเลเดียม เพื่อให้ได้สีเงินคล้ายแพลตินัม มักใช้ทำเครื่องรูปพรรณ. (อ. White gold).


ทองคำขาวทองคำเปลว

น. ทองคำที่ตีแผ่ให้บางที่สุด ตัดใส่แผ่นกระดาษ ใช้สำหรับปิดบนสิ่งที่ลงรัก เช่น พระพุทธรูป หรือสิ่งของบางอย่าง เช่น ขนมจ่ามงกุฎ ขนมทองเอก. (อ. gold foil )


ทองคำเปลวทองเค

น. เรียกทองคำที่มีเกณฑ์สำหรับวัดความบริสุทธิ์เป็นกะรัตว่า ทองเค, ทอง 24 กะรัต ถือเป็นทองแท้ ถ้ามีกะรัตต่ำลงมา ก็มีโลหะอื่นเจือมากขึ้นตามส่วน เช่น ทองคำ 14 กะรัต มีโลหะอื่น ปน ๑๐ ส่วน, ทองนอก ก็เรียก.


ทองเครือ

น. ชื่อไม้เถาชนิด Butea superba Roxb. ในวงศ์ Leguminosae, จอมทอง ก็เรียก.


ทองจังโกง

น. ทองเหลือง.


ทองชมพูนุท

น. ทองคำบริสุทธิ์ มีสีเหลืองเข้มออกแดง, ทองธรรมชาติ หรือ ทองเนื้อแท้ ก็เรียก.


ทองชุบ

น. โลหะชุบทอง, ทองวิทยาศาสตร์ ก็เรียก


ทองดอกบวบ

น. ทองเนื้อหก มีสีเหลืองอ่อนคล้ายดอกบวบ.


ทองดำ 1

น. ทองชนิดหนึ่ง โบราณเข้าใจกันว่ามีสีเนื้อดำ นับถือเป็นของวิเศษ.


ทองดำ 2

น. ชื่อมะม่วงพันธุ์หนึ่งของชนิด Mangifera indica Linn เปลือกสีเขียวค่อนข้างดำ


ทองดำ 3

น. ชื่อจิ้งหรีดชนิด Acheta bimaculatus ในวงศ์ Gryllidae ลำตัวยาวประมาณ 3 เซนติเมตร อกกว้างประมาณ 9 มิลลิเมตร โดยทั่วไปสีดำตลอดทั้งตัว ยกเว้นบริเวณโคนปีกคู่แรกมีจุดโตสีเหลืองหรือแดงปนเหลือง 2 จุด ขาคู่สุดท้ายสีน้ำตาลแดง.ทองแดง 1

น. ธาตุลำดับที่ 29 สัญลักษณ์ Cu เป็นโลหะ ลักษณะเป็นของแข็งสีแดง หลอมละลายที่ 1083 องศา ซ. เนื้ออ่อน บุให้เป็นแผ่นบางและรีดเป็นเส้นลวดได้ง่าย เป็นตัวนำความร้อนและไฟฟ้าได้ดี. (อ. copper).


ทองแดง 2

น. ชื่อจิ้งหรีดชนิด Gryllus testaceus ในวงศ์ Gryllida ตัวยาวประมาณ 2.8 เซนติเมตร อกกว้างประมาณ 8 มิลลิเมตร โดยทั่วไปสีน้ำตาลทั้งตัว โดยเฉพาะด้านล่างของหัว อก ท้อง และขา ส่วนทางด้านหลังสีน้ำตาลปนแดง ลายปีกเป็นเส้นสีน้ำตาลยาวเกือบตลอด.


ทองต้นแขน

น. เครื่องประดับชนิดหนึ่ง สวมรัดต้นแขน, พาหุรัด ก็ว่า.


ทองตากู

น. สีทองที่เกิดจากรงค์ผสมน้ำมันยางอาบลงบนแผ่นตะกั่ว ถ้าทาลงบนโลหะจะมีสมบัติจับแน่นและกันสนิมได้, ทองตะกู หรือ ทองตะโก ก็เรียก.


ทองทราย

น. ทองที่เป็นเม็ดๆ อย่างทราย ปนอยู่กับทราย.
ว. มีพื้นทาทองให้เป็นจุดๆ อย่างเม็ดทราย.


ทองทศ

น. ค่ากำหนดแลกเปลี่ยนของเหรียญทองกระษาปณ์ในสมัยรัชกาลที่ 4 เท่ากับ 1 ใน 10 ของชั่ง = 8 บาท.


ทองทึบ

ว. มีพื้นเป็นทองทึบทั้งหมด.


ทองนพคุณ

น. ทองเนื้อเก้า เป็นทองคำแท้ บริสุทธิ์, นพคุณเก้าน้ำ ก็เรียก.


ทองคำแท่งทองบรอนซ์

น. โลหะเจือชนิดหนึ่ง ส่วนใหญ่ประกอบด้วยทองแดงกับดีบุก, ทองสัมฤทธิ์ หรือ สัมฤทธิ์ ก็เรียก. (อ. bronze).


ทองใบ

น. ทองคำที่แผ่ให้เป็นแผ่นบางๆ.


ทองปราย

(โบ) น. ปืนโบราณชนิดหนึ่ง เช่นใช้ว่า ล้วนถือทองปรายทุกคน. (รามเกียรติ์ ร.1).


ทองปลายแขน 1

น. เครื่องประดับชนิดหนึ่ง สวมรัดข้อมือ.


ทองปลายแขน 2

น. ชื่อมะม่วงพันธุ์หนึ่งของชนิด Mangifera indica Linn. ผลยาว ปลายงอ.


ทองแป

(โบ) น. ชื่อเหรียญทองตราโบราณที่ใช้แลกเปลี่ยนกันได้อย่างเงินตรา.


ทองเผือก

(ถิ่น-พายัพ) น. ต้นทองหลางลาย.


ทองแผ่นเดียวกัน

(สำนวน) ว. เกี่ยวดองกันโดยการแต่งงาน.


ทองพลุ

น. ขนมแป้งทอดชนิดหนึ่ง ทอดเป็นก้อนกลมแล้วผ่ายัดไส้ภายหลัง, โบราณเรียก ท้องพลุ.


ทองพัดดึงส์

น. ค่ากำหนดแลกเปลี่ยนของเหรียญทองกระษาปณ์ในสมัยรัชกาลที่ 4 เท่ากับ 1 ใน 20 ของชั่ง = 4 บาท.


ทองพันชั่ง

น. ชื่อไม่พุ่มชนิด Rhinacanthus nasutus Kurz ในวงศ์ Acanthaceae ดอกสีขาว ใบและรากใช้ทำยาได้.

ทองพันดุล

น. ชื่อไม้พุ่มชนิด Decaschistia parviflora Kurz ในวงศ์ Malvaceae.


ทองพิศ

น. ค่ากำหนดแลกเปลี่ยนของเหรียญทองกษาปณ์ในสมัยรัชกาลที่ 4 เท่ากับ 1 ใน 20 ของชั่ง = 4 บาท.


ทองภู

น. ต้นไม้ชนิดหนึ่ง ใช้ทำยา.


ทองม้วน

น. ชื่อขนมชนิดหนึ่ง ทำด้วยแป้งประสมกับกะทิและไข่ ม้วนเป็นหลอด.


ทองม้วนทองไม่รู้ร้อน

(สำนวน) ว. เฉยเมย, ไม่กระตือรือร้น, ไม่สะดุ้งสะเทือน.


ทองย่อน

น. ชื่อเพลงอย่างหนึ่ง.


ทองย้อย

น. ชื่อทุเรียนพันธุ์หนึ่ง.


ทองรูปพรรณ

น. ทองคำที่ทำสำเร็จเป็นเครื่องประดับและของใช้ต่างๆ.


ทองรูปพรรณทองลิน

น. ชื่อปลาน้ำจืดชนิด Labiobarbus kuhlii ในวงศ์ Cyprinidae รูปร่างยาว แบนข้าง หนวดสั้น ครีบหลังยาว ทำนองเดียวกับปลาช่าชึ่งซึ่งอยู่ในสกุลเดียวกัน เกล็ดข้างลำตัวมีจุดสีดำจนเห็นเรียงกันเป็นสายตามยาวหลายเส้น ที่คอดหางมีจุดใหญ่สีดำ ขนาดยาวกว่า 20 เซนติเมตร.


ทองแล่ง

น. ทองคำที่เอามาแล่งเป็นเส้นบางๆ ใช้สำหรับปักหรือทอผ้า. (อ.gold thread, gold cord)


ทองวิทยาศาสตร์

น. โลหะชุบทอง, ทองชุบ ก็เรียก.


ทองสักโก

น. ทองเหลืองที่ตีแผ่เป็นแผ่นบาง นิยมใช้หุ้มองค์พระเจดีย์ป้องกันการผุกร่อน.


ทองสัมฤทธิ์

น. โลหะเจือชนิดหนึ่ง ส่วนใหญ่ประกอบด้วยทองแดงกับดีบุก, สัมฤทธิ์ หรือ ทองบรอนซ์ ก็เรียก.


ทองสุก

น. ชื่อทุเรียนชนิดหนึ่ง.


ทองหมั้น

น. ทองคำที่ฝ่ายชายมอบให้ไว้แก่ฝ่ายหญิง แสดงความมั่นหมายว่าจะแต่งงานด้วย.


ทองหยอง

(ปาก) น. ทองรูปพรรณ.


ทองหยอด

น. ชื่อขนมชนิดหนึ่ง ทำด้วยไข่แดงประสมแป้งเล็กน้อย หยอดเป็นลูกกลมๆ อย่างหยดน้ำในน้ำเชื่อมเดือดๆ, ลักษณะนามว่า ลูก.


ทองหยอดทองหยิบ

น. ชื่อขนมชนิดหนึ่ง ทำด้วยไข่แดงตีให้ขึ้นเล็กน้อย หยอดเป็นแผ่นเล็กๆ ในน้ำเชื่อมร้อนๆ ตั้งไฟให้สุก แล้วช้อนออกมาหยิบเป็นกลีบๆ 5 หรือ 7 หยิบ ใส่ถ้วยตะไลทิ้งไว้ให้คงรูป, ลักษณะนามว่า ดอก.


ทองหลาง

น. ชื่อไม้ต้นหลายชนิดในสกุล Erythrina วงศ์ Leguminosae เช่น ทองหลางใบมน ใบคล้ายใบโพธิ์, ทองหลางลาย, ทองหลางน้ำ หรือ ทองโหลง.


ทองเหลือง

น. โลหะเจือชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยทองแดงและสังกะสี ลักษณะเป็นโลหะสีเหลือง.


ทองเหลืองทองอังกฤษ

น. เรียกโลหะชนิดหนึ่งเป็นแผ่นบางๆ สีคล้ายทองคำหรือสีอื่นๆ ก็มี ใช้สลักหรือปรุเป็นลายประดับเครื่องศพ.


ทองเอก

น. ชื่อขนมชนิดหนึ่ง ทำด้วยไข่แดงกวนกับน้ำตาลจนแห้ง อัดใส่พิมพ์เป็นรูปต่างๆ มีทองคำเปลวปิด.


ทองเอก

ทองคำ (Gold)


คือธาตุเคมีที่มีหมายเลขอะตอม 79 และสัญลักษณ์คือ Au (มาจากภาษาละตินว่า aurum) ทองคำเป็นธาตุโลหะทรานซิชั่น สีเหลืองทองมันวาว มีความแวววาวอยู่เสมอ


ทองคำบริสุทธิ์จะไม่ทำปฏิกิริยาทางเคมี (Chemicalinactive) ได้ง่าย จึงทนต่อการผุกร่อน และไม่เกิดสนิมกับอากาศ (Oxidide) ทองคำไม่ทำปฏิกิริยากับออกซิเจน ดังนั้นเมื่อสัมผัสถูกอากาศ สีของทองคำจะไม่หมองและไม่เกิดสนิม


อย่างไรก็ตาม ทองคำจะมีปฏิกิริยากับคลอรีน ฟลูออรีน และน้ำประสานทอง


ทองคำมีเนื้ออ่อน สามารถยืดและตีเป็นแผ่นได้ ถ้าเป็นทองคำบริสุทธิ์น้ำหนัก 1 ออนซ์จะสามารถดึงเป็นเส้นลวดยาวได้ถึง 80 กิโลเมตร ถ้าตีเป็นแผ่นก็จะได้บางเกินกว่า 1/300,000 นิ้ว ส่วนความกว้างจะได้ถึง 9 ตารางเมตร


หรืออีกข้อมูลหนึ่งบอกว่า ทองคำเพียงประมาณ 2 บาท สามารถยืดออกเป็นเส้นลวดได้ยาวถึง 8 กิโลเมตร หรือตีเป็นแผ่นบางได้ถึง 100 ตารางฟุต


ทองคำเป็นโลหะชนิดหนึ่งที่สามารถนำไฟฟ้าได้ดี และสามารถสะท้อนความร้อนได้ดี จึงมักจะมีการนำทองคำไปใช้เคลือบอุปกรณ์สำคัญหลายส่วนของยานอวกาศ รวมทั้งกระจกครอบหน้าของนักบินอวกาศก็ฉาบด้วยทองคำ เพื่อป้องกันรังสีอินฟราเรด


มนุษย์รู้จักทองคำมาตั้งแต่ประมาณ 5,000 ปี และให้ทองคำเป็นความหมายแห่งความมั่งคั่ง
ทองคำมีจุดหลอมเหลว 1064 และจุดเดือด 2970 องศาเซลเซียส เป็นโลหะที่มีคุณค่าเพราะมีความเหนียว (Ductility) และมีความสามารถในการขึ้นรูป (Malleability) คือจะยืดขยาย (Extend) เมื่อถูกตีหรือรีดในทุกทิศทาง โดยไม่เกิดการปริแตก ได้สูงสุดคุณสมบัติเหล่านี้ประกอบกับลักษณะภายนอกที่ทองคำเป็นประกาย จึงทำให้ทองคำเป็นที่หมายปองของมนุษย์มาเป็นเวลานับพันๆ ปี โดยนำมาตีมูลค่าสำหรับการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศและใช้เป็นวัตถุดิบที่สำคัญสำหรับการผลิตเครื่องประดับ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิก และงานทันตกรรม


ทองคำได้รับความนิยมอย่างสูงสุด เพราะเป็นโลหะที่มีคุณสมบัติพื้นฐาน 4 ประการ ที่ทำให้โดดเด่นกว่าโลหะมีค่าชนิดอื่น คือ


1. ความงดงามมันวาว (lustre) สีสันที่สวยงามตามธรรมชาติผสานกับความมันวาวก่อให้เกิดความงามอมตะ ทองคำสามารถเปลี่ยนเฉดสีทองโดยการนำทองคำไปผสมกับโลหะมีค่าอื่นๆ ช่วยเพิ่มเฉดสีมากยิ่งขึ้น


2. ความคงทน (durable) ทองคำไม่ขึ้นสนิม ไม่หมอง และไม่ผุกร่อน แม้กาลเวลาจะผ่านไป 3000 ปีก็ตาม


3. ความหายาก (rarity) ทองคำเป็นแร่ที่หายาก กว่าจะได้ทองคำมาหนึ่งออนซ์(31.167 gram) จะต้องถลุงก้อนแร่ที่มีทองคำอยู่เป็นจำนวนหลายตัน และต้องขุดเหมืองลึกลงไปหลายสิบเมตร จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายในการค้นหาที่สูงมาก


4. การนำกลับไปใช้ประโยชน์ซ้ำ (reuseable) ทองคำเหมาะสมต่อการนำมาทำเป็นเครื่องประดับ เพราะมีความเหนียวและความอ่อนนิ่ม ทำให้นำมาขึ้นรูปต่างๆได้ง่าย อีกทั้งยังสามารถนำกลับมาใช้ใหม่โดยการทำให้บริสุทธิ์ (purified)ด้วยการหลอมได้อีก โดยจำนวนนับครั้งไม่ถ้วน


หน่วยน้ำหนักของทองคำ

ที่มา : สมาคมค้าทองคำ 9/1 อาคาร4 ชั้น 2 ถ.เสือป่า เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม 10100
โทร. 0-2623-2301-3 สอบถามราคาทองคำอัตโนมัติ 0-2623-2304


กรัม : ใช้เป็นส่วนใหญ่ ถือเป็นน้ำหนักทองคำ หน่วยสากล

ทรอยเอานซ์ : ใช้ในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ เช่น อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย

โทลา : ใช้ในประเทศแถบตะวันออกกลาง อินเดีย ปากีสถาน

ตำลึง : ใช้ในประเทศที่ใช้ภาษาจีน เช่น จีน ไต้หวัน ฮ่องกง

บาท : ใช้ในประเทศไทย

ชิ : ใช้ในประเทศเวียดนาม


การแปลงน้ำหนักทองคำ

ทองคำความบริสุทธิ์ 96.5% (มาตรฐานในประเทศไทย)

ทองรูปพรรณ (gold ornaments ) น้ำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.16 กรัม

ทองคำแท่ง (gold bars ) น้ำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.244 กรัม

ทองคำความบริสุทธิ์ 99.99%

ทองคำ 1 กิโลกรัม เท่ากับ 32.1508 ออนซ์

ทองคำ 1 ออนซ์ เท่ากับ 31.1040 กรัม
ทองคำบริสุทธิ์ (99.99%)

มีความอ่อนตัวมากไม่สามารถนำมาประดิษฐ์เป็นลวดลายเครื่องประดับได้มากลวดลายนัก ดังนั้นช่างทองจึงต้องผสมโลหะอื่นๆลงไป เพื่อปรับเปลี่ยนคุณสมบัติทางกายภาพของทองคำให้แข็งขึ้น

โลหะที่นิยมนำมาผสมกับทองคำ ได้แก่ เงิน ทองแดง นิเกิล และสังกะสี มากน้อยตามอัตราส่วนสัมพันธ์กับความต้องการของผู้ผลิต การผสมโลหะอื่นในทองคำนั้นยังทำให้สีของทองคำ เปลี่ยนแปลงไปตามโลหะที่ผสมไปด้วย ซึ่งเฉดสีที่เปลี่ยนไปนั้น ยังขึ้นอยู่กับความนิยมของผู้บริโภคในแต่ละประเทศ เชิญอ่าน

ที่มา :ศูนย์ปฏิบัติการตรวจสอบ และรับรองความบริสุทธิ์โลหะมีค่า
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กะรัต/หน่วย %ความบริสุทธิ์ เฉดสีที่ได้ ประเทศที่นิยม

24 K 99.99% ทอง สวิส จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย

23.16 K 96.5% เหลืองทองเข้ม ไทย

22 K 91.7% เหลืองทองอินเดีย อินเดีย ตะวันออกกลาง มาเลย์ สิงคโปร์

21 K 87.5% เหลืองทอง กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง

18 K 75% เหลือง อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น อเมริกา

14 K 58.3% เหลือง สหรัฐอเมริกา อเมริกาเหนือ อังกฤษ เยอรมัน

10 K 41.6% เหลือง สหรัฐอเมริกา อเมริกาเหนือ

9 K 37.5% เหลืองปนเขียว อังกฤษ

8 K 33.3% เหลืองซีด เยอรมัน อิตาลี กรีซ
ราคาทองวันนี้

ราคาล่าสุดเมื่อ May 23 2006 เวลา 12:17:49

ที่มา : จากร้านกนกรัตน์(Otop Gem)
หากต้องการจะตรวจสอบราคาอีกครั้งกับสมาคมค้าทองคำเชิญคลิกที่นี่

ทองคำแท่ง 96.5% ซื้อบาทละ 11850 บาท

ทองคำแท่ง 96.5% ขายบาทละ 11950 บาท

ทองรูปพรรณ 96.5% ซื้อบาทละ 11750 บาท

ทองรูปพรรณ 96.5% ขายบาทละ 11750 บาท
(ไม่รวมกำเหน็จ)

นาก 40% ซื้อบาทละ 6250 บาท
การลงทุนซื้อทองคำ

ทุกวันนี้ ราคาน้ำมันทำสถิติสูงขึ้นเรื่อยๆ ราคาทองคำก็ไม่ยอมน้อยหน้า สูงเอาสูงเอา ไม่ยอมลดลง ทั้งตลาดน้ำมันและตลาดทองคำจึงเต็มไปด้วยนักเก็งกำไร


แต่เชื่อหรือไม่ว่า เล่นทองดีกว่าเล่นน้ำมัน เพราะราคาน้ำมันนั้นมีขึ้นมีลง ตามสถานการณ์โลก และต้องไปเล่นถึงต่างประเทศด้วยจำนวนก้อนเงินที่สูง


ถนนนักออมในไทยทุกสายตอนนี้ จึงมุ่งเข้าสู่ถนนทองคำมากกว่า


ยิ่งกว่านั้น น้ำมันเป็นสสารที่ไม่คงที่ ใช้แล้วก็หมดไป แต่ทองคำเป็นสสารที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เสมอ ฉะนั้นปริมาณทองคำที่หมุนเวียนอยู่ในตลาดโลกจึงยังคงมีอยู่เท่าเดิม (ผลัดกันถือโดยเปลี่ยนคน เปลี่ยนองค์กรเท่านั้น) ถ้าตราบใดที่ทุกคนซื้อเก็บ ราคาทองคำก็จะมีแต่ขึ้นๆๆๆ


แต่ถ้ากองทุนทองคำ ซึ่งองค์กรนี้มีทองคำจำนวนมากมหาศาล เทขายทองคำออกมาเมื่อไหร่ ….อย่างนี้ก็ตัวใครตัวมันละคร้าบ
เครื่องทองสุโขทัย

ลักษณะรูปแบบของเครื่องทองสุโขทัย จะนำแนวคิดจากลวดลายโบราณสถาน โบราณวัตถุในสมัยสุโขทัย มาประยุกต์กับเทคนิคการทำทองโบราณ สร้างเอกลักษณ์ของเครื่องทองสุโขทัยขึ้น เช่น การถักเส้นทอง การทำลูกปัดทอง การลงยา และสร้างเสน่ห์อีกอย่างด้วย วัตถุดิบหลักที่ใช้ จะใช้ทองคำบริสุทธิ์


รูปแบบลวดลายทองสุโขทัย จะได้รูปแบบลวดลายจากประติมากรรม รูปเคารพ ลายปูนปั้น จิตรกรรมฝาผนังที่บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย


เช่น ลายเครือวัลย์ ลายนางพญา แหวนหัวมังกร ลายนะโม ลายเทพพนม ลายกนก ลายนักษัตริย์ตามปีเกิด ลายลูกตะกร้อ ลายตะกรุด ลายมัดหมี่ ลายจักสาน ลายเม็ดมะยม ลายหยดน้ำ ลายไข่ปลา ลายดอกพิกุล ลายเถาวัลย์ ลายลูกประคำ ลายหัวใจ เป็นต้น


ยิ่งกว่านั้น เอกลักษณ์ของทองสุโขทัย ยังมีอยู่ที่

ลายถัก การถักทองจะคล้ายกับการถักโครเชต์ มีการถัก 2 แบบ คือ ถักกลม และถักแบน


การถักกลม เป็นการถักลวดลายตั้งแต่สามเสา สี่เสา ห้าเสา หกเสา ถึงสิบเสา ถ้าจำนวนเสามาก เส้นทองจะยิ่งขนาดเส้นใหญ่ขึ้น ลายถักจะประกอบเป็นสร้อยคอ ได้แก่ ลายกระดูกงู เกลียวเชือก เกล็ดมังกร (มังกรคาบแก้ว) กระดูกแย้ สี่เสา หิ้วเย้า ตะขาบ ผ่าหวาย สายรุ้ง สนเกลี้ยง และพวงมาลา
การถักแบน เป็นการถักแบนทำสร้อยข้อมือ เป็นลายเปีย ลายเย้า และเคยมีการถักถึงสองร้อยเสา สำหรับถักเป็นเสื้อ(สวมได้) และกระเป๋า ก็เคยมี


ลูกประคำ (ลูกอะหลั่ย) เป็นลักษณะลูกกลมหรือรี มีรูตรงกลาง มีลวดลายต่างๆ เช่น ตะกร้อ มะยม ลูกสุ่ม ปิ๊บ ลูกสน ตะกรุด มุมเมอแรง ลูกประคำเกลี้ยง ลูกกลอง ลูกรักบี้ ตะกรุดข้าวหลามตัด ตะกรุดสุโขทัย ตะกรุดไอน้ำ ลูกเงาะ ลูกหกเหลี่ยม วงแหวน ไข่ปลา รัดข้อผ่าหวาย เป็นต้น


แล้วนำมาร้อยประสานเป็นลวดลาย เช่น ลายบ้านเชียง ลายเธค ลายหัวใจ ลายการบินไทย ลายดอกพิกุล ลายไข่ปลา ลายหยดน้ำ ลายมัดหมี่ ลายหัวใจไข่ปลา ลายบัวคว่ำ ลายพวงมาลัย


การฉลุลาย ฉลุเป็นลายเครือวัลย์ เป็นรูปหัวใจ ลายเทพพนม

งานตอกลายนูน

หลอดก้านแข็ง คือการตัดทองเป็นแผ่นบาง ๆ แล้วม้วนเป็นหลอดตกแต่งลวดลาย


ประเภทเครื่องประดับ ได้แก่

เครื่องประดับคอ มีสร้อยสามเสา สี่เสา ห้าเสา หกเสา แปดเสา จี้ สร้อยคอหลอดก้านแข็ง และกรอบพระ


เครื่องประดับแขน มีกำไลข้อมือ กำไลหลอด กำไลหลอดแฝด สร้อยข้อมือ ถักลายเปีย ลายยี่สิบเสา และการถักแบน

เครื่องประดับนิ้ว มีแหวนทองคำลงยา แหวนหัวมังกร แหวนพ่อขุน


เครื่องประดับเอว มีเข็มขัดลายต่างๆ และหัวเข็มขัดแกะสลักลวดลายฉลุหรือการตอกลายนูน


เครื่องประดับหู มีต่างหูแบบต่างๆ ทั้งลายฉลุ ลายหลอดก้านแข็ง


เครื่องประดับเท้า มีผู้สั่งทำบ้าง แต่จำนวนน้อย เช่น กำไลข้อเท้า


เข็มกลัดและเครื่องประดับอื่นๆ ส่วนใหญ่มักสั่งเป็นลายฉลุ การตอกลายหรือลายประดิษฐ์


เครื่องใช้สอย เช่นกระเป๋าถือ ผอบ เสื้อถักทอง เนคไท เชี่ยนหมาก กรอบรูป เป็นต้น


เนื้อทองของสุโขทัยใช้ทอง 99.99% สีทองจะมีสีจำปา เพราะเนื้อทองมาก (99.99%) ส่วนทองรูปพรรณทั่วไป (เนื้อทอง 96.50%) มักจะมีสีเหลืองดอกบวบ.

ทองกวาว


พบขึ้นกระจายทั่วไปตามที่ราบลุ่มในป่าเบญจพรรณ ที่ราบลุ่มในป่าผลัดใบ ป่าหญ้าหรือป่าละเมาะที่แห้งแล้ง พบมากทางภาคเหนือ ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเล 80-300 เมตร


มีลำต้นสูงประมาณ 8 -15 เมตร “ลำต้น” ส่วนมากจะไม่ค่อยตรง คดงอ เท่านั้นยังไม่พอ การแตกกิ่งก็ยังไม่เป็นระเบียบ ผิวเปลือกสีน้ำตาลหรือสีเทาคล้ำ เป็นตุ่มหรือปม แตกระแหงเป็นร่องตื้นๆ เมื่อเฉือนเนื้อจะมียางสีแดง


ใบ เป็นใบประกอบ 3 ใบย่อย ติดเรียงเวียนสลับแน่นบริเวณปลายกิ่ง ดอก ออกดอกเป็นช่อตามกิ่งเหนือรอยแผลใบและตามปลายกิ่ง ดอกมีลักษณะเป็นดอกถั่วขนาดใหญ่ มีกลีบดอก 5 กลีบ ดอกมีสีเหลืองถึงแดงแสด เมื่อทองกวาวออกดอก จะทิ้งใบจนหมดต้น และมีดอกเต็มพรึบไปทั่วทั้งต้น คล้ายกับต้นทองหลางด่าง ออกช่วงระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคม ผล มีลักษณะเป็นฝักแบน โค้งงอเล็กน้อย ฝักยาวประมาณ 10 - 12 เซนติเมตร กว้างประมาณ 2 - 3เซนติเมตร เปลือกนอกสีน้ำตาลอ่อน ภายในฝักมีเมล็ดแบน 1 - 2 เมล็ดอยู่ที่ปลายฝัก
สรรพคุณทางยา

“เนื้อไม้” เมื่อแห้งจะมีน้ำหนักเบา และหดตัวมาก ใช้ทำกระดานกรุบ่อน้ำ


“เปลือก” ใช้ทำเชือกและกระดาษ


“ดอก” ให้สีแดงใช้ย้อมผ้า แก้ไข้ ขับปัสสาวะ หยอดตาแก้ตาแดง


“แก่น” ทาแก้ปวดฟัน


”ใบ” ตำพอกฝีและสิว ถอนพิษ แก้ปวด ท้องขึ้น ริดสีดวง เข้ายาบำรุงกำลัง


“ราก” ประคบบริเวณที่เป็นตะคริว ขับพยาธิ


“เมล็ด” ใช้บำบัดพยาธิภายใน พยาธิตัวกลม บดให้ละเอียด ผสมกับน้ำมะนาว ทาแก้คันและแสบร้อน


“ยาง” ใช้แก้ท้องร่วง “เมล็ด” ใช้ขับ


ยิ่งกว่านั้น ทองกวาวยังมีสรรพคุณในการเพิ่มขนาดของเต้า

ดร.อุษา กลิ่นหอม นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ออกมาให้ข้อมูลว่า สารสกัดจากเปลือกของทองกวาว ช่วยเพิ่มขนาดหน้าอกให้โตขึ้น 3-4 เท่าตัว จากการที่นำไปทดสอบกับหนูถีบจักร พบว่าเปลือกมีฮอร์โมนคล้ายเอสโตรเจนที่ผู้หญิงมี แต่ทว่า...ของที่มีประโยชน์นี้ ยังมีโทษแฝงอยู่ คือ มีผลข้างเคียงต่อตับ ลดจำนวนอสุจิและการตกไข่ได้

ทองพันชั่ง


ชื่อท้องถิ่น ทองคันชั่ง, หญ้ามันไก่ ทองดุลย์

เป็นไม้พุ่มสูง 1-2 เมตร ลำต้นกลม ผิวลำต้นเป็นสีเขียว กิ่งอ่อนมักเป็นสันสี่เหลี่ยม ใบ เป็นใบเดี่ยวรูปไข่หรือรูปวงรี กว้าง 2-4 ซม. ยาว 4-8 ซม. สีเขียวอมเหลือง ดอก ออกเป็นช่อที่ซอกใบ มีขนาดเล็กกลีบสีขาว ผล เป็นผลแห้งแตกง่าย
สรรพคุณทางยา

ใช้ดับพิษไข้, รักษาโรคผิวหนัง, ริดสีดวงทวารหนัก, แก้ไอเป็นเลือด, ฆ่าพยาธิ (ใช้ใบหรือรากประมาณ 1 กำมือ ต้มรับประทาน เช้าเย็นทุกวัน)


ใช้รักษากลาก เกลื้อน (ใช้ใบสดหรือราก 1 กำมือ ตำให้ละเอียดแช่เหล้า ทาวันละ 1 ครั้ง จนกว่าจะหาย)


ใช้แก้โรคปัสสาวะบ่อย (ใช้ต้น ใบ ดอก ก้าน ราก ล้างให้สะอาด สับเป็นชิ้นเล็ก ๆ ตากแดดให้แห้ง ต้มน้ำให้เดือด ใช้ดื่ม)

แต่ผู้เป็นโรคโลหิตจาง โรคหัวใจ โรคหืด โรคความดันต่ำ โรคมะเร็งในเม็ดเลือด ไม่ควรรับประทาน.
ทองหยิบ


ไข่ไก่ 5 ฟอง
ไข่เป็ด 5 ฟอง
น้ำตาลทราย 3 ถ้วยตวง
น้ำดอกไม้ 2 ถ้วยตวง
น้ำมะนาว 1 ช้อนชา


ต่อยไข่เป็ดและไข่ไก่ ใส่ชามไว้แล้วใช้มือค่อยๆช้อน แยกเอาไข่แดงออก ใส่ชามใบใหม่


ต้มน้ำตาลกับน้ำให้เดือด น้ำตาลต้องละลายให้หมด แล้วจึงกรองน้ำเชื่อมให้สะอาด (ใช้ผ้าขาวบาง)


จากนั้นเทน้ำเชื่อมกลับลงในกระทะทองอีกครั้ง พอน้ำเชื่อมเดือด ตักแยกใส่ขันไว้ 1/3 ถ้วยตวง


เติมน้ำมะนาวลงในกระทะทอง เคี่ยวต่อไปจนน้ำเชื่อมงวดลง ขณะที่ต้มน้ำเชื่อม หมั่นช้อนฟองออกทิ้งไปด้วย


ตีไข่แดงให้ขึ้นฟู คือ ฟองอากาศละเอียด และเปลี่ยนเป็นสีนวล หรือตีประมาณ 5 นาทีโดยตีด้วยที่ตีไข่มือ


ยกกระทะน้ำเชื่อมที่ข้นได้ที่แล้วลงจากเตา เพื่อให้น้ำเชื่อมหยุดเดือด หรือจะยังคงให้กระทะน้ำเชื่อมอยู่บนเตา แต่พรมน้ำ ลงไปเล็กน้อยก็ได้ เมื่อน้ำเชื่อมนิ่ง ตักไข่ที่ตีแล้ว หยอดให้เป็นแผ่นกลมเล็กๆ ให้เต็มกระทะ


ยกขึ้นตั้งไฟใหม่ พอเดือด ใช้ไม้ปากเป็ด พลิกชิ้นขนมกลับ ต้มต่อจนสุก


ตักขึ้นใส่จานน้ำเชื่อม พอคลายร้อนเล็กน้อย รีบหยิบให้เป็น 3 หรือ 5 กลีบ โดยใช้ไม้ไผ่เหลากลม ๆ ช่วย


วางดอกที่หยิบแล้ว ลงในถ้วยตะไล พักไว้จนเย็นสนิท หรือเมื่อจะเสิร์ฟจึงเทออกจากถ้วยตะไล
เทคนิคที่ควรรู้

ไข่ที่ใช้ทำทองหยิบ จะใช้ไข่เป็ด หรือไข่ไก่เพียงอย่างเดียวก็ได้ ถ้าใช้ไข่เป็ดล้วนๆ เนื้อขนมจะสีเหลืองเข้ม แต่แข็ง ถ้าใช้ไข้ไก่ล้วนๆ เนื้อขนมจะสีอ่อน แต่เนื้อนุ่มมาก


ความข้นของน้ำเชื่อมนั้น คุณหญิงเจือทอง อุรัสยะนันทน์ แนะนำ เทคนิคการดูความเข้มข้นไว้ในตำรับขนมไทยของสายปัญญาสมาคม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ว่า "ใช้นิ้วแตะน้ำเชื่อม จะรู้สึกว่าเหนียว"


การตีไข่ต้องข้นพอดี ถ้าตีน้อยไป ขนมทองหยิบจะด้านแข็ง ไม่อมน้ำเชื่อม แต่ถ้าตีนานเกินไป ไข่จะแตกกระจายได้ง่าย ไม่ยอมเกาะตัวเป็นแผ่น


ทองหยิบที่ดี ควรสีเหลืองสวย จีบที่หยิบสม่ำเสมอจะเป็น 3 หรือ 5 กลีบก็ได้ เนื้อฟูเต็มถ้วย อุ้มน้ำเชื่อมพอฉ่ำ มีความเงามัน มีกลิ่นหอมไข่ผสมกับกลิ่นน้ำตาลและน้ำดอกไม้ มีรสหวานหอม และนุ่มเมื่อกิน.
เป็นยังไงครับ ”ทอง” ชื่อสั้นนะครับ!!!!!

แต่ เนื้อหายาว จนเบื่อเลย!!!!!

คิด หรืออยากจะบอกอะไร? ก็เชิญเขียนบอกได้เลยครับ.


โดย yyswim
 

Create Date : 24 พฤษภาคม 2549    
Last Update : 24 พฤษภาคม 2549 13:14:27 น.
Counter : 3026 Pageviews.  

ถุงยางถุงยาง

เมื่อวันก่อน ผมเขียนเรื่อง “เสื้อยกทรง” ความลับของฝ่ายมุมแดงไปแล้ว ใครที่ยังไม่เคยอ่านลองคลิกอ่านที่นี่ก็ได้ มาคราวนี้ผมก็เลยเขียนความลับของฝ่ายมุมน้ำเงินเขาบ้าง


ในความคิดของผม คุณผู้หญิงก็คงจะอ่านเรื่องนี้ได้ เพราะฝ่ายมุมน้ำเงินเขาสวมนวม ก็เพื่อป้องกันไม่ให้คุณผู้หญิงตั้งครรภ์ และก็เพื่อป้องกันไม่ให้คุณผู้หญิงได้รับโรคทางเพศสัมพันธ์


ซึ่งคุณมีแต่เป็นฝ่ายได้ โดยแท้ทีเดียว จึงโปรดอย่าเพิ่งคิดว่า
เป็นเรื่องอุจาดนะคร้าบ….

ถุงยาง หรือชื่อที่เรียกกันอย่างค่อนเป็นทางการว่า ถุงยางอนามัย (คำสองคำนี้ ในพจนานุกรมยังไม่ปรากฏ) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมาจากน้ำยางธรรมชาติ หรือบางรุ่นผลิตจากวัสดุโพลียูรีเทน ที่ว่ากันว่าเหนียวกว่ายางธรรมชาติถึง 2 เท่า นำมาใช้สวมอวัยวะเพศชายในขณะมีเพศสัมพันธ์


(เดี๋ยวนี้มีถุงยางประเภทสวมภายในอวัยวะเพศหญิง มีจำหน่ายด้วยแล้ว

“Female Condom” ด้านที่มือจับ จะอยู่ลึกในช่องคลอดเป็นด้านปลายปิด อีกด้านมีปลายเปิดอยู่ที่ปากช่องคลอด)

เพื่อหวังป้องกันการหลั่งน้ำอสุจิเข้าสู่ช่องคลอด เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ และการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ ที่ทุกประเทศกลัวกันมากๆ คือโรคเอดส์


ถุงยางมีลักษณะเป็นถุง ปลายข้างหนึ่งตัน เรียกว่าก้นถุง ซึ่งมี 2 แบบ คือแบบหัวมน และแบบหัวมีกระเปาะยื่นออกไป สำหรับเป็นที่เก็บน้ำอสุจิ แบบหลังนี้แหละเป็นที่นิยม และใช้งานแล้วปลอดภัยมากกว่าแบบแรก
ส่วนปลายอีกข้างหนึ่งของถุงยาง เป็นปากเปิดรูปวงแหวน เมื่อยังไม่ใช้ ถุงยางจะถูกม้วนเป็นวงแหวนไว้กับขอบยาง และบรรจุไว้ในซองพลาสติกหรือซองอลูมิเนียม

ถุงยางนี้ คนทั่วไปจะเรียกกันหลากหลายชื่อ เช่นเรียกว่า ถุง ปลอก เสื้อฝน เสื้อเกราะ มีชัย สุลต่าน ในภาษาอังกฤษมีเรียกกันว่า condom, skin, sheath, prophylactics, protectives และ Frenchletter


มีชัย น่ะ เป็นที่เข้าใจ เพราะมาจากชื่อของบุคคล ที่ทำให้คนไทยทั้งประเทศเห็นประโยชน์ของการใช้ถุงยาง บุคคลท่านนั้น คือ
คุณมีชัย วีระไวทยะ


สุลต่าน ….เอ!!!! ทำไมเขาจึงเรียกสุลต่าน อันนี้ผมก็ไม่เข้าใจ เดาว่าอาจจะเป็นชื่อของยี่ห้อถุงยาง ยี่ห้อหนึ่งก็ได้?


condom n. ถุงยางอนามัย skin n. vi. vt. หนัง, ถลกหนัง, ปอกลอก, ผิว, เปลือก sheath n. ฝัก (ดาบ, มีด, ถั่ว, มะขามเทศ) prophylactics n. adj. ยา, ป้องกันโรค protectives adj. ป้องกัน


ส่วนคำ Frenchletter คำนี้ไม่มีความหมายในดิคชันนารีครับ ….ใครพอรู้ ช่วยกรุณาแนะนำความหมายให้ด้วยนะครับ


ถุงยาง เป็นวิธีที่ปลอดภัยมากที่สุดวิธีหนึ่งในการป้องกันการตั้งครรภ์ และการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ทั้งเป็นวิธีที่ใช้สะดวก และมักจะไม่ค่อยมีอาการแพ้ต่อผู้ใช้ (ห่วงคุมกำเนิด และยาเม็ดคุมกำเนิด บางคนจะเกิดอาการแพ้ได้ง่ายกว่า)
ถุงยางจะเหมาะเป็นพิเศษสำหรับ

1. วัยรุ่น หรือ ชายหญิงที่ไม่ใช่คู่สามีภรรยาที่มีเพศสัมพันธ์กัน และสำหรับทุกคนที่ต้องการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

2. สามีภรรยาที่ยังไม่พร้อมจะมีบุตร ซึ่งอาจจะใช้ถุงยางสลับกันกับวิธีหาระยะปลอดภัยในช่วงไข่ยังไม่ตก สามีจะใช้ถุงยางเฉพาะช่วงไข่ตกเท่านั้น

3. สามีภรรยาที่อยู่ระหว่างการรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

4. ภรรยาที่ไม่ได้ใส่ห่วงคุมกำเนิดหรือกินยาเม็ดคุมกำเนิด และนานๆจะมีเพศสัมพันธ์กับสามีสักครั้ง(นานๆพบกันสักครั้ง)

5. ภรรยาที่รอตั้งต้นการคุมกำเนิดโดยวิธีกินยาเม็ดคุมกำเนิด

6. ภรรยาที่ยาเม็ดคุมกำเนิดหมดหรือมาฉีดยาคุมกำเนิดไม่ทันตามกำหนด
การใช้ถุงยางจะมีผลต่ออาการข้างเคียงน้อย
ผลที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น


1. อาการระคายเคืองเฉพาะที่ของฝ่ายหญิง ถ้ามีการหล่อลื่นไม่เพียงพอ ซึ่งควรป้องกันในครั้งต่อไปโดยใช้เยลลี่สำหรับหล่อลื่นในทางการแพทย์ (เช่น K-Y Jelly) ทาด้านนอกของถุงยาง

2. อาการแพ้สารเคมีที่เคลือบอยู่ เช่น ยาชาที่ผสมอยู่ในสารหล่อลื่น เรื่องนี้เป็นเฉพาะบางท่านชาย โดยอาจทำให้ผิวหนังที่หัวอวัยวะแดงและเป็นเม็ดผื่นคัน หรือหากใช้ถุงยางชนิดที่เคลือบยาชานี้บ่อยๆ ก็อาจจะทำให้ปลายประสาทบริเวณนั้นชา ความสุขในการสัมผัสก็จะลดน้อยลง

ถุงยาง ในท้องตลาดมีขายหลายยี่ห้อและหลายชนิด มีทั้งชนิดผิวเรียบ และชนิดผิวไม่เรียบ เพื่อเจตนาเป็นการกระตุ้นความรู้สึกของฝ่ายหญิง มีทั้งแบบแห้งและแบบหล่อลื่น (lubricated)


มีทั้งแบบไม่มีกลิ่นและแบบแต่งกลิ่น มีทั้งแบบสีธรรมชาติและแบบมีสีสันหลากหลาย เช่นสีขาว สีเหลือง สีแดง สีดำ สีเขียว เป็นต้น
ถุงยางบางชนิดจะบางมาก บางชนิดจะมียาชาเคลือบอยู่ด้านในของถุงยาง เพื่อลดความไวของประสาทสัมผัสและช่วยประวิงเวลาการหลั่งน้ำอสุจิของฝ่ายชาย (ตามคำโฆษณาของเขานะครับ)


ว่ากันว่า ผลที่ได้น่าจะเป็นผลทางจิตใจของฝ่ายชายมากกว่าผลของยาชา


ถุงยาง ที่มีขายในทั่วโลกมีหลายขนาด โดยแบ่งตามขนาดความกว้าง (มาจากครึ่งหนึ่งของเส้นรอบวงของถุงยาง) จะได้เป็น 13 ขนาด

คือ 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 ,50 , 51 ,52 , 53 , 54 , 55 และ 56 มิลลิเมตร (มม.)


ขนาดของถุงยางที่มีจำหน่ายในเมืองไทยส่วนใหญ่ จะเป็นขนาด 49 มม. ยาวประมาณ 150 มิลลิเมตร หรือ 5 นิ้วเศษ (ก็ไม่ถึงกับเล็กมากหากเทียบกับขนาดที่มีการผลิตขาย)


และขนาด 52 มม. ยาวประมาณ 160 มิลลิเมตร หรือ 6 นิ้วเศษ ความหนาของถุงยางทั้งสองขนาด ประมาณ 0.03 - 0.07 มิลลิเมตร


จากการสำรวจพบว่า ส่วนใหญ่ของชายไทยจะใช้ถุงยางขนาด 49 มม. หากเป็นชายไทยที่พ่อให้มามากเป็นพิเศษ ขนาด 52 มม.
จะเหมาะสมกว่า
ในการเลือกซื้อ ควรจะเลือกซื้อในขนาดที่ตนเคยใช้สวมใส่มาแล้ว เพราะหากมีขนาดใหญ่เกินไปจะหลวมและหลุดง่าย หรือหากใช้ขนาดเล็กเกินไป ก็จะปริแตกได้ง่าย ซึ่งจะก่อให้เกิดความรู้สึกรำคาญ และแน่นอนความไม่ปลอดภัยก็จะตามมา
กระบวนการผลิตถุงยาง ประกอบด้วย 6 ขั้นตอนคือ

1. การผสม

2. การขึ้นรูปถุงยาง

3. การอบแห้งและทำให้ยางคงรูป

4. การตรวจสอบหารอยรั่วด้วย ไฟฟ้า

5. การเติมสารหล่อลื่นและการบรรจุถุงยาง

6. การควบคุมคุณภาพถุงยาง


ซึ่งผู้ผลิตจะทำการควบคุมคุณภาพ ตั้งแต่การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบที่จะนำมาผลิต การควบคุมคุณภาพระหว่างการผลิต และการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปตามมาตรฐานที่กำหนด


นอกจากนั้น ภาครัฐยังได้ส่งเสริมมาตรการการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2535 เป็นต้นมา โดยการริเริ่มโครงการตรวจสอบคุณภาพถุงยางก่อนออกวางจำหน่าย โดยกำหนดให้ถุงยางทุกรุ่นการผลิต หรือทุกรุ่นประเภทนำเข้า จะต้องส่งตัวอย่างให้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจวิเคราะห์คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด


หากพบว่าได้มาตรฐาน จึงจะอนุญาตให้จำหน่ายได้ ในกรณีที่คุณภาพไม่เข้ามาตรฐาน จะต้องทำลายหรือส่งกลับประเทศผู้ผลิตจำนวนทั้งหมดทันที


มาตรการดังกล่าวนี้ จึงเป็นเสมือนการกลั่นกรองคุณภาพถุงยางก่อนถึงมือผู้บริโภคอีกชั้นหนึ่ง นอกเหนือจากการควบคุมคุณภาพจากภายในโรงงาน ตลอดจนยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้ผลิตและผู้นำเข้า ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ในการที่จะผลิตหรือนำเข้าเฉพาะถุงยางที่มีคุณภาพเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าถุงยางที่วางจำหน่ายอยู่ในท้องตลาด จะผ่านขั้นตอนการผลิต และการควบคุมคุณภาพเป็นอย่างดี ทั้งในส่วนของผู้ผลิตและภาครัฐแล้วก็ตาม


แต่ก็ยังไม่สามารถจะเป็นหลักประกันได้ว่า ถุงยางทุกชิ้น ที่วางจำหน่ายในท้องตลาด จะมีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดี ต่อการป้องกันการตั้งครรภ์ และต่อการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยเฉพาะโรคเอดส์


เพราะถุงยาง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากน้ำยางธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีคุณสมบัติที่จะเสื่อมสลายได้ตามระยะเวลา และตามสภาพการเก็บรักษา


ฉะนั้น ถุงยางที่จะนำไปใช้งาน จึงมิได้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของถุงยางแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังขึ้นอยู่กับว่า ถุงยางนั้นเก่าแค่ไหน เก็บรักษาไว้ในสภาพอย่างไร หมดอายุการใช้งานหรือยัง ขึ้นอยู่กับว่าวิธีการสวมและวิธีถอนถุงยางออกมานั้น ถูกต้องหรือเปล่า และมีการปริแตกขณะใช้หรือเปล่าด้วยงั้นก็คงต้องพูดว่า “ถุงยางขนาดกล้วยหอม หรือขนาดกล้วยไข่ จึงไม่ใช่เรื่องกล้วยๆ ซะแล้ว”

ข้อแนะนำในการเลือกซื้อถุงยาง ควรจะสังเกตดูว่า เป็นชนิดที่มีขนาดตรงกับความต้องการของตนหรือไม่ มีสารหล่อลื่น มีสารฆ่าเชื้ออสุจิหรือไม่ มีสารแต่งกลิ่นหรือไม่ (ส่วนหลังนี้ แล้วแต่สเป๊กที่ตนต้องการ)


ไม่ควรจะซื้อถุงยางที่ซองบรรจุเสียหาย จากความเปราะแตกง่าย เปื่อย
สีซีดจาง หรือหมดอายุ ทั้งนี้ให้ดูวันหมดอายุที่ซองบรรจุ


และเมื่อซื้อไปแล้ว หากเป็นไปได้ควรจะเก็บถุงยางในที่เย็นและแห้ง ไม่ให้ถูกแสงแดดและถูกฝน ไม่ควรให้บิดงอและถูกกดทับ


บริษัทผู้ผลิตคำนวณไว้ว่า ถุงยางจะมีอายุใช้งานได้นาน 3 - 5 ปี หากเก็บไว้ในสภาวะที่เหมาะสม ได้แก่ อุณหภูมิภายในโกดังหรือสถานที่เก็บ ซึ่งเย็น ถ้าในฤดูร้อนที่มีอุณหภูมิสูงจะทำให้เกิดการเสื่อมสภาพอย่างช้าๆต่อคุณภาพของถุงยาง


จากเหตุผลนี้ จึงไม่ควรจะเก็บหรือซ่อนถุงยางไว้นานๆในช่องเก็บของในรถยนต์ เพราะนอกจากจะร้อนแล้ว ยังอาจโดนแดด และโดนรังสีอุลตร้าไวโอเล็ตด้วย


ความชื้นก็มีส่วนทำให้ถุงยางเสื่อมได้ หากซองบรรจุนั้น ผนึกไม่สนิท หรือการจัดเก็บเป็นแบบพับงอ เช่นเก็บในกระเป๋าหลังของกางเกง หรือในกระเป๋าเงิน ซึ่งมักจะถูกกดทับจนปริแตก ซึ่งอาจจะทำให้ไอน้ำหรือความชื้นซึมเข้าไปได้
จะว่าไปแล้ว ยังมีข้อมูลบอกด้วยว่า แม้แต่แสงจากหลอดฟลูออเรสเซนส์ ก็สามารถทำให้ความแข็งแรงทนทานของถุงยางที่ผลิตจากยางธรรมชาติ ลดลงได้ด้วย


ฉะนั้นโปรดระวัง ถุงยางชนิดที่บรรจุอยู่ในซองโปร่งใส ถุงยางเหล่านี้ จะเสื่อมสภาพภายใน 1 ปี หากเก็บรักษาในสภาวะที่ไม่เหมาะสม
วิธีการใส่ถุงยางก็ไม่ใช่ของกล้วยๆ อย่างที่ฝ่ายชายมองเห็นของที่ตนเองมี แบบกล้วยๆ


วิธีใส่ถุงยางที่ถูก ก็คือ ควรฉีกถุงยางด้วยมือ ไม่ควรใช้ปาก กรรไกร หรือเล็บ เพราะอาจจะทำให้ถุงยางฉีกขาดเล็กน้อยโดยบังเอิญ


ควรเริ่มใส่ถุงยางต่อเมื่ออวัยวะเพศชายแข็งตัวเต็มที่ อย่าใส่ขณะที่มันยังดูง่วงงัวเงีย ประเภทยังไม่ค่อยอยากจะทำงาน และตอนเริ่มใส่ ควรเริ่มใส่จากการสวมที่หัว


และที่ห้ามลืมเด็ดขาดก็คือ ต้องบีบกระเปาะที่ปลายถุงยางเพื่อไล่ลม เพื่อทำให้เป็นสูญญากาศเสียก่อน มิฉะนั้นลมที่ไม่ถูกไล่ออกมาจากหัวกระเปาะ มันจะพยายามแทรกตัวออกมาในขณะมีเพศสัมพันธ์ ทำให้ถุงยางไม่แนบกระชับกับลำตัวเต็มที่ ซึ่งอาจทำให้ ไม่อาจป้องกันการตั้งครรภ์และการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ตามที่มุ่งหวัง


ฝ่ายชายท่านใดที่ยังไม่ได้ขลิบอวัยวะเพศ ก่อนจะสวมถุงยาง ให้รูดหนังอวัยวะเพศให้หัวอวัยวะเพศเปิดออกเต็มที่ เพื่อเปิดให้ส่วนปลายสัมผัสกับถุงยางตั้งแต่ต้นเสียก่อนเลย ซึ่งจะดีกว่าเมื่อทำกิจกรรมสองต่อสองไปแล้ว หนังหุ้มปลายค่อยๆเปิดออกในภายหลัง ซึ่งแบบนี้จะทำให้ถุงยางขยาย ไม่กระชับพอดี ทั้งอึดอัดและอาจจะปริแตกได้
หลังจากสวมที่ส่วนหัวแล้ว จากนั้นจึงค่อยๆรูดให้สุดโคน หรือสำหรับบางคนก็เพียงแค่สุดความยาวของถุงยางเท่าที่มันจะยาวได้

โฮะโฮะ …ยังเหลือเศษอีกเหรอ?ที่จริง ตอนนี้ผมข้ามขั้นตอนที่สำคัญไป ก่อนจะเริ่มกิจกรรมสองต่อสองนี้ ฝ่ายชายควรจะกระตุ้นอารมณ์ของฝ่ายหญิงเสียก่อน หากกระตุ้นถูกจุดหรือถูกใจ ฝ่ายหญิงจะมีน้ำหล่อลื่นออกมาภายในช่องคลอด


เหตุผลที่ต้องเอ่ยถึงเรื่องนี้ด้วย ก็เพื่อไม่ให้มีแรงเบียดแทรกกับทรัพย์สินของฝ่ายหญิงมากจนเกินไป จนทำให้ถุงยางปริแตก และฝ่ายหญิงก็จะพลอยดิ้นขัดขืนไม่เปิดประตูให้ฝ่ายชายเข้าไปได้ง่ายๆ


อย่างไรก็ตาม หากไม่มีน้ำหล่อลื่นภายในของฝ่ายหญิง จะเพราะด้วยวัย หรือจะเพราะด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม หนทางแก้ไขก็คือ ฝ่ายชายควรจะใช้สารหล่อลื่นที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบ อย่างที่ทางการแพทย์เขาใช้เพื่อการหล่อลื่น เช่น K-Y Jelly ด้วย


แต่ไม่ควรจะใช้สารหล่อลื่นที่มีส่วนผสมของไขมันโดยเด็ดขาด เช่น vaseline, baby oil, lotion ที่ใช้ทามือหรือทาลำตัว, cold cream เพราะอาจจะทำให้ถุงยางเสื่อมคุณภาพได้


เมื่อกิจกรรมสองต่อสองดำเนินไป จนฝ่ายชายหลั่งน้ำอสุจิแล้ว ฝ่ายชายควรรีบถอนทรัพย์สินของตนออกจากของฝ่ายหญิง ก่อนที่ของดีมีค่าจะเปลี่ยนขนาดเล็กลง

แต่ถ้าฝ่ายชายท่านใดแน่ใจว่าของของตนคึกคัก สามารถฟิตแข็งได้อีกนานๆ อันนี้ก็อาจจะยกเว้นได้บ้าง คริ คริ


และเมื่อตอนถอนออกมา ก็ควรจะระวังไม่ให้ถุงยางลื่นขยับหรือหลุดออกภายในช่องคลอด เมื่อถอนออกมาข้างนอกแล้ว ฝ่ายชายจึงค่อยถอดถุงยางออกในภายหลัง


อ้อ ใช้ได้เพียงครั้งเดียวนะครับ


ถ้าจะคึกคักใหม่ ฝ่ายชายก็จะต้องใช้ถุงยางอันใหม่ ….ใช้อันซิงๆเท่านั้น


ถุงยาง ถุงยาง เพื่อการไม่ให้ตั้งครรภ์ และการไม่ให้ติดโรค

จึงขอฝากสโลแกนท้ายรถ อุ๊บ ท้ายบท ไว้อย่างนี้…..
If it not on, Don’t go in

ถ้ามันยังไม่สวม ห้ามมันเข้า……เฮ้ !!!!.

โดย yyswim
 

Create Date : 20 พฤษภาคม 2549    
Last Update : 20 พฤษภาคม 2549 2:24:29 น.
Counter : 4253 Pageviews.  

เสื้อยกทรง
เสื้อยกทรง

ควรสวมเพราะมีประโยชน์

เสื้อชั้นใน หรือเสื้อยกทรง เป็นอาภรณ์เฉพาะของผู้หญิง ที่ผู้หญิงทุกคนควรจะใช้ เพราะใช้แล้วจะได้ประโยชน์ ไม่ว่าคุณจะเป็นสาวประเภทน้อยอกน้อยใจ หรือหนักอกหนักใจ เพราะเนื้อเยื่อหน้าอกนั้นเป็นส่วนที่บอบบาง การกระเพื่อมจากการเคลื่อนไหวที่บ่อยๆ การถูกกระแทกที่รุนแรง อาจจะทำให้เนื้อเยื่อนี้ เคล็ดและฉีกขาดได้ ยิ่งกว่านั้น หากเต้านมหย่อนคล้อยจะได้ยกขึ้นเพื่อความเต่งตึง ทำให้ดูสวยงาม จึงควรที่ผู้หญิงที่มีเต้านม ควรจะใช้เสื้อชั้นใน หรือเสื้อยกทรง ช่วยประคับประคองเต้านมอย่างทะนุถนอมเหมาะสม


อุปมาคล้ายกับ ผู้ชายสวมกางเกงใน เพื่อห่อหุ้มคุ้มครองถุงอัณฑะ เพื่อป้องกันอันตรายอันเกิดจากอาการไส้เลื่อนของถุงอัณฑะ (ยิ่งกว่านั้นยังเพื่อป้องกันปัญหาจากอาการตื่นตัวผิดเวลา และเพื่อซึมซับน้ำที่อาจเล็ดออกมาป้องกันสภาพเปียกกางเกงภายนอก)ความเป็นมาในอดีต

ผู้หญิงในหลายภูมิภาคของโลก มีการสวมใส่เสื้อชั้นในมาร้อยกว่าปีแล้ว หากแต่เสื้อชั้นในในยุคแรกนั้น มีลักษณะคล้ายเกราะอ่อน ที่ใช้รัดลำตัวแน่น แน่นอนว่า เครื่องพยุงหน้าอกลักษณะนี้นอกจากจะมีน้ำหนักมากแล้ว ยังสร้างความอึดอัดให้กับผู้หญิงมิใช่น้อย และยังราคาแพงอีกด้วย


ถึงขนาดที่มีข้อมูลว่า ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 รัฐบาลสหรัฐได้รณรงค์ให้สตรีอเมริกัน เลิกซื้อเสื้อรัดลำตัว ทำให้สหรัฐลดการนำเข้าโลหะได้ถึง 28,000 ตัน หรือคิดเป็นปริมาณโลหะที่สามารถนำสร้างเรือรบได้ถึง 2 ลำทีเดียว


ประวัติศาสตร์ของเสื้อชั้นใน ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับเสื้อชั้นในที่สวมอยู่ในปัจจุบัน เริ่มขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ.1913 โดย แมรี่ เฟลพ์ จาคอบ (Mary Phelps Jacob) สาวชาวนิวยอร์ก เธอได้เตรียมชุดราตรีเพื่อออกงานกลางคืน แต่ได้ประยุกต์นำผ้าเช็ดหน้าไหม 2 ผืนมาผูกเข้าด้วยกันด้วยริบบิ้นสีชมพู เพื่อใช้คาดอกแทนแบบเดิมๆ คือ เสื้อชั้นในแบบเสื้อเกาะอกที่ทำขึ้นจากกระดูกสันหลังปลาวาฬ


หลังจากค่ำคืนนั้น เสื้อชั้นในแบบที่ แมรี่ ประดิษฐ์ขึ้นมา ก็ได้รับการกล่าวขวัญกันทั่วไป เนื่องจากมีน้ำหนักเบา นุ่มนวล และดูเป็นธรรมชาติเวลาสวมใส่ แมรี่ เรียกเสื้อชั้นในที่เธอเป็นผู้ค้นคิดขึ้นมา ว่า 'บราเซียร์' (Brassiere) ซึ่งเป็นภาษาฝรั่งเศส


และจากความนิยม เสื้อชั้นใน รูปแบบใหม่นี้ ทำให้ แมรี่ ต้องตัดเย็บ บราเซียร์ ให้กับผองเพื่อน ญาติๆของเธอ และผู้มาว่าจ้างเธอ ให้ช่วยตัดเย็บให้ เป็นจำนวนมากต่อสัปดาห์


ในวันที่ 3 พฤศจิกายน ค.ศ.1914 เธอจึงได้จดสิทธิบัตร เสื้อชั้นใน แบบของเธอ รวมทั้งได้ผลิตออกขายอย่างเป็นทางการ ภายใต้เครื่องหมายการค้า ชื่อ 'คาริสส์ ครอสบี้' (Caresse Crosby) ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม จากผู้หญิงสาวและแก่ทั้งหลาย


หากแต่ด้วยความที่เธอ ไม่ชอบการทำธุรกิจ ต่อมาเธอจึงตัดสินใจขายสิทธิบัตรเสื้อชั้นในของเธอ ให้กับบริษัท วอร์เนอร์ บราเธอร์ส (Warner Brothers Corset Company) ซึ่งไม่เพียงแต่จะสร้างรายได้ให้แก่บริษัทวอร์เนอร์อย่างมหาศาลแล้ว แต่ยังทำให้ผู้หญิงทั่วโลกรู้จัก บราเซียร์ มากขึ้นอีกด้วย


หญิงไทยโบราณ

อาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องผ้าและเครื่องแต่งกายไทย ได้อธิบายประวัติศาสตร์การแต่งกายของหญิงไทย ว่า หญิงไทยในอดีตห่มผ้าแถบ หรือบ้างก็เปลือยอกอยู่กับบ้าน เพราะเมืองไทยเป็นเมืองร้อน จนกระทั่งในรัชสมัย รัชกาลที่ 5 ซึ่งไทยได้รับค่านิยมจากทางตะวันตก พระองค์จึงโปรดให้ตราพระราชกำหนดขึ้น ให้สตรีสยาม นุ่งและห่มผ้าให้มิดชิดก่อนออกจากบ้าน


อย่างไรก็ตาม ผู้หญิงไทยในท้องถิ่นชนบท ก็ไม่ถนัดที่จะใส่เสื้อชั้นใน โดยเด็กผู้หญิงจะเกล้าจุก ใส่เสื้อคอกระเช้า แต่ข้างในจะไม่ใส่อะไร พอเริ่มแตกเนื้อสาวจึงใช้แถบผ้า คล้ายริบบิ้นสอดรอบคอเสื้อ และรูดให้เสื้อพองย่นออกด้านหน้า ป้องกันไม่ให้เห็นหน้าอกชัดเจน


อาจารย์เผ่าทอง บอกว่า สำหรับการคาดผ้าแถบของผู้แสดงที่พบเห็นกันทั่วไปในละครโทรทัศน์นั้น เป็นการคาดผ้าที่ไม่ถูกต้องนัก เพราะหากคาดผ้าแถบได้อย่างถูกต้องแล้ว ตัวผ้าแถบจะเป็นได้ทั้งเสื้อยกทรงและเสื้อตัวนอกในตัวเอง


การห่มผ้าแถบที่ถูกต้องจะต้องมีลักษณะที่ช่วยประคองหน้าอกหรือหิ้วนมไว้ ไม่ใช่พันรัดรอบอก และกดทับนม แบบที่ทำกันอยู่ในทีวี ซึ่งจะทำให้หน้าอกแบนแต๊ดแต๋ อาจารย์เผ่าทอง บอก


อย่างไรก็ตาม ไทยเราก็มีเครื่องแต่งกายที่คล้ายยกทรงในอดีต แต่ใช้เฉพาะในการแสดงละครรำ โดยทำมาจากกะลามะพร้าวขัดมันลงรักปิดทองประดับกระจก ส่วนด้านในเย็บนวมกรุไว้ เวลาสวมใส่จะคล้ายบีกินี่ ที่ผูกรวบไว้กลางหลัง ไม่ได้ผูกบนบ่า ซึ่งเครื่องแต่งกายดังกล่าวเรียกว่า 'กล่องนม'


นอกจากนี้ เมื่อมีการสอบถามถึงความเปลี่ยนแปลงในแบบแผนการแต่งกาย หลังจากที่สาวไทยหันมาใส่ยกทรงกันทั่วหน้า อาจารย์เผ่าทอง ได้สรุปในเชิงชื่นชมว่า ยกทรงช่วยจัดรูปหน้าอกให้ชิด กระชับสวยงาม เพราะโบราณจะชมผู้หญิงว่า นมสวยต้องมีร่องอกที่ทัดดอกจำปาได้ไม่ร่วง ดังนั้น ยกทรงจึงช่วยให้หญิงไทยเข้าใกล้ความงามในอุดมคติมากขึ้น

หญิงไทยกับลักษณะนิยมเสื้อชั้นในหรือยกทรง

จากการสุ่มถามข้อมูลจากหญิงไทยจำนวนหนึ่ง พบว่า ทัศนคติของหญิงไทยที่มีต่อเสื้อชั้นใน ยังค่อนข้างอนุรักษ์นิยม โดยส่วนใหญ่จะใช้ยี่ห้อที่ใช้มาตั้งแต่เด็กๆ มีความถี่ในการซื้อ เฉลี่ย 3-6 เดือนต่อ 1 ครั้ง ยกเว้นในบางครั้งที่เจอตัวที่สวยถูกใจก็อาจจะซื้อเพิ่ม และส่วนใหญ่จะไปซื้อกับแม่หรือกับกลุ่มเพื่อนผู้หญิง โดยให้เหตุผลว่า ควรมีคนช่วยดูช่วยตัดสินใจ


ข้อมูลเบื้องต้นนี้ สอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้ประกอบธุรกิจชุดชั้นในรายหนึ่งที่ว่า ผู้หญิงไทยยังคงซื้อเสื้อชั้นในตามประโยชน์ใช้งานมากกว่าตามแฟชั่น ส่วนใหญ่จะใส่แบบมาตรฐานสำหรับที่ใช้ในชีวิตประจำวันทั่วไป แต่สำหรับเสื้อชั้นในแบบแฟชั่น เช่น สายผูกคอ สายไขว้ ไร้สาย หรือถอดสาย จะถูกใช้ในเวลาพิเศษหรือใช้ใส่กับเสื้อคอกว้างหรือเปิดไหล่ นานๆครั้ง


ในเรื่องสีสัน สีที่ขายดีที่สุดในไทย เป็นสีครีม ชมพู และเป็นสีขาวในกรณีของตลาดวัยรุ่น ซึ่งต่างจากในสหรัฐอเมริกา ที่สีดำจะได้รับความนิยมสูงสุด และไซส์มาตรฐานหญิงไทยทุกวันนี้ จะอยู่ที่ขนาด 34B


อย่างไรก็ตาม ค่านิยมเรื่องเสื้อชั้นในดูจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไป จากยุคของการปกปิด หรือเสื้อชั้นในตัวใหญ่ ที่มองเห็นจากภายนอกได้น้อยที่สุด ก็เข้าสู่ยุคของการเปิดเผยอย่างมั่นใจมากขึ้น เสื้อชั้นในมีขนาดเล็กลง หรือบางคนไม่สวมอะไรเลย จะมีก็เพียงแผ่นชิ้นบางๆเล็กๆแปะไว้ที่ส่วนหัวของเต้านมเท่านั้น


น.พ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์ ผู้เชี่ยวชาญการให้คำปรึกษาปัญหาทางเพศ ให้ความเห็นว่า เด็กสาวสมัยนี้ ส่วนใหญ่จะมีหน้าอก คัพเอ เพราะนอนดึกและทานอาหารไม่ถูกส่วน การโนบรานั้น คงไม่สร้างปัญหาแต่อย่างใด


แต่สำหรับคุณผู้หญิงที่มีหน้าอกปริมาณมาก การไม่ใส่ จะทำให้ทรงคล้อยหรือหย่อนยานได้
หมอพันธ์ศักดิ์ บอกสิ่งที่น่าสนใจว่า ชุดชั้นในเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างสรรค์จินตนาการทางเพศได้ คล้ายๆกับการเปิดกล่องของขวัญห่อสวย เป็นการเปลี่ยนความซ้ำซากจำเจในชีวิตคู่แบบผัวเดียวเมียเดียวได้ แบบว่า แทนที่จะเปลี่ยนภรรยา ก็เปลี่ยนแค่ ภรรยาเปลี่ยนชุดชั้นในแปลกๆบ่อยๆ โดยมีงานวิจัยพบว่า ชุดชั้นในที่ sexy ที่สุด คือ แบบที่เป็นลูกไม้สีดำ ประเภทครึ่งเต้า รองลงมาคือ สีแดง
หมอพันธ์ศักดิ์ยังแสดงทัศนะ เรื่องอาภรณ์ชิ้นสำคัญของคุณผู้หญิงว่า ผู้หญิงใส่ชุดชั้นใน ไม่ได้แต่งให้ผู้ชายดู แต่เพื่อให้ตัวเองดูดี มั่นใจ มันน่าแปลกนะ ที่สาวไทยสาวจีนชอบซื้อยกทรงที่เขาลดราคา ในขณะที่สาวฝรั่งจะซื้อยกทรงเฉพาะรุ่นล่าสุด ซึ่งบางครั้งแพงกว่าเสื้อตัวนอกเสียอีก


หมอพันธ์ศักดิ์บอกว่า ผู้หญิงมากกว่า 60% สวมเสี้อชั้นในผิดขนาดโดยไม่รู้ตัว บางคนไม่เคยเปลี่ยนขนาดเสื้อชั้นในเลย แม้ว่าอายุตัวจะเปลี่ยนไป ซึ่งจะทำให้เต้านมมีรูปทรงที่ผิดสัดส่วน และยังเป็นสาเหตุของอาการปวดหลังปวดไหล่ได้อีกด้วยการวัดขนาดเสื้อชั้นในแบบง่ายๆ กระทำได้ดังนี้

1.วัดรอบตัวตรงจุดบริเวณใต้ฐานอก โดยใช้สายวัด ว่าได้เท่าไร

2.วัดรอบตัวตรงจุดยอดของอกให้พอดี ไม่คับไป หรือหลวมไป ดูว่าตัวเลขที่ได้มากกว่าที่วัดรอบใต้ฐาน-อก เท่าใด

3.นำขนาดที่วัดได้ในข้อ 2 มาเทียบกับขนาดในข้อ 1 ว่า มากกว่ากี่นิ้ว

- หากมากกว่า 1 นิ้ว ขนาดของ กรวย-อก หรือ คัพ คือ A
- หากมากกว่า 2 นิ้ว ขนาดของ กรวย-อก หรือ คัพ คือ B
- หากมากกว่า 3 นิ้ว ขนาดของ กรวย-อก หรือ คัพ คือ C
ภาพวาดป้าเผี้ยน

ป้าเผี้ยน เป็นชื่อภาพวาด ที่ชนะการประกวด 1 ใน 5 ชิ้น ในการประกวดศิลปกรรมยอดเยี่ยม แห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2546 ภาพนี้ศิลปินที่วาดภาพ คือ คุณชัยรัตน์ แสงทอง นักศึกษาปริญญาโท จากรั้วมหาวิทยาลัยศิลปากร


เป็นภาพที่ถ่ายทอดหน้าตา ร่างกาย และชีวิตจิตใจของผู้หญิงสูงวัยคนหนึ่ง ที่เป็นตัวแทนของผู้หญิงที่เรามักจะเห็นทั่วไปนับไม่ถ้วนในเมืองไทยทั้งในเมืองและในชนบท


ถ้าอยู่ในกรุงเทพฯ ให้เหลือบตามอง ตามสถานที่ก่อสร้างและมีเพิงพักของคนงาน หรือเหลือบมองตามสลัม หรือบางครั้งตามทางเท้าบนถนน ก็จะมีผู้หญิงหน้าตาท่าทางอย่างป้าเผี้ยน เดินออกมาตามหาหลาน หรือเดินออกมาซื้อของจุกจิกอยู่แถวปากซอย มือของป้าเผี้ยนบางครั้ง อาจจะหิ้วถุงโอเลี้ยง หรืออาจจะกำลังกระเตงหลานสักคน ที่สวมแค่กางเกงขาสั้นตัวเดียวอุ้มหลานเดินกลับบ้าน


ถ้าอยู่นอกเมือในชนบท ผู้หญิงหน้าตาท่าทางอย่างป้าเผี้ยน ก็อาจจะเดินหอบฟืน อยู่ใกล้ๆรั้ว แล้วกำลังจะนำฟืนกลับไปติดไฟหุงข้าว ภาพแบบนี้แหละที่จะมีให้เห็นอยู่ทั่วไป ไม่ต้องมองหาไกลหรือยุ่งยาก
เสื้อยกทรงสีขาวและผ้าถุงที่ขมวดปมอย่างง่ายๆที่นุ่งอยู่ บอกถึงสภาพสังคม ฐานะความเป็นอยู่ และยุคสมัย รวมทั้งความนึกคิดชีวิตจิตใจของผู้หญิงไทยคนนี้ได้ดี


เสื้อยกทรงตัวนี้ ในความรู้สึกนึกคิดของป้าเผี้ยน คือ เสื้อชนิดหนึ่ง ไม่เรียกว่าเสื้อชั้นในด้วยซ้ำ เพราะใส่แล้วถือว่าออกนอกบ้านได้เลย พบผู้คนได้เลย ถือว่ามีสิ่งปกปิดแล้ว คล้ายๆกะที่ผู้ชายนุ่งผ้าขาวม้า อะไรทำนองนั้น ผู้หญิงอย่างป้าเผี้ยน เสื้อยกทรงเป็นเสื้อชนิดหนึ่ง ไม่เชิงเป็นเสื้อชั้นใน เพราะเมื่อปกปิดเต้านมได้แล้ว ก็ถือว่าเป็นเสื้อที่ใช้งานได้


ควรสังเกตว่า เสื้อยกทรงของ ป้าเผี้ยน เป็นแบบปิดเต็มตัว ซึ่งในบางครั้งอาจจะมีกระเป๋าใบเล็กๆเย็บติดอยู่ที่ด้านหน้าด้วย เพื่อไว้ใส่ธนบัตรที่พับเป็นชิ้นเล็กๆหรือพวกสิ่งของมีค่า แล้วที่ด้านหลังอาจจะมีตะขอเกี่ยวเสื้อ แบบหลายๆตะขอ ไม่ใช่เสื้อยกทรงแบบบราเซียร์ตัวเล็กที่ติดตะขอด้านหน้าอย่างในปัจจุบัน


เสื้อยกทรงของ ป้าเผี้ยน น่าจะเป็นผ้าฝ้าย อาจตัดเย็บด้วยฝีมือช่างพื้นบ้าน หรือไม่ก็ขายกันแบบสำเร็จรูปราคาถูกๆ ไม่ใช่มียี่ห้อที่มีการโฆษณากันอย่างแพร่หลาย ส่วนผ้าถุงของ ป้าเผี้ยน ก็เก่าและยังสวมแบบเดิมๆ คือ ขมวดปมไว้ง่ายๆ ไม่มีเข็มขัดรัดไว้


จากภาพ หน้าตาของ ป้าเผี้ยน บอกถึงความอดทน สู้งาน ไม่ยิ้ม แต่ก็ไม่ถึงกับเศร้าสร้อยหมดหวัง


คุณชัยรัตน์ ศิลปินผู้วาดภาพ ให้สัมภาษณ์ว่า แรงบันดาลใจของภาพนี้ คือป้าเผี้ยนเป็นบุคคลที่มีตัวตนอยู่จริง อยู่ที่นครศรีธรรมราช ลูกเป็นโรคเอ๋อ สามีหายไป แต่ป้าเผี้ยน ยังต้องต่อสู้ชีวิตต่อไป ทำให้ผมประทับใจ อยากจะถ่ายทอดเรื่องราวของป้าเผี้ยนออกมา โดยพยายามเก็บรายละเอียดทุกอย่างของป้าเผี้ยน เพื่อเขียนให้เป็นภาพที่แสดงถึงการต่อสู้ ความอดทน ให้มากที่สุด

เสื้อยกทรงตาม ออเดอร์

สุขศรี ใจเอื้อ วัย 62 ปี เจ้าของร้าน "ยกทรงสุขศรี แปดริ้ว" แต่อยู่ย่านสุทธิสาร กรุงเทพ เล่าถึงความเป็นมาของการเปิดร้านตัดเสื้อยกทรงตามออเดอร์ของลูกค้า ว่า


ดิฉันเมื่อแรกก็เริ่มจากตัดเสื้อชั้นในให้กับตัวเอง ตั้งแต่ยังอยู่ที่แปดริ้ว เพราะเป็นคนที่อกไม่เท่ากัน ไปเรียนเพิ่มเติมกับหลายอาจารย์ หลักสูตรปารีสก็มี แล้วนำมาเปรียบเทียบกับหลักสูตรของญี่ปุ่น เพื่อจะหาสูตรที่เหมาะๆสำหรับคนไทย


ดิฉันตัดให้ตัวเองอยู่หลายปี แล้วก็มีคนชวนให้มาตัดเสื้อให้กับคนที่เข้าร่วมประกวดบนเวทีนางงาม ตั้งแต่รุ่นอาภัสราโน่น เพราะในสมัยก่อนหุ่นจะสวยหรือไม่สวย ก็อยู่ที่เสื้อตัวใน โดยเฉพาะชุดไทย เพราะจะต้องให้เข้ารูป รับกับสัดส่วน แม้ปัจจุบัน ดิฉันจะร้างราจากการตัดให้กับเหล่านางงาม แต่ก็ยังตัดให้กับลูกค้าทั่วไป


สุขศรีบอกว่า ลูกค้าที่เข้ามาที่ร้าน มักจะเป็นคนที่หาขนาดของเสื้อชั้นในได้ไม่พอดีตัว อย่างธิดาช้าง คือ ถึงจะหาเสื้อขนาดที่ตัวเองใส่ได้ แต่กับเสื้อไร้สาย เสื้อเปิดไหล่ ห่มสไบ จะหาเสื้อชั้นในไม่ได้ เพราะขนาดของเสื้อชั้นในจะไม่พอดี จึงมาเป็นลูกค้าประจำของที่นี่แทบทุกคน
หลักฐานของความนิยมของร้านยกทรงสุขศรีนี้ คือ จำนวนลูกค้าที่หลั่งไหลเข้ามา ทั้งที่เป็นขาประจำในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด และยังที่เดินเข้ามาตามคำบอกเล่า ปากต่อปากอีก นอกจากนี้ก็ยังมีลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศอีก ที่เมื่อมีโอกาสเดินทางมาเมืองไทยเมื่อไร ก็จะมาวัดตัวไว้ และสั่งออเดอร์เพื่อให้ส่งตามไปให้ ครั้งละ 5 - 12 ตัว


ลูกค้าที่มาตัดจะเป็นทางแถบยุโรป ล่าสุดเพิ่งส่งไปที่ประเทศเดนมาร์ก ส่วนต่างจังหวัดที่มากก็คือ ภาคเหนือกับอีสาน อย่างโคราชเนี่ย เป็นลูกค้าแทบทั้งจังหวัด จนเราต้องตัดไปวางขายให้ที่ร้านของเราที่โคราช ครั้งละเป็นโหลๆเลย


พวกอาชีพครู เขาจะชอบตัด เพราะเวลาที่ยกแขนขึ้นเขียนกระดาน เสื้อจะไม่เลื่อนขึ้นตาม จึงถูกใจกันมาก ระดับไฮโซ คุณหญิงคุณนายก็มีอยู่หลายคน เพราะต้องแต่งตัวสวย ออกงานเป็นประจำ


ราคาของเสื้อของไฮโซนั้นตัวละ 4 - 5 หมื่น หรือแสนกว่าบาทก็มี เพราะจะต้องตัดเย็บให้เป็นพิเศษ เช่น ทำสายเป็นเพชร บางคนก็สั่งตัดด้วยผ้าไหม บางคนก็สั่งเอาไปแต่งผ้าด้านนอก ทำเป็นกระโปรง ปักเหลื่อม ปักเพชร เพราะเราเองที่ร้านเราทำไม่ไหว


อย่างนางงามจักรวาลปีนี้ นาตาลี เกลโบวา ก็มาสั่งตัดที่นี่ แล้วนำไปต่อเป็นชุดราตรียาวปักเพชรอีกที อันนี้คนมาสั่งตัดเขาบอก
นอกจากลูกค้าสาวหลากอาชีพแล้ว ลูกค้าอีกกลุ่มที่จะตรงดิ่งมาที่ร้านของดิฉันเป็นแห่งแรกเลย คือ หญิงสาวที่มีปัญหาเรื่องทรวงอกเพราะโรคร้าย คือ ต้องตัดเต้านมออก 1 เต้า หรือตัดทิ้งทั้งสองเต้า


ลูกค้าเหล่านี้ ส่วนมากจะมาเพราะบอกกันต่อๆ โรงพยาบาลที่มีคนไข้ตัดหน้าอกแนะนำมาก็มีหลายคน ดิฉันไม่ได้ให้เปอร์เซ็นต์เขาหรอก จริงๆแล้วที่โรงพยาบาลเขาก็มีขาย แต่เป็นเต้านมประเภทให้ใส่ในเสื้อชั้นใน แต่ถ้ามาที่นี่ เราจะตัดเป็นเสื้อให้ได้ตามขนาดของเขาเลย หรือถ้าต้องการแค่เต้าสำหรับใส่เข้าไปในตัวเสื้อดิฉันก็ทำให้ได้


สุขศรีอธิบายต่อไปว่า การตัดยกทรงสำหรับสตรีที่ต้องตัดเต้านมทิ้ง ต้องพิถีพิถันเรื่องเลือกวัสดุ


ดิฉันไม่ใช้ซิลิโคน เพราะจะร้อน ใส่ทั้งวันจะรู้สึกรำคาญ จึงใช้ไข่มุก ไม่ใช่ไข่มุกแท้ๆหรอกค่ะ แต่มีลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆ เหมือนเม็ดที่ใช้ปักเลื่อม ใส่แล้วเย็นสบาย น้ำหนักก็ใช้ได้ โดยจะทำเป็นรูปสามเหลี่ยมใส่เข้าไปเป็นทรงเหมือนเต้าจริงๆ ไข่มุกที่ใส่เข้าไป ราคาจะอยู่ที่ถุงละ 1,000 บาท ใช้มากน้อยแค่ไหน ขึ้นกับขนาดของเต้านม โดยจะใส่เป็นถุงแล้วเอาใยสังเคราะห์หุ้มอีกที ก่อนจะเย็บเข้าไปในตัวเสื้อ น้ำหนักจะได้พอดี ทำให้เสื้อไม่ลอยขึ้นข้างหนึ่ง ลูกค้าใส่แล้วจึงมีความมั่นใจ มีความรู้สึกสบายใจ


ราคาของยกทรงสุขศรี จะขึ้นกับเนื้อผ้าที่ใช้ ราคาอย่างต่ำประมาณ 350 - 500 บาท ซึ่งถ้าเป็นเสื้อสำหรับคนที่ตัดเต้านมทิ้ง จะมีค่าวัสดุคือ ไข่มุกเพิ่มเข้าไปอีก ยกตัวอย่าง ถ้าเต้านมขนาด 4 นิ้ว (วัดจากฐานถึงยอด) ราคาจะตกข้างละ 8,000 บาท


ที่นี่ถ้าใส่ แล้วไม่พอดี ไม่มีการแก้ แต่จะตัดให้ใหม่เลย แก้ไปก็เสียผ้าเปล่า ที่สำคัญคือ จะเสียเวลาเป็นวันๆ ไม่คุ้มค่ะ เอาเวลาไปตัดตัวใหม่เลยดีกว่า เพราะลูกค้ารอคิวมีอีกเยอะ

หมวยคัพดี

สาวๆบ้านเรา อ่านข่าวนี้แล้วคงตาร้อนผ่าว เรื่องราวเริ่มต้นจากการที่มีรายงานฉบับหนึ่งในจีน ตั้งข้อสังเกตว่า ปัจจุบันบรรดาสาวหมวยจำนวนมาก มีหน้าอกขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งแน่นอนว่า ข้อมูลนี้ได้จุดกระแส ทอล์กออฟเดอะทาวน์ ไปทั่วประเทศจีนเลยทีเดียว


สถาบันเทคโนโลยีด้านสิ่งทอแห่งปักกิ่ง ได้ออกมาเปิดเผยรายงานว่า รอบอกเฉลี่ยปัจจุบันของสาวจีน อยู่ที่ 83.53 เซนติเมตร หรือเพิ่มขึ้นราวๆ 1 เซนติเมตร เมื่อเทียบกับเมื่อ 10 ปีก่อน


เคล็ดลับที่ทำให้สาวๆจีน มีรอบอกใหญ่ขึ้น ก็เนื่องมาจากการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และมีการเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ (เขาไม่ได้พูดถึงศัลยกรรมพลาสติก ซึ่ง จขบ. คิดว่าน่าจะเป็นสาเหตุสำคัญประการใหญ่)


แต่ข่าวนี้ ไม่ทำให้บริษัทผู้ผลิตชุดชั้นใน ในจีนตื่นเต้นไปด้วย ไม่ใช่เพราะตกข่าวแต่อย่างใด แต่เป็นเพราะว่าบริษัทผู้ผลิตชุดชั้นใน รู้เทรนด์ "บิ๊กไซส์" ล่วงหน้ามาเป็นแรมปีแล้ว และได้เริ่มผลิต บราคัพใหญ่ ออกป้อนตลาดมาตั้งนานแล้วด้วย


ถึงขนาดที่บริษัทชุดชั้นในบางแห่ง ได้ตั้งแบรนด์รองขึ้นมาใช้กับ บราแบบบิ๊กไซส์ โดยเฉพาะ ซึ่งแยกออกมาจากแบรนด์ปกติ ที่ใช้กับบราไซส์มาตรฐานทั่วไป


"เอ็มบรี้ กรุ๊ป" บริษัทชุดชั้นในสัญชาติฮ่องกง ที่จำหน่ายชุดชั้นในที่ห้างสรรพสินค้าในเมืองเซี่ยงไฮ้ เริ่มหยิบฉวยกระแส คัพใหญ่ มาตั้งแต่เมื่อปีก่อน โดยบริษัทเริ่มชะลอการผลิตยกทรงคัพเล็กลงไปบางส่วน "หลี่ นา" เจ้าหน้าที่ของเอ็มบรี้ กรุ๊ป กล่าวแบบเปิดอกว่า เรายกเลิกการผลิต บราคัพเอ บางรุ่นไปแล้ว เนื่องจากสาวๆมีรอบอกใหญ่ขึ้น


นอกจากนี้ เอ็มบรี้ กรุ๊ป ยังได้เปิดเคาน์เตอร์พิเศษ สำหรับสาวๆทรงใหญ่โดยเฉพาะ เพื่อการให้คำปรึกษาแนะนำสำหรับการซื้อและการใช้ขึ้นด้วย


"ชาง จิง" พนักงานขายของ "ไทรอัมพ์" แบรนด์ยกทรงชื่อดัง ที่มีวางขายใน ห้างแลนด์มาร์ก พลาซ่า ยอมรับว่า เธอค่อนข้างแปลกใจที่พบว่า ผู้หญิงอายุต่ำกว่า 20 ปีจำนวนมาก ต้องการ บราคัพซี, คัพดี หรือบางคนก็ถึงขนาดคัพอีเลยทีเดียว สถานการณ์เดี๋ยวนี้ แตกต่างจากแต่ก่อนมาก เพราะสมัยก่อนวัยรุ่นสวมยกทรงคัพเอ หรือคัพบี แต่ปัจจุบันมันไม่ใช่ บางครั้งคุณอาจจะคิดไม่ถึงว่า สาวๆรูปร่างผอมบางที่คุณเห็น ไม่น่าจะมีหน้าอกใหญ่มากขนาดนั้น


แม้แต่แบรนด์ชุดชั้นใน จากไต้หวันอย่าง "ออร์ดิเฟน" ก็ปรับตัวอย่างรวดเร็ว ดังที่ "เฟง เหว่ย" เจ้าหน้าที่ ฝ่ายออกแบบพัฒนาและวิจัย บอกว่า บริษัทของเธอเริ่มผลิต ยกทรงคัพซี เพิ่มขึ้นมากตั้งแต่ปีที่แล้ว เนื่องจากกระแสตอบรับจากยอดขาย และการสำรวจภายในประเทศที่สะท้อนเทรนด์ดังกล่าว

"บินิกี" บราสำหรับก้น

ไม่รู้ว่าจะให้คำจำกัดความสำหรับเจ้า "บินิกี" นี้เป็นภาษาไทยอย่างไรดี

จะเรียกว่า "ยกทรงก้น" ก็กลัวจะเข้าใจผิดว่า เอาบราเซียร์ไปสวมไว้ที่ก้น เหมือนอย่างที่ฝรั่งเขาเรียกกันว่า "บัตต์ บรา -Butt Bra" เลยขออนุโลมเรียก บินิกี อันเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าสิ่งนี้ไปพลางๆ


"บินิกี" เป็นผลงานการคิดค้นพิสดารของดอกเตอร์ คาริน มอนต์โกเมอรี่ ฮาร์ต ชาวแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เธอเป็นจิตแพทย์ ความคิดพิสดารที่ว่านี้ เป็นผลมาจากการตัดสินใจลดความอ้วนของคุณหมอคารินเอง เมื่อปี 1998 เพราะน้ำหนักของเธอ หายไปราวๆ 6-7 กิโลกรัม


ดีใจน่ะ เธอดีใจ แต่เธอต้องพบเหตุที่ต้องหงุดหงิดใจแทน คือ ก้นที่เคยอวบตึง พาลห้อยย้อยลงมากองอยู่ที่ต้นขา มองจากด้านหลังในกระจกทีไร เป็นได้หงุดหงิดใจ เพราะน่าเกลียดอย่างมาก


เธอคิดว่า น่าจะหาอะไรมายกๆมันขึ้นไว้บ้าง วันละนิดวันละหน่อยก็ยังดี โดยหวังเอาว่า ร่างกายมันจะจดจำที่มันควรอยู่ได้ ก้นกอยของเธอจะได้งดงามอย่างใจในอนาคต


แล้วคารินก็คิดได้ว่า นอกจากเจ้าก้อนเนื้อข้างหลังแล้ว ผู้หญิงเราก็ยังมีก้อนเนื้อข้างหน้าอยู่เหมือนกัน นั่นคือสองเต้าเจ้าปัญหา ที่ต้องใช้ บราเซียร์ "ยก" อยู่ทุกวันนั่นแหละ


จากนั้น เธอก็เริ่มทดลองใช้ อีลาสติกชนิดเหนียวขด เป็นวงกลม 3 วงต่อเนื่องกัน ใช้มันเป็นเครื่อง "ยก" ก้นของตัวเอง นั่นแหละเป็นที่มาของ บราเซียร์สำหรับผู้มีก้นย้อย


วันหนึ่ง ขณะที่คารินออกกำลังกายที่โรงยิมใกล้บ้าน หลังจากเธออาบน้ำเสร็จ เธอก็หยิบเอาเครื่อง "ยกก้น" ของเธอขึ้นมาสวม แล้วก็ได้ยินเสียงนินทาแต่ด้วยน้ำเสียงที่เขาต่างก็สนอกสนใจทันทีว่า ดูแน่ะเธอ ผู้หญิงคนนั้นใช้บราเซียร์ยกก้น!


เธอกลับมาบ้านวันนั้นด้วยความคิดใหม่ ถ้ามันน่าสนใจขนาดนั้น มันก็น่าจะขายได้


คาริน มอนต์โกเมอรี่ จดทะเบียนสิทธิบัตร บินิกี ของเธอเมื่อปี 1999 แล้วก็ตั้งบริษัท คารินอาร์ต อิงค์. ผลิตและขายมันอย่างเป็นงานเป็นการมาจนทุกวันนี้.เอ…..มันเป็นแบบไหน หน๊ออออ …..

เสียงรำพึงจากปากของเจ้าของบล็อกครับ.


โดย yyswim
 

Create Date : 05 พฤษภาคม 2549    
Last Update : 5 พฤษภาคม 2549 3:22:37 น.
Counter : 9403 Pageviews.  

จากกรุงเทพถึงอุบลจากกรุงเทพถึงอุบลจังหวัด 76 จังหวัด เรียงลำดับจังหวัด จากอักษร ก – ฮ จากกรุงเทพ ถึง อุบลราชธานี พร้อมคำขวัญประจำจังหวัด และรายชื่ออำเภอในแต่ละจังหวัด


บันทึกไว้ เพื่อเป็นข้อมูลความรู้ทั่วไป หรืออ่านเอาเพลิน หากมีข้อมูลใดผิดพลาดหรือไม่ทันสมัย เชิญร่วมแก้ไข


กรุงเทพมหานคร BANGKOK

“ ช่วยชุมชนแออัด ขจัดมลพิษ แก้ปัญหารถติด ทุกชีวิตรื่นรมย์”

พระนคร PHRA NAKHON
ป้อมปราบศัตรูพ่าย POM PRAP SATTRU PHAI
สัมพันธวงศ์ SAMPHANTHAWONG
ปทุมวัน PATHUM WAN
บางรัก BANG RAK
ยานนาวา YAN NAWA
สาธร SATHON
บางคอแหลม BANG KHO LAEM
ดุสิต DUSIT
บางซื่อ BANG SU
พญาไท PHAYA THAI
ราชเทวี RATCHATHEWI
ห้วยขวาง HUAI KHWANG
พระโขนง PHRA KHANONG
คลองเตย KHLONG TOEI
ประเวศ PRAWET
บางเขน BANG KHEN
ดอนเมือง DON MUANG
จตุจักร CHATUCHAK
บางกะปิ BANG KAPI
ลาดพร้าว LAT PHRAO
บึงกุ่ม BUENG KUM
สะพานสูง SAPHANSUNG
คันนายาว KHANNAYAO
หนองจอก NONG CHOK
มีนบุรี MIN BURI
ลาดกระบัง LAT KRABANG
ธนบุรี THON BURI
คลองสาน KLONG SAN
บางกอกน้อย BANGKOK NOI
บางพลัด BANG PHLAT
บางกอกใหญ่ BANGKOK YAI
ภาษีเจริญ PHASI CHAROEN
บางแค BANG KAE
บางขุนเทียน BANG KHUN THIAN
บางบอน BANG BON
จอมทอง CHOM THONG
ตลิ่งชัน TALING CHAN
ราษฎร์บูรณะ RAT BURANA
ทุ่งครุ THUNG KHRU
หนองแขม NONG KHAEM
สวนหลวง SUAN LUANG
ดินแดง DIN DAENG
คลองสามวา KLONG SAM WA
ทวีวัฒนา THAWIWATTHANA
วังทองหลาง WANGTHONGLANG
วัฒนา WATTHANA


กระบี่ KRABI

“ถิ่นหอยเก่า เขาตระหง่าน ธารสวย รวยเกาะ เพาะปลูกปาล์ม งามหาดทราย ใต้ทะเลสวยสด มรกตอันดามัน”

เมือง MUANG
เหนือคลอง NUEA KLONG
เขาพนม KHAO PHANOM
เกาะลันตา KO LANTA
คลองท่อม KHONG THOM
ลำทับ LAM THAB
อ่าวลึก AO LUEK
ปลายพระยา PLAI PHRAYAกาญจนบุรี KANCHANABURI

“แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก”

เมือง MUANG
ด่านมะขามเตี้ย DAN MAKHAM TIA
ไทรโยค SAIYOK
บ่อพลอย BO PHLOI
หนองปรือ NONG PRUE
ศรีสวัสดิ์ SI SAWAT
ท่ามะกา THA MAKA
ท่าม่วง THA MUANG
ทองผาภูมิ THONG PHA PHUM
สังขละบุรี SANGKHLA BURI
พนมทวน PHANOM THUAN
ห้วยกระเจา HUAI KRAJAO
เลาขวัญ LAO KHWAN


กาฬสินธุ์ KALASIN

“ฟ้าแดดสงยาง โปงลางเลิศล้ำ วัฒนธรรมภูไทย ผ้าไหมแพรวา ผาเสวยภูพาน มหาธารลำปาว ไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปี”

เมือง MUANG
กิ่ง อ. ดอนจาน DON JAN
นามน NA MON
กมลาไสย KAMALASAI
ร่องคำ RONG KHAM
กุฉินารายณ์ KUCHINARAI
ห้วยผึ้ง HUAI PHUNG
เขาวง KHAO WONG
กิ่ง อ. นาคุ NA KU
ยางตลาด YANG TALAT
ห้วยเม็ก HUAI MEK
สหัสขันธ์ SAHATSAKHAN
คำม่วง KHUM MUANG
กิ่ง อ. สามชัย SAM CHAI
ท่าคันโท THA KHANTHO
หนองกุงศรี NONG KUNG SI
สมเด็จ SOMDETกำแพงเพชร KAMPHAENGPHET

"กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน น้ำมันลานกระบือ เลื่องลือมรดกโลก"

เมือง MUANG
คลองลาน KHLONG LAN
ไทรงาม SAI NGAM
ขาณุวรลักษบุรี KHANU WORALAKSABURI
คลองขลุง KHLONG KHLUNG
ทรายทองวัฒนา SAITHONG WATTANA
ปางศิลาทอง PANG SILATHONG
พรานกระต่าย PHRAN KRATAI
ลานกระบือ LAN KRABUE
กิ่ง อ. โกสัมพีนคร KOSAMPHI NAKHON
กิ่ง อ. บึงสามัคคี BUENG SAMAKKHIขอนแก่น KHON KAEN

"พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูณ ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์ลือก้อง เหรียญทองมวยโอลิมปิก"

เมือง MUANG
พระยืน PHRA YUEN
บ้านฝาง BAN FANG
หนองเรือ NONG RUEA
ชุมแพ CHUM PHAE
ภูผาม่าน PHU PHA MAN
สีชมพู SI CHOMPHU
น้ำพอง NAM PHONG
เขาสวนกวาง KHAO SUAN KWANG
อุบลรัตน์ UBOLRATANA
กระนวน KRANUAN
กิ่ง อ. ซำสูง SAM SUNG
บ้านไผ่ BAN PHAI
กิ่ง อ. บ้านแฮด BAN HAD
เปือยน้อย PUEAI NOI
กิ่ง อ. โนนศิลา NON SILA
พล PHON
แวงใหญ่ WAENG YAI
แวงน้อย WAENG NOI
หนองสองห้อง NONG SONG HONG
ภูเวียง PHU WIANG
กิ่ง อ. หนองนาคำ NONG NA KHAM
มัญจาคีรี MANCHA KHIRI
กิ่ง อ. โคกโพธิ์ไชย KHOK PHO CHAI
ชนบท CHONNABOTจันทบุรี CHANTHABURI

“น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรี”

เมือง MUANG
ขลุง KHLUNG
ท่าใหม่ THA MAI
นายายอาม NA YAI AM
แก่งหางแมว KAENG HANG MAEO
โป่งน้ำร้อน PONG NAM RON
สอยดาว SOI DAO
มะขาม MAKHAM
กิ่ง อ. เขาคิชฌกูฎ KHAO KHITCHAKUT
แหลมสิงห์ LAEM SING

ฉะเชิงเทรา CHACHOENGSAO

“แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย อ่างฤาไนยป่าสมบูรณ์”

เมือง MUANG
บางคล้า BANG KHLA
แปลงยาว PLAENG YAO
บางน้ำเปรี้ยว BANG NAM PRIEO
บางปะกง BANG PAKONG
บ้านโพธิ์ BAN PHO
พนมสารคาม PHANOM SARAKHAM
ราชสาส์น RATCHASAN
สนามชัยเขต SANAM CHAI KHET
ท่าตะเกียบ THA TAKIAP


ชลบุรี CHONBURI

“ทะเลงาม ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน จักสานดี ประเพณีวิ่งควาย”

เมือง MUANG
บ้านบึง BAN BUENG
หนองใหญ่ NONG YAI
บางละมุง BANG LAMUNG
พานทอง PHAN THONG
พนัสนิคม PHANAT NIKHOM
บ่อทอง BO THONG
ศรีราชา SRI RACHA
เกาะสีชัง KO SICHANG
สัตหีบ SATTAHIP
กิ่ง อ. เกาะจันทร์ KO CHANชัยนาท CHAI NAT

“หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก ส้มโอดกขาวแตงกวา”

เมือง MUANG
มโนรมย์ MANOROM
วัดสิงห์ WAT SING
สรรพยา SANPHAYA
สรรคบุรี SANKHABURI
หันคา HANKHA
กิ่ง อ. เนินขาม NOEN KHAM
กิ่ง อ. หนองมะโมง NONG MAMONG


ชัยภูมิ CHAIYAPHUM

“ชัยภูมิทิวทัศน์สวย รวยป่าใหญ่ มีช้างหลาย ดอกไม้งาม ลือนามวีรบุรุษ สุดยอดผ้าไหม พระใหญ่ทวารวดี”

เมือง MUANG
บ้านเขว้า BAN KHWAO
คอนสวรรค์ KHON SAWAN
เกษตรสมบูรณ์ KASET SOMBUN
หนองบัวแดง NONG BUA DAENG
ภักดีชุมพล PHAKDI CHUMPHON
จัตุรัส CHATURAT
เนินสง่า NOEN SA-NGA
หนองบัวระเหว NONG BUA RAHAEW
บำเหน็จณรงค์ BAMNET NARONG
เทพสถิต THEP SATHIT
ภูเขียว PHU KHIEO
บ้านแท่น BAN THAEN
แก้งคร้อ KAENG KHRO
คอนสาร KHON SANชุมพร CHUMPHON

"ประตูสู่ภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรมฯ ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก"

เมือง MUANG
ท่าแซะ THA SAE
ปะทิว PATHIU
หลังสวน LANG SUAN
พะโต๊ะ PHATO
ละแม LAMAE
สวี SAWI
ทุ่งตะโก THUNG TAKOเชียงราย CHIANG RAI

"เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง"

เมือง MUANG
แม่ลาว MAE LAO
เวียงชัย WIANG CHAI
กิ่ง อ. เวียงเชียงรุ้ง WIANG CHIANG RUNG
เชียงของ CHIANG KHONG
เวียงแก่น WIANG KAEN
เทิง THOENG
ขุนตาล KHUN TAN
พญาเม็งราย PHAYA MENGRAI
พาน PHAN
ป่าแดด PA DAET
แม่จัน MAE CHAN
แม่ฟ้าหลวง MAE FA LUANG
กิ่ง อ.ดอยหลวง DOI LUANG
เชียงแสน CHIANG SAEN
แม่สาย MAE SAI
แม่สรวย MAE SUAI
เวียงป่าเป้า WIANG PA PAOเชียงใหม่ CHIANG MAI

"ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผาชาติล้วนงามตา นามล้ำค่านครพิงค์"

เมือง MUANG
จอมทอง CHOM THONG
กิ่ง อ. ดอยหล่อ DOI LO
แม่แจ่ม MAE CHAEM
เชียงดาว CHIANG DAO
เวียงแหง WIANG HAENG
ดอยสะเก็ต DOI SAKET
แม่แตง MAE TAENG
แม่ริม MAE RIM
สะเมิง SAMOENG
ฝาง FANG
ไชยปราการ CHAI PRAKAN
แม่อาย MAE AI
พร้าว PHRAO
สันป่าตอง SAN PA TONG
แม่วาง MAE WANG
สันกำแพง SAN KAMPHAENG
กิ่ง อ. แม่ออน MAE ON
สันทราย SAN SAI
หางดง HANG DONG
ฮอด HOT
ดอยเต่า DOI TAO
อมก๋อย OMKOI
สารภี SARAPHIตรัง TRANG

"เมืองพระยารัษฏา ชาวประชาใจกว้าง หมูย่างรสเลิศ ถิ่นกำเนิดยางพารา เด่นสง่าดอกศรีตรัง ปะการังใต้ทะเล เสน่ห์หาดทรายงาม น้ำตกสวยตระการตา"

เมือง MUANG
นาโยง NA YONG
กันตัง KANTANG
ย่านตาขาว YAN TAKHOA
ปะเหลียน PALIAN
กิ่ง อ. หาดสำราญ HAD SAMRAN
สิเกา SIKAO
วังวิเศษ WANG WISET
ห้วยยอด HUAI YOT
รัษฎา RATSADAตราด TRAT

"เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา"

เมือง MUANG
คลองใหญ่ KHLONG YAI
เขาสมิง KHAO SAMING
บ่อไร่ BO RAI
แหลมงอบ LAM NGOP
กิ่ง อ. เกาะกูด KO KUT
กิ่ง อ. เกาะช้าง KO CHANGตาก TAK

"ธรรมชาติน่ายล ภูมิพลเขื่อนใหญ่ พระเจ้าตากเกรียงไกร เมืองไม้และป่างาม"

เมือง MUANG
กิ่ง อ.วังเจ้า WANG CHAO
บ้านตาก BAN TAK
สามเงา SAM NGAO
แม่ระมาด MAE RAMAT
ท่าสองยาง THA SONG YANG
แม่สอด MAE SOT
พบพระ PHOP PHRA
อุ้มผาง UMPHANGนครนายก NAKHON NAYOK

"เมืองในฝันที่ใกล้กรุง ภูเขางาม น้ำตกสวย รวยธรรมชาติ ปราศจากมลพิษ"

เมือง MUANG
บ้านนา BAN NA
องครักษ์ ONGKHARAK
ปากพลี PAK PHLI


นครปฐม NAKHON PATHOM

"ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงา ข้าวหลามหวานมัน สนามจันทร์งามล้น พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้า"

เมือง MUANG
กำแพงแสน KAMPHENG SAEN
นครชัยศรี NAKHON CHAISI
พุทธมณฑล PHUTTHA MONTHON
ดอนตูม DON TUM
บางเลน BANG LEN
สามพราน SAM PHRAN


นครพนม NAKHON PHANOM

"พระธาตุพนมล้ำค่า วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูผู้ไทย เรือไฟโสภา งามตาฝั่งโขง"

เมือง MUANG
ปลาปาก PLA PAK
ท่าอุเทน THA UTHEN
โพนสวรรค์ PHON SAWAN
บ้านแพง BAN PHAENG
นาทม NA THOM
ธาตุพนม THAT PHANOM
เรณูนคร RENU NAKHON
นาแก NA KAE
กิ่ง อ. วังยาง WANG YANG
ศรีสงคราม SI SONG KHRAM
นาหว้า NA WA


นครราชสีมา NAKHON RATCHASIMA

"เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน"

เมือง MUANG
ครบุรี KHON BURI
เสิงสาง SOENG SANG
คง KHONG
บ้านเหลื่อม BAN LUEAM
จักราช CHAK KARAT
โชคชัย CHOK CHAI
หนองบุญนาก NONG BUNNAK
ด่านขุนทด DAN KHUN THOT
กิ่ง อ. เทพารักษ์ TEPHARAK
โนนไทย NON THAI
กิ่ง อ. พระทองคำ PHRA THONG KHAM
โนนสูง NON SUNG
ขามสะแกแสง KHAM SAKAE SAENG
บัวใหญ่ BUA YAI
กิ่ง อ. สีดา SIDA
กิ่ง อ.บัวลาย BUA LAI
แก้งสนามนาง KAENG SANAM NANG
ประทาย PRATHAI
โนนแดง NON DAENG
ปักธงชัย PAK THONG CHAI
วังน้ำเขียว WANG NAM KHIEO
พิมาย PHIMAI
ห้วยแถลง HUAI THALAENG
สูงเนิน SUNG NOEN
ขามทะเลสอ KHAM THALE SO
สีคิ้ว SI KHIO
ปากช่อง PAK CHONG
ชุมพวง CHUM PHUANG
กิ่ง อ. เมืองยาง MUANG YANG
กิ่ง อ. ลำทะเมนชัย LUM THAMEN CHAI
เฉลิมพระเกียรติ CHALERM PHRA KIATนครศรีธรรมราช NAKHON SI THAMMARAT

"เราชาวนครอยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะ ศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะพากเพียร ไม่เบียดเบียนทำอันตรายผู้ใด"

เมือง MUANG
พระพรหม PHRA PHROM
พรหมคีรี PHROM KHIRI
ลานสกา LAN SAKA
ฉวาง CHAWANG
กิ่ง อ. ช้างกลาง CHANG KLANG
ถ้ำพรรณรา THAM PHANNARA
พิปูน PHIPUN
เชียรใหญ่ CHIAN YAI
ท่าศาลา THA SALA
ทุ่งสง THUNG SONG
บางขัน BANG KHAN
นาบอน NA BON
ทุ่งใหญ่ THUNG YAI
ปากพนัง PAK PHANANG
ร่อนพิบูลย์ RON PHIBUN
สิชล SICHON
ขนอม KHANOM
หัวไทร HUA SAI
ชะอวด CHA-UAT
จุฬาภรณ์ CHULABHORN
เฉลิมพระเกียรติ CHALERM PRA KIATนครสวรรค์ NAKHON SAWAN

"เมืองสี่แคว แห่มังกร พักผ่อนบึงบอระเพ็ด ปลารสเด็ดปากน้ำโพ"

เมือง MUANG
โกรกพระ KROK PHRA
ชุมแสง CHUM SAENG
หนองบัว NONG BUA
บรรพตพิสัย BANPHOT PHISAI
เก้าเลี้ยว KAO LIEO
ตาคลี TA KHLI
ท่าตะโก THA TAKO
ไพศาลี PHAISALI
พยุหะคีรี PHAYUHA KHIRI
ลาดยาว LAT YAO
แม่วงก์ MAE WONG
ตากฟ้า TAK FAนนทบุรี NONTHABURI

"พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกล็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามหน้ายลศูนย์ราชการ"

เมือง MUANG
บางกรวย BANG KRUAI
บางบัวทอง BANG BUA THONG
ไทรน้อย SAI NOI
ปากเกร็ด PAK KRET
บางใหญ่ BANG YAI


นราธิวาส NARATHIWAT

"ทักษิณราชตำหนัก ชนรักศาสนา นราทัศน์เพลินตา ปาโจตรึงใจ แหล่งใหญ่แร่ทอง ลองกองหอมหวาน"

เมือง MUANG
ตากใบ TAK BAI
บาเจาะ BACHO
ยี่งอ YI-NGO
ระแงะ RA-NGAE
จะแนะ CHA-NAE
รือเสาะ RUESO
ศรีสาคร SI SAKHON
แว้ง WAENG
สุคิริน SUKHIRIN
สุไหงโก-ลก SU-NGAI KOLOK
สุไหงปาดี SU-NGAI PADIน่าน NAN

"แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง”

เมือง MUANG
กิ่ง อ. ภูเพียง PHU PIENG
บ้านหลวง BAN LUANG
สันติสุข SANTI SUK
แม่จริม MAE CHARIM
นาน้อย NA NOI
นาหมื่น NA MUEN
ปัว PUA
บ่อเกลือ BO KLUEA
ท่าวังผา THA WANG PHA
เวียงสา WIENG SA
ทุ่งช้าง THUNG CHANG
เชียงกลาง CHIANG KLANG
สองแคว SONG KHWAE


บุรีรัมย์ BURI RAM

"เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม"

เมือง MUANG
ห้วยราช HUAI RAT
กิ่ง อ. บ้านด่าน BAN DAN
คูเมือง KHU MUANG
กระสัง KRASANG
นางรอง NANG RONG
ชำนิ CHAM NI
โนนสุวรรณ NON SUWAN
หนองกี่ NONG KI
ละหานทราย LANHAN SAI
โนนดินแดง NON DIN DAENG
ปะคำ PA KHAM
ประโคนชัย PHRA KHON CHAI
พลับพลาชัย PHLAPPHLA CHAI
บ้านกรวด BAN KRUAT
พุทไธสง PHUTTHAISONG
บ้านใหม่ไชยพจน์ BAN MAI CHAIYAPOT
นาโพธิ์ NA PHO
ลำปลายมาศ LUM PLAI MAT
หนองหงส์ NONG HONG
สตึก SATUEK
กิ่ง อ. แคนดง KHAEN DONGปทุมธานี PATHUM THANI

"ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระตำหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาหกรรม"

เมือง MUANG
คลองหลวง KHLONG LUANG
ธัญบุรี THANYABURI
หนองเสือ NONG SUEA
ลาดหลุมแก้ว LAT LUM KAEO
ลำลูกกา LAM LUK KA
สามโคก SAM KHOK


ประจวบคีรีขันธ์ PRACHUAP KHIRI KHAN

"เมืองทองเนื้อเก้า มะพร้าว สับปรด สวย สด หาด เขา ถ้ำ งามล้ำน้ำใจ”

เมือง MUANG
กุยบุรี KUI BURI
ทับสะแก THAP SAKAE
บางสะพาน BANG SAPHAN
บางสะพานน้อย BANG SAPHAN NOI
ปราณบุรี PRAN BURI
กิ่ง อ. สามร้อยยอด SAM ROI YOT
หัวหิน HUA HIN


ปราจีนบุรี PRACHIN BURI

"ศรีมหาโพธิ์คู่บ้าน ไผ่ตงหวานคู่เมือง ผลไม้ลือเลื่อง เขตเมืองทวาราวดี"

เมือง MUANG
กบินทร์บุรี KABIN BURI
นาดี NA DI
บ้านสร้าง BAN SANG
ประจันตคาม PRACHANTAKHAM
ศรีมหาโพธิ SI MAHA PHOT
ศรีมโหสถ SI MAHOSOT


ปัตตานี PATTANI

"บูดูสะอาด หาดทรายสวย รวยน้ำตก นกเขาดี ลูกหยีอร่อย หอยแครงสด"

เมือง MUANG
โคกโพธิ์ KHOK PHO
แม่ลาน MAE LAN
หนองจิก NONG CHILK
ปะนาเระ PANARE
มายอ MAYO
ทุ่งยางแดง THUNG YANG DAENG
สายบุรี SAI BURI
ไม้แก่น MAI KAEN
กะพ้อ KAPHO
ยะหริ่ง YARING
ยะรัง YARANGพระนครศรีอยุธยา PHRA NAKHON SI AYUTTHAYA

"ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา"

พระนครศรีอยุธยา PHRA NAKHON SI AYUTTHAYA
ท่าเรือ THA RUEA
นครหลวง NAKHON LUANG
บางไทร BANG SAI
บางบาล BANG BAN
บางปะอิน BANG PA-IN
บางปะหัน BANG PAHAN
ผักไห่ PHAK HAI
ภาชี PHACHI
ลาดบัวหลวง LAT BUA LUANG
วังน้อย WANG NOI
เสนา SENA
บางซ้าย BANG SAI
อุทัย UTHAI
มหาราช MAHA RAT
บ้านแพรก BAN PHRAEK


พะเยา PHAYAO

"กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง บวงสรวงพ่อขุนงามเมือง งามลือเลื่องดอยบุษราคัม"

เมือง MUANG
กิ่ง อ.ภูกามยาว PHU KAMYAO
เชียงคำ CHIANG KHAM
กิ่ง อ.ภูซาง PHU SANG
เชียงม่วน CHIANG MUAN
จุน CHUN
ดอกคำใต้ DOK KHAM TAI
แม่ใจ MAE CHAI
ปง PONG

พังงา PHANGNGA

"แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร"

เมือง MUANG
เกาะยาว KO YAO
กะปง KAPONG
ตะกั่วทุ่ง TAKUA THUNG
ตะกั่วป่า TAKUA PA
คุระบุรี KHURA BURI
ทับปุด THAP PUT
ท้ายเหมือง THAI MUANG


พัทลุง PHATHALUNG

"เมืองหนังโนรา อู่นาข้าว พราวน้ำตก แหล่งนกน้ำ ทะเลสาบงาม เขาอกทะลุ น้ำพุร้อน"

เมือง MUANG
กงหรา KONG RA
เขาชัยสน KHAO CHAISON
บางแก้ว BANG KAEO
ตะโหมด TAMOT
ควนขนุน KHUAN KHANUN
ศรีบรรพต SI BANPHOT
ป่าพะยอม PA PHAYOM
ปากพะยูน PAK PHAYUN
ป่าบอน PA BONพิจิตร PHICHIT

"ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูนย์รวมใจหลวงพ่อเพชร รสเด็ดส้มท่าข่อย ข้าวเจ้าอร่อยลือเลื่อง ตำนานเมืองชาละวัน”
เมือง MUANG
กิ่ง อ.สากเหล็ก SAK LEK
วังทรายพูน WANG SAI PHUN
โพธิ์ประทับช้าง PHO PRATHAP CHANG
ตะพานหิน TAPHAN HIN
ทับคล้อ THAP KHLO
บางมูลนาก BANG MUN NAK
กิ่ง อ.ดงเจริญ DONG CHAROEN
โพทะเล PHO THALE
กิ่ง อ.บึงนาราง BUENG NARANG
สามง่าม SAM NGAM


พิษณุโลก PHITSANULOK

"พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก ถ้ำและน้ำตกหลากตระการตา"

เมือง MUANG
นครไทย NAKHON THAI
ชาติตระการ CHAT TRAKAN
บางระกำ BANG RAKAM
บางกระทุ่ม BANG KRATHUM
พรหมพิราม PHROM PHIRAM
วัดโบสถ์ WAT BOT
วังทอง WANG THONG
เนินมะปราง NOEN MAPRANGเพชรบุรี PHETCHABURI

"เขาวังคู่บ้าน ขนมหวานเมืองพระ เลิศล้ำศิลปะ แดนธรรมะ ทะเลงาม"

เมือง MUANG
เขาย้อย KHAO YOI
หนองหญ้าปล้อง NONG YA PLONG
ชะอำ CHA-AM
ท่ายาง THA YANG
แก่งกระจาน KAENG KRACHAN
บ้านลาด BAN LAT
บ้านแหลม BAN LAEM


เพชรบูรณ์ PHETCHABUN

"เมืองมะขามหวาน อุทยานน้ำหนาว ศรีเทพเมืองเก่า เขาค้ออนุสรณ์ นครพ่อขุนผาเมือง"

เมือง MUANG
ชนแดน CHON DAEN
วังโป่ง WANG PONG
หล่มสัก LOM SAK
เขาค้อ KHAO KHO
หล่มเก่า LOM KAO
น้ำหนาว NAM NAO
วิเชียรบุรี WICHIAN BURI
ศรีเทพ SI THEP
หนองไผ่ NONG PHAI
บึงสามพัน BUENG SAM PHAN


แพร่ PHRAE

"หม้อฮ่อม ไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลื่องแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม"

เมือง MUANG
ร้องกวาง RONG KWANG
หนองม่วงไข่ NONG MUANG KAI
ลอง LONG
สูงเม่น SUNG MEN
เด่นชัย DEN CHAI
สอง SONG
วังชิ้น WANG CHIN


พะเยา PHAYAO

"กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง บวงสรวงพ่อขุนงามเมือง งามลือเลื่องดอยบุษราคัม"

เมือง MUANG
กิ่ง อ. ภูกามยาว PHU KAM YAO
จุน CHUN
เชียงคำ CHIANG KHAM
กิ่ง อ. ภูซาง PHU SANG
เชียงม่วน CHIANG MUAN
ดอกคำใต้ DOK KHAM TAI
ปง PONG
แม่ใจ MAE CHAIภูเก็ต PHUKET

"ไข่มุกอันดามัน สวรรค์เมืองใต้ หาดทรายสีทอง สองวีรสตรี บารมีหลวงพ่อแช่ม"

เมือง MUANG
กะทู้ KATHU
ถลาง THALANGมหาสารคาม MAHA SARAKHAM

"พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร"

เมือง MUANG
แกดำ KAE DAM
โกสุมพิสัย KOSUM PHISAI
กันทรวิชัย KANTHARAWICHAI
บรบือ BORABUE
กิ่ง อ. กุดรัง KUT RANG
นาเชือก NA CHUAK
พยัคฆภูมิพิสัย PHAYAKKHAPHUM PHISAI
ยางสีสุราช YANG SISURAT
วาปีปทุม WAPI PATHUM
นาดูน NA DUN
เชียงยืน CHIANG YUN
กิ่ง อ. ชื่นชม CHUEN CHOM


มุกดาหาร MUKDAHAN

"หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน”

เมือง MUANG
หว้านใหญ่ WAN YAI
ดงหลวง DONG LUANG
นิคมคำสร้อย NIKHOM KHAM SOI
ดอนตาล DON TAN
คำชะอี KHAMCHA-I
หนองสูง NONG SUNGแม่ฮ่องสอน MAE HONG SON

"หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี ผู้คนดี ประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตอง"

เมือง MUANG
ปางมะผ้า PANGMAPHA
ขุนยวม KHUN YUAM
ปาย PAI
แม่สะเรียง MAE SARIANG
สบเมย SOP MOEI
แม่ลาน้อย MAE LA NOIยโสธร YASOTHON

"ยโสธร เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ"

เมือง MUANG
ทรายมูล SAI MUN
กุดชุม KUT CHUM
คำเขื่อนแก้ว KHAM KHUAN KAEO
ป่าติ้ว PA TIO
มหาชนะชัย MAHA CHANA CHAI
ค้อวัง KHO WANG
เลิงนกทา LOENG NOK THA
ไทยเจริญ THAI CHAROENยะลา YALA

"ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน"

เมือง MUANG
กิ่ง อ.กรงปีนัง KRONG PINANG
เบตง BETONG
บันนังสตา BANNANG SATA
ธารโต THAN TO
ยะหา YAHA
กิ่ง อ.กาบัง KABANG
รามัน RAMANร้อยเอ็ด ROIET

"ร้อยเอ็ดเพชรอีสาน พลาญชัยบึงงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมชั้นดี สตรีโสภา ทุ่งกุลาสดใส งานใหญ่บุญผะเหวด"

เมือง MUANG
ศรีสมเด็จ SRI SOMDET
จังหาร JUNG HAN
เกษตรวิสัย KASET WISAI
ปทุมรัตต์ PATHUM RAT
จตุรพักตร์พิมาน CHATURAPHAK PHIMAN
ธวัชบุรี THAWATCHABURI
กิ่ง อ.เชียงขวัญ CHIANG KHWAN
กิ่ง อ.ทุ่งเขาหลวง THUNG KAO LUANG
พนมไพร PHANOM PHRAI
กิ่ง อ.หนองฮี NONG HI
โพนทอง PHON THONG
เมยวดี MOEI WADI
โพธิ์ชัย PHO CHAI
หนองพอก NONG PHOK
เสลภูมิ SELAPHUM
สุวรรณภูมิ SUWANNAPHUM
โพนทราย PHON SAI
เมืองสรวง MUANG SUANG
อาจสามารถ AT SAMATระนอง RANONG

"คอคอดกระ ภูเขาหญ้า กาหยูหวาน ธารน้ำแร่ มุกแท้เมืองระนอง"

เมือง MUANG
ละอุ่น LA-UN
กะเปอร์ KAPER
กระบุรี KRA BURI
กิ่ง อ. สุขสำราญ SUK SAMRANระยอง RAYONG

"ผลไม้รสล้ำ อุตสาหกรรมก้าวหน้า น้ำปลารสเด็ด เกาะเสม็ดสวยหรู สุนทรภู่กวีเอก"

เมือง MUANG
บ้านฉาง BAN CHANG
แกลง KLAENG
กิ่ง อ.เขาชะเมา KHAO CHAMAO
วังจันทร์ WANG CHAN
บ้านค่าย BAN KHAI
กิ่ง อ.นิคมพัฒนา NIKHOM PHATTHANA
ปลวกแดง PLUAK DAENGราชบุรี RATCHABURI

"คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ้ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดี"

เมือง MUANG
จอมบึง CHOM BUENG
สวนผึ้ง SUAN PHUENG
กิ่ง อ.บ้านคา BAN KHA
ดำเนินสะดวก DAMNOEN SADUAK
บ้านโป่ง BAN PONG
บางแพ BANG PHAE
โพธาราม PHOTHARAM
ปากท่อ PAK THO
วัดเพลง WAT PHLENG


ลพบุรี LOP BURI

"วังนารายณ์คู่บ้าน ศาลพระกาฬคู่เมือง ปรางค์สามยอดลือเลื่อง เมืองแห่งดินสอพอง เขื่อนป่าสัก ชลสิทธิ์เกริกก้อง แผ่นดินทองของสมเด็จพระนารายณ์"

เมือง MUANG
บ้านหมี่ BAN MI
ชัยบาดาล CHAI BADAN
โคกเจริญ KHOK CHAROEN
โคกสำโรง KHOK SAMRONG
ลำสนธิ LAM SONTHI
หนองม่วง NONG MUANG
พัฒนานิคม PHATTHANA NIKHOM
สระโบสถ์ SA BOT
ท่าหลวง THA LUANG
ท่าวุ้ง THA WUNG


ลำปาง LAMPANG

"ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุวิไล ฝึกช้างใช้ลือโลก"

เมือง MUANG
แจ้ห่ม CHAE HOM
ห้างฉัตร HANG CHAT
เกาะคา KO KHA
แม่เมาะ MAE MO
แม่พริก MAE PRIK
แม่ทะ MAE THA
เมืองปาน MUANG PAN
งาว NGAO
เสริมงาม SOME NGAM
สบปราบ SOP PRAP
เถิน THOEN
วังเหนือ WANG NUEA


ลำพูน LAMPHUN

"พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวีศรีหริภุญชัย"

เมือง MUANG
บ้านโฮ่ง BAN HONG
บ้านธิ BANTHI
ลี้ LI
แม่ทา MAE THA
ป่าซาง PA SANG
กิ่ง อ. เวียงหนองล่อง WIANG NONG LONG
ทุ่งหัวช้าง THUNG HUA CHANGเลย LOEI

"เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม ดอกไม้งามสามฤดู"

เมือง MUANG
เชียงคาน CHIANG KHAN
ด่านซ้าย DAN SAI
นาด้วง NA DUANG
นาแห้ว NA HAEO
ปากชม PAK CHOM
ผาขาว PHA KHAO
ภูกระดึง PHU KRADUENG
กิ่ง อ.หนองหิน NONG HIN
ภูหลวง PHU LUANG
ภูเรือ PHU RUEA
ท่าลี่ THA LI
วังสะพุง WANG SAPHUNG
กิ่ง อ.เอราวัณ ERAWAN


ศรีสะเกษ SISAKET

"ศรีสะเกศปราสาทขอม หอมกระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒนธรรม เลิศล้ำสามัคคี"

เมือง MUANG
พยุห์ PHAYU
วังหิน WANG HIN
ยางชุมน้อย YANG CHUM NOI
กันทรารมย์ KANTHARAROM
น้ำเกลี้ยง NAM KLIANG
โนนคูณ NON KHUN
กันทรลักษ์ KANTHARALAK
เบญจลักษณ์ BENJALAK
ศรีรัตนะ SI RATANA
ขุขันธ์ KHUKHAN
ภูสิงห์ PHU SING
ไพรบึง PHRAI BUNG
ปรางค์กู่ PRANG KU
ขุนหาญ KHUN HAN
ราศีไศล RASI SALAI
กิ่ง อ.ศิลาลาด SILA LAT
อุทุมพรพิสัย UTHUMPHON PHISAI
กิ่ง อ. โพธิ์ศรีสุวรรณ PHO SI SUWAN
เมืองจันทร์ MUANG CHAN
บึงบูรพ์ BUENG BUN
ห้วยทับทัน HUAI THAP THAN


สกลนคร SAKON NAKHON

"พระธาตุเชิงชุมคู่บ้าน พระตำหนักภูพานคู่เมือง งามลือเลื่องหนองหาร แลตระการประสาทผึ้ง สุดสวยซึ้งสาวภูไท ถิ่นมั่นในพุทธธรรม"

เมือง MUANG
โพนนาแก้ว PHON NA KAEO
เต่างอย TAO NGOI
โคกศรีสุพรรณ KHOK SI SUPHAN
กุสุมาลย์ KUSUMAN
กุดบาก KUT BAK
ภูพาน PHU PHAN
พรรณนานิคม PHANNA NIKHOM
พังโคน PHANG KHON
วาริชภูมิ WARITCHAPHUM
นิคมน้ำอูน NIKHOM NAM UN
วานรนิวาส WANON NIWAT
คำตากล้า KHAM TA KLA
บ้านม่วง BAN MUANG
อากาศอำนวย AKAT AMNUAI
สว่างแดนดิน SAWANG DAEN DIN
เจริญศิลป์ CHAROEN SIN
ส่องดาว SONG DAOสงขลา SONGKHLA

"นกน้ำเพลินตา สมิหลาเพลินใจ เมืองใหญ่สองทะเล เสน่ห์สะพานป๋า ศูนย์การค้าแดนใต้"

เมือง MUANG
สิงหนคร SINGHA NAKHON
สทิงพระ SATHING PHRA
จะนะ CHANA
นาทวี NA THAWI
เทพา THEPHA
สะบ้าย้อย SABA YOI
ระโนด RANOT
บางกล่ำ BANG KL AM
กระแสสินธุ์ KRASAE SIN
รัตภูมิ RATTAPHUM
ควนเนียง KHUAN NIANG
สะเดา SADAO
หาดใหญ่ HAT YAI
นาหม่อม NA MOM


สตูล SATUN

"สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์"

เมือง MUANG
ควนโดน KHUAN DON
ท่าแพ THA PHAE
ควนกาหลง KHUAN KA LONG
ละงู LA-NGU
กิ่ง อ. มะนัง MANANG
ทุ่งหว้า THUNG WAสมุทรปราการ SAMUT PRAKAN

"ป้อมยุทธนาวี พระเจ้าดีกลางน้ำ ฟาร์มจระเข้ใหญ่ งามวิไลเมืองโบราณ สงกรานต์พระประแดง ปลาสลิดแห้งรสดี ประเพณีรับบัว ครบถ้วนทั่วอุตสาหกรรม"

เมือง MUANG
บางบ่อ BANG BO
บางพลี BANG PHLI
กิ่ง อ.บางเสาธง BANG SAO THONG
พระประแดง PHRA PRADAENG
พระสมุทรเจดีย์ PHRA SAMUT CHEDI


สมุทรสงคราม SAMUT SONGKHRAM

"เมืองหอยหลอด ยอดลิ้นจี่ มีอุทยาน ร. 2 แม่กลองใหลผ่าน นมัสการหลวงพ่อบ้านแหลม"

เมือง MUANG
บางคนที BANG KHONTHI
อัมพวา AMPHAWA


สมุทรสาคร SAMUT SAKHON

"เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์"

เมือง MUANG
กระทุ่มแบน KRATHUM BAEN
บ้านแพ้ว BAN PHAEO


สระแก้ว SA KAEO

"ชายแดนเบื้องบูรพา ป่างามน้ำตกสวย มากด้วยรอยอารยธรรมโบราณ ย่านการค้าไทย - เขมร"

เมือง MUANG
คลองหาด KHLONG HAT
ตาพระยา TA PHRAYA
กิ่ง อ.โคกสูง KHOK SUNG
วังน้ำเย็น WANG NAM YEN
กิ่ง อ.วังสมบูรณ์ WANG SOMBOON
วัฒนานคร WATTHANA NAKHON
อรัญประเทศ ARANYAPRATHET


สระบุรี SARABURI

"พระพุทธบาทสูงค่า เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ฐานผลิตอุตสาหกรรม เกษตรนำล้ำแหล่งเที่ยว หนึ่งเดียวกระหรี่ปั๊บนมดี ประเพณีตักบาตรดอกไม้งาม เหลืองอร่ามทุ่งทานตะวัน ลือลั่นเมืองชุมทาง"
เมือง MUANG
แก่งคอย KAENG KHOI
หนองแค NONG KHAE
วิหารแดง WIHAN DAENG
หนองแซง NONG SAENG
บ้านหมอ BAN MO
ดอนพุด DON PHUT
หนองโดน NONG DON
พระพุทธบาท PHRA PHUTTHABAT
เสาไห้ SAO HAI
มวกเหล็ก MUAK LEK
วังม่วง WANG MUANG
เฉลิมพระเกียรติ CHALOEM PHRA KIAT


สิงห์บุรี SING BURI

"ถิ่นวีรชนคนกล้า คู่หล้าพระนอน นามกระฉ่อนช่อนแม่ลา เทศกาลกินปลาประจำปี"

เมือง MUANG
บางระจัน BANG RACHAN
ค่ายบางระจัน KHAI BANG RACHAN
พรหมบุรี PHROM BURI
ท่าช้าง THA CHANG
อินทร์บุรี IN BURI


สุโขทัย SUKHOTHAI

”มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบราณ สักการแม่ย่าพ่อขุน รุ่งอรุณแห่งความสุข”

เมือง MUANG
บ้านด่านลานหอย BAN DAN LAN HOI
คีรีมาศ KHIRI MAT
กงไกรลาศ KONG KRAILAT
ศรีสัชนาลัย SI SATCHANALAI
ศรีสำโรง SI SAMRONG
สวรรคโลก SAWANKHALOK
ศรีนคร SI NAKHON
ทุ่งเสลี่ยม THUNG SALIAMสุพรรณบุรี SUPHAN BURI

”สุพรรณบุรี เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลี่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง”

เมือง MUANG
เดิมบางนางบวช DOEMBANG NANGBUAT
ด่านช้าง DAN CHANG
บางปลาม้า BANG PLA MA
ศรีประจันต์ SI PRACHAN
ดอนเจดีย์ DON CHEDI
สองพี่น้อง SONG PHI NONG
สามชุก SAM CHUK
หนองหญ้าไซ NONG YASAI
อู่ทอง U-THONG


สุราษฎร์ธานี SURAT THANI

"เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ"

เมือง MUANG
กาญจนดิษฐ์ KANCHANADIT
ดอนสัก DON SAK
เกาะสมุย KO SAMUI
เกาะพะงัน KO PHA-NGAN
ไชยา CHAIYA
ท่าชนะ THA CHANA
คีรีรัฐนิคม KHIRI RATTHANIKHOM
กิ่ง อ.วิภาวดี VIBHAVADI
บ้านตาขุน BAN TA KHUN
พนม PHANOM
ท่าฉาง THA CHANG
บ้านนาสาร BAN NA SAN
บ้านนาเดิม BAN NA DOEM
เคียนซา KHIAN SA
เวียงสระ WIENG SA
พระแสง PHRASAENG
ชัยบุรี CHAI BURI
พุนพิน PHUN PHINสุรินทร์ SURIN

”สุรินทร์ ถิ่นช้างใหญ่ ผ้าไหมงาม ประคำสวย ร่ำรวยปราสาท ผักกาดหวาน ข้าวสารหอม งามพร้อมวัฒนธรรม”

เมือง MUANG
ชุมพลบุรี CHUMPHON BURI
ท่าตูม THA TUM
จอมพระ CHOM PHRA
ปราสาท PRASAT
กาบเชิง KAP CHOENG
กิ่ง อ. พนมดงรัก PHANOM DONG RAK
รัตนบุรี RATTANA BURI
กิ่ง อ.โนนนารายณ์ NON NARAI
สนม SANOM
ศีขรภูมิ SIKHORAPHUM
สังขะ SANGKHA
กิ่ง อ.ศรีณรงค์ SI NARONG
ลำดวน LAMDUAN
บัวเชต BUA CHET
สำโรงทาบ SAMRONG THAP


หนองคาย NONG KHAI

”วีรกรรมปราบฮ่อ หลวงพ่อพระใส สะพานไทย – ลาว”

เมือง MUANG
กิ่ง อ. สระใคร SA KHRAI
ท่าบ่อ THA BO
บึงกาฬ BUENG KAN
บุ่งคล้า BUNG KHLA
ศรีวิไล SI VILAI
พรเจริญ PHON CHAROEN
โพนพิสัย PHON PHISAI
กิ่ง อ. รัตนวาปี RATANAWAPI
ปากคาด PAK KHAT
โซ่พิสัย SO PHISAI
ศรีเชียงใหม่ SI CHIANG MAI
กิ่ง อ.โพธิ์ตาก PHO TAK
สังคม SANGKHOM
เซกา SEKA
บึงโขงหลง BUENG KHONG LONG


หนองบัวลำภู NONG BUA LAMPHU

"ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ แผ่นดินธรรมหลวงปู่ขาว เด่นสกาวถ้ำเอราวัณ นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน"

เมือง MUANG
ศรีบุญเรือง SI BUN RUANG
นากลาง NA KLANG
นาวัง NA WANG
สุวรรณคูหา SUWAN KHUHA
โนนสัง NON SUNGอ่างทอง ANG THONG

"พระสมเด็จเกษไชโย หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ วีรไทยใจกล้า ตุ๊กตาชาววัง โด่งดังจักสาน ถิ่นฐานทำกลอง เมืองสองพระนอน"

เมือง MUANG
ไชโย CHAI YO
ป่าโมก PA MOK
โพธิ์ทอง PO THONG
แสวงหา SAWAENGHA
วิเศษชัยชาญ WISET CHAI CHAN
สามโก้ SAM KO


อำนาจเจริญ AMNATCHAROEN

”พระมงคลมิ่งเมือง แหล่งรุ่งเรืองเจ็ดลุ่มน้ำ งามล้ำถ้ำศักดิ์สิทธิ์ เทพนิมิตพระเหลา เกาะแก่งเขาแสนสวย เลอค่าด้วยผ้าไหม ราษฎร์เลื่อมใสใฝ่ธรรม”

เมือง MUANG
ลืออำนาจ LUE AMNAT
เสนางคนิคม SENANGKHANIKHOM
ปทุมราชวงศา PATHUM RATCHAWONGSA
หัวตะพาน HUA TAPHAN
ชานุมาน CHANUMAN
พนา PHANA


อุดรธานี UDONTHANI

"น้ำตกจากสันภูพาน อุทยานแห่งธรรมมะ อารยธรรมห้าพันปี ธานีผ้าหมี่ขิด แดนเนรมิตหนองประจักษ์ เลิศลักษณ์กล้วยไม้หอม อุดรซันไฌน์ "

เมือง MUANG
กุดจับ KUT CHAP
หนองวัวซอ NONG WUA SO
กุมภวาปี KUMPHAWAPI
กิ่ง อ.ประจักษ์ศิลปาคม PRACHAK SINLAPAKHOM
หนองแสง NONG SAENG
โนนสะอาด NON SA-ATอุตรดิตถ์ UTTARADIT

”เหล็กน้ำพี้ลือเลื่อง เมืองลางสาดหวาน บ้านพระยาพิชัยดาบหัก ถิ่นสักใหญ่ของโลก”

เมือง MUANG
ตรอน TRON
ทองแสนขัน THONG SAEN KHAN
ท่าปลา THA PLA
น้ำปาด NAM PAT
ฟากท่า FAK THA
บ้านโคก BAN KHOK
พิชัย PHICHAI
ลับแล LAPLAE


อุทัยธานี UTHAI THANI

”อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว ส้มโอบ้านน้ำตก มรดกโลกห้วยขาแห้ง แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง ตลาดนัดดังโคกระบือ”

เมือง MUANG
ทัพทัน THAP THAN
สว่างอารมณ์ SAWANG AROM
หนองฉาง NONG CHANG
หนองขาหย่าง NONG KHA YANG
บ้านไร่ BAN RAI
ลานสัก LAN SAK
ห้วยคต HUAI KHOT
หนองหาน NONG HAN
กิ่ง อ. กู่แก้ว KU KAEO
พิบูลย์รักษ์ PHIBUN RAK
ทุ่งฝน THUNG FON
ไชยวาน CHAI WAN
ศรีธาตุ SI THAT
วังสามหมอ WANG SAM MO
บ้านดุง BAN DUNG
บ้านผือ BAN PHU
น้ำโสม NAM SOM
นายูง NA YUNG
เพ็ญ PHEN
สร้างคอม SANG KHOM

อุบลราชธานี UBOL RATCHATHANI

”เมืองดอกบัวบาน แม่น้ำสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์”

เมือง MUANG
ดอนมดแดง DON MOT DAENG
ศรีเมืองใหม่ SI MUANG MAI
โขงเจียม KHONG CHIAM
เขื่องใน KHUANG NAI
เขมราฐ KHEMARAT
กิ่ง อ. นาตาล NA TAN
โพธิ์ไทร PHO SAI
เดชอุดม DET UDOM
ทุ่งศรีอุดม THUNG SI UDOM
นาจะหลวย NA CHALUAI
น้ำยืน NAM YUN
บุญฑริก BUNTHARIK
ตระการพืชผล TRAKAN PHUETPHON
กุดข้าวปุ้น KUT KHAO PUN
ม่วงสามสิบ MUANG SAMSIP
วารินชำราบ WARIN SHAMRAP
กิ่ง อ. สว่างวีระวงศ์ SAWANG WIRAWONG
สำโรง SAMRONG
พิบูลมังสาหาร PHIBUN MANGSAHAN
ตาลสุม TAN SUM
สิรินธร SIRINDHORN

โดย yyswim
 

Create Date : 28 เมษายน 2549    
Last Update : 30 เมษายน 2549 15:38:34 น.
Counter : 3279 Pageviews.  

พล.ต.ท.เสรีพิศุทธ์พล.ต.ท.เสรีพิศุทธ์

ข่าวแรก…….

คุณสำราญ รอดเพชร จาก น.ส.พ.ผู้จัดการ เขียนชื่นชม พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ จเรตำรวจ เอาไว้ว่า
“ผมจำได้แม่นบางคำพูดที่ คุณเสรีพิศุทธ์ ตอบคำถามระหว่างการให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ในรายการ “เกาะติดสถานการณ์” ทางวิทยุคลื่นสามัญประจำบ้าน 97.75 เมกะเฮิร์ตซ์ เมื่อไม่นานมานี้

คุณเสรีพิศุทธ์เขาพูดว่า “ จะยศพันตรี พันโท หรือ พันเอก ไอ้พวกเสธ.พวกนี้มันก็ไอ้เด็กวานซืนทั้งนั้น..”


ในรายการนั้น คุณมนตรี จอมพันธ์ จากสถานีข่าวโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม นิวส์ 1 ที่มาร่วมจัดรายการกับผม ถึงกับเผลอ ดีดนิ้วเป๊าะ ชื่นชมและออกอาการสะใจ กรณีที่ มาเฟียโบ๊เบ๊ที่มีข่าวว่า มี 3 เสธ. คนสีเขียวของไทยเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่ด้วย


ถ้ามองกันแบบชาวบ้าน ไม่คิดอะไรมาก การที่พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ดึงเอาพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์มาปะฉะดะ ถือว่า “โดนใจ” จริงๆ โดนใจเพราะคนทั่วไปเชื่อว่า จะกี่สิบเสธ.ก็ไม่เป็นไร ขอให้คู่ชนเป็น “เส” ที่ชื่อ “เสรีพิศุทธ์” ก็แล้วกัน


นี่เป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่า...ผู้คนไม่น้อย ยังเชื่อใจและมั่นใจในตัวนายตำรวจตงฉินที่ชื่อ “เสรีพิศุทธ์”


ความจริง ภารกิจลุยมาเฟียโบ๊เบ๊ มาเฟียเมืองหลวง ไม่ใช่งานชิ้นแรกที่รัฐบาลทักษิณ “ใช้บริการ” จาก พล.ต.อ.พิศุทธ์

เพราะก่อนหน้านั้น พล.ต.อ.พิศุทธ์ เคยได้รับมอบหมายให้สอบทุจริตอื่นๆ รวมทั้งกรณีลำไยอบแห้งมาแล้ว


ในสภาพการณ์ที่ดูเหมือนว่า ประชาชนแทบจะสิ้นหวังไม่เชื่อน้ำยารัฐบาลที่จะปราบการทุจริตคอรัปชั่น การได้ทราบว่า พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์เป็นประธานสอบทุจริตด้วยตนเอง ก็พอจะช่วยยืดความรู้สึกของประชาชน ที่เป็นเสมือนต้นไม้ที่รอวันแห้งตาย ไปได้บ้าง


ต้องขอขอบคุณ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ นายตำรวจผู้มีภาพลักษณ์ดี เป็นตงฉิน และมีประวัติการต่อสู้อย่างโชกโชน


ข่าวที่ 2…….

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส จเรตำรวจแห่งชาติ เปิดฉากลงพื้นที่ติดตามผลงานปราบปรามผู้มีอิทธิพลอย่างต่อเนื่อง " 9 วัน 9 จุดอิทธิพล " พร้อมจัดขบวนรณรงค์ ขอความร่วมมือจากประชาชนที่เดือดร้อน ร่วมแจ้งข้อมูลเบาะแสได้ ที่ตู้ ปณ. 1234 รหัสไปรษณีย์ 10000 , E-mail: jaray@police.go.th สายด่วน โทร. 1721 ตลอด 24 ชม.


ณ ห้องประชุม 4 อาคาร 1 ชั้น 2 กรมตำรวจ จเรตำรวจแห่งชาติเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการปราบปรามผู้มีอิทธิพลที่กระทำความผิดเกี่ยวกับบาทวิถีและเรียกรับผลประโยชน์จากการจอดรถผิดกฎหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 โดยมีรองปลัดกรุงเทพมหานคร , รองเลขาธิการ ปปง. , รองอธิบดีกรมสรรพากร , รอง ผอ.สำนักเทศกิจ กทม. , ผบช.ประจำ ตร. , รองแม่ทัพภาค 1 ทบ. เป็นต้น เข้าร่วมประชุมด้วย


เพื่อประชุมชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจ และติดตามผลการปฏิบัติงานการปราบปรามผู้กระทำผิดเกี่ยวกับบาทวิถีฯ และลงสำรวจตรวจพื้นที่เป้าหมาย พร้อมรับฟังความเดือดร้อนของประชาชนด้วยตนเองในเขต บก.น. 1- 9
ข่าวที่ 3…….

สำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "สถานการณ์การเมืองปัจจุบันและบุคคลผู้นำด้านต่างๆ ของประเทศ" จำนวนทั้งสิ้น 1,208 ราย จากการสำรวจปรากฏว่า


บุคคลที่เหมาะสมในการเป็นผู้นำด้านจัดระเบียบสังคม

ประชาชน 61.3% คิดว่าเป็น ร.ต.อ.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์

ประชาชน 40.2% คิดว่าเป็น พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร

ประชาชน 38.6% คิดว่าเป็น พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส
พล.ต.ท.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส ……ด้วยสำนึกแห่ง
เกียรติยศและศักดิ์ศรี ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์


*** ความกล้าหาญที่บ่มเพาะจากวัยเด็ก

มีพี่น้อง 6 คน ผมเป็นคนโต นอกจากดูแลตัวเอง ก็ต้องดูแลน้องๆ ด้วย ทำให้ฝึกความเป็นผู้นำ รู้จักเสียสละตั้งแต่เด็ก ช่วงวัยเรียนนักเรียนนายร้อยตำรวจ ได้รับคัดเลือกให้เป็น "นักเรียนปกครอง" มีหน้าที่ดูแลและปกครอง นรต.รุ่นน้อง ซึ่งผมพยายามทำสิ่งที่ถูกต้องเป็นหลัก ความหมายของผม ความถูกต้องคือ ความเป็นธรรม


สมัยเป็นวัยรุ่น บ้านผมอยู่แถวหลังโรงพัก บางยี่เรือ ตรงนั้นมีสนามแบดมินตัน วันหนึ่งขณะที่ผมตีแบดกับเพื่อนๆ จู่ๆ ลูกชายสารวัตร ก็เตะลูกบอล เข้ามาในสนามแบด เพื่อรบกวน ผมจับลูกบอลเตะออกไปให้พ้นๆ ลูกชายสารวัตรก็วิ่งกลับไปฟ้องแม่ คุณนายสารวัตรมาถึง ก็ตรงเข้ามาจะตบผมท่าเดียว เราไม่ผิดอยู่ดีๆ จะมาตบ เราก็ไม่ยอม เพราะเป็นความไม่ถูกต้อง กรณีนี้ถึงกับต้องไปแก้ปัญหากันบนโรงพัก ผมก็คิดอยากเป็นตำรวจกับเขาบ้าง หลังจากนั้นพอมารับราชการ ก็มีปัญหาของชาติบ้านเมืองบวกกับประสบการณ์ต่างๆ เข้ามาให้เราต่อสู้ เมื่อมีประสบการณ์สูงขึ้น ก็เลยกลายเป็นคนกล้าไป


*** เกียรติตำรวจของไทย เกียรติวินัยกล้าหาญมั่นคง

ตั้งแต่เรียนนายร้อยตำรวจ เขาจะให้สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ เคารพธงชาติ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกความรับผิดชอบให้รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สำหรับผมแล้ว ถือว่าเรื่องส่วนรวม เรื่องประเทศชาติ เป็นเรื่องสำคัญกว่าตัวเรา โดยเราจะเป็นอะไรก็ได้แต่ประเทศชาติต้องอยู่


ช่วงที่ทำงาน มีประสบการณ์เรื่องหนึ่ง ตอนนั้นผมอยู่ในเมือง มีผู้แจ้งข่าวว่า ผู้กองวิลาศ เจริญศรี ซึ่งเป็นลูกพี่ผม ขับรถออกไปแล้ว ถูกกับระเบิด ผกค. เสียชีวิต ผมไปช่วย ได้แต่เก็บชิ้นส่วนต่างๆ คืนญาติพี่น้อง ได้เห็นภาพ ที่ภรรยาขาดสามี ลูกขาดพ่อ ผมเกิดความคิดว่า พื้นที่มีปัญหา ทำไมเขาส่งคนที่ไม่มีความพร้อมเข้าไป ส่งคนที่มีครอบครัว มีพันธะ มีภาระ แบบนี้จะให้เขาทำงานทุ่มเทเต็มที่ เขาก็คงทำไม่ได้ ไหนจะต้องห่วงลูก ห่วงเมีย ห่วงครอบครัว เดี๋ยวต้องไปเยี่ยมไปดูแล ก็สงสัยว่า ทำไมผู้ใหญ่ บริหารงานกันแบบนั้น


ไม่เพียงแค่นี้ พื้นที่มีปัญหาก็มักเอาข้าราชการที่กินเหล้าเมายา เล่นการพนัน ไม่สนใจหน้าที่การงาน เหมือนกับเนรเทศไป ส่งไปลงโทษ คนพวกนี้ก็ไม่ทำงาน และสร้างปัญหา ทำให้บ้านเมืองเกิดความเสียหาย ผมมาคิดว่า ทำไมตัวเราคนเดียว เป็นโสด ไม่มีภาระพันธะ ไม่มีครอบครัว อยู่ในเมืองอย่างสบาย แต่เราก็ไม่มีอำนาจอะไร ทำได้ก็แค่ย้ายตัวเองออกไป เพื่อทำงานตรงนั้น อย่างน้อยก็ได้ไปแทนคนที่มีภาระครอบครัวหนึ่ง เขาจะได้กลับไปดูแลครอบครัวของเขา ถ้าตำรวจหนุ่มๆเหมือนเรา คิดเหมือนเรากันหมด บ้านเมืองก็คงเจริญ แต่เราทำหรือคิดแทนคนอื่นไม่ได้ เราทำได้แต่ที่ตัวเรา


ตอนนั้นผมตัดสินใจ อาสาสมัครไปเป็น หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการพิเศษ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ไปทำงานด้วยใจ มันก็ได้ผล ถึงแม้จะต้องใช้ชีวิตเข้าเสี่ยง เข้าแลก ต่อสู้อะไรต่างๆ มากมายก็ตาม


*** สมญา วีรษุรุษนาแก

ผมทำงานสำเร็จก็ด้วยการสร้างคน ถือคติว่า สร้างคนก่อนสร้างงาน เราสร้างคนให้มีความพร้อม ที่จะทำงาน ขาดเหลืออะไรผู้บังคับบัญชา ดูแลสร้างขวัญกำลังใจ สวัสดิการ ทำทั้งระบบ


ผมเป็นผู้กำกับจังหวัดตอนนั้น ผู้ว่าฯ ถามว่า ทำไม เสรีไม่จับผู้ร้าย คือคิดว่าตำรวจต้องจับผู้ร้าย อย่างเดียว แต่ผมใช้หลักบริหารจัดการต่างๆ ผมจะคัดเลือกคนที่ดีที่สุด ออกไปเป็นสารวัตรใหญ่อำเภอ สารวัตรอำเภอ สารวัตรกิ่งอำเภอ หรือ หัวหน้าตำรวจ ผมจะคัดคนที่ดีที่สุดในแต่ละระดับ ลงไปทำงานแทนผม เป็นหูเป็นตาคอยรับนโยบาย ไม่ใช่เอาคนดีๆ ไว้ เอาคนเลวๆ ออกไป


เพราะฉะนั้น ในพื้นที่ที่ผมทำงาน จะมีลูกน้องเป็นหัวหน้าหน่วยดีๆ เป็นผู้นำที่ดีในทุกระดับ เราก็เบาภาระ มีเวลาที่จะพัฒนางานไปข้างหน้า ลูกน้องขาดแคลนอะไร ผมตั้งร้านค้า ทำมูลนิธิ เลี้ยงลูกให้ ฝึกอาชีพให้ หางานให้ลูกเมียตำรวจทำ ตำรวจไม่ต้องไปคุมบ่อนคุมหวย ทำสิ่งผิดกฎหมาย การทำสิ่งที่ถูกต้อง ก็สามารถที่จะทำได้


ผู้บังคับบัญชาไม่เข้าใจว่า มาทำอะไร นั่นเป็นระบบตำรวจเก่า พอทำอย่างผม หน้าเมืองสงบหมด เพราะลูกน้องผมพร้อมทำงาน เราสนับสนุน ใครทำดีก็ได้ดี ใครทำชั่วก็ถูกลงโทษ ใช้หลักง่ายๆ ที่ ในหลวงให้ยกย่องคนดีสนับสนุนคนดี ควบคุมคนไม่ดี ไม่ให้มีอำนาจ ส่งเสริมให้ขวัญกำลังใจ คนดีเต็มที่ คนไม่ดีล่อให้เต็มที่


ผมอยู่ นาแก ขังตำรวจไป 80 กว่าคน นำเงินเดือน 80 คนที่ไม่ได้ขึ้น ไปให้อีกพวกที่เขาทำดี แต่โควต้าไม่ถึง เป็นภาพที่เห็นชัดเจน ทำดีได้ดี ทำชั่วต้องถูกลงโทษ มีกฎหมายภัยสังคม ผมไล่ตำรวจ 12 คนออก ผมไม่กลัวเขาจะกลับมาแอบยิงผม พวกนี้สู้ผม ไม่ได้หรอก เพราะเรามีความพร้อม


เมื่อตำรวจได้เห็น การทำดีได้ดี ทำไม่ดีถูกลงโทษ เขาก็ทำดีกัน ก็แค่นั้น การปกครองง่ายๆ ด้วยหลักง่ายๆ ตามที่ในหลวงทรงสอน แต่ทุกวันนี้ที่ทำไม่สำเร็จ เพราะคนชั่วมักได้ดี แต่คนดี กลับไม่ได้ดี


*** ช่วงชีวิตแห่งความภาคภูมิ

ตอนอยู่ นาแก ปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นตำรวจที่ดี จากตำรวจเกเร กินเหล้าเมายา เล่นการพนัน เป็นหนี้เป็นสิน ผมฝึกอบรมสร้างความเข้าใจ จัดสวัสดิการ สร้างความมั่นใจให้เขา ทำงานได้อย่างท่านนายกฯบอกว่า ถ้าใครจน มาลงทะเบียนไว้เลย จะแก้ไขปัญหาให้


ผมก็สำรวจ มาแล้ว เมื่อ 30 ปีก่อน ตำรวจคนไหนเป็นหนี้บอกมา ไปกู้ใครร้อยละเท่าไหร่ ผมแก้ไขปัญหามาแล้ว ไม่งั้นพอสิ้นเดือน ไม่มีเงินเหลือ คือเราสนใจผู้ใต้บังคับบัญชา เดินไปโรงพัก พบคุณป้า มาเรื่องอะไร ป้าบอกไม่ได้มาแจ้งความ มาทวงหนี้ตำรวจ คุณลุงล่ะ ลุงก็มาทวงหนี้ ไปๆ มาๆ ตำรวจไม่ขึ้นโรงพัก หนีหมด กลัวโดนทวงหนี้


บางคนรับเงินเดือนแล้วเหลือ 4 บาท ก็เลยไปรีดไถคนอื่น เราเป็นผู้บังคับบัญชาเขา เราต้องแก้ไข ถ้าพวกคุณเป็นหนี้ ประชาชนก็เดือดร้อน ผมจัดระบบสวัสดิการต่างๆ ให้ เอาเงินกำไรมาตั้งเป็นกองทุนให้กู้ เอาเงินกู้ดอกเบี้ยถูก ไปใช้ดอกเบี้ยแพง ชีวิตก็ดีขึ้น มีความสุขขึ้น เมื่อครอบครัวมีความสุข ก็มีความมั่นใจในการทำงาน เป็นเรื่องที่ผม เคยทำมาแล้ว


*** สร้างประสิทธิภาพตำรวจไทย

ในหลวงทรงสอนไว้หมดแล้ว ผู้ที่เป็นตำรวจ จำเป็นต้องอบรมฝึกฝนตนเองให้แข็งแกร่งเสมอ ทั้งกำลังความคิด จิตใจ ต้องให้มากพอ จนเป็นอุดมคติ จึงจะสามารถทำงานให้เกิดประสิทธิภาพได้ ต้องทำให้มาก ไม่ใช่ทำเล่นๆ


ถามว่า เรื่องการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี สนง. ตำรวจแห่งชาติ ให้ตำรวจออกกำลังกายบ้างหรือเปล่า ไม่มี เรื่องความคิด คือต้องให้ตำรวจ มีความรู้ สนง. ตำรวจแห่งชาติ ช่วยเหลือสนับสนุนให้ตำรวจมีความรู้ เพื่อให้เกิดความคิด หรือไม่ ....ไม่มี มีแต่การอบรมเป็นปกติ เรื่องจิตใจ ทำยังไงให้ตำรวจมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ เสียสละ ไม่มีกิจกรรมอะไรสักอย่าง เราไม่ได้ปฏิบัติกันเลย


แต่ผมทำมาหมดแล้ว ผมอยู่ที่ไหน จะให้ตำรวจ ออกกำลังกาย ไม่บังคับด้วย วิธีบังคับไม่ได้ประโยชน์ และไม่เกิดอะไรขึ้น แต่วิธีออกกำลังกาย คุณชอบอะไรก็ทำไป แต่ถึงเวลาผมจะทดสอบคุณ เอามาตรฐานคนอายุเท่านี้ ต้องวิ่งระยะทางเท่านี้ ในเวลาเท่านี้ ต้องวิดพื้นได้เท่านี้ ใครไม่ผ่าน ก็ไม่มีสิทธิ์ได้ 2 ขั้นนะ ถือว่าไม่มีความพร้อม ในการทำงาน


ส่วนเรื่องความรู้ ตั้งแต่ผมเป็นสารวัตร ผมให้เรียนฟรีหมด สมัยก่อนมีรามคำแหง ถึงเวลาสอบ หน่วยกิตผ่าน ผมก็แจกทุนการศึกษาให้ ผมสร้างระบบสวัสดิการ โดยไม่ต้องควักเงินตัวเอง ตำรวจของผม จบปริญญา จบเนติฯ ไปสอบเป็นจ่า เป็นนายร้อยได้ที่ 1 ของประเทศ ขนาดบ้านนอกอย่างนั้น


ส่วนเรื่องของจิตใจ ผมมีกิจกรรมให้ลูกน้องผม ซื่อสัตย์ เสียสละ เช่น เราจะบริจาคโลหิตกัน ผมบริจาค เป็นตัวอย่างมาแล้ว 150 ครั้ง บริจาคเช้า เย็นวิ่ง สุขภาพแข็งแรง ลูกน้องก็เชื่อ ทำตาม


ขนาดเลือดเนื้อ ยังสละได้ ทำไมต้องทุจริต คดโกง เอาเปรียบผู้อื่น หรือเสื้อผ้าเครื่องใช้ต่างๆ ที่ไม่ใช้แล้ว เก็บไว้ทำไม รกบ้าน สู้นำมาบริจาคคนยากไร้ ดีกว่า ฝึกให้เขาเสียสละ พอใหญ่โตมา ก็มีพรรคพวก เพื่อนฝูงมากขึ้น มีโรงงานนี้โรงงานนั้นมาแล้ว สินค้ามีตำหนิ ปลากระป๋องบุบหน่อย เขาไม่เอา เราก็นำมาขายถูกหน่อย ให้ตำรวจ แทนที่จะไปซื้อกระป๋องใหม่ๆ 20 กว่า ก็ซื้อเพียง 5 บาท เพราะเราได้มาฟรี เงินที่ได้นำไปเป็นกองทุนสวัสดิการ พอตำรวจสุขภาพแข็งแรง ความรู้ดี สวัสดิการดี เขาก็ทำงานทำการกันดี แต่จะสำเร็จต้องทำเป็นระบบต่อเนื่อง


ผมทำทุกอย่าง ทุกขั้นตอน ทุกตำแหน่งหน้าที่ ที่มีโอกาส เพียงแต่ระบบราชการไม่อำนวย ถ้าเราเป็นเจ้าของบริษัทแห่งหนึ่ง เราเป็นประธาน ก็คงทำมันจนตายเลย แต่ในระบบราชการทำ 2 ปีย้าย 1 ปีย้าย มันไม่จบ ถ้าคนใหม่มาไม่สานต่อ


เพราะฉะนั้น การจะทำอะไรให้สังคมส่วนรวม ต้องเสียสละ แต่ถ้าได้คนที่จะเอาประโยชน์ ก็ไม่มีทางสำเร็จ ระบบราชการ เราก็รู้ๆ กันอยู่ การแต่งตั้งโยกย้าย มันยังไม่มีระบบ ที่มีประสิทธิภาพดีพอ ทำให้ไม่ได้คนที่เหมาะสมมาทำงาน นี่คือปัญหาของบ้านเมืองเรา


*** ความรู้สึกท้อแท้ใจ

ถ้าย้อนกลับไปมอง ผมเคยคิดลาออกจากราชการ ตอนอยู่นาแก พอย้ายจากนาแกไป มองกลับมา ก็เข้าอีหรอบเดิม ถึงแม้ตรงนั้นจะสร้างไว้หนาแน่นแล้วก็ตาม มันก็ค่อยๆ คลายไปทีละนิดๆ อาจจะหลายปีหน่อย เมื่อไปอยู่มุกดาหาร พอย้ายมาชลบุรี หันไปมองมุกดาหาร ก็ค่อยๆ คลายไปอีก จากชลบุรี ย้ายขึ้นมาตึกใกล้ๆ เป็นรองผู้การ คนละตึกกับกองกำกับ ผู้กำกับใหม่เขาก็ไม่เอาแล้ว นโยบายเดิม มันก็เปลี่ยนไปอีก


เหมือนกับบ่อน้ำที่มีจอกแหน เราขว้างก้อนหินลงไป แหนก็กระจาย พอก้อนหินจมไป แหนก็กลับมาเหมือนเดิม เพราะเราไม่ได้ทำอย่างต่อเนื่อง


ตอนนั้น ผมอายุไม่ถึง 40 ก็มองว่า อายุราชการอีก 20 ปีข้างหน้า จะเสียเวลาเปล่าไหม ทั้งที่ทุ่มเทให้มัน ก็ไม่เห็นได้อะไร ขึ้นมา เกือบจะลาออก แต่ถูกครอบครัวยับยั้งไว้ เลยอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ จนวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนี้


ในสังคมตำรวจ หรือสังคมข้าราชการทั้งหมด ทำอะไรได้ไม่มากเลย ระบบการแต่งตั้ง หรือการบริหารบุคคล สมัยก่อนเป็นอย่างไร เดี๋ยวนี้ก็ยังไม่มีอะไรดีขึ้น


เมื่อตัดสินใจไม่ลาออก ก็ทำไป อยู่ที่ว่า จังหวะไหนมีโอกาส ในระบบของข้าราชการตำรวจ จังหวะที่มีโอกาสทำงาน คือเป็นหัวหน้าสถานีตำรวจ หัวหน้าตำรวจจังหวัด ผู้บัญชาการ หรือ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ แต่ถ้าเป็นรอง เป็นผู้ช่วย เหมือนอย่างปัจจุบัน แทบไม่มีความหมาย เสียเวลามาก เสียโอกาสทำงาน ไม่มีประโยชน์ อยากคิดอยากทำอะไรก็ทำไม่ได้ แต่เมื่อมันเป็นหน้าที่ เขามอบให้เราทำ ก็ต้องทำ ทำตามระบบ จะไปเกินกรอบไม่ได้


ประชาชนไม่เข้าใจ คิดว่าตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ประชาชนเดือดร้อน คงจะแก้ไขปัญหาได้

….ไม่ใช่


เขาให้เราทำอยู่แค่นี้ ขณะนี้ผมดูแลรับผิดชอบเรื่องการเงินกับการศึกษา


*** คนส่วนใหญ่ไม่กล้าท้าชนหนังสือพิมพ์

มีคนเคยถามว่า ทำไม ส.ส. หรือนักการเมืองบ้านเราเป็นอย่างนี้ ข้อสรุปก็คือ ส.ส.เป็นอย่างไร คนในจังหวัดนั้น ก็เป็นอย่างนั้น เขาต้องเลือกคนที่เหมือนเขา ตำรวจไทยเป็นอย่างไร ประชาชนไทย ก็เป็นอย่างนั้น ประชาชนไทยเป็นอย่างไร หนังสือพิมพ์สื่อมวลชนก็เป็นอย่างนั้นแหละ


ตำรวจไทยบางคน อาจแสวงหาผลประโยชน์กอบโกย สื่อหนังสือพิมพ์บางฉบับก็เช่นกัน อะไรที่จะเหยียบคนอื่นขึ้นมา เพื่อผลประโยชน์ ในทางการค้าของตน ก็เอาแล้ว สร้างเรื่องเท็จ เขียนข่าวพาดหัวหน้าหนึ่ง เพื่อให้หนังสือพิมพ์ขายได้ จะป้ายสีใครก็ได้ เพราะรู้ว่ายังไงก็ไม่ติดคุก อย่างดีก็แค่รอลงอาญา


อย่างคดีผมฟ้อง 34 คดี ถ้าเป็นต่างประเทศ ติดคุกไปแล้วพวกนี้ มีที่ไหนไปหมิ่นคนอื่น ให้เขาฟ้อง จนศาลพิพากษา 30 กว่าคดี แล้วก็ยังรอลงอาญา อยู่อย่างนั้นแหละ


ชีวิตผมผ่านความเป็นความตายมาเยอะแยะแล้ว มันจะมีอะไรเหนือกว่านั้นอีก อิทธิพลทุกรูปแบบ ผมก็จับมาเยอะแล้ว นักการเมือง รัฐมนตรีที่ทำผิด ผมก็จับ แล้วสื่อมวลชนมีอะไรดีกว่าผม


คนเราจะเคารพนับถือกัน ต้องเคารพกันด้วยความดี เลวแล้ว จะมาให้ผมเคารพ ไม่มีทางหรอก


คุณจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ จะมีเงินมาก หรือแม้กระทั่งเอาเงินของประชาชน มาต่อสู้คดีกับผม ผมก็สู้ เพราะคุณเป็นบริษัทมหาชน คุณใช้เงินของประชาชนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด แต่ถึงผมต้องใช้เงินในกระเป๋าผม สู้คุณ ผมก็สู้ มันไม่ใช่การแก้แค้น แต่ถ้าผมปราบสื่อชั่วๆ ให้อยู่ในกรอบได้ ต่อไปพวกนี้ ก็จะไม่กล้าไปรังแกคนอื่น


ทำไมประชาชนไม่คิดอย่างนี้บ้าง อย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวล ต้องเข้าใจ ธรรมชาติอย่างนี้ ถ้าคนมีแผลเยอะ ทำผิดไว้เยอะ เสียงมันไม่ดัง ไม่กล้าแสดงออกมาหรอก แต่ถ้าคนมือสะอาด ไม่มีอะไร จะกล้าสู้
*** ของนอกตัว คือมายา

ทุกอย่างอยู่ที่ใจเรา ไม่มีปัญหาอะไร เราก็คือตัวเรา ตำแหน่งหน้าที่ ยศถาบรรดาศักดิ์ หรือคนรอบข้าง มันของปลอมทั้งนั้น คุณจะรักผม ก็รัก คุณไม่รัก ก็ไม่รัก ใครจะมารู้ดีเท่าตัวผม


มาตรฐานเป็นยังไง เอาอะไรมาวัด บางคนบอก ทำไมผมไม่พยายามเดินสายกลางหน่อย ถามว่า ถ้าเอาไม้บรรทัดมาวาง แล้วบอกว่า ตรงนี้ 12 นิ้ว ตรงกลางก็คือ 6 นิ้ว มันวัดกันง่าย


แต่ในสังคม ทางสายกลาง อยู่ตรงไหน ผมรักษากฎหมาย จับผู้มีอิทธิพล จับนักการเมือง บอกไม่เดินสายกลาง ให้เอาหูไปนา เอาตาไปไร่ ใช้ได้เหรอ คุณเอาอะไรมาเป็นมาตรฐาน ตรงกลางมันอยู่ตรงไหน ก็เรารักษาผลประโยชน์ ให้ชาติบ้านเมือง เราทำตามหน้าที่
*** วิกฤตสำคัญในชีวิต

ผมผ่านมาเยอะ ปราบคอมมิวนิสต์มา 100 กว่าครั้ง เสี่ยงเป็นเสี่ยงตาย ยิงกันหูดับไฟแลบ ก็สามารถผ่านวิกฤตต่างๆ มาได้ตลอด ช่วงหลังโตขึ้นด้วยยึดหลักความถูกต้อง บางทีก็ต้อง เผชิญกับปัญหา ยิ่งสูงยิ่งหนาว


ถ้าเราเป็นนายตำรวจใหม่ๆ ปัญหาก็อยู่ในระดับต่ำๆ ไม่ค่อยมีอิทธิพล อิทธิฤทธิ์เท่าไหร่ แต่ยิ่งอยู่สูง ก็ต้องต่อสู้กับผู้ที่เหนือกว่า หรือคนที่มีอำนาจ มีอิทธิพล เกือบจะถูกปลดตั้งหลายครั้ง ความที่เราไม่ยอมเขานั่นเอง


ตอนเป็นผู้การกองปราบ เขาให้คุมคดีลอบสังหาร พอดีคณะรสช. ให้ทำคดีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือ ยึดอำนาจกัน และก็ทำสำเร็จ เพราะคดีนี้หลอกประชาชนว่า จะมีการลอบปลงพระชนม์ เราดูแล้วไม่มี ก็แถลงว่าไม่มี ผมก็จะโดนปลดครั้งที่ 1


ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง จะปลดออก ย้ายภายใน 24 ชั่วโมง ห้ามเข้ากรุงเทพฯ ผมก็ว่า จะห้ามได้ยังไง ประเทศไทยของผม ถึงเวลาก็เดินทางกลับ ตำรวจมาโบกมือ มีคำสั่งห้าม ผมบอกไปว่า ใครจะห้ามกูไม่ให้กลับกรุงเทพฯ ให้โผล่หน้ามาซิ ก็ไม่เห็นมีอะไร ในที่สุด รสช.ก็ออกไปเอง ผมไม่ต้องไปทำอะไร


ความไม่เป็นธรรมในสังคม โดยเฉพาะเรื่องการแต่งตั้งโยกย้าย ยังมีอีกมาก การแต่งตั้งครั้งหนึ่ง ผมถูกข้ามไป 28 คน ไม่ใช่ข้ามผม ไปทีละ 3-4 คน แต่ข้ามไป 28 คนเลย ผมก็ไม่ยอม เขาจึงตั้ง คณะกรรมการ จะปลดผมอีก ผมก็ขอดำเนินคดีอาญา กับอดีตอธิบดีตำรวจสมัยนั้น ข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ก็เลยยุติเรื่อง รอมชอมกัน


ต่อมาศูนย์เศรษฐศาสตร์จุฬาฯ เชิญผมไปบรรยายพิเศษ เรื่องเศรษฐกิจนอกระบบ เรื่องน้ำมันเถื่อน บ่อนการพนัน โสเภณี เงินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ของหนีภาษี


ผมพยายามให้ความจริงกับสังคม หนังสือพิมพ์เอาไปเขียนต่อ อธิบดีก็ตั้งคณะกรรมการ จะสอบสวนผมอีก แต่ผมไม่กลัว ผมคำนวณดูแล้ว นี่มันธันวาคม จะมาตั้งคณะกรรมการสอบสวนผม คุณเหลืออีก 10 เดือน จะเกษียณแล้ว ผมสู้คุณได้ ตั้งได้ตั้งไป แต่ไปๆ มาๆ อธิบดีก็ถูกปลดไปอีกคน ไม่ทันได้เซ็นคำสั่งตั้งกรรมการสอบผม มันก็แปลก ใครจะปลดผม กลับถูกปลดทุกคนเลย ผมก็อยู่มา ถึงแม้มีปัญหา มีอุปสรรค
*** บนถนนของคนจริง

คนเราอย่าไปติดยึด ตำแหน่งหน้าที่ต่างๆ มันหัวโขน เกษียณออกไป พลเอกกับสิบเอก ก็เหมือนกัน ยิ่งถ้าไม่เคารพนับถือกัน ก็เดินชนกันได้


ถึงเวลามันก็ต้องไป เพราะฉะนั้น อย่าไปติดยึด ทั้งหมดอยู่ที่ตัวเรา ผมคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความจริง เป็นธรรมชาติ พูดง่ายๆ คือ คนเราเกิดมาก็ต้องแก่ ต้องเจ็บต้องตาย จะห้ามไม่ให้เกิดไม่ได้


แต่สิ่งที่เราทำไว้ต่างหาก ควรทำเลวหรือทำดี ถ้าทำดี ชีวิตเราก็ดี ทำชั่วไป ก็ไม่เห็นมีประโยชน์อะไร นอกจากให้คนอื่นด่า เราเดินถนนหนทาง ให้คนเขา ยกย่องเคารพนับถือดีกว่า ไอ้นี่ชั่วอย่างนี้ เลวอย่างนี้ หรืออย่างที่ถามว่า ตอนนี้ภาพพจน์ไม่ดี ก็ตอบแทนกันไม่ได้


เพราะว่าเจ้าคุณนรฯ เคยสอนว่า คนเราถึงจะดีแสนดีอย่างไร คนก็ติ ชั่วแสนชั่วอย่างไร เขาก็ชม


นี่เป็นเรื่องธรรมดา เขาไม่รู้เท่าเรา เขาก็ด่าเรา เขาไม่รู้เท่าเรา เขาก็ชมเรา แต่สิ่งที่เราพูด เราคิด เราทำ ต้องพิสูจน์ได้ และกล้าท้าพิสูจน์ เชื่อเรื่องทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า คิดดีทำดีแล้ว ต้องได้ดีเสมอ มันก็ไม่ใช่ บางทีเราทำดี แต่ไปเจอ ผู้บังคับบัญชาเลว ที่มุ่งแต่หาผลประโยชน์ เราก็ไม่มีทางได้ดีหรอก แต่ถ้าเราทำเลว แล้วไปเจอผู้บังคับบัญชา ที่แสวงหาผลประโยชน์ กลับได้ดีซะอีก เราจะเลือกเอาอย่างไร ถ้าเราทำเลว เจอผู้บังคับบัญชาเลว เราก็ได้ดีไป เดี๋ยวเราก็ทำเลวจนเคยตัว พอไปเจอผู้บังคับบัญชาดี เราก็ตาย


เพราะฉะนั้น เราทำดีของเราไป เจอผู้บังคับบัญชาเลว ก็ช่างมัน เหมือนตอนผมอยู่อีสาน ผมเจริญเติบโต ในหน้าที่การงานมาตลอด จนกระทั่งอธิบดีตำรวจสมัยโน้น เอาตัวผมมาชลบุรี มาปราบอิทธิพล ปรากฏว่า ผมซึ่งมีประวัติกล้าหาญ เป็นคนไทยตัวอย่าง เป็นบุคคลดีเด่นของประเทศ ประวัติการทำงานที่ได้รับการยอมรับจากสังคมขนาดนี้ พอย้ายไปชลบุรี แม้ 2 ขั้น ก็ไม่ได้


ถ้าเราคิดจะมาเอาความดีตอบแทน จากผู้บังคับบัญชาเลวๆ อย่างนี้ เราต้องเครียดแน่ ในที่สุด แกก็หัวใจวายตาย คือมันไปกันไม่ได้ ไม่ให้ 2 ขั้นเราก็ไม่เอา


*** หยุดคิวบู๊

ผมแต่งงานตอนเป็นผู้กำกับจังหวัด พ.ศ. 2527 อายุ 36 ปีแล้ว ถ้าแต่งงานก่อนหน้านั้น คงบู๊ไม่ได้ถึงขนาดนี้หรอก มีลูก 3 คน อายุ 18-16-13 หญิงหัวท้าย ผู้ชายตรงกลาง พวกเขาอยู่กับผมจนชินแล้ว กับการที่ต้องใช้ชีวิตเข้าเสี่ยงเข้าแลก ถูกปลด ไม่ถูกปลด หลังจากมีครอบครัว ผมไม่ค่อยจะมีเรื่องเสี่ยงอะไร ไม่ได้รบทัพจับศึกกับใคร


*** ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่

เราต้องทำงานตรงไปตรงมา อย่าไปกลั่นแกล้งเขา ผมไม่เคยแกล้งใคร ว่ากันตามพยานหลักฐาน ปกติใครอยู่เมืองชล ที่ว่าแน่ๆ ก็แพ้เงินทั้งนั้นแหละ จริงๆ แล้วไม่มีอะไรยาก จะปราบโจรผู้ร้าย ปราบผู้มีอิทธิพล ขอให้ทำหน้าที่ตรงไปตรงมา และเราลูกผู้ชายนะ เมื่อเราพ้นหน้าที่แล้ว ก็ไม่ยุ่ง ไม่ใช่พ้นแล้ว ก็ยังไปตามราวี เมื่อสอบสวนคดีเสร็จ ก็คือจบ ว่ากันไปตามหลักฐาน ไม่มีอะไรติดค้าง เจอหน้าก็ยังไหว้ทักทายกัน


*** ถ้าวันนี้มีอำนาจในมือ ท่านคิดจะทำอะไร

ผมจะทำให้ตำรวจทุกคน มีสุขภาพและร่างกายที่ดี สามารถแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอะไร ต่างๆ ได้ทันที อย่างกรณีโจรปล้นธนาคาร เอาผู้หญิงเป็นตัวประกัน มีทั้งปืน ทั้งระเบิด เขาระดม นักแม่นปืนไป ก็ทำอะไรไม่ได้ ถึงยิงแม่น แต่โจรตายระเบิดหลุด ผู้หญิงก็ตาย บรรดานักแม่นปืน ไม่กล้าทำอะไร แต่ประสบการณ์ของเรา ที่ผ่านชีวิตการต่อสู้มามาก ในป่าในเขา ผมจัดการโดย หาทางเข้าประชิดตัว โดยที่โจรไม่รู้ตัว ก็สามารถช่วยตัวประกันได้ปลอดภัย


ตำรวจอยู่กับสังคม อยู่กับปัญหา ไม่รู้หรอกว่าปัญหาจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ แต่เมื่อเกิดขึ้น ถ้าร่างกายไม่พร้อม จะทำอะไร ผมเดินไปสยาม เกิดเหตุต่อหน้าต่อตา ถึงไม่ใช่หน้าที่ของเรา แต่เราเป็นตำรวจ ก็ต้องแก้ไข แต่ถ้าร่างกายเราไม่พร้อม ไม่มีทางแก้ปัญหาได้ เพราะฉะนั้น ตำรวจทุกคน จะต้องพร้อมในเรื่องสุขภาพร่างกาย ผมอยู่นาแก มีลูกน้องเป็นนักวิ่งทีมชาติ วันนั้นไปจับ พวกยาเสพย์ติด พวกนี้วิ่งหนี ลูกน้องผมก็วิ่งตาม วิ่งไปวิ่งมา ไอ้นั่นหมดแรง ยกมือไหว้ ยอมให้จับ ผมจึงต้องการทำให้ตำรวจทุกคน มีสุขภาพร่างกายดีก่อน


ประการต่อมา ผมต้องสนับสนุนเขา ให้เรียนมากที่สุด ต้องตรวจสอบคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ในขณะที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไม่ได้ไปส่งเสริมสนับสนุนพวกเขา ควรอยู่ตรงไหน ควรให้อนาคตเขาอย่างไร ควรทำเพื่อเขา ไม่ใช่เพื่อตัวเอง


เช่น ตำแหน่งตำรวจว่าง ก็ไปเอาแต่ ลูกท่าน หลานเธอ ลูกนายทหาร ลูกนายตำรวจ ลูกพรรคพวก ลูกเสี่ย เข้าเป็นตำรวจกันหมด ตำรวจผู้น้อย อุตส่าห์ไปขวนขวายเรียนมา ไม่มีโอกาสเจริญเติบโตในหน้าที่ ถูกพวกนี้แย่งโควต้า แย่งตำแหน่ง กันหมด บางทีเกรดยังไม่ผ่านเลย ก็รับเข้ามา ตำรวจที่มีความรู้ความสามารถ ก็หงอย


ประการสุดท้าย ผมจะสร้างกิจกรรมต่างๆ เพื่อปลูกฝังให้ตำรวจเป็นคนดีมีศีลธรรม ซื่อสัตย์ เสียสละ และนั่นแหละ ต้องมาสร้างระบบสวัสดิการให้เขา และเดี๋ยวเขาก็จะทำงานกันเต็มที่ ผมต้องเอาตำรวจ 2 แสนกว่าคนมาทำงาน ไม่ใช่เอาตำรวจกลุ่มเดียวมาทำงาน และนั่นก็เป็น ความต้องการของประชาชนด้วย เหมือนกับถ้าเป็นรัฐบาล ก็ต้องทำให้คนไทย สุขภาพร่างกายดี ทำให้คนไทย มีความรู้ความสามารถพึ่งตนเองได้ ทำให้คนไทยมีคุณธรรม มีจริยธรรม นี่คือหลักการ และสังคมก็จะดีขึ้น คนผิดชอบชั่วดีมากขึ้น


*** แบ่งเวลาสำหรับตัวเอง
พอถึงเวลาประมาณ 5 โมงกว่า ผมออกวิ่งเลย ถ้าผมมีงาน ก็จะวางก่อน ทิ้งงาน หยุดก่อน วิ่งเสร็จ ค่อยขึ้นมาอาบน้ำ และค่อยทำงานต่อ ไม่ใช่ว่าทำงานจนไม่ได้ออกกำลังกาย เช่นวันนี้ ผมทำงาน ใกล้สวนลุม ก็วิ่งที่สวนลุม ทีมวิ่งผมเยอะ เปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อย ไปอยู่ไหน พกรองเท้าวิ่งตลอด


*** จากเสรี เตมียเวส สู่ เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส

ภรรยาผมเจ็บออดๆ แอดๆ แล้วไปฟังคนที่เคารพนับถือมาว่า ชื่อไม่ถูกโฉลก แต่ถ้าจะเปลี่ยน ต้องให้สามีเปลี่ยนด้วย ก็มาปรึกษาผม ผมคิดว่าสิ่งไหนเราเสียสละให้ครอบครัวได้ ก็ให้ ความจริง ผมรักชื่อผมนะ ก็ขออย่างเดียว อย่าเปลี่ยนหมดได้ไหม ขอให้มีชื่อเดิมเอาไว้ ก็ให้เขาไปคิดกัน และเขาก็ให้ผม เปลี่ยนชื่อมาอย่างนี้.
พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส
จเรตำรวจแห่งชาติ1. วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 3 กันยายน 2491 อายุ 58 ปี

2. ที่อยู่ 164/87 ซอยกิตติชัย แขวงบางขุนนนท์
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

3. บิดา-มารดา นายชื้น – นางอรุณ เตมียเวส
4. ภรรยา นางพัสวีศิริ เตมียาเวส

5. บุตร น.ส.ศิศภาพิมพ์ เตมียาเวส
นายทรรศน์พนธ์ เตมียาเวส
น.ส.ทัศนาวัลย์ เตมียาเวส

6. การศึกษา
พ.ศ.2497 – 2500 ระดับประถมศึกษา โรงเรียนเลิศวิทยา
พ.ศ.2501 – 2507 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนทวีธาภิเษก
พ.ศ.2508 – 2509 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 8

พ.ศ.2501 – 2513 ระดับอุดมศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 24
(เป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นพี่พ.ต.ท.ทักษิณ 2 ปี)
พ.ศ.2520 หลักสูตรสารวัตรและผู้บังคับกอง รุ่นที่ 13
พ.ศ.2532 หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 8
พ.ศ.2534 หลักสูตรการพัฒนาคุณธรรมและสมรรถภาพ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)
พ.ศ.2535 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 10
และ หลักสูตรที่ 2 รุ่นที่ 15 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
พ.ศ.2538 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 38


7. การศึกษาดูงานต่างประเทศ
พ.ศ.2520 ประเทศมาเลเซีย, สิงคโปร์
พ.ศ.2528 ประเทศสาธารรัฐเกาหลี สหรัฐอเมริกัน
พ.ศ.2532 ประเทศฟินแลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมันตะวันตก
พ.ศ.2535 ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
พ.ศ.2539 ประเทศบราซิล อาเจนตินา ชิลี
8. การดำรงตำแหน่ง
1 เม.ย.2514 ประจำกองบัญชาการตำรวจนครบาล
1 ก.ค. 2514 ผู้บังคับหมวด สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
1 ก.ค. 2516 ประจำกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม
(ทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการพิเศษ)
1 พ.ย. 2516 บังคับหมวด กองร้อยที่ 2 กองกำกับการ 1
กองบังคับการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
23 ก.ค. 2519 ผู้บังคับกองร้อยที่ 2 กองกำกับการ 1
กองบังคับการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
30 ก.ค. 2519 สารวัตรสถานีตำรวจภูธรอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
1 พ.ค. 2522 สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
28 เม.ย.2524 รองผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม
27 ก.ย. 2525 รองผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร รักษาการใน
ตำแหน่งผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร
1 ต.ค. 2526 ผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร
2 ต.ค. 2529 ผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี
2 ต.ค. 2530 รองผู้บังคับการตำรวจภูธร 2
2 ต.ค. 2531 รองผู้บังคับการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
1 ต.ค. 2533 ผู้บังคับการกองปราบปราม
7 พ.ค. 2534 ผู้บังคับการประจำกรมตำรวจ
(ทำหน้าที่การข่าวสาร) สำนักงานสารนิเทศ
1 ก.ค.2535 รักษาการในตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจสันติบาล 2
2 ต.ค. 2535 ผู้บังคับการตำรวจภูธร 6
16 ต.ค. 2535 ผู้บังคับการกองวิทยาการภาค 3
2 ต.ค. 2536 ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
23 ม.ค.2537 ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
2 มิ.ย.2537 รักษาการในตำแหน่งรองผู้บัญชาการประจำกรมตำรวจ
(ทำหน้าที่รองหัวหน้าตำรวจภาค 2 )

25 ต.ค.2537 ผู้ช่วยผู้บัญชาการประจำกรมตำรวจ
(ทำหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าตำรวจภาค 2 )

1 มี.ค. 2538 รองผู้บังคับการตำรวจสอบสวนกลาง
2 ต.ค. 2540 ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
6 ธ.ค.2540 ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
2 ต.ค. 2541 ผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจ
17 ต.ค. 2541 ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
1 ต.ค. 2547 จเรตำรวจแห่งชาติ
9. เกียรติคุณ

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2520 จากผลการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ด้วยความกล้าหาญ เสียสละและได้ผลสมความมุ่งหมายของทางราชการอย่างดียิ่ง นับเป็นตัวอย่างแก่บุคคลทั่วไป นายพิศาล มูลศาสตร์สาทร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม จึงได้ทำพิธีสถาปนาให้เป็น “ขุนพลของประชาชน” ณ ศาลาประชาคม จังหวัดนครพนม และประชาชนขนานนามว่า “วีรบุรุษนาแก”

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2520 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี เหรียญรามมาลา เข็มกล้ากลางสมร ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2521 กระทรวงมหาดไทยและกรมตำรวจ ประกาศเกียรติคุณชมเชยในกรณีคนร้ายปล้นธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขามุกดาหาร จังหวัดนครพนม สามารถช่วยเหลือตัวประกันไว้ได้โดยปลอดภัย ส่วนคนร้ายถูกยิงถึงแก่ความตาย

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2521 แม่ทัพภาคที่ 2 และผู้อำนวยการป้องกันการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ภาค 2 มอบโล่ผู้นำหน่วยดีเด่นประจำปี 2521

ได้รับพระราชทานเข็มผู้บริจาคโลหิต จำนวน 7 ครั้ง, 16 ครั้ง, 24 ครั้ง, 36 ครั้ง, 60 ครั้ง, 72 ครั้ง, 84 ครั้ง, 100 ครั้ง ตามลำดับ

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2522 ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธารน้ำใจ ให้เป็น คนไทยตัวอย่างประจำปี 2522 รับพระราชทานรางวัลจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารใหม่สวนอัมพร

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2523 ได้รับ ประกาศเกียรติคุณเป็นหน่วยงานดีเด่นประจำปี 2522 จากแม่ทัพภาค 2 และผู้อำนวยการการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ภาค 2

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2523 ได้รับพระราชทาน เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 1 จาก ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี กระทำพิธีประดับเหรียญให้ ณ หอประชุมกองทัพบก

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2527 ชมรมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์มุกดาหาร ยกย่องเป็น บุคคลดีเด่นประจำปี

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2527 ยุวสมาคมแห่งประเทศไทย ยกย่องให้เป็น นายกสมาคม เจ.ซี. ระดับท้องถิ่นดีเด่นประจำปี

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2527 มหาวิทยาลัยรามคำแหง มอบปริญญา ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ โดยเข้ารับพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารใหม่สวนอัมพร

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2528 ชมรมผู้สื่อข่าว-ช่างภาพอาชญากรรม คัดเลือกให้ได้รับ โล่รางวัลในสาขาปราบปรามและสืบสวนดีเด่น จาก ฯพณฯ พลเอก ประจวบ สุนทรางกูร รองนายกรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2529 ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีไทยสมเด็จพระธีรญาณมุนี มอบประกาศเกียรติคุณคนดี สร้างสรรค์สังคม ร่วมมือในศาสนกิจ ในฐานะที่ได้สร้างคุณงามความดีบำเพ็ญประโยชน์แก่ตนและส่วนรวม เป็นแบบอย่างอันดีงามแก่สาธุชน

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2529 มูลนิธิส่งเสริมสงเคราะห์ผู้กระทำความดี คัดเลือกให้เป็น พลเมืองดี ได้รับเข็มเครื่องหมายของมูลนิธิฯ

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2529 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก มอบประกาศเกียรติคุณสัญลักษณ์อนุรักษ์ผู้ประพฤติธรรม ในฐานะได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยการนำธรรมะมาเป็นหลักในการดำเนินการตลอดมา

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2529 ชมรมนักพัฒนาสังคมแห่งประเทศไทย มอบประกาศเกียรติคุณในฐานะนักพัฒนาใช้การพัฒนานำหน้าที่การปราบปราม

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2529 ศูนย์ประสานงานการพัฒนาสังคมมอบ โล่เกียรติคุณในฐานะตำรวจของประชาชน

เมื่อพ.ศ. 2530 คระกรรมการเอกลักษณ์ไทย สำนักนายกรัฐมนตรี พิจารณาคัดเลือกให้เป็นบุคคลดีเด่นของชาติ สาขาการเมืองการปกครอง ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประจำปี 2529

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2530 หนังสือพิมพ์รวมข่าว มอบ โล่เกียรติคุณในฐานะผู้มีผลงานการปราบปรามดีเด่น ประจำปี 2529

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2530 กลุ่มสื่อสารมวลชนพัทยา มอบ โล่เกียรติคุณในฐานะปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2531 ประชาชนชาวชลบุรี มอบ โล่ทองคำฝังเพชร ในฐานะที่ปฏิบัติหน้าที่จนกระทั่งจังหวัดชลบุรีเกิดความสงบเรียบร้อย
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2532 คณะกรรมการ ป.ป.ป.มอบ โล่เชิดชูเกียรติในฐานะที่ประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ณ สำนักงาน ป.ป.ป.

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2536 รับพระราชทาน เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกมารี ณ สภากาชาดไทย

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2537 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก มอบ เกียรติบัตรในฐานะที่ได้ทำหน้าที่ปกป้องประเทศชาติด้วยความเสียสละ ณ สนามกีฬากองทัพบก

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2537 “คนไทยที่รักชาติบ้านเมือง” ได้กระทำพิธีมอบ โล่ทองคำหนัก 129 บาท ในการปฏิบัติหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน สมกับเป็น “ตำรวจของประชาชน” ในกรณีจับกุมผู้มีอิทธิพลแห่งภาคตะวันออก ณ สนามหญ้าโรงงานยาสูบ กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2538 มหาวิทยาลัยรามคำแหง มอบปริญญา “ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์” โดยเข้ารับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ อาคารใหม่สวนอัมพร

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2549 สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้คัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัล ‘เทพทอง’ ครั้งที่ 7 ประจำปีพุทธศักราช 2548 ประเภทองค์กรดีเด่น ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2549 มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ มอบปริญญา “ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์” โดยเข้ารับพระราชทานจาก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ณ หอประชุม ไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
โดย yyswim
 

Create Date : 26 เมษายน 2549    
Last Update : 26 เมษายน 2549 16:43:32 น.
Counter : 1589 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  

yyswim
Location :
กรุงเทพ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 40 คน [?]

บล็อกสรรสาระนี้ จขบ.ไม่ได้เขียน-ไม่ได้ถ่ายภาพ-ไม่ได้อัพโหลดคลิปเอง หากแต่ทำหน้าที่เป็นบรรณาธิการบล็อก เสาะหาเรื่องดีๆ รูปสวยๆ คลิปแปลกๆ มาไว้ในบล็อก


ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยม ขอเชิญชมหรืออ่านตามสบาย ไม่ต้องคอมเมนต์ก็ได้ จขบ.ชอบการเข้ามาเยี่ยม แบบกันเอง ง่ายๆ สบายๆ
เริ่มเขียนBlog เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2548


เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2550 เวลา 23.30 น.


เริ่มนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
Latest Blogs

New Comments
Group Blog
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add yyswim's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friends


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.