All Blog
รับบริจาคเสื้อผ้ามือสอง จากมูลนิธิกระจกเงา
"โครงการกองทุนเสื้อผ้ามือสอง" ได้ดำเนินกิจกรรมมาโดยตลอดเป็นระยะเวลาหลายปี และทุก ๆ ปี จะได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่ใจดีที่เปรียบเสมือน พี่ น้อง ร่วมสังคมเดียวกัน และช่วยเหลือกันเป็นอย่างดีเสมอมา ในปีนี้ก็เช่นกัน ทางโครงการกองทุนเสื้อผ้ามือสองได้ทำการระดมสิ่งของต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นต่อชาวบ้านและเด็ก ๆ แต่เป็นสิ่งเหลือใช้สำหรับผู้บริจาค

หนึ่งในโครงการที่ทางโครงการเสื้อผ้ามือสองได้จัดทำการประชาสัมพันธ์ระดมสิ่งของบริจาคคือ โครงการ " ชุดนักเรียนเพื่อน้องที่ขาดแคลนได้เรียนหนังสือ " แววตาใสซื่อและรอยยิ้มด้วยความปิติ ของ เด็ก ๆ ยามสวมใส่ชุดนักเรียนตัวใหม่ในวันเปิดเรียน เพราะ.ในวันนี้ใช่ว่าแค่วันเปิดเรียนเท่านั้นแต่เป็นวันที่เขาได้เรียนในห้องเรียนระดับที่สูงขึ้น สำหรับเด็ก ๆ ในเมืองใหญ่ที่ครอบครัวมีความพร้อมในเรื่องทุนทรัพย์ คงไม่แปลกที่เปิดเทอมแต่ละครั้งพวกเขาจะมาโรงเรียนในวันเปิดเทอมพร้อมกับชุดใหม่ รองเท้าถุงเท้าคู่ใหม่ กระเป๋านักเรียนใบใหม่ แต่เด็ก ๆ บนดอยเล่ามันแตกต่างกันยิ่งนัก วันเปิดเทอมสำหรับพวกเขาไม่มีอะไรที่น่าตื่นเต้นเลย ชุดนักเรียนตัวเก่าที่แทบจะขาด ไร้ซึ่งความขาว รองเท้าก็ไม่ต้องเอ่ยถึง เท้าเปล่าที่ติดตัวมาแต่กำเนิดนั้นแหละเป็นรองเท้าอย่างดีที่พ่อแม่ให้มา กระเป๋านักเรียนก็ทำมาจากกระสอบปุ๋ยที่เรา ๆ ท่าน ๆ เห็นว่าไร้ค่านั้นแหละคือกระเป๋านักเรียนที่สูงค่าของเด็ก ๆ ตัวน้อยที่พ่อแม่เย็บให้ ที่ผ่านมาทุกเปิดเทอมเด็กบางคนไม่ได้ไปโรงเรียนเพราะพ่อไม่ไม่มีเงินซื้อชุดนักเรียน,สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็ก ๆ สร้างความภาคภูมิใจในการเป็นนักเรียนเหมือนเด็กคนอื่นๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ได้ร่วมกันแบ่งปันน้ำใจให้กับเด็กๆในชนบท เสื้อผ้าชุดนักเรียนที่ใช้แล้วยังเกิดประโยชน์มากมายกับเด็กๆในชนบทจริงๆ ทาง "โครงการชุดนักเรียนเพื่อน้องที่ขาดแคลนได้เรียนหนังสือ " ของกองทุนเสื้อผ้ามือสองได้ตั้งวัตถุประสงค์ที่จะมอบชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน สมุด ดินสอ และอุปกรณ์กีฬา ตามโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่ทำงาน ซึ่งปีนี้ทางโครงการได้เปิดพื้นที่ทำงานให้ในโรงเรียนต่างตำบล โดยทางคณะครู และอาจารย์ อยากให้ทางโครงการของเราเข้าไปช่วยเหลือ .. ได้ดำเนินกิจกรรมตระเวนมอบชุดนักเรียนให้แก่เด็ก ๆ ตามโรงเรียนต่าง ๆ โดยปีนี้ทางกองทุนเสื้อผ้ามือสองได้ตั้งเป้าหมายที่จะมอบชุดนักเรียนมือสอง อุปกรณ์การเรียน สมุด ดินสอ และอุปกรณ์กีฬา ตามโรงเรียนต่าง ๆ จำนวนทั้งสิ้น 17 โรงเรียน ซึ่งรวมทั้งศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่บนดอยสูง ....

นอกเหนือจากนั้นเรายังเปิดรับ...บริจาคสิ่งของอื่น ๆ ที่มีความจำเป็นต่อชุมชน เด็ก ๆ ในเขตพื้นที่บนดอยสูงตามระยะเวลาที่เหมาะสมต่อการต้องการ

ช่วงเดือนมกราคม – เมษายน ของทุกปี
ทางโครงการเสื้อผ้ามือสอง ระดมประชาสัมพันธ์เพื่อรับบริจาคชุดนักเรียน เสื้อลูกเสือ - เนตรนารี รองเท้า ถุงเท้านักเรียน ก่อนการเปิดภาคเรียนในการศึกษาถัดไปของทุกปี และทันต่อความต้องการของเด็ก ๆ ที่มีความจำเป็นในการใช้งาน และการศึกษา และทำการจัดแจกให้แก่เด็ก ๆ ต้นเดือนพฤษภาคม ก่อนเปิดภาคการศึกษา

ช่วงเดือนมีนาคม – มิถุนายน ของทุกปี
โครงการ ฯ ทำการระดมประชาสัมพันธ์เพื่อรับบริจาค เสื้อแขนยาว - กางเกงขายาว สำหรับชาวบ้านเพื่อเตรียมรับการทำนา ซึ่งในช่วงนี้ชาวบ้านมีความต้องการเสื้อผ้า กางเกงขายาว เสื้อแขนยาว เป็นจำนวนมาก ในการใช้ในการทำนา ทำไร่

ช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน ของทุกปี

รับบริจาคเสื้อกันฝนสำหรับเด็กที่เดินไปเรียน เพราะเด็กส่วนใหญ่จะเดินไปเรียนและยากลำบากมากในการเดินทางไปเรียนในช่วงหน้าฝน ประกอบกับระยะทางที่ห่างไกลระหว่างโรงเรียนและหมู่บ้าน ซึ่งถ้าเด็กต้องเปียกปอนไปโรงเรียนทุกวันมันก็จะส่งผลถึงสุขภาพของเด็กเป็นสาเหตุสำคัญ และเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่เด็กไม่อยากไปโรงเรียนในช่วงหน้าฝน

ช่วงเดือนมิถุนายน - ตุลาคม ของทุกปี

โครงการ ฯ เปิดรับบริจาคเสื้อกันหนาว ผ้าห่ม เพื่อเตรียมมอบไออุ่นให้พี่น้องบนดอยหนาว เพราะในช่วงปลาย ๆ ทุก ๆ ปีบนดอยอากาศหนาวมาก เด็ก ๆ คนเฒ่าคนชรา ต้องเผชิญภัยหนาวที่ดูเหมือนจะหนาวเย็นลงทุกปี ทางโครงการจึงจัดการระดมประชาสัมพันธ์รับบริจาคผ้าห่ม เสื้อกันหนาว เพื่อให้ทันในการมอบชาวบ้านก่อนหน้าหนาวจะมาถึงในแต่ละปี ซึ่งจะจัดกระจายในแต่ละหมู่บ้านประมาณ ปลายเดือนตุลาคม หรือเร็วกว่านั้น รวม 18 หมู่บ้านหลัก 53 บ้านย่อยในตำบลแม่ยาว และอำเภอ หรือจังหวัดใกล้เคียงต่อไป

ช่วงเดือนตุลาคม - มกราคม ของปีถัดไป
ทางโครงการ ฯ เปิดรับบริจาคของขวัญวันเด็ก เพื่อมอบรอยยิ้มให้เด็ก ๆ ในวันเด็กของทุกปีที่จะมาถึง ซึ่งจะมีเด็ก ๆ มาร่วมกิจกรรมกับทางมูลนิธิกระจกเงา ประมาณ 1,500 คน

ทั้งนี้ยังมีสิ่งของจำเป็นอื่น ๆ อีกมามายที่ทางโครงการเปิดรับบริจาคตลอดทั้งปี อธิ

· อุปกรณ์การเรียน รวมไปถึง สมุด ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด สีไม้ สีเทียน สำน้ำ จานสี เป็นต้น

· อุปกรณ์กีฬาประเภทต่าง ๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เด็กรู้จักและรักการเล่นกีฬา รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด

· ยาสามัญประจำบ้าน เพื่อบริจาคให้ตามโรงเรียนและหมู่บ้านต่าง ๆ เก็บไว้เป็นส่วนกลาง เพราะหมู่บ้านต่าง ๆ อยู่ห่างไกลอนามัย และโรงพยาบาล ประกอบกับการเดินทางยากลำบากในช่วงหน้าฝน

· ของเล่นเสริมทักษะสำหรับเด็กในวัยเรียน เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กในการเรียนรู้นอกบทเรียน ให้เด็กรู้จักใช้ความคิดและจิตนาการ

· เสื้อมือสองที่ยังอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าสวมใส่ในช่วงวัยใดทางโครงการก็เปิดรับบริจาค

เพื่อมอบให้โรงเรียนและชุมชน ต่าง ๆ ในพื้นที่ทำงาน ซึ่งปีนี้ทางโครงการได้เปิดพื้นที่ทำงานให้ในโรงเรียนต่างตำบล โดยทางคณะครู และอาจารย์ และชาวบ้าน อยากให้ทางโครงการของเราเข้าไปช่วยเหลือในส่วนนี้ซึ่งโรงเรียนและชาวบ้านยังมีความต้องการเป็นอย่างมาก .. ทางกองทุนเสื้อผ้ามือสอง จึงขอเชิญชวนผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน มอบโอกาสสู่เด็ก ๆ บนดอย โดยร่วม อุปกรณ์การเรียนการศึกษา ฯลฯ , เสื้อกันฝน ,อุปกรณ์กีฬาประเภทต่าง ๆ , ยาสามัญประจำบ้าน ,ของเล่นเสริมทักษะสำหรับเด็กในวัยเรียน

หากท่านใดสนใจร่วมสนับสนุนโครงการ หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับ " โครงการเสื้อผ้ามือสอง " ของมูลนิธิกระจกเงา ทางเรายินดีส่งข้อมูลให้เพิ่มเติมค่ะ ….

ในเรื่องการจัดส่งต้องขอรบกวนทางท่านผู้บริจาคช่วยในการจัดส่งมาที่เชียงราย ซึ่งสามารถส่งมาได้ 2 วิธี ทางโครงการต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ ซึ่งทางโครงการไม่ศูนย์รับบริจาคที่กรุงเทพค่ะ

การส่งของบริจาคทางขนส่ง(รถทัวร์ )

บริษัทสยามเฟริสซ์ กรุงเทพมหานคร

สาขาหัวลำโพง โทร 02 - 6330411 – 7
สาขาอู่วัดเสมียนนารี โทร 02 – 9543601
สาขาRCA โทร 02 - 2031420-22

หรือทางไปรษณีย์

โครงการเสื้อผ้ามือสอง มูลนิธิกระจกเงา 106 หมู่ 1 บ้านห้วยขม ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

แอน...รัชนีวรรณ สุขรัตน์ ผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการเสื้อผ้ามือสอง

โทร 053-737412 ต่อ 23

E- mail : ann@bannok.com

MSN : nanay_jung@hotmail.com
Create Date : 08 เมษายน 2551
Last Update : 8 เมษายน 2551 18:32:24 น.
Counter : 2933 Pageviews.

0 comments
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะ VIP Friend
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

yokekung
Location :
กรุงเทพ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 5 คน [?]ความสุขของคุณ คือความสุขของเรา

Yokekung Blog

เราเชื่อว่า ถ้าคุณได้อ่านบล็อกเรา แล้วมีความสุข เราก็มีความสุขเมื่อเห็นคนอ่านมีความสุข

ความสุขจากการแบ่งปันความรู้ ทิป เทคนิคต่างๆทั้งคอมพิวเตอร์ ไอที กล้องดิจิตอล มือถือ แม่และเด็ก พัฒนาการเด็ก

ติดต่อรับงานเขียน รีวิว ออกงานอีเว้นท์ yokekungworld [at] gmail.com
Creative Commons License
yokekung.bloggang.com โดย yokekung อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย.
อยู่บนพื้นฐานของงานที่ yokekung.bloggang.com.
การอนุญาตนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตนี้ อาจมีอยู่ที่ http://yokekung.bloggang.com
Visit M.B.A. for IT-Smart Program
จำนวนคนที่เข้ามาดูพร้อมกับคุณ
Friends Blog
[Add yokekung's blog to your weblog]