Group Blog
 
All Blogs
 

รับมือ/ป้องกันภัยออนไลน์

ในโลกของเทคโนโลยีคงปฏิเสธไม่ได้ว่าภัยคุกคามทางด้านนี้กำลังมาแรง และแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว หลายๆ คนทราบแต่อีกหลายคนไม่ทราบ จึงอยากนำมาให้ศึกษาเพื่อที่จะได้ป้องกันก่อนที่จะเกิดความเสียหายกับทรัพย์สินของเราค่ะ
Smiley คู่มือป้องกันภัยออนไลน์ การหลอกว่าถูกรางวัล (Fake Check Scams)

การหลอกว่าถูกรางวัล หรือ Fake Check Scams หรือเรียกชื่ออีกอย่างว่า Overpayment Scam เป็นรูปแบบการหลอกลวงที่ตื้นที่สุด  โดยรูปแบบการหลอกลวงด้วยวิธีการนี้ มิจฉาชีพจะแจ้งเหยื่อผู้โชคร้ายไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ หรือทางอีเมล์ว่าได้มีการชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการให้เหยื่อซึ่งเป็นผู้ใช้อินเทอร์เน็ต โดยอ้างว่าเป็นรายได้หรือรางวัลจากการทำกิจกรรมผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต และมิจฉาชีพจะอ้างต่อไปอีกว่าได้จ่ายเงินดังกล่าวเป็นเช็คเกินมูลค่าที่ผู้รับจะได้ ซึ่งจะต้องส่งเงินดังกล่าวกลับคืนไปให้ก่อน จึงจะสามารถนำเช็คไปขึ้นเงินได้ ดังนั้น เหยื่อผู้เสียหายเมื่อรู้เท่าไม่ทันการณ์ก็หลงเชื่อก็จะดำเนินการส่งเงินส่วนที่ชำระเกินคืนกลับไปให้ ทำให้ต้องสูญเสียเงินและสูญเสียเวลาในการร้องเรียนเพื่อขอเงินคืน

นอกจากนี้ยังมีลักษณะของการหลอกลวงว่าเหยื่อได้รับรางวัลจากกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง แต่จะต้องมีการชำระค่าธรรมเนียมหรือจำเป็นจะต้องซื้อสินค้าหรือของอื่นๆ ก่อน เพื่อที่จะได้รับรางวัลที่ตนเองได้ ซึ่งเหยื่อส่วนใหญ่ก็จะเห็นว่าของที่ต้องซื้อหรือค่าธรรมเนียมเพียงเล็กน้อย น่าจะเกิดความคุ้มค่าก็หลงเสียเงินไปแต่ก็ไม่ได้รับของรางวัลจริงๆ จากการหลอกลวงดังกล่าว

เหยื่อที่ถูกหลอกในลักษณะนี้มักจะเป็นเหยื่อที่โลภมาก และไม่มีการตรวจสอบก่อนที่จะโอนเงิน และยังรู้ไม่เท่าทันอีกว่าตัวเองได้เงินแล้วหรือไม่ที่จะไปโอนเงินให้คนอื่นก่อน ดังนั้นหากท่านผู้อ่านพบการแจ้งในลักษณะนี้ให้สงสัยไว้ก่อนว่าเป็นการตกเหยื่ออย่างแน่นอน วิธีการจะแก้เผ็ดก็คือต้องจดชื่อ รายละเอียดและหมายเลขโทรศัพท์ ไว้ทั้งหมด และดำเนินการแจ้งความทันทีที่มา:กลโกงออนไลน์การโกงผ่าน e-Auctions

การโกงผ่าน e-Auction หรือ การโกงผ่านการประมูลสินค้าทางอินเทอร์เน็ต  ซึ่งการซื้อขายผ่าน e-Auction นับเป็นวิธีการซื้อขายสินค้าที่ได้รับความนิยม และเป็นช่องทางการติดต่อซื้อขายสินค้าที่สะดวกรวดเร็ว โดยผู้ซื้อที่สนใจจะเข้าร่วมการประมูลจะต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกของเว็บไซต์นั้นๆ ซึ่งโดยทั่วไปจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ หลังจากนั้นจะได้รับหมายเลขสมาชิกและรหัสผ่าน (Password) ผู้ซื้อจะต้องเสนอราคาซื้อแข่งขันกับผู้ซื้อรายอื่น เมื่อเสร็จสิ้นการประมูลถือว่ามีการทำสัญญาซื้อขายระหว่างผู้ประมูลและผู้เสนอขาย โดยจะมีการส่งข้อความทางอีเมล์ (e-mail) แจ้งให้ผู้ซื้อและผู้ขายทราบผลการประมูล และแจ้งรายละเอียดที่จะติดต่อกันได้ เพื่อให้ทั้งฝ่ายผู้ซื้อและผู้ขายติดต่อกันในเรื่องการชำระเงินและการส่งมอบสินค้า การหลอกลวงผ่านเว็บไซต์ e-Auction จะเกิดขึ้นในหลากหลายรูปแบบ เช่น 
- ผู้ขายไม่ส่งมอบสินค้าที่ผู้ซื้อประมูลได้ เพราะไม่มีสินค้าอยู่จริง แต่ผู้ซื้อโอนเงินให้ผู้ขายไปแล้ว 
- ผู้ซื้อได้รับสินค้าไม่ตรงกับที่สั่งซื้อหรือมีคุณภาพด้อยกว่าที่สั่งซื้อ 
- การหลอกลวงโดยการปั่นราคาซื้อขาย ผู้ขายหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ขายจะเข้ามาเสนอราคาเพื่อประมูลสินค้าของตน และทำให้สินค้ามีราคาสูงขึ้น ทำให้ผู้ซื้อต้องซื้อสินค้าในราคาที่สูงเกินจริง

จะเห็นได้ว่าการหลอกลวงข้างต้นผู้ซื้อจะได้รับความเสียหายไม่ว่าเสียเงินแล้วไม่ได้ของ หรือได้ของที่ไม่ได้ตามที่หวังไว้ หรือจ่ายเงินแพงเกินจริง แต่ในด้านผู้ให้บริการประมูลทางอินเทอร์เน็ต หรือเจ้าของเว็บไซต์เองก็อาจได้รับความเสียหาย เพราะผู้ใช้บริการ (ผู้ซื้อและผู้ขาย) ไม่ให้ความไว้วางใจและไม่ใช้บริการอีกต่อไป 
ดังนั้นผู้ซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ประมูลสินค้า หรือ e-Auction จะต้องระมัดระวังเป็นอย่างมาก อย่าใช้บริการเว็บไซต์ที่ขาดความน่าเชื่อถือ หรือซื้อสินค้าจากผู้ขายที่มี Feedback หรือคอมเมนต์ที่ไม่ดีจากผู้ซื้อรายอื่นๆ เกี่ยวกับประวัติการขายที่ไม่ดีที่มา: กลโกงออนไลน์
การหลอกลวงแบบ Nigerian Money Offers

การหลอกลวงเหยื่อในรูปแบบนี้เป็นลักษณะการหลอกลวงที่เหยื่อได้รับอีเมล์จากบุคคลที่กล่าวอ้างว่ามีความสำคัญในประเทศไนจีเรีย หรือชื่อประเทศแปลกๆ แถบแอฟฟริกา เพื่อขอความช่วยเหลือในการโอนเงินจำนวนมากไปต่างประเทศ โดยบอกเหยื่อว่าเหยื่อจะได้รับเงินส่วนแบ่งจำนวนนับล้านดอลลาร์หากให้ความช่วยเหลือ โดยให้เหตุผลในการขอความช่วยเหลือในทำนองที่ว่าประเทศไนจีเรีย หรือประเทศของผู้ส่งเมล์มีข้อจำกัดในการโอนเงินออกนอกประเทศ จึงต้องการความช่วยเหลือจากชาวต่างชาติในการเปิดบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันที่เบิกด้วยเช็ค โดยเหยื่อจะได้รับค่าตอนแทนหรือค่านายหน้า เพียงแต่แจ้งรายละเอียดของบัญชีเงินฝากของตนและกรอกเอกสารพร้อมทั้งลายมือชื่อของเจ้าของบัญชีเท่านั้น ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเหยื่อถูกเรียกร้องให้มีการจ่ายค่าธรรมเนียมบ่อยครั้ง หรือให้มีการฝากเงินในบัญชีแล้วอาจถูกถอนไปโดยการถูกแอบอ้าง โดยอ้างเอกสารมอบอำนาจของเจ้าของบัญชี แต่การโอนเงินลักษณะนี้อาจทำไม่ได้ในประเทศไทย เว้นแต่จะเป็นการโอนเงินระหว่างบัญชีของธนาคารเดียวกัน ทางอินเทอร์เน็ต

หากท่านผู้อ่านได้รับอีเมล์ในลักษณะนี้ ก็อย่าได้เอามาใส่ใจ เนื่องจากไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายอย่างที่ถูกเสนอที่มา: กลโกงออนไลน์
  การหลอกลวงว่าถูกล๊อตเตอรี่หรือถูกรางวัล (Lotteries/Lottery Clubs)

เป็นลักษณะการหลอกลวงให้เหยื่อผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจ่ายค่าธรรมเนียมเพื่อรับ
เงินจากการถูกรางวัลหรือหลอกว่าสามารถช่วยให้ถูกรางวัลใหญ่ได้
ส่วนมากเป็นกรณีของการเล่น Lottery ของต่างประเทศ
แต่อย่างไรก็ตามอาจเกิดขึ้นกับคนไทยที่เข้าไปเล่นเว็บไซต์การพนันหรือ
ลอตเตอรี่ออนไลน์ของเว็บไซต์ต่างประเทศได้ด้วยเช่นกัน
ดังนั้นหากท่านผู้
อ่านไม่อยากจะตกเป็นเหยื่อ ก็จงตั้งใจทำมาหากินอย่างสุจริต
อย่าไปหวังรางวัลหรือโชคหรือลาภลอยที่เป็นไปไม่ได้ที่มา: กลโกงออนไลน์การหลอกลวงว่าสามารถช่วยให้ได้เงินกู้ (Advance Fee Loans)

เป็น
ลักษณะของการหลอกลวงด้วยการส่งอีเมล์มาหาเหยื่อที่ต้องการกู้เงินแต่มี
ประวัติทางการเงินที่ไม่ดี หรือไม่ผ่านเกณฑ์ของธนาคาร
โดยแจ้งว่าสามารถช่วยให้กู้เงินจากสถาบันการเงินได้
ด้วยวิธีการหรือเทคนิคต่างๆ
แต่จะขอค่าธรรมเนียมจากเหยื่อที่ต้องการกู้เงินจากสถาบันการเงิน
เพื่อช่วยให้สามารถกู้เงินได้
ท่านผู้อ่านต้องทราบว่าการขอกู้เงินจาก
สถาบันการเงินนั้น ไม่มีใครช่วยเรื่องการแก้ไขประวัติการเงินที่ไม่ดีได้
เนื่องจากทุกสถาบันการเงินจะใช้ข้อมูลจากไทยเครดิตบรูโร
ซึ่งหากประวัติไม่ดี จะไม่สามารถแก้ไขได้
สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในการกู้นั้น
ต้องเข้าใจว่าในปัจจุบันธนาคารมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมมาก
และได้คำนึงถึงกระแสเงินสดของผู้ขอกู้แล้วว่ามีความสามารถในการชำระหนี้ได้
หรือไม่


ที่มา: กลโกงออนไลน์; www.vcharkarn.com

Free TextEditor
 

Create Date : 19 สิงหาคม 2553    
Last Update : 19 สิงหาคม 2553 15:49:38 น.
Counter : 308 Pageviews.  

การจัดการเมื่อคอมพิวเตอร์แฮงค์

พอดีเปิดเข้าไปเจอบทความนี้เข้ารู้สึกว่าดีมากๆ เลยละค่ะ เพราะตัวเองก็เจอปัญหานี้บ่อยๆ และก็มักจะกดปุ่ม Restart หรือไม่ก็กดปุ่ม Power ค้างไว้แล้วเปิดเครื่องใหม่ ซะงั๊น อิอิ หวังว่าคงจะทำให้ใครหลายๆ คนจะได้รับประโยชน์นะค่ะการจัดการเมื่อคอมพิวเตอร์แฮงค์


อย่าเพิ่งกดปุ่ม Reset หรือปิดเครื่องในทันที
           เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์แฮงค์หรือนิ่งค้างไม่ยอมรับการทำงานต่างๆ โดยปกติแล้ว อย่าพยายามกดปุ่ม Reset หรือปิดเครื่องในทันที เพราะการทำแบบนั้น อาจจะมีผลทำให้อุปกรณ์ต่างๆ โดยเฉพาะฮาร์ดดิสก์ มีปัญหาหรือเสื่อมสภาพได้เร็วขึ้น การปิดเครื่อง ควรจะเป็นวิธีสุดท้ายที่จะทำ เมื่อไม่สามารถทำอะไรได้แล้วจริงๆ เท่านั้น

พยายามปิดโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่ค้างอยู่
           สิ่งแรกที่ควรทำ คือให้พยายามปิดโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่ใช้งานอยู่และเกิดการค้างขึ้นมา โดยวิธีการคือ ให้กดปุ่ม Ctrl + Alt + Del พร้อมๆ กันทั้ง 3 ปุ่ม ซึ่งจะมีหน้าต่างเมนูของการ Close Program ขึ้นมา เราสามารถทำการเลือกปิดซอฟต์แวร์บางตัว ( ที่มีปัญหาหรือค้างอยู่ขณะนั้น) ได้เลย โดยปกติ หากมีซอฟต์แวร์ที่มีปัญหาค้างอยู่ มักจะมีข้อความว่า Not Responding ต่อท้ายชื่อซอฟต์แวร์ตัวนั้นๆ ด้วยเสมอ ก็ให้เลือกปิดไปเลยครับ (ถ้ายังสามารถปิดได้) โดยกดที่ปุ่ม End Task ซึ่งหากไม่มีปัญหาอะไรมาก จะสามารถปิดโปรแกรมนั้นได้ทันทีและหลังจากนั้น ก็ควรที่จะสั่ง Restart Computer ใหม่สักครั้ง ก่อนที่จะใช้งานต่อไป

           แต่ถ้าในขณะนั้น ไม่สามารถปิดซอฟต์แวร์ต่างๆ ได้เลย เราจะทำอะไรได้บ้าง อย่างแรกคือ ให้ทำการทดลองสั่ง Shutdown โดยการกดที่ปุ่ม Shut Down ซึ่งเครื่องอาจจะรับหรือไม่รับก็ได้ ให้ทดลองดูก่อนครับ

           ถ้ากดที่ Shut Down แล้วก็ยังไม่สามารถทำอะไรได้ ขั้นตอนต่อไปคือการกดปุ่ม Ctrl + Alt + Del พร้อมๆ กันซ้ำอีกครั้ง ถ้าอ่านตามคำอธิบายด้านบนก็จะบอกว่า เป็นการ Restart Computer ใหม่ครับ

           ในบางครั้ง เมื่อเราสั่ง Shutdown อาจจะมีเมนูขึ้นมาถามว่า ยังมีซอฟต์แวร์ที่ใช้งานอยู่จะให้รอ ( Wait) หรือปิดเครื่องไปเลย ( Shut Down) เผื่อไว้ว่า บางครั้งเราอาจจะต้องการเวลาบ้าง เพื่อให้มีการ Close ซอฟต์แวร์ตัวนั้นจริงๆ ตรงนี้ก็ให้เลือก Shut Down ไปเลยครับ

ทำไมต้องปิดซอฟต์แวร์เหล่านี้ก่อนด้วย
           หลายๆ ท่านคงสงสัยสิครับ ว่าทำไมเราจึงต้องปิดซอฟต์แวร์เหล่านี้ก่อน ทั้งๆ ที่ความเป็นจริงแล้ว ถ้าเครื่องค้างเราก็กดปุ่ม Reset หรือกดปุ่มปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่เลยก็ได้ ก็ขอแนะนำหลักการง่ายๆ ครับว่าหากสามารถปิดเครื่องแบบปกติได้ เราควรจะทดลองทำดูก่อนครับ เพราะว่าถ้าเรามีการปิดเครื่องหรือ Shut Down ได้ จะเป็นการเคลียร์ข้อมูลต่างๆ ที่ใช้งานของฮาร์ดดิสก์ ให้เรียบร้อยก่อนการ Shut Down จริงๆ ครับ และเมื่อเปิดเครื่องใหม่ ก็จะสามารถใช้งาน ต่อไปได้ตามปกติทันที ( ถ้าหากไม่มีปัญหาทางฮาร์ดแวร์จริงๆ)

จะเกิดอะไรขึ้นหากไม่มีการ Shut Down ก่อนปิดสวิทช์ไฟ
           ถ้าหากไม่สามารถทำการ Shut Down ได้ก่อนการปิดเครื่อง เมื่อเราเปิดเครื่องมาใหม่ในครั้งต่อๆ ไป Windows จะมีการตรวจสอบการทำงานของฮาร์ดดิสก์ก่อนเสมอ โดยการเรียกโปรแกรม Scandisk ขึ้นมาทำงาน เราสามารถข้ามขั้นตอนนี้ไปได้โดยการกด Enter เพื่อออกจากการทำ Scandisk ได้เลย (แต่ปกติแล้ว ก็ควรจะรอให้เครื่อง Scandisk ให้เรียบร้อยจะดีกว่า) หรือในบางครั้ง หากมีปัญหาค่อนข้างมากจริงๆ เราอาจจะเห็นเมนูให้เลือกเข้า Safe Mode ซึ่งควรที่จะเลือกเข้า Sefe Mode สักครั้งหนึ่งก่อน ถ้าหากเครื่องไม่มีปัญหาอะไรจริงๆ ก็สั่ง Restart Windows ใหม่ ทุกอย่างก็จะกลับมาทำงานเป็นปกติเหมือนเดิมครับ

Blue Screen คืออะไร
           หลายๆ คนคงจะเคยได้ยินคำๆ นี้มาบ้างแล้ว ที่จริงแล้ว Blue Screen ก็คือการแฮงค์ของเครื่องคอมพิวเตอร์แบบหนึ่งนั่นเอง แต่แทนที่จะมีอาการแบบนิ่ง หรือค้างไปเฉยๆ ที่หน้าจอจะกลายเป็นสีฟ้า และมีตัวหนังสือบอกรายละเอียดต่างๆ (ที่อ่านไม่เห็นจะเข้าใจเลย) ส่วนใหญ่แล้ว ก็จะมีข้อความบอกว่า ให้กดคีย์อะไรก็ได้ เพื่อทำงานต่อไปหรือกด Ctrl + Alt + Del เพื่อทำการ Restart Computer ถ้าหากเจอหน้าจอแบบนี้ ก็มีหลักการเดียวกันครับ คือกดลองกดปุ่มอะไรก็ได้ก่อนและพยายามทำการ Shut Down ให้ได้ แต่ถ้าหากไม่ได้จริงๆ ก็กด Ctrl + Alt + Del เพื่อบูทเครื่องใหม่เลยครับ

Power Supply ของเคสรุ่นใหม่แบบ ATX
           แถมท้ายสำหรับผู้ที่ใช้เครื่องที่มีระบบ Power Supply แบบ ATX ซึ่งจะใช้ซอฟต์แวร์ในการควบคุมสวิทช์ ปิด-เปิด ดังนั้นหากเครื่องแฮงค์ ในบางครั้งอาจจะไม่สามารถกดปิดเครื่องได้ ให้ทำการกดปุ่ม Power นั้นค้างไว้ประมาณ 10 วินาทีครับ จะเป็นการสั่งให้เครื่องปิดได้ โดยไม่ต้องอาศัยซอฟต์แวร์มาช่วย ปัญหาส่วนใหญ่ เกิดจากอะไรบ้าง
ส่วนใหญ่ของปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์ค้างก็มีได้มากมาย แต่สาเหตุหลักๆ ก็ขอรวบรวมมาไว้ตรงนี้
           1. การไม่เข้ากันของอุปกรณ์ต่างๆ เช่นเมนบอร์ดกับการ์ดจอ หรือการ์ดเสียง
           2. การต่อสายไฟ สายส่งข้อมูลต่างๆ หลวมหรือต่อไว้ไม่แน่นดีพอ
           3. การเสียบแรม ขั้วต่อสาย หรือ การ์ด ต่างๆ หลวมหรือไม่แน่น
           4. ความสกปรกของจุดสัมผัสของอุปกรณ์ เช่นขาของแรม ขั้วต่อของการ์ดต่างๆ ในเครื่อง
           5. ฮาร์ดดิสก์ เริ่มมีปัญหา หรือใกล้จะเสีย
           6. ระบบไฟหรือระบบจ่ายไฟไม่ดีพอ เช่นไฟตกบ่อยๆ หรือชุดจ่ายไฟไม่ดั
           7. การลงโปรแกรมไม่สมบูรณ์ หรือมีปัญหากับซอฟต์แวร์บางตัว
           8. ความร้อนของซีพียู พัดลมของ ซีพียู ตรวจสอบว่ายังทำงานได้ปกติหรือไม่
           9. ก่อนที่จะเกิดปัญหาได้มีการทำอะไรบ้าง เช่นลงโปรแกรมเพิ่มหรือเพิ่มการ์ดในเครื่อง นั่นอาจจะเป็นสาเหตุหลักก็ได้


ที่มา : //www.vcharkarn.com


Free TextEditor
 

Create Date : 19 สิงหาคม 2553    
Last Update : 19 สิงหาคม 2553 15:31:37 น.
Counter : 218 Pageviews.  

ไวรัสคอมพิวเตอร์คืออะไร ?

ไวรัสคอมพิวเตอร์คืออะไร ?


ไวรัส คือโปรแกรมชนิดหนึ่งที่มีความสามารถในการสำเนาตัวเองเข้าไปติดอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ได้และถ้ามีโอกาสก็สามารถแทรกเข้าไประบาดในระบบคอมพิวเตอร์อื่น ๆ
 


ไวรัสคืออะไร
            ไวรัส คือโปรแกรมชนิดหนึ่งที่มีความสามารถในการสำเนาตัวเองเข้าไปติดอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ได้และถ้ามีโอกาสก็สามารถแทรกเข้าไประบาดในระบบคอมพิวเตอร์อื่นๆ ซึ่งอาจเกิดจากการนำเอาดิสก์ที่ติดไวรัสจาก เครื่องหนึ่งไปใช้อีกเครื่องหนึ่งหรืออาจผ่านระบบเครือข่ายหรือระบบสื่อสารข้อมูลไวรัสก็อาจแพร่ระบาดได้เช่นกัน


            การที่คอมพิวเตอร์ใดติดไวรัส หมายถึงว่าไวรัสได้เข้าไปผังตัวอยู่ในหน่วยความจำ คอมพิวเตอร์ เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากไวรัสก็เป็นแค่โปรแกรมๆ หนึ่งการที่ไวรัสจะเข้าไปอยู่ ในหน่วยความจำได้นั้นจะต้องมีการถูกเรียกให้ทำงานได้นั้นยังขึ้นอยู่ กับประเภทของไวรัส แต่ละตัวปกติผู้ใช้มักจะไม่รู้ตัวว่าได้ทำการปลุกคอมพิวเตอร์ไวรัสขึ้นมาทำงานแล้ว


            จุดประสงค์ของการทำงานของไวรัสแต่ละตัวขึ้นอยู่กับตัวผู้เขียนโปรแกรมไวรัสนั้น เช่น อาจสร้างไวรัสให้ไปทำลายโปรแกรมหรือข้อมูลอื่นๆ ที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ แสดงข้อความวิ่งไปมาบนหน้าจอ เป็นต้น


ประเภทของไวรัส Smiley


Smiley บูตเซกเตอร์ไวรัส
            Boot Sector Viruses หรือ Boot Infector Viruses คือไวรัสที่เก็บตัวเองอยู่ในบูตเซกเตอร์ของดิสก์ การใช้งานของบูตเซกเตอร์คือ เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์เริ่มทำงานขึ้นมาตอนแรกเครื่อง จะเข้าไปอ่านบูตเซกเตอร์ โดยในบูตเซกเตอร์จะมีโปรแกรมเล็กๆ ไว้ใช้ในการเรียกระบบ ปฎิบัติการขึ้นมาทำงานอีกทีหนึ่ง บูตเซกเตอร์ไวรัสจะเข้าไปแทนที่โปรแกรมดังกล่าวและไวรัส ประเภทนี้ถ้าไปติดอยู่ในฮาร์ดดิสก์   โดยทั่วไปจะเข้าไปอยู่บริเวณที่เรียกว่า Master Boot Sector หรือ Parition Table ของฮาร์ดดิสก์นั้น


            ถ้าบูตเซกเตอร์ของดิสก์ใดมีไวรัสประเภทนี้ติดอยู่ทุกๆ ครั้งที่บูตเครื่องขึ้นมาโดยพยายามเรียก ดอสจากดิสก์นี้ ตัวโปรแกรมไวรัสจะทำงานก่อนและจะเข้าไปฝังตัวอยู่ใน หน่วยความจำเพื่อเตรียมพร้อมที่จะทำงานตามที่ได้ถูกโปรแกรมมา แล้วตัวไวรัสจึงค่อยไป เรียกดอสให้ขึ้นมาทำงานต่อไป ทำให้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น


Smileyโปรแกรมไวรัส
            Program Viruses หรือ File Intector Viruses เป็นไวรัสอีกประเภทหนึ่งที่จะติดอยู่กับโปรแกรม ซึ่งปกติก็คือ ไฟล์ที่มีนามสกุลเป็น COM หรือ EXE และบางไวรัสสามารถเข้า ไปติดอยู่ในโปรแกรมที่มีนามสกุลเป็น sys และโปรแกรมประเภท Overlay Programsได้ด้วย โปรแกรมโอเวอร์เลย์ปกติจะเป็นไฟล์ที่มีนาม สกุลที่ขึ้นต้นด้วย OV วิธีการที่ไวรัสใช้เพื่อที่จะ เข้าไปติดโปรแกรมมีอยู่สองวิธี คือ การแทรกตัวเองเข้าไปอยู่ในโปรแกรมผลก็คือหลังจาก ที่โปรแกรมนั้นติดไวรัสไปแล้ว ขนาดของโปรแกรมจะใหญ่ขึ้น หรืออาจมีการสำเนาตัวเองเข้าไปทับส่วนของโปรแกรมที่มีอยู่ เดิมดังนั้นขนาดของโปรแกรมจะไม่เปลี่ยนและยากที่ จะซ่อมให้กลับเป็นดังเดิม


            การทำงานของไวรัสโดยทั่วไป คือ เมื่อมีการเรียกโปรแกรมที่ติดไวรัส ส่วนของไวรัสจะทำงานก่อนและจะถือโอกาสนี้ฝังตัวเข้าไปอยู่ในหน่วยความจำทันทีแล้วจึงค่อยให้ โปรแกรมนั้นทำงานตามปกติต่อไป เมื่อไวรัสเข้าไปฝังตัวอยู่ในหน่วยความจำแล้ว หลัง จากนี้ไปถ้ามีการเรียกโปรแกรมอื่นๆ ขึ้นมาทำงานต่อตัวไวรัสก็จะสำเนาตัวเองเข้าไป ในโปรแกรมเหล่านี้ทันทีเป็นการแพร่ระบาดต่อไป


            วิธีการแพร่ระบาดของโปรแกรมไวรัสอีกแบบหนึ่งคือ เมื่อมีการเรียกโปรแกรมที่มีไวรัสติดอยู่ ตัวไวรัสจะเข้าไปหาโปรแกรมอื่นๆ ที่อยู่ในดิสก์เพื่อทำสำเนาตัวเองลงไปทันทีแล้วจึงค่อยให้โปรแกรมที่ถูกเรียกนั้นทำงานตามปกติต่อไป


Smiley ม้าโทรจัน    
            ม้าโทรจัน(Trojan Horse) เป็นโปรแกรมที่ถูกเขียนขึ้นมาให้ทำตัวเหมือนว่าเป็น โปรแกรมธรรมดาทั่วๆ ไป เพื่อหลอกล่อผู้ใช้ให้ทำการเรียกขึ้นมาทำงาน แต่เมื่อถูกเรียกขึ้นมาแล้ว ก็จะเริ่มทำลายตามที่โปรแกรมมาทันที ม้าโทรจันบางตัวถูกเขียนขึ้นมาใหม่ทั้งชุด โดยคนเขียนจะทำการตั้งชื่อโปรแกรมพร้อมชื่อรุ่นและคำอธิบายการใช้งานที่ดูสมจริง เพื่อหลอกให้คนที่จะเรียกใช้ตายใจ
 
            จุดประสงค์ของคนเขียนม้าโทรจันอาจจะเช่นเดียว กับคนเขียนไวรัส คือ เข้าไปทำ อันตรายต่อข้อมูลที่มีอยู่ใน เครื่อง หรืออาจมีจุดประสงค์เพื่อที่จะล้วงเอาความลับของระบบคอมพิวเตอร์


            ม้าโทรจันนี้อาจจะถือว่าไม่ใช่ไวรัส เพราะเป็นโปรแกรมที่ถูกเขียนขึ้นมาโดดๆ และจะไม่มีการเข้าไปติดในโปรแกรมอื่นเพื่อสำเนาตัวเอง แต่จะใช้ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของ ผู้ใช้เป็นตัวแพร่ระบาดซอฟต์แวร์ที่มีม้าโทรจันอยู่ในนั้นและนับว่าเป็นหนึ่งในประ เภทของโปรแกรมที่มีความอันตรายสูง เพราะยากที่จะตรวจสอบและสร้างขึ้นมาได้ง่าย ซึ่งอาจใช้แค่แบตซ์ไฟล์ก็สามารถโปรแกรมประเภทม้าโทรจันได้


Smiley โพลีมอร์ฟิกไวรัส
            Polymorphic Viruses เป็นชื่อที่ใช้ในการเรียกไวรัสที่มีความสามารถในการแปรเปลี่ยนตัวเอง ได้เมื่อมีสร้างสำเนาตัวเองเกิดขึ้น ซึ่งอาจได้หถึงหลายร้อยรูปแบบ ผลก็คือ ทำให้ไวรัสเหล่านี้ยากต่อการถูกตรวจจับ โดยโปรแกรมตรวจหาไวรัสที่ใช้วิธีการสแกนอย่างเดียวไวรัสใหม่ๆ ในปัจจุบันที่มีความสามารถนี้เริ่มมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ


Smiley สทีลต์ไวรัส
            Stealth Viruses เป็นชื่อเรียกไวรัสที่มีความสามารถในการพรางตัวต่อการตรวจจับได้ เช่น ไฟล์อินเฟกเตอร์ ไวรัสประเภทที่ไปติดโปรแกรมใดแล้วจะทำให้ขนาดของโปรแกรมนั้นใหญ่ขึ้น ถ้าโปรแกรมไวรัสนั้นเป็นแบบสทีลต์ไวรัส จะไม่สามารถตรวจดูขนาดที่แท้จริงของโปรแกรมที่เพิ่มขึ้นได้ เนื่องจากตัวไวรัสจะเข้าไปควบคุมดอส เมื่อมีการใช้คำสั่ง DIR หรือโปรแกรมใดก็ตามเพื่อตรวจดูขนาดของโปรแกรมดอสก็จะแสดงขนาดเหมือนเดิมทุกอย่างราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น


            อาการของเครื่องที่ติดไวรัส
            สามารถสังเกตุการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ถ้ามีอาการดังต่อไปนี้อาจเป็นไปได้ว่า ได้มีไวรัสเข้าไปติดอยู่ในเครื่องแล้ว อาการที่ว่านั้นได้แก่


             Smiley  ใช้เวลานานผิดปกติในการเรียกโปรแกรมขึ้นมาทำงาน
             Smiley  ขนาดของโปรแกรมใหญ่ขึ้น
             Smiley  วันเวลาของโปรแกรมเปลี่ยนไป
             Smiley  ข้อความที่ปกติไม่ค่อยได้เห็นกลับถูกแสดงขึ้นมาบ่อยๆ
             Smiley  เกิดอักษรหรือข้อความประหลาดบนหน้าจอ
             Smiley  เครื่องส่งเสียงออกทางลำโพงโดยไม่ได้เกิดจากโปรแกรมที่ใช้อยู่
             Smiley  แป้นพิมพ์ทำงานผิดปกติหรือไม่ทำงานเลย
             Smiley  ขนาดของหน่วยความจำที่เหลือลดน้อยกว่าปกติ โดยหาเหตุผลไม่ได้
             Smiley  ไฟล์แสดงสถานะการทำงานของดิสก์ติดค้างนานกว่าที่เคยเป็น
             Smiley  ไฟล์ข้อมูลหรือโปรแกรมที่เคยใช้อยู่ๆ ก็หายไป
             Smiley  เครื่องทำงานช้าลง
             Smiley  เครื่องบูตตัวเองโดยไม่ได้สั่ง
             Smiley  ระบบหยุดทำงานโดยไม่ทราบสาเหตุ
             Smiley  เซกเตอร์ที่เสียมีจำนวนเพิ่มขึ้นโดยมีการรายงานว่าจำนวนเซกเตอร์ที่เสียมีจำนวน เพิ่มขึ้นกว่าแต่ก่อนโดยที่
             Smiley  ยังไม่ได้ใช้โปรแกรมใดเข้าไปตรวจหาเลย


Smiley การตรวจหาไวรัส


Smiley การสแกน
            โปรแกรมตรวจหาไวรัสที่ใช้วิธีการสแกน (Scanning) เรียกว่า สแกนเนอร์ (Scanner) โดยจะมีการดึงเอาโปรแกรมบางส่วนของตัวไวรัสมาเก็บไว้เป็นฐานข้อมูล ส่วนที่ดึงมานั้นเราเรียกว่า ไวรัสซิกเนเจอร์ (VirusSignature)และเมื่อสแกนเนอร์ถูกเรียกขึ้นมาทำงานก็จะเข้าตรวจหาไวรัส ในหน่วยความจำบูตเซกเตอร์และไฟล์โดยใช้ไวรัสซิกเนเจอร์ที่มีอยู่


            ข้อดีของวิธีการนี้ก็คือ เราสามารถตรวจสอบซอฟแวร์ที่มาใหม่ได้ทันทีเลยว่าติดไวรัสหรือไม่ เพื่อป้องกันไม่ให้ไวรัสถูกเรียกขึ้นมาทำงานตั้งแต่เริ่มแรก แต่วิธีนี้มีจุดอ่อนอยู่หลายข้อ คือ


            1. ฐานข้อมูลที่เก็บไวรัสซิก เนเจอร์จะต้องทันสมัยอยู่เสมอ แลครอบคลุมไวรัสทุกตัวมากที่สุดเท่าที่จะทำได้
            2. เพราะสแกนเนอร์จะไม่สามารถตรวจจับไวรัสที่ยังไม่มี ซิกเนเจอร์ของไวรัสนั้นเก็บอยู่ในฐานข้อมูลได้
            3. ยากที่จะตรวจจับไวรัสประเภทโพลีมอร์ฟิก เนื่องจากไวรัสประเภทนี้เปลี่ยนแปลง ตัวเองได้
            4. จึงทำให้ไวรัสซิกเนเจอร์ ที่ใช้สามารถนำมาตรวจสอบได้ก่อนที่ไวรัส จะเปลี่ยนตัวเองเท่านั้น
            5. ถ้ามีไวรัสประเภทสทีลต์ไวรัสติดอยู่ใน เครื่องตัวสแกนเนอร์อาจจะไม่สามารถตรวจหาไวรัสนี้ได้
            6. ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความฉลาดและเทคนิคที่ใช้ของตัวไวรัสและของตัวสแกนเนอร์เองว่าใครเก่งกว่า
            7. เนื่องจากไวรัสมีตัวใหม่ๆ ออกมาอยู่เสมอๆ ผู้ใช้จึงจำเป็นจะต้องหาสแกนเนอร์ ตัวที่ใหม่ที่สุดมาใช้
            8. มีไวรัสบางตัวจะเข้าไปติดในโปรแกรมทันทีที่โปรแกรมนั้นถูกอ่านและถ้าสมมติ
            9. ว่าสแกนเนอร์ที่ใช้ไม่สามารถตรวจจับได้  และถ้าเครื่องมีไวรัสนี้ติดอยู่เมื่อมีการ
            10. เรียกสแกนเนอร์ขึ้นมาทำงาน สแกนเนอร์จะเข้าไปอ่านโปรแกรมทีละโปรแกรมเพื่อตรวจสอบ
            11. ผลก็คือจะทำให้ไวรัสตัวนี้เข้าไปติดอยู่ในโปรแกรมทุกตัวที่ถูก สแกนเนอร์นั้นอ่านได้
            12. สแกนเนอร์รายงานผิดพลาดได้   คือ ไวรัสซิกเนเจอร์ที่ใช้บังเอิญไปตรงกับที่มี
            13. อยู่ในโปรแกรมธรรมดาที่ไม่ได้ติดไวรัส ซึ่งมักจะเกิดขึ้นในกรณีที่ไวรัสซิกเนเจอร์ ที่ใช้มีขนาดสั้นไป
            14. ก็จะทำให้โปรแกรมดังกล่าวใช้งานไม่ได้อีกต่อไป


Smiley การตรวจการเปลี่ยนแปลง
            การตรวจการเปลี่ยนแปลง คือ การหาค่าพิเศษอย่างหนึ่งที่เรียกว่า เช็คซัม (Checksum) ซึ่งเกิดจากการนำเอาชุดคำสั่งและ ข้อมูลที่อยู่ในโปรแกรมมาคำนวณ หรืออาจใช้ข้อมูลอื่นๆ ของไฟล์ ได้แก่ แอตริบิวต์ วันและเวลา เข้ามารวมในการคำนวณด้วย เนื่องจากทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นคำสั่งหรือข้อมูลที่อยู่ในโปรแกรม จะถูกแทนด้วยรหัสเลขฐานสอง เราจึงสามารถนำเอาตัวเลขเหล่านี้มาผ่านขั้นตอนการคำนวณทางคณิตศาสตร์ได้ ซึ่งวิธีการคำนวณเพื่อหาค่าเช็คซัมนี้มีหลายแบบ และมีระดับการตรวจสอบแตกต่างกันออกไป เมื่อตัวโปรแกรมภายในเกิดการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าไวรัสนั้นจะใช้วิธีการแทรกหรือเขียนทับก็ตาม เลขที่ได้จากการคำนวณครั้งใหม่ จะเปลี่ยนไปจากที่คำนวณได้ก่อนหน้านี้


            ข้อดีของการตรวจการเปลี่ยนแปลงก็คือ สามารถตรวจจับไวรัสใหม่ๆ ได้ และยังมีความสามารถในการตรวจจับไวรัสประเภทโพลีมอร์ฟิกไวรัสได้อีกด้วย แต่ก็ยังยากสำหรับสทีลต์ไวรัส ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความฉลาดของโปรแกรมตรวจหาไวรัสเองด้วยว่าจะสามารถถูกหลอก โดยไวรัสประเภทนี้ได้หรือไม่ และมีวิธีการตรวจการเปลี่ยนแปลงนี้จะตรวจจับไวรัสได้ก็ต่อเมื่อไวรัสได้เข้า ไปติ ดอยู่ในเครื่องแล้วเท่านั้น และค่อนข้างเสี่ยงในกรณีที่เริ่มมีการคำนวณหาค่าเช็คซัมเป็นครั้งแรก เครื่องที่ใช้ต้องแน่ใจว่าบริสุทธิ์พอ คือต้องไม่มีโปรแกรมใดๆ ติดไวรัส มิฉะนั้นค่าที่หาได้จากการคำนวณที่รวมตัวไวรัสเข้าไปด้วย  ซึ่งจะลำบากภายหลังในการที่จะตรวจหาไวรัสตัวนี้ต่อไป


Smiley การเฝ้าดู
            เพื่อที่จะให้โปรแกรมตรวจจับไวรัสสามารถเฝ้าดูการทำงานของเครื่องได้ตลอดเวลานั้น จึงได้มีโปรแกรมตรวจจับไวรัสที่ถูก สร้งขึ้นมาเป็นโปรแกรมแบบเรซิเดนท์หรือดีไวซ์ไดรเวอร์ โดยเทคนิคของการเฝ้าดูนั้นอาจใช้วิธีการสแกนหรือตรวจการเปลี่ยนแปลงหรือสองแบบรวมกันก็ได้


            การทำงานโดยทั่วไปก็คือ เมื่อซอฟแวร์ตรวจจับไวรัสที่ใช้วิธีนี้ถูกเรียกขึ้นมาทำงานก็จะเข้าไปตรวจในหน่วย ความจำของเครื่องก่อนว่ามีไวรัสติดอยู่หรือไม่โดยใช้ไวรัสซิกเนเจอร์ ที่มีอยู่ในฐานข้อมูล จากนั้นจึงค่อยนำตัวเองเข้าไปฝังอยู่ในหน่วยความจำ และต่อไปถ้ามีการเรียกโปรแกรมใดขึ้นมาใช้งาน โปรแกรมเฝ้าดูนี้ก็จะเข้าไปตรวจโปรแกรมนั้นก่อน โดยใช้เทคนิคการสแกนหรือตรวจการเปลี่ยนแปลงเพื่อหาไวรัส ถ้าไม่มีปัญหาก็จะอนุญาตให้โปรแกรมนั้นขึ้นมาทำงานได้ นอกจากนี้โปรแกรมตรวจจับไวรัสบางตัวยังสามารถตรวจสอบขณะที่มีการคัดลอกไฟล์ได้อีกด้วย


            ข้อดีของวิธีนี้คือ เมื่อมีการเรียกโปรแกรมใดขึ้นมา โปรแกรมนั้นจะถูกตรวจสอบก่อนทุกครั้งโดยอัตโนมัติ ซึ่งถ้าเป็นการใช้สแกนเนอร์  จะสามารถทราบได้ว่าโปรแกรมใดติดไวรัสอยู่ ก็ต่อเมื่อทำการเรียกสแกนเนอร์นั้นขึ้นมาทำงานก่อนเท่านั้น


            ข้อเสียของโปรแกรมตรวจจับไวรัสแบบเฝ้าดูก็คือ จะมีเวลาที่เสียไปสำหรับการตรวจหาไวรัสก่อนทุกครั้ง และเนื่องจากเป็นโปรแกรมแบบเรซิเดนท์หรือดีไวซ์ไดรเวอร์ จึงจำเป็นจะต้องใช้หน่วยความจำส่วนหนึ่งของเครื่องตลอดเวลาเพื่อทำงาน ทำให้หน่วยความจำใน เครื่องเหลือน้อยลงและเช่นเดียวกับสแกนเนอร์ ก็คือ จำเป็นจะต้องมีการปรับปรุงฐานข้อมูลของไวรัสซิก เนเจอร์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ


Smiley การกำจัดไวรัส
            เมื่อแน่ใจว่าเครื่องติดไวรัสแล้ว ให้ทำการแก้ไขด้วยความใคร่ครวญและระมัดระวังอย่างมาก เพราะบางครั้งตัวคนแก้เองจะเป็นตัวทำลายมากกว่าตัวไวรัสจริงๆ เสียอีกการฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ใหม่อีกครั้งก็ไม่ใช่  วิธีที่ดีที่สุดเสมอไปยิ่งแย่ไปกว่านั้นถ้าทำไปโดยยังไม่ได้มีการสำรองข้อมูลขึ้นมาก่อน การแก้ไขนั้นถ้าผู้ใช้มีความรู้เกี่ยวกับไวรัสที่ กำลังติดอยู่ว่าเป็นประเภทใดก็จะช่วยได้อย่างมาก และข้อเสนอแนะต่อไปนี้อาจจะมีประโยชน์ต่อท่าน


Smiley บูตเครื่องใหม่ทันทีที่ทราบว่า เครื่องติดไวรัส
            เมื่อทราบว่าเครื่องติดไวรัส ให้ทำการบูตเครื่องใหม่ทันที  โดยเรียกดอสขึ้นมาทำงานจากฟลอปปีดิสก์ที่ได้เตรียมไว้ เพราะถ้าไปเรียก ดอสจากฮาร์ดดิสก์ เป็นไปได้ว่าตัวไวรัสอาจกลับเข้าไปในหน่วยความจำได้อีก เมื่อเสร็จขั้นตอนการเรียกดอสแล้ว ห้ามเรียกโปรแกรมใดๆ ก็ตามในดิสก์ที่ติดไวรัสเพราะไม่ทราบว่าโปรแกรมใดบ้างที่มีไวรัสติดอยู่


Smiley เรียกโปรแกรมจัดการไวรัส ขั้นมาตรวจหาและทำลาย
            ให้เรียกโปรแกรมตรวจจับไวรัส เพื่อตรวจสอบดูว่ามีโปรแกรมใดบ้างติดไวรัส ถ้าโปรแกรมตรวจหาไวรัสที่ใช้อยู่สามารถกำจัดไวรัสตัวที่พบได้ก็ให้ลองทำดู แต่ก่อนหน้านี้ให้ทำการคัดลอกเพื่อสำรองโปรแกรมที่ติดไวรัสไปเสียก่อน โดยโปรแกรมจัดการไวรัสบางโปรแกรมสามารถสั่งให้ทำสำรองโปรแกรมที่ติดไวรัสไปเป็นอีก ชื่อหนึ่งก่อนที่จะกำจัดไวรัส เช่น MSAV ของดอสเอง เป็นต้น


            การทำสำรองก็เพราะว่า เมื่อไวรัสถูกกำจัดออกจากฌปรแกรมไป โปรแกรมนั้นอาจไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ หรือทำงานไม่ได้เลยก็เป็นไปได้ วิธีการตรวจขั้นต้นคือ ให้ลองเปรียบเทียบขนาดของโปรแกรมหลังจากที่ถูกกำจัดไวรัสไปแล้ว กับขนาดเดิม ถ้ามีขนาดน้อยกว่าแสดงว่าไม่สำเร็จ หากเป็นเช่นนั้นให้เอาโปรแกรมที่ติดไวรัสที่สำรองไว้ แล้วหาโปรแกรมจัดการไวรัสตัวอื่นมาใช้แทน แต่ถ้ามีขนาดมากกว่าหรือเท่ากับของเดิม เป็นไปได้ว่าการกำจัดไวรัสอาจสำเร็จ โดยอาจลองเรียกโปรแกรมตรวจหาไวรัสเพื่อทดสอบโปรแกรมอีกครั้ง


            หากผลการตรวจสอบออกมาว่าปลอดเชื้อ ก็ให้ลองเรียกโปรแกรมที่ถูกกำจัดไวรัสไปนั้นขึ้นมาทดสอบการทำงานดูอย่าง ละเอียดว่า เป็นปกติดีอยู่หรือไม่อีกครั้ง ในช่วงดังกล่าวควรเก็บโปรแกรมนี้ที่สำรองไปขณะที่ติดไวรัสอยู่ไว้ เผื่อว่าภายหลังพบว่าโปรแกรมทำงานไม่เป็นไปตามปกติ ก็สามารถลองเรียกโปรแกรมจัดการไวรัสตัวอื่นขึ้นมากำจัดต่อไปได้ในภายหลัง แต่ถ้าแน่ใจว่าโปรแกรมทำงานเป็นปกติดี ก็ทำการลบโปรแกรมสำรองที่ยังติดไวรัสติดอยู่ทิ้งไปทันที เป็นการป้องกันไม่ให้มีการเรียกขึ้นมาใช้งานภายหลังเพราะความบังเอิญได้


คำแนะนำและการป้องกันไวรัส
             Smiley สำรองไฟล์ข้อมูลที่สำคัญ
             Smiley สำหรับเครื่องที่มีฮาร์ดดิสก์ อย่าเรียกดอสจากฟลอปปีดิสก์
             Smiley ป้องกันการเขียนให้กับฟลอปปีดิสก์
             Smiley อย่าเรียกโปรแกรมที่ติดมากับดิสก์อื่น
             Smiley เสาะหาโปรแกรมตรวจหาไวรัสที่ใหม่และมากกว่าหนึ่งโปรแกรมจากคนละบริษัท
             Smiley เรียกใช้โปรแกรมตรวจหาไวรัสเป็นช่วงๆ
             Smiley เรียกใช้โปรแกรมตรวจจับไวรัสแบบเฝ้าดูทุกครั้ง
             Smiley เลือกคัดลอกซอฟแวร์เฉพาะที่ถูกตรวจสอบแล้วในบีบีเอส
             Smiley สำรองข้อมูลที่สำคัญของฮาร์ดดิสก์ ไปเก็บในฟลอปปีดิสก์
             Smiley เตรียมฟลอปปีดิสก์ที่ไว้สำหรับให้เรียกดอส ขึ้นมาทำงานได้
             Smiley เมื่อเครื่องติดไวรัส ให้พยายามหาที่มาของไวรัสนั้น


ที่มา : //www.vcharkarn.com


Free TextEditor
 

Create Date : 19 สิงหาคม 2553    
Last Update : 19 สิงหาคม 2553 15:22:48 น.
Counter : 139 Pageviews.  


youkito_waw
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
ยิ้มวันละนิดชีวิตยืนยาวค่ะ
ค้นหา
Friends' blogs
[Add youkito_waw's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.