Group Blog
 
All blogs
 

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ แก๊สโซฮอล์ (Gassohol)

แก๊สโซฮอล์ (Gassohol)


น้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้จากการผสมระหว่าง เอทานอล * หรือเอทิลแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.5% ผสมกับน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว ในอัตราส่วนเบนซิน 9 ส่วน เอทานอล 1 ส่วน จึงได้มาเป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ออกเทน 95 ที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับน้ำมันเบนซิลพิเศษไร้สารตะกั่ว ออกเทน 95

แก๊สโซฮอล์ เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากแนวพระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 โดยทรงเล็งเห็นว่าประเทศไทยอาจประสบปัญหาขาดแคลนน้ำมัน และปัญหาพืชผลทางการเกษตรมีราคาตกต่ำ จึงทรงมีพระราชดำริให้โครงการส่วนประองค์สวนจิตรลดาได้ศึกษากระบวนการผลิตแอลกอฮอล์จากอ้อย และนำแอลกอฮอล์ที่ผลิตได้นี้มาผสมกับน้ำมันเบนซิน ผลิตเป็นน้ำมัน “แก๊สโซฮอล์” เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน โดยโครงการส่วนพระองค์ได้เริ่มผลผลิตแอลกอฮอล์จากอ้อยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 และได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้

แก๊สโซฮอล์ กับประโยชน์ที่จะได้รับ

นอกจากราคาแก๊สโซฮอล์จะถูกกว่าน้ำมันเบนซินธรรมดา ซึ่งช่วยประหยัดการใช้น้ำมันและเงินตราต่างประเทศในการซื้อน้ำมันไปได้มากแล้ว แก๊สโซฮอล์ยังช่วยลดปริมาณมลพิษจากท่อไอเสียและมลพิษในอากาศ เพราะสามารถลดปริมาณไฮโดรคาร์บอนมอนนอกไซด์ลงได้ถึง 30% ทำให้การเผาไหม้ของเครื่องยนต์สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

แก๊สโซฮอล์สามารถเติมได้กับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ทุกรุ่นตามที่ผู้ผลิตแนะนำโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการปรับแต่งเครื่องยนต์ และสามารถเติมผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหลืออยู่ในถังได้เลยไม่ต้องรอให้น้ำมันหมดถังก่อน และหากไม่มีจุดเติมแก๊สโซฮอล์ก็สามารถเปลี่ยนไปเติมน้ำมันเบนซินทั่วไปได้ทันทีเช่นกัน เพราะแม้ว่าสารเติมแต่งค่าออกเทนที่กำหนดให้มีในการเติมน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว ออกเทน 95 โดยทั่วไปนั้น จะเติม MTBE (Methyl Tertiary Butyl Ether) แต่สำหรับแก๊สโซฮอล์ที่จะใช้ Ethyl Alcohol 99.5% ทดแทนในปริมาณ 10% แต่คุณสมบัติในการใช้งานกับเครื่องยนต์ยังคงเหมือนกันทุกประการ

นอกจากนี้ การผลิตแก๊สโซฮอล์ยังถือเป็นการใช้ประโยชน์จากพืชผลทางการเกษตรในประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะไม่ว่าจะเป็นอ้อย มันสำปะหลัง ข้าว ข้าวโพด สามารถนำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตแอลกอฮอล์ได้ทั้งหมด ช่วยลดงบประมาณในการแทรกแซงราคาสินค้าเกษตรลงได้ถึงหนึ่งหมื่นล้านบาท

*** เอทานอล คือ แอลกอฮอล์ที่ได้จากการหมักพืชหรือผลิตผลทางการเกษตร สามารถใชเป็นเชื้อเพลิงโดยตรงเพื่อทดแทนน้ำมันเบนซินหรือน้ำมันดีเซล เมื่อผสมกับน้ำมันเบนซินเป็น “แก๊สโซฮอล์” ผสมน้ำมัน ดีเซลเป็น “ดีโอฮอล์”

ใช้แก๊สโซฮอล์เพื่อชาติ

เป็นพลังงานทดแทน ผลิตจากพืชเกษตรในประเทศ ใช้แทนสารเพิ่มออกเทนที่นำเข้าจาก

ต่างประเทศ ประหยัดเงินตราต่างประเทศมากกว่า 3,000 ล้านบาท ต่อปี

ประหยัดการใช้น้ำมันที่มีอยู่จำกัด โดยการนำเอทานอลมาผสมกับน้ำมันเบนซิน จะช่วยลดการใช้
น้ำมันของประเทศลงได้ประมาณ 10% หรือเดือนละ 25 ล้านลิตร

เกษตรกรไทยมีรายได้สูงขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการผลิตเอทานอลที่ได้จากพืชเกษตร

ลดมลพิษทางอากาศ โดยลดไฮโดรคาร์บอน และคาร์บอนมอนนอกไซด์ ลงได้ 20-25 %
ช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นปัจจัยหลัก ที่ก่อให้เกิดสภาวะ
เรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ (GREEN HOUSE EFFECT) รวมทั้งลดควันดำ ลดสารอะโรเมติกส์ และลดสารเบนซีน

ช่วยกระจายการลงทุน การจ้างงานสู่ชนบท

ใช้แก๊สโซฮอล์เพื่อคุณได้ใช้น้ำมันเบนซินออกเทน 95 ในราคาที่ประหยัดลง 1.50 บาทต่อลิตร
ช่วยให้เครื่องยนต์เผาไหม้สะอาด สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ได้มีส่วนช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อนร่วมชาติให้ขายผลผลิตได้ในราคาที่สูงขึ้น
ได้ช่วยลดมลพิษทางอากาศ ซึ่งส่งผลถึงชีวิตตนเอง ลูกหลาน และเพื่อนร่วมชาติ

ผลเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการเติมแก๊สโซฮอล์ 95
เนื่องจากแก๊สโซฮอล์ 95 เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้จากการผสมระหว่าง เอทานอล หรือ เอทิลแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.5% ผสมกับน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว ในอัตราส่วนเบนซิน 9 ส่วน เอทานอล 1 ส่วน
1. คุณสมบัติของแอลกอฮอล์ คือระเหยเร็ว ทำให้เกิดหยดน้ำในถัง อาจทำให้ถังน้ำมันเกิดสนิมและผุเร็วกว่าที่ควรจะเป็น อาจทำให้เกิดการอุดตันในระบบน้ำมันเชื้อเพลิง
2. ควรเติมแก๊สโซฮอล์ 95 สลับกับเบนซิน 95 เนื่องจากในแก๊สโซฮอล์ไม่มีสารหล่อลื่นบ่าวาวล์เหมือนในเบนซิน 95 จึงทำให้เกิดการสึกหรอที่บ่าวาวล์มากขึ้น
3. จากการใช้งานจริงอัตราการเร่งลดลงในช่วง 0 – 100 กม./ชม. ต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเบนซิน 95 จึงเป็นเหตุให้ต้องเหยียบคันเร่งมากขึ้น ทำให้เกิดการสิ้นเปลืองน้ำมันเพิ่มขึ้นตามไปด้วย เครื่องยนต์ทำงานหนักขึ้น เกิดการสึกหรอเร็วขึ้น
4. การเติมเอทานอล ลงในเบนซิน 95 มีผลต่อคุณสมบัติบางประการของวัสดุประเภทยางที่ใช้เป็นระบบเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์มากกว่า
5. การเติมเอทานอล ลงในเบนซิน 95 มีผลต่อคุณสมบัติบางประการของวัสดุประเภทพลาสติก ที่ใช้เป็นระบบเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์
6. อัตราการกินน้ำมันของรถ เปรียบเทียบระหว่าง แก๊สโซฮอล์ 95 กับ เบ็นซิน 95 จากการใช้จริง

ก่อนหน้านี้ เติมเบ็นซิน 95 จำนวน 40 ลิตร วิ่งได้ระยะทาง = 400 กม.
เบ็นซิน95 จำนวน 40 ลิตร ราคาลิตรละ 23.34 บ. เป็นงิน = 933.60 บาท

ปัจจุบัน เติมแก๊สโซฮอล์95 จำนวน 40 ลิตร วิ่งได้ = 360 กม.
แก๊สโซฮอล์95 จำนวน 40 ลิตร ราคาลิตรละ 21.84 บ. เป็นเงิน = 873.60 บาท

ดังนั้นการเติมแก๊สโซฮอล์95 ประหยัดเงิน (เท่ากับ 933.60 - 873.60) = 60 บาท
แต่... ระยะทางจะหายไป (เท่ากับ 400 – 360) = 40 กม.

(ต้องเติม แก๊สโซฮอล์95 เพิ่มอีก 4.44 ลิตร จึงจะวิ่งได้ 400 กม. = เติมเบ็นซิน95 จำนวน 40 ลิตร)

สรุป ต้องเติมแก๊สโซฮอล์95 จำนวน 44.44 ลิตร เป็นเงิน = 44.44x21.84 = 970.57 บาท

ผลต่างคือ : ระยะทาง 400 กม. เติมแก๊สโซฮอล์95 = 970.57 บาท
ระยะทาง 400 กม. เติมเบ็นซิน95 = 933.60 บาท

กลายเป็นว่าต้องเสียเงินเพิ่ม 36.97 บาท จากการเติมแก๊สโซฮอล์95 เพื่อที่จะให้วิ่งได้ 400 กม. (เท่ากับเติมเบ็นซิน 95)

บทสรุป

" ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเราว่าจะเลือกใช้อย่างไหน แต่ทั้งสองอย่างก็มีข้อด้อยข้อดีแตกต่างกันไป "


หากมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ

สำนักงานคณะกรรมการเอทานอลแห่งชาติ โทร. 0 2354 1648-51 โทรสาร 0 2354 1647 หรือ

บริษัท เชลล์ (ประเทศไทย) จำกัด
ศูนย์บริการลูกค้าบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด โทร. 0-2262-7700 กด 2
 

Create Date : 07 กันยายน 2548    
Last Update : 7 กันยายน 2548 10:12:59 น.
Counter : 216 Pageviews.  

King's Speech good thingกับเพื่อนร่วมงาน
ไม่ใช่แค่ว่าทำงานร่วมกัน…
อยู่ร่วมกันไม่น้อยกว่าวันละ ๘ ชั่วโมง…ทุกวัน…
ไม่เพียงแต่พูดคุยกันเรื่องงาน…
หากแต่จะต้องมีความรู้สึกที่ดีต่อกันด้วย…
แม้จะมีความสัมพันธ์ที่ตึงเครียด…
สู้ปล่อยตัวให้สบาย สบาย ไม่ได้…
พบกันถือว่ามีวาสนาต่อกัน…
อยู่ร่วมกันก็ยิ่งควรจะ…เข้าใจ…ให้อภัย…และใส่ใจซึ่งกันและกัน…

กับหัวหน้า
บางครั้ง
ก็เอาใจเขามาใส่ใจเราบ้าง
เขามักจะมาต่อว่ามากกว่าจะมายอมรับ
สิ่งที่เขาให้ทำก็มักจะเหมือนกับว่าไม่รู้จักจบจักสิ้น
หากลองกลับกันให้เราไปอยู่ในตำแหน่งที่เขายืนอยู่
เราคงจะเข้าใจเขาได้ง่ายหน่อย...และให้อภัยเขาได้
กับหัวหน้า...ไม่จำเป็นจะต้องเป็นคู่ปรับกัน
แต่ต้องรู้จักที่จะแบ่งปัน...เรียนรู้...และเติบโตไปด้วยกันขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
 

Create Date : 01 กันยายน 2548    
Last Update : 1 กันยายน 2548 12:08:50 น.
Counter : 128 Pageviews.  

ความเป็นมาของ Hotmailคุณรู้หรือไม่ว่าบริการ Free E-Mail ยอดนิยมของโลกคือ
ฮอตเมล์ดอตคอมนั้นมีที่มาที่คุณคาดไม่ถึงทีเดียว

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ท้าวบุนหลาย ทองตัน นักศึกษาวิศวกรรมหนุ่มจากประเทศลาว ได้รับทุนจากสถาบัน MIT ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ไปศึกษาต่อในวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่สถาบันความที่หนุ่มบุนหลายของเราเป็นคนชั้นปัญญาชน และยังเป็นนักศึกษาวิศวกรรมระดับหัวกะทิความหวังของประเทศ จึงเป็นหนึ่งในคนลาวไม่กี่คนในสมัยนั้นๆที่มี อีเมล์ ใช้ และมีคอมพิวเตอร์ต่ออินเตอร์เน็ทใช้ที่บ้าน บุนหลายตั้งใจจะใช้ อีเมล์ เพื่อรับส่งข้อความเล่าสารทุกข์สุขดิบของเขาให้พ่อแม่ทางบ้านฟัง โดยเฉพาะถึง "อีแมว" สาวคนรัก
หนุ่มบุนหลายเอา อีเมล์แอคเคาน์ จากลาวมาหมายจะใช้อเมริกา หากว่าแต่ก่อนนั้นระบบ อีเมล์ นั้นเป็นไปโดยยุ่งยากซับซ้อน และต้องตั้งค่าต่างๆมากมาย อาทิเช่นใส่ค่า POP3 Server ค่า SMTP Server และค่าอื่นๆอีกมาก กว่าจะสามารถเซ็ตโปรแกรมส่งเมล์ให้สามารถรับส่งเมล์จากพ่อแม่พี่น้อง (และอีแมว) ได้ก็เล่นเอาเหงื่อท่วม แถมพอเซ็ตไว้กับเครื่องไหน ก็จะสามารถใช้ได้อยู่เครื่องเดียว พอเอาไปใช้ที่เครื่องอื่นก็ต้องเช็ตค่าใหม่ แถมไม่สามารถดูเมล์เก่าๆที่อยู่ในเครื่องอื่นได้ด้วย
หนุ่มบุนหลายของเราจึงนั่งคิดนอนคิดว่า จะมีวิธีไหนหรือไม่ ที่คนทั่วไปสามารถใช้ อีเมล์ ของตัวเองจากที่ไหนก็ได้ที่มีอินเตอร์เน็ทโดยไม่ต้องเซ็ตค่าต่างๆให้ยุ่งยาก เพียงจำ อีเมล์ และ Password ของตัวเองได้ก็พอ และสามารถใช้ได้ทุกเครื่องโดยสามารถย้อนดูเมล์เก่าได้ด้วย โดยไม่ต้องโหลดไว้ในเครื่องใดเครื่องหนึ่ง

บุนหลาย ได้พบกับ Willaim Scottbrigth นักศึกษารุ่นพี่จากที่เดียวกัน ที่กำลังศึกษาระบบการโปรแกรมมิ่งบนเวบอยู่ บุนหลายจึงขยายไอเดียของ "อีเมล์ที่ใช้ที่ไหนก็ได้" ของตนให้วิลเลียมฟัง วิลเลียมเกิดไอเดียที่จะทำระบบ Webbase E-mail ขึ้นเพื่อให้การใช้เมล์สามารถใช้ได้ผ่านเวบไซต์ ดังนั้นคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ตามที่สามารถต่อเนทเข้าเวบได้ ก็สามารถใช้ระบบเมล์ของวิลเลียมได้ด้วย
ครั้งแรกทั้งคู่ตั้งชื่อเมล์นี้ว่า Anywhere Mail แต่ต่อมาเห็นว่าเยิ่นเย้อไม่ได้ความ อีกทั้งวิลเลียมเองก็ไม่มีหัวทางอักษรศาสตร์ด้วย จึงมอบหมายให้บุนหลายเป็นคนคิดชื่อบริการอีเมล์ที่กำลังจะเปิดบริการ
บุนหลายจึงตั้งชื่อเมล์นั้นว่า "ฮอดเมล์" ซึ่งเป็นภาษาลาวผสมกับภาษาอังกฤษ (เนื่องจากการคิดค้นร่วมกันของลาวและอเมริกัน) แปลว่า "จดหมายแห่งความคิดถึง" อีกนัยหนึ่งก็ยังเป็นคำพ้องเสียงที่ฟังได้ว่า "ฮอดแมว" หรือคิดถึงอีแมวสาวคนรัก วิลเลียมเห็นพ้องด้วย จึงเสนอให้สะกดว่า "hotmail" ซึ่งก็ยังคงอ่านได้ว่าฮอดเมล์อยู่ หรือจะแปลว่า "จดหมายร้อนๆจ้า" ก็ได้
บริการของฮอตเมล์ดำเนินการมาจนทุกวันนี้ แม้ว่าจะเปลี่ยนมือไปมาหลายเที่ยวจนกระทั่งตกอยู่ภายใต้เครือข่าย MSN ของไมโครซอฟต์ และบุนหลายก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรกับ "ฮอดเมล์" ในช่วงหลังๆแล้วก็ตามที แต่กระนั้นก็ตาม ความ "คิดฮอด" ของเขาก็เป็นที่มาให้คนทั่วโลกสามารถส่งความ "คิดฮอดอีหลี" ไปถึงผู้อื่นได้ทั่วโลกเป็นล้านๆครั้งต่อวัน


ปอลอ..ผู้ปกครองควรพิจารณา
 

Create Date : 01 กันยายน 2548    
Last Update : 1 กันยายน 2548 11:08:40 น.
Counter : 899 Pageviews.  

มาสาย-กลับดึก

วันแรกที่เข้าเรียนในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผมพบเรื่องอัศจรรย์อย่างหนึ่ง เมื่อรุ่นพี่บางคนบอกว่า

“การอดนอนเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเรียนในคณะนี้”

วันสุดท้ายในคณะนี้ ผมพบว่าตั้งแต่เรียนมาห้าปี ไม่เคยต้องอดนอนเลย ยกเว้นเมื่อต้องทำงานกลุ่ม ทั้งนี้มิใช่เพราะผมทำงานเร็วกว่าคนอื่น แต่เพราะผมไม่เชื่อในทัศนคตินั้น จึงพยายามพิสูจน์ว่ามันไม่จริง และพบว่า การวางแผนที่ดีแก้ปัญหาได้ทั้งหมด แม้แต่การสร้างสรรค์งานศิลปะ ที่น่าขันก็คือ น้อยคนที่อดนอนได้คะแนนดี

ผมเป็นมนุษย์เงินเดือนมานานร่วมสามสิบปี ห้าปีในนั้นผมทำงานในต่างประเทศ เมื่อกลับมาเมืองไทยผมพบเรื่องอัศจรรย์อีกเรื่องหนึ่ง นั่นคือหลายคนมองการก้าวเท้าออกจากสำนักงานตรงเวลาเป็นเรื่องประหลาดที่สุดในโลก ( มิรวมการออกก่อนเวลาเมื่องานเสร็จแล้ว )

ผมรู้ความจริงภายหลังว่า คนจำนวนมากไม่ยอมออกจากสำนักงานตรงเวลาเพื่อแสดงให้เจ้านายเห็นว่าตนเองขยันขันแข็ง ยิ่งอยู่ดึก ยิ่งเป็นพนักงานตัวอย่าง เสียสละเพื่อองค์กรน่ายกย่องชมเชย บ่อยครั้งมีผลถึงการได้รับโบนัสตอนท้ายปี เนื่องจากเจ้านายมักเห็นหน้าเห็นตาใครคนนั้นหลังเวลาเลิกงานแล้วเสมอ หากไม่เคยทำงานในต่างประเทศมาก่อน ผมอาจเข้าร่วมวงไพบูลย์ “ มาสายกลับดึก ” ด้วย
แต่หลายปีในชีวิตการทำงานในประเทศ ที่มีประสิทธิภาพในการจัดการที่สุด ทำให้เห็นค่าเวลาทุกนาทีในชีวิต ผมกลับมองว่าคนที่อยู่ดึกเป็นประจำคือพวกไร้ประสิทธิภาพไม่สามารถทำงานให้เสร็จทันเวลา จึงต้องอยู่ดึก ยิ่งทำงานมากชั่วโมงยิ่งแสดงถึงการทำงานโดยไม่มีการวางแผน ไม่มองภาพรวม

ลองคิดดู การอยู่ดึกเพื่อทำงานพิเศษหนึ่งคืนหมายถึงค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น เครื่องปรับอากาศทำงานมากขึ้น ค่าทะนุบำรุงสูงขึ้น ผลกระทบต่อคนทำงานคือพักผ่อนน้อยกว่าที่ควรเป็น ยิ่งอยู่ดึกประสิทธิภาพของงานในวันถัดไปยิ่งตกต่ำลง

มือกระบี่ชั้นหนึ่งในแผ่นดินมองท่วงทีของศัตรูอย่างระวังตวัดกระบี่ในมือเพียงฉับเดียวก็เข่นฆ่าฝ่ายตรงข้าม
มือกระบี่ชั้นรองต้องประกระบี่ดังโคร้งเคร้งนานนับชั่วโมงราวกับอยากบอกโลกว่า ข้าก็ใช้กระบี่ได้นะโว้ย โลกรับรู้ แต่คมกระบี่ก็บิ่นต้องเสียเวลาลับกระบี่อีกหลายวัน

งานดีอย่างเดียวไม่พอ ต้องตรงเวลาด้วย งานดีไม่มีทางเกิดขึ้นตามยถากรรมหรืออารมณ์ขึ้นลง ไปจนถึงความหนาแน่นรัดกุมของกฎเกณฑ์ “ ตอกบัตร ”
ปริมาณเวลาในการทำงานชิ้นหนึ่งคงไม่ได้เป็นสัดส่วนกับคุณภาพของผลงานเสมอไป บ่อยครั้งเป็นปฏิภาคกันหลายครั้งงานที่ให้เวลาน้อย กลับออกมาดีกว่างานที่ให้เวลามาก

“ คนเก่งไม่เรื่องมาก คนฉลาดจริงไม่มากเรื่อง ”

“ ทำงานเสร็จแล้วก็เลิกไม่ต้องรอเทวดาบนสวรรค์วิมานมารับรู้ เพราะถึงเวลานั้นเทวดาก็กลับบ้านไปแล้ว ”

วินทร์ เลียววาริณ

(บทความทั้งหมดที่เคยลงในหน้านี้เก็บรวมไว้ใน หนอนในตะกร้า)
 

Create Date : 20 มกราคม 2548    
Last Update : 2 กันยายน 2548 14:48:26 น.
Counter : 124 Pageviews.  

การเสริมสร้างบุญบารมีของตนเอง

เกิดจากการตั้งจิตที่เป็นกุศลสำหรับการเสริมตนเอง สามารถเสริมได้หลายทาง โดยการประดับประดารูปต่าง ๆ ตามราศี เกิดและสีที่เป็นมงคลในการสวมใส่ รวมถึงการอัญเชิญพระเสริมดวงท่าน และทำบุญเสริมบุญบารมีต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดการเป็นมงคลกับตนเอง

สำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์
เทพยดาวันอาทิตย์ ทรงราชสีห์เป็นพาหนะ
การเสริมบารมีท่าน ควรมีรูปปั้นหรือรูปราชสีห์ขลิบทอง ตั้งหรือประดับไว้ที่บ้านหรือที่ทำงานหัน หน้าไปทางทิศตะวันออก หรือทิศเหนือจะทำให้อุปสรรคต่าง ๆ คลี่คลายได้ดี เนื่องจากมีความเชื่อ ว่า ราชสีห์เป็นสัตว์ที่มีอำนาจ
ถ้าตั้งไว้จะทำให้มีอำนาจและเจริญรุ่งเรือง
สีเสื้อผ้าที่ควรสวมใส่ ทำให้เกิดมงคลกับตนเอง ควรใช้สีแดง หรือ ชมพู และเขียวจะทำให้ท่านมีราศีขึ้น
พระที่บูชาและเป็นศิริมงคลแก่ท่าน คือ ปางถวายเนตร , กรมหลวงชุมพร , พระแก้วมรกต
อัญมณีเสริมดวงท่านคือ ทับทิม
การทำบุญเสริมดวงท่านคือ นำกล้วย 1 หวี และ มะพร้าวอ่อน 1 ลูกไปบูชาพระประธานในโบสถ์ เชื่อว่า เรื่องที่ยากจะกลับกลายเป็นง่าย และความทุกข์จะถูกล้างด้วยมะพร้าวอ่อน เรื่องขื่นขมก็จะ หมดสิ้นไปด้วยบารมีของการทำบุญครั้งนี้

สำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์
เทพยดาวันจันทร์ ทรงม้าเป็นพาหนะ
การเสริมบารมีท่าน ควรมีรูปปั้นหรือรูปม้า ตั้งหรือประดับไว้ที่บ้านหรือที่ทำงานหันหน้าไป ทางออกของบ้าน เชื่อว่าจะทำให้มีความก้าวหน้าในธุรกิจการงานที่ทำอยู่
ส่วนเสื้อผ้าที่ควรสวมใส่ทำให้เกิดมงคลกับตัวเอง ควรใช้สีขาวนวล , ขาวเหลือง หรือเขียว จะทำให้ท่านมีราศีขึ้น
พระบูชาและเสริมศิริมงคลแก่ท่านคือ พระปางห้ามญาติ,พระสิวลี,แก้วมรกต และหลวงปู่ทวด
อัญมณีเสริมดวงคือ เพชร
การทำบุญเสริมดวงท่านคือ ซื้อน้ำมันไปเติมตะเกียงที่วัด หรือสร้างอุปกรณ์ไฟฟ้าในวัด เชื่อว่า จะทำให้ท่านมีความเจริญรุ่งเรือง และประสบความสำเร็จในสิ่งที่ท่านทำอยู่

สำหรับผู้ที่เกิดวันอังคาร
เทพยดาวันอังคาร ทรงกระบือเป็นพาหนะ
การเสริมบารมีท่าน ควรมีรูปปั้นหรือรูปกระบือพิธีแรกนาขวัญหรือเหรียญพิธีแรกนาขวัญเก็บไว้ ประดับที่บ้าน หรือที่ทำงาน เชื่อว่าจะทำให้ท่านมีความสมบูรณ์พูนสุข
ส่วนเสื้อผ้าที่ควรสวมใส่ ควรใช้สีเหลือง, ม่วง และสีดำ จะทำให้ท่านมีราศีขึ้น
พระที่บูชาและเสริมศิริมงคล คือ พระปางไสยาสน์,พระนอนวัดโพธิ์,ร.5,และ นางกวัก
อัญมณีเสริมดวงท่านคือ โกเมน
การทำบุญเสริมดวงท่านคือ หาส้ม 8 ผลตามกำลังวันไปบูชาพระในโบสถ์หรือที่บ้านเสริมดวง ท่าน เชื่อว่า การถวายส้มตามกำลังวันของท่านจะทำให้ท่านพบแต่ความสำเร็จ

สำหรับผู้ที่เกิดวันพุธ
เทพยดาวันพุธ ทรงคชสารเป็นพาหนะ
การเสริมบารมีท่าน ควรมีรูปปั้นช้างแก้วขลิบทอง หรือรูปช้างประดับไว้ที่บ้านหรือที่ทำงาน หัน หน้าไปทางทิศตะวันออก หรือทิศเหนือ จะทำให้มีความร่มเย็น เป็นสุข เพราะเชื่อว่าช้างเป็นสัตว์คู่ บ้านคู่เมืองที่สามารถนำโชคลาภมาให้บ้านเมืองได้
ส่วนเสื้อผ้าที่ควรสวมใส่ทำให้เกิดมงคลกับตนเอง ควรใช้สีเหลือง , เขียว และน้ำเงิน จะทำให้ชีวิต ท่านมีราศีขึ้น
พระที่บูชาและเสริมศิริมงคลแก่ท่านคือ พระปางอุ้มบาตร,พระวัดอินทรวิหาร,หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค, หลวงพ่อทวด
อัญมณีเสริมดวงท่านคือ มรกต
การทำบุญเสริมดวงคือ การปล่อยปลาลงน้ำ ให้ชีวิตสัตว์ เชื่อว่าจะทำความไม่ดีทั้งหลายในชีวิต ไปกับปลาที่ปล่อย

สำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี
เทพยดาวันพฤหัส ทรงกวางเป็นพาหนะ
การเสริมบารมีท่าน ควรมีรูปปั้นหรือรูปกวางหรือรูปม้า ประดับไว้ที่บ้านหรือที่ทำงาน เชื่อว่า กวางเป็นสัตว์ที่เป็นตัวแทนด้านรักและความโชคดีมีประดับไว้ทำให้โชคดี
เสื้อผ้าที่ควรสวมใส่ ทำให้เกิดมงคลกับตนเอง ควรใช้สีเหลือง ,ส้ม ,น้ำเงิน และขาว จะทำให้มีสง่า ราศีขึ้น
พระที่บูชาเสริมศิริมงคลคือ พระปางสมาธิ, พระแก้วมรกต, หลวงพ่อโสธร, พระแม่อุมาเทวี , หลวงพ่อโต, หลวงพ่อทวด, ฤาษี ,พระพิฆเนตร และ ร. 5
อัญมณีเสริมดวงท่านคือ หยกและทอง
การเสริมดวงท่านคือ ไปนมัสการขอพรไหว้เทพที่วัดเทพมนเฑียร ตรงข้ามวัดสุทัศน์ นำพวง มาลัยดอกดาวเรืองไปถวาย ไปวัน พฤหัสข้างขึ้น 9 - 15 ค่ำ จะเจริญขึ้น เชื่อว่า ผู้ที่เกิดวันพฤหัส (วันครู) ถ้าไปนมัสการเทพเทวดาแล้ว
จะทำให้ชีวิต เจริญขึ้นเรื่อย ๆ อุปสรรคต่าง ๆ ก็หมดไป

สำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์
เทพยดาวันศุกร์ ทรงโคเป็นพาหนะ
การเสริมบารมีท่าน ควรมีรูปปั้นหรือรูปโคหรือรูปปีเกิดท่านประดับไว้ที่ทำงานหรือบ้านท่าน เชื่อว่าจะทำให้เทพยดาราศี เจ้าคุ้มครองทำให้ชีวิตดีขึ้น
เสื้อผ้าที่ควรสวมใส่ ทำให้เกิดมงคลกับตนเอง ควรใช้สีทอง, ขาว, ฟ้า จะทำให้มีราศีขึ้น
พระที่บูชาและเสริมศิริมงคลแกท่านคือ ปางรำพึง, พระนอน, พระแก้วมรกต และบ้านเกิดท่าน
อัญมณีเสริมดวงท่านคือ ทองหรือไข่มุก
การทำบุญเสริมดวงคือทำสังฆทานอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรในอดีตและปัจจุบันชาติเชื่อว่า กุศล การถวายสังฆทาน จะทำให้เจ้ากรรมนายเวรอโหสิกรรมและมาอนุโมทนาบุญด้วย ทำให้ชีวิตท่านดีขึ้น

สำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์
เทพยดาวันเสาร์ ทรงเสือเป็นพาหนะ
การเสริมบารมีท่าน ควรมีรูปปั้นหรือรูปภาพเสือตั้งโต๊ะทำงานหรือประดับไว้ที่บ้านท่าน เชื่อว่า จะทำให้ท่านมีพลังกายพลังใจในการต่อสู่ชีวิตมากขึ้น
เสื้อผ้าที่ควรสวมใส่ เป็นมงคลกับตนเอง ควรใช้สี เขียว, ดำ และน้ำเงิน จะทำให้ท่านมีราศีขึ้น
พระที่บูชาเสริมศิริมงคลท่านคือ ปางนาคปรก, ร.5, พระสังกัจจายและพระนารายณ์
อัญมณีเสริมดวงท่าน นิลสีดำล้อมเพชร
การทำบุญเสริมดวงคือ สร้างถนน , สะพาน ร่วมกับวัดหรือโรงเรียน เชื่อว่าจะทำให้ กิจการงานที่ ทำอยู่ราบรื่น และประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว
สำหรับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืน
เทพยดาพระราหู ทรงครุฑเป็นพาหนะ
การเสริมบารมีท่าน ควรมีรูปปั้นหรือรูปครุฑประดับไว้ในบ้านหรือ ที่ทำงานเชื่อว่า ครุฑเป็นของ สูงท่านมีไว้จะทำให้สิ่งไม่ดีทั้งหลายแพ้พ่ายด้วยพญาครุฑ
เสื้อผ้าที่ควรสวมใส่ ควรใช้มีส้ม , ขาว
พระที่บูชาและเสริมศิริมงคลแก่ท่านคือ พระปางเลไลย์, พระพิฆเนศวร ,พระหลวงพ่อทวด , ร.5
อัญมณีเสริมดวงท่านคือ นิลและมรกต
การทำบุญเสริมดวงคือ ไหว้พระราหูเสริมดวงหรือซื้อเทียนถวายวัด เชื่อว่าจะทำให้ เรื่องร้าย กลายเป็นดี ด้วยบารมีของพระราหู
 

Create Date : 19 มกราคม 2548    
Last Update : 19 มกราคม 2548 17:17:50 น.
Counter : 259 Pageviews.  

1  2  

Wooden Horse
Location :
กรุงเทพ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add Wooden Horse's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.