With money you can buy sex but can't buy Love .

เมื่อไหร่จะถึง..อนาคต

เท่าที่ฉันรู้ ช่วงเวลาบนโลกใบนี้มี สามช่วงเวลา คือ
อดีต ปัจจุบัน และอนาคต
การจะก้าวไปถึงอนาคตได้เราก็ต้องผ่าน สองช่วงเวลาก่อน

ในช่วงเวลาที่ผ่านมาทำให้ฉันได้เรียนรู้ในสิ่งที่ตนถนัดและคิดว่าชอบ
ฉันจึงคิดว่า ฉันชอบที่จะทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการพูด
สรุปแล้วก็คือ ฉันอยากเป็น
ผู้ประกาศข่าวค่ะ
 

Create Date : 27 สิงหาคม 2550    
Last Update : 27 สิงหาคม 2550 8:27:43 น.
Counter : 189 Pageviews.  

ทำมัย ต้องเลือก Pr.

PR.

คือคำที่ใช้เรียน นศ. นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ และตัวก็เป็นเด็ก PR. เช่นกัน
ทำมัยเลือกเรียน PR. ก่อนหน้านี้ ฉันก็ไม่ค่อยแน่ใจตัวเองหรอกแต่มาถึงตอนนี ฉันก็รู้ แล้วว่า ทำมัย

หากคุนอยากรู้ว่าทำมัย ไว้วันที่ 24 สิงหาคม ฉันจะบอก เพราะ กล้วยไม้ป่าจะไปเก็บเรื่อง จากแผ่นดินใหญ่มาเล่าสู่กันฟัง

 

Create Date : 10 สิงหาคม 2550    
Last Update : 10 สิงหาคม 2550 12:41:03 น.
Counter : 99 Pageviews.  

คำคำนี้..เคยได้ยินมัย

With money you can buy sex but can't buy Love .เงินสามารถซื้อเรื่องทางเพศได้ แต่ไม่สามารถซื้อความรักได้เราเคยรู้ เคยเห็นว่าเงินสามารถซื้อได้แทบทุกสิ่ง แต่หนึ่งในสิ่งที่ซื้อไม้ได้คือ ความรัก


รัก ที่มาจากคนรัก ต้องผ่านการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน อาศัยความเข้าใจ เอาให้เขามาใส่ใจเรา

รัก ที่คุณครูให้เราต้องมาจากการเป็นเด็กดีทั้งต่อหน้าและลับหลังรัก ที่มีต่อการงานต่องอาศัยความตั้งใจเพราะฉนั้นคำว่า With money you can buy sex but can't buy Loveคุณได้ยินหรือยัง
 

Create Date : 10 สิงหาคม 2550    
Last Update : 27 สิงหาคม 2550 8:19:56 น.
Counter : 110 Pageviews.  

พ่อ+แม่เคยบอกหนู

การเรียนใช่ต้องเรียนเฉพาะในห้องเรียน
เราเรียนรู้จากสิ่งรอบตัวได้ตลอดเวลา
ในช่วงเวลาที่ ได้เรียนรู้มา มีสิ่งหนึ่งมรา พ่อ + แม่เคยบอกกับฉันว่า เรียนให้จบน่ะ
พ่อ : อยากให้ทำงาน เป็นข้าราชการจัง
แม่ : แต่ถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นอะไร ให้มีงานทำ และเป็นงานที่ถูกกฎหมายก็ ได้

มาถึงวันนี้ ฉันเองยังไม่รู้เลยว่าฉันอยากทำงานในแวดวง ราชการมัยรู้แต่เพียงว่า งานไหนที่เป็นเนื้อคู่กับเรา งานนั้นก็ไม่จากเราไปไหน ที่สำคัญวิ่งเข้าไปหาเนื้อคู่ อย่าให้เนื้อคู่วิ่งหาเราอย่างเดียว จริงมัยค่ะ?
 

Create Date : 10 สิงหาคม 2550    
Last Update : 10 สิงหาคม 2550 12:03:41 น.
Counter : 125 Pageviews.  

โครงการสำนึกดีเริ่มที่เด็ก

มีเรื่องมาเล่าสู้กันฟัง เป็นเรื่องดีดีกับ PR.3 นั่นคือโครงการสำนึกดีเริ่มที่เด็กเป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมือจากสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช + นักศึกษานิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ปี่ที่3 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

จุดประสงค์ดีดี ของโครงการนี้มีด้วยกัน 5 ข้อ นะค่ะ ได้แก่
1.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม ให้เกียรติเพื่อนร่วมสถาบันและเคารพครู อาจารย์
2.เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและทักษะชีวิตให้แก่ นักเรียบนและนักศึกษา ในสถานศึกษาให้ปลอดจากปัญหาสิ่งเสพติด
3.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีบทบาท ช่วยสถานศึกษาลดปริมาณขยะ ประหยัดพลังงาน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ นักเรียน นักศึกษา รู้จักขับขี่อย่างปลอดภัย
5. เพื่อส่งเสริม ความสัมพันธ์ การมีส่วนร่วม ระหว่างสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราชกับสถานศึกษา

โครงการนี้มีขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 3 ช่วงเวลาด้วยกัน

  • เริ่มจากการติดป้าย โปสเตอร์ (สือประชาสัมพันธ์)
    การเดินรณรงค์ ปลูกจิตสำนึก
    และการประเมินผลการดำเนินงาน


เพื่อให้เข้าใจรายละเอียดโครงการเพิ่ม นั้นเรามาดูตัวโครงการกันดีกว่า
*************************************
โครงการสำนึกดีเริ่มที่เด็ก
1. หลักการและเหตุผล

จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจังหวัดขนาดใหญ่ทั้งในมิติของพื้นที่และความเจริญทางเศรษฐกิจ จนทำให้จังหวัดนครศรีธรรมราชกลายเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค ภายใต้ความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของเมืองนครศรีธรรมราช นำมาซึ่งปัญหาสังคมแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นเร็วเป็นเงาตามตัว ประชนชนมีความเป็นปัจเจกเพิ่มสูงขึ้น และการเข้ามามีอิทธิพลของต่างชาติและในสื่อรูปแบบต่างๆ ทำให้คนนครศรีธรรมราชทุกเพศทุกวัย ต้องถูกปัญหาทางสังคมเกาะกินและบั่นทอนคุณภาพชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงม่ได้

ปัญหานักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาเป็นปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นจากความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านวัตถุนิยมหรือบริโภคนิยม ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม ปํญหาสิ่งเสพติด ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมรูปแบบต่างๆ และปัญหาการใช้เวลาว่างอย่างไม่เหมาะสม ผลจากปัญหาดังกล่าว ควรจะมีการปลูกจิตสำนึกแก่ นักเรียน นักศึกษา เพื่อให้เขเหล่านั้นสามารถใช้เวลาว่างอย่างเป็นประโยชน์ หลีกเลี่ยงจากอบายมุข มีจิตคสำนึกรักสิ่งแวดล้อม มีคูณธรรมจริยธรรมในตัวเอง ซึ่งโครงการ “สำนึกดีเริ่มที่เด็ก” ก็เป้นแนวทางหนึ่ง ซึ่งสามารถตอบสนองและแก้ปัญหาในส่วนนี้ได้2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม ให้เกียรติเพื่อนร่วมสถาบันและเคารพครู อาจารย์

2.เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและทักษะชีวิตให้แก่ นักเรียบนและนักศึกษา ในสถานศึกษาให้ปลอดจากปัญหาสิ่งเสพติด

3.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีบทบาท ช่วยสถานศึกษาลดปริมาณขยะ ประหยัดพลังงาน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ นักเรียน นักศึกษา รู้จักขับขี่อย่างปลอดภัย

5. เพื่อส่งเสริม ความสัมพันธ์ การมีส่วนร่วม ระหว่างสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราชกับสถานศึกษา3. กลุ่มเป้าหมาย

3.1 สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนของจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่กำลังศึกษาอยู่ใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

3.2 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช4. กิจกรรมการดำเนินการ

4.1การติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ป้ายผ้าประชาสัมพันธ์ ปลูกจิตสำนึกตามบอร์ดในสถานศึกษา โดยใช้ข้อความ / ประโยคโน้มน้าวใจ เพื่อเป็นการกระตุ้นการรับรู้ต่อ นักศึกษา บุคลากร คณาจารย์ ในช่วงแรก

4.2 การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ โดยใช้ขบวนนักศึกษา เดินแห่ป้ายประชาสัมพันธ์ พร้อมกับการประชาสัมพันธ์ผ่านรถคาราวานเสริมสร้างเด็กของ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน ร่วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในวันที่ 25 เดือนกรกฎาคม 2550

4.3 การประเมิณผลโครงการโดยใช้ใบสำรวจพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลง และพฤติกรรมการรับรู้ต่อโครงการดังกล่าว5.ระยะเวลาดำเนินโครงการ

...............................................

6. งบประมาณ

6.1 การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในช่วงแรก

- ค่าป้าผ้าประชาสัมพันธ์ 3 ผืน (จัดซื้ออุปกรณ์มาทำ) 255 บาท
6.2 การจัดขบวนประชาสัมพันธ์

- ค่าป้ายไวนิล 1 ผืน 400 บาท

- ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดสื่อประชาสัมพันธ์ 150 บาท
รวม 805 บาท โดยประมาณ7. ตัวชี้วัดผลของโครงการ

7.1นักศึกษาร่วมเดินขบวนประชาสัมพันธ์ โครงการสำนึกดีเริ่มที่เด็ก ไม่น้อยกว่า 100 คน

7.2 สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราชมีเครือข่าย และส่วนร่วมกับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

7.3ร้อยละ 80 ของนักศึกษา ที่เข้ามามีส่วนร่วม และรับข่าวสารประชาสัมพันธ์ เกิดความพึงพอใจ และมีทัศนคติในเชิงบวกต่อโครงการ สำนึกดีเริ่มที่เด็ก ( สุ่มจากตัวอย่าง ของนักศึกษาที่เข้ามามีส่วนร่วม และรับข่าวสารการประชาสัมพันธ์ โครงการจำนวน 100 คน )

7.4 ปัญหาของนักศึกษาในสถานศึกษา มีแนวโน้มที่ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับพฤติกรรมนักศึกษาก่อนมีการประชาสัมพันธ์โครงการ8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ


1.เกิดการพัฒนาในด้านคุณธรรม จริยธรรม การให้เกียรติเพื่อน บุคลากร ครู – อาจารย์ อย่างเหมาะสม

2. สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนและนักศึกษา ได้พบปะทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อเป็นเครือข่ายทำความดีนนโอกาศต่อไป

3.นักศึกษามีการแสดงออกช่วยประหยัดพลังงานลดการทิ้งขยะ มีความสำนึก แสดงออกซึ่งความรักสถาบัน

4.ปัญหาการใช้สิ่งเสพติด และอุบัติเหตุบนท้องถนนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ลดลง

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้เสนอโครงการ

นางสาว พันทิวา อินทสา

(ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช)


*************************************
นี้คือเรื่องดีดีที่ ดอกกล้วยไม้ป่า รู้สึกว่า นักศึกษาทุกคน รวมถึงบุคคลทั่วไปสามารถปฏิบัติได้ โดยการเริ่มต้นที่ตัวเราก่อน และจะนำไปสู้การเป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้อื่นได้


 

Create Date : 08 สิงหาคม 2550    
Last Update : 9 สิงหาคม 2550 10:10:45 น.
Counter : 311 Pageviews.  


Valentine's Month


 
ดอกกล้วยไม้ป่า
Location :
นครศรีธรรมราช Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
ดอกไม้ ถ้าใส่ปุ๋ย เติมน้ำ ดอกไม้นั้นย่อมส่วย แต่คงไม่มีดอกไม้ใดจะสวยเท่าดอกไม้ธรรมชาติ
ได้เวลาทวงหัวใจคืนมาเสียที สิ้นสุดความทรงจำที่มีแต่ความสุขสม จะลืมให้หมดใจ... ว่าเคยมีใครทำให้ตรอมตรม จะคิดเสียว่า... เป็นแค่สายลมที่พัดผ่านไป
Group Blog
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add ดอกกล้วยไม้ป่า's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.