Group Blog
 
All blogs
 

สอนน้อง วาดรูป


โครงการ สอนน้อง วาดรูป ครั้งที่ 1 ณ.เกาะช้าง 14-16 มีนาคม 2552

หลักการและเหตุผล

เยาวชน นับเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของประเทศ เป็นพลังสำคัญใน การพัฒนาชาติบ้านเมือง ให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคง ในอนาคต นอกจากการเรียนการสอนในโรงเรียนที่ผู้ใหญ่ ผู้ปกครอง และ เด็ก ๆ ทุกคนถือว่าเป็นหน้าที่ ที่ต้องปฏิบัติ แล้วนั้น กระผม นายสุวิทย์ ใจป้อม และ นายบรรจบ ปูธิปิน และ //www.visualizer-club.com ในนามผู้จัดทำ โครงการมีความคิดที่ต้องการให้เด็กๆ ได้รับประโยชน์ ได้เรียนรู้ ได้เปิดจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองภายนอกเวลาเรียน ภายนอกห้องเรียน ซึ่งถือเป็นการสนับสนุนทางการศึกษาให้แก่เด็กๆ โดยการจัดทำโครงการ สอนน้อง วาดรูป ครั้งที่ 1 ณ. เกาะช้าง ขึ้นมา
พวกเราจึงเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาทางด้านการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนโดยการจัด
โครงการสอนน้อง วาดรูป ครั้งที่ 1 ณ.เกาะช้าง ขึ้นในครั้งนี้ เพื่อ สอนทักษะในการวาดรูปให้กับเยาวชน ให้ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ซึ่งถือเป็นการสนับสนุนทางการศึกษาอีกทางหนึ่ง โดยเน้น การวาดรูป เพราะต้องการให้เด็กใช้จินตนาการหรือนำความรู้ขั้นพื้นฐานนำมาประยุกต์ใช้โดยการใช้ พู่กัน สีชนิดต่างๆ เทคนิคต่างๆให้มาอยู่ในกระดาษหรือสื่อต่างๆได้ ซึ่งเป็นการเปิดจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก ๆ รวมทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่นอกเหนือจากการสอนวาดรูปในครั้งนี้ และช่วยเหลือและสนับสนุนเด็ก ๆ ในด้านกีฬา โดยการนำอุปกรณ์ทางการกีฬา รวมถึงอุปกรณ์ทางการศึกษาต่างๆ ไปมอบให้แก่โรงเรียนในบริเวณเกาะช้าง จำนวน สองโรงเรียน รวมถึงการจัดการบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่เกาะช้างโดยการ เก็บขยะอีกด้วย โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ 2 กลุ่ม คือ

1 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่สนใจการวาดภาพ ได้พาบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว
2. กลุ่มนักเรียนชั้นประถม จากโรงเรียนวัดคลองพร้าว. และโรงเรียน บ้านคลองสน
(จำนวนโรงเรียนละ 10 คน)

ทางทีมงานคาดหวังว่าโครงการฯ นี้จะเป็นประโยชน์ เป็นการจุดประกายการสร้างสรรค์ที่ดีให้เกิดแก่เด็กๆ ทุกคนวัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
2. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว
3. เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนเด็ก ๆ ในด้านกีฬาและด้านศิลปะ
4. เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนให้รักและมองเห็นคุณค่าในท้องถิ่นของตน (เกาะช้าง)

เป้าหมายหลักโครงการ
ต้องการสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ให้แก่เด็ก บนเกาะช้าง โดยเน้น การวาดรูปที่เชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ เพื่อให้เด็กในพื้นที่ซึมซาบสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติที่ดีในพื้นที่ของตัวเองและถ่ายทอดออกมาจากจินตนาการโดยใช้การวาดรูป ซึ่งแตกต่างจากการเรียนภายในห้องเรียน

รูปแบบการและวิธีดำเนินกิจกรรม
1. การจัดการเรียนการสอนวาดรูป ณ.บริเวณเกาะช้าง
2. การจัดกิจกรรมสันทนาการต่างๆให้แก่เด็กๆ
3. มอบอุปกรณ์ทางการศึกษาและอุปกรณ์ทางด้านกีฬาให้แก่ทั้งสองโรงเรียน
4. บำเพ็ญประโยชน์โดยการเก็บขยะบริเวณเกาะช้างกำหนดการเดินทาง โครงการ สอนน้องวาดรูป ครั้งที่1 "ณ. เกาะช้าง" 13-15 มีนาคม 2552

14 มีนาคม 2552

8.00 น. รถออกเดินทางจาก กทม.

11.00 น. ถึงท่าเรือ จ.ตราด เตรียมขึ้นเรือข้ามไปยังเกาะช้าง

12.00 น. ถึงเกาะช้าง เข้าที่พัก

15 มีนาคม 2552

8.00 - 10.00 น. รับทานอาหารเช้า

10.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมวาดรูป (แบ่งตามกลุ่มอายุ 1-15 ปี และ 15 ปีขึ้นไป)

10.40 - 12.00 น. แยกตามกลุ่มและผู้สอน เพื่อวาดรูป

12.00 - 13.00 น. ร่วมทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.00 น . วาดรูปต่อตามกลุ่มเดิม จนเสร็จและส่งผลงานภายในเวลา 14.00 น.

14.00 น.- ขึ้นไป

 ศิลปินผู้สอน ตรวจและแนะนำผลงาน

 ผู้จัดทำโครงการ ทำพิธีมอบของต่าง ๆ ให้ผู้ร่วมงาน และ โรงเรียน

 ร่วมรับทานอาหารเย็น และกิจกรรมในโครงการ

 แยกย้ายไปพักผ่อนตามอัธยาศัย

16 มีนาคม 2552

8.00 - 10.00 น. รับทานอาหารเช้า

10.00 น. Check out จากที่พัก เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

15.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ(โปรแกรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของเวลาและสถานที่ )การเตรียมตัว(ในการร่วมเดินทาง)

1. พาหนะเดินทางของท่านเอง(หรือกรณีไม่มีพาหนะจะจัดให้ภายหลังทราบจำนวนผู้ร่วมเดินทาง)

2. ที่พักริมทะเล (ทีมงานจัด) 2 คืน อาหาร 6มื้อ

3. ยารักษาโรคประจำตัว และยาสามัญประจำบ้านอื่นๆที่จำเป็น

การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ

ทางเวปไซต์ //www.visualizer-club.com

สุวิทย์ ใจป้อม ( wit-76@hotmail.com ) 081-9157744


ค่าใช้จ่ายในการเดินทางจะแจ้งให้ทราบหลังทราบจำนวนผู้เข้าร่วม(สิ้นเดือน กุมภาพันธ์นี้)

การจัดกิจกรรมโครงการ สอนน้องวาดรูปไม่ได้หวังผลกำไรใดๆทั้งสิ้น

ขอบคุณทุกท่านมาชมบรรยากาศวันเขียนภาพเกาะช้างกัน

กับโครงการ สอนน้องวาดรูป

14-16 มีนาคม 2552

ก่อนเดินทางไปถึง น้องๆได้มารอเขียนภาพล่วงหน้าบ้างแล้ว
 

Create Date : 25 มีนาคม 2552    
Last Update : 25 มีนาคม 2552 9:23:32 น.
Counter : 1228 Pageviews.  

สีน้ำที่เกาะช้าง

บันทึกเกาะช้าง...ไปเขียนมาให้ชม

ให้ดูภาพแล้วกันนะครับ

อยากจะไปเขียนอีกหน
แว่ะแป๊บนะคับ..ที่นี่
//www.visualizer-club.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=674
สืบเนื่องจากงานนี้
//www.visualizer-club.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=649#4300
 

Create Date : 24 มีนาคม 2552    
Last Update : 25 มีนาคม 2552 8:34:42 น.
Counter : 628 Pageviews.  

<<นิทรรศการศิลปกรรมดวงใจแผ่นดิน>>นิทรรศการศิลปกรรมดวงใจแผ่นดิน

HEART OF THE KINGDOM

แปดสิบเอ็ดพระบรมสาทิสลักษณ์ แปดสิบเอ็ดพระพรรษา

ศิลปิน สุวิทย์ ใจป้อม, บรรจบ ปูธิปิน


กำหนดจัดนิทรรศการ

วันที่ 1 - 13 ธันวาคม 2551ที่ อาคารธนิยะพลาซา ชั้น 1 ถนนสีลม
เวลา 10.00น. - 20.00 น.

คุณสมประสงค์ บุญยะชัย
(ประธานกรรมการบริหารชินคอร์ปอเรชั่น)
ประธานเปิดนิทรรศการนิทรรศการครั้งนี้ได้รับเกียรติจากศิลปินหลายท่านที่ได้รับเชิญมา
อาทิ อาจารย์ แนบ โสตถิพันธ์ อาจารย์สมยศ คำแสง,ผศ.สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์,
อาจารย์ นพดล ปูธิปิน,พานทอง แสนจันทร์ ธวัชชัย สมคง พรชัย ใจมา เสงี่ยม ยารังษี, ทรงเดช ทิพย์ทอง,
สล่าวารินทร์ ใจจันทึก, เทอดศักดิ์ ไชยกาล ฯลฯ
มาร่วมกันถวายความจงรักภักดีต่อองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในการจัดนิทรรศการครั้งนี้ได้รวบรวมผลงานที่เป็นภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ในพระอริยาบทที่แตกต่างกัน เป็นจำนวนถึง ๘๑ ภาพ (ไม่รวมศิลปินรับเชิญ)
เพื่อให้สอดคล้องตามพระชนม์มายุของพระองค์ท่าน

รายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดจำหน่ายผลงาน, โปสการ์ด, ภาพรีปริ้นส์
มอบให้กับ “มูลนิธิพระดาบส“เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนม์มายุครบ๘๑ พรรษา
ซึ่งมูลนิธิพระดาบสเป็นมูลนิธิที่เกี่ยวกับการศึกษาที่พระองค์ท่านได้จัดตั้งสำหรับการศึกษาของคนไทยเพื่อให้ประเทศไทยมีความ เจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยะประเทศภายใต้การศึกษาที่ดี
เพื่อให้เป็นผลแห่งคุณงามความดีในพระอัจฉริภาพของพระองค์ได้เจริญงอกงามสืบ เนื่องงดงามตลอดไป

หวังว่านิทรรศการครั้งนี้จะมีส่วนให้ประชาชนคนไทยได้ร่วมกันถวายความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ทำความดีเพื่อ “ในหลวงของเรา” ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

สามารถเข้าชมและร่วมถวายความจงรักภักดีได้ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้นสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมที่
สุวิทย์ ใจป้อม (081-915-7744 ),
บรรจบ ปูธิปิน (081-346-7767 ) ,
//www.visualizer-club.com

 

Create Date : 05 พฤศจิกายน 2551    
Last Update : 5 พฤศจิกายน 2551 12:41:48 น.
Counter : 824 Pageviews.  

ดวงใจแผ่นดิน

ว่างเวันไปหลายเพลา
 

Create Date : 22 กันยายน 2551    
Last Update : 22 กันยายน 2551 15:01:30 น.
Counter : 566 Pageviews.  

พ ร ะ แ ม่ มิ่ ง ข วั ญ ข อ ง แ ผ่ น ดิ น ไ ท ย


 

Create Date : 05 สิงหาคม 2551    
Last Update : 11 สิงหาคม 2551 10:48:25 น.
Counter : 510 Pageviews.  

1  2  3  4  5  

jaipom
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
ที่นี่พื้นที่โชว์ผลงาน,ภาพเขียน,Drawing ,สีน้ำ,สีน้ำมัน ,และอื่นๆ ครับผม
Friends' blogs
[Add jaipom's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.