เพลงยาวสรรเสริญพระเกียรติ#3
เพลงยาวสรรเสริญพระเกียรติเกื้อ นคร หน้า 3
ทั้งพระกรณีย์กิจที่ชอบทรงประกอบแก่ชาติพระราชนิสัย
เช่นเสด็จเยือนประเทศหลายเขตไกลทรงสร้างไว้ไมตรีมีสัมพันธ์
นานาชาติชื่นชมบรมบาทครานิราศแรมประเทศทุกเขตขันธ์
ยังรำลึกนึกในมิตรนิจนิรันดร์ที่ราชันทรงใกล้ชิดทุกมิตรเมือง
อีกราชการงานน้อยใหญ่ในประเทศมีพระเจตจำนงช่วยด้วยทุกเรื่อง
มีประกอบพระกรณีย์มีเนืองเนืองเสด็จเนื่องงานชาติมิคลาดคลา
เช่นทรงเป็นประธานงานประเทศทั่วทุกเขตของงานการศึกษา
ในวาระพระราชทานด้านปริญญาทุกมหาวิทยาลัยไทยเมืองทอง
และเสด็จโดยงานการกุศลที่ช่วยคนจนยากลำบากผอง
เช่นช่วยเด็กเล็กพิการงานประคองทรงตั้งกองการกุศลสร้างผลบุญ
ให้เด็กเด็กได้ศึกษาหาความรู้ทรงอุ้มชูช่วยเหลือเข้าเกื้อหนุน
เด็กยากจนคนที่ไม่มีทุนแผ่พระคุณจุนเจิมส่งเสริมงาน
จนมีทุนหมุนช่วยเขาเด็กเหล่านี้ทรงปรานีมีประจักษ์เป็นหลักฐาน
ทั้งเงินทองของขาดพระราชทานช่วยกิจการงานเจริญดำเนินมา
ดูชื่นฉ่ำน้ำพระทัยใสสะอาดประชาราษฎร์จงรักพระนักหนา
ไม่ถือองค์ทรงพระกรุณาเยือนประชาใกล้ชิดเป็นนิจเนือง
ทั่วประเทศเขตแคว้นแดนจังหวัดจอมกษัตริย์ได้เสด็จด้วยเหตุเนื่อง
เพื่อทรงถามทุกข์สุขแทบทุกเมืองใคร่ทราบเรื่องร้อนร้าวชาวนคร
เมื่อทรงทราบราษฎร์เป็นสุขไม่ทุกข์เข็ญอยู่ร่มเย็นภิญโญสโมสร
ทรงเต็มตื้นชื่นชูพระภูธรไม่ทรงร้อนรุ่มทรวงดวงพระทัย
ถ้าหากว่าประชาชีเกิดมีทุกข์พระสิ้นสุขทรงสลดไม่สดใส
เช่นมีเหตุเกิดมหาวาตภัยหรือเกิดไฟไหม้ลามตามนคร
หรืออุทกท่วมใหญ่เป็นภัยราษฎร์ทรงอนาถทรวงในพระทัยถอน
เร่งเสด็จประพาสเยี่ยมราษฎรช่วยดับร้อนผ่อนเข็ญให้เย็นลงCreate Date : 10 กุมภาพันธ์ 2549
Last Update : 10 กุมภาพันธ์ 2549 0:56:38 น.
Counter : 478 Pageviews.

73 comment
เพลงยาวสรรเสริญพระเกียรติ#2
เพลงยาวสรรเสริญพระเกียรติเกื้อ นคร หน้า 2
พระเกียรติก้องท้องฟ้าทุกหล้าทวีปดุจประทีปแสงทองส่องเวหา
ลอยสว่างกลางสวรรค์ชั้นนภาด้วยพระองค์ทรงบุญญาพระบารมี
ศุภฤกษ์เบิกฟ้ามาบรรลุ9 มิถุนาฯ สองห้าหนึ่งสี่
เสด็จเถลิงราชสมบัติสวัสดีนับได้ 25 ปี วันนี้ครบ
รัฐได้ทำพระราชพิธีรัชดาภิเษกศรีที่บรรจบ
เฉลิมฉลองพระองค์ผู้ทรงภพทรงประสพสุขชื่นยืนพระชนม์
วาระนี้ศรีพิสุทธิ์ข้าพุทธเจ้าขอน้อมเกล้ากราบพระบาทวาดนุสนธิ์
ถวายพระพรกลอนกานท์งานนิพนธ์ด้วยจิตล้นจงรักเปี่ยมภักดี
ขอเฉลิมเพิ่มพูนทูนพระเกียรติให้สูงเสียดสุริยาจักรราศี
ด้วยระบิลศิลป์อักษรกลอนกวีต่างมาลีสักการะในพระองค์
ขออำนาจตรัยรัตนะพระกุศลภูมิพลมีพระราชประสงค์
สิ่งอันใดให้สำเร็จพระเจตจงพระชีพคงคู่หล้าอย่ามลาย
แผ่พระเดชเดโชภิญโญยิ่งทรงเป็นมิ่งขวัญชาติราษฎร์ทั้งหลาย
พระฉวีศรีสัณห์ผ่องพรรณรายอย่ารู้วายห่างวาระทรงพระชรา
ให้พระองค์ทรงสำราญผ่านพิภพทรงประสบพระเกษมเปรมหรรษา
พระทุกข์โศกโรคลี้อย่าบีฑาดังพรรณนาน้อมกายถวายพระพร
ขอเดชะพระอำนาจบาทบพิตรจงดลจิตให้ประจักษ์คิดอักษร
ประพันธ์ศิลป์ประบิลสารกลกานท์กลอนฝากสุนทรวาทีกวีไทย
ให้ปรากฎเกียรติกำจายไปภายหน้าอย่าโรยราตลอดยุคทุกสมัย
ทั้งเชื้อสายสืบตระกูลประยูรไกลธำรงไว้วงศ์กวีมณีกานท์
2   ขอกล่าวคำทำกลอนวอนประกาศฉลองบาทบพิตรประดิษฐาน
เป็นฉัตรทองป้องปักทั่วจักรวาลผจงจารสารเสริมเฉลิมพระองค์
เริ่มอัญเชิญเจริญเรื่องแต่เบื้องบาทประสูติชาติราชตระกูลประยูรหงส์
เป็นหน่อเนื้อเชื้อมณีจักรีวงศ์ตราบดำรงถวัลยราชย์ครองชาติไทยลำดับเรื่องที่ 2 พระบารมีร่มเกล้าฯCreate Date : 09 กุมภาพันธ์ 2549
Last Update : 9 กุมภาพันธ์ 2549 23:45:33 น.
Counter : 280 Pageviews.

31 comment
เพลงยาวสรรเสริญพระเกียรติ
เป็นการอัญเชิญพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ภูมิพลอดุลยเดช มาเขียนเป็นเพลงยาว เป็นรูปร้อยกรองที่เรียกว่าเพลงยาวหรือกลอนแปด ซึ่งเป็นบทกวีแบบหนึ่งของไทยเรา ซึ่งใช้ระยะเวลาในการเขียนนานถึง 5 ปี ลำดับเรื่องได้ 141 เรื่อง 458 หน้า

ผู้เขียน เกื้อ นคร มีความคิดเห็นว่า
"...ในชั่วชีวิตนี้ตัวเองควรจะได้ประกอบกรรมใดๆ สักอย่าง เพื่อเป็นการเทิดทูนพระเกียรติคุณและพระบุญญาบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นี้ ให้แผ่ไพศาลยิ่งขึ้นไป และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงจิตใจของตัวเองที่เปี่ยมแปล้ไปด้วยความจงรักภักดีต่อพระองค์

แต่ผู้เขียนเป็นคนจนไม่สามารถประกอบกิจกรรมสดๆ ที่ใหญ่โตเพื่อเทิดทูน พระเกียรติคุณของพระองค์ได้ จึงได้บังเกิดความนึกคิดว่า ถ้าหากจะลองเขียนเพลงยาวสรรเสริญพระเกียรติของพระองค์ท่าน ดังที่นักกวีในสมัยก่อนได้เคยเขียนสรรเสริญพระเกียรติคุณพระมหากษัตริย์ในสมัยนั้นมาแล้ว...
(คำนำในการพิมพ์ครั้งที่ 1 : 5 ธันวาคม 2515)

...และถ้าหากความอุตสาหะวิริยะในการเขียนหนังสือเรื่องนี้ จนออกมาสู่บรรณโลกสำเร็จจะก่อให้เกิดคุณงามความดีแทรกอยู่บ้างเพียงสักนิดน้อยแล้ว ผู้เขียนก็ขอยกสิบนิ้วพนมตั้งสัตย์อธิษฐาน ให้ครึ่งหนึ่งของความดีนี้จงเป็นเสมือนดอกไม้ธูปเทียนน้อมเคารพสักการแด่ดวงวิญญาณของสุนทรภู่บรมครูกลอนผู้ล่วงลับไปแล้ว

ซึ่งผู้เขียนได้เทิดทูนบทประพันธ์ของท่านเป็นประดุจครูบาอาจารย์ และถือเป็นแบบฉบับในการเขียนกลอนอยู่ตราบเท่าทุกวันนี้

ส่วนความดีที่ยังเหลืออีกครึ่งหนึ่งนั้นขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณของพ่อผู้บังเกิดเกล้า (พ่อฉิม นคร) ผู้ล่วงลับไปแล้ว พ่อเป็นบุคคลแรกที่ได้มีส่วนส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้เขียนนิยมชมชอบทางบทๆ กลอนๆ มาตั้งแต่เล็ก

โดยพ่อได้เคยอ่านนิทานกลอนด้วยทำนองเสนาะให้ลูกๆ ฟังก่อนเข้านอนแทบจะทุกคืน เป็นต้นเช่น นกกระจาบ พระพิรุณลักษณาวงศ์ แม้จนสุภาษิตสอนหญิง และนิทานอื่นๆ

เมื่อพ่อย่างเข้าสู่วัยชรา ผู้เขียนก็มักจะนำเอานำราศของสุนทรภู่ ซึ่งพ่อยังไม่เคยอ่านมาอ่านให้พ่อฟังอยู่เสมอๆ พ่อจะหัวเราะชอบอกชอบใจเมื่อถึงตอนขำๆ และชมสุนทรภู่อยู่ไม่ขาดปากว่าเป็นปราชญ์ทางกลอนอย่างแท้จริงทีเดียว

พ่อเป็นคนดีเหลือเกิน เป็นนักธรรมมะชั้นสูง ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมตลอดชั่วชีวิต ตั้งแต่ผู้เขียนเกิดมาจนชีวิตของพ่อล่วงลับไป ยังไม่เคยเห็นพ่อประพฤติตนผิดทำนองครองธรรมเลยแม้แต่ครั้งเดียว

ขอให้ดวงวิญญาณอันบริสุทธิ์ผุดผ่องของพ่อจงสถิตอยู่ในสุขคติภพ และถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้ได้เกิดมาเป็นลูกพ่อทุกๆ ชาติไปเถิด
(คำนำในการพิมพ์ครั้งที่ 2 : 23 กรกฎาคม 2517)


เพลงยาวสรรเสริญพระเกียรติ
พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ประพันธ์เพื่อถวายความจงรักภักดีและปลาบปลื้มปิติยิ่ง เนื่องในวาระศุภฤกษ์พระราชพิธีรัชดาภิเษกเฉลิมฉลองพระชนมพรรษา ที่ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติมาครบ 25 ปี
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เกื้อ นคร (ผู้ประพันธ์)
เพลงยาวสรรเสริญพระเกียรติเกื้อ นคร หน้า 1
1ถวายบังคมบาทนาทนาถา
ขอเดชะพระมหากรุณาทรงปกเกล้าเหล่าประชาทั่วธานี
"ภูมิพลอดุลยเดช"(1) วิเศษกษัตริย์สืบสมบัติบำรุงซึ่งกรุงศรี
นามรัตนโกสินทร์ถิ่นบุรีพระราชวงศ์จักรีศรีนคร
ทั่วทั้งมวลถ้วนหน้าประชาราษฎร์ชื่นชมบาทบพิตรมหิศร
ล้วนจงรักภักดีชุลีกรสองแขนช้อนชูเชิดเทิดพระองค์
ถวายพระนามตามตำนานโบราณชาติก้องประกาศราชตระกูลประยูรหงส์
"ภูมิพลมหาราช" พระชาติพงศ์จักรีวงศ์องค์ที่ 9 เจ้าพารา(1) ได้มีการประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธยเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 ทรงพระนามเต็มว่า "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรี นฤบดินทร์ สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร"


ลำดับเรื่องที่ 1 สรรเสริญพระเกียรติ-ถวายพระพรชัยCreate Date : 08 กุมภาพันธ์ 2549
Last Update : 9 กุมภาพันธ์ 2549 1:40:53 น.
Counter : 286 Pageviews.

21 comment

utilitarian
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]