ศาสนา الدين religious
ผมได้ลองไปหาข้อมูลจาก internet และในห้องศาสนาเพื่อหาความหมายและนัยยะแฝงคำว่า "ศาสนา" ของแต่ละภาษา ซึ่งในที่นี้จะพูดถึง 3 ภาษาคือไทย, อาหรับ และอังกฤษ แทนศาสนาพุทธ, อิสลาม และคริสต์ ผลจากการหาข้อมูลก็ได้สรุปเป็นดังนี้

คำว่า "ศาสนา" มาจากภาษาสันสกฤตว่า "สาสนํ" ถ้าเป็นภาษาบาลีว่า "สาสนํ" มีความหมายตามรูปศัพท์ว่า "คำสั่งสอน" ประมาณว่าเป็นการถ่ายทอดความรู้ระหว่างอาจารย์ไปถึงลูกศิษย์

คำว่า "الدين"
อ่านว่าอัดดีน หมายถึง ระบอบการดำเนินชีวิต,วิธีชีวิต แฝงด้วยนัยยะความหมายของรากศัพท์ว่า "ดานะ" (ยืม, กู้ยืม, เป็นหนี้, คล้อย, เอื้อ, อยู่ภายใต้อำนาจ, ผูกพันเป็นพรรคพวก, ชดใช้, ปฏิบัติตาม, ตำหนิ, ตัดสินพิพากษา)

คำว่า "Religion" ซึ่งมีศัพท์เดิมมาจากภาษาละตินว่า Religis คำนี้สันนิษฐานว่ามาจากคำ 2 คำ คือ Relegere ซึ่งแปลว่า การปฏิบัติต่อ หรือการเกี่ยวข้องด้วยความระมัดระวัง และ Religare ซึ่งแปลว่า ผูกพัน เพราะฉะนั้นคำว่า Religion จึงมีความหมายตามรูปศัพท์ว่า การปฏิบัติต่อ/การเกี่ยวข้องต่อพระเจ้าอย่างระมัดระวัง (เคารพ)

สำหรับผมที่นับถือศาสนาพุทธ เคยคิดว่าศาสนาอื่นๆก็จะคล้ายๆกับศาสนาพุทธแตกต่างเพียงแค่ศาสดา,คำสอนและการปฏิบัติ แต่พอเริ่มศึกษาพุทธศาสนา และศาสนาอื่นประกอบกัน ก็พบว่าในแนวคิดเบื้องหลังมันมีความแตกต่างกันแต่ตอนนั้นยังบอกไม่ได้ว่าคืออะไร

พอมาศึกษาเรื่องภาษาบาลี และภาษาสันสกฤตก็เป็นพื้นฐานในการทำความเข้าใจสิ่งที่คนสื่อสารกันผ่านภาษา ซึ่งคำบางคำมันมีนัยยะ
แฝงอยู่ซึ่งเราใช้ไปเหมือนไม่ได้สนใจกับนัยยะนั้น แต่จริงๆแล้วความคิดของเรากลับสอดคล้องกับนัยยะที่มันแฝงอยู่

ยกตัวอย่างคำว่า "ศาสนา" มาจากภาษาสันสกฤตคือ
"สาสนํ" ที่แปลว่าคำสั่งสอนสำหรับผมไม่เคยสนใจกับความหมายนี้มาก่อน แต่พอมานึกๆดูลักษณะของศาสนาพุทธเหมือนกับการเรียนหนังสือ คือศึกษาคำสอนจากพระ/อาจารย์/ตำรา แล้วนำความรู้ที่ได้นั้นไปปฏิบัติโดยไม่ได้บังคับ ถ้าติดปัญหาก็สามารถนำปัญหานั้นไปพบพระหรืออาจารย์เพื่อขอคำปรึกษา ถ้าอ่านจากพระไตรปิฏกก็จะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าก็สอนเหล่าสาวกในแนวทางนี้ ส่วนปัจจุบันก็จะเห็นได้ในวัดหรือสำนักปฏิบัติธรรมที่สอนหลักปฏิบัติธรรมหรือการนั่งสมาธิให้กับคนทั่วไป

ที่นี้เมื่อเทียบกับศาสนาอื่นเช่น อิสลาม หรือคริสต์ เราก็ใช้คำว่า "ศาสนา" ด้วยเช่นกันซึ่งนัยยะของภาษาแล้วมันไม่ใช่เช่นภาษาอาหรับที่เรียกศาสนาคือคำว่า "อัดดีน" นัยยะของคำนี้หมายความว่า "ระบอบการดำเนินชีวิต, การอยู่ภายใต้อำนาจ, ความผูกพันเป็นพรรคพวก, การปฏิบัติตาม, การพิพากษา,..." หรือคำว่า "
Religion" ก็มีนัยยะความหมายว่า "ความผูกพัน, การปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง ต่อพระเจ้า"

ซึ่งนัยยะที่ซ่อนอยู่มันแทบจะคนละเรื่องกัน ศาสนาพุทธไม่ได้มีข้อบังคับ ไม่อยู่ใต้อำนาจของสิ่งใด ไม่มีการพิพากษา ไม่มีการปฏิบัติต่อเทพเจ้าใดใด มีเพียงคำสอนเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติเท่านั้น ส่วนจะปฏิบัติหรือไม่ขึ้นอยู่กับแต่ละคน

ที่เขียนมาไม่ได้จะบอกว่าอะไรจะดีกว่ากัน เพียงแต่จะบอกว่าเวลาที่มีใครเปรียบเทียบศาสนากัน อยากให้รู้ว่า "ศาสนา" ไม่ใช่ "religion" และไม่ใช่ "อัดดีน" มันเปรียบเทียบกันไม่ได้ครับ


Create Date : 22 สิงหาคม 2555
Last Update : 23 สิงหาคม 2555 15:48:21 น.
Counter : 1580 Pageviews.

305 comments
  
ปัญหามากมาย มันเกิด กับ ผู้ที่ท่านเรียกว่าพระอาจารย์นั่นแหละ. เพราะมีสิ่งนี้ที่ทำให้พระพุทธเจ้าถูกสวมรอย ถูกทุจริตมากมาย ท่านนั้นตกเป็นทาสทั้งวลี และบุคคลไปแล้ว. ผู้ที่ท่านตกเป็นทาส รับทาน รับซอง รับยศ รับสรรเสริญได้ครบ. แต่พระเจ้าอยู่ไหน รับอะไร รับเมื่อไร ชี้ตัวได้ไหม. รับไปเท่าไร กี่บาท กี่ดอลล่าร์ กี่สมนะ กี่ไร่ กี่ลูกศิษย์ กี่สาธุ. ท่านคิดดีดี มันตื้นมากที่จะคิด เพื่อพระพุทธเจ้าจะได้สุจริต กตัญญูขึ้น. ท่านถูกสวมรอยมากมาย ถูกวางยาตาย ถูกแอบอ้างเอาชื่อท่านขึ้นปกตำราที่ผลประโยชน์แห่งมนุษย์เพียบ. ทั้งโรงงานดอกไม้ไฟ โรงงานไขสัตว์(เทียน) ขี้เถ้าที่ขายได้(ธูป) จากการเผานั่นเผานี่. พระพุทธเจ้าหรือ จะเป็นผู้อกตัญญูต่อผู้สร้างชีวิต ผู้สร้างอิถะปัจยตา มามอบให้ท่านโดยเฉพาะ. เราไม่เชื่อ เพราะศรัทธาในเจตนารม ที่จะสอนสั่งมนุษย์ให้สุจริต กตัญญู ตามหน้าที่ท่าน. ศาสนาที่อันตรายที่สุดในโลกกล่าวได้เลยว่าศาสนาที่ได้ฟรี มีหลุดพ้นจากการแนะนำของมนุษย์ผู้เขียนตำรา ท่านตกเป็นทาสตำราท่านไม่รู้ตัว. มันต่างกับศาสนาอื่นตรงไหนรู้ไหม ตรงที่พุทธคือศาสนาที่อกตัญญูต่อเจ้าเมืองธรรมชาติที่ทั่วโลกเขากตัญญู แต่เสพคุณค่าผลงานท่าน อย่างไร้ยางอายนั่นเอง. เข้าใจให้กระจ่าง อย่าตามแค่สุนทรียะแห่งตน. พระพุทธเจ้าจะสูงเกียรติขึ้นทันทีที่ท่านกตัญญู
โดย: ดีดี IP: 27.55.12.216 วันที่: 26 สิงหาคม 2555 เวลา:4:10:24 น.
  
เราขอแผ่เมตตา ให้ท่านได้มีโอกาส ศึกษา ในปรัชญาที่กล่าวถึงการสร้าง พระพุทธเจ้า การให้ความรู้โดยกว้าง และเฉพาะเจาะจงแด่ท่าน. การกำหนดภาระหน้าที่ท่านฯ. แล้วท่านๆจะหนาวว่า นี่เราปิดกั้นมานานขนาดนี้เลยหรือ ทั้งๆที่พรัพุทธเจ้าสั่งเป็นเบื้องต้นว่าอย่าปิดกั้น. และพระพุทธเจ้าจะหลุดพ้นจากการ อกตัญญู เนรคุณ. ที่พวกเราไปอวดอ้างเกิดภูมิท่าน อุตริไปปฏิเสธ ผู้มีพรคุณต่อท่านฯว่า งมงาย ไร้สาระ เพ้อเจ้อ. ท่านมิเคยปฏิเสธผู้มีพระคุณของท่านสักครั้งเดียว มีผู้มาลองภูมิมากมาย ท่านก็สุจริตตอบทุกครั้งว่า ฉันยังจินตนาการรูปไม่ได้ แต่นามฉันยอมรับ.(และปัจจุบันนี้ คุณค่า มนุษย์ทุกคนเสพคุณค่าจากเจ้าเมืองธรรมชาติทุกคน. อย่าตกเป็นทาสวรรณกรรม และนักบวชที่ มีโอกาสทุจริต ผิดเพี้ยน ก่อภยันอันตรายสารพัก ทั้งชื่อเสียงพระพุทธเจ้า และประทุษร้ายต่อเราทั้งตรง ทั้งอ้อม
โดย: ดีดี IP: 27.55.12.103 วันที่: 26 สิงหาคม 2555 เวลา:4:18:13 น.
  
  หากมนุษย์ยุคนี้ มีความสามารถ จัดวางผู้ที่ล่วงลับไปแล้วให้อยู่ในปรัชญาใดใดก็ได้ จะด้วยความฝัน(หรือความฟัน) ความระลึกชาติได้ ความอภินิหารใดใดก็แล้วแต่จะกล่าวเถิด. ถ้าสามารถเช่นนั้นได้ เราขอวางทุกๆศาสดา รวมถึงพระพุทธเจ้าด้วย ให้อยู่บนปรัชญาที่สุจริตที่สุด กตัญญูที่สุด ไม่มีการอวดอ้างว่าได้อะไรมาเอง มาฟรี มาอัตโนมัติ แต่ได้มาจากการรับมอบ การจัดการ การจัดกรรม การอนุมัติ การบริหาร ทั้งเมตตา(สาธารณะทั่วกัน) กรุณา(เฉพาะตน เช่นความรู้กฏ อิถะปัจยตา อริยะสัจ แรงโน้มถ่วง วัคซีน) เหล่าบรรพบุรุษเหล่านั้น ไม่มีใครที่ อกตัญญู ลบหลู่ ลบชื่อ พระเจ้า ออกจากจิตใจเขา เพราะเขารู้ว่า ปัจจุบันจะมีผู้อกตัญญูเช่นนั้นน้อยลงๆเรื่อยๆ(เพราะท่านๆนั้นรู้ด้วยผู้มีพระคุณให้รู้) จงสุจริตที่จะจัดวาง(repositionning) ทุกๆศาสดาให้สุจริต กตัญญู อย่าเชื่อว่าท่านๆผู้ใดจะอกตัญญูต่อผู้ให้เขาเกิด ให้ออกซิเจนท่านเสพ. แม้แต่พระพุทธเจ้า
โดย: ดีดี IP: 27.55.12.103 วันที่: 26 สิงหาคม 2555 เวลา:4:19:11 น.
  
บล๊อกสวนนะครับ (ความชอบของผมเอง). หากมีสิ่งใดพอจะแลกเปลี่ยนได้. ผมสามารถพูดคุย เพื่อ พระพุทธเจ้าจะสุจริตขึ้นกว่าปัจจุบันได้ ชัดกว่า พระสังฆราช เคยกล่าว. หรือ ผมว่าเปรียญ9 ก็ไม่เคยสนว่าท่านจะเสื่อมเกียยรติเท่าใด พูดๆไปเท่านั้น สุจริต ทุจริต ปะปนกันมั่วนัวเนีย. ผมขอเป็นภาระหน้าที่นี้ มีสิ่งใดมาแลกเปลี่ยนก็ได้นะครับ จะ มาร์คเอาไว้
โดย: ดีดี IP: 27.55.12.103 วันที่: 26 สิงหาคม 2555 เวลา:4:23:06 น.
  
และ การเปรียบเทียบกันไม่ได้นั้น. มีสิ่งหนึ่งที่ พุทธไม่เคยมีอยู่ในมือ แต่วิจารณ์ได้เป็นตุเป็นตะ คือ พระเจ้า ไงครับ. มันสุจริตหรือไม่ที่เราไม่มีสิ่งใดมาพิจารณา แต่วิจารณ์แง่มุมต่สงๆได้อย่างไม่ละอาย. ส่วนศาสนาอื่นเขามีทุกสิ่งครบ เคยมีและถูกยกเลิก หรือ ป้องกันความเสียหาย. ลองศึกษาใหม่ ขยายฐานสมองแผ่ออกอีกนิดก่อน. ท่านจะทราบว่าท่านแคบมาก. และเป็นเพียงหมู่ชนเล็กๆที่อาศัยในบ้านหลังใหญ๋ ปฏิเสพการมีอยู่ของผู้สร้างบ้าน เสพน้ำไฟ อากาศของผู้นั้น โดยที่หมู่ชนส่วนใหญ่ เขากตัญญู แม้ไม่พบตัวตน ก็ดำรงการกตัญญู มีขันติขั้นสูงกว่าผู้เรียกร้องจะพบ(เป็นสิ่งเสพที่เรียกร้องก่อนการกตัญู) มากนัก
โดย: ดีดี IP: 27.55.12.64 วันที่: 26 สิงหาคม 2555 เวลา:4:29:59 น.
  
แก้ไขนะครับ เดี๋ยวจะเข้าใจผิด บล๊อกสวยครับ ไม่ใช่บล๊อกสวน
มันยิ่งอ่อนไหวในประเด็นหลัก ในการแทรกของมารอยู่ด้วย. คือ ความจริงกำลังปรากฏ ความเท็จการพยากรณ์กำลังจะมลาย. มารมันชอบแทรก ในภาวะอสูรเช่นนี้น่ะครับ
โดย: ดีด IP: 27.55.6.15 วันที่: 26 สิงหาคม 2555 เวลา:7:35:47 น.
  
สงสัยคุณดีดีจะมาแนวเชื่อในพระเจ้า ก็ขอแจ้งว่าผมไม่เชื่อในพระเจ้าครับยังไงก็ไม่เชื่อ จริงๆใน blog ผมจะบอกว่าแต่ละศาสนาไม่ควรนำมาเปรียบเทียบกันด้วยเหตุผลที่เขียนไปแล้ว ซึ่งก็ควรให้เกียติในความเชื่อของแต่ละบุคคลไม่ควรมาโอ้อวดว่าของตนดีกว่า หรือว่าของคนอื่นไม่ดีก็เท่านั้นครับ
โดย: vrod วันที่: 27 สิงหาคม 2555 เวลา:20:35:43 น.
  
 การทำดี มิใช่การทำสิ่งใดแค่ตามความเชื่อ. คือเชื่อว่าทำแล้วจะได้สิ่งทดแทน หรือสิ่งไถ่โทษในความผิดตนที่ผ่านมา เท่านั้น

แต่ต้องทำดีที่แท้จริง คือ การปฏิบัติตน ด้วยการปฏิเสธสิ่งไม่สุ จ ริ ต  ไม่กตัญญู สิ่งพนัน สิ่งลามก ต่างๆ ทั้งหมด

โดยมีสติปัญญาพอที่จะตัดสินตามสามัญสำนึกได้ว่า สิ่งที่ทำนั้น ทุกๆศาสดาที่พระเจ้ามอบลงมาให้มนุษย์นั้น กระทำมันตามคำบอกเล่า ตามวรรณกรรมนั้นจริงหรือ

เช่นเราไม่เชื่อว่า ท่านมูฮัมมัดจะเป็นผู้ละโมบทางกามารม และมีเจตนาสุขสันต์ในกามารม ด้วยการมีภรรยามาก และเป็นสิ่งอนุมัติจากพระเจ้า เราก็ไม่จำเป็นต้ง

เดินทางสู่มายาคติ ตามสุนทรียะแห่งสันดานเราเช่นนั้นเลย เราจะแสวงปัญญา เพียรศึกษาหาแก่นแท้จริงของศาสดานั้น. พระพุทธเจ้า เราก็ไม่จำเป็นต้องเชื่อ

ตามวงรรณกรรมว่า ท่านจะเป็นผู้ยุยงให้เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน กล่าวปฏิเสธการมีรูป หลังจากมีนาม ว่าไม่มี  เพราะถ้าท่านกล่าวเช่นนั้น เท่ากับท่านได้ลบล้างสัจจะ

แห่งอิถปัจยะตาของท่านเอง. และเป็นการยุยงให้เนรคุณต่อเจ้าเมืองธรรมชาติ ที่มนุษย์ได้เรียนรู้คุณค่าและ เ ส พ คุณค่าจากที่นั้น และท่านๆด้กล่าวเตือนมิให้ปิดกั้น

มิให้จำกัดจิตตน ฉะนั้น เจ้าเมืองธรรมชาติ ที่มีนามว่าพระเจ้า มีคุณค่ามากมายที่เรา consumed นั้น ย่อมมีรูป. เราต้องขันติธรรม และ เพียร เรียนรู้หนทางที่จะไข

ขันตินั้น ไม่ปิดกั้น ไม่อวดอ้างแค่ภูมิปัญญาเราเหนือ การกระทำ เหนือพระพุทธเจ้า. พระพุทธเจ้าที่เราเคารพรักนั้นหรือ ที่จะยุยงให้เราพนันในการทำสิ่งใดลงแทงพนัน

แล้วได้ผลจากเจ้ามือเป็นบุญ. คิดดีดีซิ กลโกงของเจ้ามือทั้งนั้น. รักและเคสรพทุกๆศาสดาที่มีในโลก เท่ากับเราทำดีได้โดยมิต้องมีตำราที่ว่า ดี กำกับเลย
โดย: ดีดี IP: 27.55.8.167 วันที่: 17 กันยายน 2555 เวลา:9:31:04 น.
  
เมื่อพระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมว่า. ทุกสิ่งประกอบด้วย นาม และรูป. มีผู้เฒ่าหนึ่งได้โต้แย้งท่าน และมีผู้ได้ยินมากมาย(ท่านอานนท์ก็น่าจะได้ยินด้วย)ว่า. หากธรรมมะของพระพุทธองค์เชื่อถือได้. อยากทราบว่านามต่างๆที่มีมาก่อนพ่อแม่ท่านเกิดเช่น พระเจ้า ผู้สร้างโลกนั้น รูปอยู่ทีใด จงแสดงธรรมปัญญาเดี๋ยวนี้เถิด(ไม่ขันติ ละโมบรู้ ไม่เพียรคิดเอง ไร้จินตนาการ ไร้มารยาท กตัญญูในการสูดเสพยังไม่เกิด. ยังไม่รู้จักการตามลมหายใจเป็นฯลฯ) เลยเกิดกิเลสอยาก.ลองภูมิพระพุทธองค์. พระพุทธเจ้าตอบอย่างผู้รู้ได้ชัดเจนทันทีว่า รูปของนามพระเจ้าผู้สร้างโลกคือ " อจินไตย ". ปัจจุบันนี้ วลีนี้ ได้ถูกแอบอ้างจากเหล่าผู้ปกปิดในการกระทำสิ่งไม่เหมาะสม ไม่สุจริต ผิดปนปน ของตน นำมาใช้ปิดบังในความจริงที่สมควรก่อจีรังให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่ลูกหล่นว่า คือสิ่งผิดจะได้ประนามให้เป็นที่ชัดเจนว่าไม่ต้องไปลองทำมันอีก. คือ การที่บอกว่าเป็นสิ่งห้ามจิตนาการ เป็นเรื่องของอรหันต์ ไม่ควรจินตนาการ. หากเชื่อตามนั้น เซอร์ไอแซกนิวตันไม่ได้รับความรู้ดรื่องแรงโน้มถ่วง ไม่มีเครื่องบินสมัยนี้แน่. การค้ายาในคุกหากเป็นอจินไตยแล้วไซร้ ย่อมกวาดล้างสิ่งทุจริตยากมาก. หากเรื่องซีดีสิ่งลามกสิ่งชั่วร้ายในกุฎิ เป็นสิ่ง อจินไตยแล้วไซร้ เราก็จะมีตัวแทนนายหน้าบุญ ทนายกรรมที่ทุจริตมากมายที่ปราบยากนะครับ. พระเจ้าคือเจ้าเมืองธรรมชาติ ที่พระพุทธเจ้ามิให้ปิดกั้น เรากตัญญูได้ทันที ไม่ต้องเชื่อ ก็กตัญญูได้เพราะกตัญญูมันอยู่ในจิตสำนึกทุกคนอยู่แล้ว. กตัญญูทำไมหรือครับ ก็เพราะ คุณค่า(ที่พระพุทธเจ้าพูดขาดไปในสมัยนั้น) เราทุกคนเสพ ไปแล้วจริงๆ และยังเสพต่อไป กตัญญูเถิดครับ ไม่ต้องเชื่อ แต่ศรัทธาไปเลย. และถึงแม้ไม่ศรัทธาก็ไม่มีปริมาน มากกว่าผู้ศรัทธา ผู้กตัญญูทั่วโลกไปได้เลยครับ. แต่ถ้าจะเริ่ศึกษาความเป็นสากล. ก็กตัญญูไปพลางๆนะครับ. อย่า เนรคุณไปพล่งๆ เพราะ พ่อแม่เรานั่นแหละที่จะต้องรับผิดชอบ และถูกตำหนิ หากเราคือผู้เนรคุณ. เอาใจช่วยทุกคนนะครับ. เพื่อความสงบสันติของประเทศ แผ่นดิน และโลกได้จริง
โดย: ดีดี IP: 27.55.8.167 วันที่: 17 กันยายน 2555 เวลา:9:49:31 น.
  
ความจริงที่เป็นสากลแล้ว มนุษย์นำมายาคติพวกพ้อง ตั้งวลีขึ้นว่าศาสนาเท่านั้น เป็นหนึ่งใน 5ระดับของความต้องการพื้นฐานเท่านั้น. แล้ววิธีเดิน พิธีกรรมต่างๆนั้น ก็เป็นสิ่งตอกย้ำให้เป็นหนทางเข้าใกล้มายาคตินั้น เพื่อยืนยันว่าของพวกตนคือดีที่สุดถูกต้องที่สุด. จนนานวันเข้า ก็หลงลืมไปว่ามันมาจากมายาคติของบรรพบุรุษทั้งนั้น. การเชื่อในพระเจ้าคือ การกตัญญูสูงสุดที่มนุษย์พึงมีกันได้ทุกคน ระหว่างทางที่มนุษย์ต้องมีขันติเพื่อจะรอพบพระเจ้านั้น ก็ใส่ความกตัญญูลงในสากลกาลไว้ก่อนได้. แต่ไม่มีมนุษย์ไหนไม่เคยสัมผัสนามพระเจ้าเลย. มีแต่มี กับไม่มี. หรือจะว่าไป กตัญญู กับ เนรคุณนั่นเองง จงหลุดพ้นจากการชี้นิ้วมาที่ท่านว่าท่านคือผู้หนึ่งนั้นที่ไม่เพียรศึกษาในคุณค่าที่ท่านเสพมา เสพอยู่ และจะต้องเสพต่อไปอีกนานเท่าไรไม่ทราบ. และไม่อดทนในการรอคอยที่จะพบผู้นั้น ด่วนสรุป อวดอ้างเกินจากศาสดาที่สุจริตท่านหนึ่งที่เราควรเคารพรักในเกียรติของท่าน ว่าไม่มี. ทั้งที่ท่านนั้นไม่เคยบอกว่าไม่มีเลย. และนามนั้นก็มีมาก่อนท่านเกิดด้วยซ้ำ. อิถะปัจยะตาแท้ๆ ที่ พระพุทธองกล่าวไว้มากมาย. จงใช้ อินทรีย์5 บ้างเถิด. แต่ถ้าจะให้แน่นหนาทั่วทุกความดีงาม ต้อง กตัญญู 1 ครับ ใช้มันบริหารทุกสิ่งสรรพเถิด แถมปกป้องความเสียหายชั่วร้ายได้ทุกประการ. กตัญญูให้สูงสุดไปเลย. จะได้ไม่ต้องมีอกตัญญูต่อขั้นตอนใดปรากฎ. มันยากนักหรือชาวไทย.
โดย: ดีดี IP: 27.55.9.218 วันที่: 17 กันยายน 2555 เวลา:20:42:22 น.
  
อย่าได้เร่งเร้าในรูป ของนามพระเจ้าสร้างโลก ให้มาปรากฏเดี๋วนี้เลย. จงขันติ จงเพียร ที่จะเรียนรู้และตระหนักว่า มนุษย์เสพคุณค่าจากพระเจ้าหรือไม่. หากยังโต้แย้งว่าธรรมชาติแล้วไซร้. พระเจ้า คือเจ้าเมืองแห่งธรรมชาติที่ท่านๆเสพไปแล้วนั่นเอง. จงกตัญญูไปพลางๆ อย่าเนรคุณไปพลางๆ. และเคารพกราบไหว้ผิดที่ ผิดทางไปวันๆ เสียเวลา เสียโอกาสในการแสดงความกตัญญูเปล่าๆ ตื่นเถิดชาวไทย ตื่นจากวรรณกรรมที่ฝึกจิตให้ท่านเป็นวิญญาณ และร่างการที่เนรคุณ ก่อกิเลสเป็นตัวในการค้นหาสุข และมีการพยากรณ์ต่างๆนำทางท่าน ทางประเทศชาติ ไปสู่สมถะ ไปสู่การเห็นแก่ตัว ไปสู่การอกตัญญู เนรคุณต่อกัน ต่อภาระหน้าที่ ต่อนำแหน่ง ต่องานการ ต่อครอบครัว ต่อลูกหลาน ต่อประเทศแผ่นดิน. และสำคัญที่ประจักษ์แล้ว คือน่อพระเจ้าแผ่นดิน. อย่าเนรคุณแม้ต่อเจ้าเมืองธรรมชาติ แล้วท่านๆจะไม่มีทางเนรคุณเจ้าเมืองไทย ที่ท่านเสพประโยชน์จากการพัฒนาของพระองค์ท่านอย่างเด็ดขาด. เหตุและปัจจัยทั้งนั้น คิดให้ดีดีนะครับ
โดย: Dede IP: 27.55.3.92 วันที่: 18 กันยายน 2555 เวลา:9:36:40 น.
  
มีสิ่งใดจะแชร์ความรู้กันก็ดีนะครับ. การเชื่อในพระเจ้าคือแค่ กตัญญูให้สูงสุดตามที่พระพุทธเจ้ากล่าวไว้เท่านั้นเองว่า. สิ่งใดใดย่อมประกอบด้วยนามและรูป. เราเชื่อท่านสนิทเลย เพราะเราเสพ คุณค่าของพระเจ้า(เจ้าเมืองธรรมชาติไปมากมายแล้ว เราไม่กล้าเนรคุณลบนามลบรูปท่านเด็ดขาด. และพระพุทธเจ้าก็กล่าวชัดเจนว่าย่อมประกอบด้วยนามและรูป ฉะนั้นเราเชื่อและขันติรอพบรูปได้ด้วยการกตัญญูไว้เป็นสรณะ.อยู่บนแกนหลักไม่เนรคุณ ไม่ขโมย(ออกซิเจนจากเจ้าเมืองธรรมชาติ)เสพ. ไม่กล้าลบหลู่ว่าไม่มีรูปหรอก เพราะเท่ากับอวดรู้เกินพระพุทธเจ้าที่ท่านกล่าวไว้. เราศรัทธาว่าท่านย่อมรู้มาก และสุจริต กตัญญูเสมอ. เชื่อเถิดครับพระเจ้ามีครับ. พระพุทธเจ้ากล่าวไว้ว่า รูปยังเป็นอจินไตยของทุกคนอยู่(ยังจินตนาการไม่ได้). แต่คุณค่านี่ซิครับ เราเสพ เข้าไปจริงๆ. กตัญญูเถิดครับ ไม่มีใครรู้หรอกครับว้า ท่านมีพระเจ้าแล้ว. ขอแผ่เมตตาครับ
โดย: ดีดี IP: 27.55.0.178 วันที่: 19 กันยายน 2555 เวลา:16:35:08 น.
  
เห็นด้วยที่ว่า พระพุทธเจ้าไม่เคยปฏิเสธการมีรูปหรือการมีอยู่จริงของนาม พระเจ้า เลย. แค่กล่าวว่าท่านยังจินตนาการไม่ได้เท่านั้น ใครกล่าวว่าไม่มีย่อมอวดอ้างเกินภูมิบรรพบุรุษผู้มีฉันทะ สั่งสอนให้มนุษย์สงบสุขของเราผู้นี้. จงให้เกียรติท่าน อย่าแต่งแต้มท่านให้เสียหายด้วยวรรณกรรมที่เราเสพกันอย่างมึนเมากันเลย
โดย: เริ่มเข้าถึง IP: 27.55.14.104 วันที่: 20 กันยายน 2555 เวลา:9:03:25 น.
  
เขาหมิ่นศาสดาผู้อื่นกัน. แต่เราหมิ่นศาสดาตนเองกันมานานเท่าไรแล้ว. พระพุทธเจ้าหรือจะเป็นผู้แนะนำให้เราเนรคุณต่อเจ้าเมืองธรรมชาติที่ให้ออกซิเจนท่านเสพ จัดกรรมให้กับท่าน เตรียมโลกให้ท่านอาศัย. วางอิถะปัจยะตาให้ท่านคือผู้มาพบ. นั่นซิ เราหลงไปหมิ่นท่านโชว์ชาวโลกไปเท่าไรแล้วนี่. ท่านมิใช่ผู้เนรคุณเช่นนั้นแน่นอน. ท่านมิใช่ผู้แนะนำให้เราพนันในบุญบารมีแน่นอน. หากเราหลงเชื่อเช่นนั้นผู้ที่ใช้ช่องประตูที่มีทาน มีงบประมาณ ยืนรอพวกเราก็ล้นเมือง. เราน่าจะมีสติปัญญากันมากกว่านี้นะครับ.
โดย: คิดตาม IP: 27.55.9.152 วันที่: 21 กันยายน 2555 เวลา:19:45:25 น.
  
การเข้าถึงกตัญญุตาธรรม ที่มีผู้โพสต์ไว้มากมายนั้น. สามารถสร้าง สัมมาชนได้ ไม่ยากเย็น โดยที่ไม่ต้องมีพิธีกรรม บริกรรม การพนันในบุญบารมี หรือกอบโกยสิ่งไถ่โทษใดใดเลยใช่ไหมครับ. ไม่จ้องเข้าวัด เข้าสุเหร่า เข้าโบสถ์ ไหว้รูปปั้น จุดธูปเทียนใดใดเลย. แผ่เมตตาได้อย่างชัดเจน. เพราะเราไม่มีเนรคุณใดใดติดในจิตเลยนี่ครับ. แต่หากเรายังมีการเนรคุณต่อผู้มีพระคุณเหนือพระพุทธเจ้าที่เขาเรียกว่าเจ้าเมืองธรรมชาติ หรือพระเจ้านั้นละก็ เรายังไม่รักษาศีลข้อไม่ขโมยได้เลยนะครับ เพราะเราเสพ ปต่ปฏิเสธการขอ การขอบคุณ กตัญญู. อย่างนี้จะมีอรหันต์จริงหรือ หรือเป็นแค่วรรณกรรมหลอกทาน หลอกไอแพด ไอโฟน หลอกให้ซื้อดอกไม้ธูปเทียน ดอกไม้ไฟ. มันมีผู้รับผลประโยชน์เหล่านั้นทั้งนั้น ชี้ตัวได้ด้วยนะครับ. แต่เจ้าเมืองธรรมชาติที่ให้พระพุทธเจ้านั้นไม่มีการรับผลประโยชน์ใดใด ชี้ตัวก็ไม่ได้เสียด้วยซิ. น่าคิดนะครับ.
โดย: คิดตาม IP: 27.55.9.152 วันที่: 21 กันยายน 2555 เวลา:19:52:19 น.
  
ไม่นาน ความจริงเหล่านี้ จะทำให้ชาวพุทธเกิดความกลัว. กลัวว่าจะสูญเสียสังคมพยากรณ์ของเขาไปนั่นเอง(มาสโลว์กล่าวไว้). ฉะนั้น มันอาจจะถูกลบกลบทิ้งได้. พระพุทธเจ้าท่านกล่าวไว้ว่า. เมื่อความจริงกำลังจะปรากฏ. ความเท็จกำลังจะมลาย. มันจะเกิดภาวะอสูร. มารจะเข้าแทรกได้ง่าย. ฉะนั้นหากผู้ที่เกิดความกลัวเช่นนั้นมีสติปัญญา. จงหาข้อชี้แจงเพื่อแก้ไขสิ่งที่เขากล่าวหาในสิ่งทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นขโมย. หรือ การเนรคุณ หรือพระพุทธเจ้าเป็นเช่นนั้นตามที่ท่านคิด ท่านเชื่อ.
โดย: ขอคิดด้วย IP: 27.55.0.138 วันที่: 21 กันยายน 2555 เวลา:19:59:47 น.
  
ปริญ8 ปริญ9 ยังต้องไล่ลบความจริงเหล่านี้เลย. ทั้งๆที่จรรโลงเกียรติพระพุทธเจ้า. แต่เขายอมก่อ อนันตกรรม. ปกปิดความสุจริตของพระพุทธเจ้าเพื่อรักษาทาน รักษาลาภ ยศ มวลชนของเขาไว้. ไล่ลบทุกความจริงที่เป็นการเสริมเกียรติพระพุทธเจ้า.ไปตามหาดูซิ. มีจริงๆ. อับปัญญาจะตอบข้อเท็จจริงขนาด ลบลูกเดียวเลยหละ
โดย: ขอคิดด้วย IP: 27.55.0.138 วันที่: 21 กันยายน 2555 เวลา:20:03:46 น.
  
พระเจ้า ได้ล้อมเราไว้ทุกด้านแล้ว. จงมอบตัวเสียเถิด ผู้ปฏิเสธ. เพราะเรา ท่าน ได้เสพผลแห่งพระเจ้าไปมากมายมหาศาลแล้ว. พระพุทธเจ้าท่านก็เสพผลนั้นเช่นเรา เช่นกัน จำนนเถิด. การหาข้อโต้แย้งการเสพตนมิได้นั่นแหละหรือ คือ อุเบกขา. แต่ถ้าอดทนรอพบก็ไม่ว่า ไม่เร่งกัน. แต่ขอสิ่งหนึ่งคือ กตัญญูไปเรื่อยๆก่อน. และเราก็สุจริตคิดว่า ท่านคงอดทน และ กตัญญูต่อสิ่งสูดเสพท่านๆกันอยู่. ใช่ไหม
โดย: พี่ไทย IP: 27.55.4.31 วันที่: 23 กันยายน 2555 เวลา:5:54:27 น.
  
กฏหมายมาตรา เกิด-แก่-เจ็บ-ตาย - ทุกข์ - สุข.  กฏหมายนี้ ได้มีผู้ตรา ผู้บัญญัติขึ้นมานานแล้ว ตั้งแต่มีมนุษย์ผู้แรกของโลก. มนุษย์นั่นเอง ที่ละเมิดกฏหมายแรกของโลกนี้. และกฏหมายนี้ มีหลักฐานที่ชัดเจน ประชาชาติทั่วโลกเขารับรู้ แต่ชาวไทยไม่ค่อยรู้ เข้าไม่ถึงปัญญานี้กัน. อาจจะถูกมนุษย์ผู้ละเมิดสามัญสำนึกของมนุษย์ด้วยกันเอง ปิดกั้นไว้ก็ไม่ปาน. จงพึ่งพาตนเองในการเข้าถึงปัญญา เรื่องกฏหมายเกิดแก่เจ็บตายทุกข์สุข นี้ด้วยตนเองเถิด ทั้งผู้สงสัย และผู้ปิดบัง ปิดกั้น. จงชะลอในความโกรธ บริบูรณ์ และหลั่งเมตตา ดำรงค์ ความรัก ยุติธรรม สุ จ ริ ต ก ตั ญ ญู. ไว้ให้มั่น. ทุกๆคนจะเข้าถึงแก่นธรรมที่เที่ยงแท้นั้นๆได้ ไม่ยากเลย. ขอให้กำลังใจทุกท่านค้นคว้า และ พัฒนาจิตตน และสังคม อีกทั้งประเทศชาติได้เร็วๆ
โดย: พี่ไทย IP: 27.55.5.165 วันที่: 23 กันยายน 2555 เวลา:10:19:53 น.
  
ถือเพชรที่เข้าใจว่าจริงอยู่ในมือ. ก็ยังสามารถ พิจารณา เพชรเม็ดที่ไม่เคยสนเลยว่า เป็นเพชรที่ให้แบบอย่างของเพชรเก๊ และเพชรปลอมได้. อย่างไม่จ้องปิดกั้น. หรือ ขว้างเพชรเม็ดเก่านั้นทิ้งไปด้วยซ้ำ. ปัญญาจะกว้่งขวาง ความมีสติ มีสมาธิ มีกตัญญูธรรมอันสูงสุด เกิดขึ้นได้โดยง่าย
โดย: ดีดี IP: 58.11.236.101 วันที่: 25 กันยายน 2555 เวลา:6:42:38 น.
  
ใครจะเป็นอะไรก็ตาม ทั้งหมดต้องผ่านการเสพพระคุณจากพระเจ้าทั้งนั้น. ขนาดว่าหากใครจะผ่านมนุษย์ไปเป็นอมนุษย์ใดใด เป็นอริยะใดก็ตาม ยังต้องเสพออกซิเจนที่พระเจ้าสร้างไว้เลย. และการจะเป็นอะไรก็ตามที่วิเศษกว่ามนุษย์ทั่วไปปกติได้นั้น. ก็ต้องผ่านการอนุมัติจากพระเจ้าผู้มีบุญคุณก่อนทุกคน. จงตระหนัก และหยั่งรู้กันให้ไวๆเถิด. อย่าติดกับอยู่กันจิตเนรคุณ. มันอันตรายต่อผู้อื่น ที่ใช้ถังอากาศเดียวกันแน่นอน
โดย: ดีดี IP: 27.55.11.163 วันที่: 26 กันยายน 2555 เวลา:21:05:25 น.
  
อยากรู้คือ กิเลส. แต่ถ้า กล้ารู้คือปัญญา
โดย: ดีดี IP: 27.55.11.163 วันที่: 26 กันยายน 2555 เวลา:21:06:31 น.
  
วิ่งที่นักบวช หรือ พระ นำมาปั้นให้มันเป็นตัว คือกิเลสอยากนั่นเองง และกิเลสใหญ่สุดก็คือ กิเลสอยากรู้ในสิ่งที่พ้นญาณวิสัยของมนุษย์นั่นเอง. มีการกำหนดเสป็คต่างไว้ มีลำดับขั้นต่างๆให้เวียนหัว เพื่อ จับต้องผลประโยชน์ ในลาภ ยศ สรรเสริญ มวลชน. ทั้งๆที่สิ่งพ้นญาณวิสัยนั้น ได้ถูกแจ้งแก่มนุษย์ผ่านผู้นำสารหลายท่านไปหมดแล้ว. แต่ภูมิภาค ภาษา และ การไม่เพียร การไม่แสวงหา ปัญญาญาณของมนุษย์นั่นเอง ที่ปิดกั้นการรับรู้สิ่งเหล่านั้นไว้. จงหลุดพ้นจากกิเลสก้อนใหญ่ที่สุดนั้นให้ได้
โดย: เดกดี IP: 27.55.14.105 วันที่: 27 กันยายน 2555 เวลา:10:12:37 น.
  
  การสอนสั่งของพ่อแม่,ศาสนทูตที่น้อบน้อมสุจริต,บรรพบุรุษ,ต่างมี2สิ่งที่นำมาสอนเราคือ1) จากการผิดพลาด. และถูกต้อง ของพวกท่าน แล้วตราให้มันคือจีรังแห่งชั่วดี แล้วนำมาสอนเรา 2) จากการได้รับเข้าผัสสะเท่านั้น มิได้ลงคลุกกับดีชั่ว. แต่สามารถอนุมัติได้ว่าดี และ ชั่วนั้นจีรัง. เป็นที่ยอมรับ หรือเกิดอันตรายแล้ว. นำมาสอนเรา. -----  ฉะนั้นจงพิจารณาด้วยความกตัญญูเถิดว่า.แน่นอนหากพ่อแม่,ศาสนทูตเคยผิดพลาดเคยสำเร็จใดใด ด้วยการแถลงไขกับเราๆด้ ไม่มีการตัดรอนความชั่วดีที่เกิดขึ้นให้เราฟังแล้วไซร้ เราจะเชื่อฟังด้วยการแสวงในปัญญาญาณในแกนหลักที่กตัญญูสุจริตได้ไหม. แล้วสิ่งอื่นที่ท่านๆยังมิได้ลงคลุกคลีอีกล่ะ ถ้าเรายังไม่สามารถเชื่อฟัง เพราะท่านไม่เคยผิด. เราคือลูกที่กตัญญูสาวกที่กตัญญู เราจะรอให้ท่านเหล่านั้นไปทำผิดมาก่อนหรือ. เราถึงจะกตัญญู. พ่อแม่สั่งให้กตัญญูตระเตรียมตนให้สุภาพ ไปขออภัยโทษผู้มีพระคุณพ่อแม่ให้หน่อย เพราะลูกเคยได้รับการป้อนนมป้อนอาหาร เซลล์สมอง เซลล์กล้ามเนื้อลูกเจริญเติบโตมาเพราะคุณค่าของพ่อแม่นะ. เราก็อย่ายืนขึ้นท้าพ่อแม่เหย่งๆว่าให้เอาอาหารในเซลล์ที่เคยป้อนคืนเดี๋ยวนี้ ถ้าหากว่าคุณค่า(ที่มองไม่เห็น)นั้นมีอยู่จริงจริง. นั่นคือลูกยังไม่สามารถเรียนรู้เข้าถึงมีปัญญาญาณในการกตัญญูที่พ่อแม่สอนสั่งได้ ลูกอาจจะต้องรอให้พ่อแม่ผิดพลาด เนรคุณให้ลูกดูใช่ไหมลูกถึงจะเข้าใจ. ได้นะ ถ้าลูกจะยุยงให้พ่อแม่ทำชั่วให้ดูก่อนการกตัญญูให้ครบคุณค่าของพ่อแม่ศาสดา,และผู้มอบออกซิเจนให้พ่อแม่ศาสดา และ สั่งคดี เกิดแก่เจ็บตายเหนื่อยยากมาให้มนุษย์และศาสดาทุกๆคน. ----ท่านๆที่อ่านแล้ว ท่านจะรอเช่นนั้นหรือไม่. แค่กตัญญูต่อพ่อแม่โดยที่ขจัดเนรคุณออกจากจิตใจ ก่อร่างความปลอดภัยต่อตนเอง และสังคม. ยังอยู่ในญาณพิสัยที่จะรับทราบได้อย่างง่ายดายด้วย. ไม่ต้องเป็นอมนุษย์ก็ทำได้. กตัญญูเหอะ พ่อแม่ได้รับคุณค่านั้นด้วย. 
โดย: ดีดี IP: 110.168.118.211 วันที่: 27 กันยายน 2555 เวลา:22:34:23 น.
  
เมื่อผู้หิวโหยอยากรู้ อยากเสพในสิ่งจริง. ปรากฏผู้หลั่งเมตตาในความจริง ในญาณวิสัย ในทุกอริยะสัจ ในทุกอินทรีย์ ในทุกสังโยชน์ แต่กลับนิ่งอึ้ง เสพแทบไม่เป็น. แต่ถึงอย่างไร ความจริง และปัญญาญาณต่าง ที่เมตตาหลั่งออกไปแล้วนั้น ย่อมไม่นำกลับคืนแน่นอน. จงรับมันเป็นแผนที่ เพื่อการหลุดพ้นจากการปั้นกิเลสจนเป็นตัวตน. ครอบหัวครอบจิตตน จนเนรคุณ แม้ต่อสิ่งที่ตนต้องสูดและเสพ
โดย: เดกดี IP: 27.55.4.77 วันที่: 28 กันยายน 2555 เวลา:23:16:29 น.
  
สัญชาติญาณ คือ ญาณที่แสดงตัวตน. มันมีสองทางคือ ตอบโต้ กับรับมือ. ในเมื่อการตอบโต้นั้นคือธรรมชาติ ไม่เถียง และมีทั้งในมนุษย์และ เดรัจฉาน(ถ้านิ่งก็อนุมานได้ว่า มนุษย์และสัตว์นั้นมีปัญหาไม่ปกติทางสมอง) แต่ถ้าอีกสิ่งหนึ่งล่ะ คือ รับมือ. นั่นมีในมนุษย์ ที่มีปัญญาญาณ ในการเลือกขั้นตอนต่อไปที่จะใช้เหตุและผล. การรับมือนั้น คือทางเลือกที่สุจริตกว่าการตอบโต้อย่างชัดเจน. แต่มนุษย์ต้องใช้ปัญญาญาณ ที่ต้องแสวงสะสมตระเตรียม หากไม่พอก็มิต้องปิดกั้น ใช้เพียร เพื่อการได้มาอย่างสุ จ ริ ต ฉะนั้นผู้มีปัญญาญาณอยู่บ้างตามที่พ่อแม่และสังคมสั่งสอนมา. ย่อมมีวิธีรับมือ กับผัสสะทั้งหลายทั้งดี และชั่ว. อย่าเข้าโจมตี และขย่ำทำลายไปตามสัญชาติญาณเลย. หรือ นิ่งเฉยเป็นกลุ่มที่สมองมีปัญหาด้านการขยายของช่องปัญญาญาณ. จงสอนสั่งคนไทย ที่ใช้ภาษาไทยเถิด. ประเทศชาติ พัฒนาแน่นอน. เมตตานี้ ไม่มีผู้เก็บคืนแล้ว. Public domain ครับ
โดย: เดกดี IP: 27.55.3.126 วันที่: 29 กันยายน 2555 เวลา:9:01:48 น.
  
เมื่อ พระนามแห่งผู้ให้ปัญญาญาณต่อมนุษย์ ให้ทุกสิ่งที่ไร้การพ้นญาณพิสัยที่ท่านนั้นต้องการให้มนุษย์มามากแล้วทุกสิ่งแม้ การ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ทุกข์ สุข นั้นมาประชิดตนได้อย่างไร้. ผู้ได้ยินพระนามใยหน่ายแหนง ดีดดิ้นในการกตัญญู แม้ยังไม่พบตัวตนได้เล่า. แต่เมื่อ นามสิ่งที่เขาพยากรณ์โดยไร้หลักฐานการอ้างสิทธิ์ ทุกผลิตภัณฑ์ ที่เขามิได้สร้าง ปรากฏ. เขาถึงยินดีปรีดา. เขาเพียงสนองมายาคติแห่งตน ตอกย้ำด้วยสิ่งนั้นๆ ว่าจะเป็นจริงตามกิเลสปั้น ตามพยากรณ์ ตามคำล่อหลอก นั้นเพียงชั่วครู่เดียวกระนั้นหรือ.
โดย: เดกดี IP: 27.55.13.222 วันที่: 29 กันยายน 2555 เวลา:20:20:37 น.
  
ยินดีกับท่าน vrod จริงๆ ที่ท่านนั้นได้มีพระเจ้าในจิตใจท่านแล้ว. ท่านได้ยึดพระเจ้าที่ท่านมีอยู่ตั้งแต่ครั้งเป็นจิตวิญญาณไร้ร่างด้วยซ้ำ. ยามนี้ท่านอาจไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำว่าท่านได้ยึดพระเจ้าไว้แล้ว. แต่เพียงท่านยึดพระเจ้าเป็นสิ่งปฏิเสธ. ซึ่งมนุษย์ผู้มีเมตตา ผู้มีภาระหน้าที่ตักเตือนกันให้เพื่อนมนุษย์ห่างจากการเนรคุณ. ย่อมไม่วางเฉยแน่ เมื่อท่านมีพระเจ้าแบบผิดทิศทาง แทนที่จะเกิดสัมมาจิต เป็นสัมมาชน. ได้. แต่ท่านหลงทางแห่งพญามาร ที่พระพุทธเจ้าได้เตือนพวกเราไว้ก่อนหน้าเป็นหลายพันปี. เรารัก และเคารพท่าน. จงอย่ายึดผู้มีพระคุณ หลั่งเมตตาให้สิ่งเสพมากมายเรา เป็ร สิ่งปฏิเสธ. นั่นคือนิยามของการกตัญญู และ เนรคุณนั่นเอง
โดย: เดกดี IP: 27.55.8.195 วันที่: 30 กันยายน 2555 เวลา:9:03:17 น.
  
 ท่านๆทั้งหลายทราบหรือไม่. ว่าเรากำลังทำกิจการงานอย่างหนึ่ง. ที่ชี้ช่องให้ผู้คนและตัวท่านนั้น. เข้าใกล้ผู้มีพระคุณต่อพระพุทธเจ้า. ที่อนุมัติให้ท่านเป็นอรหันต์. ซึ่งเป็นจุดสูงสุดที่ท่านๆ มีกิเลสอยากจะเป็น อยากจะได้รับตำแหน่งนั้นกัน. หากท่านๆยังมุสาอยู่ ยังหลอกตัวเองว่า ไม่อยากไซร้. ศีลข้อโกหกของพวกท่านนั้นก็ขาดสะบั้น. หากท่านๆนั้น ได้ขยับเข้าใกล้ผู้นั้นได้มากเท่าไร. การวิงวอนเช่นพระพุทธเจ้าเคยวิงวอนมา6 ปีนั้น ย่อมได้ยินถึงผู้เมตตานั้นได้ง่ายกว่าท่านออกห่าง. การเข้าใกล้เจ้าของต้นพรทั้งมวลนั้นง่ายมาก. ขึ้นอยู่กับท่านๆนั้นยึดเจ้าของพรนั้นเป็นผู้มีพระคุณ หรือผู้ที่ท่านยึดเป็นสิ่งปฏิเสธ. (ก็ตือมีตั้งนานแล้วแต่มุ่งกตัญญู หรือ มุ่งปฏิเสธเท่านั้น.). ผู้มีพระคุณสูงสุดนั้น ติดวิญญาณท่านๆมาตั้งแต่ยังไม่กินง้วนดินเลยด้วยซ้ำท่านทราบไหม มันมิใช่สิ่งเกินญาณวิสัยเลย. ขั้นลึกแต่ง่ายสุดคือ มาตรแม้นว่าเราที่แนะนำท่านนั้น คอผู้งมงายไร้สาระ น่ารำคาญ หรือเป็นคนชั่วช้า แนะนำมนุษย์ชั่ว. ท่านๆก็มุ่งเป็นคนดีเพื่อเข้าใกล้เจ้าของพร และผู้อนุมัติ พระพุทธเจ้าเป็นอรหันต์ ผู้มีพระคุณต่อพระพุทธเจ้าที่เราหมายถึงนั้นให้ได้ซิ. แล้วขอพรให้เราเป็นคนดี เป็นคนมีเหตุผล เป็นคนมีมารยาท เห็นใจผู้ที่ ทุจริต ปนปนไปก่อน. อย่ามายุ่งกับกิจการใดใดที่ปนๆทุจริตของผู้อื่น. อย่าได้เข้าใกล้ผู้ทำลายเกียรติของพระพุทธเจ้า. นั่นคือตรรกะที่ท่านๆทำได้. และสามารถเป็นคนดีไปโดยปริยาย เข้าใกล้การเป็นอรหันต์ก็ง่ายดายกว่าจุดธูปเทียน จุดพลุดอกไม้ไฟ ล้างบาป แต่งเมีย4 พนันบุญบารมี. พ่อแม่ก็ได้รับเกียรติจากสาธารณะ ในโลกุตระนี้ด้วย. ไม่เห็นต้องอุเบกขาเพราะไร้ปัญญญาณที่จะแสดงข้อคิดเห็นใดใด หรือ จ้องทำลาย หรือ ซุ่มโจมตีล้างข้อมูลใดใดเลย. ง่ายและเมตตาถึงแก่นธรรมอีกด้วย. จงใช้เส้นทางแห่งอรหันต์เช่นนี้เถิด. ญาติ และ ลูกหลานเอ๋ย. 
โดย: อย่ามัวอึ้ง IP: 27.55.15.240 วันที่: 1 ตุลาคม 2555 เวลา:0:29:27 น.
  
สิ่งที่ชาวไทย ถูกหลอกว่าคือสิ่งที่พ้นญาณวิสัยเหล่านี้. ได้ถูกนำมาวางตรงหน้าในภาษาไทยแล้ว. จงรับมือ มิใช่แค่ใช้สัญชาติญาณที่บรรจุมาในมนุษย์ พืช สัตว์ ตอบโต้เท่านั้น. การับมือนั้นย่อมสุ จ ริ ต กว่าการตอบสนองสิ่งเร้าไปตามสัญชาติญาณ. เพราะการรับมือต้องนำปัญญาญาณที่พระพุทธเจ้าที่ได้รับวิชาสังคมศาสตร์ ที่สอนให้มนุษย์แสวงหาและสั่งสม. มาจาหพระเจ้า ตามที่ท่านได้วิงวอนร้องขอมา ตั้ง 6 ปี แล้วท่านก็ได้รับมา. การรับมือนั้นคือสิ่งสุจริตที่สมควรเลือกทำก่อนการตอบโต้ที่ต่ำค่ากว่าสุจริตมีปัญญาแน่นอน และสังคมปัจจุบัน กำลังเลือกผิด กันอยู่. ดันเลือกกระทำผิด หรือ สิ่งที่มีผิดๆปนปน หรือ เนรคุณปนปนกัน ก่อนที่จะเลือกสุ จ ริ ต กตัญญู ก่อน(ทุจริตมันถึงฟูล้นโลกไง) และมาตรแม้นว่า บางท่านอาจนิ่งอึ้งเพราะ ตกใจว่า ชาวโลกเขาล่วงรู้เรื่อที่ตนถูกหลอก ถูกปิดกั้นไว้นี้ด้วยรึ. เราช่างคับแคบ. เสียฟอร์ม. หรือขาดความสมบูรณ์ในปฏิกริยาตอบสนองสิ่งเร้า(ความรู้ก่อนเกิด และหลังความตาย เร้ามนุษย์มาตลอด เพื่อดึงมวลชนแรงงานและผลประโยชน์) ระบบประสาท สมอง เซลล์บางส่วนอาจมีปัญหา ก็ไม่ว่ากัน. แต่ถ้าปกติ ต้องรับมือด้วยการใช้ปัญญาญาณให้ได้. เพื่อแสดงตัวตนว่า มีประสาทสัมผัสที่ปกติอยู่. พระพุทธเจ้า และเหล่าศาดาจารย์ อีกทั้งพ่อแม่เราจะได้รับการยกย่องว่าสอนสั่งลูกมาให้มีสติ ปัญญา มีเหตุผล
โดย: เดกดี IP: 27.55.5.190 วันที่: 1 ตุลาคม 2555 เวลา:11:43:03 น.
  
จงเข้าใกล้ อริยะสัจให้จงได้. เพื่อพอกพูนด้วยปัญญาญาณ อย่างไร้ข้อครหา แด่ ผู้แนะนำเบื้องต้น เช่น พระพุทธเจ้า. จงอยู่กับความจริงที่ท่านๆประจักษ์เถิด. อย่านำศาสนาเป็นเครื่องตอกย้ำมายาคติ ที่เขาปั้นกิเลสมาครอบมนุษย์เป็นหมู่ๆอย่างที่ท่านเป็นเลย. อย่านำศาสนามาเป็นเครื่องบันเทิง. อย่านำศาสนามาเป็นเครื่งจรรโลงในชัยชนะใดใด. จงพิจารณาความจริงที่เกิดขึ้น. จงพิจารณาญาณวิสัยที่ว่าไกลแสนไกลว่ามีใครเขาไกลกับท่านด้วยสักกี่คน. อย่ายอมถูกหลอกในสิ่งที่ท่านเข้าใจ หรือ ถูกปิดหั้นว่ามันไกลเกินเอื้อม ท่านจะถูกจับแสดงตนเป็นแรงงานเพื่อปั้นกิเลสให้ตัวเอง. ผู้มีพระเจ้าที่ยึดเป็นสิ่งกตัญญูและจำนน ก็อย่ามัวชื่นชมรางวัลนั้นอยู่จงวางลงก่อน และหันมาช่วยผู้อื่นให้ได้รับรางวัลนั้นบ้างเถิด
โดย: Dede IP: 27.55.3.19 วันที่: 2 ตุลาคม 2555 เวลา:1:30:00 น.
  
เมื่อท่านๆสามารถเข้าใกล้ความดี ที่ท่านชะโลมจิตท่านๆได้. ท่านๆจะได้เข้าใกล้ผู้กำหนดทฤษฏีบิ๊กแบง ผู้สร้างความว่างเปล่า ผู้เป็นเจ้าของอนูแห่งประกายแรกของพลังงานที่กระทำเริ่มแรก. ผู้เป็นเจ้าของควอนตัมใดใด. ที่มีหลักฐานเป็นเอกสารสิทธิ์ ที่ทดสอบความมียางอายของมนุษย์ว่าจะเสพอย่างนอบน้อม หรือ เสพแบบฟรีๆไร้ยางอาย. การค้นทางวิทยาศาสตร์โดยมีเนรคุณ อกตัญญู ไม่ร้องขอยังต้นเรื่อง คือการพยากรณ์เอาเองทั้งสิ้น. ทั้งๆที่มีผู้อ้างสิทธิ์การสร้างมาประจักษ์ สมองท่านๆจะยังคงไร้ยางอายที่เสพหลักฐานการสร้างนั้นเชียวหรือ. แต่จิตท่านๆนั้น มิได้เนรคุณหรือหยุดเสพเลยนะ. ยังคงสั่งระบบประสาทอัตโนมัติให้เสพอยู่. ท่านยังหายใจนำพาออกซิเจนของพระเจ้า เข้าปอดนำส่งเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายอยู่ดีอ่ะ
โดย: ดีดี IP: 27.55.3.19 วันที่: 2 ตุลาคม 2555 เวลา:1:44:45 น.
  
ไม่แปลกเลยที่นิ่งเงียบ อุเบกขากันเป็นแถว. ขนาดพระเปรียญ 8-9 ยังขาดปัญญาญาณ ที่จะรับมือ กับความจริงที่มีผู้โพสต์นี้เลย. ตอบไม่ได้ไม่เท่าไรนะครับ ไล่ลบทิ้งด้วย ทั้งๆที่ยืนยันอย่าหนักแน่นเลยด้วยว่า. ความจริงเหล่านี้ คือบทความที่จรรโลงเกียรติพระพุทธเจ้าได้ทันที. แต่ก็ไม่สน ไล่ลบอย่างเมามัน. นี่แหละเพชรจริง หรือ เพชรเก๊. หลงครอบครองกันมานาน. ถามว่าพระไหว้พ่อแม่ได้ไหม ยังไม่ตอบ ตอบไม่ได้ก็ไม่น่าลบใช่ไหมล่ะ ท่านๆ
โดย: ดีดี IP: 27.55.2.33 วันที่: 2 ตุลาคม 2555 เวลา:19:49:35 น.
  
พฤติกรรม ในการอุเบกขา วลีฮิตว่า งมงาย ไร้สาระ นั้นไม่ใช่ทิศทางที่จะสร้างสัมมาชนได้อย่างสุ จ ร ิ ต แต่มันคือวลีที่เป็นความรู้ขั้นผิวเท่านั้น. และมนุษย์จะถูกพญามาร กระซิบให้ใช้มัน เมื่อพบว่าความจริง ที่นอกเหนือปัญญาญาณตน ที่จะก่อสัมมาจิต เพื่อก้าวสู่สัมมาชนได้นั้นปรากฏ. แผนที่ ที่จะนำทางมนุษย์สู่ทางนำที่เที่ยงแท้ของผู้สร้างมนุษย์ และพญามาร ได้ง่ายขึ้น. พญามารจะกระซิบในวลี และ พฤติกรรมเหล่านััน ให้ปิดกั้น หรือตอบโต้ (ไปตามความรู้แคบๆในเบื้องต้น) หรือ บางคนก็วางเฉย. แต่สำฤทธิ์ผลของการกระซิบให้ทำเช่นนั้นได้. หากเราไปทำตามมัน ไปตกเป็นทาสมัน. จะหลุดพ้นหรือ. ไม่ยากเลย. ไม่ปิดกั้น กตัญญูไปให้สูงสุดไงเล่า. สูงถึงไหนล่ะถึงจะสูงสุดไม่ปิดกั้น. ฏ็สูงสุดที่ผู้สร้างและมีพระคุณต่อ โมเสส เยซู สิถถะ มูฮัมมัด พ่อแม่ท่านๆ เราๆ ผู้อนุมัติให้มนุษย์ผ่านการสอบไปเป็นอรหันต์ ผู้ที่สร้างและควบคุมธรรมชาติ โชคชะตา วาระโอกาสกาลเวลา บริหารการเคลื่อนของดวงดาวและจักรวาล. (เพียรหาเถิดว่าผู้ใดคือผู้นั้น. หาแบบเพียร ศึกษาแบบ อดทน ขอความรู้แบบเป็นคนดีเข้าใกล้ผู้ที่รู้และอธิบาปรากฏการณ์นั้นได้อย่างละเอียด แล้วเว้าวอนออดอ้อน สุภาพ ไม่ละโมบ มีระเบียบมารยาท) จงกระทำการ ให้มากกว่าการถาม. การถามท่านอาจพบแต่คำพยากรณ์. แล้วเมื่อมันตรงกับสุนทรียะ ที่วรรณกรรมปลูกไว้ในจิตท่านๆมาแต่เด็กๆ ท่านก็อาจรับมันมาเพื่อยืนยันความถูกต้องของมายาคติิที่สามารถสร้างสุนทรีให้ดวงจิตท่านเท่านั้น. กตัญญู1 สร้างและกำกับทุกสิ่งได้. ขึ้นกับว่า ท่านๆนั้นกตัญญูกันได้สูงสุดหรืิไม่. เพียรครับ
โดย: ดีเดก IP: 27.55.6.27 วันที่: 3 ตุลาคม 2555 เวลา:6:23:16 น.
  
สัจจะธรรมใดใด ไม่ควรมาจากพื้นแห่งอำนาจ มาจากอรมภ์ของมนุษย์ มายากพยากรณ์แห่งวรรณกรรม แห่งการเลียนแบบ. หากสัจจะธรรมต้องคล้อยตามสิ่งดังกล่าวแล้วไซร้. ทั้งผู้สร้างธรรมชาติ ธรรมชาติ แผ่นดิน และชั้นฟ้า. คงเสียหายอย่างแน่แท้. จงแสวงหาสัจจะธรรม บนทางนำที่เที่ยงตรงเถิด. ปัญญาญาณ และญาณวิสัยต่างๆนั้น มีทางนำเสมอ
โดย: เดกดี IP: 27.55.0.222 วันที่: 3 ตุลาคม 2555 เวลา:9:08:28 น.
  
ไมยราบ ที่นิ่งเฉยเมื่อถูกกระตุ้น. นั่นคือระบบประสาทมีปัญหาไม่สมบูรณ์ มนุษย์ที่ไร้การชี้แจงจากเคยสนอง อาจมีปัญหาทางสมอง หรือไม่ก็ไร้ ปัญญาญาณ. พระพุทธเจ้าสอนว่าอย่างไร ให้แสวงมาสะสม เพื่ออะไร เพื่อชี้แจงแถลงธรรม เพื่อเกิดญาณวิสัย ใช่ไหมเดกเดก
โดย: เดกดี IP: 27.55.9.44 วันที่: 4 ตุลาคม 2555 เวลา:22:32:09 น.
  
    ผู้ที่สร้างมนุษย์จะมิได้เคยสอนให้มนุษย์ละเลยสิ่งที่ท่านได้สร้างให้มนุษย์มาแม้สิ่ง หรือประการเดียวเลยก็ตาม และผู้ที่สร้างมนุษย์ มิได้เคยสอนให้มนุษย์เพ่งไปที่สิ่งงมงายไร้สาระที่จับต้องมิได้. ได้สอนได้แนะนำให้มนุษย์รู้จักการลำดับ รู้จักขั้นตอน. เลือกลำดับในสิ่งที่เกิดก่อนการดับจับต้องได้. เมื่อการเกิดมาก่อน มนุษย์ต้องพิจารณาหาผู้ให้เกิด ก่อนผู้ให้ดับแน่นอน เพราะมันเกิดแล้วจับต้องได้แล้ว มันมาก่อนการดำรงในรูปแบบและพฤติกรรมของมัน และถึงจะข้ามไปเรื่องดับ. หากเชื่อฟังผู้มีพระคุณที่มอบคู่มือมาให้ใช้สิ่งเกิด ดับ อย่างมีปัญญาญาณแล้วไซร้. เราจะพบความกตัญญูที่สุจริต ไร้ผลประโยชน์ อันจะตกกับมนุษย์ผู้ใดผู้หนึ่งนั้นไม่มีอยู่ในคู่มือนั้นเลย. มันช่างเป็นเมตตาแท้จริง. ที่ยังไม่ทันพบการดับ ก็สามารถสัมผัสการเกิดได้ก่อนแล้ว.  มิน่าเล่า มนุษย์ แทบจะหมดโลกถึงได้พัฒนาตน เป็นมนุษย์ที่กตัญญู หลังจากหลงผิด หลงทาง ตกจากแถวของความกตัญญูนี้ไปกันได้ หลังจากศาสนทูตคนสุดท้าย ที่เป็นปัจจุบันที่ศาสนทูตเมื่อ 2500 กว่าปีกล่าวถึงนั้นได้มาแจ้งข่าวดี และบอกข่าวร้าย. ใช้เวลาเพียง 1400 กว่าปีเท่านั้น มนุษย์ได้พัฒนาจิตใจมุ่งกตัญญูกันล้นโลกกันทั่วไปแล้ว. ขอพรที่เมตตานั้นจงหลั่งสัมผัสกับจิตใจผู้หลงผิด ผู้กำลังจะแตกแถวของมนุษย์ผู้ที่บอกตนเองว่า จะเข้าแถวขอเป็นคนดี มิให้ตกจากแถวนี้ไป แถวนี้คือแถวที่ทางเข้าเขียนไว้ว่า ช่องทางยื่นคำขอที่จะเป็นมนุษย์ผู้กตัญญู และวิญญาณที่นอบน้อมไม่อวดอ้าง. เข้าแถวให้ถูกไว้ก่อน ส่วนจะกรอกข้อความหรือทำเครื่องหมายในแบบฟอร์มที่ยึดถือไว้นั้น กระทำได้ในแถวได้ หากมีเวลา. แต่ถ้ารีบทำให้มันสมบูรณ์ แสดงตัวตนให้ผ่านการทดสอบได้เร็ว เวลาก็เหลือ มีเวลาพูดคุย ช่วยผู้อื่นกรอก application form นั้นได้ด้วยนะ กุศล และ เมตตาแท้ๆ ต้องเตรียมตัวกันได้แล้วนะ. 
โดย: ดีดี IP: 27.55.7.96 วันที่: 6 ตุลาคม 2555 เวลา:12:33:17 น.
  
อยากรู้ไปหมด เลยได้รู้สมคำเว้าวอนซินะ. พระพุทธเจ้าฝากมาแสดงความยินดีจ๊ะ
โดย: ดีดี IP: 27.55.6.98 วันที่: 6 ตุลาคม 2555 เวลา:18:59:50 น.
  
แม้นวันนี้จะไม่มีความจริงที่กล่าวมานี้ เป็นภาษาไทย ปรากฏตรงหน้าคนไทยคนไหนเลยก็ตาม. มันก็ยังมีผู้กตัญญูต่อพระเจ้าผู้มีพระคุณให้ออกซิเจนพระพุทธเจ้าเกิดได้ ดำรงชีพได้ มากจนล้นโลกอยู่แล้ว. ชาวไทยจะยอมทำตนเป็นผู้หลงในกิเลสหลุดพ้นการพึ่งพาจากผู้มีพระคุณต่อพระพุทธเจ้าต่อไปก็เชิญเถิด. ตัวเลขเพีบงน้อยนิดนี้ มิได้เปลี่ยนแปลงโลกได้เลย. แต่ถ้าเริ่มกตัญญู ท่านๆเองนั่นแหละที่จะปลอดภัยจากการเป็นมนุษย์ที่เนรคุณ จิตท่านๆจะสะอาดหมดจดได้เป็นที่ชัดเจนเป็นจริงได้.
โดย: Kidde IP: 27.55.4.34 วันที่: 6 ตุลาคม 2555 เวลา:23:52:40 น.
  
จิตสะอาด ย่อมเป็นที่ใกล้ชิดระหว่างจิต กับผู้อนุมัติจิต ได้มีร่างเกิด แก่เจ็บตาย ทุกข์ สุข กังวล เหนื่อยยาก สำเร็จ เองทั้งนั้น ภาษาไทย ตรรกกะสากล คำนวนพื้นๆ รัฐศาสตร์ขั้นต่ำ นิติศาสตร์ระดับชาวบ้าน เศรษฐศาสตร์ระดับครัวเรือน. มันพื้นๆจริงๆ เป็นภาษาไทย ไม่น่าจะเข้าใจยากจนต้องวางเฉยเลยนี่นา.
โดย: เดกเดก IP: 27.55.4.34 วันที่: 7 ตุลาคม 2555 เวลา:6:16:06 น.
  
มนุษย์เป็นเผ่าพันธ์ที่สามารถตกต่ำไปเป็นเดรัจฉานที่ไม่รับการใช้ปัญญาญาณ. และสามารถพัฒนาไปสู่ขั้นสูงขึ้นกว่าได้ด้วยการกตัญญู. ฉะนั้นจึงต้องรับภาระในบาปบุญ. ไม่เหมือนสัตว์ หรือสิ่งของ น้ำ หรือลมที่ไม่ต้องรับโทษ เพราะไม่ต้องการพัฒนา หนือ ไม่มีกิเลสจะหลุดพ้นไปไหนแล้ว.
โดย: เดกเดก IP: 27.55.8.193 วันที่: 7 ตุลาคม 2555 เวลา:17:51:45 น.
  
   ทำไมมนุษย์ที่เป็นสิ่งสร้างของพระเจ้าถึงต้องบาป ทั้งๆที่สิ่งสร้างของพระเจ้ามากมายที่ทำร้ายมนุษย์หรือ ธรรมชาติกันเองไม่ต้องรับบาป เช่นน้ำที่ท่วมแผ่นดินและสสาร มันทำให้แผ่นดินสสารมนุษย์ต้องเสียหาย ลมที่พัดทำลายบ้านเรือน คลื่นทะเลที่พัดฝั่งจนพังทลาย เหล่านั้นคือสิ่งที่พระเจ้าสร้างมาทั้งสิ้น ทำไม่ไม่ต้องรับโทษ รับบาปเล่า เพราะมนุษย์นั้นร้องขอ และได้โอกาสในการพัฒนาตนเองไปสู่ระดับที่สูงขึ้นด้วยสติปัญญาที่ถูกใส่มา แต่สิ่งอื่นนั้นมิได้รับโอกาสพัฒนาเช่นนั้น (มนุษย์ทุกๆคนนั้นใฝ่หาการก้าวผ่านการเป็นมนุษย์และวิญญาณที่สุจริต มีระดับ ล่วงก้าวไปในชั้นที่ไม่ยอมตกต่ำทั้งนั้น) ฉะนั้นมนุษย์มีหน้าที่ ที่จะต้องรับผิดชอบ ในการบริหารในบาปในบุญ ที่เป็นบัญชีทั้งบาปบุญที่กล่าวไปนานแล้วนั้นเอง. แล้วอย่าหลงลืมว่ามนุษย์ที่ได้โอกาสนั้นก็มีโอกาสผิดพลาดตกชั้นไปในระดับเดรัจฉานได้เช่นกันนะ(ได้มาก็ต้องรักษาเถียรภาพให้ได้ อย่าเนรคุณตั้งแต่จิต จนตกชั้นไปก่อนการพัฒนา)ส่วนสิ่งสร้างที่ไม่มีบาปที่ต้องบริหารก็มิได้ขอรับการพัฒนาตนเองให้สูงขึ้น หรือรับความเสี่ยงจะตกต่ำลงเลย เช่นฟ้าผ่าก็ยังคงเป็นฟ้าผ่า พายุก็มีหน้าที่ของพายุ และอื่นๆ คำตอบนี้ ลำดับไว้เพื่อมนุษย์ผู้ไม่รักษาในบัญชีบาปบุญทั้งหลายจะพึงเข้าใจ โดยมิต้องถูกหลอกให้ก่อมายาคติปั้นสิ่งเหล่านี้ว่า คือความรู้ที่เกินจากญาณวิสัยเลย. มันสามารถล่วงรู้อย่างเป็นเหตุ เป็นผล เป็นตรรกะ ที่แท้จริงไม่มีพยากรณ์กำกับด้วยซ้ำ. และมันสามารถกำจัด หรือป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับการรับผิดชอบของพ่อแม่ทุกคน ผู้ปกครองของทุกคน ป้องกันความเสียหายแก่ ผู้ใต้ปกครองทุกคน. เพราะในเมื่อมนุษย์ทุกผู้นามไร้เนรคุณมากำกับจิตแล้วไซร้. ตรรกะแห่งสุจริตที่สุดจะเกิดขึ้นเหนืออำนาจจากวรรณกรรม จากพยากรณ์ จากการเลียนแบบ จากมรดกที่อันตรายผิดพลาด จากการตกเป็นทาสมาร ทาสนักบวช นักพรต ตัวแทนนายหน้าบุญต่างๆ ทนายบุญ ทนายบาปต่างๆได้ทันที. สิ่งที่ผ่านมาจงมอบตัวต่อผู้พิพากษาโดยไม่ต้องผ่านอัยการได้ทันที. ท่านๆจงกตัญญูศรัทธาในผู้พิพากษาที่ยุติธรรม และ มีบุญคุณที่สุดเถิด. อย่ามัวแต่หลงไปตามหาการดับ ก่อนการกตัญญูการเกิดเลย มันจับต้องไม่ได้ และยังไม่เกิด มันคือพยากรณ์ที่ล่อลวงมนุษย์มานานแล้ว. 
โดย: มีอีก IP: 27.55.8.193 วันที่: 7 ตุลาคม 2555 เวลา:20:35:38 น.
  
  มนุษย์ผู้ถูกโอบล้อมด้วยสรรพสิ่งที่พระเจ้าสร้างทุกๆคนเอ๋ย. ---- หลังจากที่ดิน หิน ภูเขา ลม น้ำ คลื่น กรด ด่าง เอนไซม์ โครงสร้างทางวิทยาศาสตร์ สัตว์ พืช สายฟ้า และสิ่งสร้างที่บางปรัชญาถูกวรรณกรรมกล่อมล่อลวงปิดกั้นว่า ธรรมชาตินั้นทั้งหลาย ได้ปฏิเสธโอกาสที่จะพัฒนาตนไปสูงกว่า ด้วยการใช้สิ่งที่อัลลอฮ์จะให้มันบริหาร คือกฏแห่งสิ่งใช้สิ่งห้ามทั้งหลาย ไม่ต้องตั้งอยู่เพียงการเป็นทาสรับใช้ กตัญญูต่อผู้สร้างมันเท่านั้น มันเหล่านั้นไม่รับข้อเสนนั้น ยอมรับเอาเพียงสัญชาตญาณ รับเอาคุณสมบัติ แค่นั้นเป็นพอแล้ว. มีมนุษย์เท่านั้นที่รับข้อเสนอที่จะสามารถพัฒนาตนไปสู่ความเป็นชั้นที่สูงขึ้น(อาจจะเทวดา หรือสูงกว่าตามภาษาไทยจะเข้าใจ) และกลับกันก็อาจจะตกชั้นไปเดรัจฉาน หรือ ต่ำกว่าได้นะถ้าบริหารผิดพลาด. และมนุษย์ก็ได้สิ่งที่วิเศษกว่าสัตว์สิ่งของคือ ปัญญาญาณ ความรู้ ศาสตร์ ผลแห่งดีงาม ผลแห่งความชั่ว(บาป-บุญในภาษาไทย). และแล้วลมที่พัดต้นไม้ล้มพัง น้ำที่กันเซาะตลิ่ง น้ำท่วมมนุษย์เสียหายเศร้าโศก เหล่านั้นจึงไม่จ้องได้รับบาป เช่นมนุษย์เพราะไม่รับโอกาสพัฒนาแล้วนี่. แต่มนุษย์นั้นมีบาป และสมควรบริหารมันให้เกิดผลที่จะพัฒนาจิต พัฒนาตน ให้ก้าวชั้นไปสู่การอนุมัติในสิ่งที่ดีงาม(ต้องมีทางนำที่มาตรฐานมั่นคง แน่วแน่ single standard  single objective มิใช่อารมฝ่ายดี หรือฝ่ายต่ำของมนุษย์ใดใด) ปละแน่นอนการลงทุนย่อมมีความเสี่ยง. เมื่อไร้ผลงาน หรือยังดำรงผลงานที่เนรคุณฝ่ายต่ำ เป็นสรณะ ก็ตัดหนทางก้าวขึ้นสูง แถมเสี่ยงต่อการตกชั้นไปสู่เดรัจฉาน หรืต่ำกว่านั้นก็ได้. จงกตัญญูต่อผู้ให้เกิด ผู้ทรงมอบคุณค่าเพื่อการดำรง. ยังไม่ต้องไปพยากรณ์เลยว่าเรื่อดับไม่ดับ ไงก็ผู้เดียวกันนั้นแหละที่ให้ดับ. อิลลามนั้นเป็นตรรกะที่สมบูรณ์ทุกประการแล้ว.  มาอีกชอบๆๆๆชอบอธิบาย พวกปริญสูงๆอ่านแล้วจะได้มีปัญญา สอนสั่งลูกหลาน และเตรียมตัวไปพบกับ ยาอัลลอฮว์ (ยาโฮลวาฮ์)แล้วแต่ปากใครภูมิภาคใดจะสามารถออกเสียงได้. แต่คนไทยที่ท่องปรัชญาระดับต่ำๆประสิทธิภาพต่ำๆ อาจออกเสียงที่สากลพวกนี้ ลำบากหน่อย แต่ก็ลองพยายามดูนะ. 
โดย: จริงยังง่ายกว่าพยากรณ์ IP: 27.55.11.39 วันที่: 8 ตุลาคม 2555 เวลา:17:21:04 น.
  
   เมื่อครั้งมีมนุษย์ขึ้นมาเพียงไม่กี่คน. มนุษย์มาบนโลกที่เย็นตัวลง เกิดชั้นหิน ดิน ชั้นอากาศที่สมดุล สามารถหายใจสันดาปออกซิเจนเช่นปัจจุบันนี้ได้ มนุษย์ที่ดำรงชีพได้นั้นยังสื่อสารกันไม่เป็น ยังไม่รู้จักสิ่งของ ยังมิกำหนดกฎเกณฑ์ต่อตน ต่อกัน เสื้อผ้าก็ยังไม่มี. เอาล่ะภาพรวมก็เช่นนี้นะ. เริ่มจากวงจรนี้นะ เมื่อเริ่มกระหาย มีน้ำตกจากฟ้า เข้าปาก ก็รู้สึกในสามัญสำนึกว่า สนองความต้องการตนบางอย่าง สมดุลบางสิ่งวิ่งศูนย์กลางก็เสพน้ำนั้น. ทีนี้เมื่อฝนตกมามาก เปียกแฉะ สามัญสำนึกส่วนตัวก็เปียกแฉะเกินจากการเสพน้ำนั้นแล้ว เจ็บอีกต่างหากเมื่อฝนแรง เม็ดโต ก็วิ่งโร่หนีเจ็บ ถ้ำคือที่ราบที่เคลื่อนกายได้ง่ายสุด และสนองสมดุลตัวเองได้ ความปลอดภัยจากที่นั่นก็เกิดจดจำ เกิดความรู้สึกยึดครองเมื่อครั้งหน้ามาถึงอีก.เมื่อมีลมหนาวเห็นหนังสัตว์ที่ถูกเก็บไปด้วยลาวา ด้วยอายุ ด้วยอดอยาก ก็เก็บยึดครอง ห่มกายให้อุ่น และป้องกันเจ็บจากฝนด้วย นี่ข้ามเรื่องอาหารที่มันงอกขึ้นจากดิน แล้วคนแรกๆก็เห็นว่ามีพืช(ที่ยังไม่รู้ว่าเรียกอะไรนะ)งอกขึ้นมา  และพืชนั้นก็สนองระบบหาอาหารอัตโนมัติทั้งแป้ง น้ำตาล ไฟเบอร์ มนุษย์ก็เสพ มนุษย์เสพสิ่งเหล่านี้ น้ำตกจากฟ้าสามัญสำนึกแรกที่ดับกรัหายได้ก็แหงนขึ้นไปน้อบน้อมขอบคุณที่มาของน้ำบนฟ้า สำนึกกตัญญูที่เว้งว้างที่นั่น. บางส่วนที่ไม่เคยเห็นตั้งแต่แรก มาเสพที่พืชก่อนก็ขอบคุณที่ใต้ดินที่มีอาหารงอกขึ้นมาให้เขา บางส่วนก็ไปขอบคุณหินที่ปกปิดเขาจากความเจ็บปวดของห่าฝน บางส่วนก็ขอบคุณนอบน้อมต่อสัตว์ปีกสัตว์ใหญ่ที่ทิ้งซากหนังให้เขาได้ห่มกายป้องกันตัวจากเจ็บแรกๆถึงเจ็บจากการรุกรานแย่งชิงที่จะกล่าวต่อไป
โดย: มีอีก IP: 27.55.11.39 วันที่: 8 ตุลาคม 2555 เวลา:17:23:19 น.
  
อยากรู้ไปหมด เลยได้รู้สมใจ. แต่จะใช้ปัญญาญาณ หรือ สัญชาตญาณ พิจารณาดีล่ะ. ต่อไปนี้
โดย: เดด IP: 27.55.11.39 วันที่: 8 ตุลาคม 2555 เวลา:17:53:23 น.
  
การนิ่งเฉย วางเฉย อุเบกขา ต่อสิ่งเร้า จะอ่อนนุ่ม หรือรุนแรงก็ต่ม. ทางการแพทย์(ระบบประสาท) จัดเป็นโรคลมชักในทิศทางหนึ่งที่ตรงข้ามกับการขึงเกร็งภายนอก. มีผลต่อการพัฒนาสมองเช่นกัน เพราะประสาทอัตโนมัติ สั่งการหยุดออกซิเจนที่พระเจ้าสร้างมา ให้ส่งไปเลี้ยงสมองชั่วขณะ(สมองขาดออกซิเจนไม่ได้นาน). นอกจากจะชะงักในการพัฒนา ยังสามารสั่งสมพฤติกรรมนั้นไว้ และผลที่สะสมนั้น จะกัดเซาะรอยหยักเดิม ที่เตรียมไว้พัฒนาอีกด้วย. (ศาสตร์แห่งปัจจุบัน)
โดย: ดีดี IP: 27.55.14.211 วันที่: 10 ตุลาคม 2555 เวลา:9:05:37 น.
  
กตัญญู1 ก่อนได้ไหม. เพื่อพระพุทธเจ้าจะสุจริตขึ้นก่อนได้ไหม. แล้วอย่างอื่นค่อยๆปรับเปลี่ยน. หากวางพระพุทธเจ้าไว้ทุจริตกันเช่นนี้. ยอมเชื่อว่า พระพุทธเจ้าห้าม กตัญญูให้สูงที่สุดอย่างไม่ปิดกั้น. แล้วไซร้. การใส่ร้ายป้ายสีพระพุทธเจ้าให้ตกในที่นั่งอันไม่สุจริต ด่างพร้อย ด้วยการเนรคุณต่อผู้สร้างท่านมาจากว่าง. อนุมัติให้ว่างไม่ว่างด้วยเดชานุภาพนั้นล่ะ. มันจำเป็นเหนืออิธิบาท โภชชงค์ อินทรีย์ สังโยชน์ ไม่รู้จักกี่ประการที่มีแน่นอน. กตัญญู1 กันให้เป็น แล้วชาติไทยจะเจริญขึ้น สงบ สันติ มาแน่นอน. เลิกพยากรณ์ และใช้มายาคตินำชีวิตกันเสียเถิด. อย่าพนันกับบุญที่ต้องเสียทาน แต่ถือบุญกลับไม่เคยมี. มีแต่ตอดไว้ในใจก่อนทั้งนั้น. จับต้องได้หรือบุญ. หวังมันด้วยการแทงเสี่ยง. พนันทั้งเพ. หลุดพ้นก็คือการหนีคดี หนีการลงโทษ. ขี้ขลาดไม่กล้าหาญรับผิด. การขโมยออกซิเจนเสพทุกนาทีจากพระเจ้าก็ผิดศีล แต่หน้าตาเฉย. คนไทยเป็นอะไรกันมากป่าวเนี่ยะ.
โดย: ดีดี IP: 27.55.1.170 วันที่: 11 ตุลาคม 2555 เวลา:1:29:37 น.
  
ผู้ที่หลบในหลุมแห่งเนรคุณ. จงออกมามอบตัวตรงต่อผู้มีพระคุณต่อพระพุทธเจ้าเถิด. ไม่มีภัยใดใดจะเกิดแก่เจ้าหรอก ถ้าเจ้ามอบตัว ศาลคุ้มครองทุกคดี. สง่าผ่าเผย ไม่ต้องหลบๆซ่อนๆด้วย. รับทุกโทษทุกคดี ทำตัวให้ดี ได้รับการอภัยเร็ว. ทาน เวลาแทนคุณพ่อแม่ แผ่นดินก็ไม่ต้องเสียให้กับหนักบวชขี้ฉ้อ จับต้องงบประมาณ และหลอกปั้นกิเลสทุกข์สุขมาขู่ มาล่อลวงท่านเลย. ปรัชญาที่เหนือสุด สูงสุด ต้องมีกตัญญูได้สูงสุด ใช่ห้าม! กตัญญูสูงสุดใช่มั้ย. อย่าหลบในหลุมเนรคุณต่อไป.
โดย: Dede IP: 27.55.4.245 วันที่: 11 ตุลาคม 2555 เวลา:7:09:29 น.
  
------  หากใครหลงเชื่อว่าการนำอาหาร ทรัพย์ ดอกไม้(ที่มีผู้ขายผู้ปลูกระบุชนิด) นำทานไปมอบให้กับกลุ่มชนใด กลุ่มยูนิฟอร์มใด กลุ่มสัญลักษณ์แบบใด แล้วได้สิ่งตอบแทนมาที่เรียกว่าบุญ ว่าบารมี. โดยเชื่อมโยงสิ่งนั้นเป็นตุเป็นตะ ทั้งๆที่ยังจับต้องไม่ได้ว่า สามารถนำไปใช้ไถ่โทษในความผิดที่ผ่านมาให้กับตัวเขา หรือผู้ที่เขาห่วงใยได้(การพนันบุญ) เหล่านั้นคือการพนันอย่างชัดเจน เพราะไม่เคยมีใครถือบุญกลับบ้าน หรือมีบุ๊กบุญแบบสมุดเงินฝากธนาคารเลย. ใครจะเชื่อว่าศาสดาที่พระเจ้ามอบมา เมื่อ2500 กว่าปีก่อน จะยุยงเช่นนั้น. การหลุดพ้นหากกระทำตามแบบอย่างที่พวกตนกำหนดได้ นั่นก็ผลประโยชน์ทั้งนั้น. เพราะระหว่างทางหลุดพ้นต้องมอบส่วยให้พวกพ้องตน หรือตนมากๆ ต่อเนื่อง. จนกว่าจะเจอการหลุดพ้น(รับเท่าไรล่ะ). และการหลุดพ้นคดีนั้น หากเราไม่สน เรามอบตัวต่อผู้พิพากษาล่ะ. ไม่สุจริตกว่าหรือ เพราะเราไม่หนีคดีนะ. เขียนไว้มากมายแล้วนะครับ(แต่อาจอยู่ในส่วนที่แอดมินต้องลบไปก่อนหน้านี้. 
โดย: ดีดี IP: 27.55.8.225 วันที่: 12 ตุลาคม 2555 เวลา:20:46:39 น.
  
ผลจากความอ่อนด้อยทางความรู้ ความเหลื่อมล้ำต่ำสูงในมิติของความรู้ในระดับประเทศ ระดับสากล. เหตุมาจากการถูกปิดกั้นจากนักบวช นักพยากรณ์ ด้วยมายาคติ กิเลสปั้นแต่ง ในวรรณกรรมที่พวกตนสร้างขึ้น เพราะปัจจัย คือผลประโยชน์
โดย: ดีดี IP: 27.55.8.225 วันที่: 12 ตุลาคม 2555 เวลา:20:53:35 น.
  
  ภาพการหมกมุ่นทั้งสองฝ่ายกับการที่ฝ่ายหนึ่งหมกมุ่นที่จะมอบแผนที่ สร้างสัมมาจิต ขอบคุณในคุณค่าของการกตัญญูสูงสุดต่อผู้ให้ออกซิเจนกับทุกญาติผู้ใหญ่ทุกๆท่านที่สุจริตนอบน้อมถ่อมตน(รวมไปถึงทวดเมื่อ2500กว่าปีนั้นด้วย) กับอีกฝ่ายหมกมุ่นในการปฏิเสธการกตัญญูไปพลางๆในห้วงเวลาที่ยังไม่พบแต่ต้องเสพคุณค่าในลิขสิทธิ์นั้น และจับต้องผลได้จริงๆอย่างชัดแจ้ง มีพยาน หลักฐานพร้อม. ทั้งสองฝ่ายสามารถจบได้ด้วยการเข้าถึงต้นพรด้วยการเป็นคนดี ไร้เนรคุณแม้แต่ไม่สามารถเห็นผู้มีพระคุณนั้น เฉกเช่นบรรพบุรุษแรกผู้กตัญญูต่อน้ำหยดแรกที่สัมผัสริมฝีปากดับกระหายอัตโนมัติ. ให้มีพืชขึ้นจากดินด้วยน้ำนั้น. สั่งสายฟ้านำกระบวนการแตกอิออนเพื่อสร้างฝนที่มีคุณค่าแก่พืชที่เป็นอาหารมนุษย์ตามหน้าที่ ตามคำสั่ง(สร้างฝนกรด). เจ้าเมืองธรรมชาติที่เรียกว่า พระเจ้านั่นเองที่ ทั้งสองกระแซะๆเข้าให้ใกล้ได้. และขอพรที่เป็นต้นสายที่ผลิตพรให้ผู้ร้องขอฯ. และทั้งสองฝ่ายก็จะเป็นคนดีไปโดยปริยายเพราะเข้าใกล้ต้นพรเช่นนั้นได้ใกล้ๆ ก็ต้องเป็นคนดีก่อน. ปลายทางก็จะคืนดีต่อกัน ไม่เชื่อไม่เป็นทาสมารที่ยุยงให้มนุษย์เกลียดกัน. 
โดย: เดกดี IP: 27.55.15.182 วันที่: 14 ตุลาคม 2555 เวลา:2:09:49 น.
  
นับกาล ตั้งแต่ครั้งที่มนุษย์ทำผิดกฏหมาย ในการได้รับข้อตกลงให้เกิด เสพ ทั้งความสุขสบายสารพัด ไม่ต้องเสพสิ่งอื่นแม้แต่เหตุผลด้วย. ความสุขสบายไร้ทุกสุขกังวล นั้นมิใช่ได้มาฟรีจากที่ว่างเลย และมิใช่จะหลุดพ้นไปง่ายดายเช่นมายาคติที่มนุษย์สร้างเป็นวรรณกรรมต่อกันเช่นปัจจุบันนี้หรอนะ  มันมีกฎที่ผู้สร้างมนุษย์ วางรากฐานไว้ครบครัน แม้แต่กฏหมายก็ต้องมี  คือกฏหมายที่ผู้สร้างได้ตราไว้ว่ามีโทษถึง เกิด-แก่-เจ็บ-ตาย-ทุกข์สุข กังวล อิจฉา ประหัดประหาร แก่งแย่ง ทำงานโดยมีเหงื่ออาบหน้ากว่าจะได้จะรอด ในการยังชีพ. เมื่อมีมนุษย์(บรรพบุรุษเรา ทุกคน) ผู้ทำผิดกฏหมายถูกขับออกจากสวนสวรรค์ ต้องรับการสั่งคดีลงโทษให้เกิดแก่เจ็บตาย และโทษนั้นต้องตกมาตามพันธุกรรม ของรุ่นต่อๆไป ชนรุ่นก่อนหน้าก็ต้องปลูกฝังการอ่อนน้อมจำนนขออภัยไปยังคนรุ่นถัดมา(โดยเฉพาะ พ่อแม่ ผู้ปกครอง) เพื่อการอภัยโทษเกิด มิใช่พอกโทษขึ้นไปอีก  -------  หมากรุกโลก. ก็ได้เริ่มแข่งขันกันมาตั้งแต่มนุษย์ แก่งแย่งมวลชน แย่งกำลังแรงงานในการแสวง ความต้องการต่างๆ ทั้งอาหาร งบประมาณ ผลประโยชน์ อิจฉา ที่คือบทลงโทษ สำหรับคดีเดิมของบรรพบุรุษดั้งเดิมนั้นเอง. ฉะนั้น สิทธิ์ ในการวิเคราะห์การแข่งขันข้างกระดานนั้น. คือสิทธิอันชอบธรจรมของมนุษย์ทุกคน. แต่หากข้างกระดานนั้น ยังเข้าไม่ถึงคุณค่า ไม่พิจารณา  มองไม่เห็น ตระหนักรู้ และที่สำคัญ ปฏิเสธการมีอยู่จริงของ"ขุน" แล้วล่ะก้อ ---- การวิเคราะห์เกมส์ในกระจ่าง. หรือ ให้ขาด. หรือแม้แต่ดูรู้เรื่อง ของสิทธิ์ข้างกระดานนั้น. จะเกิดได้อย่างไร. -----  อุ้ย ! มาเข้าเรื่องเกมส์หมากรุกได้ไงเนี่ยะ. แต่ก็เอาเถอะ ไม่ต้องสนใจหรอกถ้าใครเข้าไม่ถึงเรื่องพื้นฐานในเกมส์ ในพฤติกรรมการแข่งขันสากล อย่างหมากรุก. หรือเกมส์ใดใด. แต่ถ้าหากใครเคยเล่นเอง. หรือ เคยอยู่ข้างกระดาน(เพื่อนลุงมักเรียกว่า เห่าข้างกระดาน) คงพอจะพยายามมองให้เห็น วิเคราะห์คุณค่าความสำคัญของ"ขุน" ให้ออกนะครับ. 
โดย: Kjrolling IP: 27.55.4.117 วันที่: 14 ตุลาคม 2555 เวลา:11:41:52 น.
  
   เหตุผล พระเจ้าสร้างมนุษย์ ที่อยู่ เครื่องใช้คู่มือสิ่งที่สร้าง คู่มือการใช้ชีวิต ใช้สิ่งสร้าง โปรแกรมตอบแทน คุณโทษ กฏหมายต่างๆ. ผลแห่งการคำนวนได้ผลตอบแทนบางส่วนอย่างพอเพียงเำื่อกำหนดเป็นปัญญาเดินขุน. มนุษย์ที่รับภาระหน้าที่ตักเตือน (ทุกศาสดา)คือโคนแห่งกระดานหมากรุก. ขุนคือกฏหมายในจริยะ ศีลธรรม นิติธรรม คุณธรรม จรรยาธรรม. ผลของการคำนวนคือปัญญาญาณของทุกท่าน ที่จะเดินขุน เพื่อให้โคนชอบธรรม. การกระทำ และพร จากพระเจ้าจะไปเข้าสูตรคำนวนมาให้ท่านมีปัญญาญาณในการเดินขุน เพื่อส่วนรวม เพื่อ อนาคต ตน ลูกหลาน ประเทศชาติ สังคม. ศีลธรรม. คุณธรรม จริยธรรม นิติธรรม จรรยาธรรม. จะนำพามนุษย์ทุกคนเข้าถึงต้นแห่ง พร โดยไม่ต้องพึ่งพาตัวแทนนายหน้า นักบวช รูปปั้น ตำรา เทศกาล วรรณกรรมใดใดเลย.
โดย: ดีดี IP: 27.55.5.242 วันที่: 16 ตุลาคม 2555 เวลา:9:26:35 น.
  
องค์ธรรมนั้น ต้องรวบรวมใส่จิตไว้ให้ครบ ทั้งเมตตาธรรม ที่ควรมีต่อสรรพวิญญาณที่พวกเรามักจะไปมอบหมายการขอพร. ทั้งๆที่สามารถขอเองได้โดยตรง ในหัวก็มีสมอง. แต่หัวรูปปั้นนั้น ไม่มีสมองบรรจุ. เดินก็ไม่ได้ งานก็ล้นมือ ปฎิเสธก็ไม่ได้. ทำผิดแล้วไม่มอบตัว ก็ไม่ถูกหลักนิติธรรม จ้องหลุดพ้นคดี. หรือ วิ่งโร่หานายหน้าธรรม นายหน้าที่ปั้นแต่งว่ามีสิ่งไถ่โทษ หรือ ต่อรองคดีได้งั้นหรือ. จงหาองค์รวมแห่งธรรมที่ พระพุทธเจ้าให้แสวง และอยู่กับธรรมทั้งหลาย. แต่ถ้าไม่มีกตัญญูธรรม ท่านๆก็ไม่พบ. พระเจ้านั้นคือสิ่ที่สมควรยึดเอาเป็นสิ่งกตัญญู มิใช่ยึดหรือมีแค่เป็นสิ่งปฎิเสธ.
โดย: ดีดี IP: 27.55.12.113 วันที่: 19 ตุลาคม 2555 เวลา:20:55:00 น.
  
 การแก้ปัญหา ยาบ้า. มันไม่ยากเย็นถ้าเห็นธรรมจริง "ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรา"

รัฐฐะ. เมื่อจับได้ของกลางมากมาย หล้านร้อยล้านเม็ด. ผู้ทุจริตธรรมขายกันเม็ดละ 2-300 บาท. หากรัฐฐะ จัดจำหน่ายเองล่ะ

ขายเพียงเม็ดละบาท. มีที่ให้เสพอย่างปลอดภัย. ห้องนวมอย่างดี ปลอดภัย บ้าอย่างไร หัวก็ไม่แตก ีเพลงunder ground ให้ฟังกระหึ่ม

แบบรถสองแถวที่รายได้น้อยแต่ติดเครื่องเสียงกระหึ่มที่ชายหาด แล้วอัพยากันนั่นเอง. มีการลงทะเบียนไว้เป็นเวชระเบียน. 

มีจิตเวชเข้าปรึกษาปัญหาที่เป็นต้นเหตุ. ไม่ต้องให้พระเหนื่อยเลย. มีแผนกแนะนำอาชีพ ที่คุณทักษิณ เขามีหุ้น เขาสั่งได้ คุณอภิสิทธิ์มีแฟนคลับเป็นเจ้าของกิจการ

เท่านี้ ก็ตัดวงจรแห่งผลกำไร ผลประโยชน์ไปไม่รู้กี่ขั้นตอน. ผู้เสพที่เป็นแฟชั่น เสพแบบนี้ไร้ราคาไร้ปัญหา สองสามครั้งก็เบื่อไปเอง ไม่เห็นจะต้องให้พระช่วยเลย

ผู้เสพไฮโซ เจอราคาไอส์ อัพละแค่2บาท ขี้คร้านจะเดียดฉันไปเลย. รัฐฐะนั่นเองที่ไปให้ราคายาบ้า ยาไอส์ สูงแบบไม่มีกลไกควบคุม(อาจจะแบบน้ำมันก็ได้)

ฉะนั้น ขอจงกตัญญูต่อแผ่นดิน เห็นองธรรม ทั้งหลายให้จขริง ทดแทนคุณให้ได้. ถ้ามัวแต่ปฎิบัติธรรม ถ้ามัวแต่หลงว่าพระบ้าคือเท่ น่าติดตาม

ลูกหลาน บ้านเมืองจะจนตรอก จนสิ้นชาติ. กระทู้มากมายที่สามารถสร้าง***ริตชน เพื่อแผ่นดิน ก็ถูกไล่ลบทิ้งไป เพื่อปกป้องเพียงผลประโยชน์ตนเอง ชื่อเสียงตนเองทั้งนั้น

จงพิจารณาให้ดี. หากแม้นใครจะนำไปเป็นนโยบาย ที่อ้างว่ามาจากตน เราก็ยินดีปรีดาด้วยเสมอ. ขอให้กระจายข่าวดีนี้ ไปให้ถึงผู้มีอำนาจระดับนโยบายเถิดครับ

เราเขี่ยเรื่องให้แล้ว. เฉกเช่นเดียวกับเขี่นเรื่อง พระพุทธเจ้าถูกสวมรอยจากพวกอาตมัน(หรือ อาตมา)นั่นเอง. พวกพารหม์ พวกนั้น คิดคนละทางกับพระพุทธเจ้า. 
โดย: Dede IP: 27.55.1.92 วันที่: 20 ตุลาคม 2555 เวลา:7:14:13 น.
  
 เมื่อมนุษย์ แค่ฟัง เชื่อ  ว่าสิ่งใดจะสามารถไถ่โทษให้ตนเองได้. เขาได้ประพฤติขาดนิติธรรม ที่จะมอบตัวในความผิดที่ผ่านมานั้น(อาจไร้ที่มอบตัว เกินญาณวิสัย). มนุษย์เหล่านั้น ก็แสวงหา กอบโกบ สิ่งนั้นกันอย่างตั้งใจ. โดยไร้ยุติธรรมต่อตนเอง ต่อผู้ยากจนข้นแค้นที่ไม่มีปัญญา เวลา โอกาส. พวกเขาจึงตกเป็นลูกค้า ของผู้อวดอ้างตน จับถืองบประมาณ รับทานที่ทิ้งลงมา. และรอที่ประตูว่าธรรมนั้นกันสลอน(สะ-หลอน) ประตูนั้นแหละที่เขาเรียกลูกค้ามาใช้จ่ายค่าสิ่งไถ่โทษในผิดที่ผ่านมา. จงเข้าถึงองค์แห่งธรรมข้อ นิติธรรมเถิด. แล้วพวกท่านจะได้ชื่อว่า "ผู้หลุดพ้นจริง" (ผลมาจากการที่ปฎิเสธที่มอบตัว คือพระเจ้า ที่สรา้งพระพุทธเจ้า อนุมัติท่านเกิด แก่ เจ็บ ตาย ตั้งอยู่ ดับไปนั่นเอง. ตรรกกะนี้จึงต้องแถลงไข)มันยุติธรรมแท้เมื่อปรัชญาหนึ่งถูกปัดตกโต๊ะ ก็ต้องเกาะขอบเพื่อชี้แจงว่าฉันยัง***ริตอยู่นะ มิใช่ผู้ผิด
โดย: ดีดี IP: 27.55.1.92 วันที่: 20 ตุลาคม 2555 เวลา:7:30:24 น.
  
  ปรัชญาที่มีองค์ธรรมครบครัน. ได้ถูกปัดตกโต๊ะ ที่ผู้คนพิจารณาถึงชีวิตหลังความตาย และเพียรค้นหาสภาพก่อนมาเป็นมนุษย์ถกเถียงกันอยู่ในประเทศ หรือภูมิภาคใดนั้น กลับมาโต้เถียงกันเอาชนะกันในปรัชญาที่มนุษย์สร้างขึ้นมาประหัดประหารกันเอง เพื่อผลประโยชน์ในการแสวงหาสังคม ดั่งการพยากรณ์เท่านั้นจริงหรือ. ถ้าพวกท่านปัดทิ้งตกโต๊ะ ด้วยเหตุ เพียงวลี งมงาย ไร้สาระ. วันนี้ ปรัชญานี้ได้เพียรขึ้นมาเกาะขอบโต๊ะ แสดงความชัดเจนในองค์ธรรมทั้งหลายได้ครบถ้วน. ยังประเทศ และภูมิภาค ที่ไม่ยอมหลุดพ้นจากตัวแทนนายหน้าธรรมทั้งหลายกัน. จงเรียกปรัชญาที่ครบองค์แห่ง ทุกๆธรรมนั้น ขึ้นมาบนโต๊ะเถิด. อย่าปัดทิ้งอีกเลย. เพราะนี่คือ การอยู่กับปัจจุบันจริงๆ
โดย: ดีดี IP: 27.55.1.92 วันที่: 20 ตุลาคม 2555 เวลา:7:41:35 น.
  
คงพอจะได้ความรู้มากมายแล้วนะ. ทีนี้ก็เริ่มเข้าสู่กระบวนการ บรรลุผลแห่งธรรม ที่ครบครัน ในปรัชญาและเหตุผล แห่งการมีพระเจ้าได้แล้ว เพราะจะได้บรรลุ และหลุดพ้น. เสียที. คนไทยจ๋า.
โดย: Dede IP: 27.55.10.35 วันที่: 20 ตุลาคม 2555 เวลา:21:56:22 น.
  
ผู้ต้องสงสัยบางท่าน ถูกตัดสินจำคุกไปเป็นสิบๆปี. แล้วยังปรากฎภายหลังได้เลยว่า เขามิใช่ผู้ผิดในคดีนั้นเลย. แล้วศาสนทูต ที่ลุงและท่าน เกิดไม่ทันนั้นเล่า. เราจะแค่เชื่อหรือ และตัดสินว่า ท่านใดท่านหนึ่ง มีเนรคุณ มีการยุยงให้มนุษย์ ประหัดประหารกัน. อย่างไรเสีย เราก็มิได้เกิด เดิน โต ตามก้น ท่านๆนั้นมาเลย. อย่าเชื่อในการใส่ร้ายป้ายสีของผู้แสวงผลประโยชน์กันเลย.
โดย: Dede IP: 27.55.15.140 วันที่: 21 ตุลาคม 2555 เวลา:11:02:40 น.
  
กตัญญูธรรม. ยังจำเป็นในขั้นสูง สำหรับคนไทย
โดย: Dede IP: 27.55.12.30 วันที่: 21 ตุลาคม 2555 เวลา:19:11:48 น.
  
ปัญหาจากการพยากรณ์ เพื่อตอบโจทย์ในมายาคติ จากนักบวช นักพยากรณ์ ด้วยมุ่งประตูแห่งผลประโยชน์ ลาภยศ สรรเสริญ นั้น. เป็นภาระหน้าที่ ที่เราต้องแก้ไข. อย่าให้ตกไปยังลูกหลานเรากันเลย. มันอันตราย บั่นทอน กัดเซาะสติปัญญามามากเต็มกลืนแล้ว. ช่วยวางหนทางเพื่อให้เขาได้มีโอกาสหลุดพ้นจากอำนาจพยากรณ์เหล่านั้นกันเถิด. นั่นคือ ยุติธรรมสำหรับพวกเขาแล้ว.
โดย: Dede IP: 27.55.12.187 วันที่: 24 ตุลาคม 2555 เวลา:11:35:31 น.
  
 จะทำอะไรก็แล้วแต่ อย่าขาดองธรรม เรื่อ กตัญญุตาธรรม. คือ กะตานยู ต่อเจ้าของโรงงานผลิตพ่อแม่เรา ผลิตพระพุทธเจ้า ผลิตออกซิเจน ให้เราเสพ. ผลิตและควบคุมธรรมชาติทุกวินาที. เจ้าของโรงงานนั้นมีบุญคุณต่อมวลมนุษยชาติมากล้น. เกินจะเดินทางเสพไป อย่างเนรคุณ. กตานยู ไปพลางๆก่อน ที่ทุกคนจะได้พบ นั้น คือยุติทุกๆธรรม ด้วยซ้ำ. มำไมคนไทยถึงทำได้ยากเย็นกว่าชาติอื่นๆ. เพราะปรัชญญาของพระพุทธเจ้าจริงหรือ. ไม่น่าใช่ พระพุทธเจ้าไม่น่าจะเป็นมนุษย์ที่เนรคุณ ชักชวนให้ผู้ติดตามท่านเนรคุณ ไม่แสวงปัญญาญาณ ในคุณสมบัติที่ปัจจุบันแล้วจะเห็นเองว่ามีมนุษย์มากมายเท่าไรแล้วที่ กตัญญูต่อเจ้าของโรงงานธรรมชาตินั้นไปแล้ว. กตัญญูให้เท่าเทียมชาวโลกเถิด. 
โดย: Dede IP: 27.55.5.48 วันที่: 25 ตุลาคม 2555 เวลา:11:34:12 น.
  
 จงกตานยู ต่อเจ้าของโรงงานที่ผลิตบุพการี ผลิต พระพุทธเจ้า ผลิตท่านๆ ผลิตออกซิเจน ผลิตและควบคุมธรรมชาติ. ในระหว่างการเดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานนั้นกันเถิด. ในรถบัสแห่งโลกียวิสัยนี้ ยังไม่มีใครได้พบเจ้าของโรงงานนั้นทุกคน. แต่บนบัสแห่งนี้. 97.5% กตัญญูต่อเจ้าของโรงงานที่จะไปเยี่ยมชมไปก่อนพลางกันแล้วนะครับ. ลิขสิทธิ์ต่างๆที่มาปรากฎ พยานมากมายที่ยืนยัน. และท่านๆเองก็ เ ส พ และสูดคุณค่าทุกประการจากที่นั่นไปมากมายแล้ว. ใยตกบ่อเนรคุณ แล้วไม่ยอมขึ้นมาเล่า. วันๆก็ขอพรจากเจ้าของโรงงานนั้น ผ่านรูปปั้น ระฆัง. แล้วเพียรอวดอ้างตนว่า การกระทำใดใดจะอนุมัติตนเองให้หลุดพ้นการพึ่งพาเจ้าของโรงงานนั้นได้. (แต่การประกอบกิจกรรมทุกสิ่งล้วนยังคงใช้ออกซิเจนจากโรงงานนั้นอีก) ไม่พึ่งพาตนเองในการขอพร ไม่มีความเมตตาต่อสรรพวิญญาณที่ไหว้วานไปขอพร ไม่เคยถามไถ่ว่างานมากมายขนาดไหน. ไร้เมตตาธรรม. สารเหล่านี้ ต้องการการมีส่วนร่วมนะครับ. อย่าช็อก (อุเบกขา)ครับ การนิ่งเฉยคือ อาการช็อก หรือไม่ก็ลมชักหลบใน อาจจะขาดออกซิเจที่สมอง บั่นทอนความสามารถนะครับ. จงชี้แจง และมีส่วนร่วมครับ.
โดย: Dede IP: 27.55.3.146 วันที่: 25 ตุลาคม 2555 เวลา:21:30:05 น.
  
ที่ต้องเขียนว่า กตานยู แทน กตัญญู. และ สูดจาหริด แทน สุจริต. เนื่องจากเว็บธรรมมะทางศาสนาพุทธหนึ่ง ได้บล็อก คำนี้ไว้ เมื่อเราพิมพ์คำนี้แต่เริ่มแรกบ่อยๆเข้า เขาคงปิดกั้นองค์ธรรมสององค์นี้ต่อคนไทยอยู่. ในบอร์ดของเขา. จะปรากฎเป็นดาวๆ เพราะเขาบล็อกคำนี้. (และอีกหลายคำที่ดีงามสามารถสร้างสัมมาจิต เพื่อการเป็นสัมมาชน.) และบทความใดส่งเสริมความสุจริต และเกียรติภูมิของศาสดาสำคัญที่ชาวไทย และผมนับถือท่าน ก็ถูกไล่ลบทิ้งออกจากบอร์ด มากกว่า 200 กระทู้อีกด้วย. มันเกิดขึ้นแล้วจริงๆนะครับ. วิกฤติแล้วสำหรับระบบนักบวช และนักพยากรณ์ของเมืองไทย. ช่วยกันเถิด. อย่าปล่อยวาง.
โดย: ดีดี IP: 27.55.3.190 วันที่: 27 ตุลาคม 2555 เวลา:7:20:19 น.
  
ปัญหาของหมู่ชนที่อ่อนด้อยในความรู้ระดับประเทศ ระดับสากล อย่างหนึ่ง ในการรับสารคือ. ส่วนใหญ่จะยึดติดในพฤติกรรมที่ถ่ายทอดตามมรดกตกทอดมา เมื่อมีสารใดเป็นสิ่งแปลกใหม่ปรากฎที่ ผัสสะ จะมุ่งเน้นให้ความสนใจไปที่ผู้นำสาร. ก่อนการพิจารณาสาร. ดังจะเห็นว่า มีการมุ่งเน้นสงสารผู้นำสาร โดยหลงลืมในการศึกษา มีส่วนร่วมในการพัฒนาพฤติกรรม หรือการเพิ่มพูนสติปัญญาก่อนการให้ความสำคัญผู้นำสาร. เหตุเหล่านี้ ทำให้ประเทศไทย ขาดเครื่องมือใหม่ๆที่สากลนำเสนอ เพื่อที่จะเป็นตัวพัฒนาองค์ธรรมต่างๆที่ขาดแหว่งต่อจิตใจ. เครื่องมือนั้นทั้งๆที่ไม่เคยมี. แต่กลับสามารถวิจารณ์คุณค่าได้อย่างถนัดถนี่(ขาดสุจริตธรรม ดั่งมุสาเอาเอง ดั่งอุตริ อวดอ้าง. ).
   เรื่องศรัทธานั้น อาจสัมผัสในทันทีทันใดไม่ได้. แต่สามารถเก็บบรรจุสะสมไว้ได้. เมื่อยามใฝ่หาองค์ธรรมในศรัทธาธรรม ก็สามารถดึงออกมาใช้ได้ง้ายกว่า การเริ่มแสวงหาใหม่แน่นอนครับ. การที่เราเรียกร้องจะได้สัมผัสในทันทีทันใดนั้น. เขานิยามว่า เป็นการบริการเท่านั้น มิใช่ศรัทธา. และแน่นอน ในบริการย่อมมีสินค้า และในสินค้าย่อมมีบริการ. และจะลงตัวกันที่ผลประโยชน์ งบประมาณ ความพึงใจ และราคาเท่านั้น. มันสนองแค่ตอบมายาคติที่ใส่ไว้ก่อนหน้าเท่านั้นว่า จะหนีทุกข์ได้. ว่าจะพบสุขได้(คือปรัชญาสุขนิยม). เพราะฉะนั้นจงระมัดระวัง มีความสามารถทางคุณธรรม ขันติธรรม หากจะเรียกร้องรีบขอพบ " พระเจ้า" ที่เป็นสิ่งที่ทำให้ครบองค์ธรรมได้จริง ก็ต้องรับทราบว่า มันคือการเรียกร้องด้านบริการ(service) เท่านั้น มิใช่ศรัทธา. และวัฒนะธรรมที่ครบถ้วนกว่า แน่นอน ย่อมต้องแทนที่วัฒนธรรมที่เคยขาดตกบกพร่อง อย้างเลี่ยงไม่ได้. และเป็นไปได้หรือ ที่หมู่ชนส่วนน้อย จะเมตตาแผ่ได้พอเพียงให้หมู่ชนส่วนใหญ่ได้ครบ. น่าจะกลับกันเสียมากกว่า. แต่อย่างไร ทั้งสองก็มุ่งเมตตากันก็ใช้ได้แล้ว. สุดใจขอพรให้บ้านเมืองเจริญงอกงามด้วยปัญญาญาณที่เริ่มไหลเข้า จากหมู่ชนที่กตัญญูเป็นอันดับสูงสุดเท่าที่มนุษย์จะมีได้. แผ่เข้ามา. สร้างความครบครันขององค์ธรรมให้กับเพื่อนมนุษย์ส่วนน้อยของโลก อย่างที่เราสามารถนับได้(ความสามารถทางการคำนวน หรือ IQ )
โดย: ดีดี IP: 27.55.14.132 วันที่: 28 ตุลาคม 2555 เวลา:0:03:01 น.
  
มนุษย์ทุกคนถือ application form   ที่หัวกระดาษเขีนยไว้ว่า. แบบฟอร์มขอเป็นคนดี และเป็นวิญญาณผู้สุจริต ทุกคนเลยนะครับ. ฉะนั้นหัวข้อต่างๆย่อมต้องอ่านให้ครบ กรอกให้ตรง เพื่อแสดงตัวตน ในการมุ่งให้ผู้อนุมัติแบบฟอร์มคัดสรรท่านให้ไปทางไหน ไปถูกสัมภาษณ์แผนกไหนต่อ. ในแถวที่ขอเป็นคนดีนี้. ท่านว่า. พระพุทธเจ้าต้องเข้าแถวเพื่ออนุมัติในapplication นี้หรือไม่. หรือว่าท่านสามารถอนุมัติตนเองโดยไม่ต้องproof จากผู้อนุมัติเลยหรือ. มันจะครบองค์ธรรมได้อย่างไร(นิติธรรม ขันติธรรม). ผมมั่นใจว่า ท่านฯอยู่หัวแถวก่อนหน้าเราจะเข้าแถวด้วยซ้ำ. เพราะแถวที่เข้า อาคารที่ยืนรอ ก็เมีหลักฐานว่า ผู้อนุมัติ สร้างมาให้เรายืนรอ อนุมัติ ทุกคน(ที่มีโครงสร้างแบบเดียวกัน มีมุ่งหวังแบบเดียวกัน คือเป็นคนดี). แล้วใครจะไปปฎิเสธเจ้าของอาคารที่ให้เรามายืนเข้าแถวกันนี้เล่า. กตัญญูไว้ก่อน ดีกว่า ปฎิเสธไว้ก่อน เป็นกรมธรรมภ์ประกันภัยในการขาดองค์ธรรมที่สำคัญ
  และคุณทราบหรือไม่ว่า นักบวช เปรียญสูงๆ ได้รับฟังเรื่องเหล่านี้ รับไม่ค่อยได้ครับ ไม่นิ่งเฉย อุเบกขา(หรือที่ทางการแพทย์เรียกว่าลมชักหลบใน ไม่มีอาการเกร็งภายนอก แต่สมองขาดออกซิเจนได้ชั่วคราว การพัฒนาชะงักงัน และยังบั่นทอนรอยหยัก Q ต่างๆ(IQ ,EQ, MQ , AQ) ไปได้. ตอบอะไร มีส่วนร่วมอะไรไม่ได้ไม่เท่าไรนะครับ. ลบทิ้งเสียด้วยครับเกิดแล้วจริงๆ). นั่นแสดงความสุจริตธรรมแล้วหรือ. ปิดกั้นสิ่งที่สร้างสังคมอุดมธรรม(moral) นั้น. คือหน้าที่ สื่อมวลชน ของพระพุทธเจ้าแล้วหรือ. ใยทุจริตกันแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยเล่า. มีสมาธิจริงกันแล้วหรือ. มีศีลจริงหรือ(แค่มีผู้มาเนือนว่าขโมยออกซิเจนพระเจ้าเสพ ยังไม่สามารถหลุดพ้นด้วยการอธิบายได้อย่างมีเหตุ ผล ที่เสพปัจจัยเลย). มันน่ากลัวไหมล่ะ สังคมพยากรณ์ในเขตภูมิภาคนี้.
โดย: ดีดี IP: 27.55.9.96 วันที่: 30 ตุลาคม 2555 เวลา:0:56:46 น.
  
ขอขอบคุณมาก ในการให้กำลังใจ เมตตา. เราทั้งคู่ เสพกรุณาจากพระเจ้าไปแล้ว ที่ให้เราพยายามทำความเข้าใจกัน (ครั้งเป็นวิญญาณ ได้ทักทายกันบ้างหรือไม่ไม่ทราบนะครับ). แต่คงต้องดำรงความรักไว้เป็นสุจริตธรรมต่อกันเสมอ. การที่ผมจะนับถือศาสนาอะไรนั้น มันตกเป็นเป็าสนใจของท่านจากเสียงกระซิบจากมาร ที่เขามีหน้าที่กระซิบให้ท่านสน เบนความสนใจในสาระของ สารที่ผมนำมาเท่านั้น. มันจะไม่เกิดประโยชน์ไปมากกว่าโทษเลย.
    การที่มนุษย์จะนับถือศาสนาอะไรก็มิได้ทำให้มนุษย์แยกออกจากกัน เพราะโครงสร้างที่มาตรฐาน(ที่เป็นองค์ความรู้ปัจจุบัน) ที่ครบถ้วนสากลแล้วว่า คือหนึ่งเดียว. มนุษย์ทุกคนเกิดมาจากพันธุกรรมเดียวกันตั้งแต่ต้นจนปัจจุบัน. เส้นประสาทแม้สักเส้น ในหลายล้านเส้น ไม่เคยเปลี่ยนที่อยู่จาดเิม แม้แต่เส้นเดียว. ไซติคเนิร์บ ไม่เคยไม้ร้อยชุดกระดูกhip เลย. มันจีรังแท้ ไม่เคย ดับในสภาพคุณสมบัติเลย. ฉะนั้น. มนุษย์ที่เกิดมา จ้องมีโผรแกรมมาตรฐานที่ชัดเจนกว่า บังเอิญ แน่นอน. พุทธ คริสต์ อิสลาม ยิว และศาสนาต่างๆ ล้วนเป็นศัพย์บัญญัติ เป็นการเรียกวรรณกรรม เรียกชื่อระบบ ระบอบเท่านั้น. มันมีมนุษย์มาก่อนที่จะมีนามเรียกสิ่งที่กล่าวนั้นมาก่อน. หากเราต้องละทิ้งสิ่งที่มีมาก่อน(สัญญาก่อน) คือการค้นหาที่มาของมนุษย์.ที่มาของจักรวาล แล้วต้องทำสัญญาใหม่ กับระบอบอบใดใด ระเบียบใดใด แล้วหลงไปยกเลิกสัญญาเดิม ที่เรายังดำเนินการณ์ไม่เสร็จ. โดยที่มีวรรณกรรมหนึ่ง มาฝังที่จิตเราให้สรุปเรื่องสัญญาแรกนั้นไว้ก่อน. แล้วให้เราปฎิบัติตัวตามๆเขาไปก่อน เพื่อสนองบริการที่เราโหยหา. ตามมายาคติที่เขาฝังเรา ฝังพ่อแม่เราไว้มาก่อนหน้านี้. มีevent มากมายเข้ามากำกับ เพื่อให้เรา entertain ให้เราหลงลืมในสัญญาดั้งเดิมที่เราทำไว้ทุกๆคน. ผู้อยู่ในทีมงาน event นั้นก็ไม่รู้ตัวเลย หลงว่าองกรณ์ตนนั้นคืิอ การตอบโจทย์ในสัญญาเก่าที่โหยหามาก่อน จะพบวรรณกรรมลวงล่อนั้น. เรื่องสัญญานี้สำคัญมากครับ. มันเป็นหนทางที่จะสร้างมนุษย์ผู้มีครบองค์ธรรมได้ส่วนหนึ่ง.(หลักการครบองค์ธรรม สุจริตแท้ หร้การทุจริต ติดสงสัย ปนปนไปก่อน แบบสังคมไทยเป็นอยู่).
   มันไม่ยากหรอกครับที่จะทำงานเป็นชิ้น เพื่อประเทศชาติที่ผมและท่านรัก. เพื่อพระเจ้าแผ่นดินได้รับการศรัทธาในเกียรติยศ. เพื่อพระพุทธเจ้าได้รับการเชิดชูเกียรติ สุจริตขึ้นจากการแต่งแต้มท่านว่ามีภูมิรู้ไม่ถึงสากล(ผมจำเป็นต้องสาดอาวุธ เพื่อให้สมองผู้คนบาดเจ็บ. เพราะการบาดเจ็บที่สมองจะนำมาซึ่งการที่สมองจะรักษาซ่อมสร้างตัวเองได้(self healing). เมื่อกระบวนการซ่อมสร้างตัวเองเกิดขึ้น จะได้มีสมองส่วนใหม่ที่มีรอยหยักในmoral ขึ้นได้บ้าง ไม่มากก็น้อยครับ. ต้องขออภัย เพราะท่านอาจจะนุ่มนิ่มเกินไปที่จะมองภาพการรุนแรงที่สุจริต มีกรอบ มีเวลากำหนดนี้ได้. (ไม่ใช่ทำไปแบบไร้ทิศทาง และเวลากำหนด)
   การเชื่อมโยงในความเป็นจริง ที่ไม่สามารถแปรเปลี่ยนไปตามอารมภ์มนุษย์ เงินตรา บรอการใดใด อาวุธยุทโธปกรณ์ วรรณกรรม ข่าว หรือตำแหน่งทางโลกใดใด วิญญาณภูตผี เทวดาใด สภาวะอากาศ ใดใดฯลฯ. นั้นมีแน่ครับ. ไว้ผมจะค่อยๆรวบรวมมาเสนอ เพื่อพัฒนาสังคม(รวม)ให้เข้าสู่สภาวะธรรม ที่ครบองค์ธรรม สมดุลลงตัว เป็นปึกแผ่นเป็นแนวทางเดียวกัน มีสามัคคี มีเมตตา ครบ. และถ้าหากความจรงที่ผมหมายถึงต้องแปรเปลี่ยนไปตามสิ่งกระทำข้างต้นทั้งหลายนั้นได้. เราทั้งคู่ ไม่ต้องหา" ความจริง" กันแล้วครับ. มันคงดับสูญ. แต่มันไม่แปรเปลี่ยนนี่ซิครับ. เลยไม่ดับสูญ แลัเป็นตัวอย่างที่ จีรัง ไปแล้วครับ.
โดย: ดีดี IP: 27.55.9.96 วันที่: 30 ตุลาคม 2555 เวลา:0:59:37 น.
  
กฎของมนุษย์ ที่ออกโดยผู้สร้างมนุษย์บางประการ. พึ่งปรากฎชันได้ในปัจจุบันเช่น "ยิ่งห้ามเหมือนยิ่ง ยุ". เราจะพบว่า ปัจจุบัน มนุษย์ผู้ถ่ายทอดมายาคติ ที่ห้ามกตัญญูต่อพระเจ้า มากเท่าไร. มนุษย์ยิ่งไขว่คว้าโหยหา พระเจ้า มาครองใจ เพื่อเป็นสิ่งกตัญญู แทนการเนรคุณ มากยิ่งขึ้น ไม่รู้กี่เท่าด้วยซ้ำ. นี่คือสัญญาณบางประการที่ไม่มีคนจับจุกเท่าไรเลย. โหยหากันต่อไปเอ้า.
โดย: ดีดี IP: 27.55.8.45 วันที่: 31 ตุลาคม 2555 เวลา:0:56:50 น.
  
ทุกศาสดาในจักรวาลนี้. ได้รับอิสลามไปหมดแล้ว. เพราะอิสลามคือ สันติ. แ
ะทุกศาสดา นั้นรับหลักการที่สันติไง.
โดย: Dede IP: 27.55.7.19 วันที่: 1 พฤศจิกายน 2555 เวลา:21:35:14 น.
  
ท่านๆที่เคยมีพระเจ้าเป็นสิ่งปฎิเสธ. เมื่ออ่านและนำเข้าในปัญญาญาณแล้ว กรองสารแล้ว. น่าจะปรับปรุงการมีพระเจ้ากันใหม่แล้วนะครับ. จากวันนี้ไป ประเทศไทยจะมีพระเจ้าเป็นเครื่อง กตัญญู แทนเนรคุณ. ที่ฝึกจิตใจคนไทยให้ชาชินกับเนรคุณมานาน. และปิดกั้นการกตัญญูสูงสุดไว้. อย่าหลงเชื่อว่าพรัพุทธเจ้าจะห้ามมนุษย์ กตัญญูต่อผู้ยุติ ทุกธรรม ได้ ซะงั้น. พระพุทธองค์ทรงเป็นศาสดาที่พระเจ้ามอบมาให้ ตรัสให้รู้ในความรู้ตามสมัย. ท่านไม่เป็นผู้เนรคุณแน่นอน. มันอาจจะแต่งแต้มท่านมานานแล้ว. แต่เราต้องวางตำแหน่งท่านให้หลุดพ้นจาก ทุจริตนั้นกัน. ทำได้ ต้องรีบทำ. อย่าให้มันดับไปแบบไร้คุณค่า และขาดๆวิ่นๆในองค์แห่งธรรม. บ้านเมืองต้องการความสามัคคีธรรม จงแสวงหามาให้ครบ อย่าแตกแยกจากผู้กตัญญูสูงสุดเลย.
โดย: ราม IP: 27.55.13.38 วันที่: 5 พฤศจิกายน 2555 เวลา:2:13:03 น.
  
โมเสส เยซู ขิ๋นซี สิถถะ มูฮัมมัด. ล้วนเป็นผู้รับ " อิสลาม " ทุกคน. คนดีงามที่มีผู้ชื่นชอบติดตามมากถึงเป็นร้อย. เป็นพันล้านคนขนาดนี้. จะไม่รับอิสลามได้อย่างไร. เพราะ อิสลาม คือ "สันติ". ขอให้ชาวไทยจงเข้าใจเถิดว่า พระพุทธเจ้าก็รับหลักการที่สันติอย่างแน่นอน. ท่านเป็นผู้มีธรรม. ฉะนั้น สันติธรรม ง่ายๆตรงๆ เช่นหลักการที่พระเจ้ามอบให้มนุษย์ที่ พระองค์สรา้งมานั้น ผู้ที่มีความดีงามเช่นพระพุทธเจ้าจะไม่รับหรือ. ส่วนจะทราบ หรือ ไม่ทราบ หรือ ยังไม่ทราบ นั่นก็อีกเรื่องหนึีง. แต่ถ้าทราบแล้วไม่รับนี่ซิ. ผู้ศรัทธาต่อท่าน ต้องศรัทธาว่าท่านรับแน่นอน. อย่าแปรเจตนารมภ์ของท่านที่มุ่งสร้างธรรมทุกธรรมให้มนุษย์ อย่างพระพุทธองค์ จะละทิ้งธรรมข้อนี้ไป เมื่อท่านประจักษ์รู้. แต่ปัจจุบันท่านเองนี่แหละที่รู้. จงรับอิสลามไว้ในหัวใจ เพื่อ ก่อเกิดการศึกษา แสวงปัญญาญาณ แสวงภูมิปัญญา อันจะก่อสมาธิ. และครบในศีล.
โดย: ดีดี IP: 27.55.138.39 วันที่: 6 พฤศจิกายน 2555 เวลา:23:25:33 น.
  
 เมื่อมนุษย์ต้องพึ่งพานักบวช นักพยากรณ์ นักข่าว นักวิชาการ. ก็จะถูกป้อนใส่ มายาคติ วรรณกรรม เพื่อ พวกเขาเหล่านั้น จะได้ใช้ประตูที่ปรุงแต่งด้วยผลประโยชน์ในลาภ ยศ สรรเสริญเยินยอ การพึงใจต่างๆนานา การจับต้องงบประมาณ การควบคุมมวลชน. ชี้ทางเพื่อให้พวกท่านผ่านประตูนั้น. นั่นคือมนุษย์พึ่งพาตนเองแล้วจริงหรือ. ศรัทธา คือ การเข้าถึงเจตนรมภ์ที่ สุดจาหริด ของหลักธรรมที่ครบองค์มิขัดแย้งกัน ของเหล่าศาสดา ของพระเจ้า ของคัมภีร์ ของธรรมนูญ. อย่าให้คว่มเชื่อ มาขวางกั้น หรือเทียบเคียงศรัทธา. หากศรัทธา พระพุทธเจ้า. จงหลุดพ้นจากการชี้นิ้วให้ท่านๆเดินผ่าประตูที่ปรุงแต่งนั้นกันเถิด. แล้วสร้างสังคมที่ไม่มีกิเลสที่จะผ่านประตูเหล่านั้น เพื่อกิเลสสุขจะหลุดพ้นใดใด กิเลสทุกข์ว่าจะคลายทุกข์ได้. แท้จริงแล้วมันคือ การอุตริอวดอ้างกันอย่าไร้องค์ธรรมมากมาย. ทั้งนิติธรรม สุดจาหริธรรม. สามัคคีธรรม ภราดรธรรม. อย่านั่งต่ำนั่งสูงต่อกันเลยมนุษยชาติเอ๋ย. เราเท่าเทียมกันดั่งประชาธิปไตยมิใช่หรือ. ทั้งพระทั้งโยม. นี่ยุคสมัยไหนแล้ว ประชาธิปไตยกันให้จริงเถิด. 
โดย: ดีดี IP: 27.55.144.33 วันที่: 8 พฤศจิกายน 2555 เวลา:2:36:01 น.
  
สังคมที่อุดมไปด้วยการ"ห้ามกตัญญู" ให้สูงสุดนั้น สร้างความยุ่งยากให้มนุษย์ และ ก่อเกิดการปรุงแต่งเพื่อผลประโยชน์ เกิดประตูที่ผู้ไม่ตระเตรียมชีวิต พึ่งพาตนเอง. สร้างขึ้นมา เพื่อไปยืนรอเท่าไรแล้ว. แล้วปฎิบัติความดี. ทำไมต้องที่วัด ที่สุเหร่า ที่โบสถ์ กับพระ กับโต๊ะครู กับนักพยากรณ์ต่าง เล่า. สังคมนั้นกว้างขวางกว่านั้นมากนัก. อย่าพนันแค่ในบ่อนถ้าต้องการพนัน. จงพนันให้กว้างขวางไปเลย. และทุนรอน พระเจ้าก็ให้พวกเรามาใช้แทงพนันแล้ว จงพนันให้ชนะถ้าส่งจิตไปที่การพนัน. แล้วระลึกรู้ให้ได้ว่า ผู้ใดให้ทุน(ร่างกาย เวลา ความรู้ ฯลฯ มาเป็นทุนพนันเล่า) กตัญญูก่อนแทงพนันใดใด นั้น ประเสริฐ และกุศล กว่า การอวดอ้างอุตริเนรคุณ กล่าวว่าไม่มีใครให้มาหรอก แม้แต่ธรรมชาติก็เกิดเอง และมามอบทุนให้เรา.
โดย: ดีดี IP: 27.55.144.33 วันที่: 8 พฤศจิกายน 2555 เวลา:2:40:47 น.
  
 จงกตัญญูต่อผู้ที่ก่อเกิด ธรรมชาติ และวาง อิถะปัจยตา ไว้ เพื่อก่อเกิด ผู้เพียร ผู้ตื่นลืมตาอยู่เสม คือพระพุทธเจ้าได้โอกาสค้นพบมัน แล้วนำมาบอกต่อแก่เพื่อนมนุษย์.   อย่าอุตริ อวดอ้างว่าไม่มีผู้นั้น จงอย่าปิดกั้นในการศึกษาใดใด. อย่าแค่ดู แค่รู้. มันขัดต่อหลักเปิดกว้างของพระพุทธเจ้า อย่างชัดแจ้ง ทคุณค่าของพระพุทธองค์ วยต้องมาเสื่อมถอยเพราะท่านด้วย. วลีแห่งมารที่ผจญพระพุทธเจ้า. เราต้องการให้ท่านรู้เท่าทันมาร. จึงตักเตือนมาเป็นเวลานาน และดำรงความเพียรไว้. อินทรีย์ใดที่ขาดองค์ธรรมแล้วไซร้ จงตระหนักที่จะปรับปรุง พร้อมกระทำ อย่าอี๊ดอ๊อด. ประวิงแม้นาทีเดียว. กลับเนื้อกลับตัวก่อนจะล่มสลายทั้งระบบเถิด. สังคมต้องการธรรม มากกว่าการพยากรณ์ การนั่งนิ่งหลับตา การแค่รู้ แค่ดู นำไปใช้ไม่ได้ นำพาคุณค่าไปฝังดินเปล่าๆ. อย่าติดยึดกับชื่อเสียง และ ผลประโยชน์ งบประมาณเลย. มาสร้างสังคมแบบไม่ต้องเอาบุญ(พนัน) กันเถิด ทั้งพระทั้งโยม. 
โดย: Dede IP: 27.55.144.33 วันที่: 8 พฤศจิกายน 2555 เวลา:2:50:53 น.
  
ไม่เชื่อ อย่าลบหลู่. มีผู้ไม่เชื่อมากมายที่พยายามลบหลู่พระเจ้า. แต่อิสลามนั้น ไม่มีการลบคำศัพท์ใดใดเลย. จงอย่าลบหลู่พระเจ้า. เพราะ วรรณกรรมข้างต้น.
โดย: ดีดี IP: 110.168.67.106 วันที่: 9 พฤศจิกายน 2555 เวลา:18:39:46 น.
  
การเหมาว่า กราบไหว้ผ้าเหลือง สามารถทำให้มนุษย์"หลง" ได้หรือไม่

เพราะ วลีนี้ คือทางหลุดพ้นจากการด่างพร้อยในธรรมได้ง่ายๆเกินไป.  แน่นอน227 ข้อนั้นมันยาก. แต่บางข้อมิมีอยู่ แต่ก็อุปโลกเองได้. ปฎิบัติตกทอดกันมา เพราะไม่มีใครรู้ แคะ แกะ เกา. อย่างเช่น การไหว้ พ่อแม่ ที่เราสัญญามาก่อน ตั้งแต่ครั้งคลอดออกมา ว่าจะไหว้ ว่าจะกตัญญูต่อท่าน. ใยแปรเปลี่ยนไป ไม่กราบไหว้ท่านๆแล้ว เมื่อ มีบรรพชาใหม่เข้ามาในชีวิต. กลับไปกราบไหว้กันเอง เพิกเฉยเมื่อ พ่อแม่มาไหว้แทบเท้า. เราว่าเราเตือนถามมามากกว่า10ครั้ง. ใยผู้ที่ถูกห้ามให้เป็นคนว่านอนสอนยาก ห้ามถูกเตือนเกิน 3 ครั้งใน227ข้อห้ามระบุไว้. ถึงได้ไร้การอรรถาใด แก่สาธารณะ ให้กระจ่าง ยอมตกเป็นผู้ไม่มีเมตตาธรรม นำส่งธรรมแก่สาธารณะ. ซ้ำยังทำลายทางแห่งธรรม. 
โดย: ดีดี IP: 27.55.164.116 วันที่: 12 พฤศจิกายน 2555 เวลา:5:54:13 น.
  
และแน่แท้ การนำเวลา ร่างกาย ทรัพย์ ไปแทงพนันกับนักบวชเพื่อแลกเป็นบุญกลับมานั้น. เท่ากับเลิกพนันไม่ได้. เมื่อเช่นนั้น. ใยเราไม่พนันในบ่อนที่ให้ต้นทุนเรามาก่อนนาหน้าล่ะ. ก็ชีวิตเรานั่นไง. ที่ควรคู่กับการจะพนันเอาพบ เอาเจอ กับมายาคติขั้นสูงสุด คือพระเจ้า ล่ะก็.
โดย: Dede IP: 27.55.0.244 วันที่: 14 พฤศจิกายน 2555 เวลา:22:27:13 น.
  
ผมกำลังงงว่าที่ผมเขียนมันไปสร้างไม่พอใจกับเพื่อนต่างศาสนาหรือเปล่า เห็นตอบมาเยอะจัง ไม่ได้เข้ามาดูนานแล้ว

ผมแค่อยากอธิบายความหมายของคำว่า "ศาสนา" ในภาษาดั้งเดิมของแต่ละศาสนาว่าแปลว่าอะไรแค่นั้นนะ แล้วผลจากการค้นหาผมก็เลยได้รู้ว่า دين religious มันให้นิยามที่แตกต่างกันตามที่ผมอธิบายไป

ส่วนใครจะเชื่อว่ามีพระเจ้าก็เชื่อไปครับผมก็ไม่ได้มีความเห็นอะไร แต่สำหรับผมไม่เชื่อว่ามีพระเจ้า ผมเชื่อในหลักการของพุทธศาสนา ไม่เชื่อว่าจะมีเทพเจ้า หรือพระเจ้าอะไรมาบ่งการชีวิตของเรา หรือสร้างโน่นสร้างนี้

สำหรับผมทุกอย่างมันก็เป็นไปตามธรรมชาติเป็นเหตุเป็นผลกันก็เท่านั้นครับ
โดย: vrod วันที่: 15 พฤศจิกายน 2555 เวลา:14:24:53 น.
  
นั่งไล่อ่าน comment แล้วขำกลิ้ง
โดย: vrod วันที่: 15 พฤศจิกายน 2555 เวลา:14:32:02 น.
  
ที่ comment มานี่คนเดียวกันหมดเลยหรือเปล่า คือจะบอกยังไงดี จริงๆเขียนมาอย่างนี่ก็มีได้ 2 อย่างนะคือ คนที่หลุดโลก กับคนที่รู้แจ้งแล้วว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆ

แล้วจะให้ผมคิดว่าคุณเป็นประเภทไหนดี คนรู้แจ้งผมว่ามีน้อยมากๆ และถ้ารู้แจ้งจริงๆก็น่าจะรู้ด้วยว่าเขียนมาอย่างนี้แล้วผมจะคิดอย่างไร มีประโยชน์กับผมหรือคนที่อ่านคนอื่นหรือเปล่า มันคุ้มค่าที่จะเขียนอย่างนี้หรือเปล่า วิเคราะห์ดูแล้วผมว่าคุณไม่ใช่ผู้ที่รู้แจ้งนะ เป็นอีกอย่างมากกว่า

โดย: vrod วันที่: 15 พฤศจิกายน 2555 เวลา:14:56:04 น.
  
สิ่งที่ comment มาคุณเคยไปพิสูจน์มาหรือเปล่าว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆ หรือว่าไปอ่านมาจากตำรา ฟังจากคนอื่นๆ แล้วมาคิดให้สอดคล้องกับความคิดของตัวเอง มันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า

หรือว่าคุณได้ไปเจอกับพระเจ้าเจอกับศาสดาทุกพระองค์ได้ไปคุยและสนทนามากันแล้วจนสรุปได้เป็นความรู้ตามที่คุณเขียนมาลองตอบมาหน่อยสิครับ

โดย: vrod วันที่: 15 พฤศจิกายน 2555 เวลา:15:06:40 น.
  
ขอบคุณ ครับ ที่สนใจใน สาร. แต่ขอให้ละเอียดนิดนะครับ. พระพุทธเจ้ามีธรรม อย่างละเอียด. มิใช่หยาบๆ. ฉะนั้น สมควรที่จะนำสิ่งกุศล คือ ละเอียด ในธรรมครับ. อ่านหลายๆรอบ. แล้วไม่มีใครไม่มีพระเจ้าหรอกครับ. มีทุกคนไปแล้ว. แต่มีไว้เป็นสิ่งกตัญญู(กตัญญุตาธรรม) กับมีไว้เป็นสิ่งปฎิเสธเท่านั้น. เริ่มง่ายๆพระพุทธเจ้าได้รับเกียรติ. คือ การมีมายาคติสูงสุดเท่าที่มนุษย์พึงจะมีได้ ให้เท่าๆกันก่อน. อย่าตกเป็นผู้ไม่รู้ ผู้ไม่ตื่น แต่กลับเบิกบาน กับความเนรคุณที่มีในจิตใจตนเอง. หากไม่เข้าใจหรือไร้สาระ จงแสวงองค์แห่งธรรมใหครบ(อย่าอกตัญญูต่อคุณค่าที่ตน และ พระพุทธเจ้าเสพ)เพราะแม้ท่านเกิดไม่ทันผู้สร้างเครื่องบิน แต่ท่านสามารถตระหนักในการขอบคุณสองพี่น้องตระกูลไรท์ได้ แม้ไม่สามารถพบตัวตน. มิใช่ปฎิเสธการมี.(ลบหลู่ )แต่เสพคุณค่าจากการบิน(พ่อแม่ก็เสพ). มันมิใช่แค่ความเชื่ออีกต่อไป (ถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าในมิติของการอยู่กับปัจจุบัน) มีทั้งหลักฐาน และพยาน (อย่าปิดกั้นที่พระพุทธเจ้าแนะ). แล้วแลกเปลี่ยนกัน รักกัน อย่าโกรธกัน คือ สามัคคีธรรมนะครับ(ขอให้มีธรรมให้ครบโดยเร็ว แล้วท่านจะเข้าถึงครับ) ยินดีนะครับ.
โดย: ดีดี IP: 27.55.10.203 วันที่: 15 พฤศจิกายน 2555 เวลา:18:42:29 น.
  
อ้อ! แล้วทุกสิ่ง. พิสูจน์ ทราบ ไปทั่วโลกแล้วครับ. แต่สิ่งที่ชาวไทย ทั้งนักบวช และคาราวาส กำลัง หลงนับร้อยๆประการนั้น. พิสูจน์กันแล้วหรือ. เอาแค่บุ๊กบุญ เรายังไม่เคยเห็นเลยครับ. แต่แทงพนันเพื่อได้รับผลเป็น"บุญ" กันจังเลย. รัก โลภ โกรธ หลง. ตัวหลงนั้น น่าจะอันตรายสุด. อย่าหลงกันเลย. ลองReENgineering กันดีกว่าครับ. ประเทศชาติ วิกฤติมากแล้ว. เรามาสร้างชาติที่ อุดมธรรมกันเถิด. อย่าเอาแค่เชื่อเลย. ศรัทธานั้น กุศลแน่.
โดย: ดีดี IP: 27.55.10.203 วันที่: 15 พฤศจิกายน 2555 เวลา:18:48:58 น.
  
และ อย่างที่แจ้ง จุดประสงค์ไว้ตั้งแต่ต้น แหละครับว่า. เพื่อ พระพุทธเจ้าจะได้ไม่ถูกใส่ร้ายป้ายสี ให้ท่านไร้ธรรมพื้นๆ อย่าง กตัญญุตาธรรม และสันติธรรมไงครับ. เพราะ หากมีการปฎิเสธองค์สำคัญแห่งธรรมใดใดก็ตาม ชาวไทยจะหลง เชื่อว่า พระพุทธเจ้าแนะนำ หรือห้ามปราม(ห้ามกตัญญุ ห้ามสันติ). ก็เพราะมีมนุษย์มากมายไม่เชื่อน่ะซิครับว่า พระพุทธองค์ไม่น่าจะเป็นเช่นนั้น อกุศลเช่นนั้น จึงมีผู้คอยตักเตือนผู้"หลง" กันมากมายล้นโลกไปแล้ว(ผู้ที่หลงเชื่อผิดๆนั้นมีเหลือน้อยนิดแล้ว ลองคำนวนดูซิ). เรานั้นคือภาระหน้าที่ต่อกันอย่างสุจริต ผมผ่านมาพบข้อความที่สร้างจิตที่เนรคุณ ปิดกั้น ไร้ความละเอียดอ่อน ต่อผู้คนให้เกิด อันตรายได้. ผมห่วงประเทศชาติ ห่วงแผ่นดิน ห่วงสังคม ที่เริ่มจากสังคมที่ใช้ภาษาไทยนี่หละครับ. เลยพล่ามเสียใหญ่โต. อภัยในความรำคาญที่สร้างให้กับพญามาร ที่ชักชวนทุกๆท่านให้เกลียดผมเถิด. เพราะ ท่านกำลังตก้ป็นทาสในเสียงกระซิบ ให้เกลียดชัง เพื่อนมนุษย์ผู้หนึ่ง ที่แจกแจงในสิ่งที่ญาณวิสัยท่านไม่เคยล่วงออกมารับทราบมันเท่านั้น. แต่เมื่อรับทราบแล้ว จะเปลี่ยนเป็นไม่ทราบก็คงไม่ได้ นอกเสียจาก ลืม. ไม่เป็นไรครับ ผมจะคอยเตือนในความรู้เหล่านี้ต่อเนื่อง เพื่อความสุข สงบ ของแผ่นดินที่ผม และท่านรัก นะครับ. ขอให้คุณ vrod ช่วยขอพรให้ผมด้วย. และผมขออภัยในข้อความที่ผมจะแผ่เมตตาด้วยครับ เพราะมาคิดดูแล้ว พระพุทธเจ้าท่าน พยายามยกเลิกการแบ่งชั้นวรรณะมาตลอด การนั่งต่ำนั่งสูงกว่ากัน อวดจะแผ่เมตตานั้น. คือ การแบ่งชั้นต่อกัน. ผมขอสารภาพในสิ่งผิดพลาดนั้นต่อทุกๆท่าน. ทำเช่นนั้นไม่สุจริต และเป็นการไม่เชื่อฟังพระพุทธเจ้าที่มีแต่เจตนารมณ์ที่ดีงามทั้งนั้น. ขอให้เข้าใจในเจตนารมของพระพุทธองค์นะครับ.
โดย: ดีดี IP: 27.55.10.203 วันที่: 15 พฤศจิกายน 2555 เวลา:19:28:10 น.
  
แม้มนุษย์จะเชื่อ หรือ ไม่เชื่อ ว่ามีพระเจ้าหรือไม่ก็ตาม มนุษย์ก็มีพระเจ้าไปแล้วอย่างช่วยไม่ได้ และได้เสพคุณค่า สภาวะ โอกาส ต่างๆ ไปแล้ว ควรกตัญญูก่อกุศล ไม่เนรคุณ ต่อผู้มีพระคุณที่ไม่จำเป็นต้องพบตัวตนด้วยซ้ำ ที่กล่าวลบหลู่ว่า งมงายไร้สาระนั้น ก็เหลืออีกไม่มากแล้วหละ.ก็ที่กล่าวนั่นแหละว่า มีเป็นสิ่งกตัญญู หรือ มีเป็นสิ่งปฎิเสธ แค่นั้นแหละ (หลุดพ้นจากวรรณกรรม และต้องลองปฎิบัติเอง ถึงจะรู้เฉพาะตนได้ง่ายขึ้น กุศลทั้งนั้นใยจะต้องดีดดิ้นเล่า.
โดย: ดีดี IP: 124.120.182.26 วันที่: 15 พฤศจิกายน 2555 เวลา:22:49:13 น.
  
ไม่ตอบคำถามผม ก็สรุปได้แล้วละครับ พูดไปเรื่อยๆไม่ได้สนใจว่าใครจะฟังหรือไม่ฟัง ถามอะไรก็ไม่ตอบ เป็นลักษณะคนที่หลุดโลกจริงๆ จะ comment อะไรต่อก็ตามสบายครับ
โดย: vrod วันที่: 16 พฤศจิกายน 2555 เวลา:9:19:10 น.
  
เมื่อมนุษย์ถูกล่อลวงจากพญามาร ให้เกลียดชังกันเพียง ไม่ได้เสพคำตอบบางประการเท่านั้นได้. ในโลกนี้ถึงมีแต่ความวุ่นวาย เสียหายต่อกันมากมาย. หากมนุษย์สามารถรู้เท่าทันมารได้สักนิด. มนุษย์จะมีสันติธรรมครอบครองกันกว่าที่เป็นอยู่แน่ๆ. หากมนุษย์ไม่มีผู้สื่อสารในแบบ จุดประกายความคิดเพื่อการฟื้นฟูแล้วไซร้. มีแต่เรียกร้องต่อกันเพื่อความเสียหาย บ่อนทำลายต่อกันเท่านั้น. มันจะเข้าสู่สมดุล พอเพียงได้หรือ. มันจะมีแต่ปัญหาเกิดขึ้นรายวัน รายชั่วโมง. หากผู้ใดเป็นผู้จุดประการเพื่อการฟื้นฟู จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีขันติธรรม ไว้ครอบครอง เช่นเดียวกับผู้มีพระเจ้าไว้เป็นสิ่งปฎิเสธนั่นแหละ ที่สมควรมีขันติธรรม อดทนรอพบ พระเจ้า อย่าเพิ่งลบชื่อ หลู่คุณค่าที่ตนสูดและเสพเลย. จิตจะไม่สะอาด ขาด กตัญญุตาธรรมไปได้นะครับ. ขโมยออกซิเจนเสพ ก็ิดศีลแล้ว. ศีลธรรมก็ไม่ครบ. ไม่มีผู้ใดหลุดโลก หรือ หลุดพ้นได้จริงหรอกครับ. มันคือ วรรณกรรมที่มีneeds เท่านั้น.
โดย: ดีดี IP: 27.55.11.244 วันที่: 17 พฤศจิกายน 2555 เวลา:21:14:02 น.
  
การที่เรามีธรรมครบองค์ ก็เท่ากับได้พบ พระพุทธเจ้า และทุกๆศาสดาไปแล้ว. คำตอบอยู่ที่ พุทธพจน์ ว่า " ผู้ใดมีธรรม(ครบ) ผู้นั้นเห็นฉัน". คำตอบถูงโรยใส่จานเช่นเดียวกับ เพดดีกรี ที่ถูกโรยในจาน. เชิญเสพกันให้เต็มที่ได้เลย ผู้หวังแต่สิ่งเสพที่สนอง กิเลสตนเอง. ศาสนาประจำชาติต้องเสียหาย ศาสดาต้องเสียหาย เพราะ เสพนิยม สุขนิยมนี่เอง. สังเกตุการณ์มามากกว่า40 ปี มันอธิบายไปหมดแล้ว มีคำตอบ มีการทดลองพิสูจน์ มีพยาน มีหลักฐานครบครัน. ผู้อ่อนด้อยทางความรู้สากลประเภทนี้ จงแสวงหาปัญญาญาณเถิด อย่าปิดกั้น จงอยู่กับปัจจุบัน จงทดลองกตัญญูเอง อย่าเชื่อ จงกราบทิศเบื้องหน้า(พ่อแม่) ทุกๆวัน. อย่าหลง ที่มีผู้มาเคารพกราบไหว้. ตัวหลงนั้นคือ ความปลอดภัยที่นักบวชแสวงหากระนั้นหรือ. สารนี้ไม่จำเป็นต้องสื่อเฉพาะใคร แต่ประโยชน์จะตกแก่ ประเทศชาติ แผ่นดิน หาก เข้าถึงเจตนารมณ์ได้.
โดย: ดีดี IP: 27.55.11.244 วันที่: 17 พฤศจิกายน 2555 เวลา:21:22:38 น.
  
มนุษย์ผู้ใช้ความรู้ในทางบ่อนทำลายเสียหาย อย่อมต่างไปจากผู้ใช้ความรู้ไปในทางสร้างสรรค์ ฟื้นฟู อย่างแน่นอน. จงเลือกเถิดว่า จะก่อความเสียหาย หรือ จะฟื้นฟู ชื่อเสียง ของพระพุทธเจ้ากันดีล่ะ.
โดย: ดีดี IP: 27.55.11.76 วันที่: 17 พฤศจิกายน 2555 เวลา:22:30:31 น.
  
ในเมื่อมนุษย์ หลงไปพึ่งพาพิธีกรรม. พึ่งตัวบุญ บารมี. พึ่งทาน พึ่งสิ่งที่นักบวช ตำรา วรรณกรรม อ้างเอาเองว่าใช่. เราจะช่วยกันแก้ไข ฟื้นฟูได้อย่างไรเล่า. ในเมื่อมีแต่ความเห็น มีแต่ความเชื่อ. โดยขาดธรรมปัญญา กันทั้งประเทศเช่นนี้. จงเสนอทางออกก่อนจะเสนอข้อสรุป เช่น ไม่มีพระเจ้าเป็นสิ่งกตัญญู แต่มีเป็นสิ่งปฎิเสธ. เช่น ไม่พึ่งพาสิ่งงมงาย. แต่พึ่งพาบุญตามที่นักบวช หรือวรรณกรรม แจ้วว่า"ใช่".
โดย: ดีดี IP: 27.55.3.91 วันที่: 18 พฤศจิกายน 2555 เวลา:8:01:03 น.
  
ศีล ข้อขโมย คือศีลที่มนุษย์ละเลย ง่ายที่สุดแล้ว. คือการที่เสพลมหายใจที่มี ออกซิเจนเป็นส่วนผสมหลัก และมีก๊าซ อื่นๆอีกหายก๊าซด้วย. นั่นมันเป็นผลิตภัณฑ์จากเจ้าเมืองธรรมชาติที่เราทุกคนยังไม่มีโอกาสได้พบ. ต้องมีขันติธรรม อย่าพึ่งลบหลู่ว่าไม่มี. เพราะทุกคนเสพคุณค่าไปมากมายแล้ว. ไม่พบตัวตนก็กตัญญูไปพลางๆก่อน อย่าพึ่งพึ่งพาวรรณกรรมที่สรุปว่าให้ท่านลบหลู่ เนรคุณ หรือห้ามกตัญญู ต่อผู้ที่ท่านเสพคุณค่า. ปฎิเสฑที่จะขอบคุณ ยอมเป็นขโมย ผิดศีลพื้นๆ. (จึงไม่มีผู้หลุดพ้น อรหันต์ โสดาบรรณ ได้จริงหรอก ถ้ายังขโมยอยู่) ปัญญาธรรม ที่ก่อ กตัญญุตาธรรม นั้นก็ไม่เกิด ไม่ครบไปได้หรอก. นี่คือทางแก้ไข ที่อนุญาตให้คนไทยฝึกจิตให้มีเนรคุณปนเปื้อนมานานเท่าไรแล้วไม่ทราบได้ เราเสนอทางแก้เนรคุณในจิตให้ทุกๆท่าน. ด้วยการ กตัญญูต่อเจ้าเมืองธรรมชาติไปพลางๆก่อนจะได้พบตัวตน. และ พระเจ้ายังอยู่ในที่ปลอดภัยมาตลอด. จงศึกษาสั้นๆ ง่ายๆ ตรงๆ. อย่าหลงมารว่า มันคือเรื่อง"ยาก"
โดย: ดีดี IP: 27.55.3.91 วันที่: 18 พฤศจิกายน 2555 เวลา:8:12:03 น.
  
ผู้สร้างสาร ที่มีการชี้ เหตุ ปัจจัย ผล ของการเสียหายต่อจิตมนุษย ต่อแผ่นดิน. ไม่เคยมุ่งหวังจะตั้งคำถามเพื่อเสพคำตอบ แล้วสาธุไปวันๆ แบบหมู่ชนผู้ไม่เพียร ไม่ขันติธรรมเลย. ไม่จ้องตอบ แค่ตรอง และตระหนักเท่านั้น. ไม่จ้องสาธุใคร ไม่จ้อง เชื่อ แค่ลองกตัญญูดูก่อน. แค่ลองไม่ขโมย. แค่อยู่กับปัจจุบัน แค่แสวงปัญญาญาณ แค่ไม่ปิดกั้น. แค่พึ่งพาตนเอง ไม่พึ่งพาบุญบารมี พึ่งพารูปปั้นพระพุทธเจ้าที่ไร้สมองในส่วนหัวแบบท่าน. ไม่พึ่งพาพิธีกรรม กถิน พึ่งพาละหมาด พึ่งพาทาน พึ่งพาบุญจากการบอกเล่า. ท่านต่อตรงกับพระเจ้าได้ทันที. และทำทุกสิ่งเป็น ภาระหน้าที่ มิใช่ทำเพราะเชื่อว่าจะไถ่โทษให้ท่านได้เท่านั้น. อย่ามีอามิสสินจ้างรางวัล. มิเช่นนั้น พนันแน่ๆ.
โดย: ดีดี IP: 27.55.3.91 วันที่: 18 พฤศจิกายน 2555 เวลา:8:18:24 น.
  
การได้รับหน้าที่ เป็นผู้ไม่พึ่งพานักบวช พึ่งพาบุญบารมี พึ่งพาวรรณกรรมอานนท์พึ่งพาวรรณกรรมมนุษย์ที่มีพื้นฐานความต้องการ 5 อย่าง (5needs from Maslow)ไม่พึ่งพารูปปั้น ดอกไม้ธูปเทียน ละหมาด ล้างบาป(แต่หนีพึ่งพาพระเจ้าไม่เคยได้. เลยไม่กล้าขโมย ไม่กล้าเนรคุณกล่าวมุสาว่าไม่พึ่งพาหรอก) ทำให้เราได้รับตำแหน่งที่สำคัญ จนมาบอกกล่าวสื่อสารต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพื่อจุดประกายแห่งองค์ธรรมที่จะต้องแสวงให้ครบได้. คือตำแหน่ง " ผู้สังเกตุการณ์" ไงล่ะ.
โดย: ดีดี IP: 27.55.3.91 วันที่: 18 พฤศจิกายน 2555 เวลา:8:25:38 น.
  
แค่มีพระเจ้าเป็นสิ่งกตัญญู แทน มีเพื่อเป็นสิ่งปฎิเสธเท่านั้น. ท่านๆก็จะเรียก หลักกตัญญุตาธรรม ให้กลับเข้ามาอยู่ในจิตท่านๆได้ทันที. มันน่าจะถึงเวลายกเลิกการ"ห้า" กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ทั้งต่อพระพุุธเจ้า ต่อพ่อแม่เราทุกคน. เรียกคุณค่าที่เป็นผลิตภัณฑ์จากท่านนั้นว่าธรรมชาติก็ได้. แต่ใยปฎิเสธคุณค่าตัวตน(ที่ต้องใช้ขันติธรรมรอ) กันไม่ได้เล่า. จิตจะเนรคุณเช่นนั้นจริงๆหรือ ในเมื่อมันง่าย ตรง และกุศลแท้จริง.
โดย: ดีดี IP: 27.55.3.91 วันที่: 18 พฤศจิกายน 2555 เวลา:8:37:22 น.
  
ความรู้ที่พระเจ้าให้มากับมนุษย์มากมายนั้น. สามารถนำมาใช้ได้ทั้งก่อความเสียหาย บ่อนทำลาย เนรคุณ อกุศล อกตัญญู. และ ฟื้นฟู กตัญญู กุศล. ขึ้นกับหมู่ชนที่สามารถใช้มันในทางใด. ผู้ที่หมู่ชนนั้นตบิดตามก็จะได้รับเกียรติ และเป็นพยานต่อพระเจ้าให้กับเขา.
โดย: ดีดี IP: 27.55.0.2 วันที่: 18 พฤศจิกายน 2555 เวลา:18:48:06 น.
  
ในเมื่อ ไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่า พระเจ้า ไม่มี. ดังนั้น. พระเจ้ายังคง"มี"จริงอยู่ตามปกติ ช้านานแล้ว. ไม่มีใครงมงายไร้สาระ เพ้อเจ้อแล้วว่า ไม่มีพระเจ้า. ทุกๆคนมีไปหมดแล้ว มีไปนานแล้วนั่นเอง. ให้สังเกตุอย่างละเอียดว่า ท่านมีเพื่อปฎิเสธ หรือมีเพื่อกตัญญู. เล่า.
โดย: ดีดี IP: 27.55.0.232 วันที่: 19 พฤศจิกายน 2555 เวลา:0:58:35 น.
  
หน่วยสังคมที่สมควร ดำรงคุณค่าเอ๋ย. อย่ามัวเสียเวลาในการพิสูจน์การมีอยู่จริง ของสิ่งที่ท่าน และเราโหยหาร่วมกันอยู่เลย. เพราะ ไม่เคยมีใครพิสูจน์ว่า ไม่มี ได้เลยสักคนเดียวมาช้านานแล้ว. กตัญญูเท่านั้นที่จะก่อเกิดคุณค่าให้กับตัว และสมองของเราทุกๆคน.
อย่าละทิ้งกตัญญู. อันเป็นองค์ธรรมหลักใหญ่เบื้องต้นของมนุษย์. ท่านๆจะชาชินต่อเนรคุณได้ง่ายๆในจิตท่าน. เราคือผู้สังเกตุการเปลี่ยนแปลงของสังคม อย่างลึกซึ้ง มีเหตุผล และปัจจัยที่แจ้งแก่ท่านมามากแล้ว.
โดย: ดีดี IP: 27.55.12.8 วันที่: 19 พฤศจิกายน 2555 เวลา:6:37:21 น.
  
ศาสนาที่มีคำสอนที่ครบองค์ธรรมที่สุด. มาจากผู้ยุติธรรม สุจริตที่สุด มีนิติธรรม ขันติธรรมครบที่สุด. คือศาสนา ิอสลาม ไงครับ. ทีนี้เราไม่ลองศึกษาถึงแก่นแท้แห่งอิสลาม. ตามที่พระพุทธเจ้าแนะนำให้ลองศึกษากันก่อนหรือครับ. ลองก่อน อย่าพึ่งเชื่อไปตามวรรณกรรมนะครับ.
โดย: Dede IP: 27.55.14.120 วันที่: 19 พฤศจิกายน 2555 เวลา:15:30:24 น.
  
ในเมื่อ การพิสูจน์ การไม่มีของพระเจ้า มีมาตั้งแต่กาลนาน มากกว่า ประวัติศาสตร์บันทึกด้วยซ้ำนั้น. ไม่เคยสำเร็จ. ฉะนั้น พระเจ้ามีอยู่จริง ยังคงคุณค่าเช่นเดิมไม่เปลี่ยนแปลง. อย่างมงายมัวแต่หาทางพิสูจน์สิ่งที่ทุกคนโหยหากันอยู่เลย. ในเมื่อเราเสพ เราก็ควร กตัญญู. มิใช่ห้ามกตัญญู. แล้วก็แอบทำสิ่งที่ผิดๆปะปนไปในชีวิตแบบ ขอไปที. แล้วมีหลุดพ้น. ปรัชญาเช่นนั้น อย่าปล่อยให้งอกงามในแผ่นดินของอัลลอฮ์เลย. มันก่อคว่มเสียหายมานักต่อนักแล้ว ศาสดาทั้งหลาย ย่อมไม่เป็นพยานให้หมู่ชนที่เนรคุณต่อผู้มีพระคุณของท่านเองแน่ๆ.
โดย: ดีดี IP: 27.55.4.135 วันที่: 19 พฤศจิกายน 2555 เวลา:18:55:30 น.
  
การรู้เท่าทันมาร. รู้เท่าทันสื่อ. โดยเฉพาะ สื่อที่ตั้งตนมาจากการอาสาจะเผยแพร่ความรู้ที่พระเจ้าตรัสให้ศาสดาหนึ่งได้รู้ ในกฎหมาย เกิด แก่ เจ็บ ตาย ทุกข์ สุข กังวล เหงื่อไหลโทรมหน้าในการแสวงหาสิ่งยังชีพ(มีหลักฐานกล่าวไว้เป็นอักษรมา6-7000ปีแล้วด้วย) กฎ และสภาวะโอกาสต่างๆ ที่พระเจ้าประกาศใช้มาช้านาน ก่อนศาสดาผู้นั้นจะเกิด แถมมีหลักฐานยืนยันชัดเจน ทำลายล้าง หักกลบด้วยทุกๆเหตุผลก็ไม่เคยได้. พิสูจน์ว่าไม่มีกันมานาน ก็ไม่เคยพิสูจน์ได้เลย. จงเรียนรู้การรู้เท่าทันสื่อ. ด้วยการศึกษาที่ตรง ง่าย สุจริต ครบองค์แห่งธรรม ที่สุด. (ไม่ทราบนะครับ ว่าองค์การสื่อสารมวลชนนั้น ศาสดาที่สุจริต ดีงาม ที่พระเจ้ามอบมา ตรัสในความรู้ต่างๆให้กับท่านนั้นเต็มใจก่อตั้ง หรือ มาข่มขู่กัน1250 คนให้ก่อตั้งกันแน่ครับ)
โดย: ดีดี IP: 27.55.6.101 วันที่: 21 พฤศจิกายน 2555 เวลา:13:10:43 น.
  
จำนน และมอบตัว ต่อพระเจ้ากัน ง่่ายกว่าการพยายามเนรคุณ หรือพยายามพิสูจน์ว่าผู้มีพระคุณต่อตนเอง พ่อแม่ บรรพบุรุษนั้น ไม่มี. แน่นอน. แตทำไมผู้ที่เสพวรรณกรรมหนึ้ง ที่ติดมากับศาสนาหนึ่งนั้น ทำยากเย็นแสนเข็ญ. วรรณกรรมนั้นต้องอันตรายมากๆเลยนะ.
โดย: ดีดี IP: 27.55.3.94 วันที่: 21 พฤศจิกายน 2555 เวลา:22:49:17 น.
  
ยุคสมัยได้ก้าวผ่านพ้นการ พยายามพิสูจน์การไม่มีของพระเจ้า ที่บรรพบุรุษก่อนหน้า ได้เอ่ยนามไว้แล้ว เอ่ยมาช้านาน. ใยเราต้องมาพิสูจน์การไม่มีในสิ่งที่บรรพบุรุษเรียกชื่อ เอ่ยถึงคุณค่า. แทนที่เราจะกตัญญูต่อพระเจ้า เพราะว่าเราสูด และ เสพ คุณค่าเป็นแสนๆประการไปแล้วล่ะ. กตัญญู เหอะนะ. เรามาชักชวนให้ช่วไทยล่วงรู้กตัญญูขั้นสูงที่สุดที่สากลสามารถกตัญญูกันได้. เป็นหลัก กตัญญุตาธรรม ที่ไม่ควรละทิ้ง. ใช้ภาษาไทย เพื่อจรรโลงธรรม นั้นคือการจรรโลงความเป็นชาติ ให้คงคุณค่าอยู่กับโลกอย่างมีศักดิ์ศรีชาติ. หยุดพิสูจน์การไม่มี(ที่ไม่เคยมีใครพิสูจน์ว่าไม่มีได้เลย และ กตัญญู ต่อสิ่งที่พระพุทธเจ้าอาจไม่ได้กล่าวไว้ก่อนสิ้น. ด้วยเหตุว่ามนุษย์ยังไม่พร้อมในญาณวิสัย. เฉกเช่นเครื่องบินที่พระพุทธเจ้าก็ไม่เคยกล่าวไว้ตรงๆ เพราะมนุษย์ยุคนั้น ยังมีญาณวิสัยไม่ถึงนั่นเอง) แล้ว กตัญญู เพื่อ จิตใจที่เปี่ยมด้วยกตัญญุตาธรรม ป้องกันข้อวุ่นวายแก่บ้านเมือง และสังคมได้ แน่นอน ถ้า มีพระเจ้าเป็นสิ่ง กตัญญู มิใช่มีเพื่อปฎิเสธ.
โดย: ดีดี IP: 27.55.159.218 วันที่: 22 พฤศจิกายน 2555 เวลา:9:25:03 น.
  
เราได้เทความรู้ใส่ถาดเอาไว้ ให้ผู้ที่ขาดกตัญญูขั้นสูงสุดที่ชาวโลกเขาพึงจะมี และมีกันทั่วแล้วได้เสพแล้ว. จงเสพความรู้และความจริงที่มีเหนือจากญาณวิสัยที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนสั่งมาก่อนหน้านี้เถิด. มันจะก่อองค์ธรรมในจิตท่านๆได้เอง คือ กตัญญุตาธรรมนั่นเอง. จงเสพเถิด เราเทใส่ถาดไว้ให้ท่านๆเรียบร้อย พร้อมเสพ(หมู่ชนที่นิยมเสพฟรีและมีหลุดพ้นเอ๋ย).
โดย: ดีดี IP: 27.55.136.149 วันที่: 23 พฤศจิกายน 2555 เวลา:7:58:17 น.
  
จงอย่าเกรงกลัว พวกตั้งตนเป็นอัยการ หรือ ผู้นำวรรณกรรมใดใดมา อ่านให้ท่านฟัง. จงเกรงกลัวผู้สร้างผู้นั้น สร้างพ่อแม่ท่าน กำหนดสภาวะ หน้าที่ให้ปกครองท่าน. ให้มดลูกที่ปลอดภัยแก่ท่าน. แม้เขาแต่งตัวด้วยยูนิฟอร์มเช่นไร ไม่ว่าจะมีผ้าสีใดพันกาย มีเครายาว มีชุดขาว มีเครื่องราง มีการแจ้งว่า มีธรรมเช่นไร. กล้าหาญ และกตัญญู กว่า เมื่อท่านๆสามารถเข้าถึงกตัญญูสูงสุดที่ชาวโลกเขามีกันทั่วไปได้แล้ว. อย่ากอบโกย แสวงหา สิ่งที่พวกเขาลวงท่าน ว่าจะใช้เป็นสิ่งไถ่โทษได้ เพราะ มีผู้รอที่ประตูแห่งผลประโยชน์นั้น พร้อมจะจับต้องทานจากท่าน และข่มขู่ เพื่อจับต้อง งบประมาณ ก็แค่นั้น. มีพระเจ้านั้น ปลอดภัยสุดแล้ว. ไม่ต้องเสียเวลาพอสูจน์การไม่มีด้วย กตัญญูสูงสุดไปพลางๆ อย่า เนรคุณไปพลางๆ ให้จิตท่นปนเปื้อน อบายมุขนี้เลย. กตัญญุตาธรรมแท้ๆ. พระพุทธเจ้าก็ต้องเป็นผู้กตัญญู ไม่ใช่ผู้เนรคุณ ตามที่นักบวช แต่งแต้มท่านแน่นอน. ศรัทธา. อย่าเชื่อ.
โดย: ดีดี IP: 27.55.172.246 วันที่: 24 พฤศจิกายน 2555 เวลา:7:31:37 น.
  
มุสาวาจา ของผู้ที่ตั้งชื่อว่า อยากรู้ไปหมด. แต่แท้จริง ไม่ได้อยากรู้อย่าที่กล่าวต่อสาธารณะเลย. แบบอย่างเช่นนี้ ต้อป่าวประกาศแก่ลูกหลานเยาวชนว่า มันคือ มุสาวาจาได้. อย่าได้เอาเยี่ยงอย่างเลยนะ ลูกหลานของแผ่นดินไทย. เพื่อ ประเทศชาติจะได้พัฒนายิ่งขึ้น. การวางเฉยแบบนักบวชว่า เฉยโง่นั้นก็ไม่ใช่ทางสุจริตที่จะปิดกั้นการศึกษาของมนุษย์ไปได้หรอก. อย่าหลงเชื่อในวรรณกรรมของผู้ที่รับผลประโยชน์ รับทาน จับต้องงบประมาณ(พระเจ้าไม่เคยรับผลประโยชน์ แม้แต่ออกมารับการโค้งคำนับ รับเปรียญบัตร หรือสิ่งยังชีพใดใดเลย). ความรู้นี้ เฉยได้แต่อย่ายอมโง่. มันเสื่อมเกียรติไปถึงพ่อแม่เราได้ เพราะเรา แจ้งคนอื่นว่าอยากรู้ แต่พอสิ่งที่เป็นความรู้มาประจักษ์ กลับยอมโง่. อย่าแสวงหาเพียงการจอบโจทย์ทางมายาคติเท่านั้น. แต่หากไม่มีสิ่งนี้พึ่งพายังไม่ได้ จงตอบโจทย์ต่อมายาคติขั้นสูงสุด สุจริตที่สุดก่อนแล้วกัน. (นี่คือความห่วงใย ในองค์ธรรมของท่าน )
โดย: ดีดี IP: 27.55.143.44 วันที่: 24 พฤศจิกายน 2555 เวลา:7:55:01 น.
  
หากมีความจริง ต้องไม่หลบความเท็จ. ยังไง พ่อแม่ก็ต้องถูกสงสัยว่า. สั่งสอนลูกให้เผชิญหน้ากับความจริงกันหรือไม่. นั่นคือ การรักษาบัญชี ของพ่อแม่ตนเอง ต่อภาพจาก สาธรณะ. อย่าทำบัญชีพ่อแม่เสียหายเลย. รู้จักการกตัญญูกันบ้างเถิด คนไทยเอ๋ย. ไม่จำเป็นต้องตกในตมเนรคุณกันนานหรอก. พึ้งพาตนเอง ขึ้นมาจากตมนั้นกันเถิดนะ.
โดย: ไม่น่าหลบ IP: 124.120.131.199 วันที่: 24 พฤศจิกายน 2555 เวลา:17:14:01 น.
  
การบรรลุธรรมของพระพุทธเจ้าได้นั้น ไม่ยากแบบที่นักบวชลวงโลกเลย มันง่ายนิดเดียว. ที่ยากคือ การกตัญญูต่อพระเจ้าที่มอบ ออกซิเจนให้พระพุทธเจ้าเสพนั่นเอง. เพราะถ้าคนไทยมีพระเจ้าเมื่อไร. จะสุจริตกันทั้งประเทศ ไม่มีผิดปนปนไปในชีวิต เพื่อนักบวชจะได้มีรายได้ในการพยากร์ ปั้นกิเลสที่จะให้แสวงหาสิ่งไถ่โทษให้กับตนเอง. มีการมอบตัวถูกหลักนิติธรรม ทนายก็ตกงานกันเป็นแถวอะดิ่. แล้วทนายบุญในประเทศนี้ เป็นอาชีพที่พ่อแม่ตนเองยังกราบไหว้ และบริการทุกอย่าง อาหาร เงินทอง การนบนอบ สารพัดจะทำให้พวกเขา"หลง". ง่ายนิดเดียว แล้วไม่ต้องพึ่งพารูปปั้น ดอกไม้ธูปเทียน ถังเหลือง ด้ายพันข้อมือ ล้อมบ้าน ผ้าสีขาว สีเหลือง อะไรทั้งนั้น ติดต่อตรงถึงผู้จัดกรรมให้พระพุทธเจ้าได้เกิดมาเป็นศาสดาไง ง่ายไหมล่ะ. ลองดูก่อน อย่าพึ่งเชื่อ ลองมีพระเจ้าเป็นสิ่งกตัญญูสักปี(อายุคงมากๆกันแล้วนะ มีพระเจ้าเป็นสิ่งปฎิเสธมากี่ปีแล้วล่ะ) ลองมีเป็ตสิ่งกตัญญูสักปีสองปี ตามที่พระพุทธเจ้าแนะให้ลองเอง อย่าพึ่งเชื่อ. ลองกันดูเถิด
โดย: ดีดี IP: 27.55.159.231 วันที่: 24 พฤศจิกายน 2555 เวลา:22:55:01 น.
  
การที่มีผู้นำความรู้ที่เราเรียกร้อง. มาวางไว้. แต่เราเสพ แล้วทำเฉยๆ. เขาอาจตำหนิไปถึงพ่อแม่เราได้ว่า มีสายพันธ์ที่ เป็นออธิสติกค์ไหม. หรือสอนสั่งให้กตัญญู มีมารยาทต่อผู้ให้เสพไหม. นั่นคือเรากำลังทำให้สังคมสงสัยในตัวในพฤติกรรมของพ่อแม่เรานั่นเอง. แล้วเลยเถิดไปถึงบรรพบุรุษ ศาสดาที่เราเชื่อฟังได้ด้วยนะ.
โดย: ดีดี IP: 27.55.0.236 วันที่: 27 พฤศจิกายน 2555 เวลา:10:39:18 น.
  
ของเก๊ก็ต้องวางเฉยไว้. ของเก๊ก็สมควรเฉยนิ่งไว้. ของเก๊ก็สมควรเฉยโง่ไว้. ปล่อยให้ของจริง ปล่อยให้ของกตัญญู สุจริตเขาฉายให้แฉ แบบไม่เฉยไปก่อน. แต่อย่าเพียรที่จะปิดกั้น อย่าเพียรที่จะทำลาย ไล่ลบ หาทางลบ เพราะตนจะถูกแฉ. ทานหด งบประมาณที่เคยจับต้องหายหด. เสียหน้า เสียself ที่การยืนยันความถูกต้องแห่งมายาคติต้องแปรเปลี่ยนไปตามความจริง.
โดย: ดีดี IP: 27.55.3.164 วันที่: 28 พฤศจิกายน 2555 เวลา:9:03:01 น.
  
 มันไม่เป็นดังที่จั่วหัว. เพราะเมื่อมีผู้มาแฉ จะเฉยนิ่งเฉยโง่ อยู่ไม่ได้ ธาตุแท้จึงปรากฎ เหตุเพราะ อาจทำให้ทานลอ งบประมานที่เคยจับต้องหายหด. จึงต้องไล่ลบ ไล่ล่า อย่างไม่ลดละ   แม้จะเป็นความจริง เป็นสัจจะธรรม เป็นองค์แห่งธรรมที่กุศล คือหนทางสร้างชาติ สร้างคน สร้างแผ่นดินอุดมธรรม. เป็นแนวหน้าที่ของตนที่ อาสากับพระพุทธเจ้าไว้. สัญญาว่าจะทำหน้าที่นี้อย่างเต็มความสามารถ. ขอให้เข้าถึงเจตนารมณ์ที่สุจริตนี้กันด้วยครับ. ของเก๊ก็ต้องให้ผู้ที่ถือของจริงเขาแฉ เขาฉาย. ไม่ใช่ไล่ทำลายคุณค่า. ทั้งดี ทั้งชั่ว มันจำเป็นต้องปรากฎต่อลูกหลานเราแล้วนะครับ. กลับเนื้อกลับตัวกันเถิด. (มีบอร์ดธรรมที่ไล่ลบความจริงที่ควรเป็นจีรัง เพื่อลูกหลานจะได้ไม่ต้องลองผิดลองถูกอีก)
โดย: Dede IP: 27.55.3.164 วันที่: 28 พฤศจิกายน 2555 เวลา:9:15:36 น.
  
ควบคุมจากภายในให้สะอาด ให้สุจริต. ภายนอกก็จะสะอาด จะสุจริต สัมผัสได้จริง. ไม่ต้องปกปิดสิ่งใดให้ต้องรอ ผู้ใดมา "แฉ".
โดย: ดีดี IP: 27.55.3.164 วันที่: 28 พฤศจิกายน 2555 เวลา:9:20:43 น.
  
เพราะ เมื่อมีผู้มาฉาย ในความผิดพลาดของมนุษย์เมื่อไร. เมื่อมนุษย์ผู้ได้รับผัสสะนั้นเกิดยึดเกิดถือสิ่ง ที่ผิดพลาดนั้นอยู่(ไม่มอบตัวกลับเนื้อกลับตัว) ก็จะเข้าใจเอาว่าผู้ฉายเขามาแฉ ในสิ่งที่ตนยึดถือ(คือผิดพลาด). เลยโกรธเกลียดเขา. แต่หากว่าทุกคนวางหรือมอบตัวในความผิดนั้นๆไปแล้วก็ไม่ต้องกังวลใดใดในสิ่งที่ตนมอบตัวไปแล้ว. และยังสามารถเข้ามีส่วนร่วมวิจารณ์กับเขาได้ด้วย. ไม่ต้องเฉยนิ่ง เฉยโง่ อะไรเลย.
โดย: Dede IP: 27.55.13.37 วันที่: 28 พฤศจิกายน 2555 เวลา:19:09:33 น.
  
นักบวชนั้น คือผู้ที่น่าตักเตือนที่สุด เพราะ เขาสามารถใช้อำนาจพยากรณ์ อย่างสุดขอบ ทำให้ประเทศชาติเปลี่ยนแปลง ไปทางใดก็ได้. ถ้าหากเขาว่าเนรคุณเป็นมายาคติที่ถูกต้องสมควร. จิตใจผู้คนในประเทศนั้นก็จะติดเชื้อเนรคุณในจิตได้ เกิดทรยศหักหลังต่อกันเพิ่มพูนในแผ่นดิน. การปรับมนุษย์สู่องค์ธรรมที่ครบ แม้แต่กตัญญุตาธรรมที่จำเป็นนั้น. ต้องชี้ให้ชัดในญาณวิสัยปกติ ของมนุษย์ที่จะพึงมีได้. อย่างความ กตัญญูต่อสิ่งที่ตนสูดเสพ แม้แต่ออกซิเจน ที่ยังไม่พบเจ้าของ เราจะขาดการกตัญญูขอบคุณ แล้วใช้ เนรคุณ หรือสำนึกในการได้ เสพฟรี เข้ามากำกับจิตใจเรากันไปอีกนานเท่าไร. เพราะ ประเทศชาติ ตกต่ำเพราะเชื้อเนรคุณนี้มากเกินเยียวยาแล้ว. เมื่อไรจะสร้างชาติ สรา้งแผ่นดินให้ถูกทิศถูกทาง ไม่พนัน ในมายาคติที่ ตามความเชื่อ และเชื่อ ๆๆๆ ขาดศรัทธา. กตัญญูให้สูงสุดกันไว้เถิดคนไทย เพื่อจิตที่สะอาดจริง.
โดย: ดีดี IP: 124.120.161.49 วันที่: 28 พฤศจิกายน 2555 เวลา:22:47:36 น.
  
ธรรมเปรียบเทียบว่า มีคนเฝ้าทรัพย์อยู่มากมาย. แม้มีผู้อยากขโมยก็ต้อง ร้องขอเพื่อให้ได้สูดเสพ แทนการขโมย. และผู้ได้บริโภคนั้นก็สมควรกตัญญู ขอบคุณ/ปยังเจ้าของ. แต่คนตาบอดนั้นไม่เห็นผู้เฝ้าโดดเข้าหยิบฉวย ขโมยไปตามกลิ่นที่มันรับรู้อย่าอัตโนมัติว่ามันเสพแล้วรอด. มันก็ขโมยเพราะมันไม่เห็นว่ามีผู้พบเห็นมันกี่คน มันไม่ต้องอาย (แม้แต่พ่อแม่และศาสดามันก็อายแทนมัน) แต่มันไม่ต้องอายเพราะ มัน"บอด". มนุษย์ตาดี หูดีเอ๋ย. อย่าหระทำตัวเยี่ยงโจรตาบอดเลย. ในเมื่อพวกท่านเสพออกซิเจนจากการสร้างมา ของพระเจ้า. ท่านจงกตัญญู ขอบคุณไว้ก่อน มิใช่ปรุงเองว่าไม่มีเจ้าของ ทั้งๆที่5-6 พันล้านคนเขาตะโกนว่า มีเจ้าของ. ท่านหูหนวกด้วยหรือไร. ฉะนั้นจงส่งเสริมเกียรจิ ส่งเสริมศาสนา อย่าทำให้ศาสนาตกต่ำ และเป็นของเก๊ ด้วยการดีดดิ้นต่อ กตัญญุตาธรรม ขั้นสูงสุด แต่พื้นๆสำหรับการเข้าถึงนี้เลย. อย่าต่อรองต่อไปให้พระพุทธเจ้าต้องตกโลกไป เพราะ การกระทำของพวกบอดไม่กี่คนในสังคมเลย. พระเจ้านั้นถูกพิสูจน์การไม่มีมานานก่อนพระพุทธเจ้าเกิด แล้วมาถึงปัจจุบัน ก็ยังไม่มีใครชนะการพิสูจน์การไม่มีนั้นเลย. (ถ้าชนะ คงสร้างสิ่งเสพ ธรรมชาติ ขึ้นมาได้เองแล้วหละ แต่ไม่ได้) การกตัญญูรู้คุณนั้น จำเป็นเหนือจิตมนุษย์ เหนือมายาคติมนุษย์คนไหนๆทั้งหมด. อย่าห้าม กตัญญูต่อสิ่งที่พ้นแค่ญาณวิสัยของตนเองเลย. มันปิดกั้นและไม่เป็นปัจจุบัน ขาดองค์ธรรมมากมาย. ช่วยกันนะ. บอด ก็จะตาสว่างขึ้นได้เอง ในไม่ช้า.
โดย: ดีดี IP: 115.87.78.6 วันที่: 29 พฤศจิกายน 2555 เวลา:8:43:38 น.
  
อยู่กับนักบวชที่ป้อนแต่มายาคติที่เก๊ และ ลวงทาน แสวงหางบประมานไว้จับต้อง แสวงหาความโด่งดังส่นตัว แทนการประกอบองค์แห่งธรรมตามหน้าที่ที่ข่มขู่จากพระพุทธเจ้ามานั้น. มักจะเป็นเช่นนี้. (จากบอร์ดธรรม ของ ชินวังโส) ที่เห็นผู้แสดงธรรมชัดกว่าตน คือ ศัตรู ที่น้อง" หลวงพี่บอด ฟันไม่เลี้ยง"ไม่สนว่าจะให้องค์ธรรมแก่เพื่อนมนุษย์อย่างไร. กูเสียผลประโยชน์ ไม่เอา กูต้องจ้องทำลาย เว็บกู ของกู กูเป็นเว็บมาสเตอร์นี่นา(มารมันกระซิบเขา. เราน่าจะช่วยเขากันได้นะ)
มาดูกัน.

กราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์

หนูไม่รู้จะทำยังไง หนูเรียนประวัติศาสตร์ศาสนา แต่อาจารย์สอนเป็นปรัชญากับศาสนา แล้วอาจารย์ก็สอนเกี่ยวกับศาสนาพุทธเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพระไตรปิฏก อาจารย์ชอบถามอะไรก็ไม่รู้ เกี่ยวกับพุทธศาสนา สอนแล้วเหมือนกับเป็นการว่าพระพุทธเจ้า สอนแล้วเหมือนกับพระไตรปิฏกไม่เป็นความจริง บางทีก็ถามเรื่องนรก สวรรค์ ว่าเราเชื่อไหม เพราะอะไร แล้วมีจริงไหม ภพภูมิมีจริงไหม ปรัชญาชอบถามอะไรแบบนี้ มันขัดกับความรู้สึกของหนูมากเลย และมันทำให้หนูรู้สึกอึดอัดใจมาก หนูไม่ชอบมากๆๆเลย หนูพยายามแค่รู้ แต่ใจหนูมันเป็นร้อนๆข้างใน ใจมันไม่ชอบแบบนี้เลยเจ้าค่ะ รบกวนพระอาจารย์ ช่วยแนะนำหนูด้วยเจ้าค่ะว่าหนูต้องทำยังไง

บางทีอาจารย์ก็ถามว่าพระพุทธเจ้าที่จริงแล้วทรงบวชเพื่ออะไร ทรงหาหนทางดับทุกข์ให้กับตัวเองมากกว่าหรือว่าทรงหาทางให้กับมวลมนุษย์

หนูไม่รู้จริงๆเลย เริ่มสับสนในพุทธศาสนาแล้ว เจ้าค่ะ เพราะการเรียนแบบปรัชญาแท้ๆเลย หรือเปล่า

พระอาจารย์ช่วยแนะนำด้วยนะเจ้าค่ะ

ขอบพระคุณเจ้าค่ะ

------ ก็ศึกษาให้มากๆหน่อย หลุดพ้นจากพวกนักบวช หลุดพ้นจากพิธีกรรมให้ได้. อย่าเชื่อในการห้าม กตัญญูต่อผู้ให้ออกซิเจนพระพุทธเจ้าหายใจ. อย่าเป็นพวกตาบอดดอดขโขมยสรรพสิ่งที่มีผู้เฝ้าอยู่มากมาย มีเจ้าของ. เมื่อมีผู้เรียกเตือนว่าขโมยเสพไปแล้วจงกลับเนื้อกลับตัว กตัญญูต่อเจ้าของ ไม่มีใครกล่าวหาท่านได้อีก. แม้นเรียกเตือนแล้วเฉย แสดงว่าหูหนวกอีกด้วย. อย่าปรุงแต่งไปตามพญามารกระซิบให้ท่านหลงมันว่า ผู้เตือนเป็นศัตรู เจ้าบอดมันจะ"ฟันไม่เลี้ยง". แล้วเมื่อผู้ที่ปรุงว่าผู้เตือนคือศัตรูนั้น สามารถเข้ามาลูบหัวลูบหลังเจ้าบอดได้ โดยไม่ทำร้าย จรรโลงเกียีติ พ่อแม่และศาสดาของเจ้าบอดด้วยแล้วนั้น. จงเข้าใจในคุณธรรมของเขา. เขามิได้ทำร้ายเจ้าเลย เจ้าบอดเอ๋ย----- บอดจงกลับกลายเป็นตาสว่างๆด้ในเร็ววันนะครับ. ขอพรให้ทุกท่านที่"บอดด้วย". จงอย่าขโมยออกซิเจนจากพระเจ้าเสพ. แล้วกล่าวลบหลู่ว่าไม่มี(เรียน สุทธิเดชด้วยนะ) ผู้ที่เขารับทราบ เข้าถึง เขาจะรับภาระเป็นผู้ปกครองเจ้าตาบอด หูหนวกนั้น ทันที อย่าง สูดจาหริดธรรม.
โดย: ดีดี IP: 27.55.12.18 วันที่: 29 พฤศจิกายน 2555 เวลา:8:51:04 น.
  
จำนนเสียแต่แรกๆ ก็ไม่ต้องพังพินาศ ซะขนาดนี้แน่เลย. เพราะ การแค่ขโมยออกซิเจนพระเจ้าเสพ แล้วทรยศนั่นเอง. ถึงได้มีผู้รู้ ผู้เฝ้ามองพวกท่าน ต้องมาแจ้งว่า หลักการของท่านๆคือ ของเก๊ ที่ถ่ายทอดมานานว่าเป็นของจริง. ปรับได้จงรีบปรับปรุง ก่อนที่โดเรม่อน จะเป็นส่วนหนึ่งในศาสนาท่านไปตามภาพเขียนบนกำแพง. ในอนาคต.
โดย: ดีดี IP: 27.55.9.28 วันที่: 30 พฤศจิกายน 2555 เวลา:21:36:42 น.
  
หลุดพ้นจากการเนรคุณเถิด. เพราะ พ่อแม่กับศาสดา จะได้ไม่ถูกตำหนิว่าสอนสั่งท่านๆมาให้เนรคุณ. และพ่อแม่ท่าน. พร้อมทั้งศาสดาท่านนั้น รับ อิสลามไปหมดแล้ว(อิอิ). จงกตัญญู(กตัญญุตาธรรม). อย่ายอมขาดธรรม ขาดๆวิ่นๆในธรรม. และจงมีขันติธรรมที่รอพบผู้มีพระคุณที่ชาวโลกเขาชักชวนท่านๆ กตัญญูไงล่ะ. อิ อิ. อย่าขัดเขินในองค์ธรรมใดใดกันเลยนะครับ. พระพุทธเจ้าท่านไม่โกรธหรอกครับ. ดีออก จะได้เป็นคนดีกันได้แบบพึ่งพาตนเองไงล่ะ ไม่พึ่งพานักบวช และวรรณกรรม พิธีกรรมด้วยน๊า.
โดย: ดีดี IP: 27.55.11.3 วันที่: 2 ธันวาคม 2555 เวลา:20:41:17 น.
  
อย่าหลงเชื่อว่า เอาข้าวไปให้นักบวช ที่มารวมกันขอทานในจำนวนมากๆ. จะเป็นสิ่งไถ่โทษ หรือ คือ บุญที่แท้จริงไปได้. ในเมื่อยังมีเด็กขาดอาหาร หิวโหย. ขาดโอกาสมากมายทั่วโลกอยู่. อย่าหลงใน event.
โดย: Dd IP: 27.55.5.22 วันที่: 3 ธันวาคม 2555 เวลา:19:54:17 น.
  
อย่าจ่ายค่าบริการ ในการสนองมายาคติท่านของนักบวช. ด้วยการพึงใจ นำวรรณกรรม และ พยากรณ์ ของพวกเขา มาเล่าต่อเลย. อยู่กับความจริงได้แล้วว่า ภาระหน้าที่ และ องค์แห่งธรรม นั้นควรมีกันให้ครบ.
โดย: Dd IP: 27.55.14.176 วันที่: 3 ธันวาคม 2555 เวลา:23:49:02 น.
  
เหตุ เพราะการกล่าวว่า ไม่มีพระเจ้านั่นแหละ ที่ผู้คนถึงได้พบว่า สิ่งใดจริงสิ่งใดเก๊ มีแต่ขลาด และเขลา จนปัญญาให้ได้พบกันเร็วขึ้น(มิใช่อุเบกขา ที่สุจริตแน่นอน). จนปัญญา อย่างสิ้นท่า ที่จะยกเหตุ ปัจจัย ว่าอะไรถึงทำให้ตนและผู้คนในประเทศนี้เนรคุณ อกตัญญู. ไม่ใช่กรรมของประเทศแน่นอน แต่มาจากเหตุ ปัจจัย ที่ห้ามฝึกฝนการกตัญญูให้ได้สูงสุดนั่นเอง. มีพระเจ้าแล้วจะปลอดภัยจากการไร้ปัญญาแน่นอน.
โดย: Dd IP: 27.55.12.207 วันที่: 4 ธันวาคม 2555 เวลา:0:14:13 น.
  
ทุกท่านคงพบกับความกลัวหลากหลาย จนต้องลบกระทู้ที่สามารถสร้าง สังคมอุดมธรรม ทุกกระทู้ทิ้งใช่หรือไม่. กรรมที่ท่านก่อมานานมากนั้น บัดนี้ มันได้ดำเนินมาในขั้นส่งผลแล้ว. จงรับ และ จำนนในกรรมที่ตามทันนั้นเถิด. และสำคัญยิ่ง ท่านๆได้ก่อกรรมต่อผู้มีพระคุณล้นพ้นต่อมวลมนุษยชาติไว้. ท่านอย่าต่อรองกับกรรมนั้นเลย หากเชื่อเรื่องกรรม ตามที่พระพุทธองค์กล่าวไว้จริง. อย่าเสพเพียงมายาคติจากวรรณกรรมที่ขาดๆวิ่นๆในความเป็นจริง. พยากรณ์ที่สนองในบริการที่ท่านๆแสวงหา ความพึงใจต่อผู้ปั้นสิ่งไถ่โทษให้กับท่านได้เท่านั้น. กตัญญูธรรม นั้น ท่านจงคำนวนให้เป็นก่อนการคำนวนกำไร ต้นทุน ในสิ่งยังชีพของมนุษย์ใดใดก่อน. แล้วท่านๆจะพบเหตุ ปัจจัยว่า ใยถึงมีผู้ห่วงใยมาเตือนพวกท่าน ทุกๆวัน. ความจริงนั้นมิใช่กุศลอย่างเดียวนะครับ. แต่มันทำลาย หรือ เปลี่ยนแปลงไปไม่ได้อีกแล้ว. กล่าวขออภัย แล้วดำรงกตัญญู เท่านั้น ทุกข์นี้ ก็จะคลาย. แล้วจงกล่าวอย่างจริงใจ. เรารักท่านๆ ไม่จ้องการให้พ่อแม่และศาสดาเราถูกตำหนิว่า สอนสั่งผู้ใต้ปกครองให้กระด้างต่อการกตัญญู ด้วยการยึดติดวลีไม่กี่พยางนั้น คืองมงาย ไร้สาระ ไร้เหตุผล(ให้ไปหมด ครบ แต่ถูกทำลาย).
โดย: DD IP: 27.55.12.207 วันที่: 4 ธันวาคม 2555 เวลา:0:44:58 น.
  
พ่อแม่ ผู้ปกครอง ศาสดาเราทุกคน ต้องถูกตำหนิ ว่าสอนสั่งเรามาอย่างไร ถึงเนรคุณ. สิ่งนี้ เราคือเครื่องมือในการลงโทษ สั่งคดีจากผู้ยุติธรรม จัดกรรมเรานั่นเอง. และ ลูกๆ ก็จงหลุดพ้นจากการเป็นเคื่องมือในการลงโทษเขาเหล่านั้น.เสียเถิด. นั่นคือ อย่าทำให้พ่อแม่ท่าน ถูกตำหนิ. อย่าทำให้ศาสดาถูกตำหนิ.
โดย: DD IP: 110.169.234.238 วันที่: 4 ธันวาคม 2555 เวลา:20:36:07 น.
  
ผลทีคาดหวัง ของกระทู้ทั้งจุดประกาย และ ตอบ เปรียบเทียบ ทั้งหมดของลุงที่ใช้ภาษาไทยนี้นั้น เพื่อทั้งผู้มีพระเจ้าเป็นสิ่งปฎิเสธ และมีพระเจ้าเป็นสิ่งกตัญญู(มนุษย์ทั้งหมด)จะได้คิดถึงศาสดาของพวกตน. ที่ไม่เคยสอนสั่งให้เนรคุณ ทรยศหักหลัง ปิดกั้นการเรียนรู้ในสิ่งที่ยังมิได้อยู่ในทั้งญาณวิสัย และปัญญาญาณ. ทุกๆศาสดาไม่มีใครทั้งห้ามกตัญญู ห้ามเรียนรู้ ค้นคว้า ห้ามพกพาความจริง ห้ามเปิดกว้าง ห้ามลอง ห้ามผิด ห้ามถูกเลย. เพื่อประเทศที่ใช้ภาษาไทยสื่อสารกันนี้. จะได้สงบ สันติ หลุดพ้นจากบ่วงกรรม ที่ประเทศหรือหน้าแผ่นดินนีจะได้ลดน้อยด้วยผู้เนรคุณต่อผู้มอบหน้าแผ่นดิน มอบอากาศที่สดชื่นเกิดประโยชน์ใช้สันดาปพลังงานของร่างกาย ของพืช ของสัตว์ เกิดวงจรห่วงโซ่ชีวะ อชีวะ ทั้งหลายได้ไง. เพื่อผู้ทุจริตที่ก่อเหตุต่างๆในทุกๆภูมิภาค ทั้งการต่อสู้ทางเปิดเผย ทางลับลมคมในต่อกัน จะได้ลดน้อยลงได้. มนุษย์ด้วยกันก็รักกัน มนุษย์ก็จะรักและหวงแหนสิ่งที่ผู้มีพระคุณมอบให้มากกว่าที่คิดเอาเองตามตำราแต่งว่า สูงสุดคือธรรมชาติสร้าง. แท้ที่จริงและมีพยานหลักฐานอย่างชัดเจน กว้างขวางเป็นตัวตนแล้วว่า ผู้ใดสร้าง และเมตตากรุณา มอบให้มนุษยชาติมาเป็นส่วนรวม(หากไม่ปิดกั้น อ่านอัลกุรอาน อย่างมีองค์แห่งธรรมอย่างครบครันจะตระหนักรู้ได้อย่างสมดุล พอเพียงได้). ประเทศนี้จะสงบ สันติ เมื่อทุกท่าน ไม่ละทิ้งคำสั่งสอนจากทุกๆศาสนทูต ที่เป็นผลิตภัณฑ์ ที่ประเสริฐจากเจ้าเมืองธรรมชาติ ที่ทุกคนตระหนักในกตัญญุตาธรรมนั่นเอง. ไม่มีการสิ้นปัญญาใดใด ที่จำต้องฝืนทำสิ่งผิดๆไปก่อน เพื่อการป้องกัน หรือ รนณรงค์ ใดใดเลย(เช่นการสิ้นปัญญาในการชี้การผิดประเวณีว่าคือชั่วอย่างจีรัง พ่อแม่ถูกตำหนิจากผู้สอบสวน และ สาธารณะ โดยการแนะนำรณรงค์ให้ใช้ ถุงยางอนามัย, หรือการสิ้นปัญญาในการสร้างความรู้ หรือการตระหนักรู้ถึงผู้ที่มีพระคุณต่อทุกศาสดา ทุกพ่อแม่ ทุกกษัตริย์ ทุกนักบวช นักบุญ นักแสดงคุณธรรมความดี ที่เสพประโยชน์นี้ ที่เมตตากรุณาตระเตรียมไว้ให้มาก่อนการเกิดของ วงจรแห่งชีวิตใดๆด้วยซ้ำ ก่อนการจิตนาการ , มายาคติ ก่อนในเวียนว่ายตายเกิดใดๆด้วยซ้ จนปัญญา เพราะอาจทำลายผลประโยชน์ที่จัดตั้งจนต้อง ปิดกั้น ด้วยวลี งมงาย ไร้สาระ จนอาจจะติดตลาด ติดปากผู้คนได้.ไม่เกรงว่าพ่อแม่ ศาสดา จะถูกตำหนิว่าสอนสั่งให้ยากต่อกตัญญูธรรม แต่ก็ไม่วายมีผู้มีพระเจาเป็นสิ่งกตัญญูมากมายอยู่ดี) จงเข้าใจ เข้าถึง และ พัฒนา(ตั้งแต่จิตท่านๆ) เถิด. แล้วประเทศไทยจะพ้นวิกฤติ การใกล้สิ้นชาติ ภาษา อย่างถูกทิศทาง ปลอดภัย ครบองค์แห่งธรรม. กรรมของประเทศชาติ คือ บาปกรรมส่วนรวมที่ต้องช่วยกันหาทางทุเลา ขอ อภัยโทษ แต่หากเรายังเป็นผู้เนรคุณปฏิเสธ ผู้จัดการกรรม ผู้สั่งคดีอยู่ เย่อหยิ่ง ท้าทาย อวดอ้าง ไร้มารยาท ต่อรอง อยู่กันมากมาย. ใครล่ะจะเป็นเรี่ยวแรง ในกรได้เข้าใกล้ชิดผู้พิพากษา เพื่อร่วมกัน ขออภัยโทษ ให้พ่อแม่(ที่มีถูกตำหนิอยู่ว่าสอนลูกให้เนรคุ เพราะเราคือเครื่องมือการลงโทษต่อพ่อแม่เราเองอยู่) ขออภัยโทษให้แผ่นดิน ร่วมกัน เพื่อความทุข์ยากวุ่นวายที่เป็นคดีผิดของแผ่นดินที่ให้บริการผู้เนรคุณ ได้เดินเหินบนหน้าแผ่นดิน ใช้อากาศเพื่อปฎิเสธเนรคุณ อ้อนวอนสิ่งที่คาดเดา เชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกผู้ที่เขาเนรคุณสร้างไว้ให้ประจักษ์ หรือ ผัสสะมาในทาวหนึ่งทางใด. จงหลุดพ้น และ บรรลุ กัน. อย่าง ง่าย และตรง เถิด.
โดย: ดีดี IP: 27.55.11.76 วันที่: 5 ธันวาคม 2555 เวลา:10:14:51 น.
  
ไม่มีใครยอมคลายกับศาสนาที่มีพระเจ้าเป็นสิ่งปฏิเสธแน่นอน. อย่าหามวลชนที่จะคลายเลย. เพราะ พวกเขาต่างมีพระเจ้าเป็นสิ่งกตัญญูกันทั่วโลก. ปรัชญาที่น่ากลัวในการกอบโกบ เนรคุณ มุสา พนัน หนีคดีนั่นหรือ ที่มนุษย์ในภูมิภาคนี้ หลงว่าค่อของจริง ที่จะตอบโจทย์ในชีวิตหลังความตายเท่านั้น. อย่าหลงแต่การพยากร์ หรือ วิธีการที่จะไถ่โทษ หรือ รักษาทรัพย์ บารมีเท่านั้น. ท่านๆจะติดกับ กับวิธีจับต้องทาน และ งบประมาณจากนักพยากร.
โดย: ดีดี IP: 27.55.10.228 วันที่: 6 ธันวาคม 2555 เวลา:20:36:55 น.
  
เหตุผลต่างๆ ดั่งเพดดีกรีที่หว่านลงพื้น. ผู้ที่มุ่งหาเสพ เหตุผล ก็ต้องมาเสพมันอยู่แน่นอน. แต่จะแสดงตน หรือ เสพไปฟรีๆ. หลุดพ้นจากการตักเตือนในทางสุจริตก็เสพไปเถิด. เราเข้าใจดีว่า ท่านๆอาย. อายที่ถือเพชรเก๊มานานเท่าชีวิตท่านผ่านมา. แถมพ่อแม่ปู่ย่า ยังถือเพชรเก๊นั้นมาก่อน. อุแม่เจ้า. ใยมิกล้าสู้ความจริงกับผู้พกพาองค์ธรรมที่ครบครันมาให้ท่านเล่า. ไปกล่าวหาอย่างมุสาว่าเขา สุดโต่งบ้าง งมงายบ้าง ไร้สาระ ไม่มีเหตุผลบ้าง. ได้เปิดกว้างศึกษาสารที่เขานำมาหรือยัง มัวแต่วิจารณ์ผู้นำสารอยู่นะหือ. จำนนเถิด เพราะท่านเสพไปทุกๆเหตุผล เพียงพอที่จะหลุดพ้นจากมนุษย์ที่เนรคุณได้ง่ายๆ. ใยทนมันได้นานเล่า. หิริโอตัปปะ มีถือครองอยู่ไหมนั่น
โดย: ดีดี IP: 27.55.10.228 วันที่: 6 ธันวาคม 2555 เวลา:20:45:08 น.
  
ผลที่ต้องหดหัว หลบความจริง ลบทำลายความจริง มาจากการลบหลู่เนรคุณต่อ เจ้าเมืองธรรมชาติ ที่มอบ และสร้าง ธรรมชาติให้ท่านๆเสพ นั่นเอง. อย่าขลาดเขลา เป็นผู้ว่านอนสอนยาก อดทนกับการตักเตือน(ให้แสวงธรรมให้ครบ) เกิน3 ครั้ง(เป็นร้อยๆแล้วกระมังที่ตักเตือน). ลบได้ลบไปเถิด เยาวชน คนไทย ได้เห็นกันชัดๆขึ้นเอง. สิ้นปัญญาจะอธิบายอย่างมีเหตุมีผล อย่างชัดเจนแล้ว. จำนน และรับเถิดว่า พระเจ้าได้สั่งคดีมายังท่านแล้ว. ภาวนาถึงพระเจ้าในการขออภัยโทษกันแล้วยัง. ผู้เนรคุณเบื้องต้น ต้องเป็นตัวนำนะครับ. เรารักท่านอยู่ ไม่เคยละทิ้งในความรักต่อกันแม้วันเดียว. เราสัญญาว่า จะดูแลกันไปเรื่อยๆเช่นนี้ครับ.
โดย: Dd IP: 27.55.10.228 วันที่: 6 ธันวาคม 2555 เวลา:21:05:38 น.
  
การมีพระเจ้าเป็นสิ่งกตัญญู มิใช่มีเพื่อการดับทุกข์ เสริมสุข หรือ หลุดพ้นจากคดีผิดใดใดเลย. แต่การมีพระเจ้าเป็นสิ่งกตัญญู จะส่งเสริมจิตให้สูงเท่าเทียมกับมนุษย์ด้วยกันทั่วโลก เป็นสากล และยังป้องกันการเนรคุณ อันเป็นพื้นฐานความสงบ สันติ ของโลก. หากใครมีพระเจ้าเป็นสิ่งปฏิเสธ หรือเนรคุณแล้ว. จิตเขาจะไม่สะอาด ครบองค์แห่งธรรมไปได้. เข้าจะหาเหตุผลที่จะเนรคุณ ห้ามกตัญญู หรือต่อรอง. ทั้งๆที่เขาต้องเสพ ดั่งขโมยที่ถูกจับได้แล้วยังนิ่งเฉย ไร้ยางอาย ยังขโมยต่อๆไปอย่างมิแยแส. ฉะนั้น คนไทยเอ๋ย. อย่าริอาจเป็นขโมยออกซิเจนจากผู้สร้างธรรมชาติที่ทั่วโลก อดีต ปัจจุบัน กล่าวนามเรียกกันมามากแล้ว แม้แต่ศาสดาเก่าแก่เมื่อ2500กว่าปี ยังกล่าวนาม และมีขันติธรรมที่จะรอพบรูป ที่ท่านกล่าวว่า ฉันยังจินตนาการไม่ได้. ขอให้อดทนเพื่อการรู้เฉพาะตนกัน ด้วยความเพียร การไม่ปิดกั้น การแสวงปัญญา การหลุดพ้นจากนักบวช วรรณกรรมทั้งหลาย. พิจารณอย่าละเแียดเถิด. อย่าเชื่อแค่นั้นเลย. ศรัทธา พระพุทธเจ้า แล้วท่านๆจะไม่เนรคุณต่อผู้ให้ออกซิเจนพระพุทธเจ้าเสพได้เอง.
โดย: ดีดี IP: 27.55.6.245 วันที่: 7 ธันวาคม 2555 เวลา:22:36:09 น.
  
สุขนิยม. ทุกข์นิยม สรรพเทวะนิยม. เหล่านั้นล้วนมีช่องทางที่จะหลอกลวงกันเองของมนุษย์. เอกะเทวนิยม เท่านั้นที่จะสนองสุจริตและลงตัว อย่างห้าวหาญที่สุด
โดย: ดีดี IP: 27.55.6.245 วันที่: 7 ธันวาคม 2555 เวลา:22:40:59 น.
  
ทำสิ่งใด แม้แต่ นิ่งเงียบ ไร้ปัญญา พ่อแม่ยังต้องถูกสงสัยว่า โครโมโซมมีปัญหาไหม. สอนสั่งลูกให้มีสติปัญญาพอที่จะมีส่วนร่วมในการสื่อสารกับสังคมไหม. พ่อแม่นั่นแหละที่จะถูกตำหนิเป็นด่านแรก. ทำสิ่งใดก็อย่าต้องนำพาให้พ่อแม่ และ ศาสดา ถูกตำหนิท หรือทำอะไรแล้ววันพรุ่งนี้ นาทีหน้า ต้องตามไปขอโทษ ขออภัย. ก็เท่านั้น.
โดย: Dd IP: 27.55.14.119 วันที่: 9 ธันวาคม 2555 เวลา:1:42:09 น.
  
แค่การยกเลิกชั้นวรรณะของอินเดีย ที่พระพุทธเจ้าเพียรยกเลิกนั้น ยังไม่จรรโลงการเพียรของท่านที่ทำมันไว้เลย. ปัจจุบัน ยังมีการนั่งต่ำ นั่งสูงกันอยู่ในชั้นยศระหว่านักบวชด้วยกัน และผู้ที่มิใช่นักบวช นักพยากรณ์ ต่อกันเลย. อนาจจริง คำสั่งสอนของศาสดาที่ดีงามเช่นสิถถะ ที่คนไทยลืมเลือน มีแต่ชื่อของนักพยากรณ์ แลกข้าว แลกไอแพด ไอโฟน เท่านั้น ที่พวกเขาเชื่อถือ และทำตามพิธีกรรม คำพูด และ อีเว้นท์.
โดย: ดีดี IP: 27.55.5.113 วันที่: 10 ธันวาคม 2555 เวลา:23:25:06 น.
  
อัลลอฮ์ ได้สร้างอิถะปัจยตามา. สร้างเจ้าชายหนึ่ง ให้มาพบกับ เหตุผล ของ อิถะปัจยตา. จงกตัญญูต่ออัลลอฮ์ เถิด. อย่าขาดองค์แห่งธรรมนี้เลย. แท้จริง ออกซิเจนนั้น ก็รือผลิตภัณฑ์ จากอัลลอฮ์. อย่าผิดศีล ขโมยออกซิเจนเสพกันเลยนะ. มีขันนิเพื่อรอ พบเจ้าของ แล้วหมั่นขอบคุณกจัญญู. จะได้เป็นผู้เบิกบานกันได้ทั่วประเทศ.
โดย: ดีดี IP: 27.55.8.61 วันที่: 13 ธันวาคม 2555 เวลา:23:30:21 น.
  
หากมนุษย์ยังหลงผิด. คิดเอาเองว่า การบาดองค์ธรรมด้วยวิธีของศาสนาที่ตนยึดถือนั้นคือสิ่งที่ยอมรับได้อยู่. ทั้งศาสดา และศาสนานั้นๆก็จะเสียหาย พบกับทางเสื่อมได้ในเร็ววัน. จงเร่งรีบหยุดพฤติกรรมนั้นเสียแต่เนิ่น ก่อนจะหมดโอกาสบอกกล่าวในความจริงที่ศาสดาสำคัญอย่าง พระพุทธเจ้า. ได้สอนสั่งมนุษย์ที่พระเจ้าสร้างมาให้ท่านเพียรสอนสั่ง. ก่อนจะไม่สามารถบอกกล่าวได้ว่าศาสนาพุทธยังมีความดีอยู่บ้าง. ที่ผ่านมา มันคือความผิดพลาดเท่านั้น. หากท่านยังให้การผิดต่อองค์แห่งธรรมนี้(กตัญญูธรรม และสันติธรรม) ปะปนไปกับภาพแห่งศานาใดใดอยู่ได้. ท่านนั้นเองที่เป็นผู้แจ้วว่าศาสนาไหนคือศาสนาที่ดีงาม หรือ น่ากลัว. ลองคิดดีดี แล้วเจรจา สื่อสารต่อกัน ช่วยกันคนละแรงเถิด. อิถิบาท4ได้จริง.
โดย: dd IP: 27.55.5.27 วันที่: 14 ธันวาคม 2555 เวลา:9:13:55 น.
  
มนุษย์ใดที่เข้าใจผิดว่า ศาสนาที่ตนยึดถือนั้น ปิดกั้น ห้ามกตัญญูจนสูงที่สุด หรือ ห้ามในการมีองค์แห่งธรรมใดใดแล้วไซร้. มนุษย์ผู้นั้นกำลังทำลาย ศาสดาแห่งศาสนานั้น. จงตรองให้ละเอียด. อย่าเฉยนิ่ง เฉยโง่ งมงาย ไร้สาระสิ้นดี. กระทำสิ่งกุศล คือ พยายามลดทอนความชั่วขาดองค์ธรรมไว้ทุกนาทีเถิด. กุศลกว่านิ่งเฉยแน่นอน เพราะทำสิ่งที่ พื้นฟูในความดีงามทั้งนั้น.
โดย: dd IP: 27.55.12.236 วันที่: 15 ธันวาคม 2555 เวลา:3:05:15 น.
  
เมื่อรับสารแล้ว. จากไม่รู้จะกลายเป็นรู้ มุสามิได้ว่ารู้แล้ว และจะกลับกลายเป็นไม่รู้อีกไม่ได้แล้ว. คือรู้ว่าพระเจ้านั้น มีจริง มีพยานยืนยันทั่วโลก มีหลักฐานว่า มีพระคุณต่อพ่อแม่ท่าน ศาสดาท่าน เพื่อนท่านสังคม สิ่งแวดล้อม และท่านเอง. ปัญญาญาณทั้งนั้น. แฮะๆ. พระเจ้า "มี" อย่างแน่นอน มั่นคง.
โดย: ดีดี IP: 27.55.130.153 วันที่: 16 ธันวาคม 2555 เวลา:17:57:55 น.
  
โมเสส สิถถะ เยซู. ต่างรับอิสลามไปแล้วทั้งนั้น ทำไมเป็นเช่นนั้นได้? . ก็เพราะผู้ที่เรากล่าวนั้นเป็นคนดี มีองค์แห่งธรรมครบครันมิใช่หรือ และซ้ำหมู่ชนที่ติดตามท่านเหล่านั้นจำเป็นต้องศรัทธาท่าน. หากอิสลามคือ"สันติ" ตามความหมาย. ทุกท่านย่อมรับในองค์ธรรมที่สำคัญนี้แน่นอนมิใช่หรือ. สันติธรรมนั้นเป็นธรรมใหญ่ที่ทุกศาสดาย่อมต้องรับไว้แน่นอน. แต่ไม่ต้องกังขากันเลย ที่เรามิได้กล่าวว่า ท่านเหล่านั้นนับถือศาสนาอิสลาม. เพราะห้วงที่ท่านเตรียมมนุษย์สู่องค์แห่งธรรม ตามภาระหน้าที่ยองท่านๆเหล่านั้นจนวาระสุดท้าย. ศาสนา อิสลามก็ยังมิได้ถูกประกาศให้เป็นศาสนาที่เป็นสรณะของมวลมนุษยชาจิแบบปัจจุบันนี้เลย. เราจึงกล่าวมิได้ว่า ท่านๆเหล่านั้นนับถือศาสนาที่เป็นปัจจุบันนี้ เป็นศาสนาที่ครบถ้วนในองค์แห่งธรรมนี้เลย(คืออิสลามมีกตัญญูธรรม สูงสุดต่อผู้สร้างธรรมชาติ ไม่ปิดกั้นการเกิด การตั้ง การดับ หรือลบหลู่สิ่งสร้างใดใดจากผู้มีพระคุณล้นพ้นเลย)ให้สังเกตุในด้านองค์ธรรมที่สูงสุด มิลบหลู่ ซ้ำยังกตัญญูต่อผู้ที่สร้าง ทุกวาระ และสภาพทุกประการที่มีผู้มากล่าวอ้างว่า มีนาม (นี่ยังไม่ต้องกล่าวถึง สังขาร สัญญา และประการอื่นๆด้วยซ้ำ หลักอิสลามก็ไม่ลบหลู่ ปิดกั้นการสร้างมาของสิ่งเหล่านั้นแม้แต่น้อย ไม่อุตริตัดทอนยกเลิกสิ่งที่มนุษยมิได้สร้าง หรือ ออกกฏได้เองเลย)อิสลามมีนิติธรรมเพราะมีที่หมายที่ต้องมอบตัวในผิดพลาดทั้งหลายชัดเจนที่สุด. มียุติธรรมที่ไม่มีการรบกวนสิ่งอื่นใดในการร้องขอพรให้สิ่งนั้นต้องเหนื่อยยาก มีงานคั่งค้างมากมาย ไม่มีใครเคยสอบถามเลยว่าเสร็จหรือคั่งค้างเท่าใด. อิสลามสอนให้พึ่งพาตนเองได้จริงในการขอพรโดยตรง มีเมตตาธรรม สุจริตธรรม(ว่าตนทำเองได้ง่ายๆตรงๆ). ไร้การพึ่งพาพิธีกรรม นักบวช รูปปั้น หรือสิ่งที่มนุษย์เชื่อหรือได้ยินว่าเป็นสิ่งไถ่โทษให้ตนเองได้(เพื่อนมนุษย์ก็จะไปรอที่ประตูนั้นเพื่อรับผลประโยชน์ในพิธีกรรม รับทาน. และจับต้อง งบประมาณ). ความเชื่อมันก็คือบริการที่ผู้ที่รอที่ประตูนั้นนำมาให้ผู้เชื่อเสพ แล้วจ่ายค่าบริการเป็นความพึงใจเป็นอันดับต้น. แล้วเมื่อมีสินค้าเพิ่มเข้ามา ท่านนั้นก็จะจ่ายค่าสินค้าเพิ่มได้ง่ายดายขึ้น(นั่นคือสภาพในโลกที่มีนักบวช มีพิธีกรรมมากมาย มีทาน มีทำบุญ มีสร้างบารมี มีหนีกรรม มีหนีภพหนีภูมิ มีพยากรณ์การเกิดมาแย่กว่าเิด จนกว่าเดิม. สารพัดเรื่อง สารพัดวรรณกรรมที่มาสนองมายาคติที่สะสมในมนุษย์ให้เข้าเค้า ด้วยความหวาดกลัวในชีวิตหลังความตาย(ที่ไร้ที่มอบตัว ไร้ผู้พิพากษาที่ต้องศรัทธาว่ายุติธรรมที่สุดจริงๆนั้น"มีจริง". นั่นคือปรัชญาอิสลามที่ครบองค์แห่งธรรม และกตัญญูสูงที่สุด รู้จักต้นแห่งพร อย่าไร้พยากรณ์สวมรอย ไร้นักบวช.
โดย: ดีดี IP: 27.55.1.190 วันที่: 17 ธันวาคม 2555 เวลา:0:07:01 น.
  
เมื่อมีผู้มาแจ้งข้อกล่าวหาเรา ว่าเนรคุณ ขลาดเขลา ทำสิ่งที่เป็นการปิดกั้นองค์ธรรม ทำลายทางที่จะใช้ลดทอนความชั่ว ฟื้นฟูความดี สร้างความตกต่ำแก่จิตตน ต่อสังคมสาธารณะ. ผู้ที่ต้องรับทราบแม้มิได้ยินหรือรับฟังข้อกล่าวหานั้นคือ พ่อแม่เรา ผู้ปกครองเรา ศาสดาเรา. ฉะนั้นเมื่อเรานิ่งเฉย อุเบกขา ช๊อก สามารถไม่พอ ปัญญาไม่พอ ไม่สามารถแก้ไขชี้แจงให้พ้นจากข้อกล่าวหา ไม่ว่าจะแถลงเพื่อบริสุทธิ์ หรือมอบตัวจำนน เพื่อการรับโทษแล้วกลับเนื้อกลับตัวก็ตาม. พ่อแม่ ผู้ปกครอง เรา ศาสดาเราก็ยังตกอยู่ในภาพในฝั่งบัญชีที่เสียหาย อยู่ดี. จงแสวงทางหลุดพ้นจาดการทำให้พ่อแม่ ศาสดา ครูบาอาจารย์เสียหายเถิด.
โดย: dd IP: 27.55.0.203 วันที่: 17 ธันวาคม 2555 เวลา:9:20:44 น.
  
ความชอบธรรม ที่จะลบทิ้งในสิ่ง ในสาร ที่สามารถทำความดีให้จีรัง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี. ทำความชั่วให้จีรังเพือ่ลูกหลานจะได้ไม่ลองถูกลองผิด แล้วต้องต้องคำหลอกลวงจากนักบวช นักพยากรณ์ในการหนีคดี ในการหลุดพ้นใดใดอีกต่อไป. นั้นมีเหนือมนุษย์ผู้ใดเล่า ใครอ้างสิทธิ์นั้น เท่ากับมุสาทุกวินาที. อรหันต์ไม่มีจริงไปได้แน่นอน. อย่าให้คำวิเศษนั้นกดหัวสมองคนไทยอีกต่อไป. จงศรัทธาในศาสดาที่สุดจาหริด เช่น พระพุทธเจ้าเป็นหลัก อย่าหลงเชื่อในวรรณกรรมใดใดอีกต่อไป. มิเช่นนั้นท่านจะตกใต้ตมเนรคุณอยู่ในเหล่าชั้นที่ มีแต่เสียหาย ดสียทาน เสียเวลาแทนคุณพ่อแม่ แผ่นดิน ภาระหน้าที่ที่ตกมาตรงหน้า. หากทำสิ่งที่นักบวชพยากรณ์ว่าได้เป็นบุญแล้วไซร้ ที่บ้านพวกท่านคงไม่มีที่เก็บแล้วหละ. เพราะท่านและเราต่างทำวิ่งดีงามเพื่อจะได้เป็นบุญกันมาทั้งชีวิต. (ทั้งๆที่บุ๊ก"บุ". ไม่เคยมีใครเห็นเลย) อย่าเบียดเบึยนพื้นที่อยู่อาศัยคนอื่นด้วยการเอาบุญไปเก็บเลย. เพราะ มีนามย่อมมีรูป มีรูบย่อมมีสังขาร มีเกิด และคงอยู่. ไอ้ตอนอยู่นั่นแหละ จะเอามันไปอยู่ที่ไหน. บ้านท่านๆพื้นที่เท่าไร บุญมีขนาดเท่าไร. ไร้เหตุผลทางฟิสิกส์สิ้นดี. อย่างมงายไร้สาระกันอยู่เลย. จงฉลาด มีปัญญาขึ้นกันได้แล้ว. มีพระพุทธเจ้า อย่าเลือนหายกันเถิด. อย่าให้อีเว้นท์ใดใดมาทำลายพระพุทธเจ้าที่ดีงาม น่าศรัทธากันเลยนะครับ ขอเถิดครับ. (รู้จักปรัชญาอิสลามที่แก่นแท้. ท่านๆจะเข้าถึงศรัทธาเป็น. พระพุทธเจ้าจะได้รับเกียรตินั้นทันที)
โดย: dd IP: 27.55.8.4 วันที่: 19 ธันวาคม 2555 เวลา:9:50:49 น.
  
เพียงข้อถกเถียงเล็กน้อย ที่จะบั่นทอนความชั่ว และฟื้นฟูในความดีได้เท่านั้น. พญามาร ไซตอน หรือ ซาตาน. ก็ต้องกระซิบให้มนุษย์ โกรธ เกลียดต่อกันกระนั้นหรือ ยอมแพ้มันกันหรือ. จงรู้เท่าทันพญามารกันเถืด
โดย: ดีดี IP: 27.55.15.60 วันที่: 21 ธันวาคม 2555 เวลา:3:45:15 น.
  
อย่านิ่งเฉยในโอกาสที่จะบั่นทอนชั่ว พนัน หนีคดี. และ โอกาสในการฟื้นฟูในความดีงาม ความเป็นจีรังมากมายได้.
โดย: dd IP: 27.55.7.149 วันที่: 21 ธันวาคม 2555 เวลา:15:24:02 น.
  
เมื่อพวกเราได้แตกแถวไปจากแถวที่มุ่งสู่การครบองค์แห่งธรรม และมุ่งไปยังต้นแห่งพร. กันทุกๆคน. จงศรัทธาเถิดง่า. พระพุทธเจ้าได้รอท่านๆอยู่ที่แถวที่กล่าวนี้. พวกท่านเพียงเคยอยู่ในแถวนี้ครั้งเป็นวิญญาณ. แต่ถูกวรรณกรรมที่ถ่ายทอดตกมา ลวงให้ท่านแตกแถวไปนาน. หากท่านละทิ้งพิธีกรรมที่มีการทำให้ขาดองค์ธรรมมากมายนั้นได้. ท่านได้กลับแถวเดิมที่พระพุทธเจ้ารอท่านๆอยู่อย่างแน่นอน. เพราะท่านๆสมควรยิ่งที่จะศรัทธาว่าพระพุทธเจ้ามิใช่ผู้ขาดองค์ธรรมใดใดแม้ประการเดียวใช่ไหม. แล้วท่านก็มิใช่ผู้ชักชวนให้ท่านขาดแน่นอน. อีกทั้งไม่น่าจะห้ามให้แสวงหาให้ครบแน่เช่นกันอีก. ฉะนั้น ท่านจงต่อยอดฟื้นฟูในสุจริตธรรม กตัญญูธรรม โดยกตัญญูเจ้าของออกซิเจนที่ท่านยังไม่เคยพบ แต่พระพุทธเจ้าเคยเสพมันมาก่อน แล้วขอบคุณ. หากวันนั้นท่านๆมีปัญญาญาณพอ. พระพุทธเจ้าคงกล่าวสิ่งเหล่านี้ไปหมด. แต่ท่านมิได้กล่าว. เช่นกล่าวว่า อีก2500กว่าปี เหล็กหนักเท่าภูเขาย่อมๆจะเหาะบินไปในอากาศ แล้วลูกหลานท่านจะใช้อาศัยเดินทางไปที่ต่างๆได้ด้วย. เราคงว่า พระพุทธเจ้าบ้าแล้ว. แต่หากวันนี้ ท่านและเราไม่เชื่อว่ามีเครื่องบิน. เราท่านนั่นแหละ"บ้า". นั่นแหละที่พระพุทธเจ้ามิได้พยายามให้มยุษย์ยุคนั้นตระหนักรู้ในเรื่อ"พระเจ้า"นั่นเอง. ท่านศรัทธาพระพุทธเจ้า จงเข้าถึงเจตนารมย์จากพระพุทธองค์กันให้ได้. อย่ามัวหลงในวรรณกรรม ในนักบวช ว่าคือทนาย คือ อัยการ จะชี้ผิดเก่าๆท่านให้พ้นผิด ด้วยทานให้พวกเขา ด้วยการปฎิบัติในอีเว้นท์ของเขา. มันไร้เหตุผลปัจจัยเพียงพอ. อย่าเชื่อและทำในสิ่งที่คิดว่าจะไถ่โทษในความผิดตนได้เท่านั้น. เพื่อนมนุษย์ด้วยกันจะใช้ประตูนั้นยืนรอรับทาน รับผลประโยชน์ และจับต้องงบประมาณ. อย่าส่งเสริมให้เพื่อนมนุษย์ด้วยกันทุจริตอีกเลย.
โดย: dd IP: 27.55.10.39 วันที่: 22 ธันวาคม 2555 เวลา:1:07:12 น.
  
ถูกละเมิดสิทธิ์ในการบังคับให้เชื่อ ในสิ่งงมงายไร้สาระมานานเป็นร้อยๆปี ในกรณีที่คนตั้ง 1250 คนนั้น สามารถมาประชุมกันโดยมิได้นัดหมายแม้จะไม่มีโทรศัพทย์ด้วยซ้ำ. วันนี้การขอเปิดสิ่งปิดกั้นในปัญญามานาน สุกจาหริกแล้วที่จะชี้แจงบ้าง. ขอสักนิดสักแค่ปีสองปี ไม่มากหรอกว่า หม่มีทางเป็นไปได้ มันต้องนัดกันมา. แล้วมาทำไม มาข่มขู่เอาสิ่งใดจากพระพุทธเจ้า. ใยพระพุทธเจ้ามีผู้ตรัสให้รู้ใน อริยสัจ4 มาด้วยตัวท่านคนเดียว. ใยต้องแตกหุ้นเป็น3 กอง. แล้วกองสุดท้ายนั้นเอง ที่ทำลายเกียรติของท่านป่นปี้. มันยุติธรรมกับพระพุทธเจ้าแล้วหรือ. หากจะกลับเนื้อกลับตัวก็จะเสียลาภยศสรรเสริญ แค่นั้นหรือ ที่ท่านหวงแหน. ใยไม่ใฝ่ในองค์แห่งธรรมะเล่า. ยอมมุสา ยอมผิดศีลธรรม ผิดกตัญญูธรรม ผิดปัญญาธรรม จริยธรรม นิติธรรม สามัคคีธรรม สันติธรรม ฯลฯ กระนั้นหรือ. จงใช้ปัญญา ใช้ศีล ใช้สมาธิให้เกิดทางกุศล ต่อยอดฟื้นฟูในทางดีงาม. และบั่นทอนในความชั่ว. จงหลุดพ้นจากพยากรณ์ทั้งหลายสู่องค์แห่งธรรมกันให้ได้. เราบอพรให้ท่านๆเข้าถึงทางนั้นโดยเร็ววันครับ
โดย: dd IP: 27.55.11.185 วันที่: 22 ธันวาคม 2555 เวลา:8:49:50 น.
  
เก๊ก็ทิ้ง. จริงก็แถลง ยุติในธรรมได้ด้วยการ ไม่อุเบกขา. เพราะมันเก๊จึงไร้ข้อแถลงค้านใดใด อย่างมีเหตุมีผล. แค่วลีจากมารที่ปิดกั้นและไร้การยุติในธรรม. แพ้ไม่เป็นหรือ ของเก๊. เราขอพรให้ทุกท่านพบแต่ของจริง ทิ้งของเก๊ได้ในเร็ววัน. คือ ขันติธรรมที่ชาวโลกส่วนใหญ่เขามีกัน. ตรองหน่อยคนไทย. เสียดายความเมตตาจากพระเจ้าที่หลั่งสู่ดินแดนนี้กันหน่อย. ไม่มีได้ฟรี เสพฟรี แล้วมีหลุดพ้น แน่นอนครับ. กตัญญูกันไว้เถิด.
โดย: ดีดี IP: 27.55.11.185 วันที่: 22 ธันวาคม 2555 เวลา:8:59:10 น.
  
ศาสนา มิใช่เครื่องบันเทิง หรือแสวงหาความยอมรับ แสวงทาน แสวงงบประมาณ. แต่เป็นเครื่องแสวงองค์ธรรมที่ครบครัน. หากผู้ใดมีศาสนาอย่างน่ารังเกียจ พยายามปิดกั้นลบหลู่ทิศทางแห่งองค์ธรรม. พ่อแม่ผู้นั้นเอง ที่จะถูกตำหนิในขั้นต่อไป. หากลูกนั้นยังชาชินอยู่กับอาการน่ารังเกียจนั้นต่อไป. จงดูแลบัญชีของพ่อแม่ท่าน จากสาธารณะที่พบเห็นท่านเถิด. แล้วท่านจะกลับเนื้อกลับตัวง่ายดาย ไม่ตกเป็นทาสมารต่อไป. ง่ายและตรง. ทั้งนักบวช และไม่ใช่นักบวชจงหมั่นระลึกเสมอเถิด.
โดย: dd IP: 27.55.2.24 วันที่: 22 ธันวาคม 2555 เวลา:21:33:14 น.
  
การนิ่งเฉย กับการยอมรับในตนว่าเก๊ ลวง ไร้จริงนั้น ใกล้เคียงกันมากๆ
โดย: dd IP: 27.55.2.24 วันที่: 22 ธันวาคม 2555 เวลา:21:39:17 น.
  
ศาสนาที่พระเจ้าประทานให้มนุษย์ทุกศาสนา เป็นสิ่งดีงามทั้งหมด. จงหาคุณค่าให้พบ. และห่างจากการนำศาสนาเป็นเรรื่องล่อลวงในการจัดงาน(Event)ใดใด การ จับต้องงบประมาณ แสวงหารายได้ หาทาน หาบารมีลาภยศ สมนะศักดิ์ การยอมรับการพึงใจ เครื่องบันเทิง อย่าตั้งตนเป็นผู้นั่งสูงนั่งต่ำเนื่องจากการแสวงหาคุณค่าของศาสนา. แสวงหามวล/หมู่ชน. ทำลายทางแห่งเส้นทางธรรมบางธรรมทิ้ง. อย่าตกเป็นทาสมารให้กระทำการน่ารังเกียจเหล่านั้น. เพราะทุกคนมีความศักดิ์สิทธิ์เพียงพอ และเท่าเทียมที่จะบั่นทอนชั่ว และฟื้นฟูความดี. อย่าตั้งตนเหนือผู้อื่น. อย่าพยายามทำลายสิ่งกุศล. ไม่ว่าจะอยู่ในศาสนาไหนก็ตาม. ท่านมิใช่ผู้ชอบธรรมในการใช้ศาสนาที่พระเจ้ามอบให้มนุษย์มาวางอำนาจ โดยแอบแฝงด้วยกุสโลบายต่างนาๆ อ้างนิ่งเฉยแต่ทำลายบ้าง. อ้างนั่งสูงแต่แท้จริงตกต่ำกว่าผู้มาหา อ้างมีธรรม แต่ขาดมันลุ่ยแต่ไม่ฟังการตักเตือน. ตรองดูกันนะ.
โดย: dd IP: 27.55.9.250 วันที่: 23 ธันวาคม 2555 เวลา:5:47:07 น.
  
การที่ผู้กตัญญูต่อผู้สร้างทุกสิ่ง สร้างอิถะปัจยตา สร้างทิศทั้งหก สร้างกาลเวลา สร้างพระพุทธเจ้านั้น ไม่เคยลบหลู่สิ่งใดใดที่ท่านๆกล่าว หรือวรรณกรรมจากมนุษย์กล่าวเลย. แต่ใยมีผู้ลบหลู่พระเจ้าว่าไม่มีเล่า เมื่อมีผู้มาบอก. ยุติธรรมแล้วกระนั้นหรือ ในเมื่อไม่มีใครลบหลู่สิ่งที่เรากล่าว. แต่เรากลับไปลบหลู่สิ่งที่เขากล่าวว่า น่ากตัญญูตอบ ที่สุดนั้น. จงตระหนักเถิดว่าผลกรรม แม้การลบหลู่ผู้มีพระคุณนั้น. ท่านยุ่งยากใจขนาดไหน ต้องสูญเสียองค์ธรรม ความเชื่อถือหรือไม่. แต่หากจำนน ทุกสิ่งก็กลับคืนสู่ธรรมทุกประการ. จงมีกตัญญูธรรม ก่อนการปฎิบัติธรรมใดใดที่ท่าน(แค่) เชื่อ.
โดย: dd IP: 27.55.172.68 วันที่: 24 ธันวาคม 2555 เวลา:1:53:30 น.
  
อย่านำบริการมาให้ผู้คนเสพ เพื่อสนองมายาคติเลย. เพราะในบริการจะมีสินค้า. และผู้เสพย่อมจ่ายค่าบริการเป็นความพึงใจไปก่อน และแล้วเมื่อพวกเขาติดบริการ ท่านก็จะสูบเอาทาน เอาปัจจัย เอาเวลาที่เขาจะแทนคุณพ่อแม่ แผ่นดิน และทำภาระหน้าที่เขาไปได้ง่ายๆ. จงเลิกพฤติกรรมไร้สาระนั้นเสีย ก่อนประเทศชาติจะต้องเดินตามพยากรณ์ที่ไร้องค์แห่งธรรมมากมาย.
โดย: dd IP: 124.121.247.24 วันที่: 25 ธันวาคม 2555 เวลา:19:49:13 น.
  
อุปกรณ์ทุกชิ้น สมองทุกมัด ล้วนถูกสร้างมาจากพระเจ้าทั้งสิ้น. กอย่าลืมกตัญญูต่อผู้สร้างอุปกรณ์ขจัดปัญหาต่างๆทุกปัญหานะครับ. ขาดกตัญญูธรรม. พระพุทธเจ้า ไม่เป็น่นนั้นแน่นอน. และไม่ห้ามกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ. ไม่ห้ามในการเปิดรู้ ไม่ห้ามในการักษามารยาทที่จ้องเรียกผู้มีพระคุณออกมาเย้วๆหรอก พระพุทธเจ้ามีมารยาทมาก. ไม่ท้าทาย ไม่ลบหลู่นามผู้ใด ไม่ขาดขันติธรรมรอพบ อจินไตยของท่านแน่นอน.
โดย: dd IP: 124.121.247.24 วันที่: 25 ธันวาคม 2555 เวลา:19:54:38 น.
  
เหตุจากการหวาดกลัวและขลาดเขลา ในชีวิตหลังความตายของมนุษย์.

ปัจจัยเกื้อหนุนคือ นักบวช วรรณกรรม ที่ล่อลวง การกำหนดพิธีการ การสมมุติ การตั้งมุมที่ไร้มาตรฐานหาความจริงไม่ขาด

ผลคือ ความเชื่อ มนุษ์จึงถูกล่อลวงไปในช่องประตูแห่งผลประโยชน์เพียงเชื่อว่าวรรณกรรม พิธีกรรมที่สมมุติขึ้น จะเป็นสิ่งที่ไถ่โทษให้ตน ครอบครัว บรรพุรุษ วงวานได้เท่านั้น การอุตริงานการใหม่ๆจากคำสั่งสอนของศาสดาผู้ดีงาม มีความรู้ที่พระเจ้าตรัสให้ท่านๆรู้นั้น จีงเริ่มถูกเบียดบัง พวกล่อลวงมากมายที่ไปยืนรอที่ประตูนั้น เพื่อรับผลประโยชน์ และจับต้องงบประมาณ จากรุ่นสู่รุ่น และแล้ว พวกรุ่นถัดๆมา ก็ไม่รู้ตัวว่ากำลังทำสิ่งนั้นอยู่ หลงไปกับการสรรเสริญเยินยอ การปิปั้น การเคารพกราบไหว้ต่อๆกันมา หลงในยศศักดิ์ การได้นั่งสูงกว่าผู้อื่น ความปลอดภัยในพฤติกรรมที่พิเศษ สิทธิพิเศษ การพยากรณ์ที่หวังผลไปสร้างความเชื่อได้.

มนุษย์เอ๋ย ผลนั้นแหละที่ชักนำพวกท่าน ขาดสิ้นในองค์แห่งธรรมที่ทุกท่านแสวงหา. เพียงวรรณกรรมที่ห้ามกตัญญูต่อเจ้าของชั้นฟ้า แผ่นดิน อากาศ. ท่านก็ต้องพลาดในกตัญญูธรรมไป1 และท่านๆเป็นขโมย ขโมยอากาศของเจ้าของที่ท่านยังไม่พบเห็นหายใจทุกนาที ท่านก็พลาดในศีลธรรม2. ท่านเรียกร้องการพบเห็นอย่างไร้มารยาท อย่างเร่งเร้าเพือ่การใดก็ตามท่านขาดการรอคยการอดทนพลาด ขันติธรรม3.(ต้องตะโกน หรือเคาะบ้านผู้มีพระคุณให้ออกมารับการกตัญญูจากเราด้วยกระนั้นหรือ พ่อแม่ใครสอนเช่นนั้นกันบ้างเล่า). ท่านทำสิ่งผิดพลาดในชีวิต แล้วไม่มอบตัว ไม่เพียรเดินทางไปพบผู้พิพากษา มัวแต่หลงเชื่อทนาย หรือ อัยการอยู่ เพื่อจะหลุดพ้นคดี จะหนีภพชาติเพื่อไม่ต้องถูกสอบสวน ลงโทษ ท่านก็พลาด นิติธรรม 4. นี่กี่ธรรมแล้วที่ท่านๆพลาดมันไป. เพียงความเชื่อ

ท่านๆมั่นใจหรือว่า พระพุทธเจ้า และเหล่าศาสดาทุกคนที่ดีงามสุจาหริดนั้น จะพลาดในธรรมต่างๆเบื้องต้นที่เป็นองค์ใหญ่แห่งธรรมทีเดียวนั้นไปได้. ใยไม่ตรองดูกันให้ละเอียดๆก่อนจะเชื่อสิ่งใด. จงเพียรเรียนรู้เปิดญาณวิสัยดูเถิดว่าปรัชญาใดบ้างที่ มุ่งให้ท่านๆมีธรรมที่ครบองค์ได้ ทั้งกตัญญูธรรม สามัคคีธรรม ขันติธรรม สันติธรรม และอื่นๆอีก. จงแสวงหาธรรม และ ต้นแห่งพรกัรเถิด
โดย: dd IP: 124.120.38.23 วันที่: 28 ธันวาคม 2555 เวลา:0:06:47 น.
  
ในเมื่อมนุษย์ยุคแรกนั้น มิได้มีเครื่องตอบสนองความต้องการใดมาก่อน ทั้งเครื่องนุ่งห่ม สังคม ที่อยู่ อำนาจ ความโดดเด่น เครื่องยังชีพที่ควรแสวงใดใด. ได้เสพแรกแห่งหยดน้ำที่สามารถดับกระหายได้ ต่างก็รอคอยและขอร้องต่อที่ใดยังไม่รู้เลย ว่าให้น้ำที่ดับกระหายนั้นตกลงมาที่ริมฝีปากอีกครั้งหนึ่ง. แน่นอนน้ำสามารถดับกระหายต่อมนุษย์ทุกท่านกล่าวว่าธรรมชาติได้จริง. แต่ความหวังดังที่กล่าวว่า หวังให้น้ำนั้นตกลงมาอีกครั้ง คือ การขอพรของมนุษย์นั่นเอง.มนุษย์มุ่งขอพรทุกคนตรงกันมาก่อนมีวรรณกรรมใดใดอีกด้วยมิใช่หรือ. และแล้วมนุษย์ต่างก็ได้รับฤดูกาลมาเป็นเมตตา นั่นคือพรที่ประทานหลังจากมนุษย์ต่างก็ร้องขอ. แม้มนุษย์ส่วนน้อนปัจจุบันจะปฎิเสธผู้มอบเมตตาแต่ดึกดำบรรภ์นั้นอยู่. แต่ระลึกเถิดว่า ผู้นั้นมีจริง และให้มาแล้วจริง. จงมีธรรมกันให้ครบ และ ขอไปที่ต้นแห่งพร ที่ยุติธรรม เมตตากรุณา บรรพบุรุษเรามานานแล้วนั้นเถิด. กตัญญุตาธรรม. อดทนรอพบด้วย ขันติธรรม ผิดพลาดก็มีนิติธรรม มอบตัวแล้วไม่ก่อคดีอีก ไม่วิ่งหาทนาย สะสมเบี้ยที่เรียกว่าบุญไปให้ติดสินบน. แล้วท่านๆก็ต้องนำทุนคือเวลาแทนคุณพ่อแม่ แผ่นดิน ความเป็นเลิศในภาระหน้าที่ ไปแทงพนันเพื่อให้ได้บุญมาสะสม. ระลึกถึงการหลั่งน้ำกี่ครั้งต่อกี่ครั้งเพื่อดับกระหาย จากการขอพร ที่ต้นพร(ก่อนมีวรรณกรรมว่าพรและกรรมมันมาเองอัตโนมัติ) กตัญญูต่อต้นพร เจ้าของพร ที่บรรพบุรุษขอ และ กตัญญูกันไว้เถิด. อย่าเนรคุณพลางเสพ. จงกตัญญูพลางเสพ มีขันติรอ. เหล่านี้แหละที่เราเตือนว่า ท่านๆอาจพลาดธรรมไปมากมายได้ แสวงเถิด อย่าปิดกั้น อย่าลบหลู่ อย่าอวดอ้าง อย่าไม่อยู่กับปัจจุบันที่มีผู้คนล้นโลกเขากตัญญู ให้เกิด แล้ดับอย่างไร้คุณค่าไร้ธรรม อย่าหนีคดีด้วยการมุ่งหลุดพ้นจงมอบตัวตรง ง่ายมากที่จะทำ หลังจากพูด หลังจากคิด. ขอจุดประกายต่อทุกดวงจิตในกตัญญุตาธรรมนี้ไปเรื่อยๆครับ.
โดย: dd IP: 124.120.38.23 วันที่: 28 ธันวาคม 2555 เวลา:2:08:24 น.
  
อย่ามุสาเลย ว่าอยากรู้. ในเมื่อความรู้มาประจักษ์ตรงหน้าแล้ว จงเสพความรู้นั้นเถิด. อย่าวางเฉยในความรู้ที่พระเจ้ามอบให้มาประจักษ์ตรงหน้า. หากท่านคือคนดี แค่กล่าว ก็เป็นการขอพรต่อผู้เมตตาไปแล้ว. พระเจ้าตอบรับและมอบสมดุลพอเพียงให้แน่นอน.
โดย: dd IP: 124.120.38.23 วันที่: 28 ธันวาคม 2555 เวลา:2:12:42 น.
  
การไม่อนุญาติให้รับความรู้ในการมีพระเจ้า. คือ การห้าม กตัญญู(กตัญญุตาธรรม) ต่อผู้มีพระคุณในเบื้องต้นของชาวไทย. ปต่การแนะนำในการมีพระเจ้าเป็นสิ่งกตัญญู แทนมีเพื่อปฎิเสธ. คือ ความรู้เพื่อฟื้นฟูจิตเนรคุณ ที่ปลูกฝังกันมาจากการ"ห้ามกตัญญู" นั่นเองง ฉะนัน้ เรามาลองตรองกันดูซิว่า พระพุทธเจ้าเอง. ท่านจะเลือกความรู้ใดเป็นสิ่งปฎิบัติในปลายทาง. แบบก่อความเสียหาย อหรือ แบบฟื้นฟูเล่า. ไม่ต้องตอบ ไม่ต้องลบ ไม่ต้องทำอะไรกับสารทั้งนั้น. เพราะมีแต่กุศล ต่อแผ่นดินทั้งนั้น ถ้าประชาชนตรอง และบรรลุธรรมนี้ได้. มันคือ ปัญญาธรรม. และการเสริมเกียรติของพระพุทธเจ้าอย่างชัดแจ้ง.มุสามิได้. กลั่นแกล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่เกิดผลดีแต่อย่างใด. เราเข้าใจนะว่าท่านอาจจะมีรายได้ลดลง. แต่ประชากรไทยกุศล และบรรลุมากขึ้น ไม่มีกุศลหรือ. แค่กลัวนั้นสร้างชาติยากและช้า. กตัญญูนั้นง่ายและตรงที่สุดแล้ว. พระพุทธเจ้ามิให้เชื่อให้ลองเอง. แล้วมัวแต่ลบเพื่อปิดกั้น ประชาชนจะลองกันอย่างไร. จงเห็นแก่ส่วนรวมเถิด. ท่านต้องการให้ใครกราบขอร้องเช่นนั้นหรือ ถึงได้ดื้อดึง เป็นผู้ว่านอนสอนยาก ได้รับการตักเตือนเกิน3 ครั้งไปกี่รอบแล้วล่ะ(ข้อ12 ของกฎแห่งพนักงานองการสื่อสารมวลชนของพระพุทธเจ้านะ) จงรักษากฎเถิด. เราก็ยังรักท่านอยู่เหมือนเดิมไม่เปลี้ยนแปลง. ท่านล่ะ กลับเนื้อกลับตัวได้หรือยัง.
โดย: dd IP: 27.55.14.249 วันที่: 29 ธันวาคม 2555 เวลา:1:59:10 น.
  
พระพุทธเจ้าแนะนำให้ลอง มิใช่ให้เชื่อ. -----
ลองมีพระเจ้าเป็นสิ่งกตัญญูกันหรือยัง. หลังจากมีพระเจ้าเป็นสิ่งปฎิเสธ และเนรคุณกันมาสองพันกว่าปี. แน่ใจหรือว่าพระพุทธเจ้าจะห้ามกตัญญูต่อผู้ให้ออกซิเจนท่านหายใจ. มันคือ กตัญญุตาธรรม เชียวนะ. ท่านขาดหรือ.
โดย: dd IP: 27.55.2.17 วันที่: 29 ธันวาคม 2555 เวลา:17:43:12 น.
  
สิทธิมนุษยชน (Human Right) คือการได้รับโอกาสในความรู้เพื่อแสวงองค์แห่งธรรม ได้ครบถ้วน. การที่มีผู้คิด พยายาม หรือ กระทำมันในการไล่ลบเอกสารสิทธิ์ หรือ ทางนำสู่การแสวงองค์แห่งธรรมนั้น คือการทำลาย คือการจำกัดสิทธิมนุษชนสากล อย่างชัดแจ้ง มันคือการเบนเบี่ยงความเที่ยงธรรม((ธรรมข้อหนึ่งในหลายข้อ)ไร้มนุษยธรรมอย่างเปิดเผย ไม่น่าเชื่อว่า บอร์ดธรรมใดๆจะกระทำการอย่างร้ายกาจเช่นนั้นได้.ผู้ใดร่วมกระทำการนั้น จงแน่ใจเถิดว่า จิตตนเอง ยังสามารถเตือนตนเองได้อยู่(ใช้ตน เตือนตน เพราะใน1คนมี2ตนไงล่ะ มีศาสดาเก่แก่ที่พระเจ้า ประทานลงมาก็แนะให้ ตนที่1เป็นที่พึ่งให้กับอีกตนที่2).
โดย: dd IP: 27.55.0.171 วันที่: 30 ธันวาคม 2555 เวลา:7:43:01 น.
  
จงปฏิบัติตนในหนทางแห่งมวลมนุษยชาติแสวงร่วมกัน คือความครบครันในธรรม และการขอพร. การที่เราเสพออกซิเจนแล้วไม่ยอมจำนนต่อเจ้าของออกซิเจนที่สรา้งโรงงานใหญ่เพื่อผลิตมันส่งให้เราเสพ มาช้านานแล้วนั้น. คือ การขาดกตัญญูธรรม ซึ่งเป็นธรรมองค์เบ่อเริ่ม ชัดแจ้ง(ท่านๆว่า ศาสดาใดเล่า มีหรือจะขาดธรรมข้อนี้ไหม ถ้าท่านคือคนดี สุจริต และ น่าศรัทธาน่ะ). หากเราทำผิดแล้วไม่มอบตัว จ้องหนีคดี ด้วยความเชื่อ พิธีกรรมใดใดก็ตามที่หวังจะเป็นสิ่งไถ่โทษ พ้นคดี ไม่ต้องรับผิดด้วยการผ่านภพ ผ่านชาติไปตามตำราแต่ง อย่างทุกวันนี้ ท่านก็ขาดหลัก นิติธรรม้ว. ท่านอาจกล่าวอ้างว่า ท่านไม่เห็นผู้ยุติธรรมนั้นจริง แต่ท่านก็สามารถวางเอกสารการมอบตัวไว้ได้มิใช่หรือ ใยเรียกร้องให้ผู้พิพากษา ออกมารับเรื่องเล่า ท่านๆขาด ขันติธรรมอีกข้อแล้วน่ะ. ท่านวางเอกสารที่จะมอบตัวเลอะเทอะ หลายที่ ท่านก็ขาดเที่ยงธรรมอีก1ล่ะ. หากท่านไม่ศึกษาหา ผู้พิพากษาตัวจริงมัวปิดกั้นกันอยู่ ท่านก็ขาด ปัญญาธรรม อีกข้อแล้วนะ. หากท่านด่าว่าผู้มาตักเตือนว่างมงายไร้สาระ ท่านขากสันติธรรม สามมัคคีธรรม. เมตตาธรรม. มนุษย์ใยต้องพลาดในสิทธิมนุษยชนสากล เช่นนี้เล่า มาร่วมกันมีธรรมให้ครบครันกันเถิด หลุดพ้นจากวรรณกรรมกันเถิด.
โดย: dd IP: 27.55.9.122 วันที่: 31 ธันวาคม 2555 เวลา:1:42:02 น.
  
จงปฏิบัติตนในหนทางแห่งมวลมนุษยชาติแสวงร่วมกัน คือความครบครันในธรรม และการขอพร. การที่เราเสพออกซิเจนแล้วไม่ยอมจำนนต่อเจ้าของออกซิเจนที่สรา้งโรงงานใหญ่เพื่อผลิตมันส่งให้เราเสพ มาช้านานแล้วนั้น. คือ การขาดกตัญญูธรรม ซึ่งเป็นธรรมองค์เบ่อเริ่ม ชัดแจ้ง(ท่านๆว่า ศาสดาใดเล่า มีหรือจะขาดธรรมข้อนี้ไหม ถ้าท่านคือคนดี สุจริต และ น่าศรัทธาน่ะ). หากเราทำผิดแล้วไม่มอบตัว จ้องหนีคดี ด้วยความเชื่อ พิธีกรรมใดใดก็ตามที่หวังจะเป็นสิ่งไถ่โทษ พ้นคดี ไม่ต้องรับผิดด้วยการผ่านภพ ผ่านชาติไปตามตำราแต่ง อย่างทุกวันนี้ ท่านก็ขาดหลัก นิติธรรม้ว. ท่านอาจกล่าวอ้างว่า ท่านไม่เห็นผู้ยุติธรรมนั้นจริง แต่ท่านก็สามารถวางเอกสารการมอบตัวไว้ได้มิใช่หรือ ใยเรียกร้องให้ผู้พิพากษา ออกมารับเรื่องเล่า ท่านๆขาด ขันติธรรมอีกข้อแล้วน่ะ. ท่านวางเอกสารที่จะมอบตัวเลอะเทอะ หลายที่ ท่านก็ขาดเที่ยงธรรมอีก1ล่ะ. หากท่านไม่ศึกษาหา ผู้พิพากษาตัวจริงมัวปิดกั้นกันอยู่ ท่านก็ขาด ปัญญาธรรม อีกข้อแล้วนะ. หากท่านด่าว่าผู้มาตักเตือนว่างมงายไร้สาระ ท่านขากสันติธรรม สามมัคคีธรรม. เมตตาธรรม. มนุษย์ใยต้องพลาดในสิทธิมนุษยชนสากล เช่นนี้เล่า มาร่วมกันมีธรรมให้ครบครันกันเถิด หลุดพ้นจากวรรณกรรมกันเถิด.
โดย: dd IP: 27.55.9.122 วันที่: 31 ธันวาคม 2555 เวลา:1:49:42 น.
  
สายกลาง. สายกลางคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าที่พระเจ้ามอบให้มนุษย์มา แนะให้ใฝ่แสวงหา. รวมถึงทุกศาสดาที่พระเจ้ามอบมาก็แนะนำเช่นนั้น. ความหวาดกลัว กับความมุทะลุ. มีสายกลางอยู่ระหว่างนั้นคือ " กล้าหาญ" ใยเรายอมให้คำว่าอุเบกขา มาเป็นสิ่งที่แสดงความหวาดกลัวในการอธิบายธรรม สนทนาธรรม ต่อกันเล่า. นั่นคือมนุษย์ผู้นั้นยอมตกขอบอยู่ในฝั่งของความหวาดกลัว ไม่แสวงสายกลางดัง ศาสดาแนะนำ. และหากทำสิ่งที่เกินเลยจากความกล้าหาญสนทนาธรรม เพื่อมีธรรมที่แสวงหากันให้ครบ. ไปอุตริยึดมั่นถือมั่นว่า เว็บกูของกู ไล่ลบทิ้งในหนทางมีองค์ธรรมไว้ครอง ของเพื่อนมนุษย์ทิ้งเสีย. ผู้กระทำการก็มุทะลุ ขาดความเป็นสายกลางไปได้. จงยึดมั่นในสิ่งดีงามเดินสายกลาง ครบองค์ธรรม พบต้นแห่งพร กันเถิด
โดย: dd IP: 27.55.1.91 วันที่: 31 ธันวาคม 2555 เวลา:7:57:27 น.
  
เดินสายกลางนั้นสร้าง ปัญญาได้จริง. ความหวาดกลัว และ มุทะลุนั้น มีกล้าหาญ อยู่ตรงกลาง. หากหวาดกลัว ขลาด เขลา ก็จะมิได้แสวงหาปัญญากัน หากมุทะลุ ก็จะมิได้โอกาสแสดงปัญญาอีกเช่นกัน. ฉะนั้นจงเดินสายกลางคือ กล้าหาญ เพื่อบั่นทอนชั่วพร้อมฟื้นฟูความดี. เลิกพยากรณ์ ไปตามมายาคติที่ตนเสพวรรณกรรมมานาน มีนักบวชเป็นผู้นำมา และส่งเสริม การพยากรณ์เหล่านั้น. กล้าหาญไว้เถิด.
โดย: dd IP: 27.55.10.75 วันที่: 4 มกราคม 2556 เวลา:1:59:23 น.
  
มีสิ่งที่มนุษย์ทั่วโลก ทุกผู้ ทุกนาม แสวงหาตรงกันคือ การมีธรรมให้ครบครัน(พระพุทธเจ้า และเหล่าศาสดานั้นมีแน่). และ มุ่งขอพร(พระพุทธเจ้า และ เหล่าศาสดาทั้งมวล มีเมตตาธรรม มีความเที่ยงธรรม มีปัญญาธรรม มียุติธรรม ไม่ขอพรผ่านผู้ใด หรือสิ่งใดอย่างแน่นอน) ฉะนั้นอย่าหลงในระบอบสุขนิยม ทุกข์นิยม. จงแสวงปัญญาธรรม เพื่อพบทางที่ง่าย และ ตรง เพื่อสองสิ่ง อันเป็นสิทธิของมนุษยชน คือ การมีองค์ธรรมที่ครบถ้วน และการเข้าถึงตรง ต่อต้นแห่งการอนุมัติในทุกๆพร ของท่าน และมวลมนุษยชาติ. ขอพรให้พบได้เองทุกๆท่านครับ.
โดย: dd IP: 27.55.14.233 วันที่: 10 มกราคม 2556 เวลา:9:40:50 น.
  
สาระคือ ข้อความ หรือสิ่งที่เกิดประกายต่อจิต จริต ที่ห่อธรรมทั้งหลายได้. และ หนทางที่จะเข้าถึงต้นแห่งพร ที่มนุษย์ขอตรง และฝากขอกันอยู่. การไล่ลบทำลาย คือสิ่งที่มุ่งทำลายสาระ อย่างชัดเจนเปิดเผย. เมื่อผู้พบเห็น ย่อมต้องตำหนิไปที่พ่อแม่ของท่าน อย่างเลี่ยงมิได้ ว่าสอนท่านหรือไม่ หรือสอนแล้วท่านทรยศหักหลังพ่อแม่ หรือพ่อแม่ชั่วช้าในการทำลายนั้นเป็นแบบอย่างเสียเอง. นั่นคือผลเกี่ยวเนื่องในสัญญาขันธ์ ที่ติดนาม และรูปมาทุกๆคน. จงหลุดพ้นกับการทำให้บัญชีพ่อแม่ตนเสียหาย เพื่อผลประโยชน์ ความโดดเด่นส่วนตัวและพวกพ้อง เพื่อทาน เพื่อลาภ ยศ สรรเสริญ ความพึงใจ เพื่อนักษาอำนาจ บารมีเท่านั้น. พ่อแม่ท่านเองที่จ้องรับผิดชอบทางบัญชี. นั่นคือ กตัญญูธรรม ที่คนไทยห่างไกลมันเหลือเกิน จนเกิดการทรยศ หักหลังต่อกัน ทั่วประเทศ เกิดการผิดประเวณี เกิดการเสพของมึนเมา เกิดการอยากรวย เกิดพยากรณ์ต่างๆมากมาย. จนชื่อเสียงพระพุทธเจ้าก็ไร้ผู้จรรโลง ปกปักษ์ รักษา เรียกคืน มีแต่ผลประโยชน์ในลาภ ยศ สรรเสริญ พวกพ้อง ความพึงใจ ความบันเทิง ความยึดตัวยึดบองตนยิ่งใหญ่ แม่แต่การกล่าวอ้างพระพุทธเจ้าที่สุจริต และจะเป็นพยานในวันสอบสวนให้พวกท่าน ท่านยังทำลายได้ดลย. หนทางครบองค์แห่งธรรม และเส้นทางเข้าถึงต้นแห่งพร พร้อมเสมอที่เพื่อนมนุษย์จะ บรรลุ. แต่เว็บชื่อ chinawangso.net ได้พยายามไล่ลบสาระนั้นที่ พระพุทธเจ้าจะสุจริตดีงาม และปรากฏแก่ทุกๆเพื่อนมนุษย์ได้ มาตลอด2ปี. ข้อความนั้นมากมายเหลือเกินที่จะใช้บั่นทอนความชั่ว การพยากรณ์ สู่ความเป็นจริง สู่ความเป็นปัจจุบัน สู่การทดลองแสวงหาธรรม. และสำคัญ สามารถฟื้นฟูความดีงาม กุศล ที่พระพุทธเจ้าถูกเบียดบัง ได้อย่าชัดเจน. เราได้รวบรวมเพื่อจัดทำเป็นเล่มๆ เพื่อเป็ยสิ่งเตือนใจต่อเพื่อนๆมนุษย์ เพื่อจะได้เป็นทางเลือก และทดลอง ดังพระพุทธเจ้าแนะนำ.
โดย: dd IP: 27.55.8.13 วันที่: 11 มกราคม 2556 เวลา:18:40:46 น.
  
สติที่เจริญแบบ จอมปลอม ไม่เป็นจริง. ทำให้ยังมีผู้ที่เป็นทุกข์ ต้องมานั่งไล่ลบทางธรรม ที่พระพุทธเจ้าท่านมีครบครั้น. เกิดจากการอิจฉาพระพุทธเจ้าหรืออย่างไรมิทราบ. ถึงได้มีเหตุการที่ขาดสติเกิดขึ้นในบอร์ดธรรม บางบอร์ด. เจริญสติ ตามที่แนะปฎิบัติต่างนั้นได้จริง. คงมิได้เห็นสภาพการณ์ที่มีผู้อิจฉาพระพุทธเจ้า เกรงกลัวต่อการชัดแจ้งในการครบองค์แห่งธรรมของท่านได้หรอก. ก็เพราะไม่เป็นจริงนั่นเองถึงมีผู้ทรยศ และเนรคุณ ทั้งต่อสมองตนเอง และส่วนรวม.
โดย: dd IP: 27.55.14.71 วันที่: 15 มกราคม 2556 เวลา:1:22:22 น.
  
อย่าประมาท หลงไปลบหลู่ และเนรคุณ ต่อผู้สร้างบรรพบุรุษของพระพุทธเจ้า มอบออกซิเจนให้พระพุทธเจ้าหายใจ. นั่นคือกตัญญูธรรม ที่พระพุทธเจ้าไม่ขาดธรรมนี้ แน่นอน. อย่าเพียรในสิ่งที่เป็นการทำลายทางธรรมต่อไปเลย. มันคือทางแห่งมารแนะนำท่านทั้งนั้น. จงรู้เท่าทันมาร มีสติ สร้างปัญญาญาณ ก่อญาณวิสัย. เพื่อเป็นคนดี ตามการกำหนดของผู้มอบออกซิเจนให้พระพุทธเจ้าหายใจ สร้างบรรพบุรุษของพระพุทธเจ้ามาแต่กาลนาน. กตัญญุตาธรรม. จงครองเถิดท่านทั้งหลาย.
โดย: dd IP: 27.55.5.222 วันที่: 15 มกราคม 2556 เวลา:9:52:07 น.
  
พระเจ้าคือผู้ที่ให้ออกซิเจนพระพุทธเจ้าหายใจ คือผู้ที่สามารถให้ชีวิตพ่อแม่เรา และนำกลับไปเมื่อไรก็ได้ เป็นผู้สร้างธรรมชาติ เป็นผู้รับการมอบตัวจากเราทุกๆคน เป็นผู้ตัดสินคดีความพ่อแม่เรา เรา เป็นผู้บัญชาการในธรรมชาติทั้งหมดที่สร้างขึ้นมา. จงกตัญญูต่อผู้มีพระคุณล้นเหลือนี้ อย่าลบหลู่ อย่าเนรคุณไปด่อนพบ อย่าขาดขันติธรรมรอคอย อย่ามีกิเลสเร่งเร้าเพื่อพบเจอ.ไร้มารยาทต่อผู้มีพระคุณต่อพ่อแม่ และศาสดาเราเปล่าๆ.
โดย: dd IP: 27.55.8.182 วันที่: 16 มกราคม 2556 เวลา:2:23:55 น.
  
สุข คือ วลีทางการตลาด ที่ใช้ข่มขู่เพื่อนมนุษย์. อย่านำธรรม ของพระพุทธเจ้า มาประกอบกับระบอบ "สุขนิยม" เพื่อสร้างกิเลสสุข. โดยมีวรรณกรรม มีนักบวช(ที่อวดอ้างเป็นตัวแทนนายหน้าบุญ เป็นทนายในการแสวงสิ่งไถ่โทษ สู้คดี หนีคดีด้วยการหนีภพ หนีชาติ. จงตระหนักเถิดว่า คำว่าสุข ที่มายาคติท่านๆ ฝังลงที่สมองนั้น มิใช่สิ่งที่เพื่อมนุษย์แสวงหาร่วมกัน. มีคนมากมายที่เขาไร้กิเลสที่จะกอบโกยสุข เช่นท่าน. จงมองสิ่งที่แสวงร่วมกันอย่าแท้จริง คือ องค์แห่งธรรมทุกองค์(มีธรรมครบ) และ ต้นแห่งพรที่เพียรขอกัน(แบบไม่ผ่านดอกไม้ธูปเทียน รูปปั้น รูปเหมือน รูปอุปโลกใดใด วิญญาณใดใด พระพุทธรูปขาว พระพุทธรูปใหญ่ สัญลักษณ์ดาว หรือเดือน ไม้กางเขน ฯลฯ). อย่าอวดอ้างแต่ของกูเด่น โดยการทำลายของผู้อื่น. ท่านจะเด่นแบบไม่บริสุทธิ์ ตั้งแต่ดวงจิตท่านแล้ว. สาระธรรมทั้งหลายที่ท่านทำลายนั้น คือ ความดีงามสุจาหริด ของพระพุทธเจ้าทั้งนั้น. หากกลับเนื้อกลับตัว มอบตัวในความผิด ไม่มีใครตำหนิท่านได้เลย. แล้วมาสนทนาธรรม ให้เป็นที่กว้างขวางเถิด. มันคือ พื้นฐานที่จะสร้างชาติ บั่นทอนชั่ว ฟื้นฟูความดี. เรารอท่านอยู่(เราในที่นี้คือ มนุษย์ส่วนใหญ่ของโลกนะครับ.).
โดย: dd IP: 27.55.8.93 วันที่: 17 มกราคม 2556 เวลา:8:09:31 น.
  
อย่าให้อำนาจจาก พนักงานสื่อสารมวลชน ที่พระพุทธเจ้า พลาดไปแต่งตั้งขึ้นมา ครอบงำจิตเรา กายเรา สังขาร สัญญา ของเรา. หากร่วมด้วยช่วยกันนำคุณค่าของพระพุทธเจ้ากลับมาเสพกันตรงๆ รับรองว่า หลุดพ้น จากสังคมพยากรณ์นี้ได้ไม่ยากเย็นนัก. เพราะขณะนี้ สังคมมีแต่นักพยากรณ์ อวดอ้างเต็มเมือง ข่มขู่เราด้วยวรรณกรรม ด้วยพยากรณ์ ด้วยภาพอัตลักษณ์ ที่อุปโลก มีการนั่งต่ำนั่งสูง ที่พระพุทธเจ้า พยายามยกเลิกชั้น วรรณะไปตั้งนานแล้ว. และพยากรณ์จากพวกเขาก็กดสมองคนไทยให้ไร้การเพียร แสวงปัญญาญาณ ที่พระพุทธองค์แนะนำ. กลบการแสวงองค์แห่งธรรมที่พระพุทธองค์แนะให้มี(เพื่อการเห็นท่าน). อย่าลืมนะ ผู้ใดมีธรรมครบครัน ผู้นั้นเห็นฉัน. (พุทธวัจนะ)
โดย: dd IP: 27.55.8.93 วันที่: 17 มกราคม 2556 เวลา:8:30:46 น.
  
อย่าประณีประนอม กับความเนรคุณ และความชั่วของตน โดยหวังว่าจะมีบุญมากๆ เพื่อจะใช้ไถ่โทษให้ตน. จงกลับเนื้อกลับตัว มอบตัวในทุกๆผิด ทั้งต่อสังคม และพระุทธเจ้า. เพื่อนิติธรรม ได้มีไว้ครองกันได้ง่าย และตรงเถิด. มิเช่นนั้น ท่านๆจะพบแต่ผู้กระทำผิดแบบ เกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วดับไป. แล้วเกิดขึ้นมาใหม่ ก็ผิดซ้ำๆซากๆกันอีก. ลูกหลาน ประเทศชาติ น่าเป็นห่วงแล้ว. นักบวชก็อย่าประณีประนอมกับกิเลสตน ความชั่วตน ความเนรคุณแห่งตน. รู้แล้วยังมุสาไปเรื่อยๆ ไม่มีทางเป็นอรหันต์ได้ หรือไม่ก็เป็นสิ่งล่อลวง ไม่เป็นจริงเท่านั้น. สังคมเห็นหมดแล้ว. รีบแก้ไขสู่องค์ธรรมเร้ว.
โดย: dd IP: 27.55.9.218 วันที่: 18 มกราคม 2556 เวลา:0:12:22 น.
  
อย่าประมาท ที่ไปเนรคุณต่อผู้ให้ออกซิเจนพ่อแม่เรา พระพุทธเจ้าเรา หายใจเลย. อย่าอวดอ้างว่ารู้ว่าไม่มี. อย่าลบหลู่นาม และรูปที่ประจักษ์ชัดแล้ว เป็นสากล เป็นปริมานที่พอเพียง เป็นปัจจุบันที่สุด. การลบหลู่เพียงครั้งเดียว. อาจทำให้ผู้ที่เป็นผู้ปกครองท่านโดยหน้าที่ ต้องยุ่งยากในการนำท่านกลับมาสู่แถวที่พระพุทธเจ้ายืนอยู่คือ "ไม่เนรคุณ" ต่อผู้ให้ออกซิเจนหายใจ จัดกรรมชุดต่างๆให้เรา ตั้งแต่ชุดที่1ถึงปัจจุบัน. ได้นะครับ. ท่านได้ตกเป็นผู้ใต้ปกครองไปโดยปริยายแล้ว. เราจะทำหน้าที่ปกครองท่านให้เต็มประสิทธิภาพที่สุด. เราสัญญา.
โดย: ดีดี IP: 27.55.4.112 วันที่: 19 มกราคม 2556 เวลา:6:15:47 น.
  
สิ่งที่มนุษยชาติแสวงหา คือ 1 การขอพร. 2 การมีองค์แห่งธรรมครบครัน. อย่าหลงไปตามวรรณกรรม ว่ามนุษย์ทุกคนแสวงการพ้นทุกข์เช่นท่าน หรือ วรรณกรรมกล่อมสมอง เพราะมีมนุษย์มากมายที่มิได้ปฏิเสธการทุกข์ สุข กังวล โดยจำนนว่า สิ่งนั้นคือ การกำหนดบาปกรรม ที่ตกมาจากบรรพบุรุษที่กระทำความผิดนั่นเอง และตนก็มีภาระหน้าที่ ที่น้อง เข้าใกล้ความครบครันแห่งธรรม เพื่อเข้าถึงต้นแห่งพร จากนั้นขอพรในการอภัยโทษในความผิดต่างที่ทั้งบรรพบุรุษ และตนกระทำไว้ ทั้งรู้ตัว และ ไม่รู้ตัว หรือบังเอิญ ทุกๆประการ อิสลามนั้น มีให้ท่านครบครันด้วยทุกธรรม ให้สังเกตุว่า การทำผิดแล้วไปแสวงหาทางหลุดพ้นคดีผิดด้วยการข้ามภพข้ามชาจิ การตายไปเสีย การมุ่งพนันกับการทำตามพิธีกรรมต่างๆที่เชื่อที่ได้ยินว่าจะหลุดพ้นวงจรการขออภัยโทษ และการต้องรับผิดชอบในทุกข์ สุข กังวล ยุ่งยาก อย่าจำนน ยุติธรรม นั้น. คือกิเลสเพื่อจะหนีคดี และการแสวงหาสิ่งที่แค่เชื่อว่าจะไถ่โทษให้ตน หรือผู้ที่ตนพึงใจ รักใคร่ได้นั้น คือการหลง การพนัน การสู้คดีทั้งนั้น และมีเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ในสภาพเสพออกซิเจนจากผู้สร้างที่อิสลามกตัญญูสูงสุดนั้นสร้างมาให้เสพ ก็ได้ไปรอพวกท่านที่ประตูแห่งผลประโยชน์ที่วรรณกรรมเขา พิธีกรรมเขากำหนดไว้ เพื่อรับความพึงใจจากท่าน รับผลประโยชน์ในทรัพย์ในทานจากท่าน. และรอจับต้องงบประมาณ. เมื่อมนุษย์พวกนี้มีมากขึ้นเพราะพยากรณ์ของเขาสามารถแลกผลประโยชน์เหล่านั้นได้ ไม่ว่าจะความพึงใจเป็นอันดับต้น การได้รับทานตอบแทนเป็นรอง และต่อด้วยงบประมาณ. จึงต้องมีการต่อสู้กันทางการตลาด มีการจักร้าน มีการสร้างแบรนด์ มีอีเว้นท์ ที่น่าสนใจเกิดขึ้นมากมาย จงหลุดพ้นจากอีเว้นท์เหล่านั้น จงแสวงหาองค์ธรรมให้ครบครันด้วย การพึ่งพาตนเอง. จงมุ่งขอพรจากต้นพร ด้วยตนเอง ไม่ต้องผ่านรูปปั้น ดอกไม้ ธูปเทียน รูปเคารพ วรรณกรรมต่างๆ อีเว้นท์ที่ฆ่าเวลาแทนคุณ พ่อแม่ แผ่นดิน ผู้มีพระคุณ ด้วยปรัชญาที่ครบธรรม และเป็นสรณะแห่งมนุษยชาติเถิด. ศึกษาด้วยสัมมาจิต แล้วจะเข้าถึงความจริง. อย่าหวาดกลัวว่าจะต้องสูญเสียสังคมพยากร
โดย: ดีดี IP: 27.55.7.214 วันที่: 20 มกราคม 2556 เวลา:7:14:12 น.
  
มีหลากหลายศาสนาในโลกนี้ ที่ถูกวิพากษ์ อย่าลบหลู่ว่า ผูที่นับถือและปฎิบัติตามนั้น คือผู้งมงายไร้สาระ สิ่งที่เขากตัญญ และศรัทธาว่า คือผู้สร้างศาสดาแห่งตนด้วยซ้ำนั้น. ไม่มีอยู่จริง. นั่นคือการพยายามลบชื่อของผู้มีพระคุณเพื่อสิ่งใดกันเล่า. การเนรคุณ หรือการเพียรเรียนรู้กันเล่า. และเมื่อมีผู้แสดงปรัชญาแห่งศาสนานั้นได้สมบูรณ์ อย่าโต้แย้งมิได้ กลับต้องเป็นลมชักหลบใน(อุเบกขา)กันเป็นแถวยาว --- ใยการศึกษาจากสัมมาจิตยังไม่เกิดแก่เขาเล่า ศาสนานั้นก็เพียงใช้สิทธิ์ในการถูกละเมิดมานาน อธิบายแก้ไขความเข้าใจผิดทั้งมวลเท่านั้น --- จงเริ่มศึกษา เพื่อแนะนำผู้ที่ท่านทราบว่าเขาดำเนินชีวิตผิดไปจากหลักการของศาสนานั้นๆเถิด. นั่นคือ เมตตาธรรม ที่ท่านมีครองได้ด้วยตนเองแล้ว
โดย: ดีดี IP: 27.55.7.214 วันที่: 20 มกราคม 2556 เวลา:7:24:46 น.
  
เพราะการเอ่ยเพียงการขออภัยครั้งเดียว ที่บางท่านพลาดไปอวดอ้างรู้เกินพระพุทธเจ้าว่า พระเจ้าไม่มีจริงนั้น. อาจทำให้ศาสนาแห่งองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า ได้องค์ธรรมมาหลายข้อเลย เช่นศีลธรรม(คือมุสาอวดรู้ เกินพระพุทธเจ้า)เที่ยงธรรม กตัญญูธรรม นิติธรรม จรรยาธรรม. หากจะไถไปต่อ มันก็คือประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าที่ต้องการให้ สังคมพยากรณ์จอมปลอมใดๆนั้น ถึงเวลาเสื่อมลงเสียที. เพราะ ทุกแง่มุมนั้นชัดแล้วว่า สิ้นปัญญา สนทนาธรรม ต้องลบลูกเดียว. ทางเสื่อมมาถึงแล้วจงอยู่กับมันให้ได้ อย่าทำลายหลักฐานเลย. ศานาใดเล่า ที่มิอนุญาติให้เอ่ย ขออภัยโทษ. ศานานั้นๆจะเสื่อมถอยลงไปเองนะครับ.
โดย: Dd IP: 27.55.12.175 วันที่: 21 มกราคม 2556 เวลา:17:13:25 น.
  
ทำไมถึงแต่งแต้มศาสดาคนหนึ่ง
เพราะในเมื่อ ความรู้ของศาสดาทุกคน มีพระเจ้า ที่เป็นเจ้าเมืองแห่งธรรมชาติ ผู้ยุติธรรม ผู้สมดุลย์ ผู้ที่พิพากษาเอาผิดพ่อแม่เราได้ เอาผิดเราได้ และมนุษย์ทุกคนได้เคยสัญญาต่อพระเจ้าว่าเมื่อมาเกิดแล้วจะไม่ลืมพระเจ้า และจะทำถาระหน้าที่ ที่ได้มาไม่เหมือนกัน(ลายนิ้วมือคือระหัส คลื่นสมองคือระหัส ม่านตา คือระหัส ที่ไม่ซ้ำ ไม่เหมือนกัน) ทำภาระที่ตกมานั้นอย่างเต็มความสามารถที่สุด. การสุจริต หรือทุจริต ของมนุษย์จะถูกบันทึกเพื่อเลื่อนชั้นการเป็นมนุษ์ มันคือผลประโยชน์ของมนุษย์เอง. และมีมนุษย์เท่านั้นที่รับข้อเสนอในการกระทำดี(ตามมาตรฐานทางบัญชีจากพระเจ้า)แล้วจะได้สิ่งตอบแทน แต่การลงทุนก็ต้องมีความเสี่ยงเลยทำชั่วต้องชดใช้ในบาป. เพราะ สัตว์ สิ่งสร้างอื่นๆ ลม คลื่นทะเล สายฟ้า มิได้รับข้อเสนอนั้นที่จะเลื่อนชั้นดีขึ้น พวกเหล่านั้นจึงได้แต่ภาระหน้าที่ สัญชาติญาณเท่านั้น. แต่มนุษย์เองก็ได้รับสองสิ่งนั้น บวกกับ ปัญญาญาณเป็นขัอพิเศษมาอีก1 แต่ยังมีสิ่งที่จะล่อลวงท่านๆออกไปจากการดูแลรักษาบัญชี ของตน ของพ่อแม่ตน(เพราะลูกชั่ว พ่อแม่จะต้องถูกใส่ค่าในชั่วที่บัญชีด้วย เพราะพ่อแม่มีภาระหน้าที่สั่งสอนลูกตั้งแต่ 1อย่าลืมสัญญาจากพระเจ้าก่อนอื่น จนถึง2.มองเห็นอนาคตลูกว่าจะต้องมีองค์แห่งธรรมครบครัน ศักดิ์สิทธ์พอเพียง เพื่อใกล้ชิดต้นพร และขออภัยโทษให้กับตนและบรรพบุรุษ)นั่นคือนิยามแรกของความรักที่มนุษย์ต่างฝ่ายต่างนิยามกันมาช้านานแล้ว. มันอยู่ตรงนี้แหละความรัก. เพราะถ้ารัก ย่อมไม่ต้องการให้ผู้เกี่ยวข้องกับรักของตน เสียหายในทางบัญชีนี้อย่างแน่นอน. เริ่มจากรักตัวก็รักษาบัญชีตัว รักพ่อแม่ก็รักษาบัญชีพ่อแม่. และอย่าประมาทในการดำเนินชีวิต เพราะท่านทำสิ่งใดเพื่อนมนุษย์ย่อมไม่สามารถล่วงเห็น แต่งแต้มแก้ไขบัญชีพ่อแม่ท่านที่จะเสนอต่อพระผู้เป็นเจ้าได้ แต่เขาเห็นบัญชีที่ปรากฎต่อสาธารณะก่อนอื่นว่า พ่อแม่ท่านสั่งสอนท่านมาแบบใด. และเมื่อบัญชีทั้งภายใน(รออนุมัติจากผู้สร้าง) และภายนอก(ต่อสาธารณะ) เกิดไม่ตรงกันล่ะ ผลบวกในทางบัญชีจะAbsoluteได้อย่างไรเล่า เมื่อการสอบบัญชีพ่อแม่ท่าน ตัวท่าน และผู้ที่ท่านรัก มาถึง. -------
เริ่มเรื่องมาจากศาสดา เรามากล่าวถึงศาสดาที่ท่านติดตามกันซิ ว่า ศาสดาไหนกันเล่าที่จะห้ามเพื่อนมนุษย์ กตัญญูต่อผู้ให้ออกซิเจนท่านหายใจ หรือตัดตอนเจ้าของผู้ผลิตออกซิเจนนั้นออก ยกสะพานออกจากผู้เป็นผู้ก่อตั้ง ผู้สร้างสูตร ผู้บริหาร. แต่แนะนำให้เคารพ กตัญญูต่อโรงงานนั้นเป็นอันจบสิ้น. นั่นคือกตัญญูธรรม ที่มนุษย์ทุกคนสมควรมี เพื่อใช้เลื่อนชั้นตนเองข้อใหญ่เลยล่ะ ------
มาตามดูกันว่าเกิดอะไรขึ้น หากเป็นเช่นนั้น. 1 คือขาดกตัญญูธรรม 2 ขาด และ ปิดกั้นในปัญญาธรรม ในการเพียรเรียนรู้จักเจ้าของโรงงาน 3.หากเร่งเร้าให้เจ้าของออกมาปรากฎ ก็จะขาด ขันติธรรม พ่อแม่ถูกลงบัญชีต่อสาธารณะว่าเลี้ยงลูกมาอย่างไร้มารยาท(จะขอบคุณกตัญญูผู้มีพระคุณต่อพ่อแม่ ต่อตน ต้องไปเคาะประตูเพื่อให้ผู้นั้นออกมา). 4. ขาดความเที่ยงธรรม เพราะจะไม่มีทิศทางในการมุ่งกตัญญู มีการยกสะพานพาดไปในที่ต่างๆได้ง่ายๆ แค่เชื่อว่าคำพยากรณ์ตามวรรณกรรมใหม่ๆที่มาสวมรอยนั้นมีสิ่งไถ่โทษ และ เครื่อมือประณีประนอมกับเนรคุณ กับชั่ว ที่ตนทำอยู่แทนที่จะกลับเนื้อกลับตัว 5 ขาด นิติธรรม เพราะแน่นอน ทุกคนย่อมมีสิ่งผิดพลาด แต่การจำนน การกล่าวขออถัยโทษตั้งแต่เบื้องต้น ถึงเบื้องลึกสมควรยิ่ง นั่นคือการมอบตัว จำนนในความผิด. และหากมองหาที่มอบตัวไม่เจอเล่า จะเคว้งคว้าง เปิดช่องให้พวกทนายหน้าหอ เข้าห้อมล้อม อันการก็เอาด้วย ชี้ผิดท่าน แนะนำท่านต่างๆนานา และที่สำคัญทำให้ท่านเปลี่ยนใจ ไม่มอบตัว แต่เปลี่ยนเป็นสู้คดี ด้วยเบี้ยบุญ และการหนีคดี ด้วยวิธี ด้วยพีธี ตามวรรณกรรมเขา ว่าสามารถหลุดพ้นไม่ต้องรับโทษอีกแล้วเมื่อสำเร็จพิธีการนั้น นี้. นั่นแหละเขานำสิ่งที่ท่านเชื่อว่าจะไถ่โทษให้ท่าน ปั้นมาเป็นสินค้าเพื่อแลกผลประโยชน์ แม้ความพึงใจก็เอาไว้ก่อน. ควบกันมากๆรายเข้า เขาก็จับต้องงบประมานที่จัดตั้งมาเท่านั้นเอง. การมอบตัว นิติธรรม ไม่เกิด วงจรแตกแขนงซ่านไปในทางทุจริตผลประโยชน์ในกิเลสอยากมากมาย.อยากหลุดพ้น อยากได้บุญมากๆ อยากมีบารมี นั่นคือการไม่ตัดวงจรกิเลสอีกประการ. ----- แค่เพียงเท่านี้ พอเพียงแล้ว ที่ท่านจะเลิกแต่งแต้มศาสดาที่ดีงามท่านหนึ่ง เมื่อ2500 กว่าปีว่าท่าน ห้ามในสิ่งที่จะก่อองค์แห่งธรรมใดใด โดยเฉพาะ กตัญญูธรรม ที่จะสร้างธรรมอื่นๆติดตามมา. หากว่า ศาสดานั้น มิได้กล่าวเรื่องราวเหล่านั้นจริง ก็เพราะท่านมีเหตุผลที่ชาญฉลาดเท่านั้น มิได้มีความผิดพลาดใดใดหรอก. หากศรัทธาในเจตนารมย์ที่ท่านรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ท่าน ที่จะเตรียมมนุษย์ให้มีองค์ธรรมครบ เพื่อเข้าใกล้ถึงต้นพร กตัญญูต่อสัญญาสองข้อที่ทำต่อผู้มีพระคุณ อนุญาติเกิด จัดภาระหน้าที่มาอย่ายุติธรรม ลงตัว เจริญงอกงามมาเป็นลำดับ. หากท่านมิได้พูด ขอให้เราเข้าใจวิถีทางแห่งการเผยแพร่ธรรมท่านเถิด. เพราะญานวิสัยมนุษย์ยุคนั้นมีเท่าใดกันเล่า อาจจะต้องตระเตรียมเพื่อการมาบอกต่อของมนุษย์ผู้อื่นที่ปัจจุบันกว่าท่าน. ตัวอย่างง่ายๆว่า. หากท่านกล่าวว่าอีกสองพันกว่าปี เหล็กที่น้ำหนักพอๆกับภูเขาลูกย่อมๆนั้น จะบินในอากาศได้ ลูกหลานเราจะนั่งสิ่งนั้นไปในอากาศกันทั่ว เท่านั้นแหละ ไม่ต้องแสดงธรรมอื่นกันแล้ว ไม่มีใครฟังคนบ้าหรอก. แต่ปัจจุบันนี้ หากใครไม่เชื่อว่ามีเครื่องบิน(ยังไม่ต้องนั่ง เห็น หรือรู้จักรายละเอียดนะ)ผู้นั้น บ้าทุกคน. เช่นเดียวกับการจะพูดเรื่อพระเจ้า ที่มิได้ออกมาให้เห็นตัวตน เมตตา แต่ไม่ปรากฏกาย ท่านก็ต้องแจ้งแบบนัยๆ เพราะญาณวิสัยผู้ฟังมีเท่านั้นคือ สิ่งที่มีนามย่อมมีรูป. นามพระเจ้าสร้างโลกนั้น มนุษย์จะต้องมีขันติธรรมรอพบได้ ตระหนักได้ กตัญญูได้ นั่นคือการแนะให้มีธรรมก่อนอื่น. จงอยู่กับปัจจุบัน จงเพียรเรียนรู้ จงอย่าปิดกั้น จงอย่าพึ่งเชื่อ จงมีธรรม จงจัดวงจรกิเลส. อีกมากมายที่ไร้การห้าม ในกตัญญูธรรมเลย. จงนำท่านกลับมาสู่สังคมเถิด อย่าให้พนักงานองการสื่อสารมวลชนที่ท่านตั้งขึ้นมา อุตริความเด่นดังเกินท่าน อุตริงานการใหม่ๆ พิธีกรรมใหม่ๆ ความโดดเด่นส่วนตน ส่วนพวกพ้อง มากลบทางธรรมที่ท่านสร้างไว้กันเลยนะ.
โดย: dd IP: 27.55.13.154 วันที่: 22 มกราคม 2556 เวลา:8:09:50 น.
  
จงเดินสายกลาง เพราะกล้าหาญนั้น อยู่ตรงกลาง ระหว่าง หวาดกลัวขลาดเขลา กับ การมุทะลุ. จงกล้าหาญที่จะอยู่กับความจริง เมื่อมีผู้นำทาง นำแผนที่ ที่จะมีธรรมครองได้ครบ แบบ ง่าย และตรง มาประจักษ์ กระจ่างตรงหน้า ในปัจจุบันแล้ว. จงกล้าหาญที่จะอยู่กับความจริงที่ยังไม่แน่ใจนั้น อย่าเพิ่งเชื่อ จงลองก่อน อย่ามุสา และที่สำคัญ อย่าหวาดกลัวว่าตน หรือพวกพ้อง จะต้องสูญเสียสังคมพยากรณ์ เสียลาภ ยศ สรรเสริญ เสียความพึงใจใดใด อวดอ้างวางอำนาจ มุทะลุ ไปทำลายช่องทางสาธารณะ ทำลายสารที่เป็นสิทธิมนุษยชน. อย่ามุทะละเช่นนั้นเลย จะก่อกิเลส ก่อตราบาปขึ้นให้เกิดตัวอย่างที่ต่ำต้อยในสติปัญญา จนประจักษ์ต่อลูกหลาน ต่อสาธารณะชน. ในเมือ่ปาวรณาจิต ที่จะสร้างสัมมาชนแล้ว อย่าหวาดกลัว จนอุเบกขา หรือ มุทะลุจนต้องขย้ำทำลายแบบทำไปตามสัญชาติญาณ(มนุษย์ได้รับปัญญาญาณเพิ่มจากสัญชาตญาณที่สัตว์ได้รับเพิ่มมานานแล้ว). การสนทนาธรรมใดใด ไม่มีใครปิดไมค์อีกฝั่งหนึ่ง เวลาเขาพูด หรือสื่อสาร เพื่อการชนะหรอก. ผู้รับฟังย่อมงงงวยที่ท่านทำเช่นนั้น. นี่ยังไม่ต้องไปถึงบัญชีบาปบุญหรอกนะครับ. เราไม่พิพากษากันครับ เราก็ไม่ทราบหรอกครับว่าผู้ใดสมรู้ร่วมคิดบ้าง. ชาว chinawangso.net.
โดย: dd IP: 27.55.7.157 วันที่: 22 มกราคม 2556 เวลา:12:57:30 น.
  
ไม่ว่าศาสนทูตที่พระเจ้าประทานให้มากี่คนต่อกี่คน. ก็จะถูกพวกเย้ยหยัน อิจฉา จ้องทำลาย แต่งแต้ม สวมรอย อุตริต่อยอดการบอกต่อในองค์แห่งความเที่ยงธรรมมาเสมอ. ยิ่งเมื่อตัวตนสิ้นชีวิตไป จะมีไม่ว่านักบวช นักพรต ที่อวดอ้างสวมรอยศาสดาเหล่านั้นเพื่อแฝงในผลประโยชน์ และการหาทางจับต้องงบประมาณของหมู่ชน ชุมชน(ปัจจุบันมีอีกชุมชนที่ใหญ่และมีผลประโยชน์คือชุมชนonline)เกิดขึ้นมากมาย. แต่พระเจ้าก็ได้เมตตาเลือกทำลายล้างผู้ที่มีพละกำลังที่สูงตามเกณฑ์ว่าจะก่อทุจริต อกตัญญูนั้น ได้ในวงกว้าง เพื่อเป็นเยี่ยงอย่าง และอุทธาหรณ์ต่อชนรุ่นต่อๆไป. ฉะนั้น จงอย่าพยายามแสดงตนว่า มีพละกำลังที่จะเย้ยหยัน แต่งแต้ม ทำลายหนทางธรรม สวมรอยศาสดาองค์ใด เพื่อความโด่งดัง เพื่อผลประโยชน์ เพื่อความพึงใจ เพื่อ พลังอำนาจ มิเช่นนั้น ท่านอาจเข้าเกณฑ์ของผู้มีพลังเนรคุณดังกล่าว. เราตักเตือนมายังท่านอยู่เสมอ ไม่เคยทอดทิ้ง นั่นคือ เมตตาธรรม. ขอจงเข้าใจ และเข้าถึงเพื่อพัฒนาจิตให้สัมมาในทุกแง่มุมเถิด.
โดย: dd IP: 27.55.1.235 วันที่: 24 มกราคม 2556 เวลา:8:01:18 น.
  
แท้จริง ผู้ที่กตัญญูต่อผู้มอบออกซิเจนให้พระพุทธเจ้าหายใจ ประพฤติตามแนวทางที่เที่ยงธรรมของผู้เมตตานั้น เมตตาคือการสร้างพระพุทธเจ้า ให้ปาฎิหารแด่พระองค์เพื่อความเชื่อถือ ให้อิถะปัจยตารอไว้เพื่อท่านได้มาค้นพบ และบอกต่อ. ฉะนั้น ผู้ส้ราง(ที่ไร้ผลประโยชน์ที่มนุษย์แสวงหามาเสพนั้น ย่อมมีบุญคุณต่อทุกสรรพสิ่ง ทั้งพระพุทธเจ้า เหล่าเทวดา เหล่าสิ่งที่ท่านเข้าใจหรือเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะสร้างพิคเนศ สร้างงกวนอิม สร้างลิ้มกอเหนี่ยว ทุกๆสิ่งมาให้ท่านชื่นชมรักใคร่. ดังนั้น การปฎิบัติตนตามแนวทางแห่งสันติของผู้สร้างที่ไร้ผลประโยชน์ต่อมนุษย์นั้น ย่อมจะไม่เกิดศัตรู อย่างแน่นอน. และหากมีฝ่ายหนึ่งที่เป็นทาสพญามารให้ท่านก่อความเป็นศัตรู ที่ต้องทำลาย. สัญญานั้นจะเป็นโมฆียะทันที่ เพราะ คู่สัญญาไม่ครบ เพราะมีฝ่ายเดียวเท่านั้น ที่ก่อความเป็นศัตรูใจจิตตนเท่านั้น
โดย: dd IP: 27.55.1.235 วันที่: 24 มกราคม 2556 เวลา:9:19:57 น.
  
การล่วงรู้ในสัจจะธรรม จากที่มาจากไม่รู้นั้น เกิดขึ้นแล้ว ไม่มีทางย้อนกลับไปไม่รู้ไม่ได้แล้ว ขึ้นกับการนำสัจจะธรรม ที่มาประจักษ์นั้นมาเย้ยหยัน หรือ ปฎิเสธ หรือ ปฎิบัติเท่านั้น แต่ที่สำคัญมีมนุษย์ที่พยายามทำลายสารแห่งสัจจะธรรม เพื่อประโยชน์ตน มาช้านานเป็นหลักหมื่นปีแล้ว. จงอยู่กับปัจจุบันที่มีผู้ตักเตือนมายังสูเจ้ามากมายแล้ว.
โดย: dd IP: 27.55.10.5 วันที่: 24 มกราคม 2556 เวลา:10:20:19 น.
  
สัจจะธรรมทั้งหลาย ที่ผัสสะ โสตทุกๆท่านนั้น ไม่มีผู้รับคืน มันคือสิทธิิมนุษยชนที่จะครอบครองมัน. จากไม่รู้เป็นล่วงรู้. ขึ้นอยู่กับหมู่ชนใด ที่จะนำไปเย้ยหยัน หรือปฎิบัติเพื่อครอบครองธรรม. อันเป็นแนวทางแห่งองพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระองค์ทรงมีธรรมอย่าครบครัน มิขาดแม้เสี้ยวแห่งธรรมแน่นอน. แต่หากมีส่วนหนึ่งพยายามทำลาย เช่นประชาชาติที่พยายามทำลาย ความปลอดภัยในการงานที่พวกเขาคิดว่าเป็นงานดีนั้น จะสั่นคลอน และสิ้นค่า ราคา และจงย้อนมองหมู่ชนต่างๆที่สิ้นชาติสิ้นเผ่าพันธ์ จากการมุ่งทำลายสัจจะธรรมที่ผ่านมายุคก่อนหน้านี้เถิด ว่า ความจำเริญ หรือ หายนะที่ประสบกับพวกเขาเล่า. ขอให้ชาวไทยจงช่วยกันรักษาชาติ แผ่นดิน ความเป็นภราดรภาพของชาติ"ไทย" ไว้ด้วยการปฎิบัติในสัจจะธรรมที่ได้ผ่านสมองทุกท่านไปมากแล้ว หากจะหาเพิ่มเติมนั้น ก็มิได้ยากเย็นแสนเข็ญเลย ขึ้นกับความเพียร และการมีธรรมที่เป็นมาตรฐานสากล(มิใช่ตามตำรา หรือผู้ดัดแปลง แต่งแต้ม พระพุทธเจ้าใดใดเลย. )
โดย: dd IP: 27.55.7.206 วันที่: 24 มกราคม 2556 เวลา:13:50:08 น.
  
อย่าให้พญามารกระซิบต่อผู้มีเมตตาธรรม. ยุยงให้เรียกศาสนาหนึ่งว่า เป็นศาสนา หรือปรัชญาที่ ปอกแหกเลย. แผ่นดินจะมีแต่ความไม่สงบสุข. และปรัชญาจากพระพุทธเจ้า ย่อมไม่น่าจะเข้าเกณฑ์นั้นง่ายๆ. จงอย่าทำมัน เพราะกล้าหาญนั้น อยู่ตรงกลางระหว่าขาดเขลา และมุทะลุ. จงยึดสายกลาง เพื่อ วิทยญาณ อย่างแท้จริง.
โดย: dd IP: 27.55.9.21 วันที่: 25 มกราคม 2556 เวลา:7:32:23 น.
  
เราๆด้พยายามแจ้งสิ่งที่พระพุทธเจ้ามี. แม้จะต้องถูกไล่ลบด้วยผู้อิจฉาพระองค์มาเป็นปีๆ. แต่ความเพียรในสิ่งดีงามจะเข้าถึงผู้คนที่พบพานการกระทำนั้นได้เอง. แม้ผู้กระทำการอันขลาดเขลานั้นจะไม่กลับเนื้อกลับตัว ก็เป็นประสงค์จากพระผู้เป็นเจ้า ให้โอกาสผู้คนค้นพบความจริงไปเรื่อยๆ และเพิ่มมากขึ้น. นั่นแหละที่มันเกิดขึ้นจริงแล้ว จงอยู่กับมันให้ได้. และไม่มีใครกล่าวเกินไปจากความดีงามของพระพุทธเจ้าเลย. ผลมีแน่คือ ประเทศที่มีความเป็นภราดรภาพ ไร้บรรยากาศของสังคมพยากรณ์ สงบสันติ มาเยือน. ง่าย และตรง ที่จะมีองค์ธรรมครบ และเข้าถึงต้นพร ไร้ตัวแทนนายหน้าทนายบุญกรรม. นำพระพุทธเจ้ากลับมาเถิด.
โดย: dd IP: 27.55.9.21 วันที่: 25 มกราคม 2556 เวลา:7:34:24 น.
  
โดยเฉพาะที่ chinawangso.net ไล่ลบทิ้งมามากมายหลายปี มีแต่ความมุทะลุใช้แต่สัญชาติญาณ ไม่ใช้ ปัญญาญาณ. ไม่สนในการสนทนาธรรมใดใดทั้งสิ้น ไม่สนแม้พระพุทธเจ้าจะได้รับเกียรติในแง่มุมใดใด. มีแต่ความหวาดกลัวขลาดเขลามุทะลุ ไร้สติปัญญา. ผู้คนในบอร์ดพบเห็นเท่าใด ก็ไร้ หิริโอตัปปะ. นั่นคือลักษณะของผู้อ้างตนว่ามีธรรมมาฝาก และปรวรณาตนเช่นนั้นกระนั้นหรือ ชาวไทยช่วยกันพิจารณาเถิด. นำปรัชญาที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าคืนมาจากการครอบงำของนักบวชเถิด ลุกขึ้นใช้ปัญญากันได้แล้ว เราปล่อยปะละเลยกันมานานเกินไปจนฝังสมองแล้ว.
โดย: dd IP: 27.55.9.21 วันที่: 25 มกราคม 2556 เวลา:7:40:36 น.
  
พกพาความจริงไว้สนทนาธรรมร่วมกันเสมอ. อย่านำพยากร ตำรา หรือวรรณกรรมใดๆมาล้างสัจจธรรม.
โดย: Pp IP: 27.55.11.219 วันที่: 25 มกราคม 2556 เวลา:9:27:40 น.
  
อย่าให้ความหวาดกลัว ห้ามในความดี. อย่าให้ความขลาดเขลาห้ามในการบั่นทอนพยากรณ์หลอกลวง
โดย: ดีดี IP: 27.55.11.219 วันที่: 25 มกราคม 2556 เวลา:10:08:05 น.
  
อย่าหลงเชื่อนักบวชที่มุ่งในสินจ้างที่เป็นความพึงใจเป็นอันดับแรก มีทานเป็นอันดับสอง จับต้องงบประมาณอันดับสาม เจ้าของอีเว้นท์อันดับสี่ เถลิงอำนาจอันดับห้า ความสุขสบายอันดับหก ความโดดเด่นทางเพศทางกลุ่มทางสังคมอันดับแปดว่า พระพุทธเจ้า"ห้ามกตัญญูต่อผู้ให้ออกซิเจนท่านหายใจ" กละแนะนำให้ท่านพนันบุญ หนีคดีด้วยการปฎิบัติใดใดเพื่อการหนีพ้นคดีผิดต่างๆไม่ว่าเล็กใหญ่. ปั้นกิเลสจนเป็นระบอบสุขนิยมทุกข์นิยม. ศาสนาแห่งพระพุทธเจ้า เสียหายป่น***หมดแล้ว ด้วยการอวดอ้างอุตรินั้นๆในสังคมไทยสังคมพยากรณ์. อยู่กับความจริงได้แล้ว. ยอมรับเถิดว่า ละทิ้งไปหลายธรรมเลยที่ทำๆกันอยู่. อย่าไถต่อไปเลย.
โดย: Dd IP: 27.55.2.86 วันที่: 25 มกราคม 2556 เวลา:23:46:44 น.
  
ผู้สร้างอารยะธรรม(ธรรมสาธารณะของมนุษย์ชาติ). จะเมตตาเลือกทำลายล้างเฉพาะ อารยธรรม ที่มีนักบวช ที่แนะนำให้มีการปฎิเสธ

หันห่างไปจากธรรม ชักนำเพื่อนมนุษย์มุ่งสู่บรรยากาศแห่งจินตนาการ พยากรณ์ ทิ้งศาสนทูต เหยียดหยามเย้ยหยันท่าฯ ทำลายสัจจะธรรมที่ดีงาม สร้างบรรยากาศให้มนุษย์เข้าถึงทุกธรรม และต้นแห่งพรได้ ได้อย่างแข็งแรงเท่านั้น

และมีมากมายหลายอารยธรรมที่ถูกทำลาย ไปแล้วตามประวัติศาสตร์โลก (ต้องศึกษาให้มาก) เพราะความพยายามแข็งแรงในการก่อกรรมนั้น ของนักบวช ของศาสนจักร ที่พยายามลบ ความเป็นสัจจะของศาสนทูต ที่ผู้สร้างนั้นมอบให้มนุษย์มา. และพระพุทธเจ้า กำลังตกอยู่ในภาวะที่ถูกลบเหลี่ยม ลบคมอย่างมากในสังคมไทย. ฉะนั้นสัญญาณเตือนต่างๆได้ประจักษ์แล้วว่า แผ่นดินไทยนั้น ล้นไปด้วยสังคมอกตัญญูต่อกัน ต่อพระพุทธเจ้า เหล่าศาสดาหลายท่าน ทั้งเยซู มูฮัมมัด โมเสส. สังคมไทยจึงกำลังจะหายนะ ใยจะรอให้สิ้นชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ไร้สงบสุขในแผ่นดินกันก่อนหรือ. ที่จะเริ่มกลับเนื้อกลับตัว มุ่งสู่ทุกองค์แห่งธรรม ขจัดความเชื่อความงมงาย ที่นักบวช อุตริเสริมแต่งเข้ามาในสังคมว่า เหนือธรรมที่พระเจ้ามอบไว้ให้กับศาสนทูตทุกคนมาก่อน.

จงตระหนัก และใคร่ควร ให้ละเอียกด เป็นปรมัติธรรมเสียก่อนจะเชื่อ จะลบทำลาย. นี่คือสัญญาณหายนะ.
โดย: Dd IP: 27.55.10.155 วันที่: 27 มกราคม 2556 เวลา:8:08:01 น.
  
เพียงท่านๆนั้น เลื่อมใส ศรัทธาศาสนทูตองค์ใด ไม่ว่าจะท่านโมเสส เยซู สิถถะ หรือ มูฮัมมัด. แค่พิจารณาสิ่งที่ท่านๆกระทำอยู่โดยไม่ต้องเชื่อใครว่าศาสนทูตนั้นแนะนำ หรือมีแบบอย่างกระทำ. แค่ท่านๆลองคิดดีดีซิว่า สิ่งนั้นศาสนทูตที่ท่านเลื่อมใสจะกระทำมันไหม. หรือจะห้ามกระทำไหมเช่น ห้ามกตัญญูต่อผู้ให้ออกซิเจนท่านหายใจเป็นต้น.
โดย: dd IP: 27.55.13.155 วันที่: 27 มกราคม 2556 เวลา:12:23:13 น.
  
การไม่อนุญาติให้รับความรู้ในการมีพระเจ้า. คือ การห้าม กตัญญู(กตัญญุตาธรรม) ต่อผู้มีพระคุณในเบื้องต้นของชาวไทย.แต่การแนะนำในการมีพระเจ้าเป็นสิ่งกตัญญู แทนมีเพื่อปฎิเสธ. คือ ความรู้เพื่อฟื้นฟูจิตเนรคุณ ที่ปลูกฝังกันมาจากการ"ห้ามกตัญญู" นั่นเอ ฉะนั้นเรามาลองตรองกันดูซิว่า พระพุทธเจ้าเอง. ท่านจะเลือกความรู้ใดเป็นสิ่งปฎิบัติในปลายทาง. แบบก่อความเสียหาย หรือ แบบฟื้นฟูความดีงามเล่า. ไม่ต้องตอบ ไม่ต้องลบ ไม่ต้องทำอะไรกับสารทั้งนั้น. เพราะมีแต่กุศล ต่อแผ่นดินทั้งนั้น ถ้าประชาชนตรอง และบรรลุธรรมนี้ได้. มันคือ ปัญญาธรรม. และการเสริมเกียรติของพระพุทธเจ้าอย่างชัดแจ้ง.มุสามิได้. กลั่นแกลงพระพุทธเจ้าก็ไม่เกิดผลดีแต่อย่างใด. เราเข้าใจนะว่านักบวช นักพยากรณ์ นักข่าวฯลฯ อาจจะมีรายได้ลดลง การได้รับการพึงใจเป็นอามิสลดลง ความโดดเด่นทางสังคมลดลง. แต่ประชากรไทยมีกุศลจิตและบรรลุในข้อธรรมได้มากขึ้น ไม่เกิดกุศลหรือ. แค่กลัวนั้นสร้างชาติยากและช้า. กตัญญูนั้นง่ายและตรงที่สุดแล้ว(เที่ยงธรรม). พระพุทธเจ้ามิให้เชื่อให้ลองเอง. แล้วมัวแต่ลบเพื่อปิดกั้น ประชาชนจะลองกันอย่างไร. จงเห็นแก่ส่วนรวมเถิด. ท่านต้องการให้ใครกราบขอร้องเป็นประจักษ์อามิสเช่นนั้นหรือ ถึงได้ดื้อดึง เป็นผู้ว่านอนสอนยาก ได้รับการตักเตือนเกิน3 ครั้งไปกี่รอบแล้วล่ะ(ข้อ12 ของกฎแห่งพนักงานองการสื่อสารมวลชนของพระพุทธเจ้านะ) จงรักษากฎเถิด. เราก็ยังรักท่านอยู่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง. ท่านล่ะ กลับเนื้อกลับตัวได้หรือยัง.
สิทธิมนุษยชน (Human Right) คือการได้รับโอกาสในความรู้เพื่อแสวงองค์แห่งธรรม ได้ครบถ้วน. การที่มีผู้ไล่ลบเอกสารสิทธิ์ หรือ ทางนำสู่การแสวงองค์แห่งธรรมนั้น คือการทำลาย คือการจำกัดสิทธิมนุษชนสากล อย่างชัดแจ้ง มันคือการเบนเบี่ยงความเที่ยงธรรม((ธรรมข้อหนึ่งในหลายข้อ)ไร้มนุษยธรรมอย่างเปิดเผย ไม่น่าเชื่อว่า บอร์ดธรรมใดๆจะกระทำการอย่างร้ายกาจเช่นนั้นได้.ผู้ใดร่วมกระทำการนั้น จงแน่ใจเถิดว่า จิตตนเอง ยังสามารถเตือนตนเองได้อยู่(ใช้ตน เตือนตน เพราะใน1คนมี2ตน ังพระพุทธเจ้าแนะให้ ตนที่1เป็นที่พึ่งให้กับอีกตนที่2).
ความเกลียด ความกลัว ความไม่ใส่ใจ คือขยะของการสนทนา การสนทนาธรรม การจุดประกายแสวงองค์แห่งธรรมมักจะมีพญามารกระซิบให้ท่านรับขยะเหล่านั้นไว้เป็นผลงาน เป็นขยะในหัวใจเราทุกคน
โดย: dd IP: 27.55.15.46 วันที่: 28 มกราคม 2556 เวลา:10:56:38 น.
  


การเกิด ดับ และกลับมาใหม่ของเรานั้น. ขึ้นอยู่กับผู้อนุญาติ ทั้งดับไป ทั้งมาใหม่ ทั้งปลอดภัย ทั้งอันตราย. เป็นพระประสงค์จากผู้เดียวเท่านั้น. การกลับมาตักเตือนในสื่อสารมวลชนที่เราตั้งขึ้นมานั้น ย่อมสุดจาหริด และเป็นพระประสงค์แห่งผู้อถิบาลเราทั้งสิ้น. แม้จะดับไปอีก เราก็ต้องกลับมาอีกตามพระประสงค์อยู่ดี. มันไม่มีทางคัดค้านใดใดจากพวกเจ้าได้. และแท้จริง ความสุขของพวกท่านที่หลงผิดว่ามีชัยชนะในการลบสาระแห่งธรรมที่เราตักเตือนนั้น. มันคือความสุขที่ไม่จีรังยั่งยืนอย่างแน่แท้หรอก พวกเจ้าอย่าหลงกับอามิสสุขนั้นเลย. จงอย่ากระทำการในที่ลับเพื่อทำลายทางธรรมของที่แจ้ง เพื่อสาธารณะชนรุ่นหลังจะยั่งยืนในธรรมได้. พลังงานต่างๆที่พวกเจ้าใช้จ่ายในทางอกุศลนั้น ยังมาจากผู้อนุญาติให้เรากลับมาตักเตือนเจ้าเลย. หรือเจ้าสร้างมันมาเองได้. อย่ามุสาเลยว่าผู้ใดเป็นหนี้เจ้าแล้วต้องมาจ่ายเจ้าคืนในออกซิเจน ลม คาบอนไดออกไซด์ ชั้นฟ้า แผ่นดิน. หรือจะเหมาเข่งเป็นชื่อเรียกง่าธรรมชาติก็ได้. มีผู้เมตตานั้น เป็นหนี้พวกเจ้าทั้งเข่งนั้นเลยหรือ. นี่แหละการมุสาที่เราตักเตือน. และอย่ามาหวังรัศมีใดใดจากผู้กตัญญู. เพราะเจ้าสามารถรับรัศมีแห่งกุศลนี้ได้ด้วยตนเองทุกคน. คือสามารถพึ่งพาตนเองได้. ลองเถิด อย่าเพิ่งรีบเชื่อ.รีบลบ. เราเอง


โดย: dd IP: 27.55.15.46 วันที่: 28 มกราคม 2556 เวลา:11:00:07 น.
  
มีผู้เป็นหนี้พวกเรามากมายขนาดนั้นจริงๆหรือ. หรือว่าเรามุสา เพื่อจะ เนรคุณ อกุศลตามพญามารแนะนำ. ----- เพราะในเมื่อมีผู้นำชั้นฟ้า แผ่นดิน สิ่งที่อยู่ระหว่าทั้งสอง น้ำ ฟ้าผ่า สายลม การสันดาป การผสมของแร่ธาตุ เคมี แสงอาทิตย์ แสงจันทร์ อ***ิพ่อเรา มดลูกแม่เรา. หรือ จะโยนลงเข่งไปหยาบๆง่ายๆก็ได้ว่า"ธรรมชาติ"ก็/ด้. ใครหรือที่เป็นหนีเรา. แล้วทำไมมีเพื่อนมนุษย์มากมายที่กตัญญูขอบคุณเล่า. ใยเขาไม่คิดเช่นเรา. นั่นแหละที่ต้องมีผู้ไม่ย่อท้อในภาระหน้าที่จำต้องกลับมาตักเตือนพวกท่าน. จงเพียงกตัญญู และไม่กล่าวลบหลู่ผู้มีพระคุณ. แม้ท่านจะยังไม่พร้อมที่จะร่วมร้องขอในความปราณีแบบชาวกตัญญูเดิมเขาร้องขอ. ก็ไม่ต้องงมงายที่จะหลุดพ้นการพึ่งพาที่ท่านๆมุสามิได้ว่า พึ่งพาอยู่ตลอด. ก็ไอ้เข่งที่ท่านๆไม่อยากจำรายละเอียด เหมาเรียกมันว่าธรรมชาติ อย่างไรเล่า. เจ้าของมิได้เป็นหนี้ท่านเลย เพียงแต่มีผู้กตัญญูอยู่มากมายที่เสพ แล้วขอบคุณ จึงมิขาดสาย. ท่านร่วมเสพแล้ว ก็จงร่วมกตัญญูด้วยเถิด อย่าอุตริอวดอ้างใดใดเลย. แค่คำว่าไม่มีผู้กตัญญูของท่านครั้งเดียว ก็อันตรายต่อสัจจะธรรม กตัญญูธรรม เที่ยงธรรม นิติธรรม ศีลธรรม(ขโมยออกซิเจนเสพ) จริยะธรรม จรรยาธรรม ขันติธรรม. ฯลฯ. กล่าวขออภัยโทษเถิด ผู้จุดประกายแห่งการขาดธรรม. หากได้รับรัศมีแห่งดีงามของจริง.
โดย: dd IP: 27.55.15.46 วันที่: 28 มกราคม 2556 เวลา:11:18:08 น.
  


ให้ย้อนกลับไปศึกษาประวัติศาสตร์โลกดูก่อนว่า. กี่อารยธรรมแล้ว ที่มีการทำลายล้างจนสิ้นอารยธรรมไป.

เหตุเพราะมีความแข็งแรงของบรรดา ผู้อวดอ้างเกินสัจจะธรรม ของศาสนทูตที่ หมู่ชนในอารยธรรมนั้นติดตามเลื่อมใส

ขณะนี้ประเทศไทย ได้เข้ามาสู่สังคมที่นักบวช ได้ครอบงำวิถีต่างๆ อ้างตัวเหนือ ศาสดาที่***าหริด ดีงาม คือพระพุทธเจ้ากัน

อย่างเลยเถิด อวดตนในทุกกิจกรรม ทุกงานพิธี. นำพาสังคมสู่การพยากรณ์ ขาดองค์แห่งธรรม(เช่นกตัญญูธรรม สัจจะธรรม ปัญญา

ธรรม ขันติธรรมฯลฯ)มากมาย. เมื่อมีผู้ตักเตือน ก็จะนำผู้นั้นเข้าในสัญญาศัตรู เพื่อให้เป็นศัตรูต่อกัน หรือไม่ก็พยายามทำลายล้าง

ข้อมูลข่าวสารแห่งการตักเตือนนั้น. หาวลี หาสิ่งที่จะประณีประนอมกับการกระทำที่ผิดพลาด จงใจทำของตนอย่างต่อเนื่อง.

การสำนึกในผิด ในบาปก็เริ่มที่จะยากเย็นขึ้นทุกวัน. และเมื่อผู้ทุจาหริดเหล่านั้นแข็งแรงมากขึ้น อารยธรรมนั้นก็จะเริ่มเสื่อมสลายไป

จงระมัดระวัง ช่วยกันอนุรักษ์ อารยธรรมไทย ด้วยการลดความแข็งแรงของผู้ทุจริตนั้น กันเถิด.


โดย: dd IP: 27.55.3.252 วันที่: 28 มกราคม 2556 เวลา:21:51:10 น.
  
จากบอร์ดธรรม ที่ไล่ลบ สาระแห่ง ธรรมจากพระพุทธเจ้า เพราะกลัวตนจะไม่เด่นดังอีกต่อไป พยากร แลก ทานชั้นสูง มีค่าราคาต่อไปมิได้ จึงลบทิ้งทั้งสารแห่งชั่ว และดี ลบทั้งหมด แม้แต่การชี้นำจากพระพุทธเจ้าใน นาม และรูป คุณค่าของผู้ที่บันดาลให้ดอกบัวลอยสวนกระแสน้ำไกเ้นั้น ครั้งอธิฐานขอพรนั้น.
-------- เพราะ ผู้นั้น คืออำนาจ เหนือทุกสิ่ง แม้แต่จิตใจของมนุษย์. ผู้นั้นสั่งไว่ว่า อย่ายอมไปทำสัญญากับมาร ที่ยุให้มนุษย์เกลียดกัน. และอย่าลงนามกับศัตรู สัญญานั้นจะได้เป็นหมัน มีแต่ฝ่ายเดียวเท่านั้นที่ต้องการเป็นศัตรู สัญญาย่อมโมฆียะไป. เรายังรักและห่วงใยทุกๆคนเสมอ เพื่อ อารยธรรมไทย แผ่นดินไทยจะได้สงบ สันติ รุ่งเรืองเสียที. เลิกล้มในความชั่ว ลามก ต่างๆ ทั้งที่ลับและ แจ้งเถิด. ทั้งพระ ทั้งโยม.
โดย: dd IP: 124.120.214.140 วันที่: 30 มกราคม 2556 เวลา:1:23:38 น.
  
ผู้ทำลายล้าง สาระธรรมแห่งพระพุทธเจ้า ย่อมตกเป็นผู้ใต้ปกครอง เป็นภาระของผู้นำสุดจาหริด มาสู่พวกเขา
------ จงตกเป็นเบี้ยล่าง เป็นศิษย์ เป็นผู้ไร้ปัญญา เป็นผู้ใต้ปกครอง เป็นผู้สงสัย เป็นผู้ก่อการเสริมชั่ว พอกพูนความดี. แต่เพียงระยะเวลาสั้นๆพอ. จงอย่าดำรงมันอย่างยั่งยืน และพยายามทำให้มันจีรัง. มันควรเกิด ดี แล้วค่อยดับ. จะได้ไม่เกิดมาชั่วซ้ำซากอีก.
โดย: dd IP: 124.120.214.140 วันที่: 30 มกราคม 2556 เวลา:1:29:40 น.
  
เปรียญ8 ยังทุจริต. ที่ chinawangso.net
---- ภาคผลของการกระทำนั้น สามารถปรากฎได้โดยมิต้องรอชาติไหนๆเลย. ขึ้นอยู่กับผู้บันดาล. และผู้นั้นก็ถูกลบหลู่จากนักบวชขี้ฉ้อ ที่อุตริงานการใหม่ๆจากพระพุทธเจ้า เพื่อความเด่นดัง เพื่อความพึงใจ เพื่อสินจ้างรางวัล เป็นทาน เป็นงบประมาณ เป็นความสะดวกสะบายต่าง. เยินยอ สมนะศักดิ์. เหล่านั้นแหละที่พวกเจ้ามุ่งหวัง. มิได้เป็นภาระหน้าที่ นำองค์ธรรมสู่มนุษยชาติ กลับกัน เจ้าลบทิ้ง เจ้าลบหลู่. จงเลิกลบหลู่ผู้ให้บัวของพระพุทธเจ้า สามารถลอยทวนกระแสน้ำ เมื่อครั้ง พระพุทธเจ้าอธิฐาน ร้องขอนั้นเลย. จงกล่าวขออภัยโทษ จงกตัญญูที่จิต. อย่าทนกับภาคผลที่จะแสดงถึงชั่วช้า เสื่อมทรามต่อไปอีกเลย. สัญญาเถิด.
โดย: dd IP: 27.55.170.253 วันที่: 30 มกราคม 2556 เวลา:9:15:17 น.
  
คุณค่า มหาศาล เมื่อ ทุกคนมีพระเจ้า เป็นสิ่งยำเกรง เป็นสิ่งกตัญญ. มิใช่มีเป็นสิ่งเย้ยหยัน เนรคุณ และเป็นสิ่งปฎิเสธ. ------

พ่อ แม่ ใด สามารถตระหนัก และสื่อสารแก่ลูกตนเอง ถึงผู้มีอำนาจสูงสุดที่ ไม่เคยปรากฎการสร้างความเสียหายแก่แผ่นดิน ไม่เคยมีใครพบว่ารับผลประโยชน์ รับทาน จับต้องงบประมานของหมู่ชนใด สังคมใด และที่สำคัญสุดสำหรับลูกน้อยแต่เยาว์วัยคือ ผู้นั้น สามารถนำตัวพ่อแม่เจ้าไปได้ทันที ทุกขณะ เมื่อพวกลูกกระทำสิ่งชั่ว ทำสิ่งที่พอกพูนความชั่ว ความงมงาย ไร้สาระ ไม่บั่นทอนชั่ว ไม่ฟื้นฟูความดี มุ่งสู่ทางขาดองค์แห่งธรรมใดใด ที่พ่อแม่(ที่ดีอย่างมาตรฐานครบธรรม)ได้สอนสั่งเจ้า. ลูก(ตั้งแต่ยังเด็กน้อย ถึงเป็นผู้ใหญ่) ก็จะ ขี้หดตดหาย ยำเกรงผู้นั้นอย่างยึดมั่น ศรัทธา เพราะเริ่มจากรัก และผูกพันแม่-พ่อ ไม่ต้องการความเศร้าสร้อยที่พ่อแม่ต้องถูกนำไปห่าง หรือจากไปเลย นั่นเอง. เขาจะกระทำแต่สิ่งที่ดีงามเป็นมาตรฐานครบองค์แห่งธรรม ได้เองตั้งแต่เด็ก ไม่จ้องนั่งสมาธิให้เสียเวลา ไม่ต้องละโมบแสวงหาสิ่งไถ่โทษตนเอง ไม่ไขว่คว้าสิ่งต่อรองในความชั่ว ความผิดพลาดตนภายหลังผิดพลาดทำชั่ว. ไม่ต้องหลงเชื่อนักบวช ผู้แอบอ้าง อวดอ้าง ว่าล่วงรู้ในมายาคติใดใด ไม่อวดอ้างเกินจากศาสนทูตที่ถูกมอบมาอย่างมุสา ไม่ต้องหลงเชื่อในวรรณกรรมใดใดที่ถูกนำมา หรือ ตกแต่งโดยผู้นั้น(ที่เขาสามาาถพบเห็นได้อยู่ถึงชั่ว ถึงผิดพลาด ขลาดเขลา สวมรอย ทุจริต ติดพนัน ยุยงให้พนัน ให้พยากรณ์ เพื่อแลกกับ 7 ระดับ แห่งความจ้องการของมนุษย์. แม้แต่ความพึงใจ พวกนี้ก็เอาเพื่อแลกกับบริการพยากรณ์ในมายาคติที่มนุษย์บางคนไม่อดทน ไร้ขันติธรรม ไร้ศีลธรรม)
โดย: dd IP: 27.55.139.131 วันที่: 31 มกราคม 2556 เวลา:10:14:52 น.
  
การกระทำของบุคคลที่บรรลุนิติภาวะ มีสติสัมปชัญญะ ที่อ้างว่า ทำไปเพราะไม่รู้นั้น

ตนอาจจะรอดพ้น หลุดพ้นจากคำกล่าวหาว่าตนทำสิ่งที่ไม่สมควร หรือ ทำสิ่งที่สังคมไม่ยอมรับได้

แต่พ่อแม่ ยังไงต้องถูกตำหนิ หรือ สงสัยเป็นแน่ว่า สอนสั่งลูกอย่างท่าน มาหรือเปล่า หรือสอนแล้วท่านไม่จำ

เราเองจำนนเลยหละที่จะมีผู้มาด่าว่าตักเตือนที่เรา เพราะถ้าเราพูดว่าเราผิดไม่ได้ พ่อแม่เรานั่นแหละที่จะถูกด่าว่า ตำหนิว่า พ่อแม่ไม่สั่งสอน

มีมั้ยที่เขาด่าว่า พระไม่วั่งสอน หรือ พระพุทธเจ้ามิสั่งสอน ทั้งๆที่คนๆนั้นมักจะเชื่อพระ และถ้าพระเป็นไปด้วย พ่อแม่พระก็ถูกสงสัยเข้าไปอีก ไม่มีทางรอดพ้นหรอก ชินวงศ์

นั่นคือหลักกตัญญุตาธรรมโดยแท้. จงเข้าถึง เข้าใน และพัฒนาเถิด แล้วจะเกิดผลดีต่อตน ส่วนรวม สังคม

ทุกๆคน อย่าปล่อยให้บัญชีพ่อแม่เสียหาย จากการกระทำของเรา(ที่โตพอเพียงมีสัมปะชัญญะ). เลยน่าจะสมควรสุด.
โดย: dd IP: 27.55.158.174 วันที่: 1 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:0:21:58 น.
  
เราอาจจะพูด หรื จำนน ในความผิดไม่เป็น หรือ ไม่ได้

แต่แน่แท้ พ่อแม่เรา ยังไงก็ต้องถูกสงสัยอยู่ดีว่า สอนสั่งเรามาหรือไม่

ทุกคนจงมีหลักกตัญญูธรรมเถิด. อย่าให้พ่อปม่ของตนถูกตำหนิ สงสัยเลยว่า

สอนสั่งเรามาหรือไม่ หรือสอนแล้วเราทำไม่ได้ ไม่มำ หรือไม่จำ. นั่นคือหลักกตัญญูธรรม ที่คนไทยที่หลงในวรรณกรรมที่นักบวชนำมากล่อม ขาดไปมาก

จงรักษาบัญชีพ่อแม่เถิด. โดยการผิด แล้วจงรับผิด จำนนต่อการผิดพลาดตน กล่าวขออภัยโทษ อย่าหาสิ่งต่อรอง ประณีประนอม

และแท้จริง การแค่การอุเบกขา(จริงๆ)ก็คือการประณีประนอมกับการไร้ปัญญาของตนนั่นเอง.
โดย: dd IP: 27.55.158.174 วันที่: 1 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:0:29:04 น.
  
อย่ากำหนด หรือสมมุติตน เป็นโจทย์ หรือ จำเลย
เพราะ หากกำหนดตนเป็นโจทย์ ท่านอาจหลง ไปพยายามให้จำเลยของท่าน ด้อยค่าราคา ต่ำต้อย น่ารังเกียจที่สุด และพยายามทำให้ตนสูงชั้น มีค่าราคา มีความน่าเชื่อถือที่สุด. และหากว่ากำหนดตนเป็นจำเลย จำเลยก็จะพยายามต่อรองในการถูกประนามอย่างที่สุด พยายามสู้คดีที่ถูกกล่าวหาอย่างที่สุด พยายามต่อรองในการที่จะต้องยกยอปอปั้นผู้อื่น ประนามตนเองอย่างที่สุด. และแล้วความเกลียดชังก็จะตกกับมนุษย์ทั้งสองสถานะนั้น ความอาฆาตพยาบาท จะก่อขึ้นบนประกายจิต. และอย่างมงายว่า การวางเฉยในการที่มีผู้มาแสดงวิทยะ ปัญญาญาณที่เหนือจากตนจะเป็นการสมควร. เพราะ แท้จริงผู้มาแถลงในวิทยปัญญานั้นมิใช่ผู้ที่จะมาตกลงในสัญญาของท่านที่มุ่งเป็นศัตรู เขามิได้มาเพื่อลงนามนั้น แต่มาเพื่อแบ่งปันในการตักเตือนท่านเท่านั้น. ในเมื่อทุกท่าน แสวงหนทางมีธรรมะ และ มุ่งขอพร. ผู้ที่มีมันครบถ้วน และแบ่งปันท่าน โดยมันมิได้สึกหรอขาดหาย จะนิ่งเฉย อยู่กระนั้นหรือ. จงอย่าใช้สัญชาติญาณมุ่งตอบโต้และทำลายเลย. จงใช้การรับมือ กับสิ่งใหม่ วิทยะญาณใหม่ๆ อย่าปิดกั้นในองค์ธรรมทั้งหลายที่มีอยู่อย่างสาธารณะ. ท่านทำลายมันมิได้ เพราะท่าน มิใช่ผู้สร้างมัน. อย่าละเมิดสิทธิ์ของตน และผู้อื่นเลย. for chinawangso.net
โดย: dd IP: 27.55.9.74 วันที่: 1 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:10:10:50 น.
  
หากไปวัด ไป ปฎิบัติธรรมใดใด โดยที่พระพุทธเจ้าไม่อยู่ที่นั่น และ ไร้ตัวแทนนายหน้าของท่าน ผู้แอบอ้างรับทาน จับต้องงบประมาณใดใด ได้. ศาสนาจะบริสุทธิ์ ยุติธรรม อย่างยิ่งยวด.
โดย: Dd IP: 27.55.9.74 วันที่: 1 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:10:28:53 น.
  
คนจำนนเท่านั้น ที่จะพบ สัจจะธรรม มิใช่ต่อรอง ดีดดิ้น หนี ทำลาย


การทำลาย คือ การใช้สัญชาติญาณ ของสิ่งมีชีวิตเท่านั้น

ไม่สาย ที่จะแสดงปัญญาญาณ ที่พระเจ้ามอบให้มนุษย์มาเหนือ สิ่งมีชีวิตอื่น

จงรับมือ แทนการตอบโต้ เพราะรับมือใช้ปัญญา แต่ตอบโต้ใช้สัญชาติญาณ

พิจารณาองค์ธรรมที่พระพุทธเจ้าไม่ขาดแม้ธรรมเดียวแน่นอน(หากท่านเป็นผู้ศรัทธาพระพุทธเจ้า)
โดย: Dd IP: 27.55.172.163 วันที่: 2 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:21:45:36 น.
  
ผู้ไม่รู้ มักยกหางตนไว้ว่า ผู้คนไม่เกรงใจ

เมื่อมีผู้แสดงธรรมได้ชัดเจน กลับบอกว่า ผู้นั้นไม่เกรงใจ. แต่การไล่ลบหนทางธรรม กลับ เฉยเมยต่อมัน คล้าย(คล้าย)สนับสนุน

พระพุทธเจ้าคงน้ำตาตกในแน่ถ้าล่วงรู้เรื่องนี้.


โดย: dd IP: 27.55.172.163 วันที่: 2 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:21:47:23 น.
  
ไม่มีสิ่งใดที่อุบัติขึ้นมาเอง. นั่นคือสัจจะธรรม.

แม้แต่การลอยทวนกระแสน้ำของบัว ที่พระพุทธเจ้าวางบนน้ำ. ยังต้อพึ่งพาการ อธิฐาน

ฉะนั้น แค่กตัญญูต่อผู้อยู่เนือพระพุทธเจ้า ที่ดลให้ดอกบัวลอยทวนกระแสน่ำ ตามที่ พระพุทธเจ้าร้องขอ

ผู้นั้นคือผู้ยิ่งใหญ่ ศักดิ์สิทธิ์ เหนือสิ่ง และเหตุการณ์ทั้งปวง มีพยาน หลักฐาน ใช่วรรณกรรมที่เล่า ที่ถ่ายทอดต่อๆกัน่นคุ้นๆกัน

จงกตัญญู และ อย่าลบหลู่ผู้นั้น นั่นคือ สัจจะธรรมต่างๆที่ผู้นั้น มอบไว้ให้ และเป็นจริงแล้ว. อยู่กับ ปัจจุบัน กันได้แล้ว.
โดย: dd IP: 171.96.39.107 วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:23:17:09 น.
  
อย่าหลง เว็บกู คีย์บอร์ดกู(for chinawangso.net)

แล้วหลงไปทำลายหนทาง ที่มนุษย์จะมีธรรมได้ครบครัน อย่าง ง่าย และตรง

พระพุทธเจ้าได้ทำสิ่งนี้มาตลอดอายุท่านแล้ว. จงอย่าทำลายงานการนั้นอีกต่อไป

มันคือบาปใหญ่ ที่ไม่มีทางไถ่โทษ หรือ ประณีประนอมได้ นอกจาก กลับเนื้อกลับตัวเองเสีย

ตนนั้น เป็นที่พึ่งแห่งตน จงละอายต่อบาป จงรับความจริง จงอย่าอาฆาตพยาบาท พระพุทธเจ้า และผู้บั่นชั่ว ฟื้นฟูดี

อย่าแสวงหาความโดดเด่นส่วนตัว มานะในสิ่งชั่วช้า พยากรณ์ในสิ่งไม่รู้ มุสา และ ขโมย บวก เนรคุณ

เลิกเถอะ ทั้งพระ ทั้งโยม
โดย: dd IP: 171.96.39.107 วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:23:30:09 น.
  
ตอบได้ทุกเรื่องนะ. แต่ตอบสิ่งที่ตนคือเหตุมิได้ ต้องให้มีผู้เดือดร้อน รับอุปการะในการกระทำของตน

นั่นคือกระทำเหตุ แห่งการตกเป็นผู้ใต้ปกครอง ก็จะเป็นผู้ใต้ปกครอง

และในที่สุด ก็จะกระทำเหตุ แห่งการเสื่อม แล้วผลก็คือเสื่อม

อย่าหลง อย่างลืมว่า ตน(ทั้งนักบวช และ คฤหรรส) ได้เพียรกระทำสิ่งใด ที่เป็นเหตุ ของสิ่งที่ประสพ

อย่าลบหลู่ผู้อนุมัติให้ดอกบัวลอยทวนกระแสน้ำๆด้ ว่าไม่มี ว่างมงาย ไร้สาระ เจ้าจะอวดอ้างว่า พระพุทธเจ้าโกหกไปด้วย

คัจฉามิทุกๆวันนั้น มิใช่เครื่องปกป้องกันภัย จากสัจจะธรรมของสาธารณะได้ อย่าอวดอ้างนำพยากรณ์สู่สังคมที่เพียร อุดมธรรม
โดย: dd IP: 27.55.14.169 วันที่: 4 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:14:08:44 น.
  
มอบตัวตรง ต่อผู้สร้างพระพุทธเจ้า ไม่กระทำผิดใดใดเพิ่มเติมอีก(เพราะ พ่อแม่ท่านต้องรับผิดนั้นด้วย)

ไม่ต้องเชื่อทนายที่รับค่าจ้างเป็นทาน เป็นซองใดใด. มอบตัวตรงทุกคดี ถูกหลักนิติธรรม นั่นแหละดีแน่

อย่าถามๆๆๆๆๆ ให้ถูกหลอกต่อไปอีก คนไทยผู้งมงาย และ ไม่แสวงทางหลุดพ้นจากนักบวชขี้ฉ้อ ทั้งหลายเอ๋ย.
โดย: dd IP: 27.55.14.169 วันที่: 4 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:14:23:38 น.
  
จาก chinawangso.net. เมื่อนักบวช โดดเด่นเกินพระพุทธเจ้า จนขาดสติ มากกว่า200ข้อความถูกลบทิ้งอย่างมุสา และบ้าคลั่ง จนคนทั่วไปเห็นธาตแท้ของผู้อ้างว่าใฝ่ธรรมแล้ว

จากผู้ถูกลบข้อความที่บั่นทอนความชั่ว การพยากรณ์ และฟื้นฟูความดี มีองค์ธรรมครบ ที่ง่่าย และตรง

----------------

มีผู้ลบหลู่ผู้ที่ดลให้ดอกบัวของพระพุทธเจ้า ลอยทวนกระแสน้ำได้ ให้ออกซิเจนพระพุทธเจ้าหายใจ สร้างความเนรคุณขึ้น เป็นเชื้อร้าย

ในจิตใจชาวไทย. กล่าวลบนาม และ ไม่เปิดกว้างในรูป อันเป็นหนทางแห่งการมีธรรมมากมาย

ดังนั้น เว็บนี้ จึงตกเป็นภาระหน้าที่ ตกเป็นผู้ใต้ปกครองของผู้เมตตา ผู้มีภราดรภาพ ต่อกัน

ตักเตือนมาเสมอ มิใช่แค่คิดต่าง แต่มีการลบหลู่ เนรคุณ ขาดธรรม มีการพยากรณ์มากมาย

และหากมีเหตุผลแล้วไซร้ ข้อความมากกว่า 200 ข้อความ ไม่น่าจะถูกลบอย่างอยุติธรรม

เพราะข้อความเหล่านั้น สามารถฉุดบัวที่อยู่ในตมแห่งการเนรคุณขึ้นมาโผล่ได้ทุกดอก

ผู้ที่ไล่ลบ รวมถึงนักบวชที่ไร้ศีล ปัญญา สมาธิ ผู้เห็นชอบ ได้ร่วมรู้เห็นกันหลายฝ่าย แต่ก็มุสาได้มาตงอด

หากมีความกล้าหาญ มีแก่นธรรมจริง ไม่ขลาด เขลาได้มานานขนาดนี้ เราต้องช่วยกันตักเตือนพวกเขาให้กลับเนื้อกลับตัว

รู้จักการกล่าวขออภัยโทษต่อ นามและรูปที่พวกเขา(โดยเฉพาะ สุทธิเดช)นั้น ลบหลู่
โดย: dd IP: 27.55.8.245 วันที่: 4 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:22:28:14 น.
  
หากศรัทธา คุณค่า ของพระพุทธเจ้า จะคงอยู่
ความเชื่อ กับ ความศรัทธานั้นต่างกัน. การเชื่อในพระเจ้านั้น ยังไม่เท่ากับการศรัทธาในพระเจ้า เช่นหลายคนมีความรู้ มีปัญญาที่คับแคบเกินจะเข้าใจมัน แต่เปิดกว้างไม่ปิดกั้นได้
หากเราศรัทธาในพระเจ้า เราจะไม่มีการละทิ้งพระพุทธเจ้า ไม่มีการลบหลู่ผู้มีพระคุณต่อพระพุทธเจ้า ไม่มีการเนรคุณต่อผู้ที่มอบอภินิหารให้ท่าน(คงคุณค่าคุณลักษณะที่พระเจ้าให้เช่นเดินได้7ก้าว)เพราะบางท่านยังกล่าวว่าเป็นเรื่องมุสา อย่างเช่นพระพุทธเจ้า อธิฐานขอ(ต่อพระเจ้า)ให้บัวทวนน้ำ พระเจ้าก็ให้ตามที่พระพุทธเจ้าขอฯ.
แต่หากไม่ศรัทธาต่อผู้มีพระคุณต่อพระพุทธเจ้า ที่บริสุทธิ์ ยุติธรรม มีหลักฐาน พยานล้นโลก ในนาม และรูปนั้นเล่าจะเกิดอะไรขึ้น. ก็อย่างที่เห็น มีการลบหลู่นามและรูป มีการไม่เชื่อบางประการว่าพระพุทธเจ้ามุสาบ้าง ว่าห้ามกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ(มอบออกซิเจนให้หายใจ)บ้าง แล้วทุกวันนี้ คุณค่าของพระพุทธเจ้า ก็จะถูกลบทิ้ง ยกสะพาน เนรคุณ เพราะจิตที่สกปรก และเคยลบหลู่ จัดนามตัดรูป พระเจ้าทิ้ง ไงล่ะ. เชื่อร้ายนั้นมันสามารถทำให้มนุษย์ที่ติดตามพระพุทธเจ้า เนรคุณ มุสา อวดอ้าง อุตริ ต่อ ความดีงามของพระพุทธเจ้าได้ แบบ ไร้ยางอาย ไร้ความละอายต่อบาป. แม้จะตักเตือนเพียงใด ก็ยังยากที่จะลั่นในสมองพวกเขา(แต่เพียรอยู่นะ) เพื่อช่วยกันนำคุณค่า(Value)ของพระพุทธเจ้ากลับสู่ ศรัทธาธรรม ของคนไทย(และหลายประเทศของโลก).
เพียงการมีศรัทธาธรรม ไม่ยึดเพียงความเชื่อ ที่ มากมายหลายจิต ติดยึดมันอย่าแคบๆเช่นนั้น ปิดกั้นมันอยู่ หลงเชื่อในผู้อวดอ้างเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้า หลอกให้ดำเนินพิธีกรรมที่มีแต่พนัน หนีคดี ไม่จำนนต่อผิดที่ผ่านมา หลอกในสิ่งที่ลวงว่าจะใช้ไถ่โทษให้เพื่อนมนุษย์ได้ เป็นเครื่องมือประนีประนอมในสิ่งชั่ว สิ่งผิดพลาดของตน แทนที่มีความผิดจะทำให้ถูกหลักนิติธรรม คือ การมอบตัว ไม่สู้คดี ไม่หนีคดี ไม่เนรคุณ มุสาว่าไม่พึ่งพาพระเจ้าทั้งๆที่พึ่งพาอยู่ทุกนาที มุสาง่ายๆ ลบหลู่ง่ายๆ เนรคุณง่ายๆ ไปตามการร่ายวรรณกรรมของผู้ที่ขาดความรู้ ทำตามพ่อแม่ที่ผิดพลาดมาเท่านั้น. และแล้วข้อความที่เป็นสัจจะธรรมนี้ ก็จะจีรัง เพื่อเป็นสิ่งเตือนใจแด่ทุกๆท่านในหลายๆเว็บ มิใช่แค่ที่นี่ chinawangso.net
โดย: dd IP: 27.55.8.245 วันที่: 4 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:22:59:32 น.
  


ในเมื่อ วิญญาณขันธ์ของเจ้า ติดตามเรา นั่น เจ้าย่อมมีสัญญาต่อเรา

เจ้าเคยสัญญาว่าจะ นำคุณค่าของสิ่งที่เราพยายามชี้แจงต่อเพื่อนมนุษย์ เมตตาในธรรมทั้งหลายเพื่อทุกมนุษย์ได้จับต้องมัน

แต่เจ้ามิได้รักษาสัญญาในภาระหน้าที่ ที่เจ้าลงนามไว้เอง วิบากอาจเกิดกับพวกเจ้าได้อย่างยิ่งยวด

สัญญาคือ ภาระหน้าที่ ที่เจ้าต้องสร้างองค์แห่งธรรม และบอกต่อ มิใช่ทำลาย

เราก็สัญญาเจ้าตามที่พระเจ้ากำหนดหน้าที่มาว่า จะเป็นพยานให้พวกเจ้าในวันสอบสวนบัญชีไงเล่า

จงกลับเนื้อกลับตัว เลิกเชื่อตัวแทนนายหน้าที่อ้างว่าเราแต่งตั้งเถิด จงนำศรัทธาธรรม สู่จิตใจของพวกเจ้าเถิด

และเราขอพรต่อผู้อนุญาติให้ดอกบัวเราลอยทวนน้ำนั้น ให้พวกเจ้าพบธรรมที่ครบในเร็ววัน.


โดย: Re IP: 27.55.8.245 วันที่: 4 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:23:54:01 น.
  
เมื่อมนุษย์หนึ่ง ที่เสพออกซิเจนเหมือนเรา มาแจ้งว่า เขาค้นพบสิ่งหนึ่งที่เป็นเหตุผล ที่มนุษย์เสพ ก่อนค้นพบ เขาได้อธิฐาน ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าหากดอกบัวลอยทวนกระแสน้ำครั้งนั้น แล้วเขาจะเพียรค้นหาสิ่งเสพของมนุษย์ชาตินั้นต่อไป เพราะคือสัญญาณว่าเขาจะค้นพบ. แน่นอน ด้วยหลัก อิถปัจยตาที่เขาค้นพบมา ก็ปรากฎว่า มีผู้มีพระคุณต่อเขา เมตตาเขา ดลให้ดอกบัวลอยทวนกระแสน้ำตามการระลึกยอร้อง ของเขา. เขาจึงเพียรต่อไปจนค้นพบสิ่งที่มนุษย์เสพนี้ คือ หลักอิถะปัจยตานั่นเอง. ฉะนั้นผู้เมตตา มีอำนาจในการสั่งการให้ดอกบัวทวนกระแสน้ำ เป็นสัญญา ที่ให้ไว้ว่าได้สร้างสิ่งนั้นไว้ให้ผู้ร้องขอนั้น ให้สัญญาณว่าให้เพียรต่อเถิด สภาวะโอกาสรออยู่. นั่นคือการไม่ลบหลู่สิ่งที่เหนือธรรมชาติ เหนือผู้ค้นพบสิ่งเสพของมนุษย์นั้น. ไม่กล่าวหาแต่งแต้มให้ผู้ค้นพบนั้นด่างพร้อยว่า อวดอ้างรู้เอง และห้ามกตัญญูต่อผู้ดลอำนาจนั้นมอบให้ท่าน แต่งแต้มว่าท่านให้ปิดกั้นการศึกษาหารูป หลังผัสสะนาม ปิดกั้นในคุณค่า ในสภาวะโอกาสที่ได้รับปัญญาญาณ วิทยะญาณ มาประจักษ์ต่อหน้า องค์ธรรมทั้งหลายมาประจักษ์ต่อหน้า. เลิกแต่งแต้มศาสนทูตที่ ไม่รู้อิโหน่อิเหน่ กับพวกท่านด้วย แต่ถูกใส่ร้ายมาตลอด อุตริการงานใหม่ๆขึ้นมาหาเงิน หาทาน หาความพึงใจกัน หางบประมาณของเพื่อนมนุษย์มาจับต้อง. จงนำคุณค่าของท่านนั้น กลับมาสู่สังคมโลก อย่างทรนงเถิด. ท่านไม่ผิด และผู้ที่ศรัทธาในพระเจ้า ไม่มีใครลบชื่อ ลบนาม ลบรูปท่านเลย. แต่ผู้ที่อ้างว่าติดตามท่านนั้น กลับมุสา ลบหลู่ผู้มีพระคุณของท่านนั้น จนแม้กระทั่งจำนนแล้วว่า มีพระคุณต่อตนเอง พ่อแม่ด้วย ก็ยัง มุสา หลบเลี่ยงในการ กตัญญูต่อผู้ศักดิ์สิทธิ์ เมตตาต่อมนุษยชาติ(แม้แต่ผู้เนรคุณยังให้เสพตั้งมากมาย)เมื่อขันธ์สามารถควบรวมจนท่านเป็นมนุษย์ได้แล้วนั้น นโยบายใหม่ๆตามพญามารกระซิบท่านคือ เนรคุณ ทั้งๆที่ก่อนขันธ์รวมกันได้ ท่านเคย กตัญญูมาก่อน(เพราะสัญญาต่อผู้มีพระคุณว่าจะไม่ลืมจะกตัญญู จะดพรงสัญญาขันธ์ให้ได้. แต่เมื่อควบรวมได้ กลับมีนโยบายใหม่คือ เนรคุณเป็น ลืมสัญญาเป็น เพิ่มเข้ามา. จงกตัญญูเป็นหลักการใหญ่ อย่าขาดธรรมในข้อนี้เด็ดขาด. มิเช่นนั้น อาจจะมีผู้นำอิถะปัจยตา มาหลอกท่านให้ เนรคุณ แล้ว จะหลุดพ้น ไม่ต้องพึ่งพา พระเจ้า (แต่ก่อนหลุดต้องพึ่งพาก่อน). นำ อิถะปัจยตา ที่คนดีๆ ค้นพบ มาปู่ยี่ปู่ยำ ใช้มันในทางขาดธรรม ในทิศทางพอกพูนชั่วช้า พอก เนรคุณ อกตัญญู. มำไมถึงจ้องทำสิ่งอกุศลต่อผู้ค้นพบ คุณค่าดีดีนั้นกันเล่า. กตัญญูต่อเขากันแล้วหรือ เข้าถึงเจตนารมย์ที่สุจริต ดีงามของท่านนั้นกันแล้วหรือ. ตรองให้ละเอียดๆซิ ว่า ท่านตกอยู่ในมนุษย์ประเภทใดกันเล่า.
โดย: Dd IP: 27.55.3.87 วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:0:30:24 น.
  
เสพสิ่งใด ที่เขามิได้เป็นหนี้เรา ก็ต้องจ่ายเป็นราคา. ตีราคาไม่ได้ ยังไม่พบเจ้าของ ก็ขอบคุณไว้ก่อน. อดทนก่อน อย่าเพืิ่ง อุตริว่าไม่มี ม่ายงั้น ขโมยทุกนาที เพรา เราเสพเข้าไปแล้ว จริง. นั่นคือ หลัก อิถะปัจยตา.
ใครเสพ ออกซิเจนของเจ้าเมืองธรรมชาติบ้าง ยกมือขึ้น. เจ้าเมืองนั้น เป็นหนี้ท่านหรือเปล่า ถ้าไม่มีหลักฐานว่าเป็นหนี้ จงจ่ายมูลค่าที่ท่านเสพเข้าไปแล้วนั้น เป็นกตัญญู. ก่อนจะปฎิเสธว่าไม่มี ไม่ได้เสพ. ม่ายงั้น "ขโมย" กันทุกนาที. หนักเอาการนะ ที่มีผู้เนรคุณเพิ่มจาก ไม่กตัญญูได้อีก. เชื่อมั้ย?
โดย: dd IP: 27.55.3.176 วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:6:10:38 น.
  
อย่าหลงเชื่อว่า การบริกรรมใดใด ตำราใดใด ความเท่ใดใด พยากรณ์ใดใด วรรณกรรมใดใด. จะเป็นสิ่งที่พาท่านหลุดพ้นคดีผิดไปจากภพจากชาจิใดใด ไม่ต้องรับโทษในผิดไปได้. เพราะนั่นคือ การหนีคดี อย่างมีกิเลสชัดแจ้งแล้ว. กุศล และมีธรรมกว่าไหมที่ทำผิดแล้วไม่หนีคดี ต่อรอง. คือมอบตัว(นิติธรรม). จะยอมให้ใครมาปั้นกิเลสหลุดพ้นให้เป็นตัวต่อจอตท่านหรือ. และอย่าหลงเชื่อในพยากรณ์ของเขาว่า สิ่งนั้นสิ่งนี้ จะใช้ไถ่โทษให้กับท่าน(บุญ บารมี) เพราะเขาจะไปรอที่ประตูทาน และ จับต้องงบประมาณที่เกิดขึ้นเท่านั้น. เลิกประณีประนอมกับความชั่ว ความผิดพลาดที่ตนกระทำอยู่(สามัญสำนึกรู้ดี). จงหยุด และมอบตัวตรง ง่าย ต่อผู้ที่สร้างอิถะปัจยตา สร้างพระพุทธเจ้า กำหนดเวลามาพบกัน. ที่นั่น เที่ยงธรรมที่สุด. แม้แต่รูปก็ยังปลอดภัย ไม่มีใครจินตนาการได้. (ม่ายงั้นรูปปั้นถูกนำไปหากินได้แบบที่เห็นๆไงล่ะ). พระเจ้า ยังบริสุทธิ์ ปลอดภัย ไร้การแตะต้อง ไร้การนำพาจากมนุษย์ผู้ใด.
โดย: dd IP: 27.55.10.252 วันที่: 7 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:0:15:32 น.
  
เกิดแล้ว จง ค้นคว้าสิ่งนั้นให้ดีจีรัง. และ ชั่วจีรัง. ชั่วก็ประนามให้จัรังเข้าไว้. ดีก็สรรเสริญนิยมเข้าไว้. เพื่อลูกหลานเราเกิดมา จะไม่ต้องลองผิดลองถูก ลองเสพยา ลองผิดประเวณีอีก. แล้วไม่ต้องหลงเชื่อในการพนัน การพยากรณ์ใดใด ว่าศัพทย์ คำว่า บุญ บารมี. จะเป็นสิ่งไถ่โทษให้กับเขา. หรือ คือเครื่องมือ ประณีประนอมในความพลาดผิดของเขา. เขาจะไม่จ้องตกในบรรยากาศแห่งการพยากรณ์ ตกใต้ตำรา ใต้ อีเว้นท์ ของใคร. ลูกหญิงก็ไม่ต้องไปพลาด "แบ" ให้ผู้อวดอ้างเป็นตัวแทนนายหน้าบุญบาปที่ไหนเลย. ลูกชาย ก็ไม่ต้องละทิ้งหน้าที่ต่อครอบครัว แผ่นดิน หนีการพัฒนาตน บ้านเมือง หปพยากรณ์แลกข้าว แลกไอโฟน แลกซองที่ไหนเลย. ไม่ต้องยกเลิกสัญญาขันธ์ใดใดอย่างทุจริต คาดเดาเอาเองว่า ทำเช่นนั้น เช่นนี้ แล้วจะหลุดจากคดีผิด ไม่ต้องรับโทษ มันขี้ขลาด ขนาดทำผิดไม่กล้ารับผิดกันหมดประเทศแล้วหรือ. (ใครทำผิดไปลบหลู่ผู้มีพระคุณ ไม่กล้ารับผิดเอ่ย ทายซิน้องๆ). ใยจะหนีภพ หนีคดีกันไปก่อนเล่า. หากมอบตัว จะต้องใช้ทนาย ใช้อัยการ ที่ลวงโลก ลวงเอาทาน อยู่ทุกวันนี้หรือ.
โดย: dd IP: 27.55.4.99 วันที่: 7 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:14:13:46 น.
  
อย่านำศาสนา เป็นเครื่อง บันเทิง หรือ พยากรณ์ เพื่อหากิน เพื่อแลกข้าว แลกทาน แลกสมนะ แลกความพึงใจ แลกไอโฟน แลก กับการได้รับความสะดวกสะบาย แลกกับความโดดเด่นส่วนตัว. ศาสนาคือต้องที่เป็นสัจจะธรรม ไม่ปิดกั้นต่อผู้ใด เหตุผลใดใด ไม่ลบกลบเกลื่อน ข้อกังขาโต้แย้งใดใด ไม่เป็นสิ่งต้องหวาดกลัว งุนงง สงสัย. ไม่เป็นสิ่งเชื่อแค่ไถ่โทษให้ตนเอง หรือ ตอบโจทย์ทางมายาคติได้แง่มุมเดียว ส่วนเดียว. ไม่เป็นเครื่องมือประณีประนอมในความผิดพลาดของตน หรือของใครทั้งนั้น. เมื่อท่านสัจจะแล้วว่า ท่านได้รางวับที่1 ในการนับถือศาสนาไหนที่เที่ยงธรรมแล้ว ท่านลง ลองวางมันลง เพื่อให้ผู้อื่นได้รับโอกาสสัมผัสรางวัลที่1นั้นดูบ้าง. มิใช่มัวแต่ลูบคลำรางวัล หรือ เหรียญทองนั้นอยู่คนเดียว แล้วนำมันหนีจากการสัมผัสยองผู้อื่น. ปิดกั้นผู้ที่เขาเข้าใกล้ที่จะสัมผัสมัน(ไม่ยึดติด ไม่ปิดกั้น). ลองดูก่อน อย่าเพิ่งเชื่อ.
โดย: dd IP: 27.55.13.51 วันที่: 8 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:3:25:32 น.
  
อย่านำศาสนา เป็นเครื่องบันเทิง หรือ แสวงหาความโดดเด่นส่วนตัว. นำพาไปหากิน อย่านำไปเป็นเครื่องพยากรณ์ แลกข้าว แลกทาน แลกความพึงใจ. หากท่านได้รับรางวัลที่1 หรือเหรียญทองในการนับถือศาสนา แล้วไซร้ การวางถ้วยรางวัลนั้นลงเพื่อให้ผู้อื่นได้สัมผัสบ้าง มิใช่มัวแต่ลูบๆคลำๆอยู่คนเดียว(ปล่อยวาง)นั้น คือ การสมควร. และอย่าปิดกั้นที่จะปัดป้องมือ(หรือจิตใจใฝ่รางวัล)ผู้ใด. ในการสัมผัสถ้วยรางวัลที่1 นั้นเลย. และอย่าหลงว่า ถ้วยรางวัลตรงหน้า คือถ้วยรางวัลที่1 เพียงใบเดียว ที่ผู้สัมผัสแล้ว จะห้ามสัมผัสถ้วยใดใดอีก. ดั่งมันคือรางวัลที่1ที่จีรังไปตลอดกาล. ไม่มองปัจจุบัน ว่ามีรางวัลที่1ใดเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไร. และอย่าปัดถ้วยรางวัลถ้วยอื่นให้ตกเก้าอี้ไป. เพราะ มีเพื่อนมนุษย์ที่ต้องการลูบคลำถ้วยรางวัล ที่ส่วนใหญ่ของมวลชน เขาว่ากันว่า คือรางวัลที่1แห่งปัจจุบันกาล.
โดย: dd IP: 27.55.13.51 วันที่: 8 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:3:37:36 น.
  
จาก chinawangso.net
บนโต๊ะที่ท่านสร้างขึ้นนี้ เพื่อวางถ้วยรางวัลให้คนทั่วไปสัมผัสมัน แม้ท่านอาจมีพฤติกรรม แสดงถ้วยนั้นเพื่อแลกข้าว แลกทาน แลกความพึงใจ. แต่ ก็มิได้หมายความว่า บนโต๊ะนั้น ท่านจะต้องปิดกั้น หรือปัดตกโต๊ะ ในเมื่อมีผู้ นำถ้วยรางวัลมาตั้งโชว์ แบบไม่หวังสิ่งใดเช่นท่านเลย. ท่านปวรนา ในการสร้างโต๊ะเช่นไร มาจากพื้นฐานคำสอนของผู้ใด จงอย่าทำลลายเกียรติประวัติของท่านนั้น. อย่าปิดกั้น จงมีเมตตากรุณา มุทิตา. จงอย่าพิพากษา จงอย่าหวาดกลัว อย่าคับแคบในที่วาง ที่แสดงนั้น. บนโต๊ะนั้น. ถ้วยรางวัลต่างๆ ต่างหารือ และ สนทนาธรรมกัน แสดงต่ออารยะ. (นั่นคือ อารยะเมตตรัยยะ). ท่านจงนำแบบอย่าง อารยะเมตรัย ในการสนทนาธรรม มิใช่ปิดกั้น มิใช่บ่อนทำลายในหนทางมีองค์ธรรม ทำลายทางแห่งการมีธรรม เข้าถึงต้นพร ที่ง่าย และ ตรงกว่า ที่เคยๆ. เพราะ เกิดแล้วในสิ่งที่ทุกท่าน....รอคอย
โดย: dd IP: 27.55.13.51 วันที่: 8 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:3:49:44 น.
  
มัวแต่พยากรณ์ว่า"จะ" มันก็จะ"จะ" อยู่อย่างนั้น
---- อารยเมตตานั้น เกิดขึ้นแล้ว เกิดมานานแล้ว. แต่ท่านๆอาจถูกปิดกั้น ถูกครอบงำ หลงทางอยู่. จงมีศีลธรรม ปัญญาธรรม และ สมธิ. อย่าขาดสติ ลบทิ้งใน อารยเมตตา. ที่ท่านสัมผัส แต่ไม่รู้ค่า. และไม่ต้องทุกข์กังวล ว่าบรรยากาศพยากรณ์ท่านจะดับสูญ สิ่งไร้สาระนั้น จะดับไปในที่สุด เมื่อทุกท่าน สัมผัส อารยเมตตากันได้. พวกปิดกั้น ก็คือ พวกที่ มิให้เกียรติศาสดาแห่งตนเท่านั้น. บัญชีจะถูกบันทึก ทั้งตน และผู้ปกครองตนโดยตรง(พ่อแม่)
โดย: dd IP: 27.55.13.51 วันที่: 8 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:3:58:53 น.
  
จงกตัญญูในทุกประเด็น. แต่หากจะกตัญญูต่อความชั่ว ความขลาดเขลา ก็จงมีสติ ปัญญา เป็นกตัญญูต่อ สัญญานแห่งความชั่ว และผู้ส่งสัญญาณนั้นเถิด. เพราะ กตัญญูธรรม คือ สัทธรรม(ธรรมของบุคคล อันเป็นอารยะ)มิใช่ของใคร. ฉะนั้น กตัญญูธรรมที่คนไทยขาด เพราะ การฝึกจิตที่เนรคุณ อวดอ้างนั่นเอง. ที่เป็นทางเสื่อม ของสัทธรรม.(พระพุทธเจ้าไม่เสื่อมหรอก เป็นจีรังแล้ว). จงมัสัทธรรมไว้1 เพื่อเรียนรู้ ตักเตือนตนเอง และ เตือนกันและกัน 2 นำไปปฎิบัติตน 3 ใช้ขันติธรรม รอมรรคผลของสัทธรรม. จงอย่าเนรคุณต่อ ผู้ให้ออกซิเจน สร้างธรรมชาติ บริหารธรรมชาติกันต่อไปเลย. นั่นคือ สัทธรรมจะเสื่อม ไม่ใช่พระพุทธเจ้าเสื่อม. และนี่คือ เจตนารมที่ดีงาม เรานำมาจากวรรณกรรมที่คนไทยชื่นชอบครับ. ตรองดู ----

๑. กิมพิลสูตร ว่าด้วยเหตุปัจจัยทำให้ศาสนาเสื่อม

[๒๐๑] สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ พระวิหารเวฬุ-

วันใกล้เมืองกิมิลา ครั้งนั้น ท่านพระกิมพิละได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า

ถึงที่ประทับถวายบังคมแล้ว นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้วได้ทูลถาม

ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อะไรหนอแลเป็นเหตุ เป็นปัจจัยเครื่องให้พระ

สัทธรรมไม่ดำรงอยู่นาน ในเมื่อพระตถาคตปรินิพพานแล้ว พระผู้มีพระภาค-

เจ้าตรัสว่า ดูก่อนกิมพิละ เมื่อตถาคตปรินิพพานแล้ว พวกภิกษุ ภิกษุณี

อุบาสก อุบาสิกา ในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ไม่มีความเคารพ ไม่มีความยำเกรงใน

ศาสดา เป็นผู้ไม่มีความเคารพ ไม่มีความยำเกรงในธรรม เป็นผู้ไม่มีความ

เคารพไม่มีความยำเกรงในสงฆ์ เป็นผู้ไม่มีความเคารพ ไม่มีความยำเกรง

ในสิกขา เป็นผู้ไม่มีความเคารพ ไม่มีความยำเกรงกันและกัน ดูก่อน

กิมพิละนี้ แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้พระสัทธรรมไม่ดำรงอยู่นาน

ในเมื่อตถาคตปรินิพพานแล้ว.
โดย: dd IP: 27.55.13.51 วันที่: 8 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:7:37:57 น.
  
ศาสดา จะโด่งดังกว่าตน ต้องลบ(ที่chinawangso.net)


ง่าย และ ตรง ที่สุด ที่มนุษย์ทุกผู้นามจะเข้าแถวเดียวกัน ขอพรที่เดียวกัน. ขอต่อผู้ให้พรต่อบรรดาศาสนทูตที่ได้รับมา ไม่ว่าจะให้ไม้เท้าแยกน้ำออกได้ ให้รักษาผู้คนด้วยฝ่ามือ ให้ดอกบัวลอยทวนกระแสน้ำได้ ให้ชนะศึกสงคราม. แต่ก่อนจะเข้าอยู่ในแถวนั้น ทุกคนย่อมควรมีทุกธรรมมาครอง

นั่นคือ ก่อนที่จะเข้าแถวขอพร ยังที่เดียวกับศาสดาทุกท่านขอพร และได้รับพรนั้นมา. ทุกคนย่อมต้องไปเข้าแถวเดียวกับ ผู้มีองค์แห่งธรรมทั้งหลายนั้นเข้าแถวกันอยู่. ฉะนั้น เราก็ต้องมีธรรมให้ครบเช่นศาสดานั้นๆทุกคน. เราถึงมีสิทธิ์ในแถวนั้น. จงมีกตัญญูธรรม อย่ารีบเนรคุณ ต่อเจ้าเมืองธรรมชาติที่ทั่วโลก มีผู้กตัญญูมากกว่าผู้ลบหลู่เนรคุณ ท่านจะเสียสิทธิ์ การ ขอพร เช่นศาสดาเคยขอมาได้. และการลบหลู่ เร่งรีบ ขอพบเจ้าของออกซิเจนที่ท่าน พ่อแม่ ศาสดาเสพ ท่านจะเสียสิทธิ์ในการมี กตัญญูธรรม สุจริตธรรม เที่ยงธรรม กละ ขันติธรรม. ทั้งสองสิทธิ์นั้นคือ สิทธิ์มนุษยชน. ที่มนุษย์ศักดิ์สิทธิ์ และมีสิทธิ์เท่าเทียมกัน(ยุติธรรม) ทุกผู้นาม ใครปิดกั้นสิทธิ์นั้น เท่ากับไม่ศรัทธาธรรมต่อศาสดาผู้สั่งมิให้ปิดกั้น ให้อยู่กับปัจจุบัน ให้อยู่กับความเป็นจริง(ทั้งดีชั่ว ใหม่เก่า ให้มีสัทธรรม.
โดย: dd IP: 27.55.0.137 วันที่: 9 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:2:32:33 น.
  
บางเว็บ มีการกลัวเพื่อนมนุษย์จะมีสัทธรรม และเข้าถึงต้นแห่งพรได้ จึงมีการไล่ลบกระทู้ธรรมที่สร้างสิ่งนั้นได้จริง ที่ chinawangso.net กระทำการเช่นนั้น เพราะ กลัวว่าหากเพื่อนๆเข้าถึงต้นพร การเป็นตัวแทนนายหน้า บุญบารมีจะตกไป ตนหมดความสำคัญ อดรับทาน และการจับต้องงบประมาณจะลดลง จึงลบข้อความที่จรรโลงเกียรติศาสนทูตแห่งตน(พระพุทธเจ้า) ไปเสียสิ้น ลบอย่าเมามัน หลงลืม ปิดกั้น ไม่อยู่กับธรรม ไม่รับความจริง ไม่อยู่กับปัจจุบัน มุสาง่าไม่รู้ไม่เห็นไม่ต้องตักเตือนแอดมิน. นำพาผู้คนหนีคดี หลุดภพชาติ ด้วยการไร้ธรรมมากมาย. จะพาพวกเขาไปไหนหรือ ในเมื่อ ผู้อวดอ้างนำทาง ยังหลงอยู่.(นำมาฝาก)
โดย: ร้องเรียน IP: 27.55.0.137 วันที่: 9 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:2:56:10 น.
  
สวมรอยในทั้งจริง และไม่จริง คือ อุบายที่ประเทศที่เรารักนี้ เขาใช้กัน

สวมรอยทั้งนั้น. เพราะถ้าโดนกับจริงก็นั่นไงฉันสุดยอด. แต่ถ้าความไใ่จริงถูกแฉ ก็ลบทำลาย ปิดกั้นไม่ให้มีผู้รู้มาก เกิดปัญญามาก. เพราะการสวมรอยของเขานั้น แลกข้าว แลกทาน แลกงบประมาณ แลกความพึงใน ยศศักดิ์ ตักเตือนไม่ได้. รับมือกับความจริงไม่เป็นแล้ว. ตอบโต้ด้วยการทำลายล้าง ขาดหลักธรรม สัทธรรมเสื่อม. ไม่ปรยัติตนเองก่อน ปริยัติผู้อื่น. จิตยังสกปรก จะหลุดพ้นไปไหน. เดี๋ยวผู้ที่เขาเคยหลุดพ้น จะติดเชื้อสกปรกจากจิตท่าน. เตือนมาเป็นปีๆแล้วนะครับ. ไม่รู้ก็มุสาแล้วหละ. ไม่จำนน ไม่มอบตัว ก็พยามารครอบหัวแล้ว. เราไม่เชื่อ เขาก็สอนที่พ่อแม่เรานั่นคือบริสุทธิ์เป็นภาระหน้าที่ พระไม่เชื่อ เขาก็ไปหาทางสอนพ่อแม่พระ. พระนั้นก็สร้างทุกกังวลให้กับพ่อแม่. แทนที่จะเข้าถึงธรรม แล้วบอกต่อพ่อแม่ตนก่อนอื่นเป็นสำคัญ. เมินเฉย ให้อุเบกขาแห่งพระพุทธเจ้าเสียหายซะงั้น. ไม่น่าเชื่อว่ามีอยู่จริง. ที่ chinawangso.net (อย่าปล่อยให้การตักเตือนเรา ว่อนเน็ต ทำไงถามได้นะถ้าไร้ปัญญา).
โดย: dd IP: 27.55.0.137 วันที่: 9 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:7:10:21 น.
  
เมื่อ ข้อความที่ถูกลบทิ้ง ผ่านการพิจารณา ของกรรมมาธิการ การศาสนา. อาจต้องมีการกำหนดกรอบแห่ง การใช้อำนาจ ที่มิให้เกินขอบเขตที่พระพุทธเจ้ากำหนดไว้คือ ทุกผู้นาม ไม่สมควร ปิดกั้นในสัทธรรมใด ให้เกิดความเสื่อม ให้สังคมตกอยู่ในอานัติ ของการพยากรณ์ แลกข้าว แลกทาน. กำหดขอบข่ายของนักบวช สำรวจศรัทธาธรรม ของคนในชาติที่มีต่อพระพุทธเจ้ากันใหม่ เน้นที่ตุณค่าของพระพุทธเจ้า มากกว่าตัวแทนนายหน้า ที่สร้างใบcertificate กันขึ้นมาเอง. มีการล่าทำลาย บทความที่บั่นทอนความชั่ว ฟื้นฟูความดี เพราะเหตุตนจะเสียประโยชน์ มีการอุตริงานการใหม่ๆที่เน้นการพยากรณ์เพื่อรับผลประโยชน์ รับความพึงใจเสียเองขึ้นมาใหม่ๆจากพระพุทธเจ้า. จงช่วยกันดำรงศาสนาที่ดีงาม เก่าแก่ และมีแก่นธรรมที่ไร้พยากรณ์ของ เจ้าชาย สิทถถะ ที่พระเจ้ามอบให้เป็น ศาสนทูตแห่งโลกยุคโบราณ เมื่อ 2500กว่าปี กันเถิด. ก่อนที่กรรมมาธิการต้องมากำหนดนโยบาย เพื่อให้เรา กตัญญู เพราะการกตัญญูนั้นสะสม มาก่อนรวมขันธ์5 ได้เสียอีก. แต่การหลัง สามารถหลังมาได้ตลอด. แต่นโยบาน เนรคุณนั้น มาทีหลัง หลังจากรวมขันธ์แล้วเท่านั้น.
โดย: dd IP: 27.55.0.137 วันที่: 9 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:7:20:42 น.
  
นักบวชมีสองอย่าง

1 พ่อแม่นำไปเป็นเบี้ยพนัน เพื่อจะเอาสวรรค์ตั้งแต่เล็กๆ แล้วเด็กก็กลัวจะต้องออกมาโดนเบิร์ด กระโหลก ให้จ๊ิกโก๋ รุ่นพี่ท้ายซอยใช้ซื้อโอเลี้ยง เลยยอมอยู่ในความปลอดภัย เลยหลงมาแต่เด็กๆ

2. ชายฉกรรณ์ วัยกำลังช่วยพัฒนาชาติ ล้มเหลวในชีวิต แสวงหาความเป็นเลิศทางวิชาชีพไม่เจอ เลย เข้าเป็นนักบวช

บ้านเมืองไทย ถึงตกต่ำกว่าระดัยที่ควรจะเป็น ทั้งๆที่พระเจ้าได้มอบแผ่นดินที่สุขสบาย ทรัพยากรณ์มากมาย แต่ใยประเทศจึงไม่เทียม อารยะได้เลย

ตรองกันเถิด ทั้งนักบวช ทั้งพวกบอบถามนักบวช. หลายคนที่หลง ไม่ปริยัติในสิ่งที่ตนไม่รู้ ไร้อินทรีย์สังวรณ์ แท้ๆ(จากchinawangso.net)
โดย: dd IP: 27.55.11.55 วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:2:18:07 น.
  
คำตอบที่นักบวชแนะนำท่านนั้น ใช่ทางแห่งการมีปัญญาไหม ในเมื่อพวกเขายังไร้ปัญญาเพียงพอที่จะสนทนาธรรม หรือ แค่กล่าวคำ ขออภัย ที่ลบหลู่พระเจ้ามาหลานครั้ง เป็นเวลานานพอเพียง. นั่นคือ การหนี การเขลา ขลาด เท่านั้น เพราะ ความกล้าหาญคือสายกลางระหว่า มุทะลุ และ เขลาขลาดนั่นเอง.
โดย: dd IP: 27.55.11.55 วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:2:19:31 น.
  
ภาคผล ทั้งภายนอก และภานใน. ในการปฎิบัติ หลังจากนำ ปัญญาธรรมปริยัติแล้ว

จะปรากฎทั้งใน สัญญา และเวทนา รูป วิญญาณ และสังขาร. กับ อีก1 คือ ขันธ์อื่นๆ(เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

นั่นคือ สาธารณะ จะพบเห็นภาคผลนั้น พร้อมกับตัวเองนั่นเอง

และบัญชีภาคภายในนั้น ท่านๆคงลืม สุวรรณ กับ สุวาณ ไปแล้วกระมังว่า

บัญชีทุกท่าน ต้องถูกเปิดออกอ่าน ในวันสอบสวน(ที่ยุติธรรมที่สุด)

เราเป็นเพียงผู้ตักเตือน ปริยัติ ต่อกันเท่านั้น มิได้ลงนามเป็นสัตรูตามสัญญาที่ผู้ใดเสนอมาไม่

สัญญาท่าน อาจจะสูญเปล่า อาจจะโมฆะได้. เมื่อำม่มีผู้ลงนามนั้น ท่านก็อย่าเพิ่งรีบลงนามตาม มารกระซิบนะครับ. ปริยัติมาจาก chinawangso.net)
โดย: dd IP: 27.55.4.139 วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:9:35:45 น.
  
ขันธ์ทั้ง5 อย่าควบรวมกับ อกุศล เนรคุณใดใด

เพราะ เพียงปัญญาธรรม ง่ายๆ จากพระพุทธเจ้า เราสามารถห่างเหิน หลุดพ้น จากความผิดพลาดซ้ำซากได้ง่าย และตรง

วิธีนี้ อาจขัดใจนักบวช นักแอบอ้างพิธีกรรมใหม่ๆ เพื่อแสวง needs (ความต้องการของกิเลสพื้นฐานที่ตนรู้จักหลังรวมขันธ์)

เพราะ ทาน รางวัล อีเว้น งบประมาณ ความพึงใจ การบูชา ความสะดวกสะบาย การได้รับ บริการ ฯลฯ จะลดลงทันที

แต่เดี๋ยวก่อน นี่คือทางที่เที่ยงธรรมที่ ง่าย โดยการไม่นำกิเลส นำอกุศลใดใด มาควบรวม ปะปน กับขันธ์ทั้ง5 เรา

เท่านี้ ก็คือสิ่งที่พระพุทธเจ้ามอบคุณค่าแห่งการชี้นำ ในปัญญาธรรม ในญาณวิสัย เพื่อทุกท่าน จะมี สัทธรรมได้ ง่าย+ตรง

จงลองดูก่อนเถิด ปริยัติต่อตนเอง และเพื่อนมนุษย์กันเถิด
โดย: dd IP: 27.55.4.139 วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:9:45:16 น.
  
เมื่อ ปัญญาธรรม นั้น ถูกปริยัติ โดยมิตร(คือตนที่เป็นมิตรแห่งตน) และมิตรต่อวิญญาอื่นๆโดยรอบแล้วไซร้. โดยไม่นำขยะของการปริยัติ คือ การเดินหนี เนรคุณ หรือ อกุศลใดใด จากการกระซิบของพญามาร ขึ้นมาบนโต๊ะ ปริยัตินั้น. มรรคผล จะเกิดในทางบั่นทอนชั่ว และฟื้นฟูความดี.
โดย: dd IP: 27.55.4.139 วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:9:55:21 น.
  
เปิดโต๊ะ ปริยัติเอง ควำ่โต๊ะนั้นเสียเอง เพราะอะไร

เพราแค่ พยากรณ์ตามมารกระซิบ เพราะกิเลสตนเอง ที่ว่าจะดัง จะรวย จะได้รับการยอมรับ จะโดดเด่น จะสะดวกสะบาย

จะปลอดภัย จะได้รับยศศักดิ์สูงขึ้น ได้ตำแหน่งสูงขึ้น. เพียงแค่นั้นหรือ ที่ท่านที่อุตสาหะนี้. เปิดโต๊ะมาก็ไม่ใช่ง่าย

แต่นำขยะขึ้นบนโต๊ะเสียเอง. เพราะในการปริยัติธรรมประชาธิปไตยของวิญญาณ และ เวทนานั้น ย่อมได้รับเท่าเทียมกัน

ขยะคือการปิดกั้น การจำกัดสิทธิ์ การใส่ร้าย พิพากษา การวางเฉยบนโต๊ะปริยัติที่ตนเปิด พวกมากลากไป. และสุดท้าน โต๊ะของกู กูจะคว่ำ(มีหลายโต๊ะแล้ว ที่ทำเช่นนั้น)

ปาวราณาตน เปิดโต๊ะ เพื่อปริยัติธรรม จงอย่าละทิ้งกระทู้ธรรมใดใด แม้แต่ธรรมของยาจก มิเช่นนั้น ท่านอาจพบมรรคผลที่

เลี่ยงไม่ได้.
โดย: dd IP: 27.55.4.139 วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:10:05:56 น.
  
แมงหวี่ คือ ยาจก ที่นำสัทธรรม ของพระพุทธเจ้า ขึ้นมาปริยัติบนโต๊ะ ที่ท่านๆนั้น เปิดขึ้นมาก่อนนานแล้ว

แต่ยัติสัทธรรม ของยาจกแมงหวี่ ถูกเขี่ยทิ้ง ทั้งๆที่สาธารณะนั้น ทราบดีว่า คือธรรมที่กำลังจะเสื่อมสลาย

ยาจกแมงหวี่ ได้พยายามส่งเสียง เพื่อกระทู้ธรรมจากพระพุทธเจ้า จะได้รับการพิจารณ ปริยัติบ้าง

แต่เปล่าเลย. การยื่นข้อเสนอในยัตตินั้น ต้องถูกพิพากษาทำลายสิทธิ์ไปเสียสิ้น เป็นหลายร้อยครั้ง

หากใครเก็บไว้ แล้วเอาไปทำมาหากิน ตั้งโต๊ะปริยัติใหม่ขึ้นมา คงได้รับความโด่งดังกว่าโต๊ะปริยัติเก่าๆแน่นอน

แต่ยาจกยืนยันว่า หากยัตินี้ถูกนำมาพิจรณาปริยัติแล้วไซร้. การหากิน การแสวงหาประโยชน์แบบที่เห็นๆจะหมดไป

และ สัทธรรม ก็จะไม่เสื่อม. ช่วยกันได้ เราช่วยกันเถิด. ยื่นไปเรื่อยๆ.
จาก chinawangso.net
โดย: dd IP: 27.55.4.139 วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:10:14:06 น.
  
ทำไม นักบวชต้องไปเกี่ยวข้องกับงานเปิดงานแทบทุกงาน

เพราะ ผู้คนไร้สติ ไร้ปัญญา และ ขาดสมาธิ เพียงพอที่จะนำพากิจการที่ตนกำหนดนโยบายขึ้นมา ให้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ จนมีผู้แอบอ้างสวมรอยทุกงาน เสร็จงานก็รับค่าแรง ค่าเหนื่อยในการพยากรณ์ กันไปคนละหลาย. อิ่มท้อง ได้ของแปลก ของ(ที่พยากรณ์) ว่าอร่อยใส่ท้องใส่พุงกลับสำนักกันไป. จงปริยัติในธรรมเถิด แล้วท่านๆจะหลุดพ้น จากสิ่งงมงายไร้สาระเทือกนั้น. (จาก chinawangso.net)
โดย: dd IP: 27.55.12.42 วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:17:57:48 น.
  
(จากChinawangso.net)

แน่นอน นักบวช และนักธรรมต่างๆนั้น ปวรณาตนเช่นเดียวกับ แพทย์ ที่มุ่งรักษาเพื่อนมนุษย์ที่ป่วย

แต่แพทย์ตามหลักสากลเป็นปัจจุบันนั้น. จะเสนอวิธีการรักษาให้กับผู้ป่วยไข้อย่างชัดเจน ต้องไม่ปิดบัง(สนธิสัญญา ยุโรป)

และหลังจาก ที่คนไข้ได้รับฟังโดยเข้าใจแล้ว. เขามีสอทธิที่จะเลือกวิธีการรักษาตาม

ความต้องการที่พอเป็นไปได้ทางการรักษา เช่น

ปฎิเสธการรับเลือด ปฎิเสธการเจาะคอเป็นต้น. เช่นกัน ผู้คนย่อมมีสิทธิ์ที่จะปฎิเสธการรับการพยากรณ์ การห้ามครองธรรมใดใดจากนักบวชได้

ฉะนั้น อย่ากลบเกลื่อน ทำลาย รายละเอียดของการรักษาองค์แห่งธรรม บองอารยชน

ที่เป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเอง

เลิกปั้นกิเลสต่างๆจนเป็นตัว จนส่งผลในการปกครองจิตท่านเอง ที่นำพาภาพต่างๆนั้น

ลบ ทั้งท่าน พ่อแม่ท่าน ศาสดาท่าน


โดย: dd IP: 27.55.7.233 วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:20:42:37 น.
  
นิ่งจริง ก็ไม่มีผู้ใดลบสัทธรรม ให้เข้าทางเสื่อมหรอก

แต่ไม่นิ่ง แถมยัง ทำสิ่งใดที่เนรคุณ แล้ว ไม่รับผิดชอบอีก

ก็พบเห็นอยู่สาธารณะชนย่อมเลือกที่จะตักเตือนผู้ไม่เดินสายกลาง ผู้ทิ้งธรรมแห่งสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เอง ไม่ยากเลย

แต่มุสาทั้งนั้น(ที่chinawangso.net)สังคมแค่ดูแค่รู้อย่างไม่เป็นจริง และ ุสา ไร้ศีลธรรม (ไม่มีอรหันต์เกิดที่นั่นแน่นอน เพราะแค่ศีลธรรมยังแย่
โดย: dd IP: 27.55.8.89 วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:23:40:52 น.
  
จาก chinawangso.net

แล้วกตัญญูตาธรรม ก็คือ กตัญญูตาอผู้ให้ออกซิเน เรา และ พระพุทธเจ้า หายใจ

มันก็เท่านั้น ใยยากเย็นที่จะมีธรรม มิหน่ำซ้ำ เนรคุณว่าไม่มีอย่ามุสาที่สุด

ไร้ขันติธรรม รอคอยพบคำตอบที่แท้จริง ไร้เที่ยงธรรม ไร้นิติธรรม ต่อรองอุตริตามตำรา ตามนักบวช

อวดอ้างในพิธีกรรมต่างๆมากมาย
โดย: dd IP: 27.55.8.89 วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:23:49:22 น.
  
จาก chinawangso.net
การแสดงความฉลานนั้น อย่างมงายตามตำรา หรือนักบวชใดใดที่ กล่าวว่า นิ่ง ตือการแสดงความฉลาด (ยิ่งมุสาว่านิ่งแต่ลบนั้นยิ่งแย่ใหญ่)

แต่ความฉลาดพอ คือ การปริยัติ ทุกธรรม ที่มีผู้เสนอยัติขึ้นมาบน ช่องทางปริยัติใดใด มิใช่การงมงายว่านิ่งคือฉลาด

แท้จริงการนิ่งคือ อาการลมชักหลบในเท่านั้น สมองจะขาดออกซิเจนเช่นกัน ส่วนที่ดีจะถูกทำลาย และส่วนที่ควรพัฒนา ก็จะหยุดชะงัก

และนิ่ง หรือ กล่าวหาผู้เสนอยัติเพื่อปริยัติใดก็ตาม คือ ขยะแห่งการเจรจา การสนธนาธรรม ขยะของการปริยัติ หรือ องค์ประชุมใดใดนอกเหนือลงแบบนี้ทั้งนั้น

จงเข้าใจ อุเบกขาจาก พระพุทธเจ้าเสียใหม่ ท่านจะได้ไม่เสียโอกาสในปัญญาญาณที่ควรแสวงเพื่อเป็นพุทธะ. และอย่าทำให้ตนหรือใครไร้การเบิกบาน(เพราะเห็นท่านเนรคุณ)

เขาและท่านจะเป็นพุทธะไม่ได้เพราะ ไม่เบิกบาน
โดย: dd IP: 27.55.8.89 วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:0:01:58 น.
  
มั่นใจได้อย่างไรว่า ตนคือ พุทธะ

ในเมื่อมิใช่ผู้เพียร เรียนรู้ในสิ่งที่เกินญาณวิสัย

มิใช่ผู้ตื่นตัวในองค์ธรรมต่างๆ โดยเฉพาะ กตัญญูธรรม

เป็นผู้ไม่เบิกบาน เพราะ กลัว สารพัด ยอมให้พ่อแม่ถูกตำหนิจากสาธารณะ แม้จะสิ้นชีวิตไปแล้ว เกิดสงสัยว่า สอนท่านหรือไม่การจะเป็นพุทธะ มิใช่พึ่งพานักบวช พึ่งพาวรรณกรรม พิธีกรรม รูปปั้นดินหิน ทองเหลือง พึ่งพาบุญ พึ่งพาบารมี

และมิใช่ผู้เพียรหลุดพ้นจากคดีผิดใดใดที่ตนกระทำ หลักนิติธรรมมีให้เลือกเดิน ไม่เดินไม่เท่าไร ปิดทางคนอื่นเดินด้วย

ท่านคือ พุทธะ จริงหรือนั่น.
โดย: dd IP: 27.55.13.185 วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:6:20:51 น.
  
พลุแห่งสัทธรรม ได้ถูกจุดขึ้นแล้ว

จุดทั้งที ต้องจุด สมควรจุดดอกใหญ่ๆหน่อย

แต่หากมันแสบหู แสบตาใคร เราก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ

แต่ผู้คนมากมายได้เห็นธรรมนั้นทั่วถ้วน

และผู้ลบทำลายนั้น มีไม่กี่คนเอง. จงล้มเลิกการสมรู้ร่วมคิดนั้นให้ได้เร็วๆนะครับ

ภาคผล จะได้ชัดเจนว่า คนดีนั้น มอบตัวได้เมื่อทำความผิด
โดย: dd IP: 27.55.12.43 วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:20:29:27 น.
  


การปริยัติในสัทธรรม

เมื่อโลกนี้ หรือบอร์ดธรรมคือโต๊ะปริยัติ ในสัทธรรม มีผู้เสนอ ยัตติในกตัญญูธรรม เพราะ พบเห็น ผู้แสดงในการลบหลู่ เนรคุณ ขาด

กตัญญูต่อตนเองต่อพ่อแม่ ต่อศาสดาเขา ต่อประเทศชาติ ต่อพระเจ้าแผ่นดิน ต่อภาระหน้าที่ ต่อผู้มีพระคุณ. และแถมการขาดใน ขันติ

ธรรม ขาดในนิติธรรม ขาดในเที่ยงธรรม ขาดในเมตตาธรรม ขาดในยุติธรรมอีกหลายกระทู้ หลายยัตติ

บนโต๊ะปริยัติ มีผู้วางเฉย ผู้คัดค้าน ผู้ลบทำลายจำกัดสิทธิ์ในการนำยัตตินั้นขึ้นสู่โต๊ะ หรือพยายามคว่ำโต๊ะ ผู้คนที่สมรู่ร่วมคิดเหล่านั้น

กำลังนำของสูง แลกกับของต่ำกระนั้นหรือ. ใผู้คนกลุ่มนั้นไม่ปริยัติในธรรมต่อตนเองก่อน แล้วปริยัติในธรรมต่อกัน

ผู้หลักผู้ใหญ่ในบอร์ดนี้ ไม่พบ ไม่เห็นเลยกระนั้นหรือ. มุสาแท้ๆหาก ไม่รู้ไม่เห็น.


โดย: dd IP: 27.55.12.43 วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:20:43:30 น.
  
ขอให้ทุกท่าน จงเข้าถึงความเหนื่อยยาก ของพระพุทธเจ้า ระลึกถึงความเหนื่อยยากของพระพุทธองค์ที่เผยแพร่ในสัทธรรม

เมื่อ2500 กว่าปีก่อน มันคงยุ่งยากมากเลย. เพราะ เราได้สัมผัสมันจริงๆแล้ว และวิบากเช่นผู้สุจริตบอกกล่าวสิ่งดีงามเพื่อความครบครัน
ขององค์แห่งธรรมนี้พอเพียง ที่จะเข้าใจเลยว่า พระพุทธเจ้า และเหล่าศาสดา เหนื่อยยากเช่นไร. ทั้งนักบวช นักพยากรณ์ นักแสวงลาภ ยศ สรรเสริญ ความพึงใจต่างก็
เสียประโยชน์การงานการพยากรณ์ส่วนของเขากัน จนเดาได้เลยว่า เหนื่อยากจริงแท้แน่นอน ในการที่จะสร้างแนวทางแห่งสัทธรรม เตรียมให้ทุกๆคนรุ่นหลังท่าน เราจะเพียรต่อไปแม้ถูกปิดกั้น ถูกทำลาย ถูกเสนอเป็นศัตรู ถูกลบยัตติ คว่ำโต๊ะปริยัตินี้. เราคือผู้จุดประกาย มิใช่ศาสดาใดใด ไม่ต้องมาสรรเสริญเยินยอชื่นชมใดใดนะครับ. (นี่ก็จากที่เดิมอีกchinawangso.net)
โดย: dd IP: 27.55.12.43 วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:23:49:37 น.
  
กระทู้ธรรม ทุกกระทู้ที่เกี่ยวกับการแสดงหนทางเข้าถึงสัทธรรม และความดีงามสุจริต ทั้งขอศาสดาใดก็ตาม ไม่เว้นแม้แต่ความดีงามของพระพทธเจ้า หากท่านๆตามไปที่เรานำมานี้(chinawangso.net) ท่านจะไม่สามารถพบได้อีก อ่านได้อีก เพราะ ผู้ที่นำของต่ำ(ปิดกั้นทำลายหนทางเที่ยงตรงและง่าย)ได้ลบทำลายมันอย่างคนไร้ปัญญา ไร้สติ ไร้สมาธิที่ดี ไร้เหตุผลพอจะต่อยอด ปริยัติ ในธรรมทุกธรรมที่พระพุทธเจ้าเองก็ส่งเสริม. เขาต้องทำลายทิ้ง เพราะ เขาเสียประโยชน์ในการพยากรณ์แลกทาน แลกความพึงใจแลกลาภยศสรรเสริญ. แลกความโด่งดัง. พวกเขากระทำการไปตามพยามารกระซิบสั่งพวกเขาเท่านั้น. เราต้องช่วยเขากันนะครับ.
โดย: dd IP: 27.55.12.43 วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:23:57:05 น.
  
ครั้งที่พระพุทธเจ้าเดินทางห่างราชสมบัติ เพื่อเพียรตามหาในความรู้เรื่องต่างๆที่พระองค์สงสัย

เมื่อออกจากวังมาสักระยะ. พระพุทธเจ้าได้อฐฐิฐาณว่า หากพระองค์จะได้รับความรู้จากการเสียสละในครั้งนี้นั้น

ขอให้ดลดอกบัว(บางหลักฐานว่าเป็นพาน) สามารถ ลอยทวนกระแสน้ำได้ และประจักษ์เพื่อเพียร เพื่อเที่ยงธรรมแล้วที่ตัดสินใจเดินทางนี้

ซึ่งขณะนั้น พระพุทธเจ้า มิได้ขอพรผ่านสิ่งใดๆเลย เพราะไม่มีพระพุทธรูป ไม่มีเจ้าแม่กวนอิม ไม่มีลิ้มกอเหนี่ยว ไม่มีไตรลักษณ์ใดใด แม้แต่พิคเนศที่ฮินดูขอพรผ่าน

ท่านก็มิได้ ขาดเมตตาธรรมต่อวิญญาณที่ท่านไม่เคยถามไถ่ว่างานการล้นมือหรือไม่ ท่านขอพรเองไม่ไหว้วานใคร

และท่านก็ได้รับการสนองตอบในพรนั้น คือ ดอกบัวหรือพานนั้น มีผู้ดลให้เกิดการลอยทวนกระแสน้ำนั้นทันที และประจักษ์ได้(มิใช่จะลอยย้อนง่ายๆแม้วิทยาศาสตร์อธิบายได้ก็ตาม)

กล่าวมาถึงตรงนี้ บางท่านที่ขาดศรัทธาธรรม อาจกล่าวว่า เป็นเรื่องจริงหรือไม่ไม่มีใครทราบได้ นั่นคือท่านกำลังกล่าวหาผู้ที่ประจักษ์ในเหตุการณ์แล้วมาเล่าต่อ ตือผู้มุสา

และคนที่มาเล่าเรื่องปัจจเจกเช่นนั้นก็คือพระพุทธเจ้าที่ประสพมากับตัวท่านเอง เรากำลังกล่าวว่า พระพุทธเจ้า อาจจะมุสาก็ได้(ขาดศรัทธาธรรม)

ขอให้เพื่อนๆจงตระหนักเถิดว่า พระพุทธเจ้าท่าน ขอพรจากผู้ใด. แล้วหากทุกท่าน มีธรรมที่ครบครันเท่าพระพุทธเจ้าได้ เราก็จะยืนในแถวเดียวกับท่าน และไปขอพรจากผู้นั้นได้
ตรง และง่ายที่สุดแล้วที่จะลำดับในการกระทำ ฉะนั้นหากเราหายใจอยู่ โดยที่เนรคุณ ปฎิเสธการมีรูปของผู้ให้พรพระพุทธเจ้า ให้ออกซิเจนท่านหายใจ เราขาดกตัญญูธรรม แน่นอน
โดย: dd IP: 27.55.0.237 วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:10:41:12 น.
  
ศาสนาที่ดน้นเรื่อง การแลกสิ่งแสวงหาด้วยทาน ด้วยความพึงใจ เจริญยากในอินเดีย เพราะมีแต่คนจน ข้นแค้น เดินทั้งวันยังหาข้าวกินไม่ได้เลย หลอกใครไม่ค่อยได้เพราะพวกเขาแร้นแค้นกันอยู่ ต้องมาเติบโตในเมืองไทย และแล้วพวกเขาก็ต้องแต่งแต้มศาสดาที่ก่อร่างสร้างศาสนานั้นมา เพื่อความอยู่รอด โดดเด่นเท่านั้น

เพราะอินเดียมีแต่คนจน ขอทาน ฉะนั้น ศาสนาที่เน้นพยากรณ์ แลกความสะดวกสะบาย แลกอาหาร แลกความพึงใจ จะเติบโตในภูมิภาคที่อุดมสมบูรณ์ ง่ายแก่การสวมรอย รับทาน รับjob ง่ายแก่การจับต้องงบประมาณ. ประเทศไทย อุดมสมบูรณ์ด้วยอาหาร มาแต่ยุคแรกๆ ฉะนั้น เปอร์เ็นการเติบโต แพร่หลายด้วยชายฉกรรณ์ที่มีพลังพอที่จะพัฒนาประเทศ แต่มุ่งหมกตัว พยากรณ์ แลกข้าว ละทิ้งพ่อแม่ครอบครัว แสวงหาความสุขสบาย จึงมีมากขึ้นทุกวัน. ในอินเดียมีชายฉกรรณ์เช่นนี้ ไม่ถึง3% เลย. ทั้งๆที่คือจุดกำเหนิดของนักพยากรณ์ เหล่านี้.


โดย: dd IP: 27.55.3.12 วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:17:31:51 น.
  
มิใช่เราแต่งสีขาว แล้วรวมตัวกัน ทำสิ่งบันเทิง มองหาเพศตรงข้าม ได้นั่งนิ่งๆแป๊บเดียว ทำพิธีกรรมอีกหน่อย จากนั้น ออกมานอกบริเวณ กินข้าว มองตากัน ปิ้งกัน. แล้วก็เริ่มแสวงหาผลประโยชน์ต่อกัน ลงเอยด้วยการผิดประเวณีกัน(เขียนได้เพราะพบมากับตัวเองหลายครั้งหลายคราแล้ว) อยู่บ้านแทบไม่เคยทำอะไร แต่ไปรวมกลุ่มนั้นสนุกสนานได้กวาดลาน ได้ทำกับข้าว ได้สังคมใหม่ๆ ได้บุ้นเจอคนมีธรรมที่จะเลี้ยงตนได้ ได้โอกาสแสดงภาพภายนอกว่าตนเป็นคนดี สะอาดบริสุทธิ์.

เหล่านี้แหละที่ชาวไทยกำลังนำศาสนา ของสิถถะ มาเป็นเครื่องบันเทิง เป็นเครื่องมือประนีประนอมในความผิดพลาดของตน

จงนับถือศาสนา อย่างมีสติ มีปัญญา ใช้สมาธิตามสามัญสำนึก มิใช่ตามนักบวช หรือวรรณกรรม อย่าไปหลงเข้าภวังค์แห่งความเงียบ จงอยู่กับสัญญาณรบกวนที่เป็นปัจจุบัน หากจิตเงียบ พญามารย่อมกระซิบง่าย ผู้ตกใต้อานัติมารบอกอะไร เราก็จะหลง จะเชื่อ ขาดศรัทธาธรรมต่อ พระพุทธเจ้า ที่เหนื่อยยากในการบอกกล่าวใน สัทธรรม แก่เพื่อนมนุษย์. นั่นคือภาระหน้าที่(สัญญาขันธ์)ของท่านฯที่ทำไว้กับ พระเจ้า
โดย: dd IP: 27.55.6.16 วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:7:21:02 น.
  
ทำอะไรผิดพลาด จงปริยัติกับตนเองเสีย แล้วแก้ไขให้ไปสู่สุดจาหริดธรรมเสี

เอาชนะตนเองให้ได้(ตนเองที่ตกใต้อานัตของพยามาร) ตถาคตแนะนำให้เแาชนะจิตใจตนเอง

ก่อนเอาชนะผู้นำปรัชญาที่ดีกว่าตนถือครองมาให้. การลบทำลายปรัชญาที่เข้าถึงต้นพรเดียวกับพระพุทธเจ้าเคยขอ

ปรัชญาที่ทำให้มนุษย์ยืนแถวเดียวกับพระพุทธเจ้าได้แบบง่าย และตรง ไม่มีทางถูกทำลาย ตามที่ท่านเพียรหรอก

มันจีรัวยั่งยืน งอกเลย เป็นเช่นนั้นมาตลอด ทุกที่ ทุกภูมิภาค มันคือกตัญญูธรรมอย่างแท้จริง

ไม่จำเป็นต้องเติบโตในภูมิภาคที่อุดมสมบูรณ์ ด้วยทาน ด้วยมวลชนใดใดเลย. เพราะมันคือ สัจจะธรรมของมนุษยชาติ
โดย: dd IP: 27.55.5.26 วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:4:30:11 น.
  
เมื่อมีผู้มาตักเตือนว่า ท่านธรรม แม้ข้อหนึ่งข้อใด เตือนว่าท่านเนรคุณ. แม้ท่านอาจจะขาดสมาธิ ขาดปริยัติ รีบร้อน ตอบโต้ ไม่ใช้ ศีล ปัญญา สมาธิ รับมือ

แต่ท่านทำมันลงไปจริงๆ ท่านเนรคุณลบหลู่ต่อ ผู้ให้ออกซิเจนพระพุทธเจ้าหายใจ(มี หรือ ไม่มี น่าจะเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ต้องมีขันติธรรมรอ)

การรีบตอบโต้ด้วยสัญชาติญาณแห่งการอยู่รอด(ของสังคมพยากรณ์) การกัด ฟัด ทำลายล้าง มิใช่เครื่องมือประณีประนอมในการกระทำของท่านว่าท่าน ทำหรือไม่ทำ ท่านจะขาดการปริยัติ ใน ยัติธรรมนั้น เลย แต่ขาดศีล ปัญญา สมาธิ

การลบหลู่ผู้ให้สิ่งเสพ ทั้งๆที่ยังไม่ได้พบตัวตน(รูป) เราก็จะรีบเนรคุณผู้นั้นไปใยเล่า เราจะขาดศีล ข้อห้ามขโมย(ชาวพุทธจะชาชินมาก)
แง่มุมการขโมยนี้ หากเราชาชินกับมันเราก็เท่ากับฝึกจิตให้อนุญาติขโมยได้ทุกนาทีงั้นหรือ. แล้วการเรียกร้องพบผู้ให้ออกซิเจนอย่าง ขาดปัญญานั้น เราก็จะขาดขันติธรรมไปได้ง่ายๆ จงมีสมาธิในการกระทำของตนกันเถิด.


(จากChinawangso.net)
โดย: Dd IP: 27.55.3.72 วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:7:56:10 น.
  
เมื่อ กีฬาธรรม เริ่มขึ้น เพื่อความสามัคคี

เราต่างต้องช่วยกันมุ่งสู่ ความสำเร็จ ไม่ว่าจะทีมไหน เพราะ สุดท้ายย่อมมาจับมือกัน

หากมีผู้อ้างว่า ฉลาดพอที่จะนิ่งๆ อยู่ในสนาม ผู้ชมคง งงงวยกันไปตามๆกันว่า ลงเล่นทำไม

ลงมายืนเฉยๆ จริงหรือ เพราะบางครั้งมันไม่เฉย มีการขัดขาผู้ได้ลูกแห่งธรรม เพื่อให้ผู้อื่นได้เข้าใจธรรม

กองเชียร์ก็อ้างว่า กูเป็นกองเชียร์ ไม่รู้เห็นเกี่ยวกับเกมส์ซักเท่าไร ไม่สนว่าใครจะขัดขาใคร

กรรมการที่เข้าใจเรื่องเกมส์ธรรม ก็กลัวว่า ชุดกรรมการจะหลุดจากตัว อดรับค่าแรงค่าเหนื่อย เพราะตนก็ทำอย่างอื่นไม่เป็น

ในชีวิตก็มิได้แสวงหาความเป็นเลิศในวิชาชีพอะไรไว้เลย. พยากรณ์ ตัดสิน ในเกมส์ กรรม เกมส์ธรรม อย่างอวดอ้างมาตลอด.

ตรองกันมากๆเถิด.
โดย: dd IP: 27.55.14.170 วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:6:07:44 น.
  
การจะเป็นอะไร หรือไม่เป็นอะไรนั้น มันไม่สำคัญเท่ากับตนเองรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ และทำอะไรไปแล้ว

การที่ท่านได้กล่าวลบหลู่ เนรคุณ ต่อผู้มอบออกซิเจนให้พระพุทธเจ้าหายใจ และกตัญญูแค่ต่อโรงงานผลิต

แต่เนรคุณต่อเจ้าของโรงงานนั้น เท่ากับ มีผู้พบเห็นท่าน เนรคุณ และมันอาจติดเชื้อผู้คนอีกมากมายได้

หากทำให้ท่านรู้ตัวในโรคร้ายนั้นได้ ท่านก็จะเพียรในการรักษาตนเองให้ปลอดภัย ปลอดเชื้อ เพื่อสังคมโดยรวม

และในเมื่อช่วยท่านในการเตือนว่าท่านเป็นโรคนั้นได้ ใยเราจะไม่บอกเรื่องยารักษาโรคนั้นเล่า และยายั้ยคือ

การมีธรรม ให้ครบเช่นเหล่าศาสนทูตที่พระเจ้ามอบให้มนุษย์มา ทั้งพระพุทธเจ้า เยซู โมเสส มูฮัมมัดมี นั่นเอง. ช่วยกันรักษาโรคที่ติดเชื้อนี้ต่อถๆกันมาหลายรุ่นแล้ว ด้วยกันเถิด
โดย: dd IP: 27.55.7.41 วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:9:48:56 น.
  
ไม่มีสิ่งใดจะลอยผ่านมนุษย์ไปอย่างไร้คุณค่าเลย แม้แต่ ฟ้าผ่าเพียงแว๊บเดียว

นอกจาก ขันธ์ทั้ง5 ของมนุษย์ผู้นั้น มีความผิดปกติ. และหากพบเจอ มนุษย์ทุกผู้จงมีเมตตาธรรมต่อกัน

ช่วยเหลือในการนำพาขันธ์ทั้ง5ของเขา เข้าสู่สภาวะ ปกติกันเสมอ

ฉะนั้นอย่าสมมุติให้สิ่งใดเป็นสิ่วอนัตตา ลอยมา แล้วก็ลอยไป ทั้งคุณค่าแห่งพระพุทธเจ้า เรายังเหมารวมเข่งนั้นอีก

ทั้งความดีความชั่ว ทุกข์ สุข กังวล-วางใจ สบาย ลำบาก มีคุณค่าของมันทั้งนั้น อย่าอุตริอวดอ้างในสิ่งที่ตนมิใช่ผู้สร้างมัน
โดย: Dd IP: 27.55.3.140 วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:10:38:31 น.
  
ป่านี้คงขำกลิ้ง ในสัทธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่. นี่แฟละที่คนไทยขาดมัน คือ ศรัทธาธรรม ไง
โดย: Dd IP: 27.55.3.140 วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:10:41:33 น.
  
ความดี คือ การดูแลรักษา2บัญชีของตนให้เป็นผลบวกตรงกันอยู่เสมอ. บัญชีที่1คือ บัญชีที่สาธารณะพบเห็น(อาจถูกแก้ไขตกแต่งจากเรา หรือผู้อื่นได้. 2คือบัญชีภายในที่เรา และผู้อื่นก็แก้ไขตกแต่งมิได้.รอวันสอบสวนที่ยุติธรรมที่สุดมาถึงอย่างมีขันติธรรม. ทำทั้ง2ให้มีผลบวกที่ตรงกันอยู่เสมอ. นั่นแหละ คือความดีที่เป็นมาตรฐาน. ไม่มีดีของคุณของผมของใครแล้ว จบ.

จากความดี. ที่มีมาตรฐานนั้น เราจะได้นิยามถึงความกตัญญู อีกด้วย กล่าวคือ. หากมนุษย์รักษา2บัญชีส่วนตัวตนเองเป็น ก็จะเป็นภาระหน้าที่ในการรักษา2บัญชีของพ่อแม่ ของผู้มีพระคุณ ของแผ่นดิน ของศาสดา. นั่นคือความกตัญญู

เมื่อรู้จักมาตรฐานกตัญญูแล้ว. จะได้นิยามความรักมาด้วย คือหากมนุษย์ผู้นั้นมีความรักต่อผู้ใด นั่นคือผู้นั้นจะรักษา2บัญชีของอีกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นคนรัก เป็นผู้ปกครอง พ่อแม่ เป็นพี่น้อง เป็นผู้ปกครองหรือใต้ปกครองก็ตาม. นั่นคือนิยามความรัก

นี่แถมให้ด้วยนะครับ ความดี ความกตัญญู ความรัก ที่เป็นมาตรฐานที่สุดเท่าที่มีมาแล้วหละครับ.

เด็กสลัมครับ
โดย: dd IP: 27.55.173.120 วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:15:56:00 น.
  
อย่านำตัวเองเข้าสู่สภาวะ เงียบสงัด. เพราะท่านจะได้ยินเสียงพญามาร กระซิบกระซาบท่าน

ผู้สร้างมนุษย์ และ สร้างพญามาร แจ้งเตือนอย่างมีหลักฐาน และมีผู้เชื่อฟัง ล้นโลกแล้วในปัจจุบัน

ท่านลองเข้าไปในห้องเงียบ ที่เงียบต่ำกว่า 12 เดซิเบลดูก่อน. แล้วท่านจะได้ยินแม้แต่เสียงเข็มตกลงบนพรม

นั่นคือเหตุ ผล ปัจจัยที่พิสูจน์ได้จริง. และแล้วการตักเตือนจากผู้สร้างสิ่งเหล่านั้น เราสมควรเชื่อฟัง

การทำจิตให้เงียบ คือการเข้าสู่ช่องทางการถูกกระซิบกระซาบ ล่อลวง ทัั้งจากพญามารเอง และผู้ตกใต้อานัติของพญามาร

มันจะกระซิบให้ท่าน ห่างไปจากคำสั่งสอน และองค์แห่งธรรม จากศาสนทูตที่ดีงามอย่างพระพุทธเจ้า ที่พระเจ้าได้มอบให้มนุษย์มา

ไปหลงเชื่อในสิ่งเทียบเคียง หลงในสิ่งแทนตัวตน สิ่งสมมุติ ในรูปปั้น ในพิธีกรรม วรรณกรรม มันกระซิบในความรู้ท่านนั่นเอง. ง่าย ตรง จงตรอง
โดย: dd IP: 27.55.2.218 วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:10:15:36 น.
  


เดินทางมาถึงวันนี้. ทุกท่าน ที่อ่านกระทู้ ที่นำพระธรรม ที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรม กล่าวเตือน มายังมนุษย์เราๆทัน

คุณค่าของการอ่านทัน และการพบว่า ถูกผู้ที่อิจฉา ตาร้อน อ้างว่า รู้จริง อ้างว่ามีธรรม ไล่ลบทำลาย และกำกับด้วยมุสา

ที่ว่าตนคือผู้นิ่งเฉย วางเฉย แต่ก็ต้องดำเนินการก่อการ ลบทิ้ง อย่างเขลา และ ขลาด แบบสากล และสามัญที่เพื่อนๆพบเห็นได้เอง

ข้อมูล และการตอบโต้ แบบ "ลบลูกเดียว" ไม่กล้าหาญในการใช้ปัญญา ในการปริยัติใดใดนั้น. น่าจะเพียงพอต่อการรวบรวมเพื่อ

การช่วยเหลือ หมู่ชนที่เรียกตัวเองว่า ชาวพุทธแล้วล่ะครับ. เรากำลังจัดทำเป็นแผนแม่บท เพื่อจรรโลงศาสตร์ของพระพุทธเจ้าไว้

ให้คงอยู่ ให้จีรัง ต่อขันธ์ของมนุษย์ทุกผู้นาม. มันมากเพียงพอ จนเกินคาดจริงๆ. ไม่คาดดิดเลยว่า ทำวิจัยแล้วจะได้ข้อมูลที่มากมาย

หลากหลายเช่นนี้. ทุกท่านที่ทำลาย หรือแสดงคุณค่าทั้งต่ำกว่าพระธรรมของพระพุทธเจ้า และคิดเองว่าถูกว่าใช่นั้น ได้อานิสง ทุกท่านแน่.
โดย: dd IP: 27.55.14.108 วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:0:37:52 น.
  
ทุกท่าน นัดพ่อแม่ลูกเมียผัว และผู้ผูกพันโยงใย และศาสนทูตที่ท่านชื่นชอบติดตาม ไว้ที่ใด. มิใช่ที่ประตูสวรรค์หรอกหรือ(สำหรับผู้แสวงหาสวรรค์) แล้วท่านๆใยไม่ทำตนให้เฉียดประตูที่ท่านนัดแนะนั้นเล่า. อย่างน้อยจะได้ประมานก้าว ประมาณที่ยืน คำนวนพื้นที่ด้านหน้า location ที่ ที่เรามีนัดจะไปนั้น. ท่านสมควรศรัทธาว่า ศาสนทูตที่ดีงามทุกท่าน รวมถึงศาสนทูตที่ท่านติดตามนั้น รวมตัวอยู่ที่นั่น. หากท่านสามารถเฉียดไปที่นั่นได้ ท่านใยไม่ลองตะโกนถามว่า ศาสนทูตครับ ยกมือหน่อยครับว่า ท่านใดที่อนุญาติให้ปิดกั้น และ เนรคุณต่อผู้ให้ออกซิเจนท่านหายใจ จัดการในเรื่องมดลูกแม่ท่าน ให้ภาระหน้าที่ รวมขันธ์ให้ท่านผ่านภพการเป็นมนุษย์ ให้ที่พำนักรอเราอยู่ตรงนั้นได้ ยกมือหรือโบกมือเท่านั้นเพื่อฉันจะได้ปฎิบัติตนต่อไป และมาตามนัดได้. ท่านจงมั่นใจเลยว่า ไม่มีใครยกมือให้ท่านแน่นอนครับ. รวมถึงศาสนทูตที่ท่านเคยรู้จักมาก่อน ท่านก็ไม่ยกมือหรอกครับ เพราะท่านสอนให้ไม่ปิดกั้นในองค์สัทธรรม. ไม่เคยห้ามกตัญญูต่อเจ้าเมืองธรรมชาติที่ท่านก็เสพประโยชน์นั้นแน่นอน.อย่าดี ท่านขอพรย้ำให้ท่านมาว่า"จงอยู่กับปัจจุบัน ที่มีปรัชญาที่ครบองค์แห่งธรรม ที่มายังมนุษย์ชาติแล้ว นั่นแหละ. ลองเฉียดไปที่นั่นดู(จินตนาการ สำคัญกว่าความรู้) แต่ก่อนจะเฉียดที่นั่นได้ ท่านต้อง มีธรรมเข้าครองจิตขันธ์ท่าน อย่างครบครัน พอเพียง(หรือไม่ก็อยู่ระหว่าง เพียร) อย่าขาดยุติธรรมที่แต่งแต้มปรัชญา และหลักธรรม ปิดกั้นปฎิเสธหลักธรรมใดใด แต่งแต้ม มุสา อุตริ ไปตามๆเขา ตามๆวรรณกรรม ตามๆผู้ตกใต้นโยบายจากพญามาร. ผู้จ้องรับผลประโยชน์ จงรู้เท่านั้นตัวเอง รู้เท่าทันสื่อ รู้เท่าทันนโยบายทุจริต รู้เท่าทันนโยบายพญามาร รู้เท่าทันผู้ตกใต้อานัติของพญามาร. ศึกษาองค์ธรรม เพื่อครอง มิใช่เพื่อเย้ยหยัน. บั่นทอนความชั่ว ฟื้นฟูความดี. แลกของต่ำ ด้วยของสูงคุณค่า รู้จักคำนวนในเท่าทุน หรือขาดทุน(ยังไม่จ้องโลภะในกำไรด้วยซ้ำ) ระลึกรู้ในบัญชีพ่อแม่ที่ตนรักและมีสัญญาขันธ์ว่า จะกตัญญู ดำรงชื่อเสียงท่าน และวงศ์ตระกูลเผ่าพันธุ์ กตัญญูต่อแผ่นดินเกิด ชั้นฟ้า และระหว่างทั้งสอง. อย่าให้เชื้อเนรคุณ เชื้อปิดกั้น เชื้อหนีคดี เชื้อขาดธรรมไปก่อนได้. แพร่ออกสู่อารยธรรมที่ตนอาศัย เพราะลมหายใจตนเลย. จงขจัดโรคร้ายนั้น ก่อนที่จะหายใจออกสู่ลูกหลานตน และผู้อื่น. ทำจิต และ ดีเอ็นเอ เลือด ห้องฝอกอากาศ(หัวใจ) ให้สะอาด เพื่อ อากาศขาออก จะได้สะอาด มีคุณค่า ดีงาม.
โดย: dd IP: 27.55.3.63 วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:7:41:06 น.
  

ทั้งโมคลสารีบุตร อะสะชิ อานนท์ หรือ ผู้นำพระธรรม นำสัทธรรม ยื่นยัติปริยัตินั้น มิใช่ผู้วิกลจริตดั่งนักบวชนักพรตใส่ไคล้เขาแต่อย่างใด

เมื่อคนเหล่านี้ ยังมีชีวิตอยู่. และนำปัญญาญาณมาเปิด ญาณวิสัยของผู้คน

ยกพระธรรมคำสั่งที่ไม่ใช่กระบวนการที่ถูกแต่งแต้ม ของพระพุทธเจ้ามาบอกกล่าวผู้คน

แน่นอน ด้วยญาณวิสัยที่ยังต่ำ ยังคับแคบ ผู้คนอาจต่อต้านพวกเขา และมีศัพย์พยากรณ์ยัดเยียดให้แก่เขา อย่างมุสา

ศัพท์เหล่านั้นอาจจะเป็น ไร้สาระ งมงาย เพ้อเจ้อ วิกลจริต บ่อนทำลาย(พฤติการรมพยากรณ์ แลกข้าว แลกความพึงใจ แลกสมณะ)

พวกเขาได้ทำการใส่ไคล้ และไล่ตะเพิดผู้คนที่เพียรนั้น อย่างตั้งใจ และไร้ หิริโอตัปปะ อย่างโจ่งแจ้งกันได้ เพราะมันคือยุคเสื่อม

การปิดกั้น คุณค่า แม้แต่คุณค่าของคนบ้านั้น เราได้ค้นคว้ากันแล้วว่า มันคือสิ่งทุจริต สิ่งต่ำกว่า การปริยัติในคุณค่าที่ประจักษ์

ฉะนั้น การที่มีการพยายามไล่ลบในคุณค่าของทั้งความดี และความชั่วใดใดก็ตาม. คือ การอวดอ้าง ในสิ่งที่ตนไม่มีหน้าที่พิพากษาสิ่งนั้นเลย.
โดย: dd IP: 27.55.6.77 วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:6:53:20 น.
  
แก้ข่าว ให้พระพุทธเจ้ากันเถิด
พระพุทธเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยกิเลส และ ทางนำแห่งบาป

ท่านไม่เคยแนะนำให้มนุษย์ ยกสะพานการเพียรศึกษา และเนรคุณต่อเจ้าเมืองธรรมชาติ ที่มอบออกซิเจนให้ท่านเสพแน่

ท่านไม่เคยแนะนำให้เกิดการพนัน ในพุทธศาสนา ไม่มีการนำข้าวนำดอกไม้ไปแทงพนันเพื่อรอถูกรางวัลเป็น บุญ และ บารมี

ท่านไม่เคยแนะนำให้ผู้คนมุ่งปฎิบัติตนเป็นผู้หนีคดีความ แสวงหาการหลุดพ้นภพชาจิเพื่อไม่ต้องรับโทษในชาติที่กระทำ

ท่านไม่เคยปั้นกิเลสที่จะหลุดคดีใดใดนอกจากการแนะให้จำนน มอบตัวในทุกผิด ต่อผู้พิพากษาที่เที่ยงธรรม(ท่านให้เพียรค้นหา)

และอีกหลายประการที่ท่านมิได้สั่งการนั้นๆแต่ประการใด. จงอย่าอวดอ้าง อุตริง่นการของท่านขึ้นมาเอง. อะนันตกรรม.
โดย: dd IP: 27.55.6.77 วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:7:03:51 น.
  
เมื่อรับงานอีเว้นท์ งานเปืดร้าน เปิดงานต่างๆโดยที่มากัน3แผนก ทั้งพุทธ ธรรม สงฆ์. แต่สงฆ์คือผู้ฉีกซองค่าจ้างนั้น. กลับเอาคนเดียว ฝ่ายเดียว. พุทธกับธรรม เคยได้รับส่วนแบ่งเท่าๆกันหรือไม่. เราขาดความยุติธรรม ความเป็นธรรม กันหรือไม่. อย่ามัวหลอกลวงกันอยู่เลย.
โดย: dd IP: 27.55.12.71 วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:21:06:59 น.
  


อาชญากรทางสติปัญญา. รือ. ผู้ที่นำศิลปะต่างๆที่ตนและพวกพ้องจะได้รับประโยชน์ เข้าแต่งแต้มศาสตร์ที่จีรัง ของพระพุทธเจ้า

เพื่อผลประโยชน์ ในทาน ในความพึงใจ ในการจับต้องงบประมาณต่างๆ เพื่อซองขาว และผลประโยชน์ในอีเว้นท์ที่พวกตนสร้างขึ้นเท่านั้น

มิได้มุ่งในการครบถ้วนในองค์ธรรมใดใดเลย. เมื่อผู้คนหลงในศิลปะที่นำพาสังคมสู่บรรยากาศพยากรณ์สำเร็จ. ตนได้รับประโยชน์

แม้จะขากธรรม ทำลายศักดิ์ศรีเจ้าของศาสตร์(พระพุทธเจ้า)เท่าใดนั้นไม่สน. จงกลับเนื้อกลับตัวกันเสียเถิด วันนี้ยังมีผู้รักและตักเตือน

ถึงวันมรรคผลเมื่อไร. ท่านอาจหมดโอกาส. จงพิเคราะห์เอง อย่าไปใช้นโยบายแห่งพญามาร มาวิเคราะห์ ท่านจะขาดธรรม และมีแต่ความเกลียดชังต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเอง. นั่นแหละที่จะเข้าทางพญามาร. เรายินดีช่วยเหลือท่านๆเสมอ.


โดย: dd IP: 27.55.9.186 วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:9:28:40 น.
  
ลูกที่รู้ แต่ทำเป็นไม่รู้1 ลูกที่ไม่รู้ แต่ทำเป็นรู้2 ลูกที่แจ้งไม่ตรงว่ารู้หรือไม่รู้อย่างแน่ชัด3. ลูก3ประเภทนี้ ได้สร้างความทุกข์กังวลให้กับพ่อแม่ เพื่อนพ้อง ผู้พบเห็นจริงแล้ว.

จงแสดงตนว่ารู้ว่าอย่างไร อรรถาธิบายได้ จะได้ขยายความรู้จากพ่อแม่ได้ง่าย หรือไม่แน่ พ่อแม่อาจเรียนรู้จากเจ้า. และ

จงแสดงตนว่า ไม่รู้อย่างชัดเจน. เพื่อพ่อแม่จะได้สั่งสอนเจ้าถูก จะได้ไม่ต้องประสบกับวลี" พ่อแม่ไม่สั่วสอน ". เพราะเจ้าไม่เปิดโอกาสพ่อแม่

กลั่นแกล้งพ่อแม่ให้ตกในตมแห่งความสงสัย(ว่าสอนสั่งเจ้าหรือเปล่าเนี่ยะ)

จงแสดงตนให้ชัดๆ ไม่ลบทำลาย application form ต่างๆที่พบเห็น.
โดย: dd IP: 27.55.9.186 วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:9:36:26 น.
  
เมื่อมีผู้บังคับบัญชาผม สั่งการให้ลบทำลาย แผนที่ หรือ นโยบายที่จะชักนำเพื่อน ประชาชาติ เข้าสู่การมีธรรมที่ครบ สุจริต และ กตัญญู

ผมอาจตั้งคำถามต่อผู้บังคับบัญชาว่า สิ่งที่ท่านให้กระผมทำนั้น หากผมทำลงไป ท่านไม่อาจต่อว่าผมได้ เพราะท่านสั่ง และ รักผม

แต่ท่านก็มีสิทธิ์อย่างเต็มที่ ที่จะกล่าวว่า ผมคือลูกผู้ชายที่พ่อแม่มิเคยสั่งสอนในเรื่องนี้(หรือไม่ก็พ่อแม่เคยทำให้เห็น) ท่านใช้สิทธิ์นั้นได้

แน่นอนครับ หากท่าน(ผู้บังคับบัญชา) คือผู้กระทำการนั้นเอง ผมไม่ตำหนิท่านได้เลย เพราะผมรัก เคารพท่าน ทำงานให้ท่าน

แต่ผมก็ควรมีสิทธิ์เช่นท่าน ที่จะตำหนิ หรือ สงสัยว่า พ่อแม่ของท่าน ว่า สั่งสอนท่านไว้หรือไม่. จริงไหมครับ. (จาก chinawangso.net)
โดย: dd IP: 27.55.9.186 วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:9:48:27 น.
  
พ่อแม่เรา อัสสะชิ สารีบุตร อานนท์ ทั้งหลายนั้น มิใช่วิกลจริต แต่คือผู้นำสัทธรรม มาตักเตือนจิตเราทั้งสิ้น

อย่าให้พวกที่กล่าว ต้องถูกตำหนิว่า ไม่สอนสั่งเจ้าในการเช่นนั้น ทั้งไม่เปิดรับธรรม มาปริยัติ ลบทำลายหนทาง หลักฐานที่ผู้อื่นแสดง

เจ้าได้ลบทำลาย แนวทางแห่งธรรมไปแล้ว มากกว่า 200 แนวทาง. ใครกันเล่า ที่สมควรถูกตำหนิ.

แค่ศีลข้อ 12 เจ้ายังเพิกเฉยในการ "ตกอยู่ในการตักเตือนเรื่องเดิมๆเกิน 3 ครั้ง " จะมีสัมมาใดเล่า ที่แจ้งแก่ปัญญา และสติพวกเจ้า

สิ่งเหล่านี้ได้ถูกเตือนมาก่อนหน้าแล้ว แต่พวกเจ้าก็ถูไถอยู่. ลองมอบตัวในผิดพลาดดูก่อน อย่าเพิ่งเชื่อ แล้วสันติสุขจะเกิดแก่จิตทุกคน

ลองดูเถิด อย่าเพิ่งเชื่อ ลองกตัญญูดูก่อน (จากchinawangso.net)
โดย: dd IP: 27.55.15.235 วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:21:27:52 น.
  
มีคนส่วนมาก ที่มุ่งแสวงหาโอกาสใน การปริยัติธรรม

มีคนส่วนน้อยเท่านั้น ที่วางอำนาจ ชักจูงผู้คน 1. เดินหนี 2. เมินเฉยวางเฉย 3. คว่ำยัติ 4. คว่ำโต๊ะ(บางโต๊ะตนเองคือผู้สร้างขึ้นมาเอง ด้วยซ้ำ) 5. ส่อเสียดยัติธรรมนั้น 6. แอบอ้างเอาเป็นยัติของตัวเอง. แค่นี้คงเพียงพอ ที่ธรรมไม่ถูกปริยัติ ต่อตนเอง ต่อกัน และต่อสังคมสาธารณะ.

เข้าทางเสื่อม เพราะท่านหรือไม่. ท่านนำของต่ำ มาแลกของสูง เช่นนั้นหรือ.
โดย: dd IP: 27.55.1.27 วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:22:16:01 น.
  
การละหมาด มิใช่ศาสนกิจ แต่เป็นการทำภาระหน้าที่ ที่จำเป็นต้องแสดงความกตัญญูอย่างเปิดเผย ตรงต่อเวลา มีแบบแผนที่ชัดเจนยัง ผู้ให้ออกซิเจน ต่อพระพุทธเจ้า ท่านมูฮัมมัด ท่านเยซู ท่านโมเสส หายใจ รวมถึงการสร้างโรงงานธรรมชาติ ผลิตสิ่งต่างๆมาให้มนุษยชาติ ทุกๆคน พ่อแม่เรา จัดการเรื่องกรรมชุดที่1 ในชาติที่1(สำหรับผู้มีวรรณกรรมเรื่องภพชาติ).เหล่านี้ มีหลักฐาน เอกสารสิทธิ์ มีพยานล้นโลกแล้วในปัจจุบัน. อิสลามไม่มีศาสนพิธีใดใดเลย นอกจากภาระหน้าที่ ทุกประการ.แม้การบริจาคทาน ยังเป็นภาระหน้าที่ ที่น้องนำส่งสิ่งที่เหลือจากใช้ กิน เก็บ ฝังเลย. เพราะมนุษย์มีสัญญาขันธ์ ต่อผู้สร้างมนุษย์ จึงมีผู้มีพระเจ้าเป็นสิ่งกตัญญู มากกว่ามีเป็นสิ่งเนรคุณ ปฎิเสธ. มีผู้มีเหตุผลที่กตัญญู มากกว่าผู้ไร้เหตุผลที่ปิดกั้น. มีผู้ยอมแลกของต่ำกับของสูงไม่มากนัก มีผู้ร่วมปริยัติในธรรมต่างๆ มากกว่าผู้วางเฉย(หรือลมชักหลบใน)ขอให้เข้าถึงโดยเร็ววัน. จะได้ไม่ถูกนักบวชหลอกทาน หลอกให้พึงใจ หลอกจับต้องงบประมาณของชุมชน นำพาสังคมสู่บรรยากาศ พยากรณ์.
โดย: dd IP: 27.55.157.114 วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:20:50:20 น.
  
แท้จริง มนุษย์ทุกคนคือพี่น้องกัน ---- การมองเห็น ในมิติความเป็นพี่น้องกัน(หลักภราดรภาพ). ความเป็นพี่น้องมีระดับในการมองเห็นต่างกัน ระดับแรกๆของการรับทราบคือ การเป็นพี่น้องทางสายเลือดที่ใกล้ชิดกัน คือพี่น้องพ่อแม่เดียวกัน น้าป้า หลาน. เป็นต้น. อีกระดับหนึ่งคือ การเป็นพี่น้องร่วมศรัทธาเดียวกัน ร่วมสถาบันเดียวกัน ร่วมชาติ ร่วมโลก ร่วมในถังออกซิเจน ใบเดียวกัน. แค่ขั้นที่สองนี้ เข้าใจว่า การมองเห็นนั้นมันยากเหลือเกินสำหรับผู้เดินหนีหลักภราดรภาพ. ยังมีอีกขั้นที่ปรมัติในขั้นสูงสุดคือ การเป็นพี่น้องในระดับ วิญญาณ. หากท่านที่มองเห็นในระดับนี้ได้ ท่านจะเข้าถึงสัญญาขันธ์ที่เคยมีต่อกัน ว่า วิญญาณที่เคยอยู่ร่วมกัน มีสัญญาว่าจะไม่ทอดทิ้งกัน(เมตตาธรรม ขั้นปรมัติ). หากมีผู้มองเห็นความเป็นพี่น้องกัน ห่วงใยตักเตือนต่อกัน ในเรื่อง ที่บั่นทอนความชั่ว ฟื้นฟูความดี ให้เราห่างจากสิ่งงมงาย ไร้สาระ. มิได้มายืมเงินไปเล่นพนัน มิได้มาเพื่อชวนผิดประเวณี มิได้มาหาเพื่อชวนเสพของมึนเมา มิได้มาหาเพื่อชักชวนทิ้งภาระหน้าที่ มิได้มาหาเพื่อชวนปล้นทรัพย์ มิได้มาหาเพื่อชวนเนรคุณต่อพ่อแม่ บ้านเมือง ผู้มีพระคุณ ฯลฯ เราสมควรเปิดรับ เพราะ พี่น้องเรา ยังไปมาหาสู่กันอยู่เสมอ. นั่นคือ กรรมที่มาจากมรรคผลของความดีงาม.
โดย: dd IP: 27.55.12.78 วันที่: 28 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:8:17:32 น.
  
พระพุทธเจ้า แนะนำให้ลองก่อนเชื่อ. --- ฉะนั้น ผู้บริหารประเทศในระดับ รับผิดชอบนั้น ใยไม่ลองมีพระเจ้าเป็นสิ่งกตัญญู แทน การมีเป็นสิ่งปฎิเสธเย้ยหยัน เนรคุณ ก่อนที่จะกำหนดนโยบาย ทั้งดับไปใต้ และดับไฟอยากใหญ่ อยากรวย อยากดัง กันก่อนเล่า. พระพุทธเจ้ายังแนะนำให้ลอง. ลองบ้างหรือยัง. ใครลองก่อนได้เปรียบนะครับ. และแน่นอน หากใครมีพระเจ้าเป็นสิ่งที่นำมาตักเตือนต่อผู้มีพระเจ้าเป็นสิ่งกตัญญู. ผู้ฟังก็คิดง่ายมากว่า เขาห่างจากโอวาทของพระเจ้าแล้วหรือไม่ ผู้คนสุจริตขึ้นได้แน่นอน ลองก่อนอย่าเพิ่งเชื่อ(นี่แหละ คุณค่าของการมีพระเจ้าเป็นสิ่งกตัญญู มอใช่มีเป็นสิ่งปฎิเสธเย้ยหยัน)
โดย: dd IP: 27.55.12.78 วันที่: 28 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:8:28:13 น.
  
สิ่งเดียวที่จะแก้ไขปัญหา ในทุกๆเรื่อง ทุกๆภาค ทุกๆประเทศ คือ พระนามของพระเจ้า ไม่ว่าจะกล่าวว่า อัลลอฮ์ ยะห์โฮลวา หรือ พระเจ้าก็ตาม. ชื่นนี้ ใช้ได้. แม้กระทั่ง การที่ศาสนทูตที่ชื่อ สิถถะ ที่ได้รับความรู้ และโอวาทมาจากพระเจ้า ผู้ดลให้ดอกบัวท่าน ลอยทวนน้ำในครั้งที่ยังไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ใดใดถูกอุปโลกขึ้นมาเลย ไม่ว่าศาลหลักเมือง เจ้าแม่กวนอิม ลิ้มกอเหนี่ยว สยามเทวาธิราช ชินราช หลวงโต หลวงเล็ด หลวงทวด. ท่านก็สามารถขอพร และได้รับการดลบันดาลต่อพรที่ขอตรงนั้นได้. แต่ภายหลังท่านถูกศิลปะ มาสอดใส่ในศาสตร์จากพระเจ้าที่ท่านได้รับมาบอกกล่าว. จึงเกิดความงมงาย ความโง่เขลา การพนันในบุญบารมี การหนีคดีผิดที่ว่าหลุดพ้น. ตรองกันให้ชัดๆแล้วทุกท่านที่เป็นพี่น้องกัน จะหันมากอดกัน.
โดย: dd IP: 27.55.12.78 วันที่: 28 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:8:35:18 น.
  
ศาสตร์ของผู้ดีงาม เช่นพระพุทธเจ้านั้น ดีงามและมีคุณค่าจีรังแล้ว

หากจะนำศิลป์ เข้าตกแต่ง จงอย่า แต่งเพื่อ ผลประโยชน์ ทาน แห่งตน และการพึงใจเพื่อจับต้องงบประมาณ

ศิลป์ ที่สุจริต ย่อมช่วยเหลือใน การบั่นทอนความชั่ว และฟื้นฟูความดี แยกสิ่งไร้สาระงมงาย ออกจากมนุษย์
โดย: dd IP: 27.55.0.119 วันที่: 28 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:23:17:02 น.
  
หาก ปัญหาในภาคใต้ เป็นไปตามการจับคู่ว่า อิสลามนั้นคู่กับความรุนแรงจริง. และกระบวนการของเขานั้น คือ การ แบ่งแยกดินแดนตามที่เราเสพ วรรณกรรมข่าวแล้ว.

วลีที่สามารถ นำความสงบสุขมาสู่ประเทศได้ จากการไขข้อองค์แห่งธรรมที่แท้จริง ต่อผู้มีพระเจ้าเป็นสิ่งกตัญญู ตามที่ผู้สร้างมนุษย์ตักเตือนคือ "แผ่นดินแม้แต่ตารางนิ้วก็เป็นของพระเจ้าของเรา เราสมควรกตัญญู และ ไม่คิดจะแบ่งแยก". ขึ้นอยู่กับความกล้าหาญของผู้กล่าว เพราะหากผู้กล่าวมีพระเจ้าเป็นสิ่งปฏิเสธอยู่ เมื่อกล่าวเช่นนั้น จะต้องกลายเป็นผู้มีพระเจ้าเป็นสิ่งกตัญญูไปทันที. กล้าหาญเพื่อสันติธรรมเถิดครับ. กล้าหาญคือการเดินสายกลาง เพราะ สายกล้าหาญมีหวาดกลัว และ มุทะลุ อยู่ข้างเสมอ. ขอให้ผู้บริหารประเทศ กล้าหาญทุกๆคนครับ.
โดย: dd IP: 27.55.0.119 วันที่: 28 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:23:40:56 น.
  
เมื่อ การมองให้ลึกถึงความเป็นพี่น้องกัน ของมวลมนุษยชาติ ได้ถึงระดับจิตวิญญาณ และ ศรัทธาแล้ว. พี่น้อง ชาวพุทธ คือ พี่น้องที่น่าห่วงใย เป็นธุระที่สุด ในบรรดาพี่น้องทั่วโลก. เพราะ ยังเชื่อว่า ศาสนทูตที่ตนติดตามนั้น ยอมขาดธรรมได้หลายข้อ. แล้วก็หลง ปฏิบัติตน อย่างขาดองค์ธรรม ทั้งๆที่จิตวิญญาณ แสวงหาอยู่ทุกขณะจิต. ถูกหลอกให้จ่ายความพึงใจ จ่ายทาน กับผู้มาหลอกลวง. และพวกเข้าก็ย่ามใจ คืบหน้า จนปัจจุบันนี้ สามารถจับต้องงบประมาณของชุมชนๆด้ง่าย อย่างน่าห่วง. น่าห่วงๆ จริงๆ
โดย: dd IP: 27.55.2.28 วันที่: 1 มีนาคม 2556 เวลา:9:29:03 น.
  
เมื่อ โลกุตระนี้ คือ โต๊ะ ปริยัติธรรม ทั้งต่อตนเอง(ตนที่ต้องพึ่งอีกตนในตัว) และ ปริยัติต่อกัน. เมื่อพบเห็นใครขาด หรือ หลงลืมธรรม จงเสนอ ยัติธรรมนั้น ขึ้นโต๊ะ ปริยัติ. แล้วอย่านำของต่ำ คือการเบี่ยงเบน การวางเฉย การต่อต้าน การเย้ยหยัน การลบทำลาย การคว่ำโต๊ะฯลฯ ใดใด มาแลกกับของสูง คือ การปริยัติธรรม. ในเมื่อ ผู้พบเห็นว่า ท่านขาด หรือลืม หรือถูกรังแกปิดกั้นความรู้ในธรรมที่ขาดไปนั้น มาเสนอ ยัตติ เพื่อ ปริยัติธรรมต่อกันอยู่ทุกวัน. อย่าหลงพญามาร ที่มากับวรรณกรรม และนักบวช.
โดย: dd IP: 27.55.2.28 วันที่: 1 มีนาคม 2556 เวลา:9:44:15 น.
  
การที่เรา ท่าน มีธรรมเท่าใดนั้น เราไม่มีใครรู้กันทั้งคู่. แต่การที่เรากระทำสิ่งใดแล้ว. แสดงความ ขาด ออกมา. นั่นแหละ ที่อีกฝ่ายจะรู้ว่า เรา หรือ อีกฝ่าย ขาดธรรมข้อใด. ผู้กระทำการทั้งแบ่งแยกดินแดน และ เนรคุณต่อผู้ให้ออกซิเจนหายใจนั้น. ขาด กตัญญุตาธรรม ทั้งคู่. จงนำขึ้นมาปริยัติ ต่อตนเอง และ ต่อกัน. ร่วมมือกันปริยัติธรรมกันไว้ พี่น้องครับ.
โดย: dd IP: 27.55.2.28 วันที่: 1 มีนาคม 2556 เวลา:9:50:37 น.
  
จงรีบมองให้เห็น ว่าตนขาด องค์ธรรมข้อใดไป. ก่อนจะขอพร
เพราะ ก่อนจะทานอาหาร เรายังสมควรล้างมือเลย
เพราะฉะนั้น ก่อขอพรใดใด เราต้องมีธรรมให้ครบเช่นพระพุทธเจ้าก่อน

แล้วกตัญญูต่อ เจ้าของโรงงาน ออกซิเจน(ที่มีเอกสารสิทธิ์ เป็นหลักฐาน) หรือยัง. นั่นคือ กตัญญูธรรม
และมีขันติธรรม รอวันแห่งการได้พบหรือยัง.
แล้วเมื่อความผิดเก่าๆที่ผ่านมา มอบตัวตามหลัก นิติธรรม หรือยัง หรือ มุ่งหลุดพ้น เพื่อหนีคดีความ หาบุญไถ่โทษ ประณีประนอมผิดนั้น
แล้วถ้าขาดความเที่ยงธรรม ก็จะหาที่มอบตัว ทำนิติธรรมไม่เจอ. โอละพ่อกันเข้าไปใหญ่. รูปปั้น ที่อุปโลกกันว่าศักดิ์สิทธิ์ นักบวช ก็รุมทึ้ง เพื่อให้ท่าน หันห่างจาก พระพุทธเจ้า แต่งแต้มศาสตร์ของท่าน ด้วยศิลป์ ของตน แห่งพวกพ้อง แห่งสิ่งที่เห็นว่าพ่อแม่เชื่อ พวกเขาวังเพียงเพื่อรับประโยชน์ รับความพึงใจต่างๆนาๆ อันมีค่าแบบ"ปลายเปิด"

ปลายเปิด คือ ประมานค่าของทาน ของแจก ของเหลือไม่ได้. แบบว่า ไม่เหลือก็ไม่เป็นไร. มีคนเหลืออีกมาก. และทานก็มหาศาลจน"รวยได้"ในที่สุด

Every morals are your friends. You cannot leave any friend at the back. Because every one will together traveling to blessing. Achievement will responses when you be there every one.
โดย: dd IP: 27.55.10.67 วันที่: 5 มีนาคม 2556 เวลา:8:01:31 น.
  
เราใช้หลักการจาก ศาสนาพุทธ ที่พระพุทธเจ้าให้ไว้. สืบค้นเหตุ ปัจจัย ตามผลที่ได้พบ. แล้วพบว่า ปัญหาทุกๆปัญหา เกิดจากการขาดแหว่ง ไม่เที่ยงแท้ เที่ยงธรรม ใน" กตัญญูธรรม" และ กตัญญูธรรมนี้ คือ ยัตติธรรมที่ต้องยื่นเสนอ เพื่อปริยัติต่อตนเอง(ที่จะต้องพึ่งกันสองตนใน1คน). และต่อเพื่อนพี่น้องร่วมความเป็นมนุษยชาติ. เพราะหาก มีมนุษย์คนหนึ่งเนรคุณ ขาดกตัญญูธรรมอย่างรุนแรง.(อาจจะขั้น เป็นพาหะ) เมื่อหายใจออก จะนำออร่าของการเนรคุณนั้น แพร่ไปในอากาศ. ผู้ที่หายใจเข้าไปก็จะติดเชื้อ. สังคมก็จะติดเชื้อเนรคุณ. บ้างก็แสดงอาการ บ้างก็ฝังอยู่รอแสดงอาการ เมื่อผู้นั้นอ่อนแอ หรือถูกกระตุ้น. จึงเสนอให้หมั่นปริยัติธรรมข้อนี้ให้มากๆ. อย่ายอมขาด หรือเชื่อว่าใครผู้ใด หรือปรัชญาที่ดีงามสมควรศรัทธา จะห้ามปรามเรา. มันอาจเป็นวรรณกรรมที่ปิดกั้น เคลือบแฝง เพื่อสร้างความมีคุณค่าส่วนตน พวกพ้อง เพื่อผลประโยชน์ แม้วันแรกคือความพึงใจที่ท่านจ่ายไป แต่วันที่ท่านมีทรัพย์ ผู้นั้นก็ดึงจากกระเป๋าง่ายๆ แม้แต่เอาเป็นอำนาจมวลชนก็เอา. นี่คือผล เหตุ และ ปัจจัย แล้ว.
โดย: dd IP: 27.55.9.239 วันที่: 6 มีนาคม 2556 เวลา:8:56:37 น.
  
การปลูกฝังแนวคิดว่า มีสิ่งใดที่สามารถเกิดขึ้นเองได้นั้น คือการไม่มีสมาธิต่อการปริยัติจิตของตนในเรื่องความรับผิดชอบ(สัญญาขันธ์). สามารถกำหนดจิตไปว่า มีสิ่งที่ไร้ความรับผิดชอบของสิ่งที่เกิดขึ้นมา อันเป็นสิ่งที่ตนและเพื่อนๆมนุษย์ก็เสพผล.เช่นธรรมชาจินั้นสัจจะแล้ว ยังคงมีผู้รับผิดชอบในการเกิด ตั้ง ดับ อย่างไม่ควรเลี่ยง นั่นคือ อันตรายอย่างหนึ่งต่อสัญญาขันธ์(ภาระหน้าที่) ที่สมควรมีผู้รับผิดชอบทุกงานการที่ประจักษ์ผล.ปรัชญาที่สั่งสมว่า สามารถขาดผู้รับผิดชอบในบางผลได้นั้น มันอาจทำให้มนุษย์ไม่รับผิดชอบในบางสิ่งบางอย่าง เมื่อผล(อาจจะตนหรือผู้อื่นสร้างผลนั้น)และมันประจักษ์จริง ได้อย่างง่ายดายนัก. เปิดโอกาสในการเลือกรับผิดชอบ หรือไม่รับผิดชอบก็ได้. งานการใดใดจะไร้ซึ่งผู้รับผิดชอบย่อมมิเป็นการสมควรแน่นอน ขนาดฟ้าผ่า ยังมีผู้อ้างความรับผิดชอบ. และก่อนหน้ามนุษย์จะรู้ในคุณค่าแห่ง ฟ้าผ่า. ความไม่รู้ของมนุษย์ ยังมีผู้รับผิดชอบเลย. ตรองกันให้ดีดี แล้วเชื้อเชิญกลับแถวที่ท่านทุกคน แตกออกไป. กตัญญูธรรม จงมีตรงแด่ผู้รับผิดชอบทุก การเกิด,ตั้ง,ดับ ของสรรพสิ่ง.คือ พระเจ้านั่นเอง.


โดย: dd IP: 27.55.7.76 วันที่: 6 มีนาคม 2556 เวลา:13:39:56 น.
  
อาจจะถึง 98% ของปัญหาในจักรวาล. เกิดจากการ ขาดกตัญญูทั้งหมด. อีก2% เกิดจากการเข้าใจผิดสาระ ผิดเวลาเท่านั้น. แต่สอง
สิ่งนั้น มีผู้อาสาที่จะชักนำมนุษย์ให้ เข้าสู่แทรกกิ้งของ ปัญหา. และ พวกนั้นก็ได้อำนาจมาจาก อัลลอฮ์ อย่างสุจริตเสียด้วย. ค้นหาได้ไม่ยาก ไปดูจากธรรมนูญแห่งโอวาทของผู้สร้างมนุษย์6500กว่าล้าน(ยังไม่นับที่ตายไปรอการเกิดขึ้นตั้งใหม่เพื่อการสอบสวนนะ. ) ที่ให้โอวาท ที่เป็นสรณะของมนุษยชาติ. มนุษย์เกี่ยวโยงกันอย่างชัดเจน หากมีปัญญาธรรม จะพบ(มองชาวอาหรับ จากมัดยัน ที่เรียกว่าเผ่าอารยันซิ เดินทางรอนแรมมาอินเดีย มาตั้งไกล แต่ความเกี่ยวโยง ทำให้ผู้หนึ่งในตระกูล ได้รับฟังการ ตรัสให้รู้ ของอัลลอฮ์ และให้ภาระหน้าที่ผู้นั้นไว้ ก่อนท่านมูฮัมมัดจะมาถึง)(อะห์ซอด 7,8,9.

โลกมีปัญหา จากการขาด กตัญญู. เราต้องช่วยกัน ปลูกต้น กตัญญูขึ้นในจิต เพื่อประกายแห่งจิตขันธ์ที่สัมมา. มิใช่ปลูกฝังการคิดแบบตีกรอบ แค่ธรรมชาติ ไม่คิดต่อ เราต้องปั่นน้ำยา กตัญญูให้ขึ้นเลี้ยงวิญญาณขันธ์ของมนุษย์. จะได้ไม่มีการขอแข่งขัน ทั้งๆที่เครื่องมือนั้น ไม่มีกตัญญูหล่อเลี้ยง. มีโอกาสพัง เสื่อมสภาพแน่นอน. จงติดตั้งปั้มกตัญญู เพื่อการแข่งขัน(หรือเมื่อเท่ากันอาจจะไม่ต้องแข่ง มานั่งปริยัติธรรมกันมีประโยชน์กว่า) ที่ราบรื่น มีเสป็คที่สูสี ไม่ตกเป็นเบี้ยล่าง เพราะปั้มกตัญญู พื้นๆ มิได้ถูกติดตั้งที่สมอง ที่ขิต เท่านั้น.

ป.ล. ติดตั้งฟรี อะหลั่ยฟรี. ใช้เวลาแค่กระพริบตา. จะติดตั้งมั้ยครับ. ไม่ติดตั้งก็ต้องทำความเข้าใจตนเองกันเสียใหม่แล้วครับ.
โดย: dd IP: 27.55.2.17 วันที่: 7 มีนาคม 2556 เวลา:2:41:36 น.
  
หาก ปัญหาในภาคใต้ เป็นไปตามการจับคู่ว่า อิสลามนั้นคู่กับความรุนแรงจริง(มีผู้จับคู่ให้โดยที่อิสลามมิได้คิ้นรนที่จะแยกมันออกเอง). และกระบวนการของเขานั้น คือ การ แบ่งแยกดินแดนตามที่เราเสพ วรรณกรรมข่าว(หรือเป็นเรื่องจริงก็ตาม)แล้ว. จากการสำรวจปรัชญาอิสลาม และ แก่นธรรม แห่งศาสนาที่พวกที่ท่านชี้เฉพาะไปตามๆกันนั้น. พบว่า ง่ายมากที่จะนำพาผู้ทุจริต หลงผิดไปจากโอวาทของผู้สร้างมนุษย์ 6500 กว่าล้านคน(ที่ตายไปแล้วและจะเกิดใหม่ ยังไม่นับนะครับ ฮา...) วลีง่ายๆสั้นๆที่สามารถ นำความสงบสุขมาสู่ประเทศได้ เป็นแก่นธรรมที่แท้จริง ปลุกสำนึกในการจงรักภักดีต่อพระเจ้า ของหรือต่อผู้มีพระเจ้าเป็นสิ่งกตัญญู ตามที่ผู้สร้างมนุษย์นั้นตักเตือน และให้โอวาทตักเตือน คือ "แผ่นดินแม้แต่ตารางนิ้วก็เป็นของพระเจ้าของเรา เราสมควรกตัญญู และ ไม่คิดจะแบ่งแยก". เรามิใช่เจ้าของ ท่านมิใช่เจ้าของ เราและท่านมิใช่ผู้พิพากษาชีวิตใคร สิทธิ์ต่างๆเป็นของพระเจ้า ที่เป็นผู้จัดการกรรม เป็นเจ้าแห่งโรงงานธรรมชาติ. เท่านี้แหละ ง่ายแสนง่ายที่จะปลุกสำนึกต่อผู้มีพระเจ้าเป็นสิ่งกตัญญู. แต่ผู้มีพระเจ้าเป็นสิ่งปฏิเสธเย้ยหยัน เล่า ตรองก่อนได้ไหม. การจะทำหรือไม่ทำขึ้นอยู่กับความกล้าหาญของผู้ที่มีหน้าที่ต้องกล่าว เพราะหากผู้กล่าวมีพระเจ้าเป็นสิ่งปฏิเสธอยู่ เมื่อกล่าวเช่นนั้น จะต้องกลายเป็นผู้มีพระเจ้าเป็นสิ่งกตัญญูไปทันที. กล้าหาญเพื่อสันติธรรมเถิดครับ. กล้าหาญคือการเดินสายกลาง เพราะ กล้าหาญมีหวาดกลัว และ มุทะลุ อยู่ข้างเสมอ. ขอให้ผู้บริหารประเทศ กล้าหาญทุกๆคนครับ. ประโคมทุกๆชั่วโมงเถิดครับ. รับรองส่งผลบวกแน่นอนครับ.ลองก่อน อย่าเพิ่งรีบเชื่อ(ใช่ไหม และกล้าหาญไหม)
โดย: dd IP: 27.55.9.177 วันที่: 7 มีนาคม 2556 เวลา:8:32:49 น.
  
อัลลอฮ์ กล่าวเน้นย้ำ เป็นโอวาทสำหรับมนุษย์ทุกผู้นาม อาจจะตั้งแต่ครั้งที่เราเป็นวิญญาณด้วยซ้ำไปว่า. " เมื่อมนุษย์ เข้าไปบ้าน(บ้าน อาจควบรวมถึงส่วนย่อยถึงบ้านเรือน ภูมิภาค ประเทศชาติ แผ่นดิน ซึ่งย่อยลงจาก"บ้าน" ที่สร้างให้มนุษย์คือโลกและจักรวาล" ) " จงขอพรแห่งสันติสุขให้แก่บ้านนั้น " ภูมิภาคหรือท้องถิ่น องค์รวมปัจจุบัน คือ ประเทศ. ฉะนั้น อิสลามจึงมีปรัชญาว่า เมื่อเราคลอดจากมดลูกแม่ เข้าสู่การเป็นสมาชิกของประเทศ จงขอพรให้ประเทศนั้น"บ้าน"เกิดสันติสุขก่อนอื่น. และหากอิสลามไม่ใช่สิ่งงมงายมุ่งแต่ขอๆๆๆในพรแล้วล่ะก็. มุสลิมมีภาระหน้าที่ แสวงหา สันติสุขให้กับ บ้านหลังเล็กที่ชื่อ"ประเทศไทย" ของอัลลอฮ์นี้ทุกๆคน. ตามโอวาทจาก พระผู้เป็นพระเจ้า. (คุณค่า จากอัล-กุรอาน และ คัมภีร์ก่อนหน้าทั้งหมด)
โดย: dd IP: 27.55.12.84 วันที่: 9 มีนาคม 2556 เวลา:8:16:04 น.
  


เมื่อมนุษย์สามารถใช้ปัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ การไม่ยอมยืนอยู่เพียงแถวหลังแล้วแค่มองว่า แถวหน้าเขาทำอะไร แล้วทำตามๆเขาไป. นั่นตือ ทุกผู้นาม สามารถเป็นนักแสวงหรือ แกะเกลา ใน"คุณค่า"ของทุกสรรพสิ่ง ทุกเหตุการณ์ ได้เอง. มิต้องยอมตกเป็นผู้เสพบริการในการรอผู้อื่น หรือ นักบริการชี้นำคุณค่า และยอมจ่ายความพึงใจเป็นค่าจ้างให้กับใคร. เพราะเราท่าน ศักดิ์สิทธิ์เท่าเทียมกัน ตั้งแต่เป็นวิญญาณ ก่อนรวมขันธ์เสียอีก. เราสามารถเข้าถึงต้นพร คือ พระผู้สร้างผู้กำหนดผู้มีบุญคุณจัดกรรมตั้งแต่ชุดแรกให้เราท่าน. รวมขันธ์ให้มนุษย์ทุกคน(อัลลอฮ์)ได้. อย่ายอมขาดในกตัญญูธรรมอีกต่อไป มิเช่นนั้น เอาสิ่งที่ถูกอัลลอฮ์สร้างมาวางมากมายเท่าไร ก็อาจจะบอพรไม่ผ่าน หรือช้า หรือมิได้รับการยื่นเสนอต่อพระองค์อัลลอฮ์. คุณค่าของ อิสลาม ที่ถูกกำหนดโดยผู้เมตตาคือ สันติธรรมที่จะใช้แก้ทุกปัญหาได้. แต่คุณค่าที่มีผู้พยายามแปรเปลี่ยนว่า อิสลาม คือ ความรุณแรงนั้น คือนักกำหนดคุณค่าที่เป็นมนุษย์ผู้อวดอ้างทุจริต. และหากใครกระทำตามผู้ทุจริตเหล่านั้น คือมีการทำให้อิสลามแปรคุณค่าไป ย่อมคือ ผู้ทุจริตต่อ พระเจ้า ของเรา.
โดย: dd IP: 27.55.12.84 วันที่: 9 มีนาคม 2556 เวลา:8:24:10 น.
  


เรียน Admin

เราได้โพสต์ข้อความในบอร์ดท่าน ของท่าน ด้วยความรำคาญใจ อึดอัดใจเป็นอย่ายิ่ง ของสมชิกในบอร์ด

เราขออภัย และ ขอบคุณใน การอนุเคราะห์ ในการให้สิทธิ์โพสต์ แด่ผู้คนทั้งหลาย

เราได้โพสต์ เพื่อทำการวิจัยในประเด็นสำคัญบางประการ เพื่อแผนงานที่ พาประเทศชาติเดินไปได้ด้วยความมั่นคง ทาง

อารยธรรม วัฒนธรรม สังคม และ การศึกษา. เราอำนวยพรให้แด่ท่าน และ ผู้ร่วมรู้เห็น หรือ ผู้ที่ตระหนักรู้ในเป้าประสงค์ของเรา

แต่อาจไม่กล้าหาญที่จะคัดค้านในการกระทำ ก้าวก่ายหน้าที่.

แต่งานวิจัยทุกชิ้น มีประโยชน์ มีคุณค่ามาก สำหรับแผนประเทศชาติ. เราขออภัย และ ขอบคุณ อันคือ กตัญญูธรรมของมนุษย์ปกติต่อท่านมา ณฺครั้งนี้ด้วย

นับถือครับ.


โดย: dd IP: 27.55.12.84 วันที่: 9 มีนาคม 2556 เวลา:9:41:30 น.
  
การพิพากษาต่อกัน มิใช่สิทธิ์ อันชอบธรรม ผู้ที่ออกกฏ ตามบัญญัติ เพียงผู้เดียวที่ทรงสิทธิ์. มนุษย์ได้รับโอวาทว่าอย่าเกินสิทธิ์หลายประการ รวมถึง การพิพากษาต่อกันและกัน. แม้แต่ตนเอง.
---- แต่สิทธิ์หนึ่งที่ผู้ออกกฏอนุญาติ คือ การวิจัย วิจัยตนเองย่อมได้. วิจัยเราย่อมได้. วิจัยสังคม ข่าว การเมือง ศาสนา ปรัชญา ประวัติศาสตร์ คือ การพยายามยืนแถวหน้า และเป็นเจ้าของข้อมูลที่มีคุณค่า.
โดย: dd IP: 27.55.12.84 วันที่: 9 มีนาคม 2556 เวลา:9:48:00 น.
  
ในเมื่อผู้เขียน ได้กตัญญูต่อ ผู้สร้างอรหันต์ ผู้สร้างระบบนิพพาน ทั้งมวล ได้ใช้ปัญญาตรองดูแล้ว

อรหันต์ ไม่น่าจะตกเสป็ค แบบว่าขาดวิ่นในองค์ธรรมมากมายได้เลย. ทั้งกตัญญูต่อพระผู้มอบออกซิเจนมาให้ ครั้ง

ยังไม่หลุดพ้นจากการเสพออกซิเจนในภูมิก่อนหน้าได้ตำแหน่ง"อรหันต์. และถ้าไม่ยอมรับปฏิเสธเช่นนั้น แต่เสพจริง ก็ขโมย(ผิดศีลธรรม)
ฉะนั้นเสป็คอรหันต์ ไม่น่าจะขาดธรรมพื้นๆที่กล่าวยกมาบางส่วน. อย่างแน่นอน. จงแกะคุณค่าของการผ่านเสป็ค อรหันต์ดูให้ละเอียด ก่อนอวดอ้างเป็นอรหันต์. เพราะที่เราเตือนเรื่องกตัญญูต่อผู้สร้างอรหันต์ ที่เรากตัญญูเสมอ มันก็มากพอที่จะทำให้ผู้สมัครเป็นอรหันต์ต่อผู้อนุมัตินั้น. สั่งให้ อรหันต์"ตกเสป็ค"
โดย: dd IP: 27.55.2.76 วันที่: 10 มีนาคม 2556 เวลา:0:30:02 น.
  
ทรัพย์สินทางปัญญาชิ้นแรกของมนุษย์ ตือ สมอง. อย่าปล่อยให้ด้อยคุณภาพด้วยกับการให้มันเนรคุณต่อผู้มอบหลักฐานยืนยันว่า เป็นผู้สร้างมันมา. หลักฐานนั้น ได้เคยมอบมาตลอดมากกว่า 6000 ปีก่อนมีเราและท่านเสียอีก. หลักฐานนั้นได้แจ้งแก่สมองว่า ผู้นั้นได้ทรงสิทธิ์ในการสร้าง ทั้งที่ที่เราท่านพยากรณืว่าที่ว่าง และเหตุผลที่เราเสพทุกประการ อย่างทรงสิทธิ์ มิเคยมีผู้ใดมาอ้างสิทธิ์ทับเลย.
โดย: dd IP: 27.55.15.170 วันที่: 11 มีนาคม 2556 เวลา:7:44:31 น.
  
หากไม่ศรัทธาว่า โมเสส เยซู หรือ พระพุทธเจ้ารับในอิสลาม. ท่านจะยอมๆไปก่อนหรือว่า ท่านมีศาสนทูตจากอัลลอฮ์ ที่ขาด "สันติธรรม" เพราะอัลลอฮ์กำหนดเสป็คโดยจีรังแล้วว่า อิสลาม คือ สันติธรรม ให้แก่มนุษยชาติ. แต่มีผู้แต้มศิลป์ ในศาสตร์ที่จีรัง อย่างอวดอ้างอุตริ ทั้งๆที่พวกเขา-เรา มิใช่ผู้ออกกฏ ออกเสป็คนั้นเลย. การบิดเบือนศาสตร์ แต่งความรุนแรงเข้าจับคู่กับอิสลาม มีมาตั้้งแต่พ่อแม่เรา ยังไม่เกิด ผลเช่นนี้ พิจารณาได้แล้วอย่างชัดแจ้งว่า เหตุ จากความกลัว. ปัจจัยทั้งหลาย ก็คือ ผลประโยชน์ใน 5+2 Needs ยองมนุษย์ นั่นเอง. ใช้เหตุ ใช้ผล ใช้ ปัจจัย พิจารณา ส่งเสริมคำสอนของศาสดาที่ อัลลอฮ์มอบ และ ตรัสให้ท่านรู้ ที่ชื่อต่างที่กล่าว รวมถึง สิถถะ ได้อย่างสุจริตธรรม ยุติธรรม สามัคคีธรรม ปัญญาธรรม. ลองมองหาคุณค่าในแก่นธรรมทุกแก่นดู. อย่าแค่ใช้ความเชื่อในสิ่งที่เคลือบอยู่. ปรัชญาอิสลาม มีให้ทุกคนได้ใช้ปัญญา อย่างเต็มสิทธิ์. ใช้มันเถิด อย่าปิดกั้นไปตามวรรณกรรม ตำรา หรือความเชื่อ.

โดย: dd IP: 27.55.15.170 วันที่: 11 มีนาคม 2556 เวลา:8:12:30 น.
  
ลองดูก่อน ศึกษากันหรือยัง. อย่ามุสานะ ผิดศีลนะครับ.ลองก่อน อย่ามุสาว่าลองแล้ว. หม่เคยเห็นใครกล่าวขออภัยในการลบหลู่ต่อพระเจ้า ในการกล่าวหลายครั้งหลายหนเลย. ไม่เคยเห็นใครลองมีพระเจ้าเป็นสิ่งกตัญญูเลย. มีแต่หวาดกลัว ขลาดเขลาที่ขะศึกษาเพิ่มเนิม. ปิดกั้นไปตามพญามารชักชวนให้ตกบ่อเนรคุณกันทั่วถ้วนจริงๆ. ลองก่อนเถิด อายุเท่าไรกันแล้ว. เมื่อไรจะลองมีพระเจ้าเป็นสิ่ง กตัญญูล่ะ. เดี๋ยวจะสายไปนะ. เดินทางไม่ปลอดภัย. และมิใช่สายกลาง. พระพุทธเจ้า สอนเช่นนั้นที่ไหนล่ะ. ใช่ม่ะ
โดย: dd IP: 27.55.9.77 วันที่: 13 มีนาคม 2556 เวลา:0:27:54 น.
  
ท่านเชื่อเช่นนั้นหรือว่า ศาสดาองค์ที่ท่านติดตามนั้น. ห้ามกตัญญูต่อผู้สร้างเครื่องบินที่พ่อแม่และท่านเสพประโยชน์. เพียงแค่ท่านไม่พบว่า ศาสดาผู้นั้นกล่าวถึงเครื่องบินแม้แต่ครั้งเดียว. แต่วันนี้ ท่านยังเสพประโยชน์จากเครื่องบินนะครับ. พระเจ้าก็เช่นกัน. ศาสดาไหนพูดไม่พูด. ค้นหาเอาเองครับ.
โดย: dd IP: 27.55.13.252 วันที่: 13 มีนาคม 2556 เวลา:8:09:16 น.
  
ศาสนาที่สอนให้มนุษย์เป็นภาระหน้าที่ต่อกัน. ที่จะตักเตือนบอกกล่าวว่า. ทุกศาสนทูต คือมนุษย์ธรรมดาที่ พระเจ้าได้ส่งมาเพื่อนำโอวาทจากพระองค์มาบอกต่อกับมนุษย์ คือผู้ชี้ทาง ผู้แจ้งข่าว. จงอย่าแต่งแต้มศาสนทูต(แม้แต่องค์ที่ท่านเลื่อมใสติดตาม) ว่าห้ามกตัญญูต่อผู้สร้างเขามา สร้างพ่อแม่เรามา สรา้งสิ่งเสพทั้งหลายที่มนุษย์เสพ. อย่ายอมเดินทางในบ่อตมที่มีแต่เนรคุณหักหลังผู้มีพระคุณ. และศาสนานั้นคือ อิสลาม. ที่มุสลิมทุกคน มีภาระหน้าที่ ฉุดทุกท่านที่กตตม หรือ อยู่ใต้ตม ที่เนรคุณนั้นขึ้นมา. อิสลามจึงถูกจับคู่กับความรุนแรงอย่างมุสา. ตามนักการตลาด นักสรรพเทวนิยม (นิยมทุกสิ่งยกเว้นผู้มีพระคุณสูงสุด) สุขนิยม ทุกข์นิยม หลุดพ้นจากการรับผิดชอบนิยม สังคมนิยม ร่ำรวยนิยม มันส์นิยม สำเร็จนิยม ชนะนิยม สงบนิยม และต่างๆนิยมที่ล้วนจะครีเอทกันขึ้นมา ก็กลบเกลื่อน สุจริตนิยม กตัญญูนิยม สันตินิยม สามัคคีนิยม ครบธรรมนิยม เข้าถึงต้นพรนิยม เที่ยงตรงนิยม เที่ยงธรรมนิยมลฯล ซึ่งสูงค่ากว่า นิยมชุดแรกมากนัก ไปได้ตามกาลเวลา และแผนการที่แยบยล. เราท่าน ขาดปัญญาจะคิดกันได้จริงแล้วหรือ. มาร่วมด้วยช่วยกันอีกฮึดเถิด เพื่อโลกเราเกิด สันติธรรมได้ ด้วยหลัก สันติธรรม(อิสลามคือสันติ อย่างจีรังแล้ว). มาลองศึกษาสันติธรรมที่จีรังนี้ดูก่อน อย่าเพิ่งเชื่อ. ลองเอง ศาสดาที่ดีงามท่านหนึ่งเมื่อ2500 กว่าปีก็แนะนำไว้เช่นนั้น. เพื่อปัญญาธรรมนะครับ.
โดย: dd IP: 27.55.9.166 วันที่: 13 มีนาคม 2556 เวลา:10:49:21 น.
  
ท่านเชื่อเช่นนั้นหรือว่า ศาสดาองค์ที่ท่านติดตามนั้น. ห้ามกตัญญูต่อผู้สร้างเครื่องบินที่พ่อแม่และท่านเสพประโยชน์. เพียงแค่ท่านไม่พบว่า ศาสดาผู้นั้นกล่าวถึงเครื่องบินแม้แต่ครั้งเดียว. แต่วันนี้ ท่านยังเสพประโยชน์จากเครื่องบินนะครับ. พระเจ้าก็เช่นกัน. ศาสดาไหนพูดไม่พูด. ค้นหาเอาเองครับ. ธรรมชาติก็เช่นกันเมื่อมีผู้อ้างสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว เราท่านย่อมสมควรกตัญญูไปก่อนพลางๆ ใช่จะอวดอ้างอุตริว่าเกิดเองได้ ไร้ผู้รับผิดชอบ. จนกว่าจะมีผู้มาอ้างสิทธิ์ผู้ใหม่ที่แสดงเอกสารหลักฐาน และ พยานได้ชัดเจนกว่าผู้แรก(คือ พระเจ้า). ท่านถึงใช้สิทธิ์ที่จะเลือก. มิใช่ไม่สนพยาน หลักฐาน แล้วอวดอ้างเอาเองว่า มันของฟรี ไม่ต้องขอบคุณผู้สร้างผู้ออกแบบ. แต่เสพทุกวินาที. นี่แหละที่ผู้คนที่พบเห็นกำลังช่วยเหลือพวกท่านให้ขึ้นจากบ่อจากตมที่เนรคุณ เข้าสู่ภาวะสัมมาจิต ที่สามารถสร้างสัมมารูป สัมมาเวทนา สัมมาสัญญา สัมมาสังขาร ได้อย่างเที่ยงธรรมที่สุด. ไม่ปิดกั้นที่จะตะกายขึ้นจากตม หรือใต้ตม ที่ศาสดาเปรียบ4เหล่าไว้เป็น อุทาหรณ์นานแล้วนั่นเอง.
โดย: dd IP: 27.55.9.166 วันที่: 13 มีนาคม 2556 เวลา:10:50:51 น.
  
อย่าหลงประเด็นในยัตติ. เพราะสมาธิอาจถูกเชื่อมโยงได้ว่า มันเสื่อมลง หรือ ไม่เคยเจริญจริงกันแน่. แต่ทั้งสองข้อสงสัยนั้น. ลบทั้งคู่เลยนะ. จรรโลงศาสนากันไว้ซะหน่อยเถิด. เก่าแก่ลายคราม ใยต้องมาเสื่อมด้วยการคับแคบของฐานสมองมนุษ์ไม่กี่สิบล้านล่ะ. เปิดกว้างไว้ อย่าปิดกั้นคับแคบ แล้วจะมีปัญญา.
โดย: Dd IP: 27.55.156.195 วันที่: 15 มีนาคม 2556 เวลา:2:06:48 น.
  
แปลกมาก ที่การยกย่องพระพุทธเจ้า จำเป็นต้องลบ.(เป็นร้อยไม่ใช่สิบ) แต่ถ้านักบวชถูกยกหาง หรือขายพยากรณ์แลกความพึงใจ กลับคงไว้. มองเห็นอะไรกันบ้างหรือยังชาวไทยและเทศ. เกิดผู้หลงมากกว่าผู้บรรลุแน่นอน. สุดท้าย เวลา และพฤติกรรม จะแจ้งต่อชาวโลกได้ง่ายๆว่า ก็ไม่เคยมีใครบรรลุจริงสักคนเดียว.
โดย: dd IP: 27.55.156.195 วันที่: 15 มีนาคม 2556 เวลา:2:15:18 น.
  
เมื่อมีสารจากภายนอก มันคืิเรื่องรู้ทั้งหมด ที่ปรากฏตรงหน้า

ไม่จำเป็นต้องเชื่อ เพียงรู้ แต่ไม่ต้องกังวลว่า เราท่าน รู้เช่นนั้น หรือ เขารู้เท่าไร

เพียงแต่เราท่านนั้น คิดแบบที่เขาคิด แล้วหรือยัง

ลองก่อน อย่าเพิ่งเชื่อ. วลีนี้จากพระพุทธเจ้า เราหลงลืมกันแล้วหรือ.

ฉะนั้น เขารู้สิ่งใด อย่าเพิ่งเชื่อ ลองคิดแบบเขาคิดดูก่อน. นั่นคืิอ ความรู้นั่นเอง

ผลดีงามเกิดแก่บ้านเมืองได้ เด็กๆก็รู้จักการคิดคำนวน ทั้งดี-ชั่ว และ คณิตศาสตร์ ที่น้องใช้ในการเรียน

ดีไหมล่ะ คำสอนของพระพุทธเจ้าที่ไม่ให้เชื่อ แต่ให้ลอง ไม่ปิดกั้นความรู้ใดใดเลย (พระพุทธเจ้า ท่านมิได้สอนให้ลบทำลายความรู้ นะ chinawangso.net) ท่านๆรู้ตัวรึยัง.
โดย: Dd IP: 27.55.0.251 วันที่: 18 มีนาคม 2556 เวลา:10:42:55 น.
  
เรื่องสั้นแต่งอิงธรรมะ(ศีลธรรม) เรื่อง มุสา

เมื่อพระพุทธเจ้าสอบถามพระอานนท์ว่า. คนนั้นคืิอใคร เราไม่รู้จัก. พระอานนท์ตอบว่า. พระพุทธองค์ อย่าไปสนใจคนนี้เลย. เขานินทาท่าน พูดจาเลอะเทอะ
พระพุทธเจ้า ; อานนท์เจ้านั่นแหละที่มุสา อรหันต์จะไม่มีทางสัมผัสเจ้าเลย
พระอานนท์ อ้าว ทำไมล่ะ
พระพุทธเจ้า : เจ้าไม่สามารถพูดได้ว่า เขาพูดอะไรเพียงใช้คำว่า เลอะเทอะไร้สาระ มาย่นเนื้อความเขา และเจ้าก็ไม่สามารถพูดให้เราฟังได้ว่า เขาพูดถึงเราว่าอย่างไร แค่ใช้คำว่า นินทา 2. เพียงใช้คำอย่างอวดอ้าง พิพากษาเขาเท่านั้น ทำให้เจ้ามุสาต่อเรา ต่อตนเองได้แล้ว. มุสาแท. หรือไม่ก็ขาดปัญญา รีบร้อน อุเบกขา อย่างหลาบโลนไป ทำให้มนุษย์ผิดพลาด ก่อกรรมต่อกัน.
"นี่คือ เหตุ ปัจจัย ที่ก่อเกิด ความเกลียดชังกันของมนุษย์".
โดย: dd IP: 27.55.0.251 วันที่: 18 มีนาคม 2556 เวลา:10:47:18 น.
  
เมื่อพิจารณาว่า สิ่งที่เราท่านกำลังกระทำมันนั้น. ขาดองค์ธรรมข้อใด. เราก็ลองพิจารณาว่า พระพุทธเจ้า จะขาดหรือไม่ในองค์ธรรมข้อนั้น. พระพุทธเจ้าเราคือคนดี ท่านจะขาดหรือไม่ ก็แค่นั้นแหละ. จะต้องไปลัดเลาะที่ไหนให้โดนไถ ทาน รางวัล หรือต้องเสียงบประมาณให้นักบวชกลุ่มใดจับต้อง จ่ายเป็นค่าบริการพยากรณ์กันอีกล่ะ. ง่าย และ ตรง
โดย: dd IP: 27.55.6.76 วันที่: 20 มีนาคม 2556 เวลา:4:06:10 น.
  
มีหมอดูเรียกหยุด. เพื่อทำนายทายทัก ต่อดวงชะตาราศี. เราถามหมอดูว่า ท่านเชื่อเรื่องกรรมจากชาติที่แล้ว แล้วมาชดใช้ในชาตินี้หรือไม่. หากจะพยากรณ์ในดวงชะตาเรา. หมอดูบอกว่า เชื่อซิ. เรื่องกรรมชาติที่แล้วนั้นมีจริงนะ ไม่เชื่ออย่าลบหลู่. ดวงท่านก็ขึ้นกับกรรมที่ต้องชดใช้ ที่มาจากชาติที่แล้วด้วย. เราจึงกล่าวกับหมอดูว่า ท่านได้ติเงินเราเมื่อชาติที่แล้ว30,000บาท. หากท่านชำระเราก่อน เราจะให้ท่านพยากรณ์เรา. หมอดูกลับบอกว่า ถ้าแบบนี้ก็เชิญเดินเลยไปเถิด. เราไม่เคยติดเงินท่าน

เมื่อมีผู้พยากรณ์ เรื่องภพชาติ เพื่อยุติความรับผิดชอบต่อการกระทำให้เราท่านฟัง. เราท่านเชื่อในพยากรณ์ยั้น. แต่เมื่อมีผู้กล่าวว่า เมื่อชาติที่แล้ว เราท่านเป็นหนี้เขาอยู่ 30,000 บาท ให้ชดใช้เขา เพราะ เราท่านเจอะเจอเขาแล้ว. กลับสงสัย หรือปฏิเสธเรื่องราวในภพชาติที่ผ่านมา. ใยเราไร้มาตรฐานเช่นนั้นได้. ก็เพราะ มนุษย์ไปหลงแสวงหาทางไม่รับผิดชอบต่อการกระทำตามประวัติศาสตร์ที่เป็นปัจจุบันเท่านั้นเอง. หากเราอยู่กับปัจจุบันกันได้จริงดั่งองพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวเตือน. อย่าหลงผิดในเรื่องภพชาติ ให้เกิดการหลอกในทาน ในการพนันบุญกันอีกเลย. จงอยู่กับปัจจุบัน ที่มีพ่อแม่ แผ่นดิน พระเจ้าอยู่หัว พระเจ้า ที่ต้องกตัญญูเถิด. เพราะเชื่อเรื่องภพภูมิหลังนั้น อันตรายอยู่นะ. เพราะเราจะโทษชาติที่แล้วของตน และ ของผู้อื่น.
โดย: dd IP: 27.55.0.148 วันที่: 20 มีนาคม 2556 เวลา:7:40:56 น.
  


ศาสนาที่อ้างเอาเองว่า มีเหตุ มีผล. รู้ปัจจัย. แต่กลับกัน. กลับหวาดกลัวในความจริงจนต้อง อ้างอุเบกขา อย่าขลาดเขลา

มันได้ประจักษ์ชัดต่อสาธารณะมานานแล้วว่า. สมควรจะเลือกทางเดินใด เพื่อมนุษย์จะปลอดภัย มุ่งสู่ทางเที่ยงตรง

มีโอกาสเดินในแถวเดียวกับคนดี เช่น พระพุทธเจ้าได้จริงๆ. ตรองเถิดว่า ศาสนาใด ที่บริสุทธิ์ มีเหตุ มีผล ที่แท้จริง

2ปีกว่าๆ กับนับเกือบ1000 ข้อความ ที่สร้างความหวาดกลัวให้กับผู้ไร้ศีล ไร้ปัญญา ไร้สมาธิ (แค่อวดอุเบกขา)

สังคมคงเริ่มเลือกเป็นแล้วว่า ปรัชญาแนวใดที่เป็นสัจจะธรรมที่เที่ยงแท้ ถาวร และ บริสุทธิ์ ที่สุด

ขอให้เลือกกันให้ง่าย ถูก ตรง กันได้แล้ว คนไทยเอ๋ย.


โดย: dd IP: 27.55.11.169 วันที่: 21 มีนาคม 2556 เวลา:21:18:29 น.
  
ขอบคุณ พระเจ้า ได้ให็สรรพโอกาส โอกาสที่สองปีกว่า ได้มีผู้รับทราบในสิ่งที่ไม่รู้มาก่อนได้ อย่างนับไม่ถ้วน. ขอบคุณเจ้าของพื้นที่ ที่มุ่งหวังต่อสาธาณะ ที่จะสร้างสัมมาชน. อาจจะด้วยพยากรณ์ หรือ ความจริงใดๆก็ตาม นับได้ว่า ท่านนั้นๆ ได้รับ อานิสงฆ์ไปมากมาย(แม้จะไม่พนันในกุศลก็ยังได้รับครับ). แมงหวี่จะเพียร นำสัทธรรม มาปริยัติต่อพี่น้อร่วมสายสัมพันธ์ อย่างไม่ย่อท้อ. รับรองครับ. เมื่อเราเข้าสู่หลักธรรมเช่นพระพุทธเจ้ามีครบได้. หลุดพ้น และสัมผัส อรหันต์ทันทีครับ. ลองก่อนอย่าเพิ่งเชื่อครับ. การนิพพานนั้นง่าย และตรงมากๆ. อย่ายอมจ่ายค่าผ่านทางแบบลองผิดลองถูกต่อไปเลย. มานิพพานกันให้ได้ทุกคน เอาแบบง่าย และตรง เข้าถึงได้จริงกันเถิด.
โดย: dd IP: 27.55.11.169 วันที่: 21 มีนาคม 2556 เวลา:21:20:10 น.
  


เพื่อนๆ พี่น้อง มนุษยชาติทั้งหลาย. อย่าได้ล่าช้าในการขอพร. ทำตนให้มีธรรม(อย่าขาดหรือปฏิเสธกตัญญูธรรม) เพื่อการเข้าถึงต้นพรได้. ดั่งศาสนทูต ศาสดาทั้งหลายได้เคยขอพร แล้วสัมฤทธิ์ผลกันเถิด. เดินให้ถูกทาง เที่ยงธรรม เพื่อไปยังต้นแห่งพร. ระมัดระวังพวกตัวแทนนายหน้าให้มากกว่าเดิม. อย่าหลงทางเสียเวลา. เพราะมนุษย์ทุกนาม และ รูป ต่างขอพรกันทั้งนั้น. แต่การขอผ่านกับขอตรง มันต่างชั้นกันมาก. เบียดเบียนทั้งวิญญาณ เทวดา อารักษ์ต่าง การบริกรรมต่างๆก็มิใช่เครื่องยืนยันว่า ภาษาที่บริกรรมจะเสกเป่าสิ่งใดได้ มานานเป็นหลายพันปีแล้ว. "กตัญญู"เท่านั้นที่ศักดิ์สิทธิ์เหนือภาษา หรือวรรณกรรมใดใดที่อยู่ในสมองมนุษย์ทุกนาม ทุกผู้แล้ว.


โดย: dd IP: 27.55.13.74 วันที่: 22 มีนาคม 2556 เวลา:9:02:25 น.
  
ที่ว่าง ไม่มีผู้รับผิดชอบ ในที่ว่างกระนั้นหรือ. มนุษย์เสพที่ว่างมาตั้งแต่สภาพวิญญาณ จนมาเป็นตัวตน เป็นมนุษย์ กระนั้นหรือ. ที่ว่างคือห้วงเนรคุณที่สุดที่มนุษย์ชาติจะวิจัยออกมาได้. อย่ากำหนดให้สิ่งใดมีเนรคุณปะๆปนๆต่อไปเลย. ชาววรรณกรรมทั้งหลายเอ๋ย.
เพียงสุขนิยม หรือ ทุกข์นิยม สามารถนำพามนุษย์สู่การเนรคุณได้ทั้งหมดหรือไม่. ไม่เลย เพราะมนุษย์ส่วนใหญ่ ยังกตัญญู. เรามาเร่งรีบ ช่วยเหลือ เพื่อนๆ พี่ๆน้องๆ ชาวมนุษย์กันเถิด. เที่ยงธรรมเอาไว้ กตัญญูธรรมก่อตัว เนรคุณไม่ปนเปื้อนจิตทุกท่านแน่ๆครับ.

โดย: dd IP: 27.55.13.74 วันที่: 22 มีนาคม 2556 เวลา:9:12:53 น.
  
กตัญญู เป็นเรื่องสากล ที่ไม่จำเป็นต้อง อารัมภบท ยืดยาวเป็นเดือนเป็นปี. แต่น่าแปลกมากที่ พุทมามกะ งงงวยกันทั้งพระพั้งโยม ในเรื่องราว กตัญญูธรรม (กะตันยูธรรม) ที่มีผู้เสนอยัตติปริยัติ.
ไม่มีเรื่องใดเลยที่ผู้มีพระคุณต่อพระพุทธเจ้าของเรา มิรักษาสัญญาต่อมนุษย์. แม้แต่ผู้ที่ยังคงมีพละกำลังกล่าวปฏิเสธผู้มอบ ผู้รวมขันธ์ให้กับพระพุทธเจ้าได้ ผู้ประพฤติตนเช่นนั้นก็ยังคงได้รับความเมตตาเสมอ. แต่มีแต่มนุษย์เท่านั้นที่มิรักษา สัญญาขันธ์ต่อผู้มีพระคุณนั้นที่ทำกันไว้ตั้งแต่สภาพวิญญาณด้วยซ้ำ.อย่าจบแค่ธรรมชาติ หรือ กรรม. มีเจ้าเมืองธรรมชาติ มีผู้จัดการกรรม ที่อ้างสิทธิ์ไว้ผู้เดียว ไม่มีใครอ้างทับเลย เป็นล้านๆปีมาแล้ว. เพียรเอง. เพราะ พระพุทธเจ้าชี้ทางไว้ให้ทุกท่านแล้ว.

โดย: dd IP: 27.55.4.213 วันที่: 23 มีนาคม 2556 เวลา:6:58:56 น.
  
วรรณกรรมมากมาย ที่ บั่นทอนจนถึงทำลายคุณค่า ในศรัทธาธรรม ของพระพุทธเจ้า ไปมากแล้ว
จงเพลาๆในวรรณกรรมกันบ้างเถิด จะทำลายคุณค่าของพระพุทธเจ้ากันไปอีกกี่พันปี. ศาสตร์ต่างๆของพระพุทธองค์นั้นจีรังแล้ว อย่านำศิลป์เข้าแต่งแต้มเลย. หากแต้มแล้วบั่นทอนความชั่วไร้ทานผลประโยชน์ก็ทำเถิด แต่แต้มแล้ว มีการจับต้องงบประมาณ มีผลประโยชน์ มีการขาดองค์ธรรม(เที่ยงธรรม ปัญญาธรรม สุจริตธรรม สมดุลยธรรม กตัญญูธรรม สามัคคีธรรม สันติธรรม นิติธรรมฯลฯ) ขอร้องให้พิจารณาหยุดเถิด. ลองตรองก่อน อย่าเพิ่งเชื่อกันครับ. มิใช่รู้แบบเขารู้หรือไม่ แต่เคยลองตรองแบบเขาเตือนหรือไม่. ขอแค่นั้นครับ.
โดย: dd IP: 27.55.12.152 วันที่: 23 มีนาคม 2556 เวลา:21:36:48 น.
  
เหตุจาก อาการหวาดกลัวในความจริงที่ตนเสพ ผลงาน ผลิตภัณฑ์ของอัลลอฮ์ แล้วละเลยการขอบคุณกตัญญูมานาน. ผลจึงเกิดการปิดกั้นในความรู้ต่างๆที่จะนำพาตนเองไปสู่การมีธรรมะได้ครบครัน จึงทำให้ผู้คนในประเทศแคบๆส่วนน้อยของโลก เกิดอาการปิดกั้น ลบหลู่ในสิ่งที่ตนเองยื่นสมองเข้าไปไม่ถึง. แม่แต่ผู้อาสา อ้างตนเป็นครูบาอาจารย์เอง. ยังอ่อนด้อยทางความรู้เรื่อง ศาสนาอิสลาม ที่ผู้สร้างมนุษย์มาแล้วมากกว่า 6500 ล้านคน(ไม่นับที่ตายไปรอสอบสวน และกำลังจะเกิดมาใหม่อีก) ได้ให้วัจนะ ให้แนวทางอย่างครบถ้วน ทำได้จริง ง่าย ตรง ไร้ความยุ่งยากใดใด ไร้ตัวแทนนายหน้าใดใดที่จะแอบอ้างเป็นนายหน้าบุญกรรม นายหน้าทาน นายหน้าคดีผิด อ้างเป็นดั่งทนาย เป็นดั่งอัยการ. ต่อเพื่อนมนุษย์เลย. อิสลามมีความสุจริต ครบองค์แห่งธรรมที่ผู้ปิดกั้นตัวเองเข้ายังไม่ถึงมากมาย.จงศึกษาให้เข้าถึงแก่นธรรม ไม่ต้องผ่านการพนันใดใด ตัวแทนใดใด พิธีกรรมใดใด ลองดูซิ แล้วท่านจะเลือกเป็นว่า เกิดมาจากไหน และจะไปที่ไหน. ไม่มุ่งหนีคดี มีกิเลสหลุดพ้นไปเป็นอมนุษย์ตามวรรณกรรม ตามมายาคติใดใด. อย่าหวาดกลัวในสันติธรรม ที่ผู้มีพระคุณมอบให้มนุษยชาติเลย. กล้าหาญเถิด. เพราะ คือ สายก ลางที่ท่านทำได้เองทันที.
โดย: dd IP: 27.55.15.125 วันที่: 24 มีนาคม 2556 เวลา:15:14:14 น.
  
อย่าอวดอ้างไปลบหลู่เขา. เราจะลำบากเมื่อเขาขอชี้แจงการลบหลู่ของเรา

เพราะเขามีสิทธิ์ที่จะชี้แจงในสิ่งที่เราไปกะเกณฑ์เขาว่า งมงาย ไร้สาระ. ไม่มีหรอกผู้มีพระคุณ มันเกิดขึ้นเอง. เทวนิยมบ้าง. ไร้เหตุผลบ้าง. แล้วเมื่อเขาขอใช้สิทธิ์ในการแก้ไขสิ่งที่เราอวดอ้าง พิพากษาเขามาช้านาน. เรานั่นเองที่ต้องมุดหัวหนี หรือปัดข้อกระทู้ที่นำสู่ความสามัคคีธรรม สันติธรรม กตัญญูธรรมของเขาอย่ามุสาขาดธรรม อย่าโจ่งแจ้ง ไร้หิริโอตัปปะ ไร้ศีล ไร้ปัญญา ไร้สมาธิดังอวดอ้างว่าเยี่ยมยอดในสิ่งนี้กันมานาน. ไม่รู้ตัวก็จงรีบเร่ง. ใครรู้ตัวก็รีบกันตักเตือน. สันติธรรมรอเราท่านอยู่.
โดย: dd IP: 27.55.3.79 วันที่: 24 มีนาคม 2556 เวลา:18:03:17 น.
  
ในประวัติศาสตร์โลก. ไม่มีศาสดาคนใดเลย. ที่ประกาศว่า ศาสนาชื่อนั้น ชื่อนี้. คือ ศาสนาของเรา หรือของพระเจ้า ได้อย่างชัดเจน มีพยาน มีหลักฐานโจ่งแจ้ง. มีแต่บรรพชนรุ่นถัดมา ได้สอดไส้ แต่งแต้ม ตั้งชื่อขึ้นมา เพื่อผลประโยชน์แอบแฝง ไม่มากก็น้อย
แต่มีศาสนาหนึ่งที่ ศาสนทูต. ได้ทำการประกาศ(fomal) ว่า มีชื่อศาสนาอะไร. มาจากผู้ทรงสิทธิ์ท่านใด.ที่รับผิดชอบ(ไม่ใช่มาจากที่ว่างไร้การรับผิดชอบ) และมีคัมภีร์ตำราชื่ออะไร โครงสร้างเช่นใด. ท่านศาสดาผู้นั้นทำได้ครบถ้วนอย่างที่ไม่เคยมีใครทำได้ และทำมาก่อน. อีกทั้งทำมันอีกเลย.
ศาสนานั้น เพียง1000ปีเท่านั้น มีผู้ยอมรับในความครบองค์แห่งธรรมที่สุด กตัญญูได้สูงสุด อย่างง่าย และตรง ไร้ตัวแทนนายหน้าจากเจ้าของศาสนา. ผู้ที่เสียผลประโยชน์นั้น หวาดกลัวซิครับ. เลยมีการทำการตลาดเชิงต่อต้าน จับคู่สโลแกน เปลี่ยนสโลแกนให้ลดคุณค่าอย่างอวดอ้าง ทุจริตมาตลอด. ปั้นบอลใหม่ๆ. เขี่ยเข้ามาให้ผู้นับถือเลื่อมใสศรัทธาเล่น. ป่าวประกาศต่อผู้ที่ปิดกั้นจินตนาการ ยอมดีดดิ้นกับการกตัญญูได้สูงสุด ตรงสุด ง่ายสุด ต่อผู้ที่เมตตา มีพระคุณต่อพ่อแม่ตน ศาสดาตน. โลกถึงเป็นเช่นนี้.
เพราะ มีผู้ที่เล่นบอล ลูกที่เขาเขี่นมาให้ตนเล่น. ใยขาดศีล ปัญญา สมาธิ. สติ เล่า.
โดย: dd IP: 27.55.1.174 วันที่: 30 มีนาคม 2556 เวลา:7:21:04 น.
  
กินเจ. อิ่มบุญ หรือ ทรมานชีวิตกันแน่
ฆ่าหมู1ตัว นำเนื้อวางไว้. เนื้อนั้นก็จะเน่าเปื่อยผุพัง ย่อยสลายภายนอกในที่โล่งไปเอง. มิได้เพิ่มหมูขึ้นได้. เพราะ หมูตายแล้ว
เด็ดผักแล้ววางไว้. เปลี่ยนใจไม่ผัด เอาไปทิ้งลงดิน. ผักเจริญเติบโตแตกใบแตกยอดขยายพันธิ์ได้ เพราะ พืชยังไม่ตาย. ผักแห้งๆ ผักเก่าๆในตู้เย็นในครัว. ลงดินล้วนเกิดการเจริญเติบโตได้. ปัจจุบันเห็นแล้ว รู้แล้วว่า. พืชยังไม่ตายแม้อยู่ในครอบครองของมนุษย์.
แล้วสนุกสนาน อิ่มบุญกันจริงแล้วหรือ ที่โยนสิ่งมีชีวิตที่เติบโตช้า เคลื่อนที่ช้า หนีอันตรายไม่ได้ สมดุลย์ออกซิเจน คารบอนไดออกไซด์ให้มนุษย์ให้บรรยากาศ. ลงในกระทะร้อนๆ ไฟแรงๆ น้ำมันเดือดๆ. มันอิ่มบุญจริงแล้วหรทอนั่น เคยตรองกันบ้างไหม
มิได้ยุยงให้เลิกกินผัก. แต่ขอจุดประกายในปัญญาธรรมแก่เพื่อๆธรรมทุกๆคนไว้ในวันนี้ว่า. จะบริโภคผักก็บริโภคเถิด. แต่พ้นจากบันเทิงจากการเสพวรรณกรรมว่าได้บุญ ว่าไม่ต้องฆ่าสัตว์. นั่นคุณทรมานสิ่งมีชี้วิตทั้งเป็นอยู่รู้กันบ้างไหม. แล้วผู้ดีงามที่ท่านว่าเขาแนะนำ. แน่ใจแล้วหรทอว่าแนะให้ท่านได้บุญ(พนัน) มีบารมี(พึ่งพาบารมี)
ยังมีอีกหลายเรื่อง. ยิสดีจะนำมากล่าว. เพราะมันคือความจริง ที่ท่านๆถูกปิดกั้น. และหลงกันอยู่.
โดย: dd IP: 27.55.0.172 วันที่: 4 เมษายน 2556 เวลา:22:31:51 น.
  
พิฆเนศ ศักดิ์สิทธิ์ กับ เมตตาธรรม.

พิฆเนศ ที่ผู้คนมากมาย ขอพร มุ่งหวังสู่ความสำเร็จ ผู้คนมากมาย รุมกันขอพรผ่านพระพิฆเนศสุจริตธรรมแล้วหรือ ที่ทุกท่านไม่เคยถามไถ่ได้ว่า งานขอพรนั้นเสร็จสิ้นเท่าไร. คั่งค้างเท่าไร. มีแต่ผู้รุมส่งงานให้พระพิฆเนศ ขอพร ทั้งๆที่มนุษย์ทุกท่านสามารถขอพร ต่อต้นพรได้(อย่างไรหรือครับเรียกว่าขอพรตรง คนไทยงงครับ ไม่เคยถูกสอนมาก่อน) เพราะเมื่อพบเจอกัน กล่าวสวัสดีต่อกัน. แสดงว่าทุกท่านสามารถขอพรให้กันตรงๆต่อกันโดยมิต้องมีรูปร่วมเคารพ รูปปั้น หรือ กล่าวถึงชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดใดเพื่อขอพรให้แก่กันเลย. แต่เราก็ขอพรให้กันได้มาตลอด.
สังเกตุบ้างหรือไม่ว่า เราขาดเมตตาธรรมต่อพระพิฆเนศ เพราะหากเราสุจริตและมุสามิได้ว่า เราไม่เคยสอบถามได้เลยว่ามันลำบาก หรือยุ่งยากอะไรในการขอพรผ่านๆนั้น เสร็จไม่เสร็จเท่าไร. ใช่หรือไม่. เมตตาธรรมนี้ พระพุทธเจ้าจะขาดหรือไม่. เพราะในประวัติศาสตร์ ไม่เคยพบว่า พระพุทธเจ้าพึ่งพา เบียดเบียนวิญญาณเพื่อขอพร หรือขอพรผ่านสิ่งใดเลย. แล้วใยยุคนี้ มีการขอพรผ่านสิ่งต่างๆกันทั่วประเทศ พึ่งพารูปปั้น รูปหล่อ สรรพวิญญาณทั่วประเทศ. ทำยังกับว่าสิ่งนั้นคือเรื่องจริงที่มองเห็นได้ทางรังสีวิทยาไปแล้ว.
จริงหรือไม่จริง ไม่น่าจะสำคัญกว่าการขาดเมตตาธรรมกับสรรพวิญญาณ ที่พวกเราไปรุมขอพรโดยไม่เคยถามว่าเสร็จไม่เสร็จ
หากผมและเพื่อนคนหนึ่ง ตื่นขึ้นมา มีงวงแบบพระพิฆเนศขึ้นมาทั้งคู่. ปรากฏว่าผมและเพื่อน รวยได้เป็นร้อยล้านภายในไม่กี่อาทิตย์ เพราะว่าผมทั้งคู่มีลักษณะเดียวกับพระพิฆเนศ. แต่เจ๋งกว่าคือ พูดได้ เดินได้ตอบคำถามได้. มีผู้คนเอาเงินมาให้เอาของมาถวายเยอะแยะ. เมื่อผมมีเงิน50 ล้านแรก ผมและเพื่อนจะไปที่ ศิริราชครับ. เพื่อนถามว่าเราจะไปบริจาคกันหรือ. ผมบอกว่า เปล่าเลย. เราจะไปหาหมอให้ผ่าตัดเอางวงนี้ออก. นายจะเอามั้ยล่ะ ลักษณะอย่างนี้ เดินในที่สาธารณะ ความเป็นส่วนตัวหมดสิ้น ต้องรับงานรับแขกรับการกราบไหว้ขอพรทั้งวัน พ่อแม่ไม่ต้องดูแลกันแล้ว. เพื่อนว่า เออจริงนะ. เราคงผ่าตัดเอาออกเช่นกันนั่นแหละ. เราว่านั่นน่ะซินะ. เรายังไม่เอาเลยลักษณะนี้แล้วเราเอาลักษณะแบบนี้ไปโยนให้วิญญาณหนึ่งที่เราไม่เคยถามว่าเขาจะชอบไหม เขาจะรับไหม เรายุติธรรมกันแล้วหรือ.
นี่แหละที่ต้องจุดประกายนั้นให้ได้ตระหนักรู้กันเสียบ้าง เพราะทุกคนหลงไปในพยากรณ์ที่ไม่สุจริตธรรม ขาดเมตตาธรรมตาอพระพิฆเนศนั้นมานานเท่าไรแล้ว. ทั้งๆที่เราสามารถขอพรได้เอง ไม่ต้องเบียดเบียนสรรพวิญญาณใดเลยด้วยซ้ำ. ลองติดดูแล้วกัน. อย่าเพิ่งเชื่อ. ลองคิดแบบที่เราพบซิครับ
โดย: dd IP: 27.55.3.88 วันที่: 6 เมษายน 2556 เวลา:23:47:10 น.
  
ชวนวิญญาณมอบตัว

ช่วยกันเตือนวิญญาณให้กตัญญูต่อผู้สร้างเขา และให้โอกาสที่สมดุลพอเพียง ที่พวกเขาอยู่อาศัยได้
เพราะเมื่อเราเป็นมนุษย์ที่กตัญญูต่อผู้สร้างเราเป็นแล้ว เราคือคนดี เราก็เมตตาเตือนเขาได้
อ้าวแล้วที่เราทำผืดมาล่ะ ง่ายจัง ก็มอบตัวต่อผู้พิพากษาที่หม่มีใครทำร้ายแตะต้องได้มาก่อนซิ ท่านไม่รับทาน รับยศ รับวัด รับสุเหร่า รับโบสถ์เพื่ออยู่อาศัยด้วยหละ

มียริงหรือ อ้าวก็ค้นหาซิ เสป็คนี้ เป็นผู้พิพากษาที่สุจริตแล้วหละ มีจริงๆทั่วโลกยืนยันไปนานแล้ว แต่คนไทยปิดกั้น กลัวจะต้องเนรคุณ กลัวการมอบตัวทุกๆคดี แล้วทำผิดอีกไม่ได้

มอบตัวซะ ทุกๆคดีนั่นแหละ แล้วระมัดระวังอย่าก่อคดีเพิ่ม นักบวช โต๊ะอิหม่าม บาทหลวง หรือตำรวจ แม้แต่วิญญาณ อาจจะมอบตัวตามท่าน เป็นผู้ทำแต่ความดี ยุ่งยากก็คือคดีที่มอบตัวถูกสั่งลงมาจากผู้พิพากษาที่เรามอบตัวไปนั่นแหละ ทำอย่างไม่ต่อรอง แล้วจะได้รับการอภัยโทษได้เร็ว คดีหมดไปเรื่อยๆ ถ้าดีดดิ้นหนีคดี หนีการสั่งคดี ไปวิ่งแก้กงแก้กรรมอะไรอ่ะนะ เขาเรียกต่อรองคดี หรือสู้คดี แล้วไปกอบโกยสิ่งใดที่จะเชื่อว่าใช้ไถ่โทษท่านได้อ่ะนะ คือค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้ทนายทั้งนั้น ต้องหาด้วยหรือเบี้ยบุญนั้น ก็มอบตัวไปทุกคดีแล้วนี่นา ทำเถิด จะมีแต่คนดีเพิ่มขึ้นทุกวัน โลกจะสันติสุข
โดย: dd IP: 27.55.1.104 วันที่: 12 เมษายน 2556 เวลา:7:29:26 น.
  
ปูพิ้นเพื่อให้รู้จักผู้พิพากษา จะได้มอบตัวกันถูกที่ หลุดพ้นจากการล่อลวงของพวกทนาย พวกอัยการ ที่แฝงมาในคราบนักบวช นักบุญ โต๊ะอิหม่าม บาทหลวง นักพรต นักพยากรณ์ คนไทยจะได้หลุดพ้นซะที
โดย: dd IP: 27.55.1.104 วันที่: 12 เมษายน 2556 เวลา:7:33:49 น.
  
ศีล ปัญญา สมาธิ คือ การลบทิ้งจ๊ะ
ทุกเว็บ หวาดกลัวว่าอิสลามจะปรากฏความจริง ชัดเจนเหนือกว่าปรัชญาอื่น เลยต้องลบทิ้งลูกเดียว นั่นคือสิ่งลวงโลกอย่างชัดเจน
โดย: dd IP: 27.55.5.205 วันที่: 16 เมษายน 2556 เวลา:20:51:31 น.
  

เราได้สัญญากับพระพุทธเจ้าว่า จะแก้ไขในส่วนของบัญชีที่ท่านเสียหาย ถูกบิดเบือนไปมาก. เมื่อเจอผู้ติดตามท่านบนนั้น ท่านจะได้ไม่ห่อเหี่ยวใจ แล้วลาออกจากการเป็นพยานให้ผู้ติดตามท่าน ต่อ อัลลอฮ์ไง. แล้วเจอกันทุกๆคน แต่เราอยู่เชือกที่มีพระพุทธเจ้ายึดเกาะ ใครอยู่เส้นไหนเชิญจร้า(แต่น้อยๆก็มีพระเจ้า และวันสอบสวนเป็นที่มุ่งหมาย ก็ดีใจแล้ว) เพียรต่อไป อีกนิดเดียว จะเข้าแถวเดิมที่มัพระพุทธเจ้าอยู่ในแถวแล้ว(แถวที่กตัญญู มิใช่แถวที่ดื้อดึงว่ากตัญญูไม่จำเป็น ฉันจะเนรคุณซะอย่างใครจะทำไม. พระพุทธเจ้าอยู่นี่ชาวไทยพุทธเอ๋ย และแถวนี้ซิ ที่ปกป้องเกียรติพระพุทธเจ้าอย่างจริงใจ จริงจัง เป็นภาระหน้าที่ ไม่มีเอาบุญเป็นอามิส นิพพานเสมอ 5555
โดย: dd IP: 27.55.9.177 วันที่: 2 พฤษภาคม 2556 เวลา:17:26:48 น.
  
มนุษย์ มักจะกระทำสิ่งที่เชื่อว่า จะสามารถไถ่โทษให้ตนเองได้. หรือเชื่อว่ามันคือเครื่องมือประณีประนอมในความผิดตนที่ผ่านมาเท่านั้น. และแล้วเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองนั่นแหละที่แอบอ้างแต่งตัวพัดยศศักดิ์ ที่สามารถไปรอที่ประตูนั้น. เพื่อรับทาน และจับต้องงบประมาณของชุมชน. นำพาเพื่อนมนุษย์ไปสู่บรรยากาศพยากรณ์ อย่างไร้สาระสิ้นดี. มีการปั้นกิเลสบุญไว้เป็นตัวล่อที่1 ปั้นกิเลสบารมีไว้เป็นเครื่องพึ่งพา(แทนที่จะพึ่งพาตนเอง) ปั้นกิเลส หลุดพ้นไปเป็นอมนุษย์ เพื่อการหนีคดีสำเร็จ ไม่ต้องรับโทษ. หลอกลวงด้วยวรรณกรรมต่างๆนานา ว่าสุขบ้าง ว่าทุกข์บ้าง(สุขนิยม และ ทุกข์นิยม). บุญที่อ้างว่าได้นั้นก็ไม่มีใครเคยเห็นบุ๊กบุญ. พระพุทธเจ้าคือคนดี จะแนะให้มนุษย์ผู้ติดตามท่าน พนัน กับสิ่งนั้นจริงๆแล้วหรือ. เราหลงผิดมาเป็นพันๆปี. ไม่น่าเชื่อเลย.
โดย: dd IP: 27.55.13.99 วันที่: 18 พฤษภาคม 2556 เวลา:10:25:43 น.
  
อย่ายอมให้วลี บาป และ บุญ มีบทสรุปที่มีแต่ความขลาด และ เขลา ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเอง ที่มีสถานะเป็นนักบวช นักพญากรณ์แลกข้าว แลกทาน นำวรรณกรรม และมายาคติมากล่อมเราให้ขาดศีล5(ยอมขโมยออกซิเจนที่มีพยานหลักฐานว่ามีเจ้าของเสพ) ขาดปัญญาคิดเอง ขาดสมาธิตรอง. พระพุทธองค์สอนให้เราใช้3สิ่งนำ แต่เราก็ยอมๆไปก่อนที่ยะมีผู้นำที่ชี้ว่าเราทำสิ่งนั้นสิ่งนี้(โดยเฉพาะเอาสิ่งที่ซื้อความต้องการของนักบวชได้ ไปให้นักบวช) นั่นคือเราจ่ายค่าสินค้าและบริการที่เขาสร้างมาจากความเชื่อเท่านั้น เราหาสิ่งไถ่โทษให้ตนเองในผิดที่ผ่านมาหรือไม่ และเลื่อว่ามันไถ่โทษได้. หรือหาเครื่องมือประณีประนอมในการทำผิดๆปนๆอยู่ หรือจะผิดต่อไปเท่านนั้นหรือ. มันตื้นเขินมากที่ยะคิดอย่างสุจริต แต่ท่านๆขาดปัญญาไปเอง.
โดย: Dd IP: 27.55.157.150 วันที่: 16 มิถุนายน 2556 เวลา:23:16:42 น.
  
เมื่อมนุษย์ แจ้งแก่ปัญญา คือ สามารถเข้าถึง และ ครอบครองคุณค่า ของทุกศัพท์แสง หรือ วลี ที่สื่อสารต่างๆได้ เพื่อการใช้คุณค่าเหล่านั้น บั่นทอนความชั่ว และ ฟื้นฟูความดี อย่างทันใช้(คือยังมีลมหายใจ ยังรวมขันธ์อยู่) คุณค่าของคำว่าพุทธ ของมุสลิม ของอิสลาม ของหลุดพ้น ของดับทุกข์ ของชนะ ของแพ้ ของเท็จ ของจริง ของดี ของรัก ของกตัญญู ของเชื่อ ของศรัทธา ของลบหลู่ ของจาบจ้วง ของวางเฉย ของนิ่งเงียบ ของทุกข์ ของสุข ของปัญญา. และอีกหลากหลายวลี ที่แม้ลองสังเกตุให้ชัดๆสังเกตุอย่างละเอียดๆ จะพบว่า มนุษย์เพียงอนุโลมให้พูดต่อๆกันกับบริบทต่างๆ เพื่อเชื่อมโยงต่อเนื่อง ในเรื่องราวที่สนใจเท่านั้น. หาได้แจ้งชัดในคุณค่าอย่างตรงกันสักเท่าไร. วันนี้ยุคที่โลกาภิวัฒน์ ยุคแห่งความละเอียดรอบคอบ ยุคของเหตุผลปัจจัย ยุคข้อมูลข่าวสาร ยุคที่วิมังสะง่ายต่อจิตตะที่จะสืบค้นแล้ว. ขอให้เพื่อนๆ พี่น้อง ทั้งชาวไทย ชาวโลก ได้พิจารณาถึงเท็จ ถึงจริง ถึงมุสา ถึงสัมมา ให้ละเอียดอ่อน และ ทันสมัย แสดงความอยู่กับปัจจุบันอย่างชัดเจนขึ้น. เพื่อการนำสันติธรรมสู่หัวใจตน สู่หัวใจเพื่อนๆพี่น้องมนุษย์ด้วยกันเอง มีความรัก สมัครสมาน สามัคคี ห่วงใยต่อกันเป็นที่ตั้ง. ก่อปัญญาญาณ เข้าถึงคุณค่า เจตนารม ในทุกๆเรื่อง ทุกๆศัพท์แสง ก่อนจะต่อยอดในวรรณกรรมที่ทำลายล้างต่อกันเอง. รู้เท่าทันพญามาร รู้เท่าทันนโยบายเหตุปัจจัยของพญามาร รู้เท่าทันผู้ตกใต้อานัติพญามาร อย่าโกรธเกลียดเขา อย่าทิ้งขว้างเขา อย่าเห็นแก่ตัวเพียงดับเหตุแห่งทุกข์ของตนเอง. จงรักเพื่อนบ้าน รักผู้มอบโอกาส รักผู้ตระเตรียมโอกาสให้ท่าน รักบัญญัติของผู้มีพระคุณที่ไร้ผลประโยชน์ตอบแทนจากท่าน(เพียงกตัญญูที่สากลเข้าใจตรงกันเท่านั้น) ฉะนั้น หากมีคำสอนใดใดที่ห้ามกตัญญูต่อผู้มีพระคุณท่านใดใด แม้จะพบตัวตน หรือไม่พบตัวตน ท่านก็อย่าเพิ่งรีบเชื่อในทิศอกุศลไปก่อเนรคุณต่อจิตตนหรือผู้อื่น ขอให้ลองในทิศที่กุศลก่อนทิศเนรคุณที่ อกุศลไปก่อน มีขันติธรรมรอพบผู้นั้นได้อยู่. แค่รถจอดให้เราข้าม ไม่ต้องเห็นคนในรถ เรายังนึกขอบคุณผู้ควบคุมรถคุมเครื่องจักรชุดนั้นเลย. แล้วผู้สร้าง ควบคุมบริหาร เครื่องจักรใหญ่ที่เราเสพนี้เล่า(คือ ระบบสุริยะ ระบบธรรมชาติ) เราต้องพบตัวตนก่อนการระลึกขอบคุณ ระลึกกตัญญูด้วยหรือ. ใยต้องสร้างวรรณกรรมที่ขีดเส้นกั้นว่า มีแค่ระบบธรรมชาติ ไม่มีหรอกผู้สร้างบริหารค้ำจุนระบบน่ะ. มันแน่ใจอย่างมีเหตุผล อย่างละเอียด อย่างอิงหลักฐานในทุกประการเด็ดขาดกันแล้วหรือ.
โดย: Rr IP: 110.169.219.11 วันที่: 17 กันยายน 2556 เวลา:20:53:13 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

vrod
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]ทำงานด้านคอมพิวเตอร์ เข้ามาในพันทิพส่วนมากเข้าห้องศาสนาและหว้ากอ อาจจะเห็นชื่อนี้อยู่ในห้องชานเรือนบ้างแต่นั้นเป็นเพราะแฟนผมขอพ่วงใช้ด้วยเพราะไม่อยากตั้งชื่อใหม่ครับ
New Comments