Group Blog
 
All Blogs
 
- กฎหมายว่าด้วยสุราของประเทศไทย

หน่วยงานที่ดูแลการผลิตสุราเพื่อจำหน่ายของประเทศไทย คือ กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง โดยอาศัยกฎหมายควบคุมสุรา พ.ศ. 2493 ซึ่งตามกฎหมายดังกล่าวแบ่งสุราเป็น 2 กลุ่มใหญ่คือ


1. สุราแช่หรือเมรัย เป็นสุราที่ไม่มีการกลั่นในกระบวนการผลิต อาจเติมแอลกอฮอล์กลั่น สุรากลั่น เช่น เหล้าโรงลงไปปรุงแต่งได้ แต่ผลิตภัณฑ์ต้องมีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกิน 15 ดีกรี เช่น ไวน์ เบียร์ แชมเปญ สาโท สาเก น้ำขาว น้ำแดง อุกะแช่ น้ำตาลเมา เป็นต้น


2. สุรากลั่น เป็นสุราที่มีการกลั่นในกระบวนการผลิต อาจเติมสุราแช่ลงไปปรุงแต่งได้ แต่ผลิตภัณฑ์ต้องมีแรงแอลกอฮอล์เกินกว่า 15 ดีกรี เช่น วิสกี้ บรั่นดี วอดก้ารัม แม่โขง แสงโสม เหล้าโรง เป็นต้น

ชนิดของเหล้าพื้นเมืองของไทย

1. ชนิดที่ไม่มีการกลั่น ได้แก่


1.1 สาโท เหล้าโท น้ำขาว น้ำแดง มีลักษณะเป็นของเหลวสีขุ่น รสหวาน หอม เฝื่อนเล็กน้อย ทำจากการหมักข้าวเหนียวขาวหรือข้าวเหนียวดำ (นิยมใช้ปลายข้าวเหนียวขาวมากกว่าข้าวเหนียวดำ เพราะราคาถูก แช่น้ำใช้เวลาไม่ถึง 30 นาทีก่อนนึ่ง) นึ่งให้สุก แล้วคลุกกับลูกแป้งเหล้าช่วง 3 วันแรกจะหมักแบบไม่เติมน้ำ จะเติมน้ำในวันที่ 4 ของการผลิต ใช้เวลาในการหมัก 1-3 สัปดาห์ แล้วกรองผ่านผ้าขาวบางบรรจุภาชนะพร้อมบริโภคต่อไป


1.2 อุ มีลักษณะเป็นของเหลวสีชาหรือน้ำตาลอ่อน รสหวาน เฝื่อนเล็กน้อย ทำจากการหมักข้าวเหนียวผสมแกลบ (ต้องใช้แกลบใหม่จะได้ไม่มีกลิ่นสาบ) นึ่งให้สุกด้วยลูกแป้งเหล้า หมักชนิดไม่เติมน้ำในโอ่งหรือไหที่ปิดฝาค่อนข้างสนิท เป็นเวลา 2-3 สัปดาห์ เวลาดื่มมักจะดื่มโดยใช้หลอดไม้ไผ่หรือไม้ซางดูดจากโอ่งเลย


1.3 น้ำตาลเมา มีลักษณะเป็นของเหลว ขุ่น มีฟอง ดื่มแล้วซ่าลิ้นเล็กน้อยรสหอมหวาน มีรสเฝื่อนเล็กน้อย ทำจากน้ำตาลสด เป็นน้ำตาลสดที่เกิดจากการหมักน้ำตาลสดที่ได้จากต้นตาลหรือต้นมะพร้าว มีการเติมเศษไม้มะเกลือหรือไม้บางชนิดลงไปหมักด้วย ใช้เวลาหมักไม่เกิน 7 วันก็ใช้ดื่มได้ บางท้องที่เรียกน้ำตาลเมาว่ากะแช่ บางแห่งเรียกกะแช่ว่า สาโทหรือน้ำขาว น้ำตาลเมานิยมดื่มแบบสด


2. ชนิดที่มีการกลั่น เรียกว่า เหล้า ขาว ลักษณะใสคล้ายน้ำดื่ม น้ำกรอง หรือน้ำกลั่น รสร้อนแต่ออกหวานเล็กน้อยและหอมกลิ่นข้าวหมัก ปกติมีแรงแอลกอฮอล์ 45-50 ดีกรี บางแห่งอาจแรงมากจนจุดไฟติด ทำจากการกลั่นสาโทหรือน้ำขาวด้วยอุปกรณ์ง่ายๆ ในท้องถิ่น

ปัจจัยที่ควรพิจารณาในการผลิตเหล้าพื้นเมือง แม้จะมีมติ ครม. อนุญาตให้ชุมชนรวมตัวเป็นสหกรณ์หรือกลุ่มบุคคล ขออนุญาตผลิตสุราแช่ผลไม้หรือสุราพื้นเมืองชนิดมีแอลกอฮอล์ไม่เกิน 15 ดีกรี อย่างไม่ผิดกฎหมายแล้วก็ตาม ในกฎหมายยังมีการกำหนดไว้ด้วยว่า เหล้าพื้นเมืองที่ผลิตจำหน่าย ต้องมีคุณภาพและความปลอดภัยด้วย ดังนั้น ในการผลิตควรพิจารณาปัจจัยสำคัญดังต่อไปนี้ด้วย


1. วัตถุดิบที่ใช้ ต้องสะอาดก่อนนำไปหมัก ไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวหรือแกลบ ต้องล้างและ นึ่งเพื่อทำลายเชื้อโรคที่อาจปนเปื้อนมากับวัตถุดิบก่อนนำไปหมัก


2. ลูกแป้งเหล้า ลูกแป้งเหล้าที่ใช้ผลิตในแต่ละชุมชนจะต่างกันไป จุลินทรีย์ในลูกแป้งเหล้า ที่สำคัญมี 2 ชนิด คือ เชื้อราซึ่งทำหน้าที่ย่อยจากข้าวเหนียวนึ่งให้เป็นน้ำตาล อีกชนิดหนึ่งคือ ยีสต์ เชื้อยีสต์จะทำการหมักน้ำตาลจากข้าวให้เป็นแอลกอฮอล์หรือเหล้า นอกจากนี้ยังมีการใช้สมุนไพรและเครื่องเทศในลูกแป้งเหล้า เพื่อทำหน้าที่คัดเลือกและยับยั้งจุลินทรีย์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการหมักเหล้าจากข้าว โดยสมุนไพรจะยอมให้จุลินทรีย์ที่ต้องการเติบโต และยับยั้งจุลินทรีย์ที่ไม่ต้องการซึ่งจะทำให้เหล้าเสียหรือเปลี่ยนรสชาติไม่ให้เติบโตในขณะหมักดังนั้น การใช้สมุนไพรและเครื่องเทศในลูกแป้งเหล้าจะต้องมีประสิทธิภาพในการยับยั้งจุลินทรีย์ที่ทำให้สาโทมีรสเปลี่ยนหรือเสีย


3.สุขลักษณะการผลิต ต้องเหมาะสม ยิ่งจะผลิตเพื่อจำหน่ายคนหมู่มากหรือจะเป็นผลิตภัณฑ์เด่นของชุมชน ต้องพิจารณาในเรื่องนี้เป็นสำคัญ เรียกว่าถ้าจะผลิตจำหน่ายทั้งที ต้องให้ได้ GMP กล่าวคือ ที่ตั้งและอาคารผลิต เครื่องมือเครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิตต้องเหมาะสม มีการควบคุมการผลิตที่ดี เพื่อให้ได้อาหารที่ปลอดภัย มีการสุขาภิบาลที่ดี มีการบำรุงรักษาและทำความสะอาดสถานที่ผลิตให้อยู่ในสภาพที่สะอาด ถูกสุขลักษณะสม่ำเสมอและมีบุคลากรหรือพนักงานผลิต ที่มีสุขภาพดี แต่งกายสะอาดและถูกต้อง มีความรู้ความเข้าใจในการผลิตอาหารให้ถูกสุขลักษณะได้อย่างดี

แหล่งข้อมูล ดร.ปราณี เกียรติสุระยานนท์ . "การผลิตเหล้าพื้นบ้าน:ปัจจัยที่ควรพิจารณา," จดหมายข่าวผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน
จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. (พฤศจิกายน-ธันวาคม 2544) หน้า 8,10.

คำไข : สาระน่ารู้ การผลิตเหล้าพื้นบ้าน การผลิตเหล้า

* หมา(ย)เหตุ - - เจ้า ของ blog หา รูป ไม่ เจอ ง่ะ โทษ ที..


Create Date : 02 มีนาคม 2548
Last Update : 8 มีนาคม 2548 18:31:18 น. 2 comments
Counter : 2037 Pageviews.

 
ความรุ้หม่ายๆ


โดย: ราตรีมืด วันที่: 2 มีนาคม 2548 เวลา:23:32:53 น.  

 
แป้งข้าวหมากที่นี่เลย //www.kawmakcup.ob.tc/


โดย: น่ารัก IP: 125.27.134.233 วันที่: 9 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:13:40:34 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

vr1428
Location :
กรุงเทพ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add vr1428's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.