ขั้นตอนการจัดทำโครงงาน
ขั้นตอนการจัดทำโครงงาน1.) เสนอหัวข้อโครงงาน
2.) จัดทำผังมโนทัศน์(Mind Mapping) เพื่อให้ทราบถึงความรู้ที่ต้องนำมาประกอบเป็นชิ้นงาน
3.) ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องตามเนื้อหาที่ระบุไว้ในผังมโนทัศน์
4.) จัดพิมพ์เนื้อหาตามทฤษฎีที่รวบรวมมา ใน file ชื่อ “บทที่ 2” ในเนื้องานเริ่มจากชื่อว่า “บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง”
5.) ย้อนไปจัดทำเอกสารอีก 1 File ชื่อ “บทที่ 1” ในเนื้องานเริ่มจากหัวบทที่ชื่อว่า “บทที่ 1 บทนำ”

หมายเหตุ แค่นี้ก่อนนะ แล้วจะทยอยเพิ่มเติมให้Create Date : 18 มิถุนายน 2550
Last Update : 18 มิถุนายน 2550 21:43:33 น.
Counter : 347 Pageviews.

20 comment
การเขียนเสนอหัวข้อโครงงาน
เป็นการเสนอชื่อโครงงานและแสดงรายละเอียดโครงงาน ตามแบบเสนอหัวข้อโครงงานที่กำหนด ซึ่งมีแนวทางการเขียนในบางหัวข้อ ดังนี้
1.) หลักการและเหตุผล ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญ หรือปัญหา หรือความยังไม่สมบูรณ์ของงานอื่น หรือสภาพที่พบเห็นในปัจจุบัน ที่เป็นสาเหตุทำให้ต้องทำโครงงานนี้ ตลอดจนหลักการและทฤษฏีที่ใช้อย่างคร่าวๆ
ตอบคำถามเหล่านี้ให้ได้
- โครงงานที่ทำคืออะไร หรือ เกี่ยวข้องกับอะไร
- เล่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโครงงานของเรา
- พยายามโยงมาให้สัมพันธ์กับงานของเรา
- เปรียบเทียบให้เห็นถึง ความเหมือนและความแตกต่าง ข้อดี และข้อเสีย
- โครงงานของเรามีรายละเอียดอย่างไร เราจะทำอะไรในโครงงานนี้ ขอแนะ นำว่าพยายามตอบคำถามนี้ให้ได้ พยายามตอบเป็นข้อๆ
- โครงงานของเรานั้น มีเราริเริ่มเป็นคนแรกหรือเปล่า ถ้าไม่ใช่
- โครงงานที่เกี่ยวข้องกับโครงงานของเรามีอะไรบ้าง
- งานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีอะไร ถ้ามีต้องเขียนเอกสารอ้างอิง
- ถ้าเราเป็นคนแรก ทฤษฎีอะไรหรืองานวิจัยอะไรที่ทำให้เราเกิดแนวคิดนี้หรือโครงงานนี้ขึ้นมา
- อะไรคือปัญหา อะไรคือสาเหตุที่ทำให้เราสนใจนำมาเป็นโครงงาน
- เราจะใช้อะไรในการแก้ปัญหา แน่นอน เราใช้ความรู้ที่เราได้เรียนมา
- เราจะบูรณการความรู้ที่เราได้เรียนมาอย่างไร
- เมื่อเราตอบคำถามได้พยายามลำดับเรื่องราว ข้อนี้เป็นเรื่องสำคัญมาก การที่เราจะเขียนให้คนอ่านรู้เรื่องไปกับเราด้วย เราต้องมีการลำดับเรื่องราว เทคนิคก็คือจับประเด็นให้ได้ แล้วพยามยามให้เกิดแนวคิดเชื่อมโยง (Linking idea)

2.) วัตถุประสงค์ของโครงงาน
กำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของโครงงานนี้ว่าเราทำไปเพื่ออะไร เราต้องการจะศึกษาอะไร หรือแก้ปัญหาอะไร
3.) ขอบเขตของโครงงาน ส่วนนี้ให้ผู้รับผิดชอบโครงงาน กำหนดเงื่อนไขที่จำเป็น หรือข้อจำกัด ในการทดลองใช้โครงงาน
4.) ขั้นตอนในการดำเนินงานกำหนดลำดับขั้นตอนของการทำโครงงาน แจกแจงเป็นข้อๆ
5.) ทรัพยากรที่ใช้ในการจัดทำโครงงาน
- ประเมินงบประมาณที่ใช้ในการทำโครงงาน หากสามารถแจกแจงรายละเอียดรายการที่ต้องสั่งซื้อได้จะเป็นการดีมาก
6.) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ- ได้เครื่อง/ชิ้นงานอะไร
- ผลพลอยได้จากเครื่อง/ชิ้นงานคืออะไร


หมายเหตุ - ในรายงานโครงงานจะต้องประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ครบตามแบบที่กำหนด
- ให้ใช้ Font Angsana New ขนาด16 เท่ากันตลอดทั้งเอกสาร, ชื่อหัวข้อให้ทำตัวหนา
- ความยาวไม่ควรเกิน 2 หน้ากระดาษ A4
- เว้นระยะห่างขอบซ้าย 1.5 นิ้ว ขอบบน, ล่าง และขวา ให้เว้นระยะห่าง 1 นิ้ว
- ต้องมีลายมือชื่อของอาจารย์ที่ปรึกษารับรอง
- ส่งแบบเสนอหัวข้อโครงงานจำนวน 2 ชุด ในวันเวลาที่กำหนด โดยอาจารย์ที่ปรึกษาเก็บไว้ 1 ชุดอีกชุดส่งให้คณะกรรมการพิจารณา เมื่อกรรมการ 1 และ 2 ให้ความเห็นแล้ว ประธานกรรมการพิจารณาสรุป แล้วส่งคืนที่ปรึกษา
- ผู้เสนอติดต่อขอรับผลการพิจารณาจากที่ปรึกษา หากอนุมัติ ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปได้ หากไม่อนุมัติ ให้แก้ไขตามที่กรรมการระบุแล้วทำเอกสารยื่นใหม่เหมือนครั้งแรก
- นักศึกษาสามารถดาวน์โหลด แบบเสนอหัวข้อโครงงานได้ ที่นี่Create Date : 18 มิถุนายน 2550
Last Update : 30 มิถุนายน 2550 23:11:00 น.
Counter : 584 Pageviews.

18 comment

vishnu
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed

 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]Blog ส่วนตัว เพื่อเผยแพร่สาระดีๆ แก่พี่ เพื่อน น้อง และลูก(ศิษย์)
ตอนนี้เพิ่งเริ่มต้น หากท่านใดมีคำแนะนำดีๆ Comment มาได้ใน About me ครับ แล้วจะพยายามทำให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
สำหรับ เรื่องดีๆ ที่น่าอ่าน Blog ที่ไม่มีชื่อผมและวันเขียนลงท้ายไว้ แปลว่าหยิบมาจากที่อื่นนะครับต้องการสืบค้นข้อมูล
เชิญได้ที่นี่ครับ
ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH
ค้นหาใน CodeTukyang.com