ยูโทเพียไทย
เศรษฐศาสตร์
เพื่อความเป็นธรรม

 

รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลควรปฏิรูปภาษี อย่าเอื้อเจ้าของที่ดิน

รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลควรปฏิรูปภาษี อย่าเอื้อเจ้าของที่ดิน แล้วจะช่วยคนส่วนรวมทั้งประเทศให้พ้นความยากจน เพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ลงทุนลงแรงอย่างเป็นธรรมและเสมอภาคทั่วหน้า โดย ค่อยๆ เพิ่มภาษีที่ดินจนในที่สุด ราว ๓๐ ปี ให้ภาษีเท่าค่าเช่าศักย์หรือค่าเช่าที่ควรเป็น พร้อมกับลดภาษีการลงแรงลงทุน รวมทั้งภาษีเงินได้ ชดเชยกัน

ภาษีที่ดินที่สูงเท่าค่าเช่าศักย์จะทำให้ผู้คนเลิกเก็งกำไรกักตุนที่ดิน ไม่คิดอยากถือครองที่ดินไว้เกินกว่าที่ตนจะทำประโยชน์ได้คุ้ม และราคาที่ดินจะเป็นศูนย์ คนจน (และทุกคน) ก็จะมีหนทางมีที่ดินเป็นของตนเองโดยเสียแต่ภาษีที่ดินหรือค่าเช่าที่ดินในราคาต่ำกว่าที่เคย (เพราะไม่มีราคาส่วนที่จะสูงขึ้นจากการเก็งกำไรแล้ว) คนที่เคยต้องว่างงานหรือหางานทำได้ยาก ค่าแรงถูกกดต่ำเพราะที่ดินถูกกักตุนเอาไว้ไม่มีที่ดินให้ทำกิน ก็จะหางานทำได้ง่ายขึ้นโดยค่าแรงสูงขึ้นด้วย

ส่วนการลดภาษีที่เก็บจากการลงแรงลงทุนก็คือการส่งเสริมการลงทุนลงแรงนั่นเอง เงินได้ไม่ถูกหักภาษี สินค้าไม่แพงเพราะไม่ต้องเสียภาษี ก็จะยิ่งทำให้คนส่วนใหญ่มั่งมีศรีสุขขึ้น รัฐบาลก็ได้ภาษีเหมือนเดิม แต่จะเสียงบสวัสดิการน้อยลง ทำให้ขยายสวัสดิการได้มากขึ้น เราจึงควรช่วยกันสนับสนุนระบบภาษีเดี่ยวจากที่ดิน ถ้าประเทศใดไม่ทำตาม สินค้าเขาก็จะมีราคาแพง เสียเปรียบประเทศที่ทำ

อนึ่ง เมื่อผู้คนเลิกเก็งกำไรกักตุนที่ดิน ก็ไม่มีวิกฤตฟองสบู่จากวัฏจักรอสังหาฯ ความเสียหายทุกข์ยากจากเศรษฐกิจถดถอยแฟบฟุบก็จะหมดไปด้วย

แต่รัฐบาลยังมีหน้าที่สงวนทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญมิให้ถูกใช้หมดเปลืองไปโดยรวดเร็ว และอนุรักษ์สภาพแวดล้อมมิให้มีผู้ปล่อยของเสียหรือสารพิษเกินเกณฑ์กำหนดเพื่อให้แผ่นดินไทยเป็นที่อยู่อาศัยที่ทำกินได้ยั่งยืนต่อไป ซึ่งจะต้องเข้มงวดกวดขันบังคับกันให้ได้ผลจริงจังด้วย

(จากแนวคิดของเฮนรี จอร์จ เรื่องภาษีเดี่ยวจากที่ดิน ดูเพิ่มเติมได้ที่ utopiathai.webs.com ขอบคุณครับ)
 

Create Date : 27 กุมภาพันธ์ 2555    
Last Update : 27 กุมภาพันธ์ 2555 15:05:43 น.
Counter : 540 Pageviews.  

โลกจะสงบสุขด้วยระบบภาษีเดี่ยวจากที่ดิน (๒)

โลกจะสงบสุขด้วยระบบภาษีเดี่ยวจากที่ดิน (๒)


การปฏิรูปนั้นมีแบบที่แทบจะได้ผลเป็นการบูรณาการเบ็ดเสร็จแล้วอยู่ ซึ่งน่าจะคว้ามาใช้ เหมาะกับทั้งเมืองและชนบท ทั้งเกษตรและอุตสาหกรรม ฯลฯ นั่นคือ ระบบภาษีเดี่ยว (single tax) เท่าค่าเช่าที่ดินของเฮนรี จอร์จ ลองอ่านสั้นๆ ก่อนก็ได้ ที่ //www.earthsharing.org.au/2006/09/15/orderly-progress-fair-shares ผู้เขียนเรื่องนี้คือ Fred Harrison เป็นยอดนักพยากรณ์วิกฤตวัฏจักรธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของโลกด้วย เขามีบล้อกอยู่ที่ fredharrison.com ส่วนเรื่องของเขา ดูรายละเอียดได้ที่ //en.wikipedia.org/wiki/Fred_Harrison_(author)

แต่ขอเน้นว่าควรค่อยๆ เพิ่มภาษีที่ดิน เช่น ปีละ ๑/๓๐ ของค่าเช่าศักย์รายปี พร้อมกับลด/เลิกภาษีการลงแรงลงทุนผลิตและค้าสินค้าและบริการลงชดเชยกันเป็นปีๆ ไป นานสัก ๓๐ ปี ความไม่เท่าเทียมกันด้านที่ดินซึ่งเป็นเรื่องใหญ่หลวงที่สุดจะหมดไป และไทยจะกลายเป็นเมืองปลอดภาษีที่แท้จริง (เว้นภาษีที่ดินซึ่งเนื้อแท้คือค่าเช่า) สินค้าปลอดภาษี จึงเป็นการส่งเสริมการลงทุนด้วย ลงแรงด้วย รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวในตัว เศรษฐกิจของเราจะกลับคึกคักขึ้น

ขณะนี้ที่ดินไทยที่ถือครองกันอยู่ เป็นการครองไว้โดยไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์ถึงร้อยละ ๗๐ เพราะหวังราคาสูงขึ้นในอนาคต ทำให้ราคาที่ดินสูงเกินจริง ค่าเช่าก็สูงเพราะการเก็งกำไรกักตุนที่ดินกันไว้ คนเราจะอยู่ได้ถ้ารายได้สูงกว่ารายจ่าย แต่เมื่อค่าเช่าที่ดินสูงกว่าปกติ ค่าแรงก็จะต่ำ ทื่ดินที่ใช้ประโยชน์ได้ตามควรมีเพียงร้อยละ ๓๐ จึงทำให้คนหางานทำยากหรือว่างงาน ผลผลิตก็มีน้อย ราคาจึงแพงกว่าที่ควร แถมยังมีภาษีเงินได้ไปลดรายได้ มีภาษีมูลค่าเพิ่ม ฯลฯ ไปเพิ่มราคาสินค้า รายจ่ายจึงยิ่งสูง และรายได้ยิ่งต่ำ เกิดความยากจน

ภาษีเดี่ยวจะทำให้เกิดจุดกลับตรงข้ามกับระบบปัจจุบัน คือ คนเราจะหมดความอยากที่จะถือครองที่ดินไว้มากเกินกว่าที่เขาจะสามารถทำประโยชน์ได้คุ้มกับค่าเช่า (ภาษีเดี่ยว) คือเลิกกักตุนที่ดินหวังกำไร ราคาที่ดินจะเป็นศูนย์ คนยากจนก็จะมีโอกาสมากขึ้นที่จะมีที่ดินเป็นของตนเองทำมาหากินของตนเองจากที่ดินที่ผู้อื่นถือครองกันอยู่โดยไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์ถึงร้อยละ ๗๐ ในขณะนี้ และรายได้ของทุกคนจะไม่ถูกหักภาษี รายจ่ายซื้อสินค้าไม่ถูกเก็บภาษีก็จะไม่แพง รวมทั้งราคาบ้าน ความยากจนจากปัญหาที่ดินซึ่งเป็นปัญหาที่ใหญ่หลวงที่สุดจะหมดไป

การต้องพี่งการสวัสดิการของรัฐจะลดน้อยลง การสวัสดิการจะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นและสามารถขยายกว้างขึ้นได้ เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ด้อยปัญญาด้อยความสามารถมากขึ้น มนุษย์จะมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์สูงขึ้น การบูชาเงิน เห็นเงินเป็นพระเจ้าจะลด อนึ่ง เมื่อไม่มีการเก็งกำไรกักตุนที่ดิน วิกฤตฟองสบู่วัฏจักรอสังหาฯ ที่ทำให้ธนาคารและบริษัทธุรกิจล้ม คนงานถูกปลด ก็จะไม่เกิด

แต่เราจะต้องเข้มงวดในการสงวนทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญๆ และหาทางนำกลับมาใช้ใหม่ พร้อมทั้งพยายามรักษาสภาพแวดล้อม ซึ่งต้องยอมเสียประโยชน์ทางเศรษฐกิจระยะสั้นเพื่อที่มนุษย์จะได้อยู่อาศัยในโลกนี้อย่างยั่งยืนต่อไป ซึ่งเราจะสามารถทำได้ดีเมื่อเกิดความอยู่ดีกินดี ไร้ความยากจนด้วยการใช้ระบบภาษีเดี่ยวจากที่ดิน.
 

Create Date : 13 กุมภาพันธ์ 2555    
Last Update : 13 กุมภาพันธ์ 2555 8:27:12 น.
Counter : 469 Pageviews.  

อาจถึงคราที่กลุ่มนักเศรษฐศาสตร์ฝ่ายตะวันตกควรเรียกร้องอีกครั้ง

อาจถึงคราที่กลุ่มนักเศรษฐศาสตร์ฝ่ายตะวันตกควรเรียกร้องอีกครั้ง เพราะดูเหมือนว่าทรัพยากรที่สำคัญของโลกจะมีแต่หมดไป สภาพแวดล้อมก็เลวลง ครั้งนี้ให้ทั่วโลกเลยใช้ระบบภาษีเดี่ยวจากที่ดินตามแนวของเฮนรี จอร์จ เท่าค่าเช่าศักย์หรือค่าเช่าที่ควรเป็น (ค่อยๆ เพิ่มใช้เวลาสัก ๓๐ ปี) โดยค่อยๆ ลดภาษีที่ถ่วงรั้งการผลิตและรังแกผู้ลงแรงลงทุนผลิตและผู้บริโภคลงชดเชยกัน พร้อมกับมีมาตรการที่เข้มงวดในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญและสิ่งแวดล้อม

ในปลาย ค.ศ. ๑๙๙๐ กลุ่มนักวิชาการชั้นนำฝ่ายตะวันตก ๓๐ ท่าน ส่วนมากเป็นนักเศรษฐศาสตร์สหรัฐฯ ซึ่งสี่ท่านได้รับรางวัลโนเบล ได้มีจดหมายเปิดผนึกถึงประธานาธิบดีกอร์บาชอฟเรียกร้องให้รัสเซียที่เปลี่ยนมาใช้ระบบทุนนิยม รักษาที่ดินไว้เป็นของรัฐและเก็บค่าเช่าที่ดินมาเป็นรายได้แทนภาษีอื่นๆ จะได้ไม่ผิดพลาดเหมือนฝ่ายตะวันตก ที่เกิดความยากจนและวิกฤตวัฏจักรฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์ทำความเสียหายแก่ธนาคารและธุรกิจต่างๆ พลอยให้ต้องลด/ปลดพนักงานเดือดร้อนกันไปทั่ว รายละเอียดของจดหมายและเอกสารประกอบอยู่ที่ //www.earthrights.net/wg/q-economists.html#Gorbachev

เมื่อมีจดหมายเปิดผนึกถึงกอร์บาชอฟแล้วก็มีนักเศรษฐศาสตร์อเมริกันและอังกฤษพยายามไปชี้แจงแก่เจ้าหน้าที่และสภานิติบัญญัติของรัสเซีย แต่ปรากฏว่าชาวรัสเซียที่มีอิทธิพลกำลังทำงานหนักอยู่แล้วในการสร้างชนชั้นเจ้าของที่ดินขึ้นมา (จากอภิปรายตอนท้ายของ //steadystate.org/modernizing-henry-george/ July 19, 2010 โดย Ed Dodson เจ้าสำนักปัจเจกนิยมแบบร่วมมือกัน //cooperativeindividualism.org )

ท่านใดไม่เชื่อบ้างครับ ว่าราคาที่ดินจะเป็นศูนย์และค่าเช่าที่ดินจะลดเพราะไม่มีการเก็งกำไรกักตุนที่ดินเมื่อภาษีที่ดินเพิ่มขึ้นจนในที่สุดก็เท่าค่าเช่าศักย์หรือค่าเช่าที่ดินที่ควรเป็น (ยกเว้นกรณีมีสัญญาไว้ให้ผู้เช่าเป็นผู้จ่ายภาษีที่ดิน ซึ่งถ้าจะเก็บภาษีที่ดินสูงขึ้นๆ จนเท่าค่าเช่าศักย์แล้ว จะต้องออกบทเฉพาะกาลเพื่อให้เป็นธรรมแก่ทั้งผู้เช่าและผู้ให้เช่า) ปัญหานี้อธิบายไว้แล้วที่ “เก็บภาษีที่ดินแรง ๆ ค่าเช่าหรือราคาที่ดินและสินค้าจะกลับต่ำ” ที่ //bbznet.pukpik.com/scripts2/view.php?user=tangnamo&board=1&id=445&c=1
 

Create Date : 30 มกราคม 2555    
Last Update : 30 มกราคม 2555 9:10:50 น.
Counter : 531 Pageviews.  

ยอดนักพยากรณ์วัฏจักรเศรษฐกิจของโลก

Fred Harrison ยอดนักพยากรณ์วัฏจักรเศรษฐกิจของโลก
//en.wikipedia.org/wiki/Fred_Harrison_(author) เชื่อว่าการพึ่งพาที่ดิน อสังหาฯ และการจำนอง มากเกินไปทำให้โครงสร้างเศรษฐกิจอ่อนแอ และบริษัทต่างๆ จะต้องรับผลกระทบมากเมื่อเศรษฐกิจฟุบ เขาได้ทำนายว่าจะเกิดวิกฤตการจำนองด้อยคุณภาพ (subprime mortgage) ในปี ๒๐๐๘ ในหนังสือปี ๑๙๙๗ ของเขา (คือบอก ๑๑ ปีล่วงหน้า) เขามีบล้อกอยู่ที่ //www.fredharrison.com

การวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาคของเขาอาศัยทฤษฎีที่ว่าธุรกิจจะเป็นไปตามรูปแบบวัฏจักรซึ่งกินเวลารอบละ ๑๘ ปีตามลักษณะพิเศษของตลาดที่ดิน เขาบอกว่าบรรดานักเศรษฐศาสตร์มีความผิดพลาดที่ถือว่าสุขภาพของตลาดอสังหาฯ ขึ้นอยู่กับสภาพของเศรษฐกิจส่วนที่เหลือ แต่ที่จริงกลับเป็นตรงข้าม คือ อสังหาฯ เป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดวัฏจักรธุรกิจ


ต่อไปนี้เป็นคำพูดของผมเอง
ถ้าไม่มีการเก็งกำไรที่ดินอย่างกว้างขวาง ก็ไม่มีการกู้เงินอย่างกว้างขวาง
และไม่มีวัฏจักรราคาที่ดินที่เหวี่ยงตัวรุนแรง วิกฤตการเงินที่แผ่ลามทั่วโลกก็ไม่เกิด

ระบบเศรษฐกิจที่เป็นธรรมและเกิดประโยชน์แก่ส่วนใหญ่ – กระตุ้นให้เศรษฐกิจคึกคัก
โดยค่อยๆ เพิ่มภาษีที่ดิน เพื่อให้เจ้าของที่ดินทำประโยชน์ให้คุ้มกับที่จะต้องเสียภาษี และเลิกเก็งกำไรกักตุนที่ดิน พร้อมกันนั้นก็ลดภาษีรายได้และภาษีอื่นๆ ที่ไปทำให้สินค้าแพง ขายแข่งต่างชาติก็จะดีขึ้นด้วย อย่างนี้นับเป็นการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ขยายโอกาส ที่ไม่ต้องเสียงบประมาณแผ่นดิน แต่กลับจะช่วยลดเงินที่รัฐต้องจ่ายเป็นค่าสวัสดิการอีกด้วย.
 

Create Date : 15 ธันวาคม 2554    
Last Update : 15 ธันวาคม 2554 7:19:01 น.
Counter : 770 Pageviews.  

โลกจะสงบสุขด้วยระบบภาษีเดี่ยวจากที่ดิน

โลกจะสงบสุขได้ด้วยระบบภาษีเดี่ยวจากที่ดิน เพื่อขจัดความได้เปรียบเสียเปรียบกันด้านการได้ครองที่ดินมากน้อยดีเลวผิดกัน ที่ดินเป็นสิ่งที่ธรรมชาติให้มา ทุกชีวิตต้องใช้เป็นที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน แต่คนส่วนหนึ่งถือเป็นของตน คนมากมายจึงต้องกลายเป็นผู้เช่า ค่าเช่าก็แพงเกินจริงเพราะการเก็งกำไรกักตุนที่ดิน ถ้าภาษีที่ดินสูง ก็จะไม่มีการกักตุนที่ดิน แปลว่ามีที่ทำกินมากขึ้นมาก การต้องง้อของาน ยอมถูกกดค่าจ้างจากนายทุนจะลด ภาษีอื่นที่ไปลดรายได้และทำให้ของแพงก็ไม่ต้องมี ความยากจนก็จะหายไป วิกฤตฟองสบู่วัฎจักรอสังหาริมทรัพย์ที่ทำให้ธนาคารและธุรกิจล้ม คนทำงานถูกปลด ก็จะหมดไป

การมองเงินเหมือนพระเจ้าจะลด ศีลธรรมจะกลับมา จะไม่มีใครยอมไปเป็นลูกน้องประดับบารมียังความยิ่งใหญ่ให้แก่ผู้อื่น หรือยอมเป็นเครื่องมือประกอบกรรมอันชั่วช้าเดือดร้อนแก่ผู้อื่น เพื่อประโยชน์ของผู้หนึ่งผู้ใด โลกเราจะน่าอยู่กว่าปัจจุบันมาก มนุษย์จะหมดห่วงกังวลบรรดาที่เคยมี แล้วจะเกิดน้ำใจเสียสละเอื้อเฟื้ออทำงานเพื่อสังคมส่วนรวมกันมากขึ้น - //www.utopiathai.webs.com


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เศรษฐศาสตร์แนวจอร์จ //www.oknation.net/blog/utopiathai/2010/03/12
//th.wikipedia.org/wiki/เฮนรี_จอร์จ
//th.wikipedia.org/wiki/ภาษีเดี่ยว
Hidden Taxable Capacity of Land: Enough and To Spare //economics.ucr.edu/papers/papers08/08-12old.pdf
 

Create Date : 04 ธันวาคม 2554    
Last Update : 4 ธันวาคม 2554 14:29:27 น.
Counter : 591 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  
 
 

สุธน หิญ
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
แก้ความอยุติธรรมขั้นฐานราก
ตามแนวเฮนรี จอร์จ
http://utopiathai.webs.com
เลิกภาษีการลงแรงลงทุนผลิตและค้า
เลิกภาษีเงินได้ เพิ่มภาษีที่ดิน
ค่อยๆ เปลี่ยนแปลง ใช้เวลาสัก 30 ปี


เปิดเว็บต่างแดนดูไม่ได้ ให้ google ช่วยหา free anonymous proxy server ของต่างประเทศซึ่งมีอยู่มากเพื่อเปิดให้แทนครับ (ในไทยอาจมีการปิดกั้นเว็บของต่างแดน เว็บย่อยที่คนไทยอาศัยใช้กันก็พลอยถูกปิด)

เว็บหลักของผม ยูโทเพียไทย_1
* หน้ารวมลิงก์ยูโทเพียไทย_1 *

หนังสือดีเด่นแปล Progress and Poverty หนังสือ ความยากจนที่ไม่เป็นธรรม และ บทความ ของผม ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ยินดีให้เผยแพร่ต่อด้วยความขอบคุณ ยกเว้นบทความแปลกรุณาอ่านเงื่อนไขจากต้นฉบับภาษาอังกฤษที่อ้างไว้ครับ


- ศัพท์เศรษฐศาสตร์ ดร.บุญเสริม
- ภาษีทรัพย์สินสหรัฐฯ
- ภาวะตลาดอสังหาฯ
- ภาวะตลาดที่อยู่อาศัย 2537-51
- ราคาที่ดินทั่วไทยรายแปลง
- สรุปราคาประเมินใน กทม.ปี 2551-54
- การเปลี่ยนแปลงราคาที่ดินใน กทม.และปริมณฑลปี 2528-50


[Add สุธน หิญ's blog to your web]

 
pantip.com pantipmarket.com pantown.com
pantip.com pantipmarket.com pantown.com