ยูโทเพียไทย
เศรษฐศาสตร์
เพื่อความเป็นธรรม

 
ช่วยให้คนจนมีที่ดิน แต่คนไร้ที่ดินเพิ่ม เพราะระบบทำจน

ช่วยให้คนจนมีที่ดิน แต่คนไร้ที่ดินเพิ่ม เพราะระบบทำจน

การช่วยให้คนจนไร้ทิ่ดินได้มีที่ดินทำกินจะช่วยได้เพียงทีละไม่กี่คน
ยังเหลือคนจนไร้ที่ดินอีกจำนวนมหาศาล ไม่รู้อีกกี่สิบปีจะช่วยได้หมด
แถมยังจะมีคนจนไร้ที่ดินเพิ่มจำนวนให้มากขึ้นอีกเรื่อย ๆ ต่างหาก

เพราะระบบเศรษฐกิจของเราและแทบทุกประเทศทำให้เกิดความยากจน
ยากจนเพราะระบบภาษีที่ผู้ลงทุนและผู้ลงแรงกายและแรงสมองท้อถอย
คือต้องเสียภาษีเงินได้ ภาษีกำไร (ส่วนมากคือดอกเบี้ยสำหรับทุน) ภาษีมูลค่าเพิ่มและอื่น ๆ
ภาษีเหล่านี้มาลดรายได้ แต่เพิ่มรายจ่าย (ของแพง ค่าแรงต่ำ) ทำให้รายได้ไม่พอรายจ่าย
สินค้าเราแพงก็เสียเปรียบสินค้าต่างชาติ รวมทั้งการท่องเที่ยว
ผู้มีทุนไม่อยากลงทุน แรงงานก็หางานทำยาก ต้องง้อนายทุนของานทำ ไม่งั้นอาจอดตาย

อีกทั้งระบบของเราส่งเสริมการเก็งกำไรเก็บกักที่ดินหวังราคาสูงขึ้นเรื่อย ๆ ที่ดินแพง
มันทำให้ที่ดินถูกใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า ผลผลิตของชาติต่ำ คนหางานทำยาก ค่าแรงต่ำกว่าที่ควร
วิกฤตเศรษฐกิจฟองสบู่สหรัฐฯ ปี 2551-52 ที่ว่าเพราะสินเชื่อบ้านนั้น ที่จริงมีที่ดินรวมอยู่

ที่ดินนั้นมนุษย์ไม่ได้สร้าง แต่ทุกคนต้องมีที่ทำกินที่อยู่หลับนอน ขาดที่ดินคือตาย
ปล่อยให้มนุษย์ด้วยกันเก็บกักเก็งกำไร แรงงานพื้นฐานจำนวนมากย่อมเดือดร้อน
นอกจากภาษีของกินของใช้ที่ไม่ควรต้องจ่ายแล้ว ค่าเช่าบ้าน-ที่ดินยังสูงกว่าที่ควรเป็น

ธรรมชาติของสังคมมนุษย์ เมื่อชุมชนเจริญขึ้น ที่ดินบริเวณนั้นจะมีค่าเช่า/ราคาสูงขึ้นตามกันไป
มูลค่าของที่ดินแสดงถึงประโยชน์ที่เจ้าของมีทางจะได้รับหากทำประโยชน์เหมาะสมกับทำเล
แต่มูลค่านี้ได้มาจากการเจริญขึ้นของสังคม จากกิจกรรมของส่วนรวม ไม่ใช่จากเจ้าของที่ดินแต่ละคน
ภาษีมูลค่าที่ดินจะขจัดความได้เปรียบเสียเปรียบจากการได้ครองที่ดินมากน้อยดีเลวต่างกันออกไป

“การผลักภาษี จากผลิตกรรมและปริวรรตกรรม ไปให้เป็นภาระแก่ราคาหรือค่าเช่าที่ดิน จะไม่แต่เพียงก่อให้เกิดแรงกระตุ้นใหม่แก่การผลิตเศรษฐทรัพย์เท่านั้น มันจะเปิดโอกาสใหม่ ๆ ออกด้วย เพราะภายใต้ระบบนี้จะไม่มีใครอยากยึดถือที่ดินไว้ นอกจากเพื่อจะใช้ให้เป็นประโยชน์ และที่ดินซึ่งบัดนี้ถูกยึดถือไว้มิได้ใช้ประโยชน์ก็จะเปิดออกสำหรับการปรับปรุงทุกหนแห่ง
ราคาขายของที่ดินจะตกต่ำลง การเก็งกำไรจากที่ดินจะถึงซึ่งวาระสุดท้าย การผูกขาดที่ดินจะไม่ก่อประโยชน์อีกต่อไป…

“ผลแห่งการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ต่อตลาดแรงงาน การแข่งขันจะไม่เป็นฝ่ายเดียวเช่นในสมัยนี้อีกต่อไป แทนที่แรงงานจะแข่งขันกันเองเพื่อหางานทำ และตัดราคาค่าแรงลงจนถึงระดับที่พอจะยังชีพอยู่ได้เท่านั้น นายจ้างก็จะกลับต้องแข่งขันกันหาแรงงานทุกหนทุกแห่ง และค่าแรงจะสูงขึ้นจนถึงระดับที่แรงงานทำมาหาได้อย่างเป็นธรรม… นายจ้างของแรงงานจะไม่แต่เพียงต้องประมูลแข่งขันกันเองกับนายจ้างคนอื่น ๆ ซึ่งทุกคนรู้สึกถึงแรงกระตุ้นแห่งธุรกิจที่มากขึ้นและผลกำไรที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น แต่ยังต้องแข่งกับความสามารถของแรงงาน ที่จะเป็นนายจ้างของตนเอง กระทำต่อโอกาสธรรมชาติ ซึ่งเปิดให้แก่ตนอย่างเสรีโดยภาษีที่ป้องกันการผูกขาดอีกด้วย …

“กสิกรจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์มากจากการเก็บภาษีเดี่ยวจากมูลค่าที่ดินแทนภาษีทั้งหลายเหล่านี้ ทั้งนี้เพราะภาษีจากมูลค่าที่ดินมิใช่จะตกหนักที่สุดอยู่แก่ย่านเกษตรกรรมซึ่งที่ดินมีราคาค่อนข้างต่ำ แต่ตกอยู่แก่เมืองเล็กใหญ่ซึ่งที่ดินมีราคาสูง ส่วนภาษีจากทรัพย์สินส่วนตัวและสิ่งปรับปรุงนั้นเป็นภาระหนักเท่า ๆ กันทั้งในชนบทและในเมือง…ผลลัพธ์ก็คือราคาที่ดินเนื่องจากการเก็งกำไรจะลดลง และไร่นาที่ได้รับการเพาะปลูกและปรับปรุงจะไม่ต้องเสียภาษีจนกว่าพื้นที่รอบ ๆ จะมีผู้คนอพยพมาอยู่อาศัยมากขึ้นแล้ว ที่จริงแล้ว ถึงแม้ในขั้นแรกจะดูไม่น่าเชื่อสำหรับกสิกรเหล่านี้ แต่ผลของการเก็บภาษีทั้งสิ้นจากมูลค่าที่ดินก็คือจะปลดเปลื้องกสิกรผู้ทำงานหนักให้พ้นจากภาษีทั้งหลาย …”

(จาก ความก้าวหน้ากับความยากจนฉบับย่อสั้น //utopiathai.webs.com/PPsupercondensed.html )

“เมื่อเราเก็บภาษีจากบ้าน พืชผล เงิน เครื่องเรือน ทุน หรือทรัพย์สมบัติในรูปแบบใด ๆ
นั่นคือเราเอามาจากปัจเจกบุคคลซึ่งสิ่งอันเป็นของเขาโดยชอบ
เราละเมิดสิทธิในทรัพย์สิน และทำการชิงทรัพย์ในนามของรัฐ
แต่เมื่อเราเก็บภาษีมูลค่าที่ดิน เราเอามาจากปัจเจกบุคคลซึ่งสิ่งอันมิใช่ของเขา แต่เป็นของประชาคม
และซึ่งมิสามารถปล่อยให้เป็นของปัจเจกบุคคล โดยไม่เป็นการชิงทรัพย์ของปัจเจกบุคคลอื่น ๆ”
- เฮนรี จอร์จ The Single Tax: What It Is and Why We Urge It
//www.schalkenbach.org/library/george.henry/SingleTax.htm

โอกาสต่อไปเราน่าจะมาช่วยกันเลือกผู้แทนของเราที่เขารับปากว่าจะมุ่งเพิ่มภาษีมูลค่าที่ดินและลด/เลิกภาษีรายได้และภาษีการผลิตการค้านะครับ.


Create Date : 13 ธันวาคม 2552
Last Update : 13 ธันวาคม 2552 23:23:08 น. 2 comments
Counter : 567 Pageviews.

 
เรื่องเกี่ยวข้องที่น่าสนใจ
การจัดที่ดินให้คน(ไม่)จน
ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มติชนรายวัน วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2552 ปีที่ 32 ฉบับที่ 11281
https://www.bloggang.com/viewblog.php?id=utopiathai&date=30-01-2009&group=5&gblog=13

ที่ดินสำหรับคนจนเมือง
มองมุมภาคประชาชน : ประภาส ปิ่นตบแต่ง กรุงเทพธุรกิจ วันพุธที่ 09 ธันวาคม พ.ศ. 2552
//nidambe11.net/ekonomiz/2009q4/2009december09p1.htm


โดย: สุธน หิญ IP: 58.9.125.99 วันที่: 15 ธันวาคม 2552 เวลา:7:30:51 น.  

 
ยินดีที่ได้รู้จักครับคุณสุธน

เป็นบล็อกที่มีประโยชน์มากสำหรับผม รวมทั้งเว็บ //utopiathai.webs.com ด้วยครับ

ขออนุญาตใช้ข้อมูลในเว็บไซต์เขียนบทความบ้างนะครับ

จุดด้อยของนักดนตรีบ้านเราคือไม่เปิดโลกทัศน์ ชอบคิดว่าตัวเองไม่รู้ และไม่อยากที่จะเรียนรู้สิ่งอื่นที่นอกเหนือจากดนตรี เลยทำให้ไม่มีความสนใจในเรื่องอื่น ๆ (นอกเหนือจากดนตรี) และไม่อยากแสดงความคิดเห็น

สำหรับผม ไม่ว่าจะสาขาอาชีพอะไร ถ้าช่วยกันแสดงความคิดเห็น ช่วยกันสอดส่องดูแลสังคม น่าจะเป็นสิ่งที่ดีและควรให้การสนับสนุน ส่วนตัวแล้ว ผมอยากให้นักดนตรี หรือดารา-นักร้องแสดงความคิดความอ่านหรือมีส่วนกระตุ้นจิตสำนึกดี ๆ ให้สังคมมาก ๆ เป็นตัวอย่างให้น้อง ๆ ที่เรียกเราว่า Idol ให้พวกเขาได้ภูมิใจที่ชื่นชอบเรา

ขอบคุณอีกครั้งครับสำหรับข้อมูลดี ๆ ในบล็อก และขอให้มีความสุขในเดือนแห่งความรักครับ


โดย: chirasuke วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:10:19:22 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
 
 

สุธน หิญ
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
แก้ความอยุติธรรมขั้นฐานราก
ตามแนวเฮนรี จอร์จ
http://utopiathai.webs.com
เลิกภาษีการลงแรงลงทุนผลิตและค้า
เลิกภาษีเงินได้ เพิ่มภาษีที่ดิน
ค่อยๆ เปลี่ยนแปลง ใช้เวลาสัก 30 ปี


เปิดเว็บต่างแดนดูไม่ได้ ให้ google ช่วยหา free anonymous proxy server ของต่างประเทศซึ่งมีอยู่มากเพื่อเปิดให้แทนครับ (ในไทยอาจมีการปิดกั้นเว็บของต่างแดน เว็บย่อยที่คนไทยอาศัยใช้กันก็พลอยถูกปิด)

เว็บหลักของผม ยูโทเพียไทย_1
* หน้ารวมลิงก์ยูโทเพียไทย_1 *

หนังสือดีเด่นแปล Progress and Poverty หนังสือ ความยากจนที่ไม่เป็นธรรม และ บทความ ของผม ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ยินดีให้เผยแพร่ต่อด้วยความขอบคุณ ยกเว้นบทความแปลกรุณาอ่านเงื่อนไขจากต้นฉบับภาษาอังกฤษที่อ้างไว้ครับ


- ศัพท์เศรษฐศาสตร์ ดร.บุญเสริม
- ภาษีทรัพย์สินสหรัฐฯ
- ภาวะตลาดอสังหาฯ
- ภาวะตลาดที่อยู่อาศัย 2537-51
- ราคาที่ดินทั่วไทยรายแปลง
- สรุปราคาประเมินใน กทม.ปี 2551-54
- การเปลี่ยนแปลงราคาที่ดินใน กทม.และปริมณฑลปี 2528-50


[Add สุธน หิญ's blog to your web]

 
pantip.com pantipmarket.com pantown.com
pantip.com pantipmarket.com pantown.com