Group Blog
 
All blogs
 

[Kamael Class 81+]ข้อมูลในส่วนนี้ยูจะทำเป็นตารางเปรียบเทียบภายในกลุ่มอาชีพเดียวกัน โดยจะทำแค่สกิลตั้งแต่เลเวล 81 ขึ้นไป
เนื่องจากใน //www.lineage2.in.th ยังไม่ค่อยถูกต้อง โดยยูจะอธิบายรายละเอียดของแต่ละสกิลไว้ด้านล่าง
ซึ่งบางสกิลในคำอธิบายในเว็ปต่างประเทศก็เขียนไว้ไม่ชัดเจน หากเพื่อนๆคนไหนที่เรียนสกิลเลเวล 81+ ไปแล้ว และเห็นว่าข้อมูลที่ยูลงไว้ไม่ถูกต้อง ช่วยรบกวนโพสแก้ไขไว้ใน comment ภายใน blog หน่อยนะจ้ะ


ข้อมูลทั้งหมดแปลและเรียบเรียงจาก //lineage2.rochand.com เพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดสกิลในภาคภาษาอังกฤษได้นะจ้ะ ^^~

[Kamael Class] Skill Info for lv81+
*DB= Doombringer, SO = Soul Hound, TS = Trickster*


รายละเอียดสกิล

Lv 81

Archer's Will ทักษะติดตัว MP (0) HP (0) (แสดงผลเมื่อใส่อาวุธประเภทธนูและหน้าไม้)


ความแม่นยำเพิ่มขึ้น 8 หน่วย, ระยะยิงเพิ่มขึ้น 50 // เมื่อโจมตี พลังโจมตีและอัตราคริติคอลของทักษะกายภาพเพิ่มขึ้นในอัตราหนึ่ง
Fighter's Will ทักษะติดตัว MP (0) HP (0) (แสดงผลเมื่อใส่อาวุธระยะประชิด)

พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 100 หน่วย, ความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้น 10% // เมื่อโจมตี พลังโจมตีและอัตราคริติคอลของทักษะกายภาพเพิ่มขึ้นในอัตราหนึ่ง
Expose Weak Point ทักษะติดตัว MP (0) HP (0)

เมื่อถูกโจมตีจะทำให้สามารถเปิดเผยจุดอ่อนของศัตรูได้ อัตราคริติคอลของการโจมตีปกติเพิ่มขึ้น และทำให้พลังป้องกันของศัตรูลดลง
Final Secret ทักษะกายภาพ MP (37) HP (0)

ใช้พลังที่เก็บซ่อนไว้ภายในร่างกายเพิ่มอานุภาพของสกิลและพลังโจมตีปกติเมื่อ PvPเป็นระยะเวลา 30 วินาที
Sixth Sense ทักษะติดตัว MP (0) HP (0)

การหลบหลีกเพิ่มขึ้น 15 หน่วย เมื่อ HP ต่ำกว่า 30%
Enlightenment ทักษะเวทย์ MP (73) HP (0)


พลังเวทย์ +40%, ความเร็วเวทย์ +50%, อัตราการโจมตีเวทย์คริติคอล +50% และลดการใช้เอมพี 90% เป็นระยะเวลา 20 วินาที
Lv 82

Protection of Alignment ทักษะติดตัว MP (0) HP (0)

ความอดทนต่อธาตุมืด/ศักดิ์สิทธิ์เพิ่มขึ้นอย่างละ 20 หน่วย
เมื่อถูกโจมตีจะมีโอกาสได้รับผลจากสกิลเพิ่มเติม โดยจะเพิ่มค่าพลังต้านเวทย์ 1000 หน่วยในระยะเวลาสั้นๆ
Protection of Elemental ทักษะติดตัว MP (0) HP (0)

ความอดทนต่อธาตุพื้นฐาน (ดิน/น้ำ/ลม/ไฟ)เพิ่มขึ้นอย่างละ 20 หน่วย
เมื่อถูกโจมตีจะมีโอกาสได้รับผลจากสกิลเพิ่มเติม โดยจะเพิ่มพลังต้านเวทย์ 1000 หน่วยในระยะเวลาสั้นๆ
Protection of Rune ทักษะติดตัว MP (0) HP (0)

พลังต้านเวทย์เพิ่มขึ้น 15 % // เมื่อถูกโจมตีจะมีโอกาสได้รับผลจากสกิลเพิ่มเติม โดยจะเพิ่มพลังต้านเวทย์ 1000 หน่วยในระยะเวลาสั้นๆ
Lv 83

Eye for Eye ทักษะกายภาพ MP (29) HP (0)

สะท้อนการโจมตีสกิลและการโจมตีปกติระยะประชิดกลับไปยังศัตรูเป็นระยะเวลา 10 วินาที
Lightning Shock ทักษะกายภาพ MP (52) HP (0)

ส่งกระแสไฟฟ้าโจมตีศัตรูที่อยู่ใกล้เคียง อานุภาพ 1510 ทำให้เกิดภาวะอัมพาตแก่ศัตรู ความรุนแรงเพิ่มขึ้นตามดวงจิตที่มี ใช้ดวงจิตสูงสุด 5 ดวง
Wild Shot ทักษะกายภาพ MP (120) HP (0)

โจมตีศัตรูด้วยหมุดสายฟ้าอานุภาพ 5750 มีโอกาสคริติคอล โอเวอร์ฮิตได้ ใช้ได้เมื่อใส่อาวุธประเภทหน้าไม้ ความรุนแรงเพิ่มขึ้นตามดวงจิตที่มี
ใช้ดวงจิตสูงสุด 5 ดวง ระยะ 900 หน่วย


 

Create Date : 19 พฤศจิกายน 2552    
Last Update : 16 มกราคม 2553 16:17:16 น.
Counter : 525 Pageviews.  

[Warrior Class 81+]ข้อมูลในส่วนนี้ยูจะทำเป็นตารางเปรียบเทียบภายในกลุ่มอาชีพเดียวกัน โดยจะทำแค่สกิลตั้งแต่เลเวล 81 ขึ้นไป
เนื่องจากใน //www.lineage2.in.th ยังไม่ค่อยถูกต้อง โดยยูจะอธิบายรายละเอียดของแต่ละสกิลไว้ด้านล่าง
ซึ่งบางสกิลในคำอธิบายในเว็ปต่างประเทศก็เขียนไว้ไม่ชัดเจน หากเพื่อนๆคนไหนที่เรียนสกิลเลเวล 81+ ไปแล้ว และเห็นว่าข้อมูลที่ยูลงไว้ไม่ถูกต้อง ช่วยรบกวนโพสแก้ไขไว้ใน comment ภายใน blog หน่อยนะจ้ะ


ข้อมูลทั้งหมดแปลและเรียบเรียงจาก //lineage2.rochand.com เพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดสกิลในภาคภาษาอังกฤษได้นะจ้ะ ^^~

[Warrior Class] Skill Info for lv81+
*DN= Dreadnought, DL = Duelist, GK = Grand Khavatari, TT = Titan, FS = Fortune Seeker, MT = Maestro*


รายละเอียดสกิล

Lv 81

Archer's Will ทักษะติดตัว MP (0) HP (0) (แสดงผลเมื่อใส่อาวุธประเภทธนูและหน้าไม้)


ความแม่นยำเพิ่มขึ้น 8 หน่วย, ระยะยิงเพิ่มขึ้น 50 // เมื่อโจมตี พลังโจมตีและอัตราคริติคอลของทักษะกายภาพเพิ่มขึ้นในอัตราหนึ่ง
Fighter's Will ทักษะติดตัว MP (0) HP (0) (แสดงผลเมื่อใส่อาวุธระยะประชิด)

พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 100 หน่วย, ความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้น 10% // เมื่อโจมตี พลังโจมตีและอัตราคริติคอลของทักษะกายภาพเพิ่มขึ้นในอัตราหนึ่ง
Expose Weak Point ทักษะติดตัว MP (0) HP (0)

เมื่อถูกโจมตีจะทำให้สามารถเปิดเผยจุดอ่อนของศัตรูได้ อัตราคริติคอลของการโจมตีปกติเพิ่มขึ้น และทำให้พลังป้องกันของศัตรูลดลง
Final Secret ทักษะกายภาพ MP (37) HP (0)

ใช้พลังที่เก็บซ่อนไว้ภายในร่างกายเพิ่มอานุภาพของสกิลและพลังโจมตีปกติเมื่อ PvPเป็นระยะเวลา 30 วินาที
Lv 82

Protection of Alignment ทักษะติดตัว MP (0) HP (0)

ความอดทนต่อธาตุมืด/ศักดิ์สิทธิ์เพิ่มขึ้นอย่างละ 20 หน่วย
เมื่อถูกโจมตีจะมีโอกาสได้รับผลจากสกิลเพิ่มเติม โดยจะเพิ่มค่าพลังต้านเวทย์ 1000 หน่วยในระยะเวลาสั้นๆ
Protection of Elemental ทักษะติดตัว MP (0) HP (0)

ความอดทนต่อธาตุพื้นฐาน (ดิน/น้ำ/ลม/ไฟ)เพิ่มขึ้นอย่างละ 20 หน่วย
เมื่อถูกโจมตีจะมีโอกาสได้รับผลจากสกิลเพิ่มเติม โดยจะเพิ่มพลังต้านเวทย์ 1000 หน่วยในระยะเวลาสั้นๆ
Protection of Rune ทักษะติดตัว MP (0) HP (0)

พลังต้านเวทย์เพิ่มขึ้น 15 % // เมื่อถูกโจมตีจะมีโอกาสได้รับผลจากสกิลเพิ่มเติม โดยจะเพิ่มพลังต้านเวทย์ 1000 หน่วยในระยะเวลาสั้นๆ
Lv 83

Dread Pool ทักษะกายภาพ MP (87) HP (0)

แผ่ขยายความกลัวออกไปรอบๆ ทำให้ศัตรูโดยรอบความเร็วเคลื่อนที่ลดลง 33% และทำให้ศัตรูกลัวจนวิ่งหนีออกไปเป็นระยะเวลา 8 วินาที
Maximum Focus Sonic ทักษะกายภาพ MP (20) HP (0)

ชาจโฟกัส โซนิคจนถึงระดับสูงสุดทันที
Weapon Blockade ทักษะกายภาพ MP (58) HP (0)

ปวดอาวุธฝ่ายตรงข้ามเป็นระยะเวลา 5 วินาที ใช้พลังโฟกัส โซนิคระดับ 2 ใช้ได้เมื่อใส่อาวุธประเภทดาบคู่ ระยะ 40 หน่วย
Force of Destruction ทักษะกายภาพ MP (37) HP (0)

โจมตีศัตรูด้วยพลังงานแห่งการทำลายล้าง ใช้พลังโฟกัส ฟอร์ซระดับ 2 ใช้ได้เมื่อใส่อาวุธประเภทสนับ อานุภาพ 2516 มีโอกาสคริติคอล โอเวอร์ฮิตได้ ระยะ 40 หน่วย
Maximum Focus Force ทักษะกายภาพ MP (20) HP (0)

ชาจโฟกัส ฟอร์ซจนถึงระดับสูงสุดทันที
Demolition Impact ทักษะกายภาพ MP (160) HP (0)

โจมตีศัตรูด้วยพลังแห่งการทำลายล้าง ใช้ได้เมื่อใส่อาวุธประเภทดาบสองมือหรืออาวุธไม่มีคมสองมือ อานุภาพ 5750 มีโอกาสคริติคอล โอเวอร์ฮิตได้ ระยะ 40 หน่วย
Lucky Strike ทักษะกายภาพ MP (70) HP (0)

ระเบิดโจมตีกลุ่มศัตรู ทำให้ติดภาวะสปอยล์ได้ อานุภาพ 4312 ระยะ 40 หน่วย
Golem Armor ทักษะเวทย์ MP (44) HP (0)

แปลงร่างเป็นโกเลมได้ 

Create Date : 19 พฤศจิกายน 2552    
Last Update : 16 มกราคม 2553 16:17:58 น.
Counter : 353 Pageviews.  

[Enchanter Class 81+]ข้อมูลในส่วนนี้ยูจะทำเป็นตารางเปรียบเทียบภายในกลุ่มอาชีพเดียวกัน โดยจะทำแค่สกิลตั้งแต่เลเวล 81 ขึ้นไป
เนื่องจากใน //www.lineage2.in.th ยังไม่ค่อยถูกต้อง โดยยูจะอธิบายรายละเอียดของแต่ละสกิลไว้ด้านล่าง
ซึ่งบางสกิลในคำอธิบายในเว็ปต่างประเทศก็เขียนไว้ไม่ชัดเจน หากเพื่อนๆคนไหนที่เรียนสกิลเลเวล 81+ ไปแล้ว และเห็นว่าข้อมูลที่ยูลงไว้ไม่ถูกต้อง ช่วยรบกวนโพสแก้ไขไว้ใน comment ภายใน blog หน่อยนะจ้ะ


ข้อมูลทั้งหมดแปลและเรียบเรียงจาก //lineage2.rochand.com เพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดสกิลในภาคภาษาอังกฤษได้นะจ้ะ ^^~

[Enchanter Class] Skill Info for lv81+
*SWM = Sword Muse, SD = Spectral Dancer*


รายละเอียดสกิล

Lv 81

Archer's Will ทักษะติดตัว MP (0) HP (0) (แสดงผลเมื่อใส่อาวุธประเภทธนูและหน้าไม้)


ความแม่นยำเพิ่มขึ้น 8 หน่วย, ระยะยิงเพิ่มขึ้น 50 // เมื่อโจมตี พลังโจมตีและอัตราคริติคอลของทักษะกายภาพเพิ่มขึ้นในอัตราหนึ่ง
Fighter's Will ทักษะติดตัว MP (0) HP (0) (แสดงผลเมื่อใส่อาวุธระยะประชิด)

พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 100 หน่วย, ความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้น 10% // เมื่อโจมตี พลังโจมตีและอัตราคริติคอลของทักษะกายภาพเพิ่มขึ้นในอัตราหนึ่ง
Deflect Magic ทักษะกายภาพ MP (37) HP (0)

ความอดทนต่อการโจมตีเวทย์เพิ่มขึ้น 100% เป็นเวลา 20 นาที
Sixth Sense ทักษะติดตัว MP (0) HP (0)

การหลบหลีกเพิ่มขึ้น 15 หน่วย เมื่อ HP ต่ำกว่า 30%

Lv 82

Protection of Alignment ทักษะติดตัว MP (0) HP (0)

ความอดทนต่อธาตุมืด/ศักดิ์สิทธิ์เพิ่มขึ้นอย่างละ 20 หน่วย
เมื่อถูกโจมตีจะมีโอกาสได้รับผลจากสกิลเพิ่มเติม โดยจะเพิ่มค่าพลังต้านเวทย์ 1000 หน่วยในระยะเวลาสั้นๆ
Protection of Elemental ทักษะติดตัว MP (0) HP (0)

ความอดทนต่อธาตุพื้นฐาน (ดิน/น้ำ/ลม/ไฟ)เพิ่มขึ้นอย่างละ 20 หน่วย
เมื่อถูกโจมตีจะมีโอกาสได้รับผลจากสกิลเพิ่มเติม โดยจะเพิ่มพลังต้านเวทย์ 1000 หน่วยในระยะเวลาสั้นๆ
Protection of Rune ทักษะติดตัว MP (0) HP (0)

พลังต้านเวทย์เพิ่มขึ้น 15 % // เมื่อถูกโจมตีจะมีโอกาสได้รับผลจากสกิลเพิ่มเติม โดยจะเพิ่มพลังต้านเวทย์ 1000 หน่วยในระยะเวลาสั้นๆ
Lv 83

Song of Purification ทักษะกายภาพ MP (60) HP (0)

ล้างดีบัฟแก่สมาชิกกลุ่มในอัตรา 80 % ทำให้ความอดทนต่อการโจมตีดีบัฟ +30 % และเพิ่มอานุภาพของเวทย์ฟื้น HP ที่ได้รับ 30 % เป็นเวลา 2 นาที
Dance of Berserker ทักษะกายภาพ MP (60) HP (0)

ลดพลังป้องกัน, พลังต้านเวทย์และการหลบหลีกของสมาชิกกลุ่มลง เพิ่มพลังโจมตี, พลังเวทย์, ความเร็วโจมตี, ความเร็วเวทย์
และความเร็วเคลื่อนที่ของสมาชิกกลุ่ม เป็นระยะเวลา 2 นาที
 

Create Date : 14 พฤศจิกายน 2552    
Last Update : 16 มกราคม 2553 16:18:34 น.
Counter : 281 Pageviews.  

[Archer Class 81+]ข้อมูลในส่วนนี้ยูจะทำเป็นตารางเปรียบเทียบภายในกลุ่มอาชีพเดียวกัน โดยจะทำแค่สกิลตั้งแต่เลเวล 81 ขึ้นไป
เนื่องจากใน //www.lineage2.in.th ยังไม่ค่อยถูกต้อง โดยยูจะอธิบายรายละเอียดของแต่ละสกิลไว้ด้านล่าง
ซึ่งบางสกิลในคำอธิบายในเว็ปต่างประเทศก็เขียนไว้ไม่ชัดเจน หากเพื่อนๆคนไหนที่เรียนสกิลเลเวล 81+ ไปแล้ว และเห็นว่าข้อมูลที่ยูลงไว้ไม่ถูกต้อง ช่วยรบกวนโพสแก้ไขไว้ใน comment ภายใน blog หน่อยนะจ้ะ


ข้อมูลทั้งหมดแปลและเรียบเรียงจาก //lineage2.rochand.com เพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดสกิลในภาคภาษาอังกฤษได้นะจ้ะ ^^~

[Archer Class] Skill Info for lv81+
*SG = Sagittarius, MS = Moonlight Sentinel, GS = Ghost Sentinel*


รายละเอียดสกิล

Lv 81

Archer's Will ทักษะติดตัว MP (0) HP (0) (แสดงผลเมื่อใส่อาวุธประเภทธนูและหน้าไม้)


ความแม่นยำเพิ่มขึ้น 8 หน่วย, ระยะยิงเพิ่มขึ้น 50 // เมื่อโจมตี พลังโจมตีและอัตราคริติคอลของทักษะกายภาพเพิ่มขึ้นในอัตราหนึ่ง
Fighter's Will ทักษะติดตัว MP (0) HP (0) (แสดงผลเมื่อใส่อาวุธระยะประชิด)

พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 100 หน่วย, ความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้น 10% // เมื่อโจมตี พลังโจมตีและอัตราคริติคอลของทักษะกายภาพเพิ่มขึ้นในอัตราหนึ่ง
Seven Arrowทักษะกายภาพ MP (37) HP (0)

โจมตีศัตรูด้วยการยิงธนูอย่างต่อเนื่องสูงสุด 7 ดอก อานุภาพ 4000 ระยะ 900 หน่วย
Silent Mindทักษะติดตัว MP (0) HP (0)

ทำให้ไม่ต้องใช้ MP ในการโจมตีปกติเมื่อใช้ธนู
Lv 82

Protection of Alignment ทักษะติดตัว MP (0) HP (0)

ความอดทนต่อธาตุมืด/ศักดิ์สิทธิ์เพิ่มขึ้นอย่างละ 20 หน่วย
เมื่อถูกโจมตีจะมีโอกาสได้รับผลจากสกิลเพิ่มเติม โดยจะเพิ่มค่าพลังต้านเวทย์ 1000 หน่วยในระยะเวลาสั้นๆ
Protection of Elemental ทักษะติดตัว MP (0) HP (0)

ความอดทนต่อธาตุพื้นฐาน (ดิน/น้ำ/ลม/ไฟ)เพิ่มขึ้นอย่างละ 20 หน่วย
เมื่อถูกโจมตีจะมีโอกาสได้รับผลจากสกิลเพิ่มเติม โดยจะเพิ่มพลังต้านเวทย์ 1000 หน่วยในระยะเวลาสั้นๆ
Protection of Rune ทักษะติดตัว MP (0) HP (0)

พลังต้านเวทย์เพิ่มขึ้น 15 % // เมื่อถูกโจมตีจะมีโอกาสได้รับผลจากสกิลเพิ่มเติม โดยจะเพิ่มพลังต้านเวทย์ 1000 หน่วยในระยะเวลาสั้นๆ
Lv 83

Flame Hawk ทักษะกายภาพ MP (160) HP (0)

โจมตีศัตรูด้วยธนูซึ่งเปี่ยมไปด้วยพลังงานแห่งนกฟีนิกซ์ อานุภาพ 5750 ใช้ได้เมื่อใส่อาวุธประเภทธนู มีโอกาสคริติคอล โอเวอร์ฮิตได้ ระยะ 900 หน่วย
Arrow Rain ทักษะกายภาพ MP (160) HP (0)

เรียกธนูแห่งสายฝนลงมาจากฟ้า โจมตีกลุ่มศัตรู อานุภาพ 4312 ใช้ได้เมื่อใส่อาวุธประเภทธนู มีโอกาสคริติคอล โอเวอร์ฮิตได้ ระยะ 600 หน่วย
Ghost Piercing ทักษะกายภาพ MP (160) HP (0)

โจมตีศัตรูด้วยธนูซึ่งเปี่ยมไปด้วยพลังงานแห่งปีศาจ อานุภาพ 6037 ใช้ได้เมื่อใส่อาวุธประเภทธนู มีโอกาสคริติคอล โอเวอร์ฮิตได้ ระยะ 900 หน่วย
 

Create Date : 14 พฤศจิกายน 2552    
Last Update : 16 มกราคม 2553 16:18:55 น.
Counter : 343 Pageviews.  

[Rouge Class 81+]ข้อมูลในส่วนนี้ยูจะทำเป็นตารางเปรียบเทียบภายในกลุ่มอาชีพเดียวกัน โดยจะทำแค่สกิลตั้งแต่เลเวล 81 ขึ้นไป
เนื่องจากใน //www.lineage2.in.th ยังไม่ค่อยถูกต้อง โดยยูจะอธิบายรายละเอียดของแต่ละสกิลไว้ด้านล่าง
ซึ่งบางสกิลในคำอธิบายในเว็ปต่างประเทศก็เขียนไว้ไม่ชัดเจน หากเพื่อนๆคนไหนที่เรียนสกิลเลเวล 81+ ไปแล้ว และเห็นว่าข้อมูลที่ยูลงไว้ไม่ถูกต้อง ช่วยรบกวนโพสแก้ไขไว้ใน comment ภายใน blog หน่อยนะจ้ะ


ข้อมูลทั้งหมดแปลและเรียบเรียงจาก //lineage2.rochand.com เพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดสกิลในภาคภาษาอังกฤษได้นะจ้ะ ^^~

[Rouge Class] Skill Info for lv81+
*AV = Adventurer, WR = Wind Rider, GH = Ghost Hunter*


รายละเอียดสกิล

Lv 81

Archer's Will ทักษะติดตัว MP (0) HP (0) (แสดงผลเมื่อใส่อาวุธประเภทธนูและหน้าไม้)


ความแม่นยำเพิ่มขึ้น 8 หน่วย, ระยะยิงเพิ่มขึ้น 50 // เมื่อโจมตี พลังโจมตีและอัตราคริติคอลของทักษะกายภาพเพิ่มขึ้นในอัตราหนึ่ง
Fighter's Will ทักษะติดตัว MP (0) HP (0) (แสดงผลเมื่อใส่อาวุธระยะประชิด)

พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 100 หน่วย, ความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้น 10% // เมื่อโจมตี พลังโจมตีและอัตราคริติคอลของทักษะกายภาพเพิ่มขึ้นในอัตราหนึ่ง
Expose Weak Point ทักษะติดตัว MP (0) HP (0)

เมื่อถูกโจมตีจะทำให้สามารถเปิดเผยจุดอ่อนของศัตรูได้ อัตราคริติคอลของการโจมตีปกติเพิ่มขึ้น และทำให้พลังป้องกันของศัตรูลดลง
Sixth Sense ทักษะติดตัว MP (0) HP (0)

การหลบหลีกเพิ่มขึ้น 15 หน่วย เมื่อ HP ต่ำกว่า 30%
Dual Dagger Mastery ทักษะติดตัว MP (0) HP (0)

เมื่อใช้อาวุธประเภทมีดคู่ พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 87.5 หน่วย และอัตราการโจมตีเข้าจุดตายเพิ่มขึ้น 5 %
Hide ทักษะกายภาพ MP (0) HP (0)

สามารถหายตัวได้ระยะเวลาหนึ่ง ความเร็วเคลื่อนที่ลดลง 30 % หากทำการโจมตีหรือใช้สกิลใดๆ ผลของสกิลหายตัวจะหายไป
Lv 82

Protection of Alignment ทักษะติดตัว MP (0) HP (0)

ความอดทนต่อธาตุมืด/ศักดิ์สิทธิ์เพิ่มขึ้นอย่างละ 20 หน่วย
เมื่อถูกโจมตีจะมีโอกาสได้รับผลจากสกิลเพิ่มเติม โดยจะเพิ่มค่าพลังต้านเวทย์ 1000 หน่วยในระยะเวลาสั้นๆ
Protection of Elemental ทักษะติดตัว MP (0) HP (0)

ความอดทนต่อธาตุพื้นฐาน (ดิน/น้ำ/ลม/ไฟ)เพิ่มขึ้นอย่างละ 20 หน่วย
เมื่อถูกโจมตีจะมีโอกาสได้รับผลจากสกิลเพิ่มเติม โดยจะเพิ่มพลังต้านเวทย์ 1000 หน่วยในระยะเวลาสั้นๆ
Protection of Rune ทักษะติดตัว MP (0) HP (0)

พลังต้านเวทย์เพิ่มขึ้น 15 % // เมื่อถูกโจมตีจะมีโอกาสได้รับผลจากสกิลเพิ่มเติม โดยจะเพิ่มพลังต้านเวทย์ 1000 หน่วยในระยะเวลาสั้นๆ
Lv 83

Exciting Adventure ทักษะกายภาพ MP (0) HP (0)

ทำให้ความเร็วเคลื่อนที่ + 20 หน่วย, การหลบหลีก +15 หน่วย, อัตราการโจมตีเข้าจุดตาย +30 %, อัตราการหลบหลีกต่อสกิลกายภาพ +40 %,
ความอดทนต่อการโจมตีสลายบัฟ +90 หน่วย เป็นระยะเวลา 30 วินาที
Wind Riding ทักษะกายภาพ MP (0) HP (0)

ทำให้ความเร็วเคลื่อนที่ + 50 หน่วย, การหลบหลีก +20 หน่วย, อัตราการโจมตีเข้าจุดตาย +20 %, อัตราการหลบหลีกต่อสกิลกายภาพ +75 %,
ความอดทนต่อการโจมตีสลายบัฟ +80 หน่วย เป็นระยะเวลา 30 วินาที
Ghost Walking ทักษะกายภาพ MP (0) HP (0)

ทำให้ความเร็วเคลื่อนที่ + 33 หน่วย, การหลบหลีก +15 หน่วย, อัตราการโจมตีเข้าจุดตาย +40 %, อัตราการหลบหลีกต่อสกิลกายภาพ +60 %,
ความอดทนต่อการโจมตีสลายบัฟ +90 หน่วย เป็นระยะเวลา 30 วินาที
 

Create Date : 14 พฤศจิกายน 2552    
Last Update : 16 มกราคม 2553 16:19:29 น.
Counter : 458 Pageviews.  

1  2  

Valentine's Month


 
UK9
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
: Users Online
Friends' blogs
[Add UK9's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.