เก็บโค๊ดไว้ใช้งาน
ลบพื้นหลังและลบกรอบสีขาว

<*style>table {background-color: transparent;border-style: none;border-spacing: none;}td {border: none;border-color: none;background: none;}<*/style>
...........................................................

ใส่ bg แบบ tile
(ใส่ใน script จะแสดงผลทุกบล็อก ใส่ที่ช่องรายละเอียดจะแสดงเฉพาะที่บล็อกนั้น) โค้ด=
<*style>body{background-image:url(XXX);}<*/style>

ใส่ bg เป็นรูปภาพเดียวทั้งหน้า
(ใส่ใน script จะแสดงผลทุกบล็อก ใส่ที่ช่องรายละเอียดจะแสดงเฉพาะที่บล็อกนั้น) โค้ด=
<*style>Body{background-image:url("http:XXX");background-position: center (bottom left..etc..);background-repeat: no-repeat;background-attachment: fixed;background-color:color code;}<*/style>

ใส่ bg โดยใช้สี
โค้ด=
<*style>body{background:color code}><*/style>

ให้ภาพมุมบล็อกอยู่..กลางบล็อก
<*style>Body {background-image:url("ใส่ URLของภาพที่จะใช้");background-position:center;background-repeat: no-repeat;background-attachment: fixed;background-color: "ใส่สี Bg ที่ต้องการ";}<*/style>

ให้ภาพมุมบล็อกอยู่ ..มุมขวาบน
<*style>Body {background-image:url("ใส่ URLของภาพที่จะใช้");background-position:right top;background-repeat: no-repeat;background-attachment: fixed;background-color: "ใส่สี Bg ที่ต้องการ";}<*/style>

ให้ภาพมุมบล็อกอยู่ ..มุมขวากลาง
<*style>Body {background-image:url("ใส่ URLของภาพที่จะใช้");background-position:right center;background-repeat: no-repeat;background-attachment: fixed;background-color: "ใส่สี Bg ที่ต้องการ";}<*/style>

ให้ภาพมุมบล็อกอยู่ ..มุมขวาล่าง
<*style>Body {background-image:url("ใส่ URLของภาพที่จะใช้");background-position:right bottom;background-repeat: no-repeat;background-attachment: fixed;background-color: "ใส่สี Bg ที่ต้องการ";}<*/style>

<ให้ภาพมุมบล็อกอยู่ ..มุมซ้ายบน
<*style>Body {background-image:url("ใส่ URLของภาพที่จะใช้");background-position:left top;background-repeat: no-repeat;background-attachment: fixed;background-color: "ใส่สี Bg ที่ต้องการ";}<*/style>

ให้ภาพมุมบล็อกอยู่ ..มุมซ้ายกลาง
<*style>Body {background-image:url("ใส่ URLของภาพที่จะใช้");background-position:left center;background-repeat: no-repeat;background-attachment: fixed;background-color: "ใส่สี Bg ที่ต้องการ";}<*/style>

ให้ภาพมุมบล็อกอยู่ ..มุมซ้ายล่าง
<*style>Body {background-image:url("ใส่ URLของภาพที่จะใช้");background-position:left bottom;background-repeat: no-repeat;background-attachment: fixed;background-color: "ใส่สี Bg ที่ต้องการ";}<*/style>

บีจีจากภาพเล็กๆหลายภาพเรียงกัน
<*style>body{background-attachment: fixed;background-image:url(ใส่ URLของภาพที่จะใช้);}<*/style>

ใส่แบบ Fix ไม่ให้เลื่อนตาม Scroll bar
(ใส่ใน script จะแสดงผลทุกบล็อก ใส่ที่ช่องรายละเอียดจะแสดงเฉพาะที่บล็อกนั้น) โค้ด=
<*style>body{background-attachment: fixed;background-image:url("XXX");}<*/style>


ลบกรอบและสีขอบของบล็อก
(ใส่ในscript จะแสดงทุกหน้า ใส่ใน table จะแสดงแค่table นั้น) โค้ด=
<*style>table {background-color: transparent;border-style: none;border-spacing: none;}TD {border: none;border-color: none;background: none;}<*/style>

ทำกรอบรอบๆบล็อก
<*script language="JavaScript1.2"> if (document.all)
document.body.style.cssText="border:10 ridge โค้ดสี"<*/script>

เปลี่ยนรูปอมยิ้ม (log in) ท้ายชื่อ copy code ไปใส่ในช่อง script
<*script>iLength = document.images.length; for(i=0;i<*iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/images/smile.gif") {document.images[i].src="//ของรูปที่ต้องการ"}<*/script>

ใส่รูปให้ Reed
<*script>iLength = document.images.length; for(i=0;i<*/script>

เปลี่ยน Now Here
(ใส่ในช่อง slogan) โค้ด=
<*script>iLength = document.images.length; for(i=0;i<*/script>

ลูกเล่นเมื่อเปลี่ยน Webpage
(ใส่ที่ช่องsloganหรือScript) โค้ด=
<*="Page-Enter" content="RevealTrans (Duration=3, Transition=23)">
<*="Page-Exit" content="RevealTrans (Duration=2, Transition=23)">


ส่งหลังไมค์
โค้ด=
<*a href ="URL หลังไมค์" target='_blank'> ส่งหลังไมค์ที่นี่<*/a>

โค้ดหลังไมค์ มีคำว่าส่งข้อความถึง......แล้วมีรูปต่อข้างล่าง
โค้ด=

<*B>ส่งข้อความถึง......... <*/B>
<*br>
<*a href ='//www.pantip.com/cafe/krazip/write.php?nick_name=crumpler'border=0 target='_blank'><*img src = '//urlของรูป' border=0 Alt='หลังไมค์'><*/a>

เปลี่ยนจุดหน้าหัวข้อ (bullet)
(ใส่ในscript จะแสดงทุกหน้า ใส่ใน table จะแสดงแค่table นั้น) โค้ด=
<*style>ul{list-style: ;list-style-image: url(รูปที่ต้องการ);}<*/style>

เปลี่ยนรูปเรารักในหลวง อยู่หลังชื่อเวลาเขียนcomment
โค้ด=
<*script>iLength = document.images.length; for(i=0;i<*iLength;i++)if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/images/smile.gif") {document.images[i].src="ใส่รูปที่นี่..................."}<*/script>

ลบกรอบใน Profile
โค้ด=
<*style>img {border: none;}<*/style>


เปลี่ยนสี scroll bar
ใสในscript จะแสดงทุกหน้า ใส่ใน table จะแสดงแค่table นั้น) โค้ด=
<*style type="text/css">body {scrollbar-arrow-color: ใส่โค้ดสี;scrollbar-highlight-color:ใส่โค้ดสี; scrollbar-base-color:ใส่โค้ดสี;scrollbar-dark-shadow-color: ใส่โค้ดสี;scrollbar-track-color:ใส่โค้ดสี;}<*/style>

เปลี่ยนรูปอมยิ้ม (log in) ท้ายชื่อ
(ใส่ไว้ที่ช่อง script) โค้ด=
<*script>iLength = document.images.length; for(i=0;i<*iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/images/smile.gif") {document.images[i].src="//ของรูปที่ต้องการ"}<*/script>


ทำ Link เปิดหน้าใหม่
<*a href =URL Link target=_blank>ข้อความที่ต้องการ<*/a>

ทำ Link
<*a href ="URL Link">ข้อความที่ต้องการ<*/a>

ทำ Linkด้วยรูป
<*a href ='ใส่ //ของหน้าเว็บที่ต้องการลิงค์' target='_blank'><*img src =ใส่ urlของรูปที่เอามาทำลิงค์><*/a>

โค้ดเชคข้อความหลังไมค์
<*a href ="//www.pantip.com/cafe/krazip/index.php" target=_blank>เชคข้อความหลังไมค์<*/a>
หรือใส่รูป
<*a href="//www.pantip.com/cafe/krazip/index.php" target=_blank><*img src="URL ของรูปที่ต้องการ" border="0"><*/a>

โค้ดเปลี่ยนรูปตรง My Network
<*script>iLength = document.images.length; for(i=0;i<*iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/images/icon_network_mini1.gif") {document.images[i].src="ใส่ URL ของรูปที่ต้องการเปลี่ยน"}<*/script>

โค้ดเปลี่ยนรูปตรง Rss Feed
<*script>iLength = document.images.length; for(i=0;i<*iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/images/icon_rss.png") {document.images[i].src="URL ของรูปที่ต้องการ"}<*/script>

เปลี่ยนรูปฝากข้อความหลังไมค์
<*script>iLength = document.images.length; for(i=0;i<*iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/images/message.gif") {document.images[i].src="ใส่ URL ของรูปที่ต้องการเปลี่ยน"}<*/script>

เปลี่ยนรูปถังขยะลบ Comment
<*script>iLength = document.images.length; for(i=0;i<*iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/images/delete.gif") {document.images[i].src="URL ของรูปที่ต้องการเปลี่ยน";document.images[i].height="ความสูงของรูป"; document.images[i].width="ความยาวของรูป";}<*/script>

เปลี่ยนรูปตรงแก้ไข Blog
<*script>iLength = document.images.length; for(i=0;i<*iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/images/iconnote.gif") {document.images[i].src="URL ของรูปที่ต้องการเปลี่ยน";document.images[i].height="ความสูงของรูป"; document.images[i].width="ความยาวของรูป";}<*/script>

ข้อความต้อนรับ
<*Script Language= "VBScript">alert("ใส่ข้อความตรงนี้เลยจ้า")<*/Script>

ข้อความบอกลา
<*Script Language="VBScript">
Sub Window_onUnLoad()
alert("ใส่ข้อความตรงนี้เลยจ้า")
End Sub
<*/Script>

โค้ดป้องกันการยืดของหน้าบล็อก เวลาคนอื่นใส่รูปใหญ่เกินไป
<*style>div.comment{overflow: auto; width: 400px; height: auto;}<*/style>
width: 400px ----- เปลี่ยนขนาดได้

Code ทำให้ตัวหนังสือห่าง
<*style>p{letter-spacing:2px;}<*/style>

<*style>body, ul, li, p{letter-spacing:2px;}<*/style>

จำนวนผู้ชมออนไลน์
<*script type="text/javascript" src="//fastonlineusers.com/on4.php?d=URL บล็อคของคุณ"><*/script> : Users Online

จำนวนผู้ชมทั้งหมด
รวมทั้งหมด<*script src="//fastwebcounter.com/secure.php?s=url บล๊อคของคุณ"><*/script> คน

หมายเหตุ...อย่าลืมเอาเครื่องหมาย*ออกด้วยทุกครั้งCreate Date : 29 พฤศจิกายน 2552
Last Update : 7 ธันวาคม 2552 18:36:57 น.
Counter : 88 Pageviews.

0 comment

sorryumbrella
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed

 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]