กระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่ง work permit NZ
เริ่มต้นจาก อันดับแรก
1. หานายจ้างให้ได้ก่อนครับ และนายจ้างหรือนายงานของเราต้องมีร้านหรือบริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมายนิวซีแลนด์ มีใบอนุญาติจ้างงานแรงงานต่างชาติได้
2. ใบผ่านงานในสาขาอาชีพที่เราจะไปทำในบ้านเขา ถ้าเป็นงานกุ๊กหรือนวดไทย ประสพการณ์ไม่ควรต่ำกว่า 5 ปี และมีใบ certificate จากสถาบันที่เชื่อถือได้
3. รักษาสุขภาพให้ดี และไปตรวจสุขภาพให้ผ่านครับ
4. ขอใบประวัติอาชญากรรมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไปตามลิงค์นี้นะครับ
//pcscenter.sb.police.go.th/service.php อ้อ ถ้าเคยมีคดีความ กรุณานำสำเนายกฟ้องของศาล(ตัวจริง)ติดไปด้วยนะครับ ไม่งั้นรอยาวแน่ๆ
5. เอกสารพร้อม คนพร้อม ลุยเลยครับ
**อย่าลืมสัญญาจ้างงานตัวจริง เอกสารรายละเอีดดของบริษัท เช่น ใบจดทะเบียน หรืออื่นๆ เอาให้มากที่สุด รูปถ่าย 2 นิ้ว ห้ามตกแต่งภาพใดๆทั้งสิ้น เอกสารทุกอย่างแปลเป็นภาษาอังกฤษ....อ้อ ถ้าเคยไปมาแล้ว ให้แนบพาสปอร์ตเล่มที่มีวีซ่านิวฯ ประทับอยู่ไปด้วยกันเลยนะครับ

Create Date : 16 มีนาคม 2554
Last Update : 16 มีนาคม 2554 13:47:19 น.
Counter : 1336 Pageviews.

5 comment
ระยะเวลาของการรอคอย visa
Temporary entry visa applications (visitor, work, and student) from Thailand

We process most temporary entry visa applications within 10 days. Please note that these times are subject to change depending on the type of application and our current workloads.Where possible, you should allow four to six weeks for processing as applications can take longer if we need any extra information, if documents require verification, or if there is anything in a medical or X-ray certificate which needs to be followed up.You should be advised of a more accurate processing time when we receive your application.Our current timeliness standards are:


Work

69% processed within 10 days

86% processed within 30 days

96% processed within 60 days


Visitor

87% processed within 10 days

95% processed within 30 days

98% processed within 60 days


Student

81% processed within 10 days

93% processed within 30 days

98% processed within 60 days


Returning resident's visa

87% processed within 10 days

94% processed within 30 days

98% processed within 60 daysCreate Date : 16 มีนาคม 2554
Last Update : 16 มีนาคม 2554 13:22:39 น.
Counter : 454 Pageviews.

0 comment
เมื่อเราจะไปขอวีซ่านิวซีแลนด์รอบสอง
กลับมาอีกครั้ง หลังจากไปทำงานมาครบสองปีที่นิวซีแลนด์ ตอนนี้ผมกลับมาอยู่บ้านได้เกือบ 5 เดือนแล้วครับ และตกลงปลงใจว่าจะกลับไปทำงานที่นิวซีแลนด์อีกรอบ แต่เป็นงานใหม่ ร้านใหม่ครับ ต้องเริ่มกระบวนการขอวีซ่าใหม่อีกแล้วครับท่าน หากใครสนใจอยากทำงานที่นิวซีแลนด์แบบมีใบwork ถูกต้องตามกฎหมายของเค้า ตามมาครับท่าน ผมจะเล่าให้ฟัง
อันดับแรก ดูเงื่อนไขนี่ก่อนเลยครับ
หลักฐานการสมัครวีซ่าทำงาน
เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยในการยื่นขอวีซ่าทำงาน การพิจารณาให้วีซ่าขึ้นอยู่กับข้อมูล และเอกสารที่ท่านยื่นในขณะขอวีซ่า เอกสารทั้งหมดในการยื่นขอวีซ่าจะต้องเป็นภาษาอังกฤษ หรือ แปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษแล้ว โดยท่านสามารถมารับแบบฟอร์มต่างๆได้ด้วยตนเอง หรือดาวน์โหลดจาก //www.immigration.govt.nz

เอกสารประกอบการขอวีซ่าทำงานมีดังต่อไปนี้
 ใบสมัครวีซ่าทำงาน (INZ 1015) ที่ได้กรอกรายละเอียด พร้อมกับติดรูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
โปรดระบุเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก และหากมีอีเมล์ กรุณาระบุด้วย
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าทำงานทั่วไป 5,300 บาท หรือค่าธรรมเนียมวีซ่าทำงานประเภท Partnership 7,200 บาท
ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมด้วย บัตรเครดิตวีซ่า/มาสเตอร์ ตั๋วแลกเงิน
แคทเชียร์เช็ค หรือ เช็คที่ออกโดยธนาคาร สั่งจ่าย “สถานทูตนิวซีแลนด์ (สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง)”
จะไม่มีการคืนค่าวีซ่าไม่ว่าผลการพิจารณาจะได้รับการอนุมัติหรือไม่
 หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนา 1 ชุด
 หนังสือสัญญาว่าจ้างตัวจริง หรือแฟกซ์จากนายจ้าง ที่ระบุตำแหน่ง ลักษณะงาน หน้าที่รับผิดชอบ เงินเดือน
เงื่อนไขการว่าจ้างต่างๆ ตลอดจนรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติ ความสามารถ ความชำนาญ ประสบการณ์
การทำงานของพนักงานที่ต้องการ รวมถึงระยะเวลาทำงาน ระยะเวลาของตำแหน่งงานที่เปิดรออยู่
 หลักฐานของผู้สมัครที่แสดงให้เห็นว่า ผู้สมัครได้รับการอบรม หรือมีคุณสมบัติ หรือมีประสบการณ์ที่เหมาะสม
กับตำแหน่งที่นายจ้างต้องการ เช่น ใบประกาศนียบัตร ใบรับรอง ใบผ่านงานจากหน่วยงานต่างๆ เป็นต้น
 หลักฐานการจดทะเบียนของหน่วยงาน/บริษัท/ห้างร้านของนายจ้าง (ถ้าเป็นประโยชน์)
 หลักฐานที่แสดงว่านายจ้างที่นิวซีแลนด์ได้รับอนุญาตจากกองตรวจคนเข้าเมืองให้ว่าจ้างชาวต่างชาติ
ทำงานในตำแหน่งนั้นๆ
 สำหรับผู้สมัครที่อายุตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไป ที่ต้องการทำงานที่ประเทศนิวซีแลนด์เป็นเวลา 2 ปีขึ้นไป จะต้องยื่นรายงานการสอบประวัติอาชญากรรมที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน
 กรณีผู้สมัครที่ต้องการเดินทางไปประเทศนิวซีแลนด์นานกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน จะต้องยื่นใบตรวจวัณโรค (INZ1096) หากต้องการเดินทางไปประเทศนิวซีแลนด์เกินกว่า 12 เดือน จะต้องยื่นใบตรวจร่างกายและเอ็กซเรย์ (INZ1007) จากโรงพยาบาลที่ได้รับการยอมรับจากสถานทูตเท่านั้น ซึ่งได้แก่
กรุงเทพ : โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ สมิติเวช (สุขุมวิท38) บางกอกเนิสซิ่งโฮม และโกลบอล ด็อกเตอร์
เชียงใหม่ : วัฒนา-นิรมล คลีนิค, คลีนิคหมอวรรณจันทร์-จรัส, สถานบริการสุขภาพพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอนแก่น : โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงพยาบาลขอนแก่นราม
ใบตรวจร่างกายจะต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือน


สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนิวซีแลนด์ สาขากรุงเทพฯ ได้ปรับเปลี่ยนนโยบายการยื่นขอวีซ่า ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2553 โดยเอกสารใดที่ต้นฉบับไม่ได้เป็นภาษาอังกฤษ ผู้สมัครต้องยื่นเอกสารฉบับแปล (ภาษาอังกฤษ) ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับ หลังจากวันนี้ เอกสารที่ส่งมากับใบสมัครที่ไม่ได้แปลเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องส่งคืนเพื่อทำการแปลก่อนเริ่มต้นการพิจารณาใบสมัคร
กรณีนักบวชจะไปจำวัดที่ประเทศนิวซีแลนด์
 สำเนาใบสุทธิ
 โปรดยื่นหนังสือรับรองจากองค์กรทางศาสนาที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายของประเทศนิวซีแลนด์
 หนังสืออนุมัติให้เดินทางไปต่างประเทศจากเจ้าคณะภาค หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรณีหัวหน้าทัวร์
 โปรดยื่นหนังสือรับรองจากบริษัททัวร์ที่ระบุว่า ผู้สมัครเป็นพนักงานประจำ หรือชั่วคราว และมีรายละเอียด
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือน รวมถึงอายุการทำงาน บริษัททัวร์จะรับผิดชอบอะไรบ้างระหว่างที่หัวหน้าทัวร์
ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์
 หลักฐานการเงินของบริษัททัวร์ บัญชีย้อนหลังติดต่อกัน 6 เดือน
 หนังสืออนุญาตนำเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กรณีที่เดินทางเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือการฝึกอบรมที่ได้รับค่าตอบแทน หรือรายได้
 โปรดยื่นหนังสือที่ออกโดยองค์กร/บริษัท เพื่อยืนยันวัตถุประสงค์ของการเดินทาง และหากการเดินทางเกี่ยวเนื่องกับองค์กร/บริษัทที่ประเทศนิวซีแลนด์ กรุณายื่นจดหมายเชิญ หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง
โปรดทราบ : หากท่านให้เอกสารปลอม หรือ ทำการปลอมแปลงเอกสาร เราจำเป็นต้องปฏิเสธใบสมัครของท่าน
หมายเหตุ
1. สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนิวซีแลนด์อาจขอเอกสารอื่นเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาใบสมัคร
2. ในกรณีที่เอกสารเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ต้องยื่นเอกสารแปลที่ได้รับการรับรองจากสถาบันการแปลเอกชน หรือหน่วยงานราชการที่เป็นที่ยอมรับ
3. สำเนาเอกสารต้องประทับ หรือมีลายเซ็นจากจากบุคคลผู้ได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้ลงนาม หรือทำการยืนยันได้
การยื่นใบสมัคร
ท่านสามารถยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ได้ที่
แผนกวีซ่า สถานทูตนิวซีแลนด์
ชั้น 15 อาคารเอ็มไทยทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส เลขที่ 87 ถนนวิทยุ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ (66) 2 654 3444 แฟกซ์ (66) 2 654 3445
อีเมลล์ nzisbangkok@dol.govt.nz
เวลาทำการ 09.00 - 12.00 และ 13.00 - 15.00 (วันจันทร์ ถึง วันศุกร์) ยกเว้นวันพุธ ปิดเวลา 14.00
ระยะเวลาการพิจารณา
เจ้าหน้าที่อาจขอเอกสารอื่นเพิ่มเติม หรือขอสัมภาษณ์ ซึ่งระยะเวลาพิจารณาประมาณ 30 วัน
ค่าไปรษณีย์ในการจัดส่งหนังสือเดินทาง โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นใบสมัครหากต้องการให้เจ้าหน้าที่ส่งผลทางไปรษณีย์
 ลงทะเบียนภายในประเทศ 50 บาทCreate Date : 16 มีนาคม 2554
Last Update : 16 มีนาคม 2554 13:20:46 น.
Counter : 2852 Pageviews.

7 comment
การขอ workpermit ที่นิวซีแลนด์ ตอนสุดท้าย
และแล้วก้อถึงวันดีเดย์บุกสถานทูตนิวซีแลนด์
555 พูดทำเท่.. ไปยังงั้นอ่ะครับ ที่จริงเป็นไอ้บ้านนอกเข้ากรุงอีกแล้วอ่ะ หลังจากได้ใบตรวจโรค เอ๊ย ได้ใบตรวจสุขภาพมาแล้ว ใบรับรองความประพฤติก็ได้มาแล้ว ถึงวันไปกรุงเทพฯเป็ฯรอบสุดท้ายซะที... ครับ คนจนอย่างเราจะมีไรได้นอกจากขึ้นรถทัวร์ครับ ใช้บริการ บขส99 ป.2 สาเหตุที่ไม่ใช้บริการรถ ป.1 VIP น่ะเหรอครับ
1 ประหยัดครับ ไป-กลับ กรุงเทพเชียงใหม่ จ่ายไม่ถึงพันอ่ะ คุ้ม!!! รถคุณภาพเหมือน ชั้นหนึ่ง แต่ถูกกว่าเพราะไม่มีห้องน้ำ ใครเข้ามั่งล่ะ ผมคนนึงล่ะไม่ใช้ห้องน้ำบนรถทัวร์ แฮะๆ กลัวกระฉอกอ่ะ
2 รถถึงกรุงเทพสายครับ เจ็ดโมงกว่าๆ นั่งรถต่อไปสถานที่ราชการก้อพอดีไม่ต้องรอนาน
ลงรถที่หมอชิต ต่อรถเมล์ไปรถไฟฟ้าอ่ะ ไม่หลงครับ ตอนขาไปนี่สบายครับ วันนั้นเป็นบ้านนอกเข้ากรุงตามเคยครับ เป้ใบย่อมๆกะใบตรวจโรคเอ๊ย ซองฟิลม์เอ็กซ์เรย์อ่ะครับ ใบใหญ่มากๆ เกิน A3 อ่ะ ผมนั่งรถทัวร์ที่นั่งติดหน้าต่างก้อเอาเสียบไว้ที่ซอกข้างที่นั่ง วันนนั้นตื่นเต้นครับ ลงรถที่หมอชิต ต่อรถเมล์ลงป้าย ขึ้นรถไฟฟ้าต่อ พอถึงที่หน้าตึก นึกขึ้นได้ กรรมแล้วตู ลืมซองฟิลม์เอกซ์เรย์อ่ะ โทรหา call center ของ บขส.ยังไงก้อไม่ติด เวรแล้วไม๊ล่ะ นั่งรถไฟฟ้าลงสถานึีหมอชิต จะขึ้นรถเมล์กลับหมอชิต รอยังไงไอ้รถเมล์สายที่จะขึ้นมันวิ่งอยู่กลางถนนอ่ะ มันไม่ชิดป้ายครับ ผมเลยคิดเอาว่ามันคงวกกลับมาอีกฟากแหงๆ(คิดเอาเอง) ข้ามเลยครับ ข้ามสะพานลอยไปอีกฟาก เห็นรถเมล์ป้ายหมอชิต2 โบกฮ่ะ
พอขึ้นไป สักพัก กระเป๋าเดินมาพอดี ถาม "พี่ไปหมอชิตใหม่ป่ะ .
" รถจะกลับอู่น้อง ต้องไปขึ้นฝั่งโน้นนะ " กรรมอีกแล้วกรู เอาอีกแล้ว ลงครับลง ปีนสะพานลอยกลับไปอีกฟาก กว่าจะถึงหมอชิต ปาไปบ่ายสอง กว่าจะตามหารถคันที่ลืมเอกสารไว้ ก้อเกือบบ่ายสาม เป็นอันว่าไม่ได้ไปแล้วครับสถานทูต เฮ่อ จ่ายค่าโรงแรมไปอีกคืน พรุ่งนี้ค่อยไปน้อ... ทำไมมันลำบากลำบนยังงี้Create Date : 18 กันยายน 2552
Last Update : 20 กันยายน 2552 12:50:48 น.
Counter : 505 Pageviews.

0 comment
การขอ workpermit ที่นิวซีแลนด์ /3
อันดับ 3. เราไปตรวจสุขภาพกันครับ
ผมอยู่เชียงใหม่ครับ ดังนั้น สถานพยาบาลที่ได้รับการยอมรับจากสถานทูตนิวซีแลนด์มีอยู่สามที่ครับ ( พศ. 2550 ตอนนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
มี 2 คลีนิค กับอีกหนึ่งรพ.ครับ
คลีนิคที่หนึ่ง อยู่ตรงตลาดสมเพรช
คลีนิคที่สอง อยู่ถนนช้างม่อย เจ้าของคือ ผอ.โรงพยาบาลมหาราช(หากเข้าใจผิดพลาด ต้องขออภัยครับ)
รพ.สุดท้าย คือ สถานบริการสุขภาพพิเศษ ศรีพัฒน์
ผมไปตรวจที่รพ.ครับ ตอนแระกะงบประมาณแค่ห้าพันนี่ยังเหลือตังค์กินหนมอีกนะ แต่..... ด้วยความเสเพลของผมเองทำให้มันเกิดมหกรรมจ่ายเงินอย่างต่อเนื่องและยาววววนานนนมากกกก
อย่าเข้าใจผิดว่าผมเป็นโรคร้ายแรงอะไรนะครับ โรงพยาบาลก้อไม่ได้ทำผิดพลาดอะไรด้วย มันเป็นเพราะพฤติกรรมการกินของผมอ่ะ ใครอ่านเจอก้อเก็บเอาไปเล่าต่อได้เลยนะครับ ว่าการกินเหล้ามันก่อให้เกิดอะไรได้บ้าง..... อุทาหรณ์ ฮู้!!!!!~~
มันเป็นจั่งซี้..คั่บ..
ทุกเย็นหลังเลิกงาน ผมต้องนัดก๊วนเพื่อนกินข้าว(กินกับข้าวแกล้มเบียร์)ที่ร้านอาหารเป็นประจำทุกวัน ไม่เว้นแม้วันพระและวันหยุด เปลี่ยนร้านมันทุกเย็นครับ เดือนนึงนี่ไม่ซ้ำร้านเลยเชียว กินเบียร์ที่ร้านประมาณสี่ห้าขวด กลับบ้านผมยังกลับไปกินเหล้าต่อคนเดียวที่บ้านอีกอย่างน้อย หนึ่งในสามขวด คือเหล้าหนึ่งขวดกินได้สามวัน ขี้เหล้า หลวงอ่ะ
ก่อนไปตรวจสุขภาพ ด้วยความที่โดนพี่ๆที่เป็นพยาบาลขู่ว่า จะตรวจไม่ผ่าน ผมหยุดกินเหล้ากินเบียร์ไปสองวัน กะว่า สบาย เราสุขภาพแข็งแรง ไม่เคยป่วย ไม่เคยมีพฤติกรรมเสี่ยง ผ่านฉลุยแน่นอน
เช้าวันนั้นเตรียมตัวครับ งดอาหารงดน้ำมาตั้งกะเมื่อคืน มั่นใจๆเตรียมตัวมาดีครับ พกตังค์ไปห้าพัน กะเหลืออยู่แระ ชัวร์ ค่าตรวจแค่สี่พันหนึ่งเอง ปรากฎว่า
ตรวจฉี่ไม่ผ่านครับ พยาบาลบอกว่ากินน้ำเยอะๆนะคะเดี๋ยวตรวจอีกรอบ
โด๊ปน้ำครับ อัดเข้าไปขวดเล็กๆขวดนึง แม๊ทำไมมันไม่ลื่นคอเหมือนเหล้าเนอะ...ยังครับ ยังไม่สำนึก
หลังจากตรวจฉี่ผ่าน ต้องรอหมอต่อครับ ตอนหมอตรวจถามว่ากินเหล้าไม๊ ก้อบอกกิน...ไม่กล้าโกหกอ่ะครับ พยาบาลที่ตรวจผมบอกว่า ถ้าต้องส่งเรื่องไปหาหมอโรคตับละเรื่องใหญ่ ต้องรอเป็นเดือน ตายละวา เป็นเรื่องแล้วไม๊นี่...
ผลจากการตรวจรอบนี้ จ่ายค่าตรวจไป สี่พันหนึ่ง ค่าตรวจฉี่รอบสองอีกหกร้อย
อือม ยังรับได้ครับ ไม่เป็นไร แต่ว่า.......
เค้าไม่ยอมออกใบตรวจให้ครับ นัดให้มาเจอหมอโรคตับอีกรอบ นัดอีกเจ็ดวันครับ เริ่มกร่อยแล้วครับท่านผู้ชม จดหมายทนายส่งมาได้สองเดือนแล้วครับ ผมมัวแต่ยุ่งเรื่องใบรับรองความประพฤติ เสียเวลาไปสองเดือนอ่ะ นี่ต้องรอต่อไปอีก....
แล้ววันขึ้นเขียงก้อมาถึงครับ ผมไปเจอหมอโรคตับ หมอแก่ๆท่าทางเหมือนจะใจดีแต่... ให้คอมเม้นท์ ในใบตรวจผมมาว่า "เป็นแอลกอฮอลิกค์ คาดว่าถ้าได้รับการรักษาคาดว่าอาการจะดีขึ้น" แล้วนัดผมไปอุนตราซาวด์ตับอีก
คือปรกติซองใส่เอกสารการตรวจจากโรงพยาบาลจะผนึกใว้รอส่งสถานทูตอย่างเดียว แต่ผมแกะอ่านอ่ะ เห็นท่าไม่ได้การจะได้ไปตรวจที่อื่นแทน
งานนี้จ่ายค่าตรวจรวมทั้งยาและวิตามินบำรุงตับ ไปหลายพัน สรุปคือ ตับผมผิดปรกติครับ คนอื่นค่าเอนไซม์มีกันแค่ 40 ผมมันพุ่งไป 345-350นู่น เฉียดตับแข็งไปแค่ ครึ่งดอกอ่ะครับ ไม่ได้การครับท่านผู้ชม ย้ายครับย้ายที่ตรวจ
แต่ก่อนที่ผมจะย้านที่ตรวจ ผมเริ่มบำรุงตัวเองครับ
งดเหล้าและเบียร์เด็ดขาด
กินผัก งดเนื้อ กินแต่ปลา
ดื่มน้ำแดง น้ำหวานมากๆ ขนมหวานด้วยบ้าง(ไม่ชอบแต่ต้องกินครับ)
โด๊ปวิตามินทุกชนิดที่มีในออเดอร์หมอครับ
กลายเป็นคนดีของสังคมในทันใด
สองเืดือนเต็มๆครับที่ผมพยายามบำรุงตัวเอง ระหว่างนั้นก้อไปตรวจเลือดหาค่าเอนไซม์ตับที่แลปเอกชนทุกอาทิตย์ แขนพรุนเลยครับ แต่ยอมเจ็บ
อาทิตย์ที่สามของเดือนสุดท้ายจำได้ว่า ผมไปร้านขายยาจีน ซื้อยาสมุนไพรจีนบำรุงตับมากระปุกนึง เค้าให้กินเวลาท้องว่าง ครังละแปดเม็ด มันเป็นลูกกลอนเม็ดเล็กๆประมานเม็ด มินท์บอลน่ะครับ ด้วยความที่ผมอวดฉลาด อยากหายเร็ว เลยอัดทีสะสิบ ยี่สิบเม็ด กลัวไม่หายอ่ะ ผลปรากฎว่า....
ค่าตับที่มันมีสามตัว ตัวที่เคยปรกติสองตัวมันพุ่งปรี๊ดจะทะลุ 200 กำจริงๆ น้องเจ้าหน้าที่ห้องแลปบอกว่า พวกที่กินยาสมุนไพรมากๆจะเป็นงี้แหละ โฮ่ๆๆๆ สมน้ำมะหน้าตัวเองจริงๆ

ผ่านไปไวเหมือนโกหกครับเกือบสี่เดือน หลังจากที่ทนายส่งเอกสารมาให้ ผมยังไม่ได้เฉียดกรายไปถึงสถานทูตจนแล้วจนรอด ว่าที่เจ้านายก้อโทรมาถามครับ ก้อทำเสียงเศร้าเล่าสารภาพตามความจริง .... เค้าก้อดีใจหายครับรอ...รอ...(ทำไงล่ะเงินค่าทนายก้อจ่ายไปแล้วนี่ สงสัยคิดในใจ รู้งี้กรู..ไม่น่าหลวมตัวเล้ย อิอิ)

หลังจากที่ค่าเอนไซม์ตับผมคืนสภาพและค่อนข้างปรกติเหมือนผู้เหมือนคนเค้า (งดเหล้าสองเดือนแล้วลงเร็วมากๆแสดงว่ายังห่างไกลมะเร็งอ่ะ...) ผมก้อย้ายไปตรวจที่คลีนิควรรณา.&... ครับ ขออภัย จำชื่อคุณหมอไม่ได้ง่ะ หมอใจดีมากๆๆๆครับ ผมก้ออธิบายตามตรงว่ามีวีรกรรมอะไรมาบ้าง คุณหมอก้อไม่ว่าไร ให้กำลังใจด้วย
ก้อครับตรวจเลือดไปผ่านฉลุย แต่...แต่ ครับ แต่ว๊าาา ฟิลม์เอ็กซ์เรย์รอบนี้ผมมีปัญหาอ่ะ มีเม็ดไรไม่รู้โผล่มาประดับอยู่ที่ปอด
หมอบอกว่าเม็ดแคลเซียม " ถ้าเป็นหมอ หมอว่ารื่องเล็ก แต่ไม่รู้สถานทูตเค้าจะเห็นด้วยรึเปล่า " กำจริงๆ บุหรี่ก้อไม่สูบ บ้านรึก้ออากาศดีกว้างเป็นไร่เป็นสวน ไปเอาควันมารมปอดตัวเองตั้งกะครั้งไหนเนี่ย!!!! เม็ดมันเท่ากะสมุนไพรจีนที่ผมกินเข้าไปอ่ะ ลอยเด่นเป็นซะหง่า อยู่กลางปอดซ้ายยังกะถูกเสียบด้วยไม้เสียบลูกชิ้นเลยอ่ะ ทำไรไม่ได้ครับ จะให้ผ่า ตอนนี้คงไม่ทันแย้ว เลยตามเลยครับงานนี้
สรุปคือ คุณหมอผนึกซองใบตรวจสุขภาพให้ผม อธิบายว่า "ให้ความเห็นไปว่าสุขภาพแข็งแรงดี เม็ดแคลเซียมนั่นเกิดจากการสะสมเมื่อนานมาแล้ว ไม่เป็นอันตราย หวังว่าทางโน้นเค้าคงเห็นด้วยกับหมอ" ครับ รอบนี้แทบจะกราบแล้วกราบอีก ถ้าวีซ่ามันจะไม่ผ่านก้อถือว่าเป็นเพราะดวงเราเอง โทษใครไม่ได้ล่ะครับสิริรวมค่าตรวจสุขภาพ หมดไปหมื่นฝ่าๆ จากที่กะไว้แค่สี่พัน เิกินคาดไปเท่าตัว ครับ สมน้ำมะหน้าตัวเอง เล่าให้ใครฟังก้อไม่ได้ มีแฟนรู้อยู่คนเดียว พ่อแม่นี่รู้ไม่ได้ครับ ตาย!!!! เค้าไม่รู้ว่าผมกินเหล้าหนักขนาดนี้อ่ะ ไม่ดีน้อ .... ผลของความเสเพลเป็นวิบากกรรมฉะนี้แล...Create Date : 14 กันยายน 2552
Last Update : 17 กันยายน 2552 7:40:56 น.
Counter : 651 Pageviews.

4 comment
1  2  

ulwind
Location :
tauranga  New Zealand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 5 คน [?]เข้าห้องสินธร จนลืมBlog อ่านๆๆๆ จนเปิดพอรต์สำเร็จ ปรากฏว่า ซื้อวันแรก โดนซะ แดงๆๆๆๆๆ เฮ้อ เม่าน้อย เล่นไฟ กรรมกรคิดเล่นหุ้น....


ผมจะเป็นเจ้าสัวครับ....
BORN TO BE WINSmiley

Free TextEditor