۩♥ T r i l l i o n a i r e ♥۩
Group Blog
 
All blogs
 
...IPO ...saveไว้ดูเล่น...

สำหรับหุ้น IPO ที่จดทะเบียนในตลาดฯ เมื่อปี 2546 และปัจจุบัน ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2548 มีราคาต่ำกว่าราคาที่เสนอขายทั้งสิ้น 17 บริษัทคือ

-หุ้น RS มีราคาเสนอขายที่ 28.00 บาท ราคาปิดวันแรก 34.25 บาท ราคา ณ ปัจจุบัน 11.80 บาท

-หุ้น IT มีราคาเสนอขายที่ 5.00 บาท ราคาปิดวันแรก 3.18 บาท ราคา ณ ปัจจุบัน 3.70 บาท

-หุ้น BTC มีราคาเสนอขายที่ 4.00 บาท ราคาปิดวันแรก 4.04 บาท ราคา ณ ปัจจุบัน 1.60 บาท

-หุ้น MIDA มีราคาเสนอขายที่ 10.00 บาท ราคาปิดวันแรก 17.60 บาท ราคา ณ ปัจจุบัน 3.52 บาท

-หุ้น AIT มีราคาเสนอขายที่ 20.00 บาท ราคาปิดวันแรก 24.00 บาท ราคา ณ ปัจจุบัน 13.90 บาท

-หุ้น TK มีราคาเสนอขายที่ 11.00 บาท ราคาปิดวันแรก 18.50 บาท ราคา ณ ปัจจุบัน 5.15 บาท

-หุ้น MFEC มีราคาเสนอขายที่ 4.75 บาท ราคาปิดวันแรก 8.00 บาท ราคา ณ ปัจจุบัน 4.50 บาท

-หุ้น CP7-11 มีราคาเสนอขายที่ 42.00 บาท ราคาปิดวันแรก 56.00 บาท ราคา ณ ปัจจุบัน 5.80 บาท

-หุ้น SC มีราคาเสนอขายที่ 15.00 บาท ราคาปิดวันแรก 27.00 บาท ราคา ณ ปัจจุบัน 10.40 บาท

-หุ้น TKS มีราคาเสนอขายที่ 3.80 บาท ราคาปิดวันแรก 8.25 บาท ราคา ณ ปัจจุบัน 2.92 บาท

-หุ้น RPC มีราคาเสนอขายที่ 27.00 บาท ราคาปิดวันแรก 45.00 บาท ราคา ณ ปัจจุบัน 7.80 บาท

-หุ้น UVAN มีราคาเสนอขายที่ 31.00 บาท ราคาปิดวันแรก 30.00 บาท ราคา ณ ปัจจุบัน 30.00 บาท

-หุ้น TYCN มีราคาเสนอขายที่ 15.50 บาท ราคาปิดวันแรก 18.20 บาท ราคา ณ ปัจจุบัน 9.00 บาท

-หุ้น HFT มีราคาเสนอขายที่ 35.50 บาท ราคาปิดวันแรก 42.25 บาท ราคา ณ ปัจจุบัน 10.40 บาท

-หุ้น CCP มีราคาเสนอขายที่ 25.00 บาท ราคาปิดวันแรก 33.75 บาท ราคา ณ ปัจจุบัน 2.80 บาท

-หุ้น SINGHA มีราคาเสนอขายที่ 21.00 บาท ราคาปิดวันแรก 29.25 บาท ราคา ณ ปัจจุบัน 8.10 บาท

-หุ้น EIC มีราคาเสนอขายที่ 10.00 บาท ราคาปิดวันแรก 19.50 บาท ราคา ณ ปัจจุบัน 9.70 บาท


Create Date : 24 สิงหาคม 2548
Last Update : 24 สิงหาคม 2548 1:16:06 น. 5 comments
Counter : 434 Pageviews.

 
สำหรับหุ้น IPO ที่จดทะเบียนในตลาดฯ เมื่อปี 2547 และปัจจุบัน ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2548 มีราคาต่ำกว่าราคาที่เสนอขายทั้งสิ้น 23 บริษัทคือ

-หุ้น Q-CON มีราคาเสนอขายที่ 8.00 บาท ราคาปิดวันแรก 15.90 บาท ราคา ณ ปัจจุบัน 3.60 บาท

-หุ้น GRAND มีราคาเสนอขายที่ 4.85 บาท ราคาปิดวันแรก 4.96 บาท ราคา ณ ปัจจุบัน 1.79 บาท

-หุ้น ECL มีราคาเสนอขายที่ 6.35 บาท ราคาปิดวันแรก 7.30 บาท ราคา ณ ปัจจุบัน 0.97 บาท

-หุ้น NCH มีราคาเสนอขายที่ 20.00 บาท ราคาปิดวันแรก 16.60 บาท ราคา ณ ปัจจุบัน 1.51 บาท

-หุ้น SPACK มีราคาเสนอขายที่ 17.00 บาท ราคาปิดวันแรก 13.70 บาท ราคา ณ ปัจจุบัน 2.28 บาท

-หุ้น AREEYA มีราคาเสนอขายที่ 9.00 บาท ราคาปิดวันแรก 9.20 บาท ราคา ณ ปัจจุบัน 4.84 บาท

-หุ้น CSL มีราคาเสนอขายที่ 9.00 บาท ราคาปิดวันแรก 10.00 บาท ราคา ณ ปัจจุบัน 3.22 บาท

-หุ้น NNCL มีราคาเสนอขายที่ 25.00 บาท ราคาปิดวันแรก 19.20 บาท ราคา ณ ปัจจุบัน 10.90 บาท

-หุ้น SIS มีราคาเสนอขายที่ 4.15 บาท ราคาปิดวันแรก 5.25 บาท ราคา ณ ปัจจุบัน 2.30 บาท

-หุ้น PRO มีราคาเสนอขายที่ 2.00 บาท ราคาปิดวันแรก 3.70 บาท ราคา ณ ปัจจุบัน 1.37 บาท

-หุ้น ML มีราคาเสนอขายที่ 3.00 บาท ราคาปิดวันแรก 4.26 บาท ราคา ณ ปัจจุบัน 2.08 บาท

-หุ้น KTECH มีราคาเสนอขายที่ 7.00 บาท ราคาปิดวันแรก 7.75 บาท ราคา ณ ปัจจุบัน 3.48 บาท

-หุ้น AI มีราคาเสนอขายที่ 48.00 บาท ราคาปิดวันแรก 65.50 บาท ราคา ณ ปัจจุบัน 9.90 บาท

-หุ้น DE มีราคาเสนอขายที่ 4.30 บาท ราคาปิดวันแรก 4.10 บาท ราคา ณ ปัจจุบัน 0.81 บาท

-หุ้น TKT มีราคาเสนอขายที่ 4.10 บาท ราคาปิดวันแรก 4.16 บาท ราคา ณ ปัจจุบัน 2.02 บาท

-หุ้น GL มีราคาเสนอขายที่ 12.00 บาท ราคาปิดวันแรก 11.50 บาท ราคา ณ ปัจจุบัน 7.15 บาท

-หุ้น SYRUS มีราคาเสนอขายที่ 11.00 บาท ราคาปิดวันแรก 10.90 บาท ราคา ณ ปัจจุบัน 5.15 บาท

-หุ้น PONG มีราคาเสนอขายที่ 7.00 บาท ราคาปิดวันแรก 5.65 บาท ราคา ณ ปัจจุบัน 2.58 บาท

-หุ้น PAP มีราคาเสนอขายที่ 45.00 บาท ราคาปิดวันแรก 39.25 บาท ราคา ณ ปัจจุบัน 18.10 บาท

-หุ้น KH มีราคาเสนอขายที่ 3.80 บาท ราคาปิดวันแรก 3.46 บาท ราคา ณ ปัจจุบัน 2.50 บาท

-หุ้น TNX มีราคาเสนอขายที่ 2.10 บาท ราคาปิดวันแรก 1.80 บาท ราคา ณ ปัจจุบัน 1.02 บาท

-หุ้น PTL มีราคาเสนอขายที่ 6.90 บาท ราคาปิดวันแรก 6.35 บาท ราคา ณ ปัจจุบัน 5.40 บาท

-หุ้น UTP มีราคาเสนอขายที่ 9.50 บาท ราคาปิดวันแรก 9.70 บาท ราคา ณ ปัจจุบัน 4.94 บาท


โดย: BFIT Fan Club (Trillionaire ) วันที่: 24 สิงหาคม 2548 เวลา:1:17:18 น.  

 
สำหรับหุ้น IPO ที่จดทะเบียนในตลาดฯ เมื่อปี 2548 และปัจจุบัน ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2548 มีราคาต่ำกว่าราคาที่เสนอขายทั้งสิ้น 11 บริษัทคือ

-หุ้น SAT มีราคาเสนอขายที่ 12.90 บาท ราคาปิดวันแรก 16.60 บาท ราคา ณ ปัจจุบัน 12.30 บาท

-หุ้น BSBM มีราคาเสนอขายที่ 3.80 บาท ราคาปิดวันแรก 3.90 บาท ราคา ณ ปัจจุบัน 1.29 บาท

-หุ้น TMT มีราคาเสนอขายที่ 5.95 บาท ราคาปิดวันแรก 6.30 บาท ราคา ณ ปัจจุบัน 3.90 บาท

-หุ้น BLS มีราคาเสนอขายที่ 12.00 บาท ราคาปิดวันแรก 15.00 บาท ราคา ณ ปัจจุบัน 8.75 บาท

-หุ้น SMM มีราคาเสนอขายที่ 2.65 บาท ราคาปิดวันแรก 2.72 บาท ราคา ณ ปัจจุบัน 2.10 บาท

-หุ้น SUPER มีราคาเสนอขายที่ 4.90 บาท ราคาปิดวันแรก 4.86 บาท ราคา ณ ปัจจุบัน 2.06 บาท

-หุ้น GLOW มีราคาเสนอขายที่ 24.00 บาท ราคาปิดวันแรก 22.50 บาท ราคา ณ ปัจจุบัน 21.00 บาท

-หุ้น PHATRA มีราคาเสนอขายที่ 31.00 บาท ราคาปิดวันแรก 29.50 บาท ราคา ณ ปัจจุบัน 28.25 บาท

-หุ้น TSC มีราคาเสนอขายที่ 9.20 บาท ราคาปิดวันแรก 13.30 บาท ราคา ณ ปัจจุบัน 8.85 บาท

-หุ้น MCS มีราคาเสนอขายที่ 2.40 บาท ราคาปิดวันแรก 2.22 บาท ราคา ณ ปัจจุบัน 2.06 บาท

-หุ้น IRP มีราคาเสนอขายที่ 3.75 บาท ราคาปิดวันแรก 3.52 บาท ราคา ณ ปัจจุบัน 3.04 บาท


โดย: BFIT Fan Club (Trillionaire ) วันที่: 24 สิงหาคม 2548 เวลา:1:17:48 น.  

 

...คิวต่อไป...

//www.set.or.th/th/listing/upcoming/upcoming_p6.html


โดย: BFIT Fan Club (Trillionaire ) วันที่: 24 สิงหาคม 2548 เวลา:1:19:46 น.  

 
เจอ Enron Stock ก็ซึ้งแล้วค่ะ

คนเหนือมักบอก
อย่าหวังรวยกะหุ้น หวย อย่าหวังรวยกะพ่อตา เชื่อแล้ว เจ๊ง

ส่วนเจ้าของบล็อค รวยจากการเล่นหุ้นก็ยินดีด้วยก๊า


โดย: Farm Girl in High Sierra วันที่: 13 ธันวาคม 2548 เวลา:2:37:41 น.  

 
โดย: STAR ALONE (STAR ALONE ) วันที่: 9 พฤศจิกายน 2549 เวลา:5:37:22 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

Trillionaire
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]

Friends' blogs
[Add Trillionaire's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.