۩♥ T r i l l i o n a i r e ♥۩
Group Blog
 
All blogs
 
*=*=* หุ้นกำไรพุ่ง*=*=*
Create Date : 12 พฤษภาคม 2549
Last Update : 12 พฤษภาคม 2549 20:57:47 น. 12 comments
Counter : 240 Pageviews.

 
SAMART ปลื้ม รายได้Q1/49 แรงไม่หยุดโตเกือบ100% ขณะที่กำไรสุทธิพุ่งเกือบ
1,000% เหตุธุรกิจในเครือโตก้าวกระโดด


SAMART โชว์ศักยภาพแกร่งโตสวนกระแสเศรษฐกิจ สรุปรายได้ไตรมาสแรก
ปี 2549 รวม 8,425 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนถึง 99 เปอร์เซนต์ คิด
เป็นกำไรสุทธิ 1,438 ล้านบาท เพิ่มขึ้น เกือบ 1,000เปอร์เซนต์ โดยเป็นผลมาจากการดำ
เนินธุรกิจที่บรรลุเป้าหมายของทุกบริษัทในเครือ โดยเฉพาะรายได้ของไอ-โมบายอินเตอร์ที่
เติบโตแบบก้าวกระโดด อีกทั้งบริษัทฯยังมีรายได้จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยประ
กอบด้วยหุ้นทั้งหมดที่มีในบริษัทแคมโบเดีย สามารถคอมมิวนิเคชั่น จำกัดและหุ้นจำนวน24.4
เปอร์เซนต์ของบริษัทสามารถไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)แก่บริษัท เทเลคอม มาเลเซียรวมมูล
ค่า 2,434 ล้านบาทคิดเป็นกำไร 1,444 ล้านบาท
นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด
(มหาชน) เปิดเผยว่า ในไตรมาสที่ผ่านมาแม้ภาวะเศรษฐกิจจะไม่เอื้ออำนวย แต่ทุกสายธุรกิจของ
กลุ่มสามารถก็ยังคงมีรายได้ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในสายธุรกิจ Mobile-media ซึ่ง
ประสบความสำเร็จเกินคาดด้วยรายได้ 5,847 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 119 เปอร์เซนต์ คิดเป็นกำไร
สุทธิ 113 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 40 เปอร์เซนต์ ผลงานที่โดดเด่นคือการจำหน่ายโทรศัพท์มือถือไป
ได้กว่า 650,000 เครื่องในไตรมาสแรกโดยจำหน่ายได้ในต่างประเทศถึง 410,000 เครื่อง ยิ่งไป
กว่านั้นด้วยการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือหลากหลายรุ่นที่มีไอเดียแตกต่างเช่นโทรศัพท์มือถือดูทีวีได้
เครื่องแรกของไทยก็ส่งผลให้เฮาส์แบรนด์ไอ-โมบายได้รับการตอบรับและก้าวขึ้นเป็นแบรนด์ยอด
นิยมอันดับ 2 ในประเทศ มีส่วนแบ่งการตลาด 20 เปอร์เซนต์ และจากยอดขายที่พุ่งขึ้นอย่างมาก
ในไตรมาสแรก ทำให้ สามารถ ไอ-โมบายปรับเป้าหมายรายได้ที่ตั้งไว้จากเดิม 15,000 ล้าน
บาท เป็น 18,000 ล้านบาท ในปี49
สำหรับผลประกอบการของสายธุรกิจสื่อสารไอทีและโทรคมนาคมครบวงจร (ICT
Solutions ) ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท สามารถ เทลคอม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท
สามารถ คอมเทค จำกัด พบว่ามีรายได้รวมทั้งสิ้น 584 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี
ก่อน 12 เปอร์เซ็นต์ มีกำไรสุทธิ 83 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 51 เปอร์เซนต์โดยตั้งแต่ไตรมาสหนึ่งของ
ปี 49 เป็นต้นไปจะเริ่มรับรู้รายได้จากการโครงการ SchoolNet อย่างต่อเนื่องเดือนละ 40ล้าน
บาท รวม 60 เดือน และอีกสายธุรกิจที่น่าจับตามองคือ สายธุรกิจอื่นๆ (Supporting
Solutions )ซึ่งประกอบด้วยบริษัทสามารถวิศวกรรม จำกัดที่ทำธุรกิจด้านเสาโดย: Trillionaire วันที่: 13 พฤษภาคม 2549 เวลา:1:35:57 น.  

 
STA แจงรับอานิสงส์ราคาขายยางพุ่ง ดันกำไรQ1/49 เพิ่มขึ้นกว่า 130 ลบ.

นายกิติชัย สินเจริญกุล กรรมการบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
(STA) เปิดเผยว่า ในไตรมาสแรก บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการรวม 9,884 ล้านบาทที่
ปริมาณขาย 146,561 ตันปริมาณขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 หรือ 7,732 ตัน เมื่อเทียบกับไตรมาส
1/2548 ขณะที่มูลค่าขายเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 56 หรือ 3,565 ล้านบาท เนื่องจากระดับราคาขาย
โดยเฉลี่ยในไตรมาสที่1/2549 ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 50-60 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส
ที่ 1/2548 ตามอุปสงค์ อุปทานของตลาดโลก และผลจากระดับราคาน้ำมันดิบที่ได้ปรับตัวสูงขึ้น
อย่างมากส่งผลให้ราคายางธรรมชาติปรับตัวไปในทิศทางเดียวกัน โดยระดับราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่
1,700-1,900 เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อตัน ในขณะที่ราคาวัตถุดิบได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราร้อย
ละ 50-70 จากการที่ฝ่ายบริหารได้มีการปรับแผนการจัดการด้านสินค้าคงคลัง ส่งผลให้บริษัทได้
รับประโยชน์จากสินค้าคงคลังที่มีมากในระดับหนึ่ง ทำให้บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นโดยรวมเพิ่มขึ้น
จากร้อยละ 4.9 ในไตรมาสที่ 1/2548เป็นอัตราร้อยละ 7.5 ในไตรมาส 1/2549 โดยมีกำไรขั้น
ต้น 742 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีการปรับตัวอย่างต่อเนื่องของระดับอัตราดอกเบี้ย ในขณะที่
บริษัทต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนจำนวนมากเพื่อรองรับราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อต้นทุนทางการเงินของบริษัทอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ประกอบกับการแข็งค่าของระดับ
อัตราแลกเปลี่ยนที่ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญต่อผลการดำเนินงาน ดังนั้น เมื่อหักค่าใช้จ่ายขายและ
บริหาร ดอกเบี้ยจ่ายบริษัทมีผลกำไรก่อนรายได้อื่น 289 ล้านบาท หักผลขาดทุนจากอัตราแลก
เปลี่ยน 40 ล้านบาทรวมรายได้อื่น 14 ล้านบาท และหักภาษีเงินได้ 15 ล้านบาท บริษัทมีผลกำไร
จากการดำเนินงาน 248 ล้านบาท เมื่อหักส่วนแบ่งผลขาดทุนในบริษัทร่วมจำนวน 34 ล้านบาท
หักผลกำไรสุทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย 40 ล้านบาทแล้ว บริษัทมีผลกำไรสุทธิในไตร
มาสที่ 1/2549 จำนวน174 ล้านบาท เปรียบเทียบกับผลกำไรสุทธิ 36 ล้านบาท ในไตรมาสที่
1/2548 กำไรเพิ่มขึ้น138 ล้านบาท


โดย: Trillionaire วันที่: 13 พฤษภาคม 2549 เวลา:1:38:16 น.  

 
TFD กำไรQ1/49 พุ่งพรวดเป็น 42.91 ลบ. จากกำไรแค่ 1.94 ลบ.ในQ1/48,/b>

TFD บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ไตรมาสที่ 1
ปี ............2549 .........2548

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ .......42,919........ 1,946
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) ......0.0673...... 0.0031


โดย: Trillionaire วันที่: 13 พฤษภาคม 2549 เวลา:21:02:36 น.  

 
SCP กำไรQ1/49 พุ่งเป็น 17.69 ลบ. จากกำไร 8.49 ลบ.ในQ1/48

SCP :บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

ไตรมาสที่ 1
ปี .................2549............. 2548

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ......17,694 ....... 8,496
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) .......0.59000 .......0.28000

โดย: Trillionaire วันที่: 13 พฤษภาคม 2549 เวลา:21:06:16 น.  

 
GEN เผยQ1/49 พลิกเป็นมีกำไร 24.10 ลบ. จากขาดทุน 9.24 ลบ. ในQ1/48

GEN :บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

ไตรมาสที่ 1
ปี ........................2549........................ 2548

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ .........24,100........... (9,247)
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)....... 0.05000......(0.02000)โดย: Trillionaire วันที่: 13 พฤษภาคม 2549 เวลา:21:19:47 น.  

 
ILINK บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

ไตรมาสที่ 1ปี .............2549 ............2548

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ........ 22,966......... 12,293
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) ...0.29000........ 0.15000โดย: Trillionaire วันที่: 13 พฤษภาคม 2549 เวลา:21:23:28 น.  

 
RHC บริษัท โรงแรมราชดำริ จำกัด (มหาชน)

ไตรมาสที่ 1..................ปี2549..................2548

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ..... 72,653....... 40,115
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท).... 1.61 ........ 0.89


โดย: Trillionaire วันที่: 13 พฤษภาคม 2549 เวลา:21:31:59 น.  

 
TRC : บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
ไตรมาสที่1.................2549 ..................2548

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ....... 14,684...... 1,370
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)............ 0.10........... 0.02
โดย: Trillionaire วันที่: 13 พฤษภาคม 2549 เวลา:21:38:05 น.  

 
CMO : บริษัท ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จำกัด (มหาชน)
ไตรมาสที่ 1ปี ....................2549 .............2548

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ......9,718 ........(8,578)
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)........... 0.06........... (0.06)โดย: Trillionaire วันที่: 13 พฤษภาคม 2549 เวลา:21:46:05 น.  

 
TIC : บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ไตรมาสที่ 1ปี ................. 2549 .............. 2548
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ........12,221 ........6,887
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท).............. 1.27............... 0.72โดย: Trillionaire วันที่: 13 พฤษภาคม 2549 เวลา:22:00:09 น.  

 
JUTHA :บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน)

ไตรมาสที่ 1ปี.............. 2549 ............ 2548

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ........63,198....... 32,521
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) ............0.75 ..............0.38โดย: Trillionaire วันที่: 13 พฤษภาคม 2549 เวลา:22:46:23 น.  

 
SMK : บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ไตรมาสที่ 1
ปี ............2549 ..............2548

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ......43,900 ......20,400
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) ..........2.20 ............ 1.02โดย: Trillionaire วันที่: 13 พฤษภาคม 2549 เวลา:22:54:45 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

Trillionaire
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]

Friends' blogs
[Add Trillionaire's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.