"ความสามัคคีปรองดอง เป็นกำลังอย่างสูงสุดของชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ความสามัคคีของคนในชาติ จะทำให้บ้านเมืองผ่านพ้นอุปสรรค และทำให้สังคมไทย ร่มเย็นเป็นสุข" พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
สนใจลงโฆษณา ในพื้นที่ข้างบน ติดต่อ email : nana_sara1000@ymail.com
Home Lover’s Corner นานา สาระ๑๐๐๐ นานา สารพัด พระพุทธประวัติ ภาคพิเศษ
Travel Around the World Real Estate Buyer's Guide สุขภาพกาย สุขภาพใจ Pets & Animals
ปางพระพุทธรูปตามพุทธประวัติ Horoscope 12 ราศี พระพุทธศาสนา World of Beautiful Musics
ดาบวิชัย สุริยุทธ - คนดีศรีรัตนโกสินทร์

ดาบวิชัย สุริยุทธ

เป็นบุคคล คนที่2 ที่ผมนึกถึง ปัจจุบันท่านได้เลื่อนยศขึ้นเป็นร.ต.ต.แล้ว ขอแสดงความยินดีด้วย คุณวิชัย ได้สร้างความดีให้กับแผ่นดินมานานแล้ว จนสังคมได้รับรู้และยกย่องท่าน ให้เป็นบุคคลตัวอย่าง จากหลายๆสถาบัน ความดีของท่านจึงสมควรที่จะได้รับการบรรจุอยู่ใน People’s Hall of Fame และเป็นเกียรติยศอย่างยิ่งแก่ People’s Hall of Fame แห่งนี้ร.ต.ต.วิชัยเป็นเพียงลูกชาวนา เป็นคนที่ 3 ในจำนวนพี่น้องทั้งหมด 6 คน
บ้านเกิดอยู่ที่บ้านนาโนน ซึ่งแห้งแล้ง ไม่มีห้วยหนองคลองบึง และป่าละเมาะ สมัยนั้นยังเป็นตำบลลำโขง แต่ปัจจุบันเป็นตำบลหนองไฮ อำเภออุทุมพร-พิสัย จังหวัดศรีสะเกษ พ่อแม่ ฐานะยากจน แม่เสียตั้งแต่ยังเด็ก จึงต้องรับจ้างทำงานสารพัดอย่าง ไม่ว่าจะเป็นกรรมกรก่อสร้าง จับกัง บางครั้งก็รับจ้างทำไร่ข้าวโพด รับจ้างขึ้นต้นไม้ เรียกว่างานที่ไม่ใช้สมอง เขาก็เรียกใช้ แม้กระทั่งนักมวยก็เป็นมาแล้ว ต้องปากกัดตีนถีบมาตั้งแต่ยังเยาว์วัย เพื่อให้ได้เงินมาซื้อข้าวให้น้องๆ ได้พอยาไส้


การศึกษาเริ่มต้นที่โรงเรียนอุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษวิทยาลัย และจบโรงเรียนพลตำรวจ ๒ จังหวัดนครราชสีมา พอเรียนจบชั้นม.ศ. 3 ก็มาเป็นพนักงานวิทยุอยู่ที่ว่าการอำเภอ เงินเดือน 450 บาท สมัยพ.ศ.2508 จนสอบเป็นพลตำรวจได้ ตั้งแต่ปีพ.ศ.2511 จากแรงบันดาลใจในอาชีพ ด้วยการอยากเป็นตำรวจที่ดี


ทุกวันก่อนและหลังเลิกเวลางาน นายดาบตำรวจวิชัย สุริยุทธ จะบิดมอเตอร์ไซค์ขนกล้าไม้ไปปลูกตามข้างถนน ลานวัดป่าช้า ที่ดินสาธารณะ ชายขอบที่ดินเป็นแนวรั้ว มาเป็นเวลาถึง18 ปี ในผืนดินที่ไม่ใช่ของเขา ในสายตาของชาวบ้าน มักจะมองเขาว่าเป็น “คนบ้า” แต่ผลจากความบ้าของเขานั้น ก็คือต้นไม้ร่วม 2 ล้านต้นที่เขาปลูกได้เปลี่ยนอำเภอปรางค์กู่ จากที่เคยเป็นดินแดนแห้งแล้งกันดาร ให้กลับกลายเป็นอำเภอที่เขียวขจีด้วยต้นไม้นานาชนิด เช่น ต้นตาล, คูน, ถ่อน, ยางนา, แค และต้นขี้เหล็ก


แม้ตอนแรกๆชาวบ้านหัวเราะเยาะ แต่เดี๋ยวนี้ชาวบ้านได้เก็บกินดอกผลที่เขาทำเอาไว้ นายดาบวิชัยไม่ได้หวังอะไรมากไปกว่าการทำบุญเพื่อส่วนรวม ในทัศนะของเขาคิดว่า “การปลูกต้นไม้เป็นการทำบุญที่ยั่งยืนกว่า และช่วยเหลือทุกคนได้ชั่วลูกชั่วหลาน...เราจะคืนธรรมชาติสู่แผ่นดิน เกื้อกูลอาศัยซึ่งกันและกัน ความสุขที่แท้จริงคือการอยู่ร่วมและรู้จักเคารพธรรมชาติ ต้นไม้ผมเป็นคนปลูก ปลูกไปเรื่อยๆ ปลูกไปจนกว่าจะตาย...”


ชีวิตคนๆหนึ่งที่ในสายตาของชาวบ้าน ปัจจุบันเปลี่ยนจากคนบ้ามาเป็นปราชญ์ชาวบ้าน ได้เดินทางไปบรรยายความรู้จากการเรียนรู้ด้วยตนเองจากธรรมชาติด้วยพลังใจที่คุโชนเต็มเปี่ยมอยู่ตลอดเวลา “ผมตั้งปณิธานอย่างแรงกล้า ใครจะพูดอย่างไรก็ช่าง ในใจรู้ว่าดีก็พอแล้ว เมื่อเห็นเพื่อนบ้านเป็นทุกข์ นั้นคือภารกิจที่ต้องร่วมกันแก้ไข เมื่อมีเพื่อนบ้านที่ดีก็ไม่ต้องทำรั้วบ้าน ในอดีตถิ่นที่ผมอยู่โจรผู้ร้ายชุกชุมมาก ฆ่าแล้วเผา ขโมยวัวควาย พอผมเริ่มใส่แนวคิดพออยู่พอกินให้กับชาวบ้าน ตอนนี้แม่ค้าในตลาดมาเก็บใบขี้เหล็กไปแกงขายอยู่บ่อยไป...” ถ้าคนเรายังมองไม่เห็นความงดงามของธรรมชาติ นั่งมองต้นไม้ปล่อยให้ความคิดล่องลอยไป ก็จะได้อะไรเพิ่มเข้ามาในชีวิตอีกมากมาย สำหรับคนที่เริ่มท้อใจในสิ่งที่เริ่มต้นลงแรงจากการงานอาชีพ อาจมีบางคำพูดที่เชือดเฉือนหัวใจให้ฟีบเล็กเท่าปลายก้อย ดาบตำรวจวิชัยมีข้อแนะนำ “ทำดีแล้วย่อมเกิดมรรคผล ก็ทำต่อไปเถอะครับอย่าไปท้อแท้ กาลเวลาพิสูจน์ได้ ผมมีความสุขในสิ่งที่ผมทำ ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใด ชาวบ้านมีอยู่มีกิน ผมก็ดีใจ”


นายดาบวิชัย จึงได้รับการยกย่องเชิดชูและเป็นผู้หนึ่งที่ได้รับ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ประจำปี พ.ศ.2545 อีกทั้งรางวัลอันทรงเกียรติอีกถึง 2 รางวัลคือ
๑.ได้รับเกียรติบัตร ยกย่องเชิดชูจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ในฐานะผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อพุทธศาสนา ในด้านส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๔
๒. ได้รับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร สาขาส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จากสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๔ และยังได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นแห่งปี 2549 สาขาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจาก คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี อีกด้วย


ปัจจุบันร.ต.ต.วิชัย เป็นผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม สภอ.ปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นอำเภอที่กระทรวงมหาดไทยจัดอันดับให้เป็นอำเภอยากจนที่สุดในประเทศ ที่อดีตเคยมีข่าวว่าเด็กอดอยากถึงขนาดต้องกินดิน .


TraveLArounD


ปล. ท่านที่เพิ่งเข้ามาชมบล็อกใหม่ ผมได้จัดทำเป็นสารบัญ แบบหนังสือให้ค้นดูหัวเรื่องได้ง่ายที่ group : นานา สาระ๑๐๐๐ เพราะเรื่องต่างๆ เขียนไว้ 1200 กว่าเรื่องแล้ว

ส่วนท่านที่ชอบเพลง background ผมได้รวบรวมเพลงไพเราะ เพลงรัก romantic และเพลงซึ้งๆ ที่หาฟังได้ยากในสมัยนี้ ไว้หลายชุด สนใจ email ติดต่อมาได้ครับที่ nana_sara1000@ymail.com

หมายเหตุ : ขณะได้มี website อื่นๆหลาย website ได้นำเอาเรื่องที่ผมเขียนไว้ ไปลงต่อในลักษณะของเนื้อหา โดยไม่ได้รับอนุญาตใดๆ ถ้าต้องการบทความใดไปใช้ ขอให้ติดต่อขออนุญาต ก่อนทาง Email : nana_sara1000@ymail.com มิฉะนั้น จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายลิขสิทธิ์

ส่วนผู้ที่ต้องการนำเรื่องไปโพสต่อ เพื่อเผยแพร่ โดยมิใช่ทางการค้า ขอให้ติดต่อขออนุญาตให้ถูกต้องก่อนโพส

ที่มาจาก :-
//olddreamz.com/bookshelf/trees/trees.html#million
//www.businessthai.co.th/content.php?data=409203_VIP%20Varieties
//www.sisaket.go.th/relation/view.php?220Create Date : 20 พฤศจิกายน 2550
Last Update : 15 กันยายน 2553 1:42:18 น. 19 comments
Counter : 3612 Pageviews.

 
ผม ขอยกย่องนับถือในการกระทำของท่านเป็นอย่างมาก ถ้าประเทศไทยเรามีคนเยี่ยงท่านมากๆ เราคงอยู่กันอย่างมีความสุขแน่นอน ขออนุโมทนาในคุณงามความดีของท่านด้วยครับ


โดย: wildbirds วันที่: 20 พฤศจิกายน 2550 เวลา:13:44:55 น.  

 
ขอยกย่องคนดี ๆ ด้วยคนค่ะ
ยังจำโฆษณาของเครื่องดื่มนั้นได้ นึกถึงทีไร น้ำตาคลอทุกทีเลย ดีใจที่ได้เกิดเป็นคนไทยเหมือนกับท่านค่ะ


โดย: CindyD วันที่: 20 พฤศจิกายน 2550 เวลา:16:54:57 น.  

 
ยกย่องครับ คนที่ดี


โดย: tum IP: 125.26.189.138 วันที่: 27 พฤศจิกายน 2550 เวลา:11:06:17 น.  

 
ถ้าไม่แวะมาเยี่ยมเยียนจะไม่รู้จัก"คนดีศรีรัตนโกสินทร์" ท่านนี้เลย ขอยกย่องค่ะ ขอบคุณผู้เขียนblogนี้ด้วยนะคะ


โดย: ณฐนนท์ IP: 203.209.127.208 วันที่: 16 มกราคม 2551 เวลา:7:18:27 น.  

 
ท่านเป็นคนดีจริงจริงเลยเชียว


โดย: ขวัญฤดี IP: 58.181.237.76 วันที่: 16 กรกฎาคม 2551 เวลา:14:25:29 น.  

 
ไม่ได้ยากจนกินดินหรอ
ดินที่กินไม่ใช่ดินอย่างที่คิดแต่แต่เป็นดินที่มีขายตามร้านขายตามร้านของชำ ตอนนั้น2ก้อน 1บาท รสชาดมัน และก็หอม
ไม่ใช่เก็บมากิน


โดย: ดี IP: 58.10.96.21 วันที่: 30 มกราคม 2552 เวลา:0:32:24 น.  

 
เพราะเราเป็นคน ปรางค์กูู่่่


โดย: ดี IP: 58.10.96.21 วันที่: 30 มกราคม 2552 เวลา:0:34:13 น.  

 
อยากจะเจริญรอยตามครับมีเป็นชมรมไหมครับโพสบอกด้วยนะครับ ผมรับราชการเหมือนกับท่าน(แต่เป็นทหารครับ)


โดย: เด็กวัด IP: 58.8.226.92 วันที่: 2 มีนาคม 2552 เวลา:19:48:51 น.  

 
ได้ยินเรื่องของลุงวิชัยมานาน(ขออนุญาติเรียกลุง)
ก็คงต้องเป็นอย่างนั้นเพราะผมเป็นรุ่นหลานแล้ว...
ได้ยินตอนเด็กๆครับ จนตอนนี้เรียนมหาลัยแล้ว
ได้มาอ่านเรื่องราวของลุงอย่างจริงจัง ก็ยิ่งทำให้เคารพนับถือมากยิ่งขึ้น ทั้งเรื่องการกระทำ แนวคิด ปรัชญา (ไม่ต้องจบ ดร. ก็คิดได้) ที่ลุงบอกว่า'ปลูกไปเรื่อยๆปลูกจนกว่าจะตาย'อยากบอกลุงเหลือเกินครับว่า แม้ลุงตายไปแต่ลมหายใจที่ลุงปลูกไว้ให้นั้นมันยังอยู่กับประชาชนชาวบ้านที่ลุงรักเสมอนะครับ ก็ปาเข้าไปกว่าสองล้านต้นแล้ว
ผมกลับไปดูโฆษนาเครื่องดื่มชูกำลังที่เป็นเรื่องราวของลุงแล้วเห็นหลายๆข่าวเกี่ยวกะลุง รู้สึกว่าช่วงนั้นลุงจะดังมาก เรียกได้ว่าเป็นกระแส...อย่างหนึ่ง ซึ่งแน่นอนว่ากระแสจะอยู่ได้ไม่นานผ่านไปคนก็ลืม เลยเสียดายที่เรื่องราวดีดีแบบนี้มันอยู่เตือนสติคนได้ไม่นาน กระแทกอารมณ์เขาได้ไม่ถึงใจเหมือนกระแสหลินปิง(ไร้สาระ) วันนี้จึงมาระบายถึงความคับเคืองใจถึงสื่อและสังคมที่นำเสนอและสร้างกระแสที่ปิดหูปิดตาผู้คน เน่าเฟะ ไร้สาระเกินขอบเขต ... เฮ้อ...สบายจัยขึ้นละ ขอบคุณที่อดทนอ่านมาซะยาวเหยียด..
ปล.เบื่อพวกดัดจริตปลูกป่าเอาหน้าตามหน้าหนังสือพิมพ์จัดงานใหญ่โต สิ้นเปลือง หันไปทำ 'งดจัดงาน ลดการใช้พลังงาน'ดีกว่าไม๊ ถ้าจะปลูกป่าอะ เอากระถางหน้าบ้านให้รอดก่อนเถอะ

รักจากใจจริง(ไม่จร)


โดย: ชมรมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมจุฬาฯ IP: 161.200.208.165 วันที่: 15 เมษายน 2553 เวลา:21:50:14 น.  

 
ผมชื่นชอบท่านมาก ผมพยามทำอย่างท่าน ขอเป็นกำลัวใจให้ท่านครับ รักษาสุขภาพด้วยนะครับ และขอให้คุณพระศรีรัตนตรัย ปกปักคุ้มครองท่านครับ


โดย: ชาติ IP: 110.164.213.154 วันที่: 14 กันยายน 2553 เวลา:17:24:09 น.  

 
เป็นบุคคลที่มีจิตสาธารณะ
น่ายกย่องมากค่ะ

ขออนุญาตนำบทความบางตอนเป็นสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาโลกศึกษานะคะ

ขอบคุณค่ะ


โดย: ครูอ้อ IP: 192.168.251.241, 122.154.140.99 วันที่: 17 พฤศจิกายน 2553 เวลา:17:00:59 น.  

 
ผมขอยกย่องท่านครับ

ถ้าคนไทยช่วยกันปลุก คนละต้น ก้ยังดีโดย: ทำดี IP: 180.180.147.8 วันที่: 30 พฤศจิกายน 2553 เวลา:19:25:35 น.  

 
อยากให้ทุกคนบนโลกนี้ช่วยกันปลูกต้นไม้คนละหนึ่งต้น


โดย: ใจดี IP: unknown, 202.28.66.23 วันที่: 16 ธันวาคม 2553 เวลา:14:33:33 น.  

 
ผมจะทำตามแบบอย่างที่ดีของ ดาบวิชัย เพื่อถวายในหลวงครับ


โดย: kho_e_don IP: 223.205.174.100 วันที่: 20 มีนาคม 2554 เวลา:15:39:56 น.  

 
อิงค่ะพาเสียวหัวมาด้วยนะค่ะ


โดย: eeee55555555555 IP: 180.180.210.54 วันที่: 20 พฤษภาคม 2554 เวลา:16:46:21 น.  

 
ขอเรียกลุงชัยนะครับผมได้เนื้อเพลงที่ลุงชัยมอบให้ในวันรับรางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่13ผมดีจัยมากและผมจะฝึกร้องให้ได้เร็วๆนะครับ


โดย: มอส ชุมนุมนักเรียนนักวิจัยโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ IP: 113.53.89.122 วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:14:04:37 น.  

 
ปลื้มกับท่านนายดาบมาตั้งแต่ได้ยินเรื่องราวจากคนอื่น ๆ พูดถึง ผมปลูกต้นไม้ริมทาง เด็ก ๆที่เกาะรถสองแถวไปกลับโรงเรียนกระเทียมวิทยาก็ตะโกนว่า ดาบวิชัย ดาบวิชัย ผมได้แต่งง ว่าตะโกนเรียกใคร เพราะไม่เคยได้รู้ได้เห็นมาก่อน จนกระทั่งชาวบ้านพูดว่าปลูกต้นไม้เหมือนดาบวิชัย เกิดสนใจว่า เอ๊ะ มีคนปลูกตันไม้เหมือนเรา หรือเราปลูกต้นไม้เหมือนดาบวิชัย เกิดความสนใจสอบถาม และ รู้เรื่องมากขึ้น .. ดีใจมาก อยากเห็นอยากแสดงความชื่นชม จนกระทั่งวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ มีงานมหกรรมรวมพลคนพัฒนาสังคมที่ขอนแก่น มีการมอบโล่ห์เกียรติศ ๑ ในอีสานงานพัฒนาสังคม พิธีกรประกาศชื่อทุกคน จังหวัดละ ๑ คน มาสะดุดหูตรงที่พิธีกร ประกาศชื่อ แล้วมีคำว่า "หรือดาบวิชัย" โอ้โฮ เราได้เห็นพระเอกของเราแล้ว ผมกราบเท้าครับ เพราะถือว่าเป็นผู้ที่ดูแลโลกให้ผม ผมไม่เคยแสดงการยกย่องใครเท่านี้มาก่อนในชีวิตครับ และตอนนี้ก็ยังคิดว่าดาบวิชัยคือเทพเจ้าทางสิ่งแวดล้อมของผมครับ
ประดิษฐ์ ดีรอบ กระเทยเฒ่าเอาจริงแห่งจังหวัดสุรินทร์
วันที่ ๑๖ - ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ จะพาเด็กดีเก่งกล้าสร้างสวนเรียนรู้เด็กดีเก่งกล้าอาเซี่ยนพร้อมถ่ายทำวีดีโอเผยแพร่กิจกรรมฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษประกอบกิจกรรมทำความดีภายใต้โครงการ " ซัมเมอร์ ๕๕ เด็กดีเก่งกล้า พัฒนาภาษาอังกฤษและออมสวัสดิการเตรียมมาตรฐานชีวิตสู่อาเซี่ยน" สนใจติดต่อ ๐๘๓ ๓๖๔ ๑๑๘๒


โดย: ประดิษฐ์ ดีรอบ IP: 180.180.164.39 วันที่: 6 เมษายน 2555 เวลา:15:38:11 น.  

 
น่ายกย่องจริงๆ ไม่เหมือนคนสมัยนี้เห็นแก่ตัว ไม่ยอมทำประโยชน์เพื่อนสังคมบ้าง


โดย: ฝน IP: 125.26.219.208 วันที่: 16 มิถุนายน 2555 เวลา:15:13:36 น.  

 
อยากแสดงความชื่นชม ดาบวิชัยมานาหลายปีแล้ว แต่มัวแต่ยุ่งอะไรก็ไม่รู้ การได้แสดงความยินดี แม้ช้าไป แต่ก็ดีกว่าไม่ได้ทำ


โดย: นงนภัส เที่ยงกมล IP: 125.25.11.148 วันที่: 31 ตุลาคม 2556 เวลา:12:08:34 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

travelaround
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 164 คน [?]

ยินดีต้อนรับทุกท่านที่แวะเข้ามาชม blog มีข้อคิดเห็น เชิญ comment มาได้นะครับ ถ้าตอบได้ จะตอบให้ทันทีครับ แต่ถ้าไม่ทราบ ต้องขอเวลา จะค้นคว้ามาให้อ่านกัน ท่านที่จะถามคำถาม หรือติดต่อเรื่องบทความ ได้ทาง Email :- d_sign_place@yahoo.com ครับ


เรื่องต่างๆที่ผมได้เขียนหรือรวบรวม เรียบเรียงมานี้ ยินดีให้ทุกท่านได้อ่านเป็นวิทยาทานและเพื่อการศึกษา ถ้าจะนำไปโพสต่อใน website สาธารณะ หรือ website อื่นใดที่ไม่ใช่ทางพาณิชย์ กรุณาระบุที่มา คือ https://www.travelaround.bloggang.com และนามปากกาผู้เขียนคือ TraveLArounD ด้วย

แต่ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการนำไปใช้ ในเชิงพาณิชย์ หรือโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง จะถูกดำเนินคดี ตามกฏหมายลิขสิทธิ์

ส่วนบทความหรือภาพถ่ายใดๆ ที่ได้นำมาจาก website อื่น เพื่อเป็นข้อมูลประกอบเรื่องนั้นๆ เป็นการถ่ายทอดจากวิจารณญาณแล้วว่า มีความถูกต้องเป็นจริง มากที่สุด และได้นำมาจาก website ที่เป็นสาธารณะ ถ้าเรื่องราวหรือภาพของท่านที่ได้นำมาถ่ายทอดนี้ ไปละเมิดลิขสิทธิ์ของท่าน กรุณาแจ้งมาทาง email :– nana_sara1000@ymail.com ผมจะทำการลบข้อมูลหรือภาพที่ละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าว ออกทันที

Acknowledges that I try to write or report accurately but postings may contain fact , speculation or rumor. I find images from the Web that are believed to belong in the public domain. If any stories or images that appear on the site are in violation of copyright law, please email to :- nana_sara1000@ymail.com and I will remove the offending information as soon as possible.


Website counter
: Users Online

ที่ดินเชียงใหม่ ทางไปแม่ริม ใกล้ศาลากลาง และสนามกีฬา 700 ปี ติดน้ำปิง ในหมู่บ้านเพชรริมปิง พื้นที่ 667 ตารางวา @ 14,000.- บาท สภาพแวดล้อมดี สนใจติดต่อ โทร. 0859559950DESIGN PLACE CO.,LTD. รับออกแบบ และตกแต่งภายใน บ้านพักอาศัย ในแบบไทย และไทยร่วมสมัยมรดก ฉบับที่ 1

มรดก ฉบับที่ 2

มรดก ฉบับที่ 3

มรดก ฉบับที่ 4

มรดก ฉบับที่ 5

มรดก ฉบับที่ 6

มรดก ฉบับที่ 7

ช่วยสนับสนุนการจัดทำ BLOG ด้วยการซื้อหนังสือ "มรดก" 1ชุด 7เล่ม (หนังสือเก่า) ในราคาชุดละ 700 บาท (รวมค่าส่งทางไปรษณีย์)

สนใจสั่งซื้อทาง E-mail :- nana_sara1000@ymail.comNew Comments
Group Blog
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add travelaround's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.