คนพูดไม่จริงย่อมเข้าถึงนรกคนพูดไม่จริงย่อมเข้าถึงนรก

ที่
จริงโทษที่ได้รับในนรกน่าจะเป็นโทษที่เกิดจากการทำบาปที่หนักหนารุนแรง
ไม่ควรเป็นโทษที่เกิดจากเพียงการพูดไม่จริง

น่าจะมีหลายคนคิดเช่น
นี้ แต่ถ้าคิดให้ดี คิดให้ลึก คิดให้รอบ ก็จะได้ความเข้าใจที่ชัดเจน
ว่าการพูดไม่จริงมีโทษหนักหนาเพียงไรก็ได้ ถึงตกนรกก็ได้
พระพุทธศาสนสุภาษิตที่กล่าวว่า “คนพูดไม่
จริงย่อมเข้าถึงนรก”
เป็นไปได้แน่นอน
อยู่ที่ว่าความไม่จริงที่เกิดจากผู้พูดจะหนักหนาอันควรแก่การเกิดผลเป็นโทษ
ถึงนรกหรือไม่ ผลย่อมเป็นไปตามเหตุทุกกรณี ไม่มีที่เหตุดีจะให้ผลไม่ดี
และไม่มีเหตุไม่ดีที่จะให้ผลดี การพูดก็เช่นกัน

การพูดเป็นเหตุดีก็ให้ผลดี
ผู้พูดจริง
ย่อมเข้าถึงสวรรค์ได้
ผู้พูดไม่จริงย่อมเข้าถึงนรกได้
ตามพระพุทธ
ศาสนสุภาษิตที่อัญเชิญมานั่นเอง


ท่านผู้พูดธัมมะอย่างถูก
ต้อง ก็น่าจะเป็นที่เข้าใจกัน เชื่อมั่นกันว่า
ท่านย่อมเป็นผู้เข้าถึงสวรรค์ และพาผู้ได้ยินได้ฟังด้วยความสนใจ
ให้เข้าถึงสวรรค์ได้ หรือแม้เข้าถึงเมืองพระนิพพานก็ย่อมได้ สำคัญ
ที่ธัมมะที่ท่านนำมาพูดให้ได้ยินได้ฟังกันเป็นความถูกต้องตามที่สมเด็จพระ
บรมศาสดาทรงแสดงไว้เป็นพระพุทธศาสนาเพียงใดหรือไม่
และผู้ได้ยินได้ฟังปฏิบัติตามเพียงใดหรือไม่


ทั้งผู้พูด และผู้ฟัง
ธัมมะมีความตรงกันอย่างหนึ่ง คือธัมมะที่ได้พูดหรือได้ฟังนั้น ผู้พูดก็ตาม
ผู้ฟังก็ตาม ต้องเข้าใจถูกต้อง และต้องปฏิบัติให้ถูกให้จริง จึงจะเกิดผล
คือเข้าถึงสวรรค์ก็ได้ เข้าถึงเมืองพระนิพพานก็ได้


การ
พูดสำคัญจริงๆ เมื่อนึกถึงที่กล่าวมา ถ้าเป็นการพูดจริงเป็นธัมมะจริง
แม้ผู้พูดจะยังไม่ถึงกับปฏิบัติได้จริงตามคำที่นำไปพูด แต่ถ้าพูดได้ตรงตามความจริง จะเป็นเพียงท่องจำมา
ก็ย่อมยังประโยชน์ให้เกิดได้ ไม่มากก็น้อย


ผู้พูด
จึงเป็นผู้มีบุญมีกุศลในระดับความตั้งใจที่เป็นบุญเป็นกุศล
ที่มุ่งเผยแผ่พระพุทธธรรม มุ่งให้ผู้ได้ยินได้ฟังได้มีความรู้
ความเข้าใจในพระพุทธธรรม ที่นำออกพูดให้ใครๆ
ทั้งหลายได้ยินได้ฟังได้รับรู้ด้วย

การ
พูดธัมมะสอนธัมมะในพระพุทธศาสนามีคุณได้ ก็มีโทษได้
เช่น
เดียวกับการพูดเรื่องทั้งหลาย ที่มีได้ทั้งคุณ มีได้ทั้งโทษ
คำพูดหรือวาจาของเราผู้เป็นมนุษย์จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
ควรที่จะให้ความสำคัญแก่วาจาของตนและวาจาของผู้อื่นทั้งหลายด้วย

คือ
อย่าสักแต่ว่าฟังแล้วก็เชื่อ หรือฟังแล้วก็ไม่เชื่อ
หรือสักแต่ว่าอยากพูดอะไรแล้วก็พูดออกไป
จะเกิดผลดีผลร้ายแก่ผู้ใดอย่างไรไม่คำนึงถึง พูดจริงก็เหมือนพูดไม่จริง
คือที่อาจเข้าถึงนรกได้ การพูดมีโทษหนักหนาเพียงไรก็ได้
มีคุณหนักหนาเพียงไรก็ได้ เหตุก็เพราะการพูด
สามารถเป็นมือนำคุณหรือโทษไปสู่ผู้ใดผู้หนึ่งได้ไปสู่หมู่คณะใหญ่โตเพียงไร
ก็ได้

พระพุทธภาษิตสำคัญยิ่งองค์หนึ่ง มีว่า “ริษยาพาโลกให้ฉิบหาย”

ริษยา
จะไม่สามารถพาโลกให้ฉิบหาย ได้เลย แม้ไม่มี
มือคือคำพูด คือวาจาเข้าไปช่วย ความริษยาที่ไม่มีมือคือวาจา คือการแสดงออก
ย่อมไม่อาจทำลายโลกได้
ไม่อาจทำโลกให้ฉิบหายได้
อย่างมากอาจทำตนให้เร่าร้อนในจิตใจ ไร้ความสงบสุขได้เท่านั้น นับว่ายังดี
โทษของความริษยายังไม่รุนแรงเต็มที่ คือยังไม่อาจทำโลกให้ฉิบหายได้นั่นเอง

แต่ยากนักที่จะไม่ให้ความริษยาทีเกิดแล้วไม่มีมือส่งออกไป
ทำความฉิบหายให้แก่โลก ยากนักจริงๆ
จะ
มีหรือไม่ก็ยังไม่แน่ใจว่าความริษยาเกิดในใจผู้ใดแล้วจะมีขอบเขตอยู่ภายใน
จิตใจผู้นั้นเท่านั้น จะไม่มีมือนำความริษยาที่เกิดแล้ว ให้ออกพ้นจากใจ
ไปทำความฉิบหายให้เกิดขึ้น มากน้อยหนักเบาตามกำลังของความริษยาในใจ 

 แสงส่องใจ วันคล้ายวันประสูติ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๐
สมเด็จพระญาณ
สังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ขอบคุณ..บอร์ดพลังจิตFree TextEditor


Dresses Suitable For Beach Weddings
Plus Size Maxi Dress
Cheap Flower Girl Dresses
Brides Maid Dresses
Dress Stores
Second Wedding Dresses
Wholesale Bridesmaid Dresses
Little Girls Party Dresses
Celtic Wedding Dresses
Pink Wedding Dresses
Unique Bridal Dresses
Girls Pageant Dresses
Affordable Bridesmaid Dresses
Dress Shops
Mother Of Bride Dress
Pink Prom Dresses
Short Summer Dresses
Ball Room Dresses
Fashion Dresses
See Through Dresses
Prom Dresses At Clearance Prices
Semi Formal Dresses For Juniors
White Sun Dress
Bridesmaid Dress Designers
Color Non Traditional Wedding Dresses
Corset Wedding Dress
Easter Dresses For Girls
Girls Fancy Dress
Toddler Elegant Dresses
Infant Girl Dresses
Medieval Celtic Wedding Dresses
Wedding Dress For Big Woman
Easter Party Dress Childrens
Halter Dress
Modest Bridesmaid Dresses
Red Evening Dress
Western Wedding Dresses
Cheap Plus Size Prom Dresses
Long Cool Woman In A Black Dress
Pink Dresses
Women'S Easter Dresses
Maid In Manhattan Pink Dress
Prom Dresses For Black People
Wrap Dresses
Plus Size Easter Dresses
Vogue Dress Patterns
Elegant Dresses
Formal Spring Dress
Little Black Dresses
Inch Micro Mini Dress

 

Create Date : 04 เมษายน 2553    
Last Update : 4 เมษายน 2553 13:41:53 น.
Counter : 144 Pageviews.  

ภาวะความจริงของกายทิพย์


กายทิพย์จิตวิญญาณเป็นรูปขันธ์ใน
ลักษณะนามธรรม เพราะมีสภาพลักษณะคล้ายอากาศที่โป่งแสง
ซึ่งไม่อาจจับต้องได้และตาเนื้อก็มองเห็นได้ยาก

เราจะรู้ว่านี่คือ “ อากาศ ”
ต่อเมื่ออากาศเคลื่อนตัวเป็นลมสัมผัสกับกายแต่จะมองเห็นหรือรู้เรื่องวิญญาณ
ก็ต้องอาศัยจากกระแสอำนาจจิตที่บำเพ็ญจนถึงจตุตถฌานก็จะสามารถสัมผัสได้รู้
เห็นเองเข้าใจถึงสภาวะธรรมชาติของโลกวิญญาณซึ่งเป็นสภาพที่รู้เฉพาะตัว


จิตวิญญาณจากโลก
วิญญาณที่ต้องมาเกิดนั้น ไม่ว่าจะเป็นพรหม เทพ ยม หรือ ผีเปรต
อสูรกายล้วนมีกรรมวิบากของตนเป็นที่ตั้ง

มีกรรมของตนเป็นเผ่าพันธุ์ปรุงแต่งให้เมื่อเกิดแล้วมีหน้าตาดี
หรือรูปอัปลักษณ์รุ่งเรืองหรืออับจน


จิตวิญญาณโดยทั่วไปเป็นสภาพกายทิพย์ที่สามารถขยาย
ตัวให้ใหญ่หรือหดลงให้เล็กได้
เมื่อมาเกิดนั้น
ก็จะหดตัวให้เล็กเข้าปฏิสนธิผสมรวมตัวกับเซลตัวอ่อนในครรภ์มารดาและจะ
วิวัฒนาการขึ้นเกาะที่ต่อม
“ เมดูลล่า ”
ซึ่งเป็นก้านสมอง มีลักษณะเป็นรูปปิระมิด
เป็นที่ตั้งต้นของเส้นประสาทที่แยกจากสมอง
ต่อมนี้มีศูนย์ต่างๆตั้งอยู่ได้แก่ ศูนย์ควบคุมการหายใจ การเต้นของหัวใจ
การหดขยายของหลอดโลหิต คุมการจาม ไอ อาเจียน
การขับนํ้าย่อยของระบบย่อยอาหาร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อมนี้มีหน้าที่รับความรู้สึกถ่ายทอดไปยังสมองใหญ่
ต่อมนี้ตั้งอยู่เหนือบริเวณท้ายทอย และเป็นส่วนหนึ่งของสมอง


ในขณะเดียวกัน ต่อม “ เมดูลล่า ”
จะเป็นจุดศูนย์รวมของกายทิพย์ที่จะผสมกับจิตวิญญาณที่หน้าผากแล้วแยกออกจาก
กายเนื้อ เมื่อครั้งฝึกการถอดจิต


และที่ต่อมนี้เป็นตำแหน่งที่จะเกิดความรู้สึกรับรู้ในเวลา
จิตสัมผัสกับเรื่องทิพย์ แล้วส่งไปปรุงแต่งแปลเป็นความหมายที่สมองใหญ่อีกที


กายทิพย์เมื่อมาเกิดแล้วจะถูกวัตถุธาตุ
ซึ่งเป็นปฏิกูลปรุงแต่งให้ยึดติดอยู่กับกายเนื้อ
เกิดเป็นสภาพกายทิพย์ที่หยาบ


เมื่อฝึกถอดกายทิพย์ออกมาได้
แล้ว จะมีสายใยแห่งชีวิตเชื่อมโยงกับกายเนื้อ


กายทิพย์เมื่อถอดออกมาใหม่ๆ
นั้น จะโปร่งแสงฝึกต่อไปอีก กายทิพย์จึงจะค่อยๆทึบแสง
เห็นเหมือนกายเนื้อมากขึ้นเรียกว่ากายหยาบ
และเมื่อนำกายหยาบนั้นมาเข้าปลงอสุภะด้วยการถอดจิตครั้งแล้วครั้งเล่า
ก็จะละลายกิเลสกายในกายได้ ทำให้กายหยาบลอกคราบออกไปเป็นชั้นๆ
ละเอียดขึ้นๆตามลำดับ เมื่อตายลงเมื่อใด
กายทิพย์อันละเอียดก็จะแยกออกจากกายเนื้อไปเกิดเป็นเทพพรหม
ซึ่งเป็นรูปแห่งความหมาย


สำหรับคนที่ไม่ได้ฝึกถอดจิตละลายกิเลสแล้วกายทิพย์ก็หยาบต้อง
ไปเกิดเป็นเทวดาชั้นตํ่า หรือว่าเป็นผีเปรต อสูรกาย
ตามกรรมวิบากของตนที่สร้างมา


กายทิพย์ของเทพ
พรหม หรือ ผี เปรต อสูรกาย เวลาจะปรากฏให้คนเห็นได้ด้วยตาเนื้อนั้น
ต้องอาศัย
การรวบรวมพลังจิต
ให้ดำรงภาวะจิตขณะนั้นเป็นหนึ่ง
อย่างแนบแน่นแน่นิ่งเพิ่มพลังให้กับกายทิพย์
จนสามารถเปล่งเป็นภาพที่เห็นได้ด้วยตาเนื้อ ที่คนทั่วไปที่เห็นแล้วบอกว่า
“ ถูกผีหลอก ”

กายทิพย์คนเรานั้น เมื่อตายลง
กายทิพย์จะแยกกับร่างออกไปเกิดใช้กรรมตามวาระวิบากกรรมของตนที่สร้างมา
ไม่ว่ากรรมดีหรือกรรมชั่ว ไม่มีวันสิ้นสุด หรือหยุด
ต่อเมื่อเข้าสู่แดนนิพพานเท่านั้น จึงไม่ต้องมาเกิดอีกที่


เพื่อพิสูจน์เรื่องวิญญาณมีจริง
นำไปสู่การเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม โลกวิญญาณ ตายแล้วไม่สูญ


จึงขอเสนอบทต่อไปนี้ ด้วยการฝึกถอดจิต
ซึ่งเขียนบรรยายหลายแบบไว้ในนี้เพื่อไว้ให้ศึกษาเผื่อว่าเหตุการณ์นั้นอาจจะ
เกิดขึ้นกับท่าน ท่านจะได้รู้วิธีป้องกันอันตรายได้


จำไว้ว่า

ความมั่นใจรวมเป็นหนึ่งในเอกะพาท่านรอดจากอันตรายได้


ข้อห้ามในระหว่างการนั่งฝึกถอดจิต

1. จะต้องฝึกในห้องที่ไม่มีใคร
รบกวน
โดยปิดประกาศไว้หน้าห้องว่า ห้ามรบกวน
ห้ามเรียก ห้ามปลุก จนกว่าจะถึงเวลาที่จะกำหนดออกจากสมาธิ


ถ้ามีความจำเป็นต้องปลุกแล้ว ห้ามแตะต้องร่างอย่างเด็ดขาด
และห้ามตะโกนเรียก เพราะเมื่อแตะต้องร่างทันที ทำให้ตกใจ
หนักๆอาจจะทำให้เสียสติได้
(ต้องรักษาด้วยการ
ปรับจิต หนักหน่อยก็รักษาด้วยวิธีพอกกายทิพย์)


เหตุที่จะเป็นเช่นนี้ เพราะว่า คนเราถ้ายังไม่ตายนั้น
กายทิพย์เมื่อฝึกจนสามารถแยกกับกายเนื้อได้แล้ว
จะมีสายใยทิพย์ติดกับกายเนื้อ เมื่อเกิดเหตุให้กายเนื้อตกใจ
กายทิพย์จะรีบกระโจนกลับคืนร่างทันทีเพราะคนยังไม่ตายนั้น
กายเนื้อเปรียบดังรังที่จะเกาะอาศัยอยู่เพื่อใช้กรรมต่อไปจนกว่าจะสิ้น
อายุขัย หรือว่า
กายเนื้อแตกสลายก่อนสิ้นอายุขัย
ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดูตัวอย่างเช่นกายเนื้อเหมือนเปลือกหอย
กายทิพย์เหมือนปูเสฉวนตราบเท่าที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องอาศัยเปลือกหอย


2. จะต้องสวดมนต์ไหว้พระก่อนฝึก
วิชานี้ แล้วอาราธนาระลึกถึงบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ครูบาอาจารย์หลวงพ่อโต
และเจ้าที่เจ้าทางช่วยคุ้มครองร่างท่านในระหว่างฝึกจิตไม่ให้สิ่งเลวร้ายมาร
มาผจญแฝงหรือทำลายร่างท่านได้(อธิษฐานตามบทอธิษฐานก่อนปฏิบัติสมาธิหน้า
22)

3.ถ้าเกิดเหตุอะไรที่ทำให้ตกใจให้รีบระลึกถึงครูบาอาจารย์
ท่อง

“ ธัมมัง อรณัง ”หลวงพ่อโตช่วยลูกด้วย
ขอบารมีหลวงพ่อโตช่วยคุ้มครองและสกัดดวงวิญญาณท่านให้คืนสู่ร่าง
ก็จะได้รับความปลอดภัยอย่างแน่นอน
และถ้าจะใช้พลังจิตรักษาโรค ก็ให้ระลึกถึงครูบาอาจารย์ทุกครั้ง

4. อย่าริอ่านถอดจิตไปในที่ต่างๆ
ซึ่งท่านไม่ควรไป เช่นนรกโลก
หรือที่แปลกถิ่นเพราะท่านอาจจะถูกอำนาจจิตที่แข็งแกร่งกว่ากักคุมไม่ให้คืน
ร่างได้ ถ้าวิญญาณไม่เข้าร่างเกิน
7 วัน
ท่านจะต้องตาย และต้องสั่งญาติไว้ว่า ถ้าพบร่างยังอุ่นอยู่
ห้ามโยกย้ายร่างผู้ฝึกถอดจิต
เพราะอาจจะเป็นเหตุทำให้กายทิพย์กลับคืนร่างไม่ได้
อย่าเพิ่งเก็บศพอย่างเด็ดขาด เพราะยังไม่ตาย คนที่พบเห็น
ช่วยจุดธูปหน้าหิ้งพระ เรียกร้องให้ครูบาอาจารย์ของผู้ฝึกช่วยเหลือ
วิญญาณก็จะกลับคืนร่างได้


5. จำไว้ว่า ถ้าท่านไม่ทิ้งครูบาอาจารย์หลวงพ่อโตแล้ว
ท่านย่อมเมตตาคุ้มครองอยู่ตลอดเวลา
ขอบคุณบอร์ดพลังจิต
Free TextEditor


Wrap Dress
Celebrity Designer Dress
Plus Size Evening Dresses
Maternity Dress
Duct Tape Prom Dress
Informal Wedding Dress
Long Dresses Elegant
8th Grade Graduation Dresses
Hot Dress
Beautiful Toddler Easter Dresses
Easter Dresses For Little Girls
Plus Size Wedding Dress
Girls Fancy Party Dresses
Medieval Dress Patterns
Prom Dress Patterns
Wedding Dress Design
Womens Plus Size Dresses
Men'S Dress Shirts
Celebrity Imitation Dresses
Designer Knockoff Dresses
Elegant Mother Of Bride Dresses
Evening Dresses Uk
Vintage Wedding Dress
Casual Junior Dresses
Rose Mcgowan Dress
Sheer Micro Mini Dresses
Wedding Dresses Burton- On-trent
Red Prom Dresses
Ghetto Fabulous Prom Dresses
Affordable Prom Dresses
Formal Girl Dresses
Informal White Wedding Dresses Short And Long
Short Formal Dresses
Women'S Special Occasion Dresses
Opposite Dress Day
Renaissance Prom Dresses
Womens Dress Shoes
Custom Made Prom Dresses
Hot Sheer Dresses
Inexpensive Wedding Dresses
Yellow Easter Dress
Green Prom Dresses
Pink Dress
Discount Girls Dresses
Quincenera Dresses
Red Dresses
Yellow Prom Dresses
Bridal Dress
Plus Size Cocktail Dress
Dresses Formal Dresses

 

Create Date : 04 เมษายน 2553    
Last Update : 4 เมษายน 2553 13:38:56 น.
Counter : 167 Pageviews.  

วิธีแก้อาการนอนกรนช็อกไฟฟ้าคอหอย


วัตถุที่ผ่าตัดใส่ให้ จะไปคอยทำหน้าที่ช็อกด้วยไฟฟ้า เพื่อกระตุ้นประสาทของคอหอย
บังคับให้กล้ามเนื้อคอยเปิดทางเดินหายใจให้โล่งไว้...

นักวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์ของสหรัฐฯ
ได้พบวิธีแก้การนอนกรน ด้วยการประดิษฐ์สิ่งสำหรับผ่าตัดไว้ที่คอหอย
ป้องกันไม่ให้กรนดังสนั่น รบกวนคู่นอน

วัตถุ
ที่ผ่าตัดใส่ให้ จะไปคอยทำหน้าที่ช็อกด้วยไฟฟ้า

เพื่อกระตุ้นประสาทของคอหอย
บังคับให้กล้ามเนื้อคอยเปิดทางเดินหายใจให้โล่งไว้

ในการทดลองกับคน
ไข้ที่มีอาการหยุดหายใจขณะหลับเป็นพักๆจำนวนน้อย
ปรากฏว่าต่างมีอาการกรนและอื่นๆทุเลาขึ้นมาก ทั้งวิธีการบำบัดรักษาใหม่นี้ ยังก่อความเจ็บปวดน้อยกว่าวิธีอื่นด้วย.
ขอขอบคุณเนื้อหาข่าว คุณภาพดี โดย: หนังสือพิมพ์ไทย
รัฐ


Free TextEditor


Plus Size Bridesmaid Dresses
Toddlers Party Dresses
White Dress
Plus Size Cocktail Dresses
Modest Prom Dresses
Plus Size Spring Dresses
Short Tight Dresses
Plus Size Sun Dresses
Designer Wedding Dresses
Casual Wedding Dresses
Cheap Priced Prom Dresses
Unique Sun Dresses
Junior Easter Dresses
Tiffany Design Prom Dresses
Short Wedding Dresses
Vintage Prom Dresses
White Sun Dresses
Girl Special Occasion Dresses
Where Can I Go To Find Nice Easter Dresses
Flower Girl Dress
Modest Dresses
Corset Dress
Medieval Wedding Dress
Long Summer Dresses Cotton
Brides Dresses
Children Special Occasion Dresses
Discount Bridesmaid Dress Catalog
Gothic Prom Dresses
Dress Shirts
Ladies Dresses
Indian Wedding Dresses
Mori Lee Prom Dresses
Celebrity Dresses For Prom
Cheap Dresses
Tea Length Formal Dresses
Black Dresses
Formal Dress
Junior Summer Dresses
Mother Of Bride Dresses
Long Dresses
Discount Bridesmaid Dresses Online
Red Dress Campaign
Little Girl S Easter Dresses
Easter Dresses For Toddlers
Informal Beach Wedding Dress
Junior Girls Dresses
Ball Dresses
Urban Prom Dresses
Hawaiian Wedding Dresses
Little Black Cocktail Dress

 

Create Date : 04 เมษายน 2553    
Last Update : 4 เมษายน 2553 13:29:51 น.
Counter : 162 Pageviews.  

♣ วิธีคลายเครียดในที่ทำงานภายใน 5 นาที ♣
อ.ดร.แคตลีน ฮอลล์
ผู้อำนวยการสถาบันความเครียด (Stress Institute) มีคำแนะนำดังต่อไปนี้เบรคเสียบ้าง
ถ้ารู้สึกเครียด นั่งนานเกิน 1-2 ชั่วโมง หรือรู้สึกปวดเมื่อย...
น่าจะลองฟังเพลงดู (ถ้าทำได้), การฮัมเพลง หรือร้องเพลงเบาๆ ช่วยคลายเครียดได้ดี หรือ
ถ้าไม่ชอบเพลง... ลองสวดมนต์สั้นดูน่าจะช่วยได้เช่นกัน
การลุกขึ้นยืนดูรูปภาพบางอย่าง เช่น รูปเจ้าตัวน้อย รูปน้องที่บ้าน
(น้องหมา น้องปลา น้องแมว ฯลฯ) ฯลฯ แล้วหอมลงไปที่รูปเบาๆ
แบบนี้ช่วยได้เช่นกันฝึกหายใจช้าๆ (ไม่เกิน 10 ครั้ง/นาที) เป็นประจำ ควรทำจนชำนาญ เพราะจะช่วยคลายเครียดได้เร็วคนเรามีวิธีเบรคหรือพักระหว่างการทำงานไม่เหมือนกัน ทว่า...
ควรระวังอย่าไปรบกวนคนอื่น และดูด้วยว่า
ที่ทำงานอนุญาตให้ทำหรือไม่ด้วยเสมอวิธีที่ทำได้สำหรับคนทั่วไป คือ ลุกขึ้นเดิน หายใจช้าๆ ลึกๆ
เดินขึ้นลงบันได 1 ชั้น เข้าห้องน้ำ ล้างก๊อก-ล้างมือด้วยสบู่ ดื่มน้ำ
แล้วกลับมาทำงานต่อ


หาเรื่องขำขันคุยหรืออ่านเรื่องโจ๊ก ขำขันสักเรื่อง


คุยกันพูดคุยหรือส่ง e-mail สั้นๆ สัก 2-3 ประโยคถึงกับเพื่อนหรือคนที่รู้ใจ...
ความสัมพันธ์ดีๆ มักจะช่วยคลายเครียดได้


รีดเอน
ดอร์ฟินส์เอนดอร์ฟินส์ (endorphins)
เป็นกลุ่มสารความสุขที่หลั่งออกมาเมื่อคนเราออกแรง-ออกกำลัง หรือทำสมาธิ ลุกขึ้นเดินเร็วๆ ขึ้นลงบันได 1 ชั้น หรือไม่ก็ทำท่ายืดเส้นยืดสายเบาๆ...
ท่าที่ดีมาก คือ กำมือ-แบมือแรงๆ แล้วทำแบบนี้กับนิ้วเท้าแรงๆ 2-3 ครั้ง
หรือไม่ก็ล้างก๊อก-ล้างมือด้วยสบู่ ใช้มือนวดมืออีกข้างหนึ่งแรงๆ
พอมืออุ่นแล้ว รีบใช้มือที่อุ่นวางแนบใบหู
คลึงใบหูเป็นรูปวงกลมจนใบหูอุ่นขึ้นเล็กน้อย


เขียนอะไรลงไปถ้ามีเวลาสักครู่... การเขียน บันทึก วาดแผนที่ หรือวาดภาพอะไรช่วยคลายเครียดได้
กลไกที่เป็นไปได้ คือ การเขียนดึงความสนใจออกไปจากเรื่องที่เครียด
ทำให้การคิดวนซ้ำซาก หรือหมกมุ่นกับที่เครียดหยุดลง เปรียบคล้ายการหยุด
"พายเรือในอ่าง" สักครู่หนึ่ง


งีบสั้นๆอ.ดร.วิลเลียม แอนโตนี มหาวิทยาลัยบอสตัน แนะนำว่า การนอนช่วงสั้นๆ (5-10
นาที) ช่วยลดเสี่ยงโรคหัวใจ ทำให้ประสิทธิผล ความตื่นตัว
และสมาธิในการทำงานเพิ่มขึ้น


เปลี่ยนเรื่องคิดเล่นเกมส์ หรือทำอะไรสนุกๆ ในเวลาสั้นๆ
เพื่อให้ใจออกไปจากเรื่องที่เครียดสักครู่ แต่ต้องระวังเล่นเพลิน


ชาสักถ้วยชาแบบไหนก็ได้สักถ้วย ตามด้วยการเดินไปเดินมา ขึ้นลงบันได 1 ชั้น
ช่วยเพิ่มการเผาผลาญกำลังงาน ลดเสี่ยงอ้วนด้วย
ช่วยป้องกันโรคและพิษภัยสารพัดได้ด้วย
ข้อมูลจาก นิตยสาร 'Health'

Free TextEditorJessica Mcclintock Prom Dresses
Wedding Dress Patterns
Girls Spring Dresses
Spring Party Dresses
Graduation Dresses
Wedding Dresses For Men
Bridesmaids Dresses Cheap
Cheap Medieval Wedding Dresses
Free Dress Patterns
Ladies Night Dress
Discount Prom Dresses
Bridesmaid Dress Online
Cheap Bridesmaid Dresses
Elegant Dresses For Infants
Short Dress
Summer Dress
Inexpensive Prom Dresses
Little Girls Dresses
Party Dress
Juniors Easter Dresses
Revealing Prom Dresses
Bridesmaid Dress
Infant Easter Dresses
Sun Dress
Ladies Sun Dresses
Designer Dresses
Create Your Own Prom Dress
White Dresses
Special Occasion Dress For Plus Size Woman
White Summer Dress
Celebrity Dresses For Sale
Club Dresses
Easter Dresses For Children
Plus Size Maxi Dresses
Modest Wedding Dresses
Evening Dress
Easter Dresses For Women
Victorian Wedding Dresses
Cocktail Dress Designers
Holiday Cocktail Dresses
Designer Dresses Knockoffs
Easter Dresses For Kids
Simple Wedding Dresses
Dress Up Girls
Free Childrens Easter Dress Patterns
Infant Special Occasion Dresses
Informal Wedding Dresses
Plus Size Special Occasion Dresses
Junior Bridesmaid Dresses
Infant Girl Easter Dresses

 

Create Date : 04 เมษายน 2553    
Last Update : 4 เมษายน 2553 13:25:23 น.
Counter : 148 Pageviews.  

♣ รู้จักกลิ่นปาก...พร้อมกลเม็ดพิชิตกลิ่น ♣


สาเหตุของกลิ่นปาก
ส่วนใหญ่เกิดจากเศษอาหารที่ตกค้างอยู่ตามซอกฟัน บริเวณที่ทำความสะอาดได้ยาก
หรือในรูฟันผุ ซึ่งจะมีเศษอาหารเน่าอยู่
รวมทั้งแผ่นคราบฟันและหินปูนที่อยู่รอบๆ ฟัน
ซึ่งเป็นที่เก็บกักและสะสมเชื้อโรคต่างๆ
บางคนพบว่าเหงือกเป็นหนองจากโรคปริทันต์ หรือมีฟันโยก
อาหารบางชนิดเมื่อรับประทานจะมีกลิ่นขับออกมาทางลมหายใจ เช่น หัวหอม
กระเทียม ทุเรียน ผู้ที่ดื่มสุรา หรือสูบบุหรี่เป็นประจำ หรือท้องผูกหลายๆ
วัน ก็ทำให้เกิดกลิ่นปากได้ รวมทั้งผู้ป่วยโรคทางร่างกายบางอย่าง
เช่น ต่อมทอนซิลอักเสบ ไซนัสอักเสบเรื้อรัง วัณโรค โรคปอด
และโรคระบบทางเดินอาหาร ภายหลังตื่นนอนใหม่ๆ กลิ่นปากจะแรง
เพราะในขณะที่นอนหลับน้ำลายจะถูกขับออกมาน้อย
ทำให้น้ำลายมีการหมุนเวียนน้อย เศษอาหารที่ตกค้างสะสมอยู่จึงมีการบูด
เกิดเป็นกลิ่นปากค่อนข้างแรง

เมื่อตื่นนอนได้แปรงฟัน
และน้ำลายมีการไหลเวียนมากขึ้น กลิ่นปากก็บรรเทาลง
น้ำลายเปรียบเสมือนน้ำยาบ้วนปากที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมา
ช่วยชะล้างสิ่งสกปรกภายในช่องปาก
เมื่อมีน้ำลายหลั่งออกมากทำให้ช่องปากสะอาดมากกว่าน้ำลายที่หลั่งออกมาน้อย
ช่วยลดการบูดเน่าของอาหารที่ทำให้เกิดกลิ่น
น้ำลายจะหลั่งออกมาได้มากในขณะเคี้ยวอาหาร รับประทานของเปรี้ยว
หรือการคิดถึงอาหารอร่อยๆ ที่ชอบ ในบางขณะจะมีการหลั่งน้ำลายน้อย เช่น
เวลานอน ภาวะอดอาหาร การดื่มน้ำไม่เพียงพอ อากาศร้อน ตลอดจนภาวะทางจิตใจ
ความเครียด อาชีพที่ใช้เสียงมากๆ เช่น ครู ทนายความ มีผลให้มีน้ำลายน้อย
และมีกลิ่นปากได้กลิ่นเหม็นจากช่องปากบางครั้งเกิดขึ้นได้จากโคนลิ้นด้านในสุด
เนื่องจากมีน้ำเมือกในช่องจมูกไหลลงคอ ซึ่งในภาวะเช่นนี้
ไม่จำเป็นว่าจะเกิดจากการเจ็บป่วยหรือเป็นโรค
แต่มักมีสาเหตุมาจากอาการภูมิแพ้ น้ำเมือกที่ไหลลงคอในระยะแรกๆ
จะไม่ทำให้เกิดกลิ่นปาก สัก 2-3 วัน
แบคทีเรียจะย่อยน้ำเมือกทำให้เกิดกลิ่น
เราสามารถทดสอบกลิ่นโดยใช้ช้อนพลาสติกขูดเบาๆ ที่ด้านในสุดของโคนลิ้น
ปล่อยทิ้งไว้สักครู่จึงดมดู และกรณีคนที่มีกลิ่นปากจากสาเหตุนี้ เวลาเป่าปากจะไม่ค่อยได้กลิ่น
แต่จะเหม็นเมื่อเริ่มพูด
เนื่องจากมีลมผ่านลิ้นที่เคลื่อนไหวจึงทำให้เกิดกลิ่นขึ้นมา ดังนั้น
จึงควรแปรงลิ้นหลังการแปรงฟันทุกครั้ง และแปรงให้ลึกถึงโคนลิ้น
จะช่วยทำความสะอาดน้ำเมือกที่ตกค้างนี้ได้

สรุปว่ากลิ่นปากเกิดได้จากหลายๆ
สาเหตุหากแก้ไขที่ต้นเหตุได้ก็จะเป็นวิถีทางที่ดีที่สุด
เพราะการใช้ของสำเร็จรูปนั้นเป็นเพียงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและชั่วคราว
เท่านั้น

สำหรับกลิ่นปากในเด็ก
ท่านผู้ปกครองไม่ต้องกังวลว่าจะเด็กจะมีโรคเหมือนผู้ใหญ่
เพราะว่าสาเหตุส่วนใหญ่ของกลิ่นปากเกิดจากในปาก สาเหตุที่พบบ่อยได้แก่
สุขอนามัยไม่ดี มีเศษอาหารและเชื้อแบคทีเรียเหลือตามซอกฟัน
เด็กมักจะมีกลิ่นมากมากในตอนเช้า หากเป็นมากจะมีตอนสาย
บางรายเด็กไม่มีอาการปวดฟันแต่มีฟันผุ
ที่พบบ่อยคือไซนัสอักเสบทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถทำให้เกิดกลิ่นปากได้ นอกจากกลิ่นปากเด็กโดยมากจะเกิดอาการ น้ำมูกไหล ไอกลางคืน
คออักเสบ เด็กจะมีไข้เจ็บคอ และมีกลิ่นปาก โรคภูมิแพ้ทำให้มีเสมหะไหลไปที่คอทำให้เกิดกลิ่นปาก ท่านผู้ปกครองควรสอนให้เด็กแปรงฟัน
และล้างปาก เลือกแปรงที่มีขนาดเหมาะกับปากและมีขนอ่อนนุ่มพอควรพร้อมยาสีฟัน
ยาสีฟันควรมีสารฟลูออไรด์ ควรแปรงฟันพร้อมเด็ก ให้เด็กแปรงฟันวันละ 2
ครั้ง สอนเด็กใช้ไหมขัดฟัน
หากเห็นเศษอาหารติดที่คอก็ให้เด็กกรวกคอบ้วนปากทันที

กลเม็ดพิชิตกลิ่นปาก 1. อย่าปล่อยให้ปากแห้ง
  เพราะเมื่อปากแห้งความเข้มข้นของแบคทีเรียในปากจะเพิ่มมาก ทำให้เกิดกลิ่นปากได้ง่าย

 2. ดื่มน้ำมาก ๆ ช่วยล้างแบคทีเรียออกจากน้ำลาย

 3. แปรงฟันทุกครั้งหลังอาหาร และอย่างลืมแปรงด้านบนของลิ้น
  อันเป็นที่เกิดของแบคทีเรียด้วย

 4. ใช้ไหมขัดฟันวันละ 2-3 ครั้ง

 5. ถ้าไม่สะดวกจะแปรงฟัน ให้บ้วนปากด้วยน้ำเปล่าหรือน้ำยาบ้วนปาก

 6. เคี้ยวหมากฝรั่งชนิดที่ไม่มีน้ำตาล

 7. เคี้ยวใบผักชีฝรั่งหรือกานพลูหลังมื้ออาหาร

 8. งดอาหารกลิ่นแรง เช่น กระเทียม หอมใหญ่ พริกไทย และเนยแข็ง

 9. หลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟ หรือเครื่องดื่มอื่น ๆ ที่ทำให้เกิดกลิ่นปาก

 10. กินอาหารให้ครบหมู่ แม้ว่าคุณจะกำลังลดความอ้วนอยู่ก็ตาม

 11. เลิกสูบบุหรี่

 12. ตรวจสุขภาพฟันสม่ำเสมอ

ที่มา :
ศูนย์ข้อมูลสุขภาพกรุงเทพ

Free TextEditor


Sexy Dress
Spring Dresses For Juniors
Vera Wang Wedding Dresses
Dress For Success
Pageant Dresses
Dress Shoes
Summer Casual Dress
Design Your Own Wedding Dress
Girls Dresses
Golden Globe Look Alike Dresses
All Halle Berry Dresses
Halle Berry Replica Dress
Discount Girls Easter Dresses
Transparent Dresses
Micro Mini Dress
Maxi Dresses
Mother Of The Bride Dress
Beach Casual Wedding Dress
Inexpensive Bridesmaid Dresses
Dress Patterns
Cocktail Dress
Short Dresses
Celebrity Inspired Dresses
Unusual Wedding Dresses
Beach Wedding Dress
Plus Size Formal Dresses
Womens Dresses
Summer Wedding Dresses
Hot Dresses
Black Dress
Bridal Dresses
Dress For A Summer Wedding
Modern Wedding Dresses
Jessica Mcclintock Dresses
Gothic Wedding Dresses
Red Carpet Dresses
Petite Dresses
White Beach Dresses
Mini Dress
Girls Holiday Dresses
Red Dress
Homecoming Dresses
Semi Formal Dresses
Cocktail Dress For Juniors
Plus Size Prom Dresses
Girls Party Dresses
Red Dress Pin
Maternity Dresses
Cheap Formal Dresses
Casual Dresses

 

Create Date : 04 เมษายน 2553    
Last Update : 4 เมษายน 2553 13:21:10 น.
Counter : 183 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  

tongsehow
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Group Blog
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add tongsehow's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.