๖๐ ข้อคิดบันทึกไว้จากใจพ่อ


ลูกจงจำไว้ว่า

การไม่ต่อสู้ในบางกรณี

กลับเป็นวีรกรรมที่ยิ่งใหญ่ กว่าการต่อสู้

อย่างเอาเป็นเอาตาย
ลูกจงอย่าเลือกของที่ชอบ

ด้วยความอยากของลูก

แต่จงเลือกด้วยสติปัญญา

และพิจารณาถึงประโยชน์

และโทษของมันเสียก่อน

ลูกจงอย่าโกรธคนไม่ดี

ที่จริงเขาก็อยากดีเหมือนกัน

แต่เขาไม่เข้าใจว่า

อะไรเป็นความดีอะไรคือไม่ดี
ลูกจะตำหนิ ติเตียนใคร

ก็จงดูตนเองเสียก่อน

อย่าให้เขาย้อนว่าเราได้
ลูกจะเห็นว่า

ผู้มีสัมมาคาระวะ จะพบแต่ความเจริญ

การอ่อนน้อม

เป็นคุณสมบัติของสุภาพบุรุษ

การยกมือไหว้ผู้อื่นได้

คือการทำลาย ตัวกู-ของกู
ลูกพ่อต้องเป็นคนแข็งแรงไม่แข็งกระด้าง

ลูกพ่อต้องเป็นคนเรียบง่ายไม่มักง่าย

ลูกพ่อต้องเป็นคนอ่อนโยน..ไม่อ่อนแอ
ลูกของพ่อ..คล่องแคล่วว่องไว

เป็นปัจจัยแห่งความก้าวหน้าของครอบครัว
เงินทองที่ลูกมี

ยิ่งใช้ยิ่งหมดไป

ปัญญาที่ลูกหาได้ยิ่งใช้ยิ่งเพิ่มพูน
ถ้าลูกทำเด่น

จะถูกคนเขาเขม่นและสมน้ำหน้า

ลูกจะพลาดท่าลงมา..เพราะ

ความอยากเด่นอยกดัง


๑๐

ลูกจงจำไว้ว่า

เงินทองเป็นของนอกกาย

พ่อ แม่ สุขใจ

เมื่อพี่น้องรักกัน


๑๑

ลูกจงโอนอ่อนผ่อนตาม

อย่างฉลาดและสุขุม

การพ่ายแพ้ด้วยศิลปะ

ดีกว่าการชนะด้วยอารมณ์


๑๒

ความกล้าหาญต้องประกอบด้วยสติปัญญา

ถ้าลูกกล้าโดยไม่มีสติปัญญา

เขาเรียกว่าคนบ้าบิ่น


๑๓

ลูกต้องทำทุกอย่างด้วยความสุจริต

เมื่อสุจริต จิตผ่องใส

เมื่อทุจริต จิตหมองไหม้๑๔

ทรัพย์สมบัติ ไม่ใช่สิ่งจำเป็น

ที่พ่อแม่จะให้แก่ลูก

ความรู้และความประพฤติดีเท่านั้น

ที่พ่อแม่ควรมอบให้แก่ลูกอันเป็นที่รัก๑๕

ลูกหลีกทางให้เขา

ก็คือหลีกทางให้เราหลุดพ้นจากอันตราย

ในที่สุดก็จะได้รับผลดีด้วยกัน

ทั้งเขาและเรา


๑๖

ปลายทางสุดท้ายของความไม่พอ

คือความทุกข์


๑๗

ลูกจงจำไว้ว่า

ผู้ที่ไม่มีใครให้อภัยผู้อื่น

คือผู้อ่อนแอทางจิตใจ

การให้อภัยศัตรู คือการ สร้างมิตร


๑๘

ถ้าผู้อื่นหลอกเรา

เรารู้ง่ายและแก้ไขได้ง่าย

แต่ถ้าเราหลอกตัวลูกเอง

รู้ยาก แก้ไขได้ยาก๑๙

ลูกควรจำสิ่งที่ควรจำ ลืมสิ่งที่ควรลืม

ทำสิ่งที่ควรทำ

และต้องรู้ว่า สิ่งใดควรทำก่อน

สิ่งใดควรทำทีหลัง


๒๐

เมื่อลูกสังเกตดู จะพบว่า

ภายหลังเสียงหัวเราะ จะมีน้ำตา

ภายหลังเสียน้ำตา จะเห็นแสงธรรม

คือความจริงของชีวิต


๒๑

หกล้มเพราะก้าวเดินไปข้างหน้า

ยังดีกว่าลูกยืนเต๊ะท่าอยู่กับที่

เพราะถ้าลูกยืนไม่ดีก็จักมีคนมาถีบให้ล้มอยู่ดี


๒๒

ลูกจงหาความสุขกับปัจจุบัน

อย่าใฝ่ฝันถึงอนาคต

อย่าหมกอยู่กับอดีต

จะทุกข์


๒๓

โชคเข้าข้างผู้ที่มีความอ่อนน้อมเสมอ

ถ้าลูกเป็นผู้น้อยที่นอบน้อมผู้ใหญ่

ใคร ๆ ก็รัก

ถ้าลูเป็นผู้ใหญ่ที่เข้าใจผู้น้อย

ผู้น้อยก็มีความภักดี๒๔

ชีวิตคือการต่อสู้ ศัตรูคือยากำลัง

ขอให้ลูกคิดอยู่เสมอว่า

ถ้ามีสิ่งใดในโลก ที่ผู้อื่นทำได้

ไม่มีเหตุผลอะไร ที่เราจะทำไม่ได้


๒๕

ความโศกเศร้าเสียใจ

มิได้ทำให้ใครได้รับประโยชน์อะไร

นอกจากทำให้ศัตรูของเราดีใจและ

สมน้ำหน้า


๒๖

เมื่อพบภัยที่อยู่ข้างหน้า

จงหนีเข้าหาพระดีกว่าหนีเข้าหาโจร

ซึ่งโจรจักฉกฉวยโอกาสเอาจากเราเสมอ

อย่างคาดไม่ถึง


๒๗

คนเรามีความโลภทุกคน

ถ้าโลภมากก็จะทุกข์มาก

ถ้าโลภน้อยก็จะทุกข์น้อย

ถ้าไม่โลภก็จะไม่ทุกข์


๒๘

ถ้าลูกประพฤติดี

ลูกก็จะพบกับคนประพฤติดี

ถ้าลูกประพฤติชั่ว

ลูกก็จะพบกับคนประพฤติชั่ว

ขอให้ลูกเลือกคบให้ถูกต้องเถิด

ลูกจักเป็นคนที่โชคดี


๒๙

ลูกอย่ากลัวไปเลยว่า

จะได้แต่งงานกับคนไม่ดี

ถ้าลูกไม่สูบ ไม่ดื่ม ไม่เล่น ไม่เที่ยว

ลูกก็จะพบคู่ครองที่ไม่สูบ

ไม่ดื่ม ไม่เล่น ไม่เที่ยวเช่นกัน


๓๐

ไม่ว่าคนหรือสัตว์

ต้องการคำอ่อนหวาน

ลูกก็เช่นกัน ควรพูดคำอ่อนหวานแก่ผู้อื่น

เมื่อลูกอ่อนหวานแก่ผู้อื่น

ผู้อื่นก็จะอ่อนหวานกับลูก


๓๑

ลืมอะไรก็ลืมได้ แต่อย่าลืมตัว

เสียอะไรก็เสียได้ แต่อย่าเสียคน

ผิดอะไรก็ผิดได้ แต่อย่าผิดศีลธรรม


๓๒

ลูกจงจำไว้ว่า

ศัตรูวันนี้ อาจเป็นมิตรในวันหน้า

เพราะฉะนั้น

อย่าทำอะไรเขารุนแรงและเกินเลย


๓๓

ลูกจงสนุกกับการใช้เงิน และพร้อมกันนั้น

ลูกต้องสนุกกับการเก็บรักษาเงินด้วย

และยิ่งกว่านั้น

ต้องสนุกกับการหาเงินอย่างไม่เป็นทุกข์

คือหาด้วยความถูกต้อง


๓๔

การกระทำของลูก บางครั้งยังไม่ถูกใจตนเอง

แล้วจะให้คนอื่นทำถูกใจเราเสมอไป

ได้อย่างไร

คิดแค่นี้ลูกก็จะไม่โกรธคนอื่น


๓๕

ถ้าลูกกล้าอย่างถูกต้อง ก็จะเป็นผู้ฉลาด

ถ้าลูกกล้าอย่างบ้าบิ่น ก็จะเป็นคนโง่

ขอให้ลูกจงกล้าหาญอย่างชาญฉลาด๓๖

บาปและบุญทั้งปวงที่ลูกกำลังทำในขณะนี้

สักวันหนึ่งจักรวมตัวกันมาสนองแก่ลูก

สิ่งที่ลูกได้รับอยู่ทุกวันนี้

เป็นผลจากการกระทำของลูกทั้งสิ้น


๓๗

ลูกจงจำไว้ว่า

ธรรมชาติไม่เคยให้อภัยใคร

ใครทำอย่างใด ต้องได้รับอย่างนั้น

แต่ธรรมชาติก็ให้โอกาสทุกคนเสมอ

แต่คนเราโดยส่วนมาก

ไม่ค่อยยอมรับโอกาสนั้น๓๘

เมื่อมีปัญหา แก้ให้ถูกจุด จักพ้นทุกข์เร็ว

อย่าเป็นเช่นคุณยายแก่ ๆ

มองหาเข็มที่เสาไฟ เพราะมีแสงสว่าง

แต่หาเท่าใดก็ไม่พบ

เพราะเหตุว่าแก้ปัญหาไม่ถูกจุด

เข็มหายในบ้าน แล้วมาหานอกบ้าน

เพียงเพราะในบ้านไม่มีแสงไฟฟ้า

น่าขันไหมล่ะ


๓๙

ลูกจงจำไว้ว่า

คนเห็นแก่เงิน คบยาก

คนเห็นแก่งาน คบง่าย

คนเห็นแก่ผู้อื่น คบสบาย


๔๐

ถ้าลูกปราถนาให้ผู้อื่นรัก

ลูกต้องทำตัวให้น่ารัก

ลูกจึงจะเป็นที่รักของผู้อื่น


๔๑

ไม้ล้มข้ามได้ คนล้มอย่าข้าม

สำคัญที่สุดลูกอย่าข้ามตัวเอง


๔๒

ผู้กล้าหาญ คือผู้ที่สามารถบังคับตัวเองได้

ถ้าลูกจักปลูกต้นไม้ ต้องบำรุงราก

แต่ถ้าจะปลูกจิตใจ

ต้องบำรุงด้วยศีล ด้วยธรรม๔๓

ลูกเกิดเป็นคนแล้ว ต้องพยายามทำดีที่สุด

เมื่อทำดีที่สุดแล้ว นอกนั้นแล้วแต่ฟ้าลิขิต

โบราณว่า

ลิขิตเป็นของฟ้า ( ผลของการกระทำ )

ชะตาเป็นของคน ( การกระทำของตัวเอง )


๔๔

ลูกควรจะยอมผิดใจกับคนสุภาพชน

แต่อย่าผิดใจกับคนพาล

จะเดือดร้อนอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง


๔๕

การไม่ระวังการใช้จ่าย เล็ก ๆ น้อย ๆ

อาจทำให้ล่มจมได้

ดังเช่นเรือมีรูรั่วเล็กๆ

อาจทำให้เรือใหญ่จมได้๔๖

โรคภัยทางร่างกาย จะเข้ามาทางปาก

ภัยพิบัติ ก็จะออกจากปากของเราเช่นกัน

เมื่อลูกจะพูดสิ่งใด จงพิจารณาให้ดีๆ


๔๗

การโกรธ เป็นวิสัยของปุถุชน

การให้อภัย เป็นวิสัยของบัณฑิต

ลูกพ่อจะเป็นบัณฑิต จึงต้องฝึกการให้อภัย

ด้วยความมีเมตตา

เพราะเมตตาแก้ความโกรธได้๔๘

การเดินทางหมื่นลี้ต้องมีก้าวแรก

ยามลูกมีอำนาจ จงอย่าเหลิงอำนาจ

ยามลูกมีความสุขก็อย่างหลงระเริง

ระวังความทุกข์จักตามมา


๔๙

ถ้าลูกให้เงินเพื่อนยืมระวัง

จะเสียเงินจะเสียเพื่อนจะเสียใจ

เพราะฉะนั้นลูกอย่าให้เงินใครยืม

ถ้ามีก็ให้เขาไปเลย


๕๐

ถ้าลูกระแวงสงสัยใครแล้ว

ลูกอย่าทำธุรกิจร่วมกัน

เพราะจะมีแต่ระแวงกัน การงานไม่ราบรื่น

ความทุกข์จะเข้ามาในจิตใจลูก


๕๑

เรือที่ออกทะเล

ปฏิเสธคลื่นลมไม่ได้ ฉันใด

ชีวิตของลูก

ปฏิเสธอุปสรรคไม่ได้ ฉันนั้น๕๒

ลูกสังเกตดูจักรู้ว่า

ผู้เป็นคนดี มักอ่อนน้อมถ่อมตน

ผู้โง่เขลามักหยิ่งยโส ทะนงตน

คนโง่มักอวดตัวว่าฉลาด

คนโง่มักอวดตัวว่าฉลาด

หรือยากให้คนอื่นรู้ว่าฉลาด

จึงโอ้อวด คุยเบ่ง ทับถมคนอื่น

ส่วนคนฉลาดมักไม่อวดตัว

จักเป็นคนอ่อนน้อม ถ่อมตน

ไม่หยิ่งยโส ไม่โอหัง

และชอบประกาศความดีของผู้อื่น


๕๓

แมลงผึ้ง ชอบของหอมของหวาน

แมลงวัน ชอบของเหม็นของเน่าเสีย

ถ้าลูกชอบสิ่งที่ไม่ดี คบคนไม่ดี คิดไม่ดี

พูดไม่ดี ทำไม่ดี ไปสู่สถานที่ไม่ดีแล้ว

ลูกก็จะเปรียบเช่นแมลงวัน

ซึ่งไม่มีใครชอบหรืออยากจะให้ความรัก

แต่ถ้าลูกคิดดี พูดดี ทำดี คบคนดี

และไปแต่เฉพาะที่ดี

ลูกก็เป็นเช่นแมลงผึ้ง

คนดีใคร ๆ ก็อยากคบด้วย

ถ้าลูกเป็นแมลงผึ้ง ลูกก็จะได้พบกับดอกไม้

ถ้าลูกเป็นแมลงวัน

ลูกก็จะได้พบกับของเน่าเหม็น

คำโบราณว่าไว้

ขี้เกียจ เป็นแมลงวัน

ขยัน เป็นแมงผึ้ง๕๔

ผู้ที่รู้จักประมาณตน เป็นคนฉลาด

ลูกควรใช้จ่ายตามฐานะ

ลูกจักไม่ขัดสนตลอดไป


๕๕

ถ้าลูกมีความพากเพียรและถ่อมตนแล้ว

ภายใต้ท้องฟ้าลูกของพ่อจักทำได้ทุกสิ่ง

ธรรมะสอนไว้ว่า

คนล่วงทุกข์ได้ เพราะความเพียร


๕๖

ถ้าลูกทำงานด้วยความรีบร้อน ร้อนรน

มักทำความผิดพลาด มาให้ลูกเสมอ

ลูกต้องทำด้วยความรวดเร็ว แบบมีสติ

จึงจะประสบความสำเร็จได้

อย่างถูกต้องและราบรื่น


๕๗

การนินทาและว่าร้ายต่อผู้อื่น

มันเจ็บปวดมากว่ามีดที่กรีดเนื้อเขา

มากมายหลายเท่านัก

เมื่อลูกเข้าใจอย่างนี้แล้ว

อย่านินทา อย่าว่าร้ายผู้อื่นเลย

เพราะเมื่อเขาเจ็บปวดเพราะคำพูดของเราแล้ว

เขาก็สามารถทำความผิดกับเราได้

เราก็เดือดร้อน๕๘

คนขี้เกียจ มักอ้างว่า ยังไม่ต้องทำ

เพราะเช้าไป เพราะเย็นไป

เพราะร้อนไป เพราะหนาวไป

เพราะฝนตก เพราะแดดออก

ถ้าลูกอ้างอย่างนี้ จะทำอะไรก็จะไม่สำเร็จ


๕๙

ในสมัยนี้ ใครก็ชอบแต่ของดี ๆ

แต่ไม่รู้ว่า อย่างไรถึงจะดี

จึงขอเตือนว่า

ลูกของพ่ออย่าดีแต่จะคิด

ลูกต้องคิดแต่ดีดี

ลูกของพ่ออย่าดีแต่พูด

ลูกต้องพูดดีดี

ลูกของพ่ออย่าดีแต่ทำ

ลูกต้องทำดีดี

ลูกของพ่ออย่าดีแต่จะคบคน

ลูกต้องคบคบดีดี

ลูกของพ่อดีแต่จะไป

ลูกต้องไปดีดี

ลูกจง คิดดี พูดดี ทำดี คบคนดี

ไปสู่สถานที่ดีดี๖๐

ถ้าลูกละเลยเรื่องเล็กน้อย

กระทำผิดเพียงเล็กน้อยในปัจจุบัน

ลูกอาจต้องเสียใจอย่างใหญ่หลวง

ในภายหน้า

คิดกับผู้อื่นไม่ดี ในวันนี้

อาจถูกผู้อื่นคิดไม่ดีกับเรา ในวันหน้า

ทำกับผู้อื่นไม่ดี ในวันนี้

อาจถูกผู้อื่นกระทำต่อเราไม่ดี ในวันหน้า

รังแกผู้อื่น ในวันนี้

อาจถูกผู้อื่นรังแก ในวันหน้า

โกงผู้อื่น ในวันนี้

อาจถูกผู้อื่นโกง ในวันหน้า

โกหกผู้อื่น ในวันนี้

อาจถูกผู้อื่นโกหกในวันหน้า

เหยียดหยามผู้อื่น ในวันนี้

อาจถูกผู้อื่นเหยียดหยาม ในวันหน้า

โกรธผู้อื่น ในวันนี้

อาจถูกผู้อื่น ในวันหน้า

ริษยา อาฆาตผู้อื่น ในวันนี้

อาจถูกผู้อื่นริษยา อาฆาต ในวันหน้า

ฆ่าผู้อื่น ในวันนี้

อาจถูกผู้อื่นฆ่า ในวันหน้า

ในทางตรงกันข้าม

ถ้าลูกรักและเมตตาผู้อื่น ในวันนี้

ลูกก็จักได้รับความรักและเมตตา

ในวันข้างหน้าก่อนจบท้าย

หน้าที่ที่ลูกควรปฏิบัติต่อผู้อื่น คือ
การมอบน้ำใจให้แก่กันและกันดังต่อไปนี้

๑. ลูกควรมองทุกคนที่พบกันด้วยสายตาที่เป็นมิตร

๒. ลูกควรยิ้มให้ทุกคนที่พบกัน เริ่มแรกยิ้มด้วยสายตา

ยิ้มด้วยใบหน้าและริมฝีปากและด้วยจิตใจที่เป็นกันเอง

๓. ลูกควรทำความรู้จักกับผู้อื่นด้วยการยิ้มและทักทาย

๔. ลูกควรโบกมือส่งยิ้มให้กับเด็ก ๆ ที่ลูกพบเห็นโดยทั่วไป

๕. ลูกควรมองคนในแง่ดี ให้มองว่าไม่มีใครจะเลวทั้งหมด

๖. ลูกควรมองว่าคนเราเป็นมิตรกันได้แม้จะมีความคิดต่างกัน

๗. ลูกควรกล่าวคำสวัสดี ยกมือไหว้ ยิ้มหรือก้มหัวตามความเหมาะสม

ตามฐานะของตนแล้วแต่กรณี

๘. ลูกควรพยายามเรียกชื่อคนที่เราสนทนาด้วยระวังอย่าเรียกชื่อคนผิด

๙. ลูกควรตั้งใจรับฟังคนอื่นพูด อย่าขัดคอเขา ต้องรู้จักสังเกตให้ดี

๑๐. ลูกควรใช้คำพูดให้ติดปาก คือคำว่า ขอบคุณ ขอโทษ

๑๑. ลูกควรพูดด้วยความสุภาพ ไพเราะ อ่อนหวาน ไม่พูดหยาบคาย

๑๒. ลูกควรพูดชมเชยผู้อื่นเป็นประจำ

๑๓. ลูกควรพูดถึงคนอื่นและผู้บังคับบัญชาในด้านดีกับคนที่เขารู้จัก

๑๔. ลูกควรรู้จักขัดแย้งโดยไม่ให้เขาเสียน้ำใจ

๑๕. ลูกควรพูดคุย ในสิ่งที่ผู้คุยให้ความสนใจ

๑๖. ลูกควรหาเรืองดีดี หรือเรื่องคนทำดีมาคุยกันบ้าง

๑๗. ลูกควรหาเวลางดเว้นการพูดที่ไม่ดี หรืองดเว้นการโกรธอย่างน้อย ๑

วันต่อสัปดาห์

๑๘. ลูกไม่ควรหาเรื่องจับผิดคนอื่นโดยไม่ใช้ปัญญา

๑๙. ลูกควรให้ความเห็นใจ ปลอบใจคนที่กำลังมีความทุกข์ด้วยรัก.

จาก พ่อ


Free TextEditor

 

Create Date : 08 เมษายน 2553    
Last Update : 8 เมษายน 2553 0:10:42 น.
Counter : 239 Pageviews.  

วันเกิดบอกนิสัยและเนื้อคู่@ ผู้ชายที่เกิดวันอาทิตย์ @ เป็นคนมาดขรึม ท่าทางสุขุมนุ่มลึก
ผู้ชายที่เกิดวันนี้จะไม่ชอบผู้หญิงที่เปรี้ยวเกินไป
แต่ก็ไม่เฉื่อยแฉะเกินไปด้วย เป็นคนค่อนข้างหัวโบราณสักหน่อย
ชอบผู้หญิงรูปร่างสันทัด ความรักที่เจอมักจะเป็นแบบรักแรกพบ
ประเภทส่งสายตาปิ๊งกันมากกว่า เหมาะกับผู้หญิงที่เกิดวันจันทร์ วันพฤหัสบดี
วันศุกร์@ ผู้หญิงที่เกิดวันอาทิตย์ @ เป็นคนที่มีความคิดโลดแล่น รวดเร็ว
และใจร้อน เนื้อคู่จะเป็นคนรูปร่างใหญ่ หรือไม่ก็สันทัด ผิวค่อนข้างจะคล้ำ
หรือไม่ก็ดำแดงมากกว่า เหมาะกับผู้ชายที่เกิดวันอังคาร วันพุธ


------------------------------------------------------


@ ผู้ชายที่เกิดวันจันทร์ @ เป็นคนอ่อนน้อม ช่างวิตกกังวล
แต่ชอบการต่อสู้แข่งขัน ผู้ชายที่เกิดวันนี้จะเจ้าชู้ แล้วก็ช่างเลือก
เขาจะชอบผู้หญิงที่รูปร่างสันทัด สัดส่วนดี ผิวขาว เอาใจเก่ง
เหมาะกับผู้หญิงที่เกิดวันพฤหัสบดี วันเสาร์


@ ผู้หญิงที่เกิดวันจันทร์ @ เป็นคนเจ้าอารมณ์
แต่ก็อ่อนหวานได้เหมือนกัน มีนิสัยร่าเริง รักสนุก
มักเลือกผู้ชายที่รูปร่างกำยำ เป็นสุภาพบุรุษ ที่สำคัญต้องเอาใจเก่งด้วย
เหมาะกับผู้ชายที่เกิดวันพุธ วันเสาร์


------------------------------------------------------@ ผู้ชายที่เกิดวันอังคาร @ มักชอบพูดจาขวานผ่าซาก
และดูเป็นผู้ใหญ่เกินอายุ เป็นคนโรแมนติกทีเดียว จะชอบผู้หญิงที่อ่อนหวาน
นิ่มนวล ผิวไม่ขาวหรือดำจนเกินไป แต่ถ้าผิวดำแดงจะถูกใจเป็นพิเศษ
ส่วนรูปร่างน่ะไม่สำคัญ เหมาะกับผู้หญิงที่เกิดวันจันทร์ วันศุกร์@ ผู้หญิงที่เกิดวันอังคาร @ เป็นคนรอบรู้ ช่างเจรจา
แต่จะเป็นคนดื้อรั้น ไม่ค่อยจะยอมใคร เหมาะกับผู้ชายที่เกิดวันจันทร์
วันศุกร์


------------------------------------------------------@ ผู้ชายที่เกิดวันพุธ @ เป็นคนช่างคิด ใจกว้าง
รู้จักเห็นอกเห็นใจคนอื่น น่ารักทีเดียว ชอบผู้หญิงที่อ่อนหวาน
แต่งตัวนำสมัย มักจะปิ๊งเพื่อนร่วมชั้นหรือเพื่อนที่ทำงาน
แรกๆอาจไม่ถูกชะตา แต่ต่อไปก็ยิ่งซึ้งน้ำใจมากขึ้นเอง
เหมาะกับผู้หญิงที่เกิดวันจันทร์ วันพุธ@ ผู้หญิงที่วันพุธ @ เป็นคนที่อารมณ์อ่อนไหวง่าย
และมีเสน่ห์ดึงดูดใจมาก จะชอบผู้ชายที่มีรูปร่างสูงใหญ่ และผิวสองสี
หรือผิวดำแดง เหมาะกับผู้ชายที่เกิดวันพุธ วันศุกร์ วันเสาร์


------------------------------------------------------


@ ผู้ชายที่เกิดวันพฤหัสบดี @ ชอบเป็นผู้นำ ช่างพูด จริงใจ
ชอบผู้หญิงที่ค่อนข้างเรียบร้อย ไม่จำเป็นต้องสวยเลิศเลออะไรนัก
แต่ต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ชอบผู้หญิงผิวขาว โดยเฉพาะรูปร่างอวบๆ
จะถูกใจมาก เหมาะกับผู้หญิงที่เกิดวันพฤหัสบดี วันศุกร์


@ ผู้หญิงที่เกิดวันพฤหัสบดี @ เป็นคนถือตัว บางทีอาจดูเหมือนหยิ่ง
แต่ก็ชอบช่วยเหลือคนอื่น มักจะมองผู้ชายที่สุภาพ นุ่มนวล มีความรู้
มีเกียรติ แต่ถ้าเพื่อนๆที่ออกจะโลๆล่ะก็ไม่ถูกใจเธอแน่
เหมาะกับผู้ชายที่เกิดวันจันทร์ วันพฤหัสบดี วันเสาร์


------------------------------------------------------


@ ผู้ชายที่เกิดวันศุกร์ @ เป็นคนฉลาด พูดจามีเสน่ห์ แต่อารมณ์มุทะลุ
โกรธง่ายแต่หายเร็ว ชอบผู้หญิงที่เรียบร้อย
ไม่ช่างพูดจนเกินไปและต้องใจเย็น ทนอารมณ์แปรปรวนเขาได้
เหมาะกับผู้หญิงที่เกิดวันอังคาร วันเสาร์


@ ผู้หญิงที่เกิดวันศุกร์ @ เป็นคนพูดจาอ่อนหวาน รักสวยรักงาม
พูดจาตรงไปตรงมาดี มีนิสัยน่ารัก คือชอบช่วยเหลือคนอื่น
มักชอบผู้ชายที่มาดขรึม และสุภาพ เหมาะกับผู้ชายที่เกิดวันอังคาร
วันพฤหัสบดี วันอาทิตย์


------------------------------------------------------@ ผู้ชายที่เกิดวันเสาร์ @ เป็นคนเด็ดเดี่ยว หูเบา เชื่อคนง่าย
ชอบผู้หญิงรูปร่างสเลนเดอร์ สูงโปร่ง ผิวขาว มีเสน่ห์ที่ดวงตา และการพูดจา
เหมาะกับผู้หญิงที่เกิดวันจันทร์ วันพฤหัสบดี วันศุกร์@ ผู้หญิงที่เกิดวันเสาร์ @ จะเป็นคนหัวรั้นซักหน่อย
จึงไม่ค่อยแคร์ใครๆ มักจะปิ๊งแบบฉับพลัน มากกว่ามองกันเป็นชาติ
จะชอบคนที่ค่อนข้างผิวขาวมากกว่าผิวดำ เหมาะกับผู้ชายที่เกิดวันพฤหัสบดีFree TextEditor

 

Create Date : 08 เมษายน 2553    
Last Update : 8 เมษายน 2553 0:06:20 น.
Counter : 189 Pageviews.  

ความน่ารักที่น่าหลงใหล

ทำไมใครๆ ถึงชื่นชอบผู้หญิงกันนัก1. เพราะผู้หญิงมักกลิ่นหอมเสมอ
แม้กลิ่นนั้นจะมาจากแชมพูสระผมเพียงอย่างเดียวก็เถอะ


2. ผู้หญิงน่ารักจะตาย เมื่อยามเธอหลับใหล


3. พวกเธอใช้เวลาไปกับการแต่งตัวนานนับชั่วโมง แต่ก็คุ้มกับการรอคอย


4. พวกเธอมักดูดี ไม่ว่าจะสวมใส่เสื้อผ้าชุดไหน


5. วิธีที่พวกเธอบรรจงจูบคนรัก แล้วทันใดนั้น
ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกก็กลายเป็นความสดใส


6. พวกเธอน่ารักชะมัด แม้ในยามกินซึ่งไม่ต้องการเหลืออะไรไว้เผื่อใคร


7. ผู้หญิงทำให้สวีทฮาร์ทของพวกเธออบอุ่น ยามตระกองกอดเธอไว้ในวงแขน


8. พวกเธอน่ารัก แม้ยามโมโหโกรธา ทำหน้ายักษ์เข้าใส่


9. วิธีที่เธอบอกว่า ฉันคิดถึงคุณ
สามารถทำให้ใครสักคนเป็นคนพิเศษขึ้นมาทันควัน


10. รอยยิ้มของเธอ ละลายหัวใจของผู้พบเห็น
จนทำให้หยุดมองไปยังเธอไม่ได้

.. เพื่อความเสมอภาคเรามาดู สาเหตุ 7
ประการที่ทำให้ผู้ชายถูกหลงรักบ้างแล้วกัน


ว่ากันว่าสิ่งที่ทำให้พวกเขาน่ารักขึ้นมาได้ก็อยู่ตรงที่...1. ให้สัมผัสที่อ่อนโยน ไม่กระโชกโฮกฮากหรือหยาบกระด้างเข้าใส่


2. กอดและจุมพิตอย่างนุ่มนวล ราวกับฝ่ายตรงข้ามเป็นนางฟ้ามาจุติ


3. ชอบทำให้ผู้หญิงเซอร์ไพรส์ ด้วยการกระทำที่พวกเธอไม่คาดคิด เช่น
ชวนกัน


ไปทำอะไรบ้าบอคอแตก
เพราะผู้ชายไม่ใส่ใจกับสังคมหรือคนรอบข้างเท่าไหร่นัก


4. เมื่อเขาดูเป็นคนซื่อๆ ไม่มีเล่ห์เหลี่ยมและไม่รอบจัด


5. เป็นได้ทั้งเพื่อน พี่ และญาติผู้ใหญ่ ในคราวเดียวกัน6. ใจกว้างกับอดีตรักของฝ่ายตรงข้าม เพราะใครๆ ก็มีสมการ 3 ส่วน
อันได้แก่ อดีต-ปัจจุบัน และอนาคตด้วยกันทั้งนั้น ถ้าอดีตจบไปแล้ว
ก็ไม่จำเป็นต้องรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่


7. มีสัญชาตญาณของการพิทักษ์และปกป้อง


ปัญหาของคนรักกันมันอยู่ตรงนี้ไงท่าน ตรงที่
ถ้าหากคนที่เรารักไม่ได้ดีเลิศประเสริฐศรีอย่างที่เราตั้งความหวังหรือคิด
ไว้ล่ะ คุณจะยังรักหรือทิ้งเขาไปเสียเลยดีนะแต่ขอบอกก่อนว่า หากคุณกำลังมองหาคนที่สมบูรณ์แบบอยู่ละก็ ตอบได้เลยว่า
ไม่มีคนนั้นอยู่ในโลกนี้หรอก ตื่นได้แล้ว บางครั้งคุณอาจเจอคนแบบ
เฮ้อ...ดีไปซะทุกอย่าง...แต่...# ซกมก สกปรกเป็นที่สุด


อย่างนี้ ถ้าจะไปด้วยกันได้ ทั้งสองฝ่ายต้องปรับตัวเข้าหากัน เช่น
สกปรกตามเขาไปด้วย หรือไม่ก็สกปรกให้มากกว่าไปเลย แบบนี้
อาจกระตุ้นให้เขารักสะอาดขึ้นมาก็ได้# น่าเบื่อเหลือเกิน


ถ้ามองในแง่ดีเข้าไว้ คนน่าเบื่อก็ดีไปอย่างนะ
อย่างน้อยคุณก็เชื่อมั่นได้ว่าเขาจะไม่ผีเข้าผีออก บุคลิกไม่หลุกหลิกและไม่
เจ้าชู้ประตูดิน อยากจะไปสีหรือไปหลีใคร ก็ยากที่จะมีใครสน
ยกเว้นแต่คนชอบของแปลก# ขี้เหนียวเป็นกะละแม


รายนี้ควรคู่กับยอดนักช็อป
เพราะความสุดขั้วของทั้งคู่จะได้ถ่วงดุลกันไว้ แบบหยินหยางไงล่ะ
แล้วจะหาว่าคุย รักกับคนขี้เหนียวก็ดีไปอย่าง เพราะมีแววว่าอนาคตจะรวย
แต่หากในชั่วชีวิตที่รักกัน เขาตระหนี่จนแทบรับไม่ไหว
ก็อย่าเพิ่งตีตัวออกห่าง คิดให้ไกลเข้าไว้ก่อน
เพราะถ้าวันใดเกิดเขาเป็นอะไรขึ้นมา ก็ถึงคราที่คุณจะได้ผลาญเงิน
เพื่อขจัดความกดดันที่มีอยู่เสียที 55+

* ความรักคือ การยอมรับข้อเสียของอีกฝ่ายให้ได้ หากรับไม่ได้
ย่อมไม่เรียกว่าเป็นคู่รัก *
ลองกลับไปคิดดูนะ ว่าเราน่ะ มีตรงไหนบ้าง
ที่พอจะทำให้คนอื่นได้หลงไหล??Free TextEditor

 

Create Date : 08 เมษายน 2553    
Last Update : 8 เมษายน 2553 0:04:31 น.
Counter : 163 Pageviews.  

5 เทคนิค คุยโทรศัพท์ มัดใจสาว
นั่งจ้อง นั่งลุ้นแทบตายกว่าจะกล้าเดินไปขอเบอร์เธอ แต่คุยกัน 2-3 ที
โทรไปเจ้าหล่อนดันก็ไม่รับสายซะนี่ ทำยังไงดี ไม่ต้องสงสัยหรอกว่า แห้ว
เอ้า ไปขอเบอร์สาวคนใหม่แล้วเอาเทคนิคนี้ไปอ่าน1. แค่ครึ่งชั่วโมงพอ- การโทรคุยกับสาวๆ นั้น จุดประสงค์ที่แท้จริงก็คือการชวนเธอออกเดท
ไม่ใช่ไปสนทนาปัญหาบ้านเมือง เอาไว้คุยกันตอนออกเดตจะดีกว่าไหม

2. ขอวางตอนสนุก- คุณอาจไม่เคยวางสายในขณะที่การสนทนาเป็นไปอย่างสนุกสนานออกรสชาติ
แถมยังดั้นด้นคุยมันต่อไป 3 ชั่วโมง 4 ชั่วโมง
จนในที่สุดก็ไม่มีอะไรจะพูดอีกแล้ว แต่ก็ยังไม่วางสาย
จนกระทั่งในที่สุดเธอก็เบื่อคุณ(เห็นไหมล่ะ)
สิ่งที่ต้องทำก็คือคุณต้องวางสายทุกครั้งที่คิดว่าการสนทนากําลังเป็นไป
อย่างสนุก เรียกว่าเมื่อถึง"จุดสุดยอด"เมื่อไหร่ คุณต้องวางทันที
มันจะทําให้เธอคิดถึงคุณ คิดถึงบทสนทนาที่ดีระหว่างคุณและเธอ
และพอครั้งต่อไปที่คุณโทรไปหา
คุณจะรู้สึกได้เลยว่าเสียงเธอนั้นดีใจมากเวลาที่คุณโทรมา

3. วางสายก่อนได้เปรียบ


- อย่ารอให้สาวของคุณเป็นคนขอวางสายก่อน คุณต้องบอกเธอก่อนทุกครั้ง!!
โดยที่คุณจะต้องทําตัวให้ท้าทาย
ทําเหมือนว่าคุณมีสิ่งที่สําคัญกว่าเธอรอคุณอยู่
ทําให้เหมือนกับว่าคุณนั้นชอบที่จะคุยกับเธอ
แต่ถ้าไม่ได้คุยคุณก็ไม่แคร์!!!

4. โทรทำไมทุกวัน- เคยได้ยินมาหลายครั้งหลายหนเหลือเกินว่า เวลาจะคุยโทรศัพท์จีบสาวนั้น
ให้โทรไปทุกวัน โทรไปเรื่อยๆ บอกเธอไปว่าคิดถึงอย่างโน้นอย่างนี้
เพราะเดี๋ยวเธอก็ใจอ่อนเอง คุณกำลังคิดผิดถนัด!!!
ผู้หญิงนั้นถ้าเธอชอบเราไม่ว่าเราจะโทรไปทุกวันหรือไม่โทรหาเธอ
เธอก็ยังชอบคุณอยู่ดี การที่ไม่โทรไปหาเธอบ้าง
จะทําให้เธอกระวนกระวายใจและคิดถึงคุณมากยิ่งขึ้น แต่คุณลองคิดดู
ถ้าเธอยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะชอบคุณหรือไม่ แต่คุณโทรไปหาเธอทุกวันๆๆ
คุณนั้นกําลังบอกเธอเลยว่า ความสุขทั้งหมดของคุณขึ้นอยู่กับเธอคนเดียว
คุณไม่ได้เป็นสิ่งที่ท้าทายเลยสําหรับเธอ
เธอรู้ได้ทันทีว่าคุณเป็นลูกไก่ในกํามือ โทรไปวันเว้นสองวันบ้าง บางครั้ง
ก็ 3-4 วันครั้ง มันจะทําให้เธอรู้ว่าคุณมีชีวิตเป็นของตัวเอง

5. คุยเรื่องอื่นบ้าง- อย่ามัวแต่คุยเรื่องทั่วไป เช่น ทําอะไรอยู่ อยู่ที่ไหน
วันนี้กินข้าวกับอะไร วันนี้ไปไหน ช้อปปิ้งมาเหรอ ซื้ออะไรมา
การคุยแบบนี้ใครก็คุยกับเธอได้และคุณจะทําให้เธอเบื่อ!!
การคุยเรื่องทั่วไปนั้นเราจะคุยเฉพาะตอนแรกๆที่เราโทรไปเท่านั้น
จากนั้นคุณต้องคุยเรื่องที่เกี่ยวกับความรู้สึกเธอ ความคิดของเธอ
ถามเธอว่าเธอคิดยังไง รู้สึกยังไงกับเรื่องนี้เรื่องนั้น
จากนั้นก็ให้เธอเผยตัวตนของเธอออกมา ให้เธอเปิดใจกับคุณมากขึ้น
และที่สําคัญคืออย่าคุยเรื่องที่มันเครียด
หาเรื่องที่คุยแล้วทำให้เธอรู้สึกว่าสบายใจ แล้วเธอจะรู้สึกไว้ใจคุณ
ยามที่เธอมีเรื่องไม่สบายใจอะไร เธอจะคิดถึงคุณก่อนเป็นคนแรก
และเป็นฝ่ายโทรไปหาคุณเอง จากนั้นค่อยสร้างสัมพันธ์แล้วค่อยขอเธอเป็นแฟน
แต่ขอฝากไว้หน่อยนะไม่ใช่โทรคุยกันครั้งแรกก็ขอเป็นแฟนเลย
วัยรุ่นอย่าใจร้อน เพราะสิ่งไหนที่ได้มาง่ายก็ไปง่ายได้เช่นเดียวกัน
เดี๋ยวได้น้ำตาตกFree TextEditor

 

Create Date : 08 เมษายน 2553    
Last Update : 8 เมษายน 2553 0:02:22 น.
Counter : 190 Pageviews.  

30 วิธี ช่วยตัวเองให้มีความสุข


บางครั้ง ความสุขก็ไม่จำเป็นต้องไขว่คว้ามา บางครั้ง
มันอาจจะจะอยู่ใกล้ๆตัวคุณก็ได้
ลองอ่านดูเผื่อคุณจะพบความสุขในไม่ช้านี้...

1. นึกไว้เสมอว่า การโกรธ 1 นาที จะทำให้ความทุกข์อยู่กับคุณ 3 ชั่วโมง2.
ถ้ายิ้มให้กับคนที่อยู่ในกระจกรับรองว่าเขาต้องยิ้มตอบกลับมาทุกครั้ง3. ลองปลูกต้นไม้เองซักต้นการเติบโตของมันจะบ่งบอกตัวตนของคุณได้4. หลับตานิ่งๆสัก 3 นาที
เมื่อรู้สึกว่าอะไรที่อยู่ตรงหน้ามันช่างยากเย็นเหลือเกิน5. ระหว่างแปรงฟันฮัมเพลงไปด้วยจนจบ จะทำให้ฟันสะอาดขึ้นเป็น 2 เท่า6. เคี้ยวข้าวแต่ละคำให้ช้าลงจากรสชาติที่ธรรมดา ก็จะอร่อยขึ้นเยอะเลย7.
ไม่ว่าผมจะสั้นหรือยาวแค่ไหนก็ต้องการให้หวีอย่างทะนุถนอมเหมือนกันหมด8. การขึ้น-ลงบันไดสูงๆแบบไม่ให้เมื่อย คือ
การไม่นับว่ากำลังยืนอยู่บันไดขั้นที่เท่าไร9. คนตาบอดจะเห็นว่าคุณสวยมากๆทันทีที่คุณถามเขาว่า ช่วยพาข้ามถนนไหมคะ10.
เมื่อจะหยิบเศษเงินให้ขอทานไม่จำเป็นต้องนับก่อนที่จะหย่อนลงกระป๋องหรอก11. ควรหัดพูดคำว่า ไม่เป็นไร ให้เคยปากมากกว่าจะพูดคำว่า จะเอายังไง


12. ลองตั้งนาฬิกาให้เร็วขึ้น 15 นาที
รับรองว่าจะไม่ไปสายเหมือนเมื่อก่อน13. สัตว์เลี้ยงที่บ้านเก็บความลับเก่ง ดังนั้น
เรื่องที่ไม่อยากให้ใครรู้ จึงเล่าให้มันฟังได้14. อาหารที่จะไม่ชอบกินตอนเด็กลองตักเข้าปากอีกสักที
เผื่อจะกลายเป็นอาหารจานโปรด
15. เขียนชื่อคนที่คุณเกลียดใส่กระดาษ แล้วฉีกทิ้ง
(หรือแปะไว้ใต้รองเท้าแล้วใส่รองเท้านั้นไปเดินเล่นสักพัก)

ความเกลียดจะเบาบางลงเรื่อยๆ16. ปล่อยน้ำตาให้ไหลโดยไม่ต้องเช็ด เมื่อน้ำตาแห้ง
จะดูแทบไม่ออกเลยว่าเพิ่งร้องไห้17.
ตุ๊กตาและของเล่นเก่าๆจะทำให้เรายิ้มออกเสมอเมื่อได้เห็นมันอีกครั้ง18. ก่อนซื้ออะไรก็ตาม ต้องคิดหาประโยชน์ของมัน ทำให้ได้ 3 ข้อก่อน19. ถึงเสื้อและกางเกงในตู้จะมีอยู่น้อย
แต่ถ้าใสสลับกันไปเรื่อยๆก็จะดูเหมือนมีเยอะขึ้น20. ซาลาเปา 1 ลูก กินได้ 2 คน ลูกชิ้นปิ้ง 1 ไม้ กินได้ 4 คน
ถ้าคุณคิดจะแบ่งเท่านั้นเอง21. เลือกให้ของขวัญคนที่ไม่เคยได้ ดีกว่าให้คนที่ได้เยอะ
จนจำชื่อคนให้ได้ไม่หมด22.
ในวันที่รู้สึกเศร้าหรือเหงาๆเดินไปซื้อดอกไม้ให้ตัวเองซักดอกก็จะดีขึ้น23.
แอบรักใครสักคน...ยังไงก็ยังดีกว่าไม่เคยรู้ว่าความรู้สึกรักมันเป็นอย่างไร24. ถึงจะไม่ได้ออกไปไหน แต่ก็ไม่ได้หมายความจะแต่งตัว สวยๆ หล่อๆ
ไม่ได้นี่25. ฝึกโรแมนติกง่ายๆคนเดียวบ้าง ด้วยการนั่งนับดาวให้ครบ 100
ดวงก่อนนอน26. ถ้าคุณเช็ดกระจกที่ขุ่นมัวที่สุดจนสดใสได้
ทำไมถึงจะเรียนดีกว่านี้ไม่ได้27. พยายามอ่านหนังสือทุกชนิดในมือให้จบ มันอาจจะไม่สนุก
แต่ก็มีประโยชน์แฝงอยู่28. วันที่ตื่นเช้าให้บิดขี้เกียจให้นานที่สุด เท่าที่จะนานได้
ถ้าขี้เกียจออกกำลังกาย29. แค่เอาข้าวที่กินไม่หมดไปให้หมาที่เดินผ่าน
ก็เป็นการทำบุญที่ไม่ต้องลงทุนแล้ว30. ปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็นในบ้าน
แม่จะได้มีค่าขนมให้คุณเพิ่มขึ้นอีกหลายบาท
Free TextEditor

 

Create Date : 08 เมษายน 2553    
Last Update : 8 เมษายน 2553 0:00:01 น.
Counter : 146 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  

tongsehow
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Group Blog
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add tongsehow's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.