ก.พ. เปิดรับสมัครคัดเลือกรับทุนรัฐบาล

ก.พ. เปิดรับสมัครคัดเลือกรับทุนรัฐบาล
วันที่ 30 มกราคม 2551
เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์
Tel: 02-354-4730
www.EnglishThailand.com
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุน
รัฐบาลตามความต้องการ ของกระทรวง ทบวง กรมฝ่ายพลเรือน
ประจำปีงบประมาณ 2551 (ทุนสำหรับผู้ชนะการประกวดผลงาน
ในระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ)

ทุนที่รับสมัคร
จํานวน 2 กลุ่ม 10 ทุน กําหนดให้ไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง ที่ได้รับรางวัลในการประกวด
ผลงานในระดับประเทศหรือในระดับนานาชาติ
โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 วิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์
ไปศึกษาในระดับปริญญาโท จำนวน 5 ทุน
กลุ่มที่ 2 การออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือการออกแบบบรรจุภัณฑ์
ไปศึกษาในระดับปริญญาโท
หรือประกาศนียบัตร จำนวน 5 ทุน

ทั้งนี้ จะรับสมัครทางไปรษณีย์เท่านั้น
ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2551
ได้ที่ กลุ่มงานสรรหาและเลือกสรรผู้รับทุน
และ ผู้มีศักยภาพ ศูนย์สรรหาและเลือกสรร
สำนักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์
ซอย 4 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี11000

พร้อมวงเล็บมุมซองว่า สมัครคัดเลือกทุนชนะการประกวด
และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1786
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
//www.ocsc.go.th/ocsccms/frontweb/view.jsp?categoryID=CAT 0001621
//www.ocsc.go.th/ocsccms/uploads/File/award51.pdf


======================================
เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com

 

Create Date : 30 มกราคม 2551    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:59:14 น.
Counter : 387 Pageviews.  

ทุน United World College

ทุน United World College
วันที่ 29 มกราคม 2551
เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์
Tel: 02-354-4730
www.EnglishThailand.com
นักเรียนระดับมัธยมจะถูกคัดเลือกโดย United World Colleges
จะพิจารณาเรื่องอุปนิสัย คุณธรรม และปัญหาด้านการเงินเป็นหลัก
เพื่อศึกษาต่อระดับอนุปริญญา ที่ United World Colleges
ประเทศคอสตาริก้า โดยใช้ภาษาอังกฤษ
และภาษาสเปนในการเรียน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์สรรหาและเลือกสรร
สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์ 02-547-1329, 02-547-1330
และ 02-547-1345
เว็บไซต์: //www.uwc.org/applicants/scholarships======================================
เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com
 

Create Date : 29 มกราคม 2551    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:59:25 น.
Counter : 309 Pageviews.  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษา
วันที่ 27 มกราคม 2551
เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์
Tel: 02-354-4730
www.EnglishThailand.com
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัคร
เพื่อคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ในโครงการพัฒนาและส่งเสริม
ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)
โครงการเพชรทองกวาว โครงการนักเรียนทุนมูลนิธิวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์เพื่อชุมชน (วคช.) โครงการรับนักเรียน
จากโรงเรียนในโครงการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (วทร.)
และโครงการรับเข้าโดยวิธีพิเศษ (วพ.) ของคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2552

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์
จะรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2551
จากโรงเรียนมัธยมศึกษาทั้ง 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ
เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)
โครงการเพชรทองกวาว โครงการนักเรียนทุนมูลนิธิวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์เพื่อชุมชน (วคช.) โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียน
ในโครงการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (วทร.) และโครงการรับเข้า
โดยวิธีพิเศษ (วพ.) ประจำปีการศึกษา 2552
จำนวนรวมทั้งสิ้น 116 คน

กำหนดการสอบคัดเลือกทั้ง 4 โครงการ
วันอาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม 2551
เวลา 08.30-16.30 น.

สอบถามรายละเอียดของแต่ละโครงการได้ที่
หน่วยกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทร.05-394-3320 ในเวลาราชการ
หรือข้อมูลเพิ่มเติมจาก
เว็บไซต์: //www.science.cmu.ac.th
หรือข้อมูล พสวท.จาก สสวท.
เว็บไซต์: //www.ipst.ac.th/dpst


======================================
เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com
 

Create Date : 27 มกราคม 2551    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:59:39 น.
Counter : 338 Pageviews.  

ไปรษณีย์ไทย คัดมอบ 8 ทุน เรียนปริญญาโท

ไปรษณีย์ไทย คัดมอบ 8 ทุน เรียนปริญญาโท
วันที่ 26 มกราคม 2551
เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์
Tel: 02-354-4730
www.EnglishThailand.com
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครนิสิต นักศึกษา
ทั้งระดับปริญญาตรี ปี 3-4 เพื่อคัดเลือกมอบทุน
ศึกษาต่อระดับปริญญาโท รวม 8 ทุน
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2551

สาขาวิชาที่เปิดรับมีดังนี้
-สาขาวิชาการตลาด 1 ทุน
-สาขาวิชาด้านการจัดการลอจิสติกส์ 1 ทุน
-สถิติประยุกต์ 1 ทุน
-กฎหมายภาษีอากร 1 ทุน
-กฎหมายธุรกิจ 1 ทุน
-เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ทุน
-การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ทุน
-วิศวกรรมศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์
หรือวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 ทุน

การสมัคร
- ขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ ฝ่ายพัฒนาบุคคล
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 02-831-3753
ระหว่างเวลา 8.30- 16.00น.


สนใจสอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายพัฒนาบุคคล
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 02-831-3753 (คุณวรพล)


======================================
เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com
 

Create Date : 26 มกราคม 2551    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:59:50 น.
Counter : 434 Pageviews.  

มูลนิธิ Rockefeller มอบทุน ป.โท ศิลปศาสตร์ จุฬาฯ

มูลนิธิ Rockefeller มอบทุน ป.โท ศิลปศาสตร์ จุฬาฯ
วันที่ 25 มกราคม 2551
เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์
Tel: 02-354-4730
www.EnglishThailand.com
มูลนิธิ Rockefeller มอบทุนปริญญาโทใน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(international Master Degree) สหสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
จำนวน 5 ทุน สำหรับนักศึกษาชาวไทย กัมพูชา ลาว และเวียดนาม
เพื่อเป็นสร้างความเข้าใจร่วมกันในเขตภูมิภาค และยังเป็นการ
สร้างภูมิความรู้ และสัมพันธ์อันดี และความเข้มเข็ง สำหรับเยาวชน
รุ่นใหม่ในเขตภาคพื้นดังกล่าว

สถานที่ศึกษา
คณะศิลปศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ผู้สมัครต้องมีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี ผลการเรียนดี
2. สัญชาติไทย
3. อายุระหว่าง 20-35 ปี
4. มีประวัติการทำงานเกี่ยวข้องกับการศึกษาด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กำหนดการรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที 1 มกราคม ถึง 15 เมษายน 2551

การรับสมัคร
สนใจดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที่
//www.weavingmekong.org/app_form.html
หรือสอบถามหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ที่ทำการหลักสูตรฯ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทร. 02-218-4862, 0- 2218-4886
//www.weavingmekong.org/introduction.htm


เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com
 

Create Date : 25 มกราคม 2551    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 18:00:02 น.
Counter : 405 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  

ด.ญ.ถ้วยฟู
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 3 คน [?]
Group Blog
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add ด.ญ.ถ้วยฟู's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.