ทุนรัฐบาลบรูไน ดารู้ซาลาม

ทุนรัฐบาลบรูไน ดารู้ซาลาม
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2551
เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์
Tel: 02-354-4730
www.EnglishThailand.com
รัฐบาลของประเทศบรูไนดารู้ซาลาม
เสนอทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและโท
สำหรับนักศึกษาที่มีสัญชาติประเทศสมาชิกอาเซียน
เพื่อเดินทาง ไปศึกษาที่ University of Brunei Darussalam

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สถานเอกอัคราชทูตบรูไน ดารู้ซาลาม
เลขที่ 132 ซอยสุขุมวิท 23 ถนน สุขุมวิท
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02-204-1476-9
======================================
www.EnglishThailand.com
 

Create Date : 10 กุมภาพันธ์ 2551    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:57:14 น.
Counter : 827 Pageviews.  

Lingnan University ใต้หวัน มอบทุนป.ตรี 10 ทุน

Lingnan University ใต้หวัน มอบทุนป.ตรี 10 ทุน
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2551
เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์
Tel: 02-354-4730
www.EnglishThailand.com

มหาวิทยาลัย Lingnan University เปิดรับสมัครนักเรียนดีเด่น
จากต่างประเทศ เพื่อศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยมหาวิทยาลัย
ให้ทุนการศึกษา "LIU Lit Mo Overseas Student Scholarships"
จำนวน 10 ทุน มูลค่า 100,000 ดอลลาร์ฮ่องกง/ปี

คุณสมบัติและเงื่อนไขสำหรับการรับทุนการศึกษา
1. นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น
2. นักเรียนจบระดับมัธยมศึกษาหลักสูตร 7 ปี หรือระดับมัธยมศึกษา
หลักสูตร 6 ปีและปีที่ 1 ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี โดยผู้ที่จบ
การศึกษาปีที่ 1 หรือ 2 ระดับปริญญาตรีจะได้เข้าเรียนในปีที่ 1 หรือ 2
ที่มหาวิทยาลัย Lingnan University
3. นักเรียนมีผลการเรียนภาษาอังกฤษอย่างต่ำเกรด C ของ
GCE O-Level/GCSE หรือ 213 คะแนนจากแบบทดสอบคอมพิวเตอร์
หรือ 55 คะแนนจากแบบของ TOEFL หรือคะแนน 5.5 ของ IELTS
4. ส่งใบสมัครภายในวันที่ 31 มีนาคม 2551

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
Ms.Carris Mak
โทรศัพท์ (852)-2616-8773
หรืออีเมล์ carriem@LN.edu.hk
เว็บไซต์: //www.ln.edu.hk/admissions/da/intl/f_schship.html======================================
เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com
 

Create Date : 09 กุมภาพันธ์ 2551    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:57:28 น.
Counter : 363 Pageviews.  

ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย มอบทุนศึกษาต่อในและต่างประเทศ

ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย มอบทุนศึกษาต่อในและต่างประเทศ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2551
เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์
Tel: 02-354-4730
www.EnglishThailand.com

ประกาศสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อรับทุน ธปท.
ประเภททุนบุคคลที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
การศึกษาที่เทียบเท่าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ในสาขาวิชาที่หายาก ประจำปี 2551
(ทุนสาขาวิชาที่หายาก)

ด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จัดให้มีการสอบคัดเลือก
บุคคลภายนอกเพื่อรับทุน ธปท. ประเภททุนบุคคลที่กำลังศึกษา
อยู่ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่เทียบเท่าทั้งในประเทศ
และต่างประเทศในสาขาวิชาที่หายาก ประจำปี 2551
ตามรายละเอียดดังนี้

1. ทุนเพื่อศึกษาในประเทศ จำนวน 2 ทุน ตามหลักสูตร ดังนี้
- Master of Science Program in Finance (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
ที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Master of Science in Finance Program: MIF (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
ที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2. ทุนเพื่อศึกษาต่างประเทศ (ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ ประเทศอังกฤษ)
จำนวน 3 ทุน เพื่อศึกษาระดับปริญญาตรี หรือโท
สาขาวิชา Quantitative Finance / Financial Engineering
หรือสาขาอื่นๆ ที่เทียบเคียงได้ในสถานศึกษาตามรายชื่อที่ ธปท. กำหนด

ทั้งนี้ ทุกท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์: //www.bot.or.th/bothomepage/General/CarrerAndScholarship/
CarrerAndScholarship.htm======================================
เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com
 

Create Date : 08 กุมภาพันธ์ 2551    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:57:38 น.
Counter : 393 Pageviews.  

ทุนการศึกษาที่นิวซีแลนด์ แก่เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยของไทย

ทุนการศึกษาที่นิวซีแลนด์ แก่เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยของไทย
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2551
เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์
Tel: 02-354-4730
www.EnglishThailand.com

Massey University Thai University Faculty Development
Princess Maha Chakri Sirindhorn Fellowship
มอบทุนการศึกษา แก่เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยของไทยเป็นระยะเวลา
ประมาณ 6 เดือน ถึง 1 ปี โดยจะได้รับทุนประมาณ NZ$12,000
(ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่อาศัยอยู่) จะช่วยเหลือในด้านค่าใช้จ่ายด้าน
การเดินทาง และที่พัก รวมทั้งค่าใช้จ่ายประจำเดือน

คุณสมบัติ
เป็นผู้ปฏิบัติงานประจำในมหาวิทยาลัยภายในประเทศไทย
โดยผู้ที่จะได้รับการพิจารณาก่อน
จะต้องสังกัดในมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ทางมหาวิทยาลัยต้นสังกัดจะเป็นผู้อนุมัติให้ทุนการศึกษา
เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน จนถึง 1 ปี ในวิทยาเขต
ของมหาวิทยาลัย Massey โดยหลักสูตรดังกล่าวจะได้ร่วมกัน
ปฏิบัติงานระหว่างสมาชิก กลุ่ม ในโครงการที่มีความสนใจ
ร่วมกันทางด้านการระเบียบการศึกษา
หมดเขตรับสมัคร 1 มิถุนายน 2551

รายละเอียดเพิ่มเติม: //www.massey.ac.nz/massey/students/awards/search/
search_home.cfm?scholarship_id=642&navigate=1&offset=0&page=award_
display&dt=2007-11-19%2014:32:20.943


======================================
เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com

 

Create Date : 07 กุมภาพันธ์ 2551    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:57:56 น.
Counter : 327 Pageviews.  

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประเภท Japanese Studies Students

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประเภท Japanese Studies Students
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551
เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์
Tel: 02-354-4730
www.EnglishThailand.com

The Japanese Government’s Ministry of Education, Culture,
Sports, Science and Technology (MEXT)
มอบทุนการศึกษาชั้นสูง ด้านภาษา วัฒนธรรม กิจกรรมของญี่ปุ่น
ณ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นการส่งเสริมสัมพันธภาพอันดี
ระหว่างประเทศญี่ปุ่น และประเทศไทย
ทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่นประเภท Japanese Studies Students
ระยะเวลาและสถานที่ในการเปิดรับสมัครเป็นดังต่อไปนี้

ระยะเวลา: 4 กุมภาพันธ์ 2551 – 12 กุมภาพันธ์ 2551
13:30-16:30 น.
สถานที่: สำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น
ประจำประเทศไทย

ในกรณีที่ผู้สมัครส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ใบสมัครต้องมาถึง
ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ (อังคาร) และเอกสารประกอบใบสมัคร
ต้องครบถ้วน (ในกรณีที่เอกสารไม่ครบ หรือเอกสารมาถึงช้า
กว่ากำหนด ทางสำนักข่าวสารญี่ปุ่นจะถือว่าใบสมัครนั้นเป็นโมฆะ)
สำหรับกำหนดการต่างๆ กรุณาดูในตาราง
Schedule Japanese Government (Monbukagakusho: MEXT)
Scholarship for 2008 Japanese Studies Student

รายละเอียดเพิ่มเติม: //www.th.emb-japan.go.jp/th/jis/js.htm======================================
เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com

 

Create Date : 06 กุมภาพันธ์ 2551    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:58:09 น.
Counter : 398 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  

ด.ญ.ถ้วยฟู
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 3 คน [?]
Group Blog
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add ด.ญ.ถ้วยฟู's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.