ทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท ที่อิตาลี

ทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท ที่อิตาลี
วันที่ 11 มีนาคม 2551
เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์
Tel: 02-354-4730
www.EnglishThailand.com
The Eni Coporate University ประกาศมอบทุนการศึกษา
ระดับปริญญาโท สาขาการจัดการพลังงาน และสิ่งแวดล้อม
และเศรษฐศาสตร์ (MEDEA) โดยสาขาวิชาดังกล่าว
ดำเนินการจัดการโดย Scuola Enrico Mattei
ทุนดังกล่าว มอบให้ทั้งนักศึกษาชาวอิตาเลี่ยน และนักศึกษาต่างชาติ
ที่มีความสนใจที่จะเติบโตในหน้าที่การงาน เกี่ยวกับทางด้าน
พลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปีการศึกษา 2008-2009
ทุน The Scuola Enrico Mattei มอบให้กับนักศึกษา
จำนวน 50 ทุน ตามสาขาดังต่อไปนี้

1. Energy Industry Economics
2. Business Administration in Energy Industry
3. Managing Technical Assets in Energy Industry

ทุกโปรแกรม จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน เพื่อที่จะเพิ่มเติมในเรื่องของ
ความชำนาญเฉพาะด้าน ให้กับนักศึกษา ดังต่อไปนี้
คอร์สแรก เป็นคอร์สเบื้องต้น
คอร์สที่สอง เป็นคอร์สพื้นฐาน
และคอร์สที่สาม เป็นคอร์สชำนาญเฉพาะด้าน

เงื่อนไขผู้สมัครขอรับทุน
- จบปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ เคมี เศรษฐศาสตร์
วิศวะ ธรณีวิทยา เคมีอุตสาหกรรม กฎหมายระหว่างประเทศ
ฟิสิกส์ และสถิติ
- อายุไม่เกิน 32 ปี เพื่อเข้ารับศึกษาระดับปริญญาโท
- มีความรู้ภาษาอังกฤษขั้นดี ทั้งฟัง พูด เขียน อ่าน

สิทธิประโยชน์ของผู้รับทุน
- ค่าใช้จ่าย 25,000 ยูโร
- ฟรีค่าเล่าเรียน
- มหาวิทยาลัยจะช่วยเหลือในเรื่องค่าใช้จ่าย
ทางด้านที่พักบางส่วน รวมไปถึงค่าอุปกรณ์การฝึกงาน

ระยะเวลาการรับสมัคร
- เปิดรับสมัครวันที่ 31 มีนาคม 2008
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ //www.enicorporateuniversity.it/
scuolamattei
E-mail: info.scuolamattei@eni.it======================================
เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com

 

Create Date : 11 มีนาคม 2551    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:53:39 น.
Counter : 394 Pageviews.  

ม.ศรีปทุม มอบทุนแก่ผู้ที่มีความสามารถด้านกีฬา

ม.ศรีปทุม มอบทุนแก่ผู้ที่มีความสามารถด้านกีฬา
วันที่ 9 มีนาคม 2551
เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์
Tel: 02-354-4730
www.EnglishThailand.com
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรีกำลังเปิดรับสมัครให้ทุนการศึกษา
แก่ผู้ที่มีความสามารถด้านกีฬา ดังนี้

ทุนนักกีฬาวอลเล่ย์บอล ประเภททีมหญิง จำนวน 11 ทุน
ทุนนักกีฬาบาสเกตบอล ประเภททีมหญิง จำนวน 12 ทุน
ทุนนักกีฬาบาสเกตบอล ประเภททีมชาย จำนวน 5 ทุน
ทุนนักกีฬาเซปักตะกร้อ ประเภททีมชาย จำนวน 7 ทุน

และมีทุนความสามารถพิเศษด้านต่างๆ
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมปลาย หรือเทียบเท่า
หรือระดับ ปวช.-ปวส.
2.เคยเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย หรือนักกีฬาเยาวชนระดับจังหวัด
ระดับเขตการศึกษา หรือการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ หรือรองชนะเลิศ

กำหนดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
หมดเขตรับสมัครในวันที่ 30 เมษายน 2551

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อ.ถวัลย์ สุวรรณฉวี หรือที่
เว็บไซด์: //www.east.spu.ac.th/index
(ข่าวตัววิ่ง ประกาศเรื่อง การให้ทุนการศึกษาประเภทต่างๆ )


======================================
เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com

 

Create Date : 09 มีนาคม 2551    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:53:49 น.
Counter : 403 Pageviews.  

ก.พ. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล เข้ารับทุนการศึกษาของคนพิการ

ก.พ. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล เข้ารับทุนการศึกษาของคนพิการ
วันที่ 8 มีนาคม 2551
เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์
Tel: 02-354-4730
www.EnglishThailand.com
สำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลรับทุนรัฐบาล
ตามความต้องการของส่วนราชการ ทุนสนับสนุนการศึกษาของคนพิการ
ประจำปีงบประมาณ 2551 ทั้งนี้ ได้เปิดรับสมัครคัดเลือก
ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 18 มีนาคม 2551

โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภททุน ดังนี้
- ทุนสำหรับคนพิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว
ระดับปริญญา จำนวน 1 ทุน โดยผู้สมัครต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรี
ในสาขาวิชาการที่มีความรู้พื้นฐานต่อสาขาวิชาที่สนับสนุน
การศึกษาตามที่กำหนดในประกาศรับสมัคร และมีอายุไม่เกิน 40 ปี
นับตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2551

- ทุนสำหรับคนพิการทางการเห็น คนพิการทางการได้ยิน
และคนพิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 3 ทุน
ซึ่งกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครว่าต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษา
อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2550
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544
ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กระทรวง
กรมผ่ายพลเรือนทุกแห่ง สำนักงานจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย
และที่สำนักงาน ก.พ.
เว็บไซต์: //www.ocsc.go.th หรือ
//www.ocsc.go.th/ocsccms/frontweb
/view.jsp?categoryID=CAT0001621
หรือที่สายด่วน 1786


======================================
เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com
 

Create Date : 08 มีนาคม 2551    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:53:59 น.
Counter : 455 Pageviews.  

เจแปนแอร์ไลน์ มอบทุนการศึกษา ครั้งที่ 35

เจแปนแอร์ไลน์ มอบทุนการศึกษา ครั้งที่ 35
วันที่ 7 มีนาคม 2551
เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์
Tel: 02-354-4730
www.EnglishThailand.com
สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ (เจเอแอล) เชิญชวนนิสิต นักศึกษา
ส่งเรียงความภาษาอังกฤษ ชิงทุนการศึกษา ครั้งที่ 35
ประจำปี 2551 ภายใต้หัวข้อ
“The world in 20years – problems and solutions”

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 2 คน จะเป็นตัวแทนของประเทศไทย
เข้าร่วมสัมมนา ทัศนศึกษา ยังเมืองสำคัญต่างๆ รวมทั้งการ
แลกเปลี่ยนความรู้ วัฒนธรรม ประเพณี และความเข้าใจอันดี
ซึ่งกันและกัน ร่วมกับ นักศึกษาทุน JAL จากประเทศต่างๆ
ในแถบเอเชียแปซิฟิก ประกอบด้วย จีน, เกาหลี, ออสเตรเลีย
อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, สิงคโปร์, ไต้หวัน, ประเทศไทย, ฟิลิปปินส์
เวียดนาม และนิวซีแลนด์ จำนวน 26 คน
ในะหว่างวันที่ 29 มิถุนายน ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2551

เจเอแอล มีนโยบายส่งเสริมการจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อสังคม
ไทยขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ ทุกปี เพื่อให้นักศึกษาไทย
ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติกับนักศึกษาต่างชาติ
อีกทั้งเป็น การส่งเสริมการสร้างสรรค์ความรู้ความสามารถ
ของนักศึกษาไทย ตลอดจนเป็นการฝึกฝนการใช้ชีวิต
อยู่ร่วมกันในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อหล่อหลอม
ให้มีโอกาสเป็นผู้นำในอนาคต

นักศึกษาที่สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่
กองกิจการนักศึกษา ในมหาวิทยาลัย และที่
สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ ในวันและเวลาราชการ
หรือขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายโครงการทุน
การศึกษาเจเอแอล
E-mail: kittiwadee.dejthamrong@jal.com
หรือทางโทรศัพท์
คุณพิชญา ศรีวงษ์ 02-257-4013

หมายเหตุ: หมดเขตรับเรียงความ วันที่ 17 มีนาคม 2551

======================================
เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com
 

Create Date : 07 มีนาคม 2551    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:54:12 น.
Counter : 343 Pageviews.  

The ASEAN-ROK มอบทุนวิจัย

The ASEAN-ROK มอบทุนวิจัย
วันที่ 6 มีนาคม 2551
เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์
Tel: 02-354-4730
www.EnglishThailand.com
The ASEAN-ROK Academic Exchange Programme
Korean Association of Southeast Asian Studies
ด้วย The ASEAN-ROK Academic Exchange Programme
ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง Korean Association of Southeast
Asian Studies (KASEAS) กับ ASEAN University Network (AUN)
มีความประสงค์จะมอบทุนในการทำวิจัยทางด้าน
Korean Studies, East Asian Studies หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ในระหว่างเดือนมิถุนายน – พฤศจิกายน 2551
เป็นเวลา 3 สัปดาห์ – 6 เดือน ณ สาธารณรัฐเกาหลี

คุณสมบัติผู้สมัคร
อาจารย์ นักวิจัย นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ของมหาวิทยาลัยสมาชิก ASEAN University Network (AUN)

ระยะเวลารับสมัคร
ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2551

ทุนที่จะได้รับ
1. เงินสนับสนุน (รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด เช่น ค่าเดินทาง
ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าพิมพ์งาน และค่าไปรษณีย์)
2. สำหรับอาจารย์/นักวิจัย 6,000 USD (ประมาณ 198,000 บาท)
3. สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก 4,500 USD (ประมาณ 148,500 บาท)
4. สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท 4,000 USD (ประมาณ 132,000 บาท)

หมดเขตการรับสมัคร 21 มีนาคม 2551
ประกาศผลการคัดเลือก เดือนเมษายน 2551

ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่
สำนักงานวิรัชกิจ อาคารจามจุรี 4 หรือ
คุณนภารัตน์ พีรวัฒนธนกุล
สำนักงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ห้อง 210 อาคารจามจุรี 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โทรศัพท์ 02-215-3248, 02-218-3257

Email: secretariat@aun-sec.org

รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์:
//www.inter.chula.ac.th/inter/Scholarship% 20News
/ASEAN_ROK 2008/ASEAN_ROK.htm

======================================
เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com

 

Create Date : 06 มีนาคม 2551    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:54:22 น.
Counter : 395 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  

Valentine's Month


 
ด.ญ.ถ้วยฟู
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 3 คน [?]
Group Blog
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add ด.ญ.ถ้วยฟู's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.