รัฐบาลฮังการีมอบทุน ปริญญาตรี-โท-เอก

รัฐบาลฮังการีมอบทุน ปริญญาตรี-โท-เอก
วันที่ 16 มีนาคม 2551
เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์
Tel: 02-354-4730
www.EnglishThailand.com
สถานเอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย แจ้งว่า
รัฐบาลฮังการีประกาศมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท-เอก
และทุนวิจัยแก่นักศึกษาต่างชาติรวมทั้งทุนฝึกอบรมสำหรับครู
และนักวิจัยภาคฤดูร้อนทั้งสาขาศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ประจำปี 2008-2009

กระบวนการขอทุน
กลุ่มทุนที่มอบโดย HSB แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ต่อไปนี้
1.หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี (5-10 เดือน)
2.หลักสูตรระดับหลังปริญญาตรี (3-21 วัน หรือ 1-10 เดือน)
3.การศึกษาระดับปริญญาเอก (36 เดือน)
4.การศึกษาระดับ partial doctoral (12 เดือน)
5.การศึกษาระดับหลังปริญญาเอก (1-10 เดือน)
6.ติวเตอร์อาวุโส หรือนักวิจัย (3-21 วัน หรือ 1-10 เดือน)
7.หลักสูตรภาคฤดูร้อน 2-4 สัปดาห์

ผู้ขอรับทุนต้องยื่นใบสมัครไปยังสำนักงานทุนการศึกษา
ประเทศของตน ซึ่งจะเป็นผู้กำหนดเส้นตายการรับสมัคร
สำนักงานเหล่านี้จะส่งต่อใบสมัครที่ผ่านการพิจารณาแล้ว
ไปยังสำนักงานทำการของ HSB ก่อนวันที่ 30 เมษายน 2008
โดยกำหนดเส้นตายนี้รวมถึงการขอทุนภาคฤดูร้อนด้วย
การสมัครโดยบุคคลจะไม่ถูกกันออกไป เพียงแต่ HSB
จะพิจารณาใบสมัครที่ส่งมาจากสำนักงานทุนแต่ละประเทศก่อน

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
และขอรับสำเนาใบสมัครได้ทางเว็บไซต์: //www.scholarship.hu
ส่งใบสมัครไปยังสถานเอกอัครราชทูตฮังการี
20th Fl, Oak Tower President Park Condominium
เลขที่ 99 สุขุมวิท ซอย 24
เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
กระทรวงศึกษาธิการฮังการีจะมอบทุนตามการตัดสินใจของ HSB
โดยจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนในเว็บเพจของ HSB
ในเดือนกรกฎาคม 2008======================================
เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com


 

Create Date : 16 มีนาคม 2551    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:45:05 น.
Counter : 362 Pageviews.  

ทุนพีโทรนาส (ประเทศไทย) มอบทุนการศึกษา

ทุนพีโทรนาส (ประเทศไทย) มอบทุนการศึกษา
วันที่ 15 มีนาคม 2551
เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์
Tel: 02-354-4730
www.EnglishThailand.com
บริษัท พีโทรนาส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทน้ำมัน
และก๊าซแห่งชาติของประเทศมาเลเซีย ได้ประกาศมอบ
ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีให้กับประเทศไทย
เพื่อไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พีโทรนาส
ประเทศมาเลเซีย จำนวน 10 ทุน ใน 7 สาขา ได้แก่
1. วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
4. วิศวกรรมเครื่องกล
5. วิศวกรรมโยธา
6. วิศวกรรมปิโตรเลียม
7. วิศวกรรมเคมี

คุณสมบัติผู้สมัคร
สัญชาติไทย
อายุไม่เกิน 23 ปี
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
สายวิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50
มีความรู้ภาษาอังกฤษดี

วิธีการสมัคร
ดาวน์โหลดใบสมัครที่ เว็บไซต์: //www.ttm-jda.com
และจัดส่งใบสมัครไปที่
บริษัท พีโทรนาส (ประเทศไทย) จำกัด
191 อาคารซีทีไอทาวเวอร์ ชั้น 24
ถ.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กทม. 10110

หมดเขตรับสมัคร วันที่ 21 มีนาคม 2551

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กระทรวงศึกษาธิการ เว็บไซต์:
//www.moe.go.th/new_site/node/20/238/news_sec_detail/6690

หรือ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์: //www.bic.moe.go.th/
======================================
เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com

 

Create Date : 15 มีนาคม 2551    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:45:14 น.
Counter : 277 Pageviews.  

ทุนป.โท-เอก ที่สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

ทุนป.โท-เอก ที่สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
วันที่ 14 มีนาคม 2551
เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์
Tel: 02-354-4730
www.EnglishThailand.com
ภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการ สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิริธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศรับนักศึกษา ทุนการศึกษาทำงานวิจัย
สำหรับนักศึกษาปริญญาโทเอก(เริ่มเรียน มิ.ย. 2551)

รายละเอียดงานวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการใหญ่ เพื่อสร้างโปรแกรม
สำหรับสร้างแบบจำลองเพื่อศึกษาระบบการจราจรในเมืองใหญ่
เช่น กรุงเทพ โดยอาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คลัสเตอร์
งานวิจัยจะเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลเพื่อเส้นทางที่สั้นที่สุด
บนเครือข่ายขนาดใหญ่ โดยต้องคำนึงถึงเวลาในการค้นหา
และประสิทธิภาพของเส้นทาง จากนั้นจึงนำเอาข้อมูลการเดินทาง
มาจำลองโดยใช้ระบบคลัสเตอร์เพื่อให้การทำงานรวดเร็วขึ้น
ซึ่งงานวิจัยนี้จะพัฒนาบนหลักการ ของ TRANSIMS
(//transims-opensource.org/) ซึ่งเป็นโปรแกรม
การจำลองการเดินทางอย่างละเอียดบนแผนที่ขนาดใหญ่
จุดประสงค์ของงานวิจัยชิ้นนี้จะทำการพัฒนาหลักการ
เพื่อให้เหมาะกับสภาพการเดินทางที่เป็นอยู่ในเมืองไทย

คุณสมบัติ
วศ.บ. หรือ วท.บ. ด้านคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์
หรือ สาขาใกล้เคียง เกรดเฉลี่ยป.ตรีสูงกว่า 2.75
พื้นฐานการเขียนโปรแกรมดีถึงดีมาก
มีความรู้ Object-Oriented Programming เป็นอย่างดี
โดยเฉพาะภาษา C มีความรู้การใช้งาน GNU/Linux
เป็นอย่างดี เรียนรู้สิ่งใหม่ได้เร็ว
ภาษาอังกฤษดี (TOEFL PBT >= 530, TOEFL CBT >=175
IELTS >= 6.0, TU-GET >= 550)

การสมัคร

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่:
//www.siit.tu.ac.th/program/post_general.html#download

ส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
(เช่น สำเนาเอกสารผลการสอบภาษาอังกฤษ)
ไปที่อาจารย์ที่ปรึกษา:
ดร. ชวลิต จีนอนันต์
ภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการ สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร
131 หมู่ 5 ถนนติวานนท์
ต.บางกะดี อ.เมือง
ปทุมธานี 12000

ใบสมัครที่ส่งมาก่อนจะมีสิทธิเข้ารับสัมภาษณ์ก่อน
ปิดรับสมัครทันทีเมื่อได้จำนวนนักศึกษาตามต้องการ
จดหมายแนะนำตัว สามารถส่งในวันสัมภาษณ์ได้
หมดเขต 31 พ.ค. 2551

ติดต่อสอบถาม
Email: chawalit@siit.tu.ac.th
โทร: 02-501-3505 ต่อ 2112 (วิทยาเขตบางกะดี)
02-501-3505 ต่อ 2110 (คุณเบญจาศรี, เลขาภาควิชา)
//www.siit.tu.ac.th/chawalit
ตรวจสอบรายละเอียดด้านหลักสูตรและคุณสมบัติผู้สมัครได้ที่: //www.siit.tu.ac.th/program/postgrad.html======================================
เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com


 

Create Date : 14 มีนาคม 2551    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:45:25 น.
Counter : 379 Pageviews.  

ทุนเรียนฟรีที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

ทุนเรียนฟรีที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ 13 มีนาคม 2551
เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์
Tel: 02-354-4730
www.EnglishThailand.com

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษา IES ร่วมกับ
องค์กรทุนแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (PIE) ซึ่งได้รับรอง
มาตรฐานการดำเนินการจาก CSIET (Council on Standards
For International Educational Travel) ในการจัดสอบ
และคัดเลือกนักเรียนไทยให้ได้รับทุนการศึกษาเป็นประจำ
ทุกปี ๆ ละ 70-80 ทุน เพื่อไปศึกษาต่อในระดับ High School
ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา
(ประมาณ 10 เดือน) โดยนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้ศึกษา
อยู่ในโรงเรียนรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกา พักอาศัยกับ
ครอบครัวอาสาสมัครชาวอเมริกันและอยู่ในฐานะนักเรียนแลกเปลี่ยน
ซึ่งทุกขั้นตอนดำเนินการด้วยความเอาใจใส่ตามมาตรฐานองค์กรทุน
โดยมี รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ ( อาจารย์แม่ ) เป็นผู้อำนวยการโครงการ
นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับประโยชน์จากการใช้ชีวิตใน
ต่างแดนมากมายนอกจากนี้ยังได้เพิ่มพูนประสบการณ์ด้าน
ภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

ประเภททุนการศึกษา
1. ทุนยุวชน IES (ทุนฟรี) 1 - 2 ทุน
2. ทุนนักเรียนดีเด่น (10 ทุน)
3. ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน IES (ทุนสมทบ)

หากต้องการเปิดโอกาสทางการเรียนรู้และก้าวสู่โลกกว้างยังต่างแดน
สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2551 ที่จะถึงนี้ เป็นต้นไป

สนใจสมัครสอบและสอบถามรายละเอียดได้ที่
สำนักงานโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษา IES
อาคารโอลิมเปียไทยทาวเวอร์ ชั้น 21
ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 02-512-6022-4 แฟกซ์. 02-513-0674
สมัคร online ได้ที่ //www.ies-education.com


======================================
เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com


 

Create Date : 13 มีนาคม 2551    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:45:39 น.
Counter : 430 Pageviews.  

ทุนการศึกษาทำงานวิจัย ป.โท ด้านนิวเคลียร์ฟิวชัน

ทุนการศึกษาทำงานวิจัย ป.โท ด้านนิวเคลียร์ฟิวชัน
วันที่ 12 มีนาคม 2551
เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์
Tel: 02-354-4730
www.EnglishThailand.com
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิริธร (SIIT) ม.ธรรมศาสตร์
เป็นสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติด้านวิศวะกรรมชั้นนำแห่งแรก
ของประเทศไทยภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอนได้รับปริญญาบัตร
ของม.ธรรมศาสตร์ เมื่อสำเร็จการศึกษาเปิดรับสมัครนักศึกษา
เข้ารับเรียนต่อโดยมีคุณสมบัติต่อไปนี้

กลุ่มของผู้มีสิทธิเข้ารับทุน
สำหรับผู้ที่สำเร็จปริญญาตรี วท.บ. สาขาฟิสิกส์
หรือ วศ.บ. สาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติด้านการศึกษา
- จบการศึกษาสาขา วท.บ. สาขาฟิสิกส์ หรือ วศ.บ. สาขาที่เกี่ยวข้อง
- เกรดเฉลี่ยสูงกว่า 3.00 สำหรับ ป.ตรีเพื่อสมัครเรียนปริญญาโท
- พื้นฐานการเขียนโปรแกรมดี ถึงดีมาก
- มีความรู้การใช้งาน Linux เป็นอย่างดี
- เรียนรู้สิ่งใหม่ได้เร็ว คุณสมบัติด้านภาษา
- ภาษาอังกฤษดีมาก
- TOELF less than 530 marks or
- IELTS not less than 6.0 or
- TU-GET , at least 550.
ให้แนบเอกสารผลการสอบภาษาอังกฤษมา
พร้อมกับเอกสารการสมัครด้วย

ทุนการศึกษา (ทุน SIIT Scholarship)
เป็นทุนให้เปล่าไม่มีภาระผูกพันใดๆหลังสำเร็จการศึกษา
มีเงินค่าใช้จ่ายให้ระหว่างการศึกษาเดือนละ 8,000 บาท ตลอด 2 ปี
ทุนรวมค่าลงทะเบียนทุกอย่าง (ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมอีกแล้ว)
ทุกเทอม ตลอด 2 ปี

กรุณา download แบบฟอร์มใบสมัคร ได้ที่
//www.siit.tu.ac.th/scholarship_opp_graduate.php
กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง
(ให้แนบสำเนาเอกสารผลการสอบภาษาอังกฤษมา
พร้อมกับเอกสารการสมัครด้วย)
และส่งมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้

ผศ.ดร. ธวัชชัย อ่อนจันทร์ (สมัครทุน)
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิริธร(SIIT)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
อ. คลองหลวง ปทุมธานี 12121

หมดเขตสมัครวันสุดท้าย 31 พ.ค. 2551

อีเมล์หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
thawatchai@siit.tu.ac.th และ
thawatchai_onjun@hotmail.com
02-986-9009 ต่อ 1897

รายละเอียดเพิ่มเติมด้านหลักสูตรและคุณสมบัติผู้สมัคร
ตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์: //www.siit.tu.ac.th

======================================
เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com

 

Create Date : 12 มีนาคม 2551    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:53:27 น.
Counter : 402 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  

ด.ญ.ถ้วยฟู
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 3 คน [?]
Group Blog
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add ด.ญ.ถ้วยฟู's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.