ฟูลไบรท์มอบทุน ผู้บริหาร-นักวิชาการ – วันที่ 1

ฟูลไบรท์มอบทุน ผู้บริหาร-นักวิชาการ – วันที่ 1
วันที่ 28 มีนาคม 2551
เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์
Tel: 02-354-4730
www.EnglishThailand.com
Hubert H Humphrey North-South Fellowship
ทุนนี้จะมอบให้กับผู้มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ จำนวน 2 ทุน
ซึ่งหลักสูตรของทุนนี้จะทำให้ผู้เข้ารับทุนได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องราว
ต่าง ๆ ในสาขาอาชีพของตัวเองมากขึ้น โดยรูปแบบการเรียนสอน
จะมีทั้งการสัมมนา ทำโครงการพิเศษ รวมไปถึงการได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ
สิทธิประโยชน์ของทุนนี้ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายรายเดือน
ค่าหนังสือเรียน ค่าเล่าเรียน รวมไปถึงค่าเดินทางระหว่าง
ประเทศผู้ได้รับทุนกับกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และการเดินทาง
ภายในประเทศไปยังวอชิงตัน ดี.ซี. เพื่อการสัมมนาพิเศษ

คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุน
1.เป็นผู้บริหาร นักวิชาการ นักวิชาชีพระดับกลาง
ทั้งหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน
2.สัญชาติไทย
3.จบการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรี
4.คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.0
5.มีผลคะแนน TOEFL อย่างน้อย 525 คะแนน หรือ 195 คะแนน
สำหรับการสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และ 71 คะแนน
สำหรับการสอบทางอินเทอร์เน็ต
6.อายุระหว่าง 28-58 ปี
7.ผู้สมัครควรทำงานในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การเกษตร
การสื่อสาร การป้องปรามยาเสพติด เศรษฐศาสตร์ การศึกษา
การเงิน การธนาคาร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล กฎหมายและ
สิทธิมนุษยชน การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและ
สภาวะโลกร้อน สาธารณสุข รัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการ
เทคโนโลยีและการพัฒนาภูมิภาค การแพร่ขยายการค้า
มนุษย์และผู้หญิง รวมทั้งการสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาที่สอง การวางนโยบายและการแก้ปัญหา
8.มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปี
9.ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ควรกลับมา
พำนักอยู่ในประเทศไทยแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปี หลังจากจบการศึกษา
10.สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นโยมูลนิธิ โดยไม่มีข้อแม้

ขั้นตอนการสมัคร
1.ผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ //www.fulbright.org
ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2008
2.กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมด้วยจดหมาย
ส่งถึงตัวท่านเอง พร้อมด้วยแสตมป์ราคา 5 บาท ไปยัง
มูลนิธิฟูลไบรท์
ตึกไทวา 1 ชั้น 3 21/5
ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120

เอกสารประกอบใบสมัครประกอบด้วย
1.ใบสมัครที่กรอกแบบฟอร์มครบถ้วนสมบูรณ์ จำนวน 4 หน้า
พร้อมถ่ายสำเนาอีก 5 ชุด
2.สำเนาใบแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรี จำนวน 6 ชุด
3.สำเนาใบคะแนน TOEFL จำนวน 6 ชุด
4.จดหมายแสดงความยินยอมจากหน่วยงาน ติดผนึกซองอย่างดี 1 ฉบับ

วันหมดเขตรับสมัคร
วันที่ 30 มิถุนายน 2551
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-285-0581 ต่อ 104

======================================
เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com
 

Create Date : 28 มีนาคม 2551    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:41:35 น.
Counter : 289 Pageviews.  

ทุนป.โท Bioinformatics เรียนฟรี

ทุนป.โท Bioinformatics เรียนฟรี
วันที่ 27 มีนาคม 2551
เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์
Tel: 02-354-4730
www.EnglishThailand.com
ขยายระยะเวลารับสมัครนักศึกษาชีวสารสนเทศ ถึงวันที่ 4 เมษายน
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท Bioinformatics @ KMUTT
เปิดรับสมัครนักศึกษาที่มีผลการศึกษาดี
เพื่อรับทุนศึกษาระดับปริญญาโท
ทุกคนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร

ติดต่อขอทราบรายละเอียด และส่งใบสมัครได้ที่
อ.กนกวรรณ 02-470-7500
Email: kanokwan.poo@kmutt.ac.th หรือ
02-470-7572
Email: bif.kmutt@gmail.com

เอกสารที่ใช้สมัคร
- CV
- transcript

เว็บไซต์ :
//www.sit.kmutt.ac.th/Bio/BioWeb/index.php
//www.bioinformatics.kmutt.ac.th/

======================================
เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com

 

Create Date : 27 มีนาคม 2551    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:43:23 น.
Counter : 717 Pageviews.  

ทุนการ ศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่น ป.ตรี-โท ที่ญี่ปุ่น

ทุนการ ศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่น ป.ตรี-โท ที่ญี่ปุ่น
วันที่ 26 มีนาคม 2551
เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์
Tel: 02-354-4730
www.EnglishThailand.com
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยจะคัดเลือก
และเสนอชื่อนักเรียนไทยเพื่อมอบทุนการ ศึกษาของรัฐบาล
ญี่ปุ่นให้แก่ผู้ที่มีความประสงค์ไปศึกษาต่อที่ญี่ปุ่นในระดับ
อุดมศึกษา และในสถาน ศึกษาชั้นสูงของญี่ปุ่น

1. ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาที่สามารถสมัครได้
มานุษยวิทยาและสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย จะคัดเลือกนักเรียน
ไทยเพื่อไปศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่น
ในฐานะ นักศึกษาต่างชาติเป็นประจำทุกปี ปีละประมาณ 10 ทุน
ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 22 ปี
สำเร็จหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตามหลักสูตรการศึกษา 12 ปี ระยะเวลารับทุนการศึกษา 5 ปี
และ 7 ปี สำหรับคณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทย์ศาสตร์ สัตวแพทย์ศาสตร์
(รวมระยะเวลาศึกษาภาษาญี่ปุ่น 1 ปี)

2. ระดับนักศึกษาวิจัย
สาขาวิชาที่สามารถสมัครได้
มานุษยวิทยาและสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย จะคัดเลือกนักเรียน
ไทยเพื่อไปศึกษาวิจัย ในระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่น
ในฐานะนักศึกษาวิจัยต่างชาติ เป็นประจำทุกปี ปีละประมาณ 50 ทุน
ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี สำเร็จหรือกำลังจะสำเร็จ
การศึกษา ในระดับปริญญาตรีระยะเวลา รับทุนการศึกษา 2 ปี
( รวมระยะเวลาศึกษาภาษาญี่ปุ่นครึ่งปี) แต่ขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่ศึกษา
ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรปริญญาเอก หรือ
หลักสูตรการศึกษาวิชาเฉพาะทางกำหนดให้ระยะเวลารับทุนการ
ศึกษาจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนั้นๆ

กำหนดรับสมัคร 5-17 มิถุนายน 2551 เวลา 13.30-16.30 น.
คุณสุพัทรา โพธิ์ทอง หรือ คุณสุวัฒนา แดงสืบหา
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
177 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Tel: 02-207-8504, 02-696-3004

//www.th.emb-japan.go.jp/imgnews/mext/subjects2009.pdf
หรือ เว็บไซต์:
//www.th.emb-japan.go.jp/th/jis/study.htm

======================================
เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com

 

Create Date : 26 มีนาคม 2551    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:43:36 น.
Counter : 367 Pageviews.  

ทุนรัฐบาลไต้หวันให้ นศ.ไทย

ทุนรัฐบาลไต้หวันให้ นศ.ไทย
วันที่ 25 มีนาคม 2551
เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์
www.EnglishThailand.com
รัฐบาลของประเทศไต้หวัน มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาไทย
ประจำปีการศึกษา 2009 ระดับปริญญาตรี–เอก และทางด้านภาษา
จำนวน 11 ทุน เปิดรับสมัครถึงวันที่ 31 มีนาคม นี้เท่านั้น
ทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการ The Scholarship Program
Of Taiwan (Spot) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้
การศึกษา ระหว่างประเทศไต้หวันกับประเทศไทย

ประเภทของทุน และสิทธิ์ของผู้รับทุน
1.ระดับปริญญาตรี ผู้รับทุนจะได้รับค่าใช้จ่ายประจำเดือน
25,000 เหรียญไต้หวัน หรือประมาณ 780 เหรียญสหรัฐ
2.ระดับปริญญาโท-เอก ผู้รับทุนจะได้รับค่าใช้จ่ายประจำเดือน
30,000 เหรียญไต้หวัน หรือประมาณ 930 เหรียญสหรัฐ
โดยทุนการศึกษาในส่วนของ MOEA จะมอบให้กับสาขาที่เกี่ยวกับ
เรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ดังต่อไปนี้ ฟิสิกส์ เคมี
คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เภสัชกรรม และเกษตรศาสตร์ เป็นต้น
ขณะที่ทุน NSC จะมอบให้กับทุนระดับปริญญาโทเท่านั้น

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
//www.roc-taiwan.org/th
ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารไปที่
แผนกวัฒนธรรม สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมแห่งไทเป
ตึกเอ็มไพร์ ชั้น 20
195 ถนนสาทรใต้
กรุงเทพฯ 10120

ขั้นตอนการทดสอบ
ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาทุกท่านจะต้องเข้ารับการทดสอบ
ในวิชาหลัก ๆ คือ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ธุรกิจ
และสาขาที่เกี่ยวข้อง ที่จะต้องใช้วิชาคณิตศาสตร์
และอังกฤษทดสอบ แต่จะมีสาขาวิชาศิลปศาสตร์
วิทยาศาสตร์การเมือง และสาขาที่เกี่ยวข้อง จะทำการสอบ
ในส่วนของภาษาอังกฤษเท่านั้น การสอบจะมีขึ้น
ในวันเสาร์ที่ 26 เมษายน 2008 เวลาสอบจะแจ้งผ่านเมล์
สถานที่สอบคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
172 ถนนอิสรภาพ ธนบุรี กรุงเทพ 10600
โทร.02-890-1801


======================================
เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com


 

Create Date : 25 มีนาคม 2551    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:43:46 น.
Counter : 488 Pageviews.  

ทุนระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

ทุนระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
วันที่ 23 มีนาคม 2551
เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์
Tel: 02-354-4730
www.EnglishThailand.com
ทุนระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มีความประสงค์จะให้ทุนการศึกษา
สำหรับผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ประจำปีการศึกษา 2551
โดยมีรายละเอียดดังนี้

ทุนการศึกษา ให้ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ชื่อทุน จำนวนทุน
1. ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก 1
2. ทุนโครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์ 1
3. ทุนสำหรับผู้มีผลการเรียนดีเด่น 2
4. ทุนศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 3

ทุนการศึกษา ให้เฉพาะค่าเล่าเรียน และค่าธรรมเนียม
ชื่อทุน จำนวนทุน
1. ทุนผู้มีศักยภาพศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 2
2. ทุนที่คณาจารย์ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 13

ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์:
//www.sut.ac.th/SUTWEB/news/2008/mar/mar_02.html======================================
เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com


 

Create Date : 23 มีนาคม 2551    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:44:00 น.
Counter : 348 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  

Valentine's Month


 
ด.ญ.ถ้วยฟู
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 3 คน [?]
Group Blog
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add ด.ญ.ถ้วยฟู's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.