รัฐบาลกรีซ มอบทุนปริญญาโท ปี 09

รัฐบาลกรีซ มอบทุนปริญญาโท ปี 09
วันที่ 27 เมษายน 2551
เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์
Tel: 02-354-4730
www.EnglishThailand.com

รัฐบาลสาธารณรัฐเฮเลนิก (กรีซ) โดยกระทรวงศึกษาธิการ
และงานด้านศาสนา จัดสรรทุนการศึกษาแก่นักศึกษาต่างชาติ
ประจำปีการศึกษา 2008/2009 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ทุนระดับปริญญาโท
กระทรวงศึกษาธิการและงานด้านศาสนาของกรีซ มอบทุนระดับ
ปริญญาโทให้กับนักศึกษาต่างชาติจากกลุ่มประเทศดังต่อไปนี้
กลุ่มประเทศจากคาบสมุทรบัลขาน ยุโรปตะวันออก เอเชีย และแอฟริกา
ตามหลักสูตรดังต่อไปนี้ หลักสูตรปริญญาโท เป็นเวลา 3 ปี
(โดย 1 ปีแรก เป็นการศึกษาภาษากรีก และอีก 2 ปี เป็นการเรียน
หลักสูตรปริญญาโท เริ่มต้นปีการศึกษา 2008/2009)

คุณสมบัติผู้สมัคร
- ได้รับปริญญาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยประเทศของผู้สมัคร
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- มีความสามารถในการใช้ภาษากรีก อังกฤษ และฝรั่งเศส อยู่ในขั้นดีเยี่ยม
- ต้องเป็นคนต่างชาติตามสถานที่เกิด
- ต้องไม่เคยได้รับทุนจากกระทรวงศึกษาธิการและงานด้านศาสนา
ของกรีซ มาก่อน

เอกสารประกอบการสมัคร
สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้างต้น สามารถขอและส่งเอกสารใบสมัคร
ไปได้ที่สถานทูตเฮเลนิก หรือสถานกงสุลที่ตั้งอยู่ในประเทศนั้น ๆ
หรือประเทศใกล้เคียงก็ได้ นอกจากใบสมัครแล้ว ผู้สมัคร
จะต้องเตรียมเอกสารประกอบดังต่อไปนี้
1.ประวัติของการศึกษาโดยสังเขป
2.หนังสือรับรองผลการเรียนและใบประกาศนียบัตรระดับต่าง ๆ
จากมหาวิทยาลัยต้นสังกัด
3.ใบรับรองที่แสดงว่ามีความสามารถในการใช้ภาษากรีซ
หรืออังกฤษ หรือฝรั่งเศส อยู่ในขั้นดีเยี่ยม
4.ใบรับรองสุขภาพที่ยืนยันว่าผู้สมัครไม่มีปัญหาทางด้านสุขภาพ
5.ภาพถ่ายขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
6.จดหมายรับรองจากต้นสังกัด 1 ฉบับ และใบรับรอง
จากศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยกรีซ อีก 1 ฉบับ
7.เอกสารทั้งหมดจะต้องได้รับรองจากมหาวิทยาลัยในกรีซก่อน
เงื่อนไขของการรับทุน
- นักเรียนที่ได้รับทุนแต่ยังรู้ภาษากรีกไม่มาก มีความจำเป็นต้อง
เข้าคอร์สเรียนภาษากรีกเพิ่มเติมก่อนที่จะเข้ารับการศึกษา
ตามหลักสูตรปริญญาโท
- ผู้ได้รับทุนจะต้องแจ้งกำหนดการต่าง ๆ ก่อนเดินทางไปยังประเทศกรีซ
เป็นเวลา 1 เดือน เพื่อการเตรียมการในด้านต่าง ๆ สิ่งที่ต้องพึงระวังก็คือ
ผู้รับทุน จะต้องถือวีซ่านักศึกษา (วีซ่านักท่องเที่ยว ไม่ได้รับอนุญาต
ให้ศึกษาในประเทศกรีซ ไม่ว่าจะด้วยกรณีใด)

ผู้รับทุนการศึกษาอาจจะถูกตัดสิทธิ์ ด้วยเงื่อนไขดังต่อไปนี้
- เอกสารประกอบการสมัครไม่สมบูรณ์
- ผู้สมัครไม่ยอมทำตามเงื่อนไขของทุน
- ได้รับทุนการศึกษาจากที่อื่นในเวลาเดียวกัน
- เดินทางออกจากประเทศกรีซ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบ
จากกระทรวงศึกษาของกรีซ

ข้อสนับสนุนทางการเงิน
ผู้ได้รับทุนทุกท่านจะได้รับการจัดสรรทางด้านการเงินดังนี้
- เงินค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 650 ยูโร
- ค่าที่พัก
- ค่ารักษาพยาบาล
- ค่าเล่าเรียนระหว่างเรียนภาษากรีก
- เงินเดือน 550 ยูโร

ทางกระทรวงศึกษาธิการจะไม่สนับสนุนเงินทางด้านการเดินทาง
การประชุม การสัมมนา หรือว่ากิจกรรมการวิจัย รวมไปถึงคู่สมรส
หรือว่าผู้ที่อยู่ในการอุปถัมภ์ของผู้รับทุน นอกจากนี้ ผู้ได้รับทุน
จะยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เงินจัดจ้างคนอื่น ๆ ทำการใด ๆ ทั้งสิ้น
ผู้รับทุนจะต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเองทั้งหมด

วันสิ้นสุดรับสมัคร
วันที่ 30 เมษายน 2008

ประกาศผล
หลังจากเดือนมิถุนายน 2008

สถานที่ส่งใบสมัคร เอกสารประกอบการสมัคร
สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเฮเลนิก ประจำประเทศไทย
ตึก BKI/YWCA ชั้น 9 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-679-1462======================================
เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com
 

Create Date : 27 เมษายน 2551    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:37:52 น.
Counter : 357 Pageviews.  

รัฐบาลเดนมาร์กมอบทุนการศึกษา ป. ตรี-โท-เอก

รัฐบาลเดนมาร์กมอบทุนการศึกษา ป. ตรี-โท-เอก
วันที่ 26 เมษายน 2551
เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์
Tel: 02-354-4730
www.EnglishThailand.com


รัฐบาลเดนมาร์กมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาไทย ดังนี้

1. ทุน Danida Scholarships โดยให้ทุนผ่านสถาบัน AIT
แก่นักศึกษาปริญญาโทและเอก

2. ทุนสถาบัน CBS (Copenhagen Business School)
สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีและโท

3. ทุนการศึกษาด้าน Business Economics
สำหรับนักศึกษาปริญญาโท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สถานทูตเดนมาร์ก เลขที่ 10
ซ.อรรถการประสิทธ์ ถ.สาธรใต้
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-213-2021-5

และสำหรับทุน Danida ติดต่อที่
Danida-AIT Program Officer,
สถานบันเทคโนโลยีเอเชีย (AIT)
เลขที่ 4 อ.คลองหลวง อ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 02-524-5569 ถึง 6009
เว็บไซต์: //www.dacp.ait.ac.th/projects.html
(รายละเอียดทุน Danida)======================================
เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com

 

Create Date : 26 เมษายน 2551    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:38:02 น.
Counter : 1041 Pageviews.  

รัฐบาลจีนร่วมกับม.วิศวกรรมฮาร์บิน มอบทุนป.โท-เอก

รัฐบาลจีนร่วมกับม.วิศวกรรมฮาร์บิน มอบทุนป.โท-เอก
วันที่ 25 เมษายน 2551
เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์
Tel: 02-354-4730
www.EnglishThailand.com

รัฐบาลจีนร่วมกับมหาวิทยาลัยวิศวกรรมฮาร์บิน
(Harbin Engineering University) มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริม
นักศึกษาต่างชาติ เพื่อศึกษาในระดับปริญญาโท และ เอก
โดยมอบให้นักศึกษาไทย ปริญญาโท จำนวน 5 ทุน
และปริญญาเอก 2 ทุน (ทุนให้เปล่า)

หลักฐานการสมัคร
1. แบบฟอร์มการยื่นขอทุน สามารถกรอก
เป็นภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน
2. รูปถ่ายสี จำนวน 10 ใบ
3. สำเนาหนังสือเดินทาง 2
4. Transcript (ภาษาอังกฤษ) ฉบับจริง
5. ใบรับรองปริญญา (ภาษาอังกฤษ) ฉบับจริง
6. เขียนเรียงความภาษาอังกฤษ หรือ จีน ในหัวข้อ
“การวางแผนการเรียนให้ได้ผลในหลักสูตรต่าง ๆ
หลังจากได้รับทุนการศึกษา ” โดยมีความยาวไม่ต่ำกว่า 800 คำ
7. Reference หรือ Recommendation letter
จาก Professor จำนวน 2 ฉบับ
8. ใบตรวจสุขภาพ
9. ผลสอบภาษาอังกฤษ IELTS ไมต่ำกว่า 5.5
ในกรณีที่สมัครหลักสูตรภาษาอังกฤษ

ติดต่อขอสมัครได้ที่ ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศจีน
OREN 60 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซน D ชั้น 2
ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร 02-2294477-8, 089-790-7744, 086-627-1751

ระยะเวลาการสมัคร
ระยะเวลาในการยื่นขอทุน ก่อน 10 พฤษภาคม 2551
พิจารณาการให้ทุนวันที่ 15 พฤษภาคม 2551

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ :
//www.thai2china.com/heu_application.pdf

หมายเหตุ
- หลักฐานการสมัคร จะได้รับการพิจารณาจาก คณะกรรมการ
ทุนการศึกษา นักศึกษาต่างชาติ ซึ่งผู้ที่ไม่ผ่านการอนุมัติ
ทางมหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเอกสารใด ๆ
- ทางศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน OREN
เป็นผู้ประสานงานเรื่องทุน ไม่มีส่วนได้เสียกับทุนดังกล่าว
และผู้สมัครทุนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
======================================
เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com

 

Create Date : 25 เมษายน 2551    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:38:12 น.
Counter : 452 Pageviews.  

ทุนสกอ. สกว. สำหรับศาสตราจารย์

ทุนสกอ. สกว. สำหรับศาสตราจารย์
วันที่ 24 เมษายน 2551
เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์
Tel: 02-354-4730
www.EnglishThailand.com

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีความประสงค์จะให้ทุนสนับสนุน
การวิจัยแก่อาจารย์อาวุโสระดับศาสตราจารย์ที่มีผลงานวิจัยดีเด่น
ให้มีโอกาสได้พัฒนาและผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับชาติ
และระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวจะส่งผล
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงวิชาการ สามารถนำไปพัฒนาต่อยอด
หรือส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตได้ รับข้อเสนอโครงการตั้งแต่
วันนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2551

คุณสมบัติผู้ขอรับทุน
1.เป็นศาสตราจารย์ที่ปฏิบัติงานสอนและงานวิจัยเต็มเวลา
ในสถาบันอุดมศึกษาของไทย
2.ไม่จำกัดอายุและสัญชาติ
3.ไม่ผลงานด้านการวิจัยในสาขาที่เชี่ยวชาญในระดับแนวหน้า
อย่างต่อเนื่อง โดยต้องเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับ
ทั้งในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ และมีผลงานวิจัย
ที่ได้รับการเผยแพร่ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
4.เป็นผู้ที่มีประวัติดีงานในด้านของจริยธรรมและจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพ โดยเฉพาะตามแนวทางเรื่องจริยธรรมของนักวิจัย
ที่สภาวิจัยแห่งชาติกำหนดไว้
5.ไม่มีตำแหน่งบริหารในขณะรับทุน และไม่รับทุนวิจัยหลักอื่น ๆ อาทิ
ทุนเมธีวิจัยอาวุโสสกว. ทุนพัฒนากลุ่มวิจัยของสกอ. หรือทุน
ส่งเสริมกลุ่มนักวิจัยอาชีพของสวทช. เพื่อให้มีเวลาที่จะทุ่มเท
ให้กับงานวิจัยในโครงการอย่างเต็มที่
6.มีประสบการณ์ด้านบัณฑิตศึกษา สามารถสร้างกลุ่มวิจัย
และพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
7.สามารถดำเนินงานวิจัยที่ได้รับทุนตลอดระยะเวลา 3 ปี
8.สถาบันต้นสังกัดเห็นชอบการสนับสนุนทุนวิจัยตลอดโครงการ
ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้

สนใจให้จัดทำแบบเสนอโครงการจำนวน 5 ชุด พร้อมข้อมูล
ที่บรรจุใน CD 1 ชุดซึ่งแต่ละชุดประกอบด้วย แบบสมัครขอรับทุน
และข้อเสนอโครงการฉบับเต็ม
ส่งมายังฝ่ายวิชาการ (ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ชั้น 14 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์
เลขที่ 979/17- 21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 02-278-8253
โทรสาร 02-278-8248
หรือที่เว็บไซต์: //www.trf.or.thเรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com
 

Create Date : 24 เมษายน 2551    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:38:23 น.
Counter : 414 Pageviews.  

ทุน ป.เอกวิศวกรรมเคมี ม.ธรรมศาสตร์

ทุน ป.เอกวิศวกรรมเคมี ม.ธรรมศาสตร์
วันที่ 23 เมษายน 2551
เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์
Tel: 02-354-4730
www.EnglishThailand.com

รับสมัครนักศึกษาปริญญาเอกวิศวกรรมเคมี ม.ธรรมศาสตร์
เพื่อรับทุน สกอ. จำนวน 1 คน

หัวข้องานวิจัย เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

ค่าเล่าเรียนและค่าบำรุงต่างๆ สนับสนุนตามหลักสูตรของสถาบัน
การศึกษาที่ผู้รับทุนสังกัดตามที่จ่ายจริง
แต่ไม่เกิน 165,000 บาท/ปี เป็นเวลา 4 ปี
ค่าใช้จ่ายประจำเดือน สนับสนุนให้ผู้รับทุน
เดือนละ 10,000 บาท เป็นเวลา 4 ปี
ค่าวิจัย จ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน 50,000 บาท/ปี

คุณสมบัติของนักศึกษา
1. นักศึกษาที่สนใจจะต้องสมัครเรียนที่ภาควิชา
วิศวกรรมเคมี ม.ธรรมศาสตร์
2. มีผลการเรียนดี และได้เกรดเฉลี่ยสะสมระดับปริญญา
โทตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.25
3. อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์
4. เป็นอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่อยู่ในสังกัด
หรือกำกับของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา หรือบุคคลทั่วไป
5. ต้องศึกษาเต็มเวลา
6. มีความขยันและตั้งใจในการพัฒนาศักยภาพในการวิจัยอย่างแท้จริง

หมายเหตุ
นักศึกษาที่จบด้วยทุนนี้ จะต้องปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา
ต้นสังกัด หรือหน่วยงานอื่น ตามที่ผู้ให้ทุนกำหนดเป็นเวลา
เท่ากับระยะเวลาที่ผู้รับทุนได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา

นักศึกษาที่สนใจสามารถแจ้งความจำนง
เพื่อรับการสอบสัมภาษณ์ที่
อ.ภาณุ หรือที่
Email: dpanu@engr.tu.ac.th
โทร: 02-564-3001 ต่อ 3123

หมดเขต 31 พฤษภาคม 2551


======================================
เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com
 

Create Date : 23 เมษายน 2551    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:38:32 น.
Counter : 449 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  

Valentine's Month


 
ด.ญ.ถ้วยฟู
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 3 คน [?]
Group Blog
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add ด.ญ.ถ้วยฟู's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.