ม.ศรีปทุม มอบทุน ป.โท-เอก ต่างประเทศ

ม.ศรีปทุม มอบทุน ป.โท-เอก ต่างประเทศ
วันที่ 3 พฤษภาคม 2551
เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์
Tel: 02-354-4730
www.EnglishThailand.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้มีโครงการให้ทุนการศึกษา
ต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกแก่บุคคลภายนอก

จำนวนทุนและสาขาวิชา
1. ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมซอฟท์แวร์
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (เน้นการเขียนโปรแกรม)
สาขา Graphic Design สาขา Digital Art สาขาการออกแบบ
หรือการผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ สาขาการจัดการท่องเที่ยว
สาขาการตลาด สาขาการบริหารอุตสาหกรรม สาขาละ 1 ทุน
2. ปริญญาเอก สาขาวิชากฎหมาย สาขาการบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์หรือบริหารงานบุคคล สาขาการตลาด
สาขาการบริหารหรือการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาละ 1 ทุน

ลักษณะของทุน
1. ผู้รับทุนจะได้รับเงินทุนเป็นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา
ตลอดหลักสูตรไม่เกิน 800,000 บาท สำหรับผู้ศึกษาต่อปริญญาโท
และไม่เกิน 1,600,000 บาท สำหรับผู้ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
2. ผู้ที่ได้รับทุนจะได้รับทุนเป็นค่าจัดทำวิทยานิพนธ์ หรือ ปริญญานิพนธ์
ระดับปริญญาโท 20,000 บาท ระดับปริญญาเอก 30,000 บาท
3. ผู้ที่ได้รับทุนศึกษาต่อในประเทศจะได้รับทุน เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว
เดือนละ 7,500 บาท สำหรับผู้ศึกษาต่อปริญญาโท
และเดือนละ 13,000 บาท สำหรับผู้ศึกษาต่อปริญญาเอก

ผู้ได้รับทุนศึกษาต่อต่างประเทศจะได้รับทุนเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวรายเดือน ดังนี้
- ศึกษาต่อ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมัน เดือนละ 30,000 บาท
- ศึกษาต่อ ณ ประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เดือนละ 25,000 บาท


Downloadใบสมัคร ได้ที่
เว็บไซต์: //www.east.spu.ac.th

ติดต่อขอรับทุนได้ที่
สำนักงานบุคคล
อาคาร ดร.สุข - มาลินี พุคยาภรณ์ (ชั้น 2)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 ถนนบางนา-ตราด
ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์: 03-874-3690 ถึง 9 ต่อ 2204 และ 2206
E-mail: personnel@east.spu.ac.th

======================================
เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com

 

Create Date : 03 พฤษภาคม 2551    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:37:22 น.
Counter : 706 Pageviews.  

ทุนAIT มอบทุนเรียนฟรี ป.โท

ทุนAIT มอบทุนเรียนฟรี ป.โท
วันที่ 2 พฤษภาคม 2551
เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์
Tel: 02-354-4730
www.EnglishThailand.com

โครงการปริญญาโทวิชาชีพ Offshore Technology & Management
ร่วมกับอุตสาหกรรมขุดเจาะน้ำมันและก๊าซ มอบทุนเรียนฟรี

หลักสูตรปริญญาโทวิชาชีพนี้ สำหรับผู้มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
เรียนที่สถาบันเอไอที 2 ภาคการศึกษา และไปฝึกงานต่างประเทศอีก 2
เดือนครึ่ง สำหรับผู้ประสบการณ์ไม่ถึง 3 ปี จะต้องทำวิทยานิพนธ์
ซึ่งปกติจะใช้เวลารวมเกือบ 2 ปี

หลักสูตรนี้เน้น
1. Geoexploration and Petroleum Geoengineering
2. Offshore Structural Design and Construction
3. Offshore Operation and Management

ถ้าท่านมีศักยภาพดี บริษัทขุดเจาะน้ำมันและออกแบบก่อสร้าง
แท่นขุดเจาะน้ำมันข้ามชาติ จำนวน 10 บริษัท พร้อมให้ทุนเรียนฟรี
พร้อมค่าใช้จ่ายขณะเรียน โดยมีเงื่อนไขว่า เมื่อจบแล้ว ท่านพร้อม
จะเข้าร่วมงานกับบริษัทเหล่านี้

คุณสมบัติของนักศึกษา
- จบปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรม หรือ วิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง
เช่น โยธา เครื่องกล อุตสาหกรรม ปิโตรเลียม ธรณีฟิสิกส์ เป็นต้น
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในงานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
(สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์ สามารถเข้าศึกษา OTM
ในหลักสูตรปริญญาโทปกติ ซึ่งจะใช้เวลาเรียน 2 ปี โดยต้อง
ทำวิทยานิพนธ์เพิ่มเติม)
- มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยสอบ
TOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 หรือ เทียบเท่า

สนใจขอรับทุน สมัครภายใน 15 มิถุนายน
เพื่อให้ทันเข้าเรียนในเดือนสิงหาคม ศกนี้
โดยขอใบสมัครได้ที่
คุณนวลจันทร์ 02-524-5574
E-mail: otm@ait.ac.th
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์: //www.set.ait.ac.th/otm======================================
เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com
 

Create Date : 02 พฤษภาคม 2551    
Last Update : 23 มกราคม 2552 20:12:59 น.
Counter : 832 Pageviews.  

ม.รังสิต มอบทุนพระราชทานฯ ป.ตรี ตลอดหลักสูตร

ม.รังสิต มอบทุนพระราชทานฯ ป.ตรี ตลอดหลักสูตร
วันที่ 1 พฤษภาคม 2551
เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์
Tel: 02-354-4730
www.EnglishThailand.com


มหาวิทยาลัยรังสิต รับสมัครนักศึกษาทุนการศึกษาพระราชทาน
ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ประจำปีการศึกษา 2551

ในปีการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยรังสิต ทูลเกล้าฯ
ถวายทุนการศึกษาพระราชทาน เพื่อเป็นราชสักการะ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 43 ทุน
มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ จำนวน 1 ทุน
2. คณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน 1 ทุน
3. คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 1 ทุน
4. คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 ทุน
5. คณะเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 ทุน
6. คณะกายภาพบำบัด จำนวน 1 ทุน
7. คณะการแพทย์แผนตะวันออก จำนวน 1 ทุน
8. คณะทัศนศาสตร์ จำนวน 1 ทุน
9. คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ทุน
10. วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 ทุน
11. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 ทุน
12. คณะเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 1 ทุน
13. คณะศิลปะและการออกแบบ จำนวน 1 ทุน
14. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1 ทุน
15. คณะบัญชี จำนวน 1 ทุน
16. คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 1 ทุน
17. คณะศิลปศาสตร์ จำนวน 1 ทุน
17. คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ จำนวน 1 ทุน
18. คณะนิเทศศาสตร์ จำนวน 1 ทุน
19. คณะนิติศาสตร์ จำนวน 1 ทุน
20. คณะเศรษฐศาสตร์ จำนวน 1 ทุน
21. วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม จำนวน 1 ทุน
22. วิทยาลัยนานาชาติ จำนวน 1 ทุน
23. สถาบันการบิน จำนวน 1 ทุน
24. คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส จำนวน 10 ทุน
25. วิทยาลัยดนตรี จำนวน 10 ทุน

ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาพระราชทานจะต้องเป็นผู้ที่ได้
เกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป มีความประพฤติดี มารยาทดี มีระเบียบวินัย
และความรับผิดชอบ ทั้งนี้ทุนการศึกษาพระราชทานนี้
เป็นทุนการเรียนตลอดหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยรังสิต
และผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นค่าใช้จ่าย
ตลอดหลักสูตร ทั้งค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา

รับสมัครและการคัดเลือกรับทุนการศึกษาพระราชทาน
ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2551

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 02-791-5514-5516
หรือที่เว็บไซต์:
//www2.rsu.ac.th/web/insidersu/news.aspx?newsID=1187


======================================
เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com
 

Create Date : 01 พฤษภาคม 2551    
Last Update : 23 มกราคม 2552 20:13:11 น.
Counter : 487 Pageviews.  

สถาบัน AIT และรัฐบาลไทย มอบทุน ป.โท-เอก

สถาบัน AIT และรัฐบาลไทย มอบทุน ป.โท-เอก
วันที่ 30 เมษายน 2551
เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์
Tel: 02-354-4730
www.EnglishThailand.com

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) และรัฐบาลไทย
ประสงค์ที่จะให้ทุนการศึกษาให้แก่คนไทยที่เรียนดี
แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสศึกษาต่อ
ที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่ง
แทนการเดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศ เพื่อศึกษา
ต่อเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนานาชาติที่เน้นศักยภาพการเรียนรู้
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก
ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ในปีการศึกษา 2551

ทั้งประเภทจัดทุนอุดหนุนการศึกษาเต็มจำนวน
ซึ่งนึกศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัดไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียน
และไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ และประเภททุนอุดหนุนการศึกษาบางส่วน
ซึ่งหน่วยงานต้นสังกัดต้องจัดหาทุนเพิ่มเติมตามเงื่อนไข
และทำสัญญาผูกพันกับบุคลากร

ปิดรับสมัครภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2551
ผู้สนใจสมัครรับทุน สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
และสามารถดาวน์โหลด ใบสมัคร
จากเว็บไซต์ //www.ait.ac.th
หรือติดต่อโดยตรงทีสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
โดยติดต่อ คุณวรรณา เปลี่ยนสี
โทร 02-524-5071
E-mail: wannapa@ait.ac.th


======================================
เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com
 

Create Date : 30 เมษายน 2551    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:37:32 น.
Counter : 439 Pageviews.  

รัฐบาลกรีซ มอบทุนปริญญาเอก ปี 09

รัฐบาลกรีซ มอบทุนปริญญาเอก ปี 09
วันที่ 29 เมษายน 2551
เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์
Tel: 02-354-4730
www.EnglishThailand.com

ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก
กระทรวงศึกษาธิการและงานด้านศาสนาของกรีซ มอบทุนระดับวิจัย
หลังปริญญาเอกให้กับนักศึกษาต่างชาติจากกลุ่มประเทศดังต่อไปนี้
กลุ่มประเทศจากคาบสมุทรบัลข่าน ยุโรปตะวันออก เอเชีย และแอฟริกา

ทุนที่มอบให้จำนวน 5 ทุน ระยะเวลาการให้ทุน 3 เดือน
ประจำปีการศึกษา 2008/2009 ตามคณะ/สาขาวิชาที่ทางรัฐบาลกรีซ
เป็นผู้กำหนดให้

คุณสมบัติผู้สมัคร
- ได้รับปริญญาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยประเทศของผู้สมัคร
(รวมทั้งในระดับปริญญาตรีและโทด้วย)
- มีความสามารถในการใช้ภาษากรีก อังกฤษ และฝรั่งเศส อยู่ในขั้นดีเยี่ยม
- ต้องเป็นคนต่างชาติตามสถานที่เกิด
- ต้องไม่เคยได้รับทุนจากกระทรวงศึกษาธิการและงานด้านศาสนา
ของกรีซ มาก่อน

เอกสารประกอบการสมัคร
สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้างต้น สามารถขอและส่งเอกสารใบสมัคร
ไปได้ที่ สถานทูตเฮเลนิก หรือที่สถานกงสุลที่ตั้งอยู่ในประเทศนั้น ๆ
หรือประเทศใกล้เคียงก็ได้ นอกจากใบสมัครแล้ว ผู้สมัครจะต้อง
เตรียมเอกสารประกอบดังต่อไปนี้
1.ประวัติของการศึกษาโดยสังเขป
2.หนังสือรับรองผลการเรียนและใบประกาศนียบัตรระดับต่าง ๆ
จากมหาวิทยาลัยต้นสังกัด
3.ใบรับรองที่แสดงว่ามีความสามารถในการใช้ภาษากรีซ
หรืออังกฤษ หรือฝรั่งเศส อยู่ในขั้นดีเยี่ยม
4.ใบรับรองสุขภาพที่ยืนยันว่าผู้สมัครไม่มีปัญหาทางด้านสุขภาพ
5.ภาพถ่ายขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
6.ใบแผนงานที่ทำการวิจัยขณะที่ศึกษาอยู่ในกรีซ รวมไปถึง
จดหมายรับรองจากมหาวิทยาลัยต้นสังกัดที่เห็นด้วยกับโปรแกรมวิจัย
7.เอกสารทั้งหมดจะต้องได้รับรองจากมหาวิทยาลัยในกรีซก่อนเงื่อนไขของการรับทุน
- ทุนการศึกษาจะเริ่มหลังจากที่ผู้รับทุนเดินทางถึงประเทศกรีซ
ก่อนที่จะเข้าพบกับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยในกรีซ เพื่อที่จะเข้า
รับการแนะนำตลอดระยะเวลาของการรับทุน
- ผู้ได้รับทุนจะต้องแจ้งกำหนดการต่าง ๆ ก่อนเดินทาง
ไปยังประเทศกรีซ เป็นเวลา 1 เดือน เพื่อเตรียมการในด้านต่าง ๆ
สิ่งที่ต้องพึงระวังก็คือ ผู้รับทุนจะต้องถือวีซ่านักศึกษา
(วีซ่านักท่องเที่ยว ไม่ได้รับอนุญาตให้ศึกษาในประเทศกรีซ
ไม่ว่าจะด้วยกรณีใด)

ผู้รับทุนการศึกษาอาจจะถูกตัดสิทธิ์ด้วยเงื่อนไขดังต่อไปนี้
- เอกสารประกอบการสมัครไม่สมบูรณ์
- ผู้สมัครไม่ยอมทำตามเงื่อนไขของทุน
- ได้รับทุนการศึกษาจากที่อื่นในเวลาเดียวกัน
- เดินทางออกจากประเทศกรีซโดยไม่ได้รับความเห็นชอบ
จากกระทรวงศึกษาของกรีซ

ข้อสนับสนุนทางการเงิน
ผู้ได้รับทุนทุกท่านจะได้รับการจัดสรรทางด้านการเงินดังนี้
- เงินค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 800 ยูโร
- ค่าที่พัก
- ค่ารักษาพยาบาล
- เงินเดือน 700 ยูโร

ทางกระทรวงศึกษาธิการจะไม่สนับสนุนเงินทางด้านการเดินทาง
การประชุม การสัมมนา หรือว่ากิจกรรมการวิจัย รวมไปถึงคู่สมรส
หรือผู้ที่อยู่ในการอุปถัมภ์ของผู้รับทุน

หมายเหตุ
ทุนการศึกษาวิจัยหลังปริญญาเอก จะต้องทำรายการ
ผลงานวิจัยเสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการของกรีซ
หลังจากสิ้นสุดการวิจัยด้วย


======================================
เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com

 

Create Date : 29 เมษายน 2551    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:37:42 น.
Counter : 356 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  

ด.ญ.ถ้วยฟู
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 3 คน [?]
Group Blog
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add ด.ญ.ถ้วยฟู's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.