ม.แมนเชสเตอร์ มอบทุน ป.โท

ม.แมนเชสเตอร์ มอบทุน ป.โท
วันที่ 9 พฤษภาคม 2551
เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์
Tel: 02-354-4730
www.EnglishThailand.comคณะภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ
มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาต่างชาติ สำหรับทุนการศึกษา
ที่ทางมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์มอบในครั้งนี้
ประกอบไปด้วยสาขาดังต่อไปนี้

- MA Human Geography
- MSc Environmental Governance
- MSc Environmental Monitoring, Modelling & Reconstruction
- MSc Geographical Information Science

คุณสมบัติของผู้สมัคร
- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
- คะแนนทดสอบทางภาษาอังกฤษ (IELTS) 7.0

ขั้นตอนการสมัคร
- ผู้สมัครทุกคนจะมีโอกาสได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ
และมีโอกาสที่จะได้รับทุนการศึกษาเท่าเทียมกัน

วันหมดเขตรับสมัคร
วันที่ 30 มิถุนายน 2008 ใบสมัครที่ส่งมาหลังจากวันนี้
จะไม่ได้รับการพิจารณาการให้ทุน

วันประกาศผล
ทางคณะกรรมการพิจารณาทุนจะประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุน
ช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2008

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Mr. Paul Arrowsmith
Recruitment & Admission Admiinistrator
Email : paul.arrowsmith@manchester.ac.uk

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์:
//www.sed.manchester.ac.uk/geography/postgraduate/taught/courses


======================================
เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com
 

Create Date : 09 พฤษภาคม 2551    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:36:25 น.
Counter : 373 Pageviews.  

ม.ธรรมศาสตร์ มอบทุนการศึกษา ที่เกาหลี

ม.ธรรมศาสตร์ มอบทุนการศึกษา ที่เกาหลี
วันที่ 8 พฤษภาคม 2551
เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์
Tel: 02-354-4730
www.EnglishThailand.com

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ
Kyungnam University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยคู่สัญญา
เปิดรับสมัครเพื่อคัดมอบทุนการศึกษาระยะสั้นบางส่วน
เพื่อให้นักศึกษาไปศึกษาภาษาและวัฒนธรรมที่ Kyungnam University
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 1 ทุน
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2551 ทุกสาชาวิชา

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.มีสถานภาพเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในระหว่างที่รับทุน
2.มีคะแนนสะสมไม่น้อยกว่า 3.25
3.มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีมนุษยสัมพันธ์ดี และจะต้องมีความรู้
เกี่ยวกับประเทศไทยและวัฒนธรรมไทย
4.มีความสามารถในการสื่อสารและใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
5.มีใบรายงานคะแนน TOEFL 550 (213 CBT) หรือ TU-GET 550
หากมีความสามารถภาษาเกาหลี จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
ผู้ได้รับทุนจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป –กลับ
ระหว่างประเทศ

หลักฐานการสมัคร
1.ใบสมัครพร้อมรูปถ่าย 2x3 ซม. จำนวน 2 รูป
2.Statement of Purpose
3.ใบรายงานผลการเรียน (Transcript)
4.ใบรับรองสถานภาพนักศึกษา
5.Recommendation 2 ฉบับ (จากอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ฉบับ
และอีก 1 ฉบับ มหาวิทยาลัยจะจัดเตรียมให้)
6.สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี)
7.ใบรับรองความสามารถทางภาษาอังกฤษและ/หรือภาษาเกาหลี
กำหนดการเดินทาง ประมาณเดือนสิงหาคม

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ตึกโดม ชั้น 2 ท่าพระจันทร์
หรือที่เว็บไซต์: //www.interaffairs.tu.ac.th
======================================
เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com

 

Create Date : 08 พฤษภาคม 2551    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:36:35 น.
Counter : 492 Pageviews.  

บริษัทฟูจิตซึ มอบทุนป.โท ที่สหรัฐฯ

บริษัทฟูจิตซึ มอบทุนป.โท ที่สหรัฐฯ
วันที่ 7 พฤษภาคม 2551
เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์
Tel: 02-354-4730
www.EnglishThailand.com

บริษัท ฟูจิตซึ ลิมิเตต (Fujitsu Limited) มอบทุนการศึกษา
The Fujitsu Pacific Scholarship program โดยจะให้
ความช่วยเหลือทางด้านการเงิน ในระดับปริญญาโท
และการจัดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม สำหรับผู้เข้ารับทุน
การศึกษาจากประเทศเอเชียแปซิฟิก ซึ่งทุนการศึกษาดังกล่าว
จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการครบรอบ 50 ปี
ของบริษัทฟูจิตซึ เมื่อปี 1985
ผู้ที่ได้รับทุนของฟูจิซึจะได้มีโอกาสเข้าศึกษาที่
JAIMS ที่โอโนลูลู ฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา
เป็นสถาบันการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ตั้งขึ้นโดยไม่หวังผลกำไร
โดยทางฟูจิซึตั้งขึ้นเมื่อปี 1972 ปัจจุบัน ผู้ที่สำเร็จการศึกษา
ผ่านทุนของฟูจิซึ ได้มีโอกาสทำงานกับองค์กรบริการทางสังคม
ในประเทศบ้านเกิดและประเทศอื่น ๆ มากมาย

ขั้นตอนการสมัคร
ขอใบสมัครที่บริษัทฟูจิตซึที่ตั้งอยู่ในประเทศต่างๆ ได้
-ส่งใบสมัครที่สมบูรณ์ไปยัง
JAIMS 6660 Hawaii Kai Drive, Honolulu, HI96825 U.S.A.
หรือว่าจะสมัครผ่านออนไลน์ได้ที่
เว็บไซต์: //jaims.guide.net

ขั้นตอนการคัดเลือก
- การคัดเลือกเบื้องต้น เป็นการตรวจสอบเอกสาร
รวมไปถึงคุณสมบัติต่าง ๆ ตามเอกสารที่ส่ง
- หลังจากผ่านการตรวจสอบเอกสารแล้ว ก็จะมีการเรียกสอบ
สัมภาษณ์ ช่วงเดือนเมษายน–พฤษภาคม 2009
- การคัดเลือกขั้นสุดท้าย กระทำโดยทางฟูจิตซึอีกครั้งหนึ่ง
โดยการคัดเลือกจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก สำหรับผู้สมัคร
ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ รวมไปถึงประสบการณ์การทำงาน
ความกระตือรือร้น และเป้าหมายในการเขียนเรียงความและบทสัมภาษณ์
ผลการเรียน คะแนนทดสอบ เป็นต้น

วันหมดเขตรับสมัคร
ประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2009
======================================
เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com
 

Create Date : 07 พฤษภาคม 2551    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:36:46 น.
Counter : 447 Pageviews.  

สถาบันในเกาหลี มอบทุนป.โท

สถาบันในเกาหลี มอบทุนป.โท
วันที่ 6 พฤษภาคม 2551
เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์
Tel: 02-354-4730
www.EnglishThailand.com

สถาบัน KDI school of Public Policy and Management
ของประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ เสนอให้ทุน
POSCO Asia Fellowship แก่ข้าราชการจากประเทศจีน
อินเดีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท
“Master of Public Policy (MPP)” ประจำปีการศึกษา 2552
โดยทุนดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน
POSCO TJ Park Foundation

หลักสูตร Master of Public Policy Concentrations
-นโยบายการค้าอุตสาหกรรม
-การเงินสาธารณะ และการบริหารท้องถิ่น
-บริหารทรัพยากรบุคคล และนโยบายสังคม
-พัฒนาการเรียนรู้
-ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และเศรษฐ์ศาสตร์การเมือง

ลักษณะของหลักสูตร
-เรียนด้วยภาษาอังกฤษ
-จัดกลุ่มเสวนาอย่างต่อเนื่อง
-มีสาขาให้เลือกในหลายสาขา

สิทธิประโยชน์ของผู้รับทุน
ทุนการศึกษานี้ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าเดินทางระหว่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายประจำเดือน(ประมาณ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน)
รวมไปถึงโอกาสของการเป็นผู้ช่วยนักวิจัย หรืออาจารย์ในระหว่างศึกษา
โดยในส่วนนี้ได้รับการสนับสนุนจากทางสถาบัน KDI School

คุณสมบัติผู้สมัคร
- ต้องเป็นเจ้าหน้าที่รัฐบาลไทย สำหรับปีการศึกษา 2008
ซึ่งประเทศที่ได้สิทธิ์รับทุนนี้มีโอกาสเปลี่ยนแปลงไปได้ในแต่ละปี
- วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา หรือเทียบเท่า
- ต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

หมดเขตรับสมัคร
31 ตุลาคม 2551
(หากส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ จดหมายจะต้องไปถึงศูนย์รับสมัคร
1 สัปดาห์ก่อนวันปิดรับสมัคร)

ส่งใบสมัครไปที่
Ms. Manah Kim
E-mail: admissons@kdischool.ac.kr
Tel: 822-3299-1281/1019
Fax: 822-3299-1223
Homepage: //www.kdischool.ac.kr
Address: KDI School, 207-43
Cheonngnyangri-2-dong, Dongdaemun-gu
Seoul 130-868, Korea
======================================
เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com
 

Create Date : 06 พฤษภาคม 2551    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:36:56 น.
Counter : 445 Pageviews.  

ม.CURTIN ออสเตรเลีย มอบทุน ป.โท-เอก

ม.CURTIN ออสเตรเลีย มอบทุน ป.โท-เอก
วันที่ 4 พฤษภาคม 2551
เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์
Tel: 02-354-4730
www.EnglishThailand.com
ทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาต่างชาติ ระดับปริญญาโท
ตามโครงการ Curtin International Research Tuition
Scholarship–CIRTS เป็นครั้งแรกในปี 2009 จำนวน 30 ทุน
ปิดรับสมัคร 31 สิงหาคม 2008 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Curtin University of Technology ตั้งอยู่ที่เมืองเพิร์ธ
ทางทิศตะวันตกของประเทศออสเตรเลีย เป็นมหาวิทยาลัย
ที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย ในแถบดังกล่าว และได้ชื่อว่า
เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม
เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 3 ของออสเตรเลีย
ที่มีนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษา

คุณสมบัติผู้สมัคร
ทุนนี้มอบให้กับนักศึกษาต่างประเทศ
(ไม่รวมนักศึกษาจากประเทศนิวซีแลนด์)
ทุนนี้จะพิจารณาจากผลการเรียนของผู้สมัคร
รวมไปถึงความสามารถในการทำวิจัย

ผลประโยชน์ของผู้ได้รับทุน
ฟรีค่าเล่าเรียน 2 ปี สำหรับระดับปริญญาโท
และสูงสุด 3 ปีครึ่ง สำหรับระดับปริญญาเอก
ค่าที่พักอาศัย

รายละเอียดอื่น ๆ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
เว็บไซต์: //www.curtin.edu.au
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2008 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2008======================================
เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com
 

Create Date : 04 พฤษภาคม 2551    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:37:12 น.
Counter : 522 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  

ด.ญ.ถ้วยฟู
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 3 คน [?]
Group Blog
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add ด.ญ.ถ้วยฟู's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.