ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับนักเรียนม.ปลาย ประจำปี 2552

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับนักเรียนม.ปลาย ประจำปี 2552
วันที่ 29 พฤษภาคม 2551
เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์
www.EnglishThailand.comสำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย
แจ้งว่า รัฐบาลญี่ปุ่นโดยกระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์
มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนไทย ประจำปีการศึกษา 2552
จำนวน 2 หลักสูตร

1.หลักสูตร College of Technology Students
เป็นทุนเพื่อให้ผู้รับทุนเข้าศึกษาต่อระดับวิทยาลัยเทคนิคของญี่ปุ่น
ระยะเวลา 4 ปี เริ่มเรียนในเดือนเมษายน 2552 (หลักสูตร 3 ปี
เรียนภาษาญี่ปุ่น และวิชาพื้นฐาน 1 ปี) โดยผู้ได้รับทุนนี้อาจจะได้รับ
การขยายเวลารับทุนเพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นได้
หากมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี

2.หลักสูตร Professional Training College (Senshu-Gakko) Students
ทุนนี้เป็นทุนเพื่อศึกษาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรด้านวิชาชีพ
ระยะเวลาศึกษา 3 ปี โดยเริ่มในเดือนเมษายน 2552
(หลักสูตร 2 ปี เรียนภาษาญี่ปุ่น และวิชาพื้นฐาน 1 ปี) โดยผู้ที่ได้รับทุน
นี้อาจจะได้รับการขยายเวลารับทุนเพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของ
ญี่ปุ่นได้ หากมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี

ขั้นตอนในการคัดเลือก
ส่งใบสมัครไปยังสถานทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย
เลขที่ 177 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทร.02-207-8500
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
เว็บไซต์: //www.moe.go.th และ
เว็บไซต์: //www.bic.moe.go.th

ประกาศผลสอบข้อเขียน วันที่ 7 สิงหาคม 2551
สอบสัมภาษณ์ 14 สิงหาคม 2551
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 14 สิงหาคม 2551
หมดเขตรับสมัคร
วันที่ 10 กรกฎาคม 2551======================================
เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com
 

Create Date : 29 พฤษภาคม 2551    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:32:04 น.
Counter : 591 Pageviews.  

ฝรั่งเศสมอบทุนไอเฟล ประจำปี 2009

ฝรั่งเศสมอบทุนไอเฟล ประจำปี 2009
วันที่ 28 พฤษภาคม 2551
เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์
Tel: 02-354-4730
www.EnglishThailand.com

รัฐบาลฝรั่งเศส มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท
ให้กับนักศึกษาชาวต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2009
เปิดรับสมัครถึงวันที่ 15 กันยายน 2008 นี้

สาขาที่เปิดให้ทุนมีดังนี้
วิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
การจัดการและเศรษฐศาสตร์
กฎหมายและรัฐศาสตร์


ขั้นตอนในการสมัคร
เนื่องจากเงื่อนไขที่สำคัญของทุนนี้คือ ผู้สมัครไม่สามารถสมัคร
ทุนไอเฟลโดยตรงกับสถาบันทุนได้ ดังนั้นผู้สมัครจึงต้อง
ได้รับการตอบรับจากสถาบันการศึกษาของประเทศฝรั่งเศสก่อน
จากนั้นสถาบันที่ตอบรับผู้สมัครทุนจะเป็นผู้คัดเลือกและเสนอรายชื่อ
ผู้ผ่านการคัดเลือกต่อคณะกรรมการทุนไอเฟลต่อไป
เพื่อลดความยุ่งยากของขั้นตอนการสมัคร โดยเฉพาะในกระบวนการ
ยื่นเอกสารให้สถาบันอุดมศึกษาของฝรั่งเศสพิจารณา
ทางหน่วยงาน EDUFRANCE จึงเข้ามามีบทบาทดำเนินการ
รวบรวมและตรวจสอบเอกสารของผู้สมัครก่อนที่จะส่งให้สถาบัน
อุดมศึกษาของฝรั่งเศสพิจารณาในรอบต่อไป ดังนั้นผู้สมัครที่สนใจ
และมีคุณสมบัติตรง กรุณายื่นเอกสารสมัครได้ดังต่อไปนี้

ผู้สมัครในสาขากฎหมาย รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
1.จดหมายแสดงเจตจำนงสาขาวิชาที่ต้องการศึกษาต่อ 1 ฉบับ
กำหนด 1-2 หน้า A4 เท่านั้น
2.ประวัติการศึกษาและการทำงานโดยย่อ 1 ฉบับ
3.ผลการเรียนและหลักฐานการศึกษา 1 ฉบับ
4.รูปถ่าย 2 รูป
5.ผลทดสอบ TOEFL และ GMAT เฉพาะผู้สมัครทุน
ด้านบริหารธุรกิจโปรแกรมภาษาอังกฤษ

วันหมดเขตรับสมัคร
กรุณายื่นเอกสารดังกล่าวที่หน่วยงาน EDUFRANCE
ก่อนวันที่ 15 กันยายน 2008

ผู้สมัครในสาขาวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์
สำหรับผู้สมัครในสาขาดังกล่าว จะต้องเข้าไปกรอกใบสมัครโดยผ่านเว็บไซต์ //www.nplusi.com ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2008 เป็นต้นไป
และนำเอกสารมายื่นที่ EDUFRANCE ก่อนสิ้นเดือนตุลาคม 2008


ประกาศผลพร้อมกันผ่านทาง //www.egide.asso.fr/eiffel
ในช่วงกลางถึงปลายเดือนมีนาคม 2009 ซึ่งถือเป็นการตัดสิน
อย่างเป็นเอกฉันท์ โดยคณะกรรมการไอเฟลขอสงวนไม่แจ้งเหตุผล
ของการปฏิเสธทุน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนไอเฟล
กรุณาค้นหาได้ที่เว็บไซต์: //www.egide.asso.fr/eiffel
หรือยื่นเอกสารที่ EduFrance Desk-French Embassy-29
Thanon Sathorn Tai, Bangkok 10120
E-mail: edufrance@anet.net.th
หรือ โทร.02-627-2113-4


======================================
เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com

 

Create Date : 28 พฤษภาคม 2551    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:32:14 น.
Counter : 534 Pageviews.  

ญี่ปุ่นแจก 50 ทุนวิจัย ป. โท-เอก

ญี่ปุ่นแจก 50 ทุนวิจัย ป. โท-เอก
วันที่ 27 พฤษภาคม 2551
เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์
Tel: 02-354-4730
www.EnglishThailand.com
กระทรวงศึกษา วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประเทศญี่ปุ่น ประกาศให้ทุนภายใต้โครงการ
MONBUKAGAKUSHO : MEXT ประจำปี 2552
แก่นักศึกษาเพื่อไปทำวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 50 ทุน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี(นับถึงวันที่ 1 เมษายน 2552)
2.ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
- มีคะแนนเฉลี่ยสะสมมากกว่า 3.50
- ผู้ที่เรียนวิชาเอกสาขาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สังคมศาสตร์
หรือ เภสัชศาสตร์ และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมมากกว่า 3.30
- ผู้ที่ผ่านการสอบความถนัดในการใช้ภาษาญี่ปุ่นซึ่งดำเนินการโดย
Japan Educational Exchanges and Services หรือ
Japan Foundation และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาดังนี้
มากกว่า 2.80 สำหรับระดับ 1, มากกว่า 3.00 สำหรับระดับ 2
มากกว่า 3.30 สำหรับระดับ 3
3.ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
- มีคะแนนเฉลี่ยสะสมมากกว่า 3.50 ทั้งในระดับปริญญาตรีและโท
- ผู้ที่เรียนวิชาเอกสาขาเภสัชศาสตร์และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม
มากกว่า 3.30 ทั้งในระดับปริญญาตรีและโท
- ผู้ที่ผ่านการสอบความถนัดในการใช้ภาษาญี่ปุ่น ซึ่งดำเนินการโดย
Japan Educational Exchanges and Services และ
Japan Foundation และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีดังนี้คือ
มากกว่า 2.80 สำหรับระดับ 1, มากกว่า 3.00 สำหรับระดับ 2
มากกว่า 3.30 สำหรับระดับ 3
- ผู้ที่ผ่านการสอบความถนัดในการใช้ภาษาญี่ปุ่น ซึ่งดำเนินการโดย
Japan Educational Exchanges and Services
และ Japan Foundation และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโท
มากกว่า 3.50(มากกว่า 3.30 สำหรับผู้ที่เรียนวิชาเอกสาขาเภสัชศาสตร์)
4.ยินดีที่จะเรียนภาษาญี่ปุ่นและสามารถเรียนและทำวิจัยและปรับตัว
เข้ากับการใช้ชีวิตในญี่ปุ่นได้
5.มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตแข็งแรง

อนึ่งการเปิดรับสมัครขอทุน จะมีขึ้นระหว่าง 5-17 มิถุนายน 2551
เวลา 13.30-16.30 น. ณ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น
และสถานกงสุลญี่ปุ่นจังหวัดเชียงใหม่
โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
//www.th.emb-japan.go.jp


======================================
เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com

 

Create Date : 27 พฤษภาคม 2551    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:32:24 น.
Counter : 451 Pageviews.  

ม.สงขลา มอบทุน ป.โท คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ม.สงขลา มอบทุน ป.โท คณะอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ 23 พฤษภาคม 2551
เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์
Tel: 02-354-4730
www.EnglishThailand.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เปิดรับสมัครทุนโครงการ
ทักษะอุตสาหกรรมเกษตร และโครงการสร้างขีดความสามารถ
ด้านการวิจัยและพัฒนาและการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม (SAL)
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ปีการศึกษา 2551 หรือคาดว่าจะสมัครเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ในปีการศึกษา 2551

เงื่อนไขการรับทุน
- จะต้องทำงานวิจัยในโรงงานเป็นระยะเวลา 4 เดือน หรือ 1 ภาคการศึกษา
(งานวิจัยนี้อาจเป็นหรือไม่เป็นวิทยานิพนธ์ก็ได้ขึ้นอยู่กับอาจารย์ที่ปรึกษา)
- จะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
(ในกรณีที่มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว)
- จะต้องลงวิชาเรียนหรือเข้าร่วมการอบรมตามที่คณะดำเนินการ
โครงการฯกำหนด

ค่าใช้จ่ายที่นักศึกษาได้รับ
- ค่าธรรมเนียมการศึกษา เบิกจ่ายตามจริงเป็นระยะเวลา 2 ปี
- เงินเดือนนักศึกษา 8,000 บาท/เดือน เป็นระยะเวลา 2 ปี
(เฉพาะโครงการ SAL) และค่าใช้จ่ายในระหว่างการปฏิบัติงาน
ที่โรงงาน (เฉพาะโครงการทักษะฯ)

หมดเขตรับสมัครประมาณเดือนตุลาคม
รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์: //www.psu.ac.th

สนใจรายละเอียดติดต่อ
ดร.ปิยะรัตน์ บุญแสวง คณะอุตสาหกรรมเกษตร
โทร.07-428-6372 หรือ 08-1318-8063
E-mail: piyarat.b@psu.ac.th

คุณรัตนา บิลตะหลี (เจ้าหน้าที่โครงการฯ) คณะอุตสาหกรรมเกษตร
โทร.07-428-6309 หรือ 07-428-6316
E-mail: rattana.la@psu.ac.th======================================
เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com
 

Create Date : 23 พฤษภาคม 2551    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:32:34 น.
Counter : 431 Pageviews.  

กสท. โทรคมนาคม มอบทุน ป.โท ต่างประเทศ

กสท. โทรคมนาคม มอบทุน ป.โท ต่างประเทศ
วันที่ 22 พฤษภาคม 2551
เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์
Tel: 02-354-4730
www.EnglishThailand.com
ด้วยบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (กสท)
จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาต่อปริญญาโท
ณ สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ประจำปี 2551
ในสาขาวิชาต่างๆ จำนวน 9 ทุน
ตามความต้องการของสายงาน ดังนี้

หลักสูตรที่ให้ทุน
1.หน่วยงานขึ้นตรงคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
- ปริญญาโทนิติศาสตร์ สาขาวิชากฎหมายระหว่างประเทศ จำนวน 1 ทุน

2. สายงานกลยุทธ์องค์กร
- ปริญญาโท สาขาวิชาการเงิน/การจัดการทางการเงิน จำนวน 1 ทุน

3. สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
-ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ทุน
- ปริญญาโท สาขา Information management จำนวน 1 ทุน

4. สายงานตลาดและงานขาย
- ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จำนวน 1 ทุน

5. สายงานธุรกิจซีดีเอ็มเอ
- ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
วิศวกรรมโทรคมนาคม/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ทุน

6. สายงานโครงข่าย
- ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
วิศวกรรมโทรคมนาคม/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ทุน

ทั้งนี้สถาบันที่ให้ไปศึกษาด้วยทุนนี้จะต้องเป็นสถาบันที่ได้รับการจัดอันดับ
เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา
รายชื่อมหาวิทยาลัยที่เว็บไซต์:
//catadmin.cattelecom.com/training/listu.htm

รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์:
//catadmin.cattelecom.com/training/

หมดเขตรับสมัคร 3 มิถุนายน 2551


======================================
เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com
 

Create Date : 22 พฤษภาคม 2551    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:32:46 น.
Counter : 433 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  

ด.ญ.ถ้วยฟู
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 3 คน [?]
Group Blog
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add ด.ญ.ถ้วยฟู's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.