รัฐบาลประเทศจีน มอบทุนป.ตรี-เอกรัฐบาลประเทศจีน มอบทุนป.ตรี-เอก

วันที่ 9 กรกฎาคม 2552

เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์

Tel: 02-245-6355www.EnglishThailand.com


รัฐบาล สาธารณรัฐประชาชนจีน มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี–เอก ให้กับนักศึกษาต่างชาติ

เพื่อเข้ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัย ประเทศจีน โดยทุนดังกล่าวจัดตั้งขึ้นเพื่อการแลกเปลี่ยน

ทางด้านวัฒนธรรม ระหว่างนักศึกษาต่างชาติ กับประเทศจีน ซึ่งผู้ได้รับทุนจะมีโอกาสเข้าศึกษา

ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศจีน


สำหรับมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ มหาวิทยาลัยหนึ่งคือมหาวิทยาลัยเซี๊ยะเหมิน

ซึ่งในส่วนของมหาวิทยาลัยนี้เปิดโอกาสให้กับผู้สนใจขอรับทุนทั้งระดับปริญญาตรี

ปริญญาโทและปริญญาเอก โดยการเรียนการสอนจะใช้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีน

ทุนนี้จะครอบคลุมในส่วนของค่าเล่าเรียน


คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน


1. ผู้สมัครขอรับทุนระดับปริญญาตรี (สำหรับมหาวิทยาลัยเซี๊ยเหมินมหาวิทยาลัยเดียวเท่านั้น)

จะต้องจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6และสุขภาพแข็งแรง

2. ผู้สมัครขอรับทุนระดับปริญญาโท ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรี

และสุขภาพแข็งแรง

3. ผู้สมัครขอรับทุนระดับปริญญาเอก ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาโท

หรือเทียบเท่า และสุขภาพแข็งแรง

4. สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาจีนได้ในระดับดี เนื่องจากบางคอร์สของทุน

จะต้องเรียนด้วยภาษาจีน

5. คะแนน TOEFL 550 คะแนน หรือ 5.5 สำหรับ IELTS


ระยะเวลาของการให้ทุน

4-5 ปี สำหรับทุนระดับปริญญาตรี

2-3 ปี สำหรับทุนระดับปริญญาโท

3 ปี สำหรับทุนระดับปริญญาเอก


สิทธิประโยชน์ของผู้รับทุน


1. ฟรีค่าเล่าเรียน (ระดับปริญญาตรี ทางมหาวิทยาลัยเซี๊ยะเหมินจะเป็นผู้รับผิดชอบ)

รวมไปถึงค่าลงทะเบียน ค่าอุปกรณ์การเรียนและที่พักอาศัย

2. ค่าประกันสุขภาพ 600 หยวน ต่อปี

3. ค่าใช้จ่ายรายเดือน 1,700 หยวน ต่อเดือน สำหรับปริญญาโทและ 2,000 หยวน ต่อเดือน สำหรับปริญญาเอก
หมายเหตุ:


- 1 หยวน มีค่าประมาณ 5 บาท

- ทุนทั้ง 3 ระดับ จะไม่ให้สิทธิ์แก่นักศึกษาต่างชาติ ที่เคยศึกษาอยู่ในประเทศจีนก่อนหน้านี้

- สำหรับผู้รับทุนทุกระดับ จะต้องเข้าศึกษาภาษาจีนพื้นฐาน เป็นเวลา 1 ปี
เอกสารประกอบการสมัคร


1. ใบสมัคร สามารถดาวน์โหลดได้ที่ //xsb.xmu.edu.cn/application

จำนวน 2 ชุด ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และเป็นข้อมูลที่ถูกต้องจำนวน 2 ชุด

สามารถใช้ได้ทั้งภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษก็ได้

2. ใบแสดงผลการศึกษาแต่ละระดับชั้น ที่แปลเป็นภาษาจีน หรือภาษาอังกฤษ ก็ได้

3. เรียงความหรืองานวิจัย อย่างน้อย 800 ตัวอักษร (ภาษาจีน หรือ อังกฤษ ก็ได้)

4. ใบรับรองการตรวจสุขภาพ ที่ถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษ

5. ภาพถ่ายขนาดเท่ากับหนังสือเดินทาง


วันหมดเขตรับสมัคร

วันที่ 15 กรกฎาคม 2009


สถานที่ติดต่อ

Admissions Office of Xiamen University

Xiamen University, 361005

Fujian Province, P.R. China

Email: admissions@xmu.edu.cn


--------------------------------------------------------------------------เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com--------------------------------------------------------------------------Free TextEditor
 

Create Date : 09 กรกฎาคม 2552    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:30:55 น.
Counter : 514 Pageviews.  

ทุนป.โท-เอก วิจัยการเกษตรทุนป.โท-เอก วิจัยการเกษตร
วันที่ 3 กรกฎาคม 2552
เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์
Tel: 02-245-6355
www.EnglishThailand.com


การเปิดรับสมัครขอทุนในครั้งนี้ SEARCA เปิดทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสาขาวิชาเกษตรกรรม และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ และสถิติ การป่าไม้ และการประมง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและวิศวกรรม และเคมีชีวะ เป็นต้น) โดยทุนการศึกษาที่มอบให้นี้ เปิดโอกาสให้สำหรับชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ทำงานอยู่ในสถาบันการศึกษา หรือสถาบันวิจัย หรือหน่วยงานภาครัฐ ที่มีอายุไม่เกิน 35 ปี

สำหรับมหาวิทยาลัยที่ผู้สมัครขอรับทุน สามารถเลือกได้ 3 มหาวิทยาลัยจาก 9 มหาวิทยาลัย ดังนี้


 • มหาวิทยาลัยปุตรา แห่งมาเลเซีย (มาเลเซีย)

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ประเทศไทย)

 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ประเทศไทย)

 • สถาบันเปอร์ทาเนียน บอกอร์ แห่งอินโดนีเซีย

 • หรือมหาวิทยาลัยแห่งชาติอินโดนีเซีย (อินโดนีเซีย)

 • มหาวิทยาลัยลอส บานอส แห่งฟิลิปปินส์

 • มหาวิทยาลัยดิลิมาน แห่งฟิลิปปินส์

 • มหาวิทยาลัยวิซายาส แห่งฟิลิปปินส์ (ฟิลิปปินส์)

 • หรือมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์


ทั้งนี้ทาง SEARCA จะเป็นผู้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่าผู้รับทุนนั้น ๆ สมควรที่จะศึกษาที่ไหน โดยจะพิจารณาจากสาขาวิชาที่ผู้ขอรับทุนขอมาพร้อมกับพิจารณาว่ามหาวิทยาลัยใดที่เหมาะสมกับสาขาวิชานั้น ๆ ด้วยทาง SEARCA จะตัดสิทธิ์สำหรับใบสมัครที่กรอกไม่สมบูรณ์ออกทันที

เอกสารประกอบการสมัคร


 • แบบฟอร์มใบสมัครขอทุน SEARCA จำนวน 2 ชุด

 • แบบฟอร์มการยินยอมของสถาบันหรือหน่วยงานของผู้ขอรับทุน

 • หัวข้อ เนื้อหาการวิจัยที่ผู้สมัครขอรับทุนจะทำในระหว่างศึกษาหากหัวข้อวิจัยตรงกับเป้าหมายของ SEARCA ในช่วง 5 ปีก็จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

 • รูปขนาด 2½  นิ้ว จำนวน 2 รูป

 • ใบรับรองสุขภาพที่ยืนยันว่าผู้สมัครขอรับทุนมีสุขภาพจิตใจที่แข็งแรงและพร้อมที่จะเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่เลือกเรียน  ได้คะแนน TOEFL 550 คะแนน (แบบทดสอบกระดาษข้อสอบ) 213 แบบคอมพิวเตอร์หรือ IELTS 6.0จดหมายรับรองจากนายจ้าง

 • ใบสมัครทุกใบจะต้องผ่านการรับรองจากทางกระทรวงศึกษาธิการของประเทศผู้ขอรับ ทุน ก่อนที่จะส่งไปยังหน่วยงานของ SEARCA ลำดับต่อไปวันหมดเขตรับสมัคร
วันที่ 30 กรกฎาคม 2009

การส่งใบสมัคร
ผู้สมัครทุกท่านต้องส่งเอกสาร หลักฐาน และใบสมัครไปที่
Manager Graduate Scholarship Department, SEARCA,
College 4031 Laguna, Philippines
หรือที่ //www.searca.org

---------------------------------------------------------------------
เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com/>---------------------------------------------------------------------

 

Create Date : 03 กรกฎาคม 2552    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:31:24 น.
Counter : 506 Pageviews.  

เบลเยี่ยม ให้ทุน ปริญญาโท 4 ทุน

เบลเยี่ยม ให้ทุน ปริญญาโท 4 ทุน
วันที่ 22 พฤษภาคม 2552
เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์
Tel: 02-354-4730
www.EnglishThailand.com

Group T-International University College Leuven ประเทศเบลเยี่ยม ให้ทุนแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและบุคคลทั่วไป เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ ประเทศเบลเยี่ยม ใน 2 สาขา ได้แก่ สาขา Internet Computing และสาขา Media (Advanced Master program) จำนวน 4 ทุน โดยทุนดังกล่าวจะให้แก่ผู้ที่ได้รับทุนติดต่อกันเป็นเวลา 2 ปี

คุณสมบัติของผู้สมัครต้องเป็นบุคลากรของมสธ.หรือบุคคลทั่วไป
ที่อายุไม่เกิน 35 ปี และจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาขาตามที่กำหนด
ทั้งนี้ผู้ได้รับทุนที่เป็นบุคลากรของมสธ. หลังสำเร็จการศึกษาจะต้อง
กลับมาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ส่วนบุคคลทั่วไปจะได้รับการบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ผู้สนใจสามารถขอรับและยื่นใบสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึง
วันที่ 20 พฤษภาคม 2552
ที่กองการเจ้าหน้าที่ สำนักอธิการบดี
อาคารบริการ 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม //www.stou.ac.th

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก
วันที่ 9 มิถุนายน 2552 จากนั้นผู้แทนจาก
Group T-International University College Leuven
ทำการคัดเลือกรอบสุดท้ายระหว่างวันที่ 15-19 มิถุนายน 2552
ก่อนจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนในวันที่ 23 มิถุนายน 2552======================================
เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com
 

Create Date : 22 พฤษภาคม 2552    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:31:33 น.
Counter : 571 Pageviews.  

รัฐบาลนิวซีแลนด์ มอบทุน ป.เอก

รัฐบาลนิวซีแลนด์ มอบทุน ป.เอก
วันที่ 31 พฤษภาคม 2551
เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์
Tel: 02-354-4730
www.EnglishThailand.com

รัฐบาลนิวซีแลนด์ โดยกระทรวงศึกษาธิการ มอบทุนการศึกษา
ปริญญาเอก ให้กับนักศึกษาต่างชาติ ทุนดังกล่าวเป็นแบบทุน
เต็มจำนวนในส่วนของค่าศึกษาเล่าเรียน
โดยจะเปิดรับสมัครถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2551 นี้

ทุนระดับปริญญาเอกวิจัย ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล
ประเทศนิวซีแลนด์ ผ่านกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งทุนนี้ถือเป็นทุน
ที่ให้โอกาสทางการศึกษาอย่างสูงสุด โดยทุนดังกล่าว
จะสนับสนุนทางด้านการเงินให้กับนักศึกษาต่างชาติ
ระดับปริญญาเอก ขณะที่ทำการศึกษาวิจัย
ในมหาวิทยาลัยของนิวซีแลนด์

คุณสมบัติของการสมัครรับทุน
- ต้องเป็นนักศึกษาต่างชาติ
- มีประวัติผลการเรียนในระดับเกรด A
- ต้องมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์กำหนด
รวมถึงการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษด้วย
- ต้องเตรียมเอกสารต่าง ๆ ตามที่ทางมหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์ร้องขอ
- ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง (ไม่เกิน 2 ปี) ดังนี้
คะแนน IELTS อย่างน้อย 6.5 หรือ
คะแนน TOEFL อย่างน้อย 575 คะแนน (แบบทดสอบกระดาษ)
หรือ 233 คะแนน (แบบคอมพิวเตอร์)

ทุนดังกล่าวจะดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 3 ปี สำหรับทุน
ระดับปริญญาเอกวิจัย โดยมูลค่าจะครอบคลุมถึงค่าเล่าเรียน
เต็มจำนวน ค่าใช้จ่ายรายเดือน 1,500 เหรียญนิวซีแลนด์ต่อ 1 เดือน
ค่าเดินทาง 2,000 เหรียญนิวซีแลนด์ และค่าหนังสือรวมค่า
ทำการวิทยานิพนธ์ 600 เหรียญนิวซีแลนด์ มูลค่าทุนจะไม่รวม
ถึงค่าใช้จ่ายของผู้ติดตาม

ขั้นตอนการสมัคร
- ดาวน์โหลดใบสมัครที่
//www.newzealandeducated.com/int/en/
- กรอกใบสมัครให้เรียบร้อยเป็นภาษาอังกฤษ เซ็นเอกสารให้ครบถ้วน
- ส่งเอกสารประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วน
- สำเนาใบสมัครจำนวน 6 ชุด และเอกสารประกอบรับสมัคร อีก 6 ชุด ส่งไปที่

Scholarships Manager
Education New Zealand Trust
PO Box 10-500 Wellington
New Zealand 6143

วันหมดเขตรับสมัคร
วันที่ 15 กรกฎาคม 2008
รายละเอียดเพิ่มเติม
//www.newzealandeducated.com/int/en/


======================================
เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com

 

Create Date : 31 พฤษภาคม 2551    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:31:43 น.
Counter : 372 Pageviews.  

สถาบันฯ ลี กวน ยู มอบทุนปริญญาโท

สถาบันฯ ลี กวน ยู มอบทุนปริญญาโท
วันที่ 30 พฤษภาคม 2551
เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์
Tel: 02-354-4730
www.EnglishThailand.com

สถาบันนโยบายสาธารณะลี กวน ยู แห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์
(National University of Singapore) มอบทุนการศึกษาและวิจัย
ระดับปริญญาโท ด้านการบริหารสาธารณะ (MPM)

ลักษณะทั่วไปของหลักสูตร
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท ทางด้านการจัดการสาธารณะ
(Public Management-MPM) ระยะเวลา 1 ปี ถูกพัฒนาขึ้นมา
เพื่อผู้บริหารระดับสูงและผู้กำหนดนโยบายระดับสูงของหน่วยงาน
โดยระหว่างการอบรมจะเน้นไปในเรื่องของมุมมองต่าง ๆ ของการจัดการ

คุณสมบัติของผู้สมัคร
- เป็นผู้บริหารที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการอย่างน้อย 8 ปี
โดยจะต้องดำรงตำแหน่งที่สำคัญ ๆ และมีบทบาทที่แสดงความ
เป็นผู้นำที่เป็นที่ประจักษ์ในองค์กรที่ตนทำงานอยู่
- ได้รับการศึกษาวุฒิปริญญาตรี
- อายุ 35-40 ปี
หมายเหตุ คุณสมบัติดังกล่าวเป็นเพียงความต้องการเบื้องต้นเท่านั้น
ไม่ได้หมายความว่า จะได้รับการคัดเลือกโดยอัตโนมัติ

เอกสารประกอบการสมัคร
-ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์
-ใบระเบียนทางการศึกษา
-สำเนาใบรับปริญญา
-ผลคะแนน TOEFL หรือ IELTS หรือ GMAT (ถ้ามี)
-ประวัติทำงานโดยย่อ
-เรียงความ จำนวน 3 เรื่อง
-บุคคลอ้างอิง 3 คน
-สำเนาหนังสือเดินทาง

สถานที่ส่งใบสมัครขอรับทุน
Lee Kuan Yew School of Public Policy
National University of Singapore
469C Bukit Timah Road
Singapore 259772
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์: //www.lkyspp.nus.edu.sg
วันหมดเขตรับสมัคร
วันที่ 30 มิถุนายน 2551


เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com

 

Create Date : 30 พฤษภาคม 2551    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:31:54 น.
Counter : 427 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  

ด.ญ.ถ้วยฟู
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 3 คน [?]
Group Blog
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add ด.ญ.ถ้วยฟู's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.