ทุนปริญญาโท-วิจัยที่ฮาวาย

signup-red-thai-jpg

ทุนปริญญาโท-วิจัยที่ฮาวาย

วันที่ 24 กรกฎาคม 2552

เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์

Tel: 02-245-6355www.EnglishThailand.com


สถาบันความร่วมมือทางด้าน การจัดการความเป็นผู้นำระหว่างญี่ปุ่น
กับสหรัฐอเมริกา (Japan – America Institue of Management Science-
JAIMES) มอบทุนการศึกษา ภายใต้โปรแกรม East-West Knowledge Leaders
Program – EWKLP อยู่ภายใต้ชื่อทุนฟูจิซึ
สำหรับผู้ที่จะได้รับทุนนี้ จะต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกเบื้องต้น

จากคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเสียก่อน

และจะต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- จบวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0 ขึ้นไป

- ต้องเป็นผู้ที่มีประวัติทางด้านความประพฤติดี

- คะแนน TOEFL 577 แบบกระดาษคำตอบ 233 แบบคอมพิวเตอร์

และ 90 แบบอินเตอร์เน็ต
ในส่วนของสิทธิประโยชน์ของผู้รับทุน นอกจากฟรีในเรื่องของค่าเล่าเรียนแล้ว

ทางฟูจิซึ ก็จะจ่ายค่าเดินทางจากประเทศบ้านเกิดของผู้รับทุน

ไปประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งไปและกลับ โดยทางฟูจิซึ จะเป็นผู้ดำเนินการ

ทุกขั้นตอนในส่วนนี้เอง ผู้รับทุนไม่มีสิทธิเลือกสายการบิน

หรือว่าขั้นตอนต่าง ๆ ด้วยตัวเองนอกจากนี้ ทางฟูจิซึ

จะทำประกันเรื่องของการรักษาพยาบาลให้ตลอดระยะเวลาของการศึกษา วิจัย

รวมไปถึงการหาที่พักที่ฮาวายให้ด้วย
สำหรับผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่

เว็บไซต์: www.jaims.org

ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2009 เป็นต้นไป

จนถึงปลายเดือนมกราคม 2010
ก่อนที่จะส่งเอกสารการสมัครขอรับทุนไปที่

Fujitsu Hawaii Representative Office

c/o JAIMS

6660 Hawaii Kai Drive

Honolulu, HI 96825

U.S.A.
--------------------------------------------------------------------------เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com--------------------------------------------------------------------------


Free TextEditor
 

Create Date : 24 กรกฎาคม 2552    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:29:14 น.
Counter : 362 Pageviews.  

ม.สงขลา ให้ทุนนักศึกษาระดับป.โททางวิทยาศาสตร์

signup-red-thai-jpg


ม.สงขลา ให้ทุนนักศึกษาระดับป.โททางวิทยาศาสตร์

วันที่ 23 กรกฎาคม 2552

เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์

Tel: 02-245-6355www.EnglishThailand.com


สถานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมมเบรน
คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มีความประสงค์จะให้ทุนนักศึกษาระดับปริญญาโทจำนวนทั้งสิ้น 3 ทุน (2
ทุนทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และ 1 ทุนทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์
โดยจะเริ่มรับทุนหลังผ่านการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ (proposal)
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ทุนทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน จำนวน 2 ทุน ทุนละ 7
, 000.-บาท/เดือน

คุณสมบัติผู้สมัคร


1. เป็นผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท หรือกำลังศึกษาอยู่

ในระดับปริญญาโท สาขาพลาสมาฟิสิกส์ นิวเคลียร์ฟิสิกส์

ชีวฟิสิกส์ เคมี วัสดุศาสตร์ พอลิเมอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. ทำวิทยานิพนธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมมเบรน

และมีอาจารย์ของสถานวิจัยฯ เป็นที่ปรึกษาหลักหรือที่ปรึกษาร่วม

3. เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วต้องมีผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีเมมเบรน อย่างน้อย 1 เรื่อง

สนใจติดต่อ


รองศาสตราจารย์ ดร.พิกุล วณิชาภิชาติ ห้อง P409

ภาควิชาฟิสิกส์ โทร 8754

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรุณี ผ่องสุวรรณ ห้อง ML229

หลักสูตรวัสดุศาสตร์ โทร 8396

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล ห้อง P108

ภาควิชาฟิสิกส์ โทร 8775

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักย์ชิน บุญถวิล คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมวิทยาเขตภูเก็ต

ดร.วิรัช ทวีปรีดา หลักสูตรวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ โทร 8367

ดร.สุขสวัสดิ์ ศิริจารุกุล ภาควิชาฟิสิกส์ โทร 8738

ดร.วิมล อินทคง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตปัตตานี2. ทุนทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จำนวน 1 ทุน ทุนละ 7, 000.-บาท/เดือน

คุณสมบัติผู้สมัคร


1. เป็นผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท

สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเคมี

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. ทำวิทยานิพนธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมมเบรน

และมีอาจารย์ของสถานวิจัยฯ เป็นที่ปรึกษาหลักหรือที่ปรึกษาร่วม

3. เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วต้องมีผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีเมมเบรน อย่างน้อย 1 เรื่อง

สนใจติดต่อ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรทิพย์ ศรีแดง ห้อง CE253

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา โทร 7138


หมายเหตุ สถานวิจัยฯ มีเงินสนับสนุนการเสนอผลงานระหว่างประเทศ

ภายใต้ South-East Asia Membrane Science and Technology

Research Network.


รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์

//www.membrane.psu.ac.th/index.php?cmd=news&mode=detail&id=29&cate_id=1
--------------------------------------------------------------------------<เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com--------------------------------------------------------------------------


Free TextEditor
 

Create Date : 23 กรกฎาคม 2552    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:29:35 น.
Counter : 365 Pageviews.  

โมร็อกโกมอบ ทุนปริญญาตรี-โท-เอก

signup-red-thai-jpgโมร็อกโกมอบ ทุนปริญญาตรี-โท-เอก

วันที่ 17 กรกฎาคม 2552

เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์

Tel: 02-245-6355www.EnglishThailand.comรัฐบาลโมร็อกโกได้พิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทย
เพื่อเข้า ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในประเทศโมร็อกโก ประจำปีการศึกษา
2009 - 2010 จำนวน 15 ทุน โดยมีรายละเอียดของทุนการศึกษาดังนี้
คุณสมบัติ


1. ผู้สมัครต้องสมัครผ่านกระทรวงการต่างประเทศเท่านั้น

2. ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย นับถือศาสนาใดก็ได้

3. ผู้สมัครต้องมีความรู้ภาษาฝรั่งเศส หรือภาษาอารบิกในระดับดี


หลักฐานการสมัคร จำนวน 2 ชุด ดังนี้

1. ใบสมัคร (สำเนาได้จากเว็บไซด์ www.amci.ma)

2. สำเนาใบประกาศนียบัตรที่ได้รับการรับรองถูกต้องจากสถานศึกษา

3. สำเนาใบแสดงผลการเรียนที่ได้รับการรับรองถูกต้องจากสถานศึกษา

4. สำเนาสูติบัตร

5. สำเนาหนังสือเดินทาง

6. ใบรับรองแพทย์จากสถาบันการแพทย์ที่ได้รับการรับรอง

7. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

8. สำหรับผู้สมัครเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาโท ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม

คือสำเนาใบประกาศนียบัตรจบการศึกษาปริญญาตรี และสำเนาใบแสดงผลการเรียน

ระดับปริญญาตรีที่ได้รับการรับรองถูกต้องจากสถานศึกษา และสำเนาวิทยานิพนธ์


ทุนที่ได้รับ

ผู้ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับเงินค่าใช้จ่ายรายเดือน

เดือนละ 750 ดีร์แฮม หรือประมาณ 96 ดอลลาร์สหรัฐ

และรับการยกเว้นค่าลงทะเบียน แต่ทุนการศึกษาไม่ครอบคลุมค่าที่พัก

ค่าเดินทาง หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ


ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมได้

จากเว็บไซด์ www.amci.ma
หรือสอบถามที่ 02-643-5000 ต่อ 2035

โดยผู้สมัครขอรับทุนต้องกรอก แบบฟอร์มด้วยลายมือ

และส่งเอกสารไปยังกระทรวงการต่างประเทศทราบ

ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2552


--------------------------------------------------------------------------เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com--------------------------------------------------------------------------


Free TextEditor
 

Create Date : 17 กรกฎาคม 2552    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:29:59 น.
Counter : 388 Pageviews.  

ม.เชียงใหม่ มอบทุนทำวิจัย ป.โท-เอก


ม.เชียงใหม่ มอบทุนทำวิจัย ป.โท-เอก

วันที่ 16 กรกฎาคม 2552

เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์

Tel: 02-245-6355

//www.EnglishThailand.com

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ปี 2552 เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

แก่นักศึกษาในหลักสูตรที่ทำวิทยานิพนธ์ ดังนั้นจึงประสงค์จะจัดสรรทุนดังกล่าวโดยมี รายละเอียด ดังนี้
กำหนดการรับสมัคร


ผู้สนใจสมัครขอรับทุน ติดต่อขอรับแบบขอรับทุนฯ และยื่นสมัครได้

ณ หน่วยกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม 2552 ในเวลาราชการหลักฐานประกอบการสมัคร

1. แบบขอรับทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

ของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่1 ฉบับ

2. สำเนาแบบเสนอหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ 1 ฉบับ

3. สำเนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ (thesis proposal) 1 ฉบับ

4. สำเนาใบเสร็จรับเงินการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 1 ฉบับ


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน


บัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน

ในวันที่ 31 สิงหาคม 2552 ณ บัณฑิตวิทยาลัย

คณะต่าง ๆ ทุกคณะ และทาง

//www.grad.cmu.ac.th
หรือ www.gradcmu.com

การรับทุน


นักศึกษาที่ได้รับทุนจะต้องมาทำสัญญารับทุน

ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 4 กันยายน 2552

ณ หน่วยกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

หากพ้นกำหนดนี้แล้วถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์การรับทุน


รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์

//www.grad.cmu.ac.th/web2008/index.php
--------------------------------------------------------------------------


เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL, ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้!!!


//www.EnglishThailand.com


--------------------------------------------------------------------------Free TextEditor
 

Create Date : 16 กรกฎาคม 2552    
Last Update : 16 กรกฎาคม 2552 13:49:36 น.
Counter : 383 Pageviews.  

ทุนรัฐบาลเม็กซิโก ต่อ ป.โท - ป.เอกทุนรัฐบาลเม็กซิโก ต่อ ป.โท - ป.เอก

วันที่ 15 กรกฎาคม 2552

เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์

Tel: 02-245-6355www.EnglishThailand.comทุนรัฐบาลเม็กซิโก เกิดขึ้นโดยความร่วมมือของรัฐบาลเม็กซิโก และกระทรวงการต่างประเทศของเม็กซิโก (SRE)

ที่มอบให้กับผู้ที่จบปริญญาตรี เพื่อต่อปริญญาโทและปริญญาเอก Ph.D. ตลอดจนการเขียนหลักสูตรพิเศษต่าง ๆ

การค้นคว้าวิจัยทางวิชาการ การพบผู้เชี่ยวชาญและคณาจารย์ทางวิชาการ


สำหรับโปรแกรมที่จัดให้มีทุนนั้น มีด้วยกัน 3 ประเภท คือ

1. The Bilateral Programs เป็นผลมาจากข้อตกลง หรือโปรแกรม

ที่อนุมัติโดยรัฐบาลเม็กซิโก และรัฐบาลของประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. The Multilateral Programs เป็นผลมาจากข้อผูกพันระหว่าง

รัฐบาลเม็กซิโกกับองค์กรต่าง ๆ

3. Special Programs เป็นโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความสำคัญ

ในระเบียบวาระการประชุมนานาชาติของเม็กซิโก


ประโยชน์ของทุน

- มีเงินช่วยเหลือคิดเป็น 1.4 เท่าของค่าจ้างขั้นต่ำของเม็กซิโก

สำหรับผู้เรียนระดับปริญญาโทในสาขาวิชาที่ใช้ภาษาสเปน

และเรียนวัฒนธรรมเม็กซิกัน

-หากเรียนระดับปริญญาเอก ได้รับค่าจ้างคิดเป็น 2.5 เท่า

ของค่าแรงขั้นต่ำ โดยอยู่ทำวิจัยระดับนี้


การประกาศผลผู้รับทุน

สำหรับทุนปี 2010 ทางกระทรวงการต่างประเทศของเม็กซิโก

พร้อมด้วยคณะกรรมการวัฒนธรรม จะประกาศรายชื่อผู้รับทุน

ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2009-28 กุมภาพันธ์ 2010

โดยผลจะส่งไปยังสถานทูตเม็กซิโกประจำประเทศนั้น ๆ


วันปิดรับสมัคร

สำหรับผู้ที่สนใจต้องการสมัครขอรับทุนการศึกษาดังกล่าว

สามารถส่งใบสมัครไปได้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2009

ที่สถานทูตเม็กซิโก ประจำประเทศไทย

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02-285-0995


--------------------------------------------------------------------------เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com--------------------------------------------------------------------------Free TextEditor
 

Create Date : 15 กรกฎาคม 2552    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:30:30 น.
Counter : 432 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  

ด.ญ.ถ้วยฟู
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 3 คน [?]
Group Blog
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add ด.ญ.ถ้วยฟู's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.