EAST–WEST CENTER GRADUATE DEGREE FELLOWSHIPS 2010

signup-red-thai-jpg
EAST–WEST CENTER GRADUATE DEGREE FELLOWSHIPS 2010

วันที่ 16 กันยายน 2552

เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์

Tel: 02-245-6355www.EnglishThailand.com


สถาบัน
การศึกษานานาชาติ (IIE) และ อีสต์เวสต์เซ็นเตอร์ (EAST - WEST CENTER)
เปิดรับใบสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก เพื่อศึกษาต่อ ณ
มหาวิทยาลัยฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกาในเทอม FALL SEMESTER 2010ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อได้ในสาขาวิชาต่างๆ

ที่มหาวิทยาลัยฮาวายเปิดสอน ยกเว้นสาขากฎหมาย แพทยศาสตร์

และสถาปัตยกรรมศาสตร์คุณสมบัติ

คะแนนเฉลี่ยรวม GPA ระดับปริญญาตรี 4 ปี

(หรือคะแนนเฉลี่ยรวมในการศึกษาปีที่ 3 และ 4) ไม่ต่ำกว่า 3.0

ผลการสอบ
TOEFL ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 213 หรือ 79-80

สำหรับ ระบบ อินเตอร์เน็ต


และผลคะแนนสอบ GRE หรือ GMAT

ตามที่มหาวิทยาลัยฮาวายกำหนดในแต่ละภาควิชาการศึกษาระยะเวลาการให้ทุนฯ

อีสต์เวสต์เซ็นเตอร์ (EAST - WEST CENTER)

มอบทุนการศึกษาไม่เกิน 2 ปี สำหรับผู้ศึกษาระดับปริญญาโท

และไม่เกิน 4 ปีในระดับปริญญาเอกสอบถามรายละเอียดและรับใบสมัคตั้งแต่วันนี้

ถึง วันที่
1 พฤศจิกายน 2552ติดต่อ คุณปนุท ชวาลกุล เจ้าหน้าที่ทุนการศึกษา

สถาบันการศึกษานานาชาติ (IIE)

ชั้น 6 อาคารมณียา 518/3 ถนนเพลินจิต

กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์: 02-652-0653 ต่อ 119

E-mail: panut@bkk.iie.orgหรือรับข้อมูลและใบสมัครโดยตรงทางเว็บไซด์: www.eastwestcenter.org/studentprograms-------------------------------------------------------------------------เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com------------------------------------------------------------------------


Free TextEditor
 

Create Date : 16 กันยายน 2552    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:22:57 น.
Counter : 395 Pageviews.  

รัฐบาลญี่ปุ่นมอบทุนต่อเนื่อง โท-เอก

signup-red-thai-jpg


รัฐบาลญี่ปุ่นมอบทุนต่อเนื่อง โท-เอก

วันที่ 15 กันยายน 2552

เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์

Tel: 02-245-6355www.EnglishThailand.com


International Program of FRONTIER BIOTECHNOLOGY A five-year program
for master’s and doctor’s degrees for Japanese Government
(Monbukagakusho) Scholarship Students
รัฐบาลญี่ปุ่นมอบทุนต่อเนื่องโครงการ 5 ปี ในระดับปริญญาโท-เอก

เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ได้มีความรู้ความเข้าใจ

อย่างลึกซึ้งในด้านชีววิทยา เคมี หรือฟิสิกส์ เพื่อจะใช้ประโยชน์

อย่างสูงสุดจาก เทคโนโลยีชีวภาพ
โปรแกรมนี้ ได้รวม 2 หลักสูตรเข้าไว้ด้วยกัน

โดยต้องการที่จะให้เข้ารับการศึกษาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ

ของการวิจัย ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมต่อภาคสังคม

และด้านสิ่งแวดล้อม
คุณสมบัติ

1. สัญชาติไทย และมีอายุไม่เกิน 35 ปี นับถึง 1 เมษายน 2010

2. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี

3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
หมดเขตรับสมัคร วันที่ 10 ธันวาคม 2009
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

International
Students Section
Academic Affairs Division
Graduate School of Engineering
Osaka University
2-1 Yamadaoka, Suita, Osaka 565-0871

E-mail: iso-staff@ eng.osaka-u.ac.jp

Fax: +81-6-6879-7229
รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์:

//www.mls.eng.osaka-u.ac.jp/FB_inter_prog/FB_inter_prog.html
--------------------------------------------------------------------------เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com--------------------------------------------------------------------------

 

Create Date : 15 กันยายน 2552    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:23:28 น.
Counter : 458 Pageviews.  

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มอบทุนป.โท-เอกsignup-red-thai-jpg
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มอบทุนป.โท-เอก

วันที่ 1 กันยายน 2552

เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์

Tel: 02-245-6355

//www.EnglishThailand.com
ด้วย
สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (สพท.) 
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สกทช.)
ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
ประจำปี 2552 ครั้งที่ 2โดยผู้ประสงค์สมัครขอรับทุนการศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่กำลังทำงานวิจัย

อยู่ใน ห้องปฏิบัติการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก TRIDI

และมีหัวข้อวิทยานิพนธ์ในระดับที่จะขอรับทุนการศึกษา

เกี่ยวข้องกับสาขาความเชี่ยวชาญ (Excellence Area)

ของห้องปฏิบัติการนั้น  กำหนดวันรับสมัครคัดเลือก

ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2552 - 6 กันยายน 2552ติดต่อขอรายละเอียดการสมัครเข้าเรียนระดับปริญญาโท

ปริญญาเอกจากอาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจธ.

หรือ คุณปวีณา มงคลพงศ์สิริ

โทร: 02-470-9815

Email: paweena@sit.kmutt.ac.thการยื่นใบสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ให้ยื่นผ่าน

รศ.ดร.กิตติชัย ลวันยานนท์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

และต้องยื่นใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน

ภายในวันที่ 6 กันยายน 2552

ดังเอกสารแนบ(ประกาศให้ทุน และ ใบสมัครคัดเลือกทุนNTC)รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์:

//www2.kmutt.ac.th/news/newsdetail.aspx?ref=200904000896
--------------------------------------------------------------------------เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com--------------------------------------------------------------------------


Free TextEditor
 

Create Date : 01 กันยายน 2552    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:25:34 น.
Counter : 439 Pageviews.  

ทุนด้านวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี-โท-เอก

signup-red-thai-jpgทุนด้านวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี-โท-เอก

วันที่ 28 สิงหาคม 2552

เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์

Tel: 02-245-6355www.EnglishThailand.com


ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
การสมัครรับทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี-โท-เอก (รุ่นที่
2)โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์
(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)ประจำปีการศึกษา 2553ระยะเวลาการรับสมัคร

วันที่ 17 สิงหาคม – 16 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ทางไปรษณีย์

หรือทางออนไลน์ (เฉพาะศูนย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่)คุณสมบัติทั่วไป

1. มีสัญชาติไทยและบัตรประจำตัวประชาชนไทย

2. มีความสนใจในสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

และมีความตั้งใจที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตร

วิทยาศาสตร์ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

อย่างต่อเนื่อง ในสาขาที่โครงการกำหนด (ตามเอกสารแนบท้าย)

โดยไม่ลาออก และ/หรือเปลี่ยนสถาบันในระหว่างการศึกษาในแต่ละ

ระดับ ทั้งนี้ในระหว่างที่กำลังจะจบในแต่ละระดับปริญญา

จะต้องสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อให้ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญา

ที่สูงขึ้นของภาคการศึกษาถัดไป (ปริญญาตรี โท และเอก

ไม่จำเป็นต้องเป็นสาขาเอกเดียวกัน หรือต้องเป็นสถาบันเดียวกัน)รายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆของทุนนี้สามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ที่

//www.sc.mahidol.ac.th/sced/ทุนเรียนดี%2053/ประกาศรับตรี-โท-เอกรุ่น2%20ปี53แก้ไข-10สค52.pdfการติดต่อหรือส่งเอกสารให้ใช้ตามที่อยู่และ/หรือเว็บไซต์ต่อไปนี้

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

272 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

โทรศัพท์: 02-201-5053-4

Fax: 02-354-7143

เว็บไซต์: www.sc.mahidol.ac.th/sced

Email: scnnc@mahidol.ac.th--------------------------------------------------------------------------เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com--------------------------------------------------------------------------


Free TextEditor
 

Create Date : 28 สิงหาคม 2552    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:26:07 น.
Counter : 441 Pageviews.  

ทุนหอการค้าไทย ป.โท – เอก ต่างประเทศ

signup-red-thai-jpgทุนหอการค้าไทย ป.โท – เอก ต่างประเทศ

วันที่ 27 สิงหาคม 2552

เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์

Tel: 02-245-6355www.EnglishThailand.com


มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในระดับสูง
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการให้แข็งแกร่ง
และพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเต็มประสิทธิภาพ
จึงได้จัดสรรทุนการศึกษาเพื่อศึกษาระดับปริญญาโทควบเอก และระดับปริญญาเอก
ในต่างประเทศ ประจำปี 2552 จำนวนทั้งสิ้น 10 ทุนสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

คณะบริหารธุรกิจ สาขา


การจัดการ การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการโรงแรม

และการท่องเที่ยว จำนวน 3 ทุน

คณะวิทยาศาสตร์ สาขา


วิศวกรรมการเงิน คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น จำนวน 5 ทุน

คณะนิเทศศาสตร์ สาขา


วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ วารสารศาสตร์ โฆษณา

และการประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ทุนทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษ

TOEFL ไม่ต่ำกว่า 213 (Computer–Based) /

79 (Internet-Based)
หรือ คะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5

หรือ คะแนน GMAT ไม่ต่ำกว่า 550 โดยผลการสอบต้องไม่เกิน 2 ปี

(นับถึงวันที่สมัครสอบ)

มีอายุไม่เกิน 40 ปี และมีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับปริญญาโท

ตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.25

นอกจากนี้ผู้สมัครที่ผ่านการสอบคัดเลือก

จะเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับทุนโครงการ Fulbright-UTCC อีกด้วยกำหนดการรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม – 15 กันยายน 2552การยื่นใบสมัครผู้สมัคร

สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือจะให้ผู้อื่นมายื่นแทนก็ได้

ที่ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (อาคาร 10 ชั้น 5)

ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. (หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์และวัน นักขัตฤกษ์)รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์

//utcc2.utcc.ac.th/divisions/AcademicAffairs/scholarship/scholarship_2552.html--------------------------------------------------------------------------เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com--------------------------------------------------------------------------


Free TextEditor
 

Create Date : 27 สิงหาคม 2552    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:26:40 น.
Counter : 357 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  

ด.ญ.ถ้วยฟู
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 3 คน [?]
Group Blog
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add ด.ญ.ถ้วยฟู's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.