Swinburne University of Technology ให้ทุนนักศึกษาต่างชาติ

signup-red-thai-jpg
Swinburne University of Technology ให้ทุนนักศึกษาต่างชาติ

วันที่ 9 ตุลาคม 2552

เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์

Tel: 02-245-6355www.EnglishThailand.com


มหาวิทยาลัย Swinburne University of Technology ประเทศออสเตรเลีย ให้ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาไทย ได้แก่
1. ทุน Deputy Vice-Chancellor English Language Scholarship

เป็นทุนส่วนลดค่าเรียนภาษาอังกฤษรายสัปดาห์ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

โดยมูลค่าส่วนลดจะประเมินตามกำหนดการเริ่มเรียน

ระยะเวลาของหลักสูตร รวมทั้งประเทศของผู้สมัคร

เปิดรับสมัครสำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อระหว่างเดือน

พฤษภาคม-ธันวาคม โดยมีเงื่อนไขว่าผู้สมัครขอทุนจะต้อง

ลงทะเบียนเรียนมากกว่า 20 สัปดาห์2. ทุน Study Lilydale Scholarships

เป็นทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนร้อยละ 10 สำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ระดับปริญญาตรี และปริญญาโทในสาขาธุรกิจ การสื่อสาร

และสังคมวิทยา ผู้ขอรับทุนจะต้องเป็นนักศึกษาใหม่

ที่เข้าศึกษาต่อในคณะ Faculty of Higher Education

ตั้งแต่ภาคการศึกษา 2552 ในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท

(เข้าชั้นเรียน) และต้องไม่อยู่ระหว่างรับทุนการศึกษาอื่น

จากมหาวิทยาลัย Swinburne University of Technology ทั้งนี้

การขยายระยะเวลาให้ทุนจะพิจารณาตามผลการเรียนเป็นหลัก3. ทุนวิจัยระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

มหาวิทยาลัย Swinburne University of Technology

เปิดรับสมัครนักวิจัยชิงทุนวิจัยระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2552 โดยเปิดรับสมัครหลายสาขา

ได้แก่ Arts, Sychology and Social Science, Astrophysics

Biotechnology, Brain Sciences, Business

Entrepreneurship and Management, Design, Engineering

Information and Communication Technologies,

Sustainability และ Science and Technology
ผู้สนใจสมัครขอรับทุนและสำเนาระเบียบการได้ที่ www.international.swinburne.edu.au
--------------------------------------------------------------------------เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com--------------------------------------------------------------------------


Free TextEditor
 

Create Date : 09 ตุลาคม 2552    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:21:32 น.
Counter : 493 Pageviews.  

บัญชีจุฬาฯ มอบทุน โท-เอก ต่างประเทศ

signup-red-thai-jpg


บัญชีจุฬาฯ มอบทุน โท-เอก ต่างประเทศ

วันที่ 2 ตุลาคม 2552

เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์

Tel: 02-245-6355www.EnglishThailand.comคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ มอบทุนพัฒนาวิชาการ เพื่อไปศึกษาต่อปริญญาโท-เอก ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2553


สาขาที่ให้ทุน
-สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย (ประกันชีวิต) 2 ทุน

-สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย (ประกันวินาศภัย) 1 ทุน

-สาขาวิชาการจัดการการเสี่ยงภัย 1 ทุน


ผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนต้องมีคุณสมบัติดังนี้
-เป็นบุคคลทั่วไป สำเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยม

มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือกำลังศึกษา

ในภาคการศึกษาสุดท้ายของระดับปริญญาบัณฑิต

โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 และอายุไม่เกิน 30 ปี

นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร


ยื่นใบสมัครได้ที่หน่วยการเจ้าหน้าที่

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ตุลาคม 2552

เวลา 08.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น.

เว้นวันหยุดราชการ

ดูรายละเอียดและขอรับสมัคร/หนังสือให้คำรับรอง

หรือดาวน์โหลดใบสมัคร/หนังสือให้คำรับรอง ได้ที่เว็บไซต์


//www.acc.chula.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=41:2009-09-18-04-09-22&catid=1:announcement&Itemid=7


**สามารถเลือกสมัครสอบได้มากกว่า 1 สาขาวิชา


สอบถามเพิ่มเติม โทร: 02-218-5773


--------------------------------------------------------------------------เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com--------------------------------------------------------------------------


Free TextEditor
 

Create Date : 02 ตุลาคม 2552    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:21:49 น.
Counter : 422 Pageviews.  

ทุนป.โท รัฐบาลสวิตฯ ประจำปี 2010-2011

signup-red-thai-jpg
ทุนป.โท รัฐบาลสวิตฯ ประจำปี 2010-2011

วันที่ 1 ตุลาคม 2552

เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์

Tel: 02-245-6355www.EnglishThailand.com


สหพันธ์รัฐสวิตเซอร์แลนด์ สำหรับนักศึกษาไทย สามารถที่จะเลือกขอทุนกับ 10 มหาวิทยาลัยชั้นนำ บวกกับ 2 สถาบันเทคโนโลยี ที่ร่วมโครงการของรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์


รายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ

พร้อมเว็บไซต์ที่ใช้ติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอรับทุน

- Universitat  Basel -  www.unibas.ch

- Universtat Bern – www.unibe.ch

- Universite de Fribourg – www.unifr.ch

- Universite de Geneve – www.unige.ch

- Ecole polytechniqe Federale de Lausanne – www.epfl.ch

- Universite de Lausanne – www.unila.ch

- Universitate Luzern – www.unilu.ch

- Universite de Neuchatel – www.unine.ch

- Universitat St.Gallen – www.unisg.ch

- Edigenossische Technische Houchschule Zurich – www.ethz.ch

- Universitat Zurich – www.unizh.ch

- Universita della Svizzera italiana – www.unisi.chหลักฐานการสมัคร

- ใบสมัคร

- สำเนาประกาศนียบัตรการศึกษาในระดับมัธยมฯ

- สำเนาประกาศนียบัตร อนุปริญญา และปริญญาบัตร

- หนังสือรับรองจากอาจารย์ 2 ท่านในประเทศของผู้สมัคร

- หนังสือแสดงแผนการที่จะไปศึกษา หรือวิจัยที่ชัดเจนในสวิตเซอร์แลนด์

- ประวัติการศึกษา โดยสังเขป

- หนังสือรับรองจากอาจารย์ของสถาบันที่ผู้สมัครจะไปศึกษาต่อ

ระบุถึงโครงการของผู้สมัคร

- ใบรับรองคุณภาพ (ตามแบบที่ขอรับจากสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์)

- หลักฐานอื่นๆ (เช่น ประกาศนียบัตรด้านภาษา ฯลฯ)
อนึ่ง หากหลักฐานข้อมูลผู้สมัครขาดความสมบูรณ์หรือไม่ดีพอ

จะไม่ได้รับพิจารณา และหากหลักฐานใดไม่ได้เขียนเป็นภาษาเยอรมัน

ฝรั่งเศส อิตาเลียน หรืออังกฤษ ต้องแปลเป็นภาษาดังกล่าวส่งประกอบมาด้วย

เมื่อสมัครเป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยในสวิตเซอร์แลนด์แล้ว

ผู้รับทุนต้องนำตัวจริงของหลักฐานในการสมัคร โดยเฉพาะอนุปริญญา

หรือปริญญาไปแสดงด้วย


ระยะเวลาการรับสมัคร

สมัครถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2552
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ 

เลขที่ 35 ถนนวิทยุ (เหนือ) กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์: 02-253-0156 ต่อ 147--------------------------------------------------------------------------เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com--------------------------------------------------------------------------


Free TextEditor
 

Create Date : 01 ตุลาคม 2552    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:22:06 น.
Counter : 519 Pageviews.  

Korea U.ให้ทุนป.ตรี-โท

signup-red-thai-jpg


Korea U.ให้ทุนป.ตรี-โท

วันที่ 29 กันยายน 2552

เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์

Tel: 02-245-6355www.EnglishThailand.com


สถาบันการศึกษาในสาธารณรัฐเกาหลี 2 แห่ง มีความประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทย ดังนี้
1. KAIST Graduate School of Finance

มีความประสงค์ให้ทุนปริญญาโทหลักสูตร Finance MBA

โดยผู้ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นเวลา 2 ปี

รวมทั้งได้รับการยกเว้นค่าหอพักนักศึกษา และได้รับค่าใช้จ่ายรายเดือน

บัตรโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด

ทั้งนี้ผู้สนใจจะต้องชำระค่าสมัครเป็นเงินจำนวน 100 เหรียญสหรัฐ

หมดเขตรับสมัคร

ภายในวันที่ 30 กันยายน 2552

สามารถโหลดใบสมัครที่ได้

เว็บไซต์: //kgsf.kaist.edu

หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Email: injoo@business.kaist.ac.kr

โทรศัพท์: +82-2+958+3182
2. Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST)

มีความประสงค์ให้ทุนแก่นักศึกษาต่างชาติเพื่อเข้าศึกษาต่อ

ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท รวม จำนวน 24 ทุน

สำหรับภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปีการศึกษา 2553

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์: //admission.unist.ac.kr

หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2552

หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Email: jbcho@unist.ac.kr

โทรศัพท์: +8252 217 1182--------------------------------------------------------------------------เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com-------------------------------------------------------------------------


Free TextEditor
 

Create Date : 29 กันยายน 2552    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:22:21 น.
Counter : 426 Pageviews.  

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ คัดมอบทุน ปี 53

signup-red-thai-jpg
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ คัดมอบทุน ปี 53

วันที่ 22 กันยายน 2552

เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์

Tel: 02-245-6355www.EnglishThailand.com


สถาบัน
บัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
เป็นสถาบันการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นนำ
ทุกหลักสูตรเป็นหลักสูตรนานาชาติ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์
(Applied Biological Sciences) สาขาวิชาเคมีชีวภาพ (Chemical Biology)
และสาขาวิชาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม (Environmental Toxicology)
ซึ่งเป็นสาขาที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศและกำลังเป็นที่ขาดแคลนในปัจจุบัน
ร่วมดำเนินการสอนโดยคณาจารย์ไทย
และต่างประเทศจากมหาวิทยาลัยและสถาบันชั้นนำทั่วโลก

สำหรับปีการศึกษา 2553 สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

และขอเชิญชวนนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วม

“Chulabhorn Graduate Institute Open House 2009”

ในวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2552  เวลา 08.30-17.00 น.

ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  หลักสี่  กรุงเทพฯ

โดยมีคณาจารย์ชาวไทยและต่างประเทศให้คำแนะนำ

เกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดสอนอย่างใกล้ชิด และเปิดให้เข้าเยี่ยมชม

ห้องปฏิบัติการอันทันสมัย รวมทั้งเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

ปีการศึกษา 2553 และสมัครขอรับทุนการศึกษา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.cgi.ac.th

หรือสอบถามที่ โทร: 02-574-0622 ต่อ 1506, 1523หลักสูตรที่เปิดสอน

เป็นหลักสูตรนานาชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา 8 หลักสูตร ได้แก่

Doctor of Philosophy in Applied Biological Sciences

Doctor of Philosophy in Chemical Biology

Doctor of Philosophy in Environmental Toxicology

Master of Science in Applied Biological Sciences

Master of Science in Chemical Biology

Master of Science in Environmental Toxicology

Graduate Diploma in Applied Biological Sciences

Graduate Diploma in Environmental Toxicologyทุนการศึกษา

ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของสถาบันมีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาจาก
สถาบัน โดยทุนการศึกษาที่ได้รับครอบคลุมถึง ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ค่าลงทะเบียนเรียน ค่าใช้จ่ายการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ 
และสำหรับผู้ที่ไม่ใช่ข้าราชการหรือผู้ที่ไม่มีเงินเดือนประจำ
จะได้รับค่าใช้จ่ายส่วนตัวเป็นรายเดือนตามคุณวุฒิที่สมัครเข้าศึกษา
นอกจากนี้ นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา
ยังได้รับสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลอีกด้วย  ผู้ที่ศึกษาระดับปริญญาโท
จะได้รับทุนการศึกษาเป็นเวลา 2 ปี  ส่วนผู้ที่ศึกษาระดับปริญญาเอก
จะได้รับทุนเป็นเวลา 3 ปี
ผู้รับทุนการศึกษาของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วไม่มีเงื่อนไขการใช้ทุนใดๆ ทั้งสิ้น

นักศึกษาไทยที่ได้รับการคัดเลือกและได้รับทุนการศึกษา

จะได้รับทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

และยังมีโอกาสไปอบรมหรือทำวิจัยที่สถาบันการศึกษา

หรือสถาบันวิจัยชั้นนำในสหรัฐอเมริกาและยุโรป

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 21  พฤศจิกายน 2552

สมัครก่อน สัมภาษณ์ก่อน

วิธีการสมัคร


1. ติดต่อด้วยตนเอง

สำนักวิชาการ  สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

อาคารวิจัยเคมี  ชั้น 5 ห้อง  514A   514B

โทรศัพท์:  02-574-0622 ต่อ 1506, 1523

FAX: 02-574-0622 ต่อ 15242. ติดต่อทางไปรษณีย์

สำนักวิชาการ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

เลขที่ 54  หมู่ 4  ถนนวิภาวดีรังสิต

เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 102103. ติดต่อทางอีเมล์

Email: cgi_academic@cgi.ac.th
--------------------------------------------------------------------------เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com--------------------------------------------------------------------------


Free TextEditor
 

Create Date : 22 กันยายน 2552    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:22:41 น.
Counter : 514 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  

Valentine's Month


 
ด.ญ.ถ้วยฟู
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 3 คน [?]
Group Blog
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add ด.ญ.ถ้วยฟู's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.