ทุนรัฐบาลฝรั่งเศส 2011-2012

signup-red-thai-jpg
ทุนรัฐบาลฝรั่งเศส 2011-2012

วันที่ 19 มกราคม 2553

เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์

Tel: 02-245-6355www.EnglishThailand.com


ทุน
รัฐบาลฝรั่งเศสไอเฟลเริ่มมีมาตั้งแต่ปี 1999
เพื่อสรรหานักศึกษาต่างชาติที่มีคุณสมบัติดีเยี่ยมให้เข้ามาศึกษา
ในระดับปริญญาโทในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศฝรั่งเศส
โดยในแต่ละปีจะมีทุนให้ทั้งหมด 350-400 ทุนทั่วโลก
และไม่มีการกำหนดจำนวนทุนที่จะให้ในแต่ละประเทศสาขาที่เปิดให้ทุนมีดังนี้
1. วิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Engineering and Applied Sciences)

2.บริหารการจัดการ (Management)

3.กฎหมายและรัฐศาสตร์ (Law and Political Sciences)เงื่อนไขในการสมัคร

-
ต้องเป็นนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4

หรือจบปริญญาตรีตามสาขาที่กำหนด และมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.30

(สำหรับผู้ที่จบปริญญาโทแล้วสามารถยื่นเสนอโครงการวิจัย หรือ

Proposal project แนบมาด้วย)

- อายุไม่เกิน 30 ปี

- ผู้สมัครที่ต้องการเป็นอาจารย์หรือนักวิจัย จะไม่ได้รับการพิจารณาผู้สมัครที่สนใจและมีคุณสมบัติตรง กรุณายื่นเอกสารสมัคร

ได้ดังต่อไปนี้สาขากฎหมาย หรือ สาขารัฐศาสตร์
(กรุณายื่นเอกสารดังต่อไปนี้มาที่หน่วยงาน CampusFrance

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม -30 กันยายน 2010)

- จดหมายแสดงเจตจำนงสาขาวิชาที่ต้องการศึกษาต่อ 1 ฉบับ

(Motivation Letter or Statement of purpose) กำหนด 1-2 หน้า A4 เท่านั้น

- ประวัติการศึกษาและการทำงาน 1 ฉบับ (Résumé or Curriculum vitae)

- ผลการเรียนและหลักฐานการศึกษา 1 ฉบับ (Transcript)

- จดหมายรับรองจากอาจารย์ 2 ฉบับ (Recommendation letter)

- รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว 2 รูป

- ผลทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL หรือ IELTS)

หรือภาษาฝรั่งเศส (DELF B2 / DALF C1)สาขาบริหารธุรกิจ
ผู้ที่สนใจขอทุนจะต้องมีคะแนน GMAT 700 คะแนนขึ้นไป

และต้องเข้าไปกรอกใบสมัคร โดยผ่านเว็บไซต์ www.sai.ccip.fr

ตั้งแต่ประมาณกลางเดือนกรกฎาคม ถึง ต้นเดือนพฤศจิกายน 2010

และส่งเอกสารโดยตรงไปยังสถาบันตามที่อยู่ในเว็บไซต์

ซึ่งรายละเอียดของเอกสารที่ต้องการและระเบียบการสมัครจะระบุไว้ในเว็บไซต์แล้ว
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
จะต้องเข้าไปกรอกใบสมัครโดยผ่านเว็บไซต์ www.nplusi.com

ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2010 เป็นต้นไป และนำเอกสารมายื่นที่หน่วยงาน

CampusFrance ก่อนสิ้นเดือนตุลาคม 2010 ซึ่งรายละเอียดของเอกสาร

ที่ต้องการและระเบียบการสมัครจะระบุไว้ในเว็บไซต์แล้วประกาศผล พร้อมกันผ่านทาง www.egide.asso.fr/eiffel

ในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2011ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนไอเฟล :

//www.egide.asso.fr/eiffel
--------------------------------------------------------------------------เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com--------------------------------------------------------------------------


Free TextEditor
 

Create Date : 19 มกราคม 2553    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:15:02 น.
Counter : 546 Pageviews.  

TMU ให้ทุน ป.โท-เอก ด้านการแพทย์

signup-red-thai-jpg
TMU ให้ทุน ป.โท-เอก ด้านการแพทย์

วันที่ 15 มกราคม 2553

เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์

Tel: 02-245-6355www.EnglishThailand.com


สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ไทเป (Taipei
Medical University : TMU) กรุงไทเปว่า ในปี 2553-2554 TMU
จะให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาต่างชาติ
ทุนการศึกษาพิเศษสำหรับการศึกษาระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก จำนวน 20 ทุน
(ประมาณ 15,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี)ในเรื่องทุนการศึกษาของ TMU แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1.ทุนการศึกษาพิเศษสำหรับการศึกษาระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก

จำนวน 20 ทุน (ประมาณ 15,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี)

2. ทุนวิจัยสำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท/ปริญญาเอก

(fellowship) จำนวน 65 ทุน (ประมาณ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี)ผู้สนใจสามารถสมัครได้ภายในวันที่ 20 เมษายน 2553

และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษาได้ที่

//eng.tmu.edu.tw/ct.asp?xItem=10338&ctNode=11060&mp=1028--------------------------------------------------------------------------เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com--------------------------------------------------------------------------
Free TextEditor
 

Create Date : 15 มกราคม 2553    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:15:25 น.
Counter : 970 Pageviews.  

รัฐบาลประเทศอินเดีย มอบทุน ป.ตรี-เอก

signup-red-thai-jpg
รัฐบาลประเทศอินเดีย มอบทุน ป.ตรี-เอก

วันที่ 14 มกราคม 2553

เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์

Tel: 02-245-6355www.EnglishThailand.com


รัฐบาลประเทศอินเดีย มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาไทย ประจำปีการศึกษา 2010-2011 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. General Cultural Scholarship Scheme (GCSS)

เป็นหลักสูตร ที่ทาง The Indian for Culture Relations of

The Government of India (ICCR) มอบให้เด็กไทย จำนวน 10 ทุน

วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป-ปริญญาเอก ที่มีให้เลือกหลายหลักสูตรด้วยกัน

ยกเว้นทางด้านแพทยศาสตร์ และทันตแพทย์ ในมหาวิทยาลัยอินเดีย

2. Indo-Thailand Cultural Exchange Programme (CEP)


ทุนส่วนนี้ ทาง ICCR มอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของประเทศไทย จำนวน 4 ทุน

ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนที่ชื่อว่า Indo-Thailand Cultural Exchange

Programme เพื่อการศึกษา ค้นคว้าวิจัยในหลาย ๆ สาขาด้วยกัน

3. Scholarship for UG and PG Courses In Tradition System of Medicine

ICCR
จำนวน 15 ทุน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ในหลักสูตร

Traditional system of medicine ตัวอย่างเช่น Ayurveda, Unani,

Siddha,และ Homeopathy

4. MGC Scholarship


ICCR มอบให้ 10 ทุน จากความร่วมมือของ Mekong-Ganca Cooperation (MGC)

ในเรื่องของความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม อาทิ ประวัติศาสตร์ของ

Mekong-Ganca Cooperation (MGC) และศาสนาพุทธ ภาษาบาลี

การเต้นรำ โบราณคดี และหัตถกรรม เป็นต้นรายละเอียดการขอทุน

ผู้ที่จะทำการสมัครเพื่อขอทุนไปศึกษาต่อประเทศอินเดีย ต้องดำเนิน

การผ่านสถานทูตอินเดีย ประจำประเทศไทย ตั้งอยู่ที่

สุขุมวิท 23 (ซ.ประสานมิตร) เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110เวลาการเปิดรับสมัครภายในวันที่ 29 มกราคม 2010

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

สถานทูตอินเดีย ประจำประเทศไทย

46 ซอยประสานมิตร สุขุมวิท 23

กรุงเทพฯ 10110

โทร: 02-258-0330-5 ต่อ 139

Fax: 02-258-4627

เว็บไซต์: www.indiaemb.or.th
--------------------------------------------------------------------------เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com--------------------------------------------------------------------------


Free TextEditor
 

Create Date : 14 มกราคม 2553    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:15:44 น.
Counter : 438 Pageviews.  

ก.พ. มอบทุนระดับ ป.โท ใน-นอกประเทศ

signup-red-thai-jpgก.พ. มอบทุนระดับ ป.โท ใน-นอกประเทศ

วันที่ 13 มกราคม 2553

เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์

Tel: 02-245-6355www.EnglishThailand.com


รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลัง
ศึกษาในสถาบันการศึกษาในประเทศ (Undergraduate Intelligence Scholarship
Program หรือ UIS)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล
เพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาในประเทศ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำนวน 55 ทุน
ระหว่างวันที่ 11 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2553กำหนดช่วงเวลาการให้ทุน แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ

ระยะที่ 1 ให้ทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาในชั้นปีสุดท้ายจนสำเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรีตามโครงสร้างหลักสูตร ทั้งนี้ ต้องใช้ระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 1 ปี

ระยะที่ 2 ให้ทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทใน

หรือต่างประเทศ ตามเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด

โดยภายหลังสำเร็จการศึกษาต้องกลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ทุน

ในส่วนราชการเดิมที่ได้รับการบรรจุข้อผูกพันในการรับทุน

1.  เมื่อสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาให้ทุนระยะที่ 1

ผู้ได้รับทุนจะต้องปฏิบัติราชการชดใช้ทุนในส่วนราชการที่ ก.พ.

กำหนด เป็นเวลา 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน

2.  กรณีที่ผู้ได้รับทุนไม่เข้าปฏิบัติราชการชดใช้ทุนตามสัญญา

ที่ได้ทำไว้กับสำนักงาน ก.พ.นอกจากจะต้องชดใช้ เงินทุน

ที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก 2 เท่า

ของจำนวนเงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย

3.  ในระหว่างการปฏิบัติราชการชดใช้ทุนระยะที่ 1 ผู้ได้รับทุน

จะต้องพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายที่เกี่ยวกับการพัฒนางานที่รับผิด

ชอบของผู้รับทุน หรืองานสำคัญอื่นของส่วนราชการ
หลักสูตรการสอบ

1. สอบข้อเขียน วิชาภาษาอังกฤษ และ วิชาความสามารถทั่วไปเชิงวิชาการ

2. ประเมินความเหมาะสมในการรับทุนผู้สนใจโปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศรับสมัครสอบได้ทาง

Internet ในเว็บไซด์สำนักงาน ก.พ. ที่

//www.ocsc.go.th
หัวข้อ การสอบเพื่อรับทุน

และ เว็บไซด์ที่ใช้ในการสมัครสอบที่ //talent.ocsc.go.th--------------------------------------------------------------------------เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com--------------------------------------------------------------------------


Free TextEditor
 

Create Date : 13 มกราคม 2553    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:16:04 น.
Counter : 538 Pageviews.  

มูลนิธิเอมสตาร์ มอบทุนเรียนใน-นอกประเทศ

signup-red-thai-jpg
มูลนิธิเอมสตาร์ มอบทุนเรียนใน-นอกประเทศ

วันที่ 12 มกราคม 2553

เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์

Tel: 02-245-6355www.EnglishThailand.com


มูล
นิธิเอมสตาร์
เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจนถึงระดับปริญญาเอก
เพื่อคัดเลือกรับทุนประจำปี 2553 รวม 22
ทุนสำหรับผู้ศึกษาในสายวิทยาศาสตร์ที่มีสติปัญญาดีเลิศ เกรด 3.00 ขึ้นไป
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงเดือนเมษายน 2553
ทุนการศึกษาในประเทศ

ระดับปริญญาตรี 10 ทุน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 10 ทุน

รับสมัครภายในวันที่ 30 มกราคม 2553


ทุนการศึกษาต่างประเทศ

ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จำนวน 2 ทุน

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงปลายเดือนเมษายน 2553
เอกสารการสมัคร

1.ใบสมัคร (จำนวน 4 หน้า) สามารถถ่ายสำเนาเพิ่มได้

กรณีกรอกข้อมูลได้ไม่เพียงพอ สามารถแนบข้อมูลเพิ่มเติมได้

2.บทความ “แรงบันดาลใจต่อการเรียนรู้” และ “ความใฝ่ฝันในชีวิต”

เขียนด้วยลายมือตนเองตัวบรรจง อ่านชัดเจน จำนวนบทความละ 2 หน้ากระดาษ A4

3.สำเนาผลการเรียนย้อนหลังอย่างน้อย 2 ปี โดยมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00

4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

(หากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลให้แนบสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลมาด้วย)

สำหรับผู้สมัครที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

และ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครองพร้อมลายเซ็นยินยอมให้สมัครขอรับทุนมาด้วย

5.สำเนาผลงานเกียรติประวัติต่าง ๆ รวมทั้งรายงานผลการสอบ

TOEFL
GMAT GRE ต่าง ๆ เป็นต้น
สิทธิที่ได้รับ

1.เป็นทุนการศึกษาที่ให้จนจบการศึกษาในแต่ละระดับ โดยไม่มีข้อผูกพันมัดใด ๆ

2.ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีจำนวน 10 ทุน

มูลค่าทุนละ 48,000 บาทต่อปี จ่ายโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร

ของนักเรียนเป็นรายเดือน เดือนละ 4,000 บาทจำนวน 12 เดือน

3.ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องเป็นนักเรียนสายวิทยาศาสตร์

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีที่ 4 หรือปีที่ 5

4.ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีจำนวน 10 ทุนมูลค่าทุนละ 60,000 บาทต่อปี

จ่ายโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารของนักเรียนเป็นรายเดือน

เดือนละ 5,000 บาทจำนวน 12 เดือน

5.ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ต้องเป็นนักศึกษา

ในคณะแพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์

ชั้นปีที่ 1-5 ตามเกณฑ์การศึกษาปกติ

6.ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอกในต่างประเทศ

จำนวนอย่างละ 1 ทุนรวมเป็น 2 ทุน มูลนิธิเอมสตาร์รับผิดชอบ

ค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าอุปกรณ์การเรียน

และค่าใช้จ่ายพิเศษอื่น ๆ ตามความเหมาะสม ตลอดหลักสูตรจน

กระทั่งนักศึกษาจบการศึกษาตามเกณฑ์ปกติ

7.ผู้สมัครขอรับทุนต้องเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง มีอุปนิสัยดี มีความซื่อสัตย์

และให้ข้อมูลตรงตามความเป็นจริงการให้ข้อมูลเท็จถือว่ามีความผิดร้ายแรง

และมูลนิธิเอมสตาร์จะตัดสิทธิ์ในการมอบทุนทันที
ส่งเอกสารการสมัครได้ที่

มูลนิธิเอมสตาร์(ทุนการศึกษาเอมสตาร์)

61/10 อาคารพาร์คเพลินจิต ซอยสุขุมวิท 1

ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
--------------------------------------------------------------------------เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com--------------------------------------------------------------------------


Free TextEditor
 

Create Date : 12 มกราคม 2553    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:16:25 น.
Counter : 341 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  

ด.ญ.ถ้วยฟู
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 3 คน [?]
Group Blog
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add ด.ญ.ถ้วยฟู's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.